Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR"

Transkript

1 Fransa Fransa, Batı Avrupa'da devlet. Kabaca bir altıgen biçiminde olan Fransa'nın altı kenarından üçü denizlerle (kuzeybatıda Manş denizi, batıda Atlas okyanusu ve Vizcaya körfezi, güneybatıda Akdeniz) çevrilidir. Geri kalan kenarları genellikle dağlıktır ve kuzeydoğuda Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya, İsviçre ve İtalya, güneyde İspanya ve Andorra'yla sınırlıdır. Altıgenin her köşesinden karşı köşeye kadar uzunluğu km kadardır. Eskiçağ'da Galya adıyla Kelt topraklarının bir bölümünü oluşturan Fransa'nın günümüzdeki adı, "Franklar ülkesi" anlamındaki Latince Francia sözcüğünden türetilmiştir. Bir Germen halkı olan Frankların, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemi olan V. yy'da ele geçirdikleri bölge, IX. yy'da ayrı bir devlete dönüşmüştür. Fransa, XVIII. yy'dan başlayarak Avrupa ve dünya olaylarında önemli rol oynamış XX. yy'da iki dünya savaşında uğradığı ağır yenilgiler, siyasal ve toplumsal karışıklıklar, Çinhindi, Cezayir, Batı Afrika ve Ekvator Afrikası'nı içeren büyük sömürge imparatorluğunu yitirmesi gibi birçok bunalımla karşılaşmıştır. Ama bu sarsıntıları atlatmayı başarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nın yol açmış olduğu yıkıntının altından kalkarak Avrupa Topluluğu'nun (AT) büyük ortaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde Fransa, Avrupa kıtasındaki kesimi ve Akdeniz'de İtalya kıyıları açığındaki Korsika adasının yanı sıra, denizaşırı yönetim bölgeleri adı verilen altı yönetim bölgesi (Güney Amerika'da Fransız Guyanası; Batı Hint adalarında Guadeloupe ve Martinik; Hint okyanusunda, daha önce Komor adalarının bir parçası olan Reunion adası; Kanada'nın doğu kıyıları açığındaki Saint Pierre ve Miquelon adaları) ve Fransa'nın deniz aşırı toprakları diye adlandırılan, pek çok küçük sömürgeyi içerir: Büyük Okyanus'un güney kesimine dağılmış adaları kapsayan Fransız Polinezyası; Fransa'nın Antarktika Toprakları; Yeni Kaledonya; Wallis ve Futuna adaları. Ayrıca güney denizinde Kerguelen ve Crozet adaları, St. Paul ve Amsterdam adaları (Hint okyanusu) gibi birçok küçük adası vardır. Denizaşırı yönetim bölgeleri ve topraklar, Fransız Millet Meclisi'nde temsil edilirler. YÜZEYŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR Fransa'nın kıtadaki toprakları, Güneybatıda Biarritz ile kuzeydoğuda Lüksemburg'u birleştiren düşsel bir çizgiyle iki bölgeye ayrılabilir. Bu çizginin kuzeyinde ve batısında da geniş düzlükler, alçak tepeler ve alçak yaylalar ağır basar. Çizginin güneyinde ve doğusunda, Fransa'nın ve Avrupa'nın (Rusya dışında) en yüksek noktası olan Mont Blanc doruğu (4 807 m), vb. yüksek dağlar ve yaylalar yer alır. Bu iki bölgeyi birbirine bağlayan bazı geniş vadiler ve geçitler (Belfort geçidi, Saone koridoru, Carcassone ve Toulose'daki geçitler) Avrupa'nın öbür kesimleriyle de ulaşımı sağlarlar. Fransa bazı coğrafya uzmanları tarafından Avrupa'nın "küçük örneği" diye tanımlanır. Bunun nedeni Avrupa yüzeyşekillerinin başlıca üç türü olan tortul havzalar ve alçak topraklar, aşınmış Hersinyen kütleler ve daha geç kırılma geçirmiş dağ sıralarının tümüne Fransa'da rastlanmasıdır. Başlıca tortul havza olan Paris havzası, yaklaşık km2 bir alanı kaplayarak fincan tabağı biçiminde büyük bir ova oluşturur; değişken tabakalı sert ve yumuşak kayaçlardan oluşmuştur. Güneybatısında, gene tortul, ama daha küçük boyutlu bir havza olan Akitanya havzası yeralır. Öbür alçak topraklar, kuzey-güney doğrultusunda uzanan birkaç ince uzun düzlüğü içerir: Ren'in batısındaki Alsace ovası ve Rhone-Saone koridoru, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı ovaları (Languedoc ovası, vb.). Havzaların ve ovaların özellikle lösten ve alüvyon çökeltilerinden oluşan verimli toprakları, tarıma son derece elverişlidir. Hersinyen kütleler, Hersinyen dağöluş (günümüzden yaklaşık milyon yıl önce) sırasında oluşup, sonradan aşınmış ve Üçüncü Zaman'da (günümüzden 65-2 milyon yıl önce) yeniden yükselme geçirmiş yaşlı kütlelerdir. Bunların arasında Armorik Masifi, Massif Central, Vosges dağları ve Ardennes kütlesi sayılabilir. Kuzeybatı Fransa'daki Armorik Masifi alçak yaylalardan oluşur. Güney-orta Fransa'da, Rhöne-Saöne koridoru ile Akitanya havzası arasında yeralan Massif Central, yükseltileri m'yi aşan yaylalar bölgesidir; bu yaylalar üstünde yanardağ kökenli Auvergne dağları yükselir. Doğu Fransa'da, Paris Havzası ile Alsace ovası arasında yer alan Vosges dağlarının yükseltisi, Ballons d'alsace'ta m'yi aşar. Büyük bölümü Belçika ve Lüksemburg'ta uzanan Ardennes kütlesinin yalnızca küçük bir kesimi Fransa'ya uzanır. Bütün Hersinyen kütlelerde, granit ve billursu kayaçlar, ince bir toprak tabakasıyla örtülüdür. İspanya'yla sınırı oluşturan Pirene dağları ve İtalya ile İsviçre sınırlarının büyük bölümünü oluşturan Alp dağları, Fransa'nın iki temel dağ sırasıdır. Pireneler aşılması güç dağlardır: Bazı doruklarının m'yi aşmasının yanı sıra, alçak geçitleri de yoktur. Avrupa Alp dağlarının batı ucunu oluşturan Fransız Alpleri de yüksek dağlardır; bazı doruklarının yükseltisi m'yi aşar. Ancak, Pireneler'in tersine Alpler, bazı önemli ırmak vadileriyle yarılmıştır: Rhöne vadisi, İsere vadisi, İsviçre ile İtalya'ya geçişi sağlayan Durance vadisi, vb. İsviçre sınırı üstünde uzanan Jura dağları, Alp dağlarının nispeten daha alçak bir uzantısıdır. Fransa'nın kıyı şeridi, Korsika kıyıları (644 km) dahil toplam km uzunluğundadır. Kıyılar genellikle Akdeniz kıyısındaki Languedoc ovası gibi düz kumsallar halinde uzanır; yer yer, Bretagne, Cote-d'Azur ve Korsika'da olduğu gibi, derin körfezlerle oyulmuş ya da sivri burunlarla denize doğru uzanmışlardır, iklim. Fransa'da dört iklim bölgesi ayırt edilir. Batıda,

2 kıyılara yakın yerlerde (Brest, vb.) gerçek bir ılıman deniz iklimi gözlenir; )kışlar ılık (ocak ayı sıcaklık ortalaması 7 C), yazlar serin (temmuz ayı sıcaklık ortalaması 16 C) geçer ve yılın 180 günü yağışlıdır (800 mm). Ülkenin iç kesimlerinde orta enlemlere özgü kara iklimi egemendir; yazlar daha sıcak (Paris'te temmuz ayı sıcaklık ortalaması 18 C), kışlar daha sert (Paris'te ocak ayı sıcaklık ortalaması 2 C) geçer; yağışlı günlerin sayısı azdır. Yüksek kesimlerde dağ iklimi egemendir ve sıcaklıklar büyük ölçüde yükseltiye bağlıdır. Kışlar genellikle çok soğuk geçer ve uzun sürer. Yükseltiyle birlikte artan yağış miktarı, kış mevsiminde kara dönüşür; yüksek vadilerdeki köylerin çoğu, yılın 50 gününden çoğunu kar altında geçirir. Alpler'deki Briançon'da sıcaklık ortalamaları -2 C (ocak) ile 17 C (temmuz) arasında değişir; yıllık yağış ortalaması da 587 mm'yi bulur. Akdeniz kıyısı boyunca km genişliğindeki bir bölgede, Akdeniz iklimi egemendir: Sıcak, kurak yazlar; ılık, yağışlı kışlar. Marsilya'da, yıllık yağış ortalaması 550 mm, yağışlı günlerin sayısı ortalama 60'tır; sıcaklık ortalamaları 7 C (ocak) ile 23 C arasında değişir. Akarsular. Fransa'nın en çok tanınan ırmağı Sen (Seine), Paris'ten geçerek Paris havzasını akaçlar; uzunluğu 776 km'dir. Marne, Oise ve Yonne ırmakları başlıca kollarıdır. Uzunluğu km'yi biraz aşan Loire, Fransa'nın en büyük ırmağıdır; başlıca kollan Sarthe, Loir, Vienne, Cher ve Allier ırmaklarıdır. Debisi en yüksek ve en derin ırmak olan Rhöne'un Fransa'daki uzunluğu ancak 523 km'dir (yukarı kesimi İsviçre'dedir); başlıca kolları Saone ne ve İsere'dir. Ülkenin öbür büyük ırmaklarından Gerrone ve Dordogne, Bordeaux'nun aşağı kesiminde birleşerek, Gironde ırmağını oluştururlar. Bitki örtüsü ve hayvan topluluğu. Cilalıtaş Devri öncesinde Fransa'yı bütünüyle kaplayan ormanlar özellikle yapraklarını döken türlerden (özellikle kayın ve meşe) oluşuyordu; yalnızca güneydoğuda, köknar ve gürgenden oluşan ılıman dağ ormanları ile çam ve meşeden oluşan Akdeniz iklimi ormanları vardı. Ama yüzyıllar boyu süren yoğun tarım ve hayvancılık etkinlikleri sonucunda dağlar, tarıma elverişsiz topraklar ve korumaya alınmış bölgeler dışında ormanlar bütünüyle ortadan kalktı. Bununla birlikte, XIX. yy'ın sonlarından bu yana girişilen ağaçlandırma (kozalaklılar) çalışmalarının sonucunda, günümüzde toprakların % 26 kadarı yeniden ormanlarla kaplanmıştır. Genel olarak iri boynuzlu geyikler, karacalar, yabandomuzu, vb. yaban hayvanlarının soyu tükenmiştir. Bununla birlikte XIX. yy'ın sonlarından bu yana, özellikle ulusal ve bölgesel doğal parklarda, doğal çevreyi koruma programları uygulanmaktadır. Doğal kaynaklar. Fransa'nın yeraltı kaynakları çeşitli, ama rezerv bakımından oldukça sınırlıdır. Madenkömürü, demir filizi, boksit ve uranyum yataklarından, kömür yatakları derinde olduğundan hem işletilmesi güç, hem de çelik üretiminde kullanmaya elverişli değildir; demir filizi yataklarının niteliği düşüktür; uranyum yataklarıysa çok küçüktür. Petrolün yok denilecek kadar az olduğu ülkede, 1951'de Pireneler'de Lack yakınlarında bulunan doğalgaz rezervleri, günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Hidroelektrik üretimi çok iyi gelişmiş olmasına karşın, ülke gereksinmesini karşılayamamaktadır. Buna karşılık, aşağı yukarı ülkenin yarısını kaplayan yüksek nitelikli topraklar sayesinde, Fransa tarım ürünleri açısından kendisine yeterli olması bir yana, üretim fazlasını yurt dışına satmaktadır. TOPLUM YAPISI Fransız halkının büyük bölümü Fransa doğumludur ve Kelt, Germen, Latin ve İslav kökenli halkların karışımayla oluşmuştur. Başka birçok ülkedekinin tersine, geçmiş dönemde gelen göçmenler, Fransızlarla çok iyi kaynaşmışlardır ve günümüzde Fransız yurttaşlarının çoğunun, etnik kökenini saptamak güçleşmiştir. Etnik azınlık olarak varlığını sürdüren göçmenlerin tümü, ülkeye XX. yy'da gelmişlerdir: Yaklaşık 4 milyon kişilik bir topluluk oluşturan Portekizliler, İspanyollar, İtalyanlar. Ayrıca. ülkede Fransız uyruğuna geçmiş çok sayıda Arap da yaşamaktadır. Eski Fransız sömürgeleri Cezayir ve Fas ile Afrika'nın Büyük Sahra'nın güneyinde kalan kesiminden son yıldır Fransa'ya gelmiş olan bu topluluğun nüfusu da 2,5 milyonu bulmaktadır. Fransızca bütün toplum tarafından anlaşılıp konuşulmakla birlikte, merkezden uzak yörelerde Fransızca'nın yanı sıra öbür diller ve lehçelerde varlıklarını korumaktadır: Bask dili, Alsace lehçesi, Korsika dili, Bretonca, Provençal, Katalanca, Flamanca, vb. Nüfusun yaklaşık % 80'i katolik olduğunu belirtmekle birlikte, yalnızca küçük bir azınlık kilise etkinliklerine düzenli katılmaktadır. Protestanlar toplam nüfusun % 2'sinden azını, museviler yaklaşık % 1'ini, eski Kuzey Afrika sömürgelerinden Fransa'ya yakın dönemde göçmüş olan müslümanlar % 4'ünü oluşturur. Nüfus. 1801'de Fransa, 28 milyon nüfusuyla, Avrupa'nın en kalabalık ülkesiydi. 1850'deyse nüfusu 36 milyonu bulmuştu. Ama XIX. yy'ın sonlarında ve XX. yy'ın başlarında Fransa'da doğum oranının Avrupa'nın geri kalan ülkelerinden daha alt düzeye düşmesi sonucunda, Fransa'da nüfus artış hızı kıtanın öbür ülkelerin-dekilerin çok altına düştü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda nüfusun yalnızca 40 milyon olduğu ülkede, 1946'dan sonra doğum oranı %o 21'e yükseldi yüzyıldan uzun süredir görülen en yüksek oran). 1963'te bu oranın %o 18'e, 1989'da da %o13,6'ya düşmesine karşın, son yılda beklenmedik bir nüfus patlaması gerçekleşti. Bu olağanüstü evrim, günümüzde Fransa'daki nüfus yoğunluklarının öbür Batı Avrupa ülkelerinin ancak yarısı ile

3 üçte biri arasında değişmesinin nedenini açıklamaktadır Fransa'da nüfus dağılımı dengesizdir ve ekonomik gelişme düzeylerini yakından yansıtmaktadır. Sanayinin gelişmediği ya da toprakların tarıma elverişli olmadığı bölgelerde, nüfus yoğunlukları çok düşüktür. Buna karşılık nüfusun en kalabalık olduğu bölgeler, ekonomik açıdan gelişmiş büyük merkezleridir: Sanayileşmiş kuzey bölgesi, sanayinin önemli olduğu Lyon; turizmin büyük ölçüde gelişmiş olduğu Cote d'azur kıyılan; özellikle çeşitli ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı Paris; vb. 1950'den bu yana, Fransa hızlı bir kentleşme süreci yaşamış, aşağı yukarı bütün kentlerin nüfusu, kırsal kesimden göç sayesinde büyümüştür verileriyle ülke nüfusunun dörtte üçe yakını kentlerde yaşamaktadır; üstelik buna, kentler yakınında kurulmuş uydu kentlerden her gün çalışmak için kentlere gelenleri eklemek gerekir. Ama nüfus yoğunlukları gibi, kentleşme açısından da, bir eşitsizlik gözlenir. Paris, ana belediyeleriyle birlikte Fransa nüfusunun altıda birinin yaşadığı yer olarak, Avrupa'nın en büyük yerleşme merkezidir. Öbür Fransız kentleri nispeten daha küçüktür. En büyükleri 1,262 milyon nüfusuyla Lyon, 1,930 milyon nüfusuyla Marsilya yerleşme merkezleri. Onları nüfusuyla Lille yerleşme merkezi, nüfusuyla Bordeaux, nüfusuyla Toulouse, nüfusuyla Nice, nüfusuyla Nantes izler (1990 nüfus sayımı sonuçlan). Eğitim ve sağlık. Fransa'da 6-16 yaş arası bütün çocuklar için öğretim zorunludur. Çocuklar ya parasız devlet okullarında ya da çoğu katolik tarikatları tarafından yönetilen paralı özel okullarda (öğrencilerin yaklaşık altıda biri) öğrenim görür. 2-6 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim isteğe bağlı olmakla birlikte, günümüzde 2,3 milyondan çok çocuk okul öncesi programlarına alınmıştır. İlkokulları bitiren (6-11 yaş) çocuklara, lise ve kolejlerde ortaöğretim verilir. Ortaöğretim ikiye bölünmüştür: yaş kuşağı için zorunlu olan birinci dönem (birinci dönemi bitiren öğrenci, isterse okulu birakabilir), isteğe bağlı ikinci dönem. İkinci dönemin sonunda öğrenciler bakalorya sınavını vermek zorundadırlar. Bakalorya sınavını veren öğrenciler, yükseköğrenime geçebilirler. 1980'den başlayarak Mitterrand yönetimi, Fransız okul sisteminin katı merkezî ve disiplinli yapısını önemli ölçüde yumuşatan çok daha esnek bir programı uygulamaya koymuştur. Özel okullar üstünde devlet denetimini artırmaya yönelik plansa, kamuoyunun şiddetle karşı çıkması nedeniyle yürürlüğe koyulmuştur. Yükseköğrenim, nitelikli öğrenciler için parasız, geri kalanlar için paralıdır. Günümüzde yaklaşık bir milyon öğrenci, 72 üniversitede ve teknik yüksekokullarda öğrenimlerini sürdürmektedir. Fransa'nın devlet yardımıyla desteklenen sağlık sisteminde, hekimler ve diş hekimleri, özel muayenehane açabilirler ve devlet hastaneleri yerine özel hekim ve diş hekimlerine başvuran hastaların sağlık bakım ücretlerinin % 85'i devlet sigortası tarafından karşılanır. Sağlık hizmetleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde artmış olmasına karşın, hâlâ yetersiz sayılır: Hekimlerin çoğu, kentlere yerleşmeyi seçerler ve bazı kırsal kesimlerde tıbbi malzeme sıkıntısı çekilir. Ölüm oranı, öbür sanayileşmiş ülkelerle aynıdır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, kanser ve kalp-damar hastalıkları başlıca ölüm nedenleridir. Sanat, edebiyat ve kültür. Fransız edebiyatı, romancıları, şairleri, oyun yazarları ve filozoflarıyla dünya çapında ünlüdür. XIX. ve XX. yy'larda izlenimcilik ve kübizm gibi birçok yeni sanat akımı Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu zengin kültür mirasını korumak ve elden geldiğince Paris dışına da yayabilmek için 1959'da bir kültür bakanlığı kurulmuştur. Günümüzde kültür kurumlan ülke geneline yaygınlaştırılmıştır ve yaz aylarında pek çok sergi ve sanat şenlikleri düzenlenmektedir.(bk. FRANSA, SANAT VE MİMARLIK; FRANSIZ EDEBİYATI; FRANSIZ MÜZİĞİ.) EKONOMİ XVIII. yy'da gelindiğinde Fransa dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Sanayileşme, İngiltere'de olduğu gibi, XVIII. yy'ın sonlarında, gelecek vaat eden biçimde başladı. Ama İngiltere'nin ve öbür Avrupa ülkelerinin tersine, Fransa bu gelişmeyi aynı düzeyde tutmayı başaramadı ve XIX. yy. sonlarında hâlâ büyük bir tarım ülkesi görünümündeydi. Sanayi, koruyucu gümrük yasalarının ardında XX. yy. başlarında geliştiyse de, asıl patlama İkinci Dünya Savaşı ertesinde başladı ve Fransa'nın günümüzde dünyanın ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerinden biri haline gelmesini sağladı. Savaş sonrası Fransız ekonomisinin dikkat çekici bir özelliği, ulusal ekonomik gelişme planları oldu. İlk plan olan Monnet Planı (uygulamaya koyan Jean Monnet'nin adı verilmiştir) 1947'den 1953'e kadar sürdü. Daha 1937'de kamulaştırılmış olan demiryollarının yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ekonominin kömür, doğalgaz, elektrik, bankacılık, ulaşım (Renault ve Air France), vb. birçok kesimi, devlet denetimine alındı yılları başında da, öbür büyük sanayi kolları ulusallaştırıldı. Ama devlet denetiminin bu sürekli artışı, koruyucu gümrük tarifelerinin bir bölümünün kaldırılmasıyla ve Fransa'nın Avrupa Topluluğu'na (AT) üye olmasıyla dengelendi. Sanayi verileriyle, imalat sanayisinde etkin nüfusun % 20- % 25'i çalışmaktadır. Başlıca sanayi kuruluşları Paris çevresinde, Nord-Pas de Calais ve Lorraine kömür madenleri yakınında, Rhone vadisindeki

4 LyonSaint-Etienne yerleşme alanında, Manş denizi kıyısı limanları Dunkerque ve Le Havre'daki yeni sanayi merkezlerinde ve Fos'taki (Marsilya'nın batısında) Akdeniz sanayi kompleksinde toplanmıştır. Fransız sanayi şirketlerinin birçoğu önemsiz sayılacak kadar küçüktür. Ancak, AT'ye üye olmanın yarattığı rekabetçi iş ortamı, birçok firmanın yeniden yapılanmasına ve birleşerek güçlü şirketler oluşturmalarına yol açmıştır. Sanayinin başlıca kolları arasında metalürji, çeşitli makineler ve elektrik-elektronik gereçler yapımı, kimya ve dokuma sanayileri sayılabilir. Fransa, Almanya ve İtalya'dan sonra Avrupa'da çelik üretiminde üçüncü, alüminyum üretimindeyse Almanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretimler ve yurtdışından getirtilen hammaddeler, çok çeşitli makinelere ve elektrik -elektronik gereçlere dönüştürülerek, dünyanın her yanına pazarlanır. Fransız lokomotifleri, türbinleri, elektronik aygıtları, nükleer enerji santralları, denizaltıları ve televizyon sistemleri, özgün çizimleriyle ünlüdürler. Aynı biçimde Citroen, Peugeot, Simca, Renault gibi Fransız otomobilleri, Mirage, Concorde, Airbus gibi Fransız uçakları da dünyaca ünlüdür. 1985'te Fransa, binek otomobili üretiminde Japonya, ABD ve Batı Almanya'dan sonra dünya sıralamasında dördüncü, ticari taşıt araçları üretiminde de Japonya ile ABD'nin ardından üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca ülkede, parfümler, ilaç, nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaçyağ) ve kimyasal gübre başta olmak üzere, çok sayıda kimyasal madde üretilir. Fransız dokuma ve giyim eşyası sanayisi de büyük ölçüde gelişmiş ve Fransa uzun süredir moda dünyasının önderliğini üstlenmiş olmakla birlikte yakın dönemde bu sanayiler birçok eski pazarını, daha düşük ücretle işçi çalıştıran ülkelerden gelen daha düşük fiyatlı mallara kaptırmıştır. Madencilik. Etkin nüfusun % 1'inden azının madencilikle uğraştığı ülkede, 1988'de kömür üretimi 14,5 milyon ton olmuştur. Bu üretimin büyük bölümü, Saar yataklarının Fransa'daki uzantısı olan Metz yakınındaki Lorraine kömür yatağından elde edilmiştir. Demir üretimindeki gerileme (1950'den bu yana % 75 dolayında gerilemiştir) nedeniyle Fransa, yurt dışından kömür satın almaya başlamıştır. Lorraine'de Avrupa'nın en büyük demir filizi yatakları bulunmakla birlikte, bu yataklardan elde edilen filizin demir kapsamı düşük olduğundan, yurt dışından yüksek kapsamlı demir filizi getirtmek zorunda kalınmaktadır. Güneydeki büyük boksit rezervlerinden, alüminyum üretiminde kullanılan bol miktarda boksit çıkarılır (Fransa Avrupa'nın başlıca boksit üreticilerinden-dir). Kimya sanayisinde kullanılan potas rezervleri, özellikle Mulhouse yöresinde çok yaygındır. İspanya sınırı yakınında, Pau çevresindeki doğalgaz yatakları 1951 'den bu yana işletilmektedir; ama günümüzde tükenmeye yüz tutmuştur. Güneybatı kesimindeki Parentis petrol yatağında az miktarda petrol üretilir. Bretagne kıyısı açıklarında ve Vizcaya körfezinde petrol arama çalışmaları sürmektedir. Enerji. Fransa'nın akaryakıt kaynakları yetersizdir. Ülke, gereksinmesini karşılamak için gerekli akaryakıtın yaklaşık dörtte üçünü (özellikle petrol), yurt dışından almak zorundadır. Buna karşılık elektrik enerjisi üretimi önemlidir. 1992'de üretim 406 milyar kw saati bulmuştur. Bu toplamın 304 milyarını nükleer enerji oluşturmaktadır (Fransa, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer enerji üreticisidir). İsere, Durance, Ren, Rhone ve Dordogne ırmakları üstünde birçok hidroelektrik santralı kurulmuştur. Bretagne'daki Rance ırmağı üstünde de gelgite bağlı bir enerji santralı vardır, Tarım ve balıkçılık. Fransa, Avrupa'nın en önde gelen tarım ülkelerindendir. Etkin nüfusun yaklaşık % 7'si tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşır. Toplam yüzölçümünün yaklaşık % 5'inde tarım yapılır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana tarımı modernleştirme siyasetleri uygulanmaktadır: Makine kullanımının artırılması; hektar başına üretimin artırılması, çok sayıda küçük tarlanın birleştirilerek daha büyük, daha etkili çiftliklere dönüştürülmesi. Fransa'nın tarım gelirlerinin % 47,6'sı hayvancılıktan elde edilir. Kuzey ve batı kesimlerde özellikle sığır, daha kurak daha dağlık güney kesimlerdeyse koyun ve keçi yetiştirilir. Ayrıca, ülkenin her yanında domuz ve tavuk yetiştiriciliği gelişmiştir. Fransa, Avrupa'nın (Rusya dışında) başlıca sığır ve süt danası eti, kümes hayvanları, peynir, süt ve yumurta üreticisidir. Tarımda, tahıllar ve şekerpancarı ortalama tarım gelirlerinin yaklaşık % 52'sini sağlar. Özellikle Paris havzasında yetiştirilen buğdayda, Fransa dünya sıralamasında beşincidir. Öbür tahıl türleri arasında arpa, mısır ve yulaf (şekerpancarının fabrika atıklarıyla birlikte özellikle yem olarak kullanılırlar) ile Rhone deltasında sulamayla yetiştirilen pirinç sayılabilir. Büyük üzüm bağlarından elde edilen şarap, ülkenin başlıca ürünlerinden biridir. Hem çeşitli bölgelerden gelen sıradan sofra şaraplarının, hem de Bourgogne, Champagne, Bordeaux, Alsace gibi bölgelerde üretilen kaliteli şarapların önemli bir bölümü yurt dışına satılır. Öbür tarım ürünleri arasında Grasse'ta yapılan çiçekçilik (parfüm sanayisi) ile Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliği sayılabilir. Balıkçılık, tarımın tam tersine, ekonomide küçük bir yer tutar: Fransa toplam balık üretiminde, dünya sıralamasında yirmincidir. Balıkçılık özellikle Normandiya ve Bretagne'ın kıyı kesimlerinde, Güney Atlas okyanusu kıyısında ve Akdeniz kıyılarında yapılır. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient ve La Rochelle başlıca balıkçılık limanlarıdır. Ulaşım. Yaygın Fransız ulaşım sistemini modernleştirmek ve Paris yerleşme alanındaki tarihsel ağırlığını azaltmak için, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük çabalar harcanmıştır. Devlet denetimindeki demiryolu hizmetleri, özellikle km'yi aşan elektrikli hatlarda hızlı ve etkindir: Fransız Ulusal Demiryolları'nın hızlı trenleri (TGV) dünyaca ünlüdür. 1988'de, bir Fransızİngiliz yapı şirketleri konsorsiyumunun başlattığı Manş denizi altı tünelinin yapım çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve Fransa ile İngiltere arasında ilk doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmuştur. Havayolları da devlet tarafından işletilir. Air France dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir. Fransa'nın karayolları ağı, ülkenin her yanına kolayca ulaşmayı sağlar km'lik otoyol ağının genişletilmesine çalışılmaktadır verileriyle, karayolları sistemi, 23 milyon binek otomobili ile 5 milyonu

5 aşkın kamyon ve otobüse hizmet vermektedir. Irmak ulaşımı da, yük taşımacılığında önemli rol oynamaktadır. Ülkede Avrupa'da yaygın olan tonluk mavnaların çalışmasına elverişli derinlikte üç büyük suyolu vardır: Ren ırmağı; Le Havre ile Paris arasında Sen ırmağı; Metz'in aşağı kesiminde Moselle ırmağının kanallaştırılmış bölümü. Ticaret ve Turizm. Fransa dış ticaret pazarında en büyük dördüncü dışsatıma ve en büyük beşinci dışalımadır. Akdeniz'de Marsilya limanı ve ek uzantıları ile Manş denizi kıyısında, Sen'in denize döküldüğü yerde Le Havre, ülkenin başlıca iki limanıdır verileriyle başlıca dışalım ürünleri makineler (% 26,6), kimyasal maddeler ve kimyasal maddelerin yan ürünleri (% 15,7), tarım ürünleri (%4,5), otomobil (% 5,8), petrol ve petrol ürünleri (% 4,5), öbür yakıtlardır (% 4,3). Başlıca dışsatım ürünleriyse, çeşitli makineler (% 27,7), tarım ürünleri (% 17,5), kimyasal maddeler (% 15,1) ve ulaşım donanımıdır (% 12,7). Ticaretin büyük bölümü Avrupa Topluluğu'nun öbür üyeleriyle yapılır. 1989'da 42 milyondan çok yabancı turistle Fransa, dünya ülkeleri arasında, turist sayısı bakımından İspanya ve ABD'den sonra üçüncü sırayı almıştır. DEVLET YAPISI VE KURUMLAR 1789 Devrimi'nden bu yana Fransa'nın siyasal kurumlan bazı değişiklikler geçirmiştir. 1958'de benimsenen Anayasa (1962'de bazı değişiklikler yapılmıştır), Beşinci Cumuhuriyet'in kurulmasını ve cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasını sağlamış, iki meclisli Parlamento'nun yetkilerini, geçmişe oranla azaltmıştır. Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir dönem için doğrudan genel oy sistemiyle seçilir. Başbakanı atama, görevden alma ve Parlamento'yu dağıtma yetkisi vardır: Yasama gücü, bir seçmenler kurulunun dolaylı oy sistemiyle seçtiği 318 üyeli Senato ile siyasal bakımdan daha önemli olan, üyeleri genel oy sistemiyle seçilen 577 üyeli Millet Meclisi'ndedir. Fransa'nın altı denizaşırı yönetim bölgesi (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinik, Mayotte Reunion, St. Pierre ve Miquelon) ile denizaşırı toprakları (Yeni Kaledonya, Wallis ve Futuna adaları, Fransız Polinezyası), Millet Meclisi'nde temsil edilir. Senato üyeleri, üçte birinin her 3 yılda bir seçimle yenilenmesi koşuluyla, 9 yıl için, Millet Meclisi üyeleri de 5 yıl için seçilirler. Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar oy kullanabilir. Fransa'da dört büyük siyasal parti vardır: Sosyalist Parti; Charles de Gaulle tarafından kurulan, muhafazakâr Cumhuriyet İçin Birlik (RPR); merkezci Fransız Demokrasisi İçin Birlik (UDF); Fransız Komünist Partisi (PCF). Küçük partilerin en önemlisi, Jean-Marie Le Pen'in yönettiği aşırı sağa Ulusal Cephe'dir. Sosyalist Parti önderi François Mitterrand'ın Mayıs 1981'de cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, Beşinci Cumhuriyet'in ilk sosyalist yönetimi işbaşına gelmiş, 1986'da yapılan genel seçimlerde UDF-RPR koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu ele geçirmesi üstüne Mitterrand, muhalefet önderi Chirac'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda kalmış, böylece Beşinci Cumhuriyet tarihinde gene ilk kez cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı partilerden olduğu ve "birarada yaşama" diye anılan yeni bir dönem başlamıştır. 1988'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden Mitterrand kazanınca, istifa eden Chirac'ın yerine birbiri ardına sosyalist başbakanlar getirilmiş, ama 1993 seçimlerinde sağ koalisyonun çoğunluğu elde etmesi üstüne, Mitterrand başbakanlığa Eduard Baladur'ü getirmek zorunda kalmıştır. Fransa'nın yerel yönetimi 22 bölge ve 96 yönetim bölgesi çevresinde örgütlenmiştir. Her yönetim bölgesi yaklaşık km2'lik bir alanı kaplar ve seçimle işbaşına gelen bir yerel meclis tarafından yönetilir. Kaynak Linki: Fransa - Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilgisiz Adam

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

FRANSA NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

FRANSA NIN GENEL ÖZELLİKLERİ FRANSA BAYRAĞI FRANSA NIN GENEL ÖZELLİKLERİ Fransa nın Sınır Komşuları Fransa'nın Avrupa kıtasındaki komşuları Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra'dır. Fransa aynı

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo 2011 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR

Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo 2011 PROJE HAKKINDA GENEL RAPOR SU HAYATTIR IHH INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND Lodewıjk van Deysselstraat 45 1064 HL Amsterdam Tel: 020 337 41 20 www.ihhnederland.nl info@ihha.nl Ümmet Çeşmesi Projesi Hayratı Togo

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ

FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ HAZİRAN 2011 FRANSA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Fransa Cumhuriyeti : Paris : Ana ve resmi dili Fransızca dır. DİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI A) DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ Toprak, su, orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır. Ülkemiz bu kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynaklar sanayinin ihtiyacı olan hammadde

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı Örtülü Platform Örtülü Platform Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı Kıyı Dağları Örtülü Platform Kanada Kalkanı Dağ ve Havzalar Kuşağı Büyük Ovalar İç Düzlükler QUACHITA WICHITA Kıyı Ovaları BÜYÜK OVALAR= GREAT

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

T.C. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi

T.C. Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi RESMĐ DĐL: ĐSPANYOLCA BAŞKENT: MADRĐD EN BÜYÜK KENT: MADRĐD KRAL: I. JUAN CARLOS BAŞBAKAN :JOSÉ LUĐS RODRÍGUEZ ZAPATERO Yüzölçümü - Ülkeler arasında 50'nci - Toplam: 504.782 km² - Su %'si: %1,04 Nüfus

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler.

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler. Tarımda gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya nın tahıl üretimi ve tarımın bu ülkelerdeki ticaret üzerindeki etkileri son yıllarda önem

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU ALMANYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2017 ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Almanya Federal Cumhuriyeti : Berlin : Ana ve resmi dil Almanca dır. İngilizce ve Fransızca yaygın olarak kullanılan

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

Ayrıca Fransa, diğer kıtalarda ve bölgelerde çok sayıda deniz aşırı ada ve toprağa sahiptir. Akdeniz'de yer alan Korsika adası da Fransa'ya aittir.

Ayrıca Fransa, diğer kıtalarda ve bölgelerde çok sayıda deniz aşırı ada ve toprağa sahiptir. Akdeniz'de yer alan Korsika adası da Fransa'ya aittir. Genel Bilgiler / Rehber Lokasyon / Konum Batı Avrupa'da yer alan Fransa, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne kadar uzanır. Doğusunda Ren Nehri ve batısında Atlas Okyanusu yer alır.

Detaylı