Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,"

Transkript

1 Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz, geçtiğimiz yılda da, ilk olmanın getirdiği örnek olma bilinciyle yenilikçi hizmetler vermeye devam etti yılından bu yana elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Aydın, Denizli, Muğla illerinin yanı sıra 2013 yılından itibaren İzmir ve Manisa ya da hizmet vermeye başladık. Genişleyen hizmet bölgemizde kesintisiz, kaliteli, güvenli ve sürekli elektrik sunmak için, teknolojimizi her geçen gün yeniliyoruz. Dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız olarak sizlerden aldığımız güç ile bölgemizde değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımızda gelecek nesillere olumlu etkiler bırakacak projeleri seçiyoruz ve süreklilik hedefliyoruz. Leylekler Ölmesin projemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülke çapında uygulanması için örnek gösterilmesinin verdiği mutluluk bizi yepyeni projeler yapmaya teşvik ediyor. Ülke çapında gerçekleştirdiğimiz Korkmuyorum Karanlıktan Eskisi Gibi projemizle, korunmaya muhtaç çocuklarımız için koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması adına farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aydem Fen Lisesi yle beraber eğitim ve bilime desteğimiz devam ediyor. Bizi değerli bir şirket haline getiren çalışanlarımıza verdiğimiz şirket içi eğitimler ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Gelenekselleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması ve tüm personelimize verdiğimiz eğitimler ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekerek Sıfır İş Kazası hedefimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemiz insanının hayatına dokunarak, ihtiyaçlarını anlayarak, faydalı çözümler üretmeye ve bu alanda teknolojik yatırımlara öncülük yapmaya devam edeceğiz. Saygılarımla, Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.

2 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticareti Sicil Numarası : Ticaret Unvanı Ticari Adresi Vergi Dairesi : Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A Merkezefendi / Denizli : Pamukkale Vergi Dairesi Vergi Numarası : Telefon Numarası : Faks Numarası : İnternet Adresi : Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı; Denizli, Aydın, Muğla il sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetlerini yürütmektir. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir: 1. İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ile bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti yapmak, 2. Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek Şirketin başlıca faaliyet konusu Şirket, amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda anılan faaliyetler dışında, elektrik piyasası ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, aşağıdaki faaliyetleri de yürütür: Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir:

3 a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak; her türlü tesisi inşa edebilir, kurabilir, satabilir, satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, iştirak edebilir, bu işleri 3. kişiler eliyle yapabilir veya yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. b. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü, taşıt araçlarını, gemi ve araziyi iktisap edebilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. c. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü makine, araç, gereç ve teçhizatı ve yardımcı malzemeyi satın alabilir, satabilir, ürettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. d. Faaliyet konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, telif hakkı, lisans, imtiyaz, marka ve sair her türlü gayrı maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, her türlü işbirliği yapabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alıp satabilir ve bunlarla ilgili tüm işleri ifa edebilir. f. Faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu amaçla sözleşmeler imzalayabilir, kefil olabilir. g. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri ve varlıkları ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkul ipotek alabilir, verebilir, kendi varlıkları veya başkalarının varlıkları üzerinde var olan ipotekleri fek edebilir. Ayrıca intifa, irtifak, sükna haklarıyla Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamî ve tasarrufi işlemleri yapabilir, iştirak ettiği veya etmediği şirketler lehine her türlü teminat verebilir, kefalet edebilir ve iş bu kefalet karşılığı kendi mamelekini vehmedebilir ve teminata konu yapabilir. h. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, konusunun gerektirdiği bilcümle muameleleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Genel Kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun uygun görüşü ve ilgili mercilerden gerekli izin alınacak, tescil ve ilan ettirilecektir Misyon Elektriği müşterilerimize güvenli, sürekli, kaliteli, çevreyi koruyarak, işimizin ve işçilerimizin sağlık ve güvenliğine uygun olarak sunmak.

4 Vizyon Hizmet verdiği bölgede sıfır şikâyet ilkesiyle hareket eden Aydem'in temel hedefi, hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetini artırmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerinin en kaliteli hizmeti, eksiksiz biçimde almaları için çalışmaktır Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler Organizasyon Yapısı Genel Müdür Yönetici Asistanı Yönetici Sekreteri Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Planlama ve Yatırımlar Müdürü Sistem İşletme Müdürü İl Müdürü Hukuk Müşaviri Yönetim Temsilcisi İnsan Kaynakları Müdürü Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Müdürü Mali İşlerMüdürü Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Müdürü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Müdürü Enerji Piyasası İşlemleri Müdürü Müşteri Hizmetleri Müdürü Sermayesi Şirketin sermayesi TL dir. Adi hisse senetleri yoktur. Sermaye Taahhütleri yoktur. İtfa edilemez İmtiyazlı Hisse senetleri bulunmamaktadır.

5 Ortaklık Yapısı Adı, Soyadı/ Unvanı Hisse Oranı Hisse Tutarı Ceyhan Saldanlı % TL Ali Yağlı %12, TL Mehmet Akif Gül %1, TL Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi %22, TL Tümaş Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi %37, TL Küre İletişim Grubu Sanayi Ticaret Anonim Şirketi % TL TOPLAM % TL Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler İlgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar İmtiyazlı paylar yoktur İmtiyazlı Pay Miktarı Yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama Yoktur Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı Şirketin Yönetim Organı Şirket yönetimi 3 adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Adı Soyadı Temsil Ettiği Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Korkmaz Küre İletişim Grubu San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gül Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Güzel Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Unvanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Aydın İl Müdürlü Denizli İl Müdürlü Muğla İl Müdürü Adı Soyadı Mesut Güzel Recep Cihangir Ahmet Arı İsmail Topkara H. Bülent Yüksel

6 Şirket üst düzey yöneticileri tarihinden bu yana belirsiz süreli olarak görev yapmaktadırlar Personel Sayısı İlgili faaliyet dönemi sonu personel sayısı 503 dür Diğer Hususlar Diğer hususlar yoktur. 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1. Sağlan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı, Kredi Gibi Mali Menfaatlerin Toplamı Sağlanan Menfaat Türü Huzur Hakkı Ücret Toplam Yıllık Brüt Tutar ,22 TL ,06 TL ,28 TL 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar yoktur. 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları Hibrid Pikap(4*4) Araç Projesi (a) Rf İle Uzaktan Dim Edilebilir Led Aydınlatma Otomasyon Projesi (b) Aydınlatma Direklerinde Tip Sigorta Kapak Projesi (c) Direk Ömrü Ölçüm Cihazı (d) İzolatörlerde Meydana Gelen Çatlaklar Nedeniyle Meydana Gelebilecek Arızaları Önceden Tespit Edilmesi Projesi (e) Değişken İşletme Senaryoları Gözetilerek Olası Farklı Arıza Koşullarının Efektif Analizi Ve Şebekedeki Koruma Koordinasyon Zafiyetlerinin Hızlı Tespiti İçin Algoritma Geliştirilmesi Dağıtım Sisteminde Teknik Kalite Problemlerinin Modellenmesi, Analizi Ve Çözüm İçin Pilot Uygulama Yapılması Kesinti Yönetiminin Geliştirilmesi Amacıyla Android ve IOS tabanlı Tüketici Uygulama Yazılımlarının Gerçekleştirilmesi ve Kesinti Yönetim sistemi(oms) ile Entegrasyonu

7 3.2. Elde Edilen Sonuçlar a. Dizel ve elektrik motor hibrid olarak senkron çalışmasını sağlayarak yakıt verimliliğini artırılması ve şarj istasyonlarının Elektrik Dağıtım Sistemi şebekesine etkileri incelenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. b. LED yol aydınlatma armatürlerinin RF ile uzaktan dim edilebilir elektronik balast ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerde bulunan aydınlatma tesislerinin gece aydınlatma seviyesinin %50 düşürülmesi için test çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda Led armatürlerin sodyum buharlı armatürlere göre daha kolay ve verimli bir şekilde dim edilebildiği görülmüştür. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Led yol aydınlatma uygulaması netleştiğinde uygulamaya geçilebilecektir. c. Bölgemizde tesis edilmiş olan eski tip beton ve galvanizli aydınlatma direklerinde, sigorta kapaklarının açık kalması, sigorta kapaklarının kırılması, ekonomik ömrünü doldurması ve yeni tip sigorta kapaklarının uymaması nedeniyle özel tasarım tüm tipteki direklere uygulanabilir tek tip sigorta kapak tasarım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma sonucunda izole cam elyaftan üretilmiş sigorta kapak tasarımı ile sahamızda bulunan sigorta kapaklarının değişimi yapılacaktır. d. Ağaç direklerde meydana gelen direk dibindeki çürümenin gözle görülmemesi, eski usullerle kontrol edilmesi yerine, direğe zarar vermeden ultrasonik dalgalarla direk ömrünü ölçebilen cihazların incelenmesi ve araştırma süreci devam etmektedir. e. İzolatörlerde gözle görülmeyen kılcal çatlaklar, nem, su vb. dış faktörler ile ark meydana gelerek hattı açtırmaktadır. Önleyici bakım çalışmaları kapsamında ultrasonik dalgalardan yararlanarak ölçüm yapan kısmi boşalma cihaz testlerimiz ve araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler İştirak / Bağlı Ortaklık / Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırım Edinimi Yoktur Kontrol Gücü Olmayan Payların Edinimi Yoktur Sabit Kıymet Yatırımları Yoktur.

8 Diğer Yatırımlar Şirket, TFRS YORUM 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun belirlediği yöntemlere uygun olarak, yine kurum tarafından belirlenmiş endeksler ve yatırımlara bağlı olarak elde edeceği diğer nakit akışlarını da (üçüncü tarife dönemine yansıyacak TL tutarındaki alacak ve dağıtım faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas net yatırım harcamalarına ilişkin, itfa süresi ve amortisman süresi arasındaki farktan kaynaklanan TL tutarındaki vergi farkı tutarları) dahil ederek kurduğu hesaplama modeline göre finansal durum tablosu tarihinden sonraki dönemlerde tahsil etmeye hak kazanacağı TL tutarında alacağını ticari alacaklara kaydetmiştir. Vergi farkının itfa süresi sonrasında Şirket ten iade alınmayacağı bilgisi ve hesaplamada kullanılan net getiri oranı Şirket yönetimi tarafından sağlanmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait inşaat gelirleri ve inşaat maliyetleri sırasıyla TL ve TL olarak gelir tablosunda taşınmaktadır. Şirket yönetimine göre tutarların hesaplama modeli doğruyu ve tutarlar gelecek dönemde Şirket in elde edeceği nakit girişlerini doğru ve yeterli şekilde yansıtmaktadır Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü İç kontrol birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır. İç kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları yoktur Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır yılı içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payı bulunmamaktadır Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz 2014 yılı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetiminden geçmiştir Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında açılmış ve Şirketin mali durumunu / faaliyetini etkileyecek nitelikte ve boyutta dava bulunmamaktadır Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

9 Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Şirket in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. Yoktur Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler: Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş., şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir. 5. FİNANSAL DURUM Döneme ilişkin finansal tablolar ekte yer almaktadır Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu : Şirket sürdürülebilir stratejilerine odaklanarak hedeflerine tatminkar seviyede yaklaşan sonuçlar elde etmiştir.

10 5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler Dönem Karı Diğer Kapsamlı Gelir/ Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (385,576) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) (481,970) Kapsamlı Gelir Gidere İlişkin Vergiler Diğer Kapsamlı Gelir (385,576) Toplam Kapsamlı Gelir Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri Sermaye borca batık değildir. Yoktur Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca çıkarılan kâr payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ hükümlerine riayet etmek suretiyle kâr payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Şirket, faaliyetlerinden dolayı borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

11 Yoktur Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş değiliz. Yoktur. Yoktur. 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar 7.2. İlave Bilgiler 7.3. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 2014 faaliyet yılı içerisinde; TTK madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir: Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 1 Ocak 31 Aralık 2014 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirmesiyle hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz. 8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU Şirketimiz bir topluluğun ana şirketi değildir ve konsolide ettiği başka şirketler bulunmamaktadır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunda Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Mesut Güzel Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı

12 YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETCİ RAPORU

13

14 Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2013 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar

15 31 Aralık Aralık 2013 Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş gelirler Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Özkaynaklar Ödenmiş sermaye

16 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karları Dönem net karı Toplam özkaynaklar Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler

17 Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2013 Kar veya zarar kısmı Hasılat Satışların maliyeti ( ) ( ) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) ( ) Esas faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) ( ) Vergi öncesi dönem karı Vergi gideri ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi gideri ( ) ( ) Dönem karı Diğer kapsamlı gelir Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar ( ) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) ( ) Kapsamlı gelir gidere ilişkin vergiler ( )

18 Diğer kapsamlı gelir / (gider) ( ) Toplam kapsamlı gelir

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU ENERJİ DOLU çalışıyoruz 2 AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1 Hesap Dönemi 1.2 Şirket Ünvanı, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3 Şirketin Faaliyet Konusu 1.4 Şirketin Organizasyon Yapısı 1.5 İmtiyazlı

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı düzenlendiği

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01-31.03.2015 TARİHLİ GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2015 31.03.2015 Sayfa No: 1 b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Kurumsal Profil...1 Hizmet Bölgesi Temel Bilgileri...2 1.Bölüm - Genel Bilgiler...3 2.Bölüm - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum. 27 Mart 2013 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 30.09.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 1- GENEL BİLGİLER : EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem Ticaret unvanı 01.01.2013-31.12.2013 EVA GAYRİMENKUL

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı