TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ"

Transkript

1

2 TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012

3 Akış Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar Yönetimi Kültürü Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Yasal Çerçeve Vekiller Hak Sahipleri Türkiye de Fikri Mülkiyet Yönetimi Kültürü Son Söz

4 Fikri Mülkiyet Yönetimi Teknoloji Transferi Rakiplerin İzlenmesi Tespit Trend Analizi Faydalanma Değerlendirme Fikri Hak Yönetimi Al Sat Kararları Lisanslama Savunma Koruma

5 Fikri Mülkiyet Yönetimi Verimlilik Artışı

6 Fikri Mülkiyet Yönetimi Kültürü Rekabet Ortamı Yenilik Kültürü Fikri Mülkiyet Yönetimi Kültürü

7 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Yasal Çerçeve Yasa koyucu Patent Enstitüsü İhtisas mahkemeleri Bilirkişiler Vekiller Vekiller Birliği Dernekler Hak Sahipleri Üniversiteler Sanayi

8 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu - Ulaşılmak İstenen Amaçlar Plan Dönemi ( ) Ülke koşullarını ve ihtiyaçlarını gözeten, uluslararası standartlarla uyumlu ve uluslar arası koruma düzenlemelerine katılımlı etkin bir fikri haklar sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla oluşturulması ve sürdürülmesi sağlanacaktır. Eser sahibinin hakları ve komşu haklar ile sınai hakların bir bütünü olan fikri hakların korunması konusunda eğitim ve bilgilendirmeye öncelik verilerek; temel eğitim, orta öğretim, yüksek öğretim, meslek içi eğitim dahil olmak üzere her kademede toplumsal bilinç ve kültürün oluşturulması sağlanacaktır. Fikri haklar kurumsal altyapısının değişen koşullara uyumlu ve esnek bir yapılanmaya kavuşturulması ve kamu-özel kesim-toplum ilişkisinin ve işbirliğinin etkin eşgüdümü sağlanacaktır. Fikri haklar sistemi içinde, bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgi teknolojilerinin üst düzeyde kullanıldığı ve evrensel boyutta bilgilendirmenin sağlandığı, kolay ulaşılabilen veri tabanları oluşturulacaktır. Sınai haklar sisteminde koruma, geleneksel sistemler yerine elektronik ortamda başvuru, kayıt ve tescil olanakları ile karşılanacaktır.

9 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu - Ulaşılmak İstenen Amaçlar Uzun Dönem ( ) Türk kamu ve özel sektör kuruluşlarının fikri haklar alanındaki uluslararası örgütler, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yoğun ve etkin katılımı ve ülkemizin bu alanlarda söz sahibi olması ve ülke yararlarının gözetilmesi sağlanacaktır. Uluslararası platformdaki gelişmeler sürekli izlenerek mevcut altyapının yeni gelişmeler çerçevesinde hızla güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Fikri hakların elektronik ortamda korunması ve izinsiz kullanımların önlenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Fikri haklar alanında orta ve uzun dönemde eğitimci, yargı elemanı, gözetim ve denetim elemanı olarak ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının planlaması yapılacaktır.

10 Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2013 Vizyonu Ülkemizin 2013 vizyonu Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikrî haklar sistemi aracılığı ile küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne sahip, ülke ekonomisine katkıda bulunan, yenilikçi ve özgün fikrî ürün ile katma değeri yüksek bilgi üreten bir ülke olmak tır.

11 Dokuncu Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu Vizyona Dönük Temel Amaç ve Politikalar Ulusal ihtiyaçları gözeten uluslararası standartlarla uyumlu bir yasal ve kurumsal altyapı. Teknoloji üretimi, yenilik ve yaratıcılık faaliyetlerinin desteklenip teşvik edilmesi Fikrî haklar sisteminde yer alan kurumların işlevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi için gerekli yapısal değişikliklerin yapılması. Fikrî haklar sistemi konusunda eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile toplumsal bilincin artırılması. Kullanıcılar için basitleştirilmiş bir sınaî haklar sistemi kurulması. Fikrî haklar sisteminde teknik ve hukuki bilgiye erişimin kolaylaştırılması. Fikrî hak sahipleri ile toplum menfaatlerinin dengelenmesi. Ülke gerçekleriyle bağdaşan bir fikrî haklar sistemi kurulması. Yargının hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi. Ülkemizin geleneksel mirasından ve doğal kaynaklarından yararlanılması. Fikrî haklar alanında bilimsel ve akademik çalışmaların desteklenmesi Sınaî hak konusu ürünlerin yüksek kalite standartlarına uygun olması.

12 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Yasa koyucu Özellikle 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararından sonra, fikri mülkiyet haklarına yönelik yasal düzenlemelerde büyük ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum derecesini değerlendiren 2007 tarihli İlerleme Raporunda Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin bu alandaki mevzuatının AB müktesebatı ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu ifade etmekle beraber, Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarının korunmasında dünyadaki en sorunlu ülkeler arasında bulunduğunu belirterek bu konudaki temel eksikliğe dikkat çekmektedir.

13 Türkiye de Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Endeksi Sıralaması (PRA 2007)

14 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü 2011 yılı faaliyet raporu; patent/faydalı model, marka, tasarım ve 87 coğrafi işaret başvurusu Online başvuru sistemi; toplam başvuru sayısının %60 ı 519 patent inceleme/araştırma raporu (2010 yılı :162) 4082 başvuru, 2765 değerlendirme kurulunda değerlendirme, 1157 inceleme raporu düzenlenebilir kararı, 284 rapor düzenleme talebi, 457 araştırma ve 62 inceleme raporu 54 konferans, seminer ve çalıştay (Eşleştirme projesi etkinlikleri dahil.) 46 bilgi ve doküman birimi Online dosya takibi: Ayda ortalama erişim 23 Patent, 37 Marka Uzmanı Uzman başına 586 patent, 3174 marka)

15 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler İhtisas Mahkemeleri Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ankara(4+2), İstanbul(7+7) ve İzmir (1+2) illerinde kurulmuştur. İhtisas mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ağır ceza merkezlerindeki 1 nolu, ikiden fazla asliye hukuk veya asliye ceza mahkemesi mevcut ise 3 nolu mahkeme

16 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler İhtisas Mahkemeleri 2009 yılında 3220 karar verilmiş olup bunların dağılımı şu şekildedir; 1903 marka, 570 tasarım, 285 patent, 170 faydalı model, 290 fikir sanat eserleri ve 2 coğrafi işaret Ankara FSHHM dava profili; 2009 yılı 1816 devam eden dava, 1296 yeni dava ve 1406 karar 2010 yılı 1293 devam eden dava, 1062 yeni dava ve 1585 karar

17 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Bilirkişilik Müessesesi &Bilirkişiler Mevzuat ve içtihadın yarattığı bilirkişi zorunluluğu Yeni Usul Kanunu uyarınca Hukukçu Bilirkişi yasağı/sınırlaması Resmi Bilirkişiler Üniversite mensupları Vekiller Özel Bilirkişiler Bilirkişi raporlarında süre sorunu

18 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Vekiller Aktif 415 patent 737 marka vekili 2011 yılında yapılan patent & marka vekilliği sınavında Patent alanında 991 adaydan sınavı geçen 365 kişi Marka alanında 1625 adaydan sınavı geçen 340 kişi

19 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Meslek Birliği Yasal Düzenleme Türk Patent Kurumu Kanunu kapsamı dışında Patent ve Marka Vekilleri Meslek Yasası nın da değerlendirileceğinin Türk Patent Enstitüsü Başkanı tarafından beyan edilmesine rağmen somut gelişme halen kaydedilememiştir. Bir meslek yasasının mevcut olmaması ve bunun sonucunda, vekillik sisteminde yaşanan, denetimsizlik ve bilgi eksikliği mevcuttur. Patent ve marka vekilliğinin Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi ve Ticaret Odası gibi örgütlerde bir meslek olarak yer almamaktadır.

20 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Dernekler PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği nin (PEM) vekillerin sayı itibariyle çoğunluğunu temsil etmemektedir. AIPPI LES

21 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Hak Sahipleri Üniversiteler Üniversite mensuplarının hak sahipliği konusundaki yasal değişiklik Teknoloji transfer merkezleri Üniversite Sanayi işbirlikleri

22 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Hak Sahipleri Sanayi 1995 yılında 170 yerli patent başvurusundan 2011 yılında 4087 yerli kaynaklı patent başvurusuna ulaşılması 2011 de Türk patenti başvurusu içinde 4087 yerli kaynaklı patent başvurusuna ulaşılması = % yılında bu oran başvurularda %7 tescilde %2,25 idi.

23 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Hak Sahipleri Sanayi 2011 patent tescilleri bakımından 847 Türkiye kaynaklı başvurunun tesciline karşılık 1440 Almanya, 857 ABD, 495 İsviçre, 439 Fransa, 476 İtalya kaynaklı başvurunun tescili Bu ülkelerde TR kaynaklı tescil istatistikleri baktığımızda 2 haneli rakamlar çoğunlukla <30 Örn: ABD 2011 de TR kaynaklı başvuru sayısı 52, gelmiş geçmiş 371

24 Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Önemli Aktörler Hak Sahipleri Sanayi Çok sayıda başvuru yapan az sayıda sanayi kuruluşu Temel çarklardan oturmuş yenilik kültürünün eksikliği Fikri hakların koruma altına alınmasının bir ihtiyaçtan ziyade bir formalite olarak algılanması

25 Türkiye de Fikri Mülkiyet Yönetimi Kültürü

26 Son Söz 12 patents a day keep competitors away

27 Son Söz İşten ayrılmadan önce, yanında herhangi bir Fikri Hakkı götürüp götürmediğini tespit etmek için, bir beyin taraması yapacağız.

28 Teşekkürler

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türk Patent Enstitüsünün 2010, 2011 ve 2012 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 23 Ekim 2014, Başkent Üniversitesi İçerik Sınai Mülkiyet Hakları Üniversitelerde Ar-Ge, İnovasyon ve SM Üniversite Projesi ve Yürütülen

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası : 2005 A. Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular I. PATENTLER 1.Dünya çapında bir patent sistemi ihtiyacı Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE 385 ONUNCU BÖLÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR 10.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaat 336 şeklinde

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları

Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Araştırma Türkiye de Sınaî Mülkiyet Hakları Zeynep Biçer Özçelik ¹, Cenk Özçelik ² ÖZET Yarım yüzyıl önceki güçlü ve öne çıkan şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri (ve

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Mühendislik Dekanları Konseyi Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN TPE Başkanı 28/11/2008 1/55 Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz TOBB-ETU Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı