T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010)"

Transkript

1 T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010) 1. BAŞLICA EKONOMĐK GÖSTERGELER GSMH : 1921 Milyar (2009) GSMH artış oranı : % -2,2 (2009) / %0,8 (2010/3) Kişi başına milli gelir : (2009) Enflasyon oranı Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki Artış Tüketici Fiyat Endeksindeki Artış : % 4,0 (Mayıs 2010 itibariyle bir yıllık) : % 1,7 (Mayıs 2010 itibariyle bir yıllık) Đşgücü (Aktif Nüfus) : 25,5 Milyon (2010/4) Đşsizlik oranı (%) : % 9,5 (2,7 Milyon) Đhracat : 153,2 Milyar (2010/5) Đthalat : 179,3 Milyar (2010/5) 2. DIŞ TĐCARETĐ (Milyar ) YILLAR ĐHRACAT ĐTHALAT DENGE HACĐM ,3 428,9-43,6 814, ,4 453,1-56,7 849, ,6 484,7-72,1 897, ,4 398,3-57,9 738,7 2009(1-5) 139, ,6 303,4 2010(1-5) 153,2 179,3-26,1 332,5 Fransa nın dış ticaret hacmi, 2010 yılında ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,6 büyüyerek 332,5 Milyar Avro ya yükselmiştir. Aynı dönemde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 büyüyerek 26,1 Milyar Avro olmuştur. 1

2 Fransa nın Đhracatında Başlıca Mallar (1000 ) Mallar (1-5) 2010 (1-5) 2010(1-5)% Uçaklar ve Uçak Motorları Eczacılık ürünleri Otomobiller Otomobil yan sanayi Rafine petrol ürünleri Parfüm ve temizlik ürünleri Organik kimyasallar Demir Çelik ve Ferro-Alyajlar Temel plastik ürünleri Diğer Kimyasallar Üzüm Şarabı Kontrol ve ölçüm cihazları Hububat ve sanayi bitkileri Elektronik kompozanlar Süt ve Süt ürünleri Tıbbi ve dişçilikte kullanılan alet ve malzemeler Elektrik dağıtım ve kumanda aletleri Kağıt ve Karton Đnorganik kimyasallar Motorlar ve Türbinler Toplam Fransa nın Đthalatında Başlıca Mallar (1000 ) Mallar (1-5) 2010 (1-5) 2010(1-5)% Otomobiller Petrol Uçaklar ve Uçak Motorları Ezacılık ürünleri Rafine Petrol Ürünleri Gaz, Doğal Gaz ve LPG Bilgisayar ve Enformatik Otomobil Yan Sanayi Organik Kimyasallar Demir Çelik ve Ferro-Alyajlar Đletişim Ekipmanları Plastik Mamuller Büyük Elektronik cihazlar Tıbbi ve dişçilikte kullanılan alet ve malzemeler Dış Giyim Eczacılık Hammaddeleri Kontrol ve ölçüm cihazları Diğer Kimyasallar Elektronik kompozanlar Kağıt ve Karton Toplam

3 Fransa nın Đhracatında Başlıca Ülkeler (1000 ): Ülkeler (1-5) 2010(1-5) 2010(1-5)% Almanya Đtalya Đspanya Belçika Đngiltere ABD Hollanda Đsviçre Çin Rusya Polonya Türkiye Japonya Cezayir Đsveç Portekiz Singapur Fas Tunus BAE Toplam Fransa nın Đthalatında Başlıca Ülkeler (1000 ): Ülkeler (1-5) 2010(1-5) 2010(1-5)% Almanya Belçika Đtalya Çin Đspanya ABD Đngiltere Hollanda Rusya Đsviçre Japonya Polonya Đrlanda Türkiye Norveç Đsveç Çek Cumh Avusturya Portekiz Hindistan Toplam

4 FRANSA'NIN AYLIK ĐHRACATI (1000 AVRO) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK FRANSA'NIN AYLIK ĐTHALATI (1000 AVRO) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK

5 3. TÜRKĐYE ĐLE DIŞ TĐCARETĐ Fransa-Türkiye Dış Ticaret Đstatistikleri (1000 ) YILLAR ĐHRACAT ĐTHALAT DENGE HACĐM (1-5) (1-5) Fransa Gümrük Đdaresi nin verilerine göre ülkemiz 2010 yılının ilk beş ayında Fransa ya karşı 53,5 Milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir. Global ekonomik krizden çıkışın da etkisiyle ikili ticaret hacmi 4,7 Milyar Avro ya yükselmiştir. FRANSA'NIN TÜRKĐYE'YE AYLIK ĐHRACATI (1000 AVRO) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK FRANSA'NIN TÜRKĐYE'DEN AYLIK ĐTHALATI (1000 AVRO) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK

6 Fransa nın Türkiye ye Đhracatında Başlıca Mallar (1000 ): Mallar (1-5) 2010 (1-5) 2010(1-5) % Otomotiv Yan Sanayi ,44 Otomobiller ,68 Eczacılık Ürünleri ,32 Demir Çelik ve Ferro-Alyajlar ,37 Plastik Hammaddeleri ,48 Motorlar ve Türbinler (uçak, oto ve motosiklet motorları hariç) ,84 Uçaklar ve Uçak Motorları ,60 Kimyasallar ,09 Lokomotif ve demir yolları ürünleri ,66 Elektrik dağıtım ve iletim aletleri ,81 Rafine Petrol Ürünleri ,28 Diğer Pompa ve Kompresörler ,90 Parfüm ve temizlik ürünleri ,82 Ölçüm ve kontrol cihazları ,88 Dişli, Şanzıman ve Külçeler ,57 Toplam ,00 Fransa nın Türkiye den Đthalatında Başlıca Mallar (1000 ): Mallar (1-5) 2010 (1-5) 2009 (1-5) % Otomobiller ,91 Đç Giyim Ürünleri ,67 Beyaz Eşya ,85 Deri Hariç Dış Giyim Ürünleri ,90 Otomotiv Yan Sanayi ,73 Büyük Elektronik Cihazlar ,28 Tekstil Ürünleri ,61 Sebze Meyve Preparasyon ve Konserveleri ,03 Çorap Hariç Örgü Ürünleri ,40 Elektrik dağıtım ve iletişim aletleri ,59 Örgü Ayak Giyecekleri ,23 Turunçgiller, Çekirdekli ve Tropik Meyveler Dışında Kalan Meyveler ,56 Motorlar ve türbinler ,95 Kumaşlar ,73 Uçaklar ve Uçak Motorları ,65 Toplam ,00 6

7 4. BAŞLICA EKONOMĐK VE TĐCARĐ OLAYLAR Fransa nın Borç Yönetimi Mayıs ayı sonundan itibaren, Alman ve Fransız tahvilleri arasındaki borç maliyet farkının (spreads) açılmakta olması, diğer yandan Fransa nın 10 yıllık bonolarının risk primleri ve CDS oranlarının (credit default swaps) yükselmeye başlaması, Fransa ekonomisinin geleceği hakkında soru işaretlerine neden olmaktadır li yıllarda bütçe ve sosyal güvenlik açıklarının artışı, 35 saat çalışma süresi sınırı, emeklilik yaşının 60 ile sınırlı olması gibi yapısal ekonomik sorunlarını aşamayan ve Almanya nın, Gerhard Schröder in Başbakanlığı sırasında gerçekleştirdiği reformları gerçekleştiremeyen Fransa, 2008 de yaşanan küresel ekonomik ve finansal krize hazırlıksız yakalanmıştır başında zaten yavaş büyüme ve işsizlikle mücadele eden Fransa, 2008 yılının sonu ile 2009 yılında küresel krizin de ektisiyle inşaat, otomotiv ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere ekonomik hayatın birçok alanında sıkıntılı bir dönem yaşamıştır. Đşsizlik artmış, büyüme oranı küçülmüş, öte yandan ekonomiye destek uygulamaları ile bütçe açığı ve devlet borçları yükselmiştir yılında şimdiye kadar izlenen trend dikkate alındığında ise büyümenin, krizden çıkışı gerçekleştirecek boyutta olmadığı görülmekte ve bu durum gerek tüketici güvenini, gerek iş dünyasının geleceğe ilişkin yatırım ve üretim projeksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Nitekim 2010 yılının ilk çeyreğinde GSYĐH sadece binde bir (%0,1) oranında büyümüştür. Geçtiğimiz aylarda Yunanistan ın yaşadığı finansal kriz ise Fransa için ayrı bir endişe kaynağı olmuştur. Almanya da kamuoyunun ve hükümetin, Yunanistan ın kamu maliyesini düzeltmemesi nedeniyle bu ülkeye kolayca yardım edilmemesi yönündeki tavrı, Avro nun istikrarına zarar vermiş; Yunanistan ile birlikte Đspanya, Portekiz ve Đrlanda gibi borç yükü yüksek ülkerde de risk primleri yükselmiştir. Her ne kadar Fransa, bu Avro krizinden doğrudan etkilenmemiş olsa da, yüksek bütçe açığı ve devlet borçları nedeniyle sıranın kendisine geleceğinden endişe etmektedir. Bu çerçevede Fransa, diğer AB ülkeleri ve AB Komisyonu ile temas halinde, Almanya üzerinde baskı kurarak, Mayıs ayı içinde Yunanistan a 110 Milyar Avro luk bir finansal yardım paketi sunulmasını sağlamıştır. Yine aynı ay içinde, Fransa, AB-IMF ortaklığıyla 750 Milyar Avro luk Avro Bölgesi Đstikrar Fonu nun kurulmasına ve Avro bölgesine dahil olan 16 AB üyesi ülkenin bu fona 440 Milyar Avro sağlamasına ön ayak olmuştur. Fransa, içeride de belli önlemler almakta, bütçe açığı ve borçlanma düzeyini düşürme yönünde planlar açıklamaktadır. Bu yıl yürürlüğe giren istikrar programı ile Fransa kamu harcamalarını GSYĐH nin %55,8 inden %52,8 ine düşürmeyi, vergileri ise GSYĐH nin %47,6 sından %49,8 ine yükseltmeyi vaat etmiştir. Bu şekilde bütçe açığının GSYĐH ye oranının %8 den %3 e düşmesi beklenmektedir. Ancak bu önlemler, Fransa nın mali durumunda iyileşme sağlamamıştır. Haziran ayında, Fransa nın 10 yıllık tahvilleri ve CDS lerinde görülen artışlar nedeniyle, yatırımcılar nezdinde AAA olan en yüksek kredi notunu koruması konusunda şüpheler oluşmaya başlamıştır. Ayrıca yukarıda değinilen 7

8 kamu maliyesi planının çok gerçekçi olmadığı ve bu tahminlere esas teşkil eden büyüme oranlarının çok yüksek öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede, Fransa ekonomisinin, 2010 nın devamı ve 2011 yılında da düşük büyüme, yüksek işsizlik ve yüksek kamu açıkları nedeniyle düşük talep yaratmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 5. TÜRK FĐRMALARININ SORUNLARI Aylık Faaliyet Raporu ile sunulacaktır. 6. MÜŞAVĐRLĐĞĐMĐZCE YAPILAN FAALĐYETLER VE KATILIM SAĞLANAN ÖNEMLĐ TOPLANTI / ETKĐNLĐKLER Aylık Faaliyet Raporu ile sunulacaktır. 8

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Bakanlar Kurulu Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 1 Aralık 28 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Türkiye de Finansal Đstikrar Enflasyon Gelişmeleri, Tahminler

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

FRANSA HAZIR GİYİM YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

FRANSA HAZIR GİYİM YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI FRANSA HAZIR GİYİM YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR E. Çiğdem Civaner Nilüfer Yılmaz Şubat 2014 T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları II Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLOLAR...

Detaylı

2011 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ YILI MART AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı 23,2 artışla 304,7 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik Göstergeler * Satınalma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity) 2007 2008 2009 2010 2011a 2012 b 2013 b GSYİH (milyar

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU plastik sanayi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamız tüzel kişi ortaklarını temsilen atanmış Yönetim

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Dünya Bankası Doing Business raporlarına göre; Fas az gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Nüfusu 33,008,150 milyon ve kişibaşına gelir 3,030 dolardır. İş yapma

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU (15 AĞUSTOS - 15 EYLÜL) I- GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN GELİŞMELER Düşük faiz oranları, kontrol altındaki enflasyon, euronun önde gelen para birimleri karşısındaki değer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ AĞUSTOS 2013 İÇİNDEKİLER Tekstil Sektörü Açısından ALMANYA I.

Detaylı

EXPORT GLOBAL. turizm ekonomisi Turizm sektörü hala Fransız ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor.

EXPORT GLOBAL. turizm ekonomisi Turizm sektörü hala Fransız ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 675 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Çok ciddi bir ekonomik altyapısı bulunan Fransa, 675 milyar dolarlık ithalatıyla ihracatçı ülkeler için önemli bir

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı