Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir"

Transkript

1 DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER in amaçları arasında mobilya aksesuar sanayicilerinin birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, sektörün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya aksesuar sanayicileri sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi bulunmaktadır. ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ Madde 4 Mobilya Aksesuar İmalatçıları Derneği MAKSDER tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda ve bunları gerçekleştirebilmek maksadı ile 4.1 Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla gerekli fırsat ve zeminleri oluşturur, 4.2 Dernek merkezinde çalışmaları kurumsal bir bütünlük içerisinde organize bir biçimde yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personeli istihdam eder, yer kiralar ve tefriş eder, 4.3 Konusuyla ilgili bilimsel akademik raporlar, istatistikî çalışmalar, çeşitli incelemeler ve pazar araştırmaları yaptırır, 4.4 Dernek amaçları doğrultusunda tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirir ve bunun için gerekli tüm mecraları kullanır ve web sitesi hazırlar, 4.5 Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum, yayın ve organizasyonlarla ilişkiler kurar, 4.6 Dernek merkezinde kitaplık kurar, ulusal ve uluslararası alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yayınlarından ve ilgili literatürden oluşan bir arşiv oluşturur, 1

2 4.7 Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, gezi, piyango, yarışma, yemek, çay, konser, konferans, seminer, panel vb. toplantılar düzenler, 4.8 Dünya gündemini ve global gelişmeleri yakından takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çalışmalar gerçekleştirir, 4.9 Türkiye yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tanıtır, bunun için yönetim tarafından bir dış ilişkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir, 4.10 Üye kuruluşlara yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapar, düzenleyeceği ya da düzenleteceği bu kursları basarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika verir, 4.11 Üyeleri arasında fikir alışverişi yapmak, gerekli yakınlaşmayı sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek ve dernek üyelerinin bos zamanlarını değerlendirmesini sağlamak amacıyla lokal açar, işletir ya da işlettirir, 4.12 Derneğin amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla iktisadi işletmeler kurar ve yönetir ya da yönettirir, 4.13 Benzer amaçlı derneklerle, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkiler kurarak dayanışmayı sağlar, 4.14 Dernek adına gayrimenkul edinir, gayrimenkul inşa eder ve her türlü nakil vasıtaları satın alır, 4.15 Sağlanan karı üyelerine paylaştırmadan, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmamak şartıyla üyelerin, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım sandığı kurar, 4.16 Dernek amaç ve çıkarları doğrultusunda, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sosyal, siyasal ve kültürel kurumlara destek olur, ilişkiye geçer, yardım eder ve yardım alır, 4.17 T.C Sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar 4.18 Fuarlar organize eder, yurtiçi ve dışında fuarlara katılır Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlar, 4.20 Üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin is etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır. Gerektiğinde yasal yollara başvurur Alt komiteler oluşturarak bu komiteler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular. 2

3 4.23 Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, isletebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir Gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi isletmeler, yardımlaşma sandığı eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve bos zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve isletir Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile Ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla iliksi kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir Mobilya aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikaları konusunda gerekli çalışmaları yapar Yurtiçi ve yurtdışında haksız rekabete karşı üyelerinin haklarını korur ve bu amaçla yasal merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunur. DERNEĞİN AMBLEMİ Madde 5 Derneğin amblemi, biçim ve renkleri yönetim kurulunca tespit edilerek ve tescili Valilik katında yapılır. Üye kuruluşlar, yönetim kurulundan aksine bir karar çıkmadığı sürece, derneğin amblemini yalnızca web siteleri, fuar stantları, katalog, broşür, CD, antetli kâğıt, zarf, kartvizit ve çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına vereceği ilanlar gibi benzeri medya ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilirler. Dernek ambleminin değeri ve bütünlüğünü korumak amacıyla, onu üye olmadan ya da üye olduğu halde amaç dışı kullananlar hakkında gerekli cezai ve hukuki işlemler yapılarak, bu yanlış kullanmalardan ötürü kişi ve kurumların mağdur olmaları engellenerek hakları korunur. ÜYELİK TÜRLERİ Madde 6 Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. 6.1 Asıl üyeler; Türkiye de mobilya aksesuar üretimi işi ile uğraşan ve en az 2 yıldır sanayi odasına kayıtlı olan, ve en az 25 sigortalı çalışanı bulunan firmalar arasından dernek üyelik şartlarını yerine 3

4 getiren ve o yıl için Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemeyi kabul eden tüzel kişiler, yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılarak derneğe asil üye olurlar. Bu maddenin bir istisnası olarak, geçmişten bugüne sektöre verdiği hizmetler, vizyonu ve misyonu itibariyle derneğin oluşumuna sağladığı ve gelecekte sağlayacağı katkılar nedeniyle Ekin Tasarım Reklamcılık Ltd. Şti de asil üye sıfatıyla diğerleriyle eşit haklara sahip olarak kurucular arasında yer almıştır. Dernek üyesi tüzel kişiler, yönetim kurul başkanları veya yazılı olarak derneğe bildirerek görevlendirecekleri 18 yasını bitirmiş veya mahkeme kararı ile ergin kılınmış, kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmayan, kötü şöhretle tanınmayan, dernek kurma hakkına sahip, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan gerçek kişiler tarafından dernekte temsil edilirler. Derneğe yazılı olarak bildirilen bu kişiler, yine firma tarafından aksi yeniden yazılı olarak belirtilene kadar o tüzel kişiliği dernek nezdinde temsil etmeyi sürdürürler. Derneğe üye olacak firmaların son 5 yıl içerisinde devlet kurumları, bankalar ya da üçüncü şahıslarla ilgili herhangi bir cezai yükümlülüğünün ve meslek ahlak ve ilkeleri açısından olumsuz sicillerinin bulunmaması gerekmektedir. Özellikle yerli üreticiler tarafından gerçekten tasarlanmış olan hiçbir ürün, katalog, broşür, ambalaj, web sitesi vb.ni kopya etmemiş veya satışını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. Firmalar derneğe üye olmalarıyla birlikte bu tür faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. 6.2 Fahri Üyeler; Şahsiyetinden veya derneğe bağlılığından kıvanç duyulan Derneğe yardım amacı ile aynı ve nakdi yardımda bulunan ya da önemli katkılarda bulunan kişilere iki asıl üyenin teklifi ve yönetim veya genel kurul kararı ile fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak; çoğunluğa dahil edilmezler, organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edilebilirler. Yönetim kurulunca fahri başkanlığına getirilebilir, isterlerse aidat öderler. ÜYELİK HAKLARI Madde 7 Hiçbir kurum ve kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her tüzel ya da fahri üye istifa hakkına haizdir. İstifa yazılı dilekçe ile olur. Her tüzel üyenin bir oy hakkı vardır. Temsilcisi tarafından bizzat kullanır. ÜYELİK İŞLEMLERİ Madde 8 Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir. 8.1 Dernek üyesi olmak isteyen aday tüzel kişilikler, Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formu nu doldurup, Dernek merkezine yazılı olarak sunarlar. 4

5 8.2 Dernek yönetim kurulu üyeleri, kendilerini gerekli tüm masrafları karşılayarak davet edecek olan aday firma hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve gerekli kriterleri yerine getirip getirmediği hakkındaki raporu merkeze ilettikten sonra, Dernek Yönetim kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 8.3 Aday firmanın üyeliğe kabul edilmesi üzerine merkez tarafından kayıt işlemleri yapılarak giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ ve ÜYELİKTEN AYRILMA Madde Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almadan derneği vecibe altına sokanlar temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 9.2 Aidatını belirtilen dönemler içerisinde ve haklı neden olmaksızın ödemeyenlere verilen zaman içinde aidatını ödemesi için yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içerisinde aidat borcunu vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. 9.3 Her üye, kendi istediği zaman yönetim kuruluna bir ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılmak hakkına sahiptir. Bu tür üyelerin üye kayıt defterindeki kayıtları silinir. 9.4 Dernekten ihraç edilen üyelerin, ilk genel kurul toplantısında itiraz hakkı saklıdır. Dernekten çıkarılan veya çıkan üyeler, bağış, aidat ve dernek malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. 9.5 Dernek yönetim kurulu, üye hakkında gereken tüm araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, verilen karar yazılı olarak üyeye bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karsı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün için de dernek yönetim kurulu aracılığı ile kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve hükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir. 9.6 Ölen ya da firmasından ayrılan temsilcinin yerine üye tüzel kuruluş tarafından yeni bir temsilci atanır. ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ Madde 10 Üyelerin üyelikleri aşağıdaki durumlarda sona erer: 10.1 Üye tüzel kişiliğin iflası, işi bırakması ya da faaliyet sektörünü değiştirmesi 10.2 Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması 5

6 10.3 Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde Her üye kuruluş, üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatını derneğe zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu miktarlar genel kurul kararı ile artırılıp azaltılabilir Üyelik yıllık aidatı üyeler tarafından ortalama bir vade ile peşin ya da her ayın ilk 5 günü içerisinde 12 eşit taksitte ödenir. Yeni üyelerden ilk giriş aidatı ile ilk ayın aidatı peşin olarak tahsil edilir 11.3 Her üye tüzel kuruluş ve bu kuruluşun dernekteki temsilcileri, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karsı yükümlüdürler. Bunlar, dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim kurulu faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma, derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üye aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli hükümlülüklerdir. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 12 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir Genel Kurul 12.2 Yönetim Kurulu 13.3 Denetleme Kurulu GENEL KURUL Madde 13 Bir yıl önceki üye aidatını ödemiş asli üyelerin topluluğudur. Genel kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi, genel kurul yetkileri dâhilindedir. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 14 Genel kurul her yıl Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5 in yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamamış ise ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 6

7 GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI Madde 15 Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen ve bir örneği daha önce en büyük mülki amirine bildirilen hazırlar listesindeki adlarının karşısını imzalamak suretiyle toplantı yerine gelirler. Yapılan yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının varlığının tespiti halinde genel kurul, dernek başkanı tarafından açılır. Genel kurulu yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan ile iki kâtip üye seçilmek sureti ile başkanlık divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. GENEL KURULUN GÜNDEMİ Madde 16 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması çoğunluk kararı gerektirir. Gündemdeki maddelerin tertip sırası verilecek bir önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısı teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündem bu tertip sırasıyla görüşülür. Toplantı günü gündeme getirilen derneğin feshi ve tüzük tadili gibi önemli konuların yazılı olması gerekir veya tüzük tadiline ait metinlerin tüm üyelere dağıtılmasından onbeş gün geçmedikçe, genel kurul bir karar veremez. Ancak bu nedenle yapılacak müteakip toplantının günü de iki ayı aşamaz. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ Madde 17 Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi deki adları karsısına imza atmak sureti ile toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek başkanı ile genel sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır Genel kurul genel sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana açık oyla bir divan başkanı ve biri oy sayımından sorumlu olmak üzere iki kâtip seçilir Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı olarak görüşülmesini istediği gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması çoğunluk kararı gerektirir Dernek asıl üyelerinin genel kurulda bir oy hakkı olup bu oylar kurumu yazılı temsil yetkisine sahip kişiler tarafından kullanılır Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, ana tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır. Oylamaların yasada bir hüküm bulunmadığı hallerde açık ya da gizli yapılmasına genel kurul karar verir. 7

8 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ Madde 18 Genel kurulda yapılan seçimler sonucu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, şekli ve içeriği yönetmeliğe bağlı olarak, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ Madde 19 Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır; 19.1 Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusundaki amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde kararlar almak, dernek organlarını seçmek, 19.2 Gündem konuları ile toplantıda hazır bulunan üyelerin genel kurul tarafından görüşülmesini istediği konuları görüşüp karara bağlamak, asıl ve 5 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçmek asıl ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçmek Dernek tüzüğünü değiştirmek Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi, aynen veya değiştirerek kabul etmek Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek Derneğin feshine karar vermek Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek Uygulamada ve dernek tüzüğünde genel kurula yapılması yüklenilen diğer görevleri yapmak Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek yâda kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasını kararlaştırmak Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek. 8

9 19.17 Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat ve dernek üyeliğine giriş ödentisi miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek, YÖNETİM KURULU Madde 20 Yönetim kurulu, iki yıl için genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Sadece 2009 yılı Ocak ayına kadar görevde kalacak olan Kurucu Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmuştur. Derneği temsil etmek yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu bu yetkiyi kendi üyelerinden bir veya bir kaçına devredebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında, kendi arasında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üst üste beş kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer ve yerlerine yedek üyeler sırası ile göreve çağırılır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa dernek merkezinde veya yönetim kurulu başkanının önceden tespit edeceği yerde toplanır. Yönetim kurulunda görüşmelerin yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Yönetim kurulu alacağı kararları açık oylama sonucu tespit eder. Yönetim kurulunca alınan kararlar, noterlikçe onaylanan karar defterine islenir. Kararların altı üyelerce imzalanır. Karara karsı çıkan üye, muhalefetinin gerekçesini yazmak zorundadır. Aksi takdirde karara karsı olduğunu savunamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 21 Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir Yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak, 21.2 Derneği başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek, 21.3 Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak, 21.4 Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak Genel kurul toplantılarının tarihi, saatini, yerini ve gündemini saptamak üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak, 21.6 Gerekli gördüğünde yönetim ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Danışma kurulları Komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak Ortaklık, iktisadi isletme, sandık ve lokal kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek, 21.8 Dış denetim yaptırma kararı vermek. 9

10 21.9 Üyelik için yapılan başvuruların kabulüne veya reddine karar vermek Disiplin cezası isleyen üyelere gerektiğinde disiplin cezası vermek. DENETLEME KURULU Madde Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimi izleyen (3) gün içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sözcü seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az üç defa denetlenir, sonuç, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur Denetleme Kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılır, tavsiyelerde bulunabilir. Ancak oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu çalışmalarının tüzük hükümlerine göre yapılıp, yapılmadığını denetler. Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplanmasını ister. PARASAL HÜKÜMLER Madde 23 Çalışma dönemi "1 Ocak" ta başlar ve aynı yıl "31 Aralık" da sona erer. Her yılı kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında yönetim kurulu başkanının kararı ile aktarma yapılmaması zorunludur. Başkan ve yönetim kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkilileri gibi konuları genel kurulca aksine karar verilmedikçe ve her "çalışma dönemi bütçe yönetmeliği" oluşturulmadıkça yönetim kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir. Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Bunun için konunun genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 24 Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir Üyelerden ilk girişte alınan üyelik giriş ödentisi, 24.2 Üyelerden alınacak yıllık üye aidatı Dernekler Kanunu'nun 10. maddesine aykırı olmayan bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler, 24.4 Dernekçe yapılan lüzumlu evrak yayını, dergi ilanı, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanacak gelirler Dernek malları ile lokal tesislerden elde edilecek gelirler. 10

11 24.6 Banka faiz gelirleri Katkı payları Yardım toplama hakkındaki kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan gelirler Dernek üyelerinin derneğin araştırma ve tanıtımı çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardımlar. Giriş ödentisi ve aidatlar dışında kalan gelirler, gerçekleştiği tarihte, tahsil edilir. Giriş ödentisi ve aidatlar ise her Çalışma Dönemi Bütçesinde Genel Kurul kararı ile saptanır. GELİR VE GİDERDE USUL VE BORÇLANMA USULLERİ Madde Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir Dernek kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir Dernek harcamaları sarf belgesi ve faturaya istinaden yapılır. TAŞINMAZ MAL EDİNME Madde Dernek ikametgâh olarak ya da amaç ve faaliyetleri doğrultusunda taşınmaz mal sahibi olabilir Taşınmaz mal alımında, tapuya tescilinden bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER Madde 27 Dernek aşağıdaki defterleri tutar Üye kayıt defteri, 27.2 Gelen ve giden evrak defteri, 27.3 Yönetim Kurulu karar defteri, 11

12 27.4. Gelir ve gider defteri, Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, Demirbaş defteri, 27.7 Alındı belgesi, kayıt defteri. Bu defterlerin noterden tasdikli olması gerekir. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur. YASAL DEFTERLER Madde 28 Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden veya İl Dernekler Biriminden onaylı defterler tutulur Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödemeleri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları üyelerce imzalanır Gelen ve giden yazılar defteri: Derneğe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir. işlenir Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere 28.6 Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir Alındı Belgesi Defteri: Maliye Bakanlığının yönetmelik ve tebliğlerine göre kullanılan ya da kullanılacak Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile no.ları, verildiği kişiler, verildiği ile alındığı tarihler, ilgililerin imzaları işlenir. DİSİPLİN CEZALARI, SEBEPLERİ VE NETİCELERİ Madde Dernek tüzük, iç tüzük ve yönetmelikleri ile genel kurul kararlarına aykırı hareket etmek, Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini küçültücü söz ve davranışlarda bulunmak disiplin cezası almayı gerektirir Yönetim kurulunca; a) Uyarma b) Kınama c) Üyelikten ihraç. gibi disiplin cezaları verilebilir. 12

13 DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI Madde 30 Dernekler kanunu ile yönetmeliklerinin belirlediği defterler, noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik edilerek kullanılır. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 31 Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden çoğunluğunun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 oyu ile mümkündür. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kurulusundaki usule uygun olarak yapılır. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 32 Dernekler iç denetime esastır. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurumlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız kuruluşlarca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan, üyelerin görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye iliksilerin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması gibi konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirmek şartıyla yönetmelikler ve yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanabilir. Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaynakların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. DERNEĞİN FESHİ Madde 33 Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. TASFİYE İŞLEMLERİ Madde 34 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 13

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde I. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sağlık gereçleri üreten

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü lar Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin Adı Derneği adı lar Derneği olup kısa adı INTERACT dır Madde 2. Derneğin Merkezi Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Derneğin şubesi yoktur. Yönetim Kurulu kararı ile

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı