ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru Grubu Soru No ORTAK KONULAR -5 ALAN BİLGİSİ 6-00 Genel Açıklama. Bu kitapçıkta 00 soru vardır. Cevaplamaa istediğiniz sorudan başlaabilirsiniz.. Sınav süresi 50 dakikadır.. İşaretlemelerinizi umuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme apacağınız alanı taşırmadan apınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını ıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuucu ile apılacağı için cevap kâğıdını katlamaınız, buruşturmaınız ve gereksiz işaret komaınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme apmanız durumunda o sorua verdiğiniz cevap anlış saılacaktır. 7. Testte anlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeecektir. Bu üzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek ararınıza olabilir. 8. Boş erleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 9. Hesap makinesi kullanılmaacaktır.

2

3 . f : R ORTAK KONULAR R, f ( ) cos a ln ; ; ; f ( ) olduğuna göre (e) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 4e e e e f değeri fonksionunun her erde sürekli olması için a kaç olmalıdır? A) C) D) E) e e e e B) C) D) 0 E). f ( ) arctan ( e ) olduğuna göre f (0) aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) C) D) E) 4 4. e d e e integralinin aşağıdakilerden hangisidir? A) ln c B) ln* c C) e ln e c D) e ln e c E) e ln e c sonucu

4 5. = eğrisi ile = - ve = 0 doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanını kaç birim karedir? A) B) C) D) sin diferansiel denkleminin genel çözümünü nedir? A) cos cos sin c B) cos c C) sin cos c D) cos c E) cos c E) Kg 0m 6m 6. d d 0 diferansiel denkleminin genel çözümünü bulunuz. A) B) C) c c c D) c E) c Şekilde bir motor eğik düzlem bounca 50kg lık cismi ukarı doğru çekmektedir. Cisim ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvveti 0,7 dir. Buna göre cisim sabit hızla hareket ediorsa ipteki gerilme nedir? A) 60 N B) 78 N C) 78 N D) 468 N E) 568 N

5 9. Tabanca ağzından 0 g lık bir mermi 500 m/s hızla çıkarsa kg lık tabancanın geri tepme hız ne olur? A),0m/s B),5m/s C),0m/s D),5m/s E),0m/s. I r c dr a Genişliği a ve uzunluğu b olan dikdörtgen bir ilmek, I akımı taşıan uzun bir telden c uzaklığa erleştirilmiştir. b Tel, ilmeğin uzun kenarına paraleldir. Teldeki akımın ilmekten geçirdiği toplam manetik akı nedir? ( manetik alan içeri doğru ve ilmeğin manetik alanı r doğrultusunda düzgün değildir.) 0. a b Dolu bir silindirik iletkenin arıçapı a ve ükü +q dur. Anı eksenli daha büük ve ihmal edilebilecek kalınlıkta silindirik bir kabuğun arıçapı b>a ve ükü q dur. L uzunluklu bu silindirik kondansatörün sığasını nedir? (Silindirin ük oğunluğu λ=q/l dir.) ob c A) B ln I a c oib B) B ln c a oib a c C) B ln c D) E) a B B ln Ib o ln Ib o c a c c a c c A) C B) C C) C L k ln( b / a) e kl e ln ( b / a ) kl e Qln ( b / a ) Q D) C ln( a / b) k e Q E) C ln( b / a) k. NH 4 HS (k) NH (g) + H S (g) tepkimesinin 000 K deki denge sabiti Kp = 0, ise, Kc değeri nedir? A),60-5 B) 7,450-4 C),40 - D) 6,0 4 E) 7,450 4

6 . lim ( ) sin sin( 9) limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 6. Otomobilde antifriz olarak genellikle etilen glikol (C H 6 O ) kullanılır. -5 ºC sıcaklığa kadar donmaması için 000 g sua kaç gram etilen glikol ilave edilmelidir?(su için K d =,86 ºC/m alınız.) A) 5 B) 50 C) 500 D) 750 E) Bir bilgisaarın RAM özellikleri neree tıklaarak vea nereden seçilerek kontrol edilebilir? 4. 0, M NH 4 CI çözeltisinin ph sı kaçtır? (K b =,80-5 alınız.) A),8 B),89 C) 5,89 D) 4,89 E) 6,89 A) Donatılar - Sistem araçları B) Aarlar - Denetim masası - Yönetimsel araçları C) Aarlar - Denetim Masası - Sistem D) Ağ Bağlantılarım üzerinde farenin sağ tuşu ve Özellikler E) Bilgisaarım üzerinde farenin sağ tuşu ve önetsel 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi anlıştır? 5. Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki etmez? A) Tepkime ısısı B) Tepkime sıcaklığı C) Tepkimee girenlerin derişimi D) Hız sabiti E) Tepkimee giren katı taneciklerin büüklüğü 4 A) CTRL+A ile farenin sağ tuşu kullanılarak klasör içindeki tüm veriler silinir. B) Klasör içindeki birkaç dosa, CTRL ile farenin sol tuşu kullanılarak seçilir. C) Belgelerim içindeki herhangi bir klasör içinde bulunan birkaç dosa başka bir klasöre CTRL+C ve CTRL +V ile kopalanır. D) Klasör içindeki dosalardan birkaçı başka bir klasöre CTRL+A dan sonra CTRL+X ve CTRL +V ile taşınır. E) Belgelerim içindeki herhangi bir klasör içinde bulunan birkaç dosa başka bir klasöre SHIFT +Yön tuşu ile CTRL+C ve CTRL +V ile kopalanır.

7 9. Ecel işlemcisinde anı X değerlerine karşı Y ve Y değerlerine göre grafikleri çizilmek istense bunun için aşağıdaki grafik türlerinden hangisi kullanılır? A) Sütun B) Dağılım C) Çubuk D) Çizgi E) Alan. Dependent Variable: Son ücret Model Linear Logarithmic Quadratic Cubic Eponential Model özeti R kare F df df Sig.,775 6,8 47,000 98,06,909,765 56,688 47, ,7, ,4 47, ,794,64 -E-005, , ,000-74,8,50-4E-005 E-00,707 7,00 47, ,45 4,E-005 The independent variable is ilk ücret. Parametre tahminleri Sabit b b b Yukarıda son ücret (bağımlı değişken) ile ilk ücret (bağımsız değişken) arasında oluşturulmuş beş modele ilişkin çıktılar er almaktadır. Buna göre en ii model aşağıdakilerden hangisidir? 0. Pro nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Linear B) Logarithmic C) Quadratic D) Cubic E) Eponential A) Pro, internet üzerinden erel ağ vea internete bağlı bir bilgisaar ile, dış düna arasındaki ilişkii sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. B) Pro, Kampus içinde kullanılır ve ana bilgisaar ile erel bilgisaar arasındaki ilişkii sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. C) Pro, kütüphane içinde kullanılır ve kütüphane içindeki erel bilgisaarlardan ana bilgisaara ulaşarak makale, dergi ve kitap taramasını sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. D) Pro, internet üzerinden erel ağ ile ana bilgisaar arasında ilişki sağlaan ve ana bilgisaara bağlı azıcı, taraıcı gibi çevresel donanımların kullanmasını sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. E) Bilgi işlemcilerin erleşke içinde ana bilgisaardan, erel bilgisaarların güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik duvarıdır. 5. Bir makine tarafından (şimdie kadar) üretilen rondelaların iç çapı ortalaması.004 cm ve standart sapması ise 0.00 cm dir. Bu rondelalar çapta 0.99 ile.06 cm arasında ise kabul edilir, aksi durumda kusurlu saılarak reddedilir. Çapların normal dağıldığını varsaarak, makinanın ürettiği kusursuz rondelaların üzdesi kaçtır? A) 9.4 B).54 C) 4.0 D) E) 80.68

8 Y Birikimli frekans(%) Yıllık Gelir (000Tl) X Yukarıdaki grafiğe göre medan (ortanca) değeri kaçtır? Yukarıdaki serpme grafiğine göre X ve Y değişkenleri arasında ilişki için hangi ifade doğrudur? A) 0 B) C) 8 D) 5 E) 50 A) İki değişken arasında ilişki oktur. B) İki değişen arasında doğrusal güçlü bir ilişki vardır. C) İki değişken arasında doğrusal zaıf bir ilişki vardır. D) İki değişken arasında ters önde bir ilişki vardır. E) İki değişken arasında geometrik ilişki vardır. 4. A ile uçanlar 9 kişi, B ile uçanlar 86 kişi, C ile uçanlar 95 kişi, üçüle de uçanlar 5 kişi, hem A hem C ile uçanlar 7 kişi, hem A hem B ile uçanlar 8 kişi Bir ülkedeki üç (A, B, C) hava olu şirketi ile uçanlara hangi şirketlerle uçtuklarına ilişkin anket ugulanmıştır. 500 denekten elde edilen sonuçlardan bir kısmı ukarıdaki gibidir. Buna göre hem A hem C ile uçanlar kaç kişidir? A) B) 9 C) 7 D) 55 E) 6 6

9 ALAN BİLGİSİ İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamlarındaki fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir? A) Titreşim B) Adınlatma C) Termal Konfor D) Antropometri E) Gürültü 7. Adınlatmanın birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lü B) Lümen C) Desibel D) Hertz E) Bar 8. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma sisteminin ergonomik olması için taşıması gereken şartlardan birisi değildir? A) Yapılabilirlik B) Katlanılabilirlik C) Hoşnutluk D) Taşınabilirlik E) Kabul edilebilirlik 9. Çalışanın çalışma erinden arılmadan sadece el ve kol hareketlerile çalıştığı işlerde, iş ölçümü için kullanılabilecek en ugun teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Zaman etüdü B) İş örneklemesi C) Önceden belirlenmiş hareket-zaman sistemleri D) Standart veri ve formül kullanımı E) Mukaese ve tahmin metodu 7 0. İş akış şemasında sembolü hangi faalieti sembolize eder? A) İşlem B) Kontrol C) Taşıma D) Bekleme E) Depolama. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel iş ükünün ölçülmesinde kullanılabilecek öntemlerden birisi değildir? A) Oksijen tüketimi öntemi B) Elektromiagram öntemi C) Nabız frekansı öntemi D) Kalp atım saısı öntemi E) İkincil iş öntemi. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bir ürünün standart zamanını belirlerken kullanılabilecek tekniklerden birisi değildir? A) MTM (Önceden belirlenmiş hareketzaman sistemleri) B) İş Örneklemesi C) Grup Zamanlama Tekniği D) Standart veri ve formül kullanımı E) İş Değerlendirme. Aşağıdaki alanlardan hangisi çalışanın enerji tüketimi ile ilgilenen bilim dalıdır? A) İş fizolojisi B) Antropometri C) Biomekanik D) İş psikolojisi E) İş sosolojisi

10 4. İnsan-makine ara kesiti ile gösterge ve kontrol panellerinin tasarımını konu edinen ergonomi bilimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilişsel ergonomi B) Fiziksel ergonomi C) Organizasonel ergonomi D) Yönetimsel ergonomi E) Psikolojik ergonomi İSTATİSTİK VE KALİTE KONTROL 8. Aşağıdakilerden hangisi niceliksel ölçüler için kullanılan kalite kontrol grafiklerinden birisi değildir? A) Ortalama kontrol grafiği B) Değişim aralığı kontrol grafiği C) Kusurlu oranı kontrol grafiği D) Standart sapma kontrol grafiği E) Birimler kontrol grafiği 5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan vücudunun tam istirahat halinde ve temel aşam fonksionlarını devam ettirebilmesi için gereken, en düşük enerji harcama düzeini ifade eder? A) Serbest zaman paı enerjisi B) İş paı enerjisi C) Bazal metabolizma enerjisi D) Toplam harcanan enerji E) Anaerobik Enerji 9. Aşağıdakilerden hangisi kalite malieti bileşenlerinden birisi değildir? A) Önleme malieti B) Proses malieti C) Ölçme değerlendirme malieti D) İçsel başarısızlık malieti E) Dışsal başarısızlık malieti 6. Aşağıdakilerden hangisi termal konforun bileşenlerinden birisi değildir? A) Sıcaklık B) Nem C) Basınç D) Hava akım hızı E) Radant sıcaklık 40. Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmaan hipotez testlerinden birisi değildir? A) Ki-Kare testi B) Mann-Whitne U testi C) Kruskal-Wallis testi D) Z-testi E) Run testi 7. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Antropometri B) Fizoloji C) Histoloji D) Biomekanik E) Antropoloji 8 4. Aşağıdakilerden hangisi kabul örneklemesi planlarından birisi değildir? A) Tek örnekli kabul planları B) İki örnekli kabul planları C) Çapraz örnekli kabul planları D) Çok örnekli kabul planları E) Ardışık örnekli kabul planları

11 4. Aşağıdakilerin hangisinde üretici riski doğru bir şekilde tanımlanmıştır? A) Üreticinin ii kaliteli bir partisinin reddedilmesi B) Üreticinin ii kaliteli bir partisinin kabul edilmesi C) Üreticinin kötü kaliteli bir partisinin kabul edilmesi D) Tüketicinin kötü kaliteli bir partii reddetmesi E) Tüketicinin kötü kaliteli bir partii kabul etmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir kalite seviesi kavramını doğru bir şekilde tanımlar? A) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği en kötü kalite seviesi B) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği en ii kalite seviesi C) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği ortalama kalite seviesi D) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda reddedeceği en üksek kalite seviesi E) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda reddedeceği en düşük kalite seviesi 45. İstatistiksel süreç kontrolünde, sürecin apısı den büük örnek büüklüğüne sahip örneklerin oluşturulmasına ugun değil ise bu sürecin kontrolü amacıla kullanılacak kontrol grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişim aralığı kontrol grafiği B) Birimler kontrol grafiği C) Standart sapma kontrol grafiği D) Kusurlu saısı kontrol grafiği E) Medan kontrol grafiği 46. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolde %00 muaenenin mümkün olmadığı durumlarda başvurulan bir öntemdir? A) Histogram B) Kabul örneklemesi C) Tabakalandırma D) Pareto analizi E) PERT şeması 47. Aşağıdakilerden hangisinde süreç etenek katsaısı doğru olarak tanımlanmıştır? A) C p = (ÜSS-ASS)/6σ B) C p = (ÜSS-ASS)/σ C) C p = (ÜSS+ASS)/6σ D) C p = (ÜSS+ASS)/σ E) C p = (ÜSS-ASS)/σ 44. Üç alt sistemin seri bağlanmasından oluşan bir sistemde alt sistem güvenilirlikleri sırasıla %80, %70 ve %90 ise tüm sistemin güvenilirliği nedir? A) %50 B) %70 C) %75 D) %80 E) %90 9 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 48. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin değişken malietlerinden birisi değildir? A) Enerji malieti B) Malzeme malieti C) İşçilik malieti D) Amortisman malieti E) Bina malieti

12 49. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? ( i:faiz oranı n: dönem saısı ) A) Bugünkü değeri (P) bilinen paranın gelecek değeri (F); F= P( + i) n /n B) Nihai değeri (F) bilinen paranın bugünkü değeri (P); P= F( + i) n C) Nihai değeri (F) bilinen paranın eşit ödemeleri (A); A = F [i / {( + i) n -} ] D) Eşit ödemeleri (A) bilinen paranın gelecek değeri (F); F = A [i ( + i) n -}] E) Bugünkü değeri (P) bilinen paranın gelecek değeri (F); F= P( + i ) n 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde duran varlıkların amortisman aırma şartlarından birisi değildir? A) İşletmede bir ıldan fazla kullanılabilir olması B) Yıpranmaa, aşınmaa vea kımetten düşmee maruz bulunması C) Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması D) İktisadi kımetin değerinin belli bir değeri aşması E) İşletmede en az beş ıl kullanılmış olması YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 5. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlarda oluşacak pozitif vea negatif sapmaları kriter apısına göre amaç fonksionu olarak belirleen programlama türüdür? 50. Bir işletmede parça başı değişken genel üretim malietleri TL ve sabit genel üretim malietleri.000 TL dir. İşletmenin malietlerde başabaş noktasına gelmesi için TL lik satış apması gerekmektedir. A) Hedef programlama B) Dinamik programlama C) Doğrusal olmaan programlama D) Doğrusal programlama E) Sezgisel programlama Bu bilgiler ışığında satılması gereken parça miktarı (adet) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 00 B) 500 C).000 D).500 E) Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlamanın varsaımlarından birisi değildir? A) Oranlanabilirlik B) Bölünebilirlik C) Belirlilik D) Değişebilirlik E) Toplanabilirlik

13 A ouncusu 54. ma z = 4 s.t ,, sınırsız E) ma w 4 s.t , 0, 0, 4 sınırsız Yukarıda verilen doğrusal programlama modelinin duali (ikili) aşağıdakilerden hangisidir? A) min w 4 s.t , =0 B) ma w 4 s.t , =0 55. Yukarıda bir ouna ait ödeme matrisi verilmiştir. Bu ounun değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) -/5 B) /5 C) /5 D) /5 E) -/5 B ouncusu I II I - II - C) min w s.t , 0, 0, 4 sınırsız D) ma w s.t , 0, 0, 4 =0 56. Aşağıdaki kavramlardan hangisi üretilen ürünlerin birden fazla üretim noktasından birden fazla tüketim noktasına taşınması ile ilgili problemleri ifade eder? A) Ulaştırma B) Atama C) En kısa ol D) Dal-Sınır E) Dengeleme

14 57., 58., 59. ve 60. sorular aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Ma z = 4 s.t. 9,, Verilen modelin dual (ikil) değişkenlerinin değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A) (S =, S =0, S =) B) (S =0, S =4, S =0) C) (S =4, S =0, S =) D) (S =0, S =, S =0) E) (S =, S =4, S =) modelinin optimal çözüm tablosu şu şekildedir: Katsaılar RHS s s s z / 0 / 0 -/ / s / / 0 / / 57. Aşağıdakilerden hangisi amaç fonksionunun optimal değeridir? A) / B) / C) 4 D) 6 E) Aşağıdakilerden hangisi. kısıtın sağ taraf sabitinin birim artırılmasının amaç fonksionuna apacağı katkıdır? A) Amaç fonksionunu / birim artırır. B) Amaç fonksionunu birim artırır. C) Amaç fonksionunun birim artırır. D) Amaç fonksionunu 4 birim artırır. E) Amaç fonksionuna katkısı oktur. 6. Aşağıdaki durumlardan hangisini içeren model bir doğrusal olmaan programlama modelidir? 58. Verilen modelin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? A) X =/, X =0, X =/ B) X =, X =6, X =/ C) X =7, X =/, X =6 D) X =, X =4, X = E) X =0, X =-/, X =0 A) Modelin / 4 5 şeklinde bir kısıt 5 içermesi B) Modelin amaç fonksionunun MaZ 8 şeklinde olması C) Modelin 4 şeklinde bir kısıt 4 içermesi D) Modelin amaç fonksionunun MaZ şeklinde olması E) Modelin 4 şeklinde bir kısıt içermesi

15 Yatırım Araçları 6., 6. ve 64. sorular aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 64. Hurwicz kriterine göre iimserlik katsaısı /5 olduğu durumda hangi atırım alternatifi seçilmelidir? Ekonominin Durumu İi Normal Kötü A B C D E A) A B) B C) C D) D E) E ÜRETİM PLANLAMA VE ÜRETİM YÖNETİMİ 65. Aşağıda verilen bilgisaarlı tesis düzenleme algoritmalarından hangisi geliştirici bir algoritmadır? Bir kişi tasarruflarını değerlendirmek amacıla 5 farklı atırım aracına atırım apmaı düşünmektedir. Ekonominin durumuna göre atırım araçlarından elde edeceği kazançlar ukarıdaki matriste verilmiştir. 6. Laplace kriteri kullanılacak olursa hangi atırım alternatifi seçilmelidir? A) A B) B C) C D) D E) E A) CORELAP B) ALDEP C) CRAFT D) PLANET E) HC Aşağıdaki kavramlardan hangisi eniden sipariş noktası için belirlenen miktarın, temin zamanında oluşan talepten büük olması durumunu ifade eder? A) Sipariş verme noktası B) Sıfır stok C) Güvenlik stoğu D) Sipariş miktarı E) Yok satma 6. Pişmanlık kriterine göre atırım apılacak olursa hangi atırım alternatifi seçilmelidir? A) A B) B C) C D) D E) E 67. Üretim hacmi açısından düşük, ürün çeşitliliği açısından üksek üretim apılan temel tesis düzenleme şekli hangisidir? A) Ürüne göre erleşim B) Sürece göre erleşim C) Hücresel erleşim D) Sabit pozisonlu ürüne göre erleşim E) Montaj tipi erleşim

16 68. Aşağıdakilerden hangisi ürüne göre erleşimin avantajlarından biri değildir? A) Ürünün akışı düzgün ve mantıksaldır. B) Bir birim ürünün toplam üretim zamanı daha kısadır. C) Süreç içi stoklar ok denecek kadar azdır. D) Nitelikli işçie gereksinim duulmaz. E) Ürün tasarımındaki değişikliklere karşı esneklik sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi klasik ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modelinin varsaımlarından birisi değildir? A) Talep miktarı belirlidir. B) Tedarik süresi belirlidir. C) Sipariş malietleri parti büüklüğünden bağımsızdır. D) Bir malzemenin EOQ değerini diğer malzemeler etkiler. E) Maliet apısı sabittir. 69. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin stratejik kararlarına ol gösteren uzun dönemli planlama faalietlerinden birisi değildir? A) Satış ve Üretim Planlama B) Kanak Planlama C) Kapasite İhtiaç Planlama D) Finansal Planlama E) Talep Tahminleri 7. Küçük bir işletme haftada 5 gün, günde vardia ve her vardiada 8 saat olmak üzere saatlik 00 br. üretim apmaktadır. İşletmede apılan çalışmalar sonucunda haftalık dinlenme ve hazırlık zamanları için %0 luk bir pa arıldığı görülmüştür. Bu işletmenin haftalık fiili kapasitesi ve belirli bir haftadaki üretim çıktısı br. olduğu durumda verimliliği aşağıdakilerden hangisidir? Fiili Kapasite İşletme Verimliliği A) %8, B) %80 C) 7.00 %8, D) 7.00 %80 E) 7.00 % Aşağıdaki faaliet türlerinden hangisi direkt olarak ürüne değer katan bir faaliettir? A) İşlem B) Taşıma C) Depolama D) Bekleme E) Kontrol 4 7. Aşağıda verilenlerden hangisi standart malzeme ihtiaç planlamasında kullanılan girdilerden birisi değildir? A) İş emirleri B) Ana üretim çizelgesi C) Stok durum bilgileri D) Ürün ağacı E) Parça üretim süreleri

17 74. Aşağıdaki bilgisaarlı tesis düzenleme algoritmalarından hangisi bölümler arası ilişkileri dikkate alan bir algoritmadır? A) ALDEP B) COFAD C) PLANET D) HC66 E) CRAFT YÖNETİM VE HİZMET SİSTEMLERİ 76. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet alanında, hizmet veren mevcut ugulamalardan birisi değildir? A) Kimlik Palaşım Sistemi(KPS) B) Adres Kaıt Sistemi(AKS) C) Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) D) Elektronik Kamu Palaşım Bilgi Sistemi(EKPBS) E) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi(TAKBİS) 75. İki çeşit ürün üretimi apan bir işletmenin bu ürünlere ait alık talep tahminleri, birinci tip ürün için sırasıla; 00, 0 ve 5 br., ikinci tip ürün için sırasıla; 00, 0 ve 90 br. dir. Stokla üretim apan bu işletme matematiksel programlama öntemile üretim planını çıkarmak istemektedir. Modelde; ikinci a sonunda birinci tip ürün için stokta kalan miktarı ve üçüncü a sonunda birinci tip üründen stok apılmaması durumunda ikinci tip üründen de stok olmaması gerektiğini gösteren kısıtlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 77. Aşağıdakilerden hangisi e-devlete geçiş hedeflerinden birisi değildir? A) Kamu önetiminde şeffaflığın sağlanması B) Özelleştirmee geçişin sağlanması C) Karar birimlerinin hızlı karar vermesinin sağlanması D) Harcamalarda tasarruf sağlanması E) Vatandaşın katılımının sağlanması X it : i. tip üründen t. ada üretilen miktar I it : i. tip üründen t. adaki stok miktarı M: Yeterince büük bir sabit saı A) I =I +X 00 I M.I B) I =I +X 0 I M.I C) I =I +X 00 I M.I D) I =I +X 0 I M.I E) I =I +X 0 I M.I Aşağıdakilerden hangisi öneticie karar verme aşamasında ararlı olabilmesi için bilginin sahip olması gereken karakteristiklerden birisi değildir? A) Tamlığı B) Zamanlılığı C) Fadalılığı D) Sadeliği E) Değeri

18 79. Bilgi sistemleri kapsamında karar tipleri ele alındığında; apısal (programlanabilir) ve apısal olmaan olarak ikie arılmaktadır. 8. I. Selfservis benzin II. Ev tamiri, boama III. Çim kesme, havuz temizleme Aşağıdaki seçeneklerden hangisi apısal karar tipine bir örnektir? A) Yeni bir araba modelinin müşteri memnunietine bağlı olarak Türkie pazarına girip girmemesi kararı B) Bir markette ürün erleşim politikasının belirlenmesi C) Şirket imajının değiştirilmesi D) Kurulu bir işletme için, planlanan sürece bağlı kalarak tesislerin erlerinin belirlenmesi E) Teknik analizler neticesinde elde edilen bilgileri kullanarak apılan tahminlerle hisse senedi alım/satım hareketi kararının verilmesi 80. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Sistemi öğelerinden biri değildir? A) Rapor(lar) B) Personel C) Donanım D) Veritabanı E) Yazılım 8. Aşağıdakilerden hangisi önetim bilgi sistemlerinin sunduğu raporlar sınıfına girmez? A) İstisnai raporlar B) Periodik raporlar C) Yarıapısal raporlar D) Özel istek raporları E) Planlı raporlar 6 Yukarıda verilen işlemlerin er aldığı sistemleri, hizmeti oğun olan sistem daha önde olacak şekilde sıralarsak hangi seçenek doğru olur? A) I-II-III B) III-II-I C) II-III-I D) III-I-II E) I-III-II 8. İçerisinde model tabanı barındıran bilgi sistemi hangisidir? A) Yönetim bilgi sistemi B) Veri işleme sistemi C) Veri tabanı önetim sistemi D) Ofis otomason sistemi E) Karar destek sistemi 84. Verii çevreden getiren ve izleen, verii firmadaki operasonlardan ve kadi işlemlerden akalaan, filtreleen, organize eden ve verii seçerek öneticie bilgi olarak sunan, öneticilere arzu ettikleri bilgii üretme imkanı sağlaan bir sistemdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki bilgi sistemi tiplerinden hangisine aittir? A) Yapa Zeka ve Uzman Sistemler(YZ ve US) B) Karar Destek Sistemleri (KDS) C) Ofis Otomason/Bilgi Sistemleri(OOS) D) Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) E) Kaıt/Veri İşleme Sistemleri (VİS)

19 85. Ugulama programları ve veritabanı arasında araüz olarak görev apan azılımlardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Veri tabanı B) Veri tabanı önetim sistemi C) Yönetim bilgi sistemi D) Ugulama programı E) Karar destek sistemi 86. Her bir kadı tek (benzersiz) olarak tanımlamak için kullanılan kaıttaki bir alana ada alanlara ne denir? A) Yabancıl anahtar B) Birincil anahtar C) Alanlar D) Dosalar E) Veritabanı 89. Hammaddee çeşitli süreçlerle değer katan a da arı mamul ve bileşenleri nihai ürüne dönüştüren pek çok organizason bulunmaktadır. Bununla birlikte malların üretim ve dağıtımına ardımcı olan ve sağladıkları gözle görülemez ve elle tutulamaz çeşitli şelerle insan aşamına değer ilave eden diğer organizasonlar da mevcuttur. I. Hizmet Sistemleri II. Bilgi Sistemleri III. Üretim Sistemleri IV. Servis Sistemleri Yukarıda verilen 4 sistemden hangisi/hangileri bu tanımda bahsedilen diğer organizasonlara karşılık gelir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve III E) I ve IV 87. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmasının aşamalarından birisi değildir? A) Teknik Fizibilite B) Eknomik Fizibilie C) Operasonel Fizibilite D) Çizelgeleme Fizibilitesi E) Sosal Fizibilite 88. Aşağıdakilerden hangisi eni sisteme geçiş aşamalarından birisi değildir? A) Yata Geçiş B) Safhalı Geçiş C) Pilot Geçiş D) Doğrudan Geçiş E) Paralel Geçiş Aşağıdakilerden hangisi Mal lara karşıt (zıt) olarak da tanımlanan Hizmet objelerinin(sisteminin) bir özelliği değildir? A) İşlemler insan odaklıdır. B) Sistem müşteri ile doğrudan ilişkilidir. C) Çıktısı soutdur ve çabuk bozulur. D) Çıktı kalitesi ölçümü zordur. E) Tesisin mevkii, müşteri teması için önemli değildir.

20 9. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet(H) ve Mal(M) arasındaki farklardan birisi değildir? A) H- Müşteri sürecin bir parçası M-Müşteri süreçten arık B) H- Üretim ve tüketim eşzamanlı M- Önce üretilir sonra tüketilir C) H- Yeniden satılamaz M-Yeniden satılabilir D) H- Toptan üretilebilir M- Toptan üretilemez E) H- Çalışanların müşterile ilişkisi oğun M- Müşterile ilişki çok az a da hiç ok 9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan anket değerlendirme öntemidir? A) AHP B) SERVANP C) ELECTRA D) TOPSİS E) SERVQUAL 94. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kapasitesinin önetilmesinde talebe önelik bir stratejidir? A) İşgücü seviesini değiştirme B) Otomason C) Rezervason/Randevu sistemlerini geliştirme D) Aarlanabilir kapasite oluşturma E) Hizmet sürelerini uzatma 9. Beklenmedik hizmet sunumu hatalarını, mevcut olmaan hizmet, düşük performanslı hizmet ve kabul edilemez hizmet olarak e aırdığımızda, aşağıdakilerden hangisi düşük performanslı hizmettir? A) Cam kenarında masa rezerve eden müşterinin bu talebinin karşılanamaması B) Seahat müşterisinin koltuğun arkaa atmadığını sölemesi C) ATM nin bozulması D) Lokanta müşterisinin çorbasında kıl olduğunu sölemesi E) Müşterinin bir saattir buradaız ama kimse siparişimizi almadı şikaeti Aşağıdaki hizmetlerden hangisi etkileşim ve kişiselleştirme derecesi önüle daha düşük, işgücü (emek) oğunluğunun derecesi önüle daha üksektir? A) Kitle Hizmet(Toptancılık) B) Hizmet Fabrikası(Eğlence ve dinlenme) C) Profesonel Hizmet(Doktorlar) D) Hizmet Atölesi(Hastane) E) Doğrudan Hizmet(Araba tamir)

21 Benzetim Soruları 96. Benzetim (Simülason) modelleri ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi anlıştır? A) Matematiksel model gibi çözülmezler. B) Bir girdi setine karşılık çıktı elde ederler. C) Alternatiflerin karşılaştırılması amacıla da kullanılır. D) Sadece deterministik sistemler için kullanılır. E) Genel olarak girdi-çıktı modelleri olarak adlandırılır. 98. Benzetim modelleri, çıktı analizi açısından modelin çalışma uzunluğunun belirli olup olmamasına göre bitişli ve bitişli olmaan olmak üzere ikie arılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Bitişli Olmaan Benzetim ugulamasına bir örnektir? A) Postanede 00 müşterinin işleminin tamamlanması ile verilen servis kalitesinin ölçülmesi B) Fabrika deposunda 0 alık süre için stokta ne kadar ürünün bulundurulması kararı C) Bir demirolu hattı için iki hızlı tren alternatifinden birisinin seçilmesi kararı D) ATM cihazından bir maaş döneminde para çekenlerin ortalama servis zamanının bulunması E) Günde vardia çalışan bir fabrikanın üretimdeki boş zaman analizinin apılması 97. Rassal faalietlerin olduğu gerçek sistemlerin benzetim modellerinde, kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi için rassal saı üretilmesi gerekmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi rassal saı üreteçlerinden istenen bir özelliktir? A) Benzetim çalışmalarında üretilecek rassal saı dizisinin uzunluğu (periodu) kısa olmalıdır. B) Benzetim çalışmalarında rassal saı dizilerinin her zaman anı sırada üretilmesi istenir. C) Rassal saı dizileri herhangi bir teorik vea ampirik dağılımdan üretilmelidir. D) Rassal saı dizisindeki saılar istatistikî olarak birbirinden bağımsız olmalıdır. E) Rassal saı dizilerinin dağılımı belirlenirse parametre tahmini apılmalıdır Bir benzetim modelinin çalışmasında, benzetim süresinin belirli anlarında, ele alınan sistemin durumunu tanımlaan ve değiştiren değişkenlere durum değişkeni adı verilmektedir. Aşağıda verilen sistem-durum değişkeni eşleştirmelerinden hangisi anlıştır? Sistem Durum Değişkeni A) Banka Meşgul Vezneler B) Hastane Hasta Bakımı C) Fabrika Makine Arıza Durumu D) Haberleşme Gönderilecek Mesaj Saısı E) Depo Stok Düzei

22 00. Bir üretim istasonunda el ile benzetim çalışması apılmak istenmektedir. Bu çalışma kapsamında istasondaki 6 iş parçası için gözlem apılmış ve aşağıda tabloda verilen değerler tutulmuştur. Parça No Varış zamanı (dk) İşleme alınma zamanı (dk) İstasonda anı anda sadece tek bir iş parçası işlem görebilmektedir ve bu nedenle istason önünde kuruk oluşmaktadır. Her bir parçanın işlem süresi 5 dakikadır. El ile benzetim çalışması sonucunda bir iş parçasının sistemde ortalama bekleme zamanı kaç dakikadır? A) 5.5 B) 0.0 C) 0.5 D) 5.0 E) 5.5 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 0

23

24 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak asaktır. Anı şekilde görevlilerin de adalarla akından ve alçak sesle konuşmaları asaktır.. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak asaktır. Sınav sırasında kopa apan, apmaa teşebbüs eden, kopa veren, kopa apılmasına ardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA azılacak ve bu adaların sınavları geçersiz saılacaktır. Görevliler kopa apmaa vea vermee kalkışanları uarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.. Adalar sınav sırasında görevlilerin her türlü uarılarına umak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz erleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli saılması, her şeden önce sınav kurallarına umanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak asaktır. Sınavın başlamasını izleen ilk 0 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adaların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleen ilk 5 dakika geçtikten sonra hiçbir ada sınava alınmaz. 5. Cevaplamaa geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde arılan erlere adınız ve soadınız ile ada, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka azınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek safası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz saılacaktır. 6. Cevap kâğıdına azılacak her türlü azı, rakam ve apılacak işaretlemeler için kou siah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem vea dolmakalem kesinlikle kullanılmaacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine apılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının safalarındaki boş erleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak asaktır. 8. Adaların soruları ve/vea sorulara verdikleri anıtları herhangi bir ere azmaları ve bunu sınav salonundan dışarıa çıkarmaları asaktır. 9. Sınav sırasında adaların birbirinden kalem, silgi vb. şeleri istemesi kesinlikle asaktır. 0. Adalar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kadetmee araan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir.. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedenile o oturumdaki sınavınız geçersiz saılacak ve hakkınızda asal işlem apılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ Unvan Değişikliği Sınavı KASIM 2015 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1. Bir işletmede mevcut sabit maliyetler kapsamında olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Süreçte kullanılacak tezgah/tezgahların satın alma maliyeti b) Süreçte kullanılacak tezgah/tezgahların

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma - 1 Ödevler 5 er kişilik 7 grup Hayali bir şirket kurulacak Bu şirketin kalite kontrol süreçleri raporlanacak Kalite sistem dokümantasyonu oluşturulacak

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 58 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 499 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I Yazarlar Prof.Dr. Müjgan SAĞIR (Ünite, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Mahmut ATLAS (Ünite, ) Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel kalite kontrol o Üretim ve hizmet süreçlerinin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özgür EKER EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğim: ETKİNLİK : Bir bisiklet arışındaki iki farklı parkur aşağıdaki gibidir. I. parkurda KL 00 metre ve II. parkurda AB 00 metre olduğuna

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir. Şans Değişkenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesikli

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 1. Ders. Benzetim nedir? Amaçları Avantajı Dezavantajı Uygulama Alanları Sistem Sistemin Bileşenleri

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 1. Ders. Benzetim nedir? Amaçları Avantajı Dezavantajı Uygulama Alanları Sistem Sistemin Bileşenleri Prof.Dr.Berna Dengiz 1. Ders Benzetim nedir? Amaçları Avantajı Dezavantajı Uygulama Alanları Sistem Sistemin Bileşenleri 1.GİRİŞ Benzetim, karmaşık sistemlerin tasarımı ve analizinde kullanılan en güçlü

Detaylı

y Konuşma sesleriyle ilgili nesnel değerler ortaya koyar. 1. seçenek: 2. seçenek: y Fonetik çözümleme, fonetik laboratuvarında ve

y Konuşma sesleriyle ilgili nesnel değerler ortaya koyar. 1. seçenek: 2. seçenek: y Fonetik çözümleme, fonetik laboratuvarında ve Fonetik Çözümleme: Niçin? Konuşma seslerile ilgili nesnel değerler ortaa koar. İnsan kulağıla aırt edilemeen pek çok özellik fonetik incelemele ortaa çıkarılabilir. Tekrarlaan ölçümlerde elde edilen değerler

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Adres Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü AFYONKARAHİSAR

FİZİK ANABİLİM DALI. Adres Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü AFYONKARAHİSAR Adres Afon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü AFYONKARAHİSAR Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 ılında kurulmuş olan Fizik Anabilim Dalı ilk öğrencilerini

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

istatistik 4. Bir frekans dağılımına ilişkin birikimli seriler 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

istatistik 4. Bir frekans dağılımına ilişkin birikimli seriler 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 2010 S 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek t ablolar ve f ormüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? ) Maddesel

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr Uasal Görüntü İileştirme/Filtreleme Doç. Dr. Fevi Karslı karsli@ktu.edu.tr İileştirme Herhangi bir ugulama için, görüntüü orijinalden daha ugun hale getirmek Ugunluğu her bir ugulama için sağlamak. Bir

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 1.HAFTA Amacı:Karar vericiler işletmelerde sahip oldukları kaynakları; insan gücü makine ve techizat sermaye kullanarak belirli kararlar almak ister. Örneğin; en iyi üretim miktarı

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Simülasyon Ders 1 Simülasyon, Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan

EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Simülasyon Ders 1 Simülasyon, Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Gerçek Dünya Sureci Sistemin davranışıyla ilişkili varsayımlar seti Modelleme & Analiz Ders 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan Simülasyon, gerçek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 Bölüm 2 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 21 2.1 Doğrusal Programlamanın

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde İnsan Kanakları Yönetimi nde nde EĞİTİM: YETİŞ İŞTİRME & GELİŞ İŞTİRME 6 Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT 1 İKY de EğitimE Personelin vea onların oluşturduklar turdukları grupların, işletmede i üklendikleri

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KMİLE TOSUN ELEKOĞLU 1 Mekanik olaları ölçmekte a da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büüklükler: Skaler büüklük: sadece bir saısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

9/14/2016 EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU. Giriş. (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş. Hafta 1. Yrd.Doç.Dr.

9/14/2016 EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU. Giriş. (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş. Hafta 1. Yrd.Doç.Dr. EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan Giriş Simülasyon, gerçek bir dünya süreci yada sistemindeki işlemlerin zamana bağlı değişimlerinin taklit edilmesidir.

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır.

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır. Elektrik enerjisinin artışına olan ihtiaç ıllık %10 civarındadır. Bu sebeple; Tesis saıları artırabilir. Var olan tesisler büütülebilir. Ham madde miktarı artırabilir. Kimasal enerjiden doğrudan elektrik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME GİRİŞ Bu bölümde benzetim için excel örnekleri önerilmektedir. Örnekler excel ile yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Benzetim örnekleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI 26 Mayıs, 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 10 11 12 TOPLAM Numarası (1-9) Ağırlık 45 15 30 20 110 Alınan Puan Yönerge 1. Bu sınavda

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 KÜTÜPHANECİLİK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 KÜTÜPHANECİLİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KASIM 2013 KÜTÜPHANECİLİK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı