ÜYELİKSÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com"

Transkript

1 ÜYELİKSÖZLEŞMESİ Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri okumadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Üyelik esnasında, bu sözleşmeyiokuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, sözleşme maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Eskisehirdarling.com hizmetlerini kullanmak ve Eskisehirdarling.com 'a üye olmak isteyen kişinin aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) dikkatlice okuması ve işbu Sözleşme deki tüm hüküm ve şartları dikkatlice okuduğunu ve anladığını onaylamak için siteye üyelik kaydı esnasında beliren kutucuğa tıklayarak kabul etmesi ve onaylaması zorunludur. Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme deki tüm madde ve şartları kabul etmemesi halinde, bu kişinin Eskisehirdarling.com 'un hizmetlerinin hiçbirinden yararlanma ve üyelik hakkı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Eskisehirdarling.com 'a üye olma şartlarını yerine getiren kişinin, bu Sözleşme nin tüm hüküm ve şartlarını dikkatlice okuyarak ve anlayarak kabul etmiş ve onaylamış olduğu varsayılır. 1. SÖZLEŞME TARAFLARI İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca Sözleşme olarak anılacaktır), TURKEY DARLING SOSYAL MEDYA INTERNET TEKNOLOJİLERİ (kısaca Eskisehirdarling.com olarak anılacaktır) Eskisehirdarling.com tarafından işletilmekte olan alan adlı web sitesi (kısaca Eskisehirdarling.com olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında, Üye nin elektronik ortamda onay vermesi anında IP numarası ve erişim bilgileri kayıt altına alınarak sözleşme maddelerinin tümü karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Eskisehirdarling.com 'a üye olarak, işbu Sözleşme nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ayrıca, Eskisehirdarling.com 'da erişilebilen ve işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. SÖZLEŞME TANIMLARI Eskisehirdarling.com: TURKEY DARLING SOSYAL MEDYA INTERNET TEKNOLOJİLERİ tarafından işletilmekte olanwww.eskisehirdarling.com alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade etmektedir. TURKEY DARLING SOSYAL MEDYA INTERNET TEKNOLOJİLERİ Selçuklu, Konya 'da bulunan vergi numarasıyla MEVLANA VD. 'ye kayıtlı şahsi işletmedir. Site: TURKEY DARLING SOSYAL MEDYA INTERNET TEKNOLOJİLERİ tarafından işletilmekte olan alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade etmektedir. 1

2 Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Eskisehirdarling.com 'a Eskisehirdarling.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Eskisehirdarling.com 'da sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri) ifade etmektedir. Gold Üye(ler): Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold Üyelik e yükseltmiş olan Üye(ler) i ifade etmektedir. Hizmetleri/Hizmetler: Eskisehirdarling.com içerisinde Üye(ler) in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TURKEY DARLING SOSYAL MEDYA INTERNET TEKNOLOJİLERİ tarafından ortaya konulan ve fatura edilen ücretli veya ücretsiz uygulamaları ifade etmektedir. Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Eskisehirdarling.com 'a erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini ifade etmektedir. Gizlilik Politikası: Eskisehirdarling.com 'da erişilebilen ve işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Eskisehirdarling.com 'un Gizlilik Politikasını, ifade etmektedir. Üye Profili: Üye tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulan, üyelik bilgileri, temel bilgiler, yaşam tarzı, kendi kelimeleriyle başlıklarından ve Üye tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer Üye ler tarafından görüntülenebilen Üye ye özel tanıtım sayfasını ifade etmektedir. İrtibat Garantisi: Gold Üye'nin, Eskisehirdarling.com 'da verilen Hizmet'ten memnun kalmaması durumunda "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle para iade garantisini ifade etmektedir. İrtibat Garantisi tanımı Eskisehirdarling.com 'da Gold Üye'nin diğer site üyeleriyle İrtibat Kurabileceğini ifade etmemektedir. Gold Üye'nin Eskisehirdarling.com 'da diğer üyelerle İrtibat sağlayamaması durumunda "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle para iade garantisini ifade etmektedir İade Talebi: Gold Üye'nin, İşbu Sözleşme'de tanımlanan İrtibat Garantisi kapsamında ödeme iadesi alabilmesi için, Eskisehirdarling.com 'a faks yoluyla yazılı olarak bildirilmesi gereken ödeme iade hakkından faydalanma dilekçesini ifade etmektedir. Alt Alan Adları: Eskisehirdarling.com 'a bağlı alan adlı web sitelerini ifade etmektedir. Mikro Ödeme A.Ş: Mikro Ödeme Sistemleri İletişim ve Tic. A.Ş. Esentepe Şişli / İstanbul adresinde bulunan Eskisehirdarling.com 'da Mobil Ödeme altyapısını sağlayan şirketi ifade eder. 3. SÖZLEŞME NİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme nin konusu, Eskisehirdarling.com 'da mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Eskisehirdarling.com içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler e ilişkin olarak Eskisehirdarling.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Eskisehirdarling.com içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler e ilişkin olarak, Eskisehirdarling.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü 2

3 hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. GENEL OLARAK Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Eskisehirdarling.com 'daki Hizmetler den faydalanırken ve Eskisehirdarling.com 'daki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Eskisehirdarling.com 'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com 'a üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve Üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerektiğini; Eskisehirdarling.com 'un herhangi birine yapacağı üyelik başvurusunun Alt Alan Adları tanımında belirtilen web siteleri için de geçerli olacağını, Eskisehirdarling.com 'dan herhangi birine yaptığı başvuruda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) diğer Eskisehirdarling.com 'da de kullanabileceğini; reşit olmaması, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olması veya üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olması halinde üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış ve işbu Sözleşme yi onaylamış olsa dahi bunların üyelik sonucunu doğurmayacağını; üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla kendisi tarafından belirtilen ve "ay, yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olacağını; reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğunun tespit edilmesi halinde üyeliğinin Eskisehirdarling.com tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Hizmetler den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Eskisehirdarling.com 'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com 'daki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; Eskisehirdarling.com 'un, Üyeler tarafından Eskisehirdarling.com 'a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin, üyelik kayıt işlemi tamamlandıktan hemen sonra Eskisehirdarling.com 'da ve Alt Alan Adları tanımında belirtilen web sitelerinde görüntüleneceğini; Eskisehirdarling.com 'un, üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler in üyeliklerini iptal etme hakkını haiz olduğunu; Üye profilinde yer alan bilgilerin Eskisehirdarling.com in diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; Üye nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, 3

4 beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com 'un yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Eskisehirdarling.com 'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Eskisehirdarling.com tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Eskisehirdarling.com 'da gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği, diğer Üyeler i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com aracılığıyla yaptığı mesajlaşmaların toplam sayısının Eskisehirdarling.com tarafından belirlenen ve Eskisehirdarling.com 'un ilgili bölümünde bildirilen sayıdan fazla olması halinde, mesajlarının en eski tarihten başlanarak silinebileceğini; Eskisehirdarling.com 'a, Eskisehirdarling.com tarafından belirlenen ve Eskisehirdarling.com 'un ilgili yerinde bildirilen süre boyunca giriş yapmaması h(log-in olmaması) halinde ise tüm mesajlarının silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Eskisehirdarling.com üzerinde işlem yapabileceğini; Eskisehirdarling.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Eskisehirdarling.com dahilinde bulunan Alt Alan Adları ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Eskisehirdarling.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Eskisehirdarling.com üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Eskisehirdarling.com 'u doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com in üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye nin kullandığı rumuzun diğer Üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale geleceğini; iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) Eskisehirdarling.com tarafından güvenlik amacıyla 1 yıl (365 gün) süreyle Eskisehirdarling.com 'un veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların Eskisehirdarling.com tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, Eskisehirdarling.com aracılığıyla diğer Üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların Eskisehirdarling.com tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler in şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye nin profilinin yayından kaldırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder GOLD ÜYELİK E İLİŞKİN OLARAK Üye, Eskisehirdarling.com tarafından belirlenen belirli ücretleri ödeyerek, 1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya 1 Yıllık süreli olarak satışa sunulan Gold Üyelik hizmeti satın alabilir. Gold Üyelik hizmetini satın 4

5 alan Üye ( Gold Üye ), işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında, işbu Sözleşme nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Gold Üye, Mobil Ödeme (Cep telefonu numarası) ile satın alınan Gold Üyelik hizmetinin Gold Üyelik süresi bitiminde otomatik yenilemeye tabi olduğunu; satın alınan Gold Üyelik hizmetinin süresinin bitiminde aynı tahsilat yöntemiyle otomatik tahsilat yapılarak Gold Üyeliğin aynı süre ile otomatik olarak yenileneceğini; otomatik yenileme yapılacağı hususunun, Mobil Ödeme ile ödeme gerçekleştirilmeden önce, ödeme gerçekleştirildikten sonra açılan sayfada ve siteye kayıt olma aşamasında İşbu Sözleşmede kendisine bildirileceğini; otomatik yenilemeyi dilediği zaman IPTAL yazıp 7979 'a mesaj göndererek devreden çıkarabileceğini kabul ve beyan eder. Gold Üye'nin, İşbu Sözleşme'de tanımlanan İrtibat Garantisi kapsamında Eskisehirdarling.com 'da "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle iade talebinde bulunması halinde, ilgili bedel, Eskisehirdarling.com tarafından Gold Üye'ye iade edilir. Gold Üye, Mobil Ödeme yöntemi ile Gold Üyelik hizmeti satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen ödeme tahsilat yönteminin, otomatik yenileme yapılması amacıyla Mikro Ödeme A.Ş nin veritabanına kaydedilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Satın alınan her Gold Üyelik bedeli karşılığında Eskisehirdarling.com tarafından fatura kesilmekte olup; Gold Üye nin Eskisehirdarling.com 'un e-posta adresine göndereceği e- posta ile fatura talepte bulunması ve açık adres bilgilerini belirtmesi üzerine, Gold Üye adına kesilen faturalar, Gold Üye tarafından belirtilen açık adrese gönderilecektir Gold Üye, cep telefonu numarası ile satın alınan (Mobil Ödeme) Gold Üyelik hizmetinin otomatik yenilemeye tabi olduğunu; satın alınan Gold Üyelik hizmetinin kesintiye uğramaması için süresi bitiminde aynı cep telefonu numarasından tahsilat yapılarak Gold Üyeliğin aynı süre ile otomatik olarak yenileneceğini; otomatik yenileme yapılacağı hususunun, Mobil Ödeme ile ödeme gerçekleştirilmeden önce, ödeme gerçekleştirildikten sonra açılan sayfada ve siteye kayıt olma aşamasında İşbu Sözleşmede kendisine bildirileceğini ve otomatik yenilemeyi dilediği zaman IPTAL yazıp 7979 'a mesaj göndererek devreden çıkarabileceğini kabul ve beyan eder Gold Üye Eskisehirdarling.com 'a ödeme yaptığı tarihten itibaren şartsız ve koşulsuz olarak üyeliğinin yenilenmemesi yönünde işlem gerçekleştirebilir veya tarafımıza iletişim formu, faks, e-posta adresimiz yoluyla ulaşarak iptal talebi gönderebilir. Eskisehirdarling.com 'da Gold Üyelik paketleri otomatik olarak yenilenme işlemine tabiidir. Üye, Gold Üyelik ödemesi yapacağında bu sayfada bulunan koşulları kabul etmiş sayılır Eskisehirdarling.com 'da 1 Aylık Gold Üyelik ücreti 24,00 TL. (KDV. Dahil), 3 Aylık Gold Üyelik ücreti 36,00 TL. (KDV. Dahil), 6 Aylık Gold Üyelik ücreti 49,00 TL. (KDV. Dahil), 1 Yıllık Gold Üyelik ücreti 59,00 TL. (KDV. Dahil) fiyatları üzerinden belirlenmiştir Gold Üyelik paketlerinde her ne kadar otomatik yenilenme işlemi uygulanmış olsa da, Üye Eskisehirdarling.com 'a ödemiş olduğu tutarın tamamını iade isteme hakkına sahiptir. Üye, Gold Üyelik ücretinin iade edilmesi yönünde yazılı olarak İade Talebinde bulunmalıdır. İade Talebi üzerine ödeme 24 saat içinde Üye'nin, İade Talebi dilekçesinde belirteceği IBAN numarasına Eskisehirdarling.com tarafından şartsız ve koşulsuz olarak iade edilmiş olacaktır Gold Üye, Gold Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı doğacak anlaşmazlıklardan Eskisehirdarling.com 'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 5

6 4.3. İRTİBAT GARANTİSİ'NE İLİŞKİN OLARAK İşbu Sözleşme'de tanımlanan İrtibat Garantisi, Gold Üye'nin, Eskisehirdarling.com 'da verilen Hizmet'ten memnun kalmaması durumunda "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle para iade garantisini ifade etmektedir. İrtibat Garantisi tanımı Eskisehirdarling.com 'da Gold Üye'nin diğer site üyeleriyle İrtibat Kurabileceğini ifade etmemektedir. Gold Üye'nin Eskisehirdarling.com 'da diğer üyelerle İrtibat sağlayamaması durumunda "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle para iade garantisini ifade etmektedir. Üye, Eskisehirdarling.com 'a bu şartlar doğrultusunda Gold Üye olmayı ve İrtibat Garantisi şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder Eskisehirdarling.com 'da 1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve 1 Yıllık Gold Üyelikler İrtibat Garantisi kapsamındadır. İrtibat Garantisi, Eskisehirdarling.com 'a Gold Üye olan 18 yaşında veya daha büyük tüm üyeler için geçerlidir. Gold Üye'nin Eskisehirdarling.com 'un İşbu Sözleşme'de tanımlı İrtibat Garantisi (Para İade Garantisi) hakkından yararlanabilmesi için için herhangi bir Gold Üyelik paketini satın almış olması gereklidir. Gold Üye, Gold Üyelik süresi bitimine kadar herhangi bir üyeyle irtibat kuramadığında, hizmetten memnun kalmadığında ve/ya sitenin hizmetlerinden faydalanamadığında, Gold Üye'nin Ödeme İade Talebi üzerine satın almış olduğu üyelik paketi ödemesi geri iade edilir. Üye, Eskisehirdarling.com 'a bu şartlar doğrultusunda Gold Üye olmayı ve İrtibat Garantisi şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder Gold Üye'nin, İşbu Sözleşme'de tanımlanan İrtibat Garantisi kapsamında ödeme iadesi alabilmesi için, Eskisehirdarling.com 'a faks yoluyla yazılı olarak bildirilmesi gereken ödeme iade hakkından faydalanma dilekçesi göndermesi gereklidir. Eskisehirdarling.com 'da Gold Üyelik paketleri için yasal zorunluluk olarak fatura kesildiği için iade işlemi yapılacağında yasal olarak ayrıca iade faturası kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iade faturasının resmi geçerlilik kazanabilmesi için müşterinin faks yoluyla iade talebinde bulunması gerekmektedir. İade talebinin faks yoluyla yapılması, resmi belge niteliği kazandıracağından Ödeme İade Talebinin faks yoluyla imzalı olarak yapılması yasal düzenlemeler açısından gerekliliktir. Üye, Eskisehirdarling.com 'a bu şartlar doğrultusunda Gold Üye olmayı ve İrtibat Garantisi şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder Gold Üye Eskisehirdarling.com 'da "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle "İrtibat Garantisi" (Para İade Garantisi) hakkından faydalanmak istiyorsa Ödeme İade Talebinde bulunmalıdır. Ödeme İade Talebini imzalı bir dilekçe ile veya numaralı faks iletişim hattımıza faks göndererek iletebilir. Gold Üye, belirtilen faks numarasına Ödeme İade Talebi dilekçesi gönderirken iade dilekçesinde isim, soyisim bilgileri, irtibat numarası, e-posta adresi ve ödemenin iade edilmesini istediği banka hesap IBAN numarasını açıkça belirtilmelidir. Gold Üye'nin faks numarasına göndereceği Ödeme İade Talebi üzerine belirtilen IBAN numarasına ilgili ödeme, Eskisehirdarling.com tarafından 48 saat içinde iade edilecek ve Gold Üye'ye İade İşlemi sonucuyla ilgili e-posta yoluyla bilgilendirme sağlanacaktır. Gold Üye, İrtibat Garantisi şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder Eskisehirdarling.com 'da Gold Üyelere İribat Garantisi verilmektedir. İrtibat Garantisi site içinde herhangi bir üyeyle kesinlikle irtibat kurabileceği, tanışma sağlanabileceği anlamına gelmemektedir. İrtibat Garantisi; Gold Üye Eskisehirdarling.com 'da herhangi bir üyeyle irtibata kuramadığında, tanışma sağlayamadığında veya sitenin bazı özelliklerinden faydalanamadığında "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle ödeme iadesi talebinde bulunabileceği ve ödemiş olduğu Gold Üyelik ücretini iade alabileceği anlamına gelmektedir. İrtibat Garantisi; Para İade Garantisi anlamına gelmektedir. Üye, Eskisehirdarling.com 'a bu şartlar doğrultusunda Gold Üye olmayı ve İrtibat Garantisi şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder Gold Üye'nin İşbu Sözleşme'de tanımlanan İrtibat Garantisi kapsamında "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle Ödeme İade Talebinde bulunabilmesi için Gold Üyeliğini en az 21 gün boyunca kullanmış olması gerekmektedir. Şöyle ki; 1 Aylık Gold Üyelik satın almış Gold Üye; üyeliğinin 21. gününden sonra, 3 Aylık Gold Üyelik satın almış Gold Üye; üyeliğinin 21. gününden sonra, 6 Aylık Gold Üyelik satın almış Gold Üye; üyeliğinin 21. gününden sonra, 1 Yıllık Gold Üyelik satın 6

7 almış Gold Üye; üyeliğinin 21. gününden sonra ödeme iadesi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Gold Üye'nin "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle Ödeme İade Talebinde bulunabilmesi için, Gold Üyeliğini bu madde de belirtilen süre içerisinde kullanması gerekmektedir. Gold Üye, Gold Üyeliğini 21. gün boyunca kullanmış ise ve 21. günlük süre boyunca sitede arkadaş bulamaz veya herhangi bir site üyesi ile irtibat kuramaz ise "Hizmetten memnun kalmama" gerekçesiyle iade isteme hakkına sahiptir. Gold Üye, 21. günden sonra faks yoluyla iade talebinde bulunduğunda herhangi bir araştırma yapılmaksızın ödediği tutar en geç 48 saat içinde iade edilir. Gold Üye, 21. günden sonra iade talebinde bulunmadığında veya işbu Sözleşme'nin maddesinde ifade edilen üyelik yenilenme İPTAL işlemini uygulamadığında üyeliği otomatik olarak yenilenir. Gold Üye, üyeliği yenilendiğinde ilk ödeme tutarı ve yenilenen tüm tutarların iadesini isteme hakkına sahiptir. Üye, bu şartlar doğrultusunda Gold Üye olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. Eskisehirdarling.com 'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Eskisehirdarling.com, Eskisehirdarling.com 'da sunulan Hizmetler i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Eskisehirdarling.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir Üyeler, Eskisehirdarling.com 'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Eskisehirdarling.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Eskisehirdarling.com tarafından yapılabilir. Eskisehirdarling.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler in kendilerine aittir Eskisehirdarling.com, Eskisehirdarling.com 'da yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir Eskisehirdarling.com, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir Eskisehirdarling.com, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen cep telefonu numarasına sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirme ve Eskisehirdarling.com ile ilgili tanıtım, reklam kısa mesajları gönderebilir. Üye, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen cep telefonu numarasına sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirme ve Eskisehirdarling.com ile ilgili tanıtım, reklam kısa mesajları gönderilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Eskisehirdarling.com 'a kayıt esnasında vermiş olduğu telefon numarasına bilgilendirme, tanıtım ve reklam mesajları almak istemiyorsa üyelik ayarları bilgi güncelleme, düzenleme seçeneğinden telefon numarasını silebilir. Üye, üyelik kayıt esnasında vermiş olduğu telefon numarasını sistemden silme hakkına sahiptir Eskisehirdarling.com, Eskisehirdarling.com 'un işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Eskisehirdarling.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Eskisehirdarling.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir Eskisehirdarling.com, teknik sorunlardan nedeniyle Eskisehirdarling.com 'un yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir Eskisehirdarling.com 'da yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve 7

8 diğer materyal Eskisehirdarling.com 'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Eskisehirdarling.com 'da yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir Eskisehirdarling.com içerisinde, yalnızca Eskisehirdarling.com tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Eskisehirdarling.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Eskisehirdarling.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Eskisehirdarling.com 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur Eskisehirdarling.com, Eskisehirdarling.com içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Eskisehirdarling.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Eskisehirdarling.com tarafından ilgili Hizmetler in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer Eskisehirdarling.com, dilediği zaman, Eskisehirdarling.com 'da bildirmek suretiyle, Hizmetler i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Eskisehirdarling.com 'da bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 6. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye nin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Eskisehirdarling.com, Üye'nin işbu Sözleşme de belirtilen hükümleri ve Eskisehirdarling.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Eskisehirdarling.com 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 7. GİZLİLİK POLİTİKASI Eskisehirdarling.com, Eskisehirdarling.com 'da Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Eskisehirdarling.com, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 8.1. Eskisehirdarling.com 'un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle Eskisehirdarling.com 'un telif haklarına tabi çalışmalar olarak anılacaktır) Eskisehirdarling.com 'e ait ve/veya Eskisehirdarling.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Eskisehirdarling.com Hizmetleri ni, Eskisehirdarling.com bilgilerini ve Eskisehirdarling.com in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Eskisehirdarling.com Hizmetler ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü 8

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu

Detaylı

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır.

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır. Kullanım Sözleşmesi SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU

Detaylı

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı

kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ĠĢbu sözleģme ve sözleģmeyle atıfta bulunulan ve sözleģmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 Kullanım SözleĢmesi, EK-2 Ġlan

Detaylı

Site kuralları: www.anadolu.co.uk domain ismi altında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) Anadolu.co.uk - İngiltere Portalı (Bundan böyle kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır)

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler. WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir. ALBAYRAKSigorta.net Site Kullanıcı Sözleşmesi Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu Kullanım Sözleşmesi nde yer alan hüküm ve şartların tamamını

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Bu SİTE de sunulan hizmetler Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca TCHIBO olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE nin yasal sahibi

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler.

HİZMET SÖZLEŞMESİ. b. RADORE sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler. HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu sözleşme www.radore.com, www.radoredatacenter.com, www.radoreservers.com, www.radorehosting.com ve www.radorecdn.com sitelerinden (bundan böyle SİTELER olarak anılacaktır.)

Detaylı