Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR"

Transkript

1 Fransa Fransa, Batı Avrupa'da devlet. Kabaca bir altıgen biçiminde olan Fransa'nın altı kenarından üçü denizlerle (kuzeybatıda Manş denizi, batıda Atlas okyanusu ve Vizcaya körfezi, güneybatıda Akdeniz) çevrilidir. Geri kalan kenarları genellikle dağlıktır ve kuzeydoğuda Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya, İsviçre ve İtalya, güneyde İspanya ve Andorra'yla sınırlıdır. Altıgenin her köşesinden karşı köşeye kadar uzunluğu km kadardır. Eskiçağ'da Galya adıyla Kelt topraklarının bir bölümünü oluşturan Fransa'nın günümüzdeki adı, "Franklar ülkesi" anlamındaki Latince Francia sözcüğünden türetilmiştir. Bir Germen halkı olan Frankların, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemi olan V. yy'da ele geçirdikleri bölge, IX. yy'da ayrı bir devlete dönüşmüştür. Fransa, XVIII. yy'dan başlayarak Avrupa ve dünya olaylarında önemli rol oynamış XX. yy'da iki dünya savaşında uğradığı ağır yenilgiler, siyasal ve toplumsal karışıklıklar, Çinhindi, Cezayir, Batı Afrika ve Ekvator Afrikası'nı içeren büyük sömürge imparatorluğunu yitirmesi gibi birçok bunalımla karşılaşmıştır. Ama bu sarsıntıları atlatmayı başarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nın yol açmış olduğu yıkıntının altından kalkarak Avrupa Topluluğu'nun (AT) büyük ortaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde Fransa, Avrupa kıtasındaki kesimi ve Akdeniz'de İtalya kıyıları açığındaki Korsika adasının yanı sıra, denizaşırı yönetim bölgeleri adı verilen altı yönetim bölgesi (Güney Amerika'da Fransız Guyanası; Batı Hint adalarında Guadeloupe ve Martinik; Hint okyanusunda, daha önce Komor adalarının bir parçası olan Reunion adası; Kanada'nın doğu kıyıları açığındaki Saint Pierre ve Miquelon adaları) ve Fransa'nın deniz aşırı toprakları diye adlandırılan, pek çok küçük sömürgeyi içerir: Büyük Okyanus'un güney kesimine dağılmış adaları kapsayan Fransız Polinezyası; Fransa'nın Antarktika Toprakları; Yeni Kaledonya; Wallis ve Futuna adaları. Ayrıca güney denizinde Kerguelen ve Crozet adaları, St. Paul ve Amsterdam adaları (Hint okyanusu) gibi birçok küçük adası vardır. Denizaşırı yönetim bölgeleri ve topraklar, Fransız Millet Meclisi'nde temsil edilirler. YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR Fransa'nın kıtadaki toprakları, Güneybatıda Biarritz ile kuzeydoğuda Lüksemburg'u birleştiren düşsel bir çizgiyle iki bölgeye ayrılabilir. Bu çizginin kuzeyinde ve batısında da geniş düzlükler, alçak tepeler ve alçak yaylalar ağır basar. Çizginin güneyinde ve doğusunda, Fransa'nın ve Avrupa'nın (Rusya dışında) en yüksek noktası olan Mont Blanc doruğu (4 807 m), vb. yüksek dağlar ve yaylalar yer alır. Bu iki bölgeyi birbirine bağlayan bazı geniş vadiler ve geçitler (Belfort geçidi, Saone koridoru, Carcassone ve Toulose'daki geçitler) Avrupa'nın öbür kesimleriyle de ulaşımı sağlarlar. Fransa bazı coğrafya uzmanları tarafından Avrupa'nın "küçük örneği" diye tanımlanır. Bunun nedeni Avrupa yüzeyşekillerinin başlıca üç türü olan tortul havzalar ve alçak topraklar, aşınmış Hersinyen kütleler ve daha geç kırılma geçirmiş dağ sıralarının tümüne Fransa'da rastlanmasıdır. Başlıca tortul havza olan Paris havzası, yaklaşık km2 bir alanı kaplayarak fincan tabağı biçiminde büyük bir ova oluşturur; değişken tabakalı sert ve yumuşak kayaçlardan oluşmuştur. Güneybatısında, gene tortul, ama daha küçük boyutlu bir havza olan Akitanya havzası yeralır. Öbür alçak topraklar, kuzey-güney doğrultusunda uzanan birkaç ince uzun düzlüğü içerir: Ren'in batısındaki Alsace ovası ve Rhone-Saone koridoru, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı ovaları (Languedoc ovası, vb.). Havzaların ve ovaların özellikle lösten ve alüvyon çökeltilerinden oluşan verimli toprakları, tarıma son derece elverişlidir. Hersinyen kütleler, Hersinyen dağöluş (günümüzden yaklaşık milyon yıl önce) sırasında oluşup, sonradan aşınmış ve Üçüncü Zaman'da (günümüzden 65-2 milyon yıl önce) yeniden yükselme geçirmiş yaşlı kütlelerdir. Bunların arasında Armorik Masifi, Massif Central, Vosges dağları ve Ardennes kütlesi sayılabilir. Kuzeybatı Fransa'daki Armorik Masifi alçak yaylalardan oluşur. Güney-orta Fransa'da, Rhöne-Saöne koridoru ile Akitanya havzası arasında yeralan Massif Central, yükseltileri m'yi aşan yaylalar bölgesidir; bu yaylalar üstünde yanardağ kökenli Auvergne dağları yükselir. Doğu Fransa'da, Paris Havzası ile Alsace ovası arasında yer alan Vosges dağlarının yükseltisi, Ballons d'alsace'ta m'yi aşar. Büyük bölümü Belçika ve Lüksemburg'ta uzanan Ardennes kütlesinin yalnızca küçük bir kesimi Fransa'ya uzanır. Bütün Hersinyen kütlelerde, granit ve billursu kayaçlar, ince bir toprak tabakasıyla örtülüdür. İspanya'yla sınırı oluşturan Pirene dağları ve İtalya ile İsviçre sınırlarının büyük bölümünü oluşturan Alp dağları, Fransa'nın iki temel dağ sırasıdır. Pireneler aşılması güç dağlardır: Bazı doruklarının m'yi aşmasının yanı sıra, alçak geçitleri de yoktur. Avrupa Alp dağlarının batı ucunu oluşturan Fransız Alpleri de yüksek dağlardır; bazı doruklarının yükseltisi m'yi aşar. Ancak, Pireneler'in tersine Alpler, bazı önemli ırmak vadileriyle yarılmıştır: Rhöne vadisi, İsere vadisi, İsviçre ile İtalya'ya geçişi sağlayan Durance vadisi, vb. İsviçre sınırı üstünde uzanan Jura dağları, Alp dağlarının nispeten daha alçak bir uzantısıdır. Fransa'nın kıyı şeridi, Korsika kıyıları (644 km) dahil toplam km uzunluğundadır. Kıyılar genellikle Akdeniz kıyısındaki Languedoc ovası gibi düz kumsallar halinde uzanır; yer yer, Bretagne, Cote-d'Azur ve Korsika'da olduğu gibi, derin körfezlerle oyulmuş ya da sivri burunlarla denize doğru uzanmışlardır, iklim. Fransa'da dört iklim bölgesi ayırt edilir. Batıda,

2 kıyılara yakın yerlerde (Brest, vb.) gerçek bir ılıman deniz iklimi gözlenir; )kışlar ılık (ocak ayı sıcaklık ortalaması 7 C), yazlar serin (temmuz ayı sıcaklık ortalaması 16 C) geçer ve yılın 180 günü yağışlıdır (800 mm). Ülkenin iç kesimlerinde orta enlemlere özgü kara iklimi egemendir; yazlar daha sıcak (Paris'te temmuz ayı sıcaklık ortalaması 18 C), kışlar daha sert (Paris'te ocak ayı sıcaklık ortalaması 2 C) geçer; yağışlı günlerin sayısı azdır. Yüksek kesimlerde dağ iklimi egemendir ve sıcaklıklar büyük ölçüde yükseltiye bağlıdır. Kışlar genellikle çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yükseltiyle birlikte artan yağış miktarı, kış mevsiminde kara dönüşür; yüksek vadilerdeki köylerin çoğu, yılın 50 gününden çoğunu kar altında geçirir. Alpler'deki Briançon'da sıcaklık ortalamaları -2 C (ocak) ile 17 C (temmuz) arasında değişir; yıllık yağış ortalaması da 587 mm'yi bulur. Akdeniz kıyısı boyunca km genişliğindeki bir bölgede, Akdeniz iklimi egemendir: Sıcak, kurak yazlar; ılık, yağışlı kışlar. Marsilya'da, yıllık yağış ortalaması 550 mm, yağışlı günlerin sayısı ortalama 60'tır; sıcaklık ortalamaları 7 C (ocak) ile 23 C arasında değişir. Akarsular. Fransa'nın en çok tanınan ırmağı Sen (Seine), Paris'ten geçerek Paris havzasını akaçlar; uzunluğu 776 km'dir. Marne, Oise ve Yonne ırmakları başlıca kollarıdır. Uzunluğu km'yi biraz aşan Loire, Fransa'nın en büyük ırmağıdır; başlıca kollan Sarthe, Loir, Vienne, Cher ve Allier ırmaklarıdır. Debisi en yüksek ve en derin ırmak olan Rhöne'un Fransa'daki uzunluğu ancak 523 km'dir (yukarı kesimi İsviçre'dedir); başlıca kolları Saone ne ve İsere'dir. Ülkenin öbür büyük ırmaklarından Gerrone ve Dordogne, Bordeaux'nun aşağı kesiminde birleşerek, Gironde ırmağını oluştururlar. Bitki örtüsü ve hayvan topluluğu. Cilalıtaş Devri öncesinde Fransa'yı bütünüyle kaplayan ormanlar özellikle yapraklarını döken türlerden (özellikle kayın ve meşe) oluşuyordu; yalnızca güneydoğuda, köknar ve gürgenden oluşan ılıman dağ ormanları ile çam ve meşeden oluşan Akdeniz iklimi ormanları vardı. Ama yüzyıllar boyu süren yoğun tarım ve hayvancılık etkinlikleri sonucunda dağlar, tarıma elverişsiz topraklar ve korumaya alınmış bölgeler dışında ormanlar bütünüyle ortadan kalktı. Bununla birlikte, XIX. yy'ın sonlarından bu yana girişilen ağaçlandırma (kozalaklılar) çalışmalarının sonucunda, günümüzde toprakların % 26 kadarı yeniden ormanlarla kaplanmıştır. Genel olarak iri boynuzlu geyikler, karacalar, yabandomuzu, vb. yaban hayvanlarının soyu tükenmiştir. Bununla birlikte XIX. yy'ın sonlarından bu yana, özellikle ulusal ve bölgesel doğal parklarda, doğal çevreyi koruma programları uygulanmaktadır. Doğal kaynaklar. Fransa'nın yeraltı kaynakları çeşitli, ama rezerv bakımından oldukça sınırlıdır. Madenkömürü, demir filizi, boksit ve uranyum yataklarından, kömür yatakları derinde olduğundan hem işletilmesi güç, hem de çelik üretiminde kullanmaya elverişli değildir; demir filizi yataklarının niteliği düşüktür; uranyum yataklarıysa çok küçüktür. Petrolün yok denilecek kadar az olduğu ülkede, 1951'de Pireneler'de Lack yakınlarında bulunan doğalgaz rezervleri, günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Hidroelektrik üretimi çok iyi gelişmiş olmasına karşın, ülke gereksinmesini karşılayamamaktadır. Buna karşılık, aşağı yukarı ülkenin yarısını kaplayan yüksek nitelikli topraklar sayesinde, Fransa tarım ürünleri açısından kendisine yeterli olması bir yana, üretim fazlasını yurt dışına satmaktadır. TOPLUM YAPISI Fransız halkının büyük bölümü Fransa doğumludur ve Kelt, Germen, Latin ve İslav kökenli halkların karışımayla oluşmuştur. Başka birçok ülkedekinin tersine, geçmiş dönemde gelen göçmenler, Fransızlarla çok iyi kaynaşmışlardır ve günümüzde Fransız yurttaşlarının çoğunun, etnik kökenini saptamak güçleşmiştir. Etnik azınlık olarak varlığını sürdüren göçmenlerin tümü, ülkeye XX. yy'da gelmişlerdir: Yaklaşık 4 milyon kişilik bir topluluk oluşturan Portekizliler, İspanyollar, İtalyanlar. Ayrıca. ülkede Fransız uyruğuna geçmiş çok sayıda Arap da yaşamaktadır. Eski Fransız sömürgeleri Cezayir ve Fas ile Afrika'nın Büyük Sahra'nın güneyinde kalan kesiminden son yıldır Fransa'ya gelmiş olan bu topluluğun nüfusu da 2,5 milyonu bulmaktadır. Fransızca bütün toplum tarafından anlaşılıp konuşulmakla birlikte, merkezden uzak yörelerde Fransızca'nın yanı sıra öbür diller ve lehçelerde varlıklarını korumaktadır: Bask dili, Alsace lehçesi, Korsika dili, Bretonca, Provençal, Katalanca, Flamanca, vb. Nüfusun yaklaşık % 80'i katolik olduğunu belirtmekle birlikte, yalnızca küçük bir azınlık kilise etkinliklerine düzenli katılmaktadır. Protestanlar toplam nüfusun % 2'sinden azını, museviler yaklaşık % 1'ini, eski Kuzey Afrika sömürgelerinden Fransa'ya yakın dönemde göçmüş olan müslümanlar % 4'ünü oluşturur. Nüfus. 1801'de Fransa, 28 milyon nüfusuyla, Avrupa'nın en kalabalık ülkesiydi. 1850'deyse nüfusu 36 milyonu bulmuştu. Ama XIX. yy'ın sonlarında ve XX. yy'ın başlarında Fransa'da doğum oranının Avrupa'nın geri kalan ülkelerinden daha alt düzeye düşmesi sonucunda, Fransa'da nüfus artış hızı kıtanın öbür ülkelerin-dekilerin çok altına düştü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda nüfusun yalnızca 40 milyon olduğu ülkede, 1946'dan sonra doğum oranı %o 21'e yükseldi yüzyıldan uzun süredir görülen en yüksek oran). 1963'te bu oranın %o 18'e, 1989'da da %o13,6'ya düşmesine karşın, son yılda beklenmedik bir nüfus patlaması gerçekleşti. Bu olağanüstü evrim, günümüzde Fransa'daki nüfus yoğunluklarının öbür Batı Avrupa ülkelerinin ancak yarısı ile

3 üçte biri arasında değişmesinin nedenini açıklamaktadır Fransa'da nüfus dağılımı dengesizdir ve ekonomik gelişme düzeylerini yakından yansıtmaktadır. Sanayinin gelişmediği ya da toprakların tarıma elverişli olmadığı bölgelerde, nüfus yoğunlukları çok düşüktür. Buna karşılık nüfusun en kalabalık olduğu bölgeler, ekonomik açıdan gelişmiş büyük merkezleridir: Sanayileşmiş kuzey bölgesi, sanayinin önemli olduğu Lyon; turizmin büyük ölçüde gelişmiş olduğu Cote d'azur kıyılan; özellikle çeşitli ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı Paris; vb. 1950'den bu yana, Fransa hızlı bir kentleşme süreci yaşamış, aşağı yukarı bütün kentlerin nüfusu, kırsal kesimden göç sayesinde büyümüştür verileriyle ülke nüfusunun dörtte üçe yakını kentlerde yaşamaktadır; üstelik buna, kentler yakınında kurulmuş uydu kentlerden her gün çalışmak için kentlere gelenleri eklemek gerekir. Ama nüfus yoğunlukları gibi, kentleşme açısından da, bir eşitsizlik gözlenir. Paris, ana belediyeleriyle birlikte Fransa nüfusunun altıda birinin yaşadığı yer olarak, Avrupa'nın en büyük yerleşme merkezidir. Öbür Fransız kentleri nispeten daha küçüktür. En büyükleri 1,262 milyon nüfusuyla Lyon, 1,930 milyon nüfusuyla Marsilya yerleşme merkezleri. Onları nüfusuyla Lille yerleşme merkezi, nüfusuyla Bordeaux, nüfusuyla Toulouse, nüfusuyla Nice, nüfusuyla Nantes izler (1990 nüfus sayımı sonuçlan). Eğitim ve sağlık. Fransa'da 6-16 yaş arası bütün çocuklar için öğretim zorunludur. Çocuklar ya parasız devlet okullarında ya da çoğu katolik tarikatları tarafından yönetilen paralı özel okullarda (öğrencilerin yaklaşık altıda biri) öğrenim görür. 2-6 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim isteğe bağlı olmakla birlikte, günümüzde 2,3 milyondan çok çocuk okul öncesi programlarına alınmıştır. İlkokulları bitiren (6-11 yaş) çocuklara, lise ve kolejlerde ortaöğretim verilir. Ortaöğretim ikiye bölünmüştür: yaş kuşağı için zorunlu olan birinci dönem (birinci dönemi bitiren öğrenci, isterse okulu birakabilir), isteğe bağlı ikinci dönem. İkinci dönemin sonunda öğrenciler bakalorya sınavını vermek zorundadırlar. Bakalorya sınavını veren öğrenciler, yükseköğrenime geçebilirler. 1980'den başlayarak Mitterrand yönetimi, Fransız okul sisteminin katı merkezî ve disiplinli yapısını önemli ölçüde yumuşatan çok daha esnek bir programı uygulamaya koymuştur. Özel okullar üstünde devlet denetimini artırmaya yönelik plansa, kamuoyunun şiddetle karşı çıkması nedeniyle yürürlüğe koyulmuştur. Yükseköğrenim, nitelikli öğrenciler için parasız, geri kalanlar için paralıdır. Günümüzde yaklaşık bir milyon öğrenci, 72 üniversitede ve teknik yüksekokullarda öğrenimlerini sürdürmektedir. Fransa'nın devlet yardımıyla desteklenen sağlık sisteminde, hekimler ve diş hekimleri, özel muayenehane açabilirler ve devlet hastaneleri yerine özel hekim ve diş hekimlerine başvuran hastaların sağlık bakım ücretlerinin % 85'i devlet sigortası tarafından karşılanır. Sağlık hizmetleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde artmış olmasına karşın, hâlâ yetersiz sayılır: Hekimlerin çoğu, kentlere yerleşmeyi seçerler ve bazı kırsal kesimlerde tıbbi malzeme sıkıntısı çekilir. Ölüm oranı, öbür sanayileşmiş ülkelerle aynıdır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, kanser ve kalp-damar hastalıkları başlıca ölüm nedenleridir. Sanat, edebiyat ve kültür. Fransız edebiyatı, romancıları, şairleri, oyun yazarları ve filozoflarıyla dünya çapında ünlüdür. XIX. ve XX. yy'larda izlenimcilik ve kübizm gibi birçok yeni sanat akımı Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu zengin kültür mirasını korumak ve elden geldiğince Paris dışına da yayabilmek için 1959'da bir kültür bakanlığı kurulmuştur. Günümüzde kültür kurumlan ülke geneline yaygınlaştırılmıştır ve yaz aylarında pek çok sergi ve sanat şenlikleri düzenlenmektedir.(bk. FRANSA, SANAT VE MİMARLIK; FRANSIZ EDEBİYATI; FRANSIZ MÜZİĞİ.) EKONOMİ XVIII. yy'da gelindiğinde Fransa dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Sanayileşme, İngiltere'de olduğu gibi, XVIII. yy'ın sonlarında, gelecek vaat eden biçimde başladı. Ama İngiltere'nin ve öbür Avrupa ülkelerinin tersine, Fransa bu gelişmeyi aynı düzeyde tutmayı başaramadı ve XIX. yy. sonlarında hâlâ büyük bir tarım ülkesi görünümündeydi. Sanayi, koruyucu gümrük yasalarının ardında XX. yy. başlarında geliştiyse de, asıl patlama İkinci Dünya Savaşı ertesinde başladı ve Fransa'nın günümüzde dünyanın ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerinden biri haline gelmesini sağladı. Savaş sonrası Fransız ekonomisinin dikkat çekici bir özelliği, ulusal ekonomik gelişme planları oldu. İlk plan olan Monnet Planı (uygulamaya koyan Jean Monnet'nin adı verilmiştir) 1947'den 1953'e kadar sürdü. Daha 1937'de kamulaştırılmış olan demiryollarının yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ekonominin kömür, doğalgaz, elektrik, bankacılık, ulaşım (Renault ve Air France), vb. birçok kesimi, devlet denetimine alındı yılları başında da, öbür büyük sanayi kolları ulusallaştırıldı. Ama devlet denetiminin bu sürekli artışı, koruyucu gümrük tarifelerinin bir bölümünün kaldırılmasıyla ve Fransa'nın Avrupa Topluluğu'na (AT) üye olmasıyla dengelendi. Sanayi verileriyle, imalat sanayisinde etkin nüfusun % 20- % 25'i çalışmaktadır. Başlıca sanayi kuruluşları Paris çevresinde, Nord-Pas de Calais ve Lorraine kömür madenleri yakınında, Rhone vadisindeki

4 LyonSaint-Etienne yerleşme alanında, Manş denizi kıyısı limanları Dunkerque ve Le Havre'daki yeni sanayi merkezlerinde ve Fos'taki (Marsilya'nın batısında) Akdeniz sanayi kompleksinde toplanmıştır. Fransız sanayi şirketlerinin birçoğu önemsiz sayılacak kadar küçüktür. Ancak, AT'ye üye olmanın yarattığı rekabetçi iş ortamı, birçok firmanın yeniden yapılanmasına ve birleşerek güçlü şirketler oluşturmalarına yol açmıştır. Sanayinin başlıca kolları arasında metalürji, çeşitli makineler ve elektrik-elektronik gereçler yapımı, kimya ve dokuma sanayileri sayılabilir. Fransa, Almanya ve İtalya'dan sonra Avrupa'da çelik üretiminde üçüncü, alüminyum üretimindeyse Almanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretimler ve yurtdışından getirtilen hammaddeler, çok çeşitli makinelere ve elektrik -elektronik gereçlere dönüştürülerek, dünyanın her yanına pazarlanır. Fransız lokomotifleri, türbinleri, elektronik aygıtları, nükleer enerji santralları, denizaltıları ve televizyon sistemleri, özgün çizimleriyle ünlüdürler. Aynı biçimde Citroen, Peugeot, Simca, Renault gibi Fransız otomobilleri, Mirage, Concorde, Airbus gibi Fransız uçakları da dünyaca ünlüdür. 1985'te Fransa, binek otomobili üretiminde Japonya, ABD ve Batı Almanya'dan sonra dünya sıralamasında dördüncü, ticari taşıt araçları üretiminde de Japonya ile ABD'nin ardından üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca ülkede, parfümler, ilaç, nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaçyağ) ve kimyasal gübre başta olmak üzere, çok sayıda kimyasal madde üretilir. Fransız dokuma ve giyim eşyası sanayisi de büyük ölçüde gelişmiş ve Fransa uzun süredir moda dünyasının önderliğini üstlenmiş olmakla birlikte yakın dönemde bu sanayiler birçok eski pazarını, daha düşük ücretle işçi çalıştıran ülkelerden gelen daha düşük fiyatlı mallara kaptırmıştır. Madencilik. Etkin nüfusun % 1'inden azının madencilikle uğraştığı ülkede, 1988'de kömür üretimi 14,5 milyon ton olmuştur. Bu üretimin büyük bölümü, Saar yataklarının Fransa'daki uzantısı olan Metz yakınındaki Lorraine kömür yatağından elde edilmiştir. Demir üretimindeki gerileme (1950'den bu yana % 75 dolayında gerilemiştir) nedeniyle Fransa, yurt dışından kömür satın almaya başlamıştır. Lorraine'de Avrupa'nın en büyük demir filizi yatakları bulunmakla birlikte, bu yataklardan elde edilen filizin demir kapsamı düşük olduğundan, yurt dışından yüksek kapsamlı demir filizi getirtmek zorunda kalınmaktadır. Güneydeki büyük boksit rezervlerinden, alüminyum üretiminde kullanılan bol miktarda boksit çıkarılır (Fransa Avrupa'nın başlıca boksit üreticilerinden-dir). Kimya sanayisinde kullanılan potas rezervleri, özellikle Mulhouse yöresinde çok yaygındır. İspanya sınırı yakınında, Pau çevresindeki doğalgaz yatakları 1951 'den bu yana işletilmektedir; ama günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Güneybatı kesimindeki Parentis petrol yatağında az miktarda petrol üretilir. Bretagne kıyısı açıklarında ve Vizcaya körfezinde petrol arama çalışmaları sürmektedir. Enerji. Fransa'nın akaryakıt kaynakları yetersizdir. Ülke, gereksinmesini karşılamak için gerekli akaryakıtın yaklaşık dörtte üçünü (özellikle petrol), yurt dışından almak zorundadır. Buna karşılık elektrik enerjisi üretimi önemlidir. 1992'de üretim 406 milyar kw saati bulmuştur. Bu toplamın 304 milyarını nükleer enerji oluşturmaktadır (Fransa, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer enerji üreticisidir). İsere, Durance, Ren, Rhone ve Dordogne ırmakları üstünde birçok hidroelektrik santralı kurulmuştur. Bretagne'daki Rance ırmağı üstünde de gelgite bağlı bir enerji santralı vardır, Tarım ve balıkçılık. Fransa, Avrupa'nın en önde gelen tarım ülkelerindendir. Etkin nüfusun yaklaşık % 7'si tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşır. Toplam yüzölçümünün yaklaşık % 5'inde tarım yapılır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana tarımı modernleştirme siyasetleri uygulanmaktadır: Makine kullanımının artırılması; hektar başına üretimin artırılması, çok sayıda küçük tarlanın birleştirilerek daha büyük, daha etkili çiftliklere dönüştürülmesi. Fransa'nın tarım gelirlerinin % 47,6'sı hayvancılıktan elde edilir. Kuzey ve batı kesimlerde özellikle sığır, daha kurak daha dağlık güney kesimlerdeyse koyun ve keçi yetiştirilir. Ayrıca, ülkenin her yanında domuz ve tavuk yetiştiriciliği gelişmiştir. Fransa, Avrupa'nın (Rusya dışında) başlıca sığır ve süt danası eti, kümes hayvanları, peynir, süt ve yumurta üreticisidir. Tarımda, tahıllar ve şekerpancarı ortalama tarım gelirlerinin yaklaşık % 52'sini sağlar. Özellikle Paris havzasında yetiştirilen buğdayda, Fransa dünya sıralamasında beşincidir. Öbür tahıl türleri arasında arpa, mısır ve yulaf (şekerpancarının fabrika atıklarıyla birlikte özellikle yem olarak kullanılırlar) ile Rhone deltasında sulamayla yetiştirilen pirinç sayılabilir. Büyük üzüm bağlarından elde edilen şarap, ülkenin başlıca ürünlerinden biridir. Hem çeşitli bölgelerden gelen sıradan sofra şaraplarının, hem de Bourgogne, Champagne, Bordeaux, Alsace gibi bölgelerde üretilen kaliteli şarapların önemli bir bölümü yurt dışına satılır. Öbür tarım ürünleri arasında Grasse'ta yapılan çiçekçilik (parfüm sanayisi) ile Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliği sayılabilir. Balıkçılık, tarımın tam tersine, ekonomide küçük bir yer tutar: Fransa toplam balık üretiminde, dünya sıralamasında yirmincidir. Balıkçılık özellikle Normandiya ve Bretagne'ın kıyı kesimlerinde, Güney Atlas okyanusu kıyısında ve Akdeniz kıyılarında yapılır. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient ve La Rochelle başlıca balıkçılık limanlarıdır. Ulaşım. Yaygın Fransız ulaşım sistemini modernleştirmek ve Paris yerleşme alanındaki tarihsel ağırlığını azaltmak için, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük çabalar harcanmıştır. Devlet denetimindeki demiryolu hizmetleri, özellikle km'yi aşan elektrikli hatlarda hızlı ve etkindir: Fransız Ulusal Demiryolları'nın hızlı trenleri (TGV) dünyaca ünlüdür. 1988'de, bir Fransızİngiliz yapı şirketleri konsorsiyumunun başlattığı Manş denizi altı tünelinin yapım çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve Fransa ile İngiltere arasında ilk doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmuştur. Havayolları da devlet tarafından işletilir. Air France dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir. Fransa'nın karayolları ağı, ülkenin her yanına kolayca ulaşmayı sağlar km'lik otoyol ağının genişletilmesine çalışılmaktadır verileriyle, karayolları sistemi, 23 milyon binek otomobili ile 5 milyonu

5 aşkın kamyon ve otobüse hizmet vermektedir. Irmak ulaşımı da, yük taşımacılığında önemli rol oynamaktadır. Ülkede Avrupa'da yaygın olan tonluk mavnaların çalışmasına elverişli derinlikte üç büyük suyolu vardır: Ren ırmağı; Le Havre ile Paris arasında Sen ırmağı; Metz'in aşağı kesiminde Moselle ırmağının kanallaştırılmış bölümü. Ticaret ve Turizm. Fransa dış ticaret pazarında en büyük dördüncü dışsatıma ve en büyük beşinci dışalımadır. Akdeniz'de Marsilya limanı ve ek uzantıları ile Manş denizi kıyısında, Sen'in denize döküldüğü yerde Le Havre, ülkenin başlıca iki limanıdır verileriyle başlıca dışalım ürünleri makineler (% 26,6), kimyasal maddeler ve kimyasal maddelerin yan ürünleri (% 15,7), tarım ürünleri (%4,5), otomobil (% 5,8), petrol ve petrol ürünleri (% 4,5), öbür yakıtlardır (% 4,3). Başlıca dışsatım ürünleriyse, çeşitli makineler (% 27,7), tarım ürünleri (% 17,5), kimyasal maddeler (% 15,1) ve ulaşım donanımıdır (% 12,7). Ticaretin büyük bölümü Avrupa Topluluğu'nun öbür üyeleriyle yapılır. 1989'da 42 milyondan çok yabancı turistle Fransa, dünya ülkeleri arasında, turist sayısı bakımından İspanya ve ABD'den sonra üçüncü sırayı almıştır. DEVLET YAPISI VE KURUMLAR 1789 Devrimi'nden bu yana Fransa'nın siyasal kurumlan bazı değişiklikler geçirmiştir. 1958'de benimsenen Anayasa (1962'de bazı değişiklikler yapılmıştır), Beşinci Cumuhuriyet'in kurulmasını ve cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasını sağlamış, iki meclisli Parlamento'nun yetkilerini, geçmişe oranla azaltmıştır. Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir dönem için doğrudan genel oy sistemiyle seçilir. Başbakanı atama, görevden alma ve Parlamento'yu dağıtma yetkisi vardır: Yasama gücü, bir seçmenler kurulunun dolaylı oy sistemiyle seçtiği 318 üyeli Senato ile siyasal bakımdan daha önemli olan, üyeleri genel oy sistemiyle seçilen 577 üyeli Millet Meclisi'ndedir. Fransa'nın altı denizaşırı yönetim bölgesi (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinik, Mayotte Reunion, St. Pierre ve Miquelon) ile denizaşırı toprakları (Yeni Kaledonya, Wallis ve Futuna adaları, Fransız Polinezyası), Millet Meclisi'nde temsil edilir. Senato üyeleri, üçte birinin her 3 yılda bir seçimle yenilenmesi koşuluyla, 9 yıl için, Millet Meclisi üyeleri de 5 yıl için seçilirler. Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar oy kullanabilir. Fransa'da dört büyük siyasal parti vardır: Sosyalist Parti; Charles de Gaulle tarafından kurulan, muhafazakâr Cumhuriyet İçin Birlik (RPR); merkezci Fransız Demokrasisi İçin Birlik (UDF); Fransız Komünist Partisi (PCF). Küçük partilerin en önemlisi, Jean-Marie Le Pen'in yönettiği aşırı sağa Ulusal Cephe'dir. Sosyalist Parti önderi François Mitterrand'ın Mayıs 1981'de cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, Beşinci Cumhuriyet'in ilk sosyalist yönetimi işbaşına gelmiş, 1986'da yapılan genel seçimlerde UDF-RPR koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu ele geçirmesi üstüne Mitterrand, muhalefet önderi Chirac'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda kalmış, böylece Beşinci Cumhuriyet tarihinde gene ilk kez cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı partilerden olduğu ve "birarada yaşama" diye anılan yeni bir dönem başlamıştır. 1988'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden Mitterrand kazanınca, istifa eden Chirac'ın yerine birbiri ardına sosyalist başbakanlar getirilmiş, ama 1993 seçimlerinde sağ koalisyonun çoğunluğu elde etmesi üstüne, Mitterrand başbakanlığa Eduard Baladur'ü getirmek zorunda kalmıştır. Fransa'nın yerel yönetimi 22 bölge ve 96 yönetim bölgesi çevresinde örgütlenmiştir. Her yönetim bölgesi yaklaşık km2'lik bir alanı kaplar ve seçimle işbaşına gelen bir yerel meclis tarafından yönetilir. Kaynak Linki: Fransa - Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilgisiz Adam

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Fransa Sağlık Sistemi 983 FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Eshabil AKPINAR Emrah ÖZTEPE Mahmut YAŞAR Ömer KÖSE Yasin ORUN 984 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.).

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.). Almanya Almanya, GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.). ALMANYA TOPLUM YAPISI Nüfusu (1991 tah.): 79 500 000; nüfus yoğunluğu: Km2'ye 223 kişi.

Detaylı

FRANSA ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Emine Çiğdem CİVANER Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

FRANSA ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Emine Çiğdem CİVANER Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı FRANSA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Emine Çiğdem CİVANER Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ FRANSA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik

Detaylı

FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum

FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Fransa 543 945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa 543 945 km2 yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. FRANSA ÜLKE ARAŞTIRMASI GA-04-5-14 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2004 ANKARA ISBN 975-7406-45-7 Türkiye Kalkınma Bankası

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İrlanda Sağlık Sistemi 1245 İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Serhat BALUN Huriye KOLAK Erdener BATAR Necip TOPSAKAL Ali BATGA 1246 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER İspanya Sağlık Sistemi 1281 İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER 1282 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri İspanya Sağlık Sistemi

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN KANADA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KANADA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kanada Sağlık Sistemi 1519 KANADA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GURUBU Derya TOPAL Seda KARSAVURAN Ayşe HAKAN Nihal ERDOĞAN N. Deniz SÖZBİR 1520 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ

HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ HOLLANDA NIN EKONOMİK YAPISI VE TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ* *Ekonomi Bakanlığı Lahey Ticaret Müşarvirliği yıllık raporundan alınmıştır. *Ekonomi Bakanlığı Sofya Ticaret Müşarvirliği

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Hollanda Sağlık Sistemi 1181 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ersin KARABULUT Yakup ÖZDEMİR Oktay SARIÇOBAN Mehmet TOSUN Selahattin SÖZEN

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Ukrayna Sağlık Sistemi 2709 UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Levent GÜLTEKİN Süleyman SELİM Tuğba TOK 2710 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR.

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA...... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. 21 Afrika Ülke Profilleri Serisi Togo 1. COĞRAFYA A. Genel Bilgiler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Gürcistan Sağlık Sistemi 1073 GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Endam AKSU Habibe KILINÇ Erdem UZUNER Hüseyin GÜNSELİ Pınar YENİCELİ 1074

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsrail Sağlık Sistemi 1319 İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet ARIKAN Gani DURUR Nur SAY Mücahit KAÇAR Barış YAZICI 1320 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Şili Sağlık Sistemi 2573 ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Orhan PEHLEVAN Eyüp TURKAN Salih AKYÜZ Songül ŞİMŞEK Esvet KAYA 2574 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BREZĠLYA FEDERATĠF CUMHURĠYETĠ ÜLKE RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BREZĠLYA FEDERATĠF CUMHURĠYETĠ ÜLKE RAPORU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BREZĠLYA FEDERATĠF CUMHURĠYETĠ ÜLKE RAPORU Hazırlayanlar Gülşah Karbuz Gülşah Pilpil KASIM 2013 ANKARA 1. GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı