DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015"

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI 29 Nisan 2015 SONUÇ RAPORU Mayıs 2015

2 SUNUŞ Adana Ticaret Odası tarafından Çukurova nın Hizmet Sektöründeki yerini belirlemek ve gelecek vizyonunu şekillendirmek amacıyla konunun tüm taraflarının (Resmi Kurum temsilcileri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Temsilcileri vb.) katılımlarıyla ortak akıl üretilmesine yönelik, 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Dünya da ve Türkiye de Hizmet Sektörü ve Çukurova nın Potansiyeli Çalıştayı düzenlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalıştayın sabahki oturumunda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler ve Yurtdışı Hizmetler Genel Müdürü Sn. Uğur Öztürk, Çukurova Kalkınma Ajansı Sn. Lutfi Altunsu, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila Menevşe ve Çukurova Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Nejat Erk konuya ilişkin sunumlarını yapmış; ardından öğleden sonra hizmet sektörünün 9 alt başlığında çalışma grupları oluşturularak, yuvarlak masa ortamında ve her masada sektör temsilcilerinin katılımıyla, aşağıda isimleri yer alan sektör moderatörleri tarafından Dünyada hizmet sektörünü etkileyen temel trendler ışığında, Türkiye ve Adana da olası değişim eğilimlerinin belirlenerek; gerekli rekabet gücünün yaratılmasında atılması gerekli adımların oluşturulmasına yönelik hazırlanan şu sorulara yanıt aranmıştır: Moderatörlük yaptığınız sektörde; 1. Dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? 2. Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. 3. Öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. 4. Öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) 5. Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? 6. Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? 7. Moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? Sorularının yanıtları aşağıda isimleri yer alan sektör moderatörleri tarafından Çalıştay Moderatörü Prof. Dr. Nejat Erk e iletilerek sektör temsilcilerinin yol haritası olmasına yönelik bir sonuç raporu hazırlanmıştır. a. İnşaat Gayrimenkul Sektör Moderatörü: Yrd.Doç.Dr.Mustafa YEĞİN Ç.Ü. Müh.-Mim. Fak. Şehircilik A.B.D. Başkanı b. Toptan ve Perakende Ticaret Sektör Moderatörü: Dr. Serap ÇABUK Ç.Ü. Pazarlama A.B.D. Başkanı c. Ulaştırma Lojistik Sektör Moderatörü: Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK Ç.Ü. İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi d. Turizm - Konaklama - Yiyecek İçecek Sektör Moderatörleri: Can AKŞİT Otel Seyhan Genel Müdürü Doç. Dr. M. Cihan YAVUZ - Ç.Ü. Karataş Turizm İşl. ve Otel. Y.O. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim İNAN - Çağ Üni. Sosyal Bilimler Ens. Müdür Yrd. e. Bilişim Sektör Moderatörü: Gürkan YAKIN ÇUBİTED Yönetim Kurulu Başkanı f. Finans Sektör Moderatörü: Turan AKIN TEB Dış Ticaret Merkezleri Müdürü g. Eğitim Sektör Moderatörü: Prof. Dr. Nejat ERK Ç.Ü. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D. Başkanı h. Sağlık Sektör Moderatörü: Fırat UZER Adana Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri i. Kültür, Sanat, Eğlence ve Spor Sektör Moderatörü: Prof. Dr. Sanlı Sadi KURDAK Ç.Ü. Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Bşk

3 Çalıştayın sona ermesinin ardından tüm sektör temsilcilerinin müşterek katılımıyla gerçekleşen ortak toplantıda, her sektör moderatörü/temsilcisi, kendi çalışma grubunda tespit edilen unsurları, diğer sektörlerdeki katılımcılara sunmuş olup; sunumlar sonucu bu çalışmanın devamına yönelik olarak ortaya çıkan ana başlıklar aşağıya çıkarılmıştır. ÇALIŞMA GRUPLARI ÖNERİLERİ Kritik Aktörler Olmalı Organizasyon Yapısı Makro Politikalar-10 Yıl-Yatırımlar Ortak Paydası Olan Sektörlerin Tespiti Kamudan İştirak Şart Şehir/Çukurova Halkının Katılımı Sağlanmalı Sektörler, Diğer Sektörden Ne Bekliyor Sorusu Cevaplanmalı Markalaşma Öncelik Olmalı Platform Oluşması Yabancı Yatırımcı Kritik KOORDİNASYON: Adana Ticaret Odası Ticaret Odası Sekreter ve Başkanları Kamu Temsilcisi STK ORGANİZASYON YAPISI STRATEJİ VE EYLEM PLANI Sektör Bazında Toplantılar Strateji ve Eylem Planı Eylül Start Yaşlı Turizmi Projesi NOTLAR İnandığınız kaderiniz olur Her Bakanlık için kontakt noktası Ticaret Odası personel görevlendirecek. Hedef: 2017 de Hizmet Ticareti 2017 yılı sonuna kadar hizmet ihracatını 3 kat artırmak - 2 -

4 ÇALIŞTAYDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNCE SORULARA VERİLEN YANITLAR - 3 -

5 1. TURİZM SEKTÖRÜ SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 1 A. Teknoloji B. Tüketici Özellikleri C. Rekabet D. Yasal Düzenlemeler E. Yeni Destinasyonlar F. Alışveriş Turizmini Geliştirmek A. Tüketici Beklentileri Talebi B. Teknoloji C. Tarihi Dokunun Korunması D. Siyasi İstikrar E. Ekonomik A. Teknoloji B. Rekabet C. Hayat Standartları D. Misafir Profilleri E. Tüketicinin Teknoloji Kullanımı F. Eğitimli Personel G. Rekabette Kalite Ve Standartların Denetlenmesi H. Altyapı İ. Gelişim Ve Büyüme İhtiyacı J. İnovasyon K. Barış Siyasi Konular Dalgalanmalar F. Süreç İyileştirme SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 2 A. Kültür Turizmi B. Eğitim Turizmi C. Eğlence Turizmi D. Sağlık Turizmi E. Eko Turizm F. Spor Turizmi G. İş Turizmi H. Hobi Turizmi İ. Geriatri A. Gastronomi Turizmi B. Eko Turizmi C. Spor Turizmi D. Sağlık Turizmi E. Kültür Turizmi F. Deniz Turizmi G. İş Turizmi H. Tarım Turizmi A. Sağlıklı Ürünler B. Yöresel Ürünler - 4 -

6 SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 3 A. Araştırma B. Danışmanlık Hizmeti Alma A. Başarılı Örneklerden Yararlanma A. Eğitimli Personel B. Hizmet Kalite Artırımı C. Planlama D. Sektör İçi İletişim E. Ortak Tanıtım Ofisleri Kurmak ( Yurt Dışı Ve İçi) F. Destinasyon Öykülerinin Medya İle Paylaşılması G. Eğitim Sektörü İle Birlikte Ortak Spor Faaliyetleri Yapmak H. Güçbirliği Projeleri Oluşturmak İ. Fizibilite J. Finansman B. Eğitim C. Doğru Tanıtım Yapmak D. Denetlemeyi Uygun Kişilerin Yapması E. STK ların Düzenli Ve Verimli Çalışması F. Planlama G. Yatırım H. Ortaklık Kurma İ. Araştırma SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. (mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 4 A. Sağlık Turizmi Yapanlara Teşvik Ve İmtiyaz B. Sosyal Ve Saygın Medyada Profesyonel Tanıtım C. YÖK Ve MEB İle Ortak Aktiviteler D. Yabancı Doktor Çalıştırma Desteği E. Fizibilite Desteği F. Yıllık Aktiviteler Portakal Çiçeği Sanat, Festival, Rakı A. Yatırım B. Ortaklıklar Oluşturma C. Proje Destek D. Mevzuat Desteği E. Alt Yapının Uzun Dönemde Düzeltilmesi F. Tanıtım G. Restorasyon H. Özel Sektörü Karar Mekanizmalarına Dahil Etme İ. Teşvik Ve Personel Eğitimi A. Mevzuatın Tam Ve Eksiksiz Uygulanması B. Adil Denetleme C. Yerel Yönetimlerin Desteğinin Alınması - 5 -

7 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 5 A. İstihdam Artışı B. Gelir Artışı C. Kalite Artışı D. Pazar Payı Artışı E. Şehir Yaşanabilirliğinin Artırılması F. Tasarruf G. Adana Markasının Gelişmesi H. Y.Dil Öğrenimi İ. İtibar Kazanma J. Halkın Bilinçlendirilmesi K. Tanınırlığın Artması L. Yeni Yatırımlar M. Raylı Taşıma Sistemi SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 6 A. Müşterinin Tercih Etmemesi B. Yatırımın Geri Dönüş Hızının Düşük Olması C. Pazarın Dar Olması D. Çevre Kirliliği E. Kötü İmajın Medyada Yansıması F. Siyasal Yasal Düzenleme G. Kalifiye Eleman Bulamama H. Bölgesel İstikrarsızlık (Savaş) İ. Ülke Markasının Gücü Ve Yetersizliği A. Diğer Şehirlerin Rekabeti - 6 -

8 SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? ACENTE OTEL YİYECEK İÇECEK 7 A. Kaliteyi Korumalılar B. Fiyat Rekabeti Yapılmamalı C. Stratejik Ve Ortak Payda Da Buluşulmalı D. Nitelikli Personel Teşvik Edilmeli E. Belediyelerin Alt Yapı Desteği Sağlaması F. Devletin Tanıtım Desteği Sağlaması G. Sektörler Arası Çapraz Tanıtım Desteği H. İşbirliğinin Etkinleştirilmesi İ. Çevre Kirliliğine Özen Gösterilmesi - 7 -

9 2. İNŞAAT GAYRİMENKUL SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Enerji-Yenilenebilir Enerji-Şehir Altyapısı-Bina/Konut Değerlendirmesi. B. Şehirlerimizin Sanayi Sonrası Geçiş Toplumuna Hazırlanması/Öne Çıkıyor C. Kentsel Gereksinimlerin Farklılaşması D. Ekosistem Ve Habitatı, Gelişimi, Dönüşümü, Şehirler Ve Şirketler Arası Guzin Rekabeti SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Jeopolitik Ve Coğrafi Merkez Avantajının Faydaları B. Deniz, Yayla, Sağlık Ve Turizm Potansiyelinin Varlığı C. Kentsel Yenilenmeye (Dönüşüm Bekleyen) Açık Potansiyeli (Fabrika Gecekondu, Fiziksel Doku) (İmarsız Alanlar) D. Diğer Tarihi Doku Ve Potansiyel (Tepebağ, Antik Kentler, Vb.) Baraj Gölü Ve Seyhan Nehri (Kota Potansiyeli, Rekreasyon Potansiyeli) SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Özel Sektör Yatırımlarının Doğru Alanlar Yönlendirilmesi Konu Uzmanlarıyla Çalışılması B. Yatırımların Nüfus Projeksiyonu Ve Nitelikleri, İhtiyaçları Göz Önüne Alınarak Şekillendirilmesi C. Uluslararası Paydaşların Yatırımlara Teşvik Edilmesi D. Diğer Özel Sektörün Kentsel Kimlik Sağlamada/Yaratmada Katkısının Artırılması SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Sorunlu İmar Alanlarının Sorunlarının İvedilikle Çözümlenmesi B. Ulaşım ve Otopark Sorununun Artan İhtiyaçlar Göz Önüne Alınarak Çözümler Aranmalı C. Altyapı İhtiyaçlarının Ve Yatırımlarının Öngörülen Nüfus Verilerine Göre Belirlenmesi D. Diğer Yöresel Ve Bölgesel Konut Politikalarının İyileştirilmesi Belirlenmesi - 8 -

10 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. Bölgesel Merkez Özelliği Sürdürülebilir Ve Bölgeye Öncülük Edecek Cazip Kazançlar Getirecektir. B. Sosyal Çatışmalar Azalacaktır. C. Huzur Ortamı Doğacaktır (Nitelikli Nüfus) Ekonomik-Kültürel Kalkınma Sağlanacaktır D. Diğer Ulusal Ölçekte Marmara Bölgesinden Sonra 2. Bölge Olacaktır. SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Sermaye Ve Beyin Göçünün Önlenmesi B. Merkezi İdarenin Bakışı Ve Kamu Yatırımlarının Azalması C. Tarım Politikasının Devre Dışı Kalma Eğilimi, Tarım Alanlarının Kaybolması D. Yenilikçi Mekânlarla Mevcut Kullanıcının Kriterlerinin Örtüşmesi. SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? A. Özel Sektör Yatırımlarının Doğru Alanlar Yönlendirilmesi Konu Uzmanlarıyla Çalışılması B. Yatırımların Nüfus Projeksiyonu Ve Nitelikleri, İhtiyaçları Göz önüne Alınarak Şekillendirilmesi C. Uluslararası Paydaşların Yatırımlara Teşvik Edilmesi D. Diğer Özel Sektörün Kentsel Kimlik Sağlamada/Yaratmada Katkısının Artırılması - 9 -

11 3. TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. E- Ticaret B. Tedarik Zinciri Yönetimi C. Tüketici Bilincinin Beklentisinin Artması D. Daha Fazla Çevreci Yaklaşım SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Ayakkabıcılık { Hammaddeye Kolay Erişim, Ustalık Becerileri (Know-How), Elverişli İklim Koşulları, İstihdamı Olumlu Etkilemesi Ve Potansiyel Pazarın Mevcudiyeti} B. Gıda ( Narenciye, Süt Ve Süt Ürünleri, Hayvancılık) { Verimli Üretim Alanları, İklimin İyi Tarıma Ve Verimli Üretime Uygunluğu, Su Ve Sulama Olanaklarının Kolaylığı, Teknolojik Tarıma Alt Yapı Uygunluğu, Hammaddeye Yakınlık, Jeo- Stratejik Ve Lojistik Üssü Bir Bölge Olması } C. Mobilya D. {Teknoloji Ve Dizayn Konusunda Know-How Bulunması, Spesifik Ürünleri Üretebilme Olanakları, Ulusal Ve Uluslararası Markalaşmaya Yatkınlık, Doğru Fiyat Politikasının Uygulanabilmesi} SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Mesleki Eğitim B. Ar-Ge Çalışmaları- Uygulamaları C. Ortaklık Kültürünün Arttırılması SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Devletin Teşvik Politikası ( Uzun Vadeli Veya Hibe Programları Vb.) B. Bürokrasinin Azaltılması C. Alt Sektörel Kümeleşmenin Sağlanması- Yan Sanayinin Geliştirilmesi

12 SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. İstihdamın Artması B. Yapancı Potansiyel Ortaklıkların Oluşabilmesi Adına Yeni Yatırım Olanaklarının Oluşması C. Potansiyel Bölge Konumunu Ön Plana Çıkartarak Komşu Ülkelere Yapılacak İhracatın Artması SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Bürokratik Engellerden Dolayı Projelerin Olması Gerektiği Ölçek Ve Sürede Bitmemesi B. Döviz Kurlarından Oluşabilecek Muhtemel Dalgalanmaların İthal Makina Alımlarında Sıkıntı Yaratması C. Yanlış Finansman Planlaması SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? A. Hizmet Alışverişi B. Lojistik, Eğitim, Hammadde Alışverişi C. Sanayi, Tarım, Danışmanlık, İnşaat, Sağlık

13 4. EĞİTİM Dünyada ve Türkiye de Hizmet Sektörü nün Yeri ve Çukurova nın Potansiyeli Çalıştayı Sonuç Raporu SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Avrupa Birliğinde Görülen Eğitimin Entegrasyonu, Hareketlilik, İletişim Becerilerinin Artırılması. B. Sadece Okul İçin Değil, Farklı Alanlarda Ve Yaşam Boyu Uzaktan Eğitimdeki Artış Beklentileri. C. Yüksek Öğretime Olan İlginin Devam Edecek Olması. D. Çocukların İlgisini Çeken, Görselliğe Dayanan, Uygulamalı, Öğrenciyi Öğretime Katan Digital/Mobil Eğitim. E. Sürdürülebilir Çevre Bilinci Yaratma. SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Okullarda Sosyal Etkinliğin (Yüzme Havuzu, Spor Salonu Gibi) Artması, Rekabet Gücünü Artırıyor. B. Bazı Orta Ve Lise Seviyesindeki Okullar Yabancı Okullarla Anlaşmalar Yapıp Akredite Olarak Rekabet Üstünlüğünü Artırıyorlar. C. Özel Girişimcilerin Eğitim Alanında Yapacakları Yatırımların Teşvik Edilmesi Rekabet Gücünü Artırıyor. SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Okulların Sosyal Alt Yapılarını Geliştirmeleri. B. Eğitim Alanında Uluslar Arası İşbirliği Arayışlarını Arttırmaları Ve Uluslar Arası İşbirliğini Geliştirmeleri. C. Adana nın Bulunduğu Teşvik Grubunun Yarattığı Olumsuzluklara Karşı, Eğitimde İstisna Talep Edilmesi İçin Çalışma Yapılması

14 SORU 4. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda rekabet gücü yaratmada kamu kesimince bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. ( mevzuat, yatırım, politika uygulamaları gibi) A. Okul Yapılacak İnşaat Alanı Bulunmasındaki Engellerin Kaldırılması. B. Uluslar Arası Alanda Eğitim İşbirliğini Arttırmaya Yönelik Koordinasyon/Konsorsiyum Merkezlerinin Kurulmasının Sağlanması. C. Eğitimde Alt Yapı Olarak Görülen Okul Sayısı, Derslik, Öğretim Araçları Gibi İmkânların Artırılması. SORU 5. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda başarı sağlanması durumunda temel kazanımlar ne olacaktır? A. Ulusal Ve Uluslar Arası Alanda Tanınırlık, Bilinirlik Ve Kabul Edilirlik. B. Her Çeşit Nitelikli İşgücü İçin Cazibe Merkezi Haline Gelmek. C. Ar-Ge Ve İnovasyon Yapacak Firmalar İçin Cazibe Merkezi Haline Gelmek. SORU 6. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın öncelikli kıldığı alanlarda rekabet gücü kazanmada ne tür riskler algılıyorsunuz? A. Uluslararasılaşmaya Zorlaştırma Üzere, Ortaöğretim Kamu Kuruluşlarında Yabancı Dil Ve Teknik Bilgiye Sahip Öğretmen Eksikliği. B. Eğitimle İlgili Mevzuattaki İstikrarsızlık Ve Sık Sık Yapılan Değişiklikler. C. Adana daki Üniversitelerin Uluslararasılaşma Konusundaki Kapasitelerin Tam Olarak Kullanmadaki Gönülsüzlükleri SORU 7. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörün diğer sektörlerle ilişkilerine dair tespitleriniz nelerdir? 1. Eğitimle İlgili Yasal Uygulamaları Belirlemesi Nedeni İle Kamu Kesimi Ve Okul İnşaatındaki Yer Sorunlarının Çözülebilmesi İçin Belediyeler. 2. Adana nın Türkiye Kamuoyundaki İmajının Olumsuz Görülmesi Nedeni İle Adana Dışından Gelecek Potansiyel İyi Öğretmenlerin Ve Adana da Çalışması Muhtemel Potansiyel Profesyonellerin Tereddüt Göstermesi. 3. Eğitime Yönelik Bazı Destekleyici Sektörlerin (Eğitim Danışmanlığı, Koçluk Gibi) Gelişmesinde Görülen Yetersizlikler. 4. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Kentte Yaptığı Eğitimle İlgili Araştırmaların Ve Eğitime Gösterdiği Yakınlığın Yarattığı Olumlu Durumun Sektörde Güven Yaratması

15 5. KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE VE SPOR Alper Tansel Dünyanın her yerinde kitle hareketleri 3 kuralla çıkar Kültür ve sanat ve spor ve eğlence sektörü geleceği etkiler. Son yıllarda geniş kitleleri etkiler. Soru doğru değil. Erol Doğan gelecek nasıl olacak. Programlama olmadan soruna çözüm bulunmaz. İnsanların boş vakitlerini nasıl geçirecek Üretim şekillerinin ve teknolojisinin değişmesi sonucu insanlara daha fazla boş zaman kalmakta, bu da doğrudan herhangi bir üretim dalında rol almayan bu kitlenin zamanını nasıl geçireceği ve bunlara nasıl ve kimlerin hizmet edeceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Görüşüme göre bunlar tüm sektörleri ve aktörleri etkileyecektir. Üst kurumların merkezi, yerel yönetimlerin ve ATO ve ASO gibi kurumların gelecek planlaması nasıl olacaktır. Uç örnek vermek gerekirse, Adana genelinde enerji yatırımı makro ölçekte düşünülmüyorsa; buna göre hizmet sektörü şekillenmek zorundadır. Kısaca ülke genelinde geleceğin planlama yapılması; alt ölçekte boş zamanların yönetimi (leisure management - Freizeitverwaltung) hizmetleri belirleyecektir. Çukurova bölgesi için 60 yıllarda DPT ve İller bankasının rol modeli çalışmaları akıllardadır: Biçilen rol sanayi tarım turizm üçlemesi idi. Bunlara göre sektörlerin rolleri belirlenecekti. Plan değil, pilav lazım özdeyişini unutmamak gerekir. Haluk Uygur dünya görsel çağı yaşıyor, iletişim görseldir. Okumadan önde gelebilir, Facebook buna örnek. En güzel kitabı yaz, ama bunu görsel hale getiremezseniz hiçsiniz, gazeteler bunu görsel hale geldiğinde duyuyoruz. İlgiyi görsel kuşak çekiyor. Çok ironik örnek ikiz kuleler Afganistan a dikkat etmedi. Görsel iyi olmalı. Facebook yöneticisinin buzlu suyu üstüne dökmesi, sonra Facebook um istersem insanların üstüne buzlu su döktürtürüm. Bu nedenle beni önemseyin dedi. Uluslararası fotoğraf sanatçısı derneği başkanın 1.5 milyar üyesi var. Adana da sanayi ve ticaret batmıştır, yükselen sanat ve kültürdür. Bunun kim olduğunu biliyoruz. Onların burada olması gerekli, para kazanılmayan bir sektör. Ama iyi isimler gelince her yer doldu. Dolayısıyla birinci maddeye görsel kaynakların oluşturulması (sineme ve fotoğraf ve TV) olmalı Suat Yener - Adana da Televizyon olmalı, yerel televizyon kanalları uydu yayınına girmeli bu tanıtımı sağlamada önemli. Fazıl Tütüner - Mersin de uydu yayınına giren TV ler var, ancak Digitürk ve Smart TV gibi kanallarda seyredilmiyor. Buralarda izlenmesi önemli. Geleceği gören medyayı izlenmeli. İşsizlik önemli bir sorun. Yaşama ilerleyen dönemde robotlar girecek. Bunu yaşamaya başladık. İnsanlara iş veremiyoruz. İnsanlara ne sunulacak. İnsanların hayatta kalmasını sağlamak için para verilebilir. Ancak insanlara mutlu olmaları için sanatsal üretim ortamları hazırlanacak. Sanatsal olaylara insanların daha fazla yer verilmesi sanat toplumları yaratmaları. Boş zaman değerlendirmesi için araç ve mekan çoğaltılmalı insanların mutluğuna mutluluk katıyorum. Mersin de bu anlama önemli

16 Haluk Uygur - Toplumu değiştiren görsellerden bahsediyoruz. Suat Yener - Adana da müzik anlamında sanatı esas sanat bölümlerine girmemiz gerekli. Eğitim bu anlamda önemli Üniversiteler duyarsız. Sanatın eğitimi yaygınlaştırılmalı ve tanıtılmalı. Bayram Fazlı Hadi - İklim iyi, spora uygun, su sporlarına katkısı olacak. Dünya için önemli. Plaj voleybolu için yapı uygun. Çok sayıda sporcu buraya gelebilir. Kano ve kürek önemli örnekler. Spor turizmi içinde aileler yer alır. Adana buna uygundur. Futbol takımları antrenman yapacak yer arar. Saha alt yapısı çözülmeli. Alt yapı ve tanıtım sağlanırsa katkısı olacaktır. Bu anlamda dünyada örnek gösterilen başarıya sahibiz. Gençlerin ilgisinin artmasının çok faydası olacaktır. Fazıl Tütüner - Gelişmiş ülkelerde yürüyüş dernekleri var. Bunların özel örneklerinde üye sayısının 1500 kişiye ulaştığı belirtiliyor. Toroslar zenginlik. Mersinden yürüyüş düzenlenebilir. Yaşamda yeri olabilecek bir konu. Turizm firmaları bu zenginliği yürüyüş anlamında tanıtma yapmalarıdır. Bayram Fazlı Hadi - Kültür açısında Tarsus Ashab-ı Kehf ve Hatay müzeleri vb. bu anlamda bütünleşmeyi sağlar. Buna en güzel örnek Boston dur. Buraya 1500 kişi katıldı. Yerel yönetim sahip çıkınca iş değişiyor. Çevrelerdeki kültür varlıklarını incelerken kültüre katkı sağlar. Haluk Uygur - Hangi takımı tutuyorsunuz? Adana takımları tutulmuyor. İşe başlarken kitlesel gücü nasıl oluştururuz sorusu irdelenmeli. İstanbul takımları, Kayseri, Bursa şehirlerin gücüdür. Bizim öncelikle kitle sporu dediğimiz sporları yapmalı ve spor taraftarı olmamız gerekir. Bayram Fazlı Hadi - Tutuklulardan spor yapan var mı, cevap hükümlü sporcu yok. Yabancılarla iletişimde spor önemli yol almayı sağlıyor. Dostluklar kuruyor. Çukurova her türlü alanda turizme katkı koyabilir. Tülay Canbolat - Kültürde tüketim hızı önemlidir. Görsel iletişimin artması tüketimi değiştirdi. Gereksinim duymadığımız nesnelere karşı güdülenme oluyor. Basın burada ön planda. Görsel unsurlar ve estetik değerlerin değişmesi önemli. Teknoloji de etkili, olanaklar ara yüzler olarak net bilgilerin oluşmasını sağladı. Bu gelişme bizdeki beklentiyi artırıyor. Üretimi şekillendiriyor. Tüketim hız görsel iletişimle artıyor. Ali Merzeci - Çevre duyarlılığı belirleyici olacak, çevresel etkiler önemli. Her sektörün bu anlamda sorgulanması gerekli. Bu coğrafya sıkıntılı. Rafineri ve nükleer santral bu çerçevede önem kazanacak. Şanslı değiliz. Coğrafya terminal olma özelliği taşır. Spor ve eğlence önemli Fatih Erhan - İletişim sınırları kaldırdı. Bilişim teknolojileri önemli. Görsel sanatlar önemli; festivaller kanavalar, spor karşılaşmaları, sağlık turizmi, spor turizmi, bütün bunlara eklenerek tarihsel dokunun ön plana

17 çıkarılması. Görsellerin kullanılması. Farkındalık artacaktır. Arkeolojik kazılara destinasyon sağlanması gerekir (ulaşım anlamında). Medya önemli, görsel sanat önemli ve içinde tarihsel dokunun bulunması önemli. Ercan Yeldan - Aile ve çocukların hareketsiz yaşamı sağlıksız insan yaratıyor. Bu durumda insanları aktif hale getirmek önemli. Hareketsizlik insanların yaşamını etkileyecek. Sağlıksız bireylerin olduğu bir geleceği düşünmek mümkün değil. Aileler aktif değil. Fazıl Tütüner - Belediyelerin görevleri arasına insanların boş zamanlarında mutluluklarını sağlayacak olanakların yaratılması olmalı. İnsanlar Viyana da işe bisikletle gidip geliyor. Belediyeler halk eğitim merkezleri kurarak, yüzme havuzu yaparak, gençlik merkezi açarak vb insanların günlük yaşamını mutlu kılmak için çalışıyor. Bu durumda tüketim hızı azalacak ve pahalı şeyler almamaya başlayacağız. Modern dünyada insanların bir kısmı kitap alıyor, sergiye gidiyor, kursa gidiyor. Bu bize geleceği değiştirecek olan unsurlardan birisinin alt yapısını hazırlıyor. İnsanların mahallerinde eğlenmeli ve pahalılardan kaçabilmeleridir. Parasız tüketim devri başlayacak. Sadi Kurdak Spor alt yapısı hem sportif hem de sağlık amaçlı kullanılabilir. Bu çerçevede ciddi bir hizmet sektör açılımı oluşturulabilir. SORU 1: Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, dünyada geleceği etkilemesi beklenen en önemli üç değişim kaynağı neler olabilir? A. Toplumu Değiştirebilecek Görsel Medya B. Sanat Eğitim Ve Mekanlarının Artırılması C. Spor Ve Bunun Sağladığı Dostluk Ortamı D. Tüketim Hızı Kültürel Tüketim Artışı E. Sağlıksızlık F. Gelecek Planlamasının Olmaması G. Parasız Tüketim Devrinin Yaşanacak Olması Ve Sonrası Mutluluk. Fazıl Tütüner - Adana yı gerçek anlamda bilmiyoruz. Tarihi bu kadar zengin bir şehir olduğunu bilmiyordum. Bu şehrin içinde değişik şekilde eklemler yapılmış cami ve kiliseler var ve bunlar bilinmiyor. Mersinli ve dünya bunu bilmiyor. Buradaki tarihi korumalara önem verilmeli Urfa da, Antep te müzeler yapıldı. Antep te kaldığım otel Amerikalı doluydu. Bu insanlar müzeye geliyor. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği müzeler var. Hizmet sektöründeki geliri artıracak en önemli bileşen, tarihi zengin bu coğrafyada zaten var olan kültür mirasını kullanıma sunmak olmalıdır. Çukurova potansiyelinde kullanılmamış bir konumdadır. Bu söylediklerimi Çukurova ölçeğine de yaymak mümkün. 4 5 yıl önce milli park ilanı için mektup yazdım. Bölgemizdeki Roma yolları tahrip edilmektedir. İnsanlık için kurtarılmalı. Sonuç alamadık. Kentin gelirini artırmak istiyorsak kamu ve yerel yönetimlerin bu konuyla ilgilenmesi gerekli. Tarihi eserler

18 Suat Yener - Portakal çiçeği karnavalı iyi. Altın koza festivali ise kötü. Bu etkinliklerle Adana nın sesini duyurmak gerekli. Adana lı çok sayıda sanatçı var zaten. Bodrum da Adana festivali yapılacak. Yerel yönetim desteğiyle bu etkinlikler desteklenmeli. Adana da mekan sorunu var. Korolar birliğinin başkanıyım. Yer sorunu yaşıyoruz. Yer yok. Tesise gereksinim var. Festival ve karnavallara katılım artırılmalı yerel ve genel anlamda Alper Tansel- Arkadaşların söylediğine katılıyorum. AFAD etkinlikleri, edebiyat günleri Mersin Uluslar arası müzik festivali, spor etkinlikleri önemlidir. Yapımı devam eden kişilik stat önemlidir. Süperligde takım olması ticarete katkı koyacaktır. Haluk Uygur - Altın Koza önemlidir. Markadır. Adana nın dünya için ilgi çekecek değerleri zaten var. En eski köprü, en uzun süre yaşanılan kent. Bu en önemli pazarımız. En eski tıp kitabı Adana da yazıldı. Arkeoloji önemli. Anavarza önemi kanıtlara ulaşıldı. Söylenmedi. Dünya buraya akacak. Misis antik kent kazıları. Bunun Adana lı tarafından bilinip tanıtılması gerekli. Markanın tanıtımı yapılmalı. Bu anlamda basın önemlidir. Dünyanın en eski evleri Adana da. Adananın tarihsel süreçle gelen tarihi, kültürel ve etnik zenginliğinin, değerlerinin bilinmesi ve tanınması ve tanıtılması. Erol Doğan: Adananın kültür değerinin akademik çalışmalarla desteklenmesi gerekir. Bu tip çalışmalara finansal destek sağlanmalıdır. Adana nın ekonomik gücü ve yetişmiş insanlarının bölge dışına kaçması önlenmelidir. Adana nın kültür değerlerinin (folklor, farklı ve zengin etnisiteden kaynaklanan yaşam biçimi, sanatsal ve mimari değerler, müzik, edebiyat...)akademik çalışmalarla desteklenmesi ve bunların ulusal düzeyden çıkıp uluslararası düzeye ulaşması beklenmelidir. Burada kısır çekişmeleri bırakabilirsek daha çok ses getirmesi açısında bölgesel olması gerekiyor. Tarsus, Mersin, Adana, Antakya ve Osmaniye ortak akıl geliştirmeli ve olanaklarını akılcı kullanmalıdır. Bu çalışmaların kamu ve özel sektörce desteklenmesi sağlanmalıdır. Bunu festival, karnaval ve fuarlarla zenginleştirebiliriz. Bunlardan en az birini uluslararası düzeye çıkarmak için çaba sarf etmeli ve ortak hareket etmeliyiz. Mersin Uluslararası Müzik festivaline destek çıkarak yelpazeyi genişletmek ve saygınlığını artırmak gibi... Ayrıca her kurum, kuruluş ve kamu yönetimi BEN YERİNE BİZ demeyi başarı ve hedefe ulaşmak için öğrenmelidir. Ali Merzeci Şehrin sivil mimari stoku var şehrin üstünde tescil edilmemiş ev var. Bu tesislere işlev kazandırılması önemlidir. Çukurova genelinde egemen arkeolojik sitler Bizans çağına ait. Dünyada Bizans eseri yönünden en zengin bölgelerin başında Çukurova geliyor. Bu değer ön plana çıkarılmalıdır. Torosları atlamamak gerekir. Olağanüstü çeşitliliğiyle farklı alanlarda hizmet sektörüne katkı koyabilir. Bayram Fazlı Hadi - Su sporları şenliği, festivali dünya çapında ilgi görecek bir organizasyon. Bunun yanında toplu sportif etkinliklere açılabilecek doğal kaynaklar (kanyon, akarsu değerlendirilmeli). Dünyada kum lalelerinin en fazla

19 olduğu yerlerden birisi. Bitki florası ön plan çıkarılabilir. Kuşların göç yolları üzerinde olması nedeniyle etkinlikte kullanılabilir. Seyhan nehrinin denize bağlanma yeri kültürel etkinlikler için doğal bir ortam oluşturması önemlidir. SORU 2. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, Adana nın rekabet gücü yaratmada en çok başarı sağlaması beklenen üç alanı ve gerekçesini belirleyiniz. A. Adananın Tarihsel Süreçle Gelen Tarihi Ve Kültürel (Altın Koza, Tiyatro Festivali, Portakal Çiçeği Vb.) Ve Etnik Zenginliğinin Değerlerinin Öğrenilmesi, Bilinmesi Ve Tanınması Ve Tanıtılması. Konuyla İlgili Akademik Çalışmalarla Desteklenen Bilgiler Işında Çalışmaların Yürütülmesi. B. Torosların Kullanıma Açılması Sportif Ve Rekreasyon Anlamında. Doğal Zenginliklerinin Kullanılmaya Başlanması. C. Çok Sayıda Gün Işığına Çıkmamış Tarihi Yapının Topluma Kazandırılması. D. Toroslardaki Termal Tesislerin Kullanıma Açılması Ve Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi. Kültür Ve Sanat Etkinlikleri İle Zenginleştirilmesi E. Kentsel Planlamada Seyhan Nehir Ve Göl Odaklı Yaşam Alanların, Spor Ve Kültürel Faaliyet Amaçlı Etkinliklerde Odak Noktası Haline Getirilmesi F. Sağlık Turizminde Bu Doğal Zenginliklerin Ve Yapılanmanın Kullanılabilecek Olması. G. Sektörle İlgili Uluslararası Buluşmalara Ev Sahipliği Yapabilir. Deniz-Dağ-Sanat-Spor. H. Akdeniz Oyunları Sonrasında Bölgede Kullanılabilecek Tesislerin Varlığı İ. Kongrelerde Ev Sahipliği Yapabilir. SORU 3. Sizin moderatörlük yaptığınız sektörde, öncelikli kıldığınız üç alanda özel kesimce rekabet gücü yaratmada bugünden atılması gerekli üç adımı belirleyiniz. A. Tesis Yapmalı. B. Sponsorluk Müessesesinin Geliştirilmesi. Değişik Yerlerde Yatırım Yapan Adanalı Sponsorların Adana yı Unutmaması Sağlanmalıdır Yılında Açılan Yeni Paris Senfoni Binası Marie Claire Veya Louis Vuitton Sponsorluğunda 150 Milyon Luk Bir Sponsorluktur... C. Tanıtıma Katkı Sağlamalı. D. Adana ya Yatırım Yapılmalı Ve Sektörel Rekabet İçinde Güç Birliğinin Sağlanıp Sürdürülmesi. E. Kalifiye Eleman Eğitimi( Bilgi, Nasıl Ve Kime Hizmete Göre, Doğru Bilgilendirme, Yabancı Dil Öğretilmesi...)

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MART - NİSAN 2014 DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER YÜZKIRKİKİ Editörden Sevgili okurlar; Bu Dergimizin ana konusu Ekonomide Dönüşüm

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Ağustos 2009 ATSO ATSO Ağustos 2009 2 Ağustos 2009 ATSO Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Sayın

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

SABUN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

SABUN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU SABUN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 22-23 Aralık 2012, Erzurum ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU KAUÇUK SEKTÖRÜ GELİŞİM ÇALIŞTAYI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 28-29 Nisan 2012, Bodrum ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, kauçuk

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 591 AĞUSTOS 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum...3 3. Türkiye 2023

Detaylı