Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir"

Transkript

1 DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER in amaçları arasında mobilya aksesuar sanayicilerinin birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, sektörün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya aksesuar sanayicileri sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi bulunmaktadır. ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ Madde 4 Mobilya Aksesuar İmalatçıları Derneği MAKSDER tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda ve bunları gerçekleştirebilmek maksadı ile 4.1 Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla gerekli fırsat ve zeminleri oluşturur, 4.2 Dernek merkezinde çalışmaları kurumsal bir bütünlük içerisinde organize bir biçimde yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personeli istihdam eder, yer kiralar ve tefriş eder, 4.3 Konusuyla ilgili bilimsel akademik raporlar, istatistikî çalışmalar, çeşitli incelemeler ve pazar araştırmaları yaptırır, 4.4 Dernek amaçları doğrultusunda tanıtım ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirir ve bunun için gerekli tüm mecraları kullanır ve web sitesi hazırlar, 4.5 Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum, yayın ve organizasyonlarla ilişkiler kurar, 4.6 Dernek merkezinde kitaplık kurar, ulusal ve uluslararası alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yayınlarından ve ilgili literatürden oluşan bir arşiv oluşturur, 1

2 4.7 Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, gezi, piyango, yarışma, yemek, çay, konser, konferans, seminer, panel vb. toplantılar düzenler, 4.8 Dünya gündemini ve global gelişmeleri yakından takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çalışmalar gerçekleştirir, 4.9 Türkiye yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tanıtır, bunun için yönetim tarafından bir dış ilişkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir, 4.10 Üye kuruluşlara yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapar, düzenleyeceği ya da düzenleteceği bu kursları basarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika verir, 4.11 Üyeleri arasında fikir alışverişi yapmak, gerekli yakınlaşmayı sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek ve dernek üyelerinin bos zamanlarını değerlendirmesini sağlamak amacıyla lokal açar, işletir ya da işlettirir, 4.12 Derneğin amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla iktisadi işletmeler kurar ve yönetir ya da yönettirir, 4.13 Benzer amaçlı derneklerle, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkiler kurarak dayanışmayı sağlar, 4.14 Dernek adına gayrimenkul edinir, gayrimenkul inşa eder ve her türlü nakil vasıtaları satın alır, 4.15 Sağlanan karı üyelerine paylaştırmadan, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmamak şartıyla üyelerin, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım sandığı kurar, 4.16 Dernek amaç ve çıkarları doğrultusunda, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sosyal, siyasal ve kültürel kurumlara destek olur, ilişkiye geçer, yardım eder ve yardım alır, 4.17 T.C Sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar 4.18 Fuarlar organize eder, yurtiçi ve dışında fuarlara katılır Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar hazırlar, 4.20 Üyelerin eğitimi ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin is etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır. Gerektiğinde yasal yollara başvurur Alt komiteler oluşturarak bu komiteler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular. 2

3 4.23 Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, isletebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir Gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi isletmeler, yardımlaşma sandığı eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve bos zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve isletir Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile Ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla iliksi kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir Mobilya aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikaları konusunda gerekli çalışmaları yapar Yurtiçi ve yurtdışında haksız rekabete karşı üyelerinin haklarını korur ve bu amaçla yasal merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunur. DERNEĞİN AMBLEMİ Madde 5 Derneğin amblemi, biçim ve renkleri yönetim kurulunca tespit edilerek ve tescili Valilik katında yapılır. Üye kuruluşlar, yönetim kurulundan aksine bir karar çıkmadığı sürece, derneğin amblemini yalnızca web siteleri, fuar stantları, katalog, broşür, CD, antetli kâğıt, zarf, kartvizit ve çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına vereceği ilanlar gibi benzeri medya ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilirler. Dernek ambleminin değeri ve bütünlüğünü korumak amacıyla, onu üye olmadan ya da üye olduğu halde amaç dışı kullananlar hakkında gerekli cezai ve hukuki işlemler yapılarak, bu yanlış kullanmalardan ötürü kişi ve kurumların mağdur olmaları engellenerek hakları korunur. ÜYELİK TÜRLERİ Madde 6 Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. 6.1 Asıl üyeler; Türkiye de mobilya aksesuar üretimi işi ile uğraşan ve en az 2 yıldır sanayi odasına kayıtlı olan, ve en az 25 sigortalı çalışanı bulunan firmalar arasından dernek üyelik şartlarını yerine 3

4 getiren ve o yıl için Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemeyi kabul eden tüzel kişiler, yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılarak derneğe asil üye olurlar. Bu maddenin bir istisnası olarak, geçmişten bugüne sektöre verdiği hizmetler, vizyonu ve misyonu itibariyle derneğin oluşumuna sağladığı ve gelecekte sağlayacağı katkılar nedeniyle Ekin Tasarım Reklamcılık Ltd. Şti de asil üye sıfatıyla diğerleriyle eşit haklara sahip olarak kurucular arasında yer almıştır. Dernek üyesi tüzel kişiler, yönetim kurul başkanları veya yazılı olarak derneğe bildirerek görevlendirecekleri 18 yasını bitirmiş veya mahkeme kararı ile ergin kılınmış, kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmayan, kötü şöhretle tanınmayan, dernek kurma hakkına sahip, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan gerçek kişiler tarafından dernekte temsil edilirler. Derneğe yazılı olarak bildirilen bu kişiler, yine firma tarafından aksi yeniden yazılı olarak belirtilene kadar o tüzel kişiliği dernek nezdinde temsil etmeyi sürdürürler. Derneğe üye olacak firmaların son 5 yıl içerisinde devlet kurumları, bankalar ya da üçüncü şahıslarla ilgili herhangi bir cezai yükümlülüğünün ve meslek ahlak ve ilkeleri açısından olumsuz sicillerinin bulunmaması gerekmektedir. Özellikle yerli üreticiler tarafından gerçekten tasarlanmış olan hiçbir ürün, katalog, broşür, ambalaj, web sitesi vb.ni kopya etmemiş veya satışını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. Firmalar derneğe üye olmalarıyla birlikte bu tür faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. 6.2 Fahri Üyeler; Şahsiyetinden veya derneğe bağlılığından kıvanç duyulan Derneğe yardım amacı ile aynı ve nakdi yardımda bulunan ya da önemli katkılarda bulunan kişilere iki asıl üyenin teklifi ve yönetim veya genel kurul kararı ile fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak; çoğunluğa dahil edilmezler, organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edilebilirler. Yönetim kurulunca fahri başkanlığına getirilebilir, isterlerse aidat öderler. ÜYELİK HAKLARI Madde 7 Hiçbir kurum ve kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her tüzel ya da fahri üye istifa hakkına haizdir. İstifa yazılı dilekçe ile olur. Her tüzel üyenin bir oy hakkı vardır. Temsilcisi tarafından bizzat kullanır. ÜYELİK İŞLEMLERİ Madde 8 Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir. 8.1 Dernek üyesi olmak isteyen aday tüzel kişilikler, Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formu nu doldurup, Dernek merkezine yazılı olarak sunarlar. 4

5 8.2 Dernek yönetim kurulu üyeleri, kendilerini gerekli tüm masrafları karşılayarak davet edecek olan aday firma hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve gerekli kriterleri yerine getirip getirmediği hakkındaki raporu merkeze ilettikten sonra, Dernek Yönetim kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 8.3 Aday firmanın üyeliğe kabul edilmesi üzerine merkez tarafından kayıt işlemleri yapılarak giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ ve ÜYELİKTEN AYRILMA Madde Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almadan derneği vecibe altına sokanlar temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 9.2 Aidatını belirtilen dönemler içerisinde ve haklı neden olmaksızın ödemeyenlere verilen zaman içinde aidatını ödemesi için yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içerisinde aidat borcunu vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. 9.3 Her üye, kendi istediği zaman yönetim kuruluna bir ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılmak hakkına sahiptir. Bu tür üyelerin üye kayıt defterindeki kayıtları silinir. 9.4 Dernekten ihraç edilen üyelerin, ilk genel kurul toplantısında itiraz hakkı saklıdır. Dernekten çıkarılan veya çıkan üyeler, bağış, aidat ve dernek malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. 9.5 Dernek yönetim kurulu, üye hakkında gereken tüm araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, verilen karar yazılı olarak üyeye bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karsı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün için de dernek yönetim kurulu aracılığı ile kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve hükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir. 9.6 Ölen ya da firmasından ayrılan temsilcinin yerine üye tüzel kuruluş tarafından yeni bir temsilci atanır. ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ Madde 10 Üyelerin üyelikleri aşağıdaki durumlarda sona erer: 10.1 Üye tüzel kişiliğin iflası, işi bırakması ya da faaliyet sektörünü değiştirmesi 10.2 Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması 5

6 10.3 Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde Her üye kuruluş, üyelik giriş ve yıllık üyelik aidatını derneğe zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu miktarlar genel kurul kararı ile artırılıp azaltılabilir Üyelik yıllık aidatı üyeler tarafından ortalama bir vade ile peşin ya da her ayın ilk 5 günü içerisinde 12 eşit taksitte ödenir. Yeni üyelerden ilk giriş aidatı ile ilk ayın aidatı peşin olarak tahsil edilir 11.3 Her üye tüzel kuruluş ve bu kuruluşun dernekteki temsilcileri, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karsı yükümlüdürler. Bunlar, dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim kurulu faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma, derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üye aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli hükümlülüklerdir. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 12 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir Genel Kurul 12.2 Yönetim Kurulu 13.3 Denetleme Kurulu GENEL KURUL Madde 13 Bir yıl önceki üye aidatını ödemiş asli üyelerin topluluğudur. Genel kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi, genel kurul yetkileri dâhilindedir. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 14 Genel kurul her yıl Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5 in yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamamış ise ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 6

7 GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI Madde 15 Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen ve bir örneği daha önce en büyük mülki amirine bildirilen hazırlar listesindeki adlarının karşısını imzalamak suretiyle toplantı yerine gelirler. Yapılan yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının varlığının tespiti halinde genel kurul, dernek başkanı tarafından açılır. Genel kurulu yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan ile iki kâtip üye seçilmek sureti ile başkanlık divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. GENEL KURULUN GÜNDEMİ Madde 16 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması çoğunluk kararı gerektirir. Gündemdeki maddelerin tertip sırası verilecek bir önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısı teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündem bu tertip sırasıyla görüşülür. Toplantı günü gündeme getirilen derneğin feshi ve tüzük tadili gibi önemli konuların yazılı olması gerekir veya tüzük tadiline ait metinlerin tüm üyelere dağıtılmasından onbeş gün geçmedikçe, genel kurul bir karar veremez. Ancak bu nedenle yapılacak müteakip toplantının günü de iki ayı aşamaz. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ Madde 17 Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi deki adları karsısına imza atmak sureti ile toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek başkanı ile genel sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır Genel kurul genel sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana açık oyla bir divan başkanı ve biri oy sayımından sorumlu olmak üzere iki kâtip seçilir Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı olarak görüşülmesini istediği gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması çoğunluk kararı gerektirir Dernek asıl üyelerinin genel kurulda bir oy hakkı olup bu oylar kurumu yazılı temsil yetkisine sahip kişiler tarafından kullanılır Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, ana tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır. Oylamaların yasada bir hüküm bulunmadığı hallerde açık ya da gizli yapılmasına genel kurul karar verir. 7

8 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ Madde 18 Genel kurulda yapılan seçimler sonucu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, şekli ve içeriği yönetmeliğe bağlı olarak, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ Madde 19 Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır; 19.1 Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusundaki amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde kararlar almak, dernek organlarını seçmek, 19.2 Gündem konuları ile toplantıda hazır bulunan üyelerin genel kurul tarafından görüşülmesini istediği konuları görüşüp karara bağlamak, asıl ve 5 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçmek asıl ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçmek Dernek tüzüğünü değiştirmek Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi, aynen veya değiştirerek kabul etmek Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek Derneğin feshine karar vermek Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek Uygulamada ve dernek tüzüğünde genel kurula yapılması yüklenilen diğer görevleri yapmak Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek yâda kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasını kararlaştırmak Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek. 8

9 19.17 Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat ve dernek üyeliğine giriş ödentisi miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek, YÖNETİM KURULU Madde 20 Yönetim kurulu, iki yıl için genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Sadece 2009 yılı Ocak ayına kadar görevde kalacak olan Kurucu Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmuştur. Derneği temsil etmek yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu bu yetkiyi kendi üyelerinden bir veya bir kaçına devredebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında, kendi arasında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üst üste beş kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer ve yerlerine yedek üyeler sırası ile göreve çağırılır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa dernek merkezinde veya yönetim kurulu başkanının önceden tespit edeceği yerde toplanır. Yönetim kurulunda görüşmelerin yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Yönetim kurulu alacağı kararları açık oylama sonucu tespit eder. Yönetim kurulunca alınan kararlar, noterlikçe onaylanan karar defterine islenir. Kararların altı üyelerce imzalanır. Karara karsı çıkan üye, muhalefetinin gerekçesini yazmak zorundadır. Aksi takdirde karara karsı olduğunu savunamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 21 Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir Yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak, 21.2 Derneği başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek, 21.3 Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak, 21.4 Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak Genel kurul toplantılarının tarihi, saatini, yerini ve gündemini saptamak üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak, 21.6 Gerekli gördüğünde yönetim ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Danışma kurulları Komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak Ortaklık, iktisadi isletme, sandık ve lokal kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek, 21.8 Dış denetim yaptırma kararı vermek. 9

10 21.9 Üyelik için yapılan başvuruların kabulüne veya reddine karar vermek Disiplin cezası isleyen üyelere gerektiğinde disiplin cezası vermek. DENETLEME KURULU Madde Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimi izleyen (3) gün içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sözcü seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az üç defa denetlenir, sonuç, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur Denetleme Kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılır, tavsiyelerde bulunabilir. Ancak oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu çalışmalarının tüzük hükümlerine göre yapılıp, yapılmadığını denetler. Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplanmasını ister. PARASAL HÜKÜMLER Madde 23 Çalışma dönemi "1 Ocak" ta başlar ve aynı yıl "31 Aralık" da sona erer. Her yılı kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında yönetim kurulu başkanının kararı ile aktarma yapılmaması zorunludur. Başkan ve yönetim kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkilileri gibi konuları genel kurulca aksine karar verilmedikçe ve her "çalışma dönemi bütçe yönetmeliği" oluşturulmadıkça yönetim kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir. Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Bunun için konunun genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 24 Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir Üyelerden ilk girişte alınan üyelik giriş ödentisi, 24.2 Üyelerden alınacak yıllık üye aidatı Dernekler Kanunu'nun 10. maddesine aykırı olmayan bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler, 24.4 Dernekçe yapılan lüzumlu evrak yayını, dergi ilanı, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanacak gelirler Dernek malları ile lokal tesislerden elde edilecek gelirler. 10

11 24.6 Banka faiz gelirleri Katkı payları Yardım toplama hakkındaki kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan gelirler Dernek üyelerinin derneğin araştırma ve tanıtımı çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardımlar. Giriş ödentisi ve aidatlar dışında kalan gelirler, gerçekleştiği tarihte, tahsil edilir. Giriş ödentisi ve aidatlar ise her Çalışma Dönemi Bütçesinde Genel Kurul kararı ile saptanır. GELİR VE GİDERDE USUL VE BORÇLANMA USULLERİ Madde Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir Dernek kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir Dernek harcamaları sarf belgesi ve faturaya istinaden yapılır. TAŞINMAZ MAL EDİNME Madde Dernek ikametgâh olarak ya da amaç ve faaliyetleri doğrultusunda taşınmaz mal sahibi olabilir Taşınmaz mal alımında, tapuya tescilinden bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER Madde 27 Dernek aşağıdaki defterleri tutar Üye kayıt defteri, 27.2 Gelen ve giden evrak defteri, 27.3 Yönetim Kurulu karar defteri, 11

12 27.4. Gelir ve gider defteri, Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, Demirbaş defteri, 27.7 Alındı belgesi, kayıt defteri. Bu defterlerin noterden tasdikli olması gerekir. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur. YASAL DEFTERLER Madde 28 Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden veya İl Dernekler Biriminden onaylı defterler tutulur Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödemeleri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları üyelerce imzalanır Gelen ve giden yazılar defteri: Derneğe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir. işlenir Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere 28.6 Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir Alındı Belgesi Defteri: Maliye Bakanlığının yönetmelik ve tebliğlerine göre kullanılan ya da kullanılacak Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile no.ları, verildiği kişiler, verildiği ile alındığı tarihler, ilgililerin imzaları işlenir. DİSİPLİN CEZALARI, SEBEPLERİ VE NETİCELERİ Madde Dernek tüzük, iç tüzük ve yönetmelikleri ile genel kurul kararlarına aykırı hareket etmek, Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini küçültücü söz ve davranışlarda bulunmak disiplin cezası almayı gerektirir Yönetim kurulunca; a) Uyarma b) Kınama c) Üyelikten ihraç. gibi disiplin cezaları verilebilir. 12

13 DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI Madde 30 Dernekler kanunu ile yönetmeliklerinin belirlediği defterler, noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik edilerek kullanılır. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 31 Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden çoğunluğunun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 oyu ile mümkündür. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kurulusundaki usule uygun olarak yapılır. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 32 Dernekler iç denetime esastır. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurumlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız kuruluşlarca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan, üyelerin görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye iliksilerin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması gibi konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirmek şartıyla yönetmelikler ve yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanabilir. Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaynakların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. DERNEĞİN FESHİ Madde 33 Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. TASFİYE İŞLEMLERİ Madde 34 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 13

14 Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Tasfiye ile görevli yönetim kurulu tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini genel kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder. Genel kurul karar almadığı taktide derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR Madde 35 Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun derneklerle ilgili bölümünde yazılı hükümler ile ilgili Bakanlıklarca yayınlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır. YÖNETMELİKLER Madde 36 Dernek Ana tüzüğü hükümleri, Yönetim kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır. 14

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı: Derneğin adı, GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı, GİSDER dir.

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 1 LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ DERNEĞİN ADI Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği dir. Lojistik Derneğinin kısa adı LODER dir. MERKEZ VE ŞUBELER Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü ve kısa adı MABİTEK dir. Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI ve KISA ADI Derneğin adı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'dir. Derneğin kısa adı "BRM"dir. Bu tüzükte kısaca

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları Amaç Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI MADDE 1 Derneğin Adı: Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı: Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği dir. Derneğin merkezi Istanbul dadır.

Detaylı

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Midyat Genç İş Adamları Ve Genç Girişimciler Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : MİGİAD dır. Derneğin

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK I.BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı, RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ dir. MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir.

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı Ad ve Merkez Madde 1- Derneğin Adı : Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir.

SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir. 1 SELAMETLİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı; Selametli Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği dir. Kısa adı; SELAM-DER dir. Derneğin merkezi; Gölbaşı

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı "Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç, Faaliyet Alanı Kuruluş Madde 1- Bu Tüzük ile Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği kurulmuştur.

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları nın

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA Derneği dir.derneğin Unvanı YEKAD dır.derneğin merkezi

Detaylı

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı