ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru Grubu Soru No ORTAK KONULAR -5 ALAN BİLGİSİ 6-00 Genel Açıklama. Bu kitapçıkta 00 soru vardır. Cevaplamaa istediğiniz sorudan başlaabilirsiniz.. Sınav süresi 50 dakikadır.. İşaretlemelerinizi umuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme apacağınız alanı taşırmadan apınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını ıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuucu ile apılacağı için cevap kâğıdını katlamaınız, buruşturmaınız ve gereksiz işaret komaınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme apmanız durumunda o sorua verdiğiniz cevap anlış saılacaktır. 7. Testte anlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeecektir. Bu üzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek ararınıza olabilir. 8. Boş erleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 9. Hesap makinesi kullanılmaacaktır.

2

3 . f : R ORTAK KONULAR R, f ( ) cos a ln ; ; ; f ( ) olduğuna göre (e) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 4e e e e f değeri fonksionunun her erde sürekli olması için a kaç olmalıdır? A) C) D) E) e e e e B) C) D) 0 E). f ( ) arctan ( e ) olduğuna göre f (0) aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) C) D) E) 4 4. e d e e integralinin aşağıdakilerden hangisidir? A) ln c B) ln* c C) e ln e c D) e ln e c E) e ln e c sonucu

4 5. = eğrisi ile = - ve = 0 doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanını kaç birim karedir? A) B) C) D) sin diferansiel denkleminin genel çözümünü nedir? A) cos cos sin c B) cos c C) sin cos c D) cos c E) cos c E) Kg 0m 6m 6. d d 0 diferansiel denkleminin genel çözümünü bulunuz. A) B) C) c c c D) c E) c Şekilde bir motor eğik düzlem bounca 50kg lık cismi ukarı doğru çekmektedir. Cisim ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvveti 0,7 dir. Buna göre cisim sabit hızla hareket ediorsa ipteki gerilme nedir? A) 60 N B) 78 N C) 78 N D) 468 N E) 568 N

5 9. Tabanca ağzından 0 g lık bir mermi 500 m/s hızla çıkarsa kg lık tabancanın geri tepme hız ne olur? A),0m/s B),5m/s C),0m/s D),5m/s E),0m/s. I r c dr a Genişliği a ve uzunluğu b olan dikdörtgen bir ilmek, I akımı taşıan uzun bir telden c uzaklığa erleştirilmiştir. b Tel, ilmeğin uzun kenarına paraleldir. Teldeki akımın ilmekten geçirdiği toplam manetik akı nedir? ( manetik alan içeri doğru ve ilmeğin manetik alanı r doğrultusunda düzgün değildir.) 0. a b Dolu bir silindirik iletkenin arıçapı a ve ükü +q dur. Anı eksenli daha büük ve ihmal edilebilecek kalınlıkta silindirik bir kabuğun arıçapı b>a ve ükü q dur. L uzunluklu bu silindirik kondansatörün sığasını nedir? (Silindirin ük oğunluğu λ=q/l dir.) ob c A) B ln I a c oib B) B ln c a oib a c C) B ln c D) E) a B B ln Ib o ln Ib o c a c c a c c A) C B) C C) C L k ln( b / a) e kl e ln ( b / a ) kl e Qln ( b / a ) Q D) C ln( a / b) k e Q E) C ln( b / a) k. NH 4 HS (k) NH (g) + H S (g) tepkimesinin 000 K deki denge sabiti Kp = 0, ise, Kc değeri nedir? A),60-5 B) 7,450-4 C),40 - D) 6,0 4 E) 7,450 4

6 . lim ( ) sin sin( 9) limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 6. Otomobilde antifriz olarak genellikle etilen glikol (C H 6 O ) kullanılır. -5 ºC sıcaklığa kadar donmaması için 000 g sua kaç gram etilen glikol ilave edilmelidir?(su için K d =,86 ºC/m alınız.) A) 5 B) 50 C) 500 D) 750 E) Bir bilgisaarın RAM özellikleri neree tıklaarak vea nereden seçilerek kontrol edilebilir? 4. 0, M NH 4 CI çözeltisinin ph sı kaçtır? (K b =,80-5 alınız.) A),8 B),89 C) 5,89 D) 4,89 E) 6,89 A) Donatılar - Sistem araçları B) Aarlar - Denetim masası - Yönetimsel araçları C) Aarlar - Denetim Masası - Sistem D) Ağ Bağlantılarım üzerinde farenin sağ tuşu ve Özellikler E) Bilgisaarım üzerinde farenin sağ tuşu ve önetsel 8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi anlıştır? 5. Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki etmez? A) Tepkime ısısı B) Tepkime sıcaklığı C) Tepkimee girenlerin derişimi D) Hız sabiti E) Tepkimee giren katı taneciklerin büüklüğü 4 A) CTRL+A ile farenin sağ tuşu kullanılarak klasör içindeki tüm veriler silinir. B) Klasör içindeki birkaç dosa, CTRL ile farenin sol tuşu kullanılarak seçilir. C) Belgelerim içindeki herhangi bir klasör içinde bulunan birkaç dosa başka bir klasöre CTRL+C ve CTRL +V ile kopalanır. D) Klasör içindeki dosalardan birkaçı başka bir klasöre CTRL+A dan sonra CTRL+X ve CTRL +V ile taşınır. E) Belgelerim içindeki herhangi bir klasör içinde bulunan birkaç dosa başka bir klasöre SHIFT +Yön tuşu ile CTRL+C ve CTRL +V ile kopalanır.

7 9. Ecel işlemcisinde anı X değerlerine karşı Y ve Y değerlerine göre grafikleri çizilmek istense bunun için aşağıdaki grafik türlerinden hangisi kullanılır? A) Sütun B) Dağılım C) Çubuk D) Çizgi E) Alan. Dependent Variable: Son ücret Model Linear Logarithmic Quadratic Cubic Eponential Model özeti R kare F df df Sig.,775 6,8 47,000 98,06,909,765 56,688 47, ,7, ,4 47, ,794,64 -E-005, , ,000-74,8,50-4E-005 E-00,707 7,00 47, ,45 4,E-005 The independent variable is ilk ücret. Parametre tahminleri Sabit b b b Yukarıda son ücret (bağımlı değişken) ile ilk ücret (bağımsız değişken) arasında oluşturulmuş beş modele ilişkin çıktılar er almaktadır. Buna göre en ii model aşağıdakilerden hangisidir? 0. Pro nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Linear B) Logarithmic C) Quadratic D) Cubic E) Eponential A) Pro, internet üzerinden erel ağ vea internete bağlı bir bilgisaar ile, dış düna arasındaki ilişkii sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. B) Pro, Kampus içinde kullanılır ve ana bilgisaar ile erel bilgisaar arasındaki ilişkii sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. C) Pro, kütüphane içinde kullanılır ve kütüphane içindeki erel bilgisaarlardan ana bilgisaara ulaşarak makale, dergi ve kitap taramasını sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. D) Pro, internet üzerinden erel ağ ile ana bilgisaar arasında ilişki sağlaan ve ana bilgisaara bağlı azıcı, taraıcı gibi çevresel donanımların kullanmasını sağlaan bir geçiş (gatewa) sistemidir. E) Bilgi işlemcilerin erleşke içinde ana bilgisaardan, erel bilgisaarların güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik duvarıdır. 5. Bir makine tarafından (şimdie kadar) üretilen rondelaların iç çapı ortalaması.004 cm ve standart sapması ise 0.00 cm dir. Bu rondelalar çapta 0.99 ile.06 cm arasında ise kabul edilir, aksi durumda kusurlu saılarak reddedilir. Çapların normal dağıldığını varsaarak, makinanın ürettiği kusursuz rondelaların üzdesi kaçtır? A) 9.4 B).54 C) 4.0 D) E) 80.68

8 Y Birikimli frekans(%) Yıllık Gelir (000Tl) X Yukarıdaki grafiğe göre medan (ortanca) değeri kaçtır? Yukarıdaki serpme grafiğine göre X ve Y değişkenleri arasında ilişki için hangi ifade doğrudur? A) 0 B) C) 8 D) 5 E) 50 A) İki değişken arasında ilişki oktur. B) İki değişen arasında doğrusal güçlü bir ilişki vardır. C) İki değişken arasında doğrusal zaıf bir ilişki vardır. D) İki değişken arasında ters önde bir ilişki vardır. E) İki değişken arasında geometrik ilişki vardır. 4. A ile uçanlar 9 kişi, B ile uçanlar 86 kişi, C ile uçanlar 95 kişi, üçüle de uçanlar 5 kişi, hem A hem C ile uçanlar 7 kişi, hem A hem B ile uçanlar 8 kişi Bir ülkedeki üç (A, B, C) hava olu şirketi ile uçanlara hangi şirketlerle uçtuklarına ilişkin anket ugulanmıştır. 500 denekten elde edilen sonuçlardan bir kısmı ukarıdaki gibidir. Buna göre hem A hem C ile uçanlar kaç kişidir? A) B) 9 C) 7 D) 55 E) 6 6

9 ALAN BİLGİSİ İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamlarındaki fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir? A) Titreşim B) Adınlatma C) Termal Konfor D) Antropometri E) Gürültü 7. Adınlatmanın birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lü B) Lümen C) Desibel D) Hertz E) Bar 8. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma sisteminin ergonomik olması için taşıması gereken şartlardan birisi değildir? A) Yapılabilirlik B) Katlanılabilirlik C) Hoşnutluk D) Taşınabilirlik E) Kabul edilebilirlik 9. Çalışanın çalışma erinden arılmadan sadece el ve kol hareketlerile çalıştığı işlerde, iş ölçümü için kullanılabilecek en ugun teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Zaman etüdü B) İş örneklemesi C) Önceden belirlenmiş hareket-zaman sistemleri D) Standart veri ve formül kullanımı E) Mukaese ve tahmin metodu 7 0. İş akış şemasında sembolü hangi faalieti sembolize eder? A) İşlem B) Kontrol C) Taşıma D) Bekleme E) Depolama. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel iş ükünün ölçülmesinde kullanılabilecek öntemlerden birisi değildir? A) Oksijen tüketimi öntemi B) Elektromiagram öntemi C) Nabız frekansı öntemi D) Kalp atım saısı öntemi E) İkincil iş öntemi. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bir ürünün standart zamanını belirlerken kullanılabilecek tekniklerden birisi değildir? A) MTM (Önceden belirlenmiş hareketzaman sistemleri) B) İş Örneklemesi C) Grup Zamanlama Tekniği D) Standart veri ve formül kullanımı E) İş Değerlendirme. Aşağıdaki alanlardan hangisi çalışanın enerji tüketimi ile ilgilenen bilim dalıdır? A) İş fizolojisi B) Antropometri C) Biomekanik D) İş psikolojisi E) İş sosolojisi

10 4. İnsan-makine ara kesiti ile gösterge ve kontrol panellerinin tasarımını konu edinen ergonomi bilimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilişsel ergonomi B) Fiziksel ergonomi C) Organizasonel ergonomi D) Yönetimsel ergonomi E) Psikolojik ergonomi İSTATİSTİK VE KALİTE KONTROL 8. Aşağıdakilerden hangisi niceliksel ölçüler için kullanılan kalite kontrol grafiklerinden birisi değildir? A) Ortalama kontrol grafiği B) Değişim aralığı kontrol grafiği C) Kusurlu oranı kontrol grafiği D) Standart sapma kontrol grafiği E) Birimler kontrol grafiği 5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan vücudunun tam istirahat halinde ve temel aşam fonksionlarını devam ettirebilmesi için gereken, en düşük enerji harcama düzeini ifade eder? A) Serbest zaman paı enerjisi B) İş paı enerjisi C) Bazal metabolizma enerjisi D) Toplam harcanan enerji E) Anaerobik Enerji 9. Aşağıdakilerden hangisi kalite malieti bileşenlerinden birisi değildir? A) Önleme malieti B) Proses malieti C) Ölçme değerlendirme malieti D) İçsel başarısızlık malieti E) Dışsal başarısızlık malieti 6. Aşağıdakilerden hangisi termal konforun bileşenlerinden birisi değildir? A) Sıcaklık B) Nem C) Basınç D) Hava akım hızı E) Radant sıcaklık 40. Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmaan hipotez testlerinden birisi değildir? A) Ki-Kare testi B) Mann-Whitne U testi C) Kruskal-Wallis testi D) Z-testi E) Run testi 7. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Antropometri B) Fizoloji C) Histoloji D) Biomekanik E) Antropoloji 8 4. Aşağıdakilerden hangisi kabul örneklemesi planlarından birisi değildir? A) Tek örnekli kabul planları B) İki örnekli kabul planları C) Çapraz örnekli kabul planları D) Çok örnekli kabul planları E) Ardışık örnekli kabul planları

11 4. Aşağıdakilerin hangisinde üretici riski doğru bir şekilde tanımlanmıştır? A) Üreticinin ii kaliteli bir partisinin reddedilmesi B) Üreticinin ii kaliteli bir partisinin kabul edilmesi C) Üreticinin kötü kaliteli bir partisinin kabul edilmesi D) Tüketicinin kötü kaliteli bir partii reddetmesi E) Tüketicinin kötü kaliteli bir partii kabul etmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir kalite seviesi kavramını doğru bir şekilde tanımlar? A) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği en kötü kalite seviesi B) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği en ii kalite seviesi C) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda kabul edebileceği ortalama kalite seviesi D) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda reddedeceği en üksek kalite seviesi E) Müşterinin, gelen partileri üksek oranda reddedeceği en düşük kalite seviesi 45. İstatistiksel süreç kontrolünde, sürecin apısı den büük örnek büüklüğüne sahip örneklerin oluşturulmasına ugun değil ise bu sürecin kontrolü amacıla kullanılacak kontrol grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişim aralığı kontrol grafiği B) Birimler kontrol grafiği C) Standart sapma kontrol grafiği D) Kusurlu saısı kontrol grafiği E) Medan kontrol grafiği 46. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolde %00 muaenenin mümkün olmadığı durumlarda başvurulan bir öntemdir? A) Histogram B) Kabul örneklemesi C) Tabakalandırma D) Pareto analizi E) PERT şeması 47. Aşağıdakilerden hangisinde süreç etenek katsaısı doğru olarak tanımlanmıştır? A) C p = (ÜSS-ASS)/6σ B) C p = (ÜSS-ASS)/σ C) C p = (ÜSS+ASS)/6σ D) C p = (ÜSS+ASS)/σ E) C p = (ÜSS-ASS)/σ 44. Üç alt sistemin seri bağlanmasından oluşan bir sistemde alt sistem güvenilirlikleri sırasıla %80, %70 ve %90 ise tüm sistemin güvenilirliği nedir? A) %50 B) %70 C) %75 D) %80 E) %90 9 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 48. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin değişken malietlerinden birisi değildir? A) Enerji malieti B) Malzeme malieti C) İşçilik malieti D) Amortisman malieti E) Bina malieti

12 49. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? ( i:faiz oranı n: dönem saısı ) A) Bugünkü değeri (P) bilinen paranın gelecek değeri (F); F= P( + i) n /n B) Nihai değeri (F) bilinen paranın bugünkü değeri (P); P= F( + i) n C) Nihai değeri (F) bilinen paranın eşit ödemeleri (A); A = F [i / {( + i) n -} ] D) Eşit ödemeleri (A) bilinen paranın gelecek değeri (F); F = A [i ( + i) n -}] E) Bugünkü değeri (P) bilinen paranın gelecek değeri (F); F= P( + i ) n 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde duran varlıkların amortisman aırma şartlarından birisi değildir? A) İşletmede bir ıldan fazla kullanılabilir olması B) Yıpranmaa, aşınmaa vea kımetten düşmee maruz bulunması C) Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması D) İktisadi kımetin değerinin belli bir değeri aşması E) İşletmede en az beş ıl kullanılmış olması YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 5. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlarda oluşacak pozitif vea negatif sapmaları kriter apısına göre amaç fonksionu olarak belirleen programlama türüdür? 50. Bir işletmede parça başı değişken genel üretim malietleri TL ve sabit genel üretim malietleri.000 TL dir. İşletmenin malietlerde başabaş noktasına gelmesi için TL lik satış apması gerekmektedir. A) Hedef programlama B) Dinamik programlama C) Doğrusal olmaan programlama D) Doğrusal programlama E) Sezgisel programlama Bu bilgiler ışığında satılması gereken parça miktarı (adet) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 00 B) 500 C).000 D).500 E) Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlamanın varsaımlarından birisi değildir? A) Oranlanabilirlik B) Bölünebilirlik C) Belirlilik D) Değişebilirlik E) Toplanabilirlik

13 A ouncusu 54. ma z = 4 s.t ,, sınırsız E) ma w 4 s.t , 0, 0, 4 sınırsız Yukarıda verilen doğrusal programlama modelinin duali (ikili) aşağıdakilerden hangisidir? A) min w 4 s.t , =0 B) ma w 4 s.t , =0 55. Yukarıda bir ouna ait ödeme matrisi verilmiştir. Bu ounun değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) -/5 B) /5 C) /5 D) /5 E) -/5 B ouncusu I II I - II - C) min w s.t , 0, 0, 4 sınırsız D) ma w s.t , 0, 0, 4 =0 56. Aşağıdaki kavramlardan hangisi üretilen ürünlerin birden fazla üretim noktasından birden fazla tüketim noktasına taşınması ile ilgili problemleri ifade eder? A) Ulaştırma B) Atama C) En kısa ol D) Dal-Sınır E) Dengeleme

14 57., 58., 59. ve 60. sorular aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Ma z = 4 s.t. 9,, Verilen modelin dual (ikil) değişkenlerinin değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A) (S =, S =0, S =) B) (S =0, S =4, S =0) C) (S =4, S =0, S =) D) (S =0, S =, S =0) E) (S =, S =4, S =) modelinin optimal çözüm tablosu şu şekildedir: Katsaılar RHS s s s z / 0 / 0 -/ / s / / 0 / / 57. Aşağıdakilerden hangisi amaç fonksionunun optimal değeridir? A) / B) / C) 4 D) 6 E) Aşağıdakilerden hangisi. kısıtın sağ taraf sabitinin birim artırılmasının amaç fonksionuna apacağı katkıdır? A) Amaç fonksionunu / birim artırır. B) Amaç fonksionunu birim artırır. C) Amaç fonksionunun birim artırır. D) Amaç fonksionunu 4 birim artırır. E) Amaç fonksionuna katkısı oktur. 6. Aşağıdaki durumlardan hangisini içeren model bir doğrusal olmaan programlama modelidir? 58. Verilen modelin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? A) X =/, X =0, X =/ B) X =, X =6, X =/ C) X =7, X =/, X =6 D) X =, X =4, X = E) X =0, X =-/, X =0 A) Modelin / 4 5 şeklinde bir kısıt 5 içermesi B) Modelin amaç fonksionunun MaZ 8 şeklinde olması C) Modelin 4 şeklinde bir kısıt 4 içermesi D) Modelin amaç fonksionunun MaZ şeklinde olması E) Modelin 4 şeklinde bir kısıt içermesi

15 Yatırım Araçları 6., 6. ve 64. sorular aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 64. Hurwicz kriterine göre iimserlik katsaısı /5 olduğu durumda hangi atırım alternatifi seçilmelidir? Ekonominin Durumu İi Normal Kötü A B C D E A) A B) B C) C D) D E) E ÜRETİM PLANLAMA VE ÜRETİM YÖNETİMİ 65. Aşağıda verilen bilgisaarlı tesis düzenleme algoritmalarından hangisi geliştirici bir algoritmadır? Bir kişi tasarruflarını değerlendirmek amacıla 5 farklı atırım aracına atırım apmaı düşünmektedir. Ekonominin durumuna göre atırım araçlarından elde edeceği kazançlar ukarıdaki matriste verilmiştir. 6. Laplace kriteri kullanılacak olursa hangi atırım alternatifi seçilmelidir? A) A B) B C) C D) D E) E A) CORELAP B) ALDEP C) CRAFT D) PLANET E) HC Aşağıdaki kavramlardan hangisi eniden sipariş noktası için belirlenen miktarın, temin zamanında oluşan talepten büük olması durumunu ifade eder? A) Sipariş verme noktası B) Sıfır stok C) Güvenlik stoğu D) Sipariş miktarı E) Yok satma 6. Pişmanlık kriterine göre atırım apılacak olursa hangi atırım alternatifi seçilmelidir? A) A B) B C) C D) D E) E 67. Üretim hacmi açısından düşük, ürün çeşitliliği açısından üksek üretim apılan temel tesis düzenleme şekli hangisidir? A) Ürüne göre erleşim B) Sürece göre erleşim C) Hücresel erleşim D) Sabit pozisonlu ürüne göre erleşim E) Montaj tipi erleşim

16 68. Aşağıdakilerden hangisi ürüne göre erleşimin avantajlarından biri değildir? A) Ürünün akışı düzgün ve mantıksaldır. B) Bir birim ürünün toplam üretim zamanı daha kısadır. C) Süreç içi stoklar ok denecek kadar azdır. D) Nitelikli işçie gereksinim duulmaz. E) Ürün tasarımındaki değişikliklere karşı esneklik sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi klasik ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modelinin varsaımlarından birisi değildir? A) Talep miktarı belirlidir. B) Tedarik süresi belirlidir. C) Sipariş malietleri parti büüklüğünden bağımsızdır. D) Bir malzemenin EOQ değerini diğer malzemeler etkiler. E) Maliet apısı sabittir. 69. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin stratejik kararlarına ol gösteren uzun dönemli planlama faalietlerinden birisi değildir? A) Satış ve Üretim Planlama B) Kanak Planlama C) Kapasite İhtiaç Planlama D) Finansal Planlama E) Talep Tahminleri 7. Küçük bir işletme haftada 5 gün, günde vardia ve her vardiada 8 saat olmak üzere saatlik 00 br. üretim apmaktadır. İşletmede apılan çalışmalar sonucunda haftalık dinlenme ve hazırlık zamanları için %0 luk bir pa arıldığı görülmüştür. Bu işletmenin haftalık fiili kapasitesi ve belirli bir haftadaki üretim çıktısı br. olduğu durumda verimliliği aşağıdakilerden hangisidir? Fiili Kapasite İşletme Verimliliği A) %8, B) %80 C) 7.00 %8, D) 7.00 %80 E) 7.00 % Aşağıdaki faaliet türlerinden hangisi direkt olarak ürüne değer katan bir faaliettir? A) İşlem B) Taşıma C) Depolama D) Bekleme E) Kontrol 4 7. Aşağıda verilenlerden hangisi standart malzeme ihtiaç planlamasında kullanılan girdilerden birisi değildir? A) İş emirleri B) Ana üretim çizelgesi C) Stok durum bilgileri D) Ürün ağacı E) Parça üretim süreleri

17 74. Aşağıdaki bilgisaarlı tesis düzenleme algoritmalarından hangisi bölümler arası ilişkileri dikkate alan bir algoritmadır? A) ALDEP B) COFAD C) PLANET D) HC66 E) CRAFT YÖNETİM VE HİZMET SİSTEMLERİ 76. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet alanında, hizmet veren mevcut ugulamalardan birisi değildir? A) Kimlik Palaşım Sistemi(KPS) B) Adres Kaıt Sistemi(AKS) C) Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) D) Elektronik Kamu Palaşım Bilgi Sistemi(EKPBS) E) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi(TAKBİS) 75. İki çeşit ürün üretimi apan bir işletmenin bu ürünlere ait alık talep tahminleri, birinci tip ürün için sırasıla; 00, 0 ve 5 br., ikinci tip ürün için sırasıla; 00, 0 ve 90 br. dir. Stokla üretim apan bu işletme matematiksel programlama öntemile üretim planını çıkarmak istemektedir. Modelde; ikinci a sonunda birinci tip ürün için stokta kalan miktarı ve üçüncü a sonunda birinci tip üründen stok apılmaması durumunda ikinci tip üründen de stok olmaması gerektiğini gösteren kısıtlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 77. Aşağıdakilerden hangisi e-devlete geçiş hedeflerinden birisi değildir? A) Kamu önetiminde şeffaflığın sağlanması B) Özelleştirmee geçişin sağlanması C) Karar birimlerinin hızlı karar vermesinin sağlanması D) Harcamalarda tasarruf sağlanması E) Vatandaşın katılımının sağlanması X it : i. tip üründen t. ada üretilen miktar I it : i. tip üründen t. adaki stok miktarı M: Yeterince büük bir sabit saı A) I =I +X 00 I M.I B) I =I +X 0 I M.I C) I =I +X 00 I M.I D) I =I +X 0 I M.I E) I =I +X 0 I M.I Aşağıdakilerden hangisi öneticie karar verme aşamasında ararlı olabilmesi için bilginin sahip olması gereken karakteristiklerden birisi değildir? A) Tamlığı B) Zamanlılığı C) Fadalılığı D) Sadeliği E) Değeri

18 79. Bilgi sistemleri kapsamında karar tipleri ele alındığında; apısal (programlanabilir) ve apısal olmaan olarak ikie arılmaktadır. 8. I. Selfservis benzin II. Ev tamiri, boama III. Çim kesme, havuz temizleme Aşağıdaki seçeneklerden hangisi apısal karar tipine bir örnektir? A) Yeni bir araba modelinin müşteri memnunietine bağlı olarak Türkie pazarına girip girmemesi kararı B) Bir markette ürün erleşim politikasının belirlenmesi C) Şirket imajının değiştirilmesi D) Kurulu bir işletme için, planlanan sürece bağlı kalarak tesislerin erlerinin belirlenmesi E) Teknik analizler neticesinde elde edilen bilgileri kullanarak apılan tahminlerle hisse senedi alım/satım hareketi kararının verilmesi 80. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Sistemi öğelerinden biri değildir? A) Rapor(lar) B) Personel C) Donanım D) Veritabanı E) Yazılım 8. Aşağıdakilerden hangisi önetim bilgi sistemlerinin sunduğu raporlar sınıfına girmez? A) İstisnai raporlar B) Periodik raporlar C) Yarıapısal raporlar D) Özel istek raporları E) Planlı raporlar 6 Yukarıda verilen işlemlerin er aldığı sistemleri, hizmeti oğun olan sistem daha önde olacak şekilde sıralarsak hangi seçenek doğru olur? A) I-II-III B) III-II-I C) II-III-I D) III-I-II E) I-III-II 8. İçerisinde model tabanı barındıran bilgi sistemi hangisidir? A) Yönetim bilgi sistemi B) Veri işleme sistemi C) Veri tabanı önetim sistemi D) Ofis otomason sistemi E) Karar destek sistemi 84. Verii çevreden getiren ve izleen, verii firmadaki operasonlardan ve kadi işlemlerden akalaan, filtreleen, organize eden ve verii seçerek öneticie bilgi olarak sunan, öneticilere arzu ettikleri bilgii üretme imkanı sağlaan bir sistemdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki bilgi sistemi tiplerinden hangisine aittir? A) Yapa Zeka ve Uzman Sistemler(YZ ve US) B) Karar Destek Sistemleri (KDS) C) Ofis Otomason/Bilgi Sistemleri(OOS) D) Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) E) Kaıt/Veri İşleme Sistemleri (VİS)

19 85. Ugulama programları ve veritabanı arasında araüz olarak görev apan azılımlardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir? A) Veri tabanı B) Veri tabanı önetim sistemi C) Yönetim bilgi sistemi D) Ugulama programı E) Karar destek sistemi 86. Her bir kadı tek (benzersiz) olarak tanımlamak için kullanılan kaıttaki bir alana ada alanlara ne denir? A) Yabancıl anahtar B) Birincil anahtar C) Alanlar D) Dosalar E) Veritabanı 89. Hammaddee çeşitli süreçlerle değer katan a da arı mamul ve bileşenleri nihai ürüne dönüştüren pek çok organizason bulunmaktadır. Bununla birlikte malların üretim ve dağıtımına ardımcı olan ve sağladıkları gözle görülemez ve elle tutulamaz çeşitli şelerle insan aşamına değer ilave eden diğer organizasonlar da mevcuttur. I. Hizmet Sistemleri II. Bilgi Sistemleri III. Üretim Sistemleri IV. Servis Sistemleri Yukarıda verilen 4 sistemden hangisi/hangileri bu tanımda bahsedilen diğer organizasonlara karşılık gelir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve III E) I ve IV 87. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmasının aşamalarından birisi değildir? A) Teknik Fizibilite B) Eknomik Fizibilie C) Operasonel Fizibilite D) Çizelgeleme Fizibilitesi E) Sosal Fizibilite 88. Aşağıdakilerden hangisi eni sisteme geçiş aşamalarından birisi değildir? A) Yata Geçiş B) Safhalı Geçiş C) Pilot Geçiş D) Doğrudan Geçiş E) Paralel Geçiş Aşağıdakilerden hangisi Mal lara karşıt (zıt) olarak da tanımlanan Hizmet objelerinin(sisteminin) bir özelliği değildir? A) İşlemler insan odaklıdır. B) Sistem müşteri ile doğrudan ilişkilidir. C) Çıktısı soutdur ve çabuk bozulur. D) Çıktı kalitesi ölçümü zordur. E) Tesisin mevkii, müşteri teması için önemli değildir.

20 9. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet(H) ve Mal(M) arasındaki farklardan birisi değildir? A) H- Müşteri sürecin bir parçası M-Müşteri süreçten arık B) H- Üretim ve tüketim eşzamanlı M- Önce üretilir sonra tüketilir C) H- Yeniden satılamaz M-Yeniden satılabilir D) H- Toptan üretilebilir M- Toptan üretilemez E) H- Çalışanların müşterile ilişkisi oğun M- Müşterile ilişki çok az a da hiç ok 9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan anket değerlendirme öntemidir? A) AHP B) SERVANP C) ELECTRA D) TOPSİS E) SERVQUAL 94. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kapasitesinin önetilmesinde talebe önelik bir stratejidir? A) İşgücü seviesini değiştirme B) Otomason C) Rezervason/Randevu sistemlerini geliştirme D) Aarlanabilir kapasite oluşturma E) Hizmet sürelerini uzatma 9. Beklenmedik hizmet sunumu hatalarını, mevcut olmaan hizmet, düşük performanslı hizmet ve kabul edilemez hizmet olarak e aırdığımızda, aşağıdakilerden hangisi düşük performanslı hizmettir? A) Cam kenarında masa rezerve eden müşterinin bu talebinin karşılanamaması B) Seahat müşterisinin koltuğun arkaa atmadığını sölemesi C) ATM nin bozulması D) Lokanta müşterisinin çorbasında kıl olduğunu sölemesi E) Müşterinin bir saattir buradaız ama kimse siparişimizi almadı şikaeti Aşağıdaki hizmetlerden hangisi etkileşim ve kişiselleştirme derecesi önüle daha düşük, işgücü (emek) oğunluğunun derecesi önüle daha üksektir? A) Kitle Hizmet(Toptancılık) B) Hizmet Fabrikası(Eğlence ve dinlenme) C) Profesonel Hizmet(Doktorlar) D) Hizmet Atölesi(Hastane) E) Doğrudan Hizmet(Araba tamir)

21 Benzetim Soruları 96. Benzetim (Simülason) modelleri ile ilgili aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi anlıştır? A) Matematiksel model gibi çözülmezler. B) Bir girdi setine karşılık çıktı elde ederler. C) Alternatiflerin karşılaştırılması amacıla da kullanılır. D) Sadece deterministik sistemler için kullanılır. E) Genel olarak girdi-çıktı modelleri olarak adlandırılır. 98. Benzetim modelleri, çıktı analizi açısından modelin çalışma uzunluğunun belirli olup olmamasına göre bitişli ve bitişli olmaan olmak üzere ikie arılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Bitişli Olmaan Benzetim ugulamasına bir örnektir? A) Postanede 00 müşterinin işleminin tamamlanması ile verilen servis kalitesinin ölçülmesi B) Fabrika deposunda 0 alık süre için stokta ne kadar ürünün bulundurulması kararı C) Bir demirolu hattı için iki hızlı tren alternatifinden birisinin seçilmesi kararı D) ATM cihazından bir maaş döneminde para çekenlerin ortalama servis zamanının bulunması E) Günde vardia çalışan bir fabrikanın üretimdeki boş zaman analizinin apılması 97. Rassal faalietlerin olduğu gerçek sistemlerin benzetim modellerinde, kullanılacak değişkenlerin belirlenmesi için rassal saı üretilmesi gerekmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi rassal saı üreteçlerinden istenen bir özelliktir? A) Benzetim çalışmalarında üretilecek rassal saı dizisinin uzunluğu (periodu) kısa olmalıdır. B) Benzetim çalışmalarında rassal saı dizilerinin her zaman anı sırada üretilmesi istenir. C) Rassal saı dizileri herhangi bir teorik vea ampirik dağılımdan üretilmelidir. D) Rassal saı dizisindeki saılar istatistikî olarak birbirinden bağımsız olmalıdır. E) Rassal saı dizilerinin dağılımı belirlenirse parametre tahmini apılmalıdır Bir benzetim modelinin çalışmasında, benzetim süresinin belirli anlarında, ele alınan sistemin durumunu tanımlaan ve değiştiren değişkenlere durum değişkeni adı verilmektedir. Aşağıda verilen sistem-durum değişkeni eşleştirmelerinden hangisi anlıştır? Sistem Durum Değişkeni A) Banka Meşgul Vezneler B) Hastane Hasta Bakımı C) Fabrika Makine Arıza Durumu D) Haberleşme Gönderilecek Mesaj Saısı E) Depo Stok Düzei

22 00. Bir üretim istasonunda el ile benzetim çalışması apılmak istenmektedir. Bu çalışma kapsamında istasondaki 6 iş parçası için gözlem apılmış ve aşağıda tabloda verilen değerler tutulmuştur. Parça No Varış zamanı (dk) İşleme alınma zamanı (dk) İstasonda anı anda sadece tek bir iş parçası işlem görebilmektedir ve bu nedenle istason önünde kuruk oluşmaktadır. Her bir parçanın işlem süresi 5 dakikadır. El ile benzetim çalışması sonucunda bir iş parçasının sistemde ortalama bekleme zamanı kaç dakikadır? A) 5.5 B) 0.0 C) 0.5 D) 5.0 E) 5.5 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 0

23

24 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak asaktır. Anı şekilde görevlilerin de adalarla akından ve alçak sesle konuşmaları asaktır.. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak asaktır. Sınav sırasında kopa apan, apmaa teşebbüs eden, kopa veren, kopa apılmasına ardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA azılacak ve bu adaların sınavları geçersiz saılacaktır. Görevliler kopa apmaa vea vermee kalkışanları uarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.. Adalar sınav sırasında görevlilerin her türlü uarılarına umak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz erleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli saılması, her şeden önce sınav kurallarına umanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak asaktır. Sınavın başlamasını izleen ilk 0 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adaların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleen ilk 5 dakika geçtikten sonra hiçbir ada sınava alınmaz. 5. Cevaplamaa geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde arılan erlere adınız ve soadınız ile ada, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka azınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek safası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz saılacaktır. 6. Cevap kâğıdına azılacak her türlü azı, rakam ve apılacak işaretlemeler için kou siah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem vea dolmakalem kesinlikle kullanılmaacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine apılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının safalarındaki boş erleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak asaktır. 8. Adaların soruları ve/vea sorulara verdikleri anıtları herhangi bir ere azmaları ve bunu sınav salonundan dışarıa çıkarmaları asaktır. 9. Sınav sırasında adaların birbirinden kalem, silgi vb. şeleri istemesi kesinlikle asaktır. 0. Adalar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kadetmee araan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir.. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedenile o oturumdaki sınavınız geçersiz saılacak ve hakkınızda asal işlem apılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I DERS NOTLARI Doç. Dr. Demet BAYRAKTAR Yard. Doç. Dr. Ferhan ÇEBİ Eylül 2003-Istanbul 1. KARAR VERMEDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1.1.

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı