2. Proje Pazarı Katılımcıları: Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Proje Pazarı Katılımcıları: Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans"

Transkript

1 PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelindedüzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012 ve 2013 yılları AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde yarışan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2. Proje Pazarı Katılımcıları: Proje Pazarına akademisyenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapanlar, sanayiciler, bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir. 3. Proje başvurularında sayı sınırı olmamakla birlikte; katılımcı aynı projesi ile hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Proje Pazarına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile tasarım yarışmasına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır. 4. Başvurular online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Etkinlik gününde 60 puan ve üstü alan projeler sergilenecek olup; sergilenecek Proje sayısı OİB tarafından tespit edilecektir. Seçilen projelerin sahipleri, proje görsellerinin yüksek çözünürlüklü baskıya uygun formatta versiyonlarını ve gerekli görülebilecek diğer dokümanları yarışma sekretaryasına cd içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. 5. Son Başvuru ve Proje: Otomotiv sektörü ile ilgili projelerin amaç, kapsam, süre, bütçe, varsa özel şartları ekteki Proje Özet Yazım Kılavuzu ndaki esaslar çerçevesinde maksimum 500 kelime ile Türkçe ve İngilizce proje başvuru formuna yazılmalıdır.(türkçe ve İngilizce yazılması zorunludur) Bu özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle proje önerilerinizin en geç 14 Mart 2014 günü mesai saati sonuna kadar upload edilmesi gerekmektedir. 6. Poster: Poster sunumlarınız ise Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır. 7. Proje Sözlü Sunum: Proje fikirleri, iki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği yerdeki fuaye alanında kalacaktır. Gelen ilgililere talepleri halinde kısa sunumlar yapılması mümkün olacaktır. Proje önerileri bilahare bir kitapçıkta toplanıp, gerek etkinlik gününde gerekse bitiminde irtibat kurulabilmesi için sektöre dağıtılacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan proje önerileri sahiplerinden sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar için maksimum 10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sunum imkânı sağlanacaktır. Başarılı bulunan ve sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar, program basımına yetişmesi açısından PowerPoint sunumlarını CD ye kaydederek 14 Mart 2014 günü mesai saati bitimine kadar yarışma sekretaryasına göndermelidir. 8. Katılım Masrafları: Sadece Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan proje önerileri sahiplerinin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Sanayici ve profesyonel olarak çalışan firmaların katılım masrafları karşılanmaz. Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) katılımcının katılım masraflarını belgelendirmesi kaydıyla Birliğimizce karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında; tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde, taksi bedelleri ve uçak ile ulaşımlar ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir. 9. Proje Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımına karar verir. 14 Mart 2014günü mesai saati bitimine kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 10. Ödül Miktarları: Ödül miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir. Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir. 11. Anket, Değerlendirme: Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen 3. Otomotiv Proje Pazarı anket formlarının doldurulması ve Bursa dışından gelen katılımcıların şehirlerarası ekonomi sınıfı yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asılları ıslak imzalı olarak banka bilgileri de yer alacak şekilde OİB personeline teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına gerçekleştirilecektir. Bursa dan katılacak olan akademisyenlerin ulaşım ve

2 konaklama masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini yüklemeleri gerekmektedir. 12. Bursa dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, ekli Başvuru Formu nda belirtilmesi gerekmektedir. Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkanları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin Birlik tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir. 13. Proje başvuruları elektronik ortamda kabul edilecektir. 14. Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.oib Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz. 15. Elektronik ortamda proje başvurusu yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Üye kaydı yapılarak aktivasyon gerçekleştirildikten sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje yüklemesi yapılabilecektir. 16. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak olup, projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje sahibi sorumludur. 17. Herbir proje elektronik ortam üzerinde puanlama yöntemi ile değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 60puanı geçen projeler etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilecektir. 18. Puanlama kriterleri için ekte sunulan değerlendirme formu dikkate alınacaktır. 19. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Uludağ İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Jüri Üyeleri herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir. 20. Katılımcının proje pazarı kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüzyüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da 19 uncu maddede sayılanlar sorumlu tutulamaz. 21. OİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı 19 uncu maddede sayılanlara herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 22. OİB, Proje Pazarı Etkinliği nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 23. Katılımcılar, isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler. 24. Proje pazarına katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

3 Proje Pazarı Ön Başvuru Formu (www.otomotivprojepazari.com) 1) PROJE ÖNERİSİ BİLGİLERİ: Proje Adı Proje Kodu Proje Kapsamı Sunum İstiyorum İstemiyorum 2) KATILIMCI/EKİP LİDERİ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Unvanı Üniversite(Fakülte/Birim) veya varsa Kurum Ekip katılımlarında ekip katılımcılarının isimleri ve ekip lideri bildirilecektir. Uzmanlık Alanı Adres Telefon-cep telefonu Faks Web adresi E-posta 3)KONAKLAMA TALEBİ (Bursa dışından gelenler için) *Yalnızca ekip lideri içindir. Konaklama istemiyorum. 16 Nisan 2014 tarihinde konaklama istiyorum. (Uzak şehirlerden katılımda karşılanacaktır.) 17 Nisan 2014 tarihinde konaklama istiyorum. Proje başına bir kişinin en fazla iki gecelik konaklama masrafları OİB tarafından karşılanacaktır. 4)ULAŞIM TALEBİ* Ulaşım talep ediyorum Ulaşım talep etmiyorum Güzergah Kalkış-Varış saati *detaylar için 11.maddeye bakınız. 5)BANKA BİLGİLERİ: Hesap Sahibi (Başvuru Sahibi) * Banka İsmi Banka Şubesi IBAN No *Başvuru sahibi ile hesap sahibinin farklı olması durumunda başvuru sahibinin yazılı onayı gerekecektir.

4 6) PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJE ÖNERİSİNİN AR-GE NİTELİĞİ, TEKNOLOJİK YÖNÜ VE ÖZGÜN NİTELİĞİ (Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?) Referans Puan 0-20 Puan PROJE ÖNERİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA EKONOMİK KATKISI (Sektör ve Ülke ekonomisine katkısının derecesi değerlendirilecektir.) PROJE ÖNERİSİNDE YENİ TEKNOLOJİ, BİLGİ GELİŞİMİ VEYA TRANSFERİ POTANSİYELİ 0-10 PROJE ÖNERİSİNİN UYGULANMA ALANLARI (Sektörümüzde mevcut yatırımlar göz önünde bulundurulmuş mudur?) PROJE ÖNERİSİNİN SANAYİYE UYGULANABİLİRLİĞİ 0-10 PROJE ÖNERİSİNDE MİLLİ KAYNAK KULLANIMININ İTHAL KAYNAK KULLANIMINA ORANI (%100 Milli Kaynak Kullanımının tam (10) puan olduğu düşünülecektir.) PROJE BÜTÇESİNİN UYGUNLUĞU PROJE ÖNERİSİNİN SÜRESİ KAYNAK (LİTERATÜR ARAŞTIRMASI) KULLANIMI GENEL TOPLAM: ) PROJE VE EVRAKLARIN TESLİMİ Bu şekilde online kayıt yaptıranların, ön başvuru formunu, proje pazarı yazım kılavuzu ve katılım koşulları ile fikri mülkiyet ve anlaşmazlıkların çözülme şekli kısımlarını word sayfasına indirip yazıcı çıktısını alarak ve her sayfanın alt kısmının yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra proje teslim tarihi olan 14 Mart 2014tarihinde elden veya posta/kargo ile Yarışma Sekretarya adresine göndermeleri gerekmektedir Projenin daha önce ticarileşmediğini, daha önce düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliklerinde yarışmadığını ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik UludağOtomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, proje pazarı yazım kılavuzu ve katılım koşullarını okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Proje Pazarı Katılımcısı Ad Soyad: İmza: Tarih:

5 FİKRİ MÜLKİYET (ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT) VEANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ 1. Daha önce düzenlenen AR-GE Proje Pazarı Etkinliklerinde sunulan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre, Otomotiv Proje Pazarı na (OPP) katılan bütün katılımcıların, etkinliğe katıldıkları yeni ve ayırt edici özelliğe sahip tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle Ankara adresine başvurabilirler. 3. Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), OPP na katılan tüm projeleri tasarım veya buluş sahibi adına yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 4. OPP na katılan bütün proje ve tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için proje hazırlayanların ve tasarımcıların izninin alınması gereklidir. OPP nı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB nin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklandığı Nisan 2014 tarihten itibaren 6 ay süreli Öncelik hakkıvardır. 5. Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların tarih ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran OPP na katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. 6. Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin şartnamede belirtilen öncelik haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir. 7. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır. 8. OİB, OPP na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri tasarım veya buluş sahibi adına geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılanlar, seçilen eserin OİB ne ticarileştirilmeden ve tasarım ve buluş sahibinin diğer tasarruf yetkisini ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. 9. OİB, OPP na katılan ve ödül alan proje ve tasarımları; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. 10. OPP na katılan proje ve tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları

6 Birliğinibağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. 11. OPP nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir. 12. Ödül Kurulu, OPP nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 13. Proje Pazarıiçin başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 2 ay içinde yatırılacaktır. 14. Bu OPP na katılanlar, yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. 15. DİĞER HUSUSLAR: OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilecektir. OPP Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje ve tasarımlar ödül kurul değerlendirmesine sunulmayacaktır. OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. OİB, aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir. Proje Pazarı Katılımcısı Ad Soyad: İmza: Tarih: AR-GE PROJE PAZARI SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ Web sitesi:www.otomotivprojepazari.com Yarışma ve organizasyon : Capital Events / / 108 Yetkili Kişi İletişim:Burak Şahin & Elif Kaya Adres:Krizantem Sokak No:96 II. Levent / İstanbul

7 ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARGE PROJE PAZARI PROJE ÖNERİ ÖZETİ YAZIM KILAVUZU (Kitap Basımı İçin) GENEL KURAL Katılımcılar; Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin, Proje Pazarı na katılan tüm çalışmaları her türlü etkinlikte proje sahibinin ismini belirterek kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip bulunduğunu, bu hakları devretmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. Çalışmalarla ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı katılımcı olup; bu konudaki tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve bağlı şirket ve iştiraklerine hiçbir sorumluluk yükletilemez. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada yer alan tablolar, şekiller ve denklemleri ile diğer matematiksel anlatımlar bilgisayar ortamında oluşturulur. Çalışma A4 standardındaki (21 x 29.7 cm) kağıt boyutu için hazırlanacaktır. Fotoğraf veya renkli şekillerin tarayıcı ile bilgisayar ortamına alınması gerekir. Yazı Karakteri ve Niteliği Projede tek tip yazı karakteri ve boyutu kullanılmalıdır. Bunun için sadece 11pt (punto)yazı boyutunda ARIAL, yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda 8 pt yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Dipnotlar için 10 pt yazı karakter boyutu kullanılır. Yazım dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler sadece başlıklarda kullanılır. Virgülden sonra bir, noktadan sonra iki karakter boşluk bırakılır. Ayrıca nokta, virgül, noktalı virgül, üst üste iki nokta ilgili kelimenin hemen ardından boşluk bırakılmadan konur. İki noktadan sonra bir açıklama beklenirken, noktalı virgül ise iki ayrı fikri bağlar. Bu kuralların önemle izlenmesi gerekir. Cümle sonunda eğer parantez içinde bir anlatım veriliyorsa, nokta parantezden sonra konur (örneğin burada olduğu gibi). Cümleye sayısal karakter ile başlanmaz. Sayfa Düzeni Proje öneri sunumu kendisi özet olduğundan herhangi bir başlık sınırlandırması yoktur. Bununla beraber, tahmini proje süresi ve tahmini proje bütçesinin olduğu aşağıdaki düzen tavsiye edilir. Öz (Türkçe) Abstract (İngilizce) Projenin amacı Giriş Yaklaşım Beklenen Sonuç Tahmini Proje süresi Tahmini Proje Bütçesi Kaynaklar Proje İsmi Proje ismi Arial 14 punto ve BÜYÜK harfler ile sayfa ortalanarak koyu olarak yazılmalıdır. Proje sahiplerinin isimleri de başlıktan sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak, 12 punto ile sadece ilk ismin ilk harfi ve soyadın tamamı büyük harfler ile koyu olarak sayfa ortalanarak unvan kullanmaksızın yazılmalıdır.

8 Proje sahiplerinin kurum bilgileri de isimlerden 1 satır boşluk ile Arial 10 punto ile sola yaslanmış normal-italik olarak yazılmalıdır. Birden fazla proje yürütücüsü/sorumlusu olduğu takdirde her biri numaralandırılarak birer satıra yazılmalıdır. Proje yürütücüsünün/ sorumlusunun detaylı bilgileri kuralların sonundaki formata göre proje öneri özet metninden ayrı olarak hazırlanmalı ve sitesine upload edilmelidir. Çalışmada, Şekil 1 dki gibi sayfanın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarlardan ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar, tablolar, şekiller ile A4 boyutuna katlanan şekiller de bu sınırlar içinde kalmalıdır. Çalışma baştan sona yazım boyunca sola yaslanarak (leftjustified) şeklinde yazılmalıdır. Satır sonuna sığmayan kelimede kesme yapılmaz. 1,3 cm 5 cm sayfa no 3 cm Bölüm Girişi 4 cm 2,5 cm YAZIM Cilt Kenarı ALANI 3 cm Şekil 1. Sayfa yazım düzenin şematik gösterimi. Satır Aralıkları ve Düzeni Çalışma satırlar 1 pt aralıkla düzenlenmelidir. Ayrıca Kaynaklar, daki yazımlar, esas yazımdaki tablo başlıkları ile şekillerin alt açıklamaları ve dipnotlar ise 1 pt aralıkta yazılır. Bir alt bölüm başlığı altında en az bir satırlık yazı boşluğu bulunmalıdır. Tablolar ve Şekiller Çalışmasına konulacak çeşitli bilgilerin veya sayısal verilerin düzenli satır/sütün şeklinde verilmesine Tablo adı verilir. Her tabloya bir numara verilir (Tablo 2.1). Numaradan sonra 1 nokta konur ve 2 boşluk bırakılarak ilgili açıklayıcı başlık Tablo 2.1 de görüldüğü gibi tablonun üstüne yazılır. Tablo başlığı sayfa yazım alanı içinde tablo ile birlikte ortalanmalıdır. Tablo 2.1. Kullanılan parçanın yapı özellikleri. Metal Tipi Kalınlığı Renk (Mm) DKP Sac 0,8 Polyester esaslı elektrostatik toz boya ile yeşile boyalı Çalışmada yer alan her türlü resim, fotoğraf, grafik, harita, plan Şekil olarak adlandırılır. Her şeklin bir numarası ve bir adı olmalıdır (Şekil 2.2). Çalışmada yer alan tüm tablo veşekillere çalışma yazılımı içerisinde atıf yapılması zorunludur. Buna göre dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

9 Tablo ve şekiller yazım içerisinde ilk değinildikleri sayfa ya da ona en yakın sayfada sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller numaralanırken önce yer aldıkları bölüm numarasına daha sonra da bölüm içerisindeki sırası yazılmalıdır. Örneğin, Tablo 2.1, Şekil 2.2; Ekler içinde ise, Tablo A.1, Şekil A.1 gibi. Çalışma içerisinde alıntı olan şekil ve tabloların tanımlayıcı yazılarında kaynak belirtilerek atıfta bulunulur (bkz. Tablo 2.1). Her tablo (başlığı ile) ve şeklin (şekil alt yazısı ile) alt ve üstünden en az 2 satır boşluk verilmesi metinden ayırt edilmesini kolaylaştırır. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Çok sayıdaki tablo veya şekiller gerektiğinde eklerde verilebilir. Matematiksel Anlatım: Denklemler, Bağıntılar, Formüller Tüm matematiksel anlatımlara ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralandırma da önce yer aldıkları bölüm numarası daha sonra da bölüm içerisindeki sırası yazılmalıdır: (1), (2). Çalışmada verilen denklem veya bağıntı bir satırdan uzun değilse, sayfa düzeni içinde ortalanarak yazılabilir; numaralar sağa yaklaşık verilir. Ortalanmış kısa bir denklem örneği (1) ile verilmektedir (Okay, 1995). Q h A S (T A T S ) (1) Her türlü matematiksel anlatımla yazım arasında üstte ve altta birer boşluk bırakılır. İÇERİK BİLGİLERİ Genel Bilgiler Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu na ve Türkçe Sözlüğü ne uyulur. Tezde genellikle üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir. Tezde SI birimleri kullanılır. Kaynaklar/Atıf Okuyucuya kullanılmış olan kaynaklar veya atıfta bulunulan yazarları net bir şekilde gösterebilmelidir. Metinde, Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir. Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu... Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez içinde verilir. En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın... İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır. Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde... İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını ve diğ. ifadesi takip eder. Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen... Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir. Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu... Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa anon ifadesi kullanılır. Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998, syf.153)... Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no belirtilir. Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas 1998, syf.16)

10 Kaynaklarda, Çalışmada faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır. Kitap referansı için gösterim Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN. MERCER, P.A. ve SMITH, G., 1993, Privateviewdata in the UK, 2nd ed., Longman, London, Dergilerdeki makaleler için gösterim Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no), sayfa numaraları. EVANS, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information processing and management, 7 (2), Konferans bildirileri için gösterim Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları. SILVER, K., 1991, Electronic mail: the new way to communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, Tezler için gösterim Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı. AGUTTER, A.J., 1995, The linguisticsignificance of current British slang, Thesis (PhD), Edinburgh University. Web sayfaları için gösterim Yazarın SOYADI, ADI., Yıl, Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:url [Ziyaret Tarihi]. HOLLAND, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole, BournemouthUniversity,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/ guide_to_citing_internet_sourc.html

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012, 2013 ve 2014

Detaylı

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2.YARIŞMANIN KONUSU: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GEMİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ayak uyduran, çevre dostu, taşımacılık ve ulaşım alanında fonksiyonel özelliklere sahip gemilerin

Detaylı

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan

Detaylı

Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor.

Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor. Otomotiv endüstrisinde geleceğin fikirleri, tasarımları ve projeleri her yıl yarışıyor. "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ ATHİB 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN TEMASI ATHİB 3. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dokuma kumaş

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir)

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir) PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Haziran 2009 (Ücretsizdir) ISSN 1301-2177 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ı UYARILAR ıı TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN SANAYİCİLERİMİZE ÖNERİLER ııı I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı