Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union."

Transkript

1 Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union.

2 - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler içindeki rollerini geliştirmektir. TACSO yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmaları ve verdiği destekler yolu ile, güçlenmiş bir sivil toplum ile sivil toplumun gelişimine olanak veren bir çevre ve kültür oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union.

3

4 3 TACSO Projesi Nedir Hırvatistandaki STK ların Görünürlüğü ve Kamu Algısı 2012 Anket Sonuçlarının Sunumu, Zagreb, Hırvatistan, Eylül 2012 Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO 1) Projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilerek, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında bulunan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova*, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye deki sivil toplum kuruluşlarına teknik destek sağlamak amacıyla Ağustos 2009 ile Ağustos 2013 tarihleri ( 2011 yılında aldığı 2 yıl süreli uzatma ile) arasında uygulanmıştır. Projenin ikinci uygulama dönemi (TACSO 2 Projesi) Eylül 2013 te başlamış olup, Ağustos 2017 tarihine kadar uygulanacaktır. TACSO 2 ilk uygulama döneminde olduğu gibi, İsveç te bulunan SIPU International AB liderliğinde oluşturulan yeni bir konsorsiyum ile yürütülecektir: Ecorys International-Hollanda, Sivil Toplum Geliştirme Derneği (SMART)-Hırvatistan Uluslararası STK Eğitim ve Araştırma Merkezi (INTRAC)-İngiltere Yerel Kalkınma için Ortaklar Vakfı (FPDL)-Romanya Euclid Ağı-İngiltere * İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; ve BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ve ICJ nin Kosova bağımsızlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile uyumludur. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

5

6 5 Uluslararası Yerel Demokrasi- Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi Konferansı, Pristina, Kosova, 15 Mayıs 2013 TACSO, henüz AB üyesi olmayan ülkelerde STK'lara destek sağlayan bir AB mekanizması olan Sivil Toplum Aracı (CSF) nın bir parçasıdır. STK lar ülkelerindeki katılım sürecinin anahtar aktörleri olarak AB için önemli bir rol oynamaktadırlar. CSF nin hedefi; STK ların güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin artmasını sağlamaktır. TACSO Projesi bu bağlamda STK lara kapasite geliştirme desteği vermiş ve sivil toplumun gelişimine olanak veren bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. TACSO Projesi 30 u aşkın profesyonel çalışanı ile, Sivil Toplum Kuruluşları na ( STK) TACSO 1 ekibi ile doğrudan iletişime geçerek destek alma imkanı sağlayan yardım masaları, düzenlediği eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, sınır-ötesi etkinlikler ile yerel ve bölgesel düzeydeki çalışma ziyaretleri yoluyla sivil toplum için önemli pek çok konunun tartışılmasını sağlamanın yanısıra STK ların da yeni ortaklıklar ve ağlar kurmasına olanak vermiştir. Ayrıca TACSO web sayfası,www.tacso.org üzerinden, Proje ve sivil topluma ilişkin bilgiler de paydaşlarla paylaşılmıştır. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

7

8 7 IPA Sivil Toplum Aracı( CSF) ve TACSO 2 Ulusal Danışma Kurulu (UDK) Konferansı, Pristina, Kosova, Ekim 2011 TACSO 2, bölgesel bir ofis ve ülke ofisleri ile, ilk uygulama dönemine benzer bir yapılanmayla sürecektir. Hırvatistan, Temmuz 2013 itibariyle resmen AB üyesi olduğundan, artık projenin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde kapsadığı ülkelerden biri değildir. TACSO 2, son dört yıldır çalıştığı konulara ek olarak, faaliyetlerini dört temel konu üzerinden şekillendirecektir: 1. Proje ülkelerinde demokratikleşme ve katılım süreçlerinde sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi; 2. Sivil toplumun görünürlüğünün arttırılması; 3. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli yeni kaynak yaratmaya yönelik strateji ve yaklaşımların geliştirilmesinin desteklenmesi; 4. Sivil toplumun içinde varlık gösterdiği yasal ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi. TACSO 2 süresince, projenin sorumluluk alanına eklenen iki yeni konu; İnsandan İnsana ( P2P) Programı ve TACSO hizmetlerinin kademeli olarak bir ulusal kaynak kuruluşa aktarılmasıdır. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

9 8 İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşeni, Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye deki STK ların, Avrupa Birliği Kurumları nı ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK larla toplantılarda bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar ve ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yönelik olanaklar yaratır. Eylül 2013 itibariyle TACSO, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü desteği ile İnsandan İnsana Programı etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve takip toplantılarının düzenlenmesine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmiştir. TACSO İnsandan İnsana Programı bileşeni, sivil toplum tarafından belirlenen öncelikler ve konu başlıkları tarafından yönlendirilmektedir. İnsandan İnsana Programı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve istişareler sürdürülerek, bölgede sivil toplumu desteklemek için geliştirilen Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) kapsamındaki diğer girişim ve inisiyatiflerin öncelikleri ile bir arada değerlendirilecek ve sinerji yaratacak şekilde uygulanacaktır. TACSO hizmetlerinin ulusal bir kurum veya kuruluşlara (Kaynak Kuruluşlar) aktarımı, TACSO 2 nin ilk faaliyet yılının bitimini takiben başlayacaktır. Bu kaynak kuruluşun, TACSO nun hizmetlerini ve uzmanlığını kademeli olarak devralarak, TACSO nun dört yıllık uygulama döneminin sonunda, bölgedeki STK ların teknik destek almak için başvuracağı ana merkez konumuna gelmesi planlanmaktadır. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

10 9 TACSO 2 Gelecek Faaliyetler Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde gerçekleştirilecek İnsandan İnsana (P2P) Programı faaliyetleri, Bölgedeki STK ları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile STK ların ve çalışmalarının görünürlüğüne dair bilgilendirme toplantıları, Kapasitesi düşük, daha küçük STK lara yönelik eğitim programları, TACSO faaliyetlerini devralmak üzere belirlenecek Ulusal Kaynak Kuruluş çalışanlarına yönelik, kapasite geliştirmeye ilişkin eğiticinin eğitimi programları, Farklı konularda birden çok ülke arasında ilişki kurmayı, ortaklığı ve işbirliğini kolaylaştırmak ve desteklemek için; belirli tematik alanlarda, sektör içinde ya da sektörler arasında ağ ve ortalık kurmaya yönelik etkinlikler ve ülkeler arası etkinlikler, Sivil Toplum Aracı kapsamında İnsandan İnsana (P2P) Programının uygulamasına ilişkin izleme faaliyetleri. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

11

12 11 TACSO 1 Sayılarla Proje ülkelerinde bulunan Ulusal Ofislerin Yardım Masaları na telefon veya e-posta yoluyla civarında soru sorulmuş, in üzerinde STK, Yardım Masaları tarafından desteklenmiştir. Hırvatistan ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen Panona Festivali, Eylül 2012 Fotoğraf Creative Development Waterfall ( Slap) Derneği nin izniyle kullanılmaktadır i aşkın kişi 600 ün üzerinde eğitim, çalıştay ve bilgilendirme toplantılarına katılmıştır. Katılımcılar, bu etkinliklerin konu başlıkları hakkında gerekli bilgi, araçlar, yöntemler ve becerileri edinmenin yanısıra, ağlar ve ortaklıklar kurarak, eylem planı ve stratejiler geliştirerek, açık çağrılara başvurarak, projeler geliştirip fonlar alarak somut sonuçlar da elde etmişlerdir. Kapasite geliştirme çalışmalarına ek olarak, 10 un üzerinde rehber kitap ve sekiz dile çevrilmiş 5 adet eğitim kitapçığı geliştirilmiştir. TACSO web sayfası, in üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmiş ve 1.7 milyon kez görüntülenmiştir. TACSO nun e-posta iletişim listeleri ise i aşkın e-posta adresine bilgi ve yayınların iletilmesini sağlamıştır. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

13 12 TACSO 1 Başarılar TACSO bölgesel düzeyde adil, tarafsız ve şeffaf bir proje olarak tanınmış ve bir marka olmayı başarmıştır; Bölgesel düzeyde STK ların birbirleriyle, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliğini güçlendirmiştir; Eğitimler, çalıştaylar ve benzer etkinlikler vasıtasıyla STK'lar için kapasite geliştirme imkanları sağlamıştır; Bölgedeki yaklaşımların uyumlu hale gelmesi, bölgede gelişmelere ilişkin kıyaslamanın mümkün olması için anahtar dönüm noktalarında ortaklaşılmasına katkıda bulunmuştur; Ağlar ve ortaklıklar kurulmasını teşvik ederek buna yönelik destekler sağlamıştır; Bölgesel ve ulusal düzeyde etkinliklerle, politika değişikliklerinin tartışılmasına olanak vermiştir. S i v i l To p l u m K u r u l u ş l a r ı i ç i n T e k n i k D e s t e k

14 Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. İletişim Bilgileri: Bölgesel Ofis Potoklinica Sarajevo Bosna Hersek Sehit Halil Ibrahim Cad. 55/3 Istinye, Istanbul Türkiye Arnavutluk Ofisi Rr Donika Kastrioti, Kotoni Business Centre, K-2 Tirana Bosna Hersek Ofisi Obala Kulina Bana 2/ Sarajevo Kosova Ofisi Str. Fazli Grajqevci 4/a Pristina Makedonya Ofisi Ul. Jurij Gagarin 31B/ Skopje Karadağ Ofisi Dalmatinska Podgorica Sırbistan Ofisi Bul. Arsenija Čarnojevića 82, stan Novi Beograd Türkiye Ofisi Tunalı Hilmi Caddesi Çığır sokak No: 92/17 Kavaklıdere / Ankara Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayının içeriği tamamen TACSO Projesi nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (YADİM)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (YADİM) Bülten No:2010/004 Değerli Araştırmacılarımız, Mevcut çağrılar ve duyurular hakkında bilgiye erişiminizi kolaylaştırmak ve üniversitemizde süregelen faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA Ministria për komunitete dhe kthim / Ministarstvo za zajednice i povratak / MINSTRY OF

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası Genişlemeyi Anlamak Avrupa Birliği nin genişleme politikası Önsöz tarak Avrupa ekonomisini daha da güçlendirmiştir. Günümüzde AB, dünyanın en büyük ekonomi alanıdır. Çünkü daha geniş bir iç pazar ve yeni

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı