Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR"

Transkript

1 Fransa Fransa, Batı Avrupa'da devlet. Kabaca bir altıgen biçiminde olan Fransa'nın altı kenarından üçü denizlerle (kuzeybatıda Manş denizi, batıda Atlas okyanusu ve Vizcaya körfezi, güneybatıda Akdeniz) çevrilidir. Geri kalan kenarları genellikle dağlıktır ve kuzeydoğuda Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya, İsviçre ve İtalya, güneyde İspanya ve Andorra'yla sınırlıdır. Altıgenin her köşesinden karşı köşeye kadar uzunluğu km kadardır. Eskiçağ'da Galya adıyla Kelt topraklarının bir bölümünü oluşturan Fransa'nın günümüzdeki adı, "Franklar ülkesi" anlamındaki Latince Francia sözcüğünden türetilmiştir. Bir Germen halkı olan Frankların, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemi olan V. yy'da ele geçirdikleri bölge, IX. yy'da ayrı bir devlete dönüşmüştür. Fransa, XVIII. yy'dan başlayarak Avrupa ve dünya olaylarında önemli rol oynamış XX. yy'da iki dünya savaşında uğradığı ağır yenilgiler, siyasal ve toplumsal karışıklıklar, Çinhindi, Cezayir, Batı Afrika ve Ekvator Afrikası'nı içeren büyük sömürge imparatorluğunu yitirmesi gibi birçok bunalımla karşılaşmıştır. Ama bu sarsıntıları atlatmayı başarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nın yol açmış olduğu yıkıntının altından kalkarak Avrupa Topluluğu'nun (AT) büyük ortaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde Fransa, Avrupa kıtasındaki kesimi ve Akdeniz'de İtalya kıyıları açığındaki Korsika adasının yanı sıra, denizaşırı yönetim bölgeleri adı verilen altı yönetim bölgesi (Güney Amerika'da Fransız Guyanası; Batı Hint adalarında Guadeloupe ve Martinik; Hint okyanusunda, daha önce Komor adalarının bir parçası olan Reunion adası; Kanada'nın doğu kıyıları açığındaki Saint Pierre ve Miquelon adaları) ve Fransa'nın deniz aşırı toprakları diye adlandırılan, pek çok küçük sömürgeyi içerir: Büyük Okyanus'un güney kesimine dağılmış adaları kapsayan Fransız Polinezyası; Fransa'nın Antarktika Toprakları; Yeni Kaledonya; Wallis ve Futuna adaları. Ayrıca güney denizinde Kerguelen ve Crozet adaları, St. Paul ve Amsterdam adaları (Hint okyanusu) gibi birçok küçük adası vardır. Denizaşırı yönetim bölgeleri ve topraklar, Fransız Millet Meclisi'nde temsil edilirler. YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR Fransa'nın kıtadaki toprakları, Güneybatıda Biarritz ile kuzeydoğuda Lüksemburg'u birleştiren düşsel bir çizgiyle iki bölgeye ayrılabilir. Bu çizginin kuzeyinde ve batısında da geniş düzlükler, alçak tepeler ve alçak yaylalar ağır basar. Çizginin güneyinde ve doğusunda, Fransa'nın ve Avrupa'nın (Rusya dışında) en yüksek noktası olan Mont Blanc doruğu (4 807 m), vb. yüksek dağlar ve yaylalar yer alır. Bu iki bölgeyi birbirine bağlayan bazı geniş vadiler ve geçitler (Belfort geçidi, Saone koridoru, Carcassone ve Toulose'daki geçitler) Avrupa'nın öbür kesimleriyle de ulaşımı sağlarlar. Fransa bazı coğrafya uzmanları tarafından Avrupa'nın "küçük örneği" diye tanımlanır. Bunun nedeni Avrupa yüzeyşekillerinin başlıca üç türü olan tortul havzalar ve alçak topraklar, aşınmış Hersinyen kütleler ve daha geç kırılma geçirmiş dağ sıralarının tümüne Fransa'da rastlanmasıdır. Başlıca tortul havza olan Paris havzası, yaklaşık km2 bir alanı kaplayarak fincan tabağı biçiminde büyük bir ova oluşturur; değişken tabakalı sert ve yumuşak kayaçlardan oluşmuştur. Güneybatısında, gene tortul, ama daha küçük boyutlu bir havza olan Akitanya havzası yeralır. Öbür alçak topraklar, kuzey-güney doğrultusunda uzanan birkaç ince uzun düzlüğü içerir: Ren'in batısındaki Alsace ovası ve Rhone-Saone koridoru, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı ovaları (Languedoc ovası, vb.). Havzaların ve ovaların özellikle lösten ve alüvyon çökeltilerinden oluşan verimli toprakları, tarıma son derece elverişlidir. Hersinyen kütleler, Hersinyen dağöluş (günümüzden yaklaşık milyon yıl önce) sırasında oluşup, sonradan aşınmış ve Üçüncü Zaman'da (günümüzden 65-2 milyon yıl önce) yeniden yükselme geçirmiş yaşlı kütlelerdir. Bunların arasında Armorik Masifi, Massif Central, Vosges dağları ve Ardennes kütlesi sayılabilir. Kuzeybatı Fransa'daki Armorik Masifi alçak yaylalardan oluşur. Güney-orta Fransa'da, Rhöne-Saöne koridoru ile Akitanya havzası arasında yeralan Massif Central, yükseltileri m'yi aşan yaylalar bölgesidir; bu yaylalar üstünde yanardağ kökenli Auvergne dağları yükselir. Doğu Fransa'da, Paris Havzası ile Alsace ovası arasında yer alan Vosges dağlarının yükseltisi, Ballons d'alsace'ta m'yi aşar. Büyük bölümü Belçika ve Lüksemburg'ta uzanan Ardennes kütlesinin yalnızca küçük bir kesimi Fransa'ya uzanır. Bütün Hersinyen kütlelerde, granit ve billursu kayaçlar, ince bir toprak tabakasıyla örtülüdür. İspanya'yla sınırı oluşturan Pirene dağları ve İtalya ile İsviçre sınırlarının büyük bölümünü oluşturan Alp dağları, Fransa'nın iki temel dağ sırasıdır. Pireneler aşılması güç dağlardır: Bazı doruklarının m'yi aşmasının yanı sıra, alçak geçitleri de yoktur. Avrupa Alp dağlarının batı ucunu oluşturan Fransız Alpleri de yüksek dağlardır; bazı doruklarının yükseltisi m'yi aşar. Ancak, Pireneler'in tersine Alpler, bazı önemli ırmak vadileriyle yarılmıştır: Rhöne vadisi, İsere vadisi, İsviçre ile İtalya'ya geçişi sağlayan Durance vadisi, vb. İsviçre sınırı üstünde uzanan Jura dağları, Alp dağlarının nispeten daha alçak bir uzantısıdır. Fransa'nın kıyı şeridi, Korsika kıyıları (644 km) dahil toplam km uzunluğundadır. Kıyılar genellikle Akdeniz kıyısındaki Languedoc ovası gibi düz kumsallar halinde uzanır; yer yer, Bretagne, Cote-d'Azur ve Korsika'da olduğu gibi, derin körfezlerle oyulmuş ya da sivri burunlarla denize doğru uzanmışlardır, iklim. Fransa'da dört iklim bölgesi ayırt edilir. Batıda,

2 kıyılara yakın yerlerde (Brest, vb.) gerçek bir ılıman deniz iklimi gözlenir; )kışlar ılık (ocak ayı sıcaklık ortalaması 7 C), yazlar serin (temmuz ayı sıcaklık ortalaması 16 C) geçer ve yılın 180 günü yağışlıdır (800 mm). Ülkenin iç kesimlerinde orta enlemlere özgü kara iklimi egemendir; yazlar daha sıcak (Paris'te temmuz ayı sıcaklık ortalaması 18 C), kışlar daha sert (Paris'te ocak ayı sıcaklık ortalaması 2 C) geçer; yağışlı günlerin sayısı azdır. Yüksek kesimlerde dağ iklimi egemendir ve sıcaklıklar büyük ölçüde yükseltiye bağlıdır. Kışlar genellikle çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yükseltiyle birlikte artan yağış miktarı, kış mevsiminde kara dönüşür; yüksek vadilerdeki köylerin çoğu, yılın 50 gününden çoğunu kar altında geçirir. Alpler'deki Briançon'da sıcaklık ortalamaları -2 C (ocak) ile 17 C (temmuz) arasında değişir; yıllık yağış ortalaması da 587 mm'yi bulur. Akdeniz kıyısı boyunca km genişliğindeki bir bölgede, Akdeniz iklimi egemendir: Sıcak, kurak yazlar; ılık, yağışlı kışlar. Marsilya'da, yıllık yağış ortalaması 550 mm, yağışlı günlerin sayısı ortalama 60'tır; sıcaklık ortalamaları 7 C (ocak) ile 23 C arasında değişir. Akarsular. Fransa'nın en çok tanınan ırmağı Sen (Seine), Paris'ten geçerek Paris havzasını akaçlar; uzunluğu 776 km'dir. Marne, Oise ve Yonne ırmakları başlıca kollarıdır. Uzunluğu km'yi biraz aşan Loire, Fransa'nın en büyük ırmağıdır; başlıca kollan Sarthe, Loir, Vienne, Cher ve Allier ırmaklarıdır. Debisi en yüksek ve en derin ırmak olan Rhöne'un Fransa'daki uzunluğu ancak 523 km'dir (yukarı kesimi İsviçre'dedir); başlıca kolları Saone ne ve İsere'dir. Ülkenin öbür büyük ırmaklarından Gerrone ve Dordogne, Bordeaux'nun aşağı kesiminde birleşerek, Gironde ırmağını oluştururlar. Bitki örtüsü ve hayvan topluluğu. Cilalıtaş Devri öncesinde Fransa'yı bütünüyle kaplayan ormanlar özellikle yapraklarını döken türlerden (özellikle kayın ve meşe) oluşuyordu; yalnızca güneydoğuda, köknar ve gürgenden oluşan ılıman dağ ormanları ile çam ve meşeden oluşan Akdeniz iklimi ormanları vardı. Ama yüzyıllar boyu süren yoğun tarım ve hayvancılık etkinlikleri sonucunda dağlar, tarıma elverişsiz topraklar ve korumaya alınmış bölgeler dışında ormanlar bütünüyle ortadan kalktı. Bununla birlikte, XIX. yy'ın sonlarından bu yana girişilen ağaçlandırma (kozalaklılar) çalışmalarının sonucunda, günümüzde toprakların % 26 kadarı yeniden ormanlarla kaplanmıştır. Genel olarak iri boynuzlu geyikler, karacalar, yabandomuzu, vb. yaban hayvanlarının soyu tükenmiştir. Bununla birlikte XIX. yy'ın sonlarından bu yana, özellikle ulusal ve bölgesel doğal parklarda, doğal çevreyi koruma programları uygulanmaktadır. Doğal kaynaklar. Fransa'nın yeraltı kaynakları çeşitli, ama rezerv bakımından oldukça sınırlıdır. Madenkömürü, demir filizi, boksit ve uranyum yataklarından, kömür yatakları derinde olduğundan hem işletilmesi güç, hem de çelik üretiminde kullanmaya elverişli değildir; demir filizi yataklarının niteliği düşüktür; uranyum yataklarıysa çok küçüktür. Petrolün yok denilecek kadar az olduğu ülkede, 1951'de Pireneler'de Lack yakınlarında bulunan doğalgaz rezervleri, günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Hidroelektrik üretimi çok iyi gelişmiş olmasına karşın, ülke gereksinmesini karşılayamamaktadır. Buna karşılık, aşağı yukarı ülkenin yarısını kaplayan yüksek nitelikli topraklar sayesinde, Fransa tarım ürünleri açısından kendisine yeterli olması bir yana, üretim fazlasını yurt dışına satmaktadır. TOPLUM YAPISI Fransız halkının büyük bölümü Fransa doğumludur ve Kelt, Germen, Latin ve İslav kökenli halkların karışımayla oluşmuştur. Başka birçok ülkedekinin tersine, geçmiş dönemde gelen göçmenler, Fransızlarla çok iyi kaynaşmışlardır ve günümüzde Fransız yurttaşlarının çoğunun, etnik kökenini saptamak güçleşmiştir. Etnik azınlık olarak varlığını sürdüren göçmenlerin tümü, ülkeye XX. yy'da gelmişlerdir: Yaklaşık 4 milyon kişilik bir topluluk oluşturan Portekizliler, İspanyollar, İtalyanlar. Ayrıca. ülkede Fransız uyruğuna geçmiş çok sayıda Arap da yaşamaktadır. Eski Fransız sömürgeleri Cezayir ve Fas ile Afrika'nın Büyük Sahra'nın güneyinde kalan kesiminden son yıldır Fransa'ya gelmiş olan bu topluluğun nüfusu da 2,5 milyonu bulmaktadır. Fransızca bütün toplum tarafından anlaşılıp konuşulmakla birlikte, merkezden uzak yörelerde Fransızca'nın yanı sıra öbür diller ve lehçelerde varlıklarını korumaktadır: Bask dili, Alsace lehçesi, Korsika dili, Bretonca, Provençal, Katalanca, Flamanca, vb. Nüfusun yaklaşık % 80'i katolik olduğunu belirtmekle birlikte, yalnızca küçük bir azınlık kilise etkinliklerine düzenli katılmaktadır. Protestanlar toplam nüfusun % 2'sinden azını, museviler yaklaşık % 1'ini, eski Kuzey Afrika sömürgelerinden Fransa'ya yakın dönemde göçmüş olan müslümanlar % 4'ünü oluşturur. Nüfus. 1801'de Fransa, 28 milyon nüfusuyla, Avrupa'nın en kalabalık ülkesiydi. 1850'deyse nüfusu 36 milyonu bulmuştu. Ama XIX. yy'ın sonlarında ve XX. yy'ın başlarında Fransa'da doğum oranının Avrupa'nın geri kalan ülkelerinden daha alt düzeye düşmesi sonucunda, Fransa'da nüfus artış hızı kıtanın öbür ülkelerin-dekilerin çok altına düştü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda nüfusun yalnızca 40 milyon olduğu ülkede, 1946'dan sonra doğum oranı %o 21'e yükseldi yüzyıldan uzun süredir görülen en yüksek oran). 1963'te bu oranın %o 18'e, 1989'da da %o13,6'ya düşmesine karşın, son yılda beklenmedik bir nüfus patlaması gerçekleşti. Bu olağanüstü evrim, günümüzde Fransa'daki nüfus yoğunluklarının öbür Batı Avrupa ülkelerinin ancak yarısı ile

3 üçte biri arasında değişmesinin nedenini açıklamaktadır Fransa'da nüfus dağılımı dengesizdir ve ekonomik gelişme düzeylerini yakından yansıtmaktadır. Sanayinin gelişmediği ya da toprakların tarıma elverişli olmadığı bölgelerde, nüfus yoğunlukları çok düşüktür. Buna karşılık nüfusun en kalabalık olduğu bölgeler, ekonomik açıdan gelişmiş büyük merkezleridir: Sanayileşmiş kuzey bölgesi, sanayinin önemli olduğu Lyon; turizmin büyük ölçüde gelişmiş olduğu Cote d'azur kıyılan; özellikle çeşitli ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı Paris; vb. 1950'den bu yana, Fransa hızlı bir kentleşme süreci yaşamış, aşağı yukarı bütün kentlerin nüfusu, kırsal kesimden göç sayesinde büyümüştür verileriyle ülke nüfusunun dörtte üçe yakını kentlerde yaşamaktadır; üstelik buna, kentler yakınında kurulmuş uydu kentlerden her gün çalışmak için kentlere gelenleri eklemek gerekir. Ama nüfus yoğunlukları gibi, kentleşme açısından da, bir eşitsizlik gözlenir. Paris, ana belediyeleriyle birlikte Fransa nüfusunun altıda birinin yaşadığı yer olarak, Avrupa'nın en büyük yerleşme merkezidir. Öbür Fransız kentleri nispeten daha küçüktür. En büyükleri 1,262 milyon nüfusuyla Lyon, 1,930 milyon nüfusuyla Marsilya yerleşme merkezleri. Onları nüfusuyla Lille yerleşme merkezi, nüfusuyla Bordeaux, nüfusuyla Toulouse, nüfusuyla Nice, nüfusuyla Nantes izler (1990 nüfus sayımı sonuçlan). Eğitim ve sağlık. Fransa'da 6-16 yaş arası bütün çocuklar için öğretim zorunludur. Çocuklar ya parasız devlet okullarında ya da çoğu katolik tarikatları tarafından yönetilen paralı özel okullarda (öğrencilerin yaklaşık altıda biri) öğrenim görür. 2-6 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim isteğe bağlı olmakla birlikte, günümüzde 2,3 milyondan çok çocuk okul öncesi programlarına alınmıştır. İlkokulları bitiren (6-11 yaş) çocuklara, lise ve kolejlerde ortaöğretim verilir. Ortaöğretim ikiye bölünmüştür: yaş kuşağı için zorunlu olan birinci dönem (birinci dönemi bitiren öğrenci, isterse okulu birakabilir), isteğe bağlı ikinci dönem. İkinci dönemin sonunda öğrenciler bakalorya sınavını vermek zorundadırlar. Bakalorya sınavını veren öğrenciler, yükseköğrenime geçebilirler. 1980'den başlayarak Mitterrand yönetimi, Fransız okul sisteminin katı merkezî ve disiplinli yapısını önemli ölçüde yumuşatan çok daha esnek bir programı uygulamaya koymuştur. Özel okullar üstünde devlet denetimini artırmaya yönelik plansa, kamuoyunun şiddetle karşı çıkması nedeniyle yürürlüğe koyulmuştur. Yükseköğrenim, nitelikli öğrenciler için parasız, geri kalanlar için paralıdır. Günümüzde yaklaşık bir milyon öğrenci, 72 üniversitede ve teknik yüksekokullarda öğrenimlerini sürdürmektedir. Fransa'nın devlet yardımıyla desteklenen sağlık sisteminde, hekimler ve diş hekimleri, özel muayenehane açabilirler ve devlet hastaneleri yerine özel hekim ve diş hekimlerine başvuran hastaların sağlık bakım ücretlerinin % 85'i devlet sigortası tarafından karşılanır. Sağlık hizmetleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde artmış olmasına karşın, hâlâ yetersiz sayılır: Hekimlerin çoğu, kentlere yerleşmeyi seçerler ve bazı kırsal kesimlerde tıbbi malzeme sıkıntısı çekilir. Ölüm oranı, öbür sanayileşmiş ülkelerle aynıdır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, kanser ve kalp-damar hastalıkları başlıca ölüm nedenleridir. Sanat, edebiyat ve kültür. Fransız edebiyatı, romancıları, şairleri, oyun yazarları ve filozoflarıyla dünya çapında ünlüdür. XIX. ve XX. yy'larda izlenimcilik ve kübizm gibi birçok yeni sanat akımı Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu zengin kültür mirasını korumak ve elden geldiğince Paris dışına da yayabilmek için 1959'da bir kültür bakanlığı kurulmuştur. Günümüzde kültür kurumlan ülke geneline yaygınlaştırılmıştır ve yaz aylarında pek çok sergi ve sanat şenlikleri düzenlenmektedir.(bk. FRANSA, SANAT VE MİMARLIK; FRANSIZ EDEBİYATI; FRANSIZ MÜZİĞİ.) EKONOMİ XVIII. yy'da gelindiğinde Fransa dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Sanayileşme, İngiltere'de olduğu gibi, XVIII. yy'ın sonlarında, gelecek vaat eden biçimde başladı. Ama İngiltere'nin ve öbür Avrupa ülkelerinin tersine, Fransa bu gelişmeyi aynı düzeyde tutmayı başaramadı ve XIX. yy. sonlarında hâlâ büyük bir tarım ülkesi görünümündeydi. Sanayi, koruyucu gümrük yasalarının ardında XX. yy. başlarında geliştiyse de, asıl patlama İkinci Dünya Savaşı ertesinde başladı ve Fransa'nın günümüzde dünyanın ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerinden biri haline gelmesini sağladı. Savaş sonrası Fransız ekonomisinin dikkat çekici bir özelliği, ulusal ekonomik gelişme planları oldu. İlk plan olan Monnet Planı (uygulamaya koyan Jean Monnet'nin adı verilmiştir) 1947'den 1953'e kadar sürdü. Daha 1937'de kamulaştırılmış olan demiryollarının yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ekonominin kömür, doğalgaz, elektrik, bankacılık, ulaşım (Renault ve Air France), vb. birçok kesimi, devlet denetimine alındı yılları başında da, öbür büyük sanayi kolları ulusallaştırıldı. Ama devlet denetiminin bu sürekli artışı, koruyucu gümrük tarifelerinin bir bölümünün kaldırılmasıyla ve Fransa'nın Avrupa Topluluğu'na (AT) üye olmasıyla dengelendi. Sanayi verileriyle, imalat sanayisinde etkin nüfusun % 20- % 25'i çalışmaktadır. Başlıca sanayi kuruluşları Paris çevresinde, Nord-Pas de Calais ve Lorraine kömür madenleri yakınında, Rhone vadisindeki

4 LyonSaint-Etienne yerleşme alanında, Manş denizi kıyısı limanları Dunkerque ve Le Havre'daki yeni sanayi merkezlerinde ve Fos'taki (Marsilya'nın batısında) Akdeniz sanayi kompleksinde toplanmıştır. Fransız sanayi şirketlerinin birçoğu önemsiz sayılacak kadar küçüktür. Ancak, AT'ye üye olmanın yarattığı rekabetçi iş ortamı, birçok firmanın yeniden yapılanmasına ve birleşerek güçlü şirketler oluşturmalarına yol açmıştır. Sanayinin başlıca kolları arasında metalürji, çeşitli makineler ve elektrik-elektronik gereçler yapımı, kimya ve dokuma sanayileri sayılabilir. Fransa, Almanya ve İtalya'dan sonra Avrupa'da çelik üretiminde üçüncü, alüminyum üretimindeyse Almanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretimler ve yurtdışından getirtilen hammaddeler, çok çeşitli makinelere ve elektrik -elektronik gereçlere dönüştürülerek, dünyanın her yanına pazarlanır. Fransız lokomotifleri, türbinleri, elektronik aygıtları, nükleer enerji santralları, denizaltıları ve televizyon sistemleri, özgün çizimleriyle ünlüdürler. Aynı biçimde Citroen, Peugeot, Simca, Renault gibi Fransız otomobilleri, Mirage, Concorde, Airbus gibi Fransız uçakları da dünyaca ünlüdür. 1985'te Fransa, binek otomobili üretiminde Japonya, ABD ve Batı Almanya'dan sonra dünya sıralamasında dördüncü, ticari taşıt araçları üretiminde de Japonya ile ABD'nin ardından üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca ülkede, parfümler, ilaç, nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaçyağ) ve kimyasal gübre başta olmak üzere, çok sayıda kimyasal madde üretilir. Fransız dokuma ve giyim eşyası sanayisi de büyük ölçüde gelişmiş ve Fransa uzun süredir moda dünyasının önderliğini üstlenmiş olmakla birlikte yakın dönemde bu sanayiler birçok eski pazarını, daha düşük ücretle işçi çalıştıran ülkelerden gelen daha düşük fiyatlı mallara kaptırmıştır. Madencilik. Etkin nüfusun % 1'inden azının madencilikle uğraştığı ülkede, 1988'de kömür üretimi 14,5 milyon ton olmuştur. Bu üretimin büyük bölümü, Saar yataklarının Fransa'daki uzantısı olan Metz yakınındaki Lorraine kömür yatağından elde edilmiştir. Demir üretimindeki gerileme (1950'den bu yana % 75 dolayında gerilemiştir) nedeniyle Fransa, yurt dışından kömür satın almaya başlamıştır. Lorraine'de Avrupa'nın en büyük demir filizi yatakları bulunmakla birlikte, bu yataklardan elde edilen filizin demir kapsamı düşük olduğundan, yurt dışından yüksek kapsamlı demir filizi getirtmek zorunda kalınmaktadır. Güneydeki büyük boksit rezervlerinden, alüminyum üretiminde kullanılan bol miktarda boksit çıkarılır (Fransa Avrupa'nın başlıca boksit üreticilerinden-dir). Kimya sanayisinde kullanılan potas rezervleri, özellikle Mulhouse yöresinde çok yaygındır. İspanya sınırı yakınında, Pau çevresindeki doğalgaz yatakları 1951 'den bu yana işletilmektedir; ama günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Güneybatı kesimindeki Parentis petrol yatağında az miktarda petrol üretilir. Bretagne kıyısı açıklarında ve Vizcaya körfezinde petrol arama çalışmaları sürmektedir. Enerji. Fransa'nın akaryakıt kaynakları yetersizdir. Ülke, gereksinmesini karşılamak için gerekli akaryakıtın yaklaşık dörtte üçünü (özellikle petrol), yurt dışından almak zorundadır. Buna karşılık elektrik enerjisi üretimi önemlidir. 1992'de üretim 406 milyar kw saati bulmuştur. Bu toplamın 304 milyarını nükleer enerji oluşturmaktadır (Fransa, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer enerji üreticisidir). İsere, Durance, Ren, Rhone ve Dordogne ırmakları üstünde birçok hidroelektrik santralı kurulmuştur. Bretagne'daki Rance ırmağı üstünde de gelgite bağlı bir enerji santralı vardır, Tarım ve balıkçılık. Fransa, Avrupa'nın en önde gelen tarım ülkelerindendir. Etkin nüfusun yaklaşık % 7'si tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşır. Toplam yüzölçümünün yaklaşık % 5'inde tarım yapılır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana tarımı modernleştirme siyasetleri uygulanmaktadır: Makine kullanımının artırılması; hektar başına üretimin artırılması, çok sayıda küçük tarlanın birleştirilerek daha büyük, daha etkili çiftliklere dönüştürülmesi. Fransa'nın tarım gelirlerinin % 47,6'sı hayvancılıktan elde edilir. Kuzey ve batı kesimlerde özellikle sığır, daha kurak daha dağlık güney kesimlerdeyse koyun ve keçi yetiştirilir. Ayrıca, ülkenin her yanında domuz ve tavuk yetiştiriciliği gelişmiştir. Fransa, Avrupa'nın (Rusya dışında) başlıca sığır ve süt danası eti, kümes hayvanları, peynir, süt ve yumurta üreticisidir. Tarımda, tahıllar ve şekerpancarı ortalama tarım gelirlerinin yaklaşık % 52'sini sağlar. Özellikle Paris havzasında yetiştirilen buğdayda, Fransa dünya sıralamasında beşincidir. Öbür tahıl türleri arasında arpa, mısır ve yulaf (şekerpancarının fabrika atıklarıyla birlikte özellikle yem olarak kullanılırlar) ile Rhone deltasında sulamayla yetiştirilen pirinç sayılabilir. Büyük üzüm bağlarından elde edilen şarap, ülkenin başlıca ürünlerinden biridir. Hem çeşitli bölgelerden gelen sıradan sofra şaraplarının, hem de Bourgogne, Champagne, Bordeaux, Alsace gibi bölgelerde üretilen kaliteli şarapların önemli bir bölümü yurt dışına satılır. Öbür tarım ürünleri arasında Grasse'ta yapılan çiçekçilik (parfüm sanayisi) ile Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliği sayılabilir. Balıkçılık, tarımın tam tersine, ekonomide küçük bir yer tutar: Fransa toplam balık üretiminde, dünya sıralamasında yirmincidir. Balıkçılık özellikle Normandiya ve Bretagne'ın kıyı kesimlerinde, Güney Atlas okyanusu kıyısında ve Akdeniz kıyılarında yapılır. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient ve La Rochelle başlıca balıkçılık limanlarıdır. Ulaşım. Yaygın Fransız ulaşım sistemini modernleştirmek ve Paris yerleşme alanındaki tarihsel ağırlığını azaltmak için, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük çabalar harcanmıştır. Devlet denetimindeki demiryolu hizmetleri, özellikle km'yi aşan elektrikli hatlarda hızlı ve etkindir: Fransız Ulusal Demiryolları'nın hızlı trenleri (TGV) dünyaca ünlüdür. 1988'de, bir Fransızİngiliz yapı şirketleri konsorsiyumunun başlattığı Manş denizi altı tünelinin yapım çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve Fransa ile İngiltere arasında ilk doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmuştur. Havayolları da devlet tarafından işletilir. Air France dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir. Fransa'nın karayolları ağı, ülkenin her yanına kolayca ulaşmayı sağlar km'lik otoyol ağının genişletilmesine çalışılmaktadır verileriyle, karayolları sistemi, 23 milyon binek otomobili ile 5 milyonu

5 aşkın kamyon ve otobüse hizmet vermektedir. Irmak ulaşımı da, yük taşımacılığında önemli rol oynamaktadır. Ülkede Avrupa'da yaygın olan tonluk mavnaların çalışmasına elverişli derinlikte üç büyük suyolu vardır: Ren ırmağı; Le Havre ile Paris arasında Sen ırmağı; Metz'in aşağı kesiminde Moselle ırmağının kanallaştırılmış bölümü. Ticaret ve Turizm. Fransa dış ticaret pazarında en büyük dördüncü dışsatıma ve en büyük beşinci dışalımadır. Akdeniz'de Marsilya limanı ve ek uzantıları ile Manş denizi kıyısında, Sen'in denize döküldüğü yerde Le Havre, ülkenin başlıca iki limanıdır verileriyle başlıca dışalım ürünleri makineler (% 26,6), kimyasal maddeler ve kimyasal maddelerin yan ürünleri (% 15,7), tarım ürünleri (%4,5), otomobil (% 5,8), petrol ve petrol ürünleri (% 4,5), öbür yakıtlardır (% 4,3). Başlıca dışsatım ürünleriyse, çeşitli makineler (% 27,7), tarım ürünleri (% 17,5), kimyasal maddeler (% 15,1) ve ulaşım donanımıdır (% 12,7). Ticaretin büyük bölümü Avrupa Topluluğu'nun öbür üyeleriyle yapılır. 1989'da 42 milyondan çok yabancı turistle Fransa, dünya ülkeleri arasında, turist sayısı bakımından İspanya ve ABD'den sonra üçüncü sırayı almıştır. DEVLET YAPISI VE KURUMLAR 1789 Devrimi'nden bu yana Fransa'nın siyasal kurumlan bazı değişiklikler geçirmiştir. 1958'de benimsenen Anayasa (1962'de bazı değişiklikler yapılmıştır), Beşinci Cumuhuriyet'in kurulmasını ve cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasını sağlamış, iki meclisli Parlamento'nun yetkilerini, geçmişe oranla azaltmıştır. Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir dönem için doğrudan genel oy sistemiyle seçilir. Başbakanı atama, görevden alma ve Parlamento'yu dağıtma yetkisi vardır: Yasama gücü, bir seçmenler kurulunun dolaylı oy sistemiyle seçtiği 318 üyeli Senato ile siyasal bakımdan daha önemli olan, üyeleri genel oy sistemiyle seçilen 577 üyeli Millet Meclisi'ndedir. Fransa'nın altı denizaşırı yönetim bölgesi (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinik, Mayotte Reunion, St. Pierre ve Miquelon) ile denizaşırı toprakları (Yeni Kaledonya, Wallis ve Futuna adaları, Fransız Polinezyası), Millet Meclisi'nde temsil edilir. Senato üyeleri, üçte birinin her 3 yılda bir seçimle yenilenmesi koşuluyla, 9 yıl için, Millet Meclisi üyeleri de 5 yıl için seçilirler. Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar oy kullanabilir. Fransa'da dört büyük siyasal parti vardır: Sosyalist Parti; Charles de Gaulle tarafından kurulan, muhafazakâr Cumhuriyet İçin Birlik (RPR); merkezci Fransız Demokrasisi İçin Birlik (UDF); Fransız Komünist Partisi (PCF). Küçük partilerin en önemlisi, Jean-Marie Le Pen'in yönettiği aşırı sağa Ulusal Cephe'dir. Sosyalist Parti önderi François Mitterrand'ın Mayıs 1981'de cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, Beşinci Cumhuriyet'in ilk sosyalist yönetimi işbaşına gelmiş, 1986'da yapılan genel seçimlerde UDF-RPR koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu ele geçirmesi üstüne Mitterrand, muhalefet önderi Chirac'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda kalmış, böylece Beşinci Cumhuriyet tarihinde gene ilk kez cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı partilerden olduğu ve "birarada yaşama" diye anılan yeni bir dönem başlamıştır. 1988'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden Mitterrand kazanınca, istifa eden Chirac'ın yerine birbiri ardına sosyalist başbakanlar getirilmiş, ama 1993 seçimlerinde sağ koalisyonun çoğunluğu elde etmesi üstüne, Mitterrand başbakanlığa Eduard Baladur'ü getirmek zorunda kalmıştır. Fransa'nın yerel yönetimi 22 bölge ve 96 yönetim bölgesi çevresinde örgütlenmiştir. Her yönetim bölgesi yaklaşık km2'lik bir alanı kaplar ve seçimle işbaşına gelen bir yerel meclis tarafından yönetilir. Kaynak Linki: Fransa - Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilgisiz Adam

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo 2011 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR

Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo 2011 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR SU HAYATTIR IHH INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND Lodewıjk van Deysselstraat 45 1064 HL Amsterdam Tel: 020 337 41 20 www.ihhnederland.nl info@ihha.nl Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

Ayrıca Fransa, diğer kıtalarda ve bölgelerde çok sayıda deniz aşırı ada ve toprağa sahiptir. Akdeniz'de yer alan Korsika adası da Fransa'ya aittir.

Ayrıca Fransa, diğer kıtalarda ve bölgelerde çok sayıda deniz aşırı ada ve toprağa sahiptir. Akdeniz'de yer alan Korsika adası da Fransa'ya aittir. Genel Bilgiler / Rehber Lokasyon / Konum Batı Avrupa'da yer alan Fransa, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne kadar uzanır. Doğusunda Ren Nehri ve batısında Atlas Okyanusu yer alır.

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

T.C. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi

T.C. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi RESMĐ DĐL: ĐSPANYOLCA BAŞKENT: MADRĐD EN BÜYÜK KENT: MADRĐD KRAL: I. JUAN CARLOS BAŞBAKAN :JOSÉ LUĐS RODRÍGUEZ ZAPATERO Yüzölçümü - Ülkeler arasında 50'nci - Toplam: 504.782 km² - Su %'si: %1,04 Nüfus

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Fatma Arıcan Su Projesi Hayratı Nijer 2010 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR

Fatma Arıcan Su Projesi Hayratı Nijer 2010 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR SU HAYATTIR IHH INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND Lodewıjk van Deysselstraat 45 1064 HL Amsterdam Tel: 020 337 41 20 www.ihhnederland.nl info@ihha.nl Fatma Arıcan Su Projesi Hayratı

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Yükseklikler: En yüksek yeri Elbrus dağı, 5 633 m; en alçak yeri Hazar denizi, deniz düzeyinin 28 m altında.

Yükseklikler: En yüksek yeri Elbrus dağı, 5 633 m; en alçak yeri Hazar denizi, deniz düzeyinin 28 m altında. Avrupa Avrupa Yüzölçümü: 10 531 623 km²; dünya karalarının % 7'si. Nüfusu: 577 800 000 (1992 tah., Rusya dışında); toplam dünya nüfusunun % 10,7'si. Nütus yoğunluğu km²'ye 54,9 kişi. Yıllık nüfus artış

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2016 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 12.01.2016 17.01.2016 2017 Yılı Fuar Tarihleri 10-15.01.2017 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-18:00 Ziyaretçi Sayısı

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 27 Mart 2007 Ülke No: 636-Ş.O. / 47 Kaynak : World Sitesatl 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kuveyt Devleti

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Y.A.

GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Y.A. İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LİBYA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Ülke no : 216 Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Yönetim Şekli

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Türkiye nin Tarımsal Ürün İthalatı-İhracatı ve Hedefleri

Türkiye nin Tarımsal Ürün İthalatı-İhracatı ve Hedefleri Türkiye nin Tarımsal Ürün İthalatı-İhracatı ve Hedefleri Bir zamanlar tarımsal üretimde kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye Cumhuriyeti 1980 li yıllardan sonra uygulanan yanlış tarım politikaları

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı