XXXX raporu hazırlatan müşteri adı / ünvanı XXXXXXXX EKSPERTİZ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXXX raporu hazırlatan müşteri adı / ünvanı XXXXXXXX EKSPERTİZ RAPORU"

Transkript

1 FİRMA LOGO TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. XXXX raporu hazırlatan müşteri adı / ünvanı XXXXXXXX EKSPERTİZ RAPORU İSTANBUL / SİLİVRİ / ARSA-MESKEN-OFİS VB. XX.XX.2013

2 EKSPERTİZ RAPORU BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER RAPOR NO TANZİM TARİHİ TAŞINMAZ MALİKİ TAŞINMAZ ADRESİ RAPORU İSTEYEN FİRMA DEĞERLEME KONUSU FİRMA ADRESİ XXXXX ADA XX PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN BİNA VE ARSASININ GÜNCEL PİYASA DEĞERİNİN TESPİTİ İKİNCİ BÖLÜM-RESMİ KURUM ARAŞTIRMALARI TAPU BİLGİLERİ İL ANKARA İLÇE XXX MAHALLE XXXXX KÖY - SOKAĞI - MEVKİİ - ANA GAYRİMENKUL PAFTA NO ADA NO PARSEL NO. NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) - XXXXX XX 5 KATLI BETONARME BÜRO VE ARSASI 387 BAĞIMSIZ BÖLÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI BLOK NO KAT NO NİTELİĞİ MALİKİ XXXXXXX TAPU TAKYİDATI : XXX Tapu Müdürlüğünde tarihinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde; - Askeri Güvenlik Bölgesi içinde kalmaktadır XXX tarih 1XX2 yev.no; XXX9 Tarih ve 1XX67 yevmiye ile yapılan satış işleminde satıcılardan XXX ın hissesinin 142/387 olmayıp, 121/387 hisse olduğuna muafakat etmiştir XXX0 tarih 3XX48 yev.no beyanlarının olduğu tarafımıza verilen onaysız TAKBİS kaydından görülmüştür. (Tapu kaydı ekte sunulmuştur.) İMAR DURUMU-PROJE- RUHSAT BİLGİLERİ İMAR BİLGİLERİ PLAN TASTİK TARİHİ BİNA YÜKSEKLİĞİ/KAT SAYISI 2 KAT (6,50 m) ÖLÇEĞİ 1/1000 TAKS 0,20 FONKSİYON/LEJANT/YAPI TÜRÜ KONUT KAKS (EMSAL) 0,40(*) (*) Plan notu gereği kamulaştırma miktarı bedelsiz terk edildiğinden TAKS: 0,35, KAKS: 0,70 olarak uygulanacaktır. Taşınmazın imarı konut olup, XXX AÇIKLAMALAR Belediyesinden yapılan incelemede, sağlık, konaklama tesisi gibi fonksiyonların dışında kalan alanlarda müşterinin talebi halinde ofis kullanımı için ruhsat verildiği bilgisi alınmıştır.

3 PROJE-RUHSAT BİLGİLERİ YAPI RUHSATI TARİH VE NO XX8 tarih/3xx2 (1046 m2 için) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - TARİH VE NO MİMARİ PROJE ONAY TARİHİ Tarafımıza ibraz edilen tapu ile değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında yerinin doğruluğu imar paftasından tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın projesi ile fazladan 1 bodrum kat yapılması ve katlarda alan büyümeleri olması, çatı arasının büroya dönüştürülmesi, projeden farklı olarak 2. Bodrum katta ve çatı katında teras açılması, projede garaj kullanımında olan, 3. ve 2. Bodrum katların bu kullanıma ayrılmaması ve projede görülen oto asansörünün yapılmaması nedenleriyle uyumsuz olduğu, XXXXXX Belediyesi imar arşivinde mevcut, tarihinde onaylı projesi incelenmek suretiyle görülmüştür. Söz konusu taşınmazın bulunduğu binaya ait tarih/362 sayılı Yapı Ruhsatı vardır. Taşınmazın dosyasında yapılan incelemede tarihinde iskan için başvuru olduğu, daha sonra bu başvurunun geri çekildiği görülmüştür. Daha sonra, tarihinde iskan için başvuru yapıldığı, tarihinde İskan Servisindeki ilgili memura atandığı ve İskan Servisinden de tarihinde dosyanın çıkış yapıldığı öğrenilmiştir. Ancak, iskan başvurusuna cevap yazısı dosyasında bulunamamış olup, ilgili serviste de bir nüshası tutulmadığından cevap yazısının içeriği hakkında bilgi edinilememiştir. Dosyasında Tesbit Tutanağı bulunmakta olup, bu AÇIKLAMALAR tutanakta tarihinde taşınmazın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı, Yapı Kullanma İzin Belgesinin verilmesinde sakınca görülmediğinde dair dosyasında yazı bulunmaktadır. Ancak, taşınmazın iskan almadığı öğrenilmiştir. İskan başvurusuna cevap yazısı görülemediğinden, taşınmazda proje harici imalatların olmasından ötürü ileride iskan almada problem yaşanması riski bulunmaktadır. Yazı içeriğine ulaşılabilmesi önem arz etmektedir. Dosyada, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/XXX9 sayılı Esas no ile görülen, Davacı Dursun XXX, Davalılar Şükür XXX, XXX 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, XXXXXXX aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davası olduğu yazışmalarda görülmüştür. Mahkemenin, tarihli XXXXXX Belediyesine yazmış olduğu yazıda, - taşınmaza ilişkin terk işlemi yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise hangi tarihte kimlerin hisselerinden terk yapıldığı, terke ilişkin belgeler, - inşaata verilen inşaat emsal oranı ve buna dair belgeler, - parselin altlığını oluşturan parsellere ilişkin belgeler mahkeme tarafından talep edilmiştir XXXX0 tarihli XXXX Belediyesinin 1. Asliye Hukuk Mahkemesine yazdığı cevap yazısında, yazı bulunmakta olup, yazının içeriğinde daha önceki hissedarların hissesi ve taşınmazın bedelsiz terklerinin yapıldığına

4 ilişkin belirtmeler vardır. Yazı içeriğinde XXXXXXX a ait hissenin 121/387 olduğu belirtilmiş olup, bu yazıdaki davanın taşınmazın tapu kaydında beyan edilen XX ile ilgili beyana ilişkin olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, dava detayı ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamamış, davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı, tapu iptalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmemektedir. Avukatlarca davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin araştırma yapılmasının sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİ KROKİ GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YERİN KROKİSİ ÇEVREYE AİT BİLGİLER Ekspertize konu gayrimenkul, XXX posta adresinde yer almaktadır. Gayrimenkul, XX XXXX Bulvarı üzerinden güneye, XXXX doğru devam ederken, XXXX Genel Müdürlüğü tesisleri geçildikten hemen sonraki kavşaktan XXXXX dönülüp, ilk sola, XXX dönüldüğünde, soldan üçüncü parsel üzerinde yer almaktadır. Bölge, XXX ilçesinin yerleşik kent alanının güneydoğusunda, XXXX köşkü, XXX ve XXX Mahalleri ile üst gelir grubunun tercih ettiği, son zamanlarda yapılan ve devam eden konut projeleri ile prestiji daha da artan XXX semti arasında kalan bölgede yer almaktadır. XXX Mahallesi, çoğunlukla büyük şirketlerin ofis merkezleri olarak kullanılmaktadır. Bölgenin XXX Bulvarı na yakın olan bölümlerindeki yapılar işyeri, daha uzakta olan bölgeler ise daha çok konut (villa) amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çevredeki yapılaşma, özellikle son 5-10yıllık periyotta gelişmiş olup, genellikle büyük şirketlerin ofis merkezleri olarak kullandığı binalar ile lüks villalardan oluşmaktadır. Çevrede, genellikle 2 katlı ticari kullanımlar, villalar, büyükelçilik binaları, boş parseller ve az da olsa gecekondular yer almaktadır. Bölgede, gayrimenkulün bulunduğu kısmın doğu ve kuzey yönleri, dik eğim sonrasındaki vadiye bakmakta olup, geniş manzara vardır. Bölgenin arazi yapısından dolayı, taşınmaz gibi, bazı binalar 3-4 bodrum katlı olarak inşa edilmiştir. Altyapı hizmeti tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgenin güneydoğusunda XXX konut projesi başlamış olup, bölgede daha da canlılık yaratması beklenmektedir. XXX yaklaşık 8, XXXyaklaşık 10 km uzaklıktadır. ANA TAŞINMAZA AİT BİLGİLER YAPI TARZI YAPI SINIFI İNŞAAT BİTİM TARİHİ KAT DAĞILIMI

5 Ayrık IV-A (Ruhsata göre III-B) Devam etmektedir. Projeye göre: 3 Bodrum Kat + Zemin + 1. Kat + Çatı Katı Fiili durum: 4 Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Kat + Çatı Katı Ana gayrimenkul, 387 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, ayrık nizam, betonarme yapı biçiminde inşa edilmekte olan ve inşasının son aşamasında gelmiş olan ofis binasıdır. Taşınmazın bulunduğu bina, onaylı mimari projesine göre 3 bodrum, zemin, 1 normal kat ve çatı katlı olup, fiili durumda, eksi kotta 1 bodrum kat daha eklenmiş, kat alanlarında büyümeler yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda proje ve fiili durum arasındaki farklar detaylandırılmıştır. PROJEYE GÖRE FİİLİ DURUMA GÖRE Kat Brüt Alan (m2) Kullanım Kat Brüt Alan (m2) Kullanım(*) 4.Bodrum - 4.Bodrum 366 su deposu, hidrofor, oyun alanı, depo, elektrik, personel soyunma odası, duş- WC, genel arşiv 3.Bodrum 246 su deposu, kapalı otopark, yangın güvenlik holü 3.Bodrum 377 yemekhane, mutfak, VIP yemek odası, ofisler, seminer odası, WC'ler 2.Bodrum 243 açık otopark 2.Bodrum m2 teras ofisler, muhasebe bölümü, mutfak, WC'ler 1.Bodrum adet büro 1.Bodrum 285 ofisler, toplantı odası, mutfak, WC'ler Zemin adet büro, giriş holü, bekleme holü Zemin 140 giriş, bekleme ve karşılama bölümleri ile teknik müdür odası 1.Kat adet büro ile WC'ler 1.Kat 184 müdür ve genel müdür odaları ile WC'ler Çatı Katı m2 teras çatı arası Çatı Katı m2 teras toplantı odası ve VIP Odası TOPLAM m2 teras TOPLAM m2 teras (*) Fiili durum kullanımları, inşaatı devam eden binada, uygulama projesinden alınan ve olması planlanan kullanımlardır. Taşınmazın değerleme gününde inşaatı devam etmek olup, eksik imalat olarak, ofis ve bodrum kattaki teknik hacim bölümlerinin zemin kaplamaları, elektrik aksesuarları, vitrifiye ve armatürler ile kapılar ve ofis bölümlerinde yapılması planlana, alçıpan ya da cam bölme halindeki ayırıcı duvarlardır. Taşınmazın için ıslak hacimlerde zeminler seramik ve duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Merdiven hollerinde zeminler mermer, merdivenlerde zeminler granit kaplıdır. Binada asansör bulunmakta olup, tüm aksamı monte edilmiştir. Binada bazı bölümlerde kalorifer bulunmakta olup, bu bölümlerde ısınmanın doğalgaz-kombi sis temi ile yapılması planlanmıştır. Genel olarak binanın büyük bölümünde havalandırma tesisatı yapılmış olup, ısınma ve soğutma büyük ölçüde bu sistem üzerinden sağlanacağı bilgisi alınmıştır. Kaliteli inşaat malzemesi ve işçilikle inşa edilmiş binanın dış cephesi alüminyum giydirme cephedir. Arka cephede 2. Bodrum kat zemin kat görünümündedir. Bu katta itibaren vadi manzarası başlamakta olup, arka parsele bina yapılması durumunda manzaranın sadece üst katlarda olabileceği tahmin edilmektedir. Binada projede görülen bodrum katlardaki otopark ve oto asansörü yapılmamış olup, binanın iki yanında yaklaşık 3 araçlık açık otopark alanı vardır. BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT BİLGİLER Kat irtifakı kurulmamıştır. KULLANIM AMACI Akaryakıt Arsa AVM Büro Depo Dükkan Eğitim Eğlence

6 Konut Küçük Sanayi Küçük Turistik Tesis x Sağlık Sanayi Tarım Alanı Tarım/ Hayvancılık Turistik Tesis BİNANIN MEVCUT TESİSATI Elektrik Su Doğalgaz Isıtma Sistemi Güvenlik Asansör Otopark x x x x Kombi Merkezi Soba x x x Diğer DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-SONUÇ VE KANAAT DEĞERLEME UZMANININ KANAATİ VE TAŞINMAZIN SATIŞ KABİLİYETİ : SATILABİLİR ALICISI AZ/ÖZEL SATIŞI ZOR SATILAMAZ x DEĞERLEME UZMANININ KANAATİ: Taşınmaz belli bir alıcı kitlesine hitap edeceğinden satış kabiliyeti açısından ALICISI AZ niteliktedir. Taşınmazın proje dosyasında iskan başvurusuna ilişkin cevap yazısı bulunamamış olup, proje harici imalatlardan dolayı iskan alma aşamasında problem yaşanması riski vardır. Taşınmaz üzerinde tapu iptal davası olduğu XXXXXX Belediyesindeki dosyasında görülmüş olup, davanın sonucuna ilişkin bilgiye ulaşılamamıştır. Avukatlarca davanın sonucunun araştırılması gerektiği görüşündeyiz. Değerleme, taşınmaz üzerinde hukuksal sorun bulunmadığı kabulüne dayalı olarak yapılmıştır. Proje ve ruhsattaki alan üzerinden yasal durum değeri, fiili durumdaki hali üzerinden de mevcut durum değeri verilmiştir. İnşaat maliyeti hesaplamasında değerleme günündeki inşaat seviyesi için maliyet hesaplanmış olup, inşaat tamamlanınca maliyetin artacağı düşünülmektedir. Değerlemede taşınmaz mal içindeki her türlü taşınabilir imalatlar, makine ve aksamları ile teçhizat değerleme dışı tutulmuştur.

7 Yukarıda nitelikleri yazılı gayrimenkullerin tamamı, yerinde yapılan inceleme sonucu bulunduğu mevkii kullanış maksadı ve durumu göz önüne alınarak bugünkü SATIŞ rayiçlerine göre; YASAL DURUM DEĞERİ Arsa Değeri: 387m2 x XXXXXXTL/m2 Bina Değeri: 1046 m2 x XXXXXXTL/m2 Kar/Zarar Dışsal Etken TOPLAM DEĞER MEVCUT DURUM DEĞERİ Arsa Değeri: 387m2 x XXXXXXXTL/m2 Bina Değeri: 1807 m2 x XXXXXXTL/m2 Kar/Zarar Dışsal Etken TOPLAM DEĞER Söz konusu taşınmazlara tarafımızdan yasal durum değeri olarak toplam TL (XXXXXXXXTürkLirası), mevcut durum değeri olarak TL (XTürkLirası) değer tahmin ve takdir edilmiştir. İş bu rapor, herhangi bir taahhüdü tazammum etmemek kaydıyla, 2 nüsha olarak XX.XX.XXXX tarihinde tarafımızdan tanzim edilmiştir. Değerleme, taşınmaz mal ile ilgili hukuksal bir sorun bulunmadığı kabulüne dayalı olarak yapılmıştır. İşbu rapor, alım-satıma konu taşınmazın piyasa değerinin tespiti amaçlı olarak düzenlenmiş olup, teminat, SPK mevzuatı veya diğer amaçlar doğrultusunda kullanılamaz. Rapor SPK Tebliğleri kapsamı dışında hazırlanmıştır. XXXX TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. Değerleme Uzmanı XXXX Şehir Plancısı / Mimar Gayrimenkul Değerleme Uzmanı SPK Lisans No: 4XXX7 Sorumlu Değerleme Uzmanı-Yön.Krl.Bşk. XXXXX Harita / İnşaat / Ziraat / Makine Müh. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Lisans No: 4XXX2 EKLER : 1. Fotoğraflar, 2. Tapu Kaydı Fotokopisi, 3. Mimari Proje, 4. Yapı Ruhsatı 5. Kadastro Haritası 6. Belediye dosyasındaki yazışmalar PİYASA ARAŞTIRMALARI: EMSAL 1 Taşınmazın yanındaki 10 no lu parsel üzerindeki, 316 m2 arsa üzerindeki 835 m2 kapalı alanlı bina geçen sene TL den icradan satışa çıkmıştır. Yapılan piyasa araştırmasında, emsalin iskan problemi olduğu ve TL civarında satıldığı öğrenilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz, yan parsele göre yola cephesinin daha fazla olması nedeniyle daha şerefiyelidir. Ayrıca emsal, taşınmaza göre 3-4 yıl daha önce yapılmıştır. EMSAL 2 Satılık Bina, XXXX Emlak: 0 XXXXXXX

8 Taşınmazla Aynı Adada, XXXXX No lu Parsel Üzerindeki 500 M2 Arsa, 2000 M2 Kapalı Alana Sahip, XXXXX Caddesi, XXXXX Sokak ve XXXXXX no lu Sokağa cepheli köşe konumlu, içi benzer özelliklerde olan komple bina $ dan satılıktır. Taşınmaz farklı emlakçılardan da satılık olup, bu ilanda $ istenmektedir. Emlak ile yapılan görüşmede, emsalin en son $ dan (~ TL) satılabileceği beyan edilmiştir. Emsal konumu itibariyle taşınmazdan daha şerefiyeli konumdadır. EMSAL 3 XXXXXX Emlak: 0 XXXXXXXX Emlak yetkilisi ile yapılan görüşmede, bölgede XXXXXX Caddesi üzerinde, son arsalardan birini m2 si 4000TL den sattığı beyan edilmiştir. Emsal, konum olarak taşınmaza göre çok daha şerefiyeli konumdadır. Emlak yetkilisi, bölgede son arsa olması, YENİ XXXXX yapılması ile bölgede fiyat artışı olacağı beklentisi ile arsanın piyasanın en tepe noktasındaki değer ile de satıldığını beyan etmiştir. EMSAL 4 Sahibinden Satılık Arsa: XXXXXXX Taşınmazın arka sırasında XXX m2 alanlı, aynı imar koşullarına sahip arsa için, X no lu parsel için pazarlıklı TL istenmektedir. Mal sahibi ruhsat-proje ve gerekli izinler için tl arası para harcanmış olduğunu istenen fiyatın içinde bu harcamaların da yer aldığını beyan etmiştir. Emsal, konum olarak taşınmazın arkasında kalması, eğimden taşınmaz kadar fazla kot sahibi kazanamayacağından taşınmaza göre şerefiyesi düşüktür TL ( TL) x 0,80 (pazarlık payı) x1,15 (şerefiye farkı)/576 = ~2000TL/m2 EMSAL 5 Sahibinden Satılık Arsa: 0 XXXXXXX Taşınmazın arkasındaki XXX m2 alanlı X no lu parsel için pazarlıklı TL istenmektedir. Emsal, konum olarak taşınmazın arkasında kalması, eğimden taşınmaz kadar fazla kot sahibi kazanamayacağından taşınmaza göre şerefiyesi düşüktür TL x 0,90 (pazarlık payı) x1,15 (şerefiye farkı)/300= ~2.250TL/m2 EMSAL 6 Sahibinden Satılık Komple Bina: 0 XXXXXXX Taşınmazın bulunduğu bölgede XXX Sokak ta köşe başında yer alan yaklaşık 500 m2 arsa, m2 kapalı alanlı, katlar açık ofis şeklinde bölme yapılmamış haldeki komple bina, TL den kiralık, TL den de pazarlıklı satılıktır. Yapılan piyasa araştırmasında taşınmazın uzun süredir satılık olduğu ve istenen fiyatın yüksek olduğu öğrenilmiştir.

9 MALİYET KARLILIK BASİT PROJE GELİŞTİRME ÖRNEK TABLOSU Kat Karşılığı XX% Yapı Birim Maliyeti Daire Toplam Değeri Arsa Alanı XX00 XX Alanı Adedi m2 birim Fiyatı TAKS 0,XX Proje Maliyeti XX XXX XX00 KAKS 0 Daire Toplam Değeri Ruhsat Alanı Toplam Ciro Dükkan (Konut + Ticari) Arsa Sahibine Düşen Değeri Alanı Adedi m2 birim Fiyatı Proje Süresi 8 0,00 0,000 0,00 YTL Proje Riski XX% Dükkan Toplam Değeri Finansman Maliyeti XX% 0,00 YTL Arsa Değeri Dükkan Var mı? HAYIR Arsa M2 birim Fiyatı Kat Karşılığı Yöntemine Karlılık Oranı Müteahhite maliyet Müteahhit Geliri Kar /Zarar Karlılık Oranı Arsa Satın Alınması Suretiyle Karlılık Oranı Arsayı satın alarak proje bedeli Müteahit karı Karlılık Oranı

10 ĞRAFLAR EK BELGELER (5 sayfa)

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ'NDE YER ALAN 1 ADET ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE 1 ADET ARSANIN 24811/30000 HİSSESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 DGS-1410001 GEBZE (GEBZE CENTER

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5441 ADA 12 PARSEL ÜZERİNDEKİ 1, 2, 3 VE 4 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN OLUŞAN BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ATA-1410002

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Dükkan Şişli, İSTANBUL 29 Aralık 2014 Rapor No: 2014/SGYO/01 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ EYÜP İLÇESİ'NDE YER ALAN 247 ADA 56 PARSEL ÜZERİNDEKİ TESİS GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGY-1410008 EYÜP RAPOR BİLGİLERİ SÖZLEŞME TARİHİ 01.12.2014

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ,KILIÇALİ MAHALLESİ 57 ADA,14 PARSELDE YER ALMAKTA OLAN 10 KATLI BETONARME KARKAS BİNA VASIFLI TAŞINMAZIN DEGERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA

DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA DEĞERLEME RAPORU Ankamall AVM ve Crowne Plaza Otel, ANKARA 31 ARALIK 2010 Rapor No: 2010/TGYO/06 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN MY TOWN ISPARTAKULE BÜNYESİNDEKİ 16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM REEL GAYRİMENKUL

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ' NDE YER ALAN 524 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ HAYATTEPE KONUT PROJESİ & METRO GROSS MARKET GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410006

Detaylı

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, KAYHAN MAHALLESİ, 4306 ADA, 1 PARSEL (ÜNLÜ CADDE, NO:2, KAYHAN MAHALLESİ OSMANGAZİ/BURSA) BURSA HALK BANKASI ŞUBESİ BURSA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN;

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN; T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.05.2012 R. No: 2012E12 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ NDE TRAKTÖR VE MOTOR FABRİKASI ISO9001:2008 FS 5O9685 SELÇUKLU / KONYA RAPOR NO:

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FATİH İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN SİNPAŞ GYO AVANGARDEN BÜNYESİNDEKİ 6837 PARSELDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM 6787 PARSELDE 1 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM, 6838 VE 6785

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ'NDE 299 ADA 29 PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN BİNADAKİ 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM (1 ADET ASMA KATLI DEPOLU DÜKKAN VE 3 ADET BÜRO) GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE YER ALAN 4 PAFTA 4978 PARSEL ÜZERİNDEKİ T.İŞ BANKASI A.Ş. GÜNEŞLİ OPERASYON MERKEZİ (4 İŞLEM) BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.08.2012 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 15.08.2012 (*) Değerlenen

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KÂĞITHANE-MERKEZ 2012_300_31 6868 ADA 1 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5405 ADA 13 PARSEL ÜZERİNDEKİ BODRUM + ZEMİN + 3 NORMAL KAT + ÇATI KATINDAN OLUŞAN 6 KATLI BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-003 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 07.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı