Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN"

Transkript

1 Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin Çok Değişkenli Tekniklerle Analizi Türkiye de Hastaneler ve Hastanelerin Uluslararasılaşma Yolları Türk Sağlık Sistemi Reform Süreci: Dönüşüm (Transformasyon) ve Başkalaşım (Metamorfoz) Kavramları Üzerinden Değerlendirme Geri Dönüşü Olmayan Karar Sezaryen Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Sezaryen Olan Hastalar Üzerinde Bir Araştırma Hastaneler ve Dış Kaynaklardan Yararlanma: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri nde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamalarının Değerlendirilmesi Genel Sağlık Sigortasının Mali Sürdürülebilirliği Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı: Sakarya İlinde Bir Araştırma Gülbiye YAŞAR Mahmut AKBOLAT Gülcan KAHRAMAN Aslı AVCI Nuri ŞAŞMAZ Hastane İşletmelerinde Yatak Etkinliği Göstergelerinin Maliyetlere Etkisi (Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Bir Araştırma) Nesrin AKCA Seda KAYA Cihan MESÇİ Sedat BOSTAN Gülnur İLGÜN Bayram ŞAHİN Yunus Emre ÖZTÜRK Ramazan KIRAÇ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal İyilik Halleri ile Kredi Kartı Kullanımları Arasındaki İlişki İlaç Ekonomisi Üzerine Hükümetin Uyguladığı İlaç Politikalarının Nitel Araştırma Tekniği Olan Bireysel Görüşme Yöntem Uygulaması Aile Hekimliği Sisteminde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Ortamı ve İş Koşullarına İlişkin Görüş ve Önerileri Devletin İş Sağlığı Güvenliği Konusundaki Sorumluluğunun Yardımcı Sağlık Personeli Açısından Değerlendirilmesi

2 Rukiye ÇELİK Taşkın KILIÇ Fatma ÇİFTÇİ Hamdi ÖZTÜRK Emrullah İNCESU Hidayet ÜÇKOL Gülcan KAHRAMAN Derya KARABAY Tansel YETİK Menderes TARCAN Gamze YORGANCIOĞLU Mehmet TOP Fikriye YILMAZ Özge YALÇIN Korkut ERSOY Murat KORKMAZ Ayhan AYTAÇ Bülent KILIÇ Ali Serdar YÜCEL Fikriye TOKER Sefer GÜMÜŞ Abdullah SOYSAL Sema OĞLAK Aysun YEŞİLTAŞ Orhan ADIGÜZEL Mahmut AKBOLAT Çiğdem UĞAN Yoğun Çalışma ve Karoşi (Karoshı) İlişkisi: Hekimlerin Aşırı Yorgunluk Algısı İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Değerlendirmesi: Gümüşhane Devlet Hastanesi Personeline Yönelik Alan Araştırması Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Fine Kinney Metodu ile Ameliyathane Çalışanları Üzerine Bir Risk Analizi alışması Hastanelerde Afet Planı Hakkında Çalışanların Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Hastanelerde Afet Yönetimi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminde Hastane Müdürü Deneyimleri Hastane Afet Planlarının Mevcut Durumlarının İncelenmesi: Eskişehir ve Bursa İlindeki Hastanelerin Değerlendirilmesi Ankara da Faaliyet Gösteren Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi nde Çalışan Hekimlerin Hastane Kriz Yönetim Süreçlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği Etik İlke ve Uygulamalar Kapsamında Evde Bakım Hizmetlerinin Planlanması ve Organizasyonu Yaşlılıkta Uzun Süreli Bakım Politikaları: Türkiye ve Dünyadan Örnekler Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hasta Yakınlarının Memnuniyeti: Isparta İli Örneği Dünyada Palyatif Bakım ve Hospis Merkezlerinin Gelişimi: Türkiye için Uygulama Örnekleri

3 Zeynep CÜRE Ali YILMAZ Meltem SAYGILI Orhan ADIGÜZEL Ümmü Asma DAĞDELEN Fuat KORKMAZER Ahmet YILDIZ Erhan EKİNGEN Elif KOÇ Dilaver TENGİLİMOĞLU İsmet SALİHOĞLU Erkan MALKOÇ Pelin ÖZMEN Soykan ŞAHİN Mehmet ÇETİN Yusuf Ziya TÜRK Şebnem ASLAN Demet AKARÇAY Onur GÖZÜBÜYÜK Yasemin AKBULUT Gülsün ERİGÜÇ Özlem ÖZER Meltem SAYGILI Bülent YILDIZ Ceyda YERDELEN KAYGIN Halim TATLI Demet POLAT Şebnem ASLAN Seda İNAN Murat KOÇAK Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Öğrenen Organizasyonlarda Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi Sağlık Personeli Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Aile Hekimliğinde, Hasta-Hekim İletişiminde Güven Unsurunun Hastanın Hekime Bağlılığı Üzerine Etkisi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki Hekimlerin Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Düşünceleri Türkiye de Adli Tıp Boyutunda Tıbbi Uygulama Hatalarının İncelenmesi Tedaviyi Reddeden Hastaların Acil Servis Kullanımlarının Değerlendirilmesi Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik, Çalışan Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Ayaktan ve Yatan Hasta Faaliyet Gelirlerinin Hastanelerin Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: VZA Yöntemiyle Devlet Hastanelerinde Bir Uygulama Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik Araştırması Türkiye deki Sağlık ve Hastane İdaresi Alanındaki Bölümlerin

4 Ferhat SAYIM Yıldırım TEMİR Çiğdem TEKTEMUR Taşkın KILIÇ Gülsün ERİGÜÇ Gülsüm Şeyma KOCA Serap TAŞKAYA Bayram ŞAHİN Sultan GÜÇLÜ Ruhi Selçuk TABAK Gülşah EREN Emre TENGİLİMOĞLU Nurettin PARILTI Cemre Eda YAR Semra SEZER YAĞCI Kerime AKYOL Ayşe İSPİRLİ Ramazan ERDEM İbrahim BARIN Murat BORLU Özcan ÖZYURT Aydemir KAYABAŞI Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ Seyfullah İKİNCİ Fikriye YILMAZ Gamze CİHANOĞLU Deniz SEZGİN Performans Değerlendirmesi Kamu Hastanelerinde Mevzuat ve Uygulama Açısından Faturalamaya Yönelik Kayıtlama ve Denetim Süreçlerinin İlişkisi Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma Diyabet Hastalarının Sosyo-Demografik ve Klinik Özelliklerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri: Sağlık Hizmeti Sunan ve Alan Öğrencilerin Karşılaştırılması Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Önemi Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Medyaya Yansımış Bıçak Parası ile İlgili Haberlerin İçerik Analizi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Örneği Sağlık Sektöründe Halkla İlişkiler Kavramı ve Halkla İlişkiler İhtiyacını Gündeme Getiren Faktörler Ankara da Bir Vakıf Üniversitesi nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi nde Eğitim Gören Öğrencilerin Sağlık Bilgisi Aramada Sosyal Medya Kullanımlarının Değerlendirilmesi Türkiye de Kamu Alanında Sağlık İletişimi Uygulamaları ve

5 Didem HEKİMOĞLU TUNCELİ Kemal İLTER Fikriye YILMAZ Simten MALHAN Korkut ERSOY Levent İNCEDERE Erdinç ÜNAL Oktay KAHVECİ İsmail AĞIRBAŞ Fatma Şebnem ÖZDEM Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI Fatma Şebnem ÖZDEM Yeliz Doğan MERİH Ş. Burak BEKAROĞLU Abdullah Alper ERTEM Enver AYDOĞAN İbrahim Emre GÖKTÜRK Yusuf Yalçın İLERİ Ülkü TÜRKUĞUR A. Çetin YİĞİT Yiğit Aras YİĞİT Murat AÇIKGÖZ Kader AYDIN Yıldırım B. GÜLHAN Hediye KARATAŞLI Erhan EKİNGEN Ahmet YILDIZ Fuat KORKMAZER Ali Burkay ERBEK Kurumsal Gelişim Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme Tedavi Hizmetlerine Erişim Açısından Özel Hastane Sektörü Memnuniyetin Hasta ve Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Örneği Bir Kamu Hastanesinin Servqual Metoduyla Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Bir Konuşma Davranışı Olarak Hasta Şikâyetlerinin Hastaların Çıkış ve Sabır Tercihlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Hastane İncelemesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Ankara İli (Aile Sağlığı Merkezleri) Örneği Online Laboratuvar Sistemleri Üzerine Hastaların Düşünceleri ve Algı Yönetimi Aile Hekimliği Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bu Hizmeti Kullanmaları ve Hasta Tatminine Yönelik Ankara İli Pursaklar İlçesinde Yapılan Bir Araştırma Algılanan Hizmet Kalitesinin, Hasta Tatmini, Tavsiye Davranışı ve Tercih Üzerine Etkisi Teşhisle İlişkili Gruplamanın Türkiye deki Gelişimi ve Çalışan Algısı Ankara da Faaliyet Gösteren Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Temizlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin

6 Fikriye YILMAZ Korkut ERSOY Meltem SAYGILI Murat KORKMAZ Ali Serdar YÜCEL Bülent KILIÇ Fikriye TOKER Sefer GÜMÜŞ Ayhan AYTAÇ Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI Fatma Şebnem ÖZDEM Hüseyin ÇARDAK Ramazan ERDEM Emine ŞENER Önder TOPBAŞ Hakan BEKAR Onur GÖZÜBÜYÜK M. Fikret GEZGİN Nurettin ÖNER İsmail AĞIRBAŞ İbrahim ŞAHBAZ Mehmet Tolga TANER Üzeyir Tolga ŞAHANDAR Gamze KAĞAN Engin ERBAŞ Mehmet Kemal KAĞAN Elif AKKAŞ Sezer KORKMAZ Emine ORHANER Tuncay KÖSE Hastane Enfeksiyonu Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin Uygulamalı Örneği Çalışan Memnuniyetinin Hasta Memnuniyeti ile Hasta Çıkış ve Sadakati Üzerine Etkisi Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu İşe Bağlılığa Etkisi Anestezi Teknikerlerinde/ Teknisyenlerinde İş Doyumu Sağlık Hizmetlerinde Veri Madenciliği ve Örnek Bir Uygulama Elimination of post-operative complications in penetrating keratoplasty by deploying Six Sigma. - Penetran Keratoplasti Cerrahisinde Ameliyat Sonu Komplikasyonların Altı Sigma ile Eliminasyonu Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kalite Beklentisinin Oluşmasında Ekran Faktörü: Hollywood Filmleri Örneği Sağlık Sektöründe Çağrı Merkezi Temsilcilerinin Davranışlarına İlişkin Tüketici Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Aile Hekimliği Uygulamaları Swot Analizi

7 Elif DİKMETAŞ YARDAN Serap DURUKAN KÖSE Fatih KÖKSAL Harun KIRILMAZ Fatma AYPARÇASI Meltem SAYGILI Fikriye YILMAZ Fatih BUDAK Ali YILMAZ Korkut ERSOY A.Çetin KIZILKAN Veli DURMUŞ Keziban KAYMAKÇI Murat KORKMAZ Ayhan AYTAÇ Ali Serdar YÜCEL Bülent KILIÇ Fikriye TOKER Sefer GÜMÜŞ Bilal YALÇIN İsmail ÇALIK İbrahim ÇETİN A. Çetin YİĞİT Murat AÇIKGÖZ Gülay YEDEKÇİ ARSLAN Akın MARŞAP Ebru Özlem GÜVEN Gökhan ABA Dilaver TENGİLİMOĞLU Sağlık Yöneticilerinin Değişim Sürecine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi Sağlık Hizmetleri Lider Personelde Olması Beklenen Özelliklerin Analizi Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderliğin Çalışanların Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma Türkiye de Sağlık Turizmi ve Ekonomik Boyutlarının Uygulamalı Örneği Sürdürülebilir Sağlık Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye'de Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Değerlendirilmesi Sağlık Turizmi Mimarisi Gelişim Sürecinde Çevre Yönetim Vizyonu Uluslararası Hasta Departmanlarında Görev Yapan Yöneticilerin Gözünden Türkiye nin Sağlık Turizmi Pazarındaki Konumuna Yönelik Bir Durum Analizi Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hasta Memnuniyetinin

8 Levent KÜFECİLER E. Asuman ATİLLA Aykut EKİYOR Nurperihan TOSUN Hatice ULUSOY Uğur AKDU Serap AKDU Demet POLAT Bülent YILDIZ Hediye KARATAŞLI Osman ÇELİK Selincan YAKIŞIK Murat D. ÇEKİN Ş. Burak BEKAROĞLU Zührem ERGÜN Yunus Emre ÖZTÜRK Sefer GÜMÜŞ Murat KORKMAZ Bülent KILIÇ Ali Serdar YÜCEL Ayhan AYTAÇ Fikriye TOKER Dilaver TENGİLİMOĞLU Nilgün DOĞAN Aysu KURTULDU Alper GÜZEL Nazife ÖZTÜRK İsmail ŞİMŞEK İsmail AĞIRBAŞ Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Sağlık Turizmi Açısından Bir Termal Merkezin Marka Değeri Bileşenleri ile Algılanan Hizmet Kalitesinin İlişkilendirilmesi Medikal Turistlerin Türkiye yi Tercih Etme Nedenlerini, Memnuniyet ve Sadakat Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Antalya Örneği Sağlık Turizminde Talep Düzeyinin Araştırılması; Gaziantep ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama İstanbul da Hizmet Veren Özel Hastanelerin Logo Tasarımları Üzerine Bir İnceleme Sağlık Kurumlarında Tedarikçi Seçiminde Etkili Olan Faktörler Ve Bir Alan Uygulaması Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları Türkiye deki Hastanelerin e-pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi Bir Devlet Hastanesinde 2013 Mali Yılı İçinde Yapılan Doğrudan Temin Alımlarının (22/d) Değerlendirilmesi Biyokimya Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Birim Maliyetleri: Yerköy Devlet Hastanesi nde Bir Çalışma

9 Burcu NAZLIOĞLU Cemre Eda YAR Yonca ÖZATKAN İsmail AĞIRBAŞ Okan ÖZKAN Gamze KUTLU J. Canberk AYDIN İzzet AYDEMİR İsmail AĞIRBAŞ Fikriye YILMAZ Havva ERDOĞAN Itır ERKAN Ebru Özlem GÜVEN Bahattin TAYLAN Aykut EKİYOR E. Asuman ATİLLA Harun KIRILMAZ Suna AYDIN Fatma BENK Ebru MUTLU Ebru ORAK NİKSARLI Safiye KAR Ömer Lütfi ANTALYALI Fatma TAŞ Veli DURMUŞ Betül ÖZÜLKÜ Osman Fırat TURAN Devrim KARAKÜLAH Tuba SAYGIN Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı - Maliyet İlişkisi: Literatür Taraması Bir Üniversite Hastanesinde PACS(Picture Archiving and Communication System)/RIS(Radiology Information System) Sisteminin Maliyet-Etkililik Analizi Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama Fiyat Şeffaflığı Üzerine Ankara'da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Ampirik Bir Çalışma Sağlık Kurumlarında Araştırma Etiği : Anket Çalışmaları İlaç Pazarlamasında Etik Bir Değerlendirme Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowıng) Konusunda Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Sağlık Hukukunda Hastalara Ait Tıbbi Kayıtların Sır Saklama Yükümlülüğü Açısından Değerlendirilmesi Sözleşme Hukuku Ekseninde; Özel Hastane, Hasta ve Hekim İlişkisinin Hukuksal Niteliği Aydınlatılmış Onam Karmaşası: Aydınlatılmış Hasta mı?

10 Nurdan ORAL KARA Belma KEKLİK Ömer Lütfi ANTALYALI Veli DURMUŞ Betül ÖZÜLKÜ Tuba SAYGIN Pınar GÜNEŞ Demet ÜNALAN Mehmet S. İLKAY Tülin FİLİK Yunus YALVAÇ Ali ÜNAL Kalbiye MEMİŞ Nurperihan TOSUN Sevilay ORAK Hülya BÜYÜKARSLAN Kerime Derya BEYDAĞ Funda ŞENSOY Mithat KIYAK İsmail AĞIRBAŞ Özlem TAŞ Gökhan ABA Ebru Özlem GÜVEN Aysu KURTULDU Nilgün SARP A. Çetin YİĞİT Murat AÇIKGÖZ Faruk DAYI Mustafa NAL Fikriye YILMAZ Cansu AYKAN Sorumluluktan Kurtarılmış Sağlık Personeli mi? Sağlık Hizmetleri Uyuşmazlıkların Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım: Sağlık Hukukunda Uzlaşma Kurumu Hasta Mahremiyeti Açısından Medula Sistemi Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinde Akademik Motivasyon Eğilimi: Bir Alan Araştırması Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hizmet Alım Personelinin Memnuniyet Düzeyi: İstanbul İli Örneği Antalya İl Merkezi Kamu Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri İş Yüküne Dayalı Norm Kadro Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Ameliyathanesinde Hemşire İhtiyacının Planlaması Sağlık Yönetiminde Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık Var mıdır? T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatındaki Üst Düzey Yöneticilerin Cinsiyet Dağılımlarının Ortaya Çıkarılması Sağlıkta Eşitsizlik Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Örgütsel Adalet ile EVLN Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerine Etkisi: Ankara da İki Farklı Bölgede Sağlık Eşitsizliği Araştırması

11 Rana ÖZEN KUTANİS Sümeyye ARSLAN Mahmut AKBOLAT Fatma AYPARÇASI Harun KIRILMAZ Taşkın KILIÇ Fatma ÇİFTÇİ Şeyma ŞENER Bilgen BAĞCI AYDIN Ömer R. ÖNDER Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ Mehmet TOP Mehmet GÖZLÜ Bilgen BAĞCI AYDIN Ömer R. ÖNDER Aygen OKSAY Halime ÜLKER Ramazan ERDEM Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ Seyfullah İKİNCİ Tuncay AYGÜN Bora YILDIZ Harun YILDIZ Musa ÖZATA Songül KUKKUK Elif DÖNMEZ Feyza KÜÇÜK Sebahat UZUNBACAK Leman ERGÜN Ayşen ÖZMEN Menderes TARCAN Dönüştürücü Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Etkisi: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Haberlerine İlişkin Bir İçerik Analizi: İnternet Medyası Örneği Sağlık Kurumlarında Mobbing: Gümüşhane Devlet Hastanesi nde Bir Araştırma Hemşirelerin Stres Karşısında Uyguladıkları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Açısından Bir Değerlendirme: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Bir Alan Çalışması Sağlık Personelinde İş Stresi, Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması Arasındaki İlişkilerin Analizi Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Bir Alan Çalışması Sağlık Çalışanlarında Stres Nedenleri Ve Tercih Edilen Çözüm Yolları Sağlık Sektöründe Stres: Çalışanlar Üzerindeki Etkisi ve Baş etme Yöntemleri Sağlık Çalışanlarında Yabancılaşma: Laboratuvar Çalışanları Örneği Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi Acil Servis Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu

12 Gamze YORGANCIOĞLU Mehmet TOP Elif DİKMETAŞ YARDAN Mehmet YORULMAZ Yeşim KÖKSAL Dilaver TENGİLİMOĞLU Demet SEPETOĞLU Şükrü Anıl TOYGAR Buşra KÖSE Süleyman MERTOĞLU Cuma SONĞUR Mehmet TOP Mehmet GÖZLÜ Mahmut AKBOLAT Sadriye USLU Elif DİKMETAŞ YARDAN Mustafa DEMİRKIRAN Ayşe YEŞİLYURT Servet ARITÜRK Ömer R. ÖNDER Ş. Didem KAYA Serap KILINÇ Aydan YÜCELER Şebnem ASLAN Şerife EREN Mahmut AKBOLAT Mustafa ÖZAL Oğuz IŞIK Serap DURUKAN KÖSE Düzeylerinin İncelenmesi Sinizim ve Tükenmişlik: Yuva Çalışanları Üzerine Bir Araştırma İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Personelinin İşdoyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Tükenmişlik Sendromu (Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama) Hemşirelerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Askeri Sağlık Sistemi Örneği Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti: Bir Kamu Hastanesi Örneği Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Acil Birim Çalışanlarının Çatışma Yönetimi Algılamalarının Kurumsal Yabancılaşmaya Etkisi Hemşire Değerlendirmeleri Yönüyle Hastane Yöneticilerinin Çatışma Durumlarında Kullandıkları Çatışma Yönetim Stilleri: Bir Bölge Devlet Hastanesinde Uygulama Öğrenilmiş Güçlülüğün Sağlık Çalışanlarının Mesleki Yaşam Projeleri ile İlişkisi Bireysel Çatışmayı Çözümleme Yöntemlerinin Sağlık Çalışanlarında Araştırılması Psikolojik Sermaye ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Özel Hastane Örneği Sağlık Çalışanlarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin

13 Tuncay KÖSE Özgür UĞURLUOĞLU Yavuz YILDIRIM Mehmet Bircan GÜLEÇ Şebnem ASLAN Demet AKARÇAY Ebru GÖRCEĞİZ Emine ŞENER Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN Neşet HİKMET Menderes TARCAN Mahmut AKBOLAT Yunus Emre KARTAL Gülcan KAHRAMAN Ümit ÇIRAKLI Sinan ERDOĞDU Simten MALHAN Fatma MANSUR Dilek USLU Dilek USLU Anıl TOYGAR Fatma MANSUR Mehtap ATASEVEN Işık ÇİÇEK Mithat KIYAK Buket HÜSEYNİKLİOĞLU Saffet OCAK Ömer GİDER Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma Sağlık Çalışanlarında Duygu Durumları Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Sağlık Çalışanlarında Affetme İntikam Niyeti ve Yaşam Doyum Düzeyi İlişkisi Hastanelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği Diş Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan Merkezi Hasta Randevu Sisteminin Dişhekimlerince Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma Kullanıcıların Bakış Açısı ile İlaç Takip Sistemi Teknoloji Kullanılabilirlik Durumu ve Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanımına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Hastane Yönetim Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği Örgüt Kültürü Boyutları ve Etkileşimi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Asker Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi

14 Mehmet TOP Örneği Ali ÜNAL Belgin AYDINTAN Birgül ARMUTCU Emrullah İNCESU Emrullah İNCESU Hasan EVİRGEN Ebru EZMEK Metin ATEŞ Hatice ŞIHBARAKLIOĞLU Mithat KIYAK Levent İNCEDERE Musa ÖZATA Fadime TEKİN Tahsin AKÇAKANAT Ömer Lütfi ANTALYALI Gözde TEREKLİ Gamze BAYIN İlkay Sevinç TURAÇ Necla YILMAZ Sağlık Kurumlarında Örgütsel Zekâ Düzeyi: Eğitim Araştırma Hastanelerine Yönelik Bir Alan Araştırması Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısı Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Örneği Sağlık Çalışanlarının Hastane Atıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Atık Minimizasyonu: Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği Kan Hizmetleri Yönetimi Kayseri İlinde Toplumun Kan Bağışına Karşı Tutum ve Davranışları Konya daki Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapısal ve İşleyiş Özelliklerinin Değerlendirilmesi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Başarı için Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var Mı? Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Sağlık Yönetimi Alanı Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme: Yöntemlerin Döngüsü ya da Yöntemler Değişiyor C. Bülent ŞEN Üniversitelerde Disiplinlerarası Tıbbi Sosyal Hizmeti Yunus Emre ÖZTÜRK Çetin BEBE Musa ÖZATA Hediye KARATAŞLI Geliştirme Çalışmaları Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Hemşirelerde Mesleki Bağlılık ve Empati İlişkisinin

15 Özge BOLLUK Demet POLAT Bülent YILDIZ Sevil HAVARE Ömer Lütfi ANTALYALI Ferhat SAYIM Kerim BAŞ Suat PEKER A.Çetin YİĞİT İbrahim Halil CANKUL Özlem KÜYÜK Şirin ÖZKAN Yunus Emre ÖZTÜRK Kürşad TAPLAKTEPE Çiğdem BASKICI Ferhat SAYIM Yıldırım TEMİR Gülsün ERİGÜÇ Belgin Tuğçe KURUL Simten MALHAN Gülsüm ÇÖKLÜ Fikriye YILMAZ Fatih BUDAK Oktay KAHVECİ İsmail AĞIRBAŞ Ayşegül Soydan ÇELİKEL Elif Gökçe TENEKECİ Harun KIRILMAZ Araştırılması Sağlık Sektöründe Bilinçaltı Yöntemlerin Kullanılabilirliği Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeni Kamu Hastaneleri Birlikleri ile İlgili Düzenlemelerin Yöneticiler Arasında Algılanışı Bazı Kamu Hastanelerinde Çevre Yönetimi Alanında Çalışan Personelin Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi İşyüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirlenmesi: Fizyoterapist Örneği 112 Acil Sağlık İstasyon ve Hastane Ambulanslarının Kullanım Durumlarının Analizi Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik: Teknokent Örneği Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması için Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği Yöneticilerin Bakış Açısı ile Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinlikler Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Memnuniyetin Hasta ve Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Örneği Sağlık Alanında Mobbing Sağlık Yöneticilerinin Değişim Sürecine Bakış Açılarını

16 Mehmet BAĞIŞ Bilal SALİM İsmail ŞİMŞİR Fatma Şebnem ÖZDEM Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI Yeliz Doğan MERİH Ali ARICI Mücahit Said DESTİCİ Murat YILDIZ Naciye ÖZ Murat AÇIKGÖZ Ayşe ÖZTÜRK TEKÇAM Ebru ORAK NİKSARLI Aytün LEYMUN Selma KARAKAPLAN Yasemin KESKİN Ergün HASGÜL Süheyla ALICI TÜLÜ Funda ŞENSOY Kerime Derya BEYDAĞ Mithat KIYAK Nurdan ORAL KARA Yasemin HANCIOĞLU Betül ÖZÜLKÜ Veli DURMUŞ Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bir Kamu Hastanesindeki Hasta Beklentileri Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki ve Kurumsal Algı Araştırması TSK Asker Hastanelerinde Malzeme Yönetimi ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Bu Süreçte Karşılaşılan Güçlükler: Ankara İlinde Konuşlu Asker Hastanelerinde Yapılan Araştırma Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi Sağlık Çalışanlarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İş Stresi Üzerine Etkisi Yoğun Bakımlarda Yatan Hastaların Postop Sürelerinin Uzamasının Hasta Yakınlarının Üzerindeki Etkisi: Adana Numune (Seyhan Uygulama) Hastanesi Örneği OECD Ülkelerinde İnsani Gelişme Endeksi İle Sağlık Göstergeleri İlişkisinin Analizi Sağlık Turizminin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi

17 İrem YİĞİTBAŞI Semra BAYSAN Cem DİKMEN Züleyha TOKSOY Erdoğan TAŞ Yasemin Küçüközkan Gamze Pelvan Yeşil Hastaneler Turizm Sektöründe Sağlık Hizmeti ve Paydaş Algıları: Antalya İli ve Acente Yöneticileri Üzerine Bir Çalışma Hemşirelerin İş Doyumu Düzeylerinin Yöneticiye Duyulan Güven, Yönetici Desteği ve Duygusal Denge Algıları ile İlişkilerinin İncelenmesi: Hastane Kurumlarında Yapılan Bir Araştırma KKTC Sağlık Derneklerinin, Sağlık İletişimi Tutumu Aydan YÜCELER Mehmet KILINÇ Didem KAYA Levent B. KIDAK Elif Türkan ARSLAN Serhat BURMAOĞLU Sağlık Kurumlarında Psikolojik Güçlendirmenin Çalışan Motivasyonuna Etkisi Üzerine Bir Uygulama Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Fuzzy Ahp ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması Ceyhun ÖZDEMİR A. Ezel ESATOĞLU Türkiye de Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Evde Bakım Hizmetleri Naim DENİZ Sağlık Hizmetleri Finansmanında Uygun Harcamalar için Bir Model Önerisi Güler YILDIZ Emre YAHNİ Yasemin YILDIRIM KOCABEYOĞLU Erdem ERBIYIK Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

24 Nisan 2008, Perşembe

24 Nisan 2008, Perşembe 09.00-10.00 Açılış töreni (Salon SUN) 10.00-10.30 Kahve arası 10.30-12.00 PANEL: (Salon SUN) 24 Nisan 2008, Perşembe Yetişmiş Eleman Sorunu ve Sektör Üniversite İşbirliği Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİLERİ ÖĞRENCİ ÖĞRETİM ELEMANI ÜNİVERSİTE BİLDİRİ ADI ÇAĞLA IŞIKLI, ASLIHAN OLU, BÜŞRA GÜNAY, AYŞE KARADAŞ, ÖZNUR YAŞAR - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER Bildiri NO Bildiri Adı Yazarlar 16 17 18 ÖRGÜTSEL YARATICILIK MODELİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL YARATICILIK

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu nun Aziz Hatırasına SUNUŞ Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr.

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. BİLİMSEL PROGRAM 2 Nisan 2015, Perşembe 13:00-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri 3 Nisan 2015, Cuma 09:00-11:00 Kurslar Tüm kurslar bir önceki

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı