BÖLÜM FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM Formüller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller"

Transkript

1 BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar ve bu işaret ile hücredeki karakterlerin bir formül oluşturduğu anlaşılır. Formülün sonucu formülün bulunduğu hücreye yazılır ve yazılan formül, formül çubuğu alanında görüntülenir. Formül bir hücreye direk yazılabileceği gibi işlev sihirbazı kullanılarak da oluşturulabilir. Bunun için hücre seçilir ve formül çubuğuna önce eşittir (=) işareti ardından da formül yazılır. Formülün yazma işlemi bittiğinde klavyeden Enter tuşuna basılır veya başka bir hücre tıklanır. Formülle, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi matematik işlemler yapabileceği gibi sayfadaki değerler karşılaştırabilir veya yazılı metinler birleştirilebilir. Örneğin G4 hücresine =C4+D4+E4+F4 yazılırsa, Excel C4, D4, E4 ve F4 hücrelerinin değerlerini toplar. G4 hücresine yazılan formül =TOPLA(C4:F4) da olabilir. Her iki formülde aynı işlemi yapar ve sonuç aynıdır. Birisinde hücreler tek tek diğerinde ise hücreler grup olarak belirtilmiştir. Burada kullanılan TOPLA, Excel de toplama işlemini yapar. Formülde hücre adreslerini yazarken; adresleri tek tek yazmak yerine ilgili hücre veya hücre grupları mouse ile seçilerek seçilen hücre adreslerinin formüle eklenmesi sağlanabilir. Bu metot çok daha kolaydır. Formüllerde birden fazla işlem varsa her bir işlem özel bir sıraya göre hesaplanır. Excel de formül çözümünde, her işlemin bir sırası vardır; Excel formüllerindeki her hesaplama özel sırasına göre soldan sağa doğru yapılır. Formüllerde parantez işareti varsa işlem önceliği parantez içlerindedir. İç içe parantezler varsa önce en içteki parantezden başlayarak sırasıyla en dıştaki paranteze doğru işlem yapılır. 89

2 İşlem önceliği Bir formülde birden fazla işlem işareti varsa, Excel de işlemler şu sırayla yapılır: İşaret Anlamı Öncelik sırası ^ Üst alma 1 * Çarpma 2 / Bölme 2 + Toplama 3 Çıkarma 3 & İki metin dizesi artarda bağlama 4 = Eşittir 5 < Küçüktür 5 > Büyüktür 5 <= Eşit veya küçüktür 5 >= Eşit veya büyüktür 5 <> Eşit değildir 5 Bir formülde, aynı önceliğe sahip olan işaret varsa (örneğin, hem bir çarpma, hem de bir bölme varsa) Excel işlemleri soldan sağa doğru sırayla yapar. Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçası parantez içine alınabilir. Bir formülde sabit değerlere ve diğer hücrelere başvuru yer alabilir. Formül içeren bir hücrenin değeri diğer hücrelerdeki değerlere bağlı ise formülü içeren hücre etkilenen hücre diye adlandırılır. Bir formülün başvurduğu hücre değişikliğe uğrarsa, etkilenen hücre de değişir. Örneğin yukarıda verilen formüldeki C4 hücresinin değeri değişirse bundan etkilenen G4 hücresinin değeri de otomatik olarak değişecektir. Şekil Excel de Formül Örnek : Sınav sonuçlarının Excel yardımı ile yazılarak başarı notu ve sonuç alanlarının formül yardımı ile hesaplanması 90

3 Şekil Başarı notunun hesaplanması Başarı notu; vize notunun %40 ı ve final notunun %60 ının toplamıdır. D3 hücresi vize notu, E3 hücresi ise final notu için kullanılmıştır. F3 hücresi de başarı notunun yazılacağı hücredir. F3 hücresindeki değerin bir formül değeri olduğu formül çubuğu alanına yazılan = işareti ve bu alandaki YUVARLA((D3*0,4+E3*0,6);0) formül yazısından kolayca anlaşılır. Burada YUVARLA fonksiyonu çıkan sonucun yuvarlatılarak tam sayı hesaplanmasını sağlamak için kullanılmıştır (Daha fazla detay için Yuvarla fonksiyonunu inceleyiniz). Şekil Sonuç alanının yazdırılması 91

4 G sütununa yazılacak Başarılı ve Başarısız ifadeleri için bu alana formül yazılmıştır. Bundaki amaç, kullanıcının bu sütuna yazılacak sonuçları tek tek yazmasını ve kontrol etmesini engellemek ve yapılacak işin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlamak içindir. Yazılan formül vize ve final notunun yazılıp başarı notunun Excel tarafından otomatik hesaplanmasından sonra öğrencinin başarı notunun 50 den büyük veya küçük olmasına göre sonucun Excel tarafından otomatik olarak yazılmasını sağlar. =EĞER(F3>=50;"Başarılı";"Başarısız") formülü F3 hücresindeki bilginin 50 den büyük ve eşit olması durumunda sonuç alanına Başarılı aksi durumlarda ise Başarısız yazılmasını sağlar. Yukarıda yapılan bu hesaplamalar nolu öğrenci için hesaplanmıştır. Sınava giren diğer öğrenciler için de bu hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Excel her konuda olduğu gibi; bu konuda da çok büyük kolaylık sağlayarak her bir öğrenci için bu formüllerin ayrı ayrı yazılmasına gerek kalmadan otomatik doldurma yöntemi ile listedeki diğer öğrencilerin hesaplamalarını da yapar Otomatik Doldurma Yöntemi Not hesabında olduğu gibi çoklu alanlar için aynı formül uygulanacaksa serinin ilk elemanı için formül yazılır ve diğerlerinde de aynen geçerli olması için birinci formülün olduğu hücrenin sağ alt köşe çizgisine Mouse ile yaklaşılır. Bu noktada + işareti görülecektir. Bu işaret görüntülendiğinde bu işaretten başlayarak formülün geçerli olacağı alanlar boyunca Mouse basılı tutularak çek-sürükle metodu ile tüm liste boyunca çekilerek işaretlenir. Liste bittiğinde Mouse bırakılır ve işaretlenen tüm alanlarda formül geçerli olur. Hesaplama sonunda her bir alanın kendi ile ilgili rakamlara göre işlem yaptığı görülür. Otomatik doldurma için kullanılan sağ alt köşedeki işaret Şekil Otomatik doldurma yöntemi Otomatik doldurmadan sonraki liste görüntüsü 92

5 Aynı işlem G sütununda bulunan sonuç alanı içinde yapılır. Önce birinci öğrenciye ait sonuç formülü yazılır sonra bu formülün alt köşesinden çek-sürükle yapılır ve Mouse tüm liste boyunca çekilerek daha önce aynı metotla hesaplanan başarı notlarına göre sonuçların her bir öğrenci için yazılması sağlanır. Burada tüm işlemler bittikten sonra herhangi bir hücredeki değerler üzerinde değişiklik yapılacak olursa yapılan değişiklik etkilenen hücreye de yansır. Örneğin E6 da bulunan numaralı öğrencinin final notu 30 olarak değiştirildiğinde başarı notu 38 ve sonuç alanı da başarısız olarak Excel tarafından otomatik olarak hemen değiştirilecektir. 2.3 Alt Toplamlar ve Otomatik Toplam Alma Simgesi Excel de otomatik toplama yaptırmak için kullanılır. Excel de birbirine komşu hücrelerdeki değerler toplatılmak istenirse en son rakamın altındaki hücreye konumlanarak bu simgeye çift tıklanır. Birinci tıklamada toplamı alınacak hücreler işaretlenir, formül çubuğu alanı ve sonucun yazılacağı hücreye (G3) formül yazılır ve ikinci tıklamada ise toplam alınarak ilgili hücreye sonuç yazılır. Otomatik Toplam bir birine komşu olmayan hücrelerdeki toplamı aldırmada kullanılacaksa, formül için =TOPLA( yazdıktan sonra bir elimiz klavyede Ctrl tuşuna basılı tutularak ve Mouse ile diğer hücre veya hücre grupları seçilebilir. Örneğin, =TOPLA(B2:B4;E6:E7;D9:D10) Bu işlemde B2,B3,B4,E6,E7,D9 ve D10 hücrelerindeki rakamlar toplanacaktır. Otomatik toplamda rakamlar alt alta veya yan yana arada boşluklar olmadan sıralanmış olmalıdır. Yani rakamlar arasında boşluk olmamalıdır. Eğer boşluk olursa; boşluktan önceki değerler dikkate alınmayacak ve toplama işlemi boşluktan sonraki değerlerin toplamı olacaktır. Bu durumda da sonuç yanlış olacağı için bu özelliğe dikkat etmek gerekmektedir. Şekil Toplam alma 1.adım 93

6 Şekil Toplam alma 2.adım Bu örnekte serinin ilk satır elemanı olan brüt gelirin yıllar toplamı hesaplanmıştır. Diğer satır elemanlarının hesaplaması için daha önce anlatılmış olan otomatik doldur metodu uygulanabilir veya her toplam tek tek otomatik toplam simgesine basılarak hesaplanabilir. Aynı işlem yatay toplam içinde yapılabilir. Önce 1999 yılı toplamı otomatik toplam simgesi ile hesaplanır ve sonra otomatik doldur metodu ile diğer alanlarda hesaplattırılır. Satır elemanlarının (yan-yana hücreler) otomatik toplamı alınırken yatay işaretleme yapılır. Sütun elemanlarının (alt-alta hücreler) otomatik toplamı alınırken dikey işaretleme yapılır. Buna benzer yatay ve dikey toplamların birlikte yapılacağı hesaplama işlemlerinde kullanılan kısa yöntem vardır. Bu yöntemde hesaplamaların yazılacağı alanlar dahil olmak üzere toplamı alınacak tüm değerler Mouse ile işaretlenir ve otomatik toplam simgesine tek tıklanır. Tüm toplama işlemleri yapılmış olur. Şekil Otomatik toplam alma işlemi 94

7 2.4. Fonksiyonlar ve İşlev Yapıştır Excel hesaplama işlemleri için kullanılan bir ofis programıdır. Hesaplama işlemleri sadece basit aritmetik işlemlerden oluşmaz. Excelde birçok meslek grubunun yaptığı işlemler bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadan, ekstra işlemler yapmadan excel tarafından kolayca yapılabilir. Örneğin : ortalama alma, faiz oranı, çarpıklık, olasılık, kombinasyon v.b.işlemler gibi. Bu işlemlere fonksiyon denilmektedir. Excel de bulunan bu yüzlerce fonksiyon kullanılarak her türlü hesaplama işlemleri yapılabilir. Excelde bulunan bu yüzlerce fonksiyonu ve formüllerinin yazılışını akılda tutmak zordur. Fonksiyonların neler olduğunu, nasıl formülleşeceğini öğrenmek yerine bu işlemleri kolayca yaptıran işlev yapıştır kullanılır. Windows XP de işlev yapıştır simgesi bulunmamaktadır. İşlev yapmak için araç çubuğunda bulunan otomatik toplam simgesinin yanında bulunan aşağıya doğru ok işaretine tıklanarak yeni bir pencerenin gelmesi sağlanır. Şekil Buradan Diğer işlevler seçilerek işlem yapılır. Aynı işlem ekle-işlev menüsünden seçilerek de yapılabilir. Bir sınava ait başarı notlarının ortalamasının işlev yardımı ile hesaplanması : Aşağıdaki ekranda bir sınava ait ders notları bulunmaktadır. 95

8 Şekil Sınav sonuç listesi Bu notların başarı ortalamasını hesaplamak için başarı notlarının yazıldığı alanın en altına mouse ile konumlanır ve ekle menüsünden işlev seçilir veya araç çubuklarında bulunan tıklanır. Ekrana işlev yapıştır gelir. Şekil İşlev Yapıştır 96

9 Bu ekranda fonksiyonlar kategorilerine göre sıralanmıştır. Pencerenin sol tarafında işlev kategorileri, sağ tarafında her işlev kategorisine ait işlev adları ve alt kısımda ise seçilen işleve ait açıklama ve formül bulunur. Ortalama bulma istatistiksel işlev kategorisindedir. Ortalamanın formülü ve ortalamaya ait açıklamalar ekranın alt kısmında görüntülenmiştir. Burada işlev seçildikten sonra tamam tıklanır. Şekil Ortalama alma Yukarıdaki ekranda çift çizgi ile belirlenmiş bölgede işlemler yapılır. Burası ortalaması alınacak hücrelerin adreslerinin belirlendiği alandır. Bu alana excel deki hücre yazma kurallarına göre hücre adresleri yazılır. Bir diğer yöntem ekrandaki ilgili hücrelerin mouse yardımı ile işaretlenerek bu alana yazılmasını sağlamaktır. Hücre bilgileri bu alana yazıldığında veya seçildiğinde işlemin sonucu bu pencerenin ortasında ve sol alt köşesinde hemen görüntülenir. Tamam seçilerek işlev tamamlanır. 97

10 Şekil Ortalama alma (Şekil devamı) Excel de yapılacak her işlem için işlev çok rahatlıkla kullanılabilir. Excel de yapılabilecek işlev kategorileri ve her kategoriye ait işlemleri inceleyiniz. Bunların çok fazla olduğu ve excelin bu konuda çok büyük kolaylıklar sağladığı görülecektir. Hata Mesajları Excel deki belli başlı hata mesajları şunlardır: ##### Bulunan sonuç hücrenin gösterebileceğinden daha geniş olduğundan sütun genişliğini arttırılmalıdır. Yaptırılan hesap eksi sonuç veren bir tarih ve/veya saat formülü içeriyorsa yine bu hata mesajı alınır. #AD? Bir formülde tanımlanmamış bir grup veya hücre adı kullanılıyor ise bu hata mesajı alınır. #BAŞV! Formülünüz artık varolmayan bir hücre veya hücre grubundan değer almaya çalışıyorsa bu hata alınır. #BOŞ! Birbirine dokunmayan hücreler bir grup olarak belirtildiğinden, muhtemelen grup adreslerinden birinin önünde boşluk var. #BÖL/0! Bir formülde bir sayı sıfıra bölünmek istenirse ortaya çıkar; formüllerde boş bir hücreden değer istenmemesine dikkat edilmelidir. #DEĞER! Formülde bir metin alana işlem yaptırılıyor veya yanlış tür değişken kullanmak isteniyor. Bu hata ile Formül Otomatik Düzelt komutunun formülü düzeltemediği durumlarda da karşılaşılır. #SAYI! Bir formüldeki veya fonksiyondaki bir sayı geçerli değil; ya da Excel formülde kullanacağı bir sayıyı henüz hesaplamamıştır. #YOK Bir değer, bir işlevde veya formülde herhangi bir sebeple kullanılamıyorsa ortaya çıkar. Doldurulan bir tabloda bazı hücrelerde değer yoksa, yazılan formüllerin uyarı vermesi için bu hücrelere #YOK yazılır; formüller #YOK mesajı verecektir. 98

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K02: Microsoft Excel Uygulamaları Öğr. Gör. EXCEL FORMÜL UYGULAMALARI Excel de formüllerin ne şekilde uygulandığını tek tek göstermek faydalı olmayabilir. Bunun yerine

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2 EXCEL DERSLERĐ 1-Hücreleri Birbirine Bağlamak a) Đki hücreyi bağlamak: Excelde iki hücreyi birbirine bağlamak için =bağlanacak hücre adı şeklinde düzenleme yapılır. ÖRNEK1: Aşağıdaki örnekte C2 hücresi

Detaylı

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3.

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. PROGRAMIN KULLANIMI... 10 3.1 KULLANICI GİRİŞİ... 10 3.2 PROGRAMIN

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı