Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015"

Transkript

1 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

2 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari nin katmanları nelerdir? 5. C#.NET üzerinde Üç Katmanlı Mimari nin yazılımsal yapısı 6. Yazılımı Üç Katmanlı Mimari yi kullanarak geliştirmekle kullanmadan geliştirmek arasındaki farklar

3

4 YAZILIM MİMARİSİ NEDİR? Bir yazılımın veya bilgisayar sisteminin yazılım mimarisi demek sistemi oluşturan yazılım bileşenleri ve görünür dış özellikler ile bunlar arasındaki ilişkiler demektir. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinde karmaşıklık önemli bir konudur. Mühendisler önceleri bu sorunu düzgün veri yapılarını kullanarak aştı. Ancak 1980'lerden beri yazılım mimarisi yazılım mühendisi öncüleri tarafından kullanılmaktadır. 1990'lardan itibaren tasarım şablonları, formal dilleri vb. geliştirildi.

5

6 YAZILIMDA KARMAŞIKLIK NEDİR? Yazılımda karmaşıklık, bir yazılımı geliştirirken karşılaşılacak zorlukları ifade eder. Bu zorluklar 2 türlüdür: 1. Yazılımı geliştirirken yaşanan zorluklar 2. Yazılımın performansı konusunda yaşanan zorluklar

7 YAZILIMI GELİŞTİRİRKEN YAŞANAN ZORLUKLAR Problemin Karmaşıklığı: Bir yazılımın ne tür ihtiyaçları karşılayacağı problemin karmaşıklığını ifade eder. Bu ihtiyaçları karşılamak için yazılımda gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması gerekir. Böylece sorun çözülecektir. Yazılım geliştirme sürecini yönetme güçlüğü: Yazılım geliştirme süreci, saha araştırması, analiz, planlama, geliştirme ve test gibi aşamalardan oluşur. Deneyimli bir ekip lideri ve işlerinde uzman bir yazılımcı ekibiyle bu sorunun üstesinden gelinecektir.

8 YAZILIMIN PERFORMANSI KONUSUNDA YAŞANAN ZORLUKLAR Performans ve kaplanan alan açısından karmaşıklık: Performans açısından karmaşıklık, bir yazılımın kullanımı sırasında kendisinden beklenen görevleri yerine getirirken ne kadar süre harcadığını ifade eder. Bunun ifadesi için döngüsel karmaşıklık(cyclomatic complexity) ve büyük O notasyonu O(n) kullanılabilir. Döngüsel karmaşıklık: Bir yazılımın herhangi bir işlevini çalıştırmak için bir harekette bulunduğumuzda bu işlevi yerine getirirken bir kod parçacığını kaç kere çalıştırdığımızla alakalıdır.

9 YAZILIMIN PERFORMANSI KONUSUNDA YAŞANAN ZORLUKLAR Büyük O notasyonu: Büyük O notasyonu O(n) ile ifade edilir. N tane verinin işlenmesi için N cinsinden kaç komutun yerine getirilmesi gerektiğini ifade eder. Örnek olarak bir bubblesort sıralama algoritmasını düşündüğümüzde n tane sayının sıralanması için n2 kadar yer değiştirme yapılması gerekir. Bu da bizim notasyonumuzun O(n2) olduğunu gösterir. Kaplanan Alan Açısından Karmaşıklık: Bir yazılımda belli bir işlevin yerine getirilmesi için kaç satır kod yazdığımızla veya kod satırı üzerinde belirttiğimiz algoritmanın ne kadar uzun olduğuyla alakalıdır.

10 YAZILIMIN PERFORMANSI KONUSUNDA YAŞANAN ZORLUKLAR Kaplanan Alan Açısından Karmaşıklık: Bir yazılımda belli bir işlevin yerine getirilmesi için kaç satır kod yazdığımızla veya kod satırı üzerinde belirttiğimiz algoritmanın ne kadar uzun olduğuyla alakalıdır. Bilgisayar dünyasında her ne kadar büyük yer kaplayan disklerin ortaya çıkmasıyla alan açısından problem azalmış gibi görünse de büyük yazılımlar geliştirildiği, verilere milyonlarca kişinin ulaştığı, her ay milyarlarca veri üzerinde değişiklik yapıldığı ve bunlar için çok büyük veri merkezleri(data center) kurulduğu düşünüldüğünde oldukça önemli bir kavram halini alır. Çeşitli yazılım mimarileri kullanılarak ve işlemleri daha basit bir şekilde yerine getiren algoritmalar kullanılarak bu sorunlar çözülebilir.

11 YAZILIMI GELİŞTİRİRKEN YAŞANAN ZORLUKLAR Hata Açısından Karmaşıklık: Yazılımın ilk geliştirildiği zamandan günümüze doğru gelindiğinde daha gelişmiş yazılım teknolojileriyle beraber daha ileri seviye yazılımlar geliştirilmektedir. Bu yazılımların seviyesi arttıkça daha farklı ve sofistike hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu hataların ne kadar çeşitli bir biçimde ortaya çıktığı da hata açısından karmaşıklığı ifade eder. Yazılımı geliştirirken ve geliştirdikten sonra ne kadar az hata ile karşılaşırsak, hata açısından karmaşıklığımız da o kadar düşük olacaktır.

12

13 ÜÇ KATMANLI MİMARİ Üç katmanlı mimari; fonksiyonel işlem mantığı (iş kuralları), kullanıcı arayüzü(sunum), veri saklama ve veri erişiminin bağımsız modüller olarak ve farklı platformlar üzerinde geliştirildiği ve sürdürüldüğü bir istemci-sunucu mimarisidir denebilir. Cambridge, Massachussets te bulunan bir cihaz şirketi olan OEC(Open Environment Corporation) dan John J. Donovan tarafından geliştirilmiştir.

14

15 ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN KATMANLARI NELERDİR? Üç Katmanlı Mimari nin katmanları ve işlevleri kısaca aşağıdaki gibidir: 1. Veri Katmanı(Data Layer): Veri Katmanı, bir programda verilerin depolandığı ve aynı zamanda komutlardan etkilenen kısmıdır. Veritabanı tabloları, XML dosyaları vs. bu katmana dahildir. 2. Sunum Katmanı(Presentation Layer): Bu katman, programın kullanıcının gördüğü ve işlem yaptığı kısmıdır. Butonlar, metin kutucukları, veri gösteren satırlar, mesaj pencereleri bu katmana dahildir. 3. İş Katmanı(Business Layer): Bu katman ise, kullanıcının yapmak istediği işlemlere göre programın işleyişini sağlar. Veri katmanı üzerinde değişiklik yapan nesneler, kullanıcı arayüzüne veri gönderen ve veri alan kodlar bu katmandadır.

16 ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN KATMANLARI NELERDİR? Resim-1: Üç Katmanlı Mimari nin mantıksal yapısı ve çalışma prensibi

17

18 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-2: C#.NET te Üç Katmanlı Mimari nin mantıksal yapısı

19 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI dbconnection: dbconnection komponenti, genel olarak veritabanı üzerinde Select(veri çekme), Insert(veri ekleme), Update(veri düzenleme) ve Delete(veri silme) işlemlerinin nasıl yapılacağının belirtildiği komponenttir. Veritabanı bağlantısının yapılıp yapılmadığını da kontrol eder. Eğer açık değilse bağlantıyı açar ve veritabanı sorgusunu yerine getirir. Alınan sonuçlar DataTable nesnesine aktarılır.

20 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-3: dbconnection kod satırı-1

21 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-4: dbconnection kod satırı-2

22 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-5: dbconnection kod satırı-3

23 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-6: dbconnection kod satırı-4

24 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI DAO(Database Access Object): Bu komponent, Business Logic Layer dan gerekli verileri parametre olarak aldıktan sonra bunları dbconnection komponentine veritabanı üzerinde işlem yapması için gönderir. Burada yer alan kodlar veritabanından verilerin çekilmesi için özel sorguların belirtildiği kodlardır.

25 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-7: DAO kod satırı-1

26 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-8: DAO kod satırı-2

27 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI VO(Value Object): Bu nesne, veritabanı tablolarının iş katmanındaki temsilidir. Veritabanında hangi isimde tablolar ve o tabloların hangi isimde ve veritipinde sütunları varsa burada belirtiriz. Veriyi sunum katmanında kullanacağımızda bu nesneyi göndeririz ve sunum katmanı bu nesneden gerekli verileri ayrıştırarak kullanıcıya sunar.

28 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-9: VO kod satırı-1

29 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-10: VO kod satırı-2

30 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Business Logic Layer: Bu katman Presentation Layer ve DAO arasında bir köprü görevi üstlenir. Kullanıcı veriyi sunum katmanı aracılığıyla bu katmana gönderir. Bu katman da DAO daki veri çekme fonksiyonlarına erişir ve oradan gelen sonuçları toparlayarak yeniden sunum katmanına gönderir.

31 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-11: Business Logic Layer kod satırı-1

32 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-12: Business Logic Layer kod satırı-2

33 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Presentation Layer: Bu katman kullanıcıya verileri onun istediği gibi sunan ve verileri de kullanıcıdan onun istediği şekilde alan katmandır. Bu katman, verileri parametre olarak Business Logic Layer a gönderir ve VO nesnesi şeklinde ondan kendisine sunulan veriyi düzenleyerek kullanıcıya gösterir.

34 C#.NET TE ÜÇ KATMANLI MİMARİNİN YAZILIMSAL YAPISI Resim-13: Presentation Layer kod satırı

35

36 FARKLAR void soru() { OleDbCommand veri_1 = new OleDbCommand("SELECT soru_2 FROM soru_2", conn); OleDbDataReader okut; okut = veri_1.executereader(); while (okut.read()) { label1.text = (okut[0].tostring()); } okut.close(); conn.close(); } Üç Katmanlı Mimari olmadanc# Access SELECT kullanımı

37 FARKLAR public void view_offers_load(object sender, EventArgs e) { offers.datasource = new teklifdao().selectoffers(id_num, null, 0, true); isimler_gizle = new string[] { "Sahibi", "Tipi", "Markasi", "Modeli", "Fiyati", "Id", "UrunId", "TeklifYapanId", "Durumu", Varlik" }; isimler_goster = new string[] { "TeklifYapan", "TeklifMiktari", TeklifTarihi" }; yeni_isim = new string[,] { { "TeklifYapan", "TEKLİF YAPAN" }, { "TeklifMiktari", "TEKLİF MİKTARI" }, { "TeklifTarihi", "TEKLİF TARİHİ" } }; Edit_Grid(offers, isimler_goster, isimler_gizle, yeni_isim); } Üç Katmanlı Mimari Kullanılarak C# MSSQL Select kullanımı

38 FARKLAR 3-KTM İle 3-KTM olmadan Performans Karmaşıklığı Çok hızlı Hızlı Alan Karmaşıklığı Daha Az Daha Fazla Hata Karmaşıklığı Daha Az Daha Fazla

39

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Dağıtık Sistemler İçin Haberleşme Otomasyon Ara Katmanı: ULAK

Dağıtık Sistemler İçin Haberleşme Otomasyon Ara Katmanı: ULAK Dağıtık Sistemler İçin Haberleşme Otomasyon Ara Katmanı: ULAK Burcu Karasoy 1, Soner Çınar 1 1 Yazılım Mühendisliği Müdürlüğü, Mühendislik Dir., SST Grup Bşk. ASELSAN A.Ş. {bkarasoy, scinar}@aselsan.com.tr

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Ön Ödemeli Kartlı Sistem

Ön Ödemeli Kartlı Sistem Ön Ödemeli Kartlı Sistem Başlarken Ön ödemeli sistem kullanarak; Ödenmesi unutulmuş faturalaradan ya da son ödeme tarihinin takibinden kurtulursunuz ve sabit fiyat garantisine sahip olursunuz. Satın aldığınız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI Altan DOĞAN * altand@istanbul.edu.tr Örgütlerde; bilgisayarların, İnternet in ve intranetin kullanımının artmasıyla birlikte yaşanan değişimlerden

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 21-37 BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI Feridun Cemal ÖZÇAKIR, A. Yılmaz

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER

STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi 1999 STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER Arş. Grv. Mehmet GÖL* ÖZET Özellikle karar alma ortamının çok belirsiz

Detaylı

TASARIMIN YENİDEN KULLANIMI İLE PDM NİN SİZİ BAŞARIYA GÖTÜREBİLECEĞİ BEŞ YOL

TASARIMIN YENİDEN KULLANIMI İLE PDM NİN SİZİ BAŞARIYA GÖTÜREBİLECEĞİ BEŞ YOL E L G E TSRIMIN YENİDEN KULLNIMI İLE PDM NİN SİZİ ŞRIY GÖTÜREİLECEĞİ EŞ YOL Özet Ne sıklıkla değerli vaktinizi bir model veya dosya aramak için harcıyorsunuz? Özgününü bulamadığınız için bir modeli hiç

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı

Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı Tüm Elektriksel Tabobin İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin Yazılımı sürüm SEE Electrical - Basic Maliyet-etkin bir giriş-seviyesi çözümü SEE Electrical Basic seviye, tüm

Detaylı