Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu"

Transkript

1 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yavını-No: 338 Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını-No: 23 Yerel Yönetimler Reformunu Destekleme Programı Kitap Dizisi/5 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Editör Tayfun Çınar Haziran 2007

2 TODAİE Yayın No; 338 YYAEM Yayın No: 23 ISBN: Basım, Haziran 2007 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Yayına Hazırlayan: Tayfun Çınar , Tü rkiye v e O rta D oğu A m m e İdaresi Enstitüsü Bu kitabın bülün haklan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne aittir. Yayınevinin yaalı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik veya fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Yazılann içeriğinden ve özgünlüğünden yazarlan sommiudur. K apak Tasarım ı Şahin Özcan D izgi Züifuye Gürüniü Baskı ve Cilt Sanyıidız Basımevi Kağıt Ambalaj Gıda Paz. Tic. San. Ltd. Şti: Garsan Sanayi Sitesi 654.Sokak No: 66 Ergazi-Badkent/Ankara Tel: Türkiye ve Orta Doğu A m m e İdaresi Enstitüsü 85. Cddde N o: ö, Yücctepe / A N K AR A Tel: Faks: E-posta: to d a to d a ie.a o v.tr (JRL: w w w.todaie.q ov.tr

3 içindekiler Ayşegül Sabuktay Sunuş...1 Tayfun Çınar Kitap Hakkında... 3 Neşe Songür Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim...5 Ertan Erüz Yerel Yönetimlerde Performans Değerlendirme Murat Kuduksaman Çok-Yıllık Yatırım Planlaması, Mali İnceleme, Mali Analiz, Fizibilite ve Proje Hazırlama, Yatırım Programına Giriş İçin Gerekli Usul ve Kriterler Murat Gürsoy Proje Geliştirme ve Uygulama Hayrettin Güngör Mahalli İdarelerde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Uygulaması ve Harcama Süreci Cevdet Sökmen Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüsleri Süleyman Elban Belediyelerde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri D izin...195

4

5 Sunuş Bu kitap, Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı nm bir ü- rünü. Programın hazırlandığı 2001 yılında başlığı, Yerel Yönetimler Reformu Programı'ydı. Reform Programı, Avrupa Birliği nin yasama sürecine müdahil olmak ve yerel yönetimler alanında yapılacak yasa değişikliklerini yönlendirme çabasının aracıydı. Programın hazırlık çalışmalannda yasa taslağı hazırlama sürecinde doğrudan yabancı uzmanlann çalıştırılması öngörülmüştü. Ancak TBMM, Avrupa Birliği nin doğrudan konuya müdahil olmasının kurumsal aracı olacak bu Programın başlamasından önce yerel yönetimlerle ilgili yeni yasaları çıkardı ve TBMM nin, Cumhurbaşkanlığı nın ve Anayasa Mahkemesi nin çalışmalarıyla biçimlenen Yerel Yönetimler Reformu kısmen gerçekleştirilmiş oldu. Avrupa Birliği, "yerel yönetimler reformunun hazırlanmasında doğrudan yer alamadık, uygulanmasına destek olalım anlayışı ile Programın kapsamını reformun kamu yönetimine benimsetilmesine ve İçişleri Bakanlığı nın örgütsel yapısının reformu uygulamaya uygun hale getirilmesinin desteklenmesine odaklanacak şekilde değiştirdi. MEDA fonundan desteklenen Program, reformun eğitim ve eğitim malzemesi sağlayarak desteklenmesi işinde TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin bu alandaki kapasitesini kullanmayı ve bu kapasiteyi geliştirmeyi amaçlamıştı. Yerel yönetimlerin hukuka uygun iş görmesini, gerekli eğitimi sağlayarak desteklemek TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin de amaçlarından birisi. Böylece, TODAİE, yeni yasalann benimsenmesini eğitim vererek desteklemek isteyen Avrupa Birliği ile aynı amaçta birleşmiş oldu. Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı kapsamında 2006 yılında Avrupa Biriiği ile TODAİE arasında imzalanan bir sözleşme ile bu ortak amaç çerçevesinde Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisinin hazırlanması öngörüldü. TODAİE nin amaçları arasında hem kamu yönetimi alanında uygulamayı desteklemek hem de akademik bilgi üretmek olduğu için akademik bilgi üretimi süreci ile uygulamayı destekleme süreci her iki alanda da çalışan akademisyenler açısından çelişldli sonuçlar üretebiliyor. Bu kitabın yazarlannın tamamının yerel yönetimler reformunu desteklemeyi amaçladığını söyleyemeyiz, akademik bilgi üreterek reformu eleştirenler hiç de az değil. Ancak reform yasa metinlerinde ifade edildikten sonra uygulamacılar açısından yasaya uygun iş yapmanın" vazgeçilmez uğrağı olmak zorunda. Yerel yönetimler reformunu eleştiren birisi olarak bu sürecin içinde yer almam da İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği nin işbirliği ile kotardığı Yerel Yönetimler Reformu Programı'nm TODAİE ile ilişkili hale gelmesi ve bu işle görev

6 2 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu lendirilmemle başladı. Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisi TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi nin yerel yönetimlerin yasalara uygun çalışmasını destekleme çabası ile Avrupa Birliği nin yerel yönetimler reformunu desteklemesi çabasının somut ürünüdür. Ayşegül Sabuktay* Dr., Türkiye ve Orta D oğu A m m e İdaresi Enstitüsü.

7 Kitap Hakkında Yerel Yönetimler Reformuna Destek Programı Kitap Dizisinin Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet StM^umu başlıklı beşinci kitabı yedi yazı içermektedir. Kitabın Meşe Songür tarafından hazırlanmış bulunan ilk yazısı Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim başlığını taşımaktadır. Yazıda stratejik yönetimin kavramsal çerçevesi ve özellikleri ele alınarak dünyada ve Türkiye de kamu sektöründe stratejik yönetim uygulamaları gözden geçirilmektedir. Yazının izleyen bölümünde Türkiye de kamu sektöründe stratejik yönetim süreci ve aşamaları örneklerle ayrıntılı ve somut bir biçimde incelenmiştir. Ertan Erüz tarafından hazırlanan Yerel Yönetimlerde Performans Değerlendirme" başlıklı ikinci yazıda performans değerlendirmesi kavramı çeşitli boyutlarıyla incelendikten sonra, mevzuat çerçevesinde Türkiye de yerel yönetimlerde performans değerlendirilmesine odaklanılmaktadır. Yazıda ayrıca etkili bir performans değerlendirilmesi yapılabilmesinin kilit konulanndan olan performans ölçümü üzerinde durulmuştur. Murat Kutluksaman tarafından hazırlanmış bulunan Çok Yıllık Yatırım Planlaması, Mali İnceleme, Mali Analiz, Fizibilite ve Proje Hazırlama, Yatınm Programına Giriş îçin Gerekli üsul ve Kriterler" başlıklı yazıda kamu yönetimlerinin yatırım planlaması ve hizmet sunumunda son yıllarda daha da önemli hale gelen proje, yatınm, yatırım projesi, kamu yatırım projesi, proje döngüsü, proje analizi, kamu yatırım programı ve süreci gibi konular ele alınarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Kitabın Murat Gürsoy tarafından kaleme alınan dördüncü yazısı Proje Geliştirme ve Uygulama başlığını taşımaktadır. Yazıda somut ve uygulamaya dönük örneklerle yerel yönetimlerde proje geliştirme ve uygulama konusu işlenmiştir. Kitabın beşinci yazısı Yerel Yönetimlerde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Uygulaması ve Harcama Süreci başlığını taşımaktadır. Hayrettin Güngör tarafından hazırlanan yazıda ülkemizde 78 yıl süreyle uygulanmış bulunan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu yerine çıkarılan 5018 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ve uygulaması üzerinde durularak yerel yönetimlerde harcama sürecinin değişmesi irdelenmektedir. Bu kapsamda harcama sürecinde yer alan görevlilerin durumları da İncelenmektedir. Cevdet Sökmen in kaleme aldığı Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüsleri adlı yazı da yerel yönetimlerde hizmet sunumunun önemli konulanndan birini oluşturmaktadır. Bu yazıda belediye şirketleri ve işletmeleri son düzenlemeler de göz önünde tutularak irdelenmektedir. Kitabın son yazısı Belediyelerde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri" başlığını taşımaktadır. Süleyman Elban tarafından hazırlanan bu yazıda imtiyaz sözleşmelerinin kavramsal ve hukuksal çerçevesi ortaya konulduktan

8 4 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu sonra belediyelerde ve büyükşehirlerde imtiyaz devri, tahkim uygulamaları, yap-işlet-devret modeli anlatılmaktadır. Tayfun Çınar* Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi.

9 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Neşe Songür* Yaşadığımız yüzyılda başta ekonomi ve teknoloji olmak üzere her a- landa yaşanan hızlı değişimler özel işletmelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını da etkilemektedir. Devletten ve kamu yönetiminden beklentiler farklılaşmakta, vatandaşlar sunuları hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını istemektedirler. Kamu yönetimi bir yandan varolan yönetsel ve finansal sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Değişim kaçınılmaz olduğuna göre, kamu kurumlan değişimle başa çıkmayı, bir başka ifade ile değişimi yönetmeyi öğrenmelidirler. Değişimi yönetmede kullanılabilecek yaklaşımlardan biri de stratejik yönetim dir. Kamu kurumlan sürekli değişen toplumsal beklentilere cevap vermek için ellerindeki kıt kajflnaklan etkili ve verimli biçimde kullanmak zorundadırlar. İşte bu noktada stratejik yönetim, kıt kaynaklarla çalışmak zorunda olan kamu kurumlannın nereye gideceklerini belirieyerek daha rasyonel kararlar almalarında yardımcı olacak bir araç olarak değerlendirilebilinir. 1. Stratejik Yönetimin Kavramsal Çerçevesi Strateji, TDK Sözlüğünde önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol" ve bir ulusun veya uluslar topluluğunun, banş ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı biçiminde tanımlanmaktadır. Kelimenin kökenine bakılacak olursa, kimi kaynaklarda Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki stratum dan geldiği söylenmektedir (Eren, 2002: 1). Kimi kaynaklarda ise, eski Yunan generallerinden Strategos un bilgi ve sanatını belirmek için kullanıldığı ifade edilmektedir (Dinçer, 2003: 16). Kelimenin eski Yunanca ordu anlamındaki stratos ve yönetme, yön verme, gütme anlamındaki ago kelimelerinin birleştirilmesiyle oluştuğu da belirtilmektedir (Aktan, 1999: 5). Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, tüm tanımlamalann benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da yön göstermeyle ilgilidir. Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Askeri strateji, bir savaşta ordulann girişecekleri harekat ve faaliyetlerin tasarlanması ve yönetilmesi sanatıdır. Burada amaç mevcut kaynaklan ' Doç. Dr., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

10 6 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması oe Hizmet Sunumu en etkili ve ekonomik biçimde kullanarak (en az kayıp, gider ve zararla) zafere ulaşmaktır (ülgen ve Mirze, 2004: 33). Strateji kavramının işletme ve yönetim alanında kullanılmaya başlanması 20. yüzyılın ikinci yarısını bulmuştur. Strateji kavramının buradaki anlamının daha iyi anlaşılabilmesi, için aşağıda farklı bakış açılarıyla yapılmış çeşitli strateji tanımlarına yer verilmiştir. Strateji, planlama ufku uzun kararlar dizisidir. Strateji, örgütün nereye ve nasıl gitmesinin istendiğine karar vermektir. Strateji, gelecekteki planlanan gelişmelerin ışığı altında, bugünkü kararlann kalitesini artırmaktır. Strateji, örgütün iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlayacak faaliyetlerdir. Strateji, örgütün hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini, ne tür bir örgüt olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan amaç, hedef ve görevlerin tümü ve bunları gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen addır. Tanımlardan, stratejinin işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kajmaklarını harekete geçiren bir anlam taşıdığı bir başka ifade ile askeri anlamdaki stratejiden farklı olmadığı söylenebilir. Tüm örgütü bir strateji çerçevesinde bütünleştiren kapsamlı bir yaklaşım olarak 1960 lardan beri özel sektörde kullanılan (Denhardt ve Vinzant, 2000: 493) stratejik yönetim, bir örgütün amaçlanna ulaşmasını sağlayacak karşılıklı işlevsel karartan alma, uygulama ve değeriendirme sanatı ve bilimi olarak kabul edilmekte ve tanımlanmaktadır (David, 1997: 4). Stratejik yönetim; örgütün dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak da tanımlanmaktadır (Dinçer, 2003: 35). Kısaca stratejik yönetim, işletmenin dış çevresi ile ilgili inceleme ve analizleri kapsar ve uzun vadede örgütün ne olacağıyla ilgili soruları cevaplandınr. Diğer bir deyişle stratejik yönetim, örgütün bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Bu nedenle örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin beliriemesini gerektirir.

11 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 1 Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlannın yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yapan bilim insanlarının başında Ansoff gelmektedir. Ansoff örgütsel performansın artırılmasında stratejik yönetimin çok önemli rol oynadığına inanmaktadır. Ansoff un geliştirdiği stratejik haşan paradigması beş unsurdan oluşmaktadır (Aktan, 2000; 11): Bütün örgütler için geçerli evrensel bir başarı formülasyonu bulunmamaktadır.» Örgütün dış ve iç çevresinin analizi, başanlı stratejiler oluşturmak için son derece önem taşımaktadır. Örgütte strateji optimizasyonu için oluşturulan stratejilerin, örgütün dış ve iç çevresine uyumlu olması gerekir. Örgütte strateji optimizasyonu için yönetimin de etkin olması gerekir. Yönetimde yetkinlik için lider ve yöneticilerin organizasyonun sosyolojik, psikolojik, siyasal ve antropolojik çevresini tanımalan şarttır. Sayılan beş unsura dayanarak Ansoffun stratejik yönetime bakış a- çısı şöyle özetlenebilir. Örgütlerin çevreye uyumlu stratejiler geliştirmelerinde iç ve dış çevrenin analizi oldukça önemlidir. Ancak, stratejik yönetim yaklaşımıyla başarı elde edebilmede yönetimin etkinliği ile liderin analiz yeteneği ve vizyonu en önemli koşullar arasında sayılmaktadır. Tüm bu gerekliliklere karşın bütün örgütler için geçerii, başanlı olmayı sağlayacak bir yöntemin de henüz bulunmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Stratejik yönetimi daha bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek için kapsadığı faaliyetleri incelemek yararlı olacaktır. Golembiev^ski (2000: 290) stratejik yönetimin kapsamının aşağıdaki faaliyetlerden oluştuğunu söylemektedir.». Örgütün bilgi işleme kapasitesi ile güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilme yeteneğini mükemmelleştirme, Örgütle ilgili politik, sosyal, ekonomik ve teknolojik çevre koşullannın mevcut ve gelecekteki yapısını inceleme ve değeriendirme yeteneğini geliştirme, Kültür, iletişim, güçlü ve zayıf yanlar gibi örgüt içi özelliklere o- daklanarak örgütsel inceleme yi gerçekleştirme, «Çevreye ilişkin fırsat ve tehditler ile örgütsel özellikleri dikkate a- larak stratejik karar verme süreci yardımıyla amaçlan belirleme.

12 8 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Amaçlara ulaşmayı sağlayacak faaliyet seçeneklerini değerlendirme, Stratejik kararları belirleme, Plan, politika ve prosedürlere hayat veren örgütsel kültüre özel dikkat göstererek stratejik kararların uygulanmasını organize etme,» Stratejik kararlann uygulama sonuçlarını değeriendirme. Stratejik yönetimin kapsadığı yukanda sayılan faaliyetler bir bütün olarak incelendiğinde stratejik yönetimi, kurumlan değişime yönlendiren, pek çok kavram, felsefe, yaklaşım, düşünce ve teknikleri uygulama süreci olarak değerlendirmek olasıdır. Bu noktada açıkça söylemek gerekir ki, stratejik yönetim stratejik plandan ibaret değildir. Stratejik yönetim pek çok kaynakta görüldüğü üzere stratejik planla aynı anlama da gelmemektedir. Stratejik planlama, stratejik yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamanın çıktısı da. stratejik plandır. Kısaca, stratejik planlar stratejik yönetimin uygulama aracıdırlar. Ancak, nasıl kalkınma planı hazırlamakla kalkınma sağlanamıyorsa, stratejik plan hazıriamakla da örgütün başarılı olacağı garanti edilemez. Burada önemli olan stratejik yönetimin kapsamlı ve bitmeyen bir süreç olarak algılanmasıdır. 2. Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik yönetim genel yönetimin bir parçasıdır bu nedenle, genel yönetimin sahip olduğu tüm özellikleri gösterir. Ancak bunlardan farklı olarak stratejik yönetimin aşağıda sayılan kendine özgü bazı özellikleri de bulunmaktadır (Bircan, 2002: 14; DPT, 2006: 7; Eren, 2002: 49) o Stratejik yönetim; kapsadığı zaman süresi, ihtiyaç duyduğu verilerin niteliği ve sayısı ile organizasyon seviyesi açısından farklıdır.» Stratejik yönetim; şu anda alınacak kararların geleceği ile ilgilidir. «Örgüt açısından bir mikro planlama modelidir. «Yarına sahip olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir.» Örgütün iç ve dış çevresini değeriendirmesine olanak sağlar.» Örgütün veya kurumun 5, 10 ve daha fazla yıl sonra nerede olmak istediğinin açıkça belirienmesidir.

13 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 9 B Örgüt hedeflerinin tümüne birden ulaşmaya çalışan ve devamlılık gösteren bir süreçtir. Örgüte işgücü maliyeti tasarrufu sağlar. Örgüt veya kurumun performansını etkiler. Gelecek için yönlendirme sürecidir. Stratejik kararlan verme aracıdır. Girdilere değil sonuçlara odaklıdır. Riskleri azaltma yoludur. Yazılı uzun vadeli planlar geliştirme aracıdır. Kaliteli yönetimin aracıdır. Değişimin planlanmasıdır. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Bu açıdan gerçekçidir. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Bir şablon değildir, esnektir. Rutin işler yerine geleceğe odaklı olması nedeniyle, günü kurtarmaya yönelik değildir. Salt bir belge değildir, süreçtir. 3. Stratejik Yönetim Süreci Literatürde yer alan kaynaklar incelendiğinde stratejik yönetim sürecinin üç temel aşamadan oluştuğu söylenebilir. Bunlar; a Stratejilerin oluşturulması, Stratejilerin uygulanması ve Stratejilerin gözden geçirilerek denetiminin yapılmasıdır. Strateji oluşturma aşaması; misyon geliştirme, dış çevredeki fırsat ve tehditler ile örgütün güçlü ve zayıf yanlannı belirleme, uzun dönemli a- maçlar saptama, alternatif stratejiler geliştirme ve izlenecek stratejileri seçme faaliyetlerini kapsar (Wechsler ve Berry, 2000: 658). Strateji uygulama aşarnası; yıllık amaçlann ve izlenecek politikalann belirienmesi, çalışanlann motive edilmesi ve stratejilerin uygulanabilmesi için kaynak tahsisinin yapılması faaliyetlerini kapsar. Strateji destekli kültür geliştirme, etkili bir örgütsel yapı oluşturma, bütçe hazıriama, bilgi sistemleri

14 10 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu geliştirme ve kullanma ile örgütsel performansla personel ödemeleri arasında ilişki kurma bu aşamada yapılacak en önemli faaliyetler arasındadır (David, 1997: 5). Stratejilerin gözden geçirilmesi ve denetimi aşaması; bu son a- şamada üç temel stratejik değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilir. Mevcut stratejilere temel olan iç ve dış faktörlerin gözden geçirilmesi, Performans ölçümü ve Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Stratejilerin gözden geçirilmesi temel bir gerekliliktir. Çünkü bugünün başansı yannın başarısını garantilemez. Başarı her zaman yeni ve farklı sorunlar yaratır (David, 1997: 5). Konu ile ilgili kaynaklarda, temelde bu üç aşamaya dayanan ancak, aşamalan daha detaylı olarak gösteren pek çok stratejik yönetim süreci modeli bulunmaktadır. Thompson ve StrickIand (1995: 10) stratejik yönetimde örgütün teş temel görevinin bulunduğunu söylemektedir. Bunlar: «Stratejik vizyon ve misyonun oluşturulması,» Amaçlann belirlenmesi, Amaçları gerçekleştirecek stratejik planın hazırlanması, Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan sonuçlarının gözden geçirilmesidir. değerlendirilmesi ve gelişmelerin Wright, Pringle ve Kroll (1992, 244) stratejik yönetim sürecinin aşağıdaki beş aşamadan oluştuğunu ifade etmektedirier: İç ve dış çevre analizi, Misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Strateji oluşturma, Strateji uygulama ve» Stratejik kontrol. Bryson ve Roering in (1988: 996) bir çizim ile anlattıklan stratejik yönetim süreci aşağıdald on aşamadan oluşmaktadır. Modelin ilk sekiz a- şaması strateji oluşturma, son iki aşaması ise, strateji uygulama aşamasıdır.

15 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 11 Stratejik yönetime başlangıç kararı (planlanaanın planlanması), Görevler, Misyon ve değerlerin belirlenmesi, Dış analiz (fırsat ve tehditler), İç analiz (güçlü ve zayıf yanlar), Stratejik ilkeler, Stratejiler, Örgütün gelecekteki durumunun tanımı (başarı vizyonu), Aksiyonlar, Sonuçlar. Kemp in (aktaran Aktan, 1999: 23) önerdiği stratejik yönetim süreci modeli ise altı aşamadan oluşmaktadır.» Program dizaynı, Dış çevre analizi, Stratejik hedeflerin belirienmesi,» Örgüt analizi (iç analiz), Örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, Alisyon bildirisinin oluşturulması, «Amaçlann belirlenmesi, Aksiyon planının geliştirilmesi, Programın uygulanması, Gözden geçirme ve değerlendirme. DPT nin kamu idareleri için hazıriadığı stratejik planlama kılavuzunda (2006: 5) ise, stratejik yönetim süreci dört temel soru kapsamında aşamalandırılmaktadır. 1. Neredeyiz? Durum analizi. 2. Nereye gitmek istiyoruz? «Misyon ve ilkeler Vizyon Amaçlar ve hedefler 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

16 12 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu o Stratejiler Faaliyetler ve projeler 4. Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme «Performans ölçme ve değerlendirme. Buraya kadar üzerinde durulan stratejik yönetim süreci modelleri incelendiğinde, birbirinden çok farklı olmadıkları, hepsinde strateji geliştirme, uygulama ve kontrol olmak üzere üç temel aşamanın mutlaka yer aldığı görülrriektedir. Sonuç olarak, strateji geliştirme olarak da adlandırılan stratejik planlama sürecinin; örgütün zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, çevredeki fırsat ve tehditlerin analiz edilmesi ve bu şartlar altında örgütün nereye gideceğine karar verilmesi ve buraya ulaşmak için gerekli amaç, hedef ve stratejilerin oluşturulmasından ibaret olduğu söylenebilir. Stratejik planların uygulanması ve elde edilen sonuçlann değerlendirilmesiyle stratejik yönetim süreci tamamlanmaktadır. 4. Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Stratejik yönetimin özel sektör işletmelerinde başarılı sonuçlar vermesi üzerine kamu sektörünün içinde bulunduğu sorunlar da dikkate alınarak, yöntemin kamuda uygulanabilirliği son yıllarda tüm dünyada yoğun biçimde tartışılmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerdeki başarılı uygulama örneklerine dayanarak kimi yazariar stratejik yönetimin kamu sektöründe başarıyla uygulanabileceğini savunurken kimileri de tersini savunmaktadırlar. Kısaca literatürde stratejik yönetimin kamu kurumlannda uygulanabilirliğiyle ilgili fikir birliği bulunmadığı söylenebilir (Denhardt ve Vinzant, 2003: 493). Stratejik yönetimin kamu kurumlan ve kar amacı gütmeyen örgütlere; iletişim ve katılımcılığı kolaylaştırma, farklı görüş ve değerieri uzlaştırma, akılcılığı geliştirme, analitik kararlar verme ve başarıyla uygulama konularında yardımcı olması nedeniyle önemli bir yönetim aracı olduğu ifade edilmektedir (Kissler vd., 1998: 353). Ayrıca stratejik yönetim sürecinin sonuca odaklı olma, iç ve dış çevre İle ilişkili olarak amaç-hedef belirleme ve örgütsel etkililik ile verimliliği artırma özellikleri nedeniyle de kamu kurumlan için yararii olabilecek sistematik bir süreç olduğu savunulmaktadır. Stratejik yönetim uygulamalarının Türk kamu sektörü için de aşağıdaki faydalan sağlayabileceği söylenmektedir (Bingöl, 2005; DPT, 2006: 1): e Kurumların bütçe hazıriama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlama.

17 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 13 o Kıt kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtarak etkili kullanma,» Kaynakların etkili kullanılıp kullanılmadığını izleme, Plan, program, bütçe ilişkisi ve bağlantısını kurma,» Kurumlann politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirme, «Orta-uzun vadeli ve somut amaç-hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemeyi geliştirme,» Sonuçlara ve performansa odaklanma, a o Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu hayata geçirme, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine olan duyarlılığı artırma. Kısaca; stratejik yönetim yaklaşımının kamu kurumlan bazında liderlik anlayışıyla ve katılımcılığın sağlanmasıyla uygulanması sonucunda; o o Stratejik düşünmeyi öğrenme, Örgütsel öğrenmeyi sağlama, Katılımcılık ve uzlaşma kültürünü geliştirme,» Düzenli veri toplama ve analiz etme alışkanlığı edinme,» Örgütsel iletişimi artırma, o Sürekli gelişme ve hizmet kalitesini artırma anlayışına sahip olma, o İç ve dış çevrenin değişen koşullannı izleme ve değerlendirme a- lışkanlığı kazanma, o Çalışanlann motivasyonunu artırma gibi olumlu etkileri olabileceği söylenebilir. Zaten stratejik yönetimin son 25 yıldır ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, İrlanda, İsveç, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi pek çok ülkede kamu kurum ve kuruluşlannda uygulandığı ve başarılı sayılabilecek sonuçlar alındığı da bilinmektedir Dünyada Bazı ülkelerde Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim üygulamaları Kamu sektöründe stratejik yönetim yaklaşımını uygulayan ülkelerin başında ABD gelmektedir. ABD de ülusal Performans Değerlendirmesi (National Performance Review) adı altında kamu yönetiminde etkililik ve ve-

18 14 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu rimliliği artırma çalışmaları 13 Mart 1993 de başlatılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgulanndan biri, kamu yönetiminde performans ve sonuçlara yeteri kadar dikkat edilmemesiydi. Bu sorunu çözmeye yönelik olarak aynı yıl Kamu Performansı ve Sonuçlan Kanunu (Government Performance and Results Act) çıkanlmıştır. Kanunun üç anahtar faktörü bulunmaktadır. Bunlar(White, 2002); Beş yıllık stratejik planlar,» Yıllık faaliyet planlan ve Yıllık performans raporlandır. Kanuna göre stratejik planlann; kurumun misyon cümlesini, sonuca odaklı olarak belirlenmiş amaç ve hedeflerini, bunlara nasıl ulaşılacağını, amaç ve hedeflerle performans arasındaki ilişkiyi, amaç ve hedeflere ulaşmada etkili olan anahtar faktörleri, amaç ve hedeflerin nasıl gözden geçirilerek değerlendirileceğini gösteren programı kapsaması beklenmektedir. Beş yıllık stratejik planlar, kamu kurumlarını uzun süreli planlama yöntemine uyum sağlama fırsatı ile yıllık bütçe süreçlerinin ötesinde misyon ve amaçlannı değeriendirme olanağı sağlar. Kurumlar stratejik planlarını, plandan etkilenecek tüm taraflaria paylaşmak zorundadıriar (Radin, 1998: 308). Kanunun ikinci anahtar faktörü yıllık faaliyet planlandır. Kanun bu planlarda; faaliyetlerie ulaşılmaya çalışılan performans düzeyi olarak adlandırılan performans hedeflerinin, amaçlaria ilişkilendirilmiş ölçülebilir hedeflerin, uygulama için gerekli olan her çeşit kaynağın (kişisel yetenek, teknoloji vb.), çıktılan ölçmek için kullanılacak performans kriterierinin, ölçülen değerierin geçeriiliğinin nasıl kanıtlanacağının belirienmesini istemektedir (Radin, 1998: 308). Kamu Performansı ve Sonuçlan Kanununun (GPRA) üçüncü faktörü olan yıllık performans raporian, her faaliyetin gerçekleşen sonucu ile plandaki performans sonuçlannın yıllık bazda karşılaştırıldığı raporiardır. Bu raporlarda kurumlann performans hedeflerine niçin ulaşamadıklannı açıklamaları da istenmektedir. Kanunun en önemli faktörü olan performans raporian ilk kez 2000 yılında yayınlanmıştır. Çok az sayıda kamu kurumu iyi denilebilecek performans raporu yayınlayınca kongre ve medyanın konuya olan ilgisi artmıştır. Mercatus adlı bir sivil toplum kuruluşu kamu kurumlannın yıllık performans raporiarının eleştirisini aşağıdaki üç kritere göre yayınlamaya başlamıştır. Şeffaflık, «Kamu yararı.

19 Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim 15 «Programlan geliştirmede kullanılan performans, verilerinin uygulanmasında liderlik düzeyi (White, 2002). Kamu Mükemmellik Konseyi Kamu Performans Projeleri Başkanı White (2002) ABD de federal ve eyalet düzeyi ile yerel yönetimlerde uygulanan stratejik yönetim yaklaşımı deneyiminden çıkarılacak dersleri beş başlıkta özetlemektedir: 1. Stratejik planlama ve performans bütçeleme aşağıda belirtilen birbirleriyle ilişkili çeşitli faktörlerden oluşan bir bütündür. Amaçların belirlenmesi, «Sonuçlann ölçülmesi, Programlann oluşturulmasında ve kaynak dağılım kararlannda performans kriterlerinin kullanılması, a Sonuçlann değerlendirilmesi, Performans verileriyle kararlan doğrulama, Kamuya duyulan güveni artırma. 2. Stratejik planlama ve performans bütçelemeyi nasıl uygulayacağız? Burada rahatlıkla söylenebilir ki tüm ülkeler için geçerii tek bir mükemmel sistem yoktur. 3. Düzenli olarak performansa ilişkin veri toplamak güç ve maliyetlidir. Ancak etkili ve geliştirilebilir bir sistem için şarttır. 4. Performans verileri alınan kararın sadece bir parçasıdır. 5. Daha doğru kararlar almak ve kararları daha etkili biçimde doğrulamak için performans verilerinin kullanımında artış sağlanmalıdır. Kamu yönetiminde stratejik planlama ve performans bütçeleme yaklaşımını uygulayan ülkelerden biri de Fransa dır. Fransa da stratejik planlama ve performans bütçelemeye geçiş çalışmaları kapsamında 2001 yılında hedeflere dayalı bir program bütçe yapısı öngören Kamu Mali Kanunu (LOLF) yürüriüğe girmiştir. LOLF yeni bir fınansal çerçeve, yeni bir bütçe süreci ve yeni bir örgüt kültürü kısaca, yeni bir performans yönetim sistemi getirmiştir (Brossard, 2005). Yeni bütçe sistemi; misyon, program ve faaliyet olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Inglebert, 2005). Misyon: Bir kamu politikasıdır. Program: Bu politikanın bakanlık içindeki karşılığıdır.

20 16 Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ue Hizmet Sunumu o Faaliyetler: Programın uygulanması için operasyonel araçları o- luşturan alt programlardır. Kurumlann bütçeleri belirledikleri programlara göre verilmektedir (Leroy, 2005). Örneğin; Fransız İçişleri Bakanlığı bu sisteme ilişkin olarak 50 amaç ve 81 gösterge belirlemiştir. Program yöneticileri amaçlara ulaşmak ve gösterge sonuçlarına göre hesap vermekle sorumludurlar (Apan, 2005: 7). Sonuçlara dayalı yönetim olarak adlandırılan bu yapı Şekil l deki gibi işlemektedir. Şekil 1: Sonuçlara Dayalı Yönetim Kaynak; (Brossard, 2005). Sonuç göstergeleri Performans göstergeleri belirlenirken farklı bakış açılan temel alınarak çeşitlilik sağlanmaktadır. Faaliyetlere ilişkin olarak üç tip performans göstergesi belirlenmektedir (Brossard, 2005). Bu göstergeler şunlardır; «Vatandaş için : sosyal ve ekonomik etkililik, Kullanıcı için : sunulan hizmetlerin kalitesi, o Vergi mükellefi için : verimlilik dönemini kapsayan LOLF tam olarak 2006 yılında uygulanmaya başlamıştır. İlk uygulamalar sonucunda en büyük zorluğun değişim korkusu olduğu belirlenmiştir. Bu korkunun nedenleri olarak ise a- şağıdaki dört nokta belirlenmiştir (Inglebert, 2005). o a Reformu anlama güçtür düşüncesi, Reform çok karmaşıktır; bu konu ile ilgili uzmanların işidir; bu nedenle işe karışmayalım düşüncesi.

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU ÖN RAPOR Ekim 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİN

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Esaslı Bütçeleme Ertan ERÜZ Daire Başkanı 2 Gündem Kamu Mali Yönetiminde Değişim Performans Esaslı Bütçeleme Nedir? Türkiye de Performans

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı