TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş."

Transkript

1 NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA/KASIM-2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED BAŞVURU DOSYASI/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU TARİHİ (GÜN, AY, YIL) TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bartın Organize Sanayi Bölgesi Kurtköy/Bartın Tel: Faks: KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI TL BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ Türü : UTM Türü : COĞRAFİK Kord. Sırası : Sağa-Yukarı Koor. Sırası : Enlem- Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Ölçek Fakt. : 6 derece Ölçek Fakt. : 6 derece D.O.M. : 33 D.O.M. : - Zon : 36 Zon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : tarih ve sayı ile yayımlanan tarih ve sayı ile son değişikliği yapılan ÇED Yönetmeliği Ek-II Listesi Madde 10-a Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı (atık su oluşturmayan tesisler hariç) işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları, GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kızılırmak Caddesi, 5/11 Kocatepe-Çankaya/ANKARA Tel: Faks: E-Posta: Web:

3 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ:... 6 A) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı, a.1. Projenin Tanımı ve Amacı a.2. Projenin İş Akım Şeması a.3. Makine-Ekipman Listesi a.4. Tesis Kapasitesi a.5. Kullanılan Hammadde/Yardımcı Maddeler a.6. Personel Sayısı ve Çalışma Süreleri a.7. Projenin Maliyeti a.8. Projenin Teknolojisi a.9. Projenin Kapladığı Alan B) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü Vb.) b.1. Arazi Kullanımı b.2. Su Kullanımı b.3. Enerji Kullanımı: C) Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz Vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel Ve Biyolojik Özellikleri Ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski D) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler PROJENİN YERİ: A) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi vb.) B) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar,kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının Seçilme Nedenleri) SONUÇLAR NOTLAR VE KAYNAKLAR

4 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. İnşaat Aşamasında Sahada Kullanılacak Makine-Ekipman Bilgileri... 9 Tablo 2. Kapasite Artışı Sonrası İşletme Aşaması Makine-Ekipman Listesi... 9 Tablo 3. Üretim Miktarları Tablo 4. Tesiste Kullanılan Yardımcı Maddeler ve Kapasite Artışı Sonrası Yıllık Miktarları Tablo 5. Proje Alanında Yer Alan Üniteler ve Kapalı Alan Büyüklükleri Tablo 6. Proje Alanında Yeni Yapılacak Yapıların Kapalı Alan Büyüklükleri Tablo 7. Faaliyet Alanına Ait Koordinatlar Tablo 8. Mevcut Durumda ve Kapasite Artışı Sonrası Proseste Kaynaklı Su Kullanımı.. 25 Tablo 9. İnşaat Aşamasında Sahada Kullanılacak Makine-Ekipman Bilgileri Tablo 10. Yeni Yapılacak Kömür Kazanının Özellikleri Tablo 11. Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları (Benefield, L. And Randall,C., 1980) Tablo 12. İnşaat Aşaması Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları29 Tablo 13. Emisyon Faktörleri Tablo 14. İnşaat Aşamasında Sahada Kullanılacak Makine-Ekipman Bilgileri Tablo 15. Müsaade edilen ses gücü seviyesi db/1 pw Tablo 16. Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı Tablo 17. Ses Gücü Düzeyleri Tablo 18. Atmosferik Yutuş Tablo 19. Atmosferik Yutuşlu Ses Basınç Düzeyleri Tablo 20. Nihai Ses Basınç Düzeyleri Tablo 21. Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Tablo 22. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23 de belirtilen, Ek-VII, Tablo 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo 23. Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları (Benefield, L. And Randall,C., 1980) Tablo 24. İşletme Aşaması Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 25. İşletme Aşamasında Proseste Kaynaklı Atıksu Miktarı Tablo 26. Atıksu Arıtma Tesisine Gelecek Atıksuyun Kirlilik Yükleri Tablo 27. Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Sınır Değerleri Tablo 28. Tesiste Oluşan Atık Yağların Atık Kodları Tablo 29. Tesiste Oluşan Diğer Tehlikeli Atıkların Atık Kodları Tablo 30. Tesiste Oluşan Aylık Maksimum Tehlikeli Atık Miktarları Tablo 31. Tesiste Bulunan Proses Bacaları Tablo 32. Tesiste Kurulacak Yapılarda bulunacak Proses Bacaları Tablo 33. Flora Tablosu Tablo 34. Kuş Türleri Listesi Tablo 35. Sürüngenler, İki Yaşamlılar ve Memeliler Tür Listesi Tablo 36. Meteorolojik Veriler Tablo 37. Esme Sayılarına Göre Rüzgar Verileri Tablo 38. Hızlarına Göre Rüzgar Verileri

5 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Projenin İnşaat Aşaması İş Akım Şeması... 7 Şekil 2. Kumaş Üretimi ve İndigo Boyama Tesisi İş Akım Şeması ve Proses Özeti... 8 Şekil 3. Bir Dokuma Kumaşın Üstten Görünüşü Şekil 4. Atkı ve Çözgü İpliklerinin Kesişimlerinin Kesit ve Üstten Görünüşleri Şekil 5. Çözgü Levendi Şekil 6. Çözgü Çağlığı Şekil 7. Çözgü Sarma Makinesi Şekil 8. İndigo Boya Ünitesi Şekil 9. Dokuma Ünitesi Şekil 10. İnşaat Aşamasında Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı Şekil 11. Atıksu Arıtma Tesisi Fiziksel Arıtma İş Akım Şeması Şekil 12. Atıksu Arıtma Tesisi Kimyasal Arıtma İş Akım Şeması Şekil 13. Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik Arıtma İş Akım Şeması Şekil 14. Acil Müdahale Planı Şekil 15. Ulaşım Haritası Şekil 16. Türkiye'de Meydana Gelen Uzun Yıllara Ait Depremlerin Dağılımı Şekil 17. Bartın İli Deprem Haritası Şekil 18. Küre Dağları Milli Parkı ve Proje Alanına Göre Konumu Şekil 19. Fitocoğrafik Bölgeler Haritası Şekil 20. Grid Kareleme Sistemi Şekil 21. Türkiye Vejetasyon Haritası Şekil 22. Esme Sayılarına Göre Rüzgar Gülü Dağılımı Şekil 23. Esme Sayılarına Göre Rüzgar Gülü Dağılımı

6 EKLER Ek-1 :Yer Bulduru Haritası Ek-2 : 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Ek-3 :Vaziyet Planı Ek-4 :1/1000 Revizyon İmar Planı Ek-5 : 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Gösterimi Ek-6 : Tapu Ek-7 : Sanayi Parseli Yazısı Ek-8 : Unvan Değişikliği Yazısı Ek-9 : ÇED Gerekli Değildir Kararı Ek-10 :Tıbbi Atık Alım Sözleşmesi Ek-11: Bitkisel Atık Yağ Alım Sözleşmesi Ek-12: Bartın Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nden Alınan Yazı Ek-13 : Kapasite Raporu Ek-14 : Fotoğraflar Ek-15: Jeoloji Haritası NOTLAR-KAYNAKLAR İMZA SAYFASI YETERLİK BELGESİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI -5-

7 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ: A) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı, 1.a.1. Projenin Tanımı ve Amacı Proje konusu faaliyet; Tüsa Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bartın İli, Organize Sanayi Bölgesi Geriş Köyü Karaağaç mevkiinde Kumaş Üretimi ve İndigo Boyama Tesisi Kapasite Artışı Projesi yapılması işidir. Proje alanı m 2 alan üzerinde m 2 kapalı alan içerisinde yer almaktadır. İşletme denim kumaş üretimi ve indigo boyama üretimi konularında faaliyet göstermekte olup Karar Tarihli ve 11 Karar No lu ÇED Gerekli Değildir Belgesi ile faaliyete başlamıştır yılında faaliyete Ersan Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak başlanan faaliyet isim değiştirerek 2011 yılında Tüsa Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetini devam ettirmiştir yılındaki raporda konfeksiyon atölyelerinde kumaş dikimi yapılacağı belirtilmiş olsada tesiste mevcutta böyle bir faaliyet olmamakla birlikte kapasite atışı sonrasında da kurulması planlanmamaktadır. Proje kapsamında mevcutta çıkarılması planlanmaktadır. 2 boyama kapasitesi 1417,5 ton/yıl dan 2835 ton/yıla tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-II Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi ; Tekstil Başlığı, Madde 10. (a) bendi Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı (atık su oluşturmayan tesisler hariç) işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları, kapsamında yer alan söz konusu proje için; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-IV kapsamında Proje Tanıtım Raporu hazırlanmıştır. Proje yerini gösterir yer bulduru haritası ve topoğrafik harita ekler bölümünde verilmiştir. 3 1 Bkz. Ek-9 ÇED Gerekli Değildir Kararı 2 Mevcut Durumda 3 vardiyada 1350 ton/yıl, Kapasite Artışı İle, 3 vardiya 2700 ton/yıl dır. Fakat boya çözeltisinin yoğunluğuda dikkate alınarak hesaplanan değer kapasite artışı olarak değerlendirilmiştir. 3 Bkz. Ek-1 Yer Bulduru Haritası, Ek-2 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita -6-

8 1.a.2. Projenin İş Akım Şeması Proje inşaat ve işletme aşamalarından oluşacaktır. İnşaat Aşaması İnşaat aşamasının yaklaşık 12 ay süreceği ön görülmektedir. Alanın Tesviyesi Toz, Gürültü Temel Kazı Çalışmaları Toz, Gürültü ve Hafriyat Atığı Proje Kapsamındaki Yapıların Kaba İnşaatları Toz, Gürültü ve Ambalaj Atığı Proje Kapsamındaki Yapıların İnce İnşaatları Toz, Gürültü ve Ambalaj Atığı Makine, Ekipman Montajı vb. Şekil 1. Projenin İnşaat Aşaması İş Akım Şeması Projenin inşaat aşaması genel hatları ile, Alanın tesviyesi, Temel kazı ve dolgu çalışmaları, Proje kapsamında bulunan yapıların kaba ve ince inşası Makine montaj inşaatı, Laboratuvar Kurulumu vb. işlemlerini kapsamaktadır. -7-

9 İşletme Aşaması İplik Hammadde Çözgü Makinası Çıkış Bacası Çözgü Hazırlama Buhar Kazanı Çıkış Bacası 1 Buhar Kazanı Çıkış Bacası 2 İndigo Boyama Dokuma İndigo Havalandırma Çıkış Bacası 1 İndigo Havalandırma Çıkış Bacası 2 İndigo Havalandırma Çıkış Bacası 3 Ham Kalite Kontrol Ramöz Makinası Çıkış Bacası 2 Nolu Merserize Yakma Çıkış Bacası 2 Nolu Merserize Havalandırma Çıkış Bacası Sanfor Makinası Çıkış Bacası Terbiye Ostov Yakma Çıkış Bacası 1 Nolu Merserize Yakma Çıkış Bacası 1 Nolu Merserize Havalandırma Çıkış Bacası 1 1 Nolu Merserize Havalandırma Çıkış Bacası 2 Ram Sanfor Kesim Paketleme Depolama - Sevkiyat Şekil 2. Kumaş Üretimi ve İndigo Boyama Tesisi İş Akım Şeması ve Proses Özeti -8-

10 1.a.3. Makine-Ekipman Listesi İnşaat aşamasında tesiste kullanılacak olan makine-ekipmana ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Tablo 1. İnşaat Aşamasında Sahada Kullanılacak Makine-Ekipman Bilgileri Makine-Ekipman Adı Servis Vinci (paletli) 1 Ekskavatör 1 Loader 1 Dozer 1 Kamyon 2 Arazöz 1 Beton pompası 1 TOPLAM 8 Sayısı Kapasite artışı ile işletme aşamasında tesiste kullanılacak olan makine-ekipmana ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Tablo 2. Kapasite Artışı Sonrası İşletme Aşaması Makine-Ekipman Listesi Cins Ve Teknik Özellikler Mevcut Durum Adet Kapasite Artışı Sonrası Adet Gücü (kw) Dokuma Makinası Aktarma Komsan Komprasör Kontini Yıkama 8 yıkama Sarmak Komprasör Sanfor Terbiye Çözgü Makinası Düğüm makinası Haşıl Makinası İndigo makinası Ramöz Makinası Yıkama Makinası Kalender Makinası Benninger Merserize Makinası Kalite Kontrol Doktan Topa Kalite Kontrol Doktan Doka Poşetleme Fadis Makine Jenatatör Not: Tek jeneratör kullanılıp, gücü yüksek bir jenaratör ile değiştirilebilecektir. Forklift CFR Forklift MEK Güç Kaynağı Not: Adeti aynı kalıp, gücünün arttırılması planlanmaktadır. Forklift (2 tonluk)

11 Fular Makinası Su Yumuşatma (25 ton/saat) Buhar Kazanı (Doğalgazlı) Buhar Kazanı (Doğalgazlı) Buhar Kazanı (Linyit) Yakma Makinası TOPLAM a.4. Tesis Kapasitesi Dokuma: Atkı ve çözgü adı verilen iki iplik grubunun birbirini kesecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşan yüzeydir. Şekil 3. Bir Dokuma Kumaşın Üstten Görünüşü 1 : Çözgü İpliği 2 : Atkı İpliği Şekil 4. Atkı ve Çözgü İpliklerinin Kesişimlerinin Kesit ve Üstten Görünüşleri Çözgü Boyama Kapasite Hesabı a) Makine devri 1800 m/saat Verimlilik % 80 Tek vardiya; m/saat x 8 saat/gün x 0,8= m/gün boyama yapılmaktadır. 3 vardiya; Buna göre; 1800 m/saat x24 saat/gün x0,8= m/gün boyama yapılmaktadır. Kapasite Artışı İle Beraber: Üretim 2 katına olacaktır. -10-

12 x 2= m/gün olacaktır. b) mt çözgü için 1 boyama şarjı yapılır. (yani lt boya çözeltisi kullanılır) Buna göre yeni kapasite ile beraber; İndigo Boyama için kullanılacak; boya ve yardımcı ürünler aşağıdaki gibidir Mevcut Durum: Tek vardiya; mt/gün x 300 gün/yıl /11.520= 300 şarj yapılır. İndigo boya: % 10 x x 300 = lt/yıl Hydrosulfit: % 12,5x x 300 = lt/yıl Kostik: % 12,5 x x 300 = lt/yıl Setamol : % 0,5 x x 300 =2.250 lt/yıl Primasol NF: % 5 x x 300 = lt/yıl Toplamda; 1500 lt/şarj x 300 şarj/yıl = lt/yıl Kullanılan boya solüsyonunun yoğunluğu yaklaşık olarak 1,05 kg/lt dir. Bu durumda, lt/yıl x 1,05 kg/lt = kg/yıl = 472,5 ton/yıl boyama yapılmaktadır. Üç vardiya; mt/gün x 300 gün/yıl /11.520= 900 şarj yapılır. indigo boya: % 10 x x 900 = lt/yıl Hydrosulfit: % 12,5 x x 900 = lt/yıl Kostik: % 12,5 x x 900 = lt/yıl Setamol : % 0,5 x x 900 =6.750 lt/yıl Primasol NF: % 5 x x 900 = lt/yıl Toplamda; 1500 lt/şarj x 900 şarj/yıl = lt/yıl Kullanılan boya solüsyonunun yoğunluğu yaklaşık olarak 1,05 kg/lt dir. Bu durumda, lt/yıl x 1,05 kg/lt = kg/yıl = 1.417,5 ton/yıl boyama yapılmaktadır. -11-

13 Kapasite Artışı İle, m/gün x 300 gün/yıl /11.520= şarj/yıl yapılır. indigo boya: % 10 x x = lt/yıl Hydrosulfit: % 12,5 x x = lt/yıl Kostik: % 12,5 x x = lt/yıl Setamol : % 0,5 x x = lt/yıl Primasol NF: % 5 x x = lt/yıl Toplamda; x = lt/yıl Kullanılan boya solüsyonunun yoğunluğu yaklaşık olarak 1,05 kg/lt dir. Bu durumda, lt/yıl x 1,05 kg/lt = kg/yıl = ton/yıl boyama yapılacaktır. Dokuma Üretim Kapasite Hesabı Mevcut Durum: Makine devri: 600 dokuma/dk Makine sayısı:66 Ortalama atkı sıklığı: 21,6 adet/cm (2160 adet/mt) Verimlilik: %80 Tek vardiya; 66 makine x 600 dokuma/dk x 60 dk/saat x 8 saat/gün x 0,80 /(2.160) = m/gün Yılda 300 gün çalışıldığında= m/yıl Üç vardiya; 66 makine x 600 dokuma/dk x 60 dk/saat x 24 saat/gün x 0,80 /(2.160) = m/gün Yılda 300 gün çalışıldığında= m/yıl Kapasite Artışı : Makine devri: 600 dokuma/dk Makine sayısı: 140 Ortalama atkı sıklığı: 21,6 adet/cm (2160 adet/mt) Verimlilik: %80 Üç vardiya; 140 makine x 600 dokuma/dk x 60 dk/saat x 24 saat/gün x 0,80 /(2.160) = m/gün Yılda 300 gün çalışıldığında= m/yıl -12-

14 Dokuma bölümü makinalarının kapasitesi, çözgü boyama makinalarından daha düşük olacağından, dokuma işlemi yapılabilecek kadar, çözgü boyanabilecektir. Dolayısı ile boyama kapasitesi hesaplananlardan daha düşük olacaktır. Fakat, hesaplamalar, maksimum şartlar göz önüne alınarak yapılmıştır. Dokuma makinasında işlenecek kadar çözgü ipliği boyanacağı şekilde, boyama kapasitesi hesaplanır ise, Kapasite artışı ile, m/gün x 300 /11.520= 1167 şarj yapılır. indigo boya: % 10*1.500*1167= lt/yıl Hydrosulfit: % 12,5*1.500*1167 = ,5 lt/yıl Kostik: % 12,5*1.500*1167 = ,5 lt/yıl Setamol : % 0,5*1.500*1167 = 8.752,5 lt/yıl Primasol NF: % 5*1.500*1167 = lt/yıl Toplamda; 1500 x = lt/yıl Kullanılan boya solüsyonunun yoğunluğu yaklaşık olarak 1,05 kg/lt dir. Bu durumda, lt/yıl x 1,05 kg/lt = kg/yıl = 1.838,025 ton/yıl boyama yapılacaktır. Sistemde Akışkan Yataklı Buhar Kazanı Kullanılacaktır Kcal/kg ile Kcal/kg arası Linyit kömür kullnaılacaktır kcal/kg günlük yaklaşık kg kullanılacaktır kg maksimum buhar kapasitesi olacaktır. Tesiste özet olarak indigo boyama kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir. -13-

15 Tablo 3. Üretim Miktarları Ünite 2004 yılı Mevcut Durum ton/yıl (tek vardiya-kapasite raporunda belirtilen değer) Dokuma Makinası Kapasitesi Üzerinden Kapasite Artışı Sonrası Boyama ,5 ton/yıl (3 vardiya) Kapasite Artışı ton/yıl (3 vardiya) İndigo Boyama ton/yıl ton/yıl (3 vardiya) -1417,5 ton/yıl (3 varidiya, yoğunluk ile çarpılarak bulunan değer) ,025 ton/yıl (3 varidiya, yoğunluk ile çarpılarak bulunan değer) ton/yıl (3 varidiya, yoğunluk ile çarpılarak bulunan değer) 1.a.5. Kullanılan Hammadde/Yardımcı Maddeler Hammadde olarak pamuk ve polyester iplikler kullanılmaktadır. İndigo boyamada ise kök boya kullanılmaktadır. Kök boya wonderful marka olup uzak doğudan ithal edilmektedir. Üretimde kullanılan yardımcı maddeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4. Tesiste Kullanılan Yardımcı Maddeler ve Kapasite Artışı Sonrası Yıllık Miktarları Ünite Kullanılan Madde Maksimum Boyama Kapasitesine Göre Yıllık Miktarı Patetes Nişastası kg/yıl Haşıllama Terbiye İndigo Boyama Yapıştırıcı Wax Bel Fasin (Silikonlu apre) Bel soft (Yumuşatıcı) Repellan (Apre) Defindol (Islatıcı) Asetik Asit İndigo Boya Sodyum Hidrosülfit Kostik (Sodyum hidroksit) Setemol WS (dispergatör) Pirimazol kg/yıl 3.931,2 kg/yıl kg/yıl kg/yıl kg/yıl kg/yıl kg/yıl lt/yıl lt/yıl lt/yıl lt/yıl lt/yıl -14-

16 1.a.6. Personel Sayısı ve Çalışma Süreleri Projenin inşaat aşamasında 20 kişinin çalışması, işletme aşamasında ise, Mevcutta bulunan 158 personele ilave olarak 142 personel ilavesiyle toplam 300 kişinin çalışması planlanmaktadır. Tesiste 3 vardiya halinde 24 saat sürekli üretim gerçekleştirilecektir. 1.a.7. Projenin Maliyeti Projenin maliyeti TL olarak hesaplanmış olup, ayrıntılı gösterimi aşağıda yer almaktadır. Hazırlık Giderleri: Etüt-Proje Ve Hazırlık Giderleri İnşaat Giderleri İşletme Giderleri: İndigo Makinesi Kömür Kazanı RAM Dokuma Makineleri Toplam : TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL 1.a.8. Projenin Teknolojisi Çözgü Hazırlama Kumaşın boyuna yönde olan ipliklere çözgü denilmektedir. İpliklerinin dokunacak kumaşın özelliklere göre (çözgü tel sayısı, çözgü renk raporu, çözgü uzunluğu) birbirine paralel ve aynı gerginlikte uygun bir şekilde dokuma levendi üzerinde sarılması işlemine çözgü hazırlama denir. -15-

17 Şekil 5. Çözgü Levendi Çözgü hazırlama, boyamadan önce yer alan prosestir. İplikler indigo makinesinde boyanmaya hazır hale getirilir. Çözgü hazırlamada kumaşın en boyundaki toplam çözgü ipliği sayısı esas alınır. Denim kumaşta çözgü ipliği olarak pamuk ve türevleri esas alınır. Çözgü iplikleri levent adı verilen metal aksamlı büyük makaralara sarılır. Bu işlemde kumaşın tel boyutundaki çözgü ipliği esas alınır. Boyamaya alınan çözgü metrajları yüksek olduğundan bütün çözgüyü tek bir levente sığdırmak mümkün olmaz. Bu nedenle boyama için birden çok levent hazırlanır. Kullanılacak Levent Sayısı: Toplam Çözgü Tel Sayısı Çağlık Kapasitesi Bulunan sonucun virgülden sonrası bir üste yuvarlanır. Çağlığa Dizilen Bobin Sayısı: Toplam Çözgü Tel Sayısı Levent Sayısı Bobinler (hesaplanan kadar) çözgü çağlığına yerleştirilir. Çözgü çağlığı, bobinlerin yerleştirilerek uçlarının alınıp belirli tansiyonda sağılabileceği birimdir. -16-

18 Şekil 6. Çözgü Çağlığı Bütün bobin uçları toplanark çözgü sarma makinesinin tarağından geçirilir. Tarak, ipliğin levende sarımının düzgün şekilde yapılmasını sağlar. Taraktan geçirilen çözgü iplikleri sarma makinesine yerleşirilen levende sarılarak boyamaya hazır hale getirilir. Şekil 7. Çözgü Sarma Makinesi -17-

19 İndigo Çözgü Boyama Hazırlanan çözgü leventleri boyama makinesinin levent çağlığına yerleştirilir. Levent çağlığı boyama makinesinin giriş bölümündedir. Leventler üst üste iki adet olacak şekilde, hiçbiri birbirine değmeden sıralanır. Leventlere belirli bir tansiyon verilir. Bunun amacı boyama sırasında farklı tansiyon, gerginlik ve gevşeklik nedeniyle sarık ve kopuşlar oluşmamasıdır. Tüm leventlerdeki iplik uçları birleştirilerek boyama makinesinin üzerindeki kılavuza bağlanır. Makine durduğunda üzerinde daha sonraki boyamada kılavuz olması için çözgü iplikleri bırakılır. İndigo çözgü boyama, açık ortamda teknelerde yapılır. Tekne sayısı renk derinliğini ve koyuluğunu etkilediğinden makine üzerinde birden fazla boyama teknesi vardır. Kostik ve hydrosulfite ile etkin hale gelen indigo, açık havayla temasında oksidasyona uğrayarak iplik üzerinde tam rengini alır ve stabil hale gelir. indigo öncesinde(bottom) veya sonrasında(top) kükürt boyama (genellikle siyah)yapılır. Çözgü iplikleri tercihe göre sadece kükürt boya ile de boyanabilir. Çözgü iplikleri indigo veya kükürt boyama teknelerinden sonra yıkama teknelerine girerek üstündeki stabil hale gelmemiş boyayı atar. Şekil 8. İndigo Boya Ünitesi Sonuç olarak, indigo boyama makinesi, arka arkaya sıralanmış boyama ve yıkama teknelerinden oluşur. Hazırlama tanklarında hazırlanmış olan boyalar boyama esnasında dakikada geçen iplik ağırlığı ve üzerine aldığı boya esas alınarak dozajladır. Boya hazırlama, istenilen renge göre değişik reçetelerde hazırlanır. -18-

20 Haşıllama: Çözgü iplikleri, dokuma makinesinde tansiyon altında sürtünmeye maruz kalır. İpliklerin bu sürtünmeye karşı mukavemet ve sertlik kazanması için yaş işlemle yüzeylerinin nişasta, PVA, akrilat vb. koruyucu maddelerle kaplanmasına haşıllama denir. Haşıllama, boyama teknelerinden sonra kontini olarak haşıl teknelerinde yapılır. Boyama sonrasında belirli rutubete kurutulan çözgü iplikleri, haşıl teknesine dalar ve çıktıktan sonra tekrar kurutulur. Haşıl maddesi işletmeye uygun reçeteyle belirli sıcaklıkta pişirilerek haşıl teknesine dozajlanır. Haşıldan çıkan çözgü iplikleri kurutularak makinenin çıkış kısmındaki taraktan geçer ve dokuma leventlerine sarılır. Tarak, ipliklerin düzgün şekilde sarılmasını sağlar. Dokuma Çözgü (dikey) ve atkı (yatay) ipliklerinin belirli bir düzende birbiri içerisinden geçerek örtücü bir yüzey oluşturulmasına dokuma denir. Boyamadan çıkan çözgü leventleri dokuma makinesine yerleştirilerek, üzerinde bir önceki leventten kalmış çözgü iplikleriyle düğümlenir. Düğümleme işlemi düğüm makinesi yardımıyla bire bir olarak yapılır. Her çözgü bir gücü gözünden geçirilir. Gücüler çözgü hareketini sağlayan çerçevelere bağlı gözlerdir. Dokunacak kumaşın örgüsüne uygun olarak bir atkı atıldığı zaman bu atkının üzerinde bulunması gereken çözgüler bu gücüler yardımıyla yukarı kaldırılır. Böylece atkı taşıyıcının taşıyıcının arasından geçeceği ağızlık adı verilen bir açıklık meydana gelir ve her atkı için yeniden oluşturulur. Ağızlığın oluşturulabilmesi için en az iki çözgü grubuna (çerçeve) ihtiyaç vardır. Atkı atılması için dokuma makinelerinde değişik sistemler vardır. Bu sistemler, ağızlık açıldığında yan taraftan atkının açılan çözgü ipliklerinin arasına düzgün şekilde ve sürekli aynı gerginlik ve boyda yerleşmesini sağlar. Atkı atma sistemi; mekikli, mekikçikli, kancalı, hava jetli olabilir. Yeni atılmış olduğu için kumaştan ayrı bulunan atkı ipliğini iterek, kumaşa dahil etmek için, dişlerinden çözgü ipliklerini geçirdiğimiz tarak ile tefeleme veya tefe vurma işlemi gerçekleştirilir. Tarağın her kefe vuruşunu gerçekleştirmesinden sonra kumaş çekme tertibatı belirli bir miktar sarma yaparken buna uygun olarak belirli miktarda çözgü salınır. Bunu da çözgü salma tertibatı yapar. -19-

21 Şekil 9. Dokuma Ünitesi Ham Kontrol Dokumadan çıkan kumaşlar, kumaş hatalarının tespiti ve giderilebilecek hataların temizlenmesi için ham kontrole alınır. Hataları tespit edilen ve ayıklanan kumaşlar birbirine dikilerek dok denilen tekerlekli makaralara sarılır. Bu sarımda kumaş tiplerinin ve renklerinin arka arkaya gelmesine dikkat edilir. Terbiye Merserize: Kumaş önce fırçalanarak üzerindeki tüylerin kalkması ve toz emme ünitesiyle birlikte üzerine yapışmış tozların ve iplik atıklarının kumaş yüzeyinden uzaklaştırılması sağlanır. Kumaş yüzeyindeki tüyler, kumaş yüzeyine verilen alev sayesinde gaze ünitesinde yakılır. Alevin çıktığı beklerin pozisyonu kumaş cinsine göre dik veya teğet olarak ayarlanabilir. Gaze çıkan kumaş merserize teknesine girer. Merserize teknesinde kumaşın gergin bir şekle geçmesini sağlayan silindirler vardır. Kostiğin fıskiyeler yardımıyla sürekli teknede sirkülasyon yapması sağlanır ve sürekli dozajlama yapılarak kostik seviyesinin sabit tutulması sağlanır. Kostiklemeden çıkan kumaş sıcak yıkama teknelerinde yıkanarak ve son tekneden önce nötralizasyon yapılarak üzerindeki kostiğin temizlenmesi sağlanmış olur. -20-

22 Islak olan kumaş kurutma tamburlarından geçirilerek, dok sarıcı yardımıyla doka sarılır. Ram: Ram, yüksek sıcaklık ve gerginlikle kumaşın kumaşın apre fiskesinin yapıldığı makinedir. Ham kontrolden veya merserizeden çıkan kumaş kenarlarından mandallardan tutturularak istenilen sıcaklığa ayarlanan kamaralardan geçer ve doka sarılır. Atkısında Lycra olan kumaşlarda atkı çekmezliğinin uygun şartlara getirilmesini sağlar. Kumaşta stabil hale gelmesi için yüksek sıcaklık gereken apreler ramda uygulanır. Sıcak çıkan kumaş soğutma silindirlerinden geçirilerek dok sarıcı yardımıyla doka sarılır. Sanfor: Sanfor işlemi görmemiş olan denim kumaş yıkandığında boydan yaklaşık %15 oranında çeker ve atkı yönünde dönme oluşur. Bu oranların tayini için kumaşa sanfor öncesi testi yapılır. Kumaş tipine ve müşteri talebine göre kumaşa farklı prosesler uygulanır. Ram ve merserize isteğe bağlı olarak prosese dahil edilir. Fakat sanfor işlemi görmemiş kumaş müşteriye gönderilemez. Sanfor işleminin yapıldığı blanketin önünde fırça,gaze,apre fuları,atkı eğimi düzenleyici bulunur. Bu hat kontini olarak çalışır. Ham kontrolden çıkan kumaş merserizeye girmemişse fırça ve gaze işlemlerinden geçer.eğer merserize yapılmışsa bu işlemleri gördüğünden dolayı hattın bu birimleri çalıştırılmaz. Kumaş daha sonra belirlenen boyutlarda kesildikten sonra paketleme ünitesinde paketlenerek depolara gönderilir. Son olarak alıcılara sevkiyatı yapılır. 1.a.9. Projenin Kapladığı Alan Proje konusu faaliyet; Tüsa Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bartın İli, Organize Sanayi Bölgesi Geriş Köyü Karaağaç mevkiinde, tapuda E28c19d2b2c pafta, 102 ada, 7 nolu parselde bulunan ,13 m 2 lik alanda yaklaşık m 2 kapalı alanda gerçekleştirilecektir. Kapasite artışı kapsamında toplamda m 2 lik 2 ünitenin yapımı planlanmaktadır. Böylece tesis proje sonrası toplam m 2 lik bir kapalı alana sahip olacaktır. Proje alanında yer alan üniteler ve bu ünitelerin kapalı alan büyüklükleri Tablo 5 de yeni yapılcak ünitelerin kapalı alan büyüklükleri Tablo 6 da verilmiştir. -21-

23 Tablo 5. Proje Alanında Yer Alan Üniteler ve Kapalı Alan Büyüklükleri Üniteler Kapalı Alan Büyüklüğü (m 2 ) Boyahane Ünitesi Dokuma Salonu Ünitesi Terbiye Ünitesi Kalite-Kontrol-Kesim-Paketleme Ünitesi 712 İplik Deposu 288 Hammadde iplik Deposu 486 Boyalı Çözgü Alanı 540 Kumaş Deposu Atık Depolama Sahası 174 Arıtma Ünitesi 68 Kazan Dairesi 37 İdari Bina ve Yemekhane 195 Klima Dairesi 357 Güvenlik 41 TOPLAM Tablo 6. Proje Alanında Yeni Yapılacak Yapıların Kapalı Alan Büyüklükleri Üniteler Kapalı Alan Büyüklüğü (m 2 ) Yeni Çözgü Ünitesi Binası Kömür Kazanı Binası

24 B) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü Vb.) 1.b.1. Arazi Kullanımı Faaliyetin gerçekleştirileceği alan Bartın İli, Organize Sanayi Bölgesi Geriş Köyü Karaağaç mevkiindedir. Proje alanı m 2 alan üzerinde m 2 kapalı alan içerisinde yer almaktadır. İşletme denim kumaş üretimi ve indigo boyama konularında faaliyet göstermektedir. Kapasite artışı kapsamında toplamda 2650 m 2 lik 2 ünitenin yapımı planlanmaktadır. Böylece tesis proje sonrası toplam m 2 lik bir kapalı alana sahip olacaktır. Mevcut tesis Organize Sanayi Bölgesinde yer aldığı için sanayi alanı vasfındadır. Faaliyetin gerçekleştirileceği tesisin duvarları betonarme olup, çatı kısmı metal saç malzeme ile kapatılmıştır. Tesisin zemininde herhangi bir sızıntı ihtimaline karşı, sızdırmazlıkları tam olarak sağlanacak şekilde beton kaplanmıştır. Ayrıca tesiste idari işlerin yürütüleceği ofis bölmesi, personelin ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli banyo ve tuvalet bölmeleri de mevcuttur. Tesisin vaziyet planı ekler bölümünde verilmiştir. 4 Tesiste bulunan ünite ve bunların kapalı alan büyüklükleri Tablo 5 ve 6 da sunulmuştur. Faaliyet Alanına ait Koordinatlar Tablo 7 de yer almaktadır. Tablo 7. Faaliyet Alanına Ait Koordinatlar Türü : UTM Türü : COĞRAFİK Kord. Sırası : Sağa-Yukarı Koor. Sırası : Enlem-Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Ölçek Fakt. : 6 derece Ölçek Fakt. : 6 derece D.O.M. : 33 D.O.M. : - Zon : 36 Zon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bkz. Ek-3 Vaziyet Planı -23-

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) 22/1/2003 trh ve 25001 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HAYVAN GÜBRESİ KURUTMA, PAKETLEME VE YAKIT ÜRETİMİ TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI DENİZLİ İLİ, ÇİVRİL İLÇESİ,

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ESİN GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESİN GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PROJE SAHİBİ ESİN GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PROJENİN ADI AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIMI TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIMI TANKER TEMİZLEME (IBC,VARİL,BİDON YIKAMA)TESİSİ PROJENİN YERİ GAZİANTEP

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ BEŞİR OPTUR BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, İNCEYOL MEVKİİ, 998 NOLU PARSEL ATASAR MÜHENDİSLİK İMAR İNŞAAT MAD.PET. VE SAĞ.ÜRN.DAN.LTD.ŞTİ. Proje Tanıtım

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

A.Y. YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞAAT TIBBİ GAZ MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

A.Y. YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞAAT TIBBİ GAZ MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PROJE SAHİBİ A.Y. YAPI ELEMANLARI İMALAT İNŞAAT TIBBİ GAZ MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PROJENİN ADI KİL OCAĞI TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJENİN YERİ ADIYAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, VARLIK KÖYÜ (Ruhsat No:

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

METALAKS METAL MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

METALAKS METAL MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. METALAKS METAL MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, ALANYURT KÖYÜ, SANAYİ BÖLGESİ Hazırlayan: BURSA 2014 Netçevre Mühendislik Danışmanlık Mak. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. BAŞLIK SAYFASI

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ

PROJE SAHİBİNİN ADI TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ PROJE SAHİBİNİN ADI PERA İTHAL KÖMÜR İNŞ. VE YAPI MALZEMELERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. PROJENİN ADI KÖMÜR ELEME-PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİİ BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GÖLBUCAĞI

Detaylı

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK RES KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ KAHRAMANMARAŞ - 2009 PROJE SAHİBİNİN ADI KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. ADRESİ

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ)

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ) S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ (770 ADET KONUT KAPASİTELİ) ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, LODUMU MAHALLESİ (BEYTEPE KÖYÜ), 29354 ADA, 1 NOLU PARSEL Proje Tanıtım Dosyası

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi 1984 yılından bu yana, tekstil terbiye sektöründe boya baskı - terbiye makineleri alanında dünyanın önde gelen markalarının Türkiye mümessili olan İnter Tekstil

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ

TOPLU KONUT PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK PLANLAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ S. Hacıabdullahoğlu Cad.(1. Cad.) No: 55/8 Balgat/Çankaya/ANKARA

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİMYEVİ MADDE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI

HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİMYEVİ MADDE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI HİCRİ ERCİLİ KİMYEVİ MADDE ve PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAPASİTE ARTIŞI BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÖMERKÖY MAHALLESİ PROJE TANITIM DOSYASI Konak Mahallesi, Yıldırım Cad. Yayla

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

YAKEM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YAKEM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YAKEM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAVA İTİCİ KİMYASAL VE YAPI KİMYASALLARI YARDIMCI KATKI MADDESİ ÜRETİMİ İLE KİMYASAL MADDELERİN DEPOLAMA VE SATIŞI FAALİYETİ İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, DERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

75 YATAK KAPASİTELİ HASTANE

75 YATAK KAPASİTELİ HASTANE SİVAS SAĞLIK VE POLİKLİNİK MEDİKAL HİZM. SİVAS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KADIBURHANETTİN MAHALLESİ, 276 PAFTA, 3084 ADA, 3 NOLU PARSEL Proje Tanıtım Dosyası Nihai Proje Tanıtım Dosyası ADRES: OĞUZLAR MAH. BARIŞ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ

PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ NET PLASTİK-MUSTAFA HASCANDAN NET PLASTİK-MUSTAFA HASCANDAN PLASTİK MOBİLYA AKSESUARLARI VE PLASTİK BEYAZ EŞYA AKSESUARLARI ÜRETİM TESİSİ KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 41. CADDE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ ÇAY KENARI MEVKİİ 28-30.K.H PAFTA 13 ADA 66 NOLU PARSEL

PROJE TANITIM DOSYASI MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ ÇAY KENARI MEVKİİ 28-30.K.H PAFTA 13 ADA 66 NOLU PARSEL TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mevcut Kapasitesi 90 m³/saat olan ve kapasite Artışı Sonrası Kapasitesi 130 m3/saat Kapasiteli Olması Planlanan Hazır Beton Santrali

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ TAVAS 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ TAVAS 100 YATAKLI DEVLET

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/737 04/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKODEN GERİ DÖNÜŞÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ATIK LABORATUVAR İNŞ. REK. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kuzey Akdeniz

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

DOKASA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOKASA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PROJE SAHİBİ DOKASA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PROJENİN ADI AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZNIMI TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIMI HURDA KAĞIT-KARTON GERİ KAZANIMINDAN KAĞIT-KARTON

Detaylı

EMİN SAKALLI PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494 NOLU PARSEL PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ

EMİN SAKALLI PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494 NOLU PARSEL PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ EMİN SAKALLI EMİN SAKALLI İŞLEME KAPASİTESİ 45 TON/GÜN DEN 160 TON/GÜN E, ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ 11,25 TON/GÜN DEN 40 TON/GÜN E) PROJE YERİ MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, KEMEROVA MEVKİİ, 2494

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

BAKYAPI İNŞ. ENERJİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

BAKYAPI İNŞ. ENERJİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BAKYAPI İNŞ. ENERJİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BAKYAPI İSTANBUL PRESTİJ PARK PROJESİ (1912 KONUT) KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM DOSYASI NAMIK KEMAL MAH. TONGUÇ BABA CD., KİLER LOJİSTİK ÖNÜ, 24c-1c, 24c-2d

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ

ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI AFYONKARAHİSAR İLİ, SANDIKLI İLÇESİ, ÇAKIR MAH.,

Detaylı

TAHSİN BİLİR İ.R: 82946. II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI ve KONKASÖR TESİSİ ADANA İLİ, TUFANBEYLİ İLÇESİ, AKPINAR KÖYÜ

TAHSİN BİLİR İ.R: 82946. II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI ve KONKASÖR TESİSİ ADANA İLİ, TUFANBEYLİ İLÇESİ, AKPINAR KÖYÜ İ.R: 82946 II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI ve KONKASÖR TESİSİ ADANA İLİ, TUFANBEYLİ İLÇESİ, AKPINAR KÖYÜ GÖKER ÇEVRE ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ARITIM PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Yeterlik

Detaylı

UYAR TARIM PETROL MADENCİLİK NAKLİYE GIDA GÜBRE SAN. VE TİC. A.Ş.

UYAR TARIM PETROL MADENCİLİK NAKLİYE GIDA GÜBRE SAN. VE TİC. A.Ş. UYAR TARIM PETROL MADENCİLİK NAKLİYE GIDA GÜBRE SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BEYŞEHİR/KONYA (109 ADA, 1 VE 2 NOLU PARSELLERDE) ÜRETİM TESİSİ PROJESİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI YAZIR MAH.

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş.

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ÇED RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YEŞİLKÖY BELDESİ DÖRTYOL AKARYAKIT DOLUM VE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI Proje Tanıtım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ ESKİŞEHİR OSB TEKNOLOJİ BULVARI 13. CADDE 118 NOLU ADA VE 10 NOLU PARSEL ESKİŞEHİR OCAK 2016 ESÇEV MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü ANKARA ARALIK/2013

Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü ANKARA ARALIK/2013 RIFAT KAYA BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ PROJESİ (KAPASİTE: 26.000 ADET/DÖNEM) Bolu İli, Göynük İlçesi, Boyacılar Köyü M MG GSS PPRRO OJJEE M MÜÜŞŞA AV VİİRRLLİİKK M MÜÜH HEEN ND DİİSSLLİİKK TTİİC CA

Detaylı