ULUSALPLANLARlN BÖLGESELLEŞMESİNE YÖNELİK PLANLAMA: FRANSIZ DENEYİMİ. Zeynel DINLER. Nazım ÖZTÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSALPLANLARlN BÖLGESELLEŞMESİNE YÖNELİK PLANLAMA: FRANSIZ DENEYİMİ. Zeynel DINLER. Nazım ÖZTÜRK"

Transkript

1 ULUSALPLANLARlN BÖLGESELLEŞMESİNE YÖNELİK PLANLAMA: FRANSIZ DENEYİMİ Zeynel DINLER Nazım ÖZTÜRK (Jzeı: Ülke coğrafyasında dengeli gelişme sağlanması hedefi, ülke ekonomisi için hedef alınan yüksek bir kalkınma hızı kadar önemlidir. Doğal ve toplumsal kaynakların mekan üzerinde dağılımı mutlak anlamda eşitlik arz etmediğinden gelişme de mutlak anlamda dengeli bir süreçten geçmemektedir. Ekonomik ve sosyal gelişme zaman ve mekan bakımından farklılık göstermektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek isteyen ülkeler kendi ekonomik ve toplumsal yapılarına uygun bölgesel kalkınma planları hazırlamaktadır. Bu çalışmada Fransız bölgesel planlama uygulaması tamtılmaktadır. Fransa 'da plan bölgelerinin nasıl belirlendiği, bölgesel dengesizliklerin nasılortaya çıktığı belirtilmiştir. Bölgesel planlama fikrinin doğuşu, gelişimi, bölgesel dengesizlikleri gidermede ne gibi politikalar uygulandığı, uygulanan politikaların başarılı olup olmadığı ve günümüzde bölgesel dengesizliğin durumu ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Alan düzenleme, bölgesel kalkınma. bölgesel planlama, Fransız bölgesel planlama uygulaması. GİRİş Uzun vadeli bölgesel kalkınma planlarının amacı, bir ulusun bütün maddi ve beşeri kaynaklarının en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlamak olan ekonomik ve sosyal gelişme programlarının çerçevesini oluşturmaktır (Thisse ve Ypersele, 2000: 29). Bu bağlamda, ülkeler bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek amacı ile, kendi ekonomik ve toplumsal yapılarına uygun bölgesel planlama anlayışına baş vurmaktadır. Ülkeden ülkeye çeşitlilik gösteren bölgesel kalkınma politikaları, ülkelerin farklı dönemlerinde de çeşitlilik göstermektedir. verirken, gelişmekte Gelişmiş ülkeler, sosyal adalete dönük politikalara ağırlık olan ülkeler kaynak yaratıcı alanlara tasarrufu yöneiterek yatırımları ve ulusal geliri artırmaya çalışmaktadır. Fransa'da uygulanmakta olan bölgesel planlama uygulaması bu açıdan son derece önem taşımaktadır. Fransa'da ekonomik faaliyetlerin alanda dağılımını Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi tlbf Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek YUksek Okulu Öğretim Üyesi, edu.tr. Amme idaresi Dergisi. Ciiı 35 Sayı 3 Eylül s. /

2 ı 34 Amme İdaresi Dergisi kontrol altına almak amacıyla ulusal plan bölgesel dilimlere ayrılmıştır. Böylece, sektörel esasa göre hazırlanan ulusal kalkınma planlarının bölgelerde uygulanması kontrol altına alınarak, planların mekanla bağlantısı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, Fransa'da bölgeler ve bölgesel ayırımların nasıl belirlendiği, bölgeler arası dengesizliğin ne zaman ve neden arttığı, bölgesel planlama fikrinin nasılortaya çıktığı ve bölgesel dengesizliği giderınede ne gibi bölgesel kalkınma politikaları uygulandığı, uygulanan politikaların başarılı olup olmadığı ve son olarak günümüzde Fransa'da bölgesel dengesizliğin durumu incelenmiştir. FRANSA'DA BÖLGESEL AYıRıM VE NÜFUSUN ALANSAL DAGILIMI Plan bölgelerinin saptanmasında merkeziyetçi bir idari örgütlenmeye sahip Fransa'nın deneyimleri ilginçtir. Türkiye'nin idari örgütlenmesinin de esin kaynağı olan bu ülkede ı 982 yılından başlayarak, merkezi yönetimin yetkilerinin bölgelere terkinin (deconcentration) gerçekleştirildiği bir bölgesel ayırıma gidilmiştir. Plan bölgelerinin sınırlarının saptanması konusunda iki farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır: Birinci yaklaşım polarize bölge ayırımının esas alınarak, bölgesel ayırımın yapılmasıdır. Bu yaklaşımda, "kentler bölgeleri oluşturur" ana fikrinden hareket edilmekte, ekonomik etkinlik sınırları ile idari etkinlik sınırları üst üste düşürülmek istenmektedir. Metropoller karar merkezi olarak ele a lınmakta ve etki alanını oluşturan sınırlar tayin edilmektedir. Bu yaklaşım Fransa'da polarize bölge merkezi olabilecek nitelikte yeteri kadar metropololmadığı nedeniyle eleştirilmiştir. Metropol niteliğinde olmayan polarize bölge merkezlerinin, bölge merkezi olarak saptanıp, bu merkezlerin zamanla metropol haline gelmesini beklemenin ütopya olduğu öne sürülmüştür. Plan bölgelerinin saptanmasında ikinci yaklaşım, bölge sınırlarının saptanmasında ekonomik verilerden çok tarihi gerçeklerin göz önüne alınmasıdır. Languedoc-Rousillon Bretagne ve Alsace bölgelerinin sınırlarının saptanmasında bu bölgelerin geçmişleri de göz önüne alınarak tarihi yapıları korunmaya çalışılmıştır (Dinler, 200 ı: 90; Gravier, 1970: 85-89; Kayser ve Kayser, 197 ı: 6 ı -7 ı). Bölge sınırlarının belirlenmesinde bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yönetsel ayırımlar, genellikle ekonomik ve sosyal farklılıklara uygun değildir. Yönetsel sınırlarla bölge arasında her zaman bir uygunluk görülmeyebilir. Fransa' da ulusal planın bölgeselleşmesi aşamasında, bölgeler belirlenirken baskı ve çıkar gruplarının, seçmenlerin ya da tesadüflerin etkisi değil, bölgelerin mevcut gelişmişlik durumu ve gelişme potansiyeli göz önünde bulundurulmuş, sonuçta yukarıda dile getirilen iki görüşün sentezi yapılarak Fransa 22 bölgeye ayrılmıştır. Metropoliten Fransa, 22 bölge, 96 il, 327 ilçe, 3828 kantondan (ilçe ile bucak arasında yönetim birimi) oluşmakta, bunlar da kendi içinde, komün

3 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama 135 den (bucak) meydana gelmektedir. Fransa, 544 bin kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır (INSEE, de Fransa'nın 22 bölgesi ve 96 ilinin nüfus ve yüzölçümleri görülmektedir. Bölgeler ve İller Çizelge I. Fransa'da Bölgeler ve İller Yüzôlçümü (krn2) Nüfus 1999 (milyon) Bölgeler ve İller Yüzôlçümü (krn2) Nüfus 1999 (milyon) Alsaee Lorraine Rhin (8as-) p4 Meurthe et Moseııe Rhın (Haut-) Meuse Aquitaine Moselle ~4 Dordogne Vosges Gironde Midi-Pyrenees Landes Airege Lot et Garonne Aveyron MPyrennees-Atlantiques i Garonne (Haute) Auvergne Gers Allier Lot Cantal i 65 Pyrennees (Hautes) Loire (Haute) Tam o3puy de Dome Tam et Garonne Bourgogne Nord Pas de Calais Cote d'or Nord Nievre Pas de Calais Saone et Loire Aşalı Normandiya Yonne Calvados Bretagne Marcke Cotes d'armor olome Finistere Yukarı Normandiya Ille et Vilaine Eure Morbihan Seine Maritime Centre Pays de la Loire Cher Loire Atlantique Eure et Loir Maine et Loire ndre Mayenne lndre et Loire Sarthe i Loire et Cher Vendee Loiret Pieardie Champagne-Ardanne Aisne Ardennes oooise Aube Somme Mame Poitou Charentes Mame (Haute) 621 i Charente

4 136 Amme İdaresi Dergisi Konika Charente Maritime A Corse du Sud Sevres (Deux) osaone (Haute) OBelfort (Territoire de) Seine et Mame i Essonne Hauts de Seine Seine Saint Denis Valde Mame Val d'oise Pyrennees-Orientales Creuse Vienne (Haute) Kaynak: INSEE, (litww.insee.fr/fr(ffclliste-themeo I.asp) 1999 nüfus sayımına göre Metropoliten Fransa, 58.4 milyon kişiden oluşmaktadır. Yılda %0.35'lik nüfus artış hızına bağlı olarak, nüfus 1990 yılından itibaren 1.8 milyon kişi artmıştır. Metropoliten nüfusun büyümesinin önceki on yıla göre %0.5 yavaşladığı görülmektedir. Deniz aşırı departmanların nüfusu i se, 1.67 milyon kişidir. Denİz aşırı departmanlarda yıllık nüfus artış hızı önceki on yıllık döneme göre yarım puanlık bir düşüşle % 1.48 olarak gerçekleşmiştir (Chavouet ve Fanouillet, 2000: ı). 22 bölgeden 18'inde 1990 ile 1999 yılları arasında nüfus artmıştır. Fakat, nüfus artış hızı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu oran Languedoc Roussillon için %0.9 iken, Limmousin için %-0.2'dir. Languedoc-Roussillon, Alsace, Provence-Alpes-Coted' Azur, Rhone-Alpes ve Pays de la Loire, bölgeleri 1990 yılından itibaren nüfusu daha hızlı artan bölgelerdir. Önceki döneme ( ) göre en hızlı değişim, (%0.46'dan %0.70) Alsace'de yaşanmıştır. Batı ve dinamik kuzey batı ve kuzey doğu her zaman çekici bölgeler olmuşlar

5 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama ı 37 dır. Fakat, Aşağı Normandiya'dan başlayan Nord Pas de Calais'ten geçerek, Lorraine kadar uzanan tüm bölgeler, hafif bir düşüş ile karşı karşıyadır. Ile-de France'ın nüfusu artmıştır. Fakat, dönemine göre kuvvetli bir düşüş yaşanmış, nüfus artış hızı ortalama nüfus artış hızından daha düşük oranda gerçekleşmiştir. Bu bölgeyi çevreleyen bölgeler de nüfus azalışından etkilenmişlerdir. Aynı zamanda büyük merkez nüfus kaybetmeye devam etmektedir (Lutinier ve Stephany, 1997: 2; Fonouillet, Madinier, 1999: 2-3). Fransa' da nüfusun dağılımına bakıldığında, ortalama nüfus yoğunluğu kilometrekareye 105 kişi ise de bu sayı çoğunlukla yoğun nüfuslu kenar bölgeleri ile daha az yoğun nüfuslu iç kesimler (elbette Lyon ve Paris yerleşme alanlarının oluşturduğu iki büyük bölge dışında) arasındaki çelişkiyi gizlemektedir. Nüfus artışının iç bölgelerde yavaşlaması sonucu nüfus sıklığı oldukça az değişmektedir. FRANSA'DA BÖLGELER ARASI DENGESİZLİGİN YOGUNLUGU Avrupa'nın toprakları en geniş ülkesi olan Fransa'da, Sanayi Devriminden önce bölgeler arası farklılık o kadar önemli değildir. Tarım, haberleşme ve sanayide yıllarca aynı araç ve teknikler kullanılmıştır. Sanayi Devrimi, bütün alışkanlıkların, tekniklerin ve araçların büyük ölçüde değişimine neden olmuştur. Sanayi, kömür yatakları ile enerji ve maden kaynaklarının yakınında kurulmuş, maden durumu ve toprak şartları uygun olan Kuzey Fransa, Güney Fransa 'ya göre daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Güney ve Batı Fransa'da ekonomik faaliyet, esas itibariyle aile çiftliği, tali sanayi ve el sanatları ile sınırlı kalmıştır. Zaman içerisinde, Kuzey ile Güney Fransa arasındaki farklılık önemli boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki, II. Dünya Savaşından sonra toplam sanayi yatırımlarının %85'i Kuzey ve Doğu Fransa'da yapılmıştır. Bu bölgelerdeki kişi başına gelir, Güney ve Batı bölgelerinin iki katı olmuştur (L'Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, 1970: 14; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 1993: 401). Ile de France bölgesi II milyona yakın nüfusuyla Fransa'nın en büyük kalkınma kutbudur yılında 8.4 milyon nüfusuyla lle de France, Fransa'nın toplam nüfusunun %16.8'ini oluşturmakta iken, 1995 yılında 10.6 milyon nüfusu ile Fransa'nın % 18.3 'ünü oluşturmaktadır. Bölgenin ağırlığı zaman içerisinde artarak devam etmiştir. Altı Fransız'dan biri, bu alanda yaşamaktadır (Julien, 1998: 4). Ile de France' ın ülke ekonomisindeki ağırlığı nüfus ağırlığından daha fazladır. Sürekli artan nüfusu barındırmak için, Paris etrafında banliyölerin gelişmesi kaçınılmaz olmuştur. Böylece, yeni parsellenmiş arsaların ve kırsal kesim ortasında konutlar yapmayı öngören programların (yeniden kentleşme) gündeme getirildiği, dış mahalleleri ve köyleri yutan, sürekli bir kentleşme olgusu gerçekleşmiştir. Önceleri Paris yakınında olan banliyö, giderek yayılmış, hatta tutarlı

6 ı 38 Amme İdaresi Dergisi bir kentsel ulaşım ağının çerçevesi dışına taşarak, Ile-de-France bölgesiyle çakışmış ve hatta bu bölgenin de dışına taşarak genişlemiştir. Paris bölgesinin batı kesimi, hem heterojen, hem yoğun ama çoğunlukla kaliteli olan büroların büyük bölümünü ve hizmet sektörünü bünyesinde toplamaktadır (Aubry, 1996: 3). Uzak batı (Rennes), çevreden kopuk olmasına karşın gerçek bir sanayi kutbuna, büyük teknoloji ve uluslararası mübadele ağıyla bütünleşmiş bir proje merkezine dönüşmüştür. Paris yerleşme alanının denize açıldığı doğal bir kapı durumunda olan Normandiya, Manş denizini aşan tünelle bağlantısı sağlanan oto yollarla (geçtiği yerler bilinçli olarak Paris yerleşme alanı dışında tutulmuştur) doğrudan bütünleşerek kısmen de olsa Paris bölgesi yerleşme alanından kopmaktadır. Zaman içinde ciddi bir kriz sürecine giren eski sanayi dallarının (madenier, tekstil, demir-çelik) kalesi konumundaki Kuzey ve Doğu bölgeleri, yeni sanayi Iere uyum sağlama konusunda oldukça zorlanmışlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak, bu bölgelerde işsizlik oranı, ülke ortalamasından daha yüksektir ve dolayısıyla yeni sanayilerin zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü bulmak güçleşmiştir (Guichard, ı 965: ). Besine dayalı tarım sanayi, otomobil sanayi (Peugeot grubu) ve elektronik sanayi (Grundig) Lorraine'e yerleşmiş, dondurulmuş yiyecekler, motorlar veya bellek kartları üretmektedir. Eski demir çelik tesislerinin yerinde eğlence parkıarı kurulmuştur. Demir-çelik ve gemi yapım sanayilerinin son yıllarda içine düştüğü ekonomik bunalımdan olumsuz etkilenen bölgede, istihdam ve canlılık yaratmak amacıyla, Dunkerque'de bir girişim bölgesi, gerçek bir isimsiz serbest liman kurulmuştur (Castells ve Godard, 1997: ). Bütün bu girişimler işsizliğin yayılmasını engellemede, iç göçü ve çalışan nüfustaki azalmayı durdurmada etkili olmuştur. Paris yerleşme alanı her zamanki egemen konumunu korumaya devam ederken, ülkenin orta kesimi umutsuz ıssızlığını sürdürmektedir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki sanayileşmiş kuzeyle yoksul ve kırsal güneyin karşılaştırılması alışkanlığı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Loire'in kuzeyine, özellikle de Nord-Pas-de Calais ve Lorraine'de eldeki eski sanayileri geçerli sanayilere dönüştürme konusunda önemli çabalar harcanmıştır. Birinci Sanayi Devrimi sonucu doğan modası geçmiş sanayileri yeniden yapılandırmak, dışarıdan göç eden işçileri topluma kazandırmak, hizmetler sektörünü ve temel araştırma ve uygulamaları geliştirerek geleceğin toplumunu hazırlamak, hangi anlayışta olursa olsun iktisadi ve siyasi iktidarların öncelikle yerine getirmesi gereken çalışmalar olarak değerlendirilmiştir. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak, Güneyde, yakın dönemde başlatılan hizmet sektörleri etkinlikleri ile yeni bir iktisadi ve beşeri coğrafya biçimlenmiştir. Ne var ki modernleşme girişimleri, ancak bu kentler Avrupa'nın can damarı olan merkezlere bağlandıkları takdirde başarıya ulaşabilecektir. Dolayısıyla bugün taşımacılık (hızlı tren bağlantıları, uluslararası

7 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama ı 39 hava limanları) ve modem telekomünikasyon ağlarının yayınlaştırılması için sürdürülen çalışmalar önem kazanmaktadır (Ferrer, 1999: 18-22). Fransa'da yılları arasında, GSVİH yılda ortalama %1.9 oranında artmıştır. Fakat gelirin yıllara göre oluşumu ilginç bir durum arz etmektedir yılları arasında GSVİH 0/04.5 oranında artarken, yılları arasında % 1.3 azalmıştır. Bu dönem boyunca 9 bölgede büyüme oranı ulusal ortalamaya eşit ve ondan daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. İlk sırada Ile-de France yer almaktadır. En dinamik diğer bölgeler; doğuda, sanayileşmiş 3 bölge (Alsace, Le Franche Compte ve Rhone Alpes); batıda, göreli olarak sanayileşmiş, sanayinin ağırlığı zayıf 3 tarım bölgesi, (Pays de Loire, Bretagne ve A şağı Normandiya); kuzeyde, hizmet sektörü gelişen 2 bölge (Midi Pyrenne, Languedoc Rousillon) olarak belirtilebilir. 5 bölgede ise, bu dönemde yıllık e konomik büyüme, % arasında gerçekleşerek ülke ortalamasının altında kalmıştır. Bu bölgeler, hizmet sektörlerinde hızlı büyüme yaşanan, geleneksel sanayi kollarında dönüşümün yaşandığı, Nord pas de Calais, Le Champagne Ardenne, Lorraine bölgeleri, hızla nüfus kaybeden Auvergne ve Limousin bölgeleridir. Fransa'nın en gelişmiş 4 bölgesi, Ile de France, Rhone Alpes, Provence Alpes Cotes d'azur ve Nord pas de Calais bölgeleri, 1982 yılında ulusal gelirin %49.2'sini, 1989 yılında %50.3'ünü, 1996 yılında 0/050.8'ini yaratmaktadır. Bu oran içinde en yüksek pay, 1982 yılında %27.1, 1989 yılında %28.4 ve 1996 yılında % 29.1 'lik pay ile Ile de France bölgesine aittir (Hannoun,1998: 1-4) yılları arasındaki dönemde en zengin bölge ile en fakir bölge (Ile-de France ve Korsika) arasındaki gelir farkı azalmıştır. i 982 yılında %22 olan bu fark 1996 yılında 0/019 olarak gerçekleşmiştir (Brutel, 1998: 2). Güney ile kuzeyarasındaki uçurum birkaç kutbun gelişmesi sayesinde en a zından yerelolarak azalmıştır. Uzun süre en yoksul ve kamu yetkileri ile büyük yatırımcıların en kolay gözden çıkardığı bölgeler içinde yer aldıktan sonra, Büyük Güney, hem Fransa'dan hem de Avrupa'dan öcünü almakta, yirmi yıldır a raştırmacıları ve girişimcileri bölgeye çekmektedir. Bununla birlikte bu iyimser sözleri çürüten ve Akdeniz' e yakın Güney bölgesinin Kuzey ile birlikte Fransa'nın en yüksek işsizlik oranını istihdam oranı pozitif olsa bile paylaştığını kanıtlayan çeşitli göstergeler de vardır. Güçlü bir üniter devlet anlayışına sahip olan Fransa'da, son yıllarda yaşanan en önemli bölgesel sorun, Bretanya (Bretagne) ve Korsika sorunudur. Fransa'nın kuzeybatısında Bretanya yarım adasını kapsayan Bretanya Bölgesi, kilometre karedir yılında nüfusu 2.9 milyon olan bölgede halk kelt dili olan Bretonca konuşmaktadır. Geleneklerine bağlı olan Bretonların yaşadığı, Fransa'nın bu bölgesi yolların yetersizliği nedeni ile uzun zaman dışa kapalı kalmış ve diğer bölgelere göre daha az gelişmiştir. Dışarıya sürekli göç

8 140 Amme İdaresi Dergisi veren bölgenin nüfusu yılları arasında %11'in üzerinde azalmıştır. Balıkçılık başta olmak üzere, et ve süt üretim merkezi olan bölgede sanayi yeterince gelişmemiş olup, son yıllarda turizm canlanmaya başlamıştır. Fransızlar gibi Katolik olmalarına karşın, farklı ırktan gelen ve ana dilleri Bretonca olan bölge halkı, XVIII. yüzyılda üç kez merkezi otoriteye karşı ayaklanmıştır. Bölgecilik hareketinin XIX. yüzyıl boyunca sürdüğü görülmektedir. Günümüzde ayrılıkçı hareketler zaman zaman gösteri düzeyinde, bazen de şiddete baş vurulmasıyla sürmektedir. Ne var ki bölge halkının büyük çoğunluğu Fransa'dan ayrılma yanlısı değildir. Son yıllarda bölgede Fransızca konuşanların sayısının artmakta olduğu gözlenmektedir (Dinler, 200 I: i 35- ı 36). Napoleon Bonaparte'ın doğduğu yer olan Korsika'ya ise, 1982 yılında özel statü tanınmış, adadaki şiddet hareketlerinin barışçı adımlarla önlenebileceği düşünülmüştür. Korsika sorununa ilişkin olarak, 1980'de Başbakan Deferre, i 991 yılında İçişleri Bakanı Pierre Joxe, önemli kararlar almışlardır. Günümüzde de, Başbakan Jospin, Fransa tarihinde ilk defa, Korsika'da özerklik süreci başlatma kararı almıştır (Civaoğlu, 2000: 19; Lüle, 2000: 22). Jospin hükümeti ile Korsikah temsilciler arasında varılan uzlaşmaya göre, ada iki aşamalı bir plan çerçevesinde tam özerkliğe kavuşacaktır. Jospin planına göre, Korsika, ilk aşamada, eğitim, altyapı ve çevre konusunda özerk olacak, ancak yerel meclisin kararları ulusal meclisin onayını gerektirecektir. Fransa'nın Korsika'ya özel vergi indirimi yolu ile yaptığı yardım ve sübvansiyonlar bu aşamada devam e decektir. Bölgede terör tamamen durursa, ikinci aşamaya geçilecek; Korsika, 2004 yılında Anayasada yapılacak değişiklikle, tam özerkliğe geçilebilecek, savunma ve dış politika dışında tüm konularda özerk olacak ve vergi toplayabilecektir. Fransa'nın üniter yapısını sona erdirecek tarihsel bir uzlaşma niteliğinde olan plan, Korsika Yerel Meclisinde oylamaya sunulduktan sonra yürürlüğe girecektir. Başbakan Lionel Jospin'ın Korsika'ya belirli oranda özerklik veren planı, Cumhuriyetin birliği konusunda büyük duyarlılık gösteren Fransa için yıllardır süren tabuları yıkmak olarak değerlendirilmektedir (Kırıkkanat, 2000: 20). FRANSA'DA BÖLGESEL PLANLAMANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİşİMİ Fransa'da planlı döneme geçişin mimarı olan Jean Monnet ( ), i 946 yılında, hükümet politikalarını orta vadeli bir perspektif içinde ele alabilmek amacıyla General de Gaulle'ü, piyasa ekonomisiyle uyumlu bir planlama sistemi oluşturmaya ikna etmiştir. 3 Ocak 1946 tarihli bir kararname ile Planlama Teşkilatı (Commissariat General du Plan) resmen kurulmuş ve planlı döneme girilmiştir. Monnet, yılları arasında ilk planlama komiserliği görevini yürütmüştür (DPT, ı 992: ı).

9 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama ı 4 ı Fransa'da dönemini kapsayan ilk plan, ekonominin yeniden inşasına yöneliktir. Planda sektörel yöntem özellikle seçilmiştir. 1. Plan, modern i zasyon ya da çöküş ikilemini kesin rakamlar ile kaydeden ve somut faaliyetler haline dönüştüren plan olarak anılmaktadır. ilk plan ekonominin yeniden imarı için gelişmesine büyük önem verilen faaliyet dalları ve belli temel sanayiler için bir öncelik derecesinin geliştirilmesini içermektedir (Caire, 1972a: 90). Fransa' da "otuz görkemli yıl" olarak nitelendirilen yılları, merkezi sisteme dayalı alan düzenleme (Amenegement du Territoire) dönemi olarak bilinmektedir. General de Gaulle'e göre, alan düzenleme uygulaması ile Fransa'nın çehresi yeniden biçimlendirilebilecektir. Alan düzenleme eski bir uğraştır. İlk olarak, Şubat 1950'de alan düzenleme politikası, Bakanlar Kurulunda, İmar ve İskan Bakanı M.Eugene Cladius-Pettit tarafından önerilmiştir. Pierre Mendes France tarafından ortaya atılan alan düzenleme uygulaması, Havre-Marseille hattı etrafında ikiye bölünen Fransa'daki dengesizlikleri gidermeye hizmet etmiştir. Bu uygulama daha sonra V. Cumhuriyet döneminde Georges Pompidoi ve Olivier Guichard tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde Avrupa Birliği bağlamında, küresel bir bakış içerisinde alan düzenleme politikalarının uygulama şartları değişmiştir (Monod, 2000: 19). Alan düzenleme, bireyin ya da bir topluluğun varlığının mekansal koşullarını çabalar doğrultusun değiştirmek amacı ile toplu halde ve kararlı olarak giriştiği da eyleme yönelik düşünceler bütünüdür. Alan düzenleme, ülkenin geleceğe yönelik vizyonu ve gelişme stratejileri çerçevesinde, ulusal öngörü hedeflerine erişmek için etkinliklerin en uygun dağılımını sağlamaktır. Diğer bir ifade ile, ekonomik ve sosyal gelişmenin en genel kapsamdaki mekansal boyutu olan alan düzenleme, bölge planları arasında eşgüdümü ve dengeyi sağlamaktadır. Alan düzenlemenin en önemli özelliği, geleceği kestirme ve geleceğin hazırlanması çabalarına dayanması, iradi olarak yapısal değişimi öngörmesidir (Deyon, 2001: 1-4, Masse, 1964: 3-4). Fransa'da alan düzenleme, "Alan Düzenleme ve Bölgesel Aksiyon Delegasyonu"nun (Delegation al'amenagement du Territoire et al'action Regionale, kısaca, DA TAR) oluşturulması ile kurumsallaşmıştır. Kurumun en önemli aracı "Alan Düzenleme İçin Müdahale Fonu"dur (Fonds d'intervention po ur I' Amenagement du Territoire). Bu fon, küçük katkılarla bölgesel yatırımlara ilk i vmeyi vermektedir (Lajugie, 1964: ). 4. Plandan ( ) itibaren, yatırım tahsisatı bölgelere göre de yapılmaya başlanmıştır. Planda mekan unsuru göz önüne alınarak, kentsel ve bölgesel gelişme hedefleri "bölgesel çalışma bloğu" veya "bölgeselleştirilmiş kamu altyapı yatırımları" ile geliştirilmek istenmiştir. Ayrıca ulusal planın bölgeselleştirilmesi ve bölgelere uygun programlama arasındaki fark belirlenmiştir. 4. Plan, ekonominin kilit bölgelerindeki dengenin gözetilerek, ekonomik gelişmenin

10 142 Amme İdaresi Dergisi sağlanmasını, kamu altyapı yatırımlarının artırılmasını ve sosyal ve bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmak için daha fazla çaba gösterilmesini öngörmektedir. 4. Plandan sonra bölge, aşamalı olarak bölgesel ekonomik gelişme alanında araştırma ve organizasyon için bir kaynak olarak kendini göstermiştir (Guichard, ı 965: 222). Tarihsel açıdan "Fransız Bölgeleri" bugünkü biçimini, devletin plan tercihlerinin bütün ülkede tamamen uygulanmasını temin etmek için gösterdiği sürekli çabalara borçludur. Bu durum departmanların ve özellikle belediyelerin çözemediği organizasyon ve programlardaki güçlüklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fransa'da bölgeselleşmeye geçiş için, 27 Nisan ı 969 yılında bir referandum yapılmış, fakat halk tarafından reddedilmiştir (Rochefort vd., 1970: 1i 8; Lanversin, 1970: 63). Bölgeselleşmeye geçiş, ancak 1982 yılında gerçekleştirilebilmiştir (DPT, 2000: ll) yılında kendi öz kaynaklarına sahip bölgesel kamu kuruluşlarının kurulması ile iki yeni anlayış ortaya çıkmıştır. Birincisi, ekonomik ve sosyal gelişme açısından özerk bölge kavramıdır. İkincisi ise, bölgelerin öncelik verilmesi gerektiğini düşündükleri faaliyetlerin devlet ile ortak finansmanının planlara dahil edilmesidir. Bunlara Bölgesel Menfaat Öncelikli Faaliyet Programları (Regional Interest Priority Action Programmes) adı verilmiştir. Böylece, bölge zaman içinde, bölgesel ekonomik gelişme alanında araştırma ve teşkilatlanma için bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır (DPT, ı 992: 16). Fransa'da i 945- i 975 döneminde, çok hızlı bir gelişmeye tanık olunmuş, bu dönemde büyük bir sanayileşme ve kentleşme yaşanmasına karşın, bu durum büyük toplumsal değişimleri ve yapısal dengesizlikleri de beraberinde getirmiştir (Poulantzas, 1997: 55-85). Fransa' da i 982 sonrası dönem, bölgeselleşmeye geçiş dönemidir. 2 Mart 1982 tarihli Yerinden Yönetim Yasası, yatırım harcamalarını finanse etmek için kredi giriş serbestliğinden yararlanma olanağı sağlamış, bölgenin daha önce zımnen kabul edilmiş ve departmanın hiçbir şekilde itiraz etmediği rolünü yasallaştırmıştır (Guengant ve Josselin, 2000: i i - i 3). Yasa, Bölge Meclisinin doğrudan genel oy ile seçilmesi sistemini getirerek ve daha önce Bölge Valisi tarafından yürütülen idari işleri, Bölge Meclisi Başkanına devrederek, bölgeyi tam teşkilatlı bölgesel topluluk haline getirmiştir. Yasa, ayrıca, bölgeye, ekonomik örgütlenme, planlama ve bölgesel gelişme konularında yetkiler tanımıştır. Özel ihtisas grupları niteliğinde olan Sanayi Strateji Grupları, sektörel veya konulara göre Fransız sanayinin mevcut durumunu ve perspektitlerini incelemekle görevlendirilmiştir. 23 Temmuz 1982 'de planlamayı ıslah etmek için çıkarılan yasanın amaçlarından birisi olan, planlama ve ademi merkeziyetçilik a rasında uzlaşma sağlanabilmesi, bölgesel planların hazırlanmasını ve plan sözleşmeleri yapılmasını gerektirmiştir. Bağımsız bölgesel meclisler kendi yetkileri

11 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama ı 43 dahilinde, bazı usul yükümlülüklerini yerine getirerek kendi planlarını hazırlamışlardır. Plan sözleşmeleri ve ortak uygulama usulleri yolu ile ulusal ve bölgesel planlar arasında eşgüdüm sağlanmasını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını mümkün kılmıştır (Montricher, 1995: 12). Bölgelere tanınan planlama özgürlüğü en azından teorik olarak, ulusal düzeydeki faaliyetler ile bölgesel planlar arasında bazı farklılıkların ortaya çıkabilme riskini taşımıştır. Ancak bu risk, bir taraftan ulusal ve bölgesel kademeler arasındaki bilgi alış verişi, diğer taraftan bölgesel plan uygulamasının temel a racı olan plan sözleşmesi prosedürünün farklı eğilimleri sınırlayıcı etkisi dolayısıyla azaltılmıştır. Fransa'daki bölgelerin hemen hemen yarısında, düzenli bölgesel planlar hazırlanmıştır. Bu, ayrıntılı programlarla desteklenmiş bir kalkınma stratejisi anlamına gelmektedir. Bölgeler yerinden yönetilmekte olup, kendi bütçeleri vardır. Bölge Meclisleri 1982 yılında atama,i 986 yılında ise halk oyu ile oluşturulmuşlardır yılından itibaren bölgeler, eskiden devletin üstlendiği bir kısım yetkileri üstlenmeye başlamışlardır. Bunlar arasında eğitim programı devlet tarafından yapılmak üzere, orta öğretimde yeni okulların açılması ve işletilmesi, işsizlik sorununa çözüm olarak mesleki formasyon kazandırma düzenlemeleri sayılabilir (Cowan, 2000: 14-15; Montricher, 1995: 13). Bölgeler alan düzenlernede etkin bir rol üstlenmektedir. Alan düzenleme politikalarının belirlenmesinde, bölge idareleri aracılığı ile ulusal ve bölgesel hedefler dengelenmektedir. Önceleri yalnızca danışma niteliği taşıyan devletbölge ilişkileri zamanla "ortak plan sözleşmeleri" haline dönüşmüştür. Bölgelerin her biri kendilerini ilgilendiren projeleri yürütebilecek bir fona sahiptir. Fonun mutlak değeri büyük olmamakla birlikte, bölgelere %20'lere varabilen katkı sağlamaktadır. Nisan 1987'de Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Komitesi (Comite Interministrial d'amenagement du Territoire) program seçiminde daha seçici davranmış, Bölge Valilerinin görüşme yetkilerini artırmış, önceliklerin seçiminde bölgesel kuruluşlara danışılması ilkesini getirmiştir. Planlama Teşkilatına, uluslararası oluşum hakkında gerekli temeli verecek orta vadeli faaliyetleri analiz etmekte bölgelere yardımcı olacak makro ekonomik bir bakış açısı sağlayacak ve devletin bölgesel kalkınmayı teşvik etmek için uygulamayı düşündüğü başlıca politikaları belirleyecek bir oryantasyon dokümanı hazırlaması görevi vermiştir (DPT, 1992: 19). Ortak plan sözleşmeleri, her uygulama projesi için bölge ile devleti temsil eden Bölge Konsey Başkanı arasında yapılmaktadır. Burada DAT AR'ın görevi eşgüdüm ve uyumu sağlamak, devlet ve bölge kaynaklarının plan hedeflerini ne ölçüde yerine getireceğini ortak çıkarlara göre saptamaktır. Oluşturulan me kanizmaya göre devlet önceliklerini belirlemekte, öncelikler bölgeninki ile çakış

12 ı 44 Amme idaresi Dergisi tı ğı durumda ortak parasal kaynaklar aranmaktadır. Aksi halde, devlet ile bölge arasında ortak çözüm için tartışmalar sürdürülmektedir. Şubat 1988'de Komite, akdileştirme (contractualization) için gerekli koşulları belirlemiş, Bölge Valilerinden, bölgelerle yapılan görüşmeler sırasında ulaştırma altyapısı, eğitim, araştırma ve ortak kentsel ve bölgesel kalkınma konuları öncelikli olmak üzere sözleşme taslakları hazırlanmasını istemiştir. Bölgesel kalkınma planlarının içeriği, büyük ölçüde, bölgesel planlama ve devlet ile bölgeler arasındaki ekonomik strateji ve temel politikalara ilişkin sözleşmeleri esas almaktadır. Sözleşme, devlet veya bölgenin yerleşme kümesi ya da kent ile dayanışma, geliştirme veya yeniden değerlendirme program ve projeleri üzerinde karşılıklı taahhüde girmesidir. Ocak 1989'da Metropolitan Fransa için 21 plan sözleşmesi ve Ile-de-France ile ilgili 22. Plan sözleşmesinin imzalanmasına izin verilmiştir. Deniz aşırı bölgeler ile ilgili diğer sözleşmelerin imzalanması ise birkaç ay daha almıştır (Cowan, 2000: 14-15). ı 990 sonrası dönem, bölgesel aksiyonların güçlenmesi dönemidir. Devletbölge ilişkilerinde alan düzenleme kurumu DATAR'ın rolü "arabuluculuk" yapmak, dayanışma sağlamak, bölge ve devlet için danışmanlık hizmeti vermektir. Mekansal düzenlemelerde, bölgenin yetkileri artırıhrken, Avrupa Birliği içinde bölgesel ve sosyal bütünleşme de bir üst ölçek girdisi olarak uygulamaya konmuştur. Alan düzenlemede kamusal hizmetlerle ilgili dokuz dağılım şeması hazırlanmıştır. Bu hizmetler, yüksek öğrenim ve araştırma, kültür, sağlık, enformasyon ve iletişim, ulaşım, enerji, doğal ve kırsal mekanlar, spor olarak belirlenmiştir. Bölgeler arası boyut, Avrupa ve küresel ölçekte önem taşıyan Paris'e alternatif yeni kutupların desteklenmesi için entegre edilmiştir. 25 Haziran 1999' da kabul edilen Voynet yasası, alan düzenleme ve sürdürülebilir kalkınma için yönlendirme yasası olarak anılmaktadır. Özet olarak "Bir Mekan + Bir Proje + Bir Strateji = Bir Sözleşme" anlayışı getirilmiştir. Sav, alan düzenlemeyi yerel gerçekıere ve beklentilere daha yakın olarak ve sürdürülebilir kalkınma kavramıyla bütünleştirerek gerçekleştirilmektedir. "Bir Mekan + Bir Proje + Bir Strateji = Bir Sözleşme" stratejisinde mekan kavramı esneklik kazanmaktadır. Alan düzenleme, mevcut idari birimlerin bir proje için oluşturduğu mekansal birliklere, kümelenmiş yerleşmelere ve kent sözleşmelerine dayandırılmaktadır (DPT, 2000: 13). Fransa'nın özellikle 1980 sonrası alan düzenleme ve bölgesel planlama kurumsal yapısı ve ı 990 sonrasındaki "Bir Mekan + Bir Proje + Bir Strateji = Bir Sözleşme" stratejisi Türkiye için örnek oluşturabilecek niteliktedir. FRANSA'DA izlenen BÖLGESEL KALKıNMA POLiTİKALARI Fransa, ekonomik faaliyetlerin alanda dağılımını kontrol altına alabilmek amacıyla ulusal planı bölgesel dilimlere ayırmış, etkin bir bölgesel kalkınma po

13 Ulusal Planların Bölgese//eşmesine Yönelik Planlama ı 45 Iitikası uygulayarak bölgeler arası dengesizlik sorununu önemli ölçüde çözmüştür. Bu kısımda, Fransa'da bölgesel planların nasıl hazırlandığı ve uygulandığı üzerinde durulmuş, bölgesel dengesizlikleri gidermek için bölgesel planlamada yararlanılan araçlardan en önemlileri olan, mali önlemler, bölgesel kalkınma şirketleri, sınai bölgeler ve yeni yerleşim alanlarının açılması ve örgütlenme tarzı incelenmiştir. Bölgesel Planlarm Hazırlanması Fransa'da planlamanın üç temel işlevi vardır. İlk işlev, Fransız toplumunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, ekonomik ve toplumsal kalkınmadan kaynaklanan problemleri ve bunların muhtemel çözümlerini belirlemek üzere kolektifbir süreci oluşturmaktır. İkinci olarak, planlama, ekonominin ve piyasanın işleyişini iyileştirici kuralları belirlemektedir. Son olarak, uzun vadeli bir bakış açısıyla, belirlenen kalkınma hedefleri ile kamu politikalarının kaynaşmasına i lişkin orta vadeli bir çerçeve çizmektedir (DPT,I 992: 6-7). Fransız bölge planlamasının en önemli işlevlerinden biri, ekonominin güçlü ve zayıf yönlerini ve Fransız toplumunun uyumsuzluklarını bir bütün olarak ele almasıdır. Planlama örgütünün lobiler ve toplumsal kurumlar karşısındaki tarafsızlığı, Fransız planlamasının güçlü bir yönü olmuştur. Fransız bölge planlaması, talimatlann sadece yukardan geldiği merkeziyetçi sistemin tam tersi, bir bütün olarak bölgesel ekonomik ve sosyal kurumlarca alınan kararların ve ileri sürülen önerilerin birliğine dayanmıştır. Bölgesel planlar, ayrıca, ekonominin ve piyasanın işleyişinin iyileştirilmesi amacına yönelik bir dizi kural ve bilgi de sağlamıştır. Bölgesel planlama alana ilişkin göstergeler sunan, ekonomik ve toplumsal bir yönlendirici olma işlevi taşımıştır (Caire, 1972b: 7 ı -78). Bölgesel planlama hazırlıklarında ilk olarak kaynakların bölgesel dağılımı incelenmektedir. Bölgesel planın birinci kısmını, verilerin envanterinin yapılması oluşturmaktadır. Sosyal sorunlar, demografi, yaşam seviyesi, istihdam, konut, coğrafi durum, yer altı ve yer üstü kaynakları, enerji, ulaştırma, mevcut yatırımlar ve pazarların gelişmesi gibi veriler, anketler yolu ile de elde edilmektedir. Bu veriler, nicelik ve nitelik bakımından değerlendirilmektedir. Envanter çıkarıldıktan sonra, hazırlığın ikinci aşamasına geçilmektedir. Doğal kaynaklar ile ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Yerel insan faktörünün, mali kaynakların ve teknik olanakların ihtiyaçları karşılama kapasitesi analiz konusu olmaktadır. Üçüncü aşamada, kaynak dağılımının etkinliğini maksimize edecek yani en yüksek dereceye çıkartacak önlemler tespit edilmektedir. İzlenecek stratejileri belirten opsiyon projeleri hazırlanmakta, plan hedefleri kararlaştırılmaktadır. Dördüncü aşamada, plan kesin şeklini almaktadır. Planı uygulayacak organların sorumluluklan ve yetkileri tespit edilmektedir (Gochot, 1962: 11-13).

14 ı 46 Amme İdaresi Dergisi Bölgesel seviyede ademi merkeziyetçi planlama, yetkilerin başkanın elinde olduğu bir bölge meclisi, yetkileri daha az bir danışma meclisi, bölgesel sosyal ve ekonomik komite ve devletin yetkisini kullanan Bölge Valisinin sorumluluğundadır. Bölge Meclisi, yetkisi dahilindeki bütün alanlarda bölgesel konuları tartışmaktadır. Bunlar bölge bütçesinin oylanması, bölgesel plan belgesi, Bölge Meclisi ve devletin temsilcisi İle görüşülerek hazırlanan plan sözleşmesi tas lağı dır. 1982' den beri başkan, Bölge Meclisine sunulan konuları incelemek ve değerlendirilmekle görevlendirilmiştir. Bu durum Bölge Meclisinin, Başkanın otoritesi altında ve bölgesel servislerin genel direktörü tarafından işletilen kendi idari yapılarını kurmalarını gerektirmiştir. Teknik planlama faaliyetleri genellikle Çalışma ve Planlama Müdürlüğü adı verilen birim tarafından yürütülmektedir (DPT, 1992: 28-31). Bölge Valisi, hükümetin vekili ve başbakan ile tüm bakanların bölgedeki doğrudan temsilcisidir. Bu bağlamda Vali, yürüttüğü ve eşgüdüm sağladığı bölgesel birimler üzerinde hiyerarşik yetkiye sahiptir ve Bölgesel işler Genel Sekreterliğine bağlı 20 destek ünitesi tarafından desteklenmektedir (Lanversin, 1970: ). Valinin pozisyonu idari bölgesel yetkilerin Bölge Meclisi ve Başkanına geçmesinin sonucu olarak, eski sistemde olduğundan daha çapraşık ve belirsiz hale gelmiştir. Devlet birliğinin önemini belirtmek için, Valinin bölgesel hizmetleri yürüten devletin başlıca kurumları üzerindeki otoritesi arttırılmıştır. Böylece, ikinci seri plan sözleşmelerinde ( ) Valinin delege o larak rolü genişletilmiştir. Vali, aynı zamanda Bölge Meclisi Başkanı ile doğrudan irtibat halindedir. Başbakanın makamında yapılan plan sözleşmelerinin sonuçlandırılması için yapılan bakanlıklararası toplantılara şahsen katılmaktadır. Ulusal politikalar ile Avrupa Birliği ekonomik gelişme ve bölgesel politikalarının uygulanmasındaki sorumluluğu bu nedenle arttırılmıştır. Valinin devlet ve yerelotoriteler arasında aracı olarak vazgeçilmez bir rolü vardır. Planlama ve plan sözleşmelerinin teknik yönleri Bölgesel işler Genel Sekreterliği tarafından incelenmekte, siyasal etkileri olabilecek başlıca kararlar Vali ve Bölge Meclisi Başkanı tarafından müzakere edilmektedir (Guengant ve Josselin, 2000: i i - ı 3). Ayrıca, bölgenin ekonomik, sosyal, mesleki, ailevi, eğitim, bilim ve kültür kurumları tarafından atanan temsilcilerinden oluşan ve bir danışma meclisi niteliği taşıyan Bölgesel Ekonomik ve Sosyal Komite mevcuttur. Bu Komite, yerel ekonomik, sosyal ve kültürel kurumların temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde bölgeye yardım etmek üzere kurulmuştur. Bölgesel Ekonomik ve Sosyal Komite, üçlü bir role sahiptir. ilk olarak, bölgesel planlama ve bölge bütçesinin idaresi için zorunlu bir danışma kurumudur. İkinci olarak, Bölge Meclisi Başkanı isterse, ekonomik ve sosyal konularda bu komiteye danışabilmektedir. Üçüncü olarak, Bölgesel Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı bu alanlarda inisiyatif a labilmektedir. Bu inisiyatifin kullanılmasına prensip olarak itiraz edilmediği halde, Bölge Meclisi tarafından belirlenen Bölgesel Ekonomik ve Sosyal Komi

15 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama 147 te kaynaklarının yetersiz kalması nedeni ile, çoğu zaman bu rol engellenmektedir. Bu durum bölgeden bölgeye değişmektedir. Bazen bütçe üzerindeki bilgi eksikliği ve bölgesel planlama görüşmelerinin kısmi ve yavaş yapısından ötürü, ilişkiler sadece asgari zorunlu yasal danışma düzeyinde kalmaktadır. bölgelerde ise, her iki kurum ortak komiteler halinde yakın bir işbirliği çalışmaktadır (DPT, 1992: 29-30). Bölgesel Planlamanın Uygulanışı Diğer bazı işinde Fransa'da her bir bölge için hazırlanan bölgesel kalkınma planları devlet ile bölgeler arasında kısa vadeli programlar üzerinde çalışma olanağı sağlamıştır. Bölgesel kalkınma planları uygulamaya geçirilirken, bir yandan geri kalmış bölgelerin kalkınması amaçlanmış, diğer yandan aşırı kalabalıklaşmış bölgelerin daha da kalabalıklaşması önlenmiştir. Fransa'nın uyguladığı bölgesel kalkınma politikası, nüfusun Paris'e akınını yavaşlatma konusunda önemli bir etkide bulunmuştur. Bölgesel planların uygulanması ile ilgili olarak, Devlet, geri kalmış bölgelerde yatırım yapacak olan finnalara, mali yardımlar ve vergi indirimleri sağlamış, aşırı kalabalıklaşmış bölgelerde fabrika kunnayı veya var olan fabrikaları genişletmeyi özel izne tabi tutmuştur (Castells ve Godard, 1997: ). Alan düzenleme sayesiı:ıde bölgeler arası farklılıkları azaltmaya yönelik her proje "Bir mekan+ Bir Proje+ Bir Strateji = Bir Sözleşme" çerçevesinde farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgeler ile devlet arasında yapılan sözleşmelerle karara bağlanmıştır. Böylece, bölgesel planlar uygulanırken hem bölge halkı projeye katılmış, hem de devlet desteği sağlanmıştır. Fransa'da bölgeler arası sosyo ekonomik dengeyi sağlamak için her bölge kendi gelişmesi ile ilgili karar ve projelere bizzat bölge meclisleri ile katılmış, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında bölge halkının bölgesel örgütlenme içinde yer almaları teşvik edilmiştir. Bölgeler arası farklılıkların azaltılması için uygulanan bölgesel kalkınma politikalarında uzun dönemli amaçlar, hem ulusal kalkınma hem de Avrupa Birliği açısından ele alınmış ve buna uygun programlar seçilmiştir. Bölgesel kalkınmanın ön koşulu ve başlama noktasını oluşturan altyapı yatırımlarının yanı sıra kentleşme, sanayileşme, sağlık ve eğitim konularında da yoğun bir çaba harcanmıştır. Bölgesel kalkınma planları uygulamaya geçirilirken, sektörler arasında bütünleşmiş ve uyumlu faaliyetlere aynı anda girişilmiştir. Bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanmaya geçirilmesinin doğal bir sonucu olarak, sosyo ekonomik yapının kendi gelişimi doğrultusunda gerçekleşmeyecek veya uzun zaman süreci içerisinde ulaşılabilecek bir mekansal dengeyi gerçekleştinnek mümkün hale gelmiş, bölgesel dengesizlik sorunu büyük ölçüde çözülmüştür. Fransa'nın bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, bölgesel planlar uygulamaya geçirilirken yararlanılan araçlar da önemli roloynamıştır.

16 148 Amme İdaresi Dergisi Bölgesel Planlamada Yararlanılan Araçlar Fransa'da bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi için, mali önlemlere yer verilmiş, bölgesel kalkınma şirketleri kurulmuş, sanayinin alansal dağılımı göz önünde bulundurularak yeni yerleşim alanları açılmış ve bölgesel kalkınmada son derece önemli roloynayan gerekli örgütsel yapı oluşturulmuştur. Mali Önlemler Mali yön bölgesel kalkınma politikasının en önemli sorunudur. Çünkü düzenli bir kentsel ve bölgesel gelişme için önemli miktarda mali kaynağa gereksinim vardır (Vito, ı 959: ). Fransa'da bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde mali araçlardan önemli ölçüde yararlanılmıştır (Bougrain, 2000: 20-25). Kritik bölgeler adı verilen gelişmemiş bölgelerde yeni sınai işletmeler kurmak veya var olan işletmeleri o bölgelere çekebilmek için, vergi indirimi uygulamalarına baş vurulmuştur. Ayrıca, lisans harcından geçici muafiyet ve transfer resmi indirimi sağlanmıştır (Guengant ve Josselin, 2000: 12). Geri kalmış bölgelerin gelişmesini sağlamak için de önemli oranda mali yardımlar sağlanmıştır. Özel donanım primleri (primes speciales d'equipement) adı verilen mali yardımlar kritik bölgelerde kurulan sanayi işletmelerine, gerekli yatırım giderlerinin % 10'una kadar verilmiştir. Ayrıca, sanayi bölgesini Paris'ten dışarı çıkarmak amacıyla sanayinin dağılımını kolaylaştırmak için de donanım primleri oluşturulmuştur. Bu özel donanım primleri başka kentlere taşınacak sanayi kollarına devlet tarafından sermaye sübvansiyonu şeklinde girişimin yatırım yükünün % 20'si oranında verilmiştir. Ayrıca sanayi kolunun yerleşeceği kentlere işçilerin taşınmalarını kolaylaştırmak için "taşınma primleri" oluşturulmuştur (Rochefort vd., ı 970: 57-59). Kamusal istihdamının ülke yüzeyine eşit olarak dağılımı bölgesel dengesizlikierin azaltılmasında önemli roloynamıştır (Boureille, 2000: 26-28). Ekonomik etkinliklerin alansal dağılımı ile ilgili olarak, 8 Ağustos 1950 tarihinde yasa ile kurulmuş olan Alan Düzenleme Ulusal Fonu (Le Fonds National d'amenagement du Territoire), sanayi bölgelerinin belirlenmesi, yeni sanayi daııarının kurulması, yerleşim bölgeleri ile yeni inşaat alanlarının düzenlenmesi gibi her çeşit arazi düzenleme ve kentsel gelişmenin sağlanmasını hedef almıştır. Fon, Maliye, İçişleri ve İmar Bakanlıklarının birer temsilcilerinden oluşan üç kişilik bir komite tarafından yönetilmiştir (Milhau, 1964: 12 ı-ı 23). Alan Düzenleme Ulusal Fonu, talep Uzerine avans verme veya faiz tenzili yolu ile komünlere ve kamu topluluklarına veya devletin önem verdiği bölge çalışmalarına doğrudan doğruya yardımda bulunmuştur. Ulusal Fonun yardımını isteyen bölgeler genelolarak daha önce projelerini hazırlamış olup faaliyete geçen komünlerdir. Fondan verilen avanslar, yerel topluluklara, kamu kurumlarına, karma iktisadi şirketlere sanayi ve iskan bölgeleri için arazi satın almak ve

17 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama 149 kentsel alanlarda kötü konutların yıkılıp yeniden yapılması için verilmiştir. Fon, illerin veya komünlerin donanım faaliyetlerine başka yollarla da yardımda bulunmuştur. Bu da faizlerin tenzili usulüdür. Bu usulle mali kuruluşlardan yüksek faizlerle para çeken komünler fayda sağlamıştır. Bu komünlerin vereceği faiz toplamının bir kısmı ulusal fondan ödenmiştir. Böylece, borçların faiz oranlarında birkaç puanlık bir indirim sağlanmıştır. Ulusal Fonun yardımı ile doğrudan doğruya devlet tarafından meydana getirilen çalışmalar daha enderdir (Lanversin, 1970: 236; Rochefort vd., 1970: 49 56). Çizelge 2'de bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla, sağlanan mali kaynakların bölgesel dağılımı ve bölgesel plan sözleşmeleri ile bölgelere sağlanan gelirler gösterilmiştir. Mali kaynaklardan en fazla yararlanan bölgeler, Fransa'nın göreli olarak en geri kalmış olan bölgesi Korsika ve Deniz aşırı departmanlardtr (Guadeloupe, Guyana, Martinique ve Reunion). En fazla mali kaynak ayrılan bölgeler Fransa'nın dört deniz aşırı departmanı (kişi başına 2310 Frank ile Guyana, 2252 Frank ile Martinique, 1802 Frank ile Guadeloupe, 1678 Frank ile Reunion) ve Korsika'dır (kişi başına 226 ı Frank). (Forgeot vd., 2000: 6-7). i 989- i 993 dönemi için Fransa'nın öncelikli bölge ve alanlarına toplam 17 milyar Frank değerinde fon tahsis edilmiştir. Korsika ve dört deniz aşırı bölge için programlanmış olan fonlar, beş yıl süre ile kişi başına ortalama Franktır. Endüstriyel yeniden yapılanmayı ve geri kalmış kırsal alanları kapsayan Fransız bölgelerine ise aynı dönem için kişi başına 500 ile 1. i 50 Frank arasında değişen miktarlarda yardım verilmesi kararlaştırılmıştır. i 994- ı 999 yılları arasında bölgesel plan sözleşmeleri ile bölgelere sağlanan gelirler incelendiğinde, en büyük payın, kişi başına 4320 Frank ile Guyane'e 3691 Frank ile Korsika'ya ayrıldığı görülmektedir. En az gelir elde eden bölgeler ise, kişi başına 697 Frank ile Rhone Alpes, 948 Frank ile Pays de la Loire, 970 Frank ile Provence Alpes Cote d'azur ve 996 Frank ile Centre'dir. Fransa'nın en gelişmiş bölgeleri mali kaynaklardan daha az yararlanmakta, geri kalmış bölgelere daha fazla mali kaynak ayrılmaktadır yılları arasındaki dönem için bölgesel plan sözleşmeleri ile bölgelere sağlanacak olan gelirler ele alındığında, en fazla payın kişi başına 5607 Frank ile Guyane'e ve 5336 Frank ile Korsika'ya ayrıldığı görülmektedir (Forgeot vd., 2000: 6-7).

18 i 50 Amme İdaresi Dergisi Çizelge 2. Fransa'da Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Mali Araçlar Bölgeler Kişi başına Düşen mali kaynaklar (Frank) Yılları arasında Bölgesel Plan sözleşmeleri ile sa~lanan gelir (Kişi başloa Frank) Yılları arasında Bölgesel Plan sözleşmeleri ile sa~lanacak gelir (Kişi başına Frank) AIsace AqUltaıne 624 ıo91 12~7 Auvergne Aşağı Normandıya Bourgogne Bretagne [Centre ichampagne-ardenne Korsika Franche-Comte Ib29 Yukarı Normandıya Ile-de- France Languedoc-Roussillon Lımousın Lorraıne Midı-Pyrenees ~54 Nord-Pas-de-Calaıs Pays de la Loıre ~ 1102 Pıcardıe Poıtou-Charentes Provence-AlrPC:..( fltf' li'aııır irhone- Alpes IGuadeloupe [Guyane b07 imartınıque ireunıon KQynQk: Gerard Forgeot, Jacques Laventu, Christian Loisy, "Le Niveau de Vie en Metropole et dans les DOM", p,.oblemes Economiques, No: 266/, /9 Avril2000, s Bölgesel Kalkınma Şirketleri Fransa'da yeterli derecede gelişmemiş ve işsizliğin egemen olduğu bölgelerdeki sanayiyi finanse etmek için bölgesel kalkınma şirketleri (societes de developpement regional) kurulmuştur. Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, devlet kuruluşları ve yerel yönetimlerle eşglidlim içerisinde çalışan ve Başbakana karşı sorumlu olan kanna ekonomik şirketler önemli rol oynamışlardır. Özel sektörlin esnekliğine ve yönetsel etkinliğine sahip olan, kamu yararını ön planda tutan ve kamunun kabul ettiği program çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren şir

19 Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama ı 51 ketler, gerekli altyapı hizmetlerini yaparak geri kalmış bölgelerde özel girişimin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur (Lafont, 1967: 172; Milhau, 1964: ). Özel girişim de karşılıklı işbirliği yolu ile kamu yatırımlarının artmasını sağlamıştır. Özel ve kamu kesiminin karşılıklı etkileşimi, Fransa'nın Güney ve Batı bölgelerinin gelişiminde önemli roloynamış, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında karma ekonomi şirketleri uygulamasından başarılı sonuçlar elde e dilmiştir. Bu başarıda Avrupa Birliği fonlarının da payı vardır (Şahinöz, 2000: 5 28; Montricher, 1995: 89-95). Fransa'da bölgesel kalkınmanın sağlanması için kurulmuş olan karma ekonomi şirketleri önemli rol oynamışlardır. Örneğin, Aşağı Rhone ve Languedoc Bölgesini Düzenleme Şirketi (Compagnie d'amenegement de la Region du Bas- Rhone et du Languedoc), sulama, açık hava kanalları, baraj, entegre et tesisleri, çok amaçlı soğutma depoları, tarım ve gıda fabrikaları, plastik işletmeleri, kıyıların ıslahı, turistik tesisler, hava yolu ulaşımını geliştirme gibi alanlarla ilgilenmiştir. Korsika'yı Değerlendirme Şirketi (Societe de Mise en Valuer de la Corse) adanın tarımsal ve turizm sanayine açılmasını sağlamıştır. Gaskonya Tepeleri Şirketi (Compagnie des Coteaux de Gascogne) Neste kanalının su yollarını tamamlamıştır. Gaskonya Fundalıları Şirketi (Compangnie des Landes de Gascogne) kurutma çalışmaları yapmıştır (Abuşoğlu ve İnan, 1989: 59). Sınai Bölgeler ve Yeni Yerleşim AlanlarınllJ Açılması Sanayinin alansal dağılımında sosyal ve ekonomik kimi etkenler önemli rol oynamıştır. Doğal kaynaklara bağlılık, pazara yakınlık, ulaşım olanakları, nitelikli işgücü temini, yeniliklerin alansal dağılımı, konut sorunu, üretim tipi ve teknolojik yenilikler bunlardan bazılarıdır. Sanayi alanlarının bir demiryoluna, bir limana ve kamu hizmetlerinin bulunduğu yerleşim alanlarına bağlanması, yeşil alanların bulunması, altyapının yeterli olması ve arsa ile ilgili şartların göz önünde bulundurulması, sanayi bölgesinde yer alan çeşitli sanayi kuruluşları i çin ortak hizmetlerin sunulması gerekmiştir. Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi, elektrik enerjisinin sağlanması, su kanallarının yapılması, sağlık koşullarının i yileştirilmesi, geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında son derece önemli rol oynamıştır (Thisse ve Ypersele, 1999: 19-28). Fransa, parfum, kaliteli şarap ve markalı ürünler ihracatçısı olarak ünlü ise de eczacılık ve otomobil sanayi alanında da iyi bir yere sahiptir. Hem telekomünikasyon hem hava taşıtları yapımında öncü ülkelerden biri olan Fransa, havacılık sanayinde Avrupa da birincidir. Güçlü bir silah sanayine sahip olan Fransa, hızlı trenlerin başarısı sayesinde iyi bir yerdedir. Buna karşılık, mineral kimyası, takım tezgahları, elektrikli ev aletleri, tekstil, ayakkabı ve kereste sanayileri gibi bazı dallar dış ticarete yük olmakta, dış ticaret açıklarının artmasına neden olmaktadır. Fransa'da sanayinin alansal dağılımı endüstri tiplerine göre farklılık taşımıştır. Doğal kaynaklara bağlı sanayi dalları ve gemi yaptm sa

20 152 Amme İdaresi Dergisi nayi belli merkezlerde ortaya çıkmıştır. Nitelikli işgücü kullanan uçak, eczacılık ve parflimeri ile elektrik ve elektronik eşya sanayilerinde alansal merkezileşme çok güçlüdür. Bu sanayiler araştırma merkezlerinin ve nitelikli işgücünün en yoğun olduğu bölgeleri tercih etmişlerdir. Kauçuk ve otomobil sanayileri birkaç büyük kuruluş tarafından organize edilmiştir. Metal sanayi kuzey Fransa'da ve Rhone Alpes bölgesinde kurulmuştur. Enerji ve mineral kaynakları bakımından yoksulolan Fransa, her dalı farklı gelişme çizgisi sergileyen bir dönüştürme sanayi kurmuştur (Laine ve Rieu, 1999a: 1-4) yılları arasında ekonomik etkinliklerin alansal dağılımı il ve bölge bazında ölçüldüğünde, Fransa'da bölgeler arası dengesizliğin azaldığı görülmektedir. Bu değişim, hizmet sektöründe yaşanan gelişmeler ve geleneksel sanayi alanlarının dönüştürülmesi olguları ile açıklanmaktadır. Fransa'da bölgelerin, belirli ekonomik etkinliklerde uzmanlaşmaya yöneldiği gözlenmektedir (Houdebine, 1999: 189). Fransa'da nüfusun ve sanayinin büyük merkezlerde yığışımını önlemek için küçük ve orta büyüklükteki yerleşim birimleri geliştirilmiş ve bunların gerek ülke içinde, gerekse bölge içinde dengeli bir şekilde dağılmaları sağlanmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim alanları ekonomik kaynaklardan tasarruf sağlayan bir bölgesel planlama aracı olarak değerlendirilmiştir. Büyük kentlerde yığışımın olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için yeni yerleşim alanları açılması düşüncesi, kenti tamamıyla yeni bir sistem üzerine kurmuştur. Nüfusu hızla artan kentlerde nüfusun aşırı ölçüde yığılmasının ekonomik, toplumsal ve stratejik sakıncalarını önlemek için, aşırı kalabalıklaşan kentlerin yükünü hafifletecek, hiç olmazsa o tarihten sonraki kırdan kente göçün bir bölümünü emecek yeni yerleşim alanları kurulmuş, zaman içerisinde bu yerleşim alanlarının sayıları artmıştır. Kurulacak yerleşim birimlerinin ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel bakımdan da kendi kendilerine yeterli olmalarına dikkat edilmiştir. Aynı zamanda bu yeni yerleşim alanlarının mevcut büyük kentlerin cazibesine karşı korunması gerekmiştir. Bunun için de yeni yerleşim alanları, büyük kent merkezinin cazibe kuvvetinin derecesine bağlı olarak kent merkezlerinin kilometre uzağında kurulmaya çalışılmıştır (Keleş, 1983: 87). Fransa'da nüfusu 3-20 bin arasında olan 2458 küçük kent vardır. Fransa'nın %6.7 gibi bir kısmını oluşturan bu kentler, 16 milyondan fazla nüfusu bir arada tutmaktadır. Kırsal komünler ile orta büyüklükteki kentler arasında bulunan küçük kentler bölgesel gelişme ve alansal dayanışmada önemli roloynamıştır. Bu yerleşim alanlarının ağırlığı bölgeden bölgeye değişmektedir. Küçük kentler Ile de France'de toplam komünlerin %20.5'ini, Provence-Alpes-Cote d'azur'da %17.5'ini, Nord-Pas-de Calais'de %16.3'ünü, Bretagne'de % 13.8'inİ oluşturmaktadır. Korsika, Franche-Comte, Bourgogne, Picardie ve Champagne

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DERSİ

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DERSİ KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DERSİ Doç.Dr. HAVVA EYLEM POLAT 10. HAFTA KIRSAL PLANLAMA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU ve SORUNLAR Kırsal alan planlaması, ülkemizde çeşitli boyutlarda yürütülen politikalarla yapılmaktadır.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı