RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA"

Transkript

1 RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA

2 Risk ve Risk Yönetimi Kavramı Risk; gelecekte karşılaşabilecek olan ve amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar olarak tanımlayabiliriz. TS ISO 31000: Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisi. Risk yönetimi; riskleritanımlamayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek faaliyetleri belirlemeyi, sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen faaliyetleri uygulamayı, izlemeyi ve sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçlerdir. TS ISO 31000: Riske ilişkin olarak bir kuruluşun yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.

3 Risk Yönetiminin Önemi Yeni yönetim anlayışında, bir işi ilk seferinde doğru yapmak ve hata ortaya çıkmadan önlem almak şeklindeki iki önemli ilkeden ilkinin gerçekleşebilmesi, ikincisinin yerine getirilmesi ile çok ilgilidir. Sürpriz ve kayıpları en aza indirir, Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur, Zaman tasarrufu sağlar, Kaynak israfını önler, Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar, Kişileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir.

4 Risk Yönetimi Risklerin Belirlenmesi Risklerin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi Görev ve Sorumluların Tayini Risk Kütüğü Risk Yönetiminin İşleyişi Sorumluluklar

5 Risklerin Belirlenmesi Vizyon, Misyon ve Değerler İçveDış Koşullar Risk Evreni Riskleri Belirleme Şekilleri RYT

6 Vizyon, Misyon ve Değerler Risklerin belirlenmesi için öncelikle kurumun amaç ve hedeflerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şekilde, strateji bildiriminde yer verilmiş olan vizyon, misyon ve değerler temelinde, kurumun amaçlarına ulaşmasını tehdit edebilecek veya başarısını arttırabilecek unsurların ortaya konması mümkün olabilecektir. Risklerin Belirlenmesi

7 İç ve Dış Koşullar İç ve dış koşullar, kurumun faaliyetlerini sürdürdüğü veya bu faaliyetler esnasında etkileşim içerisinde olduğu, fiziki olan veya olmayan bütün unsurlardır. Bu unsurlar, risklerin kaynağını oluşturur, riskleri tetikler veya risklerin etki düzeylerini belirler. Riskingerçekleşme ihtimali ve eğergerçekleşirse nasılbir etki göstereceğinin tahmininde iç ve dış ortamın bilinmesi gereklidir. Risklerin Belirlenmesi

8 Risk Evreni Kurumun karşılaşabileceği tüm risklerin kaynağı olabilecek faaliyet ve ilişkiler bir tablo halinde gösterilebilir. Risk evreni olarak ifade edilen ve bütün faaliyet alanlarının yeraldığı bu tablo, bir bakıma kurumun bir fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, faaliyet ve etkileşim alanının toplu ve sistematik bir şekilde görülmesini sağlayarak muhtemel risklerin eksiksiz olarak tespit edilebilmesine yardımcı olur Risklerin Belirlenmesi

9 Riskleri Belirleme Şekilleri Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları Odak Grubu Olay Envanteri Dahili Analiz Eski Veriler İşlem Akış Analizi Uyarıcı Gösterge Risklerin Belirlenmesi

10 Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları Kurum içinden veya dışından, yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanma amacıyla yapılan çalışmalardır. RBŞ

11 Odak Grubu 5 9 kişi ile yapılan ve beyin fırtınası şeklindeki fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Odak grubundaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunlar dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarında elde edilen sonuçlarınpekiştirilmesiiçinönemlibirişlev görür. RBŞ

12 Olay Envanteri Benzer kurumlarda gözlemlenen olayların ayrıntılı listesinden oluşur. RBŞ

13 Dahili Analiz Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir. RBŞ

14 Eski Veriler Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır. RBŞ

15 İşlem Akış Analizi Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarakele alınıp incelenmesidir. RBŞ

16 Uyarıcı Gösterge Daha önceden belirlenmiş olan ve aşılması halinde yönetimi harekete geçirecek olan, sayısal ya da sayısal olmayan eşik değerlerdir. RYT

17 Risklerin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini, gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir. Riskleri önceliklendirmek, zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun başarısına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir. RYT

18 Risk Matrisi Yöntemi Risk Gerçekleştiği takdirde olası etkisinin tahmin edilmesi Riskin Gerçekleşme Olasılığının tahmin edilmesi

19 Riskin Gerçekleşme Olasılığı Olasılığı tahmin ederken sorulabilecek sorular: Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi? Bu kuruma/bölüme/sürece benzer kurum/bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi? Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı? Örneğin, Bölgedeki suç oranı ya da ülkedeki suç oranı gibi. Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin kolaylık derecesi?

20 Olasılık Tanımları Olasılık Tanımı Açıklama Çok Yüksek Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor. Yüksek Risk durumu birçok kez gerçekleşti, Benzer kurum/bölüm/süreçlerde gerçekleşti, Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun Orta Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir Benzer kurum/bölüm/süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti, Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir Düşük Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer kurum/bölüm/süreçlerde ancak çok özel durumlarda gerçekleşti, Ortam gerçekleşmesi için uygun değil. Çok Düşük Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.l

21 Riskin Etkisinin Tahmini Riskin etkisini tahmin ederken sorulabilecek sorular: Risk gerçekleştiği takdirde, Çalışanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu? Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu? Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu? Medyaya yansıması takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu?

22 Etkinin Tanımları Etkinin Tanım ı Açıklama K ritik Çalış anın Ölümü, Çok Ciddi Finansal Kayıplar Ciddi İtibar kaybı nedeniyle, hisse fiyatlarında veya satış larda uzun süreli ciddi düş ü ş ler, Rekabet avantajın ı uzun süreli kaybetmek, Pazar payında çok ciddi düş ü ş, Uluslararası Medyada uzun sure olumsuz olarak bulunmak, Yüksek Çalış anların ciddi sakatlanmaları, Ciddi Finansal Kayıplar, İtibarın zayıflam ası nedeniyel, hisse fiyatlarında veya satış larda orta vadeli düş ü ş ler, Rekabet avantajın ı kaybetmek, Pazar payında ciddi düş ü ş, Uluslararası Medyaya olumsuz olarak kısa sure yansım ak Orta Çalış anların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar, Önemli Finansal Kayıplar, İtibarın zayıflam ası nedeniyle, hisse fiyatlarında veya satış larda kısa vadeli düş ü ş ler, Pazar payında ufak bir düş ü ş olma olasılığ ı, Ulusal Medyaya olumsuz olarak kısa sure yansım ak Düş ük İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar, Önemli olmayan Finansal Kayıplar, İtibar kaybına yol açmayacak durumlar, kısa süreli utanç yaratabilir. Çok kısa süreli satış ta düş ü ş ler, Lokal Medyaya olumsuz olarak kısa sure yansım ak Çok Düş ük Çalış ana zarar gelmesi söz konusu değ il, Minör Finansal kayıplar, İtibar kaybı ya da utanç yaratmayacak durumlar, Medyaya yansım amak.

23 Etki vs. Olasılık Yüksek Orta Risk Yüksek Risk E T K İ Paylaşmak Düşük Risk Azaltmak & Kontrol etmek Orta Risk Kabul etmek Kontrol etmek Düşük OLASILIK Yüksek

24 Örnek: Çağrı Merkezi Risk Değerlemesi Yüksek E T K İ Telefonların Kaybı Bilgisayarların Kaybı Orta Risk Düşük Risk Kredi riski Yüksek Risk Müşteri uzun süre bekliyor Müteri bağlantı kuramıyor Müşteri cevap alamıyor Orta Risk Düşük Sahtekarlık Kayıp işlemler İşçinin morali Olasılık Veri hataları Ekipman eskimesi Aynı problem için tekrarlanan çağrılar Yüksek

25 Öncelik Belirleme Risklerin birbirleriyle mukayese edilerek sıralanması: 1. Mutlak Değer Yöntemi Riskin Olasılığı (%) x Etkisi (YTL) : Mutlak Risk Değeri (YTL) (%75) x 500,000 YTL : 375,000 YTL (1.Sıra) (%55) x 100,000 YTL : 55,000 YTL (2.Sıra) 2. Kıyaslama Yöntemi Riskin Olasılığı x Riskin Etkisi : Mutlak Risk Çok Yüksek x Kritik : Kritik (1.Sıra) Yüksek x Orta : Orta (2.Sıra) RYT

26 Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi Risklerle mücadele etmek, onlara karşı belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanmasıyla olur. Risklerle mücadele etmek için uygulanabilecek belli kontrol türleri ve belli risk karşılama yöntemlerinden bahsedilebilir. RYT

27 Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi Kontrol Türleri Riskleri Karşılama Yöntemleri RYT

28 Kontrol Türleri Önleyici kontroller: İstenilmeyen sonuçların gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmak veya azaltmak için geliştirilen önlemlerdir. Düzeltici kontroller: İstenilmeyen sonuçların düzeltilmesini sağlamak için geliştirilen önlemlerdir. Acil eylem planları düzenleyici önlemlerin önemli bir unsurudur. Yönlendirici kontrol: Belirli bir sonuca ulaşmayı garantilemek için geliştirilen önlemlerdir. Denetleyici kontrol: İstenilmeyen sonuçların sebeplerini belirlemek için geliştirilen önlemlerdir. KFB

29 Riskleri Karşılama Yöntemleri Azaltma (Riskle Mücadele Etme); Risk yönetiminde en yaygın olarak izlenen yöntemdir. Bu yöntemde, her risk için belirlenmiş ve risk kütüğünde yer verilmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanması suretiyle risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması amaçlanır. Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme); Bazı risklerin olumsuz etkilerinden, o risklerin ilgili olduğu faaliyet alanlarından vazgeçmek suretiyle korunmuş olunur. Transfer Etme (Paylaşma); Bir kısım riskler, tamamen veya kısmen başka kurum veya kuruluşlara transfer edilebilir. Kurum tesislerinin sigorta ettirilmesi veya güvenlik sisteminin özel şirketler aracılığıyla sağlanması gibi. devam

30 Riskleri Karşılama Yöntemleri Kabullenme (Göze Alma); Riskin etkisinin göze alınabilir düzeyde olması durumunda, bu risk için herhangi bir kontrol faaliyeti yürütülmeyebilir. Riskin göze alınabilir düzeyin üzerinde olması halinde ise, ya risk için yapılabileceklerçok sınırlıdır, ya da kontrol faaliyetlerinin maliyeti, sağlayacağı faydadan yüksektir. Bu gibi durumlarda herhangi bir faaliyet yapılmayıp risk, olduğu gibi kabullenilir. Fırsatları Değerlendirme; Bu seçenek diğerlerinin alternatifi olmamakla birlikte, azaltma, transfer etme veya kabullenme seçenekleri ile bir arada uygulanabilir. Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, olumsuz etkilerini azaltmak için bazı fırsatları değerlendirebiliriz. KFB

31 Görev ve Sorumluların Tayini Risk yönetimi, bir kurumun mevcut organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilir. Risk yönetimi için ayrı bir kurumsal yapılanma gerekmemektedir. Kurumun mevcut yapısında yönetici konumda bulunan, özellikle belli kilit görevlerdeki kişiler, kendi birimleri için risk yönetimi ile de görevli hale gelirler. Risk yönetiminin tam anlamıyla yürütülebilmesi için, üst yöneticinin, sistemin işleyişini her an izleyip gerekli müdahalelerde bulunmasına yardımcı olacak iç denetçi ile, bağımsız birbakış sağlayacak olan denetim komitesi türü birimlere de ihtiyaç vardır. RYT

32 Görev ve Sorumluların Tayini Üst Yönetici Risk Yöneticisi Risk Yetkilisi Risk Sorumluları RYT

33 Üst Yönetici Üst yönetici, risk yönetimi açısından da söz konusu mercilere karşı sorumludur. Dolayısıyla üst yönetici, risk yönetimi yapısını şekillendiren ve uygulamayı izleyen kişidir. Üst yönetici, risk yöneticisini, risk yetkililerini ve risk sorumlularını belirler, risk yönetiminin genel işleyişine yön verir ve faaliyet raporunda risk yönetimine de yer verir. GST

34 Risk Yöneticisi Risk lideri olarak da isimlendirilebilecek olan risk yöneticisi, risk yönetiminin işleyişinden sorumlu en üst düzeydeki kişidir. Risk yöneticisi, yöneticiden sonra gelen en üst düzey yönetici olabileceği gibi, üst yönetici, diğer üst düzey yöneticilerden birisini de risk yöneticisi olarak atayabilir. GST

35 Risk Yetkilisi Risk yetkilisi, kurumda, birbirine yakın belli ana fonksiyonları yürüten birimlerin kendisine bağlı olduğu üst düzey yöneticidir. Kurumun yapısına göre, genel müdür veya genel müdür yardımcısı düzeyindeki yöneticilerden olması uygundur. GST

36 Risk Sorumluları Risk sorumlusu, belirli bir faaliyet alanındaki risklerin yönetilmesinden sorumlu kişidir RYT

37 Risk Kütüğü Risk kütüğü, kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyleri (önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir. Risk kütüğünün çok farklı şekillerde düzenlenmesi mümkündür. Aşağıda örnek bir risk kütüğü formatı (Sayıştay risk yönetiminde esas alınan) yer almaktadır. Risk kütüğünün içeriği sabit ve değişmez olmayıp, ihtiyaca göre geliştirilebilen dinamik bir yapıya sahiptir. RYT

38 Risk Kütüğü RİSKKÜTÜĞÜ (ÖRNEK) TEMEL RİSKLER MEVCUT DURUM İHTİMAL ETKİ ÖNEM DÜZEYİ RİSK SORUMLUL ARI KONTROL FAALİYETLE Rİ DEĞERLEND İRME RYT

39 Temel Riskler Risk kütüğünün ilk sütununda kurumun temel riskleri yer alır. Risklerin sıralanmasında ve gruplandırılmasında farklı ilkeler esas alınabilir. Risk Kütüğü

40 Önemlilik Düzeyi Riskin etki ve ihtimal düzeyinin, yukarıda belirtilen üçlü matrise göre tespit edilmesiyle ortaya çıkan önemlilik düzeyinin rakamsal ifadelerinin yer aldığı sütundur. Risk Kütüğü

41 Risk Sorumlusu Her bir risk için belirlenmiş olan kontrol faaliyetini yürütecek olanyetkilikişilerin gösterildiği sütundur. Risk Kütüğü

42 Risk Sorumlusu Her bir risk için belirlenmiş olan kontrol faaliyetini yürütecek olanyetkilikişilerin gösterildiği sütundur. Risk Kütüğü

43 Kontrol Faaliyetleri Riskleri en uygun şekilde karşılamak için belirlenmiş olan faaliyetlerden oluşan sütundur Risk Kütüğü

44 Değerlendirme Kontrol faaliyetleri yerine getirildikten sonra, belirlenen dönemlerde, risk sorumlularının sonuçlara ilişkin bilgileri ve görüşlerini yazacakları sütundur. Risk sorumluları, uygulama sonuçları ile görüş ve önerilerinden oluşan değerlendirmelerine yer verecekleri için, bu sütun aynı zamanda risk yönetimindeki ilk raporlama aşamasıdır. Risk Kütüğü

45 Risk Yönetiminin İşleyişi Kontrolleri Uygulama ve Raporlama İzleme, Değerlendirme ve Nihai Raporlama RYT

46 Kontrolleri Uygulama ve Raporlama Risk yönetimi ile, tanımlanmış, ihtimal ve etki düzeyleri belirlenmiş ve sorumluları tayin edilmiş her bir riskin, göze alınabilen seviyelere çekilmesi amaçlanır. Bunun için kurum yönetimi, gerekli kontrol faaliyetlerini belirler ve uygulanmasını sağlar. Her birimdeki risk sorumlusu, risk kütüğündeki kendi birimiyle ilgili riskler için belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerini yürütür ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, belirlenen dönemlerde, risk kütüğündeki değerlendirme bölümünde açıklar. Raporlar, risk yöneticisinin koordinasyonunda, risk kütüğünün güncellenmesini sağlamak üzere, risk yetkilileri ve risk sorumluları tarafından belirli aralıklarda bir araya gelinerek düzenlenir. Risk kütüğünün güncellenmiş hali risk yöneticisi tarafından üst yöneticinin onayına sunulur. Üst yönetici yılsonu faaliyet raporunda risk yönetimi hakkında değerlendirmelere yer verir. RYİ

47 İzleme, Değerlendirme ve Nihai Raporlama Riskleri izleme ve değerlendirme, risklerdeki değişimleri ve kontrol faaliyetlerindeki gelişmeleri raporlamayı, gerektiğinde bütün süreci, ilk kurulumda olduğu gibi yenileyerek risk yönetim sürecinin işleyişini gözden geçirmeyi ve etkinliğinin ölçümünü kapsar. Yönetim, risk kütüğünde ne tür değişimler meydana geldiğinden ve risk yönetiminin ne ölçüde etkili olduğundan emin olmak için izleme ve raporlama sürecini işletir. RYİ

48 Strateji Geliştirme Biriminin Sorumluluğu Kurumda İç Kontrol Sisteminin Kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İç Kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön Mali kontrol hizmetlerini yürütmek, *5018 Sayılı Kanun Md.60, İç Kont. ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8 *Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.5 RYT

49 İç Denetim Biriminin Sorumluluğu İç Kontrol sistemini denetlemek, İç Kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak Yönetime bilgi sağlamak, değerlendirme yapmak, önerilerde bulunmak Üst yönetici İç Denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. *5018 Sayılı Kanun Md.64, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.7,11,15 RYT

50 RİSK YÖNETİMİNDE İÇ DENETÇİNİN YASAL OLARAK YAPABİLECEKLERİ Risklerin tespiti ve değerlendirmesine yardımcı olma Risklerle başa çıkma konusunda koçluk yapma Kurumsal risk yönetimi çalışmalarının koordinasyonu Risklerle ilgili konsolide raporlama yapma Risk yönetim çerçevesi geliştirme Risk yönetim sistemi kurulmasını desteklemek/savunmak Yönetim kurulunun onayına sunmak üzere risk yönetim stratejisi geliştirmek RYT

51 RİSK YÖNETİMİ Görüş ve Önerileri

52 Öneriler İç kontrol sisteminin kurulması işletilmesi denetlenmesi vb. yaklaşımların SGB lerin değil de kurum yönetici/liderlerinin ortak sorumluluğunda yürütülmesi, Risk yönetimi, performans yönetimi, stratejik yönetim, süreç yönetimi gibi sistemler kurumlarımızda oluşturulması gerekiyor ama bu sistemlerin bir bütün olarak kurum vizyonuna hizmet edecek şekilde kurgulanmasına yönelik bir yönetim aracınıneksikliği,

53 Öneriler İç denetçilerin denetim rolleri yanı sıra sistemlerin geliştirilmesine yönelik bilgi üretme yaklaşımı geliştirmeleri, Risk yönetimindeki rollerin üniversiteler için netleştirilmesi Rehberde önerilen izleme ve yönlendirme kurulu fonksiyonel değil (sayı olarak fazla üyeden oluşuyor,ünv.ort.30 65), İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun harcama yetkililerinden çok odak grup şeklinde oluşturulması,

54 Öneriler Üniversiteler için iç kontrol rehberinin özelleştirilmesi (Maliye YÖK) İdarelerde risk koordinatörlüğü görevinin SGB yöneticileri değil doğrudan politika belirleyen üst yöneticinin belirleyeceği üst yönetici yardımcısına verilmesi İç kontrol sisteminin sadece mali süreçler ile ilgili olarak algılanmaması tüm süreçlerin bu işin bir parçası olduğu algısının oluşturulması

55 Öneriler İç kontrol sistemi ile ilgili Maliye bakanlığı merkezi uyumlaştırma görevinin etkin olarak yürütülmesi açısından ilgili kurumlarla farkındalık yaratılması için üst yönetici ve harcama yetkililerine yerinde eğitim verilmesi

56 Öneriler Eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olarak özlük hakları açısından üniversite daire başkanları bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki daire başkanlıklarından ayrı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, gerekli duyarlılık gösterilerek üniversite daire başkanlarının ve mali hizmet uzmanlarının özlük hakları bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki daire başkanları ve mali hizmet uzmanları düzeyine çıkartılmalıdır.

57 Öneriler Üniversite SGB lerinin statülerinin gözden geçirilerek verilen görevlerle orantılı ve sorumluluklarını yerine getirebilecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

58 TEŞEKKÜR EDERİZ Bülent ALTINTAŞ Bursa Teknik Üniversitesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BELEDİYELERDE İÇ KONTROL UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

BELEDİYELERDE İÇ KONTROL UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR BELEDİYELERDE İÇ KONTROL UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Abdullah ALTINTAŞ - Sayıştay Denetçisi Metin KOCABAY - İnönü Ünv. İç Denetçi (Yeminli Mali Müşavir) Giriş Kamu sektöründe kapsamlk bir yenileşme

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ RİSKLERİN YÖNETİLMESİ

İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ RİSKLERİN YÖNETİLMESİ İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ RİSKLERİN YÖNETİLMESİ Yaşar UZUN GİRİŞ Amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışan her kurum, gerek iç işleyişinde gerekse dış çevresinde yaşanan gelişmeler nedeniyle çok çeşitli risklerle

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı