Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i"

Transkript

1 Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:06 PM Seçim ask listeleri internette TÜRK YE de ilk defa Oda seçimleri için Seçim Yetki Belgesi ba vurularını internete ta ıyan TO, bu defa da seçim listelerini internet ortamına aktardı. Seçme ve seçilme hakkını haiz üyeleri gösteren güncel üye listeleri, TO portalında duyurulmaya ba landı. TO portal kullanıcılarının bilgisine sunulan di er bir hizmet ise meslek gruplarına göre ayrılmı seçim listeleri. TO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun, TO nun effaflık konusundaki öncü rolünü, en son internet teknolojilerini kullanarak sürdürdü ünü kaydetti. 3 te TOvizyon 7 yafl nda Odalarda seçim rüzgar 23 ubat Pazartesi günü yap lacak meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin ard ndan TO, SO, DTO ve stanbul Ticaret Borsas n n yeni dönem yönetimleri belirlenecek. TO üyelerinin meslek komiteleri ve meclis üyeli i seçimlerine kat larak oylar n rahatl kla kullanabilmeleri için seçim mahalline ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 23 ubat taki meslek komiteleri ve meclis üyeli i seçimleri için oy kullanmas beklenen on binlerce oda ve borsa üyesinin stanbul trafi ine az da olsa hareketlilik katmas bekleniyor. TO ya 2008 de kay t yapt ran yabanc sermaye 533 milyon TL yi geçti 8 TO nun 2003 yılı ubat ayından bu yana yayınladı ı TOvizyon isimli, Türkçe a ırlıklı ve ngilizce özetli aylık dergisi ubat sayısıyla birlikte 7 ya ına girdi. hayatı, ekonomi dünyası ile ilgili özgün haber ve yorumlar, pazar ara tırmaları, i fırsatları konularında uzman kalemlerin yer aldı ı dergi giri imciler içinde bir rehber niteli inde. TOvizyon un 73. sayısında kapak konusu olarak TO öncülü ünde ba latılan stanbul Shopping Paradise i leniyor. Dergide, TürkiyeAB ili kileri, kalkınma ajanslarının durumu ve FenerBalat bölgesinin de i en yüzü gibi konular yer alıyor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN stanbul t caret odası yayını 20 UBAT 2009 YIL: 53 SAYI: 2546 Önlem paketi yasalaflt Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i İTO nun katkılarıyla gerçekleşen KOSGEB yasa değişikliğiyle, hizmet ve ticaret sektöründe çalışan işletmeler de desteklerden yararlanacak. Bu da Türkiye deki işletmelerin yüzde 85 ine karşılık geliyor. MALATÇI ARTI KALKIYOR SANAY YER NE LETME TÜRKİYE de sayıları 2 milyonu aşan reel sektör işletmesinin çok büyük bölümü KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. TBMM Sanayi Komisyonu nda kabul edilen yasa tasarısı ile bu durum değişecek. Artık, imalatın yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. KURULUŞUN adı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olacak, kısa adı yine KOSGEB olarak kullanılacak. Tasarıyla, hangi sektöre destek verileceği Bakanlar Kurulu nun inisiyatifine bırakıldı. Yani destek verilecek sektörü seçme yetkisi günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 11 de İTO, BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalıyor İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), bir ilki daha hayata geçirerek, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza koyma kararı aldı. Sürdürülebilir Kalkınma konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyan İstanbul Ticaret Odası, 10 temel prensibe dayanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ile küreselleşmenin zorluklarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor. Kamunun ve özel sektörün yanı sıra, çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini de biraraya getiren bu sözleşme, uluslararası gönüllü bir kurumsal vatandaşlık ağı anlamı da taşıyor. Sayfa 12 de İTO ÇAĞRI MERKEZİ Üyelerimiz açısından çok faydalı olacaktır İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Yasa Tasarısı nı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Dr. Yalçıntaş, düzenleme için ilgili bakanlık ve KOSGEB nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu: Üyelerimizin büyük çoğunluğu hizmet ve ticaret sektöründe yer alıyor. Dolayısıyla, hizmet ve ticaret sektörlerinin desteklerden faydalanması, üyelerimiz açısından da son derece faydalı olacaktır. Victoria Gölü Do u Afrika da yat r mc bekleyen ülke: UGANDA UGANDA, zengin do al kaynakları, dinamik ekonomisi ve stratejik co rafi konumu ile uluslararası yatırımcılar tarafından fırsat olarak görülüyor. Do u Afrika nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak dikkat çeken Uganda, küresel sermayeyi ülkeye çekmek için uygun bir ortam olu turma çabası içersinde. Türk ürünlerinin ülkede uzun yıllardır tanınmasından dolayı Türk firmaları pazarlama açısından rakiplerine göre bir adım önde. Sayfa 10 da Üyelere özel sigorta poliçeleri BİRLİK Sigorta, İTO Üyelerine özel sunduğu hizmetlere Acil Sağlık Sigortası ve Özel Ferdi Kaza Poliçesi ni de ekledi. Birlik Sigorta Genel Müdürü Niyazi Koçak, poliçe sahibinin bir yıl içindeki acil durum gerektiren tüm hastane masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Koçak, poliçe sahibi İTO üyelerinin ellerindeki kartla Birlik Sigorta nın anlaşmalı olduğu tüm sağlık kurumlarında bu hizmetten yararlanabileceklerinin de altını çizdi. 12 de EKONOMİK krizi önlemeye ilişkin düzenlemeler içeren ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM de kabul edilerek yasalaştı. KISA ÇALI MA 6 AY: Kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre, 6 ay olarak uygulanacak. Kısa çalışma ödeneği miktarı da yüzde 50 artırılarak ödenecek. KURUMLAR VERG S : Yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına imkan tanınacak. TEKST LE VERG ND R M : Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden kümelenme anlayışıyla belirlenen illere taşınanlara, vergi yoluyla destek sağlanacak. NTERNET VERG S : Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15 ten yüzde 5 e indirilecek. ÇEK ÖDEMELER : 31 Aralık 2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrası geçersiz sayılacak. OSB LER KAMULA ACAK: Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kurulu bulunduğu mera alanları, bedel karşılığı kamulaştırılacak. 5 te Avrupa Adalet Divan n n vize karar AVRUPA Adalet Divanı, i için Avrupa ya gidecek Türklerden vize istenemeyece ine hükmetti. TO Ba kanı Dr. Murat Yalçınta, Yapılması gereken ey; bu kararın, AB üyesi ülkelerin iç mevzuatlarına bir an evvel aktarılarak, uygulamaya geçilmesinin sa lanması olmalıdır dedi. Dr. Yalçınta, kararı büyük bir memnuniyetle kar ıladıklarını ifade etti. TO olarak yakla ık 3.5 yıldır ciddi anlamda Brüksel le bu konuda temas halinde olduklarını ve lobi çalı maları yürüttüklerini hatırlatan Dr. Yalçınta, Avrupa Parlamentosundaki birçok yetkiliden, komiserlere ve üst düzey bürokrata kadar bununla ilgili toplantı yaptıklarını anlattı. Sayfa 2 de TO kooperatifte Alman modelini inceliyor İTO, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Kooperatifçilik Yasası değişiklik çalışmaları kapsamında hazırlanan yasa tasarısına bir öneri paketi oluşturmak için saha araştırması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Avrupa da kooperatifçilik konusunda en ileri ülkelerden olan Almanya ya bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sonunda kooperatiflerle ilgili yasal düzenlemelere de katkıda bulunması amacıyla Almanya daki üç unsura dikkat çekildi: Kooperatif konusunda sorumlu bir dernek, şemsiye bir kuruluş ya da birlik olmalı. Bu derneğin denetlenmesi sağlanmalı. Kazanılan gelirin kooperatif içinde tutulması amacıyla üyelere dağıtılan nemaların yüzde 4 ü aşmaması. 7 de

2 Sayfa02.qxd:Sayfa 2.qxd 11:11 PM SAYFA 2 GÜNCEL 20 UBAT 2009 Beyaz eşyada KDV ve ÖTV bizden rekabeti KONOMİK durgunluğu, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla aşmak isteyen beyaz eşya üreticileri, şubat ayında KDV ve ÖTV bizden kampanyası başlattı. Beyaz eşya sektöründeki bu rekabet, fiyatları düşürdüğü için tüketicilere oldukça cazip imkanlar sunuyor hem fiyatlar düşüyor hem de kredi kartına uzun vade taksit olanağı tanınıyor. E 668 TL YE BUZDOLABI Arçelik, kampanya çerçevesinde buzdolabı ve çamaşır makinesinde KDV ve ÖTV indirimi uyguluyor. İndirim sonucunda, Arçelik te buzdolapları 668 TL ile 3 bin 532 TL, çamaşır makineleri ise 652 lira ile bin 652 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Arçelik aynı zamanda müşterilerine peşin fiyatına 4 taksit imkanı da sunuyor. Peşin fiyatına 3 taksit seçeneği sunan Beko da ise buzdolapları 488 TL ile 3 bin 172 TL aralığına geriledi. Beko da 5 kilogram kapasiteli A sınıfı enerjili çamaşır makinesi 644 TL den satılırken, çamaşır makinelerinde üst satış sınırı ise 2 bin 244 TL oldu. KARTLA 36 AY TAKSİT PLATFORM Bosch da KDV ve ÖTV indirimi uygularken, peşin fiyatına 5, anlaşmalı banka kartlarına ise peşin fiyatına peşinatsız 9 taksit seçeneği ile müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Profilo da ise KDV ve ÖTV indiriminin yanı sıra kredi kartına 36 aya varan taksit seçeneği (vadeli) ve peşin fiyatına peşinatsız 12 ay taksit seçeneği sunuluyor. Siemens de buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcıları, mutfak robotu, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi gibi birçok üründe KDV ve ÖTV indirimi uyguluyor. Peşin fiyatına 5 taksit imkanı sunan Siemens de, anlaşmalı kredi kartlarına avantajlı taksit olanakları da bulunuyor. Öteki markalar da başta beyaz eşyada olmak üzere ürünlerinin satışını artırmak amacıyla cazip kampanyalar düzenliyor ve çeşitli ödeme seçenekleri sunuyorlar. Vestel de düğün paketi hazırladı. Vestel mağazalarından A Enerji No-Frost Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve Bulaşık Makinesi nden oluşan TL lik çeyiz setini alan herkese, 82 ekran LCD TV hediye ediliyor. Prof. Dr. KEREM ALK N Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar Avrupa Merkez Bankası nın 5 Mart ta gerçekleşecek toplantısından çıkacak faiz kararını ve bu kararın Euro-dolar paritesi üzerindeki olası etkilerini tartışmayı sürdürürken, parite de dolar bandında bir tutunma mücadelesi vermekteydi. Çünkü, paritenin 1.30 dolar seviyesinde tutunmayı başaramaması, 1.28 dolar seviyesine doğru bir çözülmeyi, bu seviyenin de kırılması halinde ise 1.25 dolar seviyesine kadar bir çözülmeyi beraberinde getirecekti. Ancak, Moody s in salı günü yayınladığı bir raporda, Orta ve Doğu Avrupa coğrafyasında yer alan ve AB ne 1 Mayıs 2004 te üye kabul edilmiş ülkelerin bankacılık sektörleri ve genel ekonomik durumlarıyla ilgili olarak hazırladığı zehir zemberek raporun neden olduğu güvensizlikle, parite çok kısa süre içerisinde 1.26 doların altını dahi test etti ve Euro ciddi bir değer kaybına uğradı. Bu şartlar altında, yurtiçinde dolar kurunun 1.68 TL ye kadar yükselebileceğini önceki değerlendirme raporlarımızda belirtmekteydik. Nitekim, yurtiçinde kur bu yöndeki hareketini gerçekleştirdi ve seviye 1.68 TL noktasına geldiğinde Avrupa bankalarının satışı başladı. Kur TL seviyesine gevşemişken, bilinmeyen bir nedenle Körfez Ülkeleri sermayesinde doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kimi bankalar yüklü döviz alımına başladılar ve hem salı, hem da çarşamba günü gerçekleştirilen bu alımlarla, dolar kuru bir anda TL bandına oturdu. Bununla birlikte, perşembe günü öğleden sonra, Euro-dolar paritesinin 1.27 doların üzerine çıkması ve Türkiye 150 bin TL ye plazma TV BURSA da bir elektronik eşya mağazasında 149 bin 999 TL den satışa sunulan dev plazma televizyon, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bir asgari ücretlinin yaklaşık 23 yıllık aylığı tutarındaki televizyon için 24 ay taksit imkanı sağlanırken, 6 bin 250 TL tutarındaki taksitler, 12 asgari ücretli işçinin toplam aylığına denk geliyor. Mağazanın ses ve görüntü bölümü takım lideri Nurkan Taşlıca, dünyanın en büyük full HD plazması olduğu bildirilen televizyonun en büyük özelliğinin 261 santimetrelik ekran boyutu olduğunu söyledi. KARTLA 24 AY TAKSİT Vatandaşların, mağazada ilk olarak dev plazma televizyonu fark ettiğini belirten Taşlıca, Satışa sunduğumuz ilk günden beri en büyük ilgiyi gören ürünlerin başında bu televizyon yer alıyor. İlk görenler televizyonun boyutu karşısında şaşırıyor. Müşterilerimiz ikinci şaşkınlığı ise fiyatını gördüklerinde yaşıyorlar dedi. Taşlıca, mağaza olarak televizyon için kredi kartına 24 ay taksit imkanı da sağladıklarını belirterek, televizyonu satın almak için bazı müşterilerin kendilerine başvurduğunu ifade etti. AĞIRLIĞI 220 KİLOGRAM Taşlıca, televizyonun 220 kilo ağırlığında olduğunu işaret ederek, Televizyonu merak ederek incelemek isteyenler, önce bize bu kadar büyük bir TV nin montajı nasıl yapılıyor? sorusunu yöneltiyor. Televizyonun teslimatı ve kurulumu yetkili servis tarafından yapılıyor diye konuştu. Elektrik tüketiminin 106 ekran plazma televizyonlara oranla yüzde daha fazla olduğu öğrenildi. AVRUPA ADALET D VANI NIN V ZE KARARI Dr. Yalç ntafl: Karar n AB nin iç mevzuatlar na bir an önce aktar lmas sa lanmal AVRUPA Adalet Divanı, iş için Avrupa ya gidecek Türklerden vize istenemeyeceğine hükmetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, karara ilişkin olarak, Yapılması gereken şey; bu kararın, AB üyesi ülkelerin iç mevzuatlarına bir an evvel aktarılarak, uygulamaya geçilmesinin sağlanması olmalıdır dedi. Dr. Yalçıntaş, kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. İTO olarak yaklaşık 3,5 yıldır ciddi anlamda Brüksel le bu konuda temas halinde olduklarını ve lobi çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Dr. Yalçıntaş, Avrupa Parlamentosundaki birçok yetkiliden, komiserlere ve üst düzey bürokrata kadar bununla ilgili toplantı yaptıklarını anlattı. Dr. Yalçıntaş, bu çalışmaların en somut sonuçlarından birinin, İTO olarak İstanbul daki konsoloslar ile imzaladıkları ayrıcalık sözleşmeleri olduğunu dile getirerek, lobi çalışmalarının bir başka sonucunun da, bu karardan 1 hafta önce AP Dış İlişkiler Komitesinin AB ülkelerinin Türk iş adamlarına vize kısıtlaması konusunda kolaylık sağlanması tavsiye kararı olduğunu söyledi. Bütün bu çalışmaların arkasında Türk Dışişlerinin, dışişleriyle beraber de sivil toplum kuruluşu olarak İTO nun büyük çabalarının rolü olduğunu vurgulayan Dr. Yalçıntaş, şöyle konuştu: Bugün geldiğimiz nokta çok sevindirici bir noktadır. Bizler, yarın uçağa binip AB ülkelerine, Schengen ülkelerine vizesiz olarak gidemeyiz. Şimdi yapılması gereken şey; bu kararın, üye ülkelerin, yani AB üyesi ülkelerin iç mevzuatlarına bir an evvel aktarılarak, uygulamaya geçilmesinin sağlanması olmalıdır. Bizim İTO olarak yapacağımız çalışmaların bundan sonraki hedefi budur. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçıntaş, kararın, ülkelerin kendi iç mevzuatlarına aktarılıp uygulanmasına kadar ilgili ülkelerin konsolosluklarıyla imzaladıkları anlaşma kapsamını da bu karar çerçevesinde genişletmeye çalışacaklarını bildirdi. Türkiye nin AB Gümrük Birliğinin üyesi olması dolayısıyla Türk mallarının serbest olarak dolaşabildiğine işaret eden Dr. Yalçıntaş, şunları aktardı: Ama bu malları pazarlayacak, satacak insanlar veya Avrupa mallarını satın alacak olan insanlar, serbest dolaşamamaktadır. Bu da ticaretin önündeki kısıtlayıcı en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dolayısıyla şimdi bu kararla beraber, karar, üye ülkelerde uygulanmaya başladıktan sonra karşılaşacağımız ilk netice, Türkiye ile AB arasındaki hem ticaret hacminin artması hem de karşılıklı yatırımlarda önemli ölçüde bir artış sağlanmasıdır. Dr. Murat Yalçıntaş, bir an önce kararın üye ülkelerin iç mevzuatlarına aktarılarak, uygulanmaya sokulması temennisinde bulundu. Altın 1060, parite 1.22 dolara gidebilir; içeride 1.72 TL aşılmamalı Cumhuriyet Merkez Bankası nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da 0.50 puanlık bir faiz indirimi çıkabileceği beklentisiyle, dolar kurunun 1.68 doların altına kısmen sarktığı gözlendi. Eğer, piyasa toparlanırsa, dolar kurunun TL bandına oturması ihtimali gündeme gelebilir. Merkez Bankası PPK toplantısından daha temkinli bir karar çıkar ise piyasa bu durumu TCMB nin de tedirgin olduğu şeklinde yorumlanabilir ve politika faizinin değişmemesi nedeniyle, dolar kurunda TL bandı yeniden gözlenebilir. Dolar kuru Türk ekonomisiyle ilgili belirsizlikler ve uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni olumsuz gelişmelere bağlı olarak 1.72 TL yi kırarsa, TL bandı önemli olacak. Bu bandın da kırılması halinde, 1.82 TL, 1.82 TL nin de kırılması halinde 1.99 TL ye kadar uzanacak bir bant göz ardı edilmemeli. Altın fiyatları 1000 doları aşabilir Altında ise ons başına fiyatta dolar bandı öne çıkıyor. Altının 1000 doları aşması halinde, 1060 dolara kadar yeni bir hareket beklentisi öne çıkmakta. Bu noktada, 1033 dolar seviyesindeki bir önceki rekor kırılır ise 1060, 1060 doların kırılması halinde ise 1080 dolara kadar sürebilecek bir hareket beklenmekte. Altının eurodolar paritesinin seviyesine göre 720 dolar seviyelerinde işlem görmesi gerekirken, bu fiyatın neredeyse 250 dolar üzerinden işlem görmesinde, altının küresel yatırımcılar için güvenilir liman olarak algılanmasının etkisi büyük. Önümüzdeki dönemde küresel finans sisteminin yaralarının sarılması zaman alacak ve tedirginlik zaman zaman daha da derinleşecek. Bu durumda, altına yönelik talebin artmasını doğal karşılamak gerekiyor. Artan risk eğilimiyle yatırımcılar yeniden altına yönelince, geçen yıl altın talebi yüzde 29 artarak 102 milyar dolara çıktı. World Gold Council den (Dünya Altın Konseyi) yapılan açıklamaya göre; 2008 yılında yatırımcıların altına yönelmesiyle birlikte altın talebi, dolar bazında yüzde 29 artış göstererek 102 milyar dolara ulaştı. Son çeyrekte talep, 2007 nin aynı dönemine kıyasla tonaj anlamında yüzde 4 lük artışla ton olarak gerçekleşti. Açıklamada, dünya borsalarındaki hisselerin tahminen 14 trilyon dolar oranında değer kaybettiği, altın yatırım talebinin ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 arttığı ve önceki yıla kıyasla 15 milyar dolar daha fazla altın yatırımı yapıldığı belirtildi yılında takı talebi dolar bazında yüzde 11 artarak 60 milyar dolara ulaşırken, tonaj anlamında yüzde 11 azalarak tona geriledi. Açıklamada dünya genelindeki yüksek ve dengesiz altın fiyatların, olumsuz ekonomik koşulların kilit pazarlardaki takı alımını olumsuz yönde etkilediği; ancak cazip fiyatlar sunduğunda güçlü alımların gerçekleşmesinin altın takı harcamalarında gizli bir talebin gücünü gösterdiği belirtildi in son çeyreğini değerlendiren Dünya Altın Konseyi, verilerin, yatırımcıların finansal kriz ve enflasyon endişesini yaşandıkları bir dönemde, altın sahibi olmanın faydalarının farkına varıldığını gösteriyor. Mevcut pazar koşulları, tüketicilerin altın harcamasını olumsuz yönde etkilemesine rağmen, kilit altın pazarlarındaki altın satın alıcıları, altının gerçek yatırım değerini biliyor ve bu nedenle satın almaya devam ediyor in son çeyreğinde toplam talep, 2007 nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 1036 tona ve değer bazında 26.5 milyar dolara ulaştı. Altın talebindeki en büyük büyüme, yatırım alanında gerçekleşti ve yatırım talebi 2007 nin son çeyreğine kıyasla yüzde 182 artarak 141 tondan 399 tona ulaştı. Perakende yatırımı ise yine aynı dönemler kıyaslandığında, yüzde 396 artış göstererek 61 tondan 304 tona yükseldi. En büyük artış Avrupa da gözlendi, 2007 yılında sadece 9 ton olan bar ve sikke talebi, 2008 in dördüncü çeyreğinde yüzde 1170 oranında artarak 114 tona ulaştı. Ekonomi yerel seçimlere kurban gitmemeli Küresel krizin uluslararası alanda ikinci aşamaya geçme emareleri gösterdiği bir süreçte, başta IMF olmak üzere, birçok uluslararası ve ulusal kurum Batı bankacılığı ndaki toparlanmadan memnuniyetsizliğini ve endişelerini dile getirirken, dünyanın tanınmış reel sektör firmalarının artan finansman ve talep sorunları Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere olası etkileri açısından dikkatle takip ediliyor. Uluslararası kurumlar, Orta ve Doğu Avrupa bankacılığı ile ilgili endişelere ve yine aynı ekonomiler için daha derin bir resesyon riskine işaret ederken, küresel boyutta resesyon ve işsizlikteki tırmanışın ne zaman ve ne boyutta duracağını kimse kestiremiyor. Türkiye ise dışarıda böyle bir tablo etkisini arttırırken, giderek ekonomik meselelerin öncelikli olma özelliğini yitirdiği bir süreç yaşıyor. İktidar ile muhalefet arasında yerel seçim süreci giderek sertleşirken, gerek IMF anlaşmasının neticelendirilmesi, gerekse de 2009 yılı makro ekonomik hedeflerinin gözden geçirilmesi sürecinde gecikme görülebilir büyümesi muallak Bu süreçte, başta DPT olmak üzere, Hazine den sorumlu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası nın acil olarak farklı senaryolara bağlı çözüm modelleri üzerinde çalışmaları hızlandırması gerekmekte. Kur rejiminin değişmesi gerekir mi, sermaye hareketlerine bir sınırlama gerekiyor mu, reel sektörün yurtiçi ve yurtdışı kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gerekecek mi, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması için ne tür çözüm modelleri oluşturulabilir, bu konular üzerine çalışmaların hızlandırılması gerekmekte. Ekonomi yönetiminin büyüme ile ilgili revizyonu nedir; bu revizyona bağlı olarak bütçe ve kamu finansman programındaki hedefler nasıl değişecek; bütçe gelirlerinde bir revizyon olacaksa, bunun harcama hedeflerine yansıması nasıl olacak; bu konuda çalışmaların bir an önce ele alınması gerekiyor. Umut ediyorum ki Hükümet, ekonomi yönetimine, bürokratlara sakın ola, yerel seçimler bitmeden yeni büyüme hedeflerini gündeme getirmeyin, milletin aklını karıştırmayın demiyordur. Çünkü, ilerleyen günlerde, piyasalar bütçe açığının sapacağına ve Hazine nin kamu açığındaki olası büyümeye bağlı olarak, hedeflediğinden daha fazla borçlanacağına inanmaya başlarsa, bu durumda bankacılık sektörü reel sektöre sırtını dönebilir ve biz bir anda 1990 ların Türkiye sine, yani elindeki kaynağı reel sektöre kullandırmak yerine, Hazine ye kullandırmayı tercih eden bankalarımızın olduğu bir döneme geri dönebiliriz. Senaryolar belirsiz Ancak, dünyanın önde gelen ekonomileri, küresel krizle ilgili adımlarını hızlandırmalarına rağmen, dünyanın önde gelen şirketlerinin bu krizden beklenenden daha fazla etkilenecekleri görüşü ağır basmaya başladı ve bu görüşe bağlı olarak daha da daralacak olan dünya ticaretinden Türkiye nin ihracat hacminin ne ölçüde etkileneceğini kestirebilmek mümkün değil. Küresel krizle ilgili endişeler giderek hız kazanırken, yurtiçi talebin akıbetinin ne olacağı, işletmelerimizin bu dönemde ne kadar mal satabilecekleri, üretimlerini, kapasitelerini ne kadar koruyabilecekleri, ne kadar daha işçi çıkarmadan ayakta kalabilecekleri meçhul. Reel sektörün para kazanma, sattığı malın parasını tahsil etme sorunu daha da ağırlaşırken, bu ölçüde bir krize tarihinde ilk kez çok sağlam bir yapıda yakalanmış olan Türk bankacılığı, verdiği kredilerin tahsilatında ciddi aksamalar başladığında, mevcut sermaye yapısını korumakta ne ölçüde başarılı olabilir? Bu noktada, reel sektör firmaları nasıl ayakta tutulacak, nasıl tahsilat yapacak, bankalara kredi borcunu ne ölçüde ödeyebilecek, henüz bu temel başlıklarla ilgili senaryolar konusunda bir ayrıntıya sahip değiliz. Hükümet in, 1.ve 2. Torba Yasalar Meclis te kabul edildikten sonra, ekonomi yönetimi ile birlikte, acilen 2009 yılının büyüme, bütçe ve kamu finansmanı hedeflerini yeniden gözden geçirmesi yararlı olabilir.

3 Sayfa03.qxd:Sayfa 3.qxd 10:51 PM GÜNCEL 20 UBAT 2009 Seçmen askı listeleri internette STANBUL Ticaret Odası (İTO), şeffaflık prensibi çerçevesinde yeni hizmetlerini birbiri ardına devreye alıyor. Türkiye de ilk defa Oda seçimleri için Seçim Yetki Belgesi başvurularını internete taşıyan İTO, bu sefer de seçim listelerini internet ortamına aktardı. Seçme ve seçilme hakkını haiz üyeleri gösteren güncel üye listeleri, İTO portalında duyurulmaya başlandı. Sitede sicil numarası girilerek seçim askı listeleri üzerinde sorgulama yapılabiliyor. Bu sayede firmanın unvanı, meslek grubu, oy İ kullanacağı meslek grubu ve sandık numarası ile sandığın bulunduğu fuar alanı gibi bilgilere kolayca ulaşmak mümkün. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçmen askı listeleri sorgulama hizmetinden 5-18 Şubat 2009 tarihleri arasında 28 bin 128 kişi yararlandı. İTO portal kullanıcıların bilgisine sunulan diğer bir hizmet ise meslek gruplarına göre ayrılmış seçim listeleri. Online işlemler menüsüne tıklayan ziyaretçiler, 90 meslek grubuna göre ayrılmış seçmen listelerini Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ndan çıktığı TO effaflı ın da öncüsü İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun, şeffaflığı kurumsallaşmanın ana prensipleri arasında gördüklerini söyledi. Dr. Ersun, İTO nun şeffaflık konusundaki öncü rolünü, en son internet teknolojilerini kullanarak sürdürdüğünü kaydetti. Dr. Cengiz Ersun, İTO nun kurulduğu günden bu yana Türkiye de pek çok yeniliğin lideri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: İTO, tarihi misyonuna uygun olarak, bir taraftan İstanbul ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine yön verirken, öte yandan çağdaşlık ve demokrasinin vazgeçilmez ilkesi olan şeffaflık konusunda da her zaman örnek olmuştur. İTO, Türkiye de Oda seçimlerinde tartışmaların yaşandığı günümüzde, teknolojiyi de kullanarak demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. İNTERNET VİZYONU Türkiye de ilk kez Oda seçimleri için Seçim Yetki Belgesi başvurularını İnternete taşıdıklarını vurgulayan Genel Sekreter Dr. Ersun, bunun eito vizyonunun ilk önemli adımını oluşturduğunu haliyle görebiliyorlar. İTO Organ Seçimleri ne ilişkin diğer önemli bilgiler de adresinde toplu şekilde kullanıcılara duyuruluyor. Bu bölümde İTO nun ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nın duyuruları, TOBB un Oda Organ Seçimlerine İlişkin Genelgeleri ile gerekli diğer tüm bilgiler mevcut. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, e-ito Projesi çerçevesinde Oda hizmetlerini elektronik ortama taşımaya başladıklarını hatırlattı. Dr. Yalçıntaş, proje çerçevesinde pek çok farklı uygulamanın hayata geçmek için gün saydığını kaydetti. Dr. Yalçıntaş, Çok yakında İTO Portal Aboneliği yapan üyeler Oda ya gelmeden İTO portalı üzerinden borçlarını ödeyebilecek, faaliyet belgesi alabilecek ve Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan ilanlarının kopyalarını edinebilecekler. Ayrıca Ticaret Sicili ve İlan işlem ve sonuçları da İnternet ten takip edilebilecek. Bu uygulamalar üyelerimize çok önemli kolaylıklar sağlayacak dedi. Portal aboneli i art Dr. Cengiz Ersun kaydetti. Dr. Ersun, Dileyen üyelerimiz bu seçimlerde ilk kez Oda ya gelmeden başvurusunu ofisinden, İnternet ortamında kolayca yapma imkanı elde etti dedi. Daha önceki seçimlerde üzerinde tartışmalar yaşanan seçmen askı listelerini de ilk kez İnternet ortamına aktardıklarına dikkat çeken Dr. Ersun, 13 günde rekor sayılabilecek sayıda sorgulama TO nun baz effafl k uygulamalar İTO Heyetleri nin tüm yurtiçi ve yurtdışı programları-hedef pazar araştırma ve ön araştırma gezileri, sergiler, fuarlar, odalarla işbirliği ziyaretleri, adresli resmi web sitesinde yayınlanıyor. Bu ziyaretler, sonuç raporları halinde sitede ziyaret edilebiliyor. Bu programların detaylarına İstanbul Ticaret Gazetesi ve İTOvizyon Dergisi nde de yer veriliyor. Haberlerde heyette yer alan kişiler, ziyaret edilen yerler, ziyaret faaliyetleri ve sonuçlar tüm detaylarıyla aktarılıyor. Söz konusu resmi ziyaretler, ayrıca Oda bünyesinde hazırlanan faaliyet raporlarında yer alıyor. Böylece kamuoyu, İTO nun resmi İnternet sitesi, basın bültenleri, İstanbul Ticaret Gazetesi ve İTOvizyon Dergisi ile tüm bilgilere doğrudan ulaşabiliyor. Şeffaflığın başka bir kriteri olarak; sitesinde Oda ile ilgili her türlü diğer faaliyet bilgilerine ulaşmak mümkün. Öte yandan, adresinde online şirket kaydı sorgulaması yapılabiliyor. Bu sorgulama sonucunda şirket ortakları, iletişim bilgileri gibi kayıtlara ulaşmak mümkün. İstanbul Ticaret Odası nın faaliyetleriyle ilgili basın ve medya mensupları, 6 ayda bir düzenli olarak bilgilendiriliyor. Basın dilediği soruyu özgürce İTO Yönetim Kurulu Başkanı na yöneltebiliyor. İnternet üzerinden Bilgi Edinme Başvurusu: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvuruların etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırılması gerçekleştiriliyor. İTO Çağrı Merkezi no lu telefondan hizmet sunuyor. yapıldığını kaydetti. Dr. Ersun, İstanbullu tüccarın zaten teknoloji kullanımında ön sıralarda olduğunu belirterek, Seçim askı listeleri üzerinde 28 binden fazla İstanbul Ticaret Odası üyesi sorgulama gerçekleştirdi. Bunun da Odamızın ortaya koyduğu şeffaflığın ne kadar ciddi bir karşılık bulduğunu ortaya koyan bir sonuç olduğu kanaatindeyim diye konuştu. ÖNÜMÜZDEK günlerde TO Portal Abonesi olan firmalar, u hizmetleri nternet ten alabilecekler: Kendi firmalar n n borçlar n nternet ten ö renebilecek, kredi kart ndan online ödeme yapabilecekler. Faaliyet Belgesi almak için nternet ten ba vurup, belge harc ve kargo/kurye masraf n kredi kart ile nternet ten ödeyen firmalara belgeleri istedikleri adrese ula t r lacak. Firmalar n Ticaret Sicili Gazetesi nde yay nlanm ilanlar n n bulundu u sayfalar, asl gibidir onayl olarak, belge harc ve kargo/kurye masraf n kredi kart ile nternet ten online ödendikten sonra istedikleri adrese ula t r lacak. Firmalar, Ticaret Sicili ve lan i lem sonuç ve durumlar n nternet ten takip edebilecekler. Aboneler Oda Organ Seçimleri ne ili kin listelerdeki yerleri, bulundu u ve oy kullanaca meslek grubunu, sand k numaras ve yer gibi bilgilerini sorgulayabilecekler. En yeni uygulamalar gün sayıyor İTO Bilgi İşlem Şubesi Müdürü İbrahim Atmaca ise İnternet tabanlı hizmetlerin gün geçtikçe yeni uygulamalarla artacağını ifade etti. Atmaca, teknik çalışmaları sonuçlandırmak üzere olduklarını belirterek, Son kontrolleri yapıyoruz. Odadan verilen hizmetlerin pek çoğunu kısa süre içinde İnternet ten de verecek hale geleceğiz. İTO üyeleri İnternet te yeni hizmetlerle arka arkaya tanışacaklar dedi. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı AVRUPA Birliği, yılları arasında KOBİ lere ve işletmelere yönelik olarak Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı nı (Competitiveness and Innovation framework Programme- CIP) uygulamaya başladı. Programın Türkiye deki koordinasyonu ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bilgi için / GÜNDEM SAYFA 3 Faiz lobisi mi? ERTU YA AR Perşembe akşamı Merkez Bankası yine faiz indirimine gitti. Amaç hızla kötüleşen ekonomik durumu toparlamak ve tüketimi yeniden canlandırmaktır. Ama sakın geç kalmış olmasınlar? Faiz indirimi bekleniyordu; ama bu kadar yüksek olması beklenmiyordu (piyasalar 50 baz puan - yüzde 0,50 faiz indirimi bekliyorlardı. Halbuki Merkez Bankası 150 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdi). Böylece benim anımsayabildiğim kadarı ile, Türkiye de Merkez Bankası faizi en düşük düzeyine inmiş oldu. Birçok kere yazdık: Faizde asıl olan nominal faiz oranı değil, enflasyon düşüldükten sonra elde edilen reel faiz oranıdır dedik. Yani bir ülkede enflasyon yüzde 10 ve faiz yüzde 20 ise reel faiz yüzde 10 dolayında olur. Ama eğer aynı ülkede enflasyon yüzde 20 ise ve faiz yine yüzde 20 ise reel faiz yüzde 0 olur. Bu nedenle faiz tek başına çok tanımlayıcı bir ekonomik gösterge değildir; sürekli enflasyon ile birlikte irdelenmesi gerekir (gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır enflasyon sıfıra çok yakın - yüzde 2 ler düzeyinde olduğu için o ülkelerde bazen faiz oranları konuşulurken enflasyon oranı ihmal edilebilir. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Türkiye de bir enflasyon lobisi olduğuna inanılırdı. Yani çıkarı, enflasyonun yüksek olmasını gerektiren bir kısım insanlar, iş adamlarının varlığı öngörülürdü. Enflasyon tek rakamlı sayılara indiğinden bu yana bu sav ortadan kalktı. Onun yerine, sanırım biraz da yüksek reel faizden ve düşük kurdan canı yanan sanayici ve işadamlarının ön ayak olması ile, bir yüksek faiz lobisi söylemi başladı. Kimse kendini kandırmasın, Türkiye de reel faizler çok yüksektir. yüzde 8 - yüzde 9 enflasyon olan (ve yıllık enflasyon hedefi yüzde 6 olan) bir ülkede banka kredi faizlerinin yüzde 18 den başlaması, kim ne derse desin yüksektir. Peki yüksek reel faiz Türkiye de neden çok tartışılıyor? Yüksek reel faizin Türkiye ye ve bazı Türklere yararı oluyor. Türkiye ye son beş yıldır ciddi anlamda kısa dönemli portföy yatırımı girişi oluyor; bu sayede ülkede kaynak bulmak kolaylaşıyor; ekonomi daha hızlı büyüyor; Portföy girişi ekonomiyi hızlandırdığı ve büyüttüğü için varlıklar değerleniyor; tüketim artıyor. Bunu gören kalıcı yabancı sermaye de ülkeye her alanda iş yapmak için gelmeye başlıyor. Yabancı kaynak girişi oldukça dövizin değeri düşüyor; dışalım hızlanıyor ve ucuzluyor. Dışalımla gelen hem hammadde, hem ara mal, hem de nihai ürünler ucuzlayınca enflasyon denetim altında tutuluyor (ama uluslararası B T program baflvurusu için son tarih 2 Haziran AVRUPA Birliği Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Politika Destek Programı için 29 Ocak ta başlayan başvurular, 2 Haziran da sona erecek. Devlet Planlama Teşkilatı ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği nin dönemi için uygulamaya koyduğu ve Türkiye nin 2009 yılı itibariyle dahil olduğu programın, 730 milyon Euro bütçesi bulunuyor. Program kapsamında, birlikte çalışabilirlik ile BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülüyor yılı iş programında, 8 tema ve 23 öncelik altında 105 milyon Euro destek sağlanması planlanıyor iş programı çerçevesinde desteklenecek temalar ise şunlar: Sağlık, yaşlanma ve içermeye yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri Sayısal kütüphaneler Kamu kurumları ve yönetişim için BİT Enerji verimliliği ve çevreye yönelik BİT Çok dilli internet Kamu kesimi bilgisi İnternetin gelişimi ve güvenliği Açık inovasyon, kullanıcı deneyimi ve yaşayan laboratuarlar rekabete kapalı olan kira ve haberleşme gibi bazı hizmet alanlarında enflasyonu denetlemek hala zor oluyor). Bu ortamda elinde parası olan ya da varlığı olan Türkler; ya da bu araçların ticaretine aracılık eden Türkler, çok kazanmaya başlıyorlar. Hızlı bir tüketim eğilimi olan ülkede bankalar çok daha rahat tüketici kredileri veriyorlar ve karlarına kar katıyorlar. Aynı zamanda değerleri de artıyor. Buraya kadar yüksek reel faizin yararlarını saydık. Ama yüksek reel faizin bir de zararları var. Yani: Yüksek reel faiz nedeni ile YTL reel anlamda değerlendiği (döviz kuru düştüğü) için Türk sanayinin uluslararası rekabet gücü azalıyor. Yani bir anlamda savaşta karşısında topu olan düşmana karşı çakı ile savaşan asker (!) durumuna düşüyorsunuz; Türkiye de sanayici olmak değil tüccar, uluslararası rekabete dayanmayan hizmet üreticisi ve mali sektörlerde çalışmak çok daha kazançlı oluyor. Sanayi kuruluşları, kazanç üretemedikleri için, küçülüyor ya da kapanıyor. Bu nedenle de zaten ciddi boyutlarda olan işsizlik daha büyük bir dert olmaya başlıyor. Türkiye sanayisizleşiyor. İşler iyi giderken ve varlık değerleri artarken kimse dikkat etmese de ekonomide ya da politikada bir tedirginlik olur ve büyüme yavaşlarsa, tüketim de yavaşladığı için, işler bir anda kazık fren yapıyor. ABS si de olmayan ekonomi (!) bir anda içindeki oyuncuları iyicene sallamaya başlıyor. Her toplumda yaşanan temel sıkıntı, sosyal adaletsizliktir. Yani birileri istedikleri kadar yiyecek bulur ve tüketirken, diğerleri günlerce aç kalırsa, sosyal huzursuzluk (ya da lobi söylemleri) başlar. Türkiye de son dört beş yılda bu tür bir dengesizlik yaşamıştır. Yani ekonominin büyümesinden kaynaklanan varlıkların değerlenmesi, sadece mali kesim, uluslararası rekabetten etkilenmeyen hizmetler sektörü (perakende örneği) ve gayrimenkul gibi alanlarla sınırlı kalmıştır. Halbuki ekonominin diğer önemli bir varlığı olan sanayi kesiminin değeri nerede ise hiç artmamış; belki de azalmıştır. Bu adaletsizlik bir ölçüde bile olsa giderilmedikçe biz hep lobilerden söz etmeye devam ederiz... Şimdi ise küresel krizin ülkemize etkileri bütün bu konuları bir kere daha düşünmeyi hem olası hem de zorunlu kıldı. Yani Türkiye artık reel anlamda değerli bir TL ile yoluna devam etmek zorunda değildir. Umarız (mecazi anlamda çok cana mal olan) bu krizin fırsatı da bu olur... Yani Türkiye bir daha sıcak para politikasına dönmez ve sanayileşmesini hızlandırabilir. Çinli firma bilgileri için CCPIT listesi ÇİN de yürürlükte olan mevzuat gereğince, Çinli firmalar için ilgili ticaret odalarına kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Ticaret odalarına kayıt yaptıran Çinli firmaların ise sektör ve bölge bazındaki listeleri China Council For The Promotion Of International Trade-CCPIT isimli kuruluş tarafından güncelleniyor. Türkiye nin Pekin Büyükelçiliği nden alınan bilgiye göre, Türk firmalarının Pekin Müşavirliği ne yaptığı başvuruların ilk olarak CCPIT verileri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi. Hakkında bilgi talep edilen Çinli firmanın kaydının ise CCPIT listesinde olması halinde, gerekli bilgilerin Türk firmalarına iletildiği kaydediliyor. Son dönemde Pekin Müşavirliği ne ulaşan bilgilerin incelenmesi sonucunda bazı Çinli firmaların Türk firmaları ile temasa geçerek, uluslararası kabul görmüş teamüller ve pratikler dışında bazı talepler içinde olduklarının tespit edildiği bildirildi. Ardından bu firmaların da takip listesine alındığı kaydedildi.bilgi için Tel:

1milyon kifliye kara liste aff

1milyon kifliye kara liste aff Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/1/09 10:26 PM Sayfa1 CMYK TO üyelerine 30 milyon TL kredi STANBUL Ticaret Odası nın ( TO) 2009 yılı Bütçe ve Programı nın görü ülerek oybirli i ile kabul edildi i Meclis Toplantısı

Detaylı

Kriz-savar fuarlarda Türkiye rüzgar esecek

Kriz-savar fuarlarda Türkiye rüzgar esecek Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:33 PM M s r da alt n araflt rma keflfine kat l r m s n z? Akaryak tta tavan fiyat gözden geçirilmeli STANBUL Ticaret Odası ( TO) Ba kanı Dr. Murat Yalçınta, akaryakıta getirilen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

Yurtd fl fuar kat l m na sabit kur dopingi

Yurtd fl fuar kat l m na sabit kur dopingi Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/8/09 11:19 PM Sayfa1 CMYK Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN 1300-3666

Detaylı

TO Meslek Komiteleri ne diyor

TO Meslek Komiteleri ne diyor Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:48 PM Karekod, ilaçta ciddi tasarruf sa layacak KAREKOD laç Takip stanbul Ticaret e, laç Sistemi, 1 Haziran da her a amada izlenecek. ba lıyor. Her ilaca bir DOSYA Bir ki i adına

Detaylı

8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar

8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 4/30/09 10:33 PM Sayfa1 CMYK TO, hracata lk Adım ile 5 finalist arasında TO, hracata lk Adım Projesi ( AP) ile Dünya Odalar Yarı ması nın En yi Uluslararası Proje dalında 47 oda

Detaylı

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,18 daraldı T ürkiye'de otomobil pazarı 2014 ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,54 geriledi.

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

CöZüM RüZGARI ELEKTRiK üretecek. Çözüm süreciyle birlikte gelişen Güneydoğu ekonomisine yatırımlar devam ediyor.

CöZüM RüZGARI ELEKTRiK üretecek. Çözüm süreciyle birlikte gelişen Güneydoğu ekonomisine yatırımlar devam ediyor. CöZüM RüZGARI ELEKTRiK üretecek Çözüm süreciyle birlikte dinamizm R üzgar santralleri Güneydoğu'yu enerji üssü yapacak. Çözüm süreciyle birlikte gelişen Güneydoğu ekonomisine yatırımlar devam ediyor. kazanan

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

GIDA ENFLASYONU ARTIŞ GöSTERDi

GIDA ENFLASYONU ARTIŞ GöSTERDi GIDA ENFLASYONU ARTIŞ GöSTERDi TüTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü, gıda ve yemek

Detaylı

Perçin Dergisi ne Reklam vermek için; Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18. OSİAD Üyeleri İçin Reklam Fiyat Tarifesi

Perçin Dergisi ne Reklam vermek için; Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18. OSİAD Üyeleri İçin Reklam Fiyat Tarifesi Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18 Yayın Sahibi OSİAD Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Adına Adnan KESKİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şadan AYCAN Yayın Kurulu Ahmet

Detaylı

TAKSiM VE KIZILAY'A GiRiŞ PARALI OLACAK. onom

TAKSiM VE KIZILAY'A GiRiŞ PARALI OLACAK. onom Beyaz et ihracatı Rusya ile 500 bin tonu zorluyor B eyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, 2013 yılında 396 bin ton olarak gerçekleşen kanatlı eti ihracatının

Detaylı

TÜRKiYE'NiN HEDEFi 150 MiLYAR DOLAR

TÜRKiYE'NiN HEDEFi 150 MiLYAR DOLAR TÜRKiYE'NiN HEDEFi 150 MiLYAR DOLAR K ahramanmaraş'ta bataklık haldeyken 5 yılda 177 bin 741 lira harcanarak ıslah edilen 1013 dekarlık merada, düzenlenen törenle hayvan otlatılmaya başlandı.gıda Tarım

Detaylı

onom Biz sürdürülebilir, sıhhatli büyüme istiyoruz'' dedi.

onom Biz sürdürülebilir, sıhhatli büyüme istiyoruz'' dedi. BORSA İŞSIZLIĞI YÜZDE 10 DÜŞÜRECEK HAMLE D TÖ, küresel anlamdaki ilk ticaret reformunda başarı sağladı. Anlaşmayla gümrük ve sınırlarda prosedür değişecek, küresel işsizlik yüzde 10 azalacak.dünya Ticaret

Detaylı

onom Dış ticarette 4'üncü büyük pazar İtalya'nın siyaset ve işdünyası liderleri İstanbul'da

onom Dış ticarette 4'üncü büyük pazar İtalya'nın siyaset ve işdünyası liderleri İstanbul'da BU SARAY MiLLETiN itibaridir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar parçasının uyum içinde aynı hedef ve Ekonomi bir yıl bir adım ileri gitse ertesi yıl 10 adım geriye gidiyordu.makinenin

Detaylı

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha DE N Z L T CA RET ODA SI NDAN ÖNEM L DU YU RU Ya yın la rı mızın si ze sü rek li ulaş ma sı, hiz met le ri miz den en hız lı ve en ve rim li şe kil de ya rar la na bil me niz ve siz le re da ha iyi hiz

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

'BiZi BURAYA SiZ GETiRMEDiNiZ'

'BiZi BURAYA SiZ GETiRMEDiNiZ' D ünya Ekonomik Forumu'nun "Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması" başlıklı özel toplantısı dün İstanbul'da başladı. Bugün sona erecek toplantıya 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 600 üst düzey

Detaylı

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası

Detaylı

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU. yaşayan "MRJ", önceki gün törenle hangardan çıktı. Ulusalini

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU. yaşayan MRJ, önceki gün törenle hangardan çıktı. Ulusalini 2 008'de çalışmalarına başlanan ve o dönemde Türk Hava Yolları'na da önerilen uçağın, 1.7 milyar dolara geliştirildiği bildirildi.ülkenin yüksek hızlı treni Shinkansen'i geliştiren mühendislerin de desteğini

Detaylı

hukuk uyuşmazlıkları, idarenin özel hukuka ilişkin onom

hukuk uyuşmazlıkları, idarenin özel hukuka ilişkin onom BORSA 23 üyeli TAHKiM lararası Finans Merkezi Eylem Planı'nda da yer alan Tahkim Merkezi'nin kuruluşunda çok sayıda ülkedeki örnekler incelendi. Alman Tahkim Derneği ile Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Tarım

Detaylı

OYDER Antalya Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. E-Fatura uygulamasına geçmeye hazır mısınız? OYDER Ortak Satın Alma Platformu TEMMUZ 2013 SAYI: 50

OYDER Antalya Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. E-Fatura uygulamasına geçmeye hazır mısınız? OYDER Ortak Satın Alma Platformu TEMMUZ 2013 SAYI: 50 TEMMUZ 2013 SAYI: 50 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. E-Fatura uygulamasına geçmeye hazır mısınız? OYDER Ortak Satın Alma Platformu DİYALOG ANTALYA 14 YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

Detaylı

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ Başkandan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. EROL Değerli Sektör Paydaşları, Derneğimizin resmi yayın organı olan AİMSAD Dergisi nin ilk sayısı

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.09.11 1

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.09.11 1 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.09.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...1 Altın yeni rekor kırdı euro düşüyor Benzine zam geldi Yunanistan ın Euro dan çıkması tehlikeli olur domino etkisi yaratır Ramazan zamları

Detaylı

ERDOĞAN, DOLARDA TANSiYONU DÜŞÜRDÜ

ERDOĞAN, DOLARDA TANSiYONU DÜŞÜRDÜ ERDOĞAN, DOLARDA TANSiYONU DÜŞÜRDÜ Dolar kuru, Erdoğan'ın TCMB'ye karşı sert tutumunu sürdürmediği algısı yaratan açıklamaların ardından düşüşe geçti. D olar/tl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 97 EKİM 2014 ABD VE ÇİN DE İKİ KÜRESEL YATIRIM, İKİ BAŞARI ÖYKÜSÜ TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ

Detaylı

Seçim takviminin yaklaşmasıyla

Seçim takviminin yaklaşmasıyla NİSAN 2015 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Seçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte siyasi aktörler programlarını açıklamaya başladı. Seçim bildirgelerinde; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik vurgular,

Detaylı