5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a"

Transkript

1 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a Muh-Finansman A.Ü.İşletme Fakültesi 1973 d Doktora e mik Unvanlar: Asistan ve Dr. Asistan Muh-Finansman. Atatürk Üniv Doçent Muh-Finansman. Atatürk Üniv Profesör Finansman Gazi Üniv (+) 6. Bulunduğu Görevler: a) Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi b) Iowa State University Industrial Engineering Department c) Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine Bölümü d) Ankara Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü e) Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Ticaret Turizm Eğitimi. Bölümü f) Konya Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 1991-

2 2 7. Bulunduğu Ek Görevler a) Sayıştay Murakebe Heyeti b) Başbakanlık Müşavirliği c) Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı ve Yayınlar Dairesi Başkanı d) Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği e) K. Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Akademik Görevler: a) Bölüm Başkanlığı (G.Ü. MEF Ticaret Turizm Bölümü ) b) Senatörlük (G.Ü. MEF Ticaret Turizm Bölümü ve S.Ü.İİBF) c) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği d) Fakülte Kurulu Üyeliği e) Anabilim Dalı Başkanlığı 9. Yayınlanan Kitaplar ( ): a) Mühendislik Ekonomisine Giriş-I, Konular, 2.baskı, Nobel Yayınları, Ankara 2006, b) Mühendislik Ekonomisine Giriş-II, Problemler ve Çözümleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2006, c) Mühendislik Ekonomisi: Çözümlü Problemler, 5.Baskı Ekim 2009 d) İşletme Finansmanı 5. Baskı Ocak 2011 e) Finansal yönetime Giriş, 2. baskı, Nobel, Ankara, 2006 f) Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü problemler, 4. Baskı Kasım 2010 g) Finansal Yönetim Örnek Olayları ve Örnek Çözümler 2. Baskı Ekim 2009 h) Analitik Finansal Yönetim: Teori ve Problemler (1300'den fazla problem ve. çözümleri) 1. Baskı Mayıs 2009 ı) Mühendislik Ekonomisi: Prensipler ve Uygulamalar, Ocak Araştırmalar a) Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama b) Sübvansiyonlar Açısından Gübre Politikası c) Agricultural Credit Cooperatives, Regional Unions and Central Union 11. Verdiği Dersler: Lisans: Finansal Yönetim İşletme Finansmanı Denetim Yönetim Muhasebesi Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Banka İşletmeciliği Finansal Yönetim Örnek Olayları İşletme Bütçeleri Mühendislik Ekonomisi Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı

3 3 Yüksek Lisans: Finansman Teorisi Analitik Finansal Yönetim Finansal Yönetim Örnek Olayları Risk Altında Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması İhracat-İthalat Finansmanı Banka İşlemleri ve Katılım Bankacılığı Borsa ve Teknik Analiz İhtisas Finansmanı Finansal Ekonometri ve Modelleme Yönetim Ekonomisi Risk ve Belirsizlik Altında Mühendislik Ekonomisi Doktora: Uluslararası Finansman Para Politikalarının Finansal Değerlendirilmesi Menkul Değerler ve Portföy Teorisi Finans Teorisi ve Analitik Finansman Risk yönetimi ve Türev Ürünleri Finansmanda Stratejik Planlama ve Modelleme Finansal Krizler ve Finansal Piyasalar Davranışsal Finans IMF ve Finansal Pazarlarla İlişkisi AB Sürecinde Finansal Pazarların Entegrasyonu 12. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri a) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yenileme Yatırımları, Osman Nuri Filiz, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Bankacılığı ve Türk Bankacılık Sistemi içinde T.C. Merkez Bankasının Fonksiyonu, Fahri Okumuş, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Risk Altında Menkul Kıymetlerin Değerlendirilmesi, Nidai Seven, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye nin Enerji Politikası ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi, Muhittin Murat, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Etüdü Tekniklerinden Zaman Etüdünün İncelenmesi ve Bir Uygulama, Erol Şahin, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fabrikalarda Bakım-Onarım Maliyetlerinin Minimizasyonu, Mahmut Faruk Ünal, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987.

4 4 Türkiye de Yatırımları Teşvik Tedbirlerinin Gelişimi ve İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi, Abdulrauf Çerçi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Santrifüj Beton Direk Fabrikasında Verimliliğin Artırılması, Sami İskender, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmelerinde Kuruluş yeri Seçimi İle İlgili Optimal Bir Model Yaklaşımı, Ali Yaylı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sermaye Piyasasının Türk Ekonomisine Finansal Yönden Etkisi ( ), Mehmet Civan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye de Özel Sigortacılık ( ) ve Bağ-Kur un Özelleştirilmesi, Mikail Altan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Firmaların Büyüme Politikaları ve Holdingler, İbrahim Bünül, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılıkta Döviz Kuru ve Faiz Oranları Risklerinden Korunma Teknikleri (türev ürünleri ve Türkiye uygulaması), Melek Acar, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Firmaların Temettü Politikaları ve Finansal Yapıları üzerindeki Etkileri, Türkiye Örneği, ( ), İsmail Aslanlar, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Firmaların Sermaye Yapıları ve Sabit Sermaye Yatırım Politikalarının Sermaye Yapısı üzerindeki Etkileri, Türkiye Örneği ( ), Mustafa Yılmaz İçerli, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halka Açık Şirketler ve Yöresel Bir İnceleme (Konya Örneği), Mehmet Karakuş, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseköğretimde Finansman Sorunu ve Yeniden Yapılanma, H. Ali Ata, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ülke Riskinin Ölçülmesi ve Türkiye Örneği, Muhammet Bezirci, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kooperatiflerde Etkinlik ve Etkinliğin Ölçülmesi, Muammer Aksoy, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve Bir Uygulama, Levent Uysal, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankalarda Kredi Portföyü Yönetimi, Rıdvan Oruç, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Ramazan Dağıstan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

5 5 Halka Açık Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikalarının Sermaye Yapısına Etkisi ve İMKB de Bir Uygulama, Haluk Duman, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kısıtlılık Şartları Altında Yatırım projelerinin Değerlendirilmesi, Murat Bay, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin İMKB 100 Endeksi Üzerine Etkisi, Ali Akgün, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Katılım Bankalarında Sigortacılık İşlemleri ve Uygulaması, Melahat Hancı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kararlarında Kullanılacak Muhasebe Verilerinin Hazırlanmasında Esnek Bütçelerin Önemi ve Bir Örnek Olay, Mebrure Boydemir, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye de Konut Sorunu ve Konut Finansmanı, Hilal Erdönmez, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anonim Şirketlerin Halka Açılma Süreci ve Hisse Senedi Değerlemesi (İMKB de Yılları İncelemesi), Tevfik Nadi Hotamış, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Sürecinde Kobilerde Yatırım ve İhracat Finansmanı Problemleri ve Bir Çözüm Modeli, Mustafa İyibildiren, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Krizler, Bankacılık Krizleri ve 1990 Sonrası, Türkiye de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Türk Bankacılık Sistemine Etkisi, Mehmet Emin Tokur, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Menkul Kıymet Portföy Yatırımlarında Davranışsal Finans Yönteminin Kullanılması Ve Bir Uygulama Örneği, Hale Akın, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Güvenlik Açısından SSK Ve Devlet Hastanelerinin Birleşmesi Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Çözüm Yolları, Emine Öğüldü, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye de Eğitimin Kalitesinin Maksimize Ve Giderlerinin Minimize Edilmesi Üzerine Bir Model Yaklaşımı, Mustafa Erol, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Firmalarda Uzun Vadeli Fon Tedariki Ve Optimal Sermaye Yapısı "İMKB'de İşlem Gören Firmalar" Üzerine Bir Analiz, İnci Seyhan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Faizsiz Sistemde Bankacılık Anlayışı ve Kredi İşlemleri, Fırat Kınalı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

6 6 b) Yönetilen Doktora Tezleri: Sümer Holding A.Ş. Üretim Birimlerinin Özelleştirilmesi, Rahmi Keleş, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıllarında İzlenen Mali Politikaların Büyük Firmaların Finansal Yapıları Üzerindeki Etkileri, Mehmet Civan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletmelerde Mali Risk ve Riskin Muhasebeleştirilmesi, Raif Parlakkaya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankalarda Toplam Kalite Yönetimi ve Ölçülmesi, Mehmet Takan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Modern Bankacılık Fonksiyonları Açısından Özel Finans Kurumlarının Değerlendirilmesi, Mikail Altan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Risk Analizi ve Karar Destek Sistemleri, Muhammet Bezirci, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal Krizlerde Döviz Kuru ve Bankacılık Pazar Dinamikleri: Türkiye Örneği ( Dönemi), Ali Ata, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bankacılık Sektörü Örneği ( ), Ahmet Büyükşalvarcı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ülke Riskinin Firma Değeri Üzerine Etkisi, İMKB ye Bağlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma, Alper Çam, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminde Balanced Scorecard Kullanımı Ve Bir Model Yaklaşımı, Ali Erbaşı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şirket Birleşmelerinde Etkinliğin Ölçülmesi ve Bir Bankacılık Örneği, İ.Erem Şahin, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Firmalarda Finansal Başarısızlığın Tahmini ve İMKB dae Bir Uygulama, Ali Akgün, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, c) Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Tez Projeleri (Tezsiz Yüksek Lisans): İthalat-İhracat Uygulamaları Ve Dış Ticaret Finansmanı, Murat Öztürker, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dan Sonra Avrupada Piyasa Ekonomisi Politikaları, Ahmet Ceylan, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7 7 Tümleşik İmalat Sistemleri Ve Örnek Uygulamalar, Ayşe Başak Baran, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bankacılık Sektörüne Yabancı Sermaye Girişi; Fırsatlar Ve Tehditler, Mübarek Bedir, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Avrupa Ortak Tarım Polititkası Ve Türkiye De Tarım Politikaları, Veysi Doğruyol, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkiye De Uluslar Arası Taşımacılık Sektörünün İhracat Sektörüne Etkileri, Hayriye Akıncı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çok Amaçlı Karar Verme Ve Analitik Hiyerarşi Yönetimi, Mehmet Güven Geçer, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tekstil Sektöründe Kalite, Çevre Ve Sosyal Sorumluluk, Bülent Kındap, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Enerji Sorununa Çözüm Olarak Termik Santraller: Fırsatlar Ve Tehditler, Kenan Göksu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ar-Ge Yönetimi Ve Beyaz Eşya Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları, Menderes Şanlı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bilişim Teknolojilerinin İstihdam Politikalarına Etkisi: Fırsatlar Ve Tehditler, Ahmet Karakaş, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Firmalarda İç Denetim Sistemi Ve Ab Standartlarına Uyum, İkbal Özbayburtlu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kobilerin Ar-Ge Stratejileri, M.Salih Yiğit, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletmelerde Modern Yönetim Teknikleri Ve Performansa Etkileri, Zeynep Sarıkaya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Örnek Uygulamalar, Vehbi Eryiğit, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkiyede Sigorta Sektörü Ve Geleceği, Bayram Mavi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Teknolojik Değişimin Çalışanlar Üzerine Etkileri, Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8 8 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE, TOKAT İlgi: / 12/ 2010 tarih ve.. sayılı yazınız. İlgi yazınızla istenen rapor ekte sunulmuştur. Saygılarımla arz ederim. /12/2010 Prof..Dr. Osman OKKA

9 9 DOÇ.DR. NEVİN YÖRÜK ÜN PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLMESİ VE ATANMASIYLA İLGİLİ KİŞİSEL RAPOR İlgi: Doç.Dr. Nevin Yörük ün profesörlüğe yükseltilmesi ve Üniversitenizde açık bulunan profesörlük kadrosuna atanması hakanda. Profesör adayı Doç.Dr. Nevin Yörük ün, tarafıma Rektörlüğünüzce gönderilen dosyası, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği çerçevesinde incelendi ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşıldı: 1- Adayın Özgeçmişi ve Yeterliliği: Yönetmeliğin 17. maddesi çerçevesinde incelendiğinde; dosyada bulunan evrak-ı müsbiteden anlaşıldığı kadarıyla aday Yörük; Bandırma doğumlu olup, 1990 yılında Eskişehir Üniversitesi AÖF İş İdaresi Bölümü nü bitirmiş, 1993 de İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü İşletme Finansmanı Anabilim dalında yüksek lisans, 1999 de ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü/Muhasebe-Finansman anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır yılında Doçent unvanını alan Yörük ün lisans eğitimi ve lisansüstü çalışmaları, bilimsel toplantı etkinlik deneyimleri, yayınları incelendiğinde kadronun gerektirdiği faaliyetleri yapmakta yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca aday, öğretim elemanı olarak gerekli deneyime sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2- Adayın Yayınlarının Bilimsel Yönden İncelenmesi: Adayın yayınları ekte görüldüğü gibi tezler, araştırmalar, kitaplar, makaleler ve tebliğlerden oluşmaktadır. Adayın yoğun ve başarılı bir çalışma yaptığı ve bilimsel bakımdan gerekli gayreti ve kaliteyi gösterdiği ulusal ve uluslararası yayınlarından anlaşılmaktadır. Yayınları incelendiğinde belirli bir bilimsel ölçünün üzerinde özgün yayınlar olduğu müşahede edilmiştir. Adayın eserleri konu, araştırma ve fikir geliştirme, dile hâkimiyet ve ifade yeterliliği açılarından başarılıdır. Aday Yörük ün eserlerine, yeterli ölçüde atıfta bulunulduğu yine ekteki verilerden anlaşılmaktadır. 3- Adayın eğitim ve öğretim faaliyetleri: Doç. DR. Nevin Yörük, akademisyen olarak çalıştığı süreler içerisinde çok sayıda ders vermiş, uygulama çalışmalarına katılmış, sempozyumlara iştirak etmiş, finans grubu dersleri lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde yürütmüştür. Yine dosyadaki bilgiler çerçevesinde sayın adayın kendisini bilimsel olarak yetiştirmek ve eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için gereken çabayı gösterdiği, idarecilik ve yöneticilik kabiliyetini geliştirdiği anlaşılmaktadır. Sonuç: Profesör adayı Doç. Dr. Nevin Yörük ün dosyası, eserleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri incelenip, analiz edilip toptan değerlendirildiğinde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin maddelerinde yer alan bütün şartları taşıdığı, bilimsel bakımdan

10 10 yeterli olduğu ve gerekli eğitim ve akademik tecrübeye sahip bulunduğu anlaşıldığından profesörlüğe yükseltilmesinin ve Üniversitenizde açık bulunan profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyeti makamlarına saygılarımla arz ederim. 23/12/2010 Prof. Dr. Osman OKKA Selçuk Üniversitesi İİBF Kampus/ KONYA Ekler a) Tezler 1-Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Swap Finansman Tekniği, Danışman: Dr.Öztin Akgüç Bu tezde, bir borçlanma aracı tekniği olarak swap finansman tekniği, muhasebe, vergi ve finansman açılarından ele alınarak, Türkiye uygulaması ve sonuçları incelenmiştir. 2- Doktora Tezi ve Danışmanı: Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve AFT Modelinin İ.M.K.B. da Test Edilmesi, Danışman: Prof.Dr. Muharrem Özdemir Bu tezde varlık fiyatlama modelleri ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi ele alınmış ve AFT Modeli İ.M.K.B. da işlem gören hisse senetleri üzerinde test edilerek, sonuçları değerlendirilmiştir. b) Yayınlar: *A. SCI, SSCI, AHCI Gibi İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri 1- Yörük N., C. Erdem, M.S. Erdem Testing for linear and nonlinear Granger Causality in the stock price volume relation: Turkish banking firms evidence, Applied Financial Economics Letters, Volume 2, Number 3/May 2006 pp *B. SCI, SSCI, AHCI Dışında Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri 1-Yörük, N., Çevre Muhasebesi,İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, s Ocak C. Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri 1- Yörük, N., Arbitraj Fiyatlama Modelinde Risk Unsurları, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı 1, s , Yörük, N., Son Ekonomik Krizin KOBİ ler üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği, Gazi Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s , Yörük, N., KOBİ lerin Yabancı Kaynak Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, Selçuk Ün., İ.İ.B.F. Dergisi, s , Nisan-Ekim Yörük, N., Riske Dayalı Portföy Performans Ölçüleri, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16, Sayı 1-2, s , Gümüştekin G.ve N.Yörük., Aracı Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar Mıdır?, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bil. Fakültesi Dergisi, s , Ekim Yörük, N. ve Ü. Ban., Borç Yönetim Tekniği Olarak Swap ve Hazine Müşteşarlığı nın Swap İşlemi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı 139, s.20-28, Ocak/Şubat/Mart, Yörük, N., Ü. Ban.ve N.Parıltı, E-Finans ın Finansal Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkileri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Sayı:1, s , Nisan Nevin Yörük, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Halka Açılmanın Finansal Performans Üzerine Etkisi: Halka Açık Bir Aile Şirketi Üzerinde Vaka Çalışması, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı 12, Ekim2006 sh: Yörük,N., ve Ü. Ban, Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İ.M.K.B. De İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi, MUFAD Dergisi, Nisan 2006 (Doçentlik sonrası)

11 11 10-Yörük N., ve M.S. Erdem, Farklı Entelektüel Sermaye Ölçme Yöntemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri, Marmara Üniversitesi Analiz Dergisi, Cilt 6,Yıl:15, Sayı 15, Nisan 2006 ss: Yörük N, ve Erdem M. Entelektüel Sermaye Ve Unsurlarının, İmkb de İşlem Gören Otomotiv Sektörü Firmalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt/Volume: 22, Sayı 2 (2008) (Doçentlik sonrası) 12- Yörük N, Basel II Standartları nın Kobi ler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Anket Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl: 2007/Cilt: 22/Sayı:2 (Doçentlik sonrası) * D. Diğer Dergilerde (Hakemli Olmayan) Yayınlanan Bilimsel Araştırma Makaleleri 1-Yörük, N., Finansal Kiralama ve Türkiye deki Gelişimi, TSE Standart Dergisi, s , Mayıs Yörük, N., Finansal Kiralama İşlemlerinde Muhasebe Sorunları, TSE Standart Dergisi, s Ağustos Kırlıoğlu, H. ve N. Yörük, Bir Türev Ürünü Olan Swap ve Muhasebeleştirme İşlemleri, Başak Dergisi, s , Mart-Nisan *E- Uluslararası Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (Tam Metin) 1-Yörük N., Kanışlı E.; Labor Market After The Global Financial Crisis and Measures, Internatıonal Symposium V Restructring The Economy After The Global Crisis, Bandırma İİİBF, Mayıs 2010, Erdek 2- Yörük N., Girişimcilikte Alternatif Finansal Tekniklerin Kullanımı, Mayıs.2006 Bişkek- Kırgizistan Manas Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Kongresi 3-Yörük N, Çoşkun Arslan M., Kobiler Açisindan E-Ticaretin Önemi Ve Kobilerin Tutumlari,. 5. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Kocaeli/TÜRKİYE, 3-5 Kasım Yörük,N., Erdem M.S., ve Çoşkun M., Avrupa Birliği (AB) Üyeliği Öncesinde, KOBİ lerin Rekabet Gücünü Etkileyebilecek Finansal Yapı Sorunlarının Tesbitine Yönelik Uygulama Çalışması., Uluslar arası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ ler ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, s , Bandırma İİİBF, Mayıs Yörük, N., "Küreselleşme Sürecinde Türk Cumhuriyetlerine Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uluslar arası SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değişim Kongresi, Kocaeli Eylül 2006 *F- Uluslararası Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (Özet Metin) 1- Yörük N.; Sönmez Ö.F.;Karatekin K; Kuş Z., Prospective Teachers used in some concepts of Citizenship Teaching Level understanding, Twelfth European Conferance, Lifelong Learning and Active Citizenship., May 2010 Universitat Autonoma de Barcelona, Spain 2- Yörük N., M.S.Erdem, Analızıng The Relatıonshıp Between Fınancıal Performance And Corporate Governance Practıces Of Turkısh Bankıng Sector: (Before And After The Establıshment Of Corporate Governance Prıncıples), 5 th International Conference on Corporate Social Responsibility Congress, 1-4 Mayıs.2006, Edirne 3- Yörük, N., C. Erdem ve M.Erdem, Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation: Turkish Banking Sector Evidence. 11 th Annual Conference Of The Multinational Finance Society July 3 7, 2004 İstanbul, Turkey 4- Yörük N.; Foreign Direct Investments (FDI) To The Turkic Republics In The Globalization Process, Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs - I Global Crıses And Economıc Governance Aprıl 2010, Malatya, *G. Ulusal Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (Tam Metin) 1-Yörük,N., E-Finans: Finansal Görünümün Yeniden Biçimlendirilmesi, 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Cilt I, , İzmit, Yörük, N., (2001), "KOBİ'lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama" I. Orta Anadolu Kongresi Ekim, Nevşehir, Ban Ü. ve Yörük,N., Derecelendirme, Derecelendirme Yöntemleri ve Avrupa Birliği ne Giriş Öncesi Türkiye Açısından Değerlendirme, 7. Ulusal Finans Sempozyumu, Cilt I, , İstanbul, Yörük,N., ve Ü. Ban, Finansal Yeniden Yapılanma Çalışmaları Çerçevesinde Şirket Birleşmeleri- Devralmalar Ve İ.M.K.B. De İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarında Birleşme Etkisinin Analizi 8. Ulusal Finans Sempozyumu, Cilt I, s , İstanbul Ün. İstanbul, Yörük,N., Erdem M.S., Çoşkun M., Entellektüel Sermayenin, Entellektüel Katma Değer Katsayısı (Vaıc) Yöntemi Kullanılarak Ölçülmesi: Türk Otomotiv Sektörü Örneği. 8. Ulusal Finans Sempozyumu, Cilt I, s , İTÜ, İstanbul, 2004.

12 12 6-Yörük,N., Erdem M.S.,ve Çoşkun M., Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Ve Finansal Performans İlişkisi:Halka Açık Bir Aile Şirketi Üzerinde Uygulama Çalışması, 4.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB, Cilt I, s , Ankara Mayıs 2005, 7-Yörük,N., Erdem M.S. ve Çoşkun M., Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankaların Finansal Performansı Üzerine Etkilerinin Ölçülmesi. 4.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB, Cilt I, s , Ankara Mayıs 2005, 8-Yörük,N., Erdem M.S. ve Çoşkun M., Türk Otomotiv İşletmelerinin Stratejik Kararlarının Oluşturulmasında Entelektüel Sermaye Ölçülmesinde Farklı Yöntemlerin Kullanımının Etkisi, 9. ULUSAL Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, s , Eylül Yörük,N., Ban, U., Erdem M.S., ve Çoşkun M., İşletme Sermayesi Yönetiminde Likidite-Risk-Getiri İlişkisi: Üretim Ve Hizmet İşletmelerinin İşletme Sermayesi Yönetiminde Finanslama Stratejileri Açısından Karşılaştırılması. 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, s , Eylül Yörük N. ve Mete Okan Erdoğan, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kobi lerin Rekabet Gücünü Etkileyebilecek Kapasite Ve Teknoloji Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama Çalışması 2.Kobiler Ve Verimlilik Kongresi 2-3 Aralık 2005, İstanbul 11-Yörük N., Büyükşalvarcı A., BEZİRCİ M., İşletmelerde Likidite Yönetimi Uygulamaları: Konya Kobi leri Üzerine Ampirik Bir Çalışma 12.Ulusal Finans Sempozyumu, Kayseri-2008 *H- Ulusal Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri (Özet Metin) 1- Yörük N., Basel II Standartları nın Kobi ler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Anket Uygulaması 10. Ulusal Finans Sempozyumu 1-4 Kasım 2006 İzmir **İ- Kitaplar 1- Yörük, N., ve E.Doğan Finansal Bilgi Manipülasyonu Ve Finansal Bilgi Manipülasyonunun Belirlenmesine Yönelik Modeller; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Bir Uygulama Detay yayıncılık, Ankara, Yörük, N., Ülke Riski ve Türkiye nin Ülke Risk Derecelerindeki Değişimler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Araştırma Serisi, Yayın No:4, Tokat, Yörük, N. ve Ü. Ban., KOBİ lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama Çalışması, Gazi Kitabevi,Ankara Nisan Ban, Ü. ve N. Yörük, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Profili Sorunlar-Çözümler, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Yörük N. ve Ü.Ban, Değerin Nakite Çevrilmesi: Halka Arz İMKB.de Halka Açılma Eğilimlerinin Hisse Senedi Volatilitesi Üzerine Etkisi, Gazi Kitabevi, Ankara Yörük, N., Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri ve AFT nin İ.M.K.B. de Test Edilmesi, İMKB Yayınları, İstanbul, *J- Kitaplarda Bölüm Ya Da Ünite Yazarlığı 1. Yörük, N., ve diğerleri. UFRS-UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart Ankara K- Yayınlara Yapılan Bazı Atıflar Atıflar 1 Yörük N., Erdem C., Erdem M.S., Testing for linear and nonlinear Granger Causality in the stock price volume relation: Turkish banking firms evidence, Applied Financial Economics Letters, Volume 2, Number 3 / May 2006 pp a. Sarıoğlu Serra Eren, Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki;İMKB Üzerine Bir Çalışma, 11.Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ekim 2007, Zonguldak, sh b. Elmas B, Yıldırım M., Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyatı ile İMKB de İşlem Gören Bankacılık Sektör Hisseleri Üzerine Bir Uygulama, 13.Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009, Afyonkarahisar,, sh c. Biswas S., Rajib P., Testing Price Volume Relationship for Indian Commodity Futures with Linear Causality Test, Vinod Gupta School of Management, Indian Institute of Technology, Kharagpur, India., Working Paper No.: VGSoM/2010/002, February 2010 d. Temiz D., Gökmen A., The Financial Crısıs In Turkey And The Global

13 13 Economıc Crısıs Of : Reasons And Comparısons, International Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 1, No 1, 2009 ISSN: (Online) e. Temiz D., Gökmen A., The Comparatıve Effects Of Fınancıal Crıses And 2008 Global Crısıs On The Turkısh Economy, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:2 Volume:2 Number:4, Winter 2010 ISSN f. Gökmen A., Hamsioğlu B., Prevıous Developments And The Current Sıtuatıon In The Turkısh Bankıng Sector, Foreıgn Entry And Its Reflectıons On The Natıonal Bankıng Industry, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:1 Volume:1 Number:1, 2009 ISSN p g. Acar Boyacıoğlu M., Güvenek B., ve Alptekin V.; Getiri Volatilisi ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma, MUFAD, Ekim 2010,(48), Yörük, N., Çevre Muhasebesi,İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, s Ocak a. Alagöz Ali, Yılmaz Baki, Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetler, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl : 1, Sayı : 1-2, Nisan-Ekim b. Lazol, İbrahim; Muğal, Elif; Yücel, Yener, Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ'lere Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2008,(38):56-69 c. Altınbay Ali, Çevresel Maliyetlerin Raporlanması Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, ISSN: X Sayı: 11 Ocak 2007, sh: 1-15, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat, Kırgizistan 3 Basel II Standartları nın Kobi ler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Anket Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl: 2007 / Cilt : 22 / Sayı : 2 a. Ekşi İ.H. Firmaların Banka Kredisi Kullanımında Güven Faktörünün Etkisi, Uluslararası Davraz Kongresi, Eylül Yörük,N., ve Ü. Ban, Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İ.M.K.B. De İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi, MUFAD Dergisi, Nisan 2006 a. Koçyiğit M. ve A. Kılıç,"Leasing Sektöründe KDV Oranı Değişikliğinin İMKB de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi", Muhasebe ve Finans Dergisi, S.40, Ekim Yörük N., Son Ekonomik Krizin KOBİ ler Üzerine Etkisi ve Tokat İli Örneği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 3(2), a. Karakaya A., Karamustafa O., KOBİ lerde Finansman Politikası Eğilimleri: 2001 ve 2008 Krizleri Üzerine Bir Araştırma, 13.Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009, Afyonkarahisar,, sh b. Tunçsiper, B., Köroğlu, Ö.(2006), "Enflasyonun Otomotiv Sektöründeki İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Balıkesir İl Örneği"Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 15, ss c. Safran, B., Biyoteknoloji Alanında Sektörel Kriz Kaynakları, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2003, Sayı 10 6 Yörük, N., KOBİ lerin Yabancı Kaynak Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, Selçuk Ün., İ.İ.B.F. Dergisi, s , Nisan-Ekim a. Nurullah Uçkun, KOBİ lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çare Olabilir Mi?, MUFAD, ocak 2009, sayı 41, sh , 7 Kırlıoğlu, H. ve N. Yörük, Bir Türev Ürünü Olan Swap ve Muhasebeleştirme İşlemleri, Başak Dergisi, s , Mart-Nisan b. Güngör B., Finansal Türevlerin Muhasebeleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-2, , (2001). 8 Yörük,N., E-Finans: Finansal Görünümün Yeniden Biçimlendirilmesi, 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Cilt I, , İzmit, a. Dinç E., Varıcı İ., E- İşletme Olgusunun Muhasebe İlke Ve Uygulamaları Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 10(1): Yörük, Nevin, (2001), "KOBİ'lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama" I. Orta Anadolu Kongresi Ekim, Nevşehir, a. Şenol Hasan, Ahmet Aktürk, "Position Of Small And Medium Sized Enterprises (SMEs) In Transition Economies Within Context Of Financial Globalization, Financial Problems And Solition Proposals" The First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Proceedings Book, Albenia, March 2008, Volume 1, p b. Zor, İsrafil ve Adnan Akın, Stratejik Projeksiyonlar Bağlamında KOBİ lerde Finansman Araçları Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10, 1 (Haziran 2008), ss c. Çakır, H. M., Mete Okan Erdoğan, Avrupa Birliği Sürecinde Denizli Metal Eşya Sanayindeki Kobilerin Finansmanında Devlet Desteğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma, International Symposium: SME s Towards the Membership of European Union, Mayıs 2005, Balıkesir Üniversitesi,Bandırma d. Aras, Güler ve A. Müslümov, Küreselleşme Sürecinde KOBİ lerin Finansal ve Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri, 21. Yüzyılda KOBİ lerin Finansman Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Yayınlanmış Tebliğ, Kıbrıs Ocak 2001.

14 14 e. Torlak, Ö. ve N. Uçkun Eskişehir de Kobi lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesiti, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5 Sayı 1, 2005, f. İsrafil Zor ve Adnan Akın Finansman Araçlarının Kullanımında KOBİ leri Ayrıştıran Faktörler: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kırıkkale (2007). Sh g. Konuk F.A. Aygen, F., KOBİ lerin finansman ve pazarlama Sorunları ve Bu Sorunların Gideirlmesine Yönelik Çözüm Önerileri: Sakarya Örneği, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kırıkkale (2007). Sh h. Yolaş, N.Serap., Özen E.,, Kayahan, C. KOBİ lerde Ortaklık Kültürünün Gelişmesi Sorunu ve İşletmeci Davranışlarının Analizi, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kırıkkale (2007). Sh i. Baykal, M.C. Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki KOBİ işletmelerine yönelik Destek ve strateji politikaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Say 36, Yıl 7, Ekim-Kasım-Aralık 2007, sh j. Canbulut M, Hiçüşenmez M., Common Problems of SMSs of In Turkey: An Empirical Research in İzmir, International Entrepreneurship Congress, SMEs and Entrepreneurship, October , 2009, sh k. Koçyiğit M., İşletmeler Sistem ve Süreç Yönetimlerine Ne Ölçüde Stratejik Yaklaşmaktadır? Eskişehir KOBİ lerinde Sistem ve Süreçlerin Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Ü. İİBF, Cilt 1, No 2, Ekim 2006, sh Ban Ü., Yörük Nevin, Derecelendirme, Derecelendirme Yöntemleri ve Avrupa Birliği ne Giriş Öncesi Türkiye Açısından Değerlendirme, VII. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler, İstanbul Üniversitesi, Ekim 2003, a. Mehmet Yazıcı, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve Denetimi, Onemi_ve_Denetimi.pdf b. Kocaman F., Aytek H., Cörüt B., Küreselleşme Çerçevesinde Kurumsal Yönetişim ve Basel II, Glaballeşme Prosesinde Kafkas ve Merkezi Asya, II Uluslararası Kongre, 11 Yörük, N., Erdem M.S., Çoşkun M., Entellektüel Sermayenin, Entellektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC) Yöntemi Kullanılarak Ölçülmesi: Türk Otomotiv Sektörü Örneği. 8. Ulusal Finans Sempozyumu, Cilt I, s , İTÜ, İstanbul, a. Kayalı, C.A., Yereli,A.N., Ada Ş., Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Yönetim ve Ekonomi, 2007; 14(1): Yörük,N., Ban, U., Erdem M.S., Çoşkun M., İşletme Sermayesi Yönetiminde Likidite-Risk-Getiri İlişkisi: Üretim Ve Hizmet İşletmelerinin İşletme Sermayesi Yönetiminde Finanslama Stratejileri Açısından Karşılaştırılması. 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, s , Eylül 2005 a. Şen M., F.H.Baştürk, E.Oruç, İMKB de Faaliyet Gösteren Firmalarda Dönemi İçin İşletme Sermayesi Yönetim Etkinliğinin Ölçümü ve Genel Değerlendirme, 12 Yörük Nevin, Basel II Standartları nın Kobi ler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Anket Uygulaması 10. Ulusal Finans Sempozyumu 1-4 Kasım 2006 İzmir a. Ural M., Demireli E.,"Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısını Bankalar ve Kobiler Üzerine Etkileri", I. Uluslararası Semposyum: Kobiler ve Basel II, İZMİR, Mayıs 2008, Uluslararası organizasyon, b. Sakarya Ş.,Kara S., Türkiye de Basel-II Sürecinin Gelişimi ve Balıkesir deki İşletmeler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma MUFAD, Nisan 2008, sh Yörük, Nevin, Ban, Ünsal (2003). Kobilerin Finansman Sorunlarının Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, Gazi Kitapevi, Ankara. a. Koç, U. ve Ö. Torlak KOBİ lerde Kıyaslama Tekniğinin Pazarlama Stratejilerine Etkileri, 2. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 2-3 Aralık 2005, İstanbul, Bildiriler Kitabı, b. Turgut, Ahmet (2007), Bankacılık ve KOBİ ler için Dönüm Noktası: Basel II Standartları, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, Sh c. A.Yılmaz Gündüz Geçmişten Günümüze Ekonomik Yönleriyle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler:Malatya Örneği Uluslar arası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ'ler ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, s , Bandırma İİİBF, Mayıs 2005 d. Çağlar, İ., Savsar, C., Kobi Yönetiminde Kuşak Değişiminin Yönetim Kültürü Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma ve Çorum Örneği, 2.Kobiler ve Verimlilik Kongresi, 2-3 Aralık 2005, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Bildiri Kitapçığı, s e. Duranlar S.,(2005), Halkbank ın KOBİ lere Açtığı Krediler Yeterli Düzeyde mi? İst. Kültür Üniversitesi II. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi,İstanbul, 2-3 Aralık 2005,s: f. Masum TURKER, Lerzan KAVUT, Small And Medıum Sızed Enterprıses And The Role Of The Accountancy Professıon In Turkey, 4th FCM (Federation Des Experts Comptables Mediterraneens, "Conference The Globalisation of Small and Medium-sized Enterprises and the Role of the

15 15 Accountancy Profession, 3-4 May 2004 Capri, Italya s.4 14 Yörük, N., Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri ve AFT nin İ.M.K.B. de Test Edilmesi, İMKB Yayınları, İstanbul, a. Ege İlhan, Finansal Piyasalarda Kurumsal Yatırımcılar ve Senaryo Analiziyle Portföy Optimizasyonu, 15.İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sh , 2006 b. Cihangir M., Kandemir T., Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma, (Kasım 2000 ve Şubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler), Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Y 2010, C 15, S 1, sh c. Özdemir Z, Atan M, (Atan) Duman S,Boztosun D, Kayacan M İMKB nin Etkinlik Düzeyinin Zaman Serisi Ekonometrisi İle Analizi, 10. Ulusal Finans Sempozyumu Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Finans Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,İzmir/Türkiye, Kasım sh 1-18 d. Atan M, Boztosun D, Kayacan M Arbitraj Fiyatlama Modelinin İMKB de Test Edilmesi 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Eylül 2005, Kapadokya / Nevşehir sh e. Akkum T., B.Vuran, Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Analizi, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Ağustos 2005, sh f. Türsoy T., N.Günsel, H.Rjoub, Macroeconomic Factors, the APT and the İstanbul Stock Market İnternational Research Journal of Finance and Economics, Issue 22 (2008), sh g. Akbulut R., Kaderli Y., Şanlıurfa İl Merkezindeki Borsa Yatırımcılarının Profili ve Bu Yatırımcıların Hisse Senetlerine Yatırım Yapma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Analizi, MUFAD, Temmuz 2009, sh Yörük, N., ve diğerleri. UFRS-UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart Ankara a. Dinç Engin., Türkiye Muhasebe Standartları Vergi Kuralları Aç.ısından Ticari Borç ve Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi, Mali Çözüm, Sayı:90,2008,sh Doç.Dr. Nevin YÖRÜK ün yukarıda incelenen yayınları ve diğer çalışmalarının hemen hepsi özgünlüğü olan ve Finans Anabilim Dalında bilime katkısı olan çalışmalardır. 4. ADAYIN YAPTIĞI ARAŞTIRMALARIN NİTELİĞİ 5.SONUÇ /12/2010 Prof. Dr. Osman OKKA

16 16 ****************************************** -Kişisel Rapor- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne KONYA İlgi: Doç.Dr. Fehmi KARASİOĞLU nun profesörlüğe yükseltilmesi hakkında Rektörlüğün tarih ve 280/8977 sayılı yazıları. Konu: S.Ü. İİBF Muhasebe Finansman ABD da açık bulunan profesörlük kadrosuna müracaat etmiş olan aday Doç.Dr. Fehmi KARASİOĞLU na ilişkin kişisel rapor. Profesör adayı F.Karsioğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanun un 17 ve 20 maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17,18 ve 20. maddeleri çerçevesinde adayın yayın ve bilgi dosyası incelenmiş ve şu sonuçlara varılmıştır: I-Adayın Özgeçmişi: Dr. Karasioğlu 1964 Kayseri Develi doğumludur. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1988 yılında bitirmiş, 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de araştırma görevlisi olarak meslek hayatına başlamıştır de yüksek lisans, 1996 yılında Finansal Açıklamalar Alanında Muhasebenin Sorumlulukları: İçeriden Öğrenenler Ticareti Örneği adlı tezi ile doktor ünvanını almıştır yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur. Dosyadaki belgilere göre Dr. Karasioğlu, üniversite yönetim kademelerinde de ABD başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekan vekilliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senoto üyeliği gibi idari görevlerde bulunmuştur. II-Selçuk Üniversitesi Profesörlük Kriterleri Açısından Adayın Eserlerinin Değerlendirilmesi; Selçuk Üniversitesi yönergesine göre profesörlük kadrosuna yükselebilmek için 300 ilmi yayın puanı gerekmektedir. Bu puanların; eserlerin doçentlik öncesi, doçentlik sonrası ve son bir yıl gibi temel bölümlere ayrıldığı görülmektedir. Aday Dr. Fehmi Karasioğlu nun bu yönergeye göre puan durumu aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir. Tabloya göre Karasioğlu profesörlüğe yükseltilme konusundaki gerekli puan miktarını fazlasıyla sağlamıştır. İlan Yılı 2002 ve daha sonraki yıllarda ilan edilen Gerekli Toplam Puan Doçentlikten Sonra Alınacak En Az Puan Atama Yönergesi Ek-1 in 1-9 maddelerine göre alınacak en az puan Başvurudan Önceki son Bir Yılda Alacağı En Çok Puan Atama Yönergesi Ek-1 in 2., 3. ve 9. maddelerine göre alınacak en az puan

17 17 kadrolar için Doç. Dr Fehmi KARASİOĞLU nun Atama Yönergesi Ek-1 e göre puanları III Adayın Eserleri: Adayın doçentlik öncesi, doçentlik sonrası ve son bir yıla ilişkin çalışmalarının detayı şöyledir: A- DOÇENTLİK ÖNCESİ ÇALIŞMALARI: 1-kitap çalışmaları: Adayın kitap çalışmaları şunlardır; a- İnternet Tabanlı Finansal Raporlama, Nobel Yayınevi, Ankara çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde finansal veri ve bunun bilgiye dönüşüm süreci ele alınmış, ikinci bölümde internet ve finansla raporlama arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmış, üçüncü bölümde bu sahadaki uluslar arası örnekler üzerinde durulmuş ve dördüncü bölümde İMKB da işlem gören şirketlerle ilgili olarak bir uygulama üzerinde durulmuştur. Eser bir derleme ve uygulama mahiyetindedir. 2-Makale çalışmaları: Doçentlik öncesi adayın yurt içi hakemli dergilerde 9 adet makalesi bulunmaktadır. Adayın makaleleri ve tebliğleri Ek-1 de görülmektedir. Tablodan anlaşılacağı gibi yayınlarından almış olduğu puan toplamı 106,9 dur. B- DOÇENTLİK SONRASI ÇALIŞMALARI 1-kitap çalışmaları: Adayın doçentlik sonrası kitap çalışmaları şunlardır; a- Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Çizgi Basımevi, Konya Beş bölüm olarak düzenlenen bu kitap aynı zamanda Başlıca eser olarak yayında sunulmuştur. Birinci bölümde sağlık hizmetleriyle ilgili temel bilgiler verilmiş, ikinci bölümde satın alma-fiyatlandırma, defter ve belgeler üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde sağlık işletmelerinde hesap planı düzeni ele alınmış, dördüncü bölümde sağlık işletmelerinde muhasebe uygulamaları örnekleri verilmiş ve beşinci bölümde de sağlık işletmelerinde amortisman uygulamaları üzerinde durulmuştur. Eser bu sahadaki ilk çalışmalardan birisidir ve öncü niteliğindedir. b- Çözümlü Muhasebe Problemleri, Dizgi Ofset Matbaacılık, Konya, Bu eser DR. Hakan Aracı ile birlikte hazırlanmıştır. 11 bölümden ibaret olup ders notlarının kitap haline getirilmesinden ibarettir. Yardımcı bir ders kaynağıdır. c- Uygulamalı Finans, Örnek Problemler ve Çözümleri, Nobel Yayınevi, Ankara Çok yazarlı bir kitaptır ve yardımcı ders kitabı mahiyetindedir. Adayın bu kitaptaki net katkısı gösterilmemiştir. C- ADAYIN DİĞER ÇALIŞMALARI Belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla aday üniversitede yönetim görevlerinde de bulunmuştur. Yapmış olduğu görevler şunlardır: Dekan vekili, senato üyesi, yönetim kurulu üyesi, bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlığı. Ayrıca adayın ulusal kongre düzenlediği ve diğer kongrelerde düzenleme kurullarında yer aldığı da görülmektedir. Ayrıca, 2007 yılında aday, Erasmus Öğretim üyesi değişim programı kapsamında Romanya da Babeş Bolyai Üniversitesi nde ders anlattığı dosyasından anlaşılmaktadır.

18 18 Aday bugüne kadar yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmüştür. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Yukarıda eserleri ve akademik görevleriyle ilgili bilgi verilen Profesör adayı Doç.DR Fehmi Karasioğlu nun bugüne kadar toplam 12 makalesi, 6 adet ulusal ve uluslar arası tebliği, 2 kendisinin ve 2 de müşterek yazarlı kitabı bulunmaktadır. Aday bu bilimsel yayınlarıyla S.Ü. ölçütlerine göre 408,87 puan alarak 300 taban puanı aşmıştır. Özellikle makalelerinin önemli bir bölümü orijinal, özgün yayınlardır. Çalışmaları Muhasebe Bilim Dalında yeterliliğe haizdir. Yayınlarından adayın önemli bir araştırmacı özelliğine sahip olduğu, bilme katkı için çabaladığı ve kendi sahasındaki problemlere çözüm getirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Aday, önemli sayıda yüksek lisans ve doktora yöneticiliği yaparak güncel bilimsel çalışmaları takip etmiş ve öğrencilerini yönlendirmiştir. Ayrıca üniversite yönetiminde aldığı görevlerle, yöneticilik kabiliyetine sahip olduğunu ve bunu gösterdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; adayın profesörlüğe yükseltilmesiyle ilgi olarak 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde yer alan şartları taşıdığı, ilgili kadroya atanmasının uygun olacağı kanaati bana hâkim olmuştur. Durumu saygı ile arz ederim Prof.Dr.Osman OKKA

19 19 Ek-1 Dr. Fehmi KARASİOĞLU nun Doçentlik Öncesi Puan Durumu Faaliyetler Eser Adı Yazar Sayısı Yönerge Puanı Alacağı Puan 1 KİTAPLAR İnternet Tabanlı Finansal Raporlama 2 DERS NOTLARI Çözümlü Muhasebe ,5 Problemleri 3 YURT İÇİ HAKEMLİ 3.1. Genel Kabul Görmüş DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR Muhasebe İlkeleri ve A.Ş. lerde Meydana Gelen Aksaklıklar, Vergi Dünyası Dergisi, Leasing ve Muhasebeleştirilmesi, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Muhasebe Eğitiminde İnternet in Rolü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Arasında İnternet Kaynaklı Haberleşme Modeli Üzerine Bir Araştırma, Karaman İİBF Dergisi, İçeriden Öğreneler Ticareti (Insider Trading) ve Türkiye de Muhasebenin Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Tekdüzen Muhasebe Sistemine Geçişte Muhasebe Temel Kavramları ve Politikalarının Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 1, Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Staj Uygulaması Sürecinin Değerlendirilmesi Sürecine İlişkin Bir Araştırma, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı 20, Sermaye Piyasasında 2 3 1,90 Dereceleme, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Risk Sermayesi Denemesi Kamunun Aydınlatılması ve Denetim, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, ULUSAL KONGRE VE KONFERANSLAR 4.1. İnternet Tabanlı Finansal Raporlama, 2. Bilişim Kongresi, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul, Muhasebe Denetim Mesleğinde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı, 3. Muhasebe Denetim ,5

20 20 Sempozyumu, 1997, Antalya Belek TOPLAM Ek-2 Doç. Dr. Fehmi KARASİOĞLU nun Doçentlik Sonrası Puan Durumu FAALİYETLER 1 KİTAPLAR 3 YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR ESER ADI 1.1. Sağlık İşletmelerinde Muhabesebe Uygulamaları (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ) YAZAR SAYISI YÖNERGE PUANI ALACAĞI PUAN Uygulamamalı Finans Genel Muhasebe: Problemler ve Çözümleri Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükelleflere Hizmet Sunum Kriterleri : Konya ili örneği, Mevzuat Dergisi, 2008, Web Sayfası 3.2.Yatırımcıların Bilgi Kaynağı Olarak İnternet Tabanlı Finansal Raporlama, Karaman İİBF Dergisi, Uygulayıcılar SM, SMM ve Mükellefler Açısından: Bilgi için mi, Vergi için mi Muhasebe?, Karaman İİBF Dergisi, Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Amprik Bir Araştırma-1, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:34, Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Amprik Bir Araştırma-2, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 35, Finansal Raporlama ve XBRL, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, ULUSAL KONGRE VE KONFERANSLAR 4.1. Yönetim Muhasebesi Enstrümanlarının Kullanımı, I. KOBİ ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Ekonomik Entegrasyon Modelinin Yerel Ekonomilerde Uygulanması Üzerine Karaman İli Organize Sanayi Bölgesinde Mevcut Durumun Tespitine Yönelik Bir Analiz, 5. Ortaanadolu İşletmecliik Kogresi, Tokat, İnternet Bankacılığının Toplum Katmanlarınca Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Osmangazi Üniversitesi, 3. Bilgi ve Ekonomi Kongresi, Eskişehir,

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (259-279) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 NORMATİF YATIRIM

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI İLGİ: Enstitü Yönetim Kurulu nun 13 / 07 / 2006 Tarih ve 193 / 09 Sayılı Kararı. Sosyal Bilimler

Detaylı

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Sertifika Programları Takvimi Tarih Program Adı Eğitim Yeri 6 Nisan 2013'den itibaren Haftasonu Programı İleri Muhasebe, Bütçe ve Uluslar arası Finansal Raporlama Sistemleri Uzmanlık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir.

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir. YENİ JENERASYON BANKACILIK Yaşanan bir hikayedir. İçindekiler SUNUŞ Önsöz... 02 Yeni Jenerasyon Bankacılık Nedir? 03 Hakkımızda 04 Vizyonumuz, Misyonumuz, Andımız ve İnancımız 05 Finansal Göstergeler 06

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı