MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR"

Transkript

1 MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta İnsanlar da geceler ve gündüzler içinden akar... Nereye? Kur'an'ın belirttiği O gün e..., ي و م ي خ ر ج ون م ن ا ل ج د اث س ر اع ا ك ا ن ه م ا ل ى ن ص ب ي وف ض ون خ اش ع ة ا ب ص ار ه م ت ر ه ق ه م ذ ل ة ذ ل ك ال ي و م ال ذ ي ك ان وا ي وع د ون insanların dünyada yapıp ettiklerinin kendisine gösterilmesi için kabirlerinden çıkarılacağı, (Bkz. Mearic,70/43-44; Âdiyât, 100/9) و ل ن ك ل ف ن ف س ا ا ل و س ع ه ا و ل د ي ن ا ك ت اب ي ن ط ق ب ال ح ق و ه م ل ي ظ ل م ون herkesin kazancının kendisine eksiksiz geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı (Mü minun, 23/62) kalplerde gizlenenlerin ortaya çıkacağı, (Âdiyât, 100/10) ي و م ت ب ي ض و ج وه و ت س و د و ج وه yüzlerin kararacağı veya ağaracağı ( Âl-i İmrân, 3/106) O gün e... Âhiret gününe!.. İslam'ın çok özel günleri, geceleri var Bir kere her günün gündüzünü ve gecesini kapsayan 5 vakti, çok özel bir itinaya tahsis edilmiş. Müslüman olmanın temel şartlarından olan, "dinin direği" olan namaza durduğumuzda günün o namaza denk düşen kısmını çok çok özelleştirmiş olmaktayız Ayrıca gecelere davet ettiğimiz "teheccüd" namazı, gecelerimize daha da bir anlam kazandırmakta Cumalar özel. Her yılın bir ayı demek olan Ramazan günleri özel Ömürde bir kere içinden geçip iliklerinize kadar hissedeceğiniz Hac günleri özel. Bütün bu özel günler içinde bir de özel geceler var... Zamanı değerlendirmek, ömrü boşa geçirmemek için müstesna bir fırsat olan geceler Akıp giden zamanın önemli durakları

2 olan ve içinde kandilleri barındıran Işıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran Mübarek gecelerle dolu Üç aylar "Geceyi ihya etme"nin "gündüz tutulan oruç"la birleştiği mübarek gün ve geceler Regâib kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda Bayram a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma ayları Yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için bir fırsattır üç aylar... Günahlarla kararan yüreklerimizi, merhametten yoksun paslı vicdanlarımızı tövbelerle ve pişmanlık gözyaşlarıyla arındırıp, tertemiz bir hale getirebilmek için önümüzden akıp giden rahmet pınarıdır üç aylar Her gün ömür takvimimizden bir yaprak koparken, süratle ömür sermayemiz tükenirken, akıbetimiz olan ölüme hızla koşarken, şu fani olan hayat yolunda, dünyanın ötelere bir hazırlık yeri olduğunu idrak etmek, asıl ve ebedî olan ahiret yurduna hazırlanmak, az zamanda çok kazanma vaktidir üç aylar Kalan günlerimizin, yaşayıp geride bıraktıklarımızdan daha az olabileceğinin idraki içinde hayırlı işlerde yarışmak, faydasız uğraşlardan kaçınmak, günahlara dur deyip, sevaplarla buluşmak zamanıdır üç aylar. Günlük hayatın koşuşturması ve yoğun temposu içinde gafletle kapanmış gözlerimizi basiretle açmak, katılaşmaya yüz tutan kalplerimizi Allahın zikri ile yumuşatmak, kibirle dikleşen başlarımızı tevazuyla eğip alnımızı secdelere koymak ve bağışlanmak ümidiyle yakarış anıdır üç aylar. Dua ve münacatların semaları titrettiği, rahmet-i Rahman ın mahzun gönüllere sağanak sağanak indiği, bir ânı bir ömre bedel bereketli günlerdir üç aylar

3 Bugün geldi üç aylar Yine çekilir Hay lar Mümin kadın ve baylar Kalbe gelir mürüvvet Güzele döner niyet Kötülüğe eziyet Recep Şaban Ramazan Sende rızayı kazan Kötülükleri bozan Bereketi aşikar Herkes munis herkes yar Sanki gökten nur yağar Hakka açılır eller Dile gelir gönüller Güzel gün ve geceler Açılır aşk kapısı Kurulur hayr yapısı Kulun cennet tapusu Yağar hayır yağmuru Görünür Hakkın nuru Gönüllerin susuru Regaip ile başlar Cennete döner düşler Ey ağaçlar ey kuşlar Sinelerde heyecan Gönüllerde çağlayan Şeytanları bağlayan Zaman cennetten zaman Mümin dilenir aman Azap yaman ki yaman

4 Güller kokar her yanda Rıza ile dünyada Bütün ev ve mekanda Yoktur başka felahım Sana ulaşan rah ım Atila Yalçınkaya / Kapındayız Allah ım Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda Bayram a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: ر ج ب ش هر الل و ش ع با ن ش ه ر ي و ر م ضا ن شه ر أ مت ي Recep Allah ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. (Aclûnî, Keşfu l-hafâ, I, 423, Hadis No: 1358) ا لله م ب ار ك ل ن ا ف ي رج ب و ش ع ب ان و ب ل غ ن ا ر م ض ان Ey Allah ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan a kavuştur. (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259) Yıl, ağaç gibidir. Receb ayı ağacın yapraklı, Şaban meyveli, Ramazan ise meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasad ayıdır. Receb hürmet, Şaban hizmet, Ramazan ise nimet ayıdır. خ م س ل يال ل ت ر د ف يه ن الد ع و ة : أ و ل ل ي ل ة م ن ر ج ب و لي لة النص ف م ن ش ع ب ان و ل ي لة الج م ع ة و ل ي ل ة الف ط ر و لي لة الن ح ر "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

5 Regaip Kandili Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir Regaib, Recep ayının da ilk cuma gecesi Allah ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi İstek, arzu ve beğenmedir rağbet İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. İçtiği kaynağın berraklığına göre berrak sözler söyler. Mevlânâ "Nereye gidiyorsun sen; işte O'sun sen" der. Vahye râm olan vahiyden bahis açarken, kötülüğe rağbet eden de kötüye vurgu yapar. Kısaca rağbet ettiğini heceler insanoğlu. Peygamberler tarihi rağbet edenler ile rağbet görenlerin hikâyesidir. Nuh'un çağrısına evet diyenlerin rağbeti ile hayır diyenlerin rağbeti. Hz. Musa'nın sabırlı davetine rağbet edip denizi onunla geçen, geçtikten sonraki davetine ise rağbet etmeyenlerin öyküsü. Rabbinin burhanı sayesinde harama rağbet etmeyen Yusuf'un (a.s.) rağbeti de bir rağbet. "Bir elime ayı bir elime güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem" diyen Hz. Peygamberin dünyalık tekliflere rağbet etmemesi de bir rağbet. açıklıyor: Yüce Allah, bizim neye ve kime rağbet edip yönelmemiz gerektiğini şöyle ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا اس ت ج يب وا لل و ل لر س ول ا ذ ا د ع اك م ل م ا ي ح ي ي ك م و اع ل م وا ا ن الل ي ح ول ب ي ن ال م ر و ب ل ب و ا ن ا ل ي ت ح ش ر ون "Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin." (Enfal, 8/24) و ل و ا ن ه م ر ض وا م ا ا ت يه م الل و ر س ول و ب ال وا ح س ب ن ا الل س ي ؤ ت ين ا الل م ن ف ض ل و ر س ول ا ن ا ا ل ى الل ر اغ ب ون "Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, "Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Resûlü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz" deselerdi (daha iyi olurdu)." (Tevbe, 9/59)

6 (İnşirah, 94/7-8) ف ا ذ ا ف ر غ ت ف ان ص ب و ا ل ى ر ب ك ف ار غ ب "Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O'na yönel. Mir'ac Kandili Miraç; Receb'in 27. gecesi âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Süresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır: س ب ح ان ال ذ ي ا س ر ى ب ع ب د ه ل ي ل م ن ال م س ج د ال ح ر ام ا ل ى ال م س ج د ا ل ب ص ا ال ذ ي ب ار ك ن ا ح و ل ل ن ر ي م ن ا ي ات ن ا ا ن ه و الس م يع ال ب ص ير Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed i) bir gece Mescid-i Haram dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa ya götüren Allah ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Berat Kandili Ramazanın müjdecisi Şaban ayının yarısı gecesi Berat Berat borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma Hz. Peygamber şöyle buyurur: إ ذ ا ك ان ت ل ي ل ة الن ص ف م ن ش ع ب ان ف ق وم وا ل ي ل ه ا و ص وم وا ي و م ه ا. ف إ ن الل ي نز ل ف يه ا ل غ ر وب الش م س إ ل ى س م ا الد ن ي ا ف ي ق ول أ ل م ن م س ت غ ف ر ف أ غ ف ر ل أ ل م س ت ر ز ق ف أ ر ز ب أ ل م ب ت ل ى ف أ ع اف ي أ ل ك ذ ا أ ل ك ذ ا ح ت ى ي ط ل ع ال ف ج ر Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul

7 edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.) Kadir Gecesi Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayında yer alan, Yüce Yaratan ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur an ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece Leyle-i Kadir Kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5) Üç Ayları Değerlendirme Yolları 1- İyi Bir Muhasebe, Tevbe ve İstiğfar "Düşünmez misiniz?"(en'am, 6/50) "Umulur ki tefekkür edersiniz" (Bakara, 2/266) diye buyururken rabbimiz, ح اس ب وا أ ن ف س ك م ب ب ل أ ن ت ح اس ب وا "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" (Tirmizî, Kıyame, 25) derken kutlu nebi; tefekküre davet eder insanı Hayatımızın her anında hataya düşen biz kullar için vazgeçemeyeceğimiz en temel husustur tevbe ve istiğfar. Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel anlarından biride bu kandil geceleridir. Bu gece Rabbimizin bizlerden istediği Nasuh tövbesi için bir fırsat gecesidir. Ayette ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ت وب وا إ ل ى الل ت و ب ة ن ص وح ا Ey iman edenler! Allah a samimiyetle tövbe edin! [ Tahrîm, 66/ 8] buyurmaktadır. Neden, tövbe etmemizin cevabını yine Kur an dan öğrenmekteyiz. Rabbimiz şöyle buyurmakta. و ت وب وا إ ل ى الل ج م يع ا أ ي ه ا ال م ؤ م ن ون ل ع ل ك م ت ف ل ح ون

8 Hepiniz Allah a tövbe edin, ey mü minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. [Nur, 24/31] Bu sebeple, üç aylarda, Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım. Günahlar insanların sırtında yüktür. Bu aylar ise bu yükü hafifletme vaktidir. Onun yolu ise tövbedir. İşte üç aylar, keşkelerin öğütülüp iradî başlangıçların yapıldığı anlar Tevbe ve istiğfar ile günahlardan arınmanın, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak O'ndan af dilemenin, onları bir daha işlememek için kararlı bir duruş sergilemenin en güzel fırsatı Yüce Mevla nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyarak, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirerek, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme anı 2-Kur'ân Üzerinde Çalışma Değeri Kur'an'a dayanan kutlu gecenin ve ayın değerlendirilmesi, ancak Kur'an'a yönelmekle, onu okumak ve öğrenmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla mümkün İnsanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını, kalplerini ve gönüllerini aydınlatmaya devam eden bir meşale İnsanlığı aydınlatmaya başladığı günden beri ışığından hiç bir şey kaybetmeyen, taşıdığı değer ve anlamlar, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleri hep taze ve yeni olarak kalan Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası Kur anla buluşma.. Kur ana yönelme, eşsiz mesajını okuma, anlama ve yaşamaya çalışma 3- Nafile ibadetleri Çoğaltma Üç aylar..sarsılan rûhî dünyamızı onaracağımız, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz değerleri yeniden bulacağımız, merhametin kuşatıcılığını derinden hissedeceğimiz, kalbî seviye kazanacağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak manevi bir iklim Yetimin başını okşayan el, dertli yüreklere şifa sunan dil, gülmeyi unutmuş yüzlere sürur olma... kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi olma.. Nafile namaz ve oruçlarla, yapılacak hayır ve hasenatla üç ayları değerlendirme

9 4- Mali İbadetleri Çoğaltma Sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etme Yedirme, içirme, giydirme, borç verme muhtaca yardım etme Zekat, sadaka, hayır ve hasenatta yarışma.. Cömertlikte zirveye ulaşma 5- Hz. Muhammed (s.a.s)'i Daha İyi Tanımaya Yönelik Çalışma O ki, âlemlere, insana, hayvana, nebatata rahmet O ki, mü'minlere karşı merhametli bir "Rahmet Deryası"... Ve O'nun bütün çağları aşan ve geride bırakan sevgi ve hoşgörü anlayışı... Nice merhamet tabloları ile dopdolu hayatı Üç aylar O nu daha iyi tanımak için bir fırsat Şüphesiz ibadet bilinci içinde onu öğrenmeye sadece bir zamanı değil, her ve pir zamanı ayırmak en büyük vazife 6- Kazanılanları Kaybetmeme و اع ب د ر ب ك ح ت ى ي أ ت ي ك ال ي ق ين "Ölüm gelinceye kadar Rabbına ibadet(e devam) et."(hicr, 15/99) buyur Rabbimiz, و إ ن ع أ ح ب األ م ال إ ل ى الل ع ز و ج ل أ د و م و إ ن ب ل "Amellerin en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır."(buharî, Rikak, 18; İman, 32) der Kutlu Nebi: Nimete ermek, nimetle sürekli kalmak değildir. Kaybetmemek için bir takım sebeplere riayet edilir. Buna rağmen nimette kalmak da yine O' nun iznine bağlıdır. Bu, Kur'an'da bir dua şeklinde bizlere şöyle sunulmaktadır: Üç aylar bir nimet Ramazan bir ganimet Ancak nimetler bunlarla sınırlı değil O halde ibadeti yalnız bu aylara, sadece bu ayları kulluğa hasretmek de yanlış Üç aylar yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği müddetçe tam anlamıyla idrak edilmiş olamaz. Her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, merhameti, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmek şiarımız olsun..

10 Nice birlik ve beraberlik içinde af ve mağfirete vesile olan kandillere ÜÇ AYLAR RECEP ŞABAN RAMAZAN*** Recep ile Şaban mübarek olsun Ramazana varmak candan arzumuz. Regaip kandili nur feyiz dolsun Günahları sarmak candan arzumuz. Geçerse üç aylar iyi ve kötü Ona göre olur ineğin sütü Defolu kumaşlar tutmaz ki ütü Secdelerde kalmak candan arzumuz. Affın bahanesi mübarek günler Dolu veya boşça geçti bak dünler Gerilerde kaldı neden niçünler İleriye dalmak candan arzumuz. Günahımız çoksa Rahmet ondan çok O Gani O Rahim ihtiyacı yok Gönlünü merhamet denizine sok Nur ve feyiz almak candan arzumuz Salih Yıldız MÜJDE GELDİ ÜÇ AYLAR Müjde geldi üç aylar Recep, Şaban, Ramazan Hayırlıdır bu günler, zikir yap sevap kazan Bu mübarek günlerde rahmet var dizi dizi İhlasla RAB'BE sığın bitmez üç ayın feyzi Yıka bize kevserle gönlümüzü pak eyle Yarın mahşer gününde yüzümüzü ak eyle Günahımızı affet yardımcı ol ALLAH IM Duamızı kabul et rahmeti bol ALLAH IM Nilüfer Sarp

11 MÜBAREK ÜÇ AYLAR

12 İnanmış gönüllerin sevincidir üç aylar Rabbına dönenlerin güvencidir üç aylar Recep,Şaban,Ramazan..kıvancıdır ayların Bütün bir yılı besler.. dönencedir üç aylar.. Aldın ele tesbihi Besmeleyle başladın Lâilâhe İllâllah tevhidiyle hoşladın Mâlâyânî işleri inşaallah boşladın Muhammed Resulullah gönencidir üç aylar.. Bil müslüman kadrini bu üç mübarek ay ın Sonrasında gelecek Safâ-Merve ye sây ın Hacca niyet etmişsen önce üç aydan pay ın Doya doya topla git dilencedir üç aylar.. Regaible başlıyor ilk mübarek gecemiz Miracın hediyesi namazdır güvencemiz Beratımız yazılır Oruçlu ilk hecemiz Kadirin kıymetini bilmecedir üç aylar. Evvelinde zikrinin Salâvatı boşlama Peygamberin ismini anmadan hiç başlama Resûlünü unutup kör iblisi hoşlama Muhacirin gönlünde baş ecedir üç aylar. Mustafa KÜTÜKCÜ

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır.

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. BÜYÜK GÜNAHLAR 1 Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. 3 Onu ibadetle yükümlü kılmış, 4 hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. 5 İnsanın bu imtihanda

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI Mustafa ŞİMŞEK Antalya/Aksu İlçe Müftüsü İnsan ömrü; ezan ile namaz vakti arası kadar bir zamandır diye ifade edilir. Bu kısa zaman dilimine insanoğlu

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim!

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim! ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015 ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3 Sevgili MEVLĠD KANDĠLĠ Muhterem Müslümanlar Bu akşam mübarek gecelerden biri olan Mevlid

Detaylı