ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Mayıs 2012 TRABZON ii

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Mayıs 2012 TRABZON iii

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Hamdi Suat Aknar ve Muzaffer Seven tarafından Prof. Dr. Cemil Gürünlü yönetiminde hazırlanan Üç fazlı transformatörlerde dengesiz yüklenme ve ısınma başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Jüri Üyesi 1 : Jüri Üyesi 2 : Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ iv

4 ÖNSÖZ Üç Fazlı Transformatörlerde Dengesiz Yükleme ve Isınma isimli tezimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Lisans Bitirme Tezi olarak hazırlanmıştır. Hızla artan elektrik ihtiyacı göz önüne alındığında transformatörlerin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Transformatörün dengesiz yüklenme koşullarından daha az ısınarak daha verimli ve daha uzun ömürlü olmaları bu araştırmalar ile mümkündür. Yapılan deneylerin simülasyonları hazırlanmış ayrıca transformatörlerin çeşitli bağlantılarda dengesiz yüklenme altında sıcaklık değişimleri incelenmiştir. Proje çalışmalarımız süresince bize yardım eden ve tecrübelerini bizimle paylaşan Sayın Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ hocamıza, görüşlerini esirgemeyip bizimle ilgilenen Sayın Öğr. Gör. Emre ÖZKOP a ve yardımlarından dolayı Laboratuvar Teknisyeni Sayın Yüksel SALMAN a teşekkür eder saygılarımı sunarım. Projemiz boyunca bölüm olanaklarını kullanmamıza izin veren bölüm başkanlığımıza, desteklerinden ötürü Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve KTÜ Rektörlüğüne teşekkür ederiz. Ayrıca tüm çalışmalarımız boyunca bizden maddi manevi desteklerini esirgemeyen anne, baba ve arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Mayıs 2012 Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN v

5 İÇİNDEKİLER LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU... iv ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi ÖZET... viii ŞEKİL DİZİNİ... ix SEMBOLLER VE KISALTMALAR... x 1. GİRİŞ ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLER Üç Fazlı Sistemler Üç Fazlı Transformatör Bağlantıları Yıldız-Yıldız Bağlantı (Y-Y) Yıldız-Üçgen Bağlantı (Y- Δ) Üçgen-Yıldız Bağlantı (Δ-Y) Üçgen-Üçgen Bağlantı (Δ - Δ) Üç Fazlı Transformatörlerin Dengesiz Yüklenmesi Transformatörün Arızaları Transformatörün Aşırı Isınması TASARIM Trafo Seçimi Ve Değerleri Yük Seçimi Diğer Malzemeler Maliyet MATLAB/SIMULINK MODELLEMESİ Kullanılacak Elemanların Modellenmesi Transformatörün Modellenmesi Gerilim kaynağının modellenmesi Ölçüm elemanlarının modellenmesi Bağlantı Türlerinin Modellenmesi Yıldız Nötr-Yıldız Nötr Bağlantı Yıldız- Yıldız Nötr Bağlantı Üçgen-Yıldız Nötr Bağlantı Üçgen-Üçgen Bağlantı Yıldız Nötr-Üçgen Bağlantı DENEYSEL ÇALIŞMALAR Malzemelerin Tanıtımı vi

6 Üç Fazlı Transformatör Yük Oluşturulması Diğer Malzemeler Deneylerin Yapılışı Zorluklar Ve Kolaylıklar Güvenlik Önlemleri SONUÇLAR Transformatörün Bağlantı Türlerine Göre Sıcaklık Ölçümleri Yıldız Nötr-Yıldız Nötr Bağlantı Yıldız -Yıldız Nötr Bağlantı Üçgen -Yıldız Nötr Bağlantı Yıldız Nötr-Üçgen Bağlantı Üçgen-Üçgen Bağlantı Deneysel Olarak Bulunan Akım ve Gerilim Değerleri Yıldız Nötr-Yıldız Nötr Bağlantı Yıldız -Yıldız Nötr Bağlantı Üçgen -Yıldız Nötr Bağlantı Üçgen -Üçgen Bağlantı YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ..48 vii

7 ÖZET Dünyada elektrik ihtiyacının giderek artması transformatörlerin kullanımını da artırmıştır. Yaygın olarak kullanılması transformatörleri en az maliyetle en güvenilir ve en verimli transformatörler üretmek ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaca ise ancak transformatörler üzerinde yapılacak deneyler ile ulaşılabilir. Projemizin en önemli amacı, transformatörlerin bağlantı şekillerine göre uygulamada karşılaşabilecekleri dengesiz yüklenme durumlarında davranışlarını incelemektir. Bu inceleme öncelikle Matlab programı yardımı ile modellenmesi yapılarak incelenmiştir. Sonrasında üç fazlı transformatörün farklı bağlantı türlerini dengesiz yükleyerek uygulamada ciddi bir sorun olan sıcaklık artışı ölçümleri alınmıştır. Buna karşın hangi bağlantının dengesiz yüklenmeye karşı aşırı ısınıp ısınmadığı incelenmiştir. Aynı zamanda dengesiz yüklenme durumunda sargılarım amper sarım toplamlarına bakılarak manyetik dengesini koruyup korumadığı incelenmiştir. Tüm bu çalışmalar transformatörlerin daha az ısınarak daha yüksek verimde çalışmasını sağlamak için yapılan deneylerdir. viii

8 ŞEKİL DİZİNİ Şekil 2.1. (a) Yıldız bağlı 3 fazlı sistem (b) fazör diyagramı... 3 Şekil 2.2. Y-Y bağlı üç fazlı transformatörün bağlantıları... 4 Şekil 2.3. Y- Δ bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları... 5 Şekil 2.4. Δ-Y bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları... 7 Şekil 2.5. Δ - Δ bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları... 8 Şekil 2.6. Üç fazlı transformatörün iki fazı arasına bir fazlı bir yük uygulama... 9 Şekil 2.7. İki sargısında nötr hattı bulunan üç fazlı trafonun bir fazına yük uygulama Şekil 2.8. Y-Y bağlı faz-nötr arasına yük uygulanmış üç fazlı transformatör Şekil 3.1 Testlerde kullanılacak üç fazlı transformatörün etiketi Şekil 3.2 Ampullerden hazırlanacak yükün şeması Şekil bağlantı noktası olan üç fazlı transformatör Şekil bağlantılı üç fazlı transformatörün parametre ayar penceresi Şekil 4.3. Üç fazlı gerilim kaynağı Şekil 4.4. Matlab programında bulunan bazı ölçüm elemanları Şekil 4.5. Yn-Yn bağlı transformatör modeli Şekil 4.6. Y-Yn bağlantılı üç fazlı transformatör modeli Şekil 4.7. Tek fazı yüklü olan Y-Yn bağlantı Şekil 4.8. Δ-Yn bağlı üç fazlı transformatör model Şekil 4.9. Üçgen-Üçgen bağlantılı transformatör modeli Şekil Yıldız nötr- Üçgen (topraklama) transformatörün bağlantısı Şekil 5.1. Deneylerde kullanılacak üç fazlı transformatör Şekil 5.2. Deneylerde kullanılacak yük Şekil 6.1. Transformatörün Yn-Yn bağlantıda yüklenme durumlarına göre ısınma eğrileri Şekil 6.2. Y-Yn bağlı transformatörün dengesiz yük altında sıcaklık-zaman grafiği Şekil 6.3. Üçgen-Yıldız Nötr bağlı transformatörün dengesiz yük altında sıcaklık-zaman grafiği Şekil 6.4. Yıldız Nötr-Üçgen bağlı transformatörün dengesiz yük altında sıcaklık-zaman grafiği Şekil 6.5 Üçgen-Üçgen bağlı transformatörün dengesiz yük altında sıcaklık-zaman grafiği ix

9 SEMBOLLER VE KISALTMALAR Y Yıldız bağlantı Δ Üçgen bağlantı Vl hat gerilimi Vϕ Faz gerilimi N Sarım sayısı I Akım A Amper (Akım birimi) V Volt (Gerilim birimi) W Watt (Aktif güç birimi) VA Volt-amper (Görünür güç birimi) Rms Root mean square (etkin değer) Ω Ohm (direnç birimi) R Direnç AC Alternatif Akım DC Doğru Akım x

10 1. GİRİŞ Transformatörler de diğer elektrik makinaları gibi enerji dönüştürme işlemi yapan bir düzenektir. Generatör mekanik-elektrik enerji dönüşümü, motor ise elektrik-mekanik enerji dönüşümü yaptığı gibi transformatörlerde dönüştürme işlemi yapmaktadır. Transformatörler A.C akım ve gerilimi frekansını ve gücünü değiştirmeksizin çıkışa yine A.C olmak üzere farklı akım ve gerilim değerlerine dönüştürebilirler. Transformatörler bu işlemi Faraday ın indüksiyon yasasını kullanarak yapmaktadır. Bu yasaya göre bir sarımda oluşan emk o sarımdan geçen manyetik akının zamana göre değişimi ve sarım sayısı ile orantılıdır. Transformatör birincil sargısı ile nüvede değişken bir manyetik akı oluşturur ve böylece farklı sarım sayısına sahip olan ikincil sargıda gerilim indüklenir. Transformatörler de bu manyetik sistem çok önemlidir. Transformatörün beslediği yüklerin dengesiz olması durumunda transformatörün manyetik sisteminde oluşan dengesizlikler yüzünden kayıplar meydana gelmektedir ve verimi düşmektedir. Hatta bu kayıplar transformatörlerin fazla derecede ısınmasına neden olmaktadır. Bu ısınma sonucunda trafoların kullanım ömürleri azalmaktadır. Elektrik dağıtım ve iletim alanlarında çok kullanılan ve günlük hayatımız için büyük bir önem sahiptir. Bu yüzden kullanım ömürlerini uzun tutmak için test ve bakımları yapılmalıdır. Transformatörlerin aşırı yüklenme durumunda nasıl ısındığı ile ilgili birçok kaynak ve tez bulunmaktadır. Ama dengesiz yüklenme durumunda trafoların nasıl bir ısınma gösterdiği ile ilgili kaynak, tez ve araştırma daha azdır. Bu tez içerisinde transformatörlerin dengesiz yüklenme durumlarında zamanla nasıl bir ısınma göstereceği incelecektir. Çizelge 1.1. de yıl içinde yapılan işlerin zamana göre dağılımı gösterilmektedir. 1

11 Çizelge 1.1 İş-zaman çizelgesi Ay Şubat Mart Nisan Mayıs Hafta Projenin belirlenmesi Proje ile ilgili kaynak araştırılması Kaynakların incelenmesi ve yorumlanması Proje ile ilgili devrelerin belirlenmesi Devrelerin Matlab simülasyonlarının yaplması Malzemelerin temin edilmesi Deneylerin Yapılması Tezin Yazılması 2

12 2. ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLER 2.1.Üç Fazlı Sistemler Günümüzde kullanılan elektrik enerjisinin büyük bir kısmı üç fazlı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle üç fazlı sistemler ve trafoların çalışmalarını anlamak gereklidir. Fazlar arasında 120 faz farkı bulunan gerilim frekansı ve genlikleri eşit olan üç fazlı sistemlere dengeli üç fazlı sistemler denilmektedir. Şekil 2.1(a) yıldız bağlı üç fazlı bir gerilim kaynağını göstermektedir. Şekil 2.1(b) is bu üç fazlı gerilim kaynağının fazörsel diyagramını göstermektedir. Fazörsel diyagramda fazörler saat yönünün tersi olarak dönerler. Şekil 2.1 baktığımızda ilk önce a fazı daha sonra b ve en son olarak c fazı pozitif maksimum değerine ulaşacaktır. Buna göre şekildeki sistemin faz sırası abc şeklindedir. Bazı sistemlerde faz sırası önemlidir. Örneğin, üç fazlı asenkron motorlarda dönüş yönünün ayarlanabilmesi için faz sıralarını bilmek gereklidir. a Vbn n Van Referans hattı c (a) b Vcn (b) Şekil 2.1. (a) Yıldız bağlı 3 fazlı sistem (b) fazör diyagramı 2.2.Üç Fazlı Transformatör Bağlantıları Üç fazlı transformatörlerin birincil ve ikincil sargılarını ayrı ayrı yıldız (Y) veya üçgen (Δ) olarak bağlamak mümkündür. Üç fazlı transformatörler temel olarak 4 farklı şekilde bağlanabilirler. 3

13 VLp VΦp VΦs VLs Yıldız-Yıldız (Y-Y) Yıldız-Üçgen (Y- Δ) Üçgen-Yıldız (Δ-Y) Üçgen-Üçgen (Δ- Δ) Yıldız-Yıldız Bağlantı (Y-Y) Y-Y bağlantı Şekil 2.2 de gösterilmiştir. Transformatörün birincil tarafındaki faz-faz gerilimi, faz-nötr geriliminin katıdır. Aynı ifade ikincil taraf içinde geçerlidir. Fakat hat akımı ile faz akımı birbirine eşittir. Böylece transformatörün faz-faz gerilimler oranı, Denklem 2.1 deki gibi olmaktadır. V V Lp Ls N N 1 2 (2.1) a ILp=IΦp ILs=IΦs a' b b' N1 N2 c c' Şekil 2.2. Y-Y bağlı üç fazlı transformatörün bağlantıları Y-Y bağlantının önemli sorunları bulunmaktadır. Bunlar şunlardır. Transformatöre bağlı olan yüklerin dengesiz olması durumunda, faz-nötr gerilimlerinin ciddi şekilde dengesiz hale gelmesi, 4

14 Üçüncü harmoniklerin bulunduğu gerilimler üretir. Trafonun dengesiz yüklenmesi durumunda akıma dönüş yolu sağlamak için trafonun birincil tarafı ile hattın nötrü birbirine bağlanır. Ayrıca bu bağlantı yaparak üçüncü harmoniklerin oluşturduğu akımlara da dönüş yolu oluşmuş olur Yıldız-Üçgen Bağlantı (Y- Δ) Y-Δ bağlantı Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Transformatörün birincil tarafındaki faz-faz gerilimi, faz-nötr geriliminin katıdır. İkincil tarafta ise hat akımı faz akımının katına eşittir. Böylece transformatörün faz-faz gerilimler oranı, Denklem 2.2 deki gibi olmaktadır. V V Lp Ls 3N N 2 1 (2.2) a ILp=IΦp a' VLp VΦp VΦs VLs b b' N1 N2 c c' Şekil 2.3. Y- Δ bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları Bu tip bağlantılarda üçüncü harmonik sorunları bulunmamaktadır. Üçüncü harmonikler ikincil tarafta yani Δ bağlantıda sirkülasyon akımı içerisinde tüketilirler. Bu bağlantı 5

15 transformatörün dengesiz yüklenmesi durumunda daha kararlı bir yapıdadır. Çünkü dengesizlik durumunda oluşacak akımlar Δ bağlantı ile fazlara yeniden dağıtılır. Üçüncü harmoniklerin bulunmaması ve dengesizlikte kararlı olması gibi faydaları bulunmasına karşın, bu bağlantının bir sorunu vardır. İkincil sargının Δ bağlı olması nedeniyle ikincil sargının gerilimi ile birincil sargının gerilimi arasında 30 faz farkı bulunmaktadır. İkincil sargı gerilimi birincil sargı gerilimine göre ileri fazdadır. İki transformatörü paralel bağlamak için birincil taraftaki ve ikincil taraftaki faz açıları kendi aralarında eşit olmak zorundadır. Δ bağlantı sebebi ile oluşan bu 30 lik faz farkı paralel bağlantıya engel olur. Gerilimi Y.G den O.G e veya A.G e düşürmek için kullanılmaktadır. Birincil tarafta Y- bağlantı bulunduğundan dolayı Y.G tarafın nötr hattına topraklama çekme imkanı bulunmaktadır Üçgen-Yıldız Bağlantı (Δ-Y) Y-Δ bağlantı Şekil 2.4 de gösterilmiştir. Transformatörün ikincil tarafındaki faz-faz gerilimi, faz-nötr geriliminin katıdır. Birincil tarafta ise hat akımı faz akımının katına eşittir. Böylece transformatörün faz-faz gerilimler oranı, Denklem 2.3 deki gibi olmaktadır. V V Lp Ls N 1 3N 2 (2.3) 6

16 a ILs=IΦs a' VLp VΦp VΦs VLs b b' N1 N2 c c' Şekil 2.4. Δ-Y bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları Y- Δ bağlantıda bulunan avantajlar bu bağlantı içinde aynen geçerlidir. Y- Δ bağlantıdaki gibi bu bağlantıda da 30 lik faz kayması mevcuttur. Fakat ikincil sargı gerilimi birincil sargı geriliminden geri fazda bulunmaktadır. Y-Δ bağlantı düşürücü olarak kullanıldığı gibi bu bağlantıda yükseltici olarak kullanılır. İkincil sargılar Y bağlı olduklarından 3 fazlı 4 telle olan endüstri güç sistemi üretilebilir. Faz gerilimleri hat gerilimlerinin katı olduğundan yalıtım miktarı azaltılır. Bu bağlantıda da Y- Δ deki gibi faz kaymasından dolayı paralel bağlama sorunları mevcuttur Üçgen-Üçgen Bağlantı (Δ - Δ) Y-Δ bağlantı Şekil 2.5 de gösterilmiştir. Transformatörün birincil ve ikincil sargılarının hat gerilimleri ile faz gerilimleri birbirine eşittir. Birincil ve ikincil hat akımları faz akımlarının katına eşittir. Böylece transformatörün faz-faz gerilimler oranı, Denklem 2.4 deki gibi olmaktadır. V V Lp Ls N N 1 2 (2.4) 7

17 VLp VΦp VΦs VLs a a' b b' N1 N2 c c' Şekil 2.5. Δ - Δ bağlı üç fazlı transformatör bağlantıları Bu tür bağlantıda dengesiz yüklenmeler ve üçüncü harmonikler sorun oluşturmamaktadır. Ayrıca birincil ve ikincil sargılar Δ bağlı olduğu için faz kayması sorunu da bulunmamaktadır. Fazların birinin arızalanması durumunda diğer fazlar çalışmaya devam edebilirler. 2.3.Üç Fazlı Transformatörlerin Dengesiz Yüklenmesi Normal koşullarda üç fazlı bir transformatör dengesi yüklenmemesi gerekir. Fakat uygulamada trafolarda dengesiz yüklenme gözlenebilir. Dengesiz yüklenmeyi dengeleyebilmek için trafonun bağlantı çeşidine dikkat etmek gereklidir. Bu bağlantı çeşitleri transformatörün kullanıldığı yere göre tercih edilmelidir. Y-Y şeklinde bağlanmış üç fazlı transformatörün iki fazı arasına bir yük bağladığımızda bağlı olan fazlardan Şekil 2.6 daki gibi akımlar akmaktadır. Şekil 2.6 daki bağlantıda her iki tarafta da nötr hattı bulunmamaktadır. Böylece her bacaktaki toplam amper-sarım sıfır olmaktadır. Bu nedenle bu sistem dengeli yüklenmiştir. 8

18 a b c n i1 i1 i1 i2 i2 i2 n c b a Şekil 2.6. Üç fazlı transformatörün iki fazı arasına bir fazlı bir yük uygulama Şekil 2.7 deki üç fazlı transformatör Y-Y bağlı ve hem birincil hem de ikincil sargısında nötr hattı bulunmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi yük faz ile nötr arasına bağlanmıştır. Böylece amper-sarım her bacakta sıfır olur ve manyetik denge bozulmaz.. 9

19 a b c n i1 i1 i2 i2 n c b a Şekil 2.7. İki sargısında nötr hattı bulunan üç fazlı trafonun bir fazına yük uygulama Şekil 2.8 de bulunan üç fazlı transformatörün iki sargısında da Y bağlantı vardır. Fakat sadece ikincil sargıda nötr hattı vardır. Yük faz ile nötr arasına uygulanmıştır. Birincil tarafın orta fazında bulunan akım devresini diğer fazların üzerinden tamamlayacaktır. Bu durum Denklem 2.5 de gösterilmiştir. I1 b I1 a I1 c (2.5) İkincil taraftaki amper-sarım birincil taraftaki amper sarımın tamamını yok edemez. Bu sistemde manyetik denge bozulur. Bu yüzden dengesizdir. Ayrıca üç fazdan geçen ve devrelerini havadan tamamlayan akılar bulunmaktadır. Bu nedenle transformatörün nüvesi çok ısınır. 10

20 a b c n i1a i1b i1c i1a i1b i1c i2 i2 i2 n c b a Şekil 2.8. Y-Y bağlı faz-nötr arasına yük uygulanmış üç fazlı transformatör Δ-Y bağlı bir transformatörler bacaklarındaki amper-sarımlar sıfırdır. Manyetik dengesi bozulmaz. Bu yüzden bu bağlantı yüksek güçlerde kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için [1] e bakınız. 2.4.Transformatörün Arızaları Kuru tip transformatörler esas olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar manyetik devre ve elektrik devresidir. Bu iki kısımda da arızalar meydana gelebilmektedir. Ancak transformatör arızalarının büyük bir kısmı elektrik devresinde meydana gelmektedir. Bu arızaların çoğu bakım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen en az arıza gösteren elektrik makineleri transformatörlerdir Transformatörün Aşırı Isınması Transformatörlerin dengesiz yüklenmeleri, kazanlarında aşırı ısınmalara neden olabilmektedir. Bu ısınmalar belirli noktalarda daha fazla olabilir. Transformatörlerin 11

21 sıcaklığını ölçme işlemi yapılacaksa, bu ölçme işlemi transformatörün en çok ısınan bölgesinden yapılması gereklidir. Sıcaklık ölçme işleminde ortam sıcaklığının büyük bir önemi vardır. Transformatör sıcaklık kavramından anlaşılan, transformatörün en çok ısınan bölgesi ile soğutucu olarak kullanılan madde sıcaklığı arasındaki farktır. Soğutucu madde, yağla soğutulan bir transformatör için yağ, kuru tip bir transformatör için havadır. Yağla soğutulan bir trafo için [2] deki standartlara göre, ortam sıcaklığının üstünde 50 C dan daha fazla artış göstermemelidir. Kuru tip trafolar için bu 35 C dir. 12

22 3. TASARIM Üç fazlı transformatörlerin dengesiz yüklenmesini ve ısınması ile ilgili deneyleri yapabilmek için gerekli malzemeler kullanılacak üç fazlı trafo tipine ve değerlerine göre değişmektedir. Bu nedenle deneylerin tasarımı ve simülasyonu yapılmadan önce transformatör türünü ve değerleri belirlenmelidir. 3.1.Trafo Seçimi Ve Değerleri Transformatör değerleri kullanılacak yükün değerini belirlemede kullanıldığından ilk önce transformatör belirlenmelidir. Mümkünse deneylerde iki tane özdeş transformatör kullanmak zamandan tasarruf etmek için önemlidir. Çünkü transformatörlerin ölçümleri alırken ilk sıcaklık değerleri oda sıcaklığında başlamak deneyleri kıyaslama açısından önemlidir. Bu yüzden her yeni deneye başlamadan önce trafonun soğuması beklenmelidir. Bu koşullar düşünülerek ve laboratuvarlarda bulunan üç fazlı transformatörler göz önüne alınarak şekil 3.1 daki etikete sahip iki transformatör laboratuvardan alınacaktır. Şekil 3.1 Testlerde kullanılacak üç fazlı transformatörün etiketi Şekil 3.1 da bulunan etikete göre üç fazlı transformatörün birincil sargının faz gerilimi 220 V tur. İkincil faz gerilimi ise 127 V tur. Nominal akımı ve gücü ise sırasıyla 10,5 A ve 4 kva dır. 13

23 3.2.Yük Seçimi Transformatör ne kadar yüklenmek isteniyorsa buna göre bir yük seçmek gereklidir. Bu durum göz önüne alınarak Şekil 3.2 deki gibi olmak üzere ampuller bir suntaya monte edilecektir ve her faz için 10 adet olmak üzere toplam 30 adet 100 W ampul kullanılacaktır. a n1 b n2 c n3 Şekil 3.2 Ampullerden hazırlanacak yükün şeması 3.3.Diğer Malzemeler Üç fazlı transformatörün akım ve gerilim değerlerini ölçebilmek için ampermetre ve voltmetre gerekmektedir. Bu malzemeler laboratuvardan temin edilecektir. Ayrıca transformatörün sıcaklığını ölçmek için termokupl kullanılacaktır. 14

24 3.4.Maliyet Çizelge 3.1 de laboratuvarda bulunmayan ve alınacak olan malzemelerin maliyeti gösterilmektedir. Çizelge 3.1 Maliyet tablosu Sıra No Alınacak malzeme Miktar Birim Fiyatı (TL) Toplam Fiyat (TL) 1 Ampul Anahtar Duy Kablo

25 4. MATLAB/SIMULINK MODELLEMESİ Transformatörlerin giriş çıkış akımlarını ve gerilimlerini gözlemlemenin en kolay yollarından bir tanesi de Matlab/Simulink yardımıyla devremizi modellemek ve incelemektir. Bu amaçla yapmış olduğumuz üç fazlı transformatörün dengesiz yüklenmesi modellemesi bulunmaktadır. Bu modellemede gerçekte de kullanmış olduğumuz 12 bağlantı noktası bulunan 3 fazlı transformatör kullanılıp bağlantı değişikliklerinde giriş çıkış akım ve gerilim değerleri incelenmiştir. Buna ek olarak önemli bir nokta olan manyetik dengesizlik durumu için amper-sarım değerleri incelenmiş ve hangi bağlantılarda dengesizliğin söz konusu olabileceği ve hangi bağlantıların dengesiz yüklenmelerden etkilenmeyeceği gözlemlenmiştir. Simülasyon çalışmamızda kullanacağımız bağlantılar; Yıldız Nötr-Yıldız Nötr Yıldız-Yıldız Nötr Üçgen-Yıldız Nötr Yıldız-Üçgen Üçgen-Üçgen Zikzak bağlantı transformatörümüzde gerçeklenemediği için yapılamamaktadır. Bağlantı türlerinin her biri için tek bir fazın yükünü 0Ω ile 490Ω arasında değiştirilmiş fakat diğer iki faz 49Ω değerinde sabit kalmıştır. Bu sayede fazlar arası denge bozulmuş ve dengesiz yüklenme meydana getirilmiştir. Bu koşullar altında iken her fazın akım ve gerilim değerleri kayıt edilmiştir. 4.1.Kullanılacak Elemanların Modellenmesi Transformatörün Modellenmesi Deney sırasında da kullandığımız transformatör olan 12 bağlantı noktalı 4kVA gücünde 220/127 V dönüşümü yapan transformatör modellenmiştir. Bu transformatöre Matlab programı içerisinde Start/Simulink/SimPowerSystems/BlockLibrary/Elements kütüphanesi içerisinde Şekil 4.1 de gösterilen transformatör seçilerek kullanılmıştır. 16

26 Şekil bağlantı noktası olan üç fazlı transformatör Şekil 4.1 de gösterildiği gibi tüm sargıların giriş çıkış bağlantılarının açıkta olması bağlantı tipini değiştirmesine imkân sağlar. Matlab programı içerisindeki transformatör modeli seçildiğinde bu transformatörün parametrelerini kendi kullanımımıza göre değiştirmemiz gerekmektedir. Bu ayarlamayı transformatöre çift tıklandığında Şekil 4.2 de gösterilen pencereden ayarlanmıştır. Şekil bağlantılı üç fazlı transformatörün parametre ayar penceresi 17

27 Gerilim kaynağının modellenmesi Transformatörümüzü besleyen faz-faz 380 V luk şebekemizi modellemede üç adet AC gerilim kaynağı kullanılmıştır. Bu gerilim kaynaklarına Matlab içerisinden Start /Simulink /SimPowerSystems /Block Library /Electrical Sources kütüphanesi altından ulaşılmıştır. Gerilim kaynakları aralarında faz sırası dikkate alınarak 120 faz farkı olacak şekilde ayarlanmıştır. Şekil 4.3 de kullanılan gerilim kaynağı gösterilmektedir. Şekil 4.3. Üç fazlı gerilim kaynağı Ölçüm elemanlarının modellenmesi Yapılan ölçümlerde akım, gerilim değerlerinin ölçülmesi ve değerlerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu ölçümler ve değerlerini elde etmek Şekil 4.4 te gösterilen ölçüm elemanları ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekte kullanılan ölçüm aletleri etkin değer gösterdikleri için ölçüm aletinin çıkışına etkin değerini okumak için rms elemanı konulup display yardımıyla okunmuştur. 18

28 Şekil 4.4. Matlab programında bulunan bazı ölçüm elemanları Bu elemanlardan current measurement, voltage measurement ve multimeter Start/ Simulink/ SimPowerSystems/ Block Library/ Measurement kütüphanesinden ulaşılmıştır. Rms değerine dönüştüren elemana ise Start/ Simulink/ SimPowerSystems/ Block Library/ Measurement/ Continuous Measurement adresinden ulaşılmıştır. Display elemanı ise Start/ Blocksets/ Signal Processing/ Block Library/ Signal Processing Sinks altında bulunan ve Şekil 4.4 te verilmiş olan display seçilerek kullanılmıştır Bağlantı Türlerinin Modellenmesi Yıldız Nötr-Yıldız Nötr Bağlantı Bu bağlantı transformatörün primer ve sekonderinin yıldız bağlandığı ve primer ve sekonderinde nötr hattı bulunan bağlantıdır. Yıldız bağlantı üçgen bağlantı ile gelen faz-faz gerilimlerini faz-nötr gerilime dönüştürür. Bu sayede faz gerilimleri faz-nötr olarak kullanılabilir hale getirildiği için önem arz eder. Bu nedenle dağıtım transformatörlerinin sekonder bağlantısı daima yıldız bağlıdır. Bu bağlantı şekline dair modelleme Şekil 4.5 te verilmiştir. 19

29 Şekil 4.5. Yn-Yn bağlı transformatör modeli Şekilde gözüktüğü gibi transformatörün fazları yıldız bağlı olması için her fazın negatif ucu birleştirilmiştir. Pozitif uçları ise yükleri besleyecek şekilde bağlantı yapılmıştır. Deneyimizde kullandığımız transformatör 220/127 V olmasından dolayı primer sargılarına 220 V uygulanmıştır. Bu gerilim AC gerilim kaynaklarını 311,13V (V p-p ) değerine ayarlayarak elde edilmiştir. Çünkü faz nötr gerilimi 220V (Rms) olması gerektiğinden V p-p =220 * =311,13 Bu değer AC gerilim kaynağının üreteceği gerilimin genliğini ayarlamak gerekli olduğu için yukarıda hesaplanmıştır. Gerekli besleme kaynağı verilip bağlantılar yapıldıktan sonra saf dirençsel yüklerden sadece bir fazı değiştirerek giriş çıkış akımlarına ve çıkış gerilimlerini not edilmiştir. Bu işlemde amaç üç fazlı transformatörün dengesiz yüklenme altında ve Yn-Yn bağlantıda nasıl tepki verdiğinin modelini çıkarmaktır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.1 de verilmiştir. 20

30 Çizelge 4.1. Yn-Yn bağlantı için A fazının yük değişimi durumunda akım gerilim değerleri V-I değerleri Ra açık devre Ra=490 Ω Ra=245 Ω Ra=122.5 Ω Ra=81.6 Ω Ra=61.25 Ω Ra=49 Ω Va ,9 126,9 126,8 126,8 Vb 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 Vc 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 Ia 0 0,256 0,518 1,036 1,555 2,070 2,587 Ib 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 Ic 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 IA 0,0171 0,160 0,311 0,610 0,910 1,208 1,506 IB 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 IC 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 Yn-Yn bağlantı türünde manyetik dengenin korunması beklenir. Çünkü nötr hattı fazla akımı üzerinden akıtarak dengesizliği engelleyecektir. Deneysel olarak elde edilmiş olan ve Tablo 4.1'de gösterilen değerlere göre manyetik dengenin olup olmadığı amper sarım toplamların bakarak anlaşılmıştır. Transformatörün sargı sayısı oranı = = = 1,732 olarak bulunmuştur. Amper-Sarım= [ (I A +I B +I C ) N 1 ] [ (I a +I b +I c ) N 2 ] (4.1) R a =0 Ω için; [(0,0171+1,506+1,506) * 1,732] [(0+2,587+2,587)*1 ] = 0,072 R a =490 Ω için; [(0,160+1,506+1,506) * 1,732] [(0,256+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 R a =245Ω için; [(0,311+1,506+1,506) * 1,732] [(0,518+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 R a =122,5 Ω için; 21

31 [(0,61+1,506+1,506) * 1,732] [(1,036+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 R a =81,6 Ω için; [(0,91+1,506+1,506) * 1,732] [(1,555+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 R a =61,25 Ω için; [(1,208+1,506+1,506) * 1,732] [(2,070+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 R a =49 Ω için; [(1,506+1,506+1,506) * 1,732] [(2,587+2,587+2,587)*1 ] = 0,06 Yukarıdaki denklemlerde bulunmuş olan amper sarım toplamları sıfır olmayıp sıfıra yakın değerlerde hesaplanmıştır. Bunun nedeni mıknatıslanma akımı gibi kayıp akımlar olduğu için amper sarım değerini etkilemesidir. Fakat bu durumda manyetik denge bozulmamıştır diyebiliriz Yıldız- Yıldız Nötr Bağlantı Transformatörün iki tarafı da yıldız bağlanır ancak sadece sekonder tarafı nötr hattına bağlanmasıyla elde edilmiştir. Bu bağlantı türünde manyetik denge korunması beklenmez. Çünkü sekonder tarafında bir fazdan aşırı akım çekilmesi halinde o aşırı akım nötr hattından gidecektir. Ancak oluşan bu aşırı gerilim primer tarafında ki fazda da bir akım artışına neden olacaktır. Primer tarafındaki bu artış nötr hattı olmadığı için diğer fazlar üzerinden devreyi tamamlayacaktır. Bu nedendendir ki dengesiz yüklenme durumunda amper sarım oranları sıfıra eşit olmayacaktır. Bu dengesizliği gözlemlemek amaçlı Şekil4.6 da verilmiş olan devre modellenmiştir. Sonrasında A fazındaki yük değeri değiştirilerek dengesiz yüklenme oluşturulmuş ve giriş, çıkış akım değerleri ile çıkış gerilim değeri gözlemlenmiştir. 22

32 Şekil 4.6. Y-Yn bağlantılı üç fazlı transformatör modeli Şekil 4.6 da verilen modelde A fazında bulunan yük direnci değiştirilerek elde edilen sonuçlar Çizelge 2 de verilmiştir. Ancak çıkan sonuçlar beklenildiği gibi olmamıştır. Amper sarım toplamları Denklem (4.1) deki gibi hesaplandığında her durum için yaklaşık sıfır olarak bulunmuştur. Çizelge 4.2. Y-Yn bağlantı için A fazının yük değişimi durumunda akım gerilim değerleri V-I değerleri Ra açık devre Ra=490 Ω Ra=245 Ω Ra=122.5 Ω Ra=81.6 Ω Ra=61.25 Ω Ra=49 Ω Va 189,7 180,7 172,6 158,3 146,1 135, ,800 Vb 109,1 109,9 111,2 114,7 118,6 122, ,800 Vc 110,5 110,5 111,2 114, , ,800 Ia 0 0,3688 0,704 1,292 1,79 2,217 2,587 Ib 2,226 2,243 2,27 2,34 2,42 2,505 2,587 Ic 2,255 2,255 2,69 2,328 2,41 2,496 2,587 IA 0,0256 0,2308 0,4235 0,7613 1,048 1,293 1,506 IB 1,295 1,306 1,321 1,362 1,409 1,458 1,506 IC 1,313 1,312 1,321 1,355 1,40 1,453 1,506 Ampersarım 0,0804 0,0673-0, ,0644 0,0620 0,0633 0,

33 Yıldız-yıldız nötr bağlantı modelinden beklenen sonucu göremediğimiz için daha fazla dengesiz yüklenme oluşturmak amaçlı yük bağlantısı değiştirilerek tekrar gözlemlenmiştir. Bu modelimizde sekonder fazlarından iki tanesi boşta iken sadece tek bir faza yük bağlayarak modelimiz yenilenmiştir. Bu amaçla yapılmış olan modelimiz Şekil 4.7 de verilmiştir. Bu modelde sekonderin A fazından I a akımı çekildiği için primerin A fazında da I A akımı akmıştır. Bu I A akımı nötr hattı olmadığı için diğer iki faz üzerinden geçerek manyetik dengeyi bozmuştur. Şekil 4.7 den okunabildiği gibi; I a = A I A = A olarak ölçülmüştür. I B ve I C akımları ise I A nın bölünüp bu fazların üzerinden geçen akım değerleridir. Manyetik dengesi bozulmuş bu sistemin amper sarım toplamı aşağıda hesaplanmıştır. Amper-sarım toplamları= (( )*1.732)-(5.229) = olarak hesaplanmış ve manyetik dengenin olmadığı gözlemlenmiştir. Şekil 4.7. Tek fazı yüklü olan Y-Yn bağlantı 24

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR SARIMI 522EE0043 Ankara, 2011 II Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı