T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: Fax: İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3."

Transkript

1 T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS NUMARASI: Tel: Fax: İHALE KONUSU: T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONELİ MAAŞ PROMOSYON İHALESİ 6.İHALE USULÜ: AÇIK ARTIRMA USULÜ 7.KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI(YAKLAŞIK) : 27 İŞÇİ 22 MEMUR 8.İHALE YERİ: T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS SALONU 3.KAT 9.İHALE TARİH VE SAATİ: 11/08/2014 SAAT: 14.00

2 Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler 1. İhale ekte mevcut olan şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak yapılacaktır. 2. Örneğine uygun olarak doldurulacak olan Banka Yetkilisi Mektubu, Teklif Mektubu ve İhale Şartnamesi ihale saatinde ( tarih ve saat ) kapalı zarfta Banka Yetkilisi tarafından İhale Komisyonuna sunulacaktır. 3. Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 4. İhale Pazartesi günü, saat de KOÇARLI BELEDİYESİ meclis toplantı salonunda yapılacaktır. 5. İhale, şartnamede ayrıntılı olarak belirtilen değerlendirme kriterlerinde açık artırma usulü ile yapılacaktır. 6. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 7. İhale Şartnamesi ve diğer belgeler ekte sunulmuştur Bilgi ve gereğini rica ederim. Arzu ÜNALP Mali Hizmetler Müdür Vekili Ekler : 1. İhale Şartnamesi 2. Banka Yetkilisi Mektubu Örneği 3. Teklif Mektubu Örneği

3 İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurum Adı: T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ 2- Adresi: Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:5 KOÇARLI/ AYDIN 3- Telefon: Fax: İhale Konusu ve Kapsamı: Personel Maaşı Banka Promosyon İhalesi 5- İhale Usulü: Açık Artırma Usulü a. Kurumda Çalışan Personel Sayısı: b. İşçi: 27 c. Memur: Kurumun Aylık Ortalama Nakit Akışı TL 7- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer: Koçarlı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Belediye Hizmet Binası Kat 3 8- İhale Tarih ve Saati: 11/08/2014 Pazartesi Saat:14.00 A-GENEL ŞARTLAR 1. İhale, Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin bankalar aracılığı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Başbakanlık Genelgeleri çerçevesinde belirtilmiş olan hususlara göre KOÇARLI BELEDİYESİ personeline yapılan maaş, fazla mesai, harcırah vb. özlük ödemelerini kapsamaktadır. 2. Anlaşmanın süresi Ağustos 2014 maaş ödemesi ile Eylül 2017 maaş ödeme dönemini kapsayan 3(üç) yıldır. 3. Promosyon miktarı 15 Ağustos 2014 tarihinde ilk maaş ödemesi ile birlikte tek seferde peşin ödenecektir. Ödeme sonrası liste kuruma (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilecektir. 4. Kurumca personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2(iki) gün önce Bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15 nin başladığı gece saat de hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri ise banka listesinin bankaya ulaştığı aynı gün, listenin bankaya saat dan sonra ulaşması halinde ise en geç takip eden iş günü hak sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 5. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM,ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumumuz personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı,telefon bankacılığı veya ATM

4 aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık ve yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı,kart aidatı,üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. 6. Personel hesabına aktarılan ödemelerin bankanın ülke genelinde herhangi bir şubesinden veya ATM sinden ( paranın personel hesabına aktarıldığı gün dahil) başka bir hesaba veya şubeye aktarılması esnasında herhangi bir kesinti veya ek ücret alınmayacaktır. 7. Anlaşma yapılan banka; maaş,özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM lerde yeterli para bulundurmak zorundadır. 8. Anlaşma yapılan banka; Kurumumuz personelinin bankacılık işlemlerini kolay, hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir. 9. Anlaşma yapılan banka; personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşulda karşılayacaktır. B-ÖZEL ŞARTLAR-BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabı otomatik olarak açılacak ve her bir personel adına düzenlenmiş olan ücretsiz ATM kartı teslim edilecektir. 2. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde banka öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir. 3. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun ek hesap, fon,yatırım hesabı vb. açılmayacaktır. 4. Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ödeme listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak olan yazılımları ücretsiz olarak sağlayacaktır. 5. Banka ATM lerinde personelin para çekme limiti; günlük minimum 1.500,00 TL olarak uygulanacaktır. C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 1. İhale; Açık Artırma Usulü şeklinde yapılacaktır. 2. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi; ilanda belirtilen ihale gün ve saatinde şartnamede yazılı hususları kabul eden bankalar, atadıkları temsilcileri aracılığıyla

5 davet mektubu ekinde örneği bulunan Teklif Mektubu, Banka Yetkilisi Mektubu ve İhale Şartnamesini kapalı zarf içinde ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.teklif Mektubu ve Banka Yetkilisi Mektubu, ilgili banka yetkilisince doldurulduktan sonra imzalanıp mühürlenecektir.teklif zarfının üzerinde isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır, zarfın kapatılan yeri istekli tarafından mühürlenir. 3. Tekliflerin Değerlendirilmesi; alınan teklifler komisyonca teklif verenler önünde açıldıktan sonra tutanağa geçirilir ve en yüksek teklifi veren 3 (üç) banka ihalede bırakılır (tekliflerin eşitliği durumunda bu sayı artabilecektir), diğer bankalar ihale dışı bırakılır ve açılan tekliflerden en yüksek promosyon teklifi ile açık arttırma ihalesi başlatılır. İhaleye devam eden üç banka yetkilisine açık artırmaya esas teklifleri sunmaları için komisyonca teklif mektubu verilir. Sunulan teklifler her turda ilgililere okunarak teklif değerlendirme tutanağına geçirilir. İhale komisyonu açık artırma esnasında herhangi bir zamanda son teklifleri isteyerek ihaleyi sonuçlandırılır. Komisyon, istekli banka yetkililerinin talebi halinde ihalede olmayan diğer banka yetkilileri ile görüşülebilmesi için tur bitimlerinde ihaleye ara verebilecektir. 4. Kişi başına en yüksek teklifi veren bankanın teklifi, Komisyonca uygun teklif olarak kabul edilerek Koçarlı Belediye Başkanının onayına sunulacaktır. 5. Koçarlı Belediye Başkanı ve/veya Komisyon; banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir. 6. Koçarlı Belediye Başkanı onayı sonrası İhale üzerinde kalan istekli bankaya; bu karar yazılı olarak bildirilecek ve şartnamede belirtilen hükümleri içeren sözleşmeyi imzaya davet edilecektir. Üzerine ihale yapılan bankanın bu tebliğ tarihini izleyen 5(beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ nde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm gerekli işlemlerini hazır hale getirecektir. 7. KOÇARLI BELEDİYESİ adına sözleşme yapmaya yetkili kişi Koçarlı Belediye Başkanıdır. 8. Sözleşmeden kaynaklı her türlü vergi vb. yükümlülükler ilgili Bankaya aittir. 9. İş bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine tabi değildir.

6 Ç-CEZAİ HÜKÜMLER 1. İhaleyi kazanan banka; kendisine tebliğ edilmesine karşın protokol(sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin ) % 10 u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 2. Anlaşmalı banka; sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde;ilk seferde yazılı olarak uyarılır. İkinci kez yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, sözleşme bedelinin %10 u kadar oranda ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü kez tekrarlaması halinde ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 3. Banka, sözleşme ile üstlendiği işleri Koçarlı Belediye Başkanının yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu ilgili bankaya ait olmak üzere Kurumumuz mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemez. 4. Anlaşmalı banka bu şartnamede belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür. 5. İhtilaf halinde Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

7 T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız. Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler.imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. ADI-SOYADI BANKADAKİ GÖREVİ İMZASI ADI-SOYADI.. Bankası Yetkilisi

8 T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ TEKLİF MEKTUBU.../ / BANKANIN ADI: 2.BANKANIN ADRESİ: 3.BANKANIN TELEFON VE FAKS NUMARASI: TEL: FAKS: 4.BANKANIN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 5.İHALE TARİH VE SAATİ: / /2014 günü, saat..da ihalesi yapılacak olan T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ Banka Promosyon ihalesi işine ait şartname incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz. Banka promosyonu olarak TL (rakam/yazı) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımla ADI-SOYADI.. Bankası Yetkilisi İMZA

9 AÇIK ARTIRMA TEKLİF TUTANAĞI / /2014 günü, saat.. da ihalesi yapılan T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ Banka Promosyon ihalesi kapsamında kapalı zarflar huzurumuzda açılmış ve en yüksek 3(üç)teklifle açık artırmaya devam edilmiştir. Açık artırma aşamasında kalan bu 3(üç) teklif sabinden biri olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz. Banka promosyonu olarak.tl ( rakam/yazı) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımla. ADI-SOYADI.. Bankası Yetkilisi İMZA

10 1. DENİZBANK 2. ZİRAAT BANKASI 3. HALK BANKASI 4. AKBANK 5. ŞEKERBANK 6. GARANTİ 7. İŞ BANKASI 8. YAPI KREDİ 9. FİNANSBANK 10. İNGBANK 11. HSBC 12. TEB 13. VAKIFBANK TEKLİF GÖNDERİLEN BANKALAR

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı