DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015"

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI 29 Nisan 2015 SONUÇ RAPORU Mayıs 2015

2 SUNUŞ Adana Ticaret Odası tarafından Çukurova nın Hizmet Sektöründeki yerini belirlemek ve gelecek vizyonunu şekillendirmek amacıyla konunun tüm taraflarının (Resmi Kurum temsilcileri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Temsilcileri vb.) katılımlarıyla ortak akıl üretilmesine yönelik, 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Dünya da ve Türkiye de Hizmet Sektörü ve Çukurova nın Potansiyeli Çalıştayı düzenlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalıştayın sabahki oturumunda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler ve Yurtdışı Hizmetler Genel Müdürü Sn. Uğur Öztürk, Çukurova Kalkınma Ajansı Sn. Lutfi Altunsu, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila Menevşe ve Çukurova Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Nejat Erk konuya ilişkin sunumlarını yapmış; ardından öğleden sonra hizmet sektörünün 9 alt başlığında çalışma grupları oluşturularak, yuvarlak masa ortamında ve her masada sektör temsilcilerinin katılımıyla, aşağıda isimleri yer alan sektör moderatörleri tarafından Dünyada hizmet sektörünü etkileyen temel trendler ışığında, Türkiye ve Adana da olası değişim eğilimlerinin belirlenerek; gerekli rekabet gücünün yaratılmasında atılması gerekli adımların oluşturulmasına yönelik hazırlanan şu sorulara yanıt aranmıştır: Moderatörlük yaptığınız sektörde; 1. Dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? 2. Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. 3. Öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. 4. Öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) 5. Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? 6. Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? 7. Moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? Sorularının yanıtları aşağıda isimleri yer alan sektör moderatörleri tarafından Çalıştay Moderatörü Prof. Dr. Nejat Erk e iletilerek sektör temsilcilerinin yol haritası olmasına yönelik bir sonuç raporu hazırlanmıştır. a. İnşaat Gayrimenkul Sektör Moderatörü: Yrd.Doç.Dr.Mustafa YEĞİN Ç.Ü. Müh.-Mim. Fak. Şehircilik A.B.D. Başkanı b. Toptan ve Perakende Ticaret Sektör Moderatörü: Dr. Serap ÇABUK Ç.Ü. Pazarlama A.B.D. Başkanı c. Ulaştırma Lojistik Sektör Moderatörü: Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK Ç.Ü. İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi d. Turizm - Konaklama - Yiyecek İçecek Sektör Moderatörleri: Can AKŞİT Otel Seyhan Genel Müdürü Doç. Dr. M. Cihan YAVUZ - Ç.Ü. Karataş Turizm İşl. ve Otel. Y.O. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim İNAN - Çağ Üni. Sosyal Bilimler Ens. Müdür Yrd. e. Bilişim Sektör Moderatörü: Gürkan YAKIN ÇUBİTED Yönetim Kurulu Başkanı f. Finans Sektör Moderatörü: Turan AKIN TEB Dış Ticaret Merkezleri Müdürü g. Eğitim Sektör Moderatörü: Prof. Dr. Nejat ERK Ç.Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. Başkanı h. Sağlık Sektör Moderatörü: Fırat UZER Adana Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri i. Kültür, Sanat, Eğlence ve Spor Sektör Moderatörü: Prof. Dr. Sanlı Sadi KURDAK Ç.Ü. Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Bşk

3 Çalıştayın sona ermesinin ardından tüm sektör temsilcilerinin müşterek katılımıyla gerçekleşen ortak toplantıda, her sektör moderatörü/temsilcisi, kendi çalışma grubunda tespit edilen unsurları, diğer sektörlerdeki katılımcılara sunmuş olup; sunumlar sonucu bu çalışmanın devamına yönelik olarak ortaya çıkan ana başlıklar aşağıya çıkarılmıştır. ÇALIŞMA GRUPLARI ÖNERİLERİ Kritik Aktörler Olmalı Organizasyon Yapısı Makro Politikalar-10 Yıl-Yatırımlar Ortak Paydası Olan Sektörlerin Tespiti Kamudan İştirak Şart Şehir/Çukurova Halkının Katılımı Sağlanmalı Sektörler, Diğer Sektörden Ne Bekliyor Sorusu Cevaplanmalı Markalaşma Öncelik Olmalı Platform Oluşması Yabancı Yatırımcı Kritik KOORDİNASYON: Adana Ticaret Odası Ticaret Odası Sekreter ve Başkanları Kamu Temsilcisi STK ORGANİZASYON YAPISI STRATEJİ VE EYLEM PLANI Sektör Bazında Toplantılar Strateji ve Eylem Planı Eylül Start Yaşlı Turizmi Projesi NOTLAR İnandığınız kaderiniz olur Her Bakanlık için kontakt noktası Ticaret Odası personel görevlendirecek. Hedef: 2017 de Hizmet Ticareti 2017 yılı sonuna kadar hizmet ihracatını 3 kat artırmak - 2 -

4 ÇALIŞTAYDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNCE SORULARA VERİLEN YANITLAR - 3 -

5 1. TURİZM SEKTÖRÜ SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 1 A. Teknoloji B. Tüketici Özellikleri C. Rekabet D. Yasal Düzenlemeler E. Yeni Destinasyonlar F. Alışveriş Turizmini Geliştirmek A. Tüketici Beklentileri Talebi B. Teknoloji C. Tarihi Dokunun Korunması D. Siyasi İstikrar E. Ekonomik A. Teknoloji B. Rekabet C. Hayat Standartları D. Misafir Profilleri E. Tüketicinin Teknoloji Kullanımı F. Eğitimli Personel G. Rekabette Kalite Ve Standartların Denetlenmesi H. Altyapı İ. Gelişim Ve Büyüme İhtiyacı J. İnovasyon K. Barış Siyasi Konular Dalgalanmalar F. Süreç İyileştirme SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 2 A. Kültür Turizmi B. Eğitim Turizmi C. Eğlence Turizmi D. Sağlık Turizmi E. Eko Turizm F. Spor Turizmi G. İş Turizmi H. Hobi Turizmi İ. Geriatri A. Gastronomi Turizmi B. Eko Turizmi C. Spor Turizmi D. Sağlık Turizmi E. Kültür Turizmi F. Deniz Turizmi G. İş Turizmi H. Tarım Turizmi A. Sağlıklı Ürünler B. Yöresel Ürünler - 4 -

6 SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 3 A. Araştırma B. Danışmanlık Hizmeti Alma A. Başarılı Örneklerden Yararlanma A. Eğitimli Personel B. Hizmet Kalite Artırımı C. Planlama D. Sektör İçi İletişim E. Ortak Tanıtım Ofisleri Kurmak ( Yurt Dışı Ve İçi) F. Destinasyon Öykülerinin Medya İle Paylaşılması G. Eğitim Sektörü İle Birlikte Ortak Spor Faaliyetleri Yapmak H. Güçbirliği Projeleri Oluşturmak İ. Fizibilite J. Finansman B. Eğitim C. Doğru Tanıtım Yapmak D. Denetlemeyi Uygun Kişilerin Yapması E. STK ların Düzenli Ve Verimli Çalışması F. Planlama G. Yatırım H. Ortaklık Kurma İ. Araştırma SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. (mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 4 A. Sağlık Turizmi Yapanlara Teşvik Ve İmtiyaz B. Sosyal Ve Saygın Medyada Profesyonel Tanıtım C. YÖK Ve MEB İle Ortak Aktiviteler D. Yabancı Doktor Çalıştırma Desteği E. Fizibilite Desteği F. Yıllık Aktiviteler Portakal Çiçeği Sanat, Festival, Rakı A. Yatırım B. Ortaklıklar Oluşturma C. Proje Destek D. Mevzuat Desteği E. Alt Yapının Uzun Dönemde Düzeltilmesi F. Tanıtım G. Restorasyon H. Özel Sektörü Karar Mekanizmalarına Dahil Etme İ. Teşvik Ve Personel Eğitimi A. Mevzuatın Tam Ve Eksiksiz Uygulanması B. Adil Denetleme C. Yerel Yönetimlerin Desteğinin Alınması - 5 -

7 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 5 A. İstihdam Artışı B. Gelir Artışı C. Kalite Artışı D. Pazar Payı Artışı E. Şehir Yaşanabilirliğinin Artırılması F. Tasarruf G. Adana Markasının Gelişmesi H. Y.Dil Öğrenimi İ. İtibar Kazanma J. Halkın Bilinçlendirilmesi K. Tanınırlığın Artması L. Yeni Yatırımlar M. Raylı Taşıma Sistemi SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 6 A. Müşterinin Tercih Etmemesi B. Yatırımın Geri Dönüş Hızının Düşük Olması C. Pazarın Dar Olması D. Çevre Kirliliği E. Kötü İmajın Medyada Yansıması F. Siyasal Yasal Düzenleme G. Kalifiye Eleman Bulamama H. Bölgesel İstikrarsızlık (Savaş) İ. Ülke Markasının Gücü Ve Yetersizliği A. Diğer Şehirlerin Rekabeti - 6 -

8 SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 7 A. Kaliteyi Korumalılar B. Fiyat Rekabeti Yapılmamalı C. Stratejik Ve Ortak Payda Da Buluşulmalı D. Nitelikli Personel Teşvik Edilmeli E. Belediyelerin Alt Yapı Desteği Sağlaması F. Devletin Tanıtım Desteği Sağlaması G. Sektörler Arası Çapraz Tanıtım Desteği H. İşbirliğinin Etkinleştirilmesi İ. Çevre Kirliliğine Özen Gösterilmesi - 7 -

9 2. İNŞAAT GAYRİMENKUL SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Enerji-Yenilenebilir Enerji-Şehir Altyapısı-Bina/Konut Değerlendirmesi. B. Şehirlerimizin Sanayi Sonrası Geçiş Toplumuna Hazırlanması/Öne Çıkıyor C. Kentsel Gereksinimlerin Farklılaşması D. Ekosistem Ve Habitatı, Gelişimi, Dönüşümü, Şehirler Ve Şirketler Arası Guzin Rekabeti SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Jeopolitik Ve Coğrafi Merkez Avantajının Faydaları B. Deniz, Yayla, Sağlık Ve Turizm Potansiyelinin Varlığı C. Kentsel Yenilenmeye (Dönüşüm Bekleyen) Açık Potansiyeli (Fabrika Gecekondu, Fiziksel Doku) (İmarsız Alanlar) D. Diğer Tarihi Doku Ve Potansiyel (Tepebağ, Antik Kentler, Vb.) Baraj Gölü Ve Seyhan Nehri (Kota Potansiyeli, Rekreasyon Potansiyeli) SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Özel Sektör Yatırımlarının Doğru Alanlar Yönlendirilmesi Konu Uzmanlarıyla Çalışılması B. Yatırımların Nüfus Projeksiyonu Ve Nitelikleri, İhtiyaçları Göz Önüne Alınarak Şekillendirilmesi C. Uluslararası Paydaşların Yatırımlara Teşvik Edilmesi D. Diğer Özel Sektörün Kentsel Kimlik Sağlamada/Yaratmada Katkısının Artırılması SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Sorunlu İmar Alanlarının Sorunlarının İvedilikle Çözümlenmesi B. Ulaşım ve Otopark Sorununun Artan İhtiyaçlar Göz Önüne Alınarak Çözümler Aranmalı C. Altyapı İhtiyaçlarının Ve Yatırımlarının Öngörülen Nüfus Verilerine Göre Belirlenmesi D. Diğer Yöresel Ve Bölgesel Konut Politikalarının İyileştirilmesi Belirlenmesi - 8 -

10 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. Bölgesel Merkez Özelliği Sürdürülebilir Ve Bölgeye Öncülük Edecek Cazip Kazançlar Getirecektir. B. Sosyal Çatışmalar Azalacaktır. C. Huzur Ortamı Doğacaktır (Nitelikli Nüfus) Ekonomik-Kültürel Kalkınma Sağlanacaktır D. Diğer Ulusal Ölçekte Marmara Bölgesinden Sonra 2. Bölge Olacaktır. SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Sermaye Ve Beyin Göçünün Önlenmesi B. Merkezi İdarenin Bakışı Ve Kamu Yatırımlarının Azalması C. Tarım Politikasının Devre Dışı Kalma Eğilimi, Tarım Alanlarının Kaybolması D. Yenilikçi Mekânlarla Mevcut Kullanıcının Kriterlerinin Örtüşmesi. SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? A. Özel Sektör Yatırımlarının Doğru Alanlar Yönlendirilmesi Konu Uzmanlarıyla Çalışılması B. Yatırımların Nüfus Projeksiyonu Ve Nitelikleri, İhtiyaçları Göz önüne Alınarak Şekillendirilmesi C. Uluslararası Paydaşların Yatırımlara Teşvik Edilmesi D. Diğer Özel Sektörün Kentsel Kimlik Sağlamada/Yaratmada Katkısının Artırılması - 9 -

11 3. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. E- Ticaret B. Tedarik Zinciri Yönetimi C. Tüketici Bilincinin Beklentisinin Artması D. Daha Fazla Çevreci Yaklaşım SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Ayakkabıcılık { Hammaddeye Kolay Erişim, Ustalık Becerileri (Know-How), Elverişli İklim Koşulları, İstihdamı Olumlu Etkilemesi Ve Potansiyel Pazarın Mevcudiyeti} B. Gıda ( Narenciye, Süt Ve Süt Ürünleri, Hayvancılık) { Verimli Üretim Alanları, İklimin İyi Tarıma Ve Verimli Üretime Uygunluğu, Su Ve Sulama Olanaklarının Kolaylığı, Teknolojik Tarıma Alt Yapı Uygunluğu, Hammaddeye Yakınlık, Jeo- Stratejik Ve Lojistik Üssü Bir Bölge Olması } C. Mobilya D. {Teknoloji Ve Dizayn Konusunda Know-How Bulunması, Spesifik Ürünleri Üretebilme Olanakları, Ulusal Ve Uluslararası Markalaşmaya Yatkınlık, Doğru Fiyat Politikasının Uygulanabilmesi} SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Mesleki Eğitim B. Ar-Ge Çalışmaları- Uygulamaları C. Ortaklık Kültürünün Arttırılması SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Devletin Teşvik Politikası ( Uzun Vadeli Veya Hibe Programları Vb.) B. Bürokrasinin Azaltılması C. Alt Sektörel Kümeleşmenin Sağlanması- Yan Sanayinin Geliştirilmesi

12 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. İstihdamın Artması B. Yapancı Potansiyel Ortaklıkların Oluşabilmesi Adına Yeni Yatırım Olanaklarının Oluşması C. Potansiyel Bölge Konumunu Ön Plana Çıkartarak Komşu Ülkelere Yapılacak İhracatın Artması SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Bürokratik Engellerden Dolayı Projelerin Olması Gerektiği Ölçek Ve Sürede Bitmemesi B. Döviz Kurlarından Oluşabilecek Muhtemel Dalgalanmaların İthal Makina Alımlarında Sıkıntı Yaratması C. Yanlış Finansman Planlaması SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? A. Hizmet Alışverişi B. Lojistik, Eğitim, Hammadde Alışverişi C. Sanayi, Tarım, Danışmanlık, İnşaat, Sağlık

13 4. EĞİTİM Dünyada ve Türkiye de Hizmet Sektörü nün Yeri ve Çukurova nın Potansiyeli Çalıştayı Sonuç Raporu SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Avrupa Birliğinde Görülen Eğitimin Entegrasyonu, Hareketlilik, İletişim Becerilerinin Artırılması. B. Sadece Okul İçin Değil, Farklı Alanlarda Ve Yaşam Boyu Uzaktan Eğitimdeki Artış Beklentileri. C. Yüksek Öğretime Olan İlginin Devam Edecek Olması. D. Çocukların İlgisini Çeken, Görselliğe Dayanan, Uygulamalı, Öğrenciyi Öğretime Katan Digital/Mobil Eğitim. E. Sürdürülebilir Çevre Bilinci Yaratma. SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Okullarda Sosyal Etkinliğin (Yüzme Havuzu, Spor Salonu Gibi) Artması, Rekabet Gücünü Artırıyor. B. Bazı Orta Ve Lise Seviyesindeki Okullar Yabancı Okullarla Anlaşmalar Yapıp Akredite Olarak Rekabet Üstünlüğünü Artırıyorlar. C. Özel Girişimcilerin Eğitim Alanında Yapacakları Yatırımların Teşvik Edilmesi Rekabet Gücünü Artırıyor. SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Okulların Sosyal Alt Yapılarını Geliştirmeleri. B. Eğitim Alanında Uluslar Arası İşbirliği Arayışlarını Arttırmaları Ve Uluslar Arası İşbirliğini Geliştirmeleri. C. Adana nın Bulunduğu Teşvik Grubunun Yarattığı Olumsuzluklara Karşı, Eğitimde İstisna Talep Edilmesi İçin Çalışma Yapılması

14 SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Okul Yapılacak İnşaat Alanı Bulunmasındaki Engellerin Kaldırılması. B. Uluslar Arası Alanda Eğitim İşbirliğini Arttırmaya Yönelik Koordinasyon/Konsorsiyum Merkezlerinin Kurulmasının Sağlanması. C. Eğitimde Alt Yapı Olarak Görülen Okul Sayısı, Derslik, Öğretim Araçları Gibi İmkânların Artırılması. SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. Ulusal Ve Uluslar Arası Alanda Tanınırlık, Bilinirlik Ve Kabul Edilirlik. B. Her Çeşit Nitelikli İşgücü İçin Cazibe Merkezi Haline Gelmek. C. Ar-Ge Ve İnovasyon Yapacak Firmalar İçin Cazibe Merkezi Haline Gelmek. SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Uluslararasılaşmaya Zorlaştırma Üzere, Ortaöğretim Kamu Kuruluşlarında Yabancı Dil Ve Teknik Bilgiye Sahip Öğretmen Eksikliği. B. Eğitimle İlgili Mevzuattaki İstikrarsızlık Ve Sık Sık Yapılan Değişiklikler. C. Adana daki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Konusundaki Kapasitelerin Tam Olarak Kullanmadaki Gönülsüzlükleri SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? 1. Eğitimle İlgili Yasal Uygulamaları Belirlemesi Nedeni İle Kamu Kesimi Ve Okul İnşaatındaki Yer Sorunlarının Çözülebilmesi İçin Belediyeler. 2. Adana nın Türkiye Kamuoyundaki İmajının Olumsuz Görülmesi Nedeni İle Adana Dışından Gelecek Potansiyel İyi Öğretmenlerin Ve Adana da Çalışması Muhtemel Potansiyel Profesyonellerin Tereddüt Göstermesi. 3. Eğitime Yönelik Bazı Destekleyici Sektörlerin (Eğitim Danışmanlığı, Koçluk Gibi) Gelişmesinde Görülen Yetersizlikler. 4. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Kentte Yaptığı Eğitimle İlgili Araştırmaların Ve Eğitime Gösterdiği Yakınlığın Yarattığı Olumlu Durumun Sektörde Güven Yaratması

15 5. KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE VE SPOR Alper Tansel Dünyanın her yerinde kitle hareketleri 3 kuralla çıkar Kültür ve sanat ve spor ve eğlence sektörü geleceği etkiler. Son yıllarda geniş kitleleri etkiler. Soru doğru değil. Erol Doğan gelecek nasıl olacak. Programlama olmadan soruna çözüm bulunmaz. İnsanların boş vakitlerini nasıl geçirecek Üretim şekillerinin ve teknolojisinin değişmesi sonucu insanlara daha fazla boş zaman kalmakta, bu da doğrudan herhangi bir üretim dalında rol almayan bu kitlenin zamanını nasıl geçireceği ve bunlara nasıl ve kimlerin hizmet edeceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Görüşüme göre bunlar tüm sektörleri ve aktörleri etkileyecektir. Üst kurumların merkezi, yerel yönetimlerin ve ATO ve ASO gibi kurumların gelecek planlaması nasıl olacaktır. Uç örnek vermek gerekirse, Adana genelinde enerji yatırımı makro ölçekte düşünülmüyorsa; buna göre hizmet sektörü şekillenmek zorundadır. Kısaca ülke genelinde geleceğin planlama yapılması; alt ölçekte boş zamanların yönetimi (leisure management - Freizeitverwaltung) hizmetleri belirleyecektir. Çukurova bölgesi için 60 yıllarda DPT ve İller bankasının rol modeli çalışmaları akıllardadır: Biçilen rol sanayi tarım turizm üçlemesi idi. Bunlara göre sektörlerin rolleri belirlenecekti. Plan değil, pilav lazım özdeyişini unutmamak gerekir. Haluk Uygur dünya görsel çağı yaşıyor, iletişim görseldir. Okumadan önde gelebilir, Facebook buna örnek. En güzel kitabı yaz, ama bunu görsel hale getiremezseniz hiçsiniz, gazeteler bunu görsel hale geldiğinde duyuyoruz. İlgiyi görsel kuşak çekiyor. Çok ironik örnek ikiz kuleler Afganistan a dikkat etmedi. Görsel iyi olmalı. Facebook yöneticisinin buzlu suyu üstüne dökmesi, sonra Facebook um istersem insanların üstüne buzlu su döktürtürüm. Bu nedenle beni önemseyin dedi. Uluslararası fotoğraf sanatçısı derneği başkanın 1.5 milyar üyesi var. Adana da sanayi ve ticaret batmıştır, yükselen sanat ve kültürdür. Bunun kim olduğunu biliyoruz. Onların burada olması gerekli, para kazanılmayan bir sektör. Ama iyi isimler gelince her yer doldu. Dolayısıyla birinci maddeye görsel kaynakların oluşturulması (sineme ve fotoğraf ve TV) olmalı Suat Yener - Adana da Televizyon olmalı, yerel televizyon kanalları uydu yayınına girmeli bu tanıtımı sağlamada önemli. Fazıl Tütüner - Mersin de uydu yayınına giren TV ler var, ancak Digitürk ve Smart TV gibi kanallarda seyredilmiyor. Buralarda izlenmesi önemli. Geleceği gören medyayı izlenmeli. İşsizlik önemli bir sorun. Yaşama ilerleyen dönemde robotlar girecek. Bunu yaşamaya başladık. İnsanlara iş veremiyoruz. İnsanlara ne sunulacak. İnsanların hayatta kalmasını sağlamak için para verilebilir. Ancak insanlara mutlu olmaları için sanatsal üretim ortamları hazırlanacak. Sanatsal olaylara insanların daha fazla yer verilmesi sanat toplumları yaratmaları. Boş zaman değerlendirmesi için araç ve mekan çoğaltılmalı insanların mutluğuna mutluluk katıyorum. Mersin de bu anlama önemli

16 Haluk Uygur - Toplumu değiştiren görsellerden bahsediyoruz. Suat Yener - Adana da müzik anlamında sanatı esas sanat bölümlerine girmemiz gerekli. Eğitim bu anlamda önemli Üniversiteler duyarsız. Sanatın eğitimi yaygınlaştırılmalı ve tanıtılmalı. Bayram Fazlı Hadi - İklim iyi, spora uygun, su sporlarına katkısı olacak. Dünya için önemli. Plaj voleybolu için yapı uygun. Çok sayıda sporcu buraya gelebilir. Kano ve kürek önemli örnekler. Spor turizmi içinde aileler yer alır. Adana buna uygundur. Futbol takımları antrenman yapacak yer arar. Saha alt yapısı çözülmeli. Alt yapı ve tanıtım sağlanırsa katkısı olacaktır. Bu anlamda dünyada örnek gösterilen başarıya sahibiz. Gençlerin ilgisinin artmasının çok faydası olacaktır. Fazıl Tütüner - Gelişmiş ülkelerde yürüyüş dernekleri var. Bunların özel örneklerinde üye sayısının 1500 kişiye ulaştığı belirtiliyor. Toroslar zenginlik. Mersinden yürüyüş düzenlenebilir. Yaşamda yeri olabilecek bir konu. Turizm firmaları bu zenginliği yürüyüş anlamında tanıtma yapmalarıdır. Bayram Fazlı Hadi - Kültür açısında Tarsus Ashab-ı Kehf ve Hatay müzeleri vb. bu anlamda bütünleşmeyi sağlar. Buna en güzel örnek Boston dur. Buraya 1500 kişi katıldı. Yerel yönetim sahip çıkınca iş değişiyor. Çevrelerdeki kültür varlıklarını incelerken kültüre katkı sağlar. Haluk Uygur - Hangi takımı tutuyorsunuz? Adana takımları tutulmuyor. İşe başlarken kitlesel gücü nasıl oluştururuz sorusu irdelenmeli. İstanbul takımları, Kayseri, Bursa şehirlerin gücüdür. Bizim öncelikle kitle sporu dediğimiz sporları yapmalı ve spor taraftarı olmamız gerekir. Bayram Fazlı Hadi - Tutuklulardan spor yapan var mı, cevap hükümlü sporcu yok. Yabancılarla iletişimde spor önemli yol almayı sağlıyor. Dostluklar kuruyor. Çukurova her türlü alanda turizme katkı koyabilir. Tülay Canbolat - Kültürde tüketim hızı önemlidir. Görsel iletişimin artması tüketimi değiştirdi. Gereksinim duymadığımız nesnelere karşı güdülenme oluyor. Basın burada ön planda. Görsel unsurlar ve estetik değerlerin değişmesi önemli. Teknoloji de etkili, olanaklar ara yüzler olarak net bilgilerin oluşmasını sağladı. Bu gelişme bizdeki beklentiyi artırıyor. Üretimi şekillendiriyor. Tüketim hız görsel iletişimle artıyor. Ali Merzeci - Çevre duyarlılığı belirleyici olacak, çevresel etkiler önemli. Her sektörün bu anlamda sorgulanması gerekli. Bu coğrafya sıkıntılı. Rafineri ve nükleer santral bu çerçevede önem kazanacak. Şanslı değiliz. Coğrafya terminal olma özelliği taşır. Spor ve eğlence önemli Fatih Erhan - İletişim sınırları kaldırdı. Bilişim teknolojileri önemli. Görsel sanatlar önemli; festivaller kanavalar, spor karşılaşmaları, sağlık turizmi, spor turizmi, bütün bunlara eklenerek tarihsel dokunun ön plana

17 çıkarılması. Görsellerin kullanılması. Farkındalık artacaktır. Arkeolojik kazılara destinasyon sağlanması gerekir (ulaşım anlamında). Medya önemli, görsel sanat önemli ve içinde tarihsel dokunun bulunması önemli. Ercan Yeldan - Aile ve çocukların hareketsiz yaşamı sağlıksız insan yaratıyor. Bu durumda insanları aktif hale getirmek önemli. Hareketsizlik insanların yaşamını etkileyecek. Sağlıksız bireylerin olduğu bir geleceği düşünmek mümkün değil. Aileler aktif değil. Fazıl Tütüner - Belediyelerin görevleri arasına insanların boş zamanlarında mutluluklarını sağlayacak olanakların yaratılması olmalı. İnsanlar Viyana da işe bisikletle gidip geliyor. Belediyeler halk eğitim merkezleri kurarak, yüzme havuzu yaparak, gençlik merkezi açarak vb insanların günlük yaşamını mutlu kılmak için çalışıyor. Bu durumda tüketim hızı azalacak ve pahalı şeyler almamaya başlayacağız. Modern dünyada insanların bir kısmı kitap alıyor, sergiye gidiyor, kursa gidiyor. Bu bize geleceği değiştirecek olan unsurlardan birisinin alt yapısını hazırlıyor. İnsanların mahallerinde eğlenmeli ve pahalılardan kaçabilmeleridir. Parasız tüketim devri başlayacak. Sadi Kurdak Spor alt yapısı hem sportif hem de sağlık amaçlı kullanılabilir. Bu çerçevede ciddi bir hizmet sektör açılımı oluşturulabilir. SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Toplumu Değiştirebilecek Görsel Medya B. Sanat Eğitim Ve Mekanlarının Artırılması C. Spor Ve Bunun Sağladığı Dostluk Ortamı D. Tüketim Hızı Kültürel Tüketim Artışı E. Sağlıksızlık F. Gelecek Planlamasının Olmaması G. Parasız Tüketim Devrinin Yaşanacak Olması Ve Sonrası Mutluluk. Fazıl Tütüner - Adana yı gerçek anlamda bilmiyoruz. Tarihi bu kadar zengin bir şehir olduğunu bilmiyordum. Bu şehrin içinde değişik şekilde eklemler yapılmış cami ve kiliseler var ve bunlar bilinmiyor. Mersinli ve dünya bunu bilmiyor. Buradaki tarihi korumalara önem verilmeli Urfa da, Antep te müzeler yapıldı. Antep te kaldığım otel Amerikalı doluydu. Bu insanlar müzeye geliyor. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği müzeler var. Hizmet sektöründeki geliri artıracak en önemli bileşen, tarihi zengin bu coğrafyada zaten var olan kültür mirasını kullanıma sunmak olmalıdır. Çukurova potansiyelinde kullanılmamış bir konumdadır. Bu söylediklerimi Çukurova ölçeğine de yaymak mümkün. 4 5 yıl önce milli park ilanı için mektup yazdım. Bölgemizdeki Roma yolları tahrip edilmektedir. İnsanlık için kurtarılmalı. Sonuç alamadık. Kentin gelirini artırmak istiyorsak kamu ve yerel yönetimlerin bu konuyla ilgilenmesi gerekli. Tarihi eserler

18 Suat Yener - Portakal çiçeği karnavalı iyi. Altın koza festivali ise kötü. Bu etkinliklerle Adana nın sesini duyurmak gerekli. Adana lı çok sayıda sanatçı var zaten. Bodrum da Adana festivali yapılacak. Yerel yönetim desteğiyle bu etkinlikler desteklenmeli. Adana da mekan sorunu var. Korolar birliğinin başkanıyım. Yer sorunu yaşıyoruz. Yer yok. Tesise gereksinim var. Festival ve karnavallara katılım artırılmalı yerel ve genel anlamda Alper Tansel- Arkadaşların söylediğine katılıyorum. AFAD etkinlikleri, edebiyat günleri Mersin Uluslar arası müzik festivali, spor etkinlikleri önemlidir. Yapımı devam eden kişilik stat önemlidir. Süperligde takım olması ticarete katkı koyacaktır. Haluk Uygur - Altın Koza önemlidir. Markadır. Adana nın dünya için ilgi çekecek değerleri zaten var. En eski köprü, en uzun süre yaşanılan kent. Bu en önemli pazarımız. En eski tıp kitabı Adana da yazıldı. Arkeoloji önemli. Anavarza önemi kanıtlara ulaşıldı. Söylenmedi. Dünya buraya akacak. Misis antik kent kazıları. Bunun Adana lı tarafından bilinip tanıtılması gerekli. Markanın tanıtımı yapılmalı. Bu anlamda basın önemlidir. Dünyanın en eski evleri Adana da. Adananın tarihsel süreçle gelen tarihi, kültürel ve etnik zenginliğinin, değerlerinin bilinmesi ve tanınması ve tanıtılması. Erol Doğan: Adananın kültür değerinin akademik çalışmalarla desteklenmesi gerekir. Bu tip çalışmalara finansal destek sağlanmalıdır. Adana nın ekonomik gücü ve yetişmiş insanlarının bölge dışına kaçması önlenmelidir. Adana nın kültür değerlerinin (folklor, farklı ve zengin etnisiteden kaynaklanan yaşam biçimi, sanatsal ve mimari değerler, müzik, edebiyat...)akademik çalışmalarla desteklenmesi ve bunların ulusal düzeyden çıkıp uluslararası düzeye ulaşması beklenmelidir. Burada kısır çekişmeleri bırakabilirsek daha çok ses getirmesi açısında bölgesel olması gerekiyor. Tarsus, Mersin, Adana, Antakya ve Osmaniye ortak akıl geliştirmeli ve olanaklarını akılcı kullanmalıdır. Bu çalışmaların kamu ve özel sektörce desteklenmesi sağlanmalıdır. Bunu festival, karnaval ve fuarlarla zenginleştirebiliriz. Bunlardan en az birini uluslararası düzeye çıkarmak için çaba sarf etmeli ve ortak hareket etmeliyiz. Mersin Uluslararası Müzik festivaline destek çıkarak yelpazeyi genişletmek ve saygınlığını artırmak gibi... Ayrıca her kurum, kuruluş ve kamu yönetimi BEN YERİNE BİZ demeyi başarı ve hedefe ulaşmak için öğrenmelidir. Ali Merzeci Şehrin sivil mimari stoku var şehrin üstünde tescil edilmemiş ev var. Bu tesislere işlev kazandırılması önemlidir. Çukurova genelinde egemen arkeolojik sitler Bizans çağına ait. Dünyada Bizans eseri yönünden en zengin bölgelerin başında Çukurova geliyor. Bu değer ön plana çıkarılmalıdır. Torosları atlamamak gerekir. Olağanüstü çeşitliliğiyle farklı alanlarda hizmet sektörüne katkı koyabilir. Bayram Fazlı Hadi - Su sporları şenliği, festivali dünya çapında ilgi görecek bir organizasyon. Bunun yanında toplu sportif etkinliklere açılabilecek doğal kaynaklar (kanyon, akarsu değerlendirilmeli). Dünyada kum lalelerinin en fazla

19 olduğu yerlerden birisi. Bitki florası ön plan çıkarılabilir. Kuşların göç yolları üzerinde olması nedeniyle etkinlikte kullanılabilir. Seyhan nehrinin denize bağlanma yeri kültürel etkinlikler için doğal bir ortam oluşturması önemlidir. SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Adananın Tarihsel Süreçle Gelen Tarihi Ve Kültürel (Altın Koza, Tiyatro Festivali, Portakal Çiçeği Vb.) Ve Etnik Zenginliğinin Değerlerinin Öğrenilmesi, Bilinmesi Ve Tanınması Ve Tanıtılması. Konuyla İlgili Akademik Çalışmalarla Desteklenen Bilgiler Işında Çalışmaların Yürütülmesi. B. Torosların Kullanıma Açılması Sportif Ve Rekreasyon Anlamında. Doğal Zenginliklerinin Kullanılmaya Başlanması. C. Çok Sayıda Gün Işığına Çıkmamış Tarihi Yapının Topluma Kazandırılması. D. Toroslardaki Termal Tesislerin Kullanıma Açılması Ve Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi. Kültür Ve Sanat Etkinlikleri İle Zenginleştirilmesi E. Kentsel Planlamada Seyhan Nehir Ve Göl Odaklı Yaşam Alanların, Spor Ve Kültürel Faaliyet Amaçlı Etkinliklerde Odak Noktası Haline Getirilmesi F. Sağlık Turizminde Bu Doğal Zenginliklerin Ve Yapılanmanın Kullanılabilecek Olması. G. Sektörle İlgili Uluslararası Buluşmalara Ev Sahipliği Yapabilir. Deniz-Dağ-Sanat-Spor. H. Akdeniz Oyunları Sonrasında Bölgede Kullanılabilecek Tesislerin Varlığı İ. Kongrelerde Ev Sahipliği Yapabilir. SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Tesis Yapmalı. B. Sponsorluk Müessesesinin Geliştirilmesi. Değişik Yerlerde Yatırım Yapan Adanalı Sponsorların Adana yı Unutmaması Sağlanmalıdır Yılında Açılan Yeni Paris Senfoni Binası Marie Claire Veya Louis Vuitton Sponsorluğunda 150 Milyon Luk Bir Sponsorluktur... C. Tanıtıma Katkı Sağlamalı. D. Adana ya Yatırım Yapılmalı Ve Sektörel Rekabet İçinde Güç Birliğinin Sağlanıp Sürdürülmesi. E. Kalifiye Eleman Eğitimi( Bilgi, Nasıl Ve Kime Hizmete Göre, Doğru Bilgilendirme, Yabancı Dil Öğretilmesi...)

20 SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Eğitilmiş İnsan Gücünü, Nitelik Ve Nicelik Yönünden Artıracak Yatırımları Gerçekleştirmek. B. Tesis Yapımına Kaynak Aktarmalı. Projelendirilmiş, Gelecek Projeksiyonu Yapılmış Ve Üretim, Hizmet Ve Kullanımı Planlanmış Tesislere Kaynak Ayrılmalıdır. C. Merkezi Ve Yerel Yönetimlerin Desteği Alınmalıdır. D. Adana yı Temsil Eden Tüm Seçilmişlerin Adana İçin Yerelde Ve Merkezde Etkin Sorumluluk Alması Sağlanmalı. Seçilmişlerin Projeler Ve Öngörülerde Adana İçin Ortak Hareket Etmesi Ve Süreci Takip Etmeleri. Buna En İyi Örnek Yakın Komşumuz Olan Gaziantep tir. Zeugma Mozaikleri Ve Müzesi En İyi Örnektir. Yaklaşık 30 Yıllık Bir Sürecin Sonucudur. E. Tescilli Yapıların Sektöre Kazandırılmasında Sıkıntılar Ortadan Kaldırılmalı. F. Görevlendirmelerde Liyakat Esası Gözetilmeli. Görevlendirilen Personelin Sürekliliği Sağlanmalı, Uzun Süreli Görevlendirmeler. G. Teşvik Uygulaması Yapılmalı, Takiplerinin Yapılması. Ölü Teşvikler Boşa Efor Ve Kaynak Tüketimidir. H. Projelerimizin Kamuya Tanıtımının Yapılması Ve Desteklerinin Alınması. Bu Destek Seçilmişlerinde Elini Güçlendirir. SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. Moderasyonu Yapılan Konu Başlığıyla İlgili Etkinliklerde Rekabet Gücü Artacak Ve Toplumun Gelişim Ve Zenginleşmesinin Önü Açılacak B. Ekonomi Canlanacaktır. C. Aralarında Sağlık Turizminde Bulunduğu Bütün Turizm Alanlarında Canlanma Olacaktır. Özellikle Sağlık Turizm Sektörü İçin Yeterli-Eğitimli Personel Sağlanmalı, Rekabet Gücünü Artıracaktır. Üniversite Ve Myo Bunu Sağlamalıdır. D. Yatırım Alacak İç Ve Dış Yatırım. Cazibe Merkezi Olacak. Ulaşım Olanakları İyileştirilmek Zorundadır. E. Dünya Kenti Olacaktır. F. Adananın Marka Kent Olmasına Katkı Koyar. G. İç Ve Bölgesel Barışa Katkı Koyacak

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI İnsanlar Sizlerle Sağlıklarına Kavuşacaklar... Zengin bitki örtüsü nedeniyle tarihsel süreç boyunca sağlık ve tıp alanında hayli önemi

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA «KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA ÇALIŞTAY BAŞKANLARI: PROF.DR. EMİNE ÖZMETE UZM.DR. SİNAN İBİŞ RAPORTÖRLER: YARD. DOÇ. DR. BİLGE ÖNAL DÖLEK

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 23 Haziran 2011, Zonguldak ÇALIġTAY RAPORU GĠRĠġ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen Turizm Sektörü konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd.

Op.Dr. A.Güven Akıncı. Avrasya Hospital Başhekim Yrd. Op.Dr. A.Güven Akıncı Avrasya Hospital Başhekim Yrd. İnnovation: yenileşim karlılık getiren farklılaşma anlamına gelmektedir. Yani yaratıcılığın ticari ustalıkla birleştirilmesidir. SAĞLIK TURİZMİNDE İNOVASYON

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IX BÖLÜM I KRİZ VE FIRSAT PENCERESİNDEN DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. Batı dan Doğu ya Kayan Üretim ve Gelişme Ekseninde Dünya

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı