MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ Ekran Görüntüsü Açklama Çalma SayfasGörüntüsünü Deitirme Normal Sayfa Sonu Önizleme Özel Görünüm Oluturma Sayfa Görüntüsünü Yaknlatrma Ekran Görünümünü Ayarlama Sayfa Sonla Formüller Klavuz Çizgileri Satr ve Sütun Balkla Kaydrma Çubukla Durum Çubuu Sayfa Sekmeleri Araç Çubukla Çalma Penceresini Bölme UYGULAMA FAALİYETİ...11 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...12 ÖĞRENME FAALİYETİ DOSYALAMA İŞLEMLERİ Yeni Dosya Açma Var Olan Bir DosyayAçma DosyayKapatma Dosya Kaydetme DosyayFarklKaydetme Şifreli Kaydetme Kayt Türünü Deitirme...16 UYGULAMA FAALİYETİ...17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...18 ÖĞRENME FAALİYETİ HÜCRELERLE ÇALIŞMA Hücreleri Seçme Bir veya Birden Fazla Hücre Seçme Bitiik Olmayan Hücreleri, Satrlar, SütunlarSeçme Belirli Verileri İçeren Hücreleri Seçme Hücre ve Alanlarİsimlendirme Sayfa Seçme Hücrelere Veri Girme Çalma SayfasHücrelerine Veri Girme Birden Fazla Hücreye AyVeriyi Girme Sürükleme Yöntemi ile Veri Girme Özel Veri Listelerini Kullanma ve Oluturma...22 i

4 Temel Aritmetik Formül Girii Hücreleri Düzenleme Hücre İçeriini Silme Hücre İçeriini Düzenleme Hücreleri Birletirme Hücre, Satr ve Sütun Ekleme Hücre, Satr ve Sütun Silme Bir İlemi Geri Alma veya Yenileme Veri Bulma veya Deitirme Verileri Kopyalama ve Tama Hücreleri, Satrlar, SütunlarKopyalama Hücreleri, Satrlar, SütunlarTama Özel Yaptrma İlemleri Çalma SayfasKopyalama Ve Tama UYGULAMA FAALİYETİ...27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...28 ÖĞRENME FAALİYETİ ÇALIŞMA SAYFASI AYARLARI VE YAZDIRMA SEÇENEKLERİ Çalma SayfasAyarla Sayfa Yönü Sayfa Boyutu Kenar Bolukla Çalma SayfasEkleme, Silme ve Ad Deitirme Çalma SayfasYazdrma Ayarla Yazdrma AlaBelirleme ve Temizleme Baskda Tekrarlanacak SatrlarVeya SütunlarBelirleme...31 UYGULAMA FAALİYETİ...32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...33 ÖĞRENME FAALİYETİ BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ Hücrelerdeki Verinin Biçimini Deitirme Hizalama YazTipi Ayarla Kenarlklar Hücrelere Desen Verme Biçimleri Temizleme Sütün Geniliini Deitirme Satr Yüksekliini Deitirme Koullu Biçimlendirme UYGULAMA FAALİYETİ...39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...40 ÖĞRENME FAALİYETİ EKLEME İŞLEMLERİ Çalma Sayfasna Üstbilgi veya Altbilgi Ekleme Çalma Sayfasna Açklama Ekleme Çalma Sayfasna Sayfa NumaralarEkleme Çalma Sayfasna Tarih ve Saat Ekleme...42 ii

5 6.5. Çalma Sayfasna Grafik Ekleme Çalma Sayfasna Resim Ekleme Çalma Sayfasna Nesne Ekleme Çalma SayfalarArasBalantlar Oluturma...44 UYGULAMA FAALİYETİ...45 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...46 ÖĞRENME FAALİYETİ ARAÇ ÇUBUKLARINI VE MENÜLERİÖZELLEŞTİRME Araç Çubuuna Simge Ekleme Yeni Araç Çubuu Oluturma Yeni Menü Oluturma Menülere Komut Atama...49 UYGULAMA FAALİYETİ...50 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...51 ÖĞRENME FAALİYETİ VERİLERİN ANALİZİ Veri Sralama Veri Filtreleme Yazm Denetimi Veri Dorulama Alt Toplamla Verilerin Formunu Oluturma Metni Sütunlara Dönütürme Özet Tablo UYGULAMA FAALİYETİ...58 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...59 ÖĞRENME FAALİYETİ FORMÜLLER Formül Oluturma Formül Kopyalama ve Tama Formülerde Hata Mesajla Formüllerde Döngüsel BavurularKullanma Koullu Formülle Ee Ve Matematiksel Formülle Toplam Formülü Yuvarlama Formülü TamsayFormülü Metin Formülleri Hücre Metnini Büyük-Küçük Harfe Dönütürme Formülleri Hücreden Metin Alma Formülü Hücrelerdeki Metni Birletirme Formülü Tarih ve Saat Formülleri Tarih Ekleme Formülü Saat Ekleme Formülü İki Tarih Arasnda Gün Hesaplama Formülü...67 iii

6 UYGULAMA FAALİYETİ...68 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...69 ÖĞRENME FAALİYETİ ARAÇLARI KULLANMA Koruma Oluturma Çalma KitabPaylatrma İlemleri Otomatikletirme (Makro) Yeni Makro Oluturma Makro Çaltrma MakrolarDümelere Balama Makro KodlarDüzenleme Enter Tuunun Yönünü Deitirme UYGULAMA FAALİYETİ...76 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...77 MODÜL DEĞERLENDİRME...78 CEVAP ANAHTARLARI...83 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...86 iv

7 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 482BK0013 Biliim Teknolojileri Alan Ortak Elektronik Tablolama Program Hesaplama ve tablolama yazlmlarkullanarak, tablo MODÜLÜN TANIMI hazrlama ve düzenleme ilemlerini yapabilme becerisinin kazandrldbir örenme materyalidi SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL Kelime İlemci Programmodülünü almolmak. YETERLİK Elektronik hesaplama programkullanmak Genel Amaç Bu modül ile hesaplama ve tablolama yazlmlar kullanarak, tablo hazrlama ve düzenleme ilemlerini yapabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. Ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. 2. Dosya ilemlerini yapabileceksiniz.. 3. Hücrelerde seçme, veri girme, düzenleme kopyalama ve tama ilemlerini yapabileceksiniz. 4. Sayfa yaps ayarlayabilecek ve sayfa yazdrma seçeneklerini kullanarak çktlar alabileceksiniz. 5. Biçimlendirme ilemlerini (hücre ve yazözelliklerini deitirme) yapabileceksiniz. 6. Ekleme seçeneklerini kullanarak sayfay düzenleyebileceksiniz. 7. Araç çubuklarve menüleri özelletirebileceksiniz.. 8. Verilerin analizini yapabileceksiniz. 9. Formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabilecekti 10. Araçlar kullanarak, dosyada düzenlemeler yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ortam: Bilgisayar laboratuvar Donam: Bilgisayar Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorularile kendi kendinizi deerlendireceksiniz. Öretmen v

8 modül sonunda size ölçme arac(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamalarile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek deerlendirecekti vi

9 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Örenci, İhayatzda yapacaz tüm uygulamalarda verimlilik ve hz ön plandad Verilerinizi daha hzl, kullalve dinamik bir ekilde saklayabilmenizi salayan elektronik tablolama yazlmlar, veriminizi yükseltmede büyük yardm salayacakt Bu modülü kullanarak, tablo formatnda sistematik kullam kolaylelde edersiniz. Bunun yanda tuttuunuz verilerin birbirleri ile etkileiminden yeni verileri çok hzlbir ekilde elde edebilir, iyerinde çalanlarn maalarhesaplayabilir, gelir gider durumu için gerekli hesaplamalaryapabilir, içilere ait kiisel bilgileri tutarak bunlar üzerinde hzlaratrma yapabilir, çeitli verilere göre grafiksel, sayfalar hazrlayabilir, herhangi bir ilan için tablo formatnda tasarmlar yapabilir, bunlargüvenli bir ekilde bilgisayarzda saklayabilir ve döküm alabilirsiniz. 1

10 2

11 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli atölye ortamile gerekli materyaller salandnda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama programn nasl kurulduunu aratrz. Microsoft Windows iletim sisteminin standart pencere elemanlarhakknda bilgi toplayz. Aratrma ilemleri için; Internet ortam, bilgisayar yazlm kitaplarve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Ekran Görüntüsü Açklama Elektronik Tablolama Programn çalma alasatr ve sütunlarn kesimesinden meydana gelen hücrelerden olumaktad Satrlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edili Bir EXCEL çalma alatoplam olarak satr ve 256 sütundan meydana gelmektedi Elektronik Tablolama Programnda her bir çalma alabir sayfa olarak adlandrlrken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandrl Bir EXCEL programkaç sayfadan meydana gelirse gelsin bunlarn tamambir isim adaltnda kaydedili Elektronik Tablolama Programbalattmzda program penceresi, çalmaya balamamz için hazr olan bobir çalma kitabile açlr (Resim 1.1). Ekranda görünen elemanlar unlardr: Balk çubuu Formül çubuu Menü çubuu düzenleni : Etkin çalma kitabn adiçeri : Etkin hücredeki herhangi bir veri, formül çubuunda beliri : Tüm EXCEL komutlar, menü çubuundaki menülerde 3

12 Araç çubuu : Sk kullalan EXCEL komutlarna, araç çubuklarüzerinde düzenlenmiolan araç çubuu dümeleriyle ulalabili Fare iaretçisi : EXCEL yeni bir görevi yürütmeye hazr olduunda fare iaretçisi bu ekli al Yürütmekte olduunuz eyleme balolarak ekli deii Aktif hücre girebiliriz. : Aktif hücre o an seçili olan hücredietkin hücreye verileri Sütun balklar : Alfabetik harflerle gösterilen sütun isimleridi Resim 1.1: Elektronik tablolama programana ekra Satr balklar : Saylarla gösterilen satr isimleridi Durum çubuu bilgileri gösteri : Durum çubuu, seçilen komutlar veya ilemler hakkndaki Çalma sayfalar: Her sayfa, birinden dierine geçmek için tklayabileceiniz bir sekme içerir; sayfalarn içeriini amsamazkolaylatrmak için onlaryeniden adlandrabilirsiniz. Hücre adresleri : Bir sütunla bir satrn kesimesi bir hücre oluturur; her hücrenin sütun harfi ve satr numarasile belirlenen özgün bir adresi vard Örnein G16 hücresi, G sütunu ile 16. satrn kesitii yerdi 4

13 1.2. Çalma SayfasGörüntüsünü Deitirme Normal Resim 1.2: Sayfa görünümü deitirme Elektronik Tablolama Programile çalrken ekran iki temel görünüü vard Bu görünülerin arasnda geçi yapmak için Görünüm menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçili Elektronik Tablolama Programn ilk açldnda görünen biçimidi Resim 1.1 de normal görünüm gösterilmiti Veri giriine ve düzenlenmesine uygun bir görüntülenme biçimidi Sayfa Sonu Önizleme Elektronik Tablolama Programile hazrlanm verilerin sayfa sayfa olarak görüntülenmesini sala Bu görünüte sayfan srlarbelirleyen MAVİçizgileri sürükle-brak yöntemi ile oynatarak sayfalarn ayrm(sayfalara bölünme) yerlerini deitirebiliriz. Sayfa Sonu Önizleme ile ayzamanda tablolarmzn yazcdan çkaca eklini de görürüz. Resim 1.3: Sayfa sonu önizleme 5

14 1.3. Özel Görünüm Oluturma Elektronik Tablolama Program kullaclar isterlerse kendi görünümlerini oluturabilirle Bu ilem için Görünüm menüsünden Özel Görünümler seçildikten sonra çkan ekrandan ekle seçilir ve çkan yeni pencereden görünüm adve kapsamseçilerek ilem tamamla Resim 1.4: Görünüm ekleme 1.4. Sayfa Görüntüsünü Yaknlatrma Elektronik Tablolama Programn tablolarda yazlan yazlar seçilen yazpunto büyüklüüne göre ve ekran çözünürlüüne göre farklbüyüklükte görüntülenikullacn kendisine uygun gelen büyüklüü seçmesi için Görünüm menüsünden Yaknlatr seçenei kullal Bu pencereden daha önce belirlenmioranlar seçilebilecei gibi Özel seçenei ile kendi oramzgirebili Tablonun seçilen bir bölümünün tablo için ekranda ayrlan bölmeyi doldurmasistiyorsak Seçimi sdr seçilmelidi Resim 1.5: Yaknlatr seçenei 1.5. Ekran Görünümünü Ayarlama Ekran görüntüsü üzerinde bulunmasistediimiz elemanlarbelirleyebiliriz. Böylece ekran görünümünü daha çok kiiselletirebiliriz. Ekran görüntüsünde aada belirtilen ayarlar yaplabili 6

15 Sayfa Sonlar Görünüm menüsünden, Sayfa Sonu Önizleme'yi tklatz. Sayfa sonlargörüntüleme: El ile eklenen sayfa sonlardüz çizgiler olarak görünü Kesik çizgiler, Elektronik Tablolama Programn sayfalarotomatik olarak böldüü yerleri gösteri Sayfa sonunu tama: Sayfa sonunu yeni bir konuma tayz. Otomatik bir kesmenin tanmas, bu kesmeyi el ile kesmeye dönütürü Dikey veya yatay sayfa sonlarekleme: Yatay veya dikey bir sayfa sonu eklemek istediiniz yerin altnda veya sanda bir satr veya sütun seçiniz, satklatp Sayfa Sonu Ekle'yi tklatz. Sayfa sonlarkaldrma: Sayfa sonunu yazdrma alan dna sürükleyiniz. El ile yaplan tüm sayfa sonlarkaldrmak için, çalma sayfasndaki herhangi bir hücreyi sa tklatp Tüm Sayfa SonlarSfrla'ytklatz Formüller Resim 1.6: Sayfa sonlar Elektronik Tablolama Programnda kullalan formüllerin kendilerinin veya deerlerinin görüntülenmesini seçmek kullacya kalmt Resim 1.7 de Ortalama sütununda 15 saysal deeri yerine formül gösterilmiti Formüllerin görüntülenmesi için menülerden Araçlar Seçenekler Görünüm srastakip edilerek Formüller seçenei iaretlenmelidi 7

16 Resim 1.7: Formüllerin gösterilmesi ve klavuz çizgilerinin gizlenmesi Klavuz Çizgileri Elektronik Tablolama Programnda kullalan klavuz çizgilerinin olmasya da varsa rengini seçmek kullacya kalmt Resim 1.8 de Araçlar Seçenekler Görünüm seçenekleri verilmiti Kullac, klavuz çizgilerinin görüntülenmesini istiyorsa Klavuz çizgileri seçeneini iaretler ve bir renk seçe Resim 1.1 de klavuz çizgileri gösterilmiti Resim 1.8: Araçlar-Seçenekler-Görünüm seçenekleri 8

17 Satr ve Sütun Balklar Elektronik Tablolama Programnda kullalan satr ve sütun balklar Araçlar Seçenekler Görünüm menüsünden deitirilebili Kaydrma Çubuklar Resim 1.9: Gizlenmive gösterilmisatr ve sütun balklar Elektronik Tablolama Programnda kaydrma çubuklarile ekrana smayan tablolarn görülmeyen ksmlargörebiliriz. Yatay ve dikey kaydrma çubuklarresim 1.1 de gösterilmiti Birçok görsel özellikte olduu gibi kaydrma çubuklarn görünümü srasile Araçlar Seçenekler Görünüm seçeneinden deitirebiliriz(resim 1.8).. Kaydrma çubuklarkaldrlnca ilevlerini ok tularile yapabiliriz Durum Çubuu Durum çubuu üzerinden Elektronik Tablolama Programhakknda o anda yaplan ilem bilgisini alrz. Eer ekranda daha fazla kullalan alan istersek srasile Araçlar Seçenekler Görünüm seçeneinden durum çubuunu kaldrabiliriz. Yatay ve Dikey kaydrma çubuklarbamsz olarak kaldrlabilir (Resim 1.8) Sayfa Sekmeleri Sayfa sonu sekmeleri ile Elektronik Tablolama Programnda kullalan birden fazla sayfa arasnda geçiilemi yaparz. Eer sadece bir sayfada çalacaksak ekrandan sayfa sekmeleri gereksizdi Araçlar Seçenekler Görünüm seçeneinden kaldrlabilir veya gösterilebilir (Resim 1.8) Araç Çubuklar Araç ÇubuklarElektronik Tablolama Programn çeitli ilevlerine üzerindeki küçük simgelere tklamak yoluyla ulamamzsalayan yaplard Araç çubuklarnda benzer görevleri çaran küçük simgelerin olmasesastr ancak kullaclar kendi araç çubuklar da yapabili Çok kullalan ilevleri barndran araç çubuklarekranda göstermek veya istenmeyenleri gizlemek için Görünüm menüsünden Araç Çubuklarve açlan alt menüden de istenen araç çubuu seçilir (Resim 1.9). 9

18 1.6. Çalma Penceresini Bölme Resim 1.10: Araç çubuklar Elektronik Tablolama Programnda çalrken ilgili sayfan ayanda birden çok bölümünü karlatrmalolarak ekranda görmek istersek Pencere menüsünden Böl seçilmelidi Bu ilem yaplnca sayfa dört bölüme ayrlr ve sayfan dört farklbölümü ekranda görüntüleni Bölümlerde bamsz olarak hareket edilebili Yatayda ve dikeyde bölümlenme olmasn istenirse ilgili bölme çizgisi sütun veya satr çizgilerine kadar kaydrlmald Böylece ikiye bölünmübir sayfa elde edilir (Resim 1.11). İstenirse Pencere menüsünden bölümlendirmeleri dondur seçilerek bölümlendirme çizgileri kaldrlabilir ve bölümlendirme alanlarsabitleni Resim 1.10: Çalma sayfasbölümlendirme 10

19 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamaklar Öneriler Bir arkadazla elektronik tablolama Soru sorma ve cevap verme sras programekrandaki bileenlerin adlar deitirin. bilme oyunu oynayz. Bölünmü bir çalma sayfasnda bölüntülerin tablo üzerinde birbirini takip eden bölümleri göstermesini salayz. Ok tularkullanabilirsiniz. 11

20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aadaki cümleleri doru veya yanlolarak deerlendiriniz. 1. (...) Sk kullalan EXCEL komutlarna, araç çubuklarüzerinde düzenlenmi olan araç çubuu dümeleriyle ulalabili 2. (...) Sütun balklaralfabetik sradad 3. (...) Sayfa görüntüsünü deitirmek için Düzen menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçili 4. (...) Elektronik Tablolama Programkullaclaristerlerse kendi görünümlerini oluturabili 5. (...) Klavuz çizgilerini deitirmek için Araçlar-Seçenekler-Görünüm seçenekleri kullalmald 6. (...) Çalma sayfasbölmek ayanda iki belge ile çalmamzsala DEĞERLENDİRME Cevaplarzcevap anahtarile karlatrz. Doru cevap sayzbelirleyerek kendinizi deerlendiriniz. Yanlcevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddüt yaadz sorularla ilgili konularfaaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doru cevap verdiyseniz dier faaliyete geçiniz. 12

21 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Gerekli atölye ortamile gerekli materyaller salandnda dosyalama ilemi yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Verilerin saklanmasn önemini aratrz. Aratrma ilemleri için; Internet ortam, bilgisayar yazlm kitaplarve dergilerinden faydalanabilirsiniz bilgisayar 2. DOSYALAMA İŞLEMLERİ Elektronik Tablolama Programile hazrlanan tablolarn saklanmasve saklanm dosyalarn açlmasiçin dosyalama ilemleri kullal 2.1. Yeni Dosya Açma Dosya menüsünden Yeni komutuna tkladzda ekran sol ksmnda görev bölmesi açlacakt Görev bölmesinden "BoÇalma Kitab" komutuna tkladzda ekranda "Kitap..." isminde yeni bir Excel çalma sayfasaçlacakt Yeni komutu ayzamanda Standart Araç Çubuunda da bulunmaktad Eer buradaki Yeni simgesine tklarsaz herhangi bir menü ya da pencere açlmadan varsaylan standartlarda bir Excel Çalma Kitabaçlacakt Resim 2.1 de dosya menüsü seçenekleri ve görev bölmesi gösterilmiti Resim 2.1: Dosya menüsü ve görev bölmesi 13

22 2.2. Var Olan Bir DosyayAçma Bir Elektronik Tablolama ProgramÇalma Kitabaçmak için kullal Bu komutun Yeni komutu ile bir benzerlii yoktu Yeni komutu ile yeni ve bobir Excel Çalma Kitab oluturulurken, Aç komutu ile daha önce hazrlanmve kaydedilmibir Excel çalma kitabna ulalr ve açl Aç komutu verildikten sonra gelen pencerede açlmak istenen sayfa veya sayfalarn (CTRL tuuna baslolarak çok sayda isim seçilebilir) ismi seçilir ve Aç butonuna basl 2.3. DosyayKapatma Resim 2.2: Dosya açmak Kullanmakta olduumuz çalma kitabkapatmak için Dosya menüsünden Kapat seçilmelidi Eer çalma kitabüzerinde bir deiiklik yaplmise kaydetme seçenekleri görüntülenecekti 2.4. Dosya Kaydetme Kullanmakta olduumuz çalma kitabüzerinde yaplan son deiiklikleri saklamak için Dosya menüsünden Kaydet seçili Çalma kitabeer ilk defa kaydedilecekse yani dosyaya kayt yeri ve adverilmemise FarklKaydet seçenei otomatik olarak aktif olacakt Eer çalma kitabdaha önce kaydedilmiise ekranda bir deiiklik olmadan kaydetme ilemi yaplacakt 14

23 2.5. DosyayFarklKaydetme Kullanmakta olduumuz çalma kitabilk defa kaydedilecekse veya daha önce kaydedilmesine ramen farklisimle ya da farklbir klasöre bir kopyasoluturulacaksa Dosya menüsünden FarklKaydet Seçili Çkan pencereden dosyan kaydedilme yeri ve dosya ismi seçilir (Resim2.3) Şifreli Kaydetme Resim 2.3: Dosyayfarklkaydetme ve kaydetme seçenekleri Kaydettiimiz bir çalma sayfasn bakastarafndan açlmasistemiyorsak açma parolas, görüntülenmesini istiyor ancak deitirilmesini istemiyorsak deitirme parolas koyulabili Parola koyma ilemine Farkl Kaydet penceresinde gelen srasyla Araçlar Genel Seçenekler menüsünden ulaabiliriz. Bir parola verdiimizde Elektronik Tablolama Programverilen parolaytekrar girerek onaylamamzisteyecekti 15

24 Kayt Türünü Deitirme Resim 2.4: Şifreli kaydetme seçenekleri Elektronik Tablolama Programçalma kitabkaydederken önceki sürümlerinde açmak ya da Web üzerinde yaynlamak için farkltürlerde kaydetme seçenekleri suna FarklKaydet penceresinden ulalabilecek kayt türleri resim 2.3 de gösterilmiti 16

25 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamaklar Hazrladz bir tabloyu kaydediniz ve tekrar açz. Öneriler Dosya adna ve kaydettiiniz dizine dikkat ediniz. Hazrladz bir tabloyu ifreli Şifreyi unutmamalsz. kaydederek bir arkadazdan açmas isteyiniz. 17

26 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aadaki cümleleri doru veya yanlolarak deerlendiriniz. 1. (...) Dosya menüsünden Yeni komutuna tkladzda ekran sol ksmnda Görev bölmesi açlmadan yeni dosya açl 2. (...) Bir dosyayaçp üzerinde çaltktan sonra kapatmak isterseniz her zaman bize deiiklikleri kaydetmek isteyip istemediimizi soracakt 3. (...) FarklKaydetmenin amaçlarndan biri dosyan bir yedeini oluturmaktr. 4. (...) Dosya açma parolasverildiinde doru parola girilmeden dosya görüntülenemez. 5. (...) Dosyaykaydederken kayt türü olarak Web Sayfasseçilebili DEĞERLENDİRME Cevaplarzcevap anahtarile karlatrz. Doru cevap sayzbelirleyerek kendinizi deerlendiriniz. Yanlcevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddüt yaadz sorularla ilgili konularfaaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doru cevap verdiyseniz dier faaliyete geçiniz. 18

27 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Gerekli atölye ortamile gerekli materyaller salandnda hücrelerde seçme, veri girme, düzenleme, kopyalama ve tama ilemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Clipboard hakknda aratrma yapz. Mouse göstergecinin farklekillerde olmasn anlamlararatrz. Aratrma ilemleri için; İnternet ortam, bilgisayar yazlm kitaplarve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 3. HÜCRELERLE ÇALIŞMA Elektronik Tablolama Programnda veriler hücre adverilen bölümlere girili Hücreler üzerinde yaplacak tüm ilemlere hakim olarak daha nitelikli tablolar hazrlayabiliriz Hücreleri Seçme Elektronik Tablolama Programnda hücreler üzerinde ilemler yapmadan önce hücreleri seçme ilemi yaplmald Hücrelerin biri ya da bir grubu seçildikten sonra uygulanan komutlar bu hücreler üzerinde geçerli olacakt Bir veya Birden Fazla Hücre Seçme Elektronik Tablolama Programnda bir hücreyi seçmek için üzerine tklayabilir, ok tularile üzerine gidebilir ya da hücre adresini biliyorsak Düzen menüsünden Git komutunu vererek seçebiliriz. Yan yana olan birden fazla hücreyi seçmek için ise farenin sol butonuna baslarak seçilecek alan taranmald Ayrca ok tular seçime balanacak hücreye konumlap Shift tuuna basyorken ok tular ile seçim yaplacak yöne doru ilerlemekle de yaplabili Bu konu ile ilgili ilem admlarmodül ekinde detaylolarak gösterilmiti Resim 3.1: Seçilmibirden fazla hücre 19

28 Biti ik Olmayan Hücreleri, Sat rlar, SütunlarSeçme Elektronik Tablolama Program nda birbirini takip etmeyen hücreler üzerinde i lem yapmak için seçme i lemi yap labili Bu i lem s ras nda CTRL tu una sürekli olarak basmal y z.ctrl tu una bas l yken ba ms z olarak t klanan her hücre seçili Ayr ca sat r ve sütun isimleri t kla rsa bu sat r veya sütunda bulunan bütün hücreler seçili Bu i lem s ras nda CTRL tu una bas l yorsa farklsat r ve sütunlar seçime dahil edilebili Bu konu ile ilgili i lem ad mlar modül ekinde detaylolarak gösterilmi ti Belirli Verileri İ çeren Hücreleri Seçme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye girilen farkltürde veriler vard Bunlar sabit veriler (sayveya metin türünde olabilir), formüller (farkltürde formüller) ve aç klamalard Bunlar n d nda bir grup hücreye çe itli biçimlendirmeler de uygulanabili Eer seçme i lemi yukarda bahsedilen kriterlerin birine göre otomatik olarak yap lacaksa Düzen menüsünden Git Özel seçenei seçilerek Resim 3.2 de görünen Özel Git penceresi kulla l Bu pencere üzerinde seçilmek istenen hücreleri gösteren seçenek i aretlendiinde sayfa üzerinde ilgili hücrelerin seçildi i gözleni Resim 3.2: Belirli verileri içeren hücrelerin seçimi Hücre ve Alanlarİ simlendirme Hücreler veya hücre aral klarelektronik Tablolama Programtaraf ndan sat r ve sütun isimleri kulla larak otomatik olarak isimlendirili İ lerde kullanaca m z formüllerde de bu isimler kulla l Ancak bu isimlendirmelerin ak lda kalmaszordur (D6 veya D5:F7 gibi) Harf ve rakam çiftinden olu an bu isimlendirme yerine istediimiz ismi kullanabiliriz. 20

29 Yeni verdiimiz ismi formüller içinde de kullanabiliriz. Önce istenen hücre ya da hücre aral k seçilir daha sonra sat r ve sütun adlar n kesi tii noktada olan adres kutusuna (sayfa n en sol ve üstünde) istenen yeni isim yaz l Modül ekindeki videoyu seyrediniz. Resim 3.3: Hücrelere isim verme Sayfa Seçme Elektronik Tablolama Program nda haz rlad m z kitap birden fazla sayfadan olu uyorsa istenilen sayfayseçmek için Resim 1.1 de gösterilen sayfa isimlerinden istenen bir tanesi t kla Böylece istenen sayfa seçili Bir sayfa n içindeki tüm hücreleri seçmek için ise sat r ve sütun adlar n kesi ti i yerde bulunan isimsiz hücre t kla 3.2. Hücrelere Veri Girme Elektronik Tablolama Program nda hücrelere veriler a a da anlat lan yöntemlerle girili Bu konuyu modül ekindeki videolardan daha iyi anlayabilirsiniz Çal ma SayfasHücrelerine Veri Girme Elektronik Tablolama Program nda bir hücre seçildikten sonra klavyeden veri giri i yap l Daha sonra Enter tu una bas larak girii lemi sonland r l Bir hücre seçildikten sonra formül çubuu t klanarak da veri giri i benzer ekilde yap labili Birden Fazla Hücreye AyVeriyi Girme Elektronik Tablolama Program nda birden fazla hücreye veri girmek için yukarda anlat lan yöntemlerle hücreler seçilir ve formül çubuu t klanarak istenen veri formül çubu una yaz l CTRL+Enter tu lar na birlikte bas l nca birçok hücreye veri girilmi ti Sürükleme Yöntemi ile Veri Girme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye veri girildi inden hücrenin saalt kö esinde fare bekletilirse fare göstergeci ekil de i tiri Bu s rada farenin sol butona bas l olarak fare kayd r l rsa ilk hücreye yaz lan veriler di er hücrelerde girilmiolu 21

30 Özel Veri Listelerini Kullanma ve Olu turma Elektronik Tablolama Program nda Özel veri serisi, bir sütunu tekrarlanan bir biçimde (örne in, Kuzey, Güney, Dou, Bat ) doldurmada kulla lan bir veri tak m d Çal ma sayfas nda listelediiniz varolan öelerden özel bir veri serisi olu turabilirsiniz veya yeni listeler ekleyebilirsiniz. Veri listesi olarak kullanmak istedi iniz ögelerin listesini giriniz ve listeyi çal ma sayfas nda seçiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler'i t klay z, sonra Özel Listeler sekmesini t klay z. Seçili listeyi kullanmak için, Veri Al't klay z veya yeni bir liste yazmak için, Özel listeler kutusunda Yeni liste'yi seçiniz, sonra girdileri ilk girdiden ba lamak üzere Liste girdileri kutusuna yaz z. Her bir girdiden sonra ENTER tu una bas z veya girdileri aralar na virgül koyarak yan yana yaz z. Liste tamamla nca Ekle'yi t klay z. Böylece yeni veri listesi olu turabilirsiniz. Elektronik Tablolama Program nda haz r olan bir listeyi kullanmak için ilk iki verisini girdikten sonra bu verileri seçiniz ve sürükle-b rak yöntemiyle di er hücrelere verileri ta y z. Resim 3.4: Özel veri listesi ekleme Resim 3.5: Özel veri listeni kullanmak Temel Aritmetik Formül Giri i Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye aritmetiksel formül girmek için hücreye girilecek formülün ba na e ittir ( = ) i areti konulmal d Daha sonra istenen formül veya aritmetiksel i lem yaz labili Aritmetiksel i lemlerde ve formüllerde hücre isimleri veya adresleri bir dei ken gibi kulla labili 22

31 Resim 3.6: Aritmetiksel formül giri i 3.3. Hücreleri Düzenleme Elektronik Tablolama Program nda veri girilmi hücreler üzerinde düzenleme i lemleri yap labili Bu düzenleme i lemleri hücrenin kendisi veya içindeki veri üzerinde olabili Modül ekinden ilgili videolarseyrederek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz Hücre İ çeriini Silme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin veya bir grup hücrenin içindeki veriyi silmek için önce hücreler seçilir ve DEL tu una bas l Hücre İ çeriini Düzenleme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin içindeki veriyi düzenlemek için öncelikle fare ile hücre üzerinde çift t klama yap l r veya hücre üzerinde tek t klama yap ld ktan sonra formül çubu u t kla r daha sonra düzeltme i lemi için imlecin konumu ok tu larile hücre içindeki veri üzerinde de i tirili Hücreleri Birle tirme Hücre birle tirme, bir grup hücreye tek veri yazmak veya görsel olarak tabloyu düzenlemek amacile yap l Elektronik Tablolama Program nda birle tirilecek hücrelerin öncelikle seçilmesi gereki Ancak birbirini takip eden hücreler birle tirilebili Hücreler seçildikten sonra Biçimlendirme Araç çubu undaki Birle tir ve Ortala ( ) butonuna bas l r veya s rasile Biçim Hücreler seçilir ve Hizalama sekmesinde olan Hücreleri Birle tir seçene i t kla Hücre, Sat r ve Sütun Ekleme Elektronik Tablolama Program nda sabuton menüsü ile birçok i leme k sa yoldan ula abiliriz. Ekleme i lemleri de kolayl kla sabuton menüsünde gelen EKLE seçene i ile yap labili Sa buton menüsü hangi bölüm üzerinde t kla rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekilleni 23

32 E er bir hücre üzerinde Sa Buton Ekle seçilirse hücre ekleme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r ekleme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun ekleme i lemi gerçekle i sat r ve sütun eklemelerinde sat r ve sütunlar a a ya ve sa a kayarken hücre eklemede kayma yönünü veya eklini kulla cseçer (Resim 3.6). Resim 3.6: Hücre ekleme seçenekleri Hücre, Sat r ve Sütun Silme Silme i lemleri sabuton menüsünde gelen Sİ L seçene i ile yap labili Sabuton menüsü hangi bölüm üzerinde sabutona t kla rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekilleni Eer bir hücre üzerinde SaButon Sil seçilirse hücre silme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r silme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun silme i lemi gerçekle i Sat r ve sütun simgelerinde sat r ve sütunlar yukarve sola kayarken hücre silmede kayma yönünü veya eklini kulla cseçe Bir İ lemi Geri Alma veya Yenileme Elektronik Tablolama Program nda yap lan her i lem dosya kaydedilinceye kadar sakla Bunun anlamdosyaykaydetmeden önceki bütün i lem ad mlar na ula labili Bir önceki i lem ad m na dönmek için Geri Al ve geri al nm bir i lemi tekrar uygulamak için Düzen menüsünden geri al nan i lemi yenile komutu kulla labili Veri Bulma veya Dei tirme Elektronik Tablolama Program nda sayfa içinde geçen bir ifadeyi bulmak ve onu ba ka bir ifade ile de i tirmek mümkündü Düzen menüsünden Bul seçenei ile bulma ve de i tirme i lemleri yap labili Resim 3.7 de sayfa içinde Dersin ifadesi bulunmuve istenirse Versin ifadesi ile de i tirilecek. Resimde tümünü bul seçenei seçildi i için sayfa içinde bulunmak istenen ifadenin geçdi i tüm hücreler listelenmi ti Bu liste üzerinden istenen sat r seçilerek dei tirme i lemi yap labili 24

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme...

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme... MICROSOFT WORD 2010 İçindekiler 1. Başlangıç... 5 1.1 Microsoft Word Yazılımı... 5 1.2 Klavye Kısayolları... 6 1.3 Yardım... 7 2. Temel İşlemler... 8 2.1 Yeni belge açma... 8 2.2 Var olan belgeyi açma...

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 3 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda biçimlendirme i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Genel yaz biçimlendirme

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL HÜCRELERİNDE # İŞARETİNİN ANLAMI Sayılar ve tarihler söz konusu olduğunda sütun genişliği daha büyük önem kazanır.

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ Büyük bir matris olarak tanımlanan, hücrelerden oluşan ve hücreler arası işlem yapmaya, formül tanımlamaya olanak sağlayan programlardır. Kişisel bilgisayarlarda en çok

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Bölüm-6 Excel XP - 1 -

Bölüm-6 Excel XP - 1 - Bölüm-6 Excel XP - 1 - EXCEL PROGRAMININ BAŞ LATILMASI VE ÖZELLİ KLERİ Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Hesap tablosu programları pek çok hesaplamanın bir tablo üzerinde yapılmasını Sağlar.

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m çal ma alan düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Güncel olarak kullan

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

PAKET PROGRAMLAR DERSİ

PAKET PROGRAMLAR DERSİ PAKET PROGRAMLAR DERSİ Dersin Modülleri Kelime İşlemci Programı Elektronik Tablolama Programı Sunu Hazırlama Programı Internet ve e-posta Yönetimi Kazandırılan Yeterlikler Kelime işlem programını kullanmak

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak 2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır.

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır. EXCEL Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden oluşmaktadır. Satırlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilirler. EXCEL de her bir çalışma

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI [ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLGİSAYAR: Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen. MATEMATİKSEL, MANTIKSAL işlemler yapabilen ve sonucu kullanıcıya

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı