T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü STRATEJİK PLAN REVİZYONU ( ) AKDENİZ/MERSİN 2012

2 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz... Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk Milleti nin karakteri yüksektir. Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Çünkü Türk Milleti millî birlik ve beraberlikte güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk Milleti nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir... Mustafa Kemal Atatürk Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 1

3 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 2

4 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 3

5 AKDENİZ İLÇE KAYMAKAMININ SUNUŞ KONUŞMASI Planlama; bir amacı gerçekleştirmek istenilen hedefe ulaşmak için en iyi hareket şeklini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan dinamik bir süreçtir. Küresel yarışın her alanda yaşandığı günümüzde ve hızla değişen koşullar altında, daha fazla stratejik yönetim ve daha az geleneksel planlama gerekmektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak stratejik plan bizim için büyük önem taşımaktadır. Stratejik plan; yapılması kolay gibi görünse de uygulamanın zor olduğu bir süreçtir. Yerleşmiş yönetim kültürü ve çalışanların direnci en önemli zorluklardandır. Milli Eğitim bakanlığına bağlı kuruluşların bürokrasisi, stratejik plana uygun çalışmalıdır ki, kısa veya uzun vadeli hedeflenen amaçlara maksimum düzeyde ulaşılabilinsin. Bilimsel düşünebilen, vizyon ve misyonunu belirlemiş, ihtiyaçlarının farkında olan, içinde bulundukları durumu değerlendirebilen ve bu yönde gelişmeye açık olarak hayatını planlayabilen bireyler yetiştirmek, Milli Eğitim kurumlarının da kendi stratejilerini oluşturarak, bu planı etkin bir şekilde uygulayabilmeleri ve nitelikli eğitimler verebilmeleri sonucunda ortaya çıkacaktır. Toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, fertleri ve toplumları yaşadığımız dünyada bir adım daha öne çıkaracak olan eğitime gereken değerin verilmesi önceliğimizdir. Yönetim bölgemiz olan Akdeniz ilçesinde, eğitim öğretimden sorumlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu süreci ilçemizin sosyo-kültürel, ekonomik, beşeri özellikleri ve kent yaşamına uyum süreçlerini göz önünde bulundurarak planlamalıdır. İlçemiz doğu ve güneydoğudan aldığı yoğun göç sebebi ile taşıdığı özellikleri açısından diğer ilçelere oranla farklı ve stratejik bir önem arz etmektedir. Farklı kültür ve ortamlardan bir araya gelerek ortak bir yaşam biçimi oluşturmaya çalışan insanların oluşturduğu ilçemiz nüfusu, aynı zamanda barış içinde birlikte yaşamanın en güzel örneğini yansıtmaktadır. Her ilçede rastlanamayacak bu kültür harmonisi beraberinde getirdiği bir takım sorunların yanında eğitim öğretim faaliyetlerine çeşitlilik de kazandırmaktadır. Çeşitlilikten proje ve etkinlik yoluyla faydalanmakta, sorunları ise sorundan çok çözüme odaklanarak bu proje ve etkinliklerle gidermeye çalışmak gerekmektedir. Kurum olarak bağlı olan tüm kurumlarımızla olduğu gibi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de koordineli çalışmakta ve ortak stratejilerle hareket etmekteyiz. Planlamanın uygulamaları kolaylaştıracağı ve kaliteyi arttıracağı kanaatindeyim. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı stratejik planın eğitim öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve kalitesini arttırmasını dileyerek; hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bekir ATMACA Akdeniz Kaymakamı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 4

6 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ KONUŞMASI Kentsel kamu politikalarının, daha geniş bir perspektiften bakılarak ve uzun vadeleri ön görerek hazırlanması amacıyla Kamu yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Akdeniz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kurumlar devamlılıklarını sürdürmek, kendilerini var olduğu durumdan daha iyi yerlere taşıyacak fırsatları yakalamak, muhtemel tehditlerden korunmak için, geleceğini planlamak zorundadır. Yaşamakta olduğumuz asırda tüm dünyada toplumsal, siyasal, teknolojik ve ekonomik hayattaki hızlı değişim, eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu süreçte eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve işlevlerinde değişimler olmaktadır. Öğrenme alanları, iş yaşamı ve mesleklerdeki çeşitlilik ve değişim esnek bir eğitim sistemini, hayat boyu öğrenmeyi ve iyi yönetişimin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yeni yaklaşımlar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, küresel yarış için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ihtiyaçlar sınırsızdır. Dolayısıyla eğitim sektörünün bugününü geliştirmenin yanında geleceğinin de stratejik olarak planlanması gerekir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gelişen teknolojiye uyumunun sağlanması, hak ettiği yerini alması zaruridir. Taşra teşkilatlanması olarak bu süreç içerisinde plan çalışmaları sürdürülmüş ve son aşamaya gelinmiştir yılında kurulan ve yeni yapılanma süreci içinde olan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün 2010/2014 Stratejik Planı, kurum kültürü oluşturmak, mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve hedeflenen amaçlara eksiksiz ulaşabilmek amacıyla, ilgili birim tarafından yapılan yoğun analiz ve değerlendirmeler sonucu özenle hazırlanmıştır stratejik planımızın hazırlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaş olarak görüş ve önerilerini bizden esirgemeyen tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Cevdet ARSLAN Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 5

7 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞ KONUŞMASI 21.yüzyılda okullarımızın etkilendiği ve etkilediği değişimin çevresel çemberi yerelsellikten bölgeselliğe, ulusallığa hatta uluslararası imkânlara genişlemiştir. Bu geniş çerçevede yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin her alandaki kalitesini arttırmak, ayrıntıları yakalayarak hazırlanmış bir stratejik planlama ile mümkün olacaktır. Stratejik planlama, bir yandan Mesleki ve Teknik Eğitimin içinde bulunan ve çok amaçlı eğitim hedefleri olan okulumuzun hizmet sunumunu, belirlenen eğitim politikalarını somut sonuçlara ulaştırmada gerçekçi temellere dayandırarak uygulama alanlarındaki realiteyi görmemizi sağlayacak, diğer yandan okulumuzun yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırarak kurumsal kültür ve kimliğin gelişmesine ve güçlenmesine destek olacaktır. Okulumuzun gelişmesine katkı sağlayacak olan Stratejik Planlamanın hazırlanmasında özveri ile çalışan ekibimize teşekkür ederim. İrfan AKKAR TML Okul Müdür V. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 6

8 İÇİNDEKİLER SAYFA NO MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 İSTİKLAL MARŞI 2 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 3 SUNUŞ 4 AKDENİZ KAYMAKAMLIĞININ SUNUSU 4 AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN SUNUSU 5 OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUSU 6 İÇİNDEKİLER 7 GİRİŞ 9 PLANLAMAYA DAİR 10 KURUM KİMLİK BİLGİSİ 11 1.BÖLÜM: TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 12 1.YASAL ÇERÇEVE 13 2.STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 14 3.ÇALIŞMA TAKVİMİ 15 4.STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 16 2.BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 19 MEVZUAT ANALİZİ 21 BAĞLI OLDUĞUMUZ GENEL MÜDÜRLÜK İLE İLGİLİ MEVZUATLAR 23 MEVZUATIN GEREKLERINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 27 OKULUMUZDA YAPILAN SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 28 OKULUMUZDA YAPILAN KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME SIKLIKLARI 28 KURUM BAŞARILARI 28 KURUM SÜREÇLERİ PAYDAŞ ANALİZİ 30 İÇ PAYDAŞLAR 30 DIŞ PAYDAŞLAR 30 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 31 PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ 32 YARARLANICI ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ KURUM İÇİ ANALİZ MEVCUT ÖRGÜTSEL YAPI OKUL/KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI OKULUMUZDA OLUŞTURULAN BİRİMLER İNSAN KAYNAKLARI 37 GENEL PERSONEL DURUMU İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER 38 A) 2010 YILI KURUMDAKİ MEVCUT YÖNETİCİ SAYISI 38 B) KURUM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM DURUMU 38 C) KURUM YÖNETİCİLERİNİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 38 D) İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 38 E) KURUMDA GERÇEKLEŞEN YÖNETİCİ SİRKÜLASYONUNUN ORANI 39 F) İDARİ PERSONELİN KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI 39 YÖNETİCİ PROFİLİ ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN BİLGİLER 41 A) 2010 YILI KURUMDAKİ MEVCUT ÖĞRETMEN SAYISI 41 B) ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM DURUMU: 41 C) ÖĞRETMENLERİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 41 D) KURUMDA GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMEN SİRKÜLÂSYONUNUN ORANI 41 E) ÖĞRETMENLERİN KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI 42 ÖĞRETMEN PROFİLİ DESTEK PERSONELE (HİZMETLİ MEMUR) İLİŞKİN BİLGİLER 44 A) 2010 YILI KURUMDAKİ MEVCUT HİZMETLİ/ MEMUR SAYISI 45 B) GENEL İDARE HİZMETLERİ MEMUR VE YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜ YAPTIKLARI İŞLER PERSONEL ÜCRET DURUMU OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ TABLOSU 51 A) KADROLU 51 B) GÖREVLENDİRME - ÜCRETLİ 52 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 7

9 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 5.3 TEKNOLOJİK DÜZEY OKULUMUZUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI OKULUMUZUN FİZİKİ ALTYAPISI MALİ KAYNAKLAR OKULUN SON 5 YILLIK MALİ DURUMU OKULUMUZUN KAYNAK TABLOSU VE GELİR GİDER DENGESİ İSTATİSTİKÎ VERİLER ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ DURUMU ÖĞRENCİ SAYISINA İLİŞKİN VERİLER ÖĞRENCİ SINIF MEVCUDU VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YILLARA GÖRE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ ORANI ÖĞRENCİLERİN ÖSYM BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI YILLARA GÖRE SORUMLULUĞU BULUNAN ÖĞRENCİLER YILLARA GÖRE DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI YILLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI ÖDÜL VE CEZALAR /2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DERS BAŞARI DURUMU /2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURSLARA KATILAN ÖĞRENCİ / KİŞİLERİN BAŞARI ORANLARI YERLEŞİM ALANI VE DERSLİKLER YERLEŞİM ALANI (M2) MEVCUT OKUL BİNA GENEL DURUMU SOSYAL ALANLAR SPOR TESİSLERİ FİZİKİ İMKÂNLAR DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI (5 YILLIK ÖNGÖRÜ İLE) DERS ARAÇ GEREÇLERİ/ DONANIM VE KAPASİTE KULLANIMI ÇEVRE ANALİZİ OKULUMUZUN BULUNDUĞU MERSIN İLİNİN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU VE EKONOMIK FAALIYETLERI OKULUMUZUN BULUNDUĞU AKDENİZ İLÇESİNİN SOSYOKÜLTÜREL DURUMU VE EKONOMIK FAALIYETLERI KURUM DIŞI İŞBİRLİKLERİ PEST (POLİTİK-YASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, EKOLOJİK, ETİK) ANALİZİ PEST ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÜST POLİTİKA BELGELERİ MEB STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ TUBİTAK IN VİZYON 2023 PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ 116 GÜÇLÜ YÖNLER 117 ZAYIF YÖNLER 118 FIRSATLAR, TEHDİTLER STRATEJİK ALANLAR STRATEJİK KONULAR İLKELER BİLDİRİMİ 119 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 8. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER TEMALAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, FAALİYET/PROJELER VE STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 122 TEMA:1 PERSONEL HİZMETLERİ 123 TEMA:2 EĞİTİM-ÖĞRETİM 125 TEMA:3 OKUL AİLE BİRLİĞİ 128 TEMA:4 DONATIM VE EĞİTİM ARAÇ-GEREÇLERİ STRATEJİK HEDEF, PERFORMANS HEDEFİ VE PERFORMANS GÖSTERGESİ MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLAN- TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU TAHMİNİ MALİYET TABLOSU İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA EYLEM PLANLARI YILINA AİT ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TİCARET MESLEK LİSESİ OKUL GELİŞİM PLANI KAYNAKÇA 150 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 8

10 GİRİŞ Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 9

11 Planlamaya dair, Bu Stratejik Plan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla okul gündemimize girmesiyle birlikte okulun planlama ekibi olarak neler yapabileceğimizi düşündük. Kurumumuz için hayati bir önemi olduğu düşüncesiyle Stratejik Planın gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Yenileşme ve değişmenin dünyayı değiştirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ise, yaşamın var olan yapısal formunu altüst ederek dönüştürdüğü bir süreçte, elbette bu değişim ülkeleri, kurumları, yaşam alanlarımızı etkilemesi kaçınılmazdı. Küreselleşme ve onun sosyal yapı üzerine getirdiği yeni etkilerle beraber eskinin yıkıntıları, dirençleri uyum kabiliyeti olmayanlar da olacaktı. Bu değişim sürecinde gelişmeler olduğu kadar daha önce yaşanmamış yeni sorunlarda çıkacaktı. Bu sorunlar için çözümler üretmek, kurumları yenileşmeye yöneltmek yeniden yapılandırmak ihtiyacı bir zorunluluk hali alacaktı. Gelecek vizyonu ile bağ kurarak amaçlarını yeniden belirlemek ve kendilerini yeniden düzenlemek ihtiyacıyla hareket etmek gerektiği, devletlerin, kurumların stratejik düşünceyle hareket etmesinin kaçınılmazlığıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı. Ya eskinin hali pür melalinde kalacak, yada yeninin bilgi endüstrisinin değişimine ayak uydurarak oluşturacağımız planlar, misyon ve vizyonla geleceğin dünyasına giriş yapacaktık. Öylede yaptık. Ülkemizin tüm kurumlarıyla yeniden yapılandırma çalışmasıyla başlayan bu süreç, okulumuz Ticaret Meslek Lisesinde de anlam kazanacaktı. Kalite anlayışıyla hareket eden ve Planlı bir okul olmak; bir bakıma envanteri hazır olan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilen, sınırlarını bilen, olanaklarını kullanabilen, yönetişimin farkına varan ve işbölümünü kullanarak değişimin öznesini algılayıp geleceği kurgulayan bir anlayışla değişimin gerektirdiği dinamizm ile dönüşerek yol alacağız. Ticaret Lisesinin Stratejisini oluştururken bu planlama sürecinin kurumumuza pozitif anlayışlar yükleyeceğini, kurum paydaşlarının bundan olumlu etkileneceğini, daha şeffaf hesap verebilir bir yapıya bürüneceğimizi, eğitimde kalite düzeyinde artış olacağını, Mesleki Eğitimde okulumuzun öneminin artacağı inancındayız. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 10

12 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü Kurum Türü Ticaret Meslek Lisesi Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici 7 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen 101 Hizmetli 1 Memur 1 Öğrenci Sayısı Öğretim Şekli Normal ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1943 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel Fax Mahalle İhsaniye Mah. Zeytinlibahçe cd. Akdeniz/MERSİN Posta Kodu Kurum Adresi İlçe Akdeniz İli Kurum Müdürü Mete KOYUNCU GSM Tel Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Baş Yard. Mehmet ESKİ Müdür Yard. Ali TİREN Müdür Yard. Uğur ERDEM Müdür Yard. Osman ÇINAR Müdür Yard. Cennet AKSU Müdür Yard. Zeynel KORKMAZ Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 11

13 BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1- YASAL ÇERÇEVE 2- STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 12

14 1.YASAL ÇERÇEVE PLANIN AMACI Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Ticaret Meslek Lisesi nin yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. PLANIN DAYANAĞI ( STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI ) Sıra No Referans Kaynağının Adı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 7 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuatı 8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 9 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar 10 Milli Eğitim Şura Kararları 11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 12 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler 13 Diğer Kaynaklar Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 13

15 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuz Merkez Ticaret Meslek Lisesinin Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Bu ekip aralarında iş bölümü yaparak Stratejik planlama için gerekli olan verileri soru, anket, tutanak, çizelgeler ve paydaşlardan elde edilen geri bildirimler, yapılan toplantılarla birlikte elde zaten mevcut bulunan istatistikî bilgileri biraraya getirerek mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde İlçe formatörlerince verilen Stratejik planlama seminer çalışmalarına katılan müdür yardımcısı, öğretmenler olmak üzere okulumuzdan katılım sağlanmıştır. Bu Seminerde Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla bu stratejik plan hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloda belirttiğimiz çalışma takvimine uygun olarak bu stratejik plan ekibimiz tarafından hzırlanmıştır. Stratejik planlamanın akışı yaptığımız çalışmanın bir doğumu gibidir. İfade ettiğimiz misyon, gelecek öngörümüzü sağlayan günde dünü yaşamamamızı sağlayan vizyonumuzla, kullanamadığımız fırsatlar ve bize tehdit olan engellerimizin farkına vararak, dünümüze bugünümüze bakarak, paydaşlarımızı anlayarak, veriler arasında gezinerek yeni bir kurgulamanın yollarını çizmek için bir mevcut durum analizi ortaya çıkardık. Milli Eğitim Bakanlığımızın mevzuatı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planlamaları ile bize yardımda her zaman yanımızda gördüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yardımları ile geleceğe bakış gerçekleştirdik. Strateji Planlamanın ikinci aşamasında okul iklimini oluşturan tüm unsurların beklentileri, okulumuzu nereye götürmek istiyoruz düşüncesi bir ortak akıl yarattı ve stratejilerimiz oluştu. Bu stratejiler tüm çalışan paydaşlarımızca bir bakıma yapılagelen ama kayıt altına düşülmemiş olanı kayda geçirmek için bir yol oldu. Stratejik planlama ile birlikte; görev ve sorumluluklarımızın etkili kullanımı, maddi olanaklarımızın farkedilmesi, eğitim araç ve gereçlerinin verimlilik ve fayda ilişkisi üzerinde pozitif etkileri olduğunu planlama ekibi olarak görmekteyiz. Bu bağlamda yaptığımız bu planı önemsiyoruz. Stratejik planlama sürecinde her sorduğumuza yanıt veren öğretmenlerimize, dilek ve isteklerini bildiren öğrencilerimize, yaptığımız çalışmada kullandığımız istatistiki verilerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olan okul yöneticilerimize, planlamada görüş aldığımız okul paydaşlarına, planlamada emeği geçen tüm ekip çalışanlarına teşekkür borçluyuz. Aşağıdaki tabloda belirttiğimiz çalışma takvimine uygun olarak bu stratejik plan ekibimiz tarafından özverili çalışmalarla hazırlanmıştır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 14

16 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 3.ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No Faaliyet 2013 YILI 1 Hazırlık Dönemi - Eğitim Çalışmaları X X 2 Paydaş Tespiti ve Analizi X X 3 Durum Analizi X X 4 Misyon, Vizyon, İlke Değerler X 5 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 6 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi 7 Stratejik Planın Taslak çalışması X X X X X X X X 8 Stratejik Planın Yazılması X 9 Stratejik Planın sonuçlandırılması X X 10 Stratejik Planın İl/İlçe Stratejik Planlama Birimine Teslimi X Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 15

17 4.STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Sıra No Adı ve Soyadı Görevi 1 Mehmet ESKİ Müdür Başyardımcısı 2 Osman ÇINAR Müdür Yardımcısı 3 Zeynel KORKMAZ Müdür Yardımcısı 4 Ali TIREN Müdür Yardımcısı 5 Mustafa ŞAHİN Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 6 Uğur DELİKURT Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 7 Feti BOZKURT Memur 14/12/2012 Mete KOYUNCU Okul Müdürü Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 16

18 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 6. Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 17

19 1. B-TARIHÇE Okulumuz 1943 Yılında Orta Ticaret okulu olarak açılmış, 1950 Yılında Ticaret Lisesi haline gelmiştir. Eğitim Öğretime Mahmudiye Mahallesinde kiralanan bir binada başlamış, buradan Tren istasyonun karşısındaki Çocuk Esirgeme Kurumuna ait binanın zemin katına taşınmıştır. Öğrenci sayısının aratması neticesinde 5 Ocak(Şimdiki 3 Ocak ilkokulu) 4 dershanesi öğleden sonar okulumuz öğrencilerinme tahsis edilmiştir. Bu el verilşsiz şartlar bakanlığımızında dikkatini çektiğinden İhsaniye mahallesi Zeytinlibahçe caddesi üzerindeki m2 arsa istimlek edilmiş ve bu günkü okul binamız inşa edilmişitir. 01/09/1965 yılından itibaren öğrencilerimiz yeni binamızda eğitim öğretimine devam etmiştir. Okulumuz bahçe iduvarı yüksek iken şeffaflık gereği yüksek duvarlar yıkılmış,korkuluk demirleri yapılmıştır,ana caddeden oku bahçesi görünür durumdadır eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesinde Anadolu Ticaret meslek lisesi faaliyete geçmiştir Eğitim - Öğretim yılında okulumuz 4 Alan ve 6 Dalda eğitim vermektedir. ALANLAR Muhasebe ve Finansman Bilişim Teknolojileri Alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ulaştirma EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ DALLAR Bilgisayarlı Muhasebe Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Web Programcılığı Yönetici Sekreterliği Tıp Sekreterliği Lojistik OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ Öğrencileri iş hayatına hazırlamak için işletmelere öğrenci Çeşitli mesleki ve akademik kurslar açmak, göndermek, Öğrencileri akademik öğretim için hazırlamak, Öğrencilere meslek kazandırmak, Yaygın eğitim kapsamında kurslar düzenlemek, Halk Eğitim merkezi ile İşbirliği yaparak LGS ye hazırlık kursu düzenlemek Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 18

20 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü ne bağlı bir Ticaret Lisesi olan Merkez Ticaret Meslek Lisesi nin anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülükleri şunlardır; 1982 ANAYASASI Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi MADDE 42.( Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi) Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (Türk Milli Eğitiminin Amaçları) Madde 2 - Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 19

21 Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. LİSE ve ORTAOKULLAR YÖNETMELİĞİ (Ortaöğretim Kurumlarının Özel Amaçları) Madde 28 - Orta öğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır SAYILI MESLEKİ EĞİM KANUNU ve MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (Mesleki Eğitimin Amaçları) a- Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırmak. b- İş alalarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlamak. c- Mesleklerle ile ilgili bilimsel bilgiler kazandırmak. d- Meslek liselerinin bazıları sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin orta kademelerdeki ara insan gücü ihtiyacını karşılamak. e- Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 20

22 Sıra No 1 Atama MEVZUATIN ADI FAALİYET- MEVZUAT ANALİZİ MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2 Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 3 Okul Yönetimi 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Okul-aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği 4 Eğitim ve Öğretim MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 5 Personel İşleri MEB Personeli İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basmaklarında Yükselme Yönetmeliği Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 21

23 6 Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 7 Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 8 Öğrenci İşleri MEB Ortaöğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 9 İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 10 Sivil Savunma Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 22

24 BAĞLI OLDUĞUMUZ GENEL MÜDÜRLÜK İLE İLGİLİ MEVZUATLAR Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 11/07/ /08/ /06/ /07/ /07/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu (5544 Sayılı Kanun) İşe Yerleştirme ve İzleme Birimi Oluşturulmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönerge 5 Toplam Kalite Uygulama Yönergesi 6 7 MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Uygulama Projesi Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi 8 Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 42 Alanına/194 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Modüler Çerçeve Öğretim Programları Orta Öğretim ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Kullanılan Defter, Dosya, Çizelge, Form, Sözleşme ve Belgeler Ticaret ve Turizm Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri Öğretim Programları MEGEP Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ileçerçeve Öğretim Programları 03/07/ Ağustos / Ocak/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği 21/09/2006 -Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Ağustos/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Kasım/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Şubat/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Ocak/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Şubat/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Eylül/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Temmuz/ Ağustos/ Ekim/ Temmuz/ Mayıs/ Eylül/ Ekim/ Kasım/ Ocak/ Ağustos/ Eylül/ Eylül/ Ekim/ Temmuz/ Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği -Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği -Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği -Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği -Kurumun Türü -Bağlı Olduğumuz Genel Müdürlük -Yasal Yükümlülük gereği Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 23

25 MEVZUATIN GEREKLERINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR NO 1. BÖLÜM/BİRİM / KOMİSYON/ BİRLİK/ZÜMRE Okul Müdürü 2. Müdür Baş Yardımcısı 3. Müdür Yardımcısı 4. Koordinatör Müdür Yard. 5. Öğretmenler GÖREVLERİ Okulu temsil eden ve okulun yönetiminden sorumludur. Okul müdürü, kanun, tüzük ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Öğretim işlerini herhangi bir aksamaya yer vermeden yürütür. Bunu için, ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık ders planı alır. Bu planın uygulanıp uygulanmadığını denetler. Okulun disiplin işlerini düzenler. Diplomaları, tasdiknameleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini onaylar. Okulun giderlerini gerçekleştirir. Memurlarla öğretmenlerden görevlerini gereğince yerine getirmeyenler hakkında yasal yollara başvurur. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder. Müdürün vereceği emir, yönergeler ve yönetmeliklerde yazılı görevleri yapar. Yazı ve kayıt işlerini yürütür. Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek imzalar. Disiplin işlerini düzene koyar. Okulun muayene, demirbaş eşya ve döşeme sayım komisyonuna başkanlık eder. Askerlik çağında olup ta ertelenmesi yapılacaklarla, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin belgelerini hazırlar ve bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderir. Okulun yönetim, eğitim, disiplin ve düzeninden, bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden ikinci dereceden sorumludur. Okul iç hizmetleri şefi yada bu görevi yapan bir yönetim memuru yoksa, bu görevlerde müdür yardımcıları tarafından yapılır. İç hizmetler şefi okul ve binaya ait demirbaş eşyaların, eşya ve tesislerin korunmasını ve hizmetlilerin denetimi ile yetkili şahıstır. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar. Eğitim öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmasını yürütür. Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim-öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. İzleyeceği programı, yöntem ve Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır. Öğretmenler görevlerini, Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. 6. Yardımcı hizmetler personeli göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, ve ısıtma yerlerinde çalışmak, -gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. durlar. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 24

26 NO BÖLÜM/BİRİM / KOMİSYON/ BİRLİK/ZÜMRE GÖREVLERİ 7. Yönetim işleri ve büro memuru yaparlar. dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. tutulmasından sorumludurlar. günü gününe işlerler. nların asıl veya örneklerini ve bunlarla ilgili değişiklikleri Okul Aile Birliği Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Zümre/ Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre Başkanları Kurulu Bölüm, Atölye, Tesis ve Lab. Şefi Okuldaki sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair görevleri yapar. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması, derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi, eğitim kaynakları ile atölye, laboratuar ve diğer birimlerden nasıl yararlanılacağının planlanması, çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması, üretim etkinliklerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde planlanması, öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların planlanması, inceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, kurumu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması, yıllık ve günlük planlarda birlik ve beraberliğin sağlanması, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, müdürün gerekli gördüğü diğer konular görüşülür. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi, yıllık ve günlük planların incelenmesi, diğer zümre planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanması, mesleki ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili diğer konuların tartışılarak gerekli kararların alınması, matematik ve fen dersleri ile atölye, laboratuar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi, eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi konularında görüşmeler yapmak üzere her dönemde iki defa toplanır, alınan kararlar müdürün onayına sunulur. Eğitim-öğretimin planlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması, öğretim programlarında ve alan/dal derslerinde ortak hedeflere ulaşılması, eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,standart başarı testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin belirlenmesi,bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi gibi konular görüşülür, alınan kararlar doğrultusunda kurum yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunulur. Bölüm, atölye, tesis ve laboratuar şefleri sorumluluklarına verilen birimleri yönetirler. Sorumluluğunda bulunan birimleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Biriminde bulunan bina, eşya,makine-teçhizatın ve diğer malzemelerin bakım, onarım saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur. Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar onay için kurum müdürüne sunar. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 25

27 NO 13. BÖLÜM/BİRİM/ KOMİSYON/ BİRLİK/ZÜMRE Muayene Ve Kabul Komisyonu 14. Sayım Komisyonu 15. Kıymet Takdir Komisyonu Kontenjan 16. Belirleme, Kayıt Kabul Ve Nakil Komisyonu 17. Kantin Denetleme Komisyonu Okul Sosyal 18. Faaliyetlerini Yürütme Kurulu; 19. Okul Spor Kulübü Yönetim Kurulu 20. Öğrenci Disiplin/Onur Kurulu 21. Ogye 22. Sınav Komisyonu Psikolojik Danışma Ve 23. Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu 24. Satın Alma Komisyonu GÖREVLERİ Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin uncu maddelerine göre inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar. Yukarıda belirlenen süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir. Sayım komisyonu, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. Ürünlerin kıymet ve ücretinin takdir edilmesini sağlamak. Kurumlarda kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul ve nakil işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak. Kantinde satılan ürünler ve fiyatları ile ilgili incelemelerde bulunmak. Sosyal faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Spor kulübü ile işbirliği içinde bulunmak. Okulda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve işleyişinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. Katılımcı, uzlaşmacı, paylaşımcı bir yönetim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışı ile gelişim plânını hazırlar, uygular ve gerekli iç ve dış koordinasyonu sağlar. Sınav işlerini yürütmek. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu görevlerini milli eğitim bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği hükümlerine göre yürütür. Okul ve kurumlardaki satın alma iş ve işlemleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 26

28 3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN/HİZMETLER FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Bilgilendirme - Sorun Çözme Öğrenci - Sorun Çözme Öğretmen Proplemlerin aşımında İşbirliği Yapma MEB Hizmet standarlarına uygun işlemler gerçekleştirmek. Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Sosyal Klupler Turizm Haftası Etkinlikleri Satranç Yarışması Bilgi Yarışması Şiir Okuma Yarışması Tiyatro Faaliyetleri (İlyas Avcı etkinliği) Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol Turnuvası düzenleme Voleybol Yurnuvası düzenleme Atletizm Yarışmaları Masa Tenisi turnuvası düzenleme FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi ve öğretim faaliyetleri Modüler Eğitim Çalışmaları. Mesleki Eğitim Çalışmaları. Akademik Eğitim Çalışmaları. Yıllık Planlar, Zümreler, kurul tutanakları. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi MEB Hizmet standarlarına uygun işlemler gerçekleştirmek. Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme/destek kursları LGS/LYS Hazırlık kursları Mesleki Kurslar (İşbirlikleri ile) Tam Gün / Tam yıl kapsamında yapılan kurslar Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Proje Tabanlı Teceri yarışmaları Tübitak Projeleri FAALİYET ALANI: FUAR ETKİNLİKLERİ Hizmet 1 Mesleki fuarlara Katılma METEF fuarına katılım Lojistik Fuarına Katılım FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil İşleri Devam-Devamsızlık Sınıf Geçme Sınav İşlemleri MEB Hizmet standarlarına uygun işlemler gerçekleştirmek. Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece Terfi işlemlerin gerçekleştirmek Hizmet İçi Eğitim işlemlerin gerçekleştirmek Özlük işlemlerin gerçekleştirmek Sağlık / Tedavi işlemlerini yürütmek MEB Hizmet standarlarına uygun işlemler gerçekleştirmek. Hizmet 3 Bakım Onarım Tadilat işlemleri Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Servis araçlarının düzenli hizmet vermesi Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmeti Binanın kullanışlı hale getirmek Eksik donanımı temin yoluna gitmek. MEB Hizmet standarlarına uygun işlemler gerçekleştirmek. FAALİYET ALANI: MESLEKi TANITIM Hizmet-1 Mesleki Tanıtım yapmak Alan ve dalların belirleme Öğrenciye Bilgilendirme yapmak İlköğretim okullarına bir program çerçevesinde bilgilendirme seminerleri Okul Tanıtım CDlerini oluşturma. Okul tanıtım Broşürleir hazırlama. Hizmet-2 Staj işlemleri 3308 sayılı yasa gereğince işlemlerin yapılması. Staj faaliyetlerini kontrol etme Staj Yapılan kurum kuruluşlarla eşgüdüm sağlama. Stajyer Öğrencinin SGK işlemlerinin yapılması. FAALİYET ALANI: YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA Hizmet-1 Yardımlaşma Faaliyetleri Kırsal kökenli yoksul öğrencilere Okul paydaşlarıyla birlikte topladığımız satın aldığımız eşyaları paylaşma. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 27

29 3.1.OKULUMUZDA YAPILAN SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım Atatürk ü Anma Programı 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı 3 Ocak in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turizm Haftası Etkinlikleri Bilgi Yarışması.. Spor Müsabakaları (Futbol-Voleybol-Basketbol-Masa Tenisi ve Satranç ) Tiyatro Şiir Dinletisi Konser Veli Toplantısı Mevzuatta belirtilen ve kutlanması gereken belirli gün ve hafta kutlama ve anmaları 3.2. OKULUMUZDA YAPILAN KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME SIKLIKLARI Faaliyet Türü Yıllara göre Sayısı Sergi Konser Tiyatro Söyleşi Dinleti Şölen Gösteri Tören Toplantı Veli Toplantısı Seminer Panel Teknik Gezi Turnuva Diğer TOPLAM Okulumuzda ortalama 55 etkinlik gerçekleştirilmekte olup bu etkinliklerin birçoğu okulun verimlilik kapasitesi ve Meb meczuat hükümlerinini içerdiği toplantı ve etkinlikleri içermektedir Kurum başarıları 2010/2011 eğitim ve öğretim yılında 4 yıllık fakülteye 12 öğrenci yerleştirildi. 2009/2010 eğitim ve öğretim yılında Proje Tabanlı Beceri yarışmasında il 2.liği. 2009/2010eğitim ve öğretim yılında İlçede düzenlenen atletizm ve diğer yarışmalarda çeşitli dereceler. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 28

30 3.3. KURUM SÜREÇLERİ KARAR ALMA SÜRECİ MEVCUT KARAR ALMA SÜRECİ İhtiyaç tespiti--ilgili öğretmen ve idareci durum analizi-uygulama sürecinin tespiti-gerekli organizasyon ÖNERİLEN KARAR ALMA SÜRECİ Anketler ve sonuçlarına göre uygulamalarda bulunma İÇ İLETİŞİM SÜRECİ MEVCUT İÇ İLETİŞİM SÜRECİ Toplantı ve yazışmalar ÖNERİLEN İÇ İLETİŞİM SÜRECİ Toplantı ve yazışmalar KULLANILAN RAPORLAMA SÜRECİ Anketler uygulanması MEVCUT RAPORLAMA SÜRECİ İdareci personelin hazırladığı raporlar ÖNERİLEN RAPORLAMA SÜRECİ OGYE tarafından hazırlanan Stratejik Plan FAALİYETLERİNİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ MEVCUT FAALİYETLERİNİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Duyurular ve Raporlar ÖNERİLEN FAALİYETLERİNİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Yapılan faaliyetlerin görüntü,fotoğraf ve sonuç göstergelerinin sergilenmesi HİZMET SUNDUĞU KESİMLERDEN GELEN Şikâyetlerin dinlenip bilinen yöntemlerle birlikte Rehber Öğretmen eşliğinde çözüm aranması Şikâyet Kutularının oluşturulması, sık sık toplantılar yapılarak velilerle iletişimin güçlendirilmesi. Sorunları çözmede rehberlik ve birlikte çözüm yollarının bulunması. GÖRÜŞ VE ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ MEVCUT KURUMUN HİZMET SUNDUĞU KESİMLERDEN GELEN GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ÖNERİLEN KURUMUN HİZMET SUNDUĞU KESİMLERDEN GELEN GÖRÜŞ VE ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 29

31 4. PAYDAŞ ANALİZİ 4.1 İÇ PAYDAŞLAR 1 Milli Eğitim Bakanlığı 2 Valilik 3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4 İl Özel İdaresi 5 Kaymakamlık 6 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Öğretmenler 8 Öğrenciler 9 Aile birlikleri 10 Memurlar 11 Destek Personeli 4.2 DIŞ PAYDAŞLAR 1 İl Özel İdaresi 2 Veliler 3 Hayırseverler 4 Yerel Yönetimler 5 Medya 6 Üniversiteler 7 Sivil Toplum Örgütleri 8 Devletin diğer bağlı kurumları 9 Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 30

32 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN ÖNCELİĞİ 4.3. PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ PAYDAŞLAR NEDEN PAYDAŞ KURUM FAALİYETLERİNİ ETKİLEME DERECESİ KURUM FAALİYETLERİNDEN ETKİLENME DERECESİ Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" Milli Eğitim Bakanlığı Valilik X X Bağlı Olduğumuz Merkezi İdare Bağlı Olduğumuz Mülki İdare Kaymakamlık X Bağlı Olduğumuz Mülki İdare İl Milli Eğitim Müdürlüğü X Bağlı Olduğumuz Üst İdare 4 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Bağlı Olduğumuz Üst İdare Diğer Okul / kurum Müdürleri X Tedarikçi,Hizmet Alan İşbirliği Öğretmenler X X Hizmet Üreten ve Hizmet Alan, Hizmet Alanlara Ulaştıran Üretilen Hizmetin Niteliğini Belirleyen, Öğrenciler X Hizmet Alan Veliler X X Tedarikçi Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan Aile Birlikleri X X Tedarikçi İlçe Müdürlükleri Sivil Toplum Örgütleri Sanayi Kuruluşları Basın Yayın Kurumları Üniversiteler Yerel Yönetimler Hayırseverler X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İşbirliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar Tüm İlçe Halkı X X Sosyal Çevre Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 31

33 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ 4.4.PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ KURUM HİZMET ALANLARI HİZMETTEN YARARLANAN PAYDAŞLAR YÖNETİM HİZMETLERİ PERSONEL HİZMETLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÜTÇE- YATIRIM HİZMETLERİ ARAŞTIRMA- PLANLAMA- İSTATİSTİK HİZMETLERİ REHBERLİK HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Personel x x x x x X x Diğer Okul / kurumlar x x x x X x Öğretmenler x x x x x x X x Öğrenci x x x x x x X x Veliler x x x x x x X x Aile Birlikleri x x x x x x X x Il Müdürlükleri x x x Sivil Toplum Örgütleri x x x X Sanayi Kuruluşları x x x x Basın Yayın Kurumları x x x Üniversiteler x x x Yerel Yönetimler x x x Hayırseverler x x x x x Tüm İlçe Halkı x x Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 32

34 Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme 4.5.YARARLANICI ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslararası kuruluşlar o o Meslek Kuruluşları o Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar Özel sektör o o : Tamamı O: Bir kısmı o Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 33

35 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 MEVCUT ÖRGÜTSEL YAPI OKUL/KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI Müdür Öğretmenler Kurulu Okul-Aile Birliği Müdür Yardımcısı Kurullar Komisyonlar Yardımcı Hizmetler Öğretmenler Büro Hizmetleri Öğretmenler Rehber Öğretmen Öğrenci Kulüpleri Sınıf Öğretmenleri Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 34

36 5.1.2.OKULUMUZDA OLUŞTURULAN BİRİMLER SIRA NO 1 BÖLÜMLER, BİRİMLER, ZÜMRELER VE KOMİSYONLAR Okul Müdürü OKULUMUZDA OLUŞTURULAN BİRİMLER GÖREVLERİ /11868 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Lise ve Orta Oklular Yönetmeliği GÖREVLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ (PAYDAŞLAR) Okul Paydaşları HEDEF KİTLE Okul Paydaşları Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Okul-Aile Birliği Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Zümresi 6 Matematik Zümresi 7 İngilizce Zümresi 8 Mesleki Dersler Zümresi 9 Fizik Zümresi 10 Kimya Zümresi 11 Biyoloji Zümresi 12 Tarih Zümresi 13 Coğrafya Zümresi 14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zümresi 15 Beden Eğitimi Zümresi 16 Felsefe Grubu Zümresi 17 Muayene ve Teslim Alma Komisyonu /11868 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Lise ve Orta Oklular Yönetmeliği /11868 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Lise ve Orta Oklular Yönetmeliği /25831 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği esaslarına göre belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /25664 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapar /11868 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Lise ve Orta Oklular Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Okul Paydaşları Okul Paydaşları Okul Paydaşları Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul Paydaşları Okul Paydaşları Okul Paydaşları Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Öğrenciler Okul İdaresi Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 35

37 SIRA NO BÖLÜMLER, BİRİMLER, ZÜMRELER VE KOMİSYONLAR 18 İnceleme Komisyonu Kontenjan belirleme, kayıt kabul ve nakil komisyonu Kantin Denetleme Komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu 23 Okul Disiplin Kurulu Okul Onur Kurulu Satın Alma Komisyonu Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi (OGYE) Okul Öğrenci Meclisi GÖREVLERİ Okuldaki her türlü yayının yönetmeliklere uygunluğunu denetler /23867 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar Kantinde satılan ürünlerin, kantin ortamının ve hizmetlerinin öğrencilerin sağlığı açısından uygunluğunu denetler /25699 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /24376 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /26408 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar /26408 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde belirtilen görevleri yapar /11868 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Lise ve Orta Oklular Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. KASIM 1999/2506 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, yine aynı Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Dair Yönerge ye göre belirtilen görevleri yapar. EYLÜL 2004/2564 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Demokrasi eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi nde belirtilen görevleri yapar. GÖREVLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ (PAYDAŞLAR) Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Veli Öğrenci Okul Aile Birliği Öğretmen Okul İdaresi HEDEF KİTLE Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul İdaresi Okul paydaşları 28 Okul Zümre Başkanları Kurulu KASIM 1999/2506 Tebliğler Dergisi nde yayınlanan MEB Eğitim Kurulları ve Eğitim Bölgeleri Yönergesi 14.Maddesinde belirtilen görevleri yapar. Okul İdaresi Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 36

38 5.2 İNSAN KAYNAKLARI GENEL PERSONEL DURUMU KADRO UNVANI MEVCUT DURUM Okul Müdürü 1 Okul/ Kurum Müdür Baş Yardımcısı 1 Okul/ Kurum Müdür Yardımcısı 5 Öğretmen 100 Genel İdare Hizmetleri Memur 1 Yardımcı Hizmetler Personeli 1 TOPLAM İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER - İdari personel sayısı kurum ihtiyacını karşılıyor. - Mevcut İdari personel kurumsal yükümlülüklerini yerine getirebiliyor. - İdari personelin yönetim sürecinde karşılaştıkları sıkıntılar: Bazı branşlarda öğretmen açığı olması, Personelin raporlu olduğu dönemler. - Öğrenci sayısının çok fazla olması ve ikili öğretim yapılması dolayısıyla sabah da başlayan ve hiç ara vermeden a kadar devam eden ders saatleri. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 37

39 A) 2012 YILI KURUMDAKİ MEVCUT YÖNETİCİ SAYISI S. No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yard B) KURUM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM DURUMU Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 0 0 Lisans 6 85 Yüksek Lisans 1 15 C) KURUM YÖNETİCİLERİNİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % % % %29 D) İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Hizmet Süreleri 2012 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl 1 % Yıl 1 % üzeri 5 %72 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 38

40 E) KURUMDA GERÇEKLEŞEN YÖNETİCİ SİRKÜLASYONUNUN ORANI Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM F)İDARİ PERSONELİN KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ADI VE SOYADI GÖREVİ KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI KATILDIĞI YIL BELGE NO Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 39

41 Yönetim Görev Süresi Ortalama Yıl Norm İhtiyaç Durumu Asil Sayı Vekil Sayı Fazlalık Durumu Toplam Lisans Yüksek Lisans Doktora Ortalama Görev Yılına Düşen HİE Saati 2010 / 2011 Ortalama Hizmet içi Eğitim Saati Ortalama Ödül Sayısı YÖNETİCİ PROFİLİ YÖNETİCİ İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI YÖNETİCİ MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Yönetici Kadro Durumu Eğitim Düzeyi HİE PERFORMANS Yönetici Statüsü Okul / Kurum Müdürü Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı GENEL DEĞER Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 40

42 ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN BİLGİLER A) 2012 YILI KURUMDAKİ MEVCUT ÖĞRETMEN SAYISI Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 İngilizce Beden Eğitimi Biyoloji Coğrafya Din K. Ve Ah. Bilgisi Felsefe Fizik Kimya Matematik Rehber Öğretmen Tarih Türk Dili Edebiyatı Muhasebe Finansman Büro Yönetimi Sekr Elk.Elektronik Bilişim Teknolojileri Alanı Ulaştırmai TOPLAM 102 B) ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM DURUMU 2011/2012 Eğitim Yılı Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı % Ön Lisans 2 Lisans 100 Yüksek Lisans C) ÖĞRETMENLERİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI Yaş Düzeyleri /2012 Eğitim Yılı Kişi Sayısı % Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 41

43 D) KURUMDA GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMEN SİRKÜLÂSYONUNUN ORANI Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM E) ÖĞRETMENLERİN KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ADI VE SOYADI BRANŞI KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI KATILDIĞI YIL BELGE NO Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 42

44 Toplam Okulda Geçen Görev Süresi Ortalama Yıl Toplam Kıdem Yılı Norm İhtiyaç Durumu Asil Diğer Fazlalık Durumu Lisans Yüksek Lisans Doktora Ortalama Görev Yılına Düşen HİE Saati Ortalama Hizmet içi Eğitim Saati Ortalama Ödül Sayısı ÖĞRETMEN PROFİLİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Branş Öğretmen Kadro Durumu Eğitim Düzeyi HİE PERFORMANS İngilizce Beden Eğitimi Biyoloji Coğrafya Din K. Ve Ah. Bilgisi Felsefe Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili Edebiyatı Muhasebe Finansman Büro Yönetimi Sek Elk.Elektronik Bilişim Alanı Görsel Sanatlar Sağlık Bilgisi 1 0 Rehber Öğretmen Müzik GENEL DEĞERLER Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 43

45 5.2.3.DESTEK PERSONELE (HİZMETLİ MEMUR) İLİŞKİN BİLGİLER Mevcut destek personel sayısı kurumumuz ihtiyacını karşılamamaktadır. Mevcut Destek Personel görev tanımında belirtilen yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmektedir. Destek personelin okulda karşılaştığı en büyük sıkıntı güvenlik sıkıntısıdır. a) 2012 YILI KURUMDAKİ MEVCUT HİZMETLİ/ MEMUR SAYISI Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Memur Hizmetli Güvenlikçi Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 44

46 Okulda Geçen Görev Süresi Ortalama Yıl Kıdem Yılı Norm İhtiyaç Durumu Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Personeli Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Personeli Fazlalık Durumu İlköğretim Ortaöğretim Yüksek Okul Ortalama Görev Yılına Düşen HİE Saati Ortalama Hizmet içi Eğitim Saati Ortalama Ödül Sayısı B) GENEL İDARE HİZMETLERİ MEMUR VE YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI PERSONEL MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Personel Kadro Durumu Eğitim Düzeyi HİE PERFORMANS Personel Unvan Asil Sözleşmeli HİZMETLİ* MEMUR GENEL DEĞERLER *Not: Okul Aile Birliğinin katkıları ile ücreti ödenmektedir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 45

47 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI NO ÜNVAN GÖREVLERİ Okul Müdürü Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı 4. Koordinatör Müdür Yard. 5. Bölüm, Atölye, Tesis Ve Lab. Şefi Okulu temsil eden ve okulun yönetiminden sorumludur. Okul müdürü, kanun, tüzük ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Öğretim işlerini herhangi bir aksamaya yer vermeden yürütür. Bunu için, ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık ders planı alır. Bu planın uygulanıp uygulanmadığını denetler. Okulun disiplin işlerini düzenler. Diplomaları, tasdiknameleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini onaylar. Okulun giderlerini gerçekleştirir. Memurlarla öğretmenlerden görevlerini gereğince yerine getirmeyenler hakkında yasal yollara başvurur. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder. Müdürün vereceği emir, yönergeler ve yönetmeliklerde yazılı görevleri yapar. Yazı ve kayıt işlerini yürütür. Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek imzalar. Disiplin işlerini düzene koyar. Okulun muayene, demirbaş eşya ve döşeme sayım komisyonuna başkanlık eder. Askerlik çağında olup ta ertelenmesi yapılacaklarla, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin belgelerini hazırlar ve bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderir. Okulun yönetim, eğitim, disiplin ve düzeninden, bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden ikinci dereceden sorumludur. Okul iç hizmetleri şefi yada bu görevi yapan bir yönetim memuru yoksa, bu görevlerde müdür yardımcıları tarafından yapılır. İç hizmetler şefi okul ve binaya ait demirbaş eşyaların, eşya ve tesislerin korunmasını ve hizmetlilerin denetimi ile yetkili şahıstır. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar. Bölüm, atölye, tesis ve laboratuar şefleri sorumluluklarına verilen birimleri yönetirler. Sorumluluğunda bulunan birimleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Biriminde bulunan bina, eşya,makine-teçhizatın ve diğer malzemelerin bakım, onarım saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 46

48 6. Öğretmenler Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar onay için kurum müdürüne sunar Eğitim öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmasını yürütür. Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim-öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen gösterir. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır. Öğretmenler görevlerini, Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitimöğretim ve üretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 7. Hizmetliler tmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, -gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. öğretmene karşı sorumludurlar. verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 8. Yönetim işleri ve büro memuru yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. yaparlar Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 47

49 ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜ YAPTIKLARI İŞLER S. NO ADI SOYADI GÖREVİ/ BRANŞI İLGİ ALANLARI 1 MEHMET ÖZSU Muh.Finasman Trafik 2 S.ECEVİT CEYLAN Matematik İzcilik 3 Ö.Faruk TOR Muh.Finasman Okçuluk GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI 4 ŞEYHMUS ELBİR FİZİK Model Uçak Yapımı 5 Güzin YATÇIN Beden Eğitimi Atletizim 6 Ferhat ÇİFTÇİ Beden Eğitimi Hentbol 7 Uğur DELİKURT Bilişim Teknl. Bilişim Alanı 8 RAMZMAN SONKAYA Bilişim Teknolj. Bilgisayar Yazılımı ve Eğit. 9 MUSTAFA TOMBUL Muh.Finasman Bakıma Muhtaç Çocuklar 10 MÜRSEL ŞAHİN Muh.Finasman Modül Yazılımı 11 Mustafa ŞAHİN Bilişim Teknl. Bilgisayar Bakım Onarım 12 Ali Rıza ŞAHİN Beden eğitimi Futbol Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 48

50 Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psi. Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psi. Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Öğretmenler e Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik PERSONEL ÜCRET DURUMU GÖREV ÖZELLİĞİ AYLIK ORTALAMA MAAŞ DURUMU ORTALAMA DERS ÜCRETİ DERS ÜCRETİ ORTALAMA DEVAMLILIK SÜRESİ DİĞER Yönetici AY - Öğretmen ay - Genel İdare Hizmetler Yardımcı Hizmetler OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ MEVCUT KAPASİTE MEVCUT KAPASİTE KULLANIMI VE PERFORMANS Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 49

51 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 50

52 Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki HİE süresi Aldığı ödüller ve Cezalar Yaptığı bilimsel Çalışmalar ve kitaplar İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ TABLOSU a) KADROLU MERSİN TİCARET MESLEK LİSESİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI KADRO DURUMU ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM 1 METE KOYUNCU Müdür Din Kült. 23 X 2 MEHMET ESKİ M.B.Yrd. BİYOLOJİ 27 X 3 UĞUR ERDEM M.Yrd. BİYOLOJİ 27 X 4 ZEYNEL KORKMAZ M.Yrd. Tarih 16 X 5 OSMAN ÇINAR M.Yrd. MUh.Fins 14 X 6 AYŞE YILDIZ 7 PERVİN UYKU 8 GÜLER YILDIZ 9 10 FARUK GÜZELOĞLU SEİBEL ÖZNERGİZ Rehb. Öğrtmen Rehb. Öğrtmen Rehb. Öğrtmen Öğrt. Öğrt. 11 SULTAN DEMİR Öğrt. 12 HÜLYA SUNAY Öğrt. 13 AYŞİM AKPINAR Öğrt. 14 FATMA BULUT Öğrt. 15 REMZİYE TEKE Öğrt. 16 SEYFETTİN BİLGEN Öğrt. 17 ALİŞER ASLAN Öğrt. 18 YUSUF İŞGEN Öğrt. 19 ÖZNUR UĞURLU Öğrt. Rehb. Öğrtmen Rehb. Öğrtmen Rehb. Öğrtmen Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb. Türk Dili Ve Edb 11 X 10 X 12 X 28 X 17 X 12 X 21 X 12 X 10 X 2 X 11 X 13 X 22 X 6 X 20 HÜSEYİN ARLAN Öğrt. Matemat. 12 X 21 TESLİME SERİN Öğrt. Matemat. 18 X DİDEM ÖZER SİECEVİT CEYLAN Öğrt. Matemat. 9 X Öğrt. Matemat. 18 X 25 SEVGİ ERCEN Öğrt. Matemat. 12 X ŞULE BÖLÜKBAŞI METE ERPEHLİVAN Öğrt. Matemat. 11 X Öğrt. Matemat. 9 X 28 ÖZNUR ÇİL Öğrt. Matemat. 10 X 29 ALİ GÖZTAŞ Öğrt. Matemat. 17 X 30 HAMİDE SÜTÇÜ Öğrt. Tarih 38 X 31 NİHAT MADSAR Öğrt. Tarih 23 X 32 ALİ TIREN Öğrt. Tarih 7 X Ö.FİLİZ PABUÇÇU YILMAZ SÖNMEZSÖNM EZ Öğrt. Tarih 14 X Öğrt. Tarih 11 X Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 51

53 35 OLGUN GÖKÇE Öğrt. Coğrafya 18 X 36 H.TAHSİN METE Öğrt. Coğrafya 9 X 37 NURİYE ÖZAY Öğrt. Kimya 18 X 38 NECDET DEMİREZEN Öğrt. Kimya 12 X 39 ŞEYHMUS ELBİR Öğrt. Fizik 28 X 40 ŞÜKRAN ARSLAN Öğrt. Fizik 18 X 41 ŞERİFE BAYKAL Öğrt. COĞRAFYA 15 X 42 DERYA ELÇİN Öğrt. Bilgisayar 11 X 43 BEHÇET AZAYDIN Öğrt. Bilgisayar 12 X 44 SERDAR CEMRİ Öğrt. Bilgisayar 10 X 45 DENİZ ÇAVDAR Öğrt. Bilgisayar 11 X 46 EBRU ÖZTÜRK Öğrt. Bilgisayar 12 X AHMET DOYGUN MUSTAFA ŞAHİN İBRAHİM ERHAN AŞI Öğrt. Bilgisayar 6 X Öğrt. Bilgisayar 7 X Öğrt. Bilgisayar 10 X 50 AHMET UYSAL Öğrt. Bilgisayar 6 X UĞUR DELİKURT E.UĞURLAR KIYKIM SAİBE NAZLAN TOL SEHER ÖZUĞURLU SEVİM ÇALIŞKAN Öğrt. Bilgisayar 7 X Öğrt. Bilgisayar 11 X Öğrt. İngilizce 20 X Öğrt. İngilizce 11 X Öğrt. İngilizce 12 X 56 EBRU BEDEL Öğrt. İngilizce 10 X 57 ALATTİN İNKAYALI Öğrt. İngilizce 32 X 58 CELAL KIVANÇ Öğrt. İngilizce 10 X MİHRİCAN YAMAN Ö.ÖZAKBAŞ TÜMKAYA TÜLÜN GÜLBAHAR SUNAY ÖZDEMİR ALİ KEREMOĞLU Öğrt. Biyoloji 12 X Öğrt. Biyoloji 13 X Öğrt. Biyoloji 15 X Öğrt. Biyoloji 18 X Öğrt. Biyolo 11 X 64 GÜZİN YALÇIN Öğrt. Beden Eğt 16 X 65 M.FATİH SAFİ Öğrt. Beden Eğt 22 X 66 FERHAT ÇİFTÇİ Öğrt. Beden Eğt 8 X 67 NİLGÜN ÇİÇEK Öğrt. Beden Eğt 19 X 68 SELMAN TAN Öğrt. Felsefe 11 X 69 NEBEHAT ULUS Öğrt. Felsefe 16 X 70 MURAT KONYA Öğrt. Din.Kült. 13 X 71 EMİN AVTEPE Öğrt. Din.Kült. 21 X 72 MEHMET KESKİNOCAK Öğrt. MUh.Fins 30 X 73 MÜRSEL ŞAHİN Öğrt. MUh.Fins 29 X GÜLSEN OĞUZBEY ŞÜKRÜ GÜDÜCÜ Öğrt. MUh.Fins 28 X Öğrt. MUh.Fins 27 X 76 Ö.FARUK TOR Öğrt. MUh.Fins 25 X 77 ZEKİ SÜMER Öğrt. MUh.Fins 23 X Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 52

54 Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki HİE süresi Aldığı ödüller ve Cezalar Yaptığı bilimsel Çalışmalar ve kitaplar 78 MEHMET ÖZSU Öğrt. MUh.Fins 21 X 79 FATMA DEİRTAŞ Öğrt. MUh.Fins 22 X MUKADDES DURSUN MUSTAFA TOMBUL Öğrt. MUh.Fins 21 X Öğrt. MUh.Fins 18 X 82 FATMA ARSLAN Öğrt. MUh.Fins 19 X 83 SERPİL İYİOĞLU Öğrt. MUh.Fins 21 X 84 SEHER ÇINAR Öğrt. MUh.Fins 21 X 85 GÖNÜL DOĞAN Öğrt. MUh.Fins 19 X 86 ŞERMİN GÖZÜ Öğrt. MUh.Fins 18 X 87 FARMA SOLGUN Öğrt. MUh.Fins 12 X 88 FAKRİ TURGUT Öğrt. MUh.Fins 14 X HÜLYA ÇAT AYAHAN NURCAN GÖKÇE Öğrt. MUh.Fins 14 X Öğrt. MUh.Fins 14 X 91 GÜNAY PANCAR Öğrt. MUh.Fins 16 X 92 AYNUR SAKUÇOĞLU Öğrt. MUh.Fins 13 X 93 YETKİN ATEŞ Öğrt. MUh.Fins 13 X 94 HATİCE TEMİZER Öğrt. MUh.Fins 15 X 95 HATİCE TUNA Öğrt. MUh.Fins 13 X 96 SERPİL KÖSE Öğrt. MUh.Fins 14 X 97 YASEMİN AYÇIK Öğrt. MUh.Fins 13 X 98 SONGÜL EYİLCİM Öğrt. MUh.Fins 14 X 99 ALİ FALCIOĞLU Öğrt. MUh.Fins 24 X FATAMA ATALAY MEHTAP ÇAKMAK REYHAN YILMAZ MUSTAFA AKKUŞ Öğrt. MUh.Fins 20 X Öğrt. MUh.Fins 19 X Öğrt. MUh.Fins 17 X Öğrt. MUh.Fins 15 X b) ÖREVLENDİRME - ÜCRETLİ TİCARET MESLEK LİSESİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ HİZMET İÇİ EĞİTİM 1 Rukiye YILDIZ 2 Bekir KARA Öğretmen Öğretmen Din Kültürü Din Kültürü 3 E=Evet H= Hayır Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 53

55 5.3 TEKNOLOJİK DÜZEY Mevcut fiziki kaynaklar kurum ihtiyacını kısmen karşılamakla beraber gerek nitelik ve gerekse sayı bakımından yetersizdir. Örneğin Öğrenci mevcudunun fazla olması derslik sayısının yetersizliği sıkıntı yaratmaktadır. Dil Laboratuarları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Elektrik Tesisatı ve Tamir Bakım alet ve edevatları, kurumun gereksinimlerini karşılamamaktadır. Bununla beraber, toplantı salonunun oluşturulması öğretmenler odası sayısını artırılması ve bu odalara bilgisayar ile yazıcı konularak öğretmenlerin daha geniş ve ferah bir ortamda çalışmaları sağlanmıştır. Okulumuzda 4 alana ait alan laborutuarı mevcuttur. Okulumuzda gelecekte sınıflarda derslik sistemine geçilerek her sınıfın bilişim teknolojileri ile donatılacağı temel stratejilerimiz içerisindedir. Sınıflarımıza ağ sistemleri kurma faaliyetini ise önemsiyoruz OKULUMUZUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI ARAÇ-GEREÇLER İHTİYAÇ Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Fotokopi Makinesi Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Alan Bilgisayar Lab Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı %100 %100 %100 %100 Diğer araç-gereçler Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 54

56 5.3.2 OKULUMUZUN FİZİKİ ALTYAPISI FİZİKİ MEKÂN VAR YOK ADEDİ İHTİYAÇ AÇIKLAMA Öğretmen Çalışma Odası X 2 Ekipman Odası X 0 X Kütüphane X 1 X Rehberlik Servisi X 2 Resim Odası X 0 Müzik Odası X 0 Konferans Salonu X 1 Ev Ekonomisi Odası X 0 İş ve Teknik Atölyesi X 0 Bilgisayar laboratuarı X 0 Yemekhane X 0 Spor Salonu X 0 X Otopark X 1 Spor Alanları X 2 X Kantin X 1 Fen Bilgisi Laboratuvarı X 0 X Atelyeler X 2 X Bölümlere Ait Depo X 1 Bölüm Laboratuvarları X 3 X Bölüm Yönetici Odaları* X 2 Ortak Bölüm Öğrt. Odası X 0 X Teknisyen Odası X 0 Bölüm Dersliği X 0 X Arşiv X 1 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 55

57 5.4.MALİ KAYNAKLAR OKULUN SON 5 YILLIK MALİ DURUMU OKULUN SON 3 YILLIK DURUMU ( Okul Aile Birliği- Kantin Hesabı) Gelirler Tutarı Giderler Tutarı 2008 Yılı Gelirler Toplamı , Yılı Giderler Toplamı , Yılı Gelirler Toplamı , Yılı Giderler Toplamı , Yılı Gelirler Toplamı , Yılı Giderler Toplamı , Yılı Gelirler Toplamı 2011 Yılı Giderler Toplamı 2012 Yılı Gelirler Toplamı 2012 Yılı Giderler Toplamı TOPLAM , , OKULUMUZUN KAYNAK TABLOSU VE GELİR GİDER DENGESİ NO GÖSTERGELER GELİR GİDER DENGESİ 1 A. Gelirler 2010/ / / / Genel Bütçe (Personel + Ücret ) 2 Okul Aile Birliği , , , ,00 3 Özel İdare 4 Kira Gelirleri (Kantin) , , , ,00 5 Döner Sermaye 6 Vakıf ve Dernekler 7 Dış Kaynak/Projeler 8 Diğer 2010/ / / /2014 B. Toplam Gider Miktarı 2 Gelir Artışı (genel bütçe gelirleri dahil) 3 Harcamalarin Politikalarla Uyumu VERİMLİLİK, TASARRUF A. Verimlilik 2010/ / / / Yıllık Okul Gelişim Planı Öngörülen 1 Bütçe Miktarı Yıllık Okul Gelişim Planı Gerçekleşen 2 Bütçe Miktarı 3 (-,+) Fark , , , ,00 B. Tasarruf 2010/ / / /2014 Toplam Tasarruf Miktarı Not: Gelirler hanesinde genel bütçeye personel maaşları ve Ücretleri katılmıştır. Gelir artışı kısmında da buradaki artış miktarı gösterilmiştir. Okul gelişim planı bitiminde gerçekleşen bütçe farkları ile Toplam tasarruf miktarı yazılacaktır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 56

58 5.5 İSTATİSTİKÎ VERİLER ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Ticaret Meslek Lisesi sınıf mevcutları ise 9. Sınıflarda standartlara uygun değil. I. dönem arası iken II. Dönem bu sayı arasına düşüyor. Devamsızlıktan kalan ya da zayıf dersi çok olduğu için okulu bırakan öğrenciler oluyor. Öğrencilerimizin başarısını olumsuz etkileyen etmenlerden bazılar genel olarak şunlardır; Parçalanmış aile çocuklarının olması Maddi durumlarının kötü olması nedeni ile çalışmak zorunda olmaları Gelecekten çok fazla bir beklentilerinin olmaması Okulu sadece bir araç olarak görmeleri Kardeş sayısının fazlalığı ki buna bağlı bir takım ihtiyaçlarının karşılanamaması Ailede sevgisiz bir ortama yetişmeleri Ev ortamının sağlıksız koşullarda olması İlköğretimde iyi bir temel almadan orta öğretime gelmiş olmaları KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ DURUMU ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL TÜRKİYE Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı* ,22 16,31 19,50 Açık Lisede Öğrenim gören 460 öğrenci dikkate alınmamıştır. * MEB verileri dikkate alınmıştır ÖĞRENCİ SAYISINA İLİŞKİN VERİLER Öğrenci Sayısına İlişkin Veriler Yıllar Cinsiyet Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 57

59 ÖĞRENCİ SINIF MEVCUDU VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı YILLARA GÖRE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ ORANI Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı Birimin Adı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Genel Lise/Mesleki Liseler ÖĞRENCİLERİN ÖSYM BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER Öğrencilerin ÖSYM Başarılarına İlişkin Bilgiler Öğrenci Yıl / Sayı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) 371 Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı 287 Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 12 Lisans ve Ön Lisans Programına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 299 Genel Başarı Oranı ( % ) %80, SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 2009/ YILLARA GÖRE SORUMLULUĞU BULUNAN ÖĞRENCİLER Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 58

60 2009/ YILLARA GÖRE DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Yılı Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Toplam Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı 2009/ YILLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI ÖDÜL VE CEZALAR Ödül ve Cezalar Yıllar Belgenin Cinsi Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı 102 Takdir Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı 27 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 59

61 ALAN DERSLERİ ORTAK DERSLER /2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DERS BAŞARI DURUMU Dersler DİL ANLATIM TÜRK ED. MATEMATİK FİZİK KİMYA DİN K.A.B. TARİH COĞRAFYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİL. BEDEN EĞT. İNGİLİZCE GEOMETRİ M.GÜV.B. T.C.İNK.TAR.ATATÜKÇÜLÜK FELSEFE TRAFİK BİL OFİS PRG. B.YAZI İLETİŞİM İŞ PRG. MES. GEL. BTT PAKET PRG. T.MESLEK RESİM T.ELEK. Ö. BÜRO HİZ. GEN.MUH. K.BAŞVUR. TİC.BEL. ÇAL. HAY. TİC. HES. DAĞITIM DEPO YÖN. STOK YÖN. T.LOJİSTİK S.EKONOMİ S.GİRİŞİM. S.İŞLETME AKİS AĞ TEM. GRA. ANİMASYON WEB TAS. BANKA İŞL. BİL. MUH. BÜTÇELEME G.MUHASEBE-2 İŞL.YÖN. ŞİR. MUH. BELGELER BÜRO HİZ. DEPO AR.GER. GÜMRÜK LOJ.SATIN ALMA TAŞIMA MOD. BORÇLAR HUKUKU CAN SİG. HASAR İŞ VE TİC. HUKUKU MAL SİG. SİG. RİSK. SOR.SİG. Y.DİL ORTAK ALAN DİKSİYON SUNUM TİC. HİZ. TİC. HES. YAZIŞMA S.COĞRAFYA S.ÇAĞ. TÜRK.D.T. S.YAB. DİL 9. Sınıf Ortalaması 10. Sınıf Ortalaması 11. Sınıf Ortalaması 12. Sınıf Ortalaması Okul Ortalaması İl/ilçe Ortalaması Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 60

62 İŞL.BECERİ EĞT. TİC.DEF.BEY. İNŞAAT MUH. İNTERNET PRG. SİGORTA TKY S.GEOMETRİ S. MATEMATİK S.PSİKOLOJİ S.BİYOLOJİ /2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURSLARA KATILAN ÖĞRENCİ / KİŞİLERİN BAŞARI ORANLARI Kurslara katılan öğrenci / kişilerin Başarı oranları Kursun Türü Katılan Sayısı Başarılı olan Sayısı Başarı Oranları % Mesleki Kurslar TOPLAM YERLEŞİM ALANI VE DERSLİKLER YERLEŞİM ALANI (M2) Yerleşim Alanı (m2) Toplam Alan Bina Alanı Bahçe alanı m m m MEVCUT OKUL BİNA GENEL DURUMU Toplam Bina Sayısı Bina Yaş Ortalaması 1998 Deprem Yönetmeliğinden Önce Yapılmış Bina Sayısı Bakım Onarıma Gereksinim Duyan Bina Sayısı Toplam Derslik Sayısı Toplam Spor Salonu Sayısı Toplam Çok Amaçlı Salon(sosyal/kül türel faaliyetler) Sayısı Ek Derslik Yapımına Uygun Olup Olmadığı Uygun Değil Uygun Derslik Kapasitesi Okul Yapımına Uygun Arsa Olup Olmadığı Yok Var Derslik Kapasitesi 2 44 YIL X SOSYAL ALANLAR Sosyal Tesisler Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin 0 0 Yemekhane 0 0 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 61

63 Toplantı Salonu 0 0 Konferans Salonu 280 Lojman 4 daire SPOR TESİSLERİ Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı(m²) Basketbol Alanı m² Futbol Sahası m² Kapalı Spor Salonu 0 0 Masa Tenisi Salonu 0 0 Halı Sahası FİZİKİ İMKÂNLAR FİZİKİ İMKÂNLAR No Fiziki İmkânın Adı Sayısı 1 Derslik 29 2 Müdür Odası 1 3 Müdür Yardımcısı Odası 6 4 Öğretmenler odası 2 5 Memur Odası 1 6 ALAN/DAL Atölyesi 2 7 Fen Laboratuarı 0 8 Bilgisayar Laboratuarı 3 9 Rehberlik servisi 0 10 Çok Amaçlı Salon 0 11 Hizmetli Odası 1 12 Kütüphane 1 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 62

64 13 Konferansı Salonu 1 14 Spor Odası 1 15 Şef Odası 2 16 Rehberlik Odası DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI (5 YILLIK ÖNGÖRÜ İLE) Eğitim Öğretim Yılı SINIF Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı İKİLİ 35 TOPLAM İKİLİ Eğitim Öğretim Yılı Öngörüleri SINIF Öngörülen Öğrenci Sayısı Öngörülen Derslik Sayısı Öngörülen Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı İKİLİ 37 TOPLAM İKİLİ Eğitim Öğretim Yılı Öngörüleri SINIF Öngörülen Öğrenci Sayısı Öngörülen Derslik Sayısı Öngörülen Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı İKİLİ 37 TOPLAM İKİLİ Eğitim Öğretim Yılı Öngörüleri SINIF Öngörülen Öğrenci Sayısı Öngörülen Derslik Sayısı Öngörülen Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı İKİLİ 37 TOPLAM İKİLİ 37 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 63

65 DERS ARAÇ GEREÇLERİ/ DONANIM VE KAPASİTE KULLANIMI DERS ARAÇ GEREÇLERİ/ DONANIM VE KAPASİTE KULLANIMI No DERS ARAÇ GEREÇLERİ VE DONANIM MEVCUT ADET DONANIM YETERLİLİĞİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) Yeterli Yetersiz Öğretmen Öğrenci Veli Diğer Okular Sosyal Çevre 1 ADSL Bağlantısı 2 * %100 %100 %0 %30 %0 2 Arşiv 1 * %20 %0 %0 %0 %0 3 Bilgisayar Lab (Atelye)Sayısı 6 * %100 %100 %5 %0 %0 4 Bilgisayar Sayısı (Lab) 160 * %100 %100 %0 %10 %0 5 Bilgisayar Sayısı (Derslikler) 0 * %0 %0 %0 %0 %0 6 Bilgisayar Sayısı (Öğretmenler Odası) 2 * %100 %0 %0 %0 %0 7 Çok maçlı Salon 0 * %0 %0 %0 %0 %0 8 Kimya Laboratuarı Sayısı 0 * %0 %0 %0 %0 %0 9 Fizik Laboratuarı Sayısı 0 * %0 %0 %0 %0 %0 10 Biyoloji Laboratuarı Sayısı 0 * %0 %0 %0 %0 %0 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 64

66 DERS ARAÇ GEREÇLERİ/ DONANIM VE KAPASİTE KULLANIMI No DERS ARAÇ GEREÇLERİ VE DONANIM MEVCUT ADET DONANIM YETERLİLİĞİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) Yeterli Yetersiz Öğretmen Öğrenci Veli Diğer Okular Sosyal Çevre 11 Harita Odası Sayısı 0 * %0 %0 %0 %0 %0 12 Konferans Salonu Sayısı 1 * %100 %100 %10 %30 %0 13 Kütüphane Sayısı (sınıf kitaplığı hariç) 1 * %100 %100 %0 %0 %0 14 Projeksiyon Sayısı 7 * %100 %100 %10 %10 %0 15 Tarayıcı sayısı 1 * %100 %0 %0 %10 %0 16 Fotokopi Makinesi Sayısı 4 * %100 %100 %10 %20 %15 17 Yazıcı 10 * %100 %0 %0 %0 %0 18 Tepegöz Sayısı 2 * %0 %0 %0 %0 %0 19 Diz Üstü Bilgisayar Sayısı 2 * %100 %0 %10 %0 %0 20 Spor Salonu Sayısı 0 * %0 %0 %0 %0 %0 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 65

67 6. ÇEVRE ANALİZİ 6.1. OKULUMUZUN BULUNDUĞU MERSIN İLİNİN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU VE EKONOMIK FAALIYETLERI Tarihi Klasik devirde Klikya olarak adlandırılmış olan ; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Yumuktepe ve Gözlükulede yapılan kazılarda in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşme merkezi olduğu anlaşılmaktadır. İl Merkezi de bulunan Yumuktepe de, 1937 de Liverpool Üniversitesi Arkeologlarınca başlatılan kazıda; en alt tabaka olarak Neolitik Devri tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının devamı bu yörenin Neolitik dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yaptığını göstermiştir. Yumuktepe deki kalıntılar hemen hemen aynı şekilde Tarsus taki Gözlükule de de yer almaktadır. Bir süre yörede Etilerin hüküm sürdüğü görülür. Eti Kralı Hattuşiş yöreyi imar ve ıslah etmiştir. Daha sonra Asur kralı III. Salomossa ın ele geçirdiği yöresi, M.Ö.528 tarihinde İran Hükümdarlığına geçer, M.Ö.527 de yöreyi ve Kıbrıs ı Yunanlılar ele geçirirler. M.Ö.334 senesinde yöre Büyük İskender le Makedonyalıların eline geçer. M.Ö da yöreyi Mısır Hükümdarı Batlenios Ogustos zapt eder. M.Ö.70 li yıllarda Romalıların eline geçen Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma toprakları içerisinde kalır. İslamiyet in yayılmasından sonra Halife Osman zamanında ve civarı Arapların eline geçer. Daha sonra bölge 718 yılında halifeliğin Abbasilere geçmesiyle 853 yılında Sultan Mehdi, yöreyi Abbasi lere katar. Daha sonra Selçukluların eline geçen yöre bu dönemde kısmi Haçlı İstilası na uğrar ve Selçukluların zayıflamasından sonra Karamanoğulları na geçer. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında yöre Osmanlı idaresi altına girer. I. Dünya Harbinde İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922 de tekrar Türk hakimiyetine girmiştir yılında Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla da İl in ismi yeniden olmuştur Nüfus İl in ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumu sebebiyle nüfus yoğunluğu yüksektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dan olmak üzere, yurdun her yöresinden yoğun göç almıştır. Bu durum ilin nüfus yoğunluğunu arttırdığı gibi; kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemiş, mahalli hizmet ve ihtiyaçları da arttırmıştır Yılı Adrese Dayalı Nüfus Tespiti ile ulaşılan İli genel nüfus toplamı dir. Toplam olan nüfusun i1 (%77,43) şehir nüfusu, si (%22,57) köy nüfusudur. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 66

68 İli Sayım Yılları İtibariyle Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı YILI NÜFUSU NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde) ,40 İli ADNKS ye Göre 2009 Yılı İlçeler Bazında Şehir ve Köy Nüfusu İlçe Adı Şehir Köy Toplam Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Ekonomik yapı 1842 tarihli Adana Vilayet Salnamesinde Gökçeli Nahiyesine bağlı bir köy iken 1877 ye gelindiğinde yine Adana Vilayet Salnamesine göre, 98 dükkân, 50 toptancı mağazası, 55 değirmen, 38 fırın, 22 imalathane, 10 boyahane gibi ticarethanelerin yanı sıra nahiyelerle birlikte 32 cami, 54 mescit, 2 tekke, 25 medrese, 1 ayazma ve 91 sıbyan mektebine sahip bir yerleşim haline gelmiştir ye gelindiğinde ; 12 ülke konsolosluğunun bulunduğu uluslararası önemde bir liman kentidir. İl bu özelliğini bugün de korumakta olup, 1987 yılında kurulan ülkemizin ilk serbest bölgesi ile bu özelliğini daha da pekiştirmiştir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 67

69 in kısa bir zamanda bir ticari merkez haline gelmesinde en büyük etken limanın varlığıdır. Ticaret potansiyeli nedeniyle ticari örgütlenmeler de gecikmemiş, 1886 yılında kurulan Ticaret Odası kentte ticaretin kurumsallaşmasına öncülük etmiştir. Bugün ise ; 13 ilçesi, 55 belediyesi, 510 köyü ile bir metropol kenttir nüfusu ile ülkemizin 9. Büyük ilidir. 1. Tarım 1.Bitkisel Üretim 1.1. Bitki Örtüsü İlimizin yaklaşık % 52 si ormanlık alandır. Hakim bitki örtüsü maki ve kızıl çam dır. Bunun yanında ormanlık alanlarda yüksekliğe bağlı olarak sedir ve geniş yapraklı türlerden meşelere de rastlanmaktadır. İlimizin yüzölçümünün % 26 lık kısmında tarımsal üretim yapılmaktadır. Kıyılarda turunçgil, muz, sert çekirdekli meyveler ile açıkta ve örtü altında sebze alanları bulunmaktadır.yükseklere doğru çıkıldıkça yayla meyveciliği ve sebzeciliği yaygınlaşmaktadır. 1.2.Arazi Dağılımı Arazi Cinsi Arazi Miktarı(Ha.) İl Yüzölçümüne Oranı(%) Tarım arazisi ,61 Çayır-mera ,74 Orman ,00 Tarım dışı arazi ,65 Toplam Tarım Arazisi Üretim Alanının Kullanım Durumuna Göre Dağılımı Tarım Çeşidi Alanı(ha) Payı(%) Tarla Ziraatı,Nadas Meyvecilik Narenciye Zeytinlik Sebze Üretimi Bağcılık Süs Bitkileri 21 4 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi Toplam Tarla Ürünleri Yıllar itibariyle Tarla Ürünleri Üretimi (Ton) Tarla Ürünleri Tahıllar Baklagiller Endüstri Bitkileri Yağlı Tohumlar Yumru Bitkileri Toplam Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 68

70 Önemli Ürünlerle İlgili Bilgiler Ülkemizin yaş meyve üretiminin %10 u, Muz üretimin %65 i, Çilek üretimin %55 i dedir. İlimizde 100 ün üzerinde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan bitki türü bulunmaktadır. Türkiye de en erken kayısı ve en geç şeftali üretimi de yapılmaktadır. Bu özelliği ile ilimiz özel bir ekolojiye ve konuma sahiptir. ekolojik yönden erkenci, orta mevsim ve geçci olmak üzere her üç döneme yönelik üretimin yapıldığı nadir illerden birisidir. İlimizin sahil bölgesinde ağırlıklı olarak erkenci meyve tür ve çeşitleri, örtü altı sebzeciliği, muz ve çilek üretimi yapılmaktadır. İlimizde yayla bölgelerde ihracata yönelik geç turfanda meyve ve sebze üretimi (domates, hıyar, şeftali) büyük önem taşımaktadır Önemli Ürünlerin 2009 Yılı Ekiliş Alanları ve Yıllık Üretim Miktarları Çeşidi Ekim Alanı (ha) Ekim Yüzdesi(%) Yıllık Üretim(ton) Yıllık Üretim(%) Buğday Mısır Pamuk Soya Sebzecilik Ülkemiz toplam sebze üretimin %5 i, örtü altı üretiminin ise %26 sı dedir. İlimizde birim alandan en fazla verim örtü altı domates (tek ürün ton/da, çift ürün ton/da) ve hıyar (20-22 ton/da) dan elde edilmektedir. Patlıcanda örtü altında ortalama verim ton/da, biberde ise 12 ton/da dır. İlimizde örtü altı tek ürün domates yetiştiriciliğinde hasat aralık ayında, çift ürün yetiştiriciliğinde ise ekim sonu kasım başında, hıyarda ise ekim ayında yapılmaktadır. Açık sebze yetiştiriciliğinde ise domates ve hıyar hasadı haziran ayında başlamaktadır. İlimizde yetiştiriciliği yapılan sebzelerde genel anlamda bu üretim sezonunda tatmin edici fiyat dengesi oluşmuştur. Mevcut sera varlığımız içerisinde teknoloji kullanan, alt yapısı yeterli sera sayısı her geçen gün artmasına rağmen henüz yeterli seviyede değildir. Bu husus verim ve kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Yeni yapılan modern seralar ve mevcut seraların yapımı ve modernizasyonunda ziraat bankasının çok düşük faizli kredileri bulunmaktadır. Bu kredilerden yararlanma oranı her geçen gün artmaktadır Yıllar İtibariyle Sebze Üretimi Yap.Yenen Sebze Baklagil Sebzeleri Mey.Yenen Seb , , , Yumru ve Kök Seb TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 69

71 1.5. Meyvecilik Yıllar İtibariyle Meyve Ürünleri Üretimleri (Ton) Turunçgiller Yumuşak Çekirdekli Taş Çekirdekli Sert Kabuklular Üzümsü Meyveler Subtropik Meyveler TOPLAM İlimizdeki Meyve Ağaçlarının Üretim ve Verim Değerleri Meyve Alan(ha) Ağaç Sayısı Üretim(ton) Verim (kg/ağ) Limon , ,89 Portakal , ,15 Mandarin , Altıntop Şeftali , ,76 Kayısı , ,26 Elma Kiraz Nar Erik Ceviz Badem Zeytin İncir Muz kg/da A.Fıstığı Seracılık Seracılık Uygulamaları (2009) İlçe Adı Köy Sayısı Toplam Sera Alanı (m 2 ) Seracılık Yapan İşletme Sayısı Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 70

72 1.7. Tarımsal Mekanizasyon Araç-Gereç Durumu (2009) Türü Adedi Karasaban Sayısı Traktör Pulluğu Tırmık Merdane 629 Ekim Makinası(Mibzer) Motorlu Pülverizatör Sırt Pülverizatörü Sedyeli Pülverizatör 822 Atomizör Yağmurlama Tesisi Biçerdöver 7 Sap Döver Balya Makinası 75 Biçer Bağlar 17 H.Pulluğu Kültivatör Toprak Frezesi Çapa Makinası Gübre Dağıtıcısı Tozlayıcı 925 Motopomp 973 Orak Makinası 825 Su Tankeri Traktör Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (2009) İlçe Adı Tarımsal Pancar Ekicileri Su Ürünleri Sulama Kalkınma Koop. Koop. Koop. Koop. Toplam Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Sulama Tarımsal Arazinin Sulama Durumuna Göre Dağılımı Tarım Arazisi Alanı (Ha.) Payı (%) Sulu Susuz TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 71

73 İl Özel İdaresince Sulanan Alanlar Açıklama Alanı (Ha.) Toplam Tarım Arazisi Sulanabilir Arazi DSİ Tarafından Sulanan Arazi Halk Sulaması İl Özel İdaresince Sulanan DSİ ce Yürütülen Sulama Projeleri Büyük Su Projeleri İşin Adı Amaç ve Fayda Proje Tutarı 2009 Yılı Ödeneği 2009 Yılı Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%) -Mut Projesi Mut Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı Sulama (4.163 ha.) Aş.Göksu II. Merhale Projesi Göksu Sol Sahil Cazibe Sulaması ve Drenajı, Drenaj Pompa Binası -Tarsus (Pamukluk) Projesi (Tarım+Hizmet) Sulama (1.100 ha.) Sulama ( ha.) Enerji (15,6 MW) İçmesuyu (127,54 hm 3 /yıl Alaköprü Barajı İnşaatı İçmesuyu Sulama Drenaj İşleri TD0 Kanalı Üzerinde Köprü Yapımı Küçük Su Projeleri 1 adet köprü da ihalesi yapıldı. Çalışmalara başlanıldı da ön yeterlilik ihalesi yapıldı. Değerlendirme devam etmektedir yılında ihalesi yapılacaktır. İşin Adı Amaç ve Fayda Proje Tutarı 2009 Yılı Ödeneği 2009 Yılı Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%) İçel-Silifke Evkaf Çiftliği Köyü Arazileri Pompaj Sulaması İnşaatı İçel-Silifke Evkaf Çiftliği Köyü Arazisi Pompaj Sul. Pompa Motor Müşt.Aksam Kreyn Vinç ENH Filitre Trafo ve Binası Temin ve Montajı -Gülnar Köseçobanlı Bardat Göleti ve Sulaması -Gülnar Köseçobanlı Bardat Göleti Rezervuar Islahı -Erdemli Arpaçbahşiş Beldesi Arpaçbahşiş Deresi -Bozyazı Akkaya Köyü Arazisi Aksaz Deresi -Erdemli Kocahasanlı Köyü Çaltılı ve Mutlubucak Dereleri Sulama (510 ha.) Pompa ve elektro-mekanik aksamı ve ENH Sulama (368 ha.) Sulama (368 ha.) Taşkın Koruma Taşkın Koruma Taşkın Koruma yılında ihalesi yapılacaktır. -Silifke İlçe Merkezi Bebek Deresi Taşkın Koruma Merkez Mezitli Kasabası Mezitli Deresi Islahı 1.Kısım -Tarsus Kusun Deresi Islahı 2.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü Taşkın ve Rusubat Kontrolü Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 72

74 Proje Yapım İşleri İşin Adı Amaç ve Fayda Proje Tutarı 2009 Yılı Ödeneği 2009 Yılı Harcaması Fiziki Gerç. (%) Pamukluk Barajı Sulama Proje Yapımı Sulama ( ha.) Aksıfat Barajı Proje Yapımı Sulama (7 675 ha.) Mezitli Erçel Projesi Değirmençay Barajı Proje Yapımı -Tarsus Berdan Nehri Mansap Islahı Rehabilitasyon Proje Yapımı -Silfke Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önleme Proje Yapımı -Pamukluk Barajı İçmesuyu Tesis. Proje Yap. -Göksu Sol Sahil Cazibe Sulama ve Drenajı, Drenaj Pompa Binası Proje Yapımı Sulama Nehir Mansap Islahı Taşkın Koruma İçme suyu Sulama (1.100 ha.) İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı Taşkın Koruma TD0 Kanalı Üzerinde Köprü Projesi Yapımı 1 adet köprü KKTC içmesuyu Temini (AnamurDragon) Müh. Hiz. (Planlama+Proje) Sulama (60 hm 3 /yıl) İçmesuyu (15 hm 3 /yıl) ($) Büyük Su Projeleri ( TL) Proje Adı Mevcut Durumda Dekara Gelir Projeli Durumda Dekara Gelir Dekara Gelir Artışı Proje İle Oluşacak Toplam Gelir Artışı Tarsus (Pamukluk) Projesi Mut Projesi Aşağı Göksu II.Merhale Projesi , Küçük Su Projeleri Proje Adı Mevcut Durumda Dekara Gelir Projeli Durumda Dekara Gelir Dekara Gelir Artışı Proje İle Oluşacak Toplam Gelir Artışı -Silifke Efkafçiftliği Köyü Arazileri Pompaz Sulaması İnşaatı -Gülnar-Köseçobanlı Bardat Göleti İnşaatı Raporları Hazırlanmış Olup 2011 Yılı Yatırım Programına Yeni Teklif Edilen Projeler Proje Sahibi Kuruluş Sektörü Proje Sayısı Proje Bedelleri Toplamı (TL) Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) 2011 DSİ DSİ DEVAM EDEN İŞLER TARIM HİZMET TOPLAM TEKLİF EDİLEN YENİ İŞLER TARIM TOPLAM TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 73

75 2.Hayvancılık 2.1. Hayvan Varlığı Yıllar İtibariyle Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl) Hayvan Varlığı A-Küçükbaş Hayvan Koyun Kuzu (1 yaşına kadar) Kıl Keçi B-Büyükbaş Hayvan Sığır Kültür Melez Yerli Manda Yıllar İtibariyle Kanatlı Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl) Kanatlı Hayvan Varlığı Tavuk Hindi Ördek Kaz Yılı İlçeler Bazında Hayvan Varlığı İlçe Adı Sığır Manda Koyun Keçi At-Katır Eşek Kanatlı Arı Kol. Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Kümes Hayvancılığı Tavuk İşletmelerinin Faaliyet Durumları İşletmenin Yönü Sayısı Faal F.Değil Civ Civ Yet Broiler Yet Yumurta Tav Entegre Tes Toplam Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 74

76 2.3. Arıcılık Yıllar İtibariyle Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi Arıcılık Durumu Yıllar Kovan Sayısı (Adet) Bal Üretimi (Kg) Balmumu (Kg) Süt Sığırcılığı Yılı Süt Toplama Merkezleri ve Kapasiteleri İlçesi Köyü Kapasite (Ton) Akdeniz 1 3 Mezitli - - Toroslar - - Yenişehir - - Anamur 1 3 Aydıncık - - Bozyazı - - Çamlıyayla 3 15 Erdemli 5 17 Gülnar 3 9 Mut 5 15 Silifke 8 24 Tarsus Hayvan Sağlığı Çalışmaları Hastalık Mücadele Bilgileri (31 Aralık 2009) Hastalık Cinsi Sayı Şap Keçi-Koyun Brucellosi Sığır Tüberkülozu - Sığır Brucellosi Şarbon Kuduz Pullorum - Newcastle - Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 75

77 Küpeleme Faaliyetleri İlçesi Takılan Küpe Sayısı Akdeniz Mezitli 490 Toroslar Yenişehir 200 Anamur Aydıncık 240 Bozyazı 660 Çamlıyayla 847 Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Poliklinik Çalışmaları (2009) Hayvan Nevi Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan Sayısı Sığır 694 Manda - Koyun Keçi Tek Tırnaklı 5 Köpek 252 Kedi 35 Kanatlı TOPLAM Suni Tohumlama Çalışmaları İlçeler Tohumlanan Hayvan Sayısı (İnek Baş) Doğum Yapan Hayvan Sayısı (İnek Baş) Doğan Yavru Sayısı(Baş) Doğum Oranı (%) Erkek Buzağı Dişi Buzağı Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Not: İlimizde suni tohumlama faaliyetleri serbest Veteriner Hekimler ve Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülmektedir Soy Kütüğü Çalışmaları İlimiz genelinde hayvan (Dişi Sağmal İnek) soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı olup, üreticilerimiz baş hayvandan toplamda TL destekten yararlanmıştır.ilimiz genelinde anaç sığır soy kütüğüne kayıtlı olup, üreticimiz baş hayvandan toplamda TL destekten yararlanmıştır. Ayrıca baş koyun-keçi(dişi) ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı olup, üreticimize 3.964,310 TL destek ödemesi yapılmıştır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 76

78 2.6. Hayvansal Üretim Yıllar İtibariyle Kesilen ve Sağılan Hayvan Sayısı Kesilen ve Sağılan Yıllar Hayvan Sayısı (Adet) Sağılan Hayvan Sayısı Kesilen Hayvan Sayısı Yıllar İtibariyle Hayvansal Üretimler Kırmızı Et (ton) Yıllar Büyükbaş Küçükbaş Deri (adet) Büyükbaş Küçükbaş Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Verileri (2009) İTHALAT Ürün Ülke Miktar(kg) Lor KKTC ABD Almanya Avusturalya Peynir Avusturya Danimarka ,36 İtalya KKTC Yenizelanda Toplam Peynir Süt KKTC ABD Avustralya Avusturya Beyaz Rusya İsrail Süt Tozu İsviçre İzlanda-Hollanda Kanada Singapur Ukrayna Yenizelanda Toplam Süt Tozu Taze Kaşar KKTC Avusturalya Fransa İsviçre Yenizelanda Arjantin Belçika Tere Yağ Fransa Hollanda İrlanda İspanya İsrail İzlanda Norveç Portekiz Toplam Tereyağı Bağırsak Mısır-Lübnan-Arjantin Don Yağ(Kozmetik) Mısır-Lübnan-Arjantin Deri Mısır-Lübnan-Arjantin Yün Mısır-Lübnan-Arjantin Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 77

79 İHRACAT Ürün Ülke Miktar (kg) Yoğurt Süt KKTC-ABD-Almanya-Avustralya-Avusturya-Danimarka-İtalya Yenizelanda-Beyaz Rusya-İsrail-İsviçre-İzlanda-Kanada-Ukrayna- Tereyağı Singapur-Fransa-Arjantin-Belçika-İspanya-Norveç-İrlanda-Portekiz gibi Peynir daha birçok ülkeye ihraç edilmektedir Et Erkek Koyun Et Ürünleri Karaciğer Tavuk Mısır-Lübnan-Arjantin Yumurta Bağırsak Tavuk Eti/Ayağı Sakatat Tarım Ürünleri İthalat Hizmetleri (2009) Ürünün Adı Miktar (kg.) Buğday Bitkisel Yağ Pirinç Mercimek Muz Diğerleri Toplam Tarım Ürünleri İhracat Hizmetleri (2009) Ürünün Adı Miktar (Ton) Domates Limon Portakal Greyfrut Mandarin Çilek Hıyar Diğerleri Toplam Deniz Ürünleri İhracat Hizmetleri (2009) Cinsi Toplam (kg.) Ülkesi Balık ve Muhtelif Su Ürünleri Kıbrıs-Ürdün-Lübnan-K.Irak Not: Su ürünleri ihracat verileri kayıtlarımızda toplu olup detaylandırılmamıştır Hayvan Sevkleri (2009)(Adet) Sığır-Manda Koyun Kuzu Keçi-Oğlak Tek Tırnaklı 51 Arı Kovanı Kanatlı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 78

80 Hayvan Pazarı ve Borsa Bilgileri (2009) İlçeler Ruhsatlı Ruhsatsız Toplam Akdeniz Su Ürünleri Yıllar İtibariyle Su Ürünleri Varlığının Gelişimi (Ton/Yıl) Su Ürünleri Varlığı Yıllar Deniz Ürünleri Kültür Balıkçılığı Tatlı Su Ürünleri ,2 44 TOPLAM Su Ürünleri Üretim Miktarı (2009) Balık Çeşidi Balık Miktarı (Ton) Deniz Ürünleri Kültür Balıkçılığı (Deniz ve İçsu) Tatlı Su Balıkçılığı Sardalya 500 Barbunya 150 Çipura-Levrek 50 Kefal 200 Dil 60 Diğer Çipura 310 Levrek 250 Alabalık 360 Karabalık 15 Alabalık 17 Sazan 12 Karabalık 10 Yayın Balığı 5 2. Sanayi 1. Genel Durum Geçmişten günümüze taşıdığı tarihi-kültürel değerleri, 321 km sahili, ilan edilmiş 8 turizm merkezi ile bir turizm kenti, tarımsal üretimin her türüne uygun iklimi ve verimli ovalarıyla bir tarım kenti, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı şirket, serbest bölgede faaliyet gösteren 400 şirket, mevcut organize sanayi bölgesindeki faal 105 firma ve yaklaşık çalışanı ile bir ticaret ve sanayi kentidir. Ayrıca Silifke Organize Sanayi Bölgesinin de alt yapısı tamamlanmış ve sanayi parseli tahsislerine başlanmıştır. -Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Üniversitesi kampusü içerisinde hizmet veren Teknoloji Geliştirme Bölgesinde AR-GE çalışması yapan firma sayısı30 dur. 2. Organize Sanayi Bölgeleri Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi 380 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olup, merkeze 24 km, Tarsus İlçesine 12 km uzaklıktadır. Her yıl bölgeden yaklaşık 70 milyon ABD Doları ihracat, 12 milyon ABD Doları ithalat gerçekleşmektedir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 79

81 Gıda Metal İnşaat Tekstil Plastik Makine Kimya Orman Ürünleri Maden Elektrik Elektronik Otomotiv Cam Medikal TOPLAM 2.2. Silifke Organize Sanayi Bölgesi 92 hektar alan üzerine kurulu Silifke Organize Sanayi Bölgesinin yapımı devam etmekte olup, bugüne kadar TL harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme düzeyi % 45 tir. Bölgede 34 parsel sanayicilere tahsis edilmiştir. Bunlardan 4 firma üretime geçmiş, 13 firmanın inşaatı sürmekte, 17 firma ise proje aşamasındadır İşletmelerin Durumu Sektör İşletme Sayısı İstihdam Küçük Sanayi Sitelerinin Başlıca Sorunları Esnaf ve sanayicinin işyerlerinin yerleşim yerlerinden arındırılarak belli bir düzene kavuşturulması için yapılan küçük sanayi sitelerine bazı esnaf çeşitli nedenlerden dolayı taşınmamakta, meskûn mahal içinde çalışmayı tercih etmektedir. Bu durum ise küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin atıl kalmasına yol açarken, meskûn mahaldeki işyerleri görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden olmakta ve halkın can güvenliğini tehdit etmektedir. Küçük sanayi sitelerinde işyeri sahibi olan ancak halen bu iş yerine taşınmayıp meskûn mahal içinde çalışan esnafa, işyerini sanayi sitesine taşıması yönünde özendirici ve zorlayıcı tedbirler alınması gerekmektedir. Diğer yandan şehrin muhtelif yerlerine dağınık bir şekilde faaliyetlerini sürdüren hızar, marangoz, mobilyacı vs. esnafın işyerleri görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu esnafın şehir dışında oluşturulacak bir sitede toplanarak belli bir düzene ve altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. Böylece hem mevcut küçük sanayi sitelerinde atıl bulunan işyerleri faaliyete geçerek ekonomiye kazandırılacak hem de daha düzenli ve planlı sanayileşmeye katkı sağlanacaktır Küçük Sanayi Sitelerinin İl Ekonomisine Katkıları Genellikle çok fazla yatırım maliyeti gerektirmeyen ve bünyesinde birçok iş kollarını barındıran küçük sanayi siteleri bir taraftan planlı kentleşmenin vazgeçilmez unsuru olarak önemini korurken diğer taraftan da istihdama ve ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. 4. Serbest Bölgesi metrekarelik alanda kurulu Serbest Bölgesi nde 400 firma faaliyet göstermekte ve yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 80

82 4.1. Serbest Bölgede Üretim Faaliyetleri 4.2. Serbest Bölgede Ticaret ve Hizmet Faaliyetleri Yıllar İtibariyle Ticaret Hacminin Gelişimi ($) Yıllar Ticaret Hacmi ($) Ticaret Hacminin Mal Hareketlerine Dağılımı (2009 sonu itibariyle) Mal Hareketleri Ticaret Hacmi ($) Oran (%) Serbest Bölgeden Yurtdışına ,26 31,82 Serbest Bölgeden Türkiye ye ,81 22,40 Türkiye den Serbest Bölgeye ,66 12,05 Yurtdışından Serbest Bölgeye ,54 33,73 Toplam , Serbest Bölgede Yapılan Çalışmaların Faaliyet Konularına Dağılımı Faaliyet Konusu Sermaye Yapılarına Göre Yerli Yabancı Yerli+Yabancı Toplam Alım Satım Üretim İşyeri Kiralama Depo İşletmeciliği Montaj Demontaj İşletici Bankacılık Diğer Toplam Hizmetler 1.Ticaret 1.2. Dış Ticaret EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER: Tarım, Gıda ve İçecek, Tekstil, Plastik, Kauçuk Ürünleri, Motorin, K.Benzin, Fuel Oil, Peynir, Narenciye, Deri, Boya, İçki, Muz, Demirçelik EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKELER: Hollanda, Almanya, Endonezya, Rusya, İtalya, İsrail, KKTC, S.Bölge. EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER: Narenciye, Çimento, Cam ve Cam Ürünleri, Mermer, Halı, Mobilya, Gıda Maddeleri, Temizlik Malz., Beyaz Eşya, Kumaş, Çimento, Meyve Sebze. EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER: Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere, İsviçre, RusyaFed., Azerbeycan, A.B.D., Birlelik Arap Emirlikleri, Serbest Bölge. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 81

83 İhracatı Yapılan Başlıca Ürünler (2009) Eşya Cinsi Tutarı ($) Hayvanat, Nebatat Gıda Min. Mad.ve Kimyasallar İpek, Pamuk ve İplikler Metaller Plastikler Motorin Gıda Mad Elektronik Eşya Giyim Makine Temizlik Malz İthalat ve İhracatın Dağılımı Yıllar İthalat (M) $ İhracat (X) $ Transit $ Transit Ticaret $ İHRACAT Yıllar Tutar $ Değişim % İTHALAT Yıllar Tutar $ Değişim % Fasıl bazında İhracat verileri (ABD $) Fasıl Fasıl Adı Hayvanat,Nebatat Gı.ve Müskirat Min.Mad.ve Petrol Ürün.Kimyasallar İpek.Pamuk ve İplikler Plastikler Metaller Giyim Eşyası Makine Techizat Temizlik Malz Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 82

84 1.5. Yıllar İtibarıyla Kurulan Şirketler Yıllar Şahıs Koll. Kom. A.Ş. Limited Koop. Mües. Yab. Toplam Yıllar İtibarıyla Kapanan Şirketler Yıllar Şahıs Koll. Kom. A.Ş. Limited Koop. Mües. Yab. Toplam Maliye Yılları Vergi Tahakkuk- Tahsilinin Karşılaştırılması ( TL ) Yıllar Tahakkuk Tahsilat Oran (%) (Tahsil/Tahak) (Artış 2006 dan 2007 ye) %25 % (Artış 2007 den 2008 e) %11 % (Artış 2008 den 2009 a) %2 % İli Kamu Gelir-Gider Dağılımı (2009) (TL) Bütçe Türü Bütçe Genel Bütçe Gelirler Giderler Ulaşım Genel Durum İl sınırları içindeki Karayolları Teşkilatına bağlı yol km.dir. Bunun 503 km. si devlet yolu, 676. si il yolu, 184 km.si ise otoyoldur. Köy yollarının km.si asfalt, km. si stabilize, 279 km.si tesviyedir. Havayolu ulaşımı İl merkezine 57 km mesafedeki Adana Havaalanından sağlanmaktadır. Demiryolu ulaşımı yalnızca ve Tarsus ilçelerinde mevcut olup İldeki demiryolu uzunluğu 55,2 km dir. Denizyolu ulaşımı Limanı ve Silifke-Taşucu Feribot İskelesinden yapılmaktadır ve İlçeleri Mesafe Cetveli 223 Anamur Aydıncık Bozyazı Ç.Yayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 83

85 3.2. Karayolları İlin Yol Ağı 184 km si otoyol, 503 km si devlet yolu, 676 km si il yolu olmak üzere toplam km dir. Karayolları teşkilatınca son 7 yılda 103,3 km si bölünmüş yol olmak üzere toplam 182,3 km yol yapılmıştır Projeler İl Özel İdaresince Yapılan Bölünmüş Yollar Silifke- Mut- 3. Bölge Hudut Yolu Toplam 112 km uzunluğunda bölünmüş yol standardındaki yolun 2003 yılından önce 5,6 km si, yılları arasında ise 24,6 km si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Açılan kesimin 12 km sinin alt yapısı ve üst yapısı ile 6 km lik kesimin alt yapısı Valiliği koordinasyonunda yapılmıştır yılında Mut-Karaman Yolunda kalan 13.8 Km lik kesim Mut Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Silifke- Mut arasında Km: arasındaki 3 Km lik kesim il özel İdaresi iş makineleri toprak işleri seviyesinde tamamlanacaktır. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce Silifke-Mut arasında Km: arasının ihalesi tarihinde yapılmış, Km: arası ise tarihinde ihale edilecektir. Silifke-Mut-3. Bölge Hududu Yolunda 2010 yılı içinde 25 Km lik kesimin Bölünmüş Yol olarak tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım programına girmesi halinde geriye kalan kesimlerin de ihalesi yapılacaktır. Devam Eden Projeler -Antalya Yolu Tarım ve sanayinin hızla gelişmesi, büyük sanayi tesisleri ile Serbest Bölge ve Yurdumuzun 2. büyük limanın bu bölgede bulunması, ayrıca sahil şeridi boyunca yer alan tarihi ve turistik yerler nedeniyle yoğun bir trafik akışının yaşanması -Antalya yolunun önemini artırmaktadır. 490 km.lik -Antalya Yolunun Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü görev sınırları içerisindeki uzunluğu (-13.Bölge Hududu Kaledran Arası) 264 km. dir. Bunun 248 km si Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü yol ağındadır. Projeler uygulandığında mesafe 227 km ye düşecektir. Bölünmüş Yol Standardında ve Proje Maliyeti yaklaşık TL olan yolun 2002 yılı sonuna kadar 61 km, 2003 yılından itibaren 74,50 km olmak üzere toplam 135,50 km.si bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Kalan 91,50 km lik kesimin 70,80 km sinde çalışmalar devam etmekte olup, 20,7 km si ihale aşamasındadır yılı sonuna kadar toplam TL harcama yapılmıştır. Projenin tamamlanabilmesi için 2010 yılı birim fiyatlarıyla TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Ayrıca yolun muhtelif kesimlerinde m. uzunluğunda 6 adet çift tüp tünel ve 800 m. uzunluğunda 1 adet tek tüp tünel olmak üzere 7 adet tünel bulunmaktadır Trafik İl genelinde Toplam tescilli motorlu araç sayısı 2008 yılında iken 2009 yılında e çıkmıştır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 84

86 Trafik Kaza Durumu ve Ekip Faaliyetleri ( ) YILI % YÜZDE Peşin Ceza Sayısı Peşin Ceza Miktarı İhbarlı Tutanak Sayısı İhbarlı Tutanak Miktarı Toplam Ceza Sayısı Toplam Ceza Miktarı Toplam Kaza Sayısı Ölümlü Kaza Yaralamalı Kaza ,690 0 Maddi Hasarlı Kaza Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Maddi Hasar Miktarı Trf. Men Edilen Araç Sayısı Mahk. Sevk Edilen Sürücü S Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtlarının Dağılımı (Adet) ARAÇ CİNSİ MERKEZİ İLÇELER İL GENELİ Motosiklet Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Traktör Çekici Öz.Amaçlı Taşıt Tanker Arazi Taşıtı Toplam Havayolu Havayolu ulaşımı İl merkezine 57 km mesafedeki Adana Havaalanından sağlanmaktadır. Havaalanı yapımı için merkezi düzeyde girişimlerde bulunulmuş, yapılan çalışmalar neticesinde alternatif alanlar içerisinde bölgeye hitap edecek Çukurova Havaalanı yapımı için yer belirlenmiş ve 2009 yılı yatırım programında Çukurova Bölgesi Havaalanı Etüdü olarak yer almıştır. 27 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de ise Havaalanı arazisinin kamulaştırması hakkında 2010/258 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 85

87 3.6. Demiryolu Demiryolu ulaşımı yalnızca ve Tarsus ilçelerinde mevcut olup İldeki demiryolu uzunluğu 55,2 km dir Denizyolu Limanı gemi/yıl kabul kapasitesi, ton/yıl yükleme-boşaltma kapasitesi, m² net kullanılabilir alanı ile yerli ve yabancı limanlarla rekabet edebilecek alt yapıya sahiptir. Ayrıca Silifke İlçesi Taşucu Beldesinden KKTC ye ulaşım sağlanmaktadır Elektrik de 2009 yılı elektrik tüketimi; meskenlerde % 34, resmi dairelerde % 7, sanayide % 33, ticarette % 14, aydınlatmada % 4 ve diğerlerinde % 8 şeklinde gerçekleşmiştir. de elektrik abone sayıları; meskenlerde % 80, ticarette % 11, Sanayi de % 0,3, Resmi dairelerde % 0,4 ve diğerlerinde % 7 dir. Abone sayılarına bakıldığında en fazla payı % 80 ile meskenler almaktadır. İkinci sırada ise % 11 ile ticarethane gelmektedir Elektrik Tüketimlerinin Sektörel Dağılımı (2009) (Mwh) İller Mesken Ticaret Resmi Daire Sanayi Aydınlatma Diğer Toplam Elektrik Abone Sayıları ABONE GRUBU ABONE SAYISI TOPLAM ABONE SAYISINA GÖRE % TÜKETİM (Mwh) TOPLAM TÜKETİME GÖRE % Mesken , ,81 Ticarethane , ,53 Resmi Daire , ,08 Sanayi , ,76 Ücretli Aydınlatma , ,25 Diğer , ,57 TOPLAM Çalışma ve Sosyal Güvenlik 1. Sosyal Hizmetler 1.1. Çocuk Yuvası 100 kapasiteli kuruluşumuzda 0-12 yaş grubu çocuklara hizmet verilmektedir. Fiilen bakılan çocuk sayısı 110 dur Yetiştirme Yurdu 70 kapasiteli bu kuruluşumuzda yaş grubu çocuklara hizmet verilmektedir. Fiilen bakılan çocuk sayısı 70 tir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 86

88 1.3. Kız Bakım ve Sosyal Reh. Mrk. 25 kapasiteli kuruluşumuz yaş grubu duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğrayan kız çocuklarına hizmet vermektedir. Fiilen bakılan çocuk sayısı 18 dir Erkek Koruma Bakım ve Reh. Mrk. 30 kapasiteli bu kuruluşumuzda 7-18 yaş arası mahkemelerce gönderilen tedbir kararlı suça bulaşmış çocuklara hizmet verilmektedir. Fiilen bakılan çocuk sayısı 12 dir Nihat Sözmen Zihinsel Engelli Çocuklar Bakım ve Reh. Mrk yaş aralığında korunmaya muhtaç olan engellilere hizmet vermektedir. 80 kapasiteli olan kuruluşumuzda bugün itibariyle fiilen kalan çocuk sayısı 86 dır Özürlü Bakım ve Reh. Mrk yaş aralığında korunmaya muhtaç yatağa bağımlı zihinsel ve spastik engellilere hizmet vermektedir. 80 kapasiteli olan kuruluşumuzda bugün itibariyle fiilen kalan özürlü çocuk sayısı 74 tür Çocuk ve Gençlik Merkezi 1999 yılından bugüne kadar 1681 çocuk kayıt altına alınmıştır. Bunların 895 i reşit durumda olup 786 çocuk kuruluş hizmetinden yararlanmaktadır Akdeniz Toplum Merkezi İlinde kalkınmada ve sosyal hizmetlerin götürülmesinde öncelikli bölge olarak tespit edilen Özgürlük, ve Çilek Mahallelerindeki vatandaşlarımıza hizmet vermektedir yılı içerisinde 1307 kişiye hizmet vermiştir. 1.9 Toroslar Toplum Merkezi İhata duvarları yükseltilip güvenlik kulübesi yapılarak 2 ay içersinde Kadın Konukevi olarak hizmete açılacaktır Çilek Toplum Merkezi Çilek Toplum Merkezi 2009 yılında Çilek Mahallesinde yeni yapılan binasında hizmete başlamıştır. Yıl içerisinde 360 kişiye hizmet vermiştir. Binanın İlk iki katında Sosyal Hizmetler İ.Ö.O. açılmış olup 540 öğrencisi bulunmaktadır Halkkent Toplum Merkezi Halkkent Toplum Merkezi tarihinde Halkkent Mah. Ceyhan cad. No:8 adresinde yeni yapılan binasında hizmete başlamıştır. Yıl içerisinde 865 kişiye hizmet vermiştir Tarsus Toplum Merkezi İlçe Müdürlüğümüz 2009 yılında yapımı ve tefrişi tamamlanan hizmet binasına taşınmıştır. Aynı binada Tarsus Toplum Merkezimiz de faaliyete başlamıştır yılı içerisinde 145 kişiye hizmet verilmiştir Kadın Konukevi Müdürlüğü 14 kapasiteli olarak 1 Haziran 2005 te açılan bu kuruluşumuzda bugün itibariyle fiilen kalan 12 konuğumuz bulunmaktadır Aile Danışma Merkezi İlimizde Aile Danışma Merkezi hizmetleri 1 Mayıs 2005 ten itibaren İl Müdürlüğümüz bünyesinde müşterek hizmet vermektedir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 87

89 Bu kuruluşun temel işlevi aile kurumunun korunması ve devamlılığının sürdürülmesi esasları üzerinedir. Aile içerisinde oluşa gelen sorunlarla çalışılarak aile bütünlüğünün korunmasına çaba harcanmaktadır. Ayrıca İlimiz 2010 yılında SHRM kurulması amacıyla pilot il olarak seçildiğinden SHRM (Sosyal Hizmet Rehabilitasyon Merkezi) Müdürlükleri yönergesi gereği SHRM Aile Danışma Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır Erdemli Huzurevi İlimizde bulunan muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 88 kapasitesi olan bu kuruluşumuzda fiilen kalan yaşlı sayı 54 tür. 2. Diğer Hizmetler 2.1. Evlat Edinme 2010 Temmuz ayı itibariyle henüz 1 çocuğumuz evlat edindirilmiştir Koruyucu Aile 2010 Temmuz ayı itibariyle 31 koruyucu ailemiz bulunmakta ve bu aileler yanında 37 çocuğumuz kalmaktadır Ayni Nakdi Yardım 2010 Temmuz ayı itibariyle 744 kişiye toplam ,89 TL nakdi yardım yapılmıştır. 3. Denetime Tabi Özel Kuruluşlar 3.1. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İlimizde 58 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile 9 tane Çocuk Kulübü bulunmaktadır. 3.2 Özel Huzurevleri İlimizde 7 adet özel huzurevi bulunmaktadır. 4. Yeni Oluşumlar 4.1. Tarsus Huzurevi Tarsus Belediyesi ile imzalanan protokol neticesinde Tarsus İlçemizde 1 huzurevimiz yakın bir zamanda hizmete girecektir Çocuk Evleri Şehrin muhtelif yerlerinde ailelerin bulunduğu ortamlarda, çocukların aile ortamında yetişmesini sağlayacak evler kurulması amaçlanmış ve çalışmalara başlanmıştır Yayla Kampı Çamlıyayla da mülkiyeti orman bölge müdürlüğüne ait binaların ve alanın tahsis yoluyla alınarak çocuk, genç, yaşlı ve özürlülerimizin istifadesine sunulması amaçlanmaktadır Çocuk (0-12) Sevgi Evleri, Kız (12-18) Sevgi Evleri, Çocuk Reh. Mrk. İlimizde ihtiyaç duyulan 0-12 yaş grubu çocuklarımız için Davultepe Kandak mevkiinde tamamı m² olan arsa içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Rehabilitasyon Merkezinin de yer aldığı Çocuk Sevgi Evleri için 25 müstakil dubleks ev inşa edilecektir. İlimizde kız yurdu bulunmadığından aynı kampüs içerisinde kız evlerinin de yer alması planlanmaktadır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 88

90 5. İşgücü İl de iş ve çalışma hayatı daha çok tarım ve hizmetler sektöründe yoğunlaşmaktadır Genel Nüfus Sayımına göre iktisaden faal durumda olan nüfus dir. Bu nüfusun % 57.6 sı tarım, % 7.9 u sanayi, % 4.5 i inşaat, %29.9 u hizmet sektöründe istihdam edilmektedir yılı TÜİK verilerine göre ülke geneli işsizlik oranı de işsizlik oranı % 17,6 dır. 6. İş Kurumu İl Müdürlüğü Çalışmaları İş Gücü Piyasası ve İşe Yerleştirme Servisi Faaliyetlerimi İl Müdürlüğünde 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam kayıtlı işgücü, kayıtlı işsiz mevcut olup, özel sektörden 1184, kamu sektöründen de 148 açık iş talebi alınmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle özel sektörde 722 kişi, kamu sektöründe ise 38 kişi olmak üzere toplam 760 kişi işe yerleştirilmiştir. Ayrıca kurumumuz personeli tarafından haziran ayı sonu itibariyle 616 işyeri ziyareti yapılmıştır. Pasif İşgücü (İşsizlik Sigortası) Programlarına İlişkin Faaliyetleri a-2010 yılı ilk 6 aylık dönemde işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak üzere 3991 kişi başvuru yapmıştır. Bunlardan 955 kişi kanuni şartları yerine getirmediği için (iş akdi fesih nedeni istifa, emeklilik, işçinin kusuru vs) ödenek hak etmemiştir kişinin ödemesi halen devam etmekte, 604 kişinin ödeneği ise yeni işe girme, davete gelmeme v.s. nedenlerle kesilmiştir. b-genel Ekonomik Kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az 4 hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere, çalıştırılmadıkları süre için en fazla 3 ay süreyle verilen Kısa Çalışma Ödeneği hizmetlerinden, 2010 yılının ilk altı ayında 706 kişi faydalanmıştır. c-kamu Kurum ve Kuruluşlarında sigortalı işçi olarak çalışırken özelleştirme sonucu işini kaybedenlere ödenen ödenek olan İş Kaybı Tazminatı hizmetlerinden faydalanmak üzere 83 kişi başvuru yapmış olup, bunların hepsi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu şahıslardan 58 kişi, yeni işe başlamış olup ödenekleri kesilmiştir. Geri kalan 25 kişi ödenek almaya devam etmektedir. d-işverenin Konkordato ilan etmesi, işveren için Aciz vesikası alınması veya İflası nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacıyla İşsizlik sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonuna 3 kişi başvuruda bulunmuş, hepsinin başvurusu onaylanmıştır. Aktif İşgücü Programlarına İlişkin Faaliyetleri Ülkemizde yatırımların mevcut işgücü arzını karşılamadaki yetersizliği, yatırımların bölgesel dağılımındaki eşitsizliği, mevcut mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamadaki eksikliği, sermaye yoğun yatırımların önem kazanmasıyla üretim biçiminin yapısal değişikliği, yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta, bu unsurlar işgücünün yeni beceriler kazanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde İŞKUR un sunduğu işgücü uyum hizmetleri daha da önem arz etmekte, İl Müdürlüklerimizin eğitim ve istihdam konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirme sorumluluğu altında gelişen ve artan programlar düzenlemekteyiz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar; Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 89

91 Danışmanlarca Yapılan Ziyaret Sayısı Meslek Sayısı Eğitim Yeri Sayısı Meslek Sayısı Eğitim Yeri Sayısı Meslek Danışmanlığı İş Danışmanlığı Sınıf Sayısı Sınıf Mevcudu Grup Sayısı Grup Mevcudu Programların Alt Dağılımları Program Program Sayısı Katılımcı Sayısı Erkek Kadın Toplam Kurs TYÇP Staj Girişimcilik Toplam *TYÇP: Toplum Yararına Çalışma Projesi *Kurs: Meslek Edindirme Kursları Kurs Yüklenicileri (Meslek Edindirme Kursları) YÜKLENİCİ ERKEK KADIN TOPLAM MEB Özel Eğitim kurumları İşyeri STK Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik TOPLAM İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri Ülkemizde iş ve meslek seçimi, buna bağlı olarak mesleki eğitim yerlerinin tercihi, sistemli bir yönlendirmeye bağlı olarak yapılamadığından bu tip tercihler tesadüflere ya da bazı zorunluluklara bağlı olarak yapılmaktadır. Bireylerin istemeden ya da tesadüfen seçtikleri meslekte çalışıyor olmaları; sık sık iş değiştirme, işinden memnun olmama; dolayısıyla isteksiz çalışma ve verim düşüklüğü, mesleki yenilikleri takip edememe gibi problemleri beraberinde getirmektedir. Bu problemler, çalışılan işletmeyi, sektörü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte, ulusal rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Konu ile ilgili eğitim almış gerekli nitelik ve becerilere sahip danışmanlar tarafından, meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere, gençlere ve bireylere yönelik olarak sunulan hizmete Meslek Danışmanlığı, iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen yetişkinlere yönelik olarak sunulan hizmetlere ise İş Danışmanlığı hizmeti denilmektedir. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden iş arayan vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabilir.bunun yanında gerek bireysel görüşme gerekse grup görüşmeleri talebinde bulunabilirler. Kurum Danışmanlarınca bu kapsamda yapılan ilk 6 aylık çalışmalar; ARAŞTIRMA YAPILAN GÜNCELLEŞTİRİLEN BİREYSEL GÖRÜŞMELER GRUP GÖRÜŞMELERİ Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Sınıf+Grup Sayısı GenelToplamı 30 Sınıf+Grup Mevcudu Genel Toplamı Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 90

92 8. Sosyal Yapı 1. Okulöncesi, İlköğretim ve Orta Öğretim Durumu Kademelerine Göre Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Eğitim Kademesi Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okul Öncesi Okul Bün.Ana Sınıfı İlköğretim Özel Eğitim Okulu İlköğretim Özel İlköğretim Genel Lise Özel Lise Mesleki ve Teknik L İşitme Eng.Mes.Lise Genel Toplam Not: Üniversite Büny, SHÇEK, Yaz Anaokulu bünyesindeki 818 öğrenci toplama dâhil edilmemiştir. Ayrıca (Çıraklık, RAM, Yurt Dışı Öğrt. ve İlçe emri öğretmen) 518 toplama dahil edilmemiştir. Tabloda görüldüğü gibi öğretim yılında ilimizde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 711 okulda öğretmenle öğrenciye öğretim sunulmaktadır Okul Öncesi Eğitim ( ) 5373 KURUM TÜRÜ OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KIZ Anaokulu (Okul Önc.Eğit.Gen. Müd.) İlköğretim Okulu Otistik Çocuklar Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Özel İlköğretim Bün.Anasınıf Kız Meslek Lisesi Genel Lise Erk Tek Öğrt Gen Müd.Bağlı Halk Eğt.Büny.Anasınıf Üniversite Büny SHÇEK Büny Yaz Anaokulu GENEL TOPLAM İlköğretim Öğrenci Sayısı Okul Türü Okul Sayısı Derslik Erkek Kız Toplam Öğretmen Sayısı İlköğretim Okulu Birleştirilmiş Sınıf İ.Ö.Okulu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Özel Eğt.İlköğretim Okulu Özel Eğitim Okulu Özel Özel Eğt.Okulları GENEL TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 91

93 İlimizde şehir ve köylerde olmak üzere 407 ilköğretim okulu, 87 birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu, 5 yatılı bölge İ.Ö.okulu, 6 resmi özel eğitim ilköğretim okulu, 21 özel ilköğretim okulu ve 14 özel ilköğretim okulunda öğrenciye, öğretmen hizmet vermektedir TAŞIMALI EĞİTİM BÖLÜMÜ MEVCUT DURUM eğitim-öğretim döneminde 651 yerleşim biriminden 140 merkeze öğrenci taşınmaktadır yılında taşıma yapılan yerleşim birim 897 den yılında 651 e düşmüştür sebebi ise Öğrenci azalması, Belediye sınırlarının genişlemesinden dolayı taşımadın çıkarılan birimler olması ve iki yerleşim biriminin birleştirilmesinden dolayı 651 e düşmüştür Taşımalı Eğitim İçin Sayısal Veriler Taşıma Merkezleri Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Okul Sayısı Araç Sayısı Derslik Sayısı 1-5 Sınıflar 6-8 Sınıflar TOPLAM Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız TOPLAM Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus GENEL TOPLAM İlçelere göre İlköğretim Okulları (Resmi+Özel) İLÇE KURUM SAYISI Öğrenci Başına Düşen Derslik Sayısı Öğretmen Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı Sayısı Şehir Köy Şehir Köy Şehir Köy Şeh Köy Norm İkili Norm İkili Şehir Köy Nor İkili Nor İkili Nor İkili Nor İkili Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus GENEL TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 92

94 1.3. Genel, Mesleki ve Teknik Liseler Okul Türü Okul Sayısı Derslik Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı Kız Toplam Öğretmen Sayısı Genel Liseler (Resmi) Genel Liseler (Özel) Mesleki ve Teknik Liseler GENEL TOPLAM Genel Liseler Okul Türü Okul Sayısı Derslik Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı Kız Toplam Öğretmen Sayısı Lise Anadolu Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Fen Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Spor Lisesi Özel Lise Genel Toplam Genel Liselerde toplam 93 okul, öğretmen, derslik, öğrenci olup, dershane başına 32 öğrenci, öğretmen başına ise 17 öğrenci düşmektedir Meslek Liseleri Eğitim Kademesi Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Erkek Kız Toplam Öğretm Sayısı Endüstri Meslek Lisesi Çok Programlı Lise And.Denz.Mes.Lise Mesleki Tek.Eğt.Merkezi Erkek Teknik Öğr. Toplamı Kız Meslek Lisesi Kız Teknik Öğretim Toplamı Ticaret Meslek Lisesi Çok Programlı Lise And.Otelcilik ve Tur ML Ticaret ve Turizm Öğr Top İmam-Hatip Lisesi Din Öğretimi Toplamı Sağlık meslek Lisesi Tarım Meslek Lisesi 0 İşitme Engelliler Meslek L Genel Toplam Meslek Liselerinde ise toplam 49 okulda, 2040 öğretmen ve 869 derslikte öğrenci olup, dershane başına 38, öğretmen başına 16 öğrenci düşmektedir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 93

95 2. Özel Eğitim Kurumları 2.1. Özel Okullar Okul Türü Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Erkek Kız Toplam Öğretmen Sayısı Özel Anaokulu Özel İlköğretim Okulu Özel İlköğretim Okulu Özel Lise Genel Toplam Özel Dershane ve Kurslar (Merkez ve İlçelerde) Okul Türü Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam Öğretmen Sayısı Özel Dershaneler Özel M.T.S. Kursları Özel Muhtelif Kurslar Genel Toplam Yurtlar 3.1. Resmi Öğrenci Yurtları (ilköğretim) S.NO OKUL ADI PANSİYONDA BARINAN PANSİYON KAPASİTESİ DOLULUK ÖĞRENCİ SAYISI ORANI ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM 1 Anamur Zehra Marulyalı YİBO % 60 2 Çamlıyayla Darıpınarı YİBO % 45 3 Gülnar Cumhuriyet YİBO % 88 4 Mut Mareşal Fevzi Çakmak YİBO % Tarsus M.İstemihan Talay YİBO % Resmi Öğrenci Yurtları (Lise) Sıra No Okulun Adı Yatak Kapasitesi Barınan Öğrenci Sayısı Kız Erkek Top Kız Erkek Top 1 Akdeniz Fen Lisesi Akdeniz İmam Hatip Lisesi Akdeniz 75.Yıl And. Öğretmen Lisesi Akdeniz Spor Lisesi Anamur İmam Hatip Lisesi Çamlıyayla Kasım Ekenler Lisesi Erdemli İmam Hatip Lisesi Erdemli Mesleki Tek. Eğitim Merkezi MATEM Erdemli And. Öğretmen Lisesi Gülnar Çok Proğramlı Lisesi Gülnar İmam Hatip Lisesi Gülnar Lisesi Gülnar Anadolu Lisesi Mut İmam Hatip Lisesi Silifke İmam Hatip Lisesi Silifke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Silifke Anadolu Öğretmen Lisesi Tarsus İmam Hatip Lisesi Toroslar Çağdaşkent Anadolu Lisesi Yenişehir Nevit Kodallı And.Güz.San.L Yenişehir Turizm Otelcilik Aand.Mes.Li Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi İL GENEL TOPLAMI Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 94

96 3.3. Özel Öğrenci Yurtları Yurt Sayısı Yatak Kapasitesi Barınan Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı Okul Türü Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Merkez İlçe İlçeler Genel Toplam Okullaşma Oranı ve Okur-Yazarlık Durumu İlimizde ; Okullar Oranlar Okulöncesi Eğitim de Okullaşma Oranı (3-4-5yaş) % 28,87 Okulöncesi Eğitim de Okullaşma Oranı (4-5 yaş) % 41,94 İlköğretim de Okullaşma Oranı % 62,96 Ortaöğretim de Okullaşma Oranı % 67,72 5. Üniversite Sınavındaki Başarı Durumu İlimizde öğretim yılında; üniversite ÖSS sınavına ilinden katılan ve sınavı geçerli sayılan adaylara göre öğrenciden öğrenci sınavı kazanmıştır. Sınavı kazanan aday yüzdesi % 46,98 dir. 6. Eğitim Yatırımlar 2010 yılı bütçesi; geçen yıldan devreden TL İl Özel İdaresinden konulan TL, Bakanlığımızdan gelen TL Hayırsever katkısı TL olup TL dir yılında başlayan ve hala yapım işleri devam eden 30 ilköğretim okulu 357 derslik 2010 yılı içinde tamamlanarak eğitim öğretime açılacaktır. Bakanlığımızca; Dünya Bankasınca finanse edilen Temel Eğitim Projesi (TEP) II.faz kapsamında 2006 yılında ilimize 4 okul, (Toplam 32 Derslik) yapılarak 2007 yılında tamamlanmıştır. 7. Halk Eğitim İlimizde eğitim-öğretim yılında 2 branşta 4395 kurs açılmış olup, vatandaşımız katılmıştır. Ayrıca adet okuma yazma kursu açılmış, bu kurslara da vatandaşımız katılmıştır. SIRA NO ÖĞRETİM YILI MERSİN İLİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNCE KURSUN ADI AÇILAN KURSLARIN GENEL İSTATİSTİĞİ KURS SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM BELGE ALAN KADIN ERKEK TOPLAM 1 Sosyal Kültürel Meslek Edindirme Kademe Okuma-Yazma Kademe Okuma-Yazma Kademe Seviye Tespit Sınavı Kademe Seviye Tespit Sınavı TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 95

97 7.1. Çırak Öğrenci Sayıları ( ) MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN ADI YAŞ ÇIRAK ÖĞRENCİ SAYISI 19 YAŞ VE ÜSTÜ ÇIRAK ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi Anamur Mesleki Eğitim Merkezi Erdemli METEM Mut Mesleki Eğitim Merkezi Silifke Mesleki Eğitim Merkezi Tarsus Mesleki Eğitim Merkezi TOPLAM Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar S.NO MESLEK DALI KIZ ERKEK TOPLAM 1 Yapı Yapı Ressamlığı Tesisat Teknolojisi Kimya Elektrik Elektronik Bilgisayar Motor Tesviye Metal İşleri Mobilya ve Dekorasyon Makine Ressamlığı Matbaa Gemi Makinaları Makine Model Döküm GENEL TOPLAM Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar S.NO MESLEK DALI KIZ ERKEK TOPLAM 1 Muhasebe Bilgisayarlı Muhasebe Bilgisayar Programcılığı Otelcilik ve Turizm Yönetim ve Ticaret Sekreterliği GENEL TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 96

98 7.4. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar S.NO MESLEK DALI KIZ ERKEK TOPLAM 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kadın Giysi Tasarımı Tekstil Konfeksiyon Grafik Tasarım Cilt Bakımı ve Kuaförlük Ağırlama ve Gıda Teknolojisi GENEL TOPLAM Yüksek Öğretim Kurumları 8.1. Üniversitesi Üniversitesi, TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 sayılı kanun ile kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiş, ilk mezunlarını 1997 yılı Haziran ayında vermiştir. Üniversitesi eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisans ve ön lisans düzeyinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ne lisansüstü düzeyde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında Su Ürünleri Fakültesi, eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi faaliyete geçmiştir. 15 Mart 1999 tarihinde de Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) hizmete açılmıştır. Üniversitesi mevcut 6 fakültesine, 1999 yılında Eğitim, Mimarlık Fakültelerini, 2000 yılında Eczacılık Fakültesi ni, 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim ve İletişim Fakültelerini ekleyerek fakülte sayısını 11 e çıkarmıştır. Devlet Konservatuvarı, eğitim-öğretim yılında orta öğretim düzeyinde öğrenci alarak açılmış; eğitim-öğretim yılında lisans programına başlamıştır eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu, öğretime başlamıştır. Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu na dönüştürülmüştür yılında Erdemli ve Tarsus ta, 2006 yılında ise Silifke de Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının kurulması ile toplam yüksekokul sayısı 9 a ulaşmıştır. Kuruluşunda 4 meslek yüksekokulu bulunan Üniversitemizde bugün itibarıyla 12 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar; Anamur, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus,, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler meslek yüksekokulları ile Denizcilik Meslek Yüksekokulu dur. Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri nin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında faaliyete geçerek yükseklisans ve doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Kurumsal Kalite Yönetim Sistemini oluşturan Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından 28 Haziran-01 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki sonucunda eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazanmıştır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 97

99 Merkezler Enstitüler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Uygulama Merkezi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Fen Bilimleri Enstitüsü Kariyer Merkezi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Restorasyon ve Koruma Merkezi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Merkezi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi 8.4. Üniversitenin Öğrencilere Sunduğu Olanaklar Öğrenci ve öğretim elemanlarımızın Çiftlikköy Kampüsü nde sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan Alışveriş Merkezi, 2000 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Toplam 2300 m 2 lik bir alana kurulan Alışveriş Merkezi nde, kitap evi, restoran, kafeterya, oyun salonları, banka, kırtasiye, internet kafe, market, sinema gibi öğrenci ve personele yönelik sosyal mekanlar bulunmaktadır. Üniversitemiz Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüslerinde PTT şubeleri bulunmakta, bu şubeler yoluyla her türlü posta hizmetinden yararlanılabilmektedir. Ayrıca üniversite yerleşimlerinin tamamı, GSM operatörlerinin servis alanındadır. Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü ve Yenişehir Kampüsü nde çeşitli bankaların ATM leri hizmet vermektedir. Ayrıca Çiftlikköy Kampüsü nde iki banka şubesi (İş Bankası, Akbank) de mevcuttur. Yerleşkelerinde ulaşım güçlüğü bulunmayan Üniversitemizin kampüslerine ulaşım, Büyükşehir Belediyesi toplu taşım vasıtaları ve çeşitli minibüslerle sağlanmaktadır. Günün her saati üniversitenin tüm yerleşimlerine ulaşım hizmeti verilmektedir Fakülteler Fakülteler Tıp Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eczacılık Fakültesi İletişim Fakültesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi 8.7. Yüksekokullar (Önlisans Düzeyindekiler) Yüksekokullar (Önlisans Düzeyindekiler) Mut Meslek Yüksekokulu Silifke Meslek Yüksekokulu Tarsus Meslek Yüksekokulu Erdemli Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Gülnar Meslek Yüksekokulu Anamur Meslek Yüksekokulu Aydıncık Meslek Yüksekokulu Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8.8. Yüksekokullar (Lisans Düzeyindekiler) Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Takı Teknolojisi Ve Tasarımı Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Akademik Personel Durumu ( ) AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör 124 Doçent 125 Yardımcı Doçent 286 Öğretim Görevlisi 196 Okutman 131 Araştırma Görevlisi 480 Uzman 48 Eğt.Öğrt.Planlamacısı - TOPLAM 1390 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 98

100 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Durumu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 1. Öğretim 2. Öğretim Toplam Lisans Önlisans Önlisans Ve Lisans Toplam Enstitü GENEL TOPLAM Sağlık 1. Sağlıkla İlgili Genel Bilgiler İlimizde 11 devlet hastanesi, 1 dal hastanesi, 5 özel hastane, 3 özel dal hastanesi bulunmaktadır. Kamu ve özel hastanelerdeki yatak kapasitesi 2.783, doktor sayısı 820 dir yılında hasta yatışı yapılmış, ameliyat gerçekleştirilmiştir yılı yatak iştagal oranı % 62,3 tür. İlimizde 402 yatak kapasiteli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 217 uzman doktor görev yapmaktadır Doğurganlık Akdeniz Bölgesinde Kaba Doğum ve Genel Doğurganlık Hızı Durumu Doğum Yaş Yıl Ortası Kaba Doğum Doğurganlık İL Sayısı Kadın Sayısı Nüfusu Hızı (%0) Hızı (%0) , Yıllara Göre Hayati İstatistikler HIZLAR Kaba Doğum Hızı ( %0) Bebek Ölüm Hızı ( %0 ) 22,6 20,6 14,1 13,5 13,9 Anne Ölüm Hızı (%000 ) 38,1 30,6 51,9 18,4 14,1 Kaba Ölüm Hızı ( %0 ) 3,3 3,2 3,5 3,7 3,8 0-4 Yaş Ölüm Hızı ( %0 ) 9,8 93,5 65,8 65,8 65,3 Genel Doğurganlık Hızı ( %0) 43 44,5 46,4 50,5 50,7 Doğal Nüfus Artış Hızı ( %0) 8,5 9,1 9,5 10,3 10,2 2. Yataklı Tedavi Kurumları Sağlık Bakanlığına bağlı 11 Devlet Hastanesi, 1 Dal Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 132 Sağlık Ocağı ve 88 Sağlık evi mevcuttur. Tüm bu birimlerde çalışan mevcut olup bunun dağılımı; 2.1. İl Sağlık Müdürlüğü Personel Durumu (Aralık 2009) Meslek Kişi Uzman Hekim 554 Pratisyen Hekim 683 Sağlık Memuru 249 Laboratuvar Teknisyeni 364 Anestezi Tek. 163 Odyometri Tek. 13 Ortopedi Tek. 17 Diş Tek. 45 Rontgen Tek. 246 Hemşire Ebe Diğer Sağlık Personeli 473 Genel İdari Hizmetler 751 Teknik Hizmetler 99 Yardımcı Hizmetler (Şoför+Hizmetli) 555 Toplam Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 99

101 2.2. Mevcut Sağlık Evlerinin Durumu Kendi Binası Olan Sağlık Evi 42 Mahallen Temin Edilen Binada Hizmet Veren Sağlık Evi 2 Toplam 44 Ebesi Olan Sağlık Evi 38 Ebesi Olmayan Sağlık Evi 6 Toplam Mevcut Sağlık Ocaklarının Durumu Kendi Binası Olan Sağlık Ocağı Sayısı 96 Binası Kiralık Olan Sağlık Ocağı Sayısı 3 Binası Geçici Olan Sağlık Ocağı Sayısı Yataklı Tedavi Kurumlarına Ait Bilgiler (2009) Yatak Kapasitesi (Kişi/Yatak) Yatan Hasta Sayısı (Kişi) Doktor Sayısı (Kişi) Ameliyat Sayısı Adet/Yıl Yatak İşgal Oranı (%) Yataklı Tedavi Kurumunun Adı Devlet Hastanesi ,3 Kadın Doğum, Çocuk Hast ,5 Toros Devlet Hastanesi Anamur Devlet Hastanesi ,7 Aydıncık Devlet Hastanesi ,3 Bozyazı Devlet Hastanesi Erdemli Devlet Hastanesi ,1 Gülnar Devlet Hastanesi ,6 Mut Devlet Hastanesi ,7 Silifke Devlet Hastanesi ,2 Tarsus Devlet Hastanesi Tarsus 70.Yıl Devlet Hastanesi ,3 Özel Doğuş Hastanesi ,7 Özel Hastanesi ,4 Özel Ömer Sayar Hastanesi ,3 T.D.C Diabet Tıbbi Tedavi Merkezi ,9 Özel Yenişehir Hastanesi ,9 Özel Ortadoğu Hastanesi ,8 Vizyon Göz Dal Hastanesi Özel Tarsus Kadın Doğum Hastanesi Toplam , İli Yeşil Kart Bilgileri (Aralık 2009 ) Aktif Pasif Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus Toplam kişiye geçmiş yıllarda merkez ilçe tarafından yeşil kart verilmiş olup henüz vize yapılmadığından ilçe çalışmalarında görülmemektedir kişi eklendiğinden yeşil kartlı sayısı olmaktadır. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 100

102 10. GENÇLİK VE SPOR Türü Adedi Salon 10 Stadyum 5 Semt Futbol Sahaları 161 Semt Basketbol Sahaları 84 Semt Voleybol Sahaları 95 Antrenman Tesisleri 7 Tenis 2 Atletizm Spor Kulüplerinin İlçelere Göre Dağılımı (2010 Yılı) İlçe Spor Kulübü İhtisas Spor Müessese Engelliler Spor Toplam Kulübü Spor Kulübü Kulübü Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus Toplam Amatör Spor Kulüplerinin Sayısal Dağılımı Spor kulübü 150 İhtisas Spor kulübü 14 Müessese Spor kulübü 23 Engelliler Spor kulübü 19 Okul Spor Kulbü 12 Toplam 218 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 101

103 1.3. Branşlarına Göre Spor Adamları (2010 Yılı) Branşlar Sporcu Hakem Fahri Ant. Kadrolu Antr. Futbol Atıcılık ve Avcılık Atletizm Badminton Basketbol Bilardo Bisiklet Bocce, Bowling ve Dar Boks Briç Jimnastik Dağcılık Dans Eskrim Geleneksel Güreş Halk Oyunları Halter Hentbol Herkes İçin Spor İşitme Engelli İzcilik Judo ve Kurash Karate Kick Boks Masa Tenisi Modern Pentatlon Muay-Thai Okçuluk Oryantiring Otomobil Sporları Satranç Su Topu Taekwondo Tenis Triatlon Voleybol Vüct Geliş. Fitness Wushu Yelken Yüzme Özel Sporcular TOPLAM Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 102

104 6.2. OKULUMUZUN BULUNDUĞU İL ve İLÇENİN SOSYOKÜLTÜREL DURUMU VE EKONOMIK FAALIYETLERI Tarihi Klasik devirde Klikya olarak adlandırılmış olan ; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Yumuktepe ve Gözlükulede yapılan kazılarda in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşme merkezi olduğu anlaşılmaktadır. İl Merkezi de bulunan Yumuktepe de, 1937 de Liverpool Üniversitesi Arkeologlarınca başlatılan kazıda; en alt tabaka olarak Neolitik Devri tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının devamı bu yörenin Neolitik dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yaptığını göstermiştir. Yumuktepe deki kalıntılar hemen hemen aynı şekilde Tarsus taki Gözlükule de de yer almaktadır. Bir süre yörede Etilerin hüküm sürdüğü görülür. Eti Kralı Hattuşiş yöreyi imar ve ıslah etmiştir. Daha sonra Asur kralı III. Salomossa ın ele geçirdiği yöresi, M.Ö.528 tarihinde İran Hükümdarlığına geçer, M.Ö.527 de yöreyi ve Kıbrıs ı Yunanlılar ele geçirirler. M.Ö.334 senesinde yöre Büyük İskender le Makedonyalıların eline geçer. M.Ö da yöreyi Mısır Hükümdarı Batlenios Ogustos zapt eder. M.Ö.70 li yıllarda Romalıların eline geçen Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma toprakları içerisinde kalır. İslamiyet in yayılmasından sonra Halife Osman zamanında ve civarı Arapların eline geçer. Daha sonra bölge 718 yılında halifeliğin Abbasilere geçmesiyle 853 yılında Sultan Mehdi, yöreyi Abbasi lere katar. Daha sonra Selçukluların eline geçen yöre bu dönemde kısmi Haçlı İstilası na uğrar ve Selçukluların zayıflamasından sonra Karamanoğulları na geçer. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında yöre Osmanlı idaresi altına girer. I. Dünya Harbinde İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922 de tekrar Türk hakimiyetine girmiştir yılında Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla da İl in ismi yeniden olmuştur Nüfus İl in ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumu sebebiyle nüfus yoğunluğu yüksektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dan olmak üzere, yurdun her yöresinden yoğun göç almıştır. Bu durum ilin nüfus yoğunluğunu arttırdığı gibi; kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemiş, mahalli hizmet ve ihtiyaçları da arttırmıştır Yılı Adrese Dayalı Nüfus Tespiti ile ulaşılan İli genel nüfus toplamı dir. Toplam olan nüfusun i1 (%77,43) şehir nüfusu, si (%22,57) köy nüfusudur. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 103

105 İli Sayım Yılları İtibariyle Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı YILI NÜFUSU NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde) ,40 İli ADNKS ye Göre 2009 Yılı İlçeler Bazında Şehir ve Köy Nüfusu İlçe Adı Şehir Köy Toplam Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mut Silifke Tarsus TOPLAM Ekonomik yapı 1842 tarihli Adana Vilayet Salnamesinde Gökçeli Nahiyesine bağlı bir köy iken 1877 ye gelindiğinde yine Adana Vilayet Salnamesine göre, 98 dükkân, 50 toptancı mağazası, 55 değirmen, 38 fırın, 22 imalathane, 10 boyahane gibi ticarethanelerin yanı sıra nahiyelerle birlikte 32 cami, 54 mescit, 2 tekke, 25 medrese, 1 ayazma ve 91 sıbyan mektebine sahip bir yerleşim haline gelmiştir ye gelindiğinde ; 12 ülke konsolosluğunun bulunduğu uluslararası önemde bir liman kentidir. İl bu özelliğini bugün de korumakta olup, 1987 yılında kurulan ülkemizin ilk serbest bölgesi ile bu özelliğini daha da pekiştirmiştir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 104

106 6.4.KURUM DIŞI İŞBİRLİKLERİ Kurumumuzun destek aldığı Kamu ve Özel Kurumlar ve sivil toplum örgütleri. (Dığer Okullar,Kamu/Özel Kurumlar,Sıvıl Toplum Örgütlerı Vb.) Mesleki Eğitsel/Yönetsel Kültürel - Sportif İŞKUR IŞLETMELER KIZILAY AMATÖR KLÜPLER İŞGEM METEM EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ BELEDIYESPOR SGK TSO MERSİN ÜNV. TMMO SMMM ODASI TEMA Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 105

107 6.5.PEST (POLİTİK-YASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, EKOLOJİK, ETİK) ANALİZİ POLİTİK/HUKUKİ FAKTÖRLER 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 Sayılı kamu ihale Kanunu, Genel ve Mesleki konularla İlgili yönetmelikler ile genelgeler, MEB Stratejik Planı Ulusal ve uluslararası projelerle öğretmen eğitimin desteklenmesi, MEGEP le birlikte mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması. Tüm Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi SOSYAL/KÜLTÜREL FAKTÖRLER Şehirlerarası ve köyden kente göçler dolayısıyla, İlçemizde bu göçlerin yılları arasında yoğun bir şekilde olması nedeniyle artan okul çağındaki çocuk sayısı. Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, Ekonomik krizlerle iş dünyasında artan hareketlilik nedeniyle büyüyen yoksulluğun aile ve toplum yapısını değiştirmesi, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, Kalabalık toplumun bozuk yapılarının okul çevrelerinde etkin hale gelmesi, Milli ve Ahlaki değerlerin kalabalık toplumlarda kaybolmaya başlanması, Yazılı ve görsel basının okul çağındaki çocuklarda olumsuz etkileri, Özellikle sanayileşen şehirlerde Mesleki ve Teknik Eğitime toplumun artan ilgisi, Hayırseverlerin Milli Eğitime katkılarının artması, PEST ANALİZİ EKONOMİK FAKTÖRLER Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, Yeni iş alanlarına göre okulların ve eğitim ortamlarının yeniden tasarlanması, İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, İstihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları, İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması, Ülkemizin değişen ekonomik şartlara uyum sürecinde mesleki eğitime verdiği önem, Lojistik sektörünün sürekl gelişim göstermesiyle ortaya çıkan işgücü talebi. Yapılması tasarlanan uluslararası Çukurova Havaalanı ile TCDD nin Yenice yi lojistik üssü seçmesiyle ortaya çıkacak işgücü talebi. Sahil Bandı Projesiyle birlikte ortaya çıkacak işgücü talebi. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER Kentlerde sanayinin hızlı gelişmesi, Bilginin hızlı gelişimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım imkânları, Sanayide bulunan donanımsal yapının sürekli değişmesi, İnternet kullanımının her yaştaki okul çağı çocukları tarafından kullanımının artması, Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 106

108 Etkisi çok olumsuz Etkisi olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi çok olumlu PEST ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji) POLİTİK Milli Eğitim Temel Kanunu, x 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, x Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, x 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, x 4734 Sayılı kamu İhale Kanunu, x MEB Stratejik Planı x Genel ve Mesleki konularla İlgili yönetmelikler ile genelgeler, x Ulusal ve uluslararası projelerle öğretmen eğitimin desteklenmesi, x MEGEP le birlikte mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması. x Tüm Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi x EKONOMİK Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, x Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, x Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve x rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, Yeni iş alanlarına göre okulların ve eğitim ortamlarının yeniden tasarlanması, x İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, x Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, x İstihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları, x İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması, x Ülkemizin değişen ekonomik şartlara uyum sürecinde mesleki eğitime verdiği önem, x Lojistik sektörünün sürekl gelişim göstermesiyle ortaya çıkan işgücü talebi. x Yapılması tasarlanan uluslararası Çukurova Havaalanı ile TCDD nin yenice yi lojistik üssü x seçmesiyle ortaya çıkacak işgücü talebi. Sahil Bandı Projesiyle birlikte ortaya çıkacak işgücü talebi. x SOSYAL Şehirlerarası ve köyden kente göçler dolayısıyla, İlçemizde bu göçlerin yılları x arasında yoğun bir şekilde olması nedeniyle artan okul çağındaki çocuk sayısı. Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, x Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, x Ekonomik krizlerle iş dünyasında artan hareketlilik nedeniyle büyüyen yoksulluğun aile ve x toplum yapısını değiştirmesi, Kalabalık toplumun bozuk yapılarının okul çevrelerinde etkin hale gelmesi, x Milli ve Ahlaki değerlerin kalabalık toplumlarda kaybolmaya başlanması, x Yazılı ve görsel basının okul çağındaki çocuklarda olumsuz etkileri, x Özellikle sanayileşen şehirlerde Mesleki ve Teknik Eğitime toplumun artan ilgisi, x Hayırseverlerin Milli Eğitime katkılarının artması, x TEKNOLOJİ Kentlerde sanayinin hızlı gelişmesi, x Bilginin hızlı gelişimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım imkânları, Sanayide bulunan donanımsal yapının sürekli değişmesi, İnternet kullanımının her yaştaki okul çağı çocukları tarafından kullanımının artması, x x x x Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 107

109 6.6.ÜST POLİTİKA BELGELERİ MEB Stratejik Planı, İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Tubitak ın Vizyon 2023 Projesi Belediye Stratejik Planları Stratejik planlama ekibimiz tarafından incelenmiştir MEB STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Milli Eğitim Bakanlığımızın Stratejik Planı, Stratejik planlama ekibi üyelerince okunmuş ve değerlendirilmiştir. Ortaöğretimle ilgili özdeğerlendirmeleri ve stratejik planlamada PEST ve swot analizleri dikkatlice incelenmişb stratejik hedefleri içerinde bulunan 4. Temasında yeralan Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki Eğitimle ilgili olan StratejindeMesleki eğitimle ilgili stratejik amacı olan Küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak ve daha nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla; sektörle iş birliği gelişmiş, esnek ve modüler program çeşitliliğine sahip, teknolojik altyapısı güçlü ve daha çok talep edilen bir mesleki teknik eğitim yapısına ulaşmak. ve bu konudaki hedefleri temel politika ve stratejileri bizim içinde önem arzettiğini bu hedeflerin planlamamızda etkili olacağı ekip üyelerince ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızın Stratejik planında bulunan altını çizdiğimiz noktalar ise; Ortaöğretim Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel İlkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem de mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Milli Eğitim Bakanlığımızın Temel politika ve stratejileri Mesleki eğitimde sanayi ve hizmet sektörleri dikkate alınarak, program türünü esas alan ve programlar arasında kolaylıkla geçişlerin yapılabildiği modüler ve esnek bir sistem hayata geçirilip uygulanacaktır. _ Mesleki eğitime ilgiyi arttırmak için kurumsal ve sektörel alandaki mevcut fırsatların ve güçlü yönlerin tanıtımı, eğitim kurumlarındaki program çeşitliliğinin sektördeki gelişmelere paralel olarak birlikte değerlendirilmesi bir politika olarak benimsenmiştir. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 108

110 _ Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki teknik eğitimde daha fazla öncelik almaları sağlanarak özel sektör tarafından verilen uygulamalı eğitimi teşvik etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır. _ Özel sektörün işletmelerinde eğitim birimi kurması teşvik edilecektir. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecektir. _ Gerek AB'nin meslek eğitimi programı olan Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde gerekse diğer devam eden ve hazırlık çalışmaları yapılan projelerle, mesleki eğitimde uluslararası boyut ileriye götürülecektir. _ Meslek yüksekokullarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarıyla entegrasyonu güçlendirilecek ve meslek yüksekokulları daha işlevsel hâle getirilecektir. Mesleki eğitim merkezlerinin ve programlarının modernleştirilmesi, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının (MYO) iş gücü piyasası ile iş birliği içinde eğitim yapmaları sağlanacaktır. _ Özel sektörün iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlarda iş gücü yetiştirmesi özendirilecektir. Eğitim verilebilmesi için gerekli olan bürokratik işlemler basitleştirilecek ve eğitim sonunda verilen sertifikaların iş gücü piyasasında geçerli olması sağlanacaktır. _İşletmelerin eğitim programlarının belirlenmesine aktif katılımı, eğitimlerde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ve organize sanayi bölgeleri, ticaret ve turizm bölgelerinde Beceri Geliştirme ve Kamu İnternet Erişim Merkezleri nin kurulması sağlanacaktır. _ Meslek kuruluşları ve vakıfların eğitim kapasitesi oluşturma çabaları desteklenecektir. Özellikle meslek kuruluşlarının ve işletmelerin kendi alanlarındanitelikli iş gücü yetiştirme ve geliştirme çalışmaları için yapacakları mesleki eğitime yönelik yatırımlar teşvik edilecektir. _ Eğitim kurumlarının teknik donanımlarındaki yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası fonların kullanılması, ülke genelindeki eğitim kurumları ile sektördeki meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak meslek kurslarının açılması sağlanacaktır. _ Öğrencilerin sektörde alan dışı çalıştırılmasının önlenmesi ve meslek kuruluşlarının mesleki eğitime desteklerinin ve öğrencilere mesleki eğitim verme sorumluluklarının yasal yükümlülüklerle yerine getirmelerinin sağlanması için okul yönetimi ve koordinatör öğretmenlerin sektör yöneticileri ile daha fazla iş birliği yapmaları sağlanacaktır. Toplumda var olduğu düşünülen meslek liselerine karşı olumsuz bakış, okullarda verilen nitelikli eğitimin ve bu öğrencilerin işe girme kabiliyetlerinin tanıtımıyla olumlu hâle getirilecek ve bu kapsamda mezunlar izlenerek sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. _ İstihdama yönelik olarak ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kendi işini kurmak isteyen mezun öğrencilerimizin Bakanlıkça hazırlanacak Girişimcilik El Kitabı- İş Kurma Rehberi ile bilgilendirilmesi sağlanacak ve kredi ile desteklenmesine imkân tanıyacak düzenlemelere gidilecektir. _ Avrupa Birliği ile imzalanarak yürürlüğe giren Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sosyal ortaklar ve yükseköğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile 59 meslek alanında 226 meslek dalına ait çerçeve öğretim programları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. _ Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere, alan ve dalların gerektirdiği becerileri ve yeterlilikleri kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim artırılacaktır. Bakanlığımızda bu politikayı gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalar; okul ve işletmelerde mesleki eğitimi uygulamaları ve DÖSE işletmelerine alınan siparişler yoluyla yapılmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmayacak şekilde alınan siparişlerin artırılması için gerekli çalışmalar yapılacak ve DÖSE işletmelerinin rekabet edebilirlikleri teşvik edilecektir. İstihdam politikaları Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 109

111 şekillendirilirken ülke ihtiyaçlarının yanında yurtdışı iş olanakları da dikkate alınarak yabancı dil eğitimine özel önem verilecektir. _ Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki arz kapasitesinin alanlara ve bölgelere göre; dağılımında insan gücü ihtiyaçlarına ilişkin projeksiyonlar esas alınacaktır. Esnek mesleki eğitim arz kapasitesi oluşturmada çıraklık eğitiminin sunduğu fırsatlardan azami ölçüde yararlanılacaktır. _ Öğrencilerin nitelikli mesleki eğitim alabilmelerine yönelik olarak yeterli bilgiye ve donanıma sahip öğretmenlerle mesleki eğitim veren kurumlarla iş birliği içinde usta öğreticilerin-eğitici personelin yetiştirilmesi stratejisi hayata geçirilecektir. _ Çocuk işçiliği sorununun çözümü kapsamında yapılan çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşlarla daha fazla iş birliği yapılarak plan döneminde ağırlık verilecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki Eğitimle İlgili Stratejik Hedefleri Stratejik Hedef 4.1: Ortaöğretim içerisinde mesleki ve teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar en az % 50 ye çıkarmak. Stratejik Hedef 4.2: Sektörlerle iş birliği içerisinde, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmek ve mezunları istihdama hazırlamak. Stratejik Hedef 4.3: İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni alan ve dalların öğretim programlarını esnek ve yeterliliklere dayalı modüler yapıda hazırlamak ve mevcut modüler öğretim programlarını gelişmelere bağlı olarak revize etmek. Stratejik Hedef 4.4: Plan dönemi sonuna kadar mesleki eğitimde eğitim sonu sertifikalarının uluslararası akreditasyonunu (geçerlilik, denklik, eş değerlik) sağlamak. Stratejik Hedef 4.5: Toplumda mesleki teknik eğitim farkındalığı oluşturarak meslekî ve teknik eğitimi daha fazla tercih edilir hâle getirmek DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Başbakanlığa Bağlı Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planı hedefleri içerinde; eğitimin kalitesi, mesleki eğitime geçişin sinyalleri verilmiş ve işgücü tabanlı verimlilk sahibi nitelikli işgücüne geçilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını, kamuda hizmet kalitesinin arttırılması ve bunun için çalışmalar yapılnası sonucu hizmet standartlarınının kurumlarımızda hayata geçtiğini görmekteyiz, bunula birlikte DPT verilerinde hizmet sektöründe büyük bir artış olduğunu görmekteyizkurumumuz Merkez Ticaret Meslek Lisesinin hizmet sektörüne eleman yetiştirdiği için bunun öneminin farkındalığını içindeyiz. Bahsettiğimiz Başbakanlığa Bağlı Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planında altını çizdiğimiz noktalar şunlardır; Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlı Hale Getirilmesi 229. İşgücünün, 2000 yılında yüzde 73,8 i, 2005 yılında yüzde 67,3 ü lise altı eğitimli ve okuma yazma bilmeyenlerden oluşmaktadır. İşgücü içinde yükseköğretim ve fakülte mezunlarının payı 2000 yılında yüzde 8,8 iken, 2005 yılında yüzde 11,5 e yükselmiştir. İşgücünün eğitim düzeyi Plan döneminde yükselmekle birlikte, AB ortalamasına göre düşük olmaya devam etmiştir. Bu durum nitelik ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne ihtiyaç duyulan günümüzde önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir Plan döneminde eğitim sistemi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır. Genç ve eğitimli kişilerin işsizlik oranlarında da kayda değer bir düşüş sağlanamamıştır. Ekonominin ve işgücü piyasasının taleplerine cevap verecek ve özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluk yaşanmasına rağmen, mesleki eğitim mezunlarının işsizlik oranı yüksektir. Bu oran 2000 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 110

112 yılında yüzde 10,9 dan 2005 yılında yüzde 13,3 e yükselmiştir. Bu durum bilişsel yetenekleri yüksek öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmemesi, mesleki eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmaması, mevcut mesleki eğitim programlarının ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde güncellenmemesi, donanım eksikliği ve nitelikli eğitim personelinin yetersiz olması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır Eğitim programlarının gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki eğitimin işgücü piyasasındaki gelişmelere cevap verecek esnekliğe kavuşturulması amacıyla modüler sisteme geçilmesine yönelik çalışmalara sosyal tarafların katılımıyla başlanmıştır Eğitim kurumları dışında kazanılan becerileri de belgelendirecek tutarlı ve güvenilir, meslek standartlarına dayalı bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturulamamıştır. Ancak, meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemini devlet, işçi ve işveren kesimleriyle işbirliği içinde kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve idame ettirmek amacıyla Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumunun oluşturulmasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 234. VIII. Plan döneminde istihdamın artırılmasında etkin bir araç olarak aktif işgücü politikalarına verilen önem artmıştır. İşgücünün beceri ve yeterliliğini geliştirerek istihdam edilebilirliğin artırılmasını amaçlayan aktif işgücü politikaları, işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programlarını, mesleğe yöneltme, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasını, iş arama stratejilerinin geliştirilmesini, işsizler, özürlüler, kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupların iş bulmasını, girişimcilik eğitimlerini ve istihdam garantili eğitim programlarını kapsamaktadır Ülkemizde aktif işgücü politikalarının temel uygulayıcısı olan Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) düzenlemiş olduğu programların yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, AB ve Türkiye nin ortak finansmanıyla İŞKUR tarafından Aktif İşgücü Piyasası Programları Projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsamında kişi eğitilmiş olup, bu kişilerden toplam kişi istihdam edilmiştir. Bununla birlikte, aktif işgücü politikaları kapsamında yapılan harcamaların GSYİH ya oranı AB ortalaması olan yüzde 0,7 nin çok altındadır. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 236. VIII. Plan döneminde, insanımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla, eğitim ve sağlık altyapısını iyileştirmeye ve gelir dağılımını düzeltmeye yönelik önemli adımlar atılmış ve belirgin iyileşmeler sağlanmıştır. Ancak, eğitimin kalitesinin ve istihdam edilebilirliğin artırılması ihtiyacı devam etmektedir Türkiye nin demografik yapısı, doğurganlık düzeyindeki ve yaş yapısındaki gelişmelerle gelişmiş ülkelerin yapısına benzemeye başlamıştır. Değişen nüfus yapısı, özellikle eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki politikaların gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 238. Nüfusun eğitime erişiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla, öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, ilköğretimden ortaöğretime geçişler artmıştır. Bununla birlikte okullaşma oranlarında, okul öncesi eğitimde düşük seviyelerde kalınmış, ilköğretimde yüzde 100 e ulaşılamamış, ortaöğretimde mesleki eğitimin payı artırılamamıştır. Yükseköğretim kademesinde okullaşma oranı bakımından önemli ilerleme kaydedilmekle birlikte, yükseköğretime olan yoğun talep artarak devam etmektedir. Talebe cevap verebilmek amacıyla 2006 yılında 15 adet yeni devlet üniversitesi kurulmuştur Eğitimin hemen her kademesinde, ayrılan kaynaklarla öncelikle artan öğrenci sayılarının doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşılanabilirken, eğitimde nitelik sorunu önemini korumaktadır. VIII. Plan döneminde eğitim yatırımlarına özel sektör desteği önemli boyutlara ulaşmış, okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmış ve müfredat geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için yenilenen müfredat programları ve öğretim yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, donanım ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam etmektedir Yükseköğretimde Bologna süreci kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Avrupa kredi transfer sistemi ve diploma eki başta olmak üzere önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak, yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yapısı ve kalitesine ilişkin sorunlar yükseköğretimin rekabet edebilirliğini ve toplumun ihtiyaçlarına Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 111

113 cevap verebilme kapasitesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir Türkiye 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren AB eğitim ve gençlik programlarına başarılı ve aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır. Genel Eğitim Programından olmak üzere yaklaşık kişi 2006 yılı itibarıyla programlardan yararlanmış olacaktır Meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında program bütünlüğünün bulunmaması, mesleki ve teknik eğitim programlarının işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak güncellenememesi sonucu mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamı artırılamamakta ve mesleki eğitime olan talebi azalmaktadır Eğitim sisteminin sınav odaklı bir yapıda olması, eğitimden beklenen amaçlara ulaşılamamasına, sınav hazırlıklarına önemli harcamalar yapılmasına ve böylece eğitime ayrılan kaynakların verimsiz kullanılmasına, öğrenciler ve ailelerinde mali, sosyal ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 294. Kamu yönetiminde merkezi bir yapıya sahip olan ülkemizde, ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere kamu yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran çağdaş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturulması bir gereklilik halini almıştır Demokratik ve saydam bir yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak vatandaşların kamunun ürettiği bilgilere erişimini sağlamak amacıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi, davranış ilkeleri belirlenmiş ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadeleye yönelik sözleşmeleri onaylanmış, uygulamayı denetlemekle görevli Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna (GRECO) üye olunmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi nin onaylanması Kanunla uygun bulunmuş ve OECD Sözleşmesine uyum sağlamak üzere Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkartılmıştır TUBİTAK IN VİZYON 2023 PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tubitak ın Vizyon 2023 Projesi, Stratejik planlama ekibi üyelerince okunmuş ve değerlendirilmiştir. adresindeki eğitimle ilgili ek çalışması ise incelenmiştir.burada dikkati çeken noktalar ise; Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az üç yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlamaktır. İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, yeti ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Ortaöğretim kurumlarına ilişkin veriler Genel Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim olarak iki ayrı grup halinde verilmiştir. Genel Ortaöğretimdeki okul sayısı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki okul sayısından %30 az olmakla birlikte öğrenci sayısı iki katından fazladır. Açık Ortaöğretimdeki öğrenciler dâhil ve hariç olmak üzereöğretmen başına öğrenci sayısı Genel Ortaöğretimde, sırasıyla, 29 ve 21 dir. Diğer taraftan Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde öğrenci/öğretmen oranı 15 tir. Genel Ortaöğretimdeki Özel Okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise sadece 9 dur. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 112

114 DİE nin yılları için 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarından yaptığı kestirime göre, 2004 yılında ülkemizdeki yükseköğretim çağ nüfusu (17 20 yaş arası) dir. Yükseköğretim çağındaki gençlerden, ne yazık ki, çok az bir bölümü yükseköğretime devam edebilmektedir. Eğitim İstihdam İlişkisi Günümüzde özellikle eğitim-istihdam ilişkisi, yetkilendirme sistemi ve meslek standartları giderek önem kazanmaktadır. Piyasa şartları tarafından belirlenen istihdam şekilleri ve olanakları, verimli bir eğitimin de nasıl olması gerektiğine işaret eder. Eğitim-istihdam boyutunda; öncelikle meslek odaları ile tüm kademelerdeki eğitim kurumları arasında sıkı işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke refahını arttırılması, insan gücünün düşük katma değerli faaliyetlerden ileri teknoloji kullanımını gerektiren yüksek katma değerli faaliyetlere kaydırılmasına ve verimliliğin hızla arttırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede eğitim-öğretim, bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve sanayileşmeye yeni bir ivme kazandırılması önem taşımaktadır. Bu amaçla; bilim veteknolojilerdeki gelişme ve değişmelerin toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alanında kullanılması, bu gelişme ve değişmeleri mal ve hizmet üretimine yansıtabilecek insan gücünün yeterli sayıda ve nitelikte yetiştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır... Dünya çapında artan rekabet yanında, ülkede üretim niteliğinin, miktarının ve ihracatın arttırılması ile refah düzeyinin yükseltilmesi istekleri, buna karşın, işgücünün ortalama niteliğinin düşüklüğü, Türkiye de eğitimin daha etkili bir araç olarak kullanılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan, aktif işgücü piyasasının varlığının sürdürülmesinde; işgücü arzının niteliğinin yükseltilmesi, yatırımların arttırılması, rekabet üstünlüğü sağlanarak ihracatın arttırılması yanında eğitim-istihdam ilişkilerinin sağlıklı temellere oturtulması da önem kazanmaktadır. Eğitimin kendisi bir amaç değil, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamanın, bireyleri mutlu ve toplumu huzurlu kılmanın bir aracıdır. Eğitim, üretkenliğin ve kalitenin arttırılmasında, değişim ile sürekliliğin dengelenmesinde önemli bir hizmet alanıdır. Dolayısıyla, eğitim kademeleri arasındaki geçişlilik ve belirli kademelerde meslek edinme imkânlarının sunulması önemlidir. Yükseköğretime girişte lise son sınıf öğrencilerinin yanında, eski lise mezunlarından oluşan büyük bir kitle bulunmaktadır. Buna göre, ilk sırayı %36,7 başarı oranıyla daha önceki yıllarda sınava girip kazanamayanlar almakta, bu grubu %31,3 başarı oranı ile daha önceki yıllarda sınavı kazananlar izlemekte ve o yılki lise son sınıf öğrencileri ise %30,4 başarı oranı ile en sonda gelmektedir. Ortaya çıkan bu sıralama, ortaöğretimle yükseköğretime giriş arasındaki kopukluğun açık göstergesidir. Lise mezunları herhangi bir yükseköğretim kurumuna giremedikleri takdirde geçimlerini sağlayabilecek bilgi ve beceriden büyük ölçüde yoksun olmaktadırlar. Ülkemizdeki işgücü piyasasında, işe yeni girenler için düzenlenen iş eğitimi programları yaygın olmadığı gibi, genel lise mezunlarımızın eğitimleri itibarıyla bu tür programlara hazır olup olmadıkları da tartışma konusudur.. Türkiye de Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, ekonomik model seçilmesi ve geliştirilmesiyle mesleki eğitim modeli seçimi arasında çok sıkı bir ilişki kurulmuştur. Cumhuriyetdöneminde mesleki ve teknik ortaöğretimde, okul ve okul türü sayısı ile aynı okuldaki program sayısının artmasına rağmen bu kademede plan hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. Diğer yandan bu okulların üniversiteye hazırlama işlevi ile mesleğe ve iş piyasasına hazırlama işlevi yeterince dengelenememiş, oldukça pahalıya mal olan mesleki ve teknik eğitim, iş hayatında görülen hızlı değişime ve gelişmelere yeterli uyumu sağlayamamıştır. Bu nedenledir ki, kalkınma planları, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin dünya standartlarına yükseltilmesini, meslek standartları ve sertifikasyon (belgelendirme) sisteminin tamamlanarak yürürlüğe konulmasını, okul ve iş hayatı ilişkilerinin geliştirilmesini öngörmüştür. Meslek okulu eğitimi insanlara işgücü piyasasına daha rahat geçme imkanları sağlama amacıyla düzenlense bile, eldeki istatistikler, bu okulları bitirenlerin önemli bir bölümünün MYO lara geçtiklerini göstermektedir yılı Hanehalkı İşgücü Anketleri ne göre 22.3 milyonluk işgücü içinde mesleki ve teknik okul mezunlarının sayısı yaklaşık 1.5 milyon kadardır (% 6,9). Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 113

115 6.6.4.MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ İl Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planı, Stratejik planlama ekibi üyelerince okunmuş ve değerlendirilmiştir. Ortaöğretimle ilgili özdeğerlendirmeleri ve stratejik planlamada PEST ve swot analizleri dikkatlice incelenmiş stratejik hedefleri içerinde bulunan; Eğitim öğretim hizmetleri, özel öğretim ve rehberlik hizmetleri, hayat boyu öğrenme ve yönetimle ilgili temaları bizim için öncelik teşkil etmektedir. İl Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği çalışmalarla eşgüdüm sağlayan stratejiler geliştireceğimizi stratejilerin Okulumuz Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğünün de önceliklerinde olacağını Stratejik planlama ekibi olarak bu yapılan çalışmadan faydalanacağımızı ifade ederek aşağıdaki tablolarda belirttiğimiz temaları önemsiyoruz. Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 114

116 Ticaret Meslek Lisesi Stratejik Planı 115

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI ZEYTİNLİBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI -2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2016 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2015 SUNUŞ İddialı okullar

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL AYI 1. Dersliklerin şubelere göre belirlenmesi Abdülkadir GENÇ 2. Şube isimliklerinin yapılması Abdülkadir GENÇ 3okulun İhtiyaçlarının Belirlenmesi 4.Öğret. seminer konularının dağıtımı 5. Seminer

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı