Aykut Gülalanlar Lisanslama ve ĠĢ GeliĢtirme HOġGELDĠNĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aykut Gülalanlar Lisanslama ve ĠĢ GeliĢtirme HOġGELDĠNĠZ"

Transkript

1 Aykut Gülalanlar Lisanslama ve ĠĢ GeliĢtirme HOġGELDĠNĠZ

2 Enerji Seviyesi Bugünün Programı Buluştan Ticarileştirmeye Genel Bakış Ticarileştirme Değerlendirme Lisanslama

3 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 3

4 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme ĠLETĠġĠM BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ TEKNĠK BĠLGĠ Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası PATENT PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME HUKUK FĠNANS & Ġġ GELĠġTĠRME PAZAR ARAġTIRMASI Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu PROJE YÖNETĠMĠ Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi Lisansör Arayışı SÖZLEġME PAZARLAMA MÜZAKERE Ġġ MODELLEME TĠCARĠ HUKUK 0-4 Hafta 4-8 Hafta 4

5 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 5

6 Sürekli farkındalık etkinlikleri ile akademisyenlerin size gelmesini sağlamak Internal Marketing Sistematik olarak akademisyenlere yönelik audit ziyaretleri Katılımın isteğinin azalması Audit zamanlaması/ fikri kaçırma 6

7 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 7

8 Önemi Patentlenebilirlik/Ticarileştirme analizi için referans Patent haklarının belirlenmesi ve üniversite hakkının tespit edilmesi Koruma kararı alınması durumunda Patent başvurusu için referans 8

9 Buluş sahipleri/ Katkı koyanlar Buluş konusu ile ilgili teknik durum Buluşun ne olduğu, teknik detayları, sağladığı fark/yararlar Potansiyel uygulama alanları Öncül Pazar bilgisi 9

10 eksik görülen alanların tespit edilmesi ve revize istenmesi Ön patent araştırmasının yapılması, yenilenmesi, Eksik, anlaşılmayan konular hakkında soruların bir sonraki toplantı için listelenmesi Ġkincil araģtırma yapılması Olası Hak sahiplerinin tespiti ve bilgilendirilmesi 10

11 Üniversite FMH Politikası Buluş bildirim formunda hak sahiplerinin tam olarak belirtilmeli buluģ sahibi kavramı ve getirdiği haklar katkılarda bulunma olasılığı olan kiģi ve kurumların ortaya çıkarılması Buluş bildirim formunda bildirilen ve/veya toplantılarda tespit edilen hak sahipleri bilgilendirilmeli Hibe programları & Sponsorluklu projeler 11

12 12

13 13

14 14

15 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 15

16 Toplantı sırasında Yapılacaklar Öncelikle araģtırmacıların bilgilendirilmesi ĠletiĢim dili Süreçler ve hakları (üniversite politikası) Basit sorular Mutlaka not tutulmalı Maksimum bilgi alınmalı 16

17 Ön Patent AraĢtırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Yeni (Kamu tarafından ulaşılabilir olmaması, yayınlanmamış olması) Tekniğin bilinen durumunu aşmış olması (Konunun uzmanı tarafından açıkça anlaşılmaması) Endüstriyel uygulamaya uygun olması Freedom to Operate FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası 17

18 Patenlenebilirlik Yeni (Kamu tarafından ulaşılabilir olmaması, yayınlanmamış olması) Tekniğin bilinen durumunu aşmış olması (Konunun uzmanı tarafından açıkça anlaşılmaması) Endüstriyel uygulamaya uygun olması Teknolojinin Konumu Mevcut teknoloji ile arasındaki seviye farkı Artışsal & radikal inovasyon Geliştirme adımlarına olan ihtiyaç (Süre, finansal kaynak, risk ) Pazar Potansiyeli Pazarın büyüklüğü ve hedef müşteri Pazarın büyüme potansiyeli, ölçeklenebilirlik Bottom-up değerleme Destek Durumu Buluş sahiplerinin sürdürülebilir katkısı Portföyde tamamlayıcı konum 18

19 TicarileĢtirme Karar Dokümanı

20 Yönetici Özeti Teknoloji Tanımı Potansiyel Yararlar Geliştirme Durumu Potansiyel Pazar ve Pazarın İlgisi FMH Durumu Risk ve Pazar Bariyerleri Tavsiye ve Karar Ekler

21 Ürün/Servis Hakkında ilgili oyunculardan bilgi Değerli mi (Para vermek için yeter mi) Müşterinin görüşlerine direk ulaşım Sonuç Erken ilgi ve uyarı sinyallerini alma Müşteriden tavsiyeler Teknoloji ve Pazar bilgisi Paydaşlarla direk iletişim

22 Pazar Bilgisini almak Ticari fırsatları belirlemek Yaklaşım Pazardan kritik özellik/yarar ve gelişim bilgisi almak Potansiyel pazardaki kişilerle görüşme Müşteri, Son kullanıcı, Onay verici, yatırımcı Görüşmelerden: negatif &pozitif Fırsatlar & Pazara giriş Stratejisi

23 «Voice of Market» daha iyi anlama Pazar fırsatının büyüklüğünü anlama Pazara giriş stratejisi için öncül analiz Eğer fırsat iyiyse, pazarda iyi kaynaklarla kontak kurma

24 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 24

25 TEKNOLOJĠ PORTFOYÜ ġġrketleġme KARAR LĠSANSLAMA TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ SÜRECĠ Sponsor Eşleştirme Lisansör Arayışı Ön Patent Araştırması Patentlenebilirlik Kriter Analizi Freedom to Operate (FTO) FMH Stratejisi, Koruma Süreci Fikri Haklar Yol Haritası BULUġ BĠLDĠRĠMĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ PATENTLENEBĠLĠRLĠK TĠCARĠLEġTĠRME Üniversite Fikri Haklar Politikası Buluş Bildirimi Formu Araştırmacı Görüşmeleri (Öncesi Görüşmede Sonrasında) Hak Sahipliğinin Tespiti Ticarileşme Potansiyeli Kriterleri Öncül Pazar Analizi Ticarileştirmeye Hızlı Bakış Formu Ticarileşme Değerlendirme Formu Teknoloji Sunum Formu Teknoloji Triage Kriterleri Önceliklendirme Portföy Risk Yönetimi Ticarileştirme Stratejisi 0-4 Hafta 4-8 Hafta 25

26 Teknik bilginin ve Pazar bilgisinin yetersizliği Teknolojinin Değerlemesi Endüstrinin hazır olması Endüstriye Hazır olma Deneyimli personel 26

27

28 Yönetici Özeti Teknoloji Tanımı Potansiyel Yararlar Geliştirme Durumu Potansiyel Pazar ve Pazarın İlgisi FMH Durumu Risk ve Pazar Bariyerleri Tavsiye ve Karar Ekler

29 En son yazılır. Önemli analizler ve tavsiyeleri içerir.

30 Teknolojinin önemli teknik özellikleri teknik/uzman dışında da anlaşılır halde aktarılır. Kısaca Teknoloji Tanımı Ne olduğu/ Çözümün açıklaması Birincil amacı/ hangi probleme yönelik araştırma sonucu/ Kullanıcıları/ Etkilenenler Buluş Sahibi/Kurum Mevcut çözüm? İlişkisi ne? Entegre edilebilir mi? Benzersiz yapan ne?

31 Müşteri kim? Problem ne? Çözüm ne?

32

33 Teknolojinin kullanıcıya yararı Ürün özellikleri teknik olarak ön plana çıkarılmadan teknik özellik ile sağlanan kullanıcı, üretici yararı ve çözülen problem büyüklüğü/önemi Sorular Hangi problemleri çözüyor ve bunlar ne kadar acı veriyor? Problemden kim acı çekiyor? Çözüme olan ihtiyaç ne kadar acele? Teknoloji ile gelen ek yararlar var mı? Müşteri çözümü kullanmak için ne yapmak zorunda veya ne almak zorunda? Mevcuttan yeni çözüme «Geçiş Maliyeti» var mı?

34 Ürün Özellikleri Ürününüz birden çok özellik taşıyabilir. Yalın yaklaşımla müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hangi özelliklerin müşteri/kullanıcı/yararlanıcı için önem taşıdığı tespit edilmelidir. Müşteri Odaklı Ürün Analizi İçerikleri, kullanılan madde gibi özellikler müşteri için önemli değildir. Müşterinin hangi acısını/keyfini nasıl çözdüğünü/sağladığını veya nasıl kalite kattığını net şekilde belirtmek gerekir.

35 Ürün Özelliği MüĢterinin Ġhtiyacı MüĢteri Odaklı Yarar nedir? Profesyonel olarak dizayn edilen template ler Alternatif özgeçmişler arasında dikkat çekmek Hayalindeki işe daha çabuk ulaşmak için dikkat çekici dizayn Kreatin içermesi Parıldayan saçlar Etkileyici bir izlenim bırakmak

36 Çözüm Ne Yarar sağlıyor, Nasıl sağlıyor Pazardaki acı ne? Çözümün nasıl bu acıyı dindirecek? Çözümün neden kullanıcıların ödeme yapması için yeterli? Bütün ürün özelliklerini listeleyelim ve önemini puanlayalım.

37 6 özellik Ürün Özelliği MüĢteri için Önemi (-3 to +3, 0=ortalama bir önem)

38 Ürün Özelliği Ürünün Yararı =MüĢteri Ġhtiyacı MüĢteri Odaklı Yarar nedir?

39 Müşteri/Kullanıcıya sunulan değer ne? Hangi müşterinin isteği karşılanıyor? İlgili müşteri segmentine ne teklif ediliyor?

40 Nicel Fiyat Maliyet Risk Uygunluk Kullanılabilirlik Nitel Yenilik Performans Dizayn Marka özelleştirme

41

42

43 Fikir, prototip, ürün aşamaları TRL seviyesi Pazara ulaşması için gerekli adımlar Gider Zaman Paydaş Altyapı FMH Paylaşımı Geliştirme ihtiyaç/adımlarının tespiti (FMH -> Ürün) Kaynak nasıl yaratılabilir?

44 NASA Geliştirme Çalışmalarındaki Öncelik

45 Technology Readiness Level Investment Readiness Level Metrics that Matter Validate Left side of Canvas Validate Right side of Canvas Product/Market Fit Problem/Solution Hypotheses

46 GeliĢtirici Adım Tahmini Bütçe Tahmini Zaman Sorumlu Grup FMH PaylaĢımı(Y/N)

47 FMH Durumu Başvuru seçenekleri Patentlenebilirlik kriterleri Ön araştırma sonuçları Rakipler Buluşçular İleri aşama değerlendirilmesi gerekli patentlerin yorumlanması Koruma gerekli Bölgeler Teknoloji üreten Teknoloji kullanan «Bundling» FMH Durumu ve Türü İstemler, Tescil durumu FMH Koruma Gücü Ürün Özelliği Mevcut FMH FMH Durumu(Başvuru,Te scil) Buluş/FMH hak sahibi FMH ın öncül istemleri / yapısı

48

49 Birincil Pazar Pazar Bilgisi (TAM, SAM, SOM) Pazar Büyüme Hızı Bottom-up/Top-down yaklaşımı ile değerleme Pazar ilgisi ve ihtiyaçları Pazarda çözülen acı/problem Rekabet ile ilgili sorunlar Pazar Fırsatları ( Büyüklük, zaman-talep, teknik fırsatlar) Uygulaması olabilecek potansiyel pazarlar Potansiyel lisansörler/ortaklıklar/yatırımcılar Rekabet seviyesi ve etkileyen faktörler (Kalite/Teknoloji/Ücret/Hız/Konum/Altyapı/Kanallar/FMH ) Pazardaki rakipler ve konumlandırmaları Pazardaki benzer çözümler Pazardaki rakip ürün ve avantajları, konumları

50 Potansiyel Pazar Pazar fırsatlarını Tanımla ( Büyüklük, Talep/Zaman, Endüstrinin Gücü, Zaman çizelgeleri) Pazar tarafından aranan Kritik Yararlar Pazar İlgisi ve İhtiyaçları Birincil Araştırmada ortaya çıkan ilgi seviyesi Belirlenen potansiyel ortaklar var mı?

51 Öncelikli olarak birincil pazara odaklanmalı, sonra diğer potansiyel pazarlara. Değişime açık olun Potansiyel Pazar Pazar ilgisi ve ihtiyaçları Rekabet Kritik Fırsatlar Odaklanılmayan Potansiyel pazarlar Birincil araştırma sonuçları en iyi sonuçları ödüllendirecektir.

52

53 Konsept Müşterinin ürün/servisten beklentisi ve beklediği yarar farklılık gösterir Ürün/servisin hangi karakteristik özelliği ortak ihtiyaç olarak algılanıyor Segmentasyon= benzer müşteri kümeleri

54 Homojen Ölçülebilir Ayırt edici KümelenmiĢ KanıtlanmıĢ

55 Coğrafik Bölümlendirme Demografik Bölümlendirme Psikografik Bölümlendirme DavranıĢsal Bölümlendirme

56 Hangi pazarlarda korumaya ihtiyacım var? Teknoloji üreten Teknoloji kullanan Ürünlerin geçiş yolları Rakiplerin kullanıcılara ve birbirlerine göre konumu?

57 Hedef Müşteri? (Segment). Müşteri nerede? (Ülke/Bölge). Ürünü nasıl satın alıyor/alacak?... Müşteriye ürün Nereden,Ne zaman, Nasıl ulaşıyor?

58

59 Bilgi Derleme Ġkincil Veri Toplama (Daha önce başkaları tarafından toplanan verinin toplanması ve analiz edilmesi) Birincil AraĢtırma Direk olarak müşteri, uzman, ortak, kullanıcı

60 Var olan veriyi toplama(bilinen) İleri analiz isteyen veri sağlar Sayısal sektör verisi Spesifik teknoloji yerine genel sektör verisi Trend verisi

61 Araştırma raporu Belirleyin Aynı raporla kimler ilgilenebilir bunu düşünün! Endüstri kuruluşları, özel veri kaynakları, kamu kuruluşları Başka kimler ilgilenebilir? Eğer bir regülasyon varsa bunu kontrol eden kurum ihtiyacın olacak verileri topluyordur Eğer bu bilgi olması lazım diyorsan muhtemelen vardır

62 Yavaşlayın ve bulduklarınızı okuyun İlginç bilgiler bulduysanız gidip kaynaklarını kontrol edin Yeni anahtar kelimeler bulup araştırma kalıplarınızı güncelleyin İyi kaynakları dokümante edin

63 Ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, İş ve firma demografik bilgileri Patent veri tabanları

64

65

66 An invention kit for everyone Video Makey Makey

67

68 Pazar ne kadar büyük? Müşteriyi ve Pazar ihtiyacını belirle Pazarı ölç Rakipler Büyüme Potansiyeli

69

70

71

72 Kaç kişi ürünü isteyecek/ihtiyacı olacak? Hepsi alsa Pazar büyüklüğü ne kadar olur? (TL) Total Available Market Nasıl Bulacağım? Sektör Analiz raporları

73 Total Available Market Served Available Market Kaç kişi ürünü alabilir? Kaç kişinin ürünü almak için parası var Bunların hepsi alsa Pazar büyüklüğü ne kadar olur? (TL) Bu kaç ürün yapıyor? Nasıl Bulurum? Potansiyel analizi Potansiyel Müşteri ile konuş!

74

75 1, 2 & 3 yıllarında kime ulaşacağım/satacağım? Total Available Market Served Available Market Target Market Bu ne kadar müşteri yapıyor? Bunların hepsi alsa Pazar büyüklüğü ne kadar olur? (TL) Bu kaç ürün yapıyor? Nasıl Bulurum? Git Potansiyel Müşteri ile konuş! Kanal ortaklarını belirle ve konuş Rakiplerini belirle ve konuş

76 Pazar Büyüklüğü Soruları: Pazar ne kadar büyük olabilir? Biz bunun ne kadarını alırız? Pazarın büyüme oranı Pazar yapısı(olgun or yükselen?) En önemlisi: Git Potansiyel Müşteri ve satış kanalları ile konuş! Rakiplerinle konuş

77

78 Çözüm için kullanılan benzer teknolojileri tanımlayın Sürdürülebilir avantajlar Pazara giriş ihtiyaçları Rakiplerin pazardaki konumları Potansiyel lisansör

79 Ürün Özelliği Sizin Ürün /Servisiniz Rakip Ürün/servis ( önemli)

80 Ġnovasyon Riskler Technoloji Riski Alternatif/Radikal Teknoloji riski Pazar Patent ihlal Çevresel Riskler Yasal Regülasyon Ġçsel Patent Riskleri Validasyon Yasal hakların kullanımı Kapsam İstemlerin çevresinden dolanma Pazara giriş bariyerleri Sertifika Regülasyon Freedom to Operate, Gümrük Rakip Pazara giriģ stratejisi

81 Tamam mı / Devam mı

82 Pazar doğrulama ne? Neden? Nasıl? Kiminle konuşmalı? Ne Sormalı?

83 Yeni ürünlerin %50 si başarısız Başarısız = Satış yok %85 nin nedeni Pazar sorunları Pazarlama ve Mühendislik bir değil Doğrulama Riski azalt Ürünle iş modelini hizala

84 Teknolojiyi/Ürünü/Servisi Tanımla Ne soracağına karar ver İlgili oyuncuları belirle Görüşmeleri yap Geri bildirimleri analiz et

85 Kısa tanıtım Teknoloji ne ve ne yapıyor Hangi problemi çözüyor Hangi yararları sağlıyor

86 Doğru 8-10 kişiyi belirlemek için ismi belirle ve seç

87 Teknoloji Onaylayıcı: Teknolojinizi teknik olarak yorumlayarak, teknik alanda neler olduğunu size anlatabilirim. Karar Verici: Ürününüzü almak için ne gerektiğini anlatabilirim. Kullanıcı: Ürününüzü kullanarak size geri bildirimde bulunabilirim ama karar alıcı ben olmayabilirim. Olası Ortaklar: Üretim, dağıtım ve pazarlama konusundaki beklentileri anlamanıza yardımcı olabilirim.

88 Kimler olabilir? Araştırmacılar, Teknoloji blogger, yazar Sektör temsilcileri Uzman teknolojistler/mühendisler Emekli uzmanlar Nereden bulacaksınız? Üniversite Araştırmacı veritabanları Konferanslar Profesyonel kurum/kuruluşlar Sosyal Ağlar

89 Teknolojinin yeniliği Teknolojideki mevcut durum Ar-Ge Planınızın fizibilitesi 2-3 yıllık gelecek gelişim trendleri&rakipler Geliştirmeler için gerekli eğitim ve uzmanlık ihtiyacı

90 Kimler Firma Liderleri Yetkisi olan Yöneticiler Potansiyel alıcılar Potansiyel lisansörler Neredeler Networking Linkedin ve Firma websiteleri Ticaret odaları Konferans keynotes Sağlayıcılar, dağıtıcılar, üreticilerden vs. kontaklar

91 Ne istediklerini ve neye ihtiyaç duyduklarını belirleyin İşleri için başarıyı nasıl tanımladıklarını anlayın Sizin teknolojinizin başarıya nasıl etki edeceğini Onları gece uyutmayan sorunları Alım süreçlerini öğrenin Satın alma öncesi ve sonrası beklentileri

92 Kimler Teknolojinin son kullanıcıları Satın alma kararını vermiyor olabilirler Neredeler Ticaret odalarının spesifik Çalışma Grupları Online forum ve listeleri Müşteriler

93 Mutlaka olması gereken özellikleri belirleyin Karar alımına nasıl etki ettiklerini öğrenin Ürünü kullanmak için onları ne motive ediyor Olası ek yararlar için analiz edin

94 Kimler Rakipler Ticaret odaları ve kullanıcı grupları Danışmanlar Hibe Programları, İnkübatörler, Satış ve Pazarlama ortakları Araştırma işbirlikleri Üretim Ortakları Dağıtım Ortakları Neredeler Endüstri/Profesyonel organizasyonlar/dernekler Sektörel dergiler/yayınlar Fuarlar ve Konferanslar

95 Pazar bilgilerinizi doğrulayın Gelecek ortaklıklarınızı belirleyin Güçlü yönlerini ve kapasitelerini analiz edin Repütasyonlarını ve markalarını değerlendirin İlgilerini analiz edin Rekabet ile ilgili algılarını alın Yeni Pazar ile ilgili yapı ve beklentileri Motivasyonlarını doğrulayın Ne istediklerini/neye ihtiyaçları var Müşteri/Kullanıcı yollarını belirleyin Kritik regülasyon ve sertifika bariyerleri Fiyatlandırma stratejinizi belirleyin

96 Kişisel network Linkedin Google Firmalar Üniversite TTO

97 Sosyal Medya Dernek ve Odalar Akademik Uzmanlar Rakipleri Belirleyin Benzer ürüne ilgi duyan firmaları belirleyin

98 Teknolojilerin uygulama alanlarının tespiti Müşterinin kim olduğunu anlama Müşteri için neyin önemli olduğunu anlama Rekabetteki güçlü yönlerini belirle Pazar verilerine ulaşma Kritik risk ve bariyerleri belirle

99 Hangi bilgileri almanız gerekiyor? Ne soracaksınız? Görüşeceklerin başka kimi tavsiye edebilir? Sorular sadece ön hazırlık konuşma metni yapmıyoruz bu bir ikili görüşme!!

Aykut Gülalanlar HOŞGELDİNİZ 30.04.2013

Aykut Gülalanlar HOŞGELDİNİZ 30.04.2013 Aykut Gülalanlar Proje Lisanslama ve İş Geliştirme ve İş Geliştirme HOŞGELDİNİZ 30.04.2013 02.04.2013 Enerji Seviyesi Bugünün Programı Buluştan Ticarileştirmeye Genel Bakış Buluş ve Fikri Mülkiyet Hakları

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Barış Cihan Başer, Arife YILMAZ

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

www.suhanarastirma.com.tr

www.suhanarastirma.com.tr www.suhanarastirma.com.tr FON KURULUŞLARI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TKDK KOSGEB TÜBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KALKINMA AJANSLARI KALKINMA

Detaylı

E-ticaret. enterprise europe

E-ticaret. enterprise europe E-ticaret enterprise europe Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi 1. Program Tanıtımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için Küresel Temiz Teknolojiler Yenilik Programı (GCIP), Türkiye

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN FAYDALI OKUMALAR Workcube White Paper 1 Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını işletmelerinde hayata geçirecek

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

PROJE NO: SOBAG - 105K105

PROJE NO: SOBAG - 105K105 Đmalat Sanayiinde Đnovasyon Modelleri ve Uygulamaları PROJE NO: SOBAG - 105K105 Proje No: SOBAG - 105K105 ĐMALAT SANAYĐĐNDE ĐNOVASYON MODELLERĐ VE UYGULAMALARI PROJESĐ Prof. Dr. Gündüz ULUSOY - Sabancı

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014 FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ DeĢifre Metni 12 Haziran 2014 Ekim 2014 (Yayın No. TÜSĠAD-T/2014-10/559) MeĢrutiyet Cad. No:46 34420 TepebaĢı / Ġstanbul Telefon: (0 212) 249 19 29

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı