VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI GÜNCEL MALİ KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI GÜNCEL MALİ KONULAR"

Transkript

1 VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI VE GÜNCEL MALİ KONULAR Prof.Dr. Şükrü KIZILOT İZMİR, 28 Mayıs 2014

2 EMLAK VERGİSİ 7 VERGİYİ BİRDEN ZIPLATIYOR 1. Emlak Vergisi 2. Katkı Payı 3. Tapu Harcı 4. Emsal Kira Bedeli 5. Değer Artışı Kazancı 6. Veraset ve İntikal Vergisi 7. Konut KDV si 2

3 1) EMLAK VERGİSİNE ETKİSİ Emlak Vergisi Yeni Değer üzerinden alınacak (% 10 Katkı Payı da) Sadece arsalar değil daireler de etkilenecek (2 bodrum kat ve manzaralı ev) Dairenin Emlak Vergisi Arsa Payının binde 6 sı olarak hesaplanan vergiden 4 yıl süreyle düşük olmuyor. 3

4 2) GAYRİMENKUL ALIM-SATIM DEĞERİ VE TAPU HARCI Alım-Satım değeri Emlak Vergisi değerinden aşağı olamaz. Tapu Harcı Emlak Vergisi asgari değerinden aşağı olamaz (HK Md. 63/2). Emlak Vergisinden düşük değer tespit edilirse ikmalen veya re sen harç ve % 25 vergi ziyaı cezası uygulanır. 4

5 3) EMSAL KİRA BEDELİ ESASI (GVK Md. 73) Beyan edilecek kira emsal kira bedelinden düşük olamaz (GVK Md. 73). Emsal kira Emlak Vergisi değerinin yüzde 5 idir. Ev Sahibi Kiracı Şoku 5

6 4) DEĞER ARTIŞI KAZANCINA ETKİSİ Gayrimenkul satışında değer Emlak Vergisi asgari değerinden düşük gösterilemiyor. Satılan gayrimenkul son 5 yıl içinde edinilmişse Değer Artış Kazancı doğabilir. Bunun için, satıcının tapu senedine şerh verdirmesi gerekir. 6

7 5) KDV YE ETKİSİ Büyükşehirlerdeki 150 m2 lik konuta uygulanacak KDV oranı, yapı ruhsatının alındığı tarihteki arsanın birim m2 vergi değerine göre belirleniyor. Arsa birim m2 vergi değeri 2014 yılında TL üzeri çıkmışsa, yapı ruhsatı yeni alınanlar için KDV oranı % 8 değil, % 18 olacak. 7

8 BİR TAŞLA 13 KUŞ Gayrimenkul Satıp Bir Taşla 13 Kuş Vurmanın Yolu 8

9 GAYRİMENKULÜN LEASING ŞİRKETİNE SATIŞI ÖRNEK: 500 bin TL ye kayıtlı gayrimenkul (bina, arsa, fabrika, otel vs.) 10 milyon TL ye satıldığında 1) KV yok. 2) KDV yok. 3) Tapu harcı binde 4.55 yani ¼ ü 4) FİNANSMAN SORUNUNA ÇÖZÜM 9

10 GAYRİMENKULÜ SAT, KİRALA GERİ AL SATILAN GAYRİMENKULÜ KULLAN ÖDENEN FAİZİ GİDER YAZ DEFTERE 10 MİLYONA GİRİŞ BİLANÇO GÜÇLENDİ KV (Yok) / KDV (Yok) TAPU HARCI (Yok) 10

11 LTD ŞİRKET A.Ş FARKI 1) Ortak Sayısı 2) Vergi Borcu 3) SGDP 4) Halka Açılma 5) Hisse Satışı 6) Hamiline Hisse Sen. Avantajı 11

12 LİMİTED ŞİRKETİNİZİ ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN 1) Her iki şirkette 1 kişi ile kurulabiliyor. 2) Ltd. ortaklarından biri MÜDÜR olmalı. AŞ. de zorunlu değil. 12

13 LİMİTED ŞİRKETİNİZİ ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN HİSSE SATIŞI 1) Limited şirket hisse satışı vergiye tabi. 2) AŞ. hisse satışı 2 yıl geçerse vergi yok. (NUSRET ÖRNEĞİ) MİRASÇILAR 1) Ltd. hisse satışı vergiye tabi. 2) AŞ. hisse satışı vergiye tabi değil. 13

14 LİMİTED ŞİRKETİNİZİ ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN VERGİ VE SSK BORCU SORUMLULUĞU 1) Ltd. de ortaklar hisseleri oranında sorumlu. Örneğin şirketten tahsil edilemeyen vergi 2 milyon hisse % 60 = TL den sorumlu. 1) AŞ. de ortağın 1 kuruş bile sorumluluğu yok. 14

15 SATIŞ FORMALİTELERİ Ltd. Hisse Satışı: Noterden / Pay defterine kayıt / Ortakların Onayı / Ticaret Sicili Tescil ve İlan AŞ. Hisse Satışı: Ciro ya da hamiline pay senedi teslimi yeter. 15

16 HAMİLİNE PAY SENEDİ AVANTAJI 1) Ltd. de pay senedi yok. Hamiline olamaz. 2) AŞ de hamiline pay senedi avantajı var. 16

17 KURUMSALLAŞMA 1) Ltd. de en tepede MÜDÜR var. 2) A.Ş de en tepede a) Yönetim Kurulu Başkanı b) Altında Yönetim Kurulu c) Altında Genel Müdür d) Altında Genel Müdür Yardımcısı e) Altında MÜDÜR var. 17

18 İŞYERİ KİRA ÖDEMESİNDE CEZA ŞOKU 18

19 İŞYERİ KİRASINDA 5 YILLIK CEZA İşyeri kira ödemesinin, bankaya yatırılması yeterli değil. Ayrıca her ay GİDER PUSULASI düzenlenip, mal sahibine imzalattırılması gerekiyor. (GİB. Kocaeli V.D. Bşk Tarih ve sayılı) Aksi halde her ay için ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI var. 19

20 İŞYERİ KİRASI VE CEZA Ödenen kiranın % 10 u oranında 2014 te her ay 190 TL den az olamıyor. Yıllık olarak bin bin bin bin TL yi aşamıyor. 20

21 VERGİ İNCELEMESİNDE YENİ DÖNEM 21

22 DENETİMDE 4 BAŞLILIĞA SON VERİLDİ Müfettiş, Uzman, Kontrolör ve Vergi Denetmeni TEK ÇATI altında birleştirildi. 22

23 YENİ ADLARI Vergi Müfettişi Vergi Başmüfettişi 23

24 VERGİ İNCELEMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNETMELİĞİ ile vergi incelemesinde bir STANDART yakalanmak ve inceleme süresi kısaltılmak isteniyor. 24

25 İNCELEME GÖREVİ VERİLMESİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAK 1- İncelemeye başlarken: İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞI düzenlenip, bir örneği mükellefe verilecek. 2- Bir örneği ilgili Vergi Dairesi ne verilecek. 3- Bir örneği İlgili Denetim Birimi ne verilecek. 25

26 İKİ AYRI İNCELEME VAR 1. SINIRLI İNCELEME (6 ay içinde bitirilecek) 2. TAM İNCELEME (Bir yıl içinde içinde bitirilecek) 26

27 VERGİ İNCELEMELERİNİN YILLIK VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANI NA UYGUN OLARAK YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

28 TAM İNCELEME Bir mükellef hakkında, bir vergi türü itibariyle bir veya birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin, bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılmasıdır.

29 SINIRLI İNCELEME Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesidir. En fazla 6 ay içinde bitirilecek. İnceleme elemanı bitmeden bir hafta önce 6 aya kadar SÜRE isteyebilir.

30 KARARNAME, TÜZÜK, YÖNETMELİK, GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER VE ÖZELGELERE AYKIRI VERGİ İNCELEME RAPORU DÜZENLENEMEYECEK

31 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN ALINIRSINIZ? Saymakla bitmez. Belli başlı olanları sıralayalım. İhbar (genellikle eski çalışanlardan gelir), Sürekli zarar beyan ediliyor olması, Sektör incelemesi nedeniyle (örneğin akaryakıt, ilaç, turizm, ihracat vs.), Kasa hesabında yüklü para gözüküyor olması. O ilde en çok kazanç beyan edenler arasında olmak, Vergi iadesi talepleri. 31

32 VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN ALINIRSINIZ? Sürekli ve yüksek tutarda devreden KDV, Son 5 yıl içinde, gayrimenkul satışı olanlar, kat karşılığı inşaat yaptıranlar, Yüksek genel gider ve Kanunen kabul edilmeyen giderler, Banka kredilerinin, tapudaki satış bedelinin üstünde olması, Naylon fatura düzenleyen birinin yakalanması sonucu elde edilen bilgilere istinaden, fatura verdiği firmalar, Sahte ya da kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, Ortakların, şirketten yüksek tutarda borç para çekmiş olması, Düzeltme beyanları. 32

33 VERGİ MÜFETTİŞİ İSTEDİĞİ KİŞİYİ İNCELEYEBİLİR Mİ? Halk arasında yanlış bilinen bir durum da budur. Vergi müfettişi, istediği kişiyi veya bir yakınının şu firmayı bir incelesene dediği mükellefi, arayarak veya yazı göndererek kendiliğinden vergi incelemesine alamaz. İnceleme görevi, inceleme ve denetim birimi başkanlığınca, müfettişlere verilir. 33

34 CİDDİ BİR SORUN İŞTİRAK CEZASI 34

35 İHBAR NASIL YAPILIYOR? İhbarın yazılı olarak yapılması gerekiyor. Dilekçede açık kimliğini ve adresini belirtmeyenlerin başvuruları işleme konulmuyor. İhbarın somut dayanağının belirtilmesi gerekiyor. Yani Şu adamın evi, arabası yazlığı var. Lüks içinde yaşıyor ama çok az vergi ödüyor denilmesi yeterli değil. Somut örnekler ve belgeler olmalı. İKRAMİYE ORANI İhbar ikramiyesinin oranı yüzde 10 dur. İkramiyenin üçte biri vergi ve cezanın tahakkukunda, üçte ikisi ise, tahsilattan sonra ödenir. İkramiyenin ödenebilmesi için muhbirin dilekçesinde bu hususu ihbar ikramiyesi istiyorum diye belirtmesi gerekir. 35

36 Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Hakları Vergi incelemesinin başlangıcı, devamı ve bitiminde, mükelleflere tanınan çok sayıda haklar var. Bunlardan önemli olanlar aşağıda sıralanmıştır. 1) İnceleme elemanına kimliğini sorma hakkı, (Vergi Usul Kanunu Md.136) 2) İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme hakkı, (VUK. Md.140/1) 3) İncelemenin dairede değil, iş yerinde yapılmasını isteyebilme, (VUK. Md.139/1) 4) Defter ve belgeleri ibraz etmek için süre isteme hakkı, (VUK. Md.14) 36

37 Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Hakları 5) İş yerinde, çalışma saati dışında inceleme yapılmamasını talep edebilme, (VUK. Md.140/3) 6) İncelemenin her aşamasında bilgi alabilme hakkı, 7) İnceleme sırasında mali müşavir ve/ veya avukat bulundurma hakkı, 8) Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı, (VUK. Md. 145) 9) Tutanaktan bir nüsha isteme hakkı, (VUK. Md.141) 10) Hakkında yapılan ihbarın doğru çıkmaması durumunda, özellikle aramalı incelemede muhbirin adını isteme hakkı. (VUK. Md.142) 37

38 VERGİ İNCELEME RAPORU SADECE BİR İDDİA RAPORUDUR Raporda yazılı olanlar doğruda olabilir yanlış da. Vergi daireleri rapora istinaden işlem yapar. Örneğin vergi ve ceza ihbarnamesi gönderir. Rapor gelince, deneyimli bir mali müşavir veya hukukçuya incelettirmekte yarar vardır. 38

39 DAVA AÇINCA VERGİ VE CEZANIN TAHSİLATI DURUYOR Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden tebliğ olunan vergi ve cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılınca dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur (İYUK Md.27/3). Daha açık bir anlatımla, dava açılması halinde vergi ve cezayı ödeme mecburiyeti yok. 39

40 SAHTE BELGE Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye denir (VUK Md. 359/b) 40

41 SAHTE BELGE OLARAK DÜZENLENEN BELGELER Fatura, Sevk İrsaliyesi, PSV, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Ücret Bordrosu, Serbest Meslek Makbuzu, İrsaliye, Yolcu Listesi, İrsaliyeli Fatura vs. 41

42 SAHTE BELGE ÖRNEK OLAY Hafriyat Faturası var. - Ödemeler nakit - Aktifte kayıtlı kamyon yok - Sigortalı işçi yok - Akaryakıt alımı yok 42

43 SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMANIN YAPTIRIMI 3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS 43

44 MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge. 44

45 MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE ÖRNEK OLAY : Ücret bordrosunda çalışanların düşük ücretten gösterilmesi 45

46 MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE ÖRNEK OLAY : İnşaat demiri satan (C) firması, (A) İnşaat Şti. ne 30 ton demir sattığı halde 60 ton demir faturası düzenlemiş. 46

47 MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMANIN YAPTIRIMI 18 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS 47

48 DANIŞTAY NAYLON FATURA İDDİASINDA SOMUT TESPİTLER ARIYOR, BUNLARIN OLMAMASI HALİNDE NAYLON FATURA İDDİALARINA İTİBAR ETMİYOR 48

49 BİRKAÇ ÖRNEK - Naylon fatura veren kişi hakkında VERGİ TEKNİĞİ raporu var mı? - Haklarında, komisyon geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılmış mı? - Yapılmışsa sonucu ne? 49

50 Bu raporlarla ilgili yargı kararlarının bulunup bulunmadığı, Naylon fatura düzenlediği iddia edilen şirketlerin mükellefiyetlerinin, idarece terkin edilip edilmediği, Edilmiş ise dava konusu yapılıp yapılmadığı Fatura düzenlenen dönemde, düzenleyen firmanın KDV beyannamesi verip vermediği, KDV tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı kararlarının bulunup bulunmadığı, hususları araştırılıp, ona göre karar verilmesi istenilmektedir. 50

51 SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ KARİNELER 1) Fatura Düzenleyenin Faaliyetinin Bulunmaması (Mal alış, satış ve işyeri yok) 1) Giderlerinin Olmayışı - Örneğin hafriyat işi yapanın ve akaryakıt giderinin olmayışı, - Elektrik, su ve telefon giderinin olmayışı 51

52 SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ KARİNELER 3) İşçi Çalıştırmaması ya da Yetersiz Olması 4) İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Taşıt Olmayışı 5) Vergi Dairesine bildirilen adres bulunmayışı 6) Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyişi 52

53 SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ KARİNELER 7) KDV beyannamelerinde sürekli devir KDV beyanı ya da sembolik tutarda KDV ödenmesi 8) KDV beyannamelerinde gösterilen vergilerin ödenmeyişi 9) Mali Polisin Yaptığı Aramalarda Bulunan Faturalar 10) Mal alış, Nakliye ve Hizmet alım Faturalarının Sahte Oluşu 53

54 SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ KARİNELER 11) Şirket ortaklarının (özellikle kanuni temsilcinin) odacı, şoför, amele, çoban vs. oluşu 12) Şirketin banka hesabında uzun süreli para bulunmayışı, 13) Fatura bedelinin elden tahsili ya da fatura verilen kişinin elemanlarınca tahsili 14) Ödemelerin banka aracılığıyla yapılmayışı 54

55 NAYLON FATURA SUÇLAMASINDAN PİŞMANLIKLA KURTULMA YOLU VUK Md. 371 e göre beyanda bulunulursa a) 3 kat Vergi Ziyaı cezası yok b) HAPİS CEZASI YOK 55

56 NAYLON FATURA NEDENİYLE HAPİSTEN KURTULMAK TTK ya Göre Şirket Anasözleşmesinde Görev Dağılımına Yetki Verilmişse 56

57 NAYLON FATURADA HAPİS CEZASI NEDENİYLE ANASÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRİNİZ Görev Dağılımı ve Sorumluluk Maddesi Yeniden Düzenlenmeli 57

58 VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMLENMESİ 1) Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 2) Pişmanlık ve Islah (Md. 371) 3) Cezada İndirim (Md. 376) 4) UZLAŞMA 58

59 UZLAŞMA 1) Tarhiyat Öncesi 2) Tarhiyat Sonrası 59

60 UZLAŞMA VE CEZALARDAKİ İNDİRİM (2013) 60

61 UZLAŞMA VE VERGİLERDEKİ İNDİRİM (2013) 61

62 UZLAŞMA VE CEZALARDAKİ İNDİRİM (2013) 62

63 UZLAŞMA VE VERGİLERDEKİ İNDİRİM (2013) 63

64 VERGİ MÜFETTİŞİNE DE HESAP SORULABİLMELİ Vergi incelemesi ve raporların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar bir yönetmelikle, mükellef haklarını koruyacak şekilde düzenlendi. Bu son derece olumlu. Böylelikle, sayısı çok az da olsa bazı keyfi uygulamalar önlenmeye çalışılıyor. 64

65 VERGİ MÜFETTİŞİNE DE HESAP SORULABİLMELİ Ancak, mükellefin ya da sorumlunun ifadesini almadan, vergi yasalarına aykırı şekilde rapor düzenleyen ve yine yasalara aykırı olarak, suç olmayan bir fiili suç olarak nitelendirip, savcılığa intikal ettiren ve sonuçta suçsuzluğu anlaşılıp, takipsizlik kararı verilen ya da ceza mahkemesinde beraat eden, vergi mahkemesinde de kesilen cezaları kaldırılan mükelleflere, bu keyfi uygulamayı yapanlar hakkında ne gibi işlemler yapılacak? 65

66 DAVA AÇMA SÜRESİ Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyen ve uzlaşamayan mükellef, vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açabilir. Tarhiyat sonrası uzlaşma isteyen ve uzlaşamayan mükellef, uzlaşmaya varılamadığına dair tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, vergi mahkemesine dava açabilir. 66

67 DAVA AÇMA VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA 1) Vergi ve Ceza İhb. Karşı Dava Açmada YD Talebine Gerek Yok (İYUK 27/3). Tahsilat duruyor. 2) Ödeme Emrine Karşı Dava - Tahsilat durmuyor - YD Kararı gerekli 3) Teminat ve İhtiyati Hacize Dava - YD Gerekiyor (7 Gün) 67

68 DİLEKÇE VERİLMESİ VE İZLEYEN AŞAMALAR 1) Dilekçenin verilmesi 2) Vergi Dairesi Savunması (30 gün) 3) Vergi Dairesi Savunmasına Cevap (30 gün) 4) Vergi Dairesinin İkinci Savunması (30 gün) 68

69 KARARIN VERİLMESİ VE 1) Davacı Lehine Olması SONUÇLARI (İtiraz veya temyiz süresi 30 gün) 2) Davacı Aleyhine Olması a) Tahsilat artık durmuyor b) 30 gün içinde İtiraz veya Temyiz + YD 3) Davacı ve Davalının kısmen lehine kısmen aleyhine olması 69

70 DANIŞTAY A BAŞVURU 1. Süre: 30 Gün 2. Dilekçe: DANIŞTAY a verilmiyor (Kararı veren Vergi Mahkemesi aracılığıyla) 3. Vergi Mahkemesi karşı tarafın da savunmasını alıp, dilekçeyi öyle gönderiyor. 70

71 İLGİLİ DAİRELER 3. Daire : Gelir, Kurumlar, KDV, Daire : Gelir, Kurumlar, KDV, Daire : Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, BSMV, Daire : KDV, 6183, Emlak, Harç 71

72 DANIŞTAY KARARI - 1 BAŞKAN 4 ÜYE KARAR VERİYOR - Vergi Mahkemesi Kararı a) Onaylanıyor b) Bozuluyor 72

73 DANIŞTAY KARARI VERGİ MAHKEMESİ - Danıştay Kararı Davacı ya da Davalıya Doğrudan Gönderilmiyor - Bozma Halinde Mahkeme Karara Uyuyor - Veya Direniyor (Israr ediyor) 73

74 MAHKEMENİN ISRARI VDD Kurulu na Temyiz Başvurusu yapılabilir. 74

75 TEMİNAT İSTENİLMESİ - Vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiren haller ile - VUK un 359. maddesinde sayılan haller varsa, Vergi İnceleme elemanlarınca yapılan İLK HESAPLARA GÖRE tahsil dairesince istenir. 75

76 TEMİNAT İSTENİLMESİ Türkiye de İKAMETGAHI BULUNMAYAN Kamu borçlusu kamu alacağının tahsilini TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞ ise ilgili tahsil dairesi teminat isteyebilir. 76

77 TEMİNAT GÖSTERME SÜRESİ 15 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE VERİLECEK SÜRE İÇİNDE 77

78 Teşekkür ederim

GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 4 Kasım 2009, İstanbul

GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 4 Kasım 2009, İstanbul MALİ MEVZUATTA YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Av. Zuhal KIZILOT - Prof.Dr.Şükrü KIZILOT 4 Kasım 2009, İstanbul 1 2009 YILI İLE KIYASLAMALI OLARAK 2010 BÜTÇESİ (Milyar TL) 2009 (Tahmin) 2010

Detaylı

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI Prof.Dr. Şükrü KIZILOT UŞAK, 21 Kasım 2013 BİR TAŞLA 13 KUŞ Şirketlere Gayrimenkul Satıp Bir Taşla 13 Kuş Vurmanın Yolu (SAT / KİRALA / GERİ AL) 2 GAYRİMENKULÜN

Detaylı

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI Prof.Dr. Şükrü KIZILOT ANTALYA, 28 Nisan 2014 2014 TE EVİNİZ İÇİN KAÇ TL EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEKSİNİZ? 2 İSTANBUL 2010 2014 Şişli Esentepe / Barbaros Bulv.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KANUN NO : 6111 Kabul Tarihi : 13.02.2011 Resmi Gazete : 25.02.2011- Mük. 27857 Alacaklı İdareler Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Gümrük Müsteşarlığı İl Özel İdareleri

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - HATAY Grup Adı : Vergi Hukuku 1. Grup Grup Başkanı : Hanifi DOĞAN (Danıştay üyesi) Grup Sözcüsü : Ayhan KOLUKIRIK (Danıştay

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1 SAHTE FATURA VE FATURADAN DOĞAN SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL ÖZET Sahte faturalar şekil ve görünüm itibarıyla TK. ve VUK. hükümlerine uygun olmakla birlikte gerçeği yansıtmayan belge niteliğini

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme İÇİNDEKİLER VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7 BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ

Detaylı