TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ Mayıs 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 7 ÖABT COĞRAFYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ Mayıs 2014 TG 7 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / COĞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 1. Antarktika, Güney Amerika nın alt ucundaki Horn Burnu na doğru çıkıntı yapan Palmer Yarımadası dışında kutup dairesinde yer alan, 2200 km yarıçaplı yuvarlak bir deniz kabuğu görünümündedir. Buzdan bir kubbe olan Arktika nın aksine, bir kalkana benzeyen Antarktika kıta ve ada özelliği taşır. Bu hâliyle Antarktika; parçalanmasıyla Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Hindistan ve Antarktika nın ortaya çıktığı başlangıçtaki dev kıta Gondwana nın varlığının kanıtı gibidir. Parçada Antarktika nın konum analizi, neden ve nasıl oluştuğu ve oluşum aşamalarındaki diğer oluşumlarla ilgisi açıklanmıştır. Ancak bu oluşumun insana etkisinden söz edilmemiştir. 2. Bazı olayların etki ederceleri ve dağılışı için dereceli noktalama, tarama ve renklendirme unsurları kullanılır. 4. Zonda Arjantin de Brickfielders ve Norter Avustralya da çöl karakterli rüzgârlardır. Bu rüzgârlar çöl etkilerini taşır ve yağış bırakmazlar. Ancak yine çöl karakterli olan sicocco Akdeniz i geçerek güney İtalya ya kan yağmurlarını bırakır. 5. Yağış (mm) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yağış Sıcaklık Sıcaklık ( C) Grafik tropikal iklimin grafiğidir. Tropikal iklim bölgelerinde yüksek boylu ot topluluklarından oluşan savan ve prieri ile bunların arasında yer yer park ve galeri ormanları görülür. İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu tayga ormanları ise karasal iklimin doğal bitki örtüsüdür. 7. Silvan Kesitte, tabakaların bir yanının kıvrılması şeklinde gösterilen kıvrım geometriğine fleksür denilmekteir. 8. İstanbul ve Zonguldak çevresi Silifke nin batısında Ovacık Toros kuşağında Tufanbeyli ve Teke Yöresi Güneydoğu Anadolu da Mardin - Derik çevresi Bu araziler Palezoik in lik formasyonu olan Kambrien de oluşmuştur Görünen yani ışık ışınları Herz yani radyo dalgaları Ultrarot - infrared yani kızılötesi ışınlar uzun dalga boyu ışınlardır. Gamma ışınları ise röntgen ve morötesi ışınları gibi kısa dalga boyu ışınları arasındadır. 6. Plüton kütlelerinin soğuma sürecinde uranyum, kalay, beril, zikron gibi değerli unsurlar magmadan, pegmatitik devrede ayrılır. Kuvars, kalsit, prit, altın, gümüş, bakır ve kurşun gibi maddeleri içeren damarlar hidrotermal devrede oluşur. A: Kaynak b: Topoğrafyanın ana eğimi c: Vadi yamacının eğimi d: Topoğrafya ve vadi eğiminin bileşkesi Şekilde d ile gösterilen, yamaç eğimi ile arazinin genel eğiminin bileşkesinden oluşan ve yapı tarafından kontrol edilmeyen vadilere insekant vadiler denilmektedir. Surempoze veya epijenik gedik, genç tersiyer tortullarını aşındırarak eski temele saplanan akarsuyun meydana getirdiği boğazlardır. Kolay aşınabilen sahalara kurulan ve onları takiben gelişen vadilere sübsekant denilmektedir. Konsekant vadi ise yapı tarafından kontrol edilen vadilerdir. 3

4 10. Kurak, yarı kurak bölgelerin yüksek kesimlerinden gelen sellerin kapalı havzalarda oluşturduğu mevsimlik sağ göllerin bulunduğu sahalara playa denilmektedir. 14. Hacıosman Ormanı - Samsun Vakıf Çamlığı - Kütahya Seyfe Gölü - Kırşehir Kartal Gölü - Muğla eşleştirmeleri doğrudur. Ancak Habibinneccar Tabiat Koruma Alanı Osmaniye de değil Hatay dadır. 18. İsveç te Lund Almanya da Bohum Danimarka da Aarhus İtalya da Pisa birer üniversite şehridir. Lhassa ise dinî bir şehirdir. 11. Kıyıları Başlangıç ya da genç, Tali ya da olgun kıyılar şeklinde sınıflandıran bilim insanı Shapart tır. 15. Nemrut soğanı, dünyanın en dar yetişme alanına sahip endemik türlerinden biridir. 19. Hem mekânsal hem de kültürel açıdan şehirden soyutlanmış izole mahalleler anlamına gelen getto terimi ilk kez İtalya nın Venedik şehrinde ortaya çıkmıştır. 12. Teberiye Gölü deniz seviyesinin 210 m. Harun Gölü deniz seviyesinin 44 m Lût Gölü deniz seviyesinin 394 m Hazar Denizi deniz seviyesinin 28 m altındadır. İran da Umriye Gölü ise deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1700 m yüksektedir. 16. Seçeneklerdeki toplulukların tümü av göçebeliği hayat tarzına sahiptir. Ancak Eskimolar avcı ve balıkçı göçebeler olarak nitelendirilir. Bu gruptaki göçebelerin uygarlık seviyesi daha ileridir. 20. Ender bulunan bir enerji kaynağı olan petrolü hızla tüketen bir dünya ekonomisi çerçevesinde, Suudi Arabistan ın doğal kaynaklarını işlemek için asgari bir iş gücüne ihtiyacı vardır. Dolayısıyla pazar ekonomisi açısından yetersiz nüfusludur. Tarım alanları oranı, iklim, tarımsal metot ve üretim açısından bakıldığında ise aşırı nüfusludur. 13. Fotoğrafta gösterilen, kilin ayrışması ile oluşmuş, ülkemizde kepir, kara kepir, taş doğuran ya da dönen toprak olarak bilinen topraklar vertisollerdir. 17. Yerleşmese sınırlarına ilişkin En kuzeydeki şehir Hammerfest tir. En yüksekteki şehir Cerro de Pasco dur. Düşük sıcaklık sınırı enleme ve yükseltiye bağlıdır. En güneydeki şehir Ushasaia dır. bilgileri doğrudur. Ancak yerleşmenin kutupsal sınırı Kuzey Yarım Küre de ı enlemi, Güney Yarım Küre de ise ı enleminden geçer. Dolayısıyla Kuzey Yarım Küre deki sınır kutup noktasına daha yakındır. 4

5 21. Toplam yaş bağımlılık oranı ( 0-14) + 65 yaflüzeri = yafl formülü ile bulunur. Buna göre piramitten yararlanılarak genç nüfus, yaşlı nüfus ve toplam nüfus miktarları elde edileceği için yaş bağımlılık oranlarının tümü hesaplanır. 24. Kışlık buğday, kışı çok soğuk geçmeyen ve ılık olan bölgelerde sonbaharda ekilir; sonbaharda düşen yağışlarla çimlendikten sonra kışın kar altında kalır, esas büyümesini ilkbahar sonu ve yaz başlarında yapar. Yazlık buğday, yüksek enlemlerde ve orta enlemlerin yüksek kesimlerinde ilkbaharda ekilir, yaz boyunca büyüdükten sonra sonbaharda biçilir. Buna göre buğday varyetelerinin yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılmasında sıcaklık ve yağış rejimleri etkilidir. 27. Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yeri seçiminde pazar alanlarının etkisi altında kalmasında rol oynayan başlıca faktörler şunlardır: İşlenmiş maddenin ağır, hacimli ve kırılabilir oluşu İşlenmiş maddenin bozulma durumu Üretici ile tüketici arasındaki yakın ilişki Pazar büyüklüğü Görüldüğü gibi ham maddenin bozulabilir oluşu sanayi tesisini pazar alanına değil ham madde alanına bağlar. 22. Türkiye de iç göçün önce küçük şehirlere oradan da büyük şehirlere doğru yapılması kademeli olduğunu gösterir. 25. Denizlerin yüzey sıcaklığı azaldıkça çözünmüş oksijen oranı dolayısıyla da balık sayısı artar. Karadeniz in verimli balık üretim alanı olması yüzey sıcaklığının düşük olması ile ilgilidir. 23. Doğal kaynak yönetiminde temel ilkeler şunlardır: Planlama Verimli kullanım için strateji geliştirme Ekolojik süreçleri koruma Mekânsal ve çevresel olumsuz etkileri ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler Sürdürülebilir kullanım için strateji geliştirme Kullanım süreçlerinde yer alan her unsuru bilinçlendirme Yeniden değerlendirme stratejilerini geliştirme 26. Elektrik enerjisi üretimi Faurneyron un 1827 de su türbini icadı ile başlamıştır. Bunu takiben Francis in 1848 de, Pelton un 1880 de yaptıkları buluşlarla bu icad mükemmelleştirilmiştir. Gramme, 1873 te dinamoyu icat etmiş, 1891 de Miller, elektrik enerjisini uzak mesafelere nakletmeyi bulmuştur. 28. Süveyş Kanalı Babülmendep Boğazı Haritada da görüldüğü gibi Babülmendep Boğazı nın kapatılması durumunda Avrupa ve Akdeniz Havzası nın Hindistan ve Uzak Doğu ya en kısa deniz ulaşımı engellenmiş olur. 5

6 29. Ani Harabeleri Kars ili sınırları içerisindedir. Mesafe olarak Kars Havaalanı na diğerlerine göre daha yakındır. 31. Norveçli Amudsen ve İngiliz Scott Güney Kutup Noktası na ulaşan ilk kaşifler, Balbao Pasifik i gören ilk batılı, Cortez Kanada yı keşfeden kâşiftir. Güney Kutup Dairesi ni ilk geçen, aynı zamanda Avustralya yı da keşfeden İngiliz James Cook tur. 33. Borneo Adası ndaki Brunei nin denize kıyısı vardır de Almanya, Belçika, Lüxemburg, Hollanda, İtalya ve Fransa nın Paris Antlaşması ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, 1957 de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüştür. 32. Marmara Bölgesi nde Armutlu Gelibolu Biga yarımadaları ile Ege de Datça yarımadası seyrek nüfuslu bölgelerdir. Yer şekillerinin engebeli olması ve ulaşım yollarına sapa kalmaları başlıca nedenlerdir. Yine Marmara da İstanbul Boğazı nın batı yakısını oluşturan Çatalca Yarımadası ise Türkiye nin en kalabalık yöresidir. 34. İnsani gelişme endeksinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla Norveç, Avusturya, Yeni Zelanda, ABD, İrlanda, Lihtenştayn, Hollanda, Kanada, İsveç ve Almanya dır. 6

7 35. Ünlü Parfüm Nehri Vietnam da denize ulaşır. 37. Dünyanın en büyük adası olan Grönland dan sonra ikinci büyük ada Yeni Gine Adası dır. 39. Kefalonya Yunanistan a Sardinya İtalya ya Korsika Fransa ya Yeni El ABD ye aittir. Grönland ise Kanada ya değil Danimarka ya aittir. 36. Septe yani Cebelitarık Boğazı Fas ile İspanya arasındadır. 38. Hırvatistan Slovenya Sırbistan Bosna - Hersek Karadağ Makedonya ve daha sonra Kosova Yugoslavya nın dağılması ile bağımsızlığını ilan eden ülkelerdir. 40. Norveç Rusya İsveç Kanada Arktik Daire içerisinde toprağa sahip ülkelerin bazılarıdır. Bir Baltık ülkesi olan Estonya nın bu bölgede toprağı yoktur. 7

8 41. İş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yaklaşımıdır. 44. Öz düzenleme, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirledikleri aktif ve yapıcı bir süreç olarak ifade edilmektedir. 48. A, B, C ve E seçeneklerindeki kavramlar paralelle ilgilidir. D seçeneğinde verilen tarih değiştirme çizgisi ise meridyenler kapsamında ele alınır. 42. Türkiye deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz eder. Örneklerden yararlanarak etkili arazi kullanma uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir. kazanımlarında arazi çalışma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilir. Türkiye nin konumunu özellikleri ve etkileri açısından değerlendirir. kazanımı işlenirken harita kullanma becerisi, sorgulama becerisi, grafik yorumla becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilir. 45. Beyin fırtınası tekniğinde temel amaç mümkün olduğu kadar fikir üreterek soruna çözüm olabilecek en iyi yolu bulmaktır. Öğretmenin bu fikir üretme sürecinde öğrencileri doğru sonucu bulmaya yönlendirmesi doğru olmaz. 46. Onur Öğretmen, kazanımı işlerken yakından ifadelerle uzağa doğru örnek vermiştir. Bu ilke yakından uzağa ilkesidir. 49. Öğrencilerin bilgiyi öğretmenlerinin rehberliğinde keşfettikleri strateji buluş yolu dur. Ayrıca bu stratejide tümevarım yöntemi kullanılır. Kazanım incelendiğinde özel bilgilerden yola çıkarak genel bir bilginin keşfedilmesi ile ilgili olduğu görülecektir. Bu bağlamda kazanımı gerçekleştirmede en uygun yöntemin buluş yolu ile öğretim olduğu söylenebilir. 43. İnsani Gelişim Endeksi Sağlık Eğitim Hayat Standardı Ömür Okul süresi Beklenen okul süresi Kişi başına düşen GSMH Özhan Öğretmen parçadan bütüne giden bir yol izlemiştir. Bu öğretim tekniği tümevarımdır. 47. Kavram haritasında boş kutucukların uygun ifadelerle doldurulması, boşluk doldurma yöntemidir. 50. Sentez düzeyindeki sorular bilgi, anlama ve uygulamayı gerektirir. Çözüm geliştir, yeniden yap, birleştir, planla bu basamağın başlıca soru tipleridir. İnsanların doğal ortama etkisi nasıl azaltılabilir? sorusu da çözüm geliştirmeyi ve yaratıcı düşünmeyi gerektiren bir sorudur. 8

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 4 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya - Boğazlar ve Kanallar D Ü N YA Y I B İ R B İ R İ N E B A Ğ L AYA N A Ğ L A R :

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK MİKRO HES SERACILIK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI B İ T L İ S - M U Ş -

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı