Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011"

Transkript

1 Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan

2 İçerik 1. Gayrimenkul deyince 2. Gayrimenkulü alıp satarken ne tür vergilere muhatap oluruz? 3. Nasıl karar vermeli? Şahsa mı almalı şirkete mi? 4. Gayrimenkul yerine gayrimenkul şirketini mi alıp satsak? 5. Şirketteki mevcut gayrimenkul stokunu nasıl planlasak? 6. Yabancı şirketler/kişiler daha mı avantajlı? 2

3 Gayrimenkul deyince 3

4 Nedir bu Gayrimenkul? Medeni Kanun a göre This placeholder text (20pt Georgia Medeni regular) Kanun un is intended to show the correct position and size of the real text used in this location. taşınmaz To ensure that you have the correct size, colour and mülkiyetine konu location of the text, it is recommended olan varlıklar that you select. Overtype this placeholder text maddesine göre 1. Arazi, 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. 4

5 Vergi Yasalarına göre Gayrimenkul ( GVK Md:70 ) Yasada sayılan mal ve haklar gayrimenkul olarak kabul edilir. Arazi ve bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim alanları, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzleri ve teferruatı, Voli mahalleri ve dalyanlar, Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, Diğer 5

6 Değerleme Gayrimenkul vergisel açıdan maliyet değeri ile kayıtlarda yer alır Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin artırılması sebebiyle yapılan ödemelerle bunlara ek/bağlı tüm giderlerin toplamını ifade eder. ( VUK Md:262) Bu açıdan bakınca maliyet bedeli SATINALMA BEDELİ ile DİĞER GİDERLER den oluşur 6

7 Değerleme Maliyet bedeline nelerin dahil olduğu bellidir. Bunlar dışında bir gider/değer maliyet bedeline dahil edilemez. Gayrimenkulde satın alma bedeli yanında maliyet bedeline giren diğer giderler aşağıdaki gibidir: Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut binanın satın alınarak yıktırılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler İnşa edilen binalarda inşa ve imal giderleri Seçimlik hak: Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye gibi giderler ve tapu harcı 7

8 Finansman Maliyeti nasıl yansıtılır? Gayrimenkulün maliyetine eklenir ve amortisman yolu ile giderleştirilir. 1 Yatırımın aktifleştirildiği yılın sonuna kadar oluşan finansman giderleri ve kur farkları İlk yıl verilen karar doğrultusunda ya doğrudan cari yıl gideri yazılır ya da maliyete eklenmeye devam edilerek kalan sürede amortisman yoluyla giderleştirilir. 2 Aktifleşme yılından sonra oluşanlar 8

9 Amortisman uygulaması Amortisman Amortisman usulleri Süresi İşletmeye dahil gayrimenkullerin değerlerinde, zamanla meydana gelen kayıpların sonuç hesaplarına intikal ettirilmesidir. Normal Azalan Bakiyeler Fevkalade İlgili kıymetin aktife girdiği yıldan başlar ve Bakanlıkça belirlenen sürelerle giderleştirilir 9

10 Amortisman Uygulaması Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile diğer binalar Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman o Beton, kargir, demir, çelik 50 Oranı 2.00% o Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) % o Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri % Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar o Beton, kargir, demir, çelik % o Yarı kargir % o Polyester izolasyonlu çadırlar % o Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler % o İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler % o Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım % ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), vb. o Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) % 10

11 Teknik iflas ve gayrimenkul Teknik iflas TTK 324 e göre Sermayenin karşılıksız kalması demektir. Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu derhal toplanarak durumu genel kurula bildirir. Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa yönetim kurulu aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde genel kurul bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile devama karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. 11

12 Teknik iflas ve gayrimenkul Bilançodaki gayrimenkul teknik iflas için çare olabilir mi? Yönetim kurulu şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Defterlerde Maliyet Bedellerinin Piyasa Değerine Çıkarılması Değer Artış Kazancı Kurumlar Vergisi Amortisman uygulaması Diğer işlemsel vergiler 12

13 Alıp satarken yüklendiğimiz vergiler 13

14 Gayrimenkul Ticareti Kavramı Gerçek kişiler açısından Ticari organizasyon varlığı Devamlılık Unsuru Şirketler açısından Ana sözleşmede yer alan faaliyetin gayrimenkul ticareti ibaresini içerip içermemesi Faal olarak Gayrimenkul alım satımı işleri, kiralama veya inşaat faaliyeti ile uğraşılması 14

15 Sektör Esas Olarak Hangi Vergilere Muhatap? 1 Kurumlar Vergisi %20 Gelir Vergisi 15%-35% 2 %1 - %18 Katma Değer Vergisi 3 Alıcı ve Satıcı için ayrı ayrı binde Tapu Harcı 16.5 (Toplam binde 33) 4 Binde 8.25 Damga Vergisi 5 Finansman KKDF Kurumlar Vergisi üzerindeki vergiler Stopajı BSMV KDV - DV 15

16 Kime alalım? Şahsa mı şirkete mi? 16

17 Gayrimenkul alırken 1 Katma Değer Vergisi Gayrimenkulün satıcısı ticari faaliyetle uğraşmayan bir gerçek kişi ya da gayrimenkul ticareti ile uğraşmayan bir kurumsa bu alımlarda KDV ödenmez. 2 AŞ, P.Kom.Şti. ve Ltd. Şti. kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, Tapu Harcı bölünme ve nev i değişikliklerinde yapılacak işlemler istisnadır. 3 Damga Vergisi Eğer alım satım işlemi için önceden bir sözleşme imzalanmazsa bu sözleşme üzerinden hesaplanıp ödenmesi gereken bir damga vergi doğmaz. 17

18 Gayrimenkulü elden çıkarırken Gelir Vergisi Mükerrer Madde 80/2 ye göre, elden çıkarılması söz konusu gayrimenkulün bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi ve ticaret şirketine sermaye olarak koyulması şeklinde tanımlanmaktadır. Gerçek Kişi Yatırımcı için Söz konusu gayrimenkulü 5 yıl ( öncesi için 4 yılı) elde 1 Gelir Vergisi tuttuktan sonra elden çıkarıyorsak istisna 2 Katma Değer Vergisi Tüm Satışlar İstisna 18

19 Gayrimenkulü elden çıkarırken Kurumsal Yatırımcı için 1 Kurumlar Vergisi Kurumlar vergisi mükelleflerinin en az iki yıl süre ile elde tuttukları gayrimenkullerini elden çıkarmaları halinde elde edecekleri kazancın %75 i Kurumlar Vergisinden İstisna 2 Katma Değer Vergisi İki yıl elde tuttukları gayrimenkullerin satışı KDV den istisnadır 19

20 Yoksa gayrimenkulü değil de şirketi mi alıp satsak? 20

21 Gayrimenkul yerine hisse satmak avantajlı mı? Ana faaliyeti gayrimenkul ticareti ve kiralaması olanların gayrimenkul satışlarının KVK nda yer alan istisna hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak HİSSE satışı istisnadan yararlanabilir. Hisse satan Gerçek kişi ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa hiç bir şekilde değer artışı kazancı sebebi ile vergilendirilmez. Hisse satan Kurum ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa elde ettiği kazancın %75 i belli şartların sağlanması halinde Kurumlar vergisinden istisnadır.. 21

22 Varlık satışı & Hisse satışı HİSSE SATIŞI ( Share Deal ) + - Yatırımcı Co./AŞ VARLIK SATIŞI ( Asset Deal) ) KDV doğmaz Tapu harcı doğmaz Satıcı açısından vergi istisnası imkanı Damga vergisi doğar Geçmiş risklerin devri Tarihi maliyet Ertelenmiş maliyet konusu + - Yatırımcı Co./AŞ Riskler geçmez Rayiç bedelle devir KDV doğar Tapu harcı doğar Damga vergisi doğar Satıcı açısından GV/KV 22

23 Avantajlı Hisse Satışı için VARLIK ŞİRKETİ-YÖNETİM ŞİRKETİ MODELİ ÖNCESİ Ortak Kredi SSONRASI ONRASI Ortak Potansiyel Ortak Kredi ihtiyacı Üretim / Ticaret Şirketi Ortak Üretim / Ticaret Şirketi Varlık Şirketi Ortak Potansiyel Ortak? 23

24 Mevcut gayrimenkul stokunu nasıl yapılandıralım? 24

25 Gayrimenkul Sektöründeki Kazanç Stratejileri Değer Artış Kazancının Elde Edilmesi Gayrimenkul ün İşletilmesinden doğan karların edinimi 25

26 Hasılat mı paylaşsak? Kat mı alsak? Hasılat paylaşımı ve Kat karşılığı sözleşmelerinin vergisel sonuçları farklıdır. Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri - Bir gayrimenkul satışıdır. - Satış bedeli üretilen gayrimenkulün gelirinden ödenir. - Arsa satışı olarak değerlendirilir. - Satış tarihindeki vergisel pozisyon önemlidir. Kat Karşılığı Sözleşmeler - Servetin şekil değiştirmesi - Arsanın gayrimenkule takası vergilemeyi doğurmaz - Vergileme inşaat sonunda alınan gayrimenkulün satışında yapılır. - Süreler yeniden başlar. 26

27 Özel Amaçlı Gayrimenkul Şirketi Yapılanması Özel Amaçlı Gayrimenkul Şirket (ÖGŞ) Yapılarının Avantajları Vergisel avantajlar KDV doğmaz Tapu harcı doğmaz Satıcı açısından vergi istisnası imkanı ÇVÖA dan yararlanma imkanı GYO Alternatifi Ekonomik gerekçeler Finansman sağlanmasında avantaj Olası sermaye ortaklıklarında esneklik 27

28 ÖGŞ Yapılanması Ortak Ortak A Şirketi ÖGŞ Yapısına Geçiş ÖGŞ ÖGŞ ÖGŞ I II III 28

29 ÖGŞ Yapısına Geçişte Kullanılacak Alternatifler ÖGŞ Yapısına Geçişte Kullanılabilecek Başlıca Alternatifler Satış Ayni Sermaye Koyulması Kısmı Bölünme 29

30 Satış Yöntemi Satışa ilişkin vergilerin ödenmesi gerekir KDV doğar Tapu harcı doğar Damga vergisi doğar Satıcı açısından KV Nakit hareketi gerekmektedir Transfer fiyatlaması sorunları Ortak A ÖGŞ ÖGŞ Şirketi I II 30

31 Ayni Sermaye Yöntemi Satış hükmündedir. Tapu harcı dışında satışla alakalı diğer vergiler doğar. ÖGŞ hisseleri yeni iktisap edilmiş sayılır. ÖGŞ Hisselerinin devri 2 yıl için kısıtlanabilir. Rayiç değerler üzerinden işlem yapılır. Ortak A Şirketi ÖGŞ I ÖGŞ II 31

32 Kısmi Bölünme Vergisiz yapılabilir. Grandfathering (Köke göre vergileme) imkanı Defter değerleri üzerinden işlem yapılır. Varlıkların değerinde bir artış söz konusu değildir. Olası MB eleştirileri göz önüne alınmalıdır. Ortak A ÖGŞ ÖGŞ Şirketi I II 32

33 Yabancılar daha mı avantajlı? 33

34 Bir tarafta mütekabiliyet, bir tarafta ÇVÖA Yabancılara satıştaki engeller ÇVÖA sebebiyle yaşanabilecek avantajlar Almanya anlaşmasında da yer alan yeni eğilim 34

35 Yabancılara Satıştaki Engeller 1 2 Tapu Kanunu Madde 35 e göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. 3 Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak edinebilirler. 35

36 ÇVÖA sebebiyle yaşanabilecek avantajlar Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları esas olarak gelir üzerinden alınan vergileri kapsar.dolayısı ile Anlaşmalar kapsamına giren vergiler; Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi Kanunlarına göre yapılan Stopajlar Buna karşılık DOLAYLI VERGİLER olarak adlandırılan; KDV, Tapu Harcı, BSMV, Damga Vergisi KKDF Anlaşma kapsamına girmez. 36

37 ÇVÖA ile avantaj sağlanabilecek gelir türleri Kar Payı Faiz Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Alım Satım Kazancı Yurtdışı Danışmanlık Ödemeleri 37

38 Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Kar Payı Ödemeleri %15 Kar Dağıtımında Stopaj %15-%10-%5 ÇVÖA nda belirlenen stopaj oranları 38

39 Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Alım Satım Kazançları Koşulsuz Tek Koşul Birden Çok Koşul 39

40 Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Faiz Gelirleri Üzerinden Stopaj Yerel Oran KDV Doğabilir Anlaşma Oranı 40

41 Yatırım Süresince ÇVÖA Yurtdışı Danışmanlık Ödemelerinden Stopaj 183 Gün KDV STOPAJ 41

42 Anlaşmalarda gayrimenkule ilişkin yeni eğilim This placeholder text (20pt Georgia Gayrimenkul regular) is intended to show şirketlerine the correct position ilişkin and size of the real text used in this location. sınırlamalar To ensure that you have the correct size, colour and geliyor location of the text, it is recommended that you select. Overtype this placeholder text. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasında da olan hüküm imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Almanya anlaşmasına da koyuldu. Aktif toplamının %50 ve fazlası gayrimenkulden oluşan şirketlerin satışında hisse satışına ilişkin avantajlardan yararlanılamaz! 42

43 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Ersun Bayraktaroğlu, Ortak, YMM Tel: e-posta: Baran Akan, Kıdemli Müdür, SMMM Tel: e-posta: [2011] Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

MADENCILIK SEKTÖRÜNDE

MADENCILIK SEKTÖRÜNDE MADENCILIK SEKTÖRÜNDE VERGI UYGULAMALARI Hasan Ali Arslanalp Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Baş Denetçi 12. Aralık. 2014 Cuma 09.30-18.30 Crowne Plaza Oteli - ANKARA 0.312. 430 53 73 0.216. 685 13

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor? www.pwc.com.tr 2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. 2013 yılı yasal düzenlemelerine genel bakış 2. 2013 de önemli düzenlemeler 3. 2014

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ *

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ * DÖNEM SONU İŞLEMLERİ * I- ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN ÇEKTİĞİ PARALARIN KAR DAĞITIMI OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ Vergi inceleme sonucunda, örtülü kazanç dağıtımı veya örtülü sermaye kullanımı gerekçesiyle

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 14/11/2011 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-611 Konu : Mesleki sorumluluk sigortası

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KURUM KAZANCI, GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN GELİR UNSURLARINDAN OLUŞUR. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN GELİR UNSURLARININ TAMAMI, KURUM KAZANCI SAYILIR VE KURUMLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00

2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00 SORULAR Soru 1) Türkiye de mukim Bay (X) in, 2013 takvim yılı faaliyet ve işlemleri aşağıdaki

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ÖZET BİREYSEL BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI MAKALE Volkan CEVRE GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI I- GİRİŞ Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisi Kanunu,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı