DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com"

Transkript

1 TNER KSOY DÖNÜŞÜM SYI 3/2012

2 KÜNYE IDENTITY DISC Y TTÜRK HVLİMNIN KRGO TESİSİ akın zaman önce tatürk Havalimanına yeni pist için sorulan sorulara taköy ü yıkın yeni pisti yapalım çıkışında bulunan DHMİ Genel Müdürü Orhan BİRDL çözümün 3. Havalimanında olacağına işaret etmişti. Daha sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi, tatürk Havalimanındaki yoğunluğa çözüm için yeni slot tedbirlerini kamuoyuna duyurdu. Bu tedbirler mevcut trafiğin yükünü hafifletmek için yeni talep edilecek uçuşlara müsaade verilmemesinin yanı sıra iş uçuşlarının saatlerini düzenleyen maddeler içeriyor. tatürk Havalimanındaki yoğun trafiğin azalmasına destek amacıyla Türk Hava Yolları yurtiçi bazı uçuşlarını Sabiha Gökçen Havalimanına kaydırdı. Kargo uçuşları için tatürk Havalimanında kapı gözüküyor algısı herkeste olsa da, kargo uçuşları uçuş trafiğinin yalnızca %5 ini kapsıyor. Dolayısıyla mevcut yoğunluktaki payı %5 olan kargo uçuşlarını engellemek duruma hiçbir çözüm getirmeyeceği gibi hava kargo taşımacılığına büyük bir darbe vuracak. Verimliliğin hızla doğru orantılı olarak sağlandığı sektör gerekli yatırımları yapmadan kargo uçaklarının Çorlu ya veya Sabiha ya kaydırılması biraz daha ötelenmelidir. Yıllardır tatürk Havalimanına yapılması plan Kargo Köyü projesi kısmi olarak da olsa hayata geçiriliyor. DHMİ nin tatürk Havalimanı Kargo Terminalinde faaliyet gösteren sektör tarafları ile bu aybaşında yaptığı toplantıda proje genel hatları ile izah edildi. Mevcut antrepolar ile EGS bloklarının arasındaki araziye yapılacak tesisin talebe karşılık verebilecek büyüklükte yapılması planlanıyor ama gerekli altyapı çalışmalarının nasıl halledileceği merak konusu. Tahsis başvurularını yapan sektör temsilcileri, sürecin nasıl işleyeceğine dair belirsizlik olduğunu söylese de projenin gerçekleştirileceğinden umutlu. HV KRGO E-DERGİ R E L İ K E D N İ Ç İ HBERLER 17 4 I T C RG O WO R L D SY M P O S I U M Ç E L E B İ G LO B L M R K CRGO STTION (instlallation) TO TTÜRK IRPORT short time ago, DHMİ s general manager Orhan Birdal answered questions related to a new runway (airfield) for tatürk irport and he suggested that taköy should be pull down for a new runway. Thus he prognosticated Third irport. fter, general directorate of state airports authority promulgated new slot precautions for a solution of tatürk irport intensity. These precautions include that the flights which will be demanded for reducing present traffic s burden are not allowed, and in addition to, subjects which organize domestic flights hours. Turkish irlines directed its some flights to Sabiha Gökçen irport for reducing tatürk irport intensity. lthough everybody thinks that tatürk irport has all the air cargo flights, it includes just 5 percentage of flight traffic. To prevent air cargo flights that include 5 percentage of flight intensity is not a solution and also it will damage air cargo transportation. Without being invested to sector which is provided directly proportion with productivity of speed, air freighters should be transferred to Çorlu and Sabiha Gökçen irport later than. Cargo Village Project which has been planned to be build for years at tatürk irport is making real partially. The project was explained in general terms in the meeting which was conducted that pay day between the companies which are in service in DHMİ s tatürk irport Cargo Terminal. Installation will be built land between available antrepots and EGS blocks and it is being planned to build large scale that it can satisfy demand but it is issue of concern how fundamental infrastructure works will make. lthough the sector representatives who make application for register say to be suspense about the process, they feel hopeful about the project. Rasih ULUTÜRK Genel Koordinatör General Coordinator IDENTITY DISC General Coordinator Producer & Design Newscast Editor Communication li İBRHİMOĞLU Emel ÇEŞMEBŞI Emre YILMZ Gökhan TNRIVERDİ Graphic Design İsmet YÖRÜK Neşe UĞURLU Sevim MESUT Tolga DĞHN Tolga ÖZGÜR Ulukan BCI U P S, K RG O D E V İ T N T E X P R E S S İ ST I N L I YO R 6 TURKISH CRGO NUN MOSKOV HVLİMNI DEĞİŞİKLİĞİ 14 IR BRIDGE CRGO IRLINES IOS SERTİFİKSI LDI 15TG S E Ğ İ T İ M E E - L E R N I N G Y E T K İ S İ 7 M L YS I I R L I N E S o n e wo rl d E H Z I R 8 TT Ü R K H V L İ M N I N D S LOT Ö N L E M L E R İ 16D H L SĞ L I K İ Ç İ N Ö N C Ü LÜ K E D İ YO R 10BG ÜMŞ BRÜKTK ENTLE IKKPTE NNC EGREENS İESTL GE ME İ N E İ L İ Ş K İ N KÖŞE YZISI DÖNÜŞÜM Taner KSOY 12-13

3 2012 IT WORLD CRGO SYMPOSIUM IT tarafından her yıl düzenlenen IT World Cargo Symposium'un altıncısı bu yıl Mart 2012 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirildi. Dünya'nın birçok önde gelen havayolu, yer hizmeti veren kuruluşları, kargo satış acenteleri, gümrük otoriteleri, havalimanı otoriteleri ve taşıyıcılardan oluşan 700'ün üzerinde delege ve üst düzey yöneticiler organizasyon kapsamında bir araya geldi. Sektörde yer alan tüm tarafları bir araya getiren IT World Cargo Symposium 2012'nin açılışı IT Kargo Başkanı Des Vertannes, IT CEO su Tony Taylor ve Malezya Ulaştırma Bakanı Datuk Seri Kong Cho Ha'nın katılımı ile gerçekleşti. IT World Cargo Symposium, organized every year by IT, was held 6th in Malaysia s in Kuala Limpur between March of Many leader airlines of the world, ground service institutions, cargo sales agents, customs and airport authorities, their carriers, over 700 delegates and senior staffs were together in this organization. In 2012, opening of IT World Cargo Symposium which was brought together all the parties in the sector, took place with the participation of the President of the Iata Cargo, IT Chief Executive Officer Tony Taylor, Malaysia s Minister of Transport Datuk Seri Kong Cho Ha. Sempozyumda hava kargonun ekonomik gelişme için olan önemi ve 2011 yılında dünyada taşınantoplam 45 milyon tonluk durum değerlendirilmiştir. yrıca hava kargoda yapılacak olan E-Freight gibi atılımlarla gerek süreçte gerek kalitede yapılacak iyileştirmelerle rekabetin arttırılması gerekliliğine değinilmiştir. total of 45 million tons situation which was carried in the World in 2011 and the importance of air Cargo for economic development were evaluated in the Symposium. In addition, the advances like E-Frieght in air Cargo, the improvements for process, quality and the necessity of increasing competition were mentioned in the Symposium. Sempozyumda IT Ekonomisti Byrian Pearce, günümüz ekonomisinin hava kargo taşımacılığı üzerindeki etkileri konulu bir sunum yapmış ve son ekonomik trendleri değerlendirmiştir. t the Symposium, The Economist at IT, Byrian Pearce made a presentation on the effects of ir Cargo Transportation and he evaluated the recent economic trends. yrıca önemli bir havacılık araştırma ve danışmanlık şirketi olan SEBURY'nin Executive Directoru Gert Jan Jansen yaptığı sunumda hava kargo sektörü açısından sunulan kapasitenin hava kargo talebinden daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etmiştir. Buna göre büyüme trendleri 2010'un başından bu yana aşağı çekilmiştir. Sonuç olarak 2017'de hava kargo için oluşacak talep 1998'de tahmin edilen rakamların %40 aşağısında gerçekleşecektir. Bu ise tam olarak 600 adet B777F in sunduğu senelik kapasiteye denk gelmektedir. Yakın gelecekte kapasitenin talebin üzerinde olması tehlikesi mevcuttur bu tehlike yılları arasında kapasite büyümesi ve talep büyümesi arasında %8'lik fark ile kendini göstermektedir. Gert Jan Jansen bu pesimist tabloda dahi büyümek için olan fırsatlara dikkat çekilmiştir. Özellikle yeni fırsatlar için taşıyıcıların araştırma ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılması, kapasitenin talebe göre esnek hale getirilmesi ve oluşturulacak iş modellerinin analitik düşünceye sahip olması gerektiğine dikkat çekmiştir. IT'nında desteklediği, Global ir Cargo dvisory Group (GCG) sempozyumda hava kargo taşımacılığını etkileyen tüm engellere çözüm bulacağını açıkladı. yrıca IT'ya üye 12 havayolu şirketinin kargo başkanlarından oluşan The IT Cargo Committee, sempozyumda aşağıdaki kararları aldı : ccordingly, growth trends have taken down since the beginning in s a result, the demand, which will consist of for air cargo in 2017, will occur more below %40 than numbers that are estimated in 1998.This is exactly annual capacity that is offered by 600 pieces B777F. In the near future, the danger that will be more capacity than demand is available. This danger has showed oneself the difference %8 between the capacity and demand growth in years. Gert Jan Jansen attracted attention to grow the opportunities even in this pessimist chart. Especially, he wanted to attract attention the necessity the capacity s stretching according to demand and having analytical thinking of business model for increasing marketing and researching activities. Global ir Cargo dvisory Group (GCG), which is supported by IT, explained to find solution all of the obstacles that affect air cargo transportation at the symposium. In addition, the IT Cargo Committee that consists of irlines Company s 12 cargo presidents who affiliate to IT took the following decisions at the symposium: - Karşılıklı iletişim halinde kalarak sorunları daha kolay çözmek için FIT'nın gelecekteki komite toplantılarına davet edilmesi, - Freight Forwarder'lerin, kargo acentesi modernizasyon projesinin onayında kilit rol oynadığının kabul edilmesi, - Cargo 2000 na Çalışma Planı çerçevesinde açık kaynaklı kalite ölçütü yapma, - Üyeleri daha fazla emniyete teşvik etmek ve tehlikeli madde kazalarını kaydederek, bir veri değişim programı araştırması, yılına kadar adaptasyon sonunda ir Waybill (e-wb) kullanımını % 100'e çıkarma, - E-Freight'ın benimsenmesini hızlandırmak için Hong Kong ve msterdam'da kurulanlara benzer olarak paydaş programlar kurmak için sivil havacılık yetkililerini teşvik etmek, - Tüm devletlerce uyumlu bağlantılarla karşılıklı olarak tanınan güvenlik çerçevesini takip etme. - Inviting the International Federation of Freight Forwarders ssociations (FIT) to future Committee meetings to discuss issues of mutual concern - Endorsement of the Cargo gency modernization project recognizing the key role played by freight forwarders - Making the Cargo 2000 Master Operating Plan an open-source global quality benchmark - Investigate a data exchange programme for members to record dangerous goods incidents, to encourage greater safety vigilance - chieving the 100% e-ir Waybill (e-wb) adoption target by Urge civil aviation authorities to establish stakeholder programs similar to those established in Singapore, Hong Kong and msterdam, to accelerate e-freight adoption - Pursue with regulators a harmonized security framework that is mutually recognized across all states 7. IT Dünya Kargo Sempozyumu'nun tarihi birkaç aya kadar açıklanacak. The date for the 7th IT World Cargo Symposium will be declared in a couple of months. 4

4 UPS, KRGO DEVİ TNT EXPRESS'İ STIN LIYOR Dünyanın en büyük kargo şirketi UPS, vrupa'nın en büyüklerinden TNT Express'i 5.1 milyar Euro'ya satın alıyor. Dünyanın en büyük kargo şirketi BD'li UPS, vrupa'nın en büyüklerinden TNT Express'i bünyesine katıyor. UPS, TNT Express'i 5 milyar 160 milyon Euro nakit ödeyerek satın almak için anlaştı. UPS'in, TNT Express için gözden çıkardığı tutar, TNT Express'in cuma günkü piyasa değerinin yüzde 53.7 üzerinde bulunuyor. UPS, TNT'yi alarak İngiltere, Fransa, lmanya ve Hollanda'da büyümeyi hedefliyor. UPS TO PURCHSE TNT EXPRESS The World's biggest cargo company, UPS bought one of Europe's biggest company, TNT for 5.1 billion euros. The World's biggest cargo company United State's UPS, incorporated one of Europe's important cargo companies, TNT Express. UPS agreed to buy TNT Express for 5.1 billion euros by paying in cash. UPS increased offer to 53.7 percent TNT Express's friday's closing price. By buying TNT, UPS aims to grow in England, Netherlands, France and Germany. TURKISH CRGO NUN MOSKOV HVLİMNI DEĞİŞİKLİĞİ Turkish Cargo olarak halihazırda SVO (Sheremetyevo) havalimanı çıkışlı ve varışlı olarak icraa etmekte olduğu,moskova yolcu ve kargo uçağı seferleri 25 Mart 2012 tarihinden i t i b a r e n M o s k ova d a k i V KO ( Vn u k ovo ) havalimanından icraa edilmeye başlanacaktır. Hali hazırda seferlerin icraa edildiği SVO havalimanı ile VKO arasında kargo transferinin yapılamadığı gözönüne alınarak Moskova ya ya da Moskova dan 25 Mart 2012 tarihinden itibaren yapılacaktır. Turkish Cargo irport Change In Moscow Current pax and cargo flights inbound and outbound operations for Moscow from SVO airport are to be transferred to VKO airport starting from 25 March s there is no possibility for the shipments to be transferred from the current SVO airport to VKO, it is important for the shippers and the consignees to be predicated on VKO airports for any kind of shipments to be transferred via Turkish Cargo and TK flights from 25 march. MLYSI IRLINES katılımcı olma yolunda bu yıl ciddi bir mesafe kat etti. oneworld 'E KTILMY HZIR Malezya irlines, bu yıl sonuna kadar oneworld ittifakının tam üyesi olmaya aday. Melazya'nın ulusal taşıyıcısı, kârlılığı arttırmak için iş planının bir parçası olarak modernleşecek, oneworld'e girmesinden dolayı diğer oneworld üyelerinden ana yük talebi sağlayıp kendi ağını önemli ölçüde MLYSI IRLINES WELL POSIED TO JOIN oneworld 'E LLINCE geliştirecek. 20 Mart 2012' tarihinde, 40 ülkede 162 önemli noktaya 170 uçaklık filosu ve 9200 çalışanı ile iş gücü sağlayıp hizmet veren irberlin, oneworld ' ittifakına katıldı. oneworld lmanya'nın ikinci, vrupa kıtasının altıncı büyük havayolu olan irberlin'ide ittifakına eklediğinde, bu oluşum global anlamda bir dünyanın ilk havayolu ittifakı oldu. ynı zamanda irberlin grubunun bir üyesi olan vusturya'dan NIKI irlines da oneworld 'e katılmış oldu. Malaysia irlines covered a lot of ground for being a participant to oneworld which is an alliance after irberlin. Malezya irlines Grup CEO'su hmad Jauhari Yahya, oneworld Yönetim Kurulu Başkanı Tom Horton, IG Yönetim Kurulu Başkanı Willie Walsh ve Qantas CEO'su lan Joyce bu isimlerin de yanı sıra oneworld CEO'su Bruce shby de olmak üzere merican irlines Yönetim Kurulu Malaysia irlines is candidate to become a full member of the oneworld alliance until the end of this year. Malaysia s national carrier will modernize to increase profitability as part of the business plan and will considerably improve its network while providing baseload demand from other members of the oneworld due to entry into oneworld. t the date of 20 March 2012, irberlin which provides work force and renders a service to 162 destinations in 40 countries with a fleet of 170 aircraft and 9200 employee, became a part of oneworld. When oneworld added its alliance irberlin which is Germany s second and continent of Europe sixth largest airline, became global formation of the world s first airline alliance. t the same time, ustria s NIKI irlines which is a member of the irberlin group was joined oneworld. Malaysia irlines Group s CEO hmad Jauhari Yahya, Chairman of the oneworld Tom Horton, Chairman of the IG Willie Walsh and Qantas CEO lan Joyce at these names, as well as CEO of oneworld Bruce shby, merican irlines Chairman of the Board and CEO with important leaders of member airlines met in Berlin which is the center of irberlin, for the adoption of new memberships. hmad Jauhari Yahya, at welcome speech on participation: fter irberlin, also national carrier of Malaysia will become a full member of oneworld alliance. The prospect of being able to offer improved global coverage and connectivity through an expanded network of great airlines to Malaysia irlines customers are indeed very exciting. Our customers, in particular members of our Enrich loyalty programme, will benefit from increased rewards and recognition whilst enjoying more seamless air travel options. said. Başkanı ve CEO'sunun da bulunduğu, üye havayollarının önemli liderleri ile birlikte yeni üyeliklerin kabulü için irberlin'in merkezi Berlin'de toplantı yaptı. hmad Jauhari Yahya katılımla ilgili hoşgeldin konuşmasında; irberlin'den sonra Malezya'nın ulusal taşıyıcısı da oneworld'ün tam üyesi olacağını söyledi. Malezya irlines'ın, büyük havayolu şirketleri sayesinde genişletilmiş ağ üzerinden bağlantı verebilecek olması ve gelişmiş bir küresel kapsama sahasına sahip olacak olması, müşterileri için çok heyecan verici olduğunu iletti. Özellikle Enrich Loyalty programımıza üye olan müşterilerimiz, artan puanları ve daha kesintisiz uçak seyahati seçeneklerini zevkle kullanacaklardır dedi. İttifak üyelerinin müşterileri arasındaki marka bilincini gelişeceğinden ve diğer partnerlerin hava trafik yolları sayesinde doluluk oranlarının artacağından dolayı tam üyelik hakkını kazanmak için sabırsızlandığını söyleyen hmad Jauhari Yahya, küresel anlamda; oneworld'un 150 ülkedeki yaklaşık 800 varış noktasındaki bağlantı merkezleri sayesinde küresel ulaşıma olanak sağlamada bize güç verecek dedi. Bu üyeliğin, iş planımızda belirtildiği gibi, müşterilerimizi geri kazanma çabalarımızda ayrıca da karlı ve tercih edilen üstün bir taşıyıcı olmamız gibi değişimimize katkı sağlayacak önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti. hmad Jauhari Yahya: We look forward to our full membership that will improve our brand awareness amongst the alliance members customers and enhance our load factors through additional partner traffic.. In the global sense; through link centers of oneworld which is in 150 countries approximately 800 destinations will vitalize us to allow global access. This membership as specified in our business plan efforts that to win back customers and also to become profitable and a superior carrier of choice will provide us significant benefits that will contribute to the change. said. 6 Malezya irlines, havayolu ittifakı olan oneworld irberlin'den sonra son 7

5 TTÜRK HVLİMNI ND : SLOT ÖNLEMLERİ SLOT MESURES T TTURK DHMİ tatürk Havalimanı ndaki yoğunluğu azaltmak için bir dizi önlem aldı. Önlemler arasında özel jetlerin uçuş saatlerine kısıtlama getirilmesi de yer alıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tatürk Havalimanı nda kapasite-talep dengesinin sağlanabilmesine yönelik bazı tedbirler aldı. DHMI took a series of measures to reduce density at taturk ırport.mong the measures also include the introduction of restrictions on private jet flight hours. General Directorate of State irports uthority(dhmi) took some measures to provide capasity-demand balance at taturk irport. DHMİ, 11 Nisan tarihinde kısaca "Havacılara Bilgi" (Notice to irman) olarak adlandırılan havalimanı ve hava sahalarındaki kısıtlamalarla ilgili bir NOTM yayınladı. DHMİ nin havayolu şirketleri ile ilgili birimlere gönderdiği NOTM da İstanbul tatürk Havalimanı nda kapasite-talep dengesinin sağlanabilmesine yönelik olarak uygulanacak tedbirler 7 madde halinde yer alıyor. DHMI published a NOTM on pril 11 called shortly Notice to irman related to the restrictions at airports and airspaces.the NOTM which DHMI sent to airline companies and relevant units, includes measures to be implemented as intended for provide capacity-demand balance as 7 articles. Tedbirler şöyle sıralandı: Measures arranged so: 1. Yeni talep edilecek, charter(tarifesiz), kargo, teknik iniş, divert (yönlendirme) ve diğer münferit uçuşların tamamına iniş/kalkış için müsaade verilmeyecek, FPL (uçuş planı) kabulü yapılmayacak, slot (Hava trafiğinin düzenli bir akışının sağlanabilmesi için uçakların kalkış zamanlarının veya rotalarındaki değişiklerin belirlenmesi) verilmeyecektir. 1.Will not be allowed charter(non-scheduled), cargo, technical landing, divert and all other individual flights all of which will be demand newly for landing / departure, will not to be made FPL(flight plan) acceptance, will not be given slot(to maintain the flow of air traffic regularly, aircraft departure times or determination of changes on their routes). 2. İş uçuşlarına havalimanının saatlik uçak kapasitesini aşmamak, önceden uçuş müsaadesi ve slot almak kaydıyla 21:00-02:30 UTC saatleri arasında iniş/kalkış izni verilebilecektir. 2.Will be able to given landing/departure permit to business fligts among 21:00-02:30 UTC hours provided that not to exceed hourly plane capacity of airport and to get a flight permit and slot in anticipation. 3. Üssü tatürk Havalimanı olan iş uçuşlarına havalimanının saatlik uçak kapasitesini aşmamak, önceden uçuş müsaadesi ve slot almak kaydıyla iniş/kalkış verilebilecektir. 3.Will be able to given landing/departure permit to taturk irport-based business fligts provided that not to exceed hourly plane capacity of airport and to get a flight permit and slot in anticipation. 4. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak ve en az 48 saat öncesinden TC(Hava trafik kontrol) ünitelerinden izin alınması durumu hariç iniş/kalkış veya CTR ı (kontrol bölgesi) etkileyecek VFR (görerek uçuş kuralları) uçuşlara müsaade verilmeyecek, FPL kabulü yapılmayacaktır. Helikopterler bu uygulamadan muaftır. 4. Will not to be allowed the VFR (visual flight rules) flights which will affect landing / departure or CTR (control area) depending on the traffic density and except in the case to be permitted from TC (air traffic control) units before at least 48 hours, FPL(Flight Plan) will not to be accept.helicopters are exempt from this practice. 5. Slot veya TC ünitelerinden ön müsaade almaksızın FPL gönderen hava araçlarının kalkış havalimanından hareketine müsaade edilmeyecek, kalkmış ise tatürk Havalimanı na inişine izin verilmeyecektir. 5. Will not to be allowed the movement of aircrafts which sends FPL from departure airport without take prior permit from Slot or TC units.if departed, will not to be permited landing to taturk irport. 6. Devlet Hava raçları (Eğitim uçuşları hariç) mbulans, SR(arama kurtarma), Emergency ve uçuş kontrol uçuşları bu uygulamaların dışındadır. 6. State aircrafts(except for training flights) mbulance, SR (Search and Rescue), Emergency flights and flight control flights are except for his practice. 7. Hali hazırda uçuş müsaadesi ve slotu olan uçuşlar bu uygulamadan muaftır. 7.Flights which have already had flight permit and slot are exempt from this practise. 8

6 GÜMRÜKTE TEK PENCERE SİSTEMİNE İLİŞKİN BŞBKNLIKTN GENELGE Başbakanlık, gümrük hizmetlerinde daha verimli bir işleyiş sağlayacak Tek Pencere Sistemi için 2012/6 sayılı bir genelge yayınladı. Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023 te, ülkemizin beş yüz milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın en büyük on ekonomisi içerisinde yer alması hedeflenmiş bulunmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde, uluslararası ticarete konu eşyanın gümrüklemeye bağlı çeşitli işlemlerden kaynaklanan maliyetlerinin en aza indirilmesi ve böylece uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir düzeye ulaşılması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ticaretin; ithalat, ihracat, transit gibi işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerinin daha aşağı seviyelere indirilebilmesi için, eşyanın ülkemize girişinden başlayan ve/veya ülkemizden çıkışına kadar söz konusu olan birtakım işlem ve süreçlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sayılabilecek olan; liman işlemleri, gümrük işlemleri, teknik kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerin daha rekabetçi bir düzeye çekilebilmesi, söz konusu süreçlerde görevli olan kurum ve kuruluşların belirli bir strateji kapsamında ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ile mümkündür. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen işlem ve süreçlere bağlı olarak gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim sistemi tesis edecek olan Tek Pencere sisteminin kurulması gerekmektedir. Tek Pencere sisteminin kurulması ile birlikte; uluslararası ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve belgeler, söz konusu ticaretin ilgilileri ve taşıyıcılar tarafından uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru noktasına sunulabilecektir. Bu kapsamda gerekli onaylar, elektronik ortamda yine aynı başvuru noktasına iletilebilecek, eşyanın kontrollerinin de koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca aynı yer ve zamanda yapılması sağlanmış olacaktır. Öte yandan, 450/2008 sayılı B Konsey Tüzüğü ile kabul edilen Modernize Gümrük Kodunda yer alan Tek Pencere sistemine ilişkin hükümler, 2013 te tüm B üyesi ülkelerde uygulamaya girecektir. Tek Pencere sisteminin ülkemizde de uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın koordinasyonunda yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca azami düzeyde katılım ve destek sağlanması, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin en üst düzeyde ortaya konulacak koordinasyon, işbirliği ve anlayışla öngörülen zaman içerisinde yerine getirilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim. The Prime Minister s Office issued a circular relevant to Single Windows System The Prime Minister s office issued a circular which is 2012/6 numbered for Single Window System which will provide a more efficient operation in customs services.in 2023, that is centenary establishment year of our republic, our country is targeted to be included in the world s ten largest economy with five hundred billion dollars export volume. For achieving this goal, to minimize costs resulting from variety operations which is depending on customs subject of international trade in goods and thus to reach a more competitive level in the international markets is of capital importance. International trade; to minimize costs that results from transactions like import-export and transit, certain transactions and processes should be managed more effectively and efficiently from input to output. Can be considered in this context; institutions and organizations which are responsible should work in a specific strategy and coordination for enhancing a more competitive level costs which caused by transactions like port operations, customs procedures, technical controls and documentation. I n this context, Single Window System which will institute an integrated management system between the related institutions and organizations should be set up reducing costs and loss of time that emerge in custom depending on process and processes mentioned on the above. Together with Single Window System, necessary information and documents for goods subject to international trade and transportation can be presented a single point of contact by carriers and trade s concerns in a standard format that is international validity. In this context, the necessary approvals can be transmitted to the same contact point electronically and organizations and institution in coordination and cooperation at the same place and time will provide goods control. On the other hand, the provisions related to Single Window System which is involved in the Modernized Customs Code adopted by the EU Council with legislation 450/2008 numbered will be implemented all EU member countries in Single Window System is approved conducted in coordination ministry of customs and trade is put into practice in our country concerned with studies, the establishment and operation of the system. In this context, efforts which will be executed in coordination by ministry of customs and trade will be fulfilled providing support and participation to the utmost,in coordination which will be presented the highest level of business and process related to establishment and processes of the system and provided for cooperation and understanding. I kindly request you to take necessary action. 10

7 DÖNÜŞÜM d a T CONVERSION T D a In professional life, we all look forward to utilize well the career opportunities that we have. Especially in our industry, these kind of changes occur so fast that we can see some professionals in different companies, and in different positions in a very short term. The question is, those changes in position and company uniqe for us professionals-? The aircrafts, fundamental equipment of aviation, also continue their career in different companies and in different positions. We have the information of how the aircrafts change company, more or less. The point I intend to clear is how the aircrafts change position in aviation industry, not those that are chosen to be served as a restaurant or hotel. In other words, I will mention about the aircrafts which stop carrying passengers and start to be an freighter, the aircrafts that are converted. Profesyonel iş hayatında hepimiz karşımıza çıkan kariyer fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteriz. Özellikle bizim sektörümüzde o kadar hızlı olur ki bu değişiklikler, çok kısa süreler içerisinde bir çok farklı şirkette, bir çok farklı pozisyonlarda bulunan profesyonellere şahit olmuşuzdur. Peki sektörümüzdeki bu şirket ve pozisyon değiştirme yalnız bize mi özgüdür? Havacılığın ve havayolunun temel ekipmanı olan uçaklar da bizler gibi farklı farklı şirketlerde ve hatta farklı pozisyonlarda uçuş hayatlarına devam ederler. Uçaklarımızın nasıl şirket değiştirdiğini az çok biliyoruz, benim size aktarmak istediğim uçakların havacılık sektörü içerisinde (dolayısıyla restoran ya da otel olarak farklı sektöreleri tercih edenlerden değil) değişen pozisyonlarından bahsedeceğim. Yolcu taşıma işinden kargo taşıma işine geçiş yapan yani dönüştürülen uçaklardan. Why Passenger ircraft re Converted Into ir Freighter? Surely, the economic reasons lie behind those conversions. To see this fact, we should first take a look at some numbers. While the air cargo industry growing year by year, the passenger industry is getting smaller. nd the speculations for future show that it will continue to be this way. In the next 20 years, it is estimated that air cargo market will grow 6% and for the same term, the demand for air freighter will be twice than it today is air freighter fly today. By the year 2026 it is predicted to be aproximately nd 70% of them will be converted passenger aircraft, as it is predicted. Next 10 years, at least 1000 passenger aircraft will be converted into freighter. We have two alternatives to satisfy for freighter demand: manufacturing new aircraft or converting passenger aircraft which complete their life as passenger aircraft. The criteria for making desicion between two options for airlines are, surely, the cost-benefit analysis. The fundamental advantages for purchasing brand-new aircraft are: having the chance of making the producter to produce the aircraft appropriate for what your needs are, lower emission and the newest technology. On the other side, conversion can provide the benefit of using existing capacity, before it becomes unemployed. This way provides the companies to use the equipment that they have as long as possible. Yolcu uçakları neden kargo uçağına dönüştürülür? Bu dönüşümün temelinde tabii ki ekonomik nedenler yatıyor. Öncelikle bazı rakamlara bakmamız gerekiyor bu gerçeği görebilmemiz için. Dünya havacılık pazarında hava kargo sektörü her geçen yıl büyürken yolcu sektörü bir küçülme yaşıyor. İleri dönük tahminler de bunun aynı şekilde devam edeceği yönünde. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca hava kargo pazarının yıllık ortalama %6 büyüyeceği, aynı dönemde kargo uçağı talebinin ikiye katlanacağı öngürlüyor. Dünyada şu anda yaklaşık 2000 kargo uçağı uçuyor, 2026 yılında bu rakamın yaklaşık 4250 olması bekleniyor. Bunun da %70 lik kısmının dönüştürülen uçaklardan oluşacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde en az 1000 yolcu uçağının kargo uçağına dönüştürülmüş olacak. Zaten uçak talebini karşılamak için elimizde iki alternatif var; yeni uçak üretmek ve yolcu uçağı olarak ömrünü tamamlamış uçakların kargo uçağına dönüştürülmesi. Havayollarının iki seçenek arasındaki seçim kriteri ise tabii ki maliyet/fayda analizi olacaktır. Yeni uçak almanın temel avantajları, uçağı amacınıza tam olarak uygun ürettirme şansınız olması, yakıt emisyonunun düşük olması, yüksek teknoloji ürünü olmasının getirdiği sayısız avantajladır. Dönüştürmek ise eldeki mevcut kapasitenin atıl duruma gelmeden kullanılabilir alana kaydırılmasını sağlayarak ekipmanın kullanılabilir ömründen sonuna kadar yararlanmayı sağlar. When Was The Idea Of Conversion Born nd When Was It Started To Be Implemented Dönüşüm fikri nasıl doğdu ve ne zaman uygulamaya geçti? The conversion was started to be implemented with the express cargo airlines fast growth especially in the North merica and the increasing demand for freighter parallel with this growth, at the end of 70 s and during the 80 s. In this period, the modification workshops of airlines added the conversion to their existing businesses and they extended their business with this way. One of the major modifications was the addition of the main deck cargo door. With this issue, there were many non-standard implementations. It is widely known in the cargo industry that the best cargo door is the door that was incorporated in the manufacturing process, in other words, an original part of a new aircraft. The most important milestones of conversion are the conversion of 23 B727 passenger aircraft by ST Mobile in 1992 and converting DC-10 aircrafts of Fedex including heavy maintenance on the February 1997 by Douglas Products Division. Meanwhile, the F set new standards for this new business in The conversion companies that meet these standards could have the STCs (Supplemental Type Certificates), which is an obligation to be in this conversion business. During the auditings by F in 1998, many conversion before STCs were found nonstandard. Floor strength was the major concern with an converted passenger to freighter aircarft. The reinforcements of floor and fuselage were not made enough li yılların sonu ve 1980 ler boyunca özellikle Kuzey merika da express kargo havayollarının hızlı gelişimi ve bu gelişmeye paralel olan doğan kargo uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla dönüşüm işinin doğduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde havayollarının uçak modifikasyon atölyeleri mevcut işlerine yolcu uçaklarını kargo uçaklarına dönüştürme işini de ekleyerek işlerini büyüttüler. En önemli değişiklik de uçağa ana kargo kapısının eklenmesiydi.hatta bu konuda o kadar standart dışı uygulamalar mevcuttu ki bazıları ana gövdeden kesilen parçanın kapı yapımı için en sağlam parça olduğunu(orjinal olduğu için!) varsayıp ana kargo kapısını yine bu parçadan yapıyorlardı yılında ST Mobile tarafından 23 adet B727 yolcu uçağının kargo uçağına dönüştürülmeye başlanması ve 1997 şubat ayında Fedex için Douglas Products Division tarafından 120 günde ağır bakımları da yapılarak DC-10 dönüşümü önemli kilometre taşlarıdır.bu arada standartları belirleme işi F(Federal viation dministration) tarafından 1996 yılında STCs(Supplemental type certificates-ek tip sertfikası) alınması zorunluluğu getirmiş ve belirlenen standartları yerine getirebilen uçak dönüşüm şirketleri bu belgeyi almaya ve dolayısıyla uçakları dönüştürmeye yetkili kılınmıştır yılında F tarafından yapılan denetlemelerde STCs öncesi yapılmış olan bir çok dönüşümün STCs standartlarında olmadığını belirlemişlerdir.bu uçaklarda yapılan en büyük sorun hatalı taban çekeri limitleriydi.taban ve gövde güçlendirilmeleri olması gerektiği şekilde yapılmıyordu. What Is The Cost Of Conversion? Dönüştürme işinin maliyeti ve süresi nedir? It is not easy to answer this question, indeed. The costs vary depends desicions of what type of aircraft will be converted, and how (it can be a full cargo aircraft or quick change aircraft). The basic phases of a conversion: design, engineering, reporting, test and certification, production equipments, materials and mounting. Some numbers for conversion for types; slında bu soruların tam olarak karşılığını vermek kolay değil.hangi tip uçağı ne şekilde(tam kargo uçağına mı yoksa quick change tabir edilen yolcu-kargo ortak kullanımlı uçağa mı dönüştüreceğinize bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.dönüşümün başlıca aşamaları dizayn,mühendislik çalışmaları,rapolamalar,test ve sertifikalama,üretim araçları ve kullanılan malzemeler ve montaj aşamalarıdır. Dönüşüm işinin maliyeti için verilen rakamlar uçak tiplerine göre; 2,5-3 MillionUSD for B Million USD for B Million USD for B Million USD for 300/ Million USD for B B737 için 2,5-3milyon Usd B için 4-5milyon Usd B767 için 10-15milyon Usd 300/310 için 9-10milyon Usd B için 20-25milyon Usd It takes 4 months, only for conversion. We should also consider that heavy maintance of aircraft also done during the conversion, which increases the costs and the duration of conversion. The prices of converted aircrafts; for B737, approximately million USD and for B747, million USD. olarak ortaya konmaktadır. Sadece uçağın dönüştürülmesi işi yaklaşık dört ay sürmektedir.tabii ki dönüşüm sırasında uçağın ağır bakımlarının yapıldığını ve bunun da hem maliyeti hem de süreyi artırdığını ayrıca belirtmeliyiz.dönüşümü yapılıp bitmiş bir uçağın fiyatı ise B737 için 10-15milyon Usd, B için de 65-70milyon Usd olabilmektedir. Which type of aircrafts are converted? It is possible to convert all aircraft which ends its life as a passenger aircraft but the most important criteria is aircraft should be suitable to use as freighter. The most popular converted aircraft in the market are variable types of Boeing aircrafts. The reason of this, greater number of Boeing aircraft in the world fleet with the most popular models are B and B /400. It is predicted that in the next 10 years, 221 B757s, 180 B737s and 170 B s will be converted. Hangi uçaklar dönüştürülüyor? slında yolcu uçağı olarak kullanım ömrünü tamamlamış tüm uçakların dönüştürülmesi mümkün ama dönüştürülen uçağın kargo uçağı olarak kullanılabilir olması en önemli kriter. Piyasada en fazla bulunan dönüştürülmüş uçak Boeing modelleridir.bunun nedeni de genel anlamda havayollarının ellerinde en fazla bulunan uçakların Boeing olması.en çok dönüştürülen modeller ise B ve B /400 modelleridir.önümüzdeki onyıl boyunca 221 adet B757, 180 adet B737 ve 170 adet de B uçağının dönüştürüleceği tahmin ediliyor. Optimum dönüştürme yaş aralığı ise yaş aralığıdır.12 yaşından genç uçakların yolcu uçağı olarak hala kar ettirmesi mümkün olduğu için, 22 yaşından büyük uçakların da dönüştürme maliyetini karşılayamayacak kadar az kullanım ömürlerinin kalmış olması bu sınırları belirlemiştir. Piyasada yolcu uçağı olarak kullanım ömrünü tamamlamış olan çok sayıda MD80 uçağı bulunmasına rağmen dar gövdeli olması nedeniyle standart palet ve konteynerlerin yüklenmesinin mümkün olmaması bu uçakların kargo uçağına dönüştürülmesini cazip kılmıyor. The optimum conversion age range is years. The aircraft younger than 12 years can be used as passenger aircraft and the ones older than 22 years will not be able to set off the cost of conversion. That is the reason for this age range. There are a great number of MD80 around that ended their life as a passenger aircraft. But those are narrow bodies and it is not possible to load standard palletes and containers to narrow body aircraft. So that it is not attractive to convert these type of aircrafts. Who does the conversion? s all the processes in aviation, you have to be certficsted to do this business.bility, facility or enthusiasm is not enough to do. The expert in the conversion of irbus planes is EFW(Elbe Flugzeugwerke GmbH) which is owned by EDS (European eronautic Defence and Space Company), as irbus itself. The company have converted 300 and 310 with the concept that irbus Deutschland GmbH. developed since 1996 and nowadays it leads the market. The conversion of B737, which is the most converted type, is made by II(Israel erospace Industry), Pemco World ir Services ve EI(eronautical Engineers Inc.). nd Precision Conversions, lcoa-sie and Singapore Technologies erospace converts the B757. In the turboprop and small jet market, the most popular converted aircraft are TR42 and TR72. But Saab340, Embraer and TP (produced by British erospace Systems) also are converted. Only 62 TPs are produced and 40 of them are converted. nd it continues to be converted. Romaero company in Romania converts these aircraft. BE146QT(Quite Trader)s are also converted in Romania by erostar. Besides, the company irbus Freighter Conversion GmbH, which was set by the Russian Irkut, UC and EDS/irbus considered conversion of 320 and 321. But they gave up this idea because of economic concerns. Dönüştürme işini kimler yapıyor? T Havacılıkta yapılan her işlem gibi dönüştürme işi de belli bir setifikasyona bağlı, yani ben bu işi yapabilirim diyen herkes bu işe giremiyor. irbus uçakların dönüşüm işinde uzman olan, zaten bu uçakların üreticisini de çatısı altında bulunduran EDS(European eronautic Defence and Space Company) bünyesindeki EFW(Elbe Flugzeugwerke GmbH) dir.1996 yılından beri 300 ve 310 yolcu uçaklarını irbus Deutschland GmbH. in geliştirdiği konsept ile uyumlu olarak kargo uçağına dönüştürmekte ve bu konuda pazarın lideri konumundadır. Dünyada en fazla dönüştürülen uçak olan B737 tipi uçakların dönüşümünü ise II(Israel erospace Industry), Pemco World ir Services ve EI(eronautical Engineers Inc.) şirketleri yapmaktadır. B757 uçaklarının dönüşümünü ise Precision Conversions, lcoa-sie ve Singapore Technologies erospace firmaları yapmaktadır. Turboprop ve küçük jet pazarında dönüşümü yapılan popüler uçaklar TR42 ve TR72 olmakla birlikte Saab340, Embraer ve BE(British erospace Systems) üretimi TP uçaklarının da dönüşümü yapılmaktadır. Toplam 62 adet üretilmiş olan TP uçaklarından şu ana kadar 40 tanesi dönüştürülmüş ve dönüştürülmeye de devam ediliyor.bu uçakların dönüştürülmesi işi Romanya da Romaero şirketi tarafından yapılmaktadır.yine BE Systems üretimi BE146QT(Quite Trader) uçaklarının dönüşümü de Romanya da erostar şirketi tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte Rus Irkut,UC ve EDS/irbus ortalığı ile 2007 nisan ayında kurulan irbus Freighter Conversion GmbH şirketi 320 ve 321 uçaklarını dönüştürmeyi düşündüyse de ekonomik nedenlerle bundan vazgeçtiler. How will be the future of the market? t Taner KSOY t D In next years, it is expected that more types of aerocraft will be interested for conversion. The high tech and fuel saving new generation aircraft which are put on the market (350,B787,320Neo,B747-8 etc.) will cause airlines to push off the aircraft they have. nd also the big amounts of aircraft orders will cause the conversion. It seems logical to satisfy the demand of air freighter in the countries that spreaded large geographies like China and India with conversion. The conversions of B737 are already been making in order to satisfy the aircraft deman of postal administration in India. Especially, parallel with increasing world trade, it seems that there is not so many option to satisfy the increasing demand of aircraft in the express and courier market. Pazarın geleceği nasıl olacak? What is the situation in Turkey? Önümüzdeki yıllarda dönüştürme pazarının ilgi alanına daha farklı uçakların girmesi bekleniyor.yolcu pazarına sunulan ileri teknoloji ürünü ve kaydadeğer yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil uçaklar(350,b787,320neo,b747-8 v.b.) havayollarının elindeki mevcut uçakları ellerinden çıkarmalarına neden olacaktır.son yıllarda havayollarının yüklü miktardaki uçak siparişleri de eldeki mevcut uçakların dönüştürülerek kullanımını teşvik edecektir.özellikle Çin ve Hindistan gibi geniş bir coğrafyaya yayılmış ülkelerdeki kargo uçağı talebini bu şekilde karşılamak mantıklı görünüyor.hindistan da posta idaresinin uçak talebini karşılamak üzere halihazırda B737 dönüşümleri yapılıyor.özellike artan dünya ticaretine paralel olarak yükselen kurye ve express pazarındaki uçak talebini karşılamak için çok fazla da seçenek görünmüyor. The most of the airfreighters are converted in Turkey. Besides the 300 and 310, which are used very common, two B were converted by EI, in These two aircraft were used as passenger aircraft by MNG irlines before. MNG airlines that very active in this case, started to work on convesion of in nd it is important that MNG airlines do this business with ES certificate. Besides MNG, which is a pioneer in this subject in Turkey, Turkish Technic with the accumulated knowledge and facilities and MyTechnic resident in Sabiha Gokcen irport can be thought to do this business. It will develop our industry to satisfy the demand of airfreighter in our country and also our region with the conversion. Türkiye açısından durum nedir? Türkiye de kargo uçaklarının çoğunluğu dönüştürülmüş uçaklardan oluşuyor.yoğunlukla kullanılan 300 ve 310 serisi uçaklar dışında MNG Havayolları nın daha önce yolcu uçağı olarak kullandığı iki adet B uçağı 2010 yılında EI tarafından kargo uçağına dönüştürülmüştür. Bu konuda en aktif şirket olan MNG Havayolları ayrıca 2011 yılı eylül ayında 3 adet tipi yolcu uçağını dönüştürmek için çalışmalara başlamıştır. yrıca bu işi ES(European viation Safety gency) sertfikalı olarak yapıyor olması da çok önemlidir. Türkiye de bir ilki gerçekleştiren MNG Havayolları dışında bilgi birikimi ve olanakları ileri düzeyde olan Türk Havayolları teknik ve Sabiha Gökçen Havalimanı nda yerleşik My Technic in de bu konuda girişimde bulunması düşünülebilir. Gerek ülkemiz pazarında gerekse bölgemizdeki kargo uçağı talebinin mevcut yolcu uçaklarının dönüştürülüp pazara arzıyla sağlanmasının sektörümüze canlılık getirecektir

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

TURKISH CARGO KITALAR ARASI FAALIYET ALANINI GENIŞLETIYOR

TURKISH CARGO KITALAR ARASI FAALIYET ALANINI GENIŞLETIYOR magazine TURKISH CARGO YAYINIDIR / MAYIS-HAZİRAN 2015 PUBLICATION OF TURKISH CARGO / MAY-JUNE 2015 TURKISH CARGO KITALAR ARASI FAALIYET ALANINI GENIŞLETIYOR TURKISH CARGO EXPANDS ITS INTERCONTINENTAL OPERATION

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training

Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training TAA dan / From TAA Havacılık eğitiminde uluslararası atılım International breakthrough in aviation training Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi küresel bir marka olma yolundaki atılımlarını IATA işbirliği

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

KÜNYE HAVA KARGO E-DERGİ HABERLER KÖŞE YAZISI IDENTITY DISC AIR CARGO INDIA 2012. ETKİNLİKLER waited impatiently by the whole sector.

KÜNYE HAVA KARGO E-DERGİ HABERLER KÖŞE YAZISI IDENTITY DISC AIR CARGO INDIA 2012. ETKİNLİKLER waited impatiently by the whole sector. KÜNYE IDENTITY DISC HAVA KARGO AIR CARGO INDIA 2012 Hava kargo taşımacılığı sektörü için 2011 dengeli bir yıldı. Yaşanan global ve 2011 was a stabile year for air cargo transportation sector. In spite

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır.

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. 2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. İÇİNDEKİLER /CONTENTS HİNDİSTAN IN EN ÖNEMLİ LİMANI: KOLKATA KOLKATA: THE MOST IMPORTANT PORT OF INDIA 16 AKTÜEL ARKEOLOJİ ANADOLU YU

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı