TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşmaları çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılacak Türk Eximbank Avrupa Yatırım Bankası Kredisi nin kuralları, şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esasları ile düzenlenmiştir. İşbu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri borçlunun Türk Eximbank nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. İşbu Uygulama Esasları kapsamında Türk Eximbank Yönetim Kurulunca tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür. TANIM VE KAPSAM: Madde 2- Bu program kapsamında AYB tarafından Türk Eximbank a tahsis edilen kredi ve buna ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; sanayi, turizm, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye de yerleşik KOBİ lerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlanacaktır. Krediler, Uygulama Esasları Ek-1 de belirtilen sektörel kısıtlamalara ve yasaklamalara tabidir. Bu krediden, ihracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye de yerleşik özel sektör firmaları yararlanabilir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde, İhracat, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile Kambiyo mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınır. KOBİ TANIMI: Madde 3- Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, AYB yaklaşımlarına paralel olarak yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, küçük ölçekli işletmeler 250 den ve orta ölçekli işletmeler ise 3000 den az çalışanı olan bağımsız işletmelerdir. Bu işletmelerin bağımsız kabul edilmesi için sermayesinin; %25 i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait olmamalı, Diğer taraftan bir işletmenin sermayesinin %25 i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait ise veya işletmenin kendisi başka bir şirketin/kuruluşun %25 ine ve daha fazla hissesine sahip ise söz konusu işletmelerdeki çalışanlar da dahil edilerek bulunan toplam çalışan sayısı, yukarıda belirlenen sınırlamaların bulunmasında dikkate alınır. 1

2 SERBEST DÖVİZ: Madde 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca (TCMB) alım satımı yapılan konvertibl dövizler (TL dahil), serbest döviz olarak kabul edilir. KREDİLENDİRİLMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ: Madde 5- Kredi, Transit Ticaret, Reeksport, Takas (Özel Takas hariç), Bağlı Muamele, Bedelsiz İhracat, Sınır Ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun Geçici İthalat kapsamında ithali yapılan malzemenin ihracı, Gümrüksüz Antrepolara yapılacak ihracat ve Serbest Bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye den Serbest Bölgelere yapılan ihracatın 3. ülkelere gönderilen kısmı hariç) için kullandırılmaz. VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASI: Madde 6- Kredi, Vergi, Resim ve Harç İstisnası hakkındaki karar ve bu karara ilişkin tebliğlerde yer alan hükümler dahilinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu na ilişkin hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. KREDİNİN DÖVİZ CİNSİ: Madde 7- Kredi, Türk Lirası, ABD Doları veya Avro cinsinden kullandırılır. Her bir kredi bazında, kullandırılacak döviz cinsi Türk Eximbank tarafından belirlenir. İHRACAT TAAHHÜDÜ: Madde 8- Türk Eximbank tarafından kullandırılan kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade eder. Türk Eximbank nezdinde ihracat taahhüdü; işletme sermayesi ve yatırıma yönelik kredilerde kullandırılan krediye konu malın ihracı ile Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında kullanılan kredilerde ise söz konusu belgelere ilişkin taahhüdün kapatıldığının belgelenmesi ile kapanacaktır. Belge kapsamında kullandırılmayan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin kredilerin taahhütleri hizmet faturaları ile kapatılacaktır. MÜŞAVİR FİRMA: Madde 9- Türk Eximbank, gerekli gördüğü takdirde, krediye konu olan projenin hazırlanmış fizibilitesinin değerlendirilmesi, gerçekleşmiş her türlü işin yerinde kontrolü, harcama belgeleri ve düzenlenecek hakediş belgeleri de dahil olmak üzere kayıt ve belgelerin incelenmesi ve gerekli görebileceği her türlü ilave incelemenin yapılabilmesi amacıyla bir bağımsız müşavirlik firmasından yararlanabilir. Türk Eximbank tarafından tayin edilecek bağımsız müşavirlik firmasına yapılacak her türlü ödeme, belge ibrazında kredi kullanıcısı firma tarafından karşılanacaktır. KREDİ TÜRÜ: Madde 10- Bu kredi programı kapsamında işletme sermayesi kredisi ve yatırım kredisi olmak üzere iki tür kredi mevcuttur. 2

3 PROJE, FİRMA LİMİTİ: Madde 11- İşbu Uygulama Esasları kapsamında tutarı 25 milyon Avro yu geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Firma limiti 12,5 milyon Avro dur. KREDİ VADESİ: Madde 12- Kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında, talep edilen kredinin türü de dikkate alınarak, Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kullandırılacak kredilerin ortalama vadesi 3 yılın altında kalmayacak şekilde; (i) İşletme sermayesi finansmanı amaçlı krediler, 1 yıl geri ödemesiz, toplam 3, 4, ve 5 yıl vadeli (3 farklı vadede), (ii) Yatırım malları finansmanı amaçlı krediler, 1 veya 2 yıl geri ödemesiz dönemli, toplam 4, 5, 6 ve 7 yıl vadeli (4 farklı vadede), kullandırılabilmektedir. Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından firma hesaplarına alacak kaydedildiği tarihtir. Vadenin hafta sonu veya resmi bir tatile rastlaması durumunda, takip eden ilk iş günü, kredi vadesi/geri ödeme vadesi olarak dikkate alınır. İş Günü, ödemelerde, Avro için Luksemburg TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) ve Ankara; ABD Doları için New York, Londra ve Ankara da bankaların açık olduğu bir gündür. FAİZ ORANI: Madde 13- Krediye uygulanacak faiz oranı ve faiz tahsilat dönemleri kredi bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir ve ilgili firmaya duyurulur. Türk Eximbank, tek taraflı olarak uyguladığı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Kredinin ABD Doları cinsinden kullandırılması halinde 1. dönem faizinin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında kotasyon veren bankaların ABD Doları için belirlenmiş 6 aylık faiz oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Takip eden dönemlere ilişkin faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise, bir önceki faiz tahsilatı valörüne ait, Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında kotasyon veren bankaların, ABD Doları için belirlenmiş 6 aylık faiz oranlarının aritmetik ortalamasıdır. Kredinin Avro olarak kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranının hesaplanmasında kullanılacak EURIBOR, aynı şekilde, Reuters ekranındaki FIBO sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir. Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranları esas alınır. 3

4 Kredinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya FIBO değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. Kullandırım veya geri ödeme gününün yurt dışı tatile denk gelmesi durumunda, krediye uygulanacak faiz oranının hesaplanmasında bir önceki iş günü valörüne ait LIBOR/EURIBOR kullanılacaktır. AVRUPA YATIRIM BANKASI NIN ONAY, GÖZETİM VE İNCELEMESİ: Madde 14- Program kapsamında, Ek-1 de yer alan AYB tarafından yasaklı ve kısıtlı olarak kabul edilen sektörlerin gösterildiği listeye göre, yasaklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara kullandırım yapılmaz ve kısıtlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ise 1 milyon Avro ya kadar kullandırım yapılabilir. Krediden yararlanan firmalar ve kredileri, Türk Eximbank ile AYB arasında imzalanan kredi anlaşmalarının koşullarına uygunluğun sağlanmasını teminen belirli dönemlerde Türk Eximbank ve AYB nin gözetimine ve gerektiği hallerde yerinde incelemeye tabidir. KREDİ TALEP EDİLEN PROJEDE VE FİRMADA ARANAN ÖZELLİKLER: Madde 15- Türk Eximbank tarafından yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonucunda işbu Uygulama Esasları nda yer alan şartlara ek olarak aşağıdaki konularda yeterli görülen firmalar ve projeler bu programdan yararlandırılır; Firmalar: Firma özkaynaklarının negatif olmaması. Firmaların kredi talebine konu sektörde deneyim sahibi olması, ticari moralite ve mali analiz itibariyle yeterli bulunmaları, gereklidir. Kredi Talebine Konu Proje: İhracatı artırma potansiyeli yüksek, teknik açıdan uygulanabilir, ekonomik, finansal ve ticari açılardan yapılabilir nitelikteki, ihracata yönelik veya döviz kazandırıcı faaliyetlere katkı sağlayan projeler finanse edilir. Projenin ihracata muhtemel katkısı veya döviz kazandırma kapasitesi belirtilir. Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun olması şartı aranarak Ek-1 de yer alan AYB nin yasaklı ve kısıtlı sektörler listesinde belirlenen şartlara uygun olarak finanse edilebilir. Ayrıca, arazi geliştirme amaçlı kısa vadeli finansman ihtiyaçları ve hisse senedi alımı benzeri tamamen finansal amaçlı işlemler bu kredi kapsamında finanse edilmez. Bu kredi programı kapsamında finanse edilecek mal ve hizmet alımlarının AYB Satın Alma Kılavuzu na uygun olması gerekmektedir. (http://www.eib.org/attachments/thematic/guide_procurement_services_en.pdf) 4

5 MÜRACAAT ŞEKLİ: Madde 16- Programdan yararlanmak isteyen firmalar aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Eximbank'a doğrudan başvuracaktır; Kredi Talep Formu 1 (Ek-2), Harcama Belgeleri Listesi (Ek-3 Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.), (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı). Harcama Belgeleri Listesi'nde yer alan faturalar, gerektiğinde Türk Eximbank tarafından kontrol amaçlı olarak talep edilebilecektir. Kullanılacak krediye esas ihracata konu olan malın ihracatçısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı ekte örneği bulunan muvafakatname 2 (Ek-4), muvafakatname veren firmanın noter tasdikli imza sirküleri sureti, İlgili odaca orijinal tasdikli Kapasite Raporu örneği, (Belge Türk Eximbank tarafından TOBB elektronik arşivinden de alınabilecektir.) Faks Sözleşmesi 3 (Ek Form-FS) (Noter tasdikli veya firma yetkililerince Türk Eximbank huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.), Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/kredi Garanti Fonu A.Ş. den getirilecek niyet mektubu (Ek Form: NM), Çevresel Fiş (Ek-5/Firma tarafından Türkçe ve İngilizce olarak doldurulacak), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınmış çevre ile ilgili mevzuata uygunluk durumunu belirten belgenin sureti Türk Eximbank a ibraz edilecektir, Yatırım Teşvik Belgesi veya Dahilde İşleme İzin Belgesi sureti (varsa), Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 4 Kredi talebine konu olan projenin ve firmanın durumuna bağlı olarak gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca, Türk Eximbank ın Madde 9 da açıklandığı şekilde bağımsız bir müşavir firmadan yararlanması halinde, firmalar, müşavir firmanın kendilerinden talep edeceği tüm belgeleri de vermekle yükümlüdür. SATIN ALMA USUL VE KURALLARI: Madde 17- Firmalar yatırım için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temininde dürüst, şeffaf ve adaletli tedarik süreçleri izleyerek, söz konusu mal ve hizmetleri uygun kalite ve rekabetçi fiyatlarla ve yatırımın gerektirdiği zamanda tedarik eder. Bu amaçla, firmalar kalite, fiyat ve teslimat zamanı bakımından en uygun teklifi dikkate alarak tedarikçi seçer. Yatırımın en uygun koşullarda gerçekleştirilmesini teminen firmalar, tedarik sözleşmeleri üzerinde sürdürülen müzakereleri yansız ve gereğince yürütür. Bu 1 Her başvuruda alınacaktır. 2 Her başvuruda alınacaktır. 3 İlk başvuruda alınacaktır. 4 Firma mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir. 5

6 bakımdan, firmalar, asgari 1 milyon Avro tutarındaki tedarik işlemleri için asgari üç tedarikçiden (yabancı ülkelerden alım yapılması durumunda en az iki ülkeden olmak üzere) teklif alınmasını ayrıca, tedarikçi seçiminde tedarikçinin yerleşik olduğu ülkeye bağlı olarak ayrımcılık yapılmadığını teminle mükelleftir. Firmalar, yönetimini kontrol ettiği şirketlerden teklif alamaz. Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, yukarıda özetlenen satın alma usul ve limitleri gözetilerek kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür. Firmaların bağlı ortaklıkları veya iştirakleri ile yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki harcamaları finanse edilmez. KREDİNİN SERBEST BIRAKILMA ŞEKİLLERİ: Madde 18- Kredi iki şekilde serbest bırakılabilir: Firmaya Ödeme: Firma tarafından gerçekleştirilmiş harcamalardan Türk Eximbank tarafından uygun bulunanlar firmanın bildireceği yurt içi banka hesabına TL cinsinden ödenir. Satıcıya Doğrudan Ödeme: Türk Eximbank ın uygun bulduğu durumlarda, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bedel Türk Eximbank tarafından doğrudan satıcının/hizmet verenin banka hesabına ödenebilir ve kredi borçlusu firmanın hesabı borçlandırılır. Satıcı/hizmet verenin Türkiye de yerleşik bir firma olması halinde bedel TL cinsinden, yurtdışında yerleşik yabancı bir firma olması halinde kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden ödenir. TEMİNAT VE DOKÜMANTASYON: Madde 19- Firmanın, Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek risk tutarının %100 ü oranında asli teminat tesis edilir. Teminat hesaplaması yapılırken, kredinin her dönemi için, krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat/belge taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilememesi durumunda oluşabilecek en yüksek risk tutarı hesaplanır ve belirlenen risk tutarı teminat hesabında dikkate alınır. Ancak, KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenecektir. Kredinin asli teminatlarının türü, nitelik ve tutarları proje bazında belirlenerek firmaya yazılı olarak bildirilir. A) Krediye İlişkin Asli Teminatlar: 1) Banka Teminat Mektubu: Türk Eximbank nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan bankalardan alınan, kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen ve geri ödeme süresine uygun vadeli düzenlenen Kesin Teminat Mektubudur. (Ek Form-TM) Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank a iletilmesi de mümkündür. Bu durumda, mektup vade sonunda yenilenmediği takdirde nakde çevrilir. 2) Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri 3) Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti: Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin kullandırılacağı döviz cinsinden düzenlenen Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu (Ek Form-KM) ile tesis edilen KGF Kefaleti. 6

7 B) Asli Teminatlara İlave Olarak Kredi kullandırımında, kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş Genel Kredi Sözleşmesi, ve Firma Taahhütnamesi alınır. o Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form-GKS), o Firma Taahhütnamesi (Ek-6), Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi söz konusu belgelerin firma yetkililerince Bankamız yetkilileri huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır. Ek Form-KM, Ek Form-TM, Ek Form-GKS ve Ek-6 firmanın kredi talebi Bankamızca onaylandıktan sonra düzenlenecektir. KULLANDIRIM: Madde 20-Tahsis edilen kredinin kullandırımı, yapılan işin ve kredi konusu sözleşmenin özellikleri dikkate alınarak firma tarafından kaşelenmiş ve yetkililerince imzalanmış Ek-3 Harcama Belgeleri Listesi nin Türk Eximbank a ibrazı karşılığında yapılacaktır. Kredi kullandırım koşulları işlem bazında kredi onayı ile birlikte firmaya yazılı olarak bildirilir. Kredinin onaylanması ve teminatların tesisinden sonra firmalar Madde 18 de yer alan kredinin serbest bırakılma şekillerinden hangisini kullanacağına karar verir ve Türk Eximbank a bildirir. Kredi kapsamındaki kullandırım tutarları, firmaya ait banka hesap numarasına aktarılır. Firmaya ödeme şekli kapsamında kredinin TL karşılığı, firma tarafından bildirilen hesaba aktarılır. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları ve Avro alış kurlarıdır. Kredinin serbest bırakılma şekillerinden Satıcıya Doğrudan Ödeme kapsamında ödeme yapılması halinde ödenecek tutar Madde 18 de belirtilen çerçevede TL ya da döviz olarak satıcı/ hizmet verenin hesabına aktarılır. GERİ ÖDEME: Madde 21- Kredinin dönem faizleri kredinin kullanıldığı tarihten itibaren 6 ncı ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6 şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk 7

8 bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Faiz tutarlarının hesaplanmasında sabit tam bölende yıl 360 gün olarak esas alınır. Geri ödemesiz dönemde kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihi takip eden 6 ncı ayda faiz tahsilatı yapılacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6 şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir. Kredi anaparası, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren geri ödemesiz döneme göre 1. veya 2. yılsonunda başlayacak şekilde 6 ayda bir eşit taksitler halinde ödenecektir. Kredi kullandırımlarında faiz tahsilat dönemlerinde tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden %5 oranında BSMV tahsilatı yapılacaktır. (İşletme Kredileri için geçerlidir.) Gerçekleştirilen her türlü tahsilat için yapılan mahsupta temerrüt faizi, komisyon, faiz ve anapara sırası esas alınır. Erken geri ödeme talebinin kredinin ödeneceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Türk Eximbank a bildirilmesi gerekir. Krediye erken kısmi kapama yapılması durumunda vadesi gelecek ilk taksit, kapamanın yapıldığı güne kadar işlemiş olan faizi tahakkuk ettirilerek alınır, bakiye ödeme tutarı kalan toplam anaparadan düşülerek, taksit tarihleri ve sayısı değiştirilmeden yeniden taksit tutarları belirlenir. Taksit tarihlerinde, ilk belirlenen taksit tutarına göre varsa anapara borcu ile bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden dönem faizi tahsil edilir. Türk Eximbank, kredinin ara dönem veya nihai vadesi itibariyle anapara taksidi ile tahakkuk eden faiz toplam tutarını, kredi geri ödeme tarihinden önce firmaya ihbar edecektir. Türk Lirası cinsinden kullandırılan döviz kredilerinin anapara tutarı ve ilgili faizi Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenebilir. Ancak kredinin döviz olarak kullandırılmış olması halinde anapara tutarı ve ilgili faizi, kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden geri ödenir. Türk Lirası kredilerde ise geri ödeme sadece TL olarak yapılabilecektir. Firma, Türk Eximbank'ın bildirdiği tutarı; -TL olarak geri ödeyecek ise, kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin kredi faiz ödeme/tasfiye tarihi/vadesinden en geç iki iş günü önce hangi ticari banka veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerini kredi faiz ödeme/tasfiye/vade tarihi ile Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına ödeyecektir. 8

9 Döviz kredilerinin anapara taksitleri ve/veya faizlerinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları ve Avro satış kurlarıdır. -Döviz olarak ödeyecek ise, döviz karşılığını kredi anapara taksitleri ve/veya dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç üç iş günü önce, hangi ticari banka Veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla kredi faiz ödeme/tasfiye /vade tarihi valörü ile, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir. Muhabir hesaplarımıza geç intikal eden tutarların ödeme valörü düzeltilerek (Back-value) doğru valörle hesabımıza girmesinin sağlanması mümkündür. MÜCBİR SEBEP VE EK SÜRE: Madde 22- Kredi kullanıcısı firma mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar zorlukları, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle imalatın ya da ihracatın tamamını veya bir kısmının gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamaz. Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki yatırım teşvik ve ihracat mevzuatındaki genel hükümler uygulanır. Türk Eximbank, bu kapsamda vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu krediye uygulayacağı faiz oranını yeniden belirleyebilir. DÖVİZ GETİRME SÜRESİ: Madde 23- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da belirtilen azami süreler dahilinde, varsa kambiyo yükümlülükleri yerine getirilir. İHRACAT/DÖVİZ (BELGE), HİZMET/TURİZM TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI: Madde 24- İhracat Taahhüdünün Kapatılması: İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdü kredi anapara, faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılır. İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte kredi vadesinin İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Karar ve bu karara ilişkin tebliğlerde yer alan azami vadelerden kısa olması halinde kredi konusu malın yasal süreler içerisinde kalacak şekilde kredi vadesini takip eden 3 ay içerisinde ihracı da Türk Eximbank tarafından değerlendirilir. Fiili ihraç tarihi olarak; Gümrük Beyannamesi nin kapanış tarihi veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınır. Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önceki ve kredi vadesinden sonraki bir tarih olamaz 9

10 (Ek yükleme süresi verilen krediler hariç). Gerçekleşmenin tespitinde FOB ihraç değeri esas alınır. Konteyner ile yapılan ihracatlara mahsus olmak üzere, konteynere yükleme tarihi de fiili ihraç tarihi olarak esas alınır. Ancak, bu gibi durumlarda, konteynere yüklemenin yapıldığı tarihin, ilgili GB de açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Kredinin kullandırıldığı döviz cinsi ile ihraç bedeli olarak alışı yapılan dövizlerin farklı olması halinde, ihraç bedeli dövizlerin kredinin kullandırıldığı döviz cinsine çevrilmesinde GB tarihindeki TCMB çapraz kurları uygulanır. GB FOB tutarı asgari kredi anapara, faiz ve varsa masraflar toplamından az olmayacaktır. İhracat taahhüdü kapsamındaki GB lerin firma nüshası asılları ile Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu (Ek-7) kredinin tasfiyesini takip eden en geç 30 gün içerisinde kredinin taahhüt hesabına saydırılmak üzere Türk Eximbank a tevsik edilecektir. Söz konusu belgeler, herhangi bir nedenle TCMB nezdinde bulunuyor ise, firma bu belgelerin fotokopileri ile birlikte TCMB dosya referans no larını bildirecektir. Grup Firması İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde (İhracat-2008/6) yer alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkündür. Peşin Döviz Peşin döviz veya red clause akreditif ödeme şekli ile gerçekleştirilen ihracatın kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, GB nin firma nüshaları üzerine gerekli şerhler düşülerek, kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. Serbest Bölge Türkiye de mukim firmaların, Türkiye de kurulu Serbest Bölgelere yaptıkları ihracatlarının ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. ülkelere yapıldığının taahhüt kapatma aşamasında Serbest Bölge İşlem Formunun Kullanıcı nüshasının aslı ve alıcının adına düzenlenen fatura ile belgelenmesi gerekmektedir. Söz konusu Serbest Bölge İşlem Formu kullanıcı nüshası üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülecektir. Türkiye de İkamet Etmeyenlere Yapılan Satışlar Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınan ve "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) ile Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş "İzin Belgesi" dahilinde yapılan satışlara ilişkin faturaların, İhracatçı Birlikleri 5 ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin 6 onayının 5 İlgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasından sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne onaylatılması gerekmektedir. 10

11 alınması kaydıyla, kredi ihracat taahhütlerine saydırılması mümkündür. Özel Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya şeklinde yapılan satışlarda Döviz Alım Belgesi ibrazı aranacak olup, her iki belgenin üzerine ihracat taahhüdü ile ilgili olarak şerh düşülecektir. Özel Takas Özel Takas çerçevesinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin (bağlı muamele kapsamında olmaksızın); ihracat veya ithalat işlemlerinde ülke ayırımı yapılmaksızın, Türk Eximbank tarafından kullandırılan ihracat kredilerinin taahhütlerinin kapatılmasında kullanılması mümkün olmaktadır. Navlun İhracatta taşımanın yerli firmaya yaptırılması ve bu hususun taşımayla ilgili faturadan tespit edilmesi kaydıyla CF ihracat bedeli de kredi ile ilgili taahhüde sayılabilecektir. Ancak, taşımanın bir hizmet ihracı olması nedeniyle, navlun bedelinin yurda getirilerek ihracatçı adına alışının yapılmış olmasının Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilmesi ve taşıma bedeline tekabül eden döviz tutarı kadar şerh düşülmesi gerekmektedir. İhraç Kaydıyla Teslim Krediyi kullanan firmanın imalatçı firma olması durumunda, ihraç kaydıyla mal teslim edilmesi aşamasında ihracatçı firma adına düzenlenen satış faturası ile ihracatçı firma beyanının ibrazı aranacak ve taahhüde saydırılacak tutar, malın fatura değerine tekabül eden döviz tutarını hiçbir şekilde aşmayacaktır. Döviz tutarının belirlenmesinde fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınacaktır. Ayrıca, imalatçı firma tarafından düzenlenen satış faturası ile GB de belirtilen malların, imalatçı firmanın Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi nin üretim konusunda yer alması gerekmektedir. Belge Kapsamında Taahhüdün Kapatılması: Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların DİİB kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda Ekonomi Bakanlığı na bağlı ilgili bölge müdürlüğüne, YTB kapsamında kullandıkları krediler için T.C. Ekonomi Bakanlığı na, VRHİB kapsamında kullandıkları krediler için ise TCMB na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Türk Eximbank a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. Belge taahhütlerine yönelik olarak ilgili merciler tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır. Söz konusu belgelere ilişkin taahhüt açığı olması halinde taahhüt açığı oranında Madde 27 de belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılır. Belge Kapsamında Olmayan Hizmet Taahhüdünün Kapatılması: Hizmet ve turizm sektöründe belgesiz kullandırılacak kredilerde firma, kredi taahhüdü tutarında kredi vadesi içerisinde verilen hizmet karşılığında yurtdışındaki yerleşik kişi veya kuruluşa düzenlenen faturaların dökümünü 6 Yetkili çıkış gümrük müdürlükleri; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne (Kapıkule), Kırklareli (Dereköy) ve Artvin (Sarp) İllerindeki bütün çıkış kapıları ve Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olup, bunların dışındaki herhangi bir gümrükçe tasdikli fatura işleme alınmayacaktır. 11

12 gösteren listenin (EK Form-TKF) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası kredi vadesini izleyen en geç 30 gün içerisinde Türk Eximbank a gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur. Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi üzerinden düzenlenmesi halinde, fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır. Taahhüdün kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde Madde 27 de belirtilen müeyyideler uygulanır. TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK İHRACAT: Madde 25- Türk Eximbank ın Uluslararası Kredi/Garanti Programları kapsamındaki ihracatlar ile diğer tüm kredi programları kapsamında taahhüde saydırılan ihracatlar AYB Kredisi nin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamaz. KREDİNİN GEÇ ÖDENMESİ VEYA ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER: KREDİNİN GEÇ ÖDENMESİ VEYA ÖDENMEMESİ: Madde 26- Krediye ait anapara, faiz ve Türk Eximbank tarafından uygulanacak müeyyide hükmündeki faiz ve benzeri tutarların tamamen veya kısmen vadesinde veya geri ödeme dönemlerinde ödenmemesi ya da geç ödenmesi halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. TAAHHÜDÜN KISMEN VEYA TAMAMEN YERİNE GETİRİLMEMESİ: Madde 27- İhracat/döviz taahhüdünün kredi süresi içerisinde ve diğer şartlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde Firma Taahhütnamesi nde yer alan müeyyideler uygulanır. Türk Eximbank işbu Uygulama Esasları nda belirtilen sürelerde ihracat taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirme hakkını saklı tutar. YÜRÜRLÜK: Madde 28- Döviz ve Türk Lirası kredilerine ilişkin ortak, özel hükümler ve eklerden oluşan işbu Uygulama Esasları Yönetim Kurulumuzun Uygulama Esaslarının değiştirilmesinde Genel Müdürlüğe yetki veren tarihli Kararı çerçevesinde alınan tarihli Genel Müdürlük Oluru ile tarihinden itibaren geçerlidir. 12

13 EKLER: AYB Yasaklı ve Kısıtlı Sektörler Listesi Kredi Talep Formu Harcama Belgeleri Listesi Muvafakatname Çevresel Fiş Firma Taahhütnamesi Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 EK FORMLAR : Niyet Mektubu Örnekleri Teminat Mektubu KGF Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu Genel Kredi Sözleşmesi Faks Sözleşmesi Taahhüt Kapatma Formu NM TM KM GKS FS TKF 13

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐNĐN UYGULAMA TALĐMATI DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI 11.06.2004 KISALTMALAR DAB DBT DFĐF DSB DTH GB HM TCMB TPKK

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı