Murat ÇİMEN Nurol Yatırım Bankası İstanbul,Türkiye. Dilek TEKER Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Murat ÇİMEN Nurol Yatırım Bankası İstanbul,Türkiye. Dilek TEKER Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler"

Transkript

1 Ulaştırma Projeleri Finansmanı İçin Bir Model Önerisi: Kamu-Özel Sektör Ortaklığı İle Yap-İşlet-Devret A Model Proposed for Financing Transportation Projects: Build-Operate- Transfer via Public-Private Partnership Suat TEKER Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul, Türkiye Dilek TEKER Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul, Türkiye Murat ÇİMEN Nurol Yatırım Bankası İstanbul,Türkiye Özet Bu çalışma, ulaştırma projeleri finansmanı için kullanılabilecek ve halehazırda çeşitli ülkelerde ve ölçekte kullanmakta olan, Kamu-Sektör İşbirliği (KÖİ) veya Public- Private Partnership (PPP) olarak bilinen modellerden biri olan, klasik Yap-İşlet-Devret (YİD) finansman modelinden türetilen yeni bir YİD modeli ile otoyol projelerinin yapılabileceğini göstermektedir. YİD modeli kullanılarak son 20 yıldır ülkemizde pek çok altyapı projesi hayata geçirilebilmiştir. Bu projelere bilinen örnekler olarak, doğal gaz çevrim santralları, havaalanları ve hidroelektrik santralları gösterilebilir. Bu çalışma kapsamında, Ankara-İzmir arasında yapılması planlanan 503 km lik (bağlantı yolları ile 549 km) otoyol projesinin YİD yöntemiyle yapılabilmesinin mümkün olduğu gösterilmektedir. Ancak, YİD modelinin bir versiyonu olarak da ifade edilebilecek ve Kamu Ortaklı YİD modeli olarak adlandırılan bu model ile, söz konusu otoyol projesini daha az maliyetle inşa ederek, daha düşük otoyol geçiş ücreti uygulayarak, hem özel ortak hem de kamu için daha karlı hale getirebilmek mümkün olmaktadır. Anahtar Kelimler: Kamu-Özel sektör işbirliği, Public-Private Partnership, Yap-İşlet- Devret, Kamu Ortaklı YİD. Abstract This study has pointed out that a new version of Build-Operate-Transfer (BOT) financing model generated out from classical BOT model can be used for highway financing. The classical BOT, one of the most popular PPP models has been oftenly employed by various countries for financing of large scale public projects. Over the last 20 year period a number of infrastructure projects in Turkey such as natural gas plants, airports and hydro electric power plants were constructed by using BOT model. In this study, the new version of BOT model is implemented on the projected Ankara-İzmir Highway Project. This highway project can be constructed at a lower project cost by using the suggested BOT model compared to the classical BOT model. Therefore, the lower project cost results in a lower toll rate. Key Words: Public-Private Partnership, Built-Operate-Transfer, Built-Operate- Transfer with Public Partnership.

2 1. GİRİŞ S. Teker D. Teker M. Çimen 5/1 (2013) Bir projenin yeni baştan inşa edilerek yapılması veya mevcut bir projenin geliştirilmesi için gerekli, yeterli ve uygun koşullarda kaynak sağlanması, proje finansmanı olarak tanımlanabilir. Proje finansmanı, büyük miktarlı sermaye yoğun yatırımların hayata geçirilebilmesi için kullanılan bir finansman yoludur. Bu tür finanslama yolu ile yapılan projelere örnek olarak; elektrik santralları, boru hatları, ulaştırma sistemleri ve endüstriyel tesisler sayılabilir. Bu projeleri finanslayan kurumlar, finansman talebinde bulunan kuruluşun kredibilitesinin ötesinde, projenin gelir yaratma gücü ve proje varlıklarının teminat olarak alınabilmesi ile de ilgilenirler. Bu projeleri üstlenen girişimciler, genellikle yüksek oranlarda finansal kaldıraç kullanarak, projelerini finanse etme eğilimindedir. Proje finansmanlarında; %70-30 borç-özsermaye veya %80-20 borç-özsermaye karışımı kullanılması oldukça yaygındır. Ancak finansal kaldıraç oranı, bazı projelerde %100 e yaklaşabilir. Yüksek finansal kaldıraç kullanılması, girişimcilerin kendi sermayelerinin daha azını riske etmesini sağlarken, faiz giderlerinin vergiden düşülebilmesi nedeniyle, ortalama sermaye maliyetinin de düşmesini sağlar. Girişimciler, tüm vergisel avantajları yürüttükleri projelerde kullanabilmeyi ister. Eğer vergi avantajlarını kullanmada bir sorun yaşanırsa, girişimciler ortaklık ilişkileri ile veya leasing yoluyla bu avantajlarını bir başka şirkete devredebilir. Proje finanslama oldukça karmaşık bir süreçtir. Finanslama yapısının ortaya konması, kamu, diğer ortaklar ve kontraktörlerle yapılan pazarlıklar ve tüm bu işlerin belgelendirilmesi çok zaman alırken, yasal harçlar ve diğer ilgili yönetim ve organizasyonel giderler büyük maliyetlere neden olabilir. Uzun vadeli ve oldukça yüksek yatırım miktarı gerektiren kamu yatırımlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere; özel sektör finansmanı, deneyimi, inşaat ve işletmedeki verimliliğinin kullanılmasını öngören finansman modelleri, 1970 lerde ortaya atılmaya başlanmış ve 1980 lerden itibaren gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. İlk uygulamalardaki sorunlar, söz konusu proje inşaatlarının tamamlanıp işletmeye alınmasıyla birlikte (yaklaşık 5-10 yıllık bir süreç) netleşmeye başlamıştır. Bu sorunlara pratik çözümler üretebilmek için, finans mühendisleri tarafından çok sayıda ve birbirlerinin türevleri olan yeni finansman modelleri üretilmiştir lardan itibaren özellikle İngiltere de ilk uygulamaları görülmeye başlayan kamu-özel sektör ortaklığı (KÖSO) public-private partnership (PPP) tipindeki modeller, son yıllarda çok yaygın olarak büyük ölçekli projelerin finansmanında kullanılmaktadır. Bu çalışma, Ankara-İzmir arasında yapılması planlanan 503 km lik otoyol projesinin hem halehazırda diğer büyük altyapı projelerinde uygulanmakta olan klasik Yap-İşlet-Devret modeline, hem de Kamu Özel Sektör Ortaklığı ile YİD modeline göre yapılması durumunda; kamu, projeyi kullananlar (toplum) ve özel sektör ortak için yaratılan faydaları karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Takip eden bölüm, proje finansmanı ile ilgili literatürü özetlemektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu araştırmaya konu olan YİD ve Kamu Ortaklı YİD modelleri genel hatlarıyla kısaca tanımlanmaktadır. Dördüncü bölüm, Ankara-İzmir otoyol projesini klasik YİD ve Kamu Ortaklı YİD modellerine göre karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. Son bölüm, sonuç ve genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. 117

3 2. LİTERATÜR TARAMASI Devletlerin sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımları başta olmak üzere, birçok kamu hizmetini kaliteli ve düşük bir fiyat ile halkın tasarrufuna sunması beklenir. Ancak tüm bu hizmetlerin devletler tarafından vatandaşlarına sunulabilmesi için, kamunun çok büyük maliyetlere katlanması gerekir. Kamunun hizmet üretmesine bir diğer alternatif olan özelleştirme, 1980 li yılardan beri dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. Benjamin (2004) özelleştirme faaliyetlerini, devletin ekonomik faaliyetlere katılım oranını ve yönetim sorumluluklarını azaltması, yatırım maliyetinden kaynaklanan bütçe açıklarını önlemesi, rekabeti güçlendirerek, hizmet etkinliğini ve kalitesini arttırması, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunması ve devlete ek gelir sağlaması açısından değerlendirerek, kamu eliyle finanse etmeye göre özelleştirmenin daha avantajlı olduğunu işaret etmiştir. Ancak Monbiot (2000) araştırmasında, özelleştirmenin görünen tüm bu avantajları ile beraber tüm risklerinin ve maliyetlerinin tamamıyla özel sektöre devredilmesi nedeniyle, ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan bahsetmiştir. Özelleştirme ile ilgili olumsuzluklar olarak, üretilen mal ve hizmetler üzerindeki kamu kontrolünün kaybedilmesi, istihdam sorununun ortaya çıkması, özel sektörün daha yüksek maliyetlerle borçlanması, sunulan hizmet fiyatının artmasına ve sonuçta işletme maliyetlerini azaltmak için de üretilen hizmetin kalitesinin düşürülebileceğini işaret etmiştir. Sıralanan tüm bu olumsuzluklar, özelleştirmenin kamu hizmeti sunulması için gerçekte çok etkin bir yol olmadığı savunmasını da beraberinde getirmektedir. Özelleştirmenin avantaj ve dezavantajlarının yoğun olarak tartışıldığı son yıllarda bu soruna verimli bir çözüm önerisi olarak, alternatif proje finansman modelleri ortaya atılmıştır. Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı - KÖSO (Public Private Partnership - PPP) olarak da bilinen bu proje finansman yöntemi altında bir çok türev model tanımlanmıştır. De Alessi (1980) ve Bernett ve Johnson (1980) kamu hizmetlerinde devlet ve özel sektör ortağının performanslarını karşılaştırmıştır. Çalışmalarında elde ettikleri bulgular, özel sektör ortağın hizmetin kalite standardında, devlet yönetiminden daha başarılı olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, Millward ve Parker (1983) kamu hizmetinin sunumunda, özel sektor ile devlet yönetimi arasında önemli bir fark olmadığını saptamışlardır. Boardman ve Vining (1989) kamu-özel sektör ortaklığı modellerinde yapısal karmaşanın, kamu hizmetinde kaliteyi düşürdüğünü savunurken; Bos (1991) devletin otoritesi ve denetimi altında, özel sektörden mutlaka destek alınması gerektiğini savunmuştur. David (2003) çalışmasında, kamu-özel sektör ortaklığı modellerinin sunulan hizmetin kalitesi ve maliyet avantajı yaratması nedeniyle, kamu finansmanı modeline göre daha avantajlı olduğunu ortaya koymuştur. AECOM (2005) isimli araştırma grubu 1985 yılından itibaren, farklı ülkelerde, kamu-özel sektör ortaklığı modeli ile finanse edilmiş 1,100 den fazla projeyi incelemiştir. Siemiatycki, (2007) ve Debande (2002), kamu ve özel sektör ortaklığı modelinde, projeye konu olan kamu hizmetinin tüm sorumluluğunun ve yaratacağı riskin özel sektör ortağına devredildiği ve devlet bütçesinin rahatladığını ortaya koymuştur. Miller ve Evje (1999), kamu hizmeti sunumunda devletin ve özel sektörün ayrı ayrı yapacağı çabaların, gelişimden ve inovasyondan uzak olacağını ve sürdürülebilir olmayacağını savunmuşlardır. KÖSO modellerinin uygulama alanları değişmekle beraber, bu finansman modeli altyapı yatırımları (Fortner, 2001 and Pietroforte and Miller, 2002); spor alanları (Magub ve Hampson, 1999; Jefferies, Gameson ve Rowlinson, 2002), hastane, hapishane ve sosyal tesis inşaatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. KÖSO 118

4 modellerini uygulanabilir kılan temel faktör, söz konusu projenin hem devlet hem de özel sektör ortağı açısından makul bir getiri sağlamasıdır (Ng ve diğerleri, 2007). 3. Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu Ortaklı Yap-İşlet-Devret Modelleri (KO-YİD) Proje finansmanında amaç, finanslanma ihtiyacı olan bir proje için, en uygun finansman modeli veya modellerinin seçilerek, en uygun koşullarda finansman sağlanmasıdır. En uygun finansman modeli veya modellerinin seçiminde göz önünde tutulması gereken ilkeler; ele alınan projenin; en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayabilmesi, en yeni teknolojileri kullanabilmesi ve ülke için en fazla katma değer yaratabilmesidir. En uygun koşullarda finansman sağlanmasında göz önünde tutulması gerekenler ise; ele alınan bir proje için en düşük faiz oranı üzerinden borçlanılabilmesi, kredi geri ödemelerinin proje nakit akışlarıyla uyumlu olması, kredi vadesinin projenin ekonomik ömrü ile uyumlu olması, diğer kredilendirme şartlarının proje performansına bağlanması, (proje varlıklarının teminat olarak kabul edilmesi, projenin planlandığı gibi gitmesi vb), kullanılacak özkaynakların yatırım riskini karşılayabilecek düzeyde olması ve ortalama sermaye maliyetini minimuma çekecek bir borç-özkaynak karışımına sahip olmasıdır. Literatürde öne çıkan ve en çok kullanılan proje finansman modelleri olarak; Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet(Yİ) ve Yap-Kirala-İşlet-Devret(YKİD). Çalışmanın devam eden bölümünde, bu çalışmaya konu olan YİD modeli ve bu modelin bir versiyonu olarak geliştirilen Kamu Ortaklı YİD (KO-YİD) modeli anlatılmaktadır Yap-İşlet-Devret (YİD) Yap-İşlet-Devret modeli, ileri teknoloji ve/veya büyük kaynak gerektiren bir kamu altyapı yatırım veya hizmeti üretmek üzere gerekli finansmanın özel bir şirket tarafından karşılanarak projenin gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından belirlenen bir süre boyunca özel şirketçe işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili kamu kuruluşuna devretmesidir. Türkiye deki uygulamaları enerji, serbest bölgeler, hava ve deniz limanları alanlarında görülmektedir. Enerji alanında 3096 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nca sadece elektrik üretmek amacı ile kurulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapacak tesisi kurma ve tesisi işletme izni verilmiştir. Örnek olarak, Birecik Barajı, Marmara Ereğlisi Doğal Gaz projelerinin de aralarında bulunduğu YİD modeli ile tesis edilen ve halen işletmede olan 23 adet tesis gösterilebilir. Benzer olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 6 proje için YİD modelini kullanmıştır. BU modelin uygulandığı dünya örnekleri olarak ise, İngiltere-Galler arasındaki Severn Makas Köprüsü ($510 milyon), Çin deki Shajao enerji santralı ($530 milyon) ve Amerika daki TransAlaska boru hattı gösterilebilir Kamu Ortaklı YİD (KO-YİD) Bu model, özel sektör ve devletin, kamu altyapı projelerini bir ortaklık anlaşması çerçevesinde inşaa etmesi ve işletmesi olarak tanımlanabilir. Bu modelde, devlet ve özel firma; yatırım, risk, finansman, sorumluluk ve kar gibi konularda paylaşım içindedir. Kamu ve özel sektörün ortaklığa gitmesinin amacı, iki tarafın da sahip olduğu avantajları ortak oldukları bir projede kullanabilmesidir. Her bir farklı proje için 119

5 tarafların üstleneceği roller de farklı olabilir. Bazı ortaklıklarda hizmetin verilmesinde özel sektör firması hakim rol oynarken, bazen sadece inşaatın yapılması veya finansman sağlanmasında öne çıkabilir. Bu tip ortaklıklar yoluyla, kamu altyapı yatırımlarının yapılmasında ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında, tasarım, finanslama, inşaat, işletme ve bakım faaliyetlerinde verimlilik artışı sağlanabilir. Proje geliştirme, finanslama, inşaat yapma ve en sonunda da işletme aşamasındaki risklerin çoğunun özel sektör girişimcilerine yüklendiği finanslama modelleri, kamu tarafını sadece girişimciye bazı yasal imtiyazlar sağlayan ve hiçbir risk almadan yapılacak projeden gelir elde etmek isteyen bir konuma getirmektedir. Bu yaklaşıma göre, özel sektör eliyle yaptırılmak istenen projelerde, projeyi yapmak için istekli olan firma sayısında sıkıntı çekilmektedir. Diğer yandan, girişimci firma proje ile ilgili büyük belirsizlikler içinde (kullanım yoğunluğu, fiyatlama, enflasyon, inşaat maliyetleri, teknik inşaat problemleri gibi) teklif vermek zorunda olduğundan, girişimci firmalar en kötü senaryolara (worst case) göre hazırlanmış tekliflerini sunma eğilimindedir. Bu sakıncaları hafifletmek için ise, üretilen mal ve hizmetler için devlet tarafından satın alma veya minimum kullanma garantileri veya fiyat garantileri verilmektedir. Söz konusu projeler, ekonomik ömrü genellikle oldukça uzun olan (15-30 yıl) projeler olduğundan, proje ile ilgili bugün yapılan geleceğe ait tahmin ve hesaplamalarda veya verilmiş garantilerde, projenin gelecek yıllarında kamu, devlet ve özel girişimciler arasından büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Örnek olarak, YİD ve Yİ yöntemleriyle yaptırılan enerji santrallarının üretime geçmesinden sonra, devlet tarafından verilen fiyat ve alım garantilerinde ilgili kamu kurumu ve özel firma arasında ortaya çıkan sorunlar gösterilebilir. KO-YİD modeli sıkı bir gözetim ve denetim yardımıyla, kamu yatırımlarının daha ucuza mal edilmesi, daha kısa sürede bitirilmesi, daha ucuza finansman sağlanması ve daha kaliteli hizmet üretilmesi potansiyeline sahiptir. Bu modelde, özel ve kamu tarafı proje üzerindeki riskleri ve bazı maliyetleri paylaştıkları gibi, projeden sağlanan getirileri de belli bir oran üzerinden paylaşmaktadır. Örneğin, ele alınan herhangi bir büyük yatırım için, kamu proje geliştirebilir (mimari yapısı, teknik spesifikasyonları vb). Özel sektör projeyi inşa edip, gerekli finansmanı bulabilir. Kamu ise, bu proje için temin edilen kredilere garantör olarak finansman maliyetlerinin düşmesini sağlarken; ithalat-ssk-kdv-kurumlar vb diğer vergilerden feragat ederek veya projenin işletme aşamasına erteleyerek proje maliyetlerini azaltabilir veya nakit akışlarının zamanlamasını iyileştirebilir. Böylece, kamu tarafı direk bir nakit çıkışına gerek kalmadan proje finansmanına ve dolayısıyla proje maliyetine katılmış olur. Ayrıca, kamu tarafı inşaat süresini hızlandırmak için ortağı olduğu projenin; kamulaştırma, tarihi bölge, SİT alanı gibi sorunlarını çözmede de daha etkin sorumluluklar üstlenebilir. Daha sonra işletmeye alınan projeye ait gelirler, öncelikle operasyon giderlerine ve borç geri ödemelerine ayrılır. Özel sektör ortağın yaptığı özkaynak yatırımı karşılığında, kamu tarafından özel sektör ortağa makul bir getiri garantisi verilebilir. Daha sonra proje işletmesi döneminde sağlanan gelirlerden özel sektör ortağa düşen paylar, hem özkaynak yatırımını hem de kullanılan özkaynak üzerinden makul bir getiriyi özel sektör ortağa geri kazandırdıktan sonra, kamu tarafı projenin tek sahibi olabilir (proje kamuya devredilir) veya ortaklık kamu yararına olacak şekilde yeniden şekillenebilir. Bu yöntemde, özel sektör ortağı için geçerli belirsizlikler büyük ölçüde elimine edildiğinden, özel sektör ortak daha küçük getiriler karşılığında bile bu projeye teklif verebilecek ve ortaklığa girebilecektir. Bu modelin işlemesinde en kritik nokta, etkin bir 120

6 muhasebesel ve finansal denetimin olmasıdır. Çünkü ortaklar arası tüm maliyet, riskler ve gelirlerin paylaşımı, işletici firma tarafından tutulacak muhasebe kayıtlarına göre yapılacaktır. Her iki ortağın ne kadar sermaye koyduğu, proje için ne kadar borç alındığı, borçların geri ödeme zamanlaması, özel sektör ortağa garanti edilen makul getiri miktarı, zorunlu ve garanti edilen ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalan gelirlerin paylaşım oranları, şeffaf ve güvenilir bir üçüncü kurum tarafından kayıt altına alınmalı ve denetlenmelidir. Çalışmanın devam eden bölümünde, yakın bir gelecekte yapılması planlanan Ankara-İzmir Otoyol projesinin YİD modeli veya KO-YİD modeli kullanılarak ihale edilmesine göre, bir fizibilite analizine tabi tutulmakta ve toplum, kamu ve özel sektör işletmesi açısından ortaya çıkabilecek faydaları karşılaştırılmalı olarak tartışılmaktadır. 4. ANKARA-İZMİR OTOYOL PROJESİ ANALİZİ Toplam uzunluğu 503 km olacak olan (bağlantı yollarıyla beraber 549 km) Ankara-İzmir Otoyol Projesi; Ankara-Pozantı Otoyolu nun 7.km sinden başlayarak, Polatlı nın 10 km kuzeyinden geçip, Porsuk Çayı vadisini takip ederek, Eskişehir in Beylikova İlçesi yakınlarında güneybatıya yönelmektedir. Daha sonra, Afyon-Kütahya arasından geçerek, Uşak İlinin kuzeyinden devam edip, Selendi ve Gediz Vadisi boyunca ilerleyerek, Gebze- İzmir Otoyolu na bağlanmaktadır. Bu proje kapsamında yaklaşık m uzunluğunda 28 adet viyadük, m boyunda 4 adet tünel, 13 adet köprülü kavşak, dört adet otoyol bağlantı kavşağı yer almaktadır. Ayrıca bu projede, 15 adet gişe alanı bulunmaktadır. Her iki yöne üçer şeritli (2x3) olarak planlanan bu otoyolun günlük araç geçiş kapasitesi olup, fizibilite analizleri bu veriye göre yapılmıştır. Projenin hem YİD hem de KO-YİD modeli ile finanse edilmesi durumunda; inşaat süresi 5 yıl ve işletim süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir. YİD modelinin kullanılması durumunda, devlet özel sektör işletmesine inşaat maliyetlerini karşılayabilmesi için herhangi bir finansman garantisi vermemektedir. Tüm maliyetler %70 borç ve %30 özkaynak yapısıyla, özel şirket tarafından finanse edilmektedir. Devlet, projenin işletme aşamasında günde adet otomobil eşdeğeri araç garantisi sunmaktadır. Projenin KO-YİD modeline göre finanse edilmesi durumunda ise, devlet projeye bir ortak olarak katılmakta, özel ortağın proje adına alacağı borçlar için garantör olmakta, inşaat süresince tahsil etmesi gereken tüm vergileri proje gelir yaratıncaya kadar ertelemekte, özel ortak tarafından projeye yatırılan özkaynaklar için makul bir yıllık getiri garantisi vermekte ve projenin işletme aşamasında elde edilen gelirlere veya zararlara %20 oranında ortak olmaktadır. Projenin devlet-özel şirket ortaklığıyla yürütülmesi; özel sektör şirketinin daha uygun bir maliyet ile kredi kullanımına olanak sağlamakta ve azalan maliyetlerin beklenen bir faydası olarak da daha düşük araç geçiş ücretleriyle toplumsal faydaya dönüşmektedir. 121

7 İnşaat Aşaması İşletme Aşaması Tablo 1. Model Girdilerinin Karşılaştırması YİD KO-YİD İnşaatın süresi 5 yıl 5 yıl Devletin finansman garantisi Yok Var Borç Özkaynak yapısı %70 - %30 %70 - %30 Toplam proje maliyeti - $ Toplam kredi ihtiyacı - $ Özkaynak ihtiyacı - $ Özel ortak peşin ser. tutarı - $ Yok Kısa vadeli kredi kullanımı - $ Kısa vadeli kredi vadesi 4 3 Kısa vadeli faiz oranı - $ %10 %8 Uzun vadeli kredi ihtiyacı - $ Uzun vadeli kredi vadesi 5 yıl 5 yıl ödemesiz+10 ödemesiz+10 yıl yıl Uzun vadeli kredi faiz oranı - $ %8,74 %5,51 Amortisman Süresi (düz amortisman yöntemi) 25 yıl 25 yıl Özel ortağa garanti edilen getiri yok Özkaynak + yıllık %6 Proje işletim süresi (inşaat hariç) - $ 25 yıl 25 yıl Kamu proje karı/zararı payı Yok %20 Bu çalışmada önerilen KO-YİD finansman modelinin uygulanması, YİD e göre daha zor ve karmaşıktır. Ancak söz konusu modelin, tarafların rahatça anlayabileceği net bir şekilde ortaya konması ve bu şartları tarafların kabul ederek uygulamaya geçmesi sonucunda, hem uzun vadede kamu yararı gözetilmiş olurken, hem de özel sektörün deneyim ve verimliliğinden yararlanılmış olur. Özel sektör ortak ise, çok daha az risk üstlenerek koyduğu özkaynak karşılığında en azından makul bir getiriyi garanti etmiş olur. YİD modelinde devlet gerçek bir ortak gibi projeye katılmadığından; özel ortağın maruz kaldığı risklere bağlı olarak, kredi maliyetleri ve inşaat maliyetleri artar ve bunun telafi edilebilmesi için araç geçiş ücretlerinin daha yüksek olması gerekir. YİD modelinde devlet, özel şirketin işletme aşamasında zarar etmemesi için minimum araç sayısını garanti ederken, karşılığında hem inşaat hem de işletme aşamasında vergi gelirleri yaratmaktadır. KO-YİD modeli uygulandığında ise, devlet projenin gerçek bir ortağı olarak özel sektör ortağına kefil olmakta ve sağlanan maliyet avantajı nedeniyle özel ortağın peşin sermaye koymasına gerek kalmamaktadır. Bununla beraber proje firmasının toplam finansman maliyetleri de önemli ölçüde azalmaktadır. İşletme aşamasında ise, devlet bir yandan inşaat aşamasında ertelediği vergileri ve işletme üzerinden elde edilen gelirlerden vergileri tahsil ederken, diğer yandan proje karı üzerinden %20 lik bir paya sahip olmaktadır. Tablo 2 de, projenin her iki model ile finanse edilmesi durumuna göre hem devlet hem de özel sektör ortağa yaratacağı nakit akışları hesaplanmıştır. Tablo 1 ve 122

8 2 den de görüleceği gibi, KO-YİD modeli her iki ortak açısından da daha avantajlı sonuçlar yaratmaktadır. Özel ortak, YİD modeline kıyasla hemen hemen aynı getiriyi KO-YİD ile sağlarken, ayrıca TC Hazine Bonosu getirisi üzerinde garanti bir gelir elde etmektedir. Devlet ise, KO-YİD modelinde toplamda daha fazla bir gelir elde edebilmektedir. Otoyol hizmetini kullananlar (kamu) ise, daha az bir otoyol geçiş ücret ödeyerek yoldan yararlanabilmektedir. Kamu projelerinin en önemli amacı, toplum yararının ön planda tutulmasıdır. Bu amaç çerçevesinde bir otoyol projesi değerlendirildiğinde, en değerli çıktısı daha ucuz bir hizmet kullanımı bedeli olarak görülmelidir. KO-YİD modelinin uygulanması durumunda, km başına maliyet ve araç başına geçiş ücreti %20 oranında daha düşük bir fiyattan sunulabilmektedir. Burada önemli olan bir diğer nokta ise, özellikle bu büyüklükteki projelere teklif vermek ve işe başlamak için gereken yüksek peşin sermaye tutarı nedeniyle, Türk firmalarının bu tip ihalelere katılamamasıdır. Fakat KO- YİD modelinin özel firmalara inşaat karından sermaye desteği almasına izin vermesi dolayısıyla, daha fazla sayıda firmanın projelere ilgi göstermesi mümkün olacaktır. Tablo 2 de, proje maliyetleri hesaplanırken; inşaat maliyeti, KDV, yatırım dönemi finansman gideri, borç ve faiz ödeme rezerv hesapları dikkate alınmıştır. Özellikle devlet kefaletiyle finansman bulma kolaylığı sağlayan ve özel firmaya yatırdığı özkaynak üzerinden sabit bir getiriyi garantileyen KO-YİD modelinde hesaplanan finansman giderleri, ortalama kredi vadesi göz önüne alınarak aynı vadedeki TC Hazinesi borçlanma senedi getirisi üzerine 50 baz puan (%0,5) marj eklenerek elde edilmiştir. Bu maliyet YİD modelinde öngörülen piyasa faiz oranından daha düşük olması nedeniyle, finansman maliyetlerinde önemli bir azalmaya neden olmaktadır. Proje finansmanında kullanılan krediler, piyasa koşulları çerçevesinde yatırım dönemi olan ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, toplam 15 yıl vadeli ve 6 aylık dönemler ile anapara ve faiz ödemesi olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca KO-YİD modelinde yatırımcının koyacağı özkaynak içinde projeden TC Hazinesi borçlanma senedi getirisi üzerine 100 baz puan (%1) marj ile getiri sağlama garantisi sağlanmıştır. Bu tutar, hesaplamalarda proje şirketinin gelir tablosunda komisyon gideri olarak yer almış ve vergi matrahından düşülmüştür. Ayrıca tüm giderlerden sonra elde edilen miktarın %20 sinin, devlet in %20 ortaklığı çerçevesinde devlete temettü olarak ödeneceği öngörülmüştür. Böylece KO-YİD modelinde devlet, klasik YİD lerdeki vergi geliri dışında temettü geliri de kazanabilmektedir. Otoyol üzerindeki trafik rakamlarının belirlenmesinde ise, geçmiş yıllardaki trafik yoğunluk verileri ve Türkiye GSYİH sı arasındaki ilişki çerçevesinde, gelecek yıllara ait trafik yoğunluğu tahminleri yapılmıştır. İncelenen projenin beklenen yenileme-bakım-işletim maliyetleri tahminleri için, Türkiye de halehazırda faaliyette bulunan otoyolların geçmiş yıllar ortalaması esas alınmıştır. 123

9 İnşaat Aşama sı İşl. Aşama sı Yı l S. Teker D. Teker M. Çimen 5/1 (2013) Tablo 2. Nakit Akışları ve Finansal Sonuçların Karşılaştırılması Yap-İşlet-Devret (YİD) Proje / Özel Ortak KÖ-YİD Devlet Proje Özel Ortak Devlet Top. Nakit Akışı NBD IVO Araç Geçiş Ücreti K m T o p ,10% 8,44% 15,32% $0.14 $0.117 $76,86 $64,23 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Kamu altyapı projeleri genelde yüksek riskli ve maliyetli projelerdir. Şüphesiz kamu projelerinin toplum refahını arttırması ve toplumsal fayda yaratacak nitelikte olması, öncelikli amaçtır. Kamu projeleri finansmanında en yaygın kullanıma sahip olan model, Yap-İşlet-Devret modeli olarak bilinmektedir. Bu model ile Türkiye de 124

10 halehazırda çok sayıda elektrik santralı ve havaalanı projesi hayata geçirilmiştir. Devletin herhangi bir finansman kefaleti vermeden, projenin işletme aşamasında minimum alım garantisi verdiği bu model, içerdiği yüksek riskler nedeniyle çoğu firmanın projelere çekimser kalmasına neden olmaktadır. YİD modeline alternatif bir model olarak ortaya konan KO-YİD modeline göre ise, yüksek maliyetli projeler devlet ve özel şirket ortaklığında yürütülmektedir. Bu modele göre; devlet, proje firmasının borçlanmasına kefalet vermekte ve karşılığında projenin işletme safhasında gelirlerin belirli bir yüzdesine ortak olmaktadır. Bu çalışmada Ankara-İzmir arasında yapılması planlanan 549 km lik otoyol projesinin, YİD veya KO-YİD modeline göre finanse edilmesi durumunda yaratacağı toplumsal ve ortaklar için finansal faydalar değerlendirilmiştir. Her bir modelin ayrıntıları çalışmanın içinde detaylarıyla incelenmiştir. Uygulama çıktıları, KO-YİD modeli hem devlet hem de şirket açısından daha avantajlı sonuçlar verirken, toplumsal fayda da yaratabilmektedir. Buna göre, YİD modeli, KO-YİD göre daha riskli olduğundan hizmet fiyatını arttırmaktadır. YİD ile finansman sağlanması durumunda, km başına ücret 14 cent iken araç başına toplam maliyet 77 dolar olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan, projenin KO-YİD modeli ile uygulanmasıyla maliyetler yaklaşık %20 kadar azalmaktadır. Km başına maliyet 11,7 cent e düşerken, araç başına toplam maliyet yaklaşık 64 dolar olmaktadır. KO-YİD modeli, hem devlet hem de özel ortak için daha avantajlı olurken, aynı zamanda toplumsal bir fayda da yaratabilmektedir. Kaynakça AECOM Synthesis of public private partnership projects for roads,bridges and tunnels from around the world Washington DC: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. Benjamin, E. C., Modern Project Finance. Wiley International Edition. Bennett, J., Johnson, M., Tax reduction without sacrifice: Private sector production of public services. Public Finance Quarterly 8, Boardman, A.E., Vining, A.R., Ownership and performance in competitive environments: a comparison of the performance of private, mixed, and state owned enterprises. Journal of Law and Economics 32, Bos, D., Privatization: A Theoretical Treatment. Clarendon Press, Oxford. De Alessi, L., The economics of property rights: a review of the evidence. In: Zerbe, R.O. (Ed.), Research in Law and Economics. JAI Pres, Greenwich. Debande, O., Private financing of transport infrastructure: An assessment of the UK experience. Journal of Transport Economics and Policy. 36 (3), Fortner B., Parkway pay-off. Civil Engineering. 71(12): David H., Value for Money tests and accounting treatment in PFI schemes. Accounting and Accountability Journal 16, HM Treasury, 2003., PFI: Meeting the investment challenge. London. 125

11 Jefferies MC, Gameson R, Rowlinson S., Critical success factors of the boot procurement system: reflections from the stadium Australia case study. Eng Constr Archit Manag. 9(4): Millward, R., Parker, D.M., Public and private enterprise: comparative behaviour and relative efficiency. In: Millward, R., Parker, D.M., Rosenthal, L., Sumner, M.T., Topham, T. (Eds.), Public Sector Economics, Longman, London. Magub A, Hampson K., Sydney s Olympic stadium: a world class event? In: Proceedings: international conference for construction process re-engineering, construction process re-engineering 99, July Sydney: University of New South Wales p Miller JB, Evje Rh., The practical application of delivery methods to project portfolios. Construction Management Economics.17: Monbiot G., Captive State: the corporate takeover of Britain. Macmillan, London. Ng., S.T., Xie, J., Cheung, Y.K., Jefferies, M., A simulation model for optimizing the concession period of public private partnerships schemes. International Journal of Project Management 25, Pietroforte R, Miller JB.,2002. Procurement methods for US infrastructure: historical perspectives and recent trends. Build Res Inform. 30(6): Siemiatycki, C., What's the Secret?. Journal of the American Planning Association 73:4, Tham, J., Financial Discount Rates in project Appraisal, Harvard University. Development Discussion Paper No

12 A Model Proposed for Financing Transportation Projects: Build- Operate-Transfer via Public-Private Partnership Suat TEKER Okan University School of Economics and Administrative, İstanbul, Turkey Dilek TEKER Okan University School of Economics and Administrative, İstanbul, Turkey Murat ÇİMEN Nurol Bank İstanbul,Turkey Extensive Summary Introduction This study has pointed out that a new version of Build-Operate-Transfer (BOT) financing model generated out from the classical BOT model can be used for highway financing. The classical BOT, one of the most popular PPP models, has been often employed by various countries for financing of large scale public projects. Over the last 20 year a number of infrastructure projects in Turkey such as natural gas plants, airports and hydro-electric power plants were constructed by using BOT model. In this study, the new version of BOT model is proposed and implemented on the Ankara-İzmir Highway Project. Method The Ankara-Izmir highway project is a 549 km 2x3 road construction project which includes the construction of 27.5 km bridges, 5.7 km tunnels, 13 cross-bridges and 15 exit-toll stations. It is expected that a 90,000 cars per day uses the highway. The construction period is planned to cover 5 years. After completion the construction, the project company will be eligible to operate it for next 25 years. This project is planned to be constructed by the classical BOT model where the private company is responsible to construct and finance the project and then operate it next 25 years and finally transfer to the public authority. All risks in this model must be assumed by the private company. The proposed Private Partner- BOT model (PP-BOT) offers a true partnership of public and private partners in every stage of the project. Both partners in this model utilize their advantages where they have the strength. The project is developed by the public, but constructed and financed by the private partner while the public acts a guarantor for the loan acquired to finance project. Moreover, the public partner postpones all kinds of taxes (import, VAT, income, etc.) until the project starts generating cash inflows. Therefore, the borrowing rate gets down while the cash outflows during the construction phase are minimized in the other side. In the operating phase, all revenues are initially allocated to operating expenses and loan installments. The public presumes that the private partner earn an acceptable return over the private equity invested in the project. Beyond the private partner recovers its equity invested and earns an agreed return, the profit or loss is shared between private and public partners at a pro-rate. 127

13 This model eliminates most uncertainty relating the project. The private partner can borrow at a lower rate, postpone all taxes at the construction phase and secure a reasonable return over its equity invested. Therefore, the project can be constructed and operated at a much less cost. However, the key for this model is to have an effective accounting and auditing system. The partners should be able to clearly follow every stage of the project. Table 1 below shows all inputs for both the classical BOT and the proposed PP-BOT models. Construction Phase Operating Phase Table 1. Inputs of Models BOT PP-BOT Construction period 5 years 5 years Guarantee of Treasury No Yes Debt-Equity Ratio 70% - 30% 70% - 30% Total cost of project - $ 7,024,549,412 6,668,982,212 Total loan needed - $ 4,935,408,765 4,667,713,527 Total equity needed - $ 2,089,140,647 2,001,268,685 Private partner-cash equity - $ 1,327,576,472 No Short term loan - $ 101,820,926 48,806,321 Maturity of short term loan 4 years 3 years Interest rate on ST loan - $ 10% 8% Long term loan - $ 4,935,408,765 4,667,713,527 5 year no 5 year no Maturity of long term payment period payment period + 10 year + 10 year Interest rate on LT loan - $ 8.74% 5.51% Depr.period.straight line method 25 years 25 years Guaranteed return to private Equity + 6% No partner annual return Operating period - $ 25 years 25 years Profit/Loss share of public partner No 20% Results Table 2 presents all cash flows next 30 years for both models and partners. The results show that the private partner can have about 2.5 billion $ NPV while the public can have around 960 million $ by employing BOT model. When applying PP-BOT model, the private partner can register about 2 billion $ NPV and the public can register around 1 billion $ NPV. This must be noticed that the private partner earns less in PP- BOT model but it assumes much less risk and secures a guaranteed return over its equity investment. The most important outcome of PP-BOT models is to considerably lower toll rate by 20%. The toll becomes $64.23 which is $76.86 in the classical BOT model. Overall, this highway project can be constructed at a lower project cost by using the proposed PP-BOT model compared to the classical BOT model. Therefore, the lower project cost results in a lower toll rate by 20%.. 128

14 Table 2. Casf Flows and Comparative Results BOT PP-BOT Year Private Public Project Private Public Constructi on Period Operating Period 1-546,166, ,166, ,535, ,281,307, ,281,307, ,648, , , ,418,573, ,701, ,215,433, ,215,433, ,130, ,239,742, ,239,742, ,520, ,626,310-56,831, ,576, ,595, ,775,088-25,583, ,747, ,154, ,355,242 6,732, ,270, ,332, ,421,020 41,134, ,199, ,284, ,722,709 68,660, ,205,183 55,069,643 77,006, ,560,188 88,211, ,813, ,042, ,331, ,516, ,276, ,168, ,222,571 34,520, ,743, ,808, ,180, ,222,571 48,848, ,756, ,833, ,653, ,222,571 63,584, ,020, ,381, ,647, ,222,571 78,900, ,652, ,168, ,617, ,790, ,947, ,776, ,228, ,666, ,151, ,754, ,012,524, ,907, ,904, ,141, ,482, ,065,034, ,240, ,445, ,974, ,212, ,116,631, ,312, ,222, ,196, ,566, ,170,896, ,016, ,224, ,197, ,889, ,227,959, ,388, ,560, ,066, ,232, ,287,958, ,462, ,344, ,893, ,648, ,351,038, ,276, ,697, ,775, ,190, ,417,350, ,868, ,745,586 1,042,814, ,917, ,487,055, ,279, ,622,500 1,089,116, ,889, ,560,320, ,551,987 1,014,467,433 1,137,792, ,171, ,637,320, ,731,383 1,078,426,975 1,188,959, ,828, ,718,240, ,864,308 1,145,655,062 1,242,742, ,932, ,803,275, ,000,008 1,216,313,340 1,299,268, ,554,827 Total Cash Flow 22,087,309,156 5,051,918,398 12,193,152,750 14,675,347,151 5,764,276,998 NPV IRR Toll 2,496,485, ,404, ,465,134 1,971,298,515 1,031,642, % 8.44% 15.32% Per Km $0.14 $0.117 Total $76.86 $

Sağlık Sektöründe Proje Finansman Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi ve Bir Hastane Projesinin Fizibilite Analizi

Sağlık Sektöründe Proje Finansman Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi ve Bir Hastane Projesinin Fizibilite Analizi Sağlık Sektöründe Proje Finansman Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi ve Bir Hastane Projesinin Fizibilite Analizi Yrd. Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Okan Üniversitesi - İİBF Özet Tüm devletlerin

Detaylı

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Eğitim Takvimi 20 Mart 2015, Cuma 1. Yatırım Kavramı Yatırım ve Yatırımcı Kavramı Yatırımların Özellikleri Sanayi Yatırım Kavramı Proje ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 879 Şube 3 Yurtdışı Şube 23 Bölge Müdürlüğü ~15.000 Çalışan 138,5 Milyar TL Aktif Büyüklük 91,5 Milyar TL Nakdi Krediler 60,5 Milyar TL Ticari Krediler

Detaylı

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012

KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 KOÇ HOLDİNG KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI YEÇEP ve AB Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri Ankara, 27 Haziran 2012 Dr. Yalçın ELİGÜZELOĞLU Su ve Çevre Altyapı Yatırımları Yöneticisi

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları 1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bahar, 2016-2017 1 1.Aylık $800 tutarında kredi ödemelerini önümüzdeki 30 yıl boyunca yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nominal faiz oranı % 24 dür. Eğer toplam birikiminiz

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık 2006 1 YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE 30 25 21,6 20 12,8 15 10 5 8,8 24,2 22,8

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU Değerleme Yöntemleri Akfen Holding A.Ş ( Akfen Holding ve Holding ) ile ilgili değerleme çalışmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: Parçaların Toplamı

Detaylı

Odaş Tahvil Halka Arzı

Odaş Tahvil Halka Arzı Odaş Tahvil Halka Arzı Kısaca Odaş ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Ana faaliyet konusu olan elektrik üretiminde, Mevcut doğal

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

Güneş Enerjisi Yatırım Yaklaşımı

Güneş Enerjisi Yatırım Yaklaşımı Güneş Enerjisi Yatırım Yaklaşımı Ankara, Kasım 2014 Orçun Başlak Proje Müdürü Fina Enerji Holding A.Ş. 1 Başarılı bir projeye giriş 2 Maliyetleri kontrol altında tutmak 3 Finansman süreçlerini yönetmek

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KONULU ÇALIŞTAY AÇILIŞ KONUŞMASI Dr. Vahdettin ERTAŞ SPK Başkanı

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI I - GİRİŞ Şirket değerlemesi çeşitli yöntemlerle şirketin gerçek değerinin belirlenmesini ifade etmektedir. Şirket değerlemelerinde esas alınan

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Örnek Projeler 4 MW / Maraş Örnek Projeler 7 MW / Konya Örnek Projeler 750 KW / Isparta Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada

Detaylı

Finansal Yönetim. Finansal Planlama Yatırım Kararları. Finansman kararı. Finansal Analiz. Dünyada Faiz Oranları (Eylül2007) Finansal Yönetimin Kapsamı

Finansal Yönetim. Finansal Planlama Yatırım Kararları. Finansman kararı. Finansal Analiz. Dünyada Faiz Oranları (Eylül2007) Finansal Yönetimin Kapsamı Yönetim Yönetim Doç.Dr. Oktay Taş 1 Đşletme ve Muhasebe Üretim faktörleri (input) Đşletme (süreç) Mal ve Hizmet (output) Satıcılar(input) alıcılar Öz kaynak Yab. kaynak Öz kaynak Yab. kaynak Vergi Amaç

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

15.433 YATIRIM Odev 3: Vadeli I slem S ozle smesi (Futures)

15.433 YATIRIM Odev 3: Vadeli I slem S ozle smesi (Futures) 15.433 YATIRIM Ödev 3: Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures) 15.433 Yatırım Ödev 3: Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİS) 1. Yıllık 5$ temettü ödeyen ve hisse senedi 200$ dan fiyatlanan bir şirketin vadeli işlem

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Ramazan Aslan FutureCamp İklim ve Enerji Ltd. Şti. ULUSAL KARBON YÖNETİM MERCİ ÜYELERİNİN EĞİTİMİ 15-17 Haziran Ankara İklim Değişikliği

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün

Detaylı

YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004. Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI

YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004. Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI 1 -> 7 25.11.2013 10:55 YIL: 7 SAYI: 77 MAYIS 2004 önceki Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer * Arş. Gör. Ayşe Tansel Çetin ** Arş Gör. Murat Özcan ** SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA

Detaylı

KHY Sözleşmesi (Net x Brüt maliyet) DDGM Toplantı Salonu

KHY Sözleşmesi (Net x Brüt maliyet) DDGM Toplantı Salonu KHY Sözleşmesi (Net x Brüt maliyet) DDGM Toplantı Salonu Tanımlar Bilet satışlarından elde edilen Net Sözleşme gelirleri, kamu makamının talep ettiği hizmetlere yönelik ödemelerin bir kısmı olarak işletmeciye

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İLK OLMAK İSTER MİSİNİZ? DEMİRYOLLARI, KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇIYOR!!! ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK CAZİP YATIRIM İMKANLARINA SAHİP DEMİRYOLLARININ

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

BANKAMIZ HAKKINDA 1975-1988. 1990-Günümüze. DESİYAB Dönemi. Türkiye Kalkınma Bankası TURİZM BANKASI

BANKAMIZ HAKKINDA 1975-1988. 1990-Günümüze. DESİYAB Dönemi. Türkiye Kalkınma Bankası TURİZM BANKASI BANKAMIZ HAKKINDA TURİZM BANKASI 1975-1988 1988 90 1990-Günümüze DESİYAB Dönemi Türkiye Kalkınma Bankası BANKAMIZ HAKKINDA Bankamızın Misyonu, Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 76-86

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 76-86 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (011) 76-86 Finansal Kiralama İle İlgili Vergi Kanunlarındaki Değişikliklerin Sermaye Bütçelemesi Kararlarına Etkisi The Effect of the Amendments to the Tax Laws of Financial

Detaylı

Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar

Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar Yatırım ve Proje Finansmanında Kaynak Kurumlar Denizli Nisan 2014 This document has been prepared by PFS Finance (USA), LLC for information purposes only. This document is an indicative summary and may

Detaylı

AMORTİSMAN ve TÜKENME AMORTİSMANI

AMORTİSMAN ve TÜKENME AMORTİSMANI Yatırım kararlarının değerlendirilmesinde göz önünde tutulmasıgereken hususlardan biri de, sabit varlıklara uygulanacak amortisman yöntemidir. Arsa ve arazi dışındaki sabit varlıklar kullanıma bağlıolarak

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU

TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU TAHVİL İHRACI ÖZET SUNUMU Eylül 2013 1 PALGAZ NEDEN PALGAZ TAHVİLİNE YATIRIM YAPMALISINIZ? Palgaz, Türkiye nin km² başına en çok gaz tüketimine sahip doğalgaz dağıtım firmasıdır. Gaz dağıtım bölgesi Gebze,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

11. ULAŞTIRMA PROJELERİ FİNANSMAN MODELLERİ

11. ULAŞTIRMA PROJELERİ FİNANSMAN MODELLERİ 11. ULAŞTIRMA PROJELERİ FİNANSMAN MODELLERİ 11.1. GİRİŞ Bir projenin yeni baştan inşa edilerek yapılması veya mevcut bir projenin geliştirilmesi için gerekli, yeterli ve uygun koşullarda kaynak sağlanması,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Hasan BAL Gazi Üniversitesi bhasan@gazi.edu.tr

Hasan BAL Gazi Üniversitesi bhasan@gazi.edu.tr İşletme Araştırmaları Dergisi 2/1 (2010) 21-42 Özkaynağa Nakit Akımı ve Firmaya (Projeye) Nakit Akımı Yöntemlerinin Bir Projeye Yatırım Kararında Kabul ve Red Açısından Farklı Sonuç Vermelerini Etkileyen

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi PF Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi Tolerans Katsayısının RES Projelerinin Ekonomisine Etkisi 2 Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile YEKDEM e katılan santrallerin dengesizlik

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER İş Makinesi Sektörü Dünyada Yıllık Satış yaklaşık 1.000.000 Adet (~=160 Milyar Dolar) Türkiye de Yıllık Satış yaklaşık 11.500 Adet %60 Distribütör, %40 Yerli

Detaylı