YOLSUZLUĞUN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLSUZLUĞUN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ"

Transkript

1 YOLSUZLUĞUN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ KÜRŞAT TAŞKIN 3.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı nda bildiri olarak yayınlanmıştır. ÖZET ACFE 2010 Yolsuzluk raporuna göre kurumlar toplam gelirlerinin %5 ini yolsuzluklar neticesinde kaybetmekte olup 2010 yılı için 2009 yılı verilerine dayanarak yapılan öngörü yolsuzluktan dolayı toplam kaybın 2.9 trilyon dolar olacağıdır. Artan ekonomik faaliyetler ve teknolojik gelişmelere paralel olarak kurum ve kişilere ait veri hacimleri hızla artmakta, kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlemekte ve yolsuzluk yöntemleri çeşitlenmektedir. Buna paralel olarak etkin bir denetimin önemi giderek artmaktadır. Klasik denetim yaklaşımı reaktif iken teknolojik gelişmeye paralel olarak gelişen Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) proaktif yaklaşım sergilemektedir. Bu makalede yeni nesil CAATTs yöntemleri ile yolsuzluk tespit ve önlemede getirdiği proaktif yaklaşım incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri, CAATTs, BDDAT, Suiistimal 1

2 İçindekiler 1. Giriş Suiistimal Veriye Dayalı Suiistimal Tespit ve Önleme Anormallik ve Suiistimal Veri Analiz Süreci Suiistimal Tespitte Veri Analiz İşleyiş Süreçleri Veri Erişim Yöntemleri Veri Analiz Yöntem ve Teknikleri Yöntem 1: Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Yöntem 2: İstatistiksel Teknikler Yöntem 3: Veri Madenciliği ve Yapay Sinir Ağları Teknikleri Yöntem 4: İlişkisel Veri Analiz Araç ve Teknikleri Biligsayar Destekli Denetim Uygulamaları (CAATTs Applications) Uygulama 1: Veri Kalitesi Uygulama 2: Limit Kontrol Uygulaması Uygulama 3: Düz Tutar Kontrolü Uygulama 4: Yaşlandırma Uygulama 5: Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz) Uygulama 6: Mali Tabloların Yeniden Oluşturulması Uygulama 7: İcmal Tablo Oluşturma Uygulama 8: Hareket Tablosu Oluşturma Uygulama 9: Mutabakat İşlemleri Uygulama 10: FIFO Uygulaması Uygulama 11: Sıklık Uygulaması Uygulama 12: Parçalı İşlem Uygulaması Uygulama 13: Şüpheli Tarih Değişim Uygulaması Uygulama 14: Trend Analizi Uygulama 15: Regresyon Analizi Uygulama 16: Kur Değerlemesi Uygulama 17: Hareketsiz Hesap Uygulaması Uygulama 18: Karşılıklı Çalışan Hesaplar Uygulaması Uygulama 19: Dikey Analiz Uygulama 20: Oran Analizleri

3 1. Giriş Günümüzde teknoloji insan hayatının tamamını etkisi altına almış durumdadır. İnsan oğlu bir yandan bu teknolojik imkanlardan faydalanıp yarar sağlamakla birlikte diğer yandan zarar görebilmektedir. Suiistimal açısından bakıldığı zaman ise bir çok suçlu teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak suç işleyebilmektedir. Smith (2005) Neredeyse her finansal suiistimalin oluşumunda muhakkak bir bilgisayar ve dijital dünyanın sunduğu bir ekipman vardır demiştir. Volonino, Anzaldua and Godwin (2006) bilgisayar ortamında işlenen suçları ikiye ayırmıştır, bunlar bilgisayarın hedef olduğu diğeri de araç olduğu durumlardır. Bilgisayarın hedef olduğu suçlarda doğrudan yerel ağa veya bilgisayara saldırılar düzenlenir, çökmesine sebebiyet verilir veya doğrudan bilgisayarlar araç olarak kullanılarak bilgisayar içerisinde yer alan gizli verilerin elde edilmesi veya çıkar amaçlı kullanılması ile sonuç bulabilir. Dijital ortamdaki delliller fiziki delillere nazaran çoğunlukla farkında olmadan kolayca yok edilebilirler Smith (2005). Bu nedenle denetim bakışı ile teknoloji bir yerde suiistimale imkan tanıyan ve yardımcı olan bir düşman olarak nitelendirilebilir. Teknolojik gelişmelerle birlikte artan suiistimal yöntem ve zararlarına paralel olarak suiistimal önlemede bilgisayar teknolojilinin kullanımı da artmıştır. Konuyla ilgili olarak yaşanmış en hızlı ve etkin gelişme doğrudan bu hedefe yönelik olarak hazırlanmış Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri nin (BDDAT) (Computer Asisted Audit Tools and Techniques CAATTs) gelişmesi ve suiistimal tespit noktasında kullanımının yaygınlaşmasıdır. (Pearson ve Singleton, 2008) CAATTs i iç veya dış denetçilerin denetim kapsamında yer alan bilgi sistemlerinde yer alan verilerin denetlenmesi süreçlerinde kullanılan bilgisayar araç ve teknikleri olarak tanımlamıştır. (Grand, 2001) iç denetçiler tarafından kullanılan CAATTs i şu şekilde sınıflandırmıştır: elektronik çalışma kağıtları, suiistimal tespit, bilgi edinme ve analizi, ağ güvenliği, sürekli gözetim, denetim raporlaması, denetim geçmişinin tutulduğu bir veri tabanı, elektronik ticaret ve internet güvenliği başlıkları altında değerlendirmiştir. CAATTs in denetçiler tarafından kullanılması yeni değildir, ancak iş hayatında bilgi sistemlerinin kullanımının artışı ile gelişmi hızlanmıştır (Ramamoorthi, 2004). Bilgi teknolojinin yaygınlaşması, modern bilgi teknolojilerinin getirdiği fonksiyonel ve ekonomik gelişim ile globalleşen açık ekonomiler ve rekabetçi piyasa şartları bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırırken buna paralel olarak bilgi teknolojilerinin daha hızlı gelişmesini sağlamış ve denetim otomasyonlarını zorunlu hale getirmiştir (Berry, 2003; Bhimani, 1996; Abdel Hamed & Sweet, 1999). Bir taraftan denetçiler denetimde bilgi teknolojilerinin sağladığı yetkinlikleri kısmen de olsa elde edebilirken diğer yandan çalıştıkları işletmeler bilgi teknolojileri anlamında gelişmelerini sürdürmeye devam etmektedir (Elliot, 2002). Bir çok organizasyon iş süreçlerini desteklemek için sofistike bilgi sistemlerine yatırım yapmışlar aynı zamanda iş süreçlerini de bu bilgi sistemlerine uygun hale getirmişlerdir (Ramamoorthi, 2004). Ancak, teknolojik imkanlarında etkisi ile işlemler daha kompleksleşirken paralelinde faydaları kadar tespiti zor suiistimal ortamlarının oluşmasına ortam sağlamıştır. Bu nedenle CAATTs kullanımı gereksinimi giderek artmış ve her geçen gün organizasyonların farklı birimlerinde olası suiistimallere yönelik kontrollerin artışı zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumun farkında olan organizasyonlarda kontrol ortamlarının sağlamlaştırılması, olası 3

4 suiistimallere zamanında tespit edip müdahale edebilmek için yatırımlar yapmakta ve tam denetimi sağlamak üzere girişimlerde bulunmaktadır. Bilgisayar destekli denetimin önemi giderek artış göstermektedir. Bu alanda bir çok çalışmalar, makaleler ve kitaplar yayınlanmıştır. Farklı sektörlere ve iş kollarına yönelik olarak hazırlanan bu çalışmaların paralelinde akademik camiada da ilgi artmakta, konu hakkında farklı bakış açısı ve yaklaşımlarla araştırmalar düzenlenmekte ve yayınlar yapılmaktadır. (Örnek: Neuron, 2003; Paukowits, 1998; Paukowits, 2000; Hudson, 1998; Pamukçu 1994; Çiftçi 2003; Erdoğan 1999; Türker 2001; Yılmaz 2007) 2. Suiistimal Suiistimal, bir yada birden fazla kişinin katılımı ile kasti ve gizli olarak kendi çıkarlarına yönelik bir değeri eksik gösterme, yanıltma olarak tanımlanmıştır. Suiistimal insanlık tarihinin var oluşu kadar eskidir ve bir çok farklı formda karşımıza çıkabilmektedir. Son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle birlikte suiistimalin çeşitlerinde de hızlı artışlar meydana gelmiştir (Bolton ve Hand 2002). Bu artışla birlikte karşı kontrol ve mücadele yöntemleri geliştirilmekte olmasına rağmen suiistimal işleme yöntemleri kontrol yöntemlerine göre daha çeşitli ve hızlı gelişmektedir. Suiistimal ile mücadelede diğer önemli handikap ise yeni bir suiistimal türünün işlenmeden önce bilinmesinin çok zor bazı durumlarda da imkansız oluşudur. İnsan zekasının bir ürünü olan suiistimal çeşitliliği sebebiyle tespiti ve mücadelesi çok zor olmakta, teknolojik imkanların getirdiği ve çoğu zaman farkedilemeyen eksikliklerde bunlara imkan tanımaktadır. Suiistimal türleri yeni çıkan bir virüse benzetilebilir, nasıl bir virüs ilk zararını vermeden virüs olduğu anlaşılamıyor ve farkedilemiyorsa aynı şekilde yeni bir suiistimal türü de işlenmeden tespiti neredeyse mümkün değildir. Bu kadar çok çeşitliliğin ve belirsizliğin olduğu suiistimal yöntemlerinin ortaya çıkışıyla mücadelede en önemli adım yine teknolojinin getirdiği imkanların maksimum düzeyde kullanılması ile atılabilir. Bugüne kadar bu alanda bir çok yöntem ve teknolojik çözümler geliştirilmiş, her biri farklı alanlarda ve farklı bakış açıları ile konuya yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemlerin yine en önemli konularından olacak olan bu yöntem ve araçlar sayesinde suiistimal veya olası suiistimal konuları tespit edilmeye devam edilebilecektir. Nasıl suiistimal yöntemleri çeşitleniyorsa suiistimal ile mücadele yöntemleri de çeşitlenmeye devam edecektir. Suiistimalin en çok görüldüğü alanlar yine parasal büyüklüklerin, işlemlerdeki kompleksliğin ve işlem hacimlerinin en yüksek olduğu telekom, sigorta ve bankacılık sektörleridir. Bir çok müşteri ve işlem ile çalışan bu sektörlerde kontrol zor ve gizli ilişkileri çözümlemek ise neredeyse imkansızdır. İşlemlerin saliseler bazında gerçekleştiği ve sürekli bir devinim olduğu bu sektörlerde suiistimallerin incelenmesi ve tespiti de ancak yapılan bu işlemlerin zamanında kontrolü ile sağlanabilmektedir. Bu sebeple bu alanda yatırım yapan ilk organizasyonlarda yine bu sektörlerden olmuş ve veri analiz tekniklerini kullanarak işlemlerde yer alan suiistimal izlerini tespit, önleme ve inceleme süreçlerini oluşturmuşlardır (Decker 1998). 4

5 Suiistimalin bir çok farkı tür ve işleniş şekli olabilir, insanoğlunun hayali ile sınırlı olmasına rağmen suiistimalin temel güdüleri ve bıraktığı izler ortaktır. (Palshikar 2002) Farklı suiistimal şekillerinde içeriği ve oluşumu açısından benzerlikler olsada genel olarak aynı olmadıklarını belirtmiştir. Öteyandan farklı sektör, alan ve konumlara görede farklı suiistimal yöntemleri mevcuttur ( Bknz: ACFE Fraud Examiners Manual 2010 International Edition) ACFE İç Suiistimal Ağacı 5

6 3. Veriye Dayalı Suiistimal Tespit ve Önleme Günümüz dünyasında verinin artan önemi tartışma götürmez bir hal almıştır. Bir çok kurum geleceğe dair stratejilerini organizasyonun sahip olduğu verilerin bilgiye dönüştürülmesi, dış kaynaklı veri sağlayacı kurumlardan verinin satın alınması ve doğrudan açık kaynak olarak sunulan sosyal medya verilerinin (facebook, twitter vb.) kullanımı ile daha karlı iş olanakları sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Her bir organizasyon bazında bakıldığında gündelik yaşamın her adımı ile birlikte milyarlarca satır veri üretilmekte ve silolar halinde saklanmaktadır. Bu saklama işleminin ise maliyetini yine organizasyonlar karşılamak durumunda kalmaktadır. Verinin büyümesi ile birlikte verinin maliyeti de artmakta ve bir noktadan sonra veri hammaliyeliği halini almaktadır. Veri saklama ve oluşturma maliyetinin indirgenmesi için adımlar atılsada eldeki verinin doğru yorumlanarak değere dönüştürülmesi sağlanmadığı sürece bu çabalar yetersiz kalacaktır. Teknolojik gelişmelerle birlikte paralel olarak artan işlem hacimleri ve karmaşanın ürettiği bu maliyetin altından kalkılmasının tek yolu ise veriyi bilgiye dönüştürebilmekten geçmektedir. 3.1.Anormallik ve Suiistimal Denetim birimleri yıllardır organizasyon içi veya dışı anormallikler ile suiistimalleri tespite yönelik olarak çalışmaktadır. Buna yönelik olarak bilişim teknolojilerinden (excel, access vs) yararlanarak küçük veya büyük hacimli veriler üzerinde bir takım kontroller yapmaktadırlar. Bu hususta önemli bir ayrım noktası kullanılan yöntemlerdir. Geleneksel olarak adlandırılan istatistiksel örnekleme, hata bulma, toplam kontrolleri suiistimal tespitten ziyade anormalliklerin bulunmasında işe yaramaktadır. Muhasebe hataları çoğunlukla kontrol eksikliğinden kaynaklanmakta, hatanın kaynağında çoğunlukla kasıt ve kişisel çıkar bulunmamaktadır. Bunun yanında anormallikler çoğunlukla sistematik hatalardan kaynaklanmakta, geleneksel yöntemlerle tespiti yapılabilmektedir. Bu sebeple anormallikler ve hatalar çoğunlukla suiistimal olmamakta ve bünyesinde suçlu barındırmamaktadır. Bu tür hata ve anormalliklerin tespiti için istatistiksel örnekleme ile kontroller sağlanabilmekte ve hatalar tespit edilerek düzeltilebilmektedir. Ancak sözkonusu suiistimal olduğunda ise bir yada birden fazla suçlunun bilinçli, isteyerek ve irade göstererek yapmış olduğu bir kasıt aranmaktadır. Suiistimal izleri çok sıklıkla rastlanabilecek ve örnekleme ile tespit edilebilecek izler olmamaktadır. Çoğunlukla bir yada bir kaç işlem içerisinde gizlenmiş olarak bulunmaktadır. Bir organizasyon içerisinde suiistimal olmadığını iddia edebilmek için organizasyonun bütün işlemlerinin tek tek incelenmesi ve ayrıca bütünsel olarakta değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple suiistimal tespit samanlıkta iğne aramaya benzemektedir ve suiistimal inceleyicilerin her bir işlemi analiz edebilmesi beklenmektedir. Günümüzde bütün işlemler kağıt ortamından çıkarak tamamen elektronik ortamda takip ve analiz edilebilir bir hal almıştır. Buna paralel olarak bir çok farkı yöntem, teknik ve araçlar geliştirilmiş ve inceleme konusu olan verinin tamamını incelemeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Denetçiler verinin tamamını inceleyerek suiistimal izi arayabilmekte ve sonuçları yine elektronik olarak paylaşabilmektedir. Şurası unutulmamalıdırki her ne kadar 6

7 veri üzerinden bütün işlemler incelenebilsede doğrudan belge üzerinden yapılması gereken inceleme gereksinimi olabilmektedir. Bu nedenle istatistiksel örnekleme suisitmal incelemesi yapan analistlerin kullandığı yöntemlerden birisidir. 3.2.Veri Analiz Süreci Suiistimal tespit için uygulanacak olan veri analiz sürecinin etkin olabilmesi için süreçlerin doğru anlaşılması ve olası suiistimal uygulamalarının akışının belirlenmesini gerektirmektedir. Doğrudan örnekleme yoluyla suiistimal izinin aranması etkin olmayan bir yöntem olup suiistimal inceleyicilerinin yeni metodlar, yeni teknikler ve bunlara hizmet eden yeni araçlara hakim olması gerekmekte ve veri odaklı çalışarak bütün veri üzerinden yapılacak analizlerin avantajlarından faydalanmaları gerekmektedir. Veri odaklı suiistimal tespit proaktif bir yapıya sahiptir. Anlalist suiistimal gerçekleşmesini beklemeden olası suiistimal noktalarını tespit edebilir, suiistimal semptomlarını düşünerek tasarlayabilir ve bu yönde doğrudan veri üzerinden analizler gerçekleştirerek kontrol altında tutabilir. Proaktif Bir Suiistimal tespit aşağıdaki aşamalardan geçmektedir; Adım 1: Faaliyet alanının anlaşılması Proaktif suiistimal tespit süreci yapılan işin, faaliyet alanının veya inceleme altındaki birimin anlaşılması ile başlamaktadır. Suiistimal tespitin yapılabilmesi için olası suiistimal göstergelerinin bilinmesi ve bu yönde bir inceleme yapılması gerekmektedir. Bu sebeple analist belli hipotezlerle analizlerine başlamakta ve yapılan işin süreç ve mahiyeti ile ilgili derinlemesine bilgi sahip olması gerekmektedir. Analist in önünde her zaman hipotez oluşturmadan doğrudan rastgele gözlem veya veri üzerinden analiz etme şansı bulunmaktadır, ancak bu tür incelemeler proaktifden ziyade reaktif durumlar yani suiistimalin gerçekleşmesinden sonra tespit edilebilecek vakalardır. Proaktif suiistimal tespitine yaklaşımda yapılan işlerin mahiyetinin anlaşılması süreci sadece faaliyetlerin incelenmesi, inceleme yapılacak birimlerle görüşmeler üzerine dayanmamalı aynı zamanda sektörel suiistimal örnekleri incelenmesi ve en önemlisi birimlerin üretmiş olduğu verilerde enteraktif yöntemlerle incelenmelidir. Organizasyonun sahip olduğu bilişim sistemleri ve bu sistemlerin ürettiği verilerin incelenmesi ile organizasyonun faaliyetlerinin ürettiği veriler ve bu veri üretim süreçlerinin ön incelemeye tabi tutulması proaktif suiistimal tespiti yapabilmenin önemli adımlarındandır. İş ve süreçlerin anlaşılarak etkin proaktif suiistimal tespiti için uygulanması gereken temel adımlar ve yöntemler şunlardır; Organizasyon içerisinde inceleme, departmanlarla görüşme, faaliyetlerin incelenmesi Organizasyonun rekabet veya iletişim içerisinde olduğu üçüncü parti organizasyon faaliyetleri ve bağlantılarının incelenmesi Sektörel geçmiş vakaların incelenmesi Anahtar çalışanlarla ve alan uzmanları ile görüşmeler Mali tabloların ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi 7

8 Organizasyon iş süreçlerinin incelenmesi ve bu iş süreçlerinin ürettiği verilerin incelenmesi Denetçilerle görüşmeler Organizasyon içerisinde çalışanların gözlemlenmesi, farklı birimlerdeki çalışanlarla irtibata geçilerek görüşmeler yapılması Veri güdümlü proaktif suiistimal tespit ve incelemenin olmazsa olmaz kuralı kurum iş süreçlerinin incelenmesi ve bu iş süreçlerinin ürettiği verilerin tespit ve incelenmesinden geçer." Adım 2: Olası Suiistimal Vakalarının Belirlenmesi Yapılan işlerin anlaşılması, süreçlerin incelenmesi, veri oluşum süreçlerinin belirlenmesi ve incelenmesinin ardından önemli ikinci adım olası suiistimallerin gerçekleşme yollarının neler olduğunun, ne tür suiistimallerin gerçekleşebileceğinin ve bu suiistimal belirtilerinin neler olduğunun tespitidir. Bu aşamada organizasyonun farklı açılardan (organizasyon şeması, iş süreçleri, görev dağılımları, veri üreten ve saklanan sistemler vb.) ayrı ayrı taksonomilerinin oluşturulması ve sonrasında bu taksonomilerin birbirleri ile ilişkisinin belirlenerek organizasyon ontolojisinin oluşturulması gerçekleştirilmelidir. Ontoloji içerisinde her bir kalemin ayrıca değerlendirilerek oluşturabilecek oldukları olası suiistimal vakaları belirlenmeli ve her birine öncelikle ayrı ayrı sonrasında bütünsel olarak bakılmalıdır. Örnek olarak bir analist doğrudan üretim, tahakkuk ve tahsilat departmanları veya satın alma departmanlarına odaklanabilir. Burada odaklanılacak noktaları ve her bir iş kolunun kendi içindeki yapısını inceleyerek olası suiistimallerin oluşum senaryolarını ve belirtileri (red-flag) belirlenmelidir. Organizasyon genelinde değerlendirme aşamasında ise kendi başına ayrıca değerlendirilen bu birimler arası ilişikiler organizasyon ontolojisi üzerinden ilişkilendirilerek bütünsel olarak bakılmalıdır. Bu aşamada analist ilk aşamada olduğu gibi daha birimlere özel görüşmeler yapmalıdır. Bu görüşmeler esnasında sorulabilecek sorulara şu örnekler verilebilir; Anahtar oyuncular kimlerdir? Ne tür çalışan, satıcı veya alıcılar ile birlikte çalışılmaktadır? Yapılan işlere etkisi olan iç ve dış aktörler kimlerdir ve ne gibi bir etkileri yer almaktadır? Geçmişte ne tür suiistimaller oluşmuş veya oluşmadan tespit edilmiştir? Ne tür suiistimaller gerçekleşebilir? Çalışanların gördüğü eksiklikler nelerdir? Çalışanlar veya yönetim ne tür suiistimaller işleyebilir? Alıcılar veya satıcılar ne tür suiistimaller işleyebilir? 8

9 Bu süreçte analistler beyin jimnastiği yaparak ne tür suiistimaller işlenebileceği, kimler tarafından işlenebileceğine yöntelik tespitler yapmalıdır. Sektörel suiistimal örnekleri incelenmeli, özellikle dış kaynaklı alan uzmanları ile de görüşülerek çalışmalar yürütülmelidir. Adım 3: Olası Suiistimal Belirtilerin Dökümantasyonu Önceki adımlardan öğrenilen bilgilere göre olası suiistimal belirtileri dökümante edilmelidir. Çıkartılan bu olası suiistimal türleri ve belirtilerine göre organizasyon içerisinde ne tür göstergelerin belirti olabileceği ve erken uyarı sağlayabileceği konusunda çalışmalar ve beyin jimnastikleri yapılmalıdır. Literatürde red-flag kırmızı bayrak olarak nitelendirilen bu göstergeler listelenmeli ve uluslararası örnekleri de incelenmelidir. Kırmızı bayraklara örnek olarak artan alacaklar veya geciken avans kapatmaları gösterilebilir. Bu alanda yapılmış bir çok yerli ve uluslararası çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar yine olası suiistimal göstergelerinin belirlenmesi için incelenmelidir. Kırmızı bayraklar belirlenirken doğrudan veri üzerinden analizler gerçekleştirilmelidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda enteraktif veri analizleri ile önceden görülemeyen veya tahmin edilemeyen bir çok suiistimal vakasını ortaya çıkartmakta başarı sağlandığı görülmüştür. Uzman veri analistleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken bu analizler ile veri üretim süreçleri ve üretilen verilerin içerisinde bulunabilecek potansiyel göstergeler belirlenmelidir. Bu alanda teknolojik imkanlarda kullanılarak bir çok yöntem ve teknik geliştirilmiştir, bu teknolojik imkanlardan faydalanılmalı ve riskli olabilecek noktalar doğrudan veri üzerinden yapılacak analizlerle belirlenebilinmelidir. Örnek olarak faturalama sisteminde kesilen faturaların fatura numaralarında oynama yapılıp yapılamayacağı, kullanılan sistemlerin buna müsade edip etmediği ve modüllerde oluşan kayıtların karşılıklı mutabakatının yapılıp yapılmadığı doğrudan veri üzerinden belirlenmelidir. Doğrudan belge üzerinden inceleme ile tespit edilemeyecek olan bu tür analizler için kaynak sistemlerden alınan ham veriler üzerinde çalışılmalı ve sistematik eksiklikler, suiistimale imkan tanıyan zayıf noktalar belirlenmeli ve birer kırmızı bayrak olarak tanımlanmalıdır. Her suiistimal bir iz bırakır, her iz kendi ekosisteminde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Suiistimali tespit edebilmek için yöneticiler, denetçiler, analistler, çalışanlar bu belirtileri (red-flags) farketmeli, derinlemesine inceleyerek gerçekten bir suiistimal olup olmadığını ortaya çıkartmalıdır. Ancak bir çok defa bu suiistimal göstergeleri göz ardı edilir veya derinlemesine incelenemez ve bu sebepten dolayı da suiistimaller ortaya çıkartılamamaktadır. Suiistimal belirtileri doğru analiz edilir se bir çok suiistimal proaktif olarak tespit edilerek önlenebilir. Suiistimal belirtileri literatürde 6 ana grupta incelenmektedir. Muhasebesel Belirtiler İç kontorl Sistemindeki Zayıflıklar Analitik Belirtiler 9

10 Müsriflik Normal Olmayan Davranış Sergilemek İhbar ve İpuçları Adım 4: Teknolojik İmkanların Kullanılarak Olası Suiistimal ve Suiistimal Belirtilerinin Tespiti Mantıksal ve enteraktif veri analizleri ile kırmızı bayrakların belirlenmesinden sonraki aşama doğrudan veri üzerinden farklı teknolojik imkanların (sonraki aşamada tartışılacaktır) kullanılarak analiz yapılması ve mevcut veri üzerinden sonuç üretilmesidir. Bu aşamada kullanılan en yaygın ve etkili yöntem CAATTs yöntemleridir, burada unutulmaması gereken farklı suiistimal türlerine ve zamanlamasına göre bu araç ve yöntemlerin değişkenlik arzettiğidir. Bu sebeple tek bir yöntem veya araç kullanmaktan ziyade doğru amaç için doğru araç ve tekniğin karma kullanılması ideal çözümdür. Adım 5: Sonuçların Değerlendirilmesi Temel veri analizleri yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar yine bilgisayar destekli ve doğrudan soruşturma usulleri kullanılarak değerlendirilmeli, incelenmelidir. Oluşan bulgular yeniden değerlendirilip, organizasyona özel olup olmadığı incelenmeli ve sonuçlar üzerinden eld edilme sebepleri üzerinde çalışılmalıdır. Organizasyon içerisinde bulunan anahtar çalışanlarla tekrar görüşmeler yapılıp ve sonuçlar değerlendirilmelidir. Sonuçların normal olup olmadığı, anormal ise tamlığı değerlendirilmelidir. Bu çalışmalar neticesinde suiistimal göstergeleri yeniden revize edilir, geliştirilir, kapsam dışı bırakılır veya yeni kırmızı bayraklara gösterge oluşturabileceği için eklemeler yapılabilir. Bu değerlendirme sırasında uygulanan anliz yöntem ve tekniklerinin etkinliği de değerlendirilir ve gerekli görüldüğünde revize edilir. Adım 6: Olası Suiistimal Belirtilerini Araştırma Gözden geçirme neticesinde suiistimal belirtisi olarak belirlenen vakalar detaylı incelemeye tabi tutulur. Yapılan tespitlerin mahiyeti, etkinliği, oluşum süreçleri değerlendirilir. İncelemeyi destekleyen ek bilgi talep edilir, ek veri gereksinimleri belirlenir ve yine bilgisayar destekli olarak yapılan her bir tespit üzerinde değerlendirmeler gerçekleştilir. Bu süreç çoğunlukla uzun sürer ve derinlemesine inceleme neticesinde bir çok yeni suiistimal göstergesi elde edilebilir. Bütün bu bulgular derlenerek en sonunda bir kanıya ulaşılır ve gerekirse organizasyon içerisinde gerekli aksiyonlar alınır. 3.3.Suiistimal Tespitte Veri Analiz İşleyiş Süreçleri Suiistimal tespitte uygulanacak olan veri analiz süreçleri temel olarak dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırası ile planlama, veri erişim, veri analiz araç ve teknikleri, raporlama dır. Bu aşamaların her biri aşağıda değerlendirilmektedir; 10

11 Adım 1: Planlama Veri analizinin en temel aşamasıdır. Bu aşamaya sektörel uygulamalarda çoğunlukla yeterli önemin verilmediği deneyimlerden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Suiistimal tespite yönelik olarak yapılacak veri analizlerinin doğru planlanması bir zorunluluktur. Planlama aşaması yapılacak olan incelemenin kapsamı ile doğrudan ilgilidir. Kapsam dahilinde organizasyon verilerinin ve ulaşılmak istenilen hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Planlamanın tam yapılamamasından dolayı çoğunlukla inceleme kapsamındaki verilerin tamamı elde edilememekte veya bu problemi ortadan kaldırmak için organizasyondan analizde kullanılmayacak veriler talep edilebilmekte ve operasyonel faaliyetlerini yürütmesinde sıkıntılar, gecikmeler oluşturulabilmektedir. Planlama uzman veri analistleri tarafından gerçekleştirilmeli, analizlerin derinleşebileceği boyutlarda göz önünde bulundurulmalı ve buna paralel olarak inceleme kapsamında gereksinim olmayan verilerin istenilerek organizasyona ek yük getirilmesinin önüne geçilmelidir. Planalma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır; İncelemenin kapsamı nedir? Kapsam dahilinde öncelikli olarak ne tür analizler gerçekleştirilecektir? Analizlerin derinleşmesi gereksinimi varmıdır? Eğer derinleşmesi gerekirse bu yönde elde edilmesi gereken diğer veriler neler olmalıdır? Organizasyona veri talebi ile ilgili bir plan sunulmalıdır. Bu planda temel veriler nelerdir, bu verileri destekler yan veriler nelerdir, olası istenilebilecek diğer özellikle geçmişe dönük veriler nelerdir gibi bilgiler olmalıdır. Veriler incelenmeden önce organizasyonun sistemleri incelenmeli, veri oluşum süreçeri belirlenmeli ve bu süreçlere uygun mümkünse kaynağından ve orjinal oluşum şekli ile veri istenilmelidir, organizasyona bu yönde bilgi verilmeli ve veri hazırlık süreçlerinin maliyetlerinin düşürülmesi yönünde bir plan yapılmalıdır. Veri erişim planlamasının ardından yapılacak analizler planlanmalı, her bir analiz neticesinde elde edilmesi olası sonuçlar dökümante edilmelidir. Yapılan analizler sırasında daha önce düşünülmemiş bir çok kontrol ve kırmızı bayraklar tespit edildiği sektörel deneyimlerle görülmüştür, bu sebepten dolayı analizler planlanırken geniş düşünülmeli ve her bir analizin diğer analizlerle ne gibi bağlantılarının olduğu değerlendirilmelidir. Planlama esnasında organizasyon verileri önceden incelenmeli, olası veri kalitesi problemleri tespit edilmeli ve yapılacak analizlerin kapsamı bu yönde oluşturulmalıdır. Örnek olarak TCKN üzerinden bir analiz gerçekleştirilirken organizasyonun TCKN bilgilerinin ne kadar tam, ne kadar doğru olduğu göz önünde bulundurulmalı, eğer veri kalitesi problemleri oluşma riski varsa analiz yöntemleri buna göre planlanmalı gerekirse fuzzy yöntem kullanma seçeneğide göz önünde bulundurulmalıdır. Planlama aşamasında sonraki aşamalarda gerçekleşebilecek olası aksaklı, yeni ihtiyaç, veri üzerinde veya sistematik hatalar göz önünde bulundurularak planlama yapılmalı, teknolojik gereksinimler buna göre belirlenmeli ve kurumun suiistimal ile mücadele politikaları da göz önünde bulundurularak seçimler yapılmalıdır. Bu seçimlere örnek olarak olası suiistimal belirtisine karşı kurumun ne tür bir aksiyon alacağı ve aksiyonun zamanlaması 11

12 belirlenmelidir. Organizasyonun olası her suiistimal belirtisine anında tepki vermesi ve aksiyon alması gibi bir politkası yada gereksinimi varsa bu yönde araştırmalar gerçekleştirilmeli, yöntem araç ve teknikler buna göre seçilmelidir. Adım 2: Veri Erişimi Veri analizinin yapılabilmesi için veri erişiminin yapılabilmesi gerekmektedir. Analize tabi olan verilerin belirlenmesi ve erişiminde öne çıkan konular şunlardır; Elde edilen verilerin tamlığı ve doğruluğu İnceleme kapsamında elde edilen veriler tam ve doğru olmalıdır. Verilerin tam ve doğruluğu ancak doğrudan veri kaynağına erişim ve ham veri üzerinde çalışarak mümkün olabilir. Analist veri oluşum süreçlerini incelediği gibi analiz için sağlanan verilerin aktarım süreçlerini de incelemeli ve konuya hakim olmalıdır. Bu aşamada uygulanacak en doğru ve önerilen erişim yöntemi kaynağından ve ham veri üzerinde çalışılmasıdır. Bu yöntemin kendi içerisinde barındırdığı sıkıntılar mevcuttur. Bu sıkıntıların başında ham verilerin çözümlemesinin zorluğu ve kaynak sistemlere getireceği yükler gelmektedir. Bu sebeple tam ve eksiksiz bir analizin gerçekleşebilmesi için bu sıkıntıları aşmaya yönelik planlama safhasında planlar oluşturulmalı gerekli ön çalışmalar yapılmalıdır. Bu yöntemin tam çalışabilmesi ayrıca analistin veri ve veri tabanlarına uzmanlığını gerektirmektedir. Analist hangi yöntemle alırsa alsın elde edilen verilerin tamlığı konusunda testler gerçekleştirmeli, aktarım sürecinden kaynaklanabilecek olası hataları bulmalı ve analizlerini bu bilgiye dayanarak gerçekleştirmelidir. Analist riskleri göz önünde bulundurarak analist aşağıdaki seçimleri yapmalıdır; o Doğrudan erişim ile kaynağından ham veriyi alma ve birleştirme, bunun için gerekli bilgi ve altyapı gereksinimlerini tamamlamış olma ve yöntemin üretebileceği risklerle mücadele edebilme o Doğrudan erişim imkanı yoksa yada bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip değilse organizasyonun uzmanları tarafından oluşturulacak veriler ile çalışma. Bu durumda organizasyonun sağladığı verilerin aktarım süreçlerini inceleme, bu süreçlerin doğru veri ürettiğinden emin olma veya risklerine karşı organizasyonu bilgilendirme. o Yukarıdaki iki yöntemi de uygulamadan doğrudan üretilen verilere güvenme ancak yanılma riskini de göz önünde bulundurma Elde edilen verilerin analizin konusu ile uyumluluğu Analist tarafından elde edilen verilerin analiz konusu ile uygunluğu test edilmelidir. Analist bu aşamada yine kullandığı analiz araçlarının imkanlarından faydalanmalı ve bu testleri gerçekleştirmelidir. Elde edilen verilerin analiz edilebilir kalitede olup olmadığı 12

13 Etkin bir veri analizi için analiz edilecek verilerin veri kalitesinin de yeterli olması gerekmektedir. Veri kalitesi problemlerini suiistimal inceleme açısından iki aşamada ele alabiliriz. Bunlardan ilki mevcut veriler içerisinde yer alan veri kalitesizliğinin bir suiistimal göstergesi olabileceği (eksik müşteri irtibata bilgileri, mükerrer adresler vs) durumudur. Diğer konu ise eksik veya yanlış olan veriler üzerinden yapılacak olan analizlerin sağlıklı olmayacağı gerçeğidir. Analist incelemeye konu olan veriler üzerinden bu iki farklı bakış açısı ile konuya yaklaşmalı, veri kalitesizliğini sadece sistemsel eksikliklere vermemeli, bu bulgularında birer suiistimal göstergesi olabileceğini akıldan çıkartmamalı aynı zamanda bu veri kalitesi problemlerini aşmak içinde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Elde edilen verilerin üretilme ve temin süreçleri Analiz edilecek olan verilerin gerek sistem içerisinde üretilme süreçleri gerekse bu verilerin analiz edilmek üzere temin süreçleri incelenmeli ve bu süreçlerde olası yanlışlık veya hataların tespiti yapılmalıdır. 3.4.Veri Erişim Yöntemleri Analiz edilecek verilere farklı yöntemlerle erişimler sağlanabilmektedir. En temel veri erişim yöntemleri olarak şunlar sıralanabilir; Doğrudan veri tabanlarına erişim (ODBC) Export Import (txt, xls, xml, csv,pdf vb.) Yazıcı dosyaları (spool files) Doğrudan Veri Tabanlarına Erişim (ODBC) Doğrudan veri tabanlarına erişerek ham veri üzerinden ve kaynak sistemlerden elde edilen veriler ile çalışmak en doğru ve etkin yöntemdir. Günümüzde bütün veri tabanları dış sistem veya programlarca erişimin sağlanabilmesi için veri aktarım süreçlerine izin vermektedir. Burada en yaygın kullanılan yöntem Open Database Connectivity (ODBC) sürücüleri üzerinden veri tabanlarına erişmek ve analiz konusu veriyi elde etmtekdir. Bir çok veri tabanı ayrıca kendi sürücülerini de geliştirmiş ve native bağlantı imkanı tanımaktadır. Bu yöntemin zorluğu kaynak sistemlere getirebileceği olası yükler ve ham verilerin çözümlemesinin daha çok teknik bilgi gerektirmesidir. Ancak tam bir analiz için muhakkak ulaşılması gereken ideal yöntemdir. Export Import (txt, xml, xls, csv,pdf vb.) 13

14 Veri tabanlarına doğrudan erişimden sonra tercih edilen ikinci yöntem ise sistemlerin üretmiş olduğu verilerden veya doğrudan veri tabanlarından verilerin Export (ihraç) edilmesi sonrasında analiz edilecek program veya ortama Import (ithal) edilmesidir. Günümüzde kullanılan en yaygın yöntem olup hızlı ve düzenlenmiş veriye ulaşım imkanı tanır. Hızlı analize başlamaya imkan tanıyan bu yöntemin en önemli dezavantajı dışarı verilen verilerin oluşum süreçlerinin bilinememesi, verilerin birleştirilerek aktarım sırasında doğrudan veri üzerinden anlaşılamayacak sistematik hatalara açık oluşu, verilerin aktarım sırasında gizlenebilme ve bozula ihtimali, veri tabanlarında ilişkisel olarak tutulmayan dummy kayıtlara erişimin mümkün olmayışıdır. Yazıcı dosyaları (spool files) Bu yöntem bir önceki export-import yöntemine benzemekle birlikte export-import yöntemin çalışmadığı özellikle kapalı sistemlerde analiz yapılacağı durumlarda kullanılır. Kaynak programlarda yazıyıca gönderilen rapor dosyaları doğrudan dosyaya gönderilir (print to file) veya yazıcı hafızasında tutulan spool dosyalarına erişilerek analiz edilecek sistem içerisine aktarılır. Bu yöntemde yine bir önceki yöntemin barındırdığı riskleri barındırır. Önerilen bir model: süreklilik arzedecek sistematik veri analiz sistemlerinde (örn: Sürekli Denetim Sistemi) amaçlı olarak bir veri mart ı (datamart) kurulması önerilir. Bu sayede analize özgü geliştirilen bu datamart a sürekli veri beslemesi sağlanarak analize hazır hale getirilebilir Adım 3: Veri Analiz Yöntem ve Tekniklerinin Kullanılması Veri güdümlü proaktif suiistimal tespit inin en önemli ve sonuca dönük olan aşamasıdır. Bu aşamada bugüne kadar farklı sektörler, farklı suiistimal türlerine göre farklı veri analiz araç ve yöntemleri geliştirilmiştir. Bu aşamada önemle vurgulanması gereken husus veri analiz araç ve tekniklerinin ihtiyaca uygun olarak seçilme gereksinimidir. Suiistimal ile mücadelede kullanılabilecek araç ve yöntemlerin doğru bir şekilde anlaşılarak amaca uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Veri güdümlü proaktif suiistimal tespit ve önlemede en yaygın kullanılan yöntem ve teknikleri şu şekilde özetleyebiliriz; 3.5. Veri Analiz Yöntem ve Teknikleri Yöntem 1: Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Bilgisayar destekli denetim araç ve teknikleri suiistimal tespit, önleme ve incelemede en yaygın kullanılan yöntemdir. Bunun en başta gelen sebebi ise bugüne kadar suiistimal tespit ve önleme ile daha çok denetim birimlerinin (iç ve dış denetim, kamu denetimi) sorumluluğunda olmasından kaynaklanmıştır. CAATTs araç ve teknikleri denetçiler için 14

15 geliştirilmiş yöntemler olup temel amacı analiz konusu farklı kaynak veya yapılarda olan verilere doğrudan erişim sağlanması, analiz konusu verilerin analiz edilebilir hale getirilerek doğrudan analistin karşısına konularak hızlı soru sorup cevaplarını alabilecek bir yapıda geliştirilmiş olmasıdır. CAATTs araç ve tekniklerinin en önemli öne çıkan özelliği ve diğer yöntemlerden farklılığı önceden veri üzerinde modelleme gereksinimi olmadan doğrudan veri üzerinde çalışarak analistin analizlerini gerçekleştirebilmesidir. Bu amaç için üretilmiş olan araçlar (ACL, IDEA) ise öğrenmesi ve kullanması kolay, analisti veri ile buluşturan, hızlı soru sorup cevap almayı sağlayan, gerektiği durumlarda analistlerin iler düzey analizler yapmasına imkan tanıyan araçlardır. En yaygın kullanılan CAATTs teknikleri şunlardır; Sayısal Analizler (Digit Analysis) İlk olarak 1881 de Amarikalı astronom Simon Newcomb un kitapların ilk sayfalarının diğer sayfalara nazaran daha çok kirlendiğini farketmesi ile başlamıştır de Frank Benford Newcomb un gözlemlerini bir çok farklı veri kümesi için uygulamış ve teoremini oluşturmuştur. Benford teoremi olarak bilinen bu teorem ispatlanmış ve bir çok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Benford teorisine göre rassal olarak üretilmiş bir veri kümesinde sayısal değerlerin ilk basamaklarının 1 olma ihtimali 2 olma ihtimalinden, 2 olma ihtimali de 3 olma ihtimalinden daha yüksektir. Benford analizi veri içerisindeki anormallikleri tespitte kullanılan bir veri analiz tekniğidir. Daha spesifik olarak izah edilmek istenilirse rakamların tekrarlama sıralamasına göre, rakamların kombinasyonu üzerine dayalı bir tekniktir. Bulunan bu anormallikler anlizlerin derinleştirilmesi gereken alanları gösterir ve olası yanlış, suiistimal, işlem hatalarını gösterir. Bilgisayarlar tarafından yapılan bu tespitler büyük verilerde özellikle denetime yönelik örneklem yapılacak alanları gösterir. Veri kümesi içinde rakamların tekrar sıklığının kıyaslandığı kriter ise Benfor teorisince elde edilen referans rakamların doğada var oluş oranlarıdır. Bütün veriler için kullanılması anlamlı olmamakla birlikte finansal bir çok veride uygulanabilir bir analiz tekniğidir. Unutulmamalıdırki Benford analizi doğrudan sonuç üretmeye odaklı değildir, ürettiği sonuçlar sadece daha fazla araştırma yapılması gereken bölümleri gösterir. bundan sonrası analistin bilgi birikimi, kişisel deneyimleri üzerine dayanır. Benford Analizi Kullanım Uygunluğu Benford analizi bütün veriler üzerinde kullanılamaz. Bu sebepten dolayı kullanmadan önce verilerin Benford analizine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Aşağıdaki şartlarda Benford analizi kullanılabilir; Eğer yapılan işlemlerin alt sınırı 0 veya 10 un katları değilse Benford analizi kullanılamaz 15

16 Veri içerisinde küçük sayılar büyüklerden daha fazla olmalıdır. Genel mantık olarak bir ülkedeki küçük kasabaların sayısı büyük şehirlere göre fazladır. İşlem adetleri küçük olmamalıdır. En az bin adet işlemin olması gerekmektedir. Sadece parasal veriler üzerinden işlem yapılabilir. Numerik formatta yazılmış bir telefon numarası üzerinden Benford analizi yapılamaz. Analiz yapılacak veri benzer özellikler göstermelidir. Örnek olarak sadece alış faturaları, sadece kasa hareketleri olmalıdır. Kasa hareketleri ile banka hareketleri aynı anda Benford analizine tabi tutulamaz. Benford Testleri Benford analizleri genel analiz ve özel analizleri kapsamaktadır. Genel analizler veri üzerinde genel fikir sahibi olabilmenize yarayan ilk basamak testi, ikinci basamak testleri olup daha özel testler ise ilk ikibasamak birlikte testi, ilk üç basamak birlikte ve son iki basamak birlikte testi olarak kullanılmaktadır. İlk Basamak Testi Benford analizlerinde genel olarak ilk ve en yaygın kullanılan testtir. Testin net sonuç vermektense veri üzerindeki anormalliklerle ilgili olarak genel bilgi verir. Temel mantığı ise veri içerisindeki bütün parasal değerlerin ilk basamakları üzerinde sıklık bilgisi alır ve bunu Benford teorisinde yer alan dağılımlarla kıyaslar ve bu işlemi yaparken Z-istatistiğini kullanır. Benford teorisinde genel olarak %95 güven aralığı (1.96 z-istatistiği) kullanılır. İkinci basamak testi İkinci basamak testi de birinci basamak testi gibi genel bilgi veren bir testtir. Denetim örneği seçmekten ziyade veri içindeki anormallikleri gösteren daha genel bir bilgi vermek amaçlı kullanılmaktadır. İlk iki basamak birlikte testi İlk iki basamak testi doğrudan analiz edilecek örnekleri seçmek için kullanılan daha detaylı bilgi veren bir testtir. İlk iki basamak testi genel benford testlerine göre daha net sonuçlar verir. İlk iki basamak testini genel bendford testlerinde anormallikler olan bölgelerde kullanılır. İlk üç basamak birlikte testi İlk üç basamak birlikte testi üç basamaklı parasal değerlerin varyasonundan dolayı 900 adet sonuç üretir ve genel testlerden ziyade daha detaylı bir sonuç verir. Bu sayede bu veri kümesinde oluşan anormallikler kolayca tespit edilip analizin detaylandırılacağı alanı kolayca tespit edebilirsiniz. 16

17 Son iki basamak birlikte testi Genel olarak son iki basamak testi uydurma sayılar ve yuvarlamaları analiz etmek için kullanılmaktadır arası toplam 100 adet kayıt üretir ve anormallikleri gösterir. Her bir varyasonun eşit dağılım sergilediği varsayımıyla yapılmaktadır. Özelleştirilmiş Benford Testleri Özelleştirilmiş benford testleri için önceki dönem (tarihsel) nümerik değer dağılımları ile cari dönem nümerik dağılımlar kıyaslanır. Bunu yapmak için her iki veri seti üzerinden sınıflandırmalar yapılır. Tabakalandırma ve Özetleme Teknikleri (Stratification and Summarization) Tabakalandırma kompleks veri kümelerini konu bazlı alt parçalara bölümleme tekniğidir. Bir çok veri tabanında veri içerisinde farklı tabakalar mevcuttur bunlara örnek olarak satıcılar, personel, firmalar, müşteriler, hesaplar verilebilir. Bütün bu konular bazında bütünlemesine analizler her zaman kesin ve net sonuçlar vermez, bu sebeple her bir konu bazlı analizlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse bir müşteri bazında yapılan satışların tamamı üzerinden yapılan bir ortalama ve standart sapma analizi bütün veri üzerinden genel bir sonuç verir. Genel ortalamanın üstünde veya altında kalan işlemleri tespit etmemizi sağlar. Halbuki burada daha önemli olan her bir müşteri bazında yapılan faturalandırma işlemlerinin yine o müşteri ile geçmiş ticari hacminden bilinen rakamlar üzerinden kıyaslanması gerekmektedir. Aksi taktirde toplam ana kütle içerisinde küçük gibi gözüken bir fatura, belli bir müşteri için çok büyük ve anormal olabilir. Tabakalandırma gerçekleştirilmediği durumda bu farklılıklar ortaya konulamaz. Tabakalandırma özünde yeni bir teknik değildir, özellikle denetim camiasında yaygınlıkla kullanılan bir tekniktir. Örnek vermek gerekirse muhasebe denetimlerinin temelinde yevmiye kayıtları ve mizan yatmaktadır. Denetçiler yevmiye kayıtlarına ve mizana bütünsel olarak bakarlar ancak her bir hesap bazında yevmiyeleri alt parçalara (muavin defterlere) ayırarak detaylarına bakarlar. Muavin bazında inceleme bir tabakalandırma işlemidir. Özetleme tekniği tabakalandırma tekniğinin geliştirilmiş halidir. Ana veri kümesini alt parçalara bölümlerken bu veriler üzerinden bir takım özetleme işlemleri gerçekleştirilir, alt toplamlar alınır ve sıklıkları (frequency) tespit edilir. Yine muhasebe denetiminden örnek vermek gerekirse mizan yevmiye defterinin özetlenmiş bir halidir. Başka bir örnek olarak her bir satıcı bazında yapılan ödeme yada faturalama işlemlerinin her bir satıcı ve dönem bazında trendlerinin incelenebilmesi için detay kayıtlardan özetleme yapılarak ödeme ve faturalama işlemleri tutarsal ve adetsel bazda incelenmelidir. 17

18 Tabakalama ve özetleme teknikleri farklı verileri türlerine göre farklılıklar arzetmektedir. Her bir teknik farklı amaçlar için kullanılmaktadır. - Sayısal alanlar üzerinden tabakalama ve özetleme Sayısal değer ifade eden alanlar (tutar, miktar vb.) üzerinden gerçekleştirilen bir analiz tekniğidir. Bu sayede sayısal alanlar mahiyetine bakılmadan alt tabakalara ayrıştırılır. Çoğunlukla sayısal alanın minimum ve maksimum değerleri arasında 5-10 farklı alt tabaka oluşturulur ve bu tabakalara düşen sayısal değerlerin özet bilgisi alınır. Bu analiz tekniği sayesinde sayısal alan içerisindeki dağılım, yoğunlaşmalar ve anormallikler ortaya konulur. - Karakter alanlar üzerinden tabakalama ve özetleme Sayısal veya tarihsel değer ifade etmeyen alanlardır (müşteri numarası, hesap numarası, hesap kodu, stok kodu, personel sicil no vb.). bu alanlar üzerinden alınan tabakalama ve özetleme işlemi sonrasında örnek olarak her bir satıcı bazında dönem içerisinde yapılan toplam mal alımı ve yapılan ödeme tutarları hesaplanır, kaç farklı işlemle yapıldığı tespit edilir. Bu sayede satıcı bazında net ödenen, ortalama ödeme tutarları vb. bilgiler elde edilerek anormallikler ortaya konulabilir. - Tarih alanları üzerinden tabakalama ve özetleme Tarihsel değer ifade eden alanlar (işlem tarihi, vade tarihi vb.) üzerinden yapılan bir tabakalandırma ve özetleme işlemidir. Bu sayede belirlenen tarih periodları bazında (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık vb.) tabakalandırma ve özetleme işlemleri gerçekleştirilerek dönemler bazındaki trendler analiz edilip anormallikler tespit edilebilir. Yine denetimde en yaygın kullanılan ve bütün alıcı, satıcı bazında genel resmi, olası suiistimal veya potansiyel zarar edilecek alıcı, satıcıları gösteren yaşlandırma tabloları bu teknik kullanılarak oluşturulur. Trend Analizleri Bir çok suiistimal vakası zaman içerisinde birim fiyat, miktar, maliyet, tutar, sıklık gibi sayısal verilerin değişimleri ile tespit edilebilir. Zaman içerisindeki değişimler izlenerek anormal durumlar tespit edilebilir ve detaylandırılabilir. Trend analizinden önce verilerin zaman üzerinde analiz edilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada her bir işlemin işlem tarihi devreye girer ve buna göre bir veri analizi gerçekleştirilir. En yaygın ve temel trend analizi değişkenlerin zaman ekseni üzerinden grafiklendirilmesi normal dışı işlemlerin izlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. 18

19 Küçük veri kümeleri için grafik üzerinden analiz kolay olsada büyük hacimli verilerde grafiksel gösterimin çok anlamı kalmamaktadır. Bu sebeple kullanılan CAATTs araçları vasıtasıyla zaman eksininde meydana gelen anormallikler tanımlanmalı ve detay kayıtlar bu kıstaslara göre filtrelenerek sonuçlar elde edilmelidir. Bu aşamada istatistiksek tekniklerden olan regresyon analizi kullanılabilir ve zaman eksininde trende uymayan kayıtların ayrıştırılması gerçekleştirilebilir. Zaman ekseni üzerinde yapılacak analizlerde analizin ve yapılan işlerin mahiyetine göre farklı kıstaslara devreye girmektedir. Örnek olara bakılabilecek bir konu bir müşteriye yapılan satışlarda kullanılan fiyatların zaman içerisindeki değişim, ortalamalardan sapan işlemlerin tespiti olabileceği gibi zaman ekseni üzerinde hiç işlem gerçekleşmemiş olan dönemlerde suiistimal göstergesi olabilir. Trend analizlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda suiistimalin olası süreçleridir. Kimizaman suiistimal yıllara yayılır ve yapılan işlemler normal birer işlem gibi analistin karşısına çıkabilir. Bu sebeple analist değişimlerin ve anormalliklerin farkına varamayabilir, bu sebeple burada bahsi geçen bütün analiz tekniklerinin birlikte kullanılması, farklı bakışlarla inceleme yapılması gereklidir. Bulanık Arama ve Eşleme (Fuzzy Matching) Suiistimal araştırma ve incelemede en yaygın kullanılan tekniklerdendir. Suiistimal yapan kişi her zaman kensini gizlemek, farkedilmemek üzere işlemleri gerçekleştirir. Bu sebeple veri üzerinde bir takım küçük oynamalarla klasik sistemleri ve analiz tekniklerini faydasız hale getirebilir. Bulanık yöntemler gerçekte aynı olan ancak yazım farklılıklarından dolayı klasik sistemlerde farklı gözüken verilerin belli bir ihtimal ile aynı olduğunu söyleyen yada olabileceğine dair puan döndüren tekniklerdir. En yaygın kullanım alanları isim, adres, personel adres ve satıcı adres, telefon numaraları, banka hesapları, doğum yerleri, aynı aileden olma durumu gibi serbest metin girişi ile yapılan veriler üzerinden arama ve eşleme yapmaktır. Aşağıdaki tabloda örnek veri bozuluklukları mevcut olup ancak bulanık eşleme yöntemleri ile tespit edilebilecek verilerdir. 19

20 Doğrudan açıklama, isim adres gibi alanlardan yapılabilecek bu kontrollere ek olarak yine CAATTs içerisinde yaygın kullanılan farklı bulanık eşleme teknikleri mevcuttur. Örnek olarak aynı satıcının 7 günden az zaman aralığında kesmiş olduğu faturalar, fatura numaraları içerisinden sayısal olmayan karakterlerin ve fatura numaralarının başındaki ve sonundaki sıfırların atılmasında sonra elde edilen yeni fatura numarasındaki mükerrerliklerin bakılması bunlara örnek olarak verilebilir. Mükerrerlik, Atlayan ve Sıra Analizi Mükerrerlik Denetimde en yaygın kullanılan ve kullanılması en kolay yöntemlerdendir. Temelinde yapılan ödeme, tahsilat, faturalandırma vb. işlemlerin mükerrerlik olup olmadığının kontrolleri gerçekleştirilir. Mükerrerlik denildiği zaman akla aynı kaydın birden fazla işlenmesi veya aynı fatura numarasının birden fazla işlenmesi gelmemelidir. Suiistimal odaklı olarak gerçekleştirildiği anda kayıtlara geçirilirken bilişim sistemlerinin izin verdiği farklı kombinasyonlarda işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Örnek olarak gelen faturanın başında yer alan sıfırların atılarak sanki unutulmuş izlenimi vererek yeniden girişinin ve ödemesinin yapılması mükerrer bir işlemdir. bu sebeple mükerrerlik tespitte bir çok farklı teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin en yaygın ve başarılı kullanımı aşağıda izah edilmiştir; Mükerrerik Satıcı No Fatura No Fatura Tarihi Fatura Tutarı Kodu AAAA Aynı Aynı Aynı Aynı AAAF Aynı Aynı Aynı Farklı AAFA Aynı Aynı Farklı Aynı AFAA Aynı Farklı Aynı Aynı FAAA Farklı Aynı Aynı Aynı 20

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin Önemi ve Bir Uygulama

Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin Önemi ve Bir Uygulama Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin Önemi ve Bir Uygulama Yıldırım Ercan ÇALIŞ Emrah KELEŞ Ahmet ENGİN ÖZET Yönetim sistemlerinde bilişim teknolojilerinin

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin Veri Madenciliği AR GE, 1991 yýlýn dan bu ya na müþ te ri le ri ne yö ne tim da nýþ man lýðý hiz met le ri sun mak ta dýr. Bu gün ge liþmiþ me to do lo ji le ri, çe þit li sek tör ler de el de et ti ði

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 169-189 İÇ KONTROLÜN MUHASEBE

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı