Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı"

Transkript

1 Abaft arkasına doğru Abase küçük düşürmek Abdicate feragat etmek,terketmek Aberrant sapkın Abeyance uygulanmazlık Abhor nefret etmek Abject umutsuz,sefil Abjure - vazgeçmek Abnegation - inkar Abominate - iğrenmek Abridge - özetlemek Abrogate yürürlükten kaldırmak Abrupt ani,kaba Abscond - sıvışmak Absolve - aklamak Abstemious azla yetinen Abstinence kaçınma Abstruse anlaması güç Abysmal - berbat Accede kabul etmek, iş başına gelmek Acclaim onaylama,alkışlama Accolade övgü,alkış Accomplice suç ortağı Acerbic - uzman Acquiesce - kabullenmek Acrid keskin,sert,acı Acrimony - terslik Adage - atasözü Adamant dik başlı Addled - sersem Adept - uste Adjure - buyurmak Adroit usta,eli çabuk Adulation - dalkavukluk Adulterate değerini düşürmek Adversary - rakip Affable içten, cana yakın Affiliate birleştirmek, üye olmak Affinity akrabalık,eğilim,ilgi Aggrandize - güçlendirmek Aghast dona kalmış Agrarian - tarımsal Alacrity - şevk Allegory - kinaye Alleviate yatıştırma,azalma Allude - dokundurmak Allure - albeni Allusion - kinaye Aloof soğuk,ilgisiz Altercation kavga,anlaşmazlık Altruism başkalarını düşünme Amalgam - karışım Amass bir araya getirmek Ambiguous muğlak Ambivalent - kararsız Ameliorate düzeltmek, iyileştirmek Amendment- ıslak, düzeltme Amiable- yumuşak başlı, samimi Amiss kötü, yanlış, kusurlu Amity - dostluk Anachronism çağ aşımı Analogy - benzerlik Anaphylaxis - alerji Anchorage - liman Anecdote kısa öykü Animosity kin,düşmanlık Anoint - kutsamak Antagonism - düşmanlık Apathy duygusuzluk, duyarsızlık Apocalyptic yenilikçi,özgün Apocryphal - sahte Appease dindirmek, doyurmak Apposite - uygun Apprehensive korkulu,kaygılı Approbatory - tasvip Arable - işlenebilir Arbiter - hakem Arbitrary keyfi,rastgele Arcane gizem,sır Archetype - prototip Ardent gayretli,şevkli Arduous güç,çetin Arid kuru,kurak Arrogant küstah,kibirli Arrogate (haksız yere) benimsemek Articulate açık, seçik Artifice hile,oyun Aseptic temiz Askance yan bakmak Asperity - sertlik Aspersion - iftira Aspirant uman,bekleyen Assay tahlil Assiduous dikkatli,devamlı Assuage azaltmak,yatıştırmak Astringent sıkıştırıcı Astute akıllı,kurnaz Atrophy dumur,körelme Attenuate hafifletmek,değerini düşürmek Audacious yürekli,kaba Augment - büyütmek,güçlendirmek August yüce,çok saygın Auspicious uğurlu,hayırlı Austere çetin,sade,yalın Avarice para hırsı Aver ileri sürmek Awry eğri, yamuk Azure gök mavisi Baleful - uğursuz Baneful zararlı Baroque şatafatlı Bastion kale burcu Batten elde etmek Bauble süslü kullanışsız Beget yol açmak Beholden borçlu,minnettar Behoove gerekli olmak,yakışmak Bellicose kavgacı Bemuse zihnini meşgul etmek Benefactor - hayırsever Benevolent - cömert Benign iyi huylu Berate - azarlamak Bereft (of) den yoksun kalmış Beseech - yalvarmak Besmirch - bulaştırmak Bestial - hayvani Betroth evlilik sözü vermek Blasphemous - dinsiz Blatant apaçık,kaba Blighted afet,mahveden 1

2 Blithe neşeli Bode işaret etmek Bombastic gösterişli,kibirli Boor kaba,görgüsüz Brevity - kısalık Brindled koyuyla karışık Broach konuyu açmak Brusque sert,kaba Bucolic doğaya ait Bumptious - saygısız Bungler beceriksiz Burgeon büyümek,yetişmek Burlesque alaya alma Burly iri yarı Burnish cilalamak Cabal (gizemli) insanlar Cacophonous (sarsıcı) ses Cajole tatlı sözlerle kandırmak Calamity felaket Caliber kalite Callow toy Calumny iftira Canard dedikodu Candid samimi Cant jargon Captious kusur bulan Carte Blanche sınırsız yetki Cascade şelale,çağlayan Castigate kınamak Cataclysm doğal güç Catalyst değiştiren güç Catharsis dışa vurum Caustic acı söz Cavil önemsiz tartışmak Censure tasvip etmemek Ceremonious çok resmi Cessation durma, kesilme Chafe sinirlendirmek(ısıt) Chaffing - sakalaşma Chagrin hayal kırıklığı Chary dikkatli,esirgeyen Chaste namuslu Chastise terbiye etmek Cherish (aşk) beslemek Chicanery şike Chimera hayali Choleric kolera Chortle neşeli ses çıkarmak Churlishness kaba,terbiyesiz Circumlocution dolaylı konuşmak Circumlocutory (konuyu)uzatmak Circumspect herşeyi düşünen Citadel yüksek kule Clandestine gizli, el altından Clemency - merhamet Cloture (parlm)oylamaya geçmek Cloying hoşa giden,tavlayan Coagulate pıhtılaşmak Coalesce beraber büyümek Coda (mus)bitme yeri Coddle ihtimam göstermek Codify yasamak Coffer para sandığı Cogent inandırıcı Cogitate - düşünmek Cognate aynı kökenli Cognitive bilişsel Cognizant -in farkında olmak Coherent uygun,tutarlı Cohesion yapışma,uyuşma Cohort yandaş,suç ortağı Collaborate beraber Colloquial muhabbet(dili) Collusion gizli anlaşma,tezgah Comeliness güzellik,çekicilik Commiserate acısını paylaşmak Commodious ferah,geniş Communal toplumsal,ortak Compatible bağdaşabilir Complacent halinden memnun,rahat Complaisance yumuşak başlılık Compliant şikayet eden Comport - -e uymak Comprehensive geniş,ayrıntılı Compromise - uzlaşma Concede kabul etmek,bahşetmek Conceit kibir, abartı Conciliation gönül alma Concise kısa,özlü Conclave özel görüşme Condescend tenezzül etmek,lütfetmek Condone bağışlamak Confluence bir arada(akma) Confound şaşırtmak,kafa karıştırmak Conglomeration - birleşme Conjoin bir araya getirmek Conjure sebep olmak, el çabukluğu ile getirmek Connivance göz yumma Connoisseur eksper Connotative kinayeli Consecrate kutsamak,adamak Consequential - important Consort eş,yandaş Conspicuous göze çarpan,dikkat çeken Consternation şok,korku,şaşkınlık Constrain zorlamak Consummation bitiş Contempt küçümseme,aşağılama Contentious - tartışmacı Contest temyize çalışmak Contiguous birbirine yakın Contravene karşı gelmek Contrite pişman,suçluluk duyan Contumacious isyankar Contusion yara,bere Conundrum bilmece Conventional gelenekcel,rutin Converge bir noktada birleşmek Conviviality şölen,eğlence Convoke toplantıya çağırmak,birleştirmek Copious çok,verimli Corpulence aşırı şişmanlık Corroborate kanıtlarla desteklemek Coterie zümre,grup Covenant anlaşma Covetous hırslı,açgözlü Cower sinmek,büzülmek Coy utangaç,mütevazi Crass aptalca,materyalistik Craven - ödlek Culpable suçlanmayı hakeden 2

3 Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı Dais kürsü Dally zaman kaybetmek Dank - nemli Dauntless korkusuz Dearth yokluk Debacle felaket Debase kalitesini düşürmek Debauchery sefahat,alemcilik Debilitate güçsüzleştirmek Debonair nazik Decadence itibarı yitirmek,gözden düşmek Deciduous gelip geçici Decisiveness kararlılık Decorous yakışık alır,uygun Decry kötülemek Defamation karalama,lekeleme Deference itaat Defunct ölü,feshedilmiş Deign eğilmek,tenezzül etmek Deleterious zararlı Deliberate üzerinde düşünmek Delineate betimlemek Deliquesce erimek,çözülmek Delusion aldanma Demise ölüm,vefat Demur karşı çıkmak Denigrate karalamak,küçük düşürmek Denounce zararını anlatmak Depict betimlemek Deplete azalmak,tükenmek Deposition görevden alma Depravity ahlak bozukluğu Deprecate protesto etmek Depredation yağmalanma Deride dalga geçmek,aşağılamak Derision aşağılama Derogatory onur kırıcı Descant uzun uzadıya konuşma Desecrate kirletmek Desist bırakmak,vazgeçmek Desolate yalnız,terkedilmiş Despoil yağmalamak Despotism mutlak hakimiyet Destitute fakir,yoksul Desultory sistemsiz,amaçsız Detached ayrı,ilgisiz Deter önlemek,gizlemek Determinate belirleyici Devoid boş Dexterous yetenekli Diatribe kötü konuşma Dichotomy ikiye ayrılık(fikir vs) Dictum otoriter hüküm Didactic öğretsel Diffidence çekingenlik Diffuse yayılan,odaklanmayan Digress sapmak(konu,plan vs) Dilettante hevesli(güzel sanatlar) Diligence zor,aşırı iş Diminutive ortalamadan küçük Din yüksek ve devamlı ses Dint sağlamlık Dirge ağıt Disapprobation tasvip etmeme Disarray - dağınık Disavow inkar etmek Discerning ayırt edebilen Discomfit - karıştırmak Discord uyumsuzluk Discourse karşıt,konuşma Discreet sağduyulu Discrete ayrı Discriminate ayırmak Disdain nefret etme,hor görme Disentangle çözmek,açmak Disheartened hevesi kırılmış Disingenuous samimiyetsiz,adi Disparage hor görmek,küçümsemek Disparate eşit olmayan,farklı Disparity eşitsizlik,fark Dispassionate yansız,eğilimsiz Disperse ayırmak Disputatious tartışmacı,ayrılıkçı Dissemble gerçeği gizlemek Disseminate saçmak Dissent farklı düşünmek Dissonance ahenksizlik Distention büyüme Dither telaşa kapılmak Diverge ayrı Diverse farklı Divestiture yoksun bırakılmak Docile yumuşak başlı,uysal Doggerel mani Dogma inanışlar bütünü Dogmatic inatçı Dormant uykuda,uyuşuk Doting düşkün Doughty cesur Dowdy kılıksız,rüküş Dubious şüpheli,kesin olmayan Duplicity hile,aldatma Duress zorlama Earthy kaba Ebullience coşma,sevinme Eccentric tuhaf, ayrıksı Ecclesiastic kiliseye ilişkin Eclectic değişik kaynaklardan oluşan Edifice büyük bina Edify kurmak,hazırlamak Educe çıkarmak(anlam) Efface silmek,gözden kaybetmek Effeminate kadınsı Effervescence coşku,yaşama sevinci Effigy insan resmi/heykeli Effluvium buhar,nem Effrontery küstahlık Effusive taşkın Egress çıkış Elaboration detaylandırma Elegy ağıt Ellipsis atlama,çıkarma(kelime) Eloquence etkili söz söyleme Elucidate açıklamak Elusive yakalaması zor 3

4 Emanate salmak,yaymak Embarkation kanalize olma(yatırım yapma) Embellish detaylarla geliştirmek Eminence şöhret,saygınlık Emollient yumuşatıcı Emulate eşit olmak/geçmek Enamored aşkla dolu Encomium iltifat,övgü Encroach (hakkında) tecavüz etmek Encumber engel olmak,güçlük çıkarmak Endemic belli bir yere özgü Endorse desteklemek,tavsiye etmek Enervate halsiz düşürmek Enfeeble zayıf yapmak Enfranchised vatandaşlığa kabul edilmiş Engender meydana getirmek,oluşturmak Ennui can sıkıntısı,duygusuzluk Eon çok uzun zaman Ephemeral kısa süren Epicure zevk sahibi, gurme Epigram nükteli şiir Epilogue oyunun finali Epiphany doğa üstü görüntü Epitaph kitabe,yazıt Epitome somut örnek Equanimity serin kanlılık Equivocal kuşkulu,şüpheli Equivocations kasten yanlış(bildirge) Eradication kökünden söküp atmak Errant macera arayan/yanlış Erratic öngörülemez,rassal Erudite bilgin,alim Eschew kaçınmak Esoteric belirli kesime hitap eden Estimable saygıyı hakeden Ethereal dünyevi olmayan,uçuk Eulogy methiye(ölüler için) Euphemism örtmece(kötü ->iyi) Euphony güzel seslerin birleşimi Evanescent çabuk kaybolan Evasion kaytarma Exculpate suçsuzlaştırma Exemplary örnek,ibretlik Exhaustive enine boyuna,eksiksiz Exhume meydana çıkarmak Exigent acil cevap bekleyen Exonerate beraat ettirmek Exorbitant aşırı,fahiş Expedient umar,uygun Expedite acele ettirmek Explicit spesifik,belirgin Exposition izah Expunge temizlemek Extant var olmak(kitap vs.) Extemporize doğaçlamayla devam etmek Extol aşırı derecede övmek Extraneous ilgisiz gereksiz Extricable çözülebillir,ayrılabilir Exultation sevinç,eğlence Facetious şakacı(uygunsuz) Facilitate basitleştirmek Facsimile kopya Faction bir grup içindeki ayrı grup Fallacious yanlış yönlendiren Fallible hataya düşebilir Fastidious müşkülpesent,titiz Fathom idrak etmek/kulaç Fatuous sulu,saçma Fealty sadakat Feasible pratik,uygulanabilir Fecund üretken Feign taklit etmek Feint savaş hilesi Ferment altüst etmek,karıştırmak Ferret bir yeri aramak Fervent tutkulu Fervid ateşli,tutkulu Fervor tutku Fester irinlenmek,azmak Fetid çürük kokusu Fetter zincir(ayak bağlayan) Fickle değişken,hercai Fidelity inanç,dürüstlük Figment hayal ürünü Finesse kurnazlık,ustalık Fissure çatlak,yarık Flaccid sarkık,gevşek Flag güçsüzleşmek,mesaj vermek Flagrant dikkat çekici yanlış Flamboyant süslü püslü Fledgling çaylak(spor) Flinch geri çekilmek,pes etmek Flippant konuşkan/saygısız Flout alay etmek,dalga geçmek Flux akış,geliş Foist yutturmak,kazıklamak Foray yağmalamak Forbearance sabır,hoşgörü Forensic adli Formidable zorlu,çetin,ürkütücü Fortitude dayanıklılık,metanet Fortuitous tesadüfen olan Foster beslemek,teşvik etmek Fractious isyankar Fraught yüklü,dolu Frenetic çılgın,azgın Fret aşındırmak,çürütmek Frivolity sululuk,saçmalık Froward verimsizleştiren,mantıksız Frugality tutumluluk,ucuzluk Fulminate suçlamak Fulsome aşırı,iğrenç Furtive sinsi,şüpheli Fustian kibirli Futile yararsız,desteksiz Gainsay karşı çıkmak,inkar etmek Galvanize canlandırmak,harekete geçmek Gamut her çeşit,her tür Garbled karışmış Garish cırtlak,süslü Garner toplamak Garrulous çenesi düşük Gauche utangaç,mahçup Gauntlet iş eldiveni Generic genel,evrensel Genial cana yakın,yumuşak Germane uygun,yerinde,ilgili Gerrymander manipüle etmek Gibber anlamsız konuşmak Glib rahat konuşan 4

5 Gloat şeytani düşünmek Glutton - obur Gnarled karışmış,birbirine geçmiş Goad güdü,motiv Gourmand gurme Grandiose muhteşem,harika Gravity önem Gregarious sosyal,grupça yaşayan Guffaw gürültülü kahkaha Guile kurnazlık Guise görünüş Gullible kanan,saf Hackneyed basmakalıp,eskimiş Haggard bitkin,yorgun Halcyon mutlu Hamper yolunu kesmek Haphazard dağınık,rassal Hapless şanssız Harangue nutuk Harbor korunak,liman Haughty kibirli Hedonistic zevk için yaşayan Heed itaat etmek Hefty ağır,güçlü Heresy topluma aykırı görüş Heretic topluma aykırı Hiatus mola,ara Hoary kırlaşmış Homage onur,saygı Homeostasis denge durumu Homily vaaz,hitabe Hone bilemek Hubris kibir Humility tevazu Hybrid karışım Hyperbole abartma Hypocritical iki yönlü,aldatabilir Hypothetical farz edilen, belirsiz Iconoclast ikon kıran(karşı çıkan) Idiosyncrasy kişisel özellik Idyll idil(pastoral yazı) Igneous volkanik Ignoble sıradan Ignominious alçakça,yüz kızartıcı Illuminate anlaşılabilir kılma Imbue doldurmak,nüfuz etmek Immaculate temiz,saf Imminent yakın(da olacak) Immutable değişmez Impale delip geçmek Impartial yansız,dürüst Impasse çıkmaz yol,çözümsüzlük Impassive duygularını göstermeyen Impecunious yoksul Impenitent pişmanlık duymadan Imperious kibirli,acil Imperturbable sakin Impervious içine girilmez,değişmez Impetuous düşünmeden,aceleyle Impiety dine karşı saygısız Implacable tatmin olmaz Implication karıştırma,kinaye Implicit belirli,kesin Impolitic düşüncesiz,bilgisiz Imprecate büyü yapmak Improvident tutumsuz,müsrif Impudent utanmaz Impugn sözcüklerle saldırmak,tartışmak Imputation atfetmek,suçlamak Inadvertent kasıtsız Inanimate ruhsuz,cansız Inarticulate iyi konuşamayan Inaudible duyulamayan Incessant sabit,bitmeyen Inchoate bitmemiş,temel Incisive direkt Inclined yatkın,meğilli Incognito tanımlanmamış Incoherent mantıksız,uygunsuz Incommodious uygunsuz Incompetence yetersizlik Inconclusive sonuçlanmamış Incorporeal şekilsiz,cisimsiz Incorrigible adam olmaz,düzelmez Incredulous kuşkulu Inculcate kafasına sokmak Incursion akın,baskın Indecipherable okunmaz,çözülmez Indelible silinmez,çıkmaz Indemnify sigortalamak Indict suçlamak Indigence yoksulluk Indignant kızgın(haksızlığa gelemeyen) Indolent tembel,pasif Indomitable kolay pes etmeyen Indubitably su götürmeyen,kesin olarak Indulgent göz yuman,hoşgören Ineluctable kaçınılmaz Inept yetersiz,beceriksiz Inert cansız,hareketsiz Infamy kötü ün Infer sonucunu çıkarmak,anlamak Ingenious zeki,verimli Ingenue genç,toy,tecrübesiz Ingenuous samimi,candan,açık yürekli Ingratiate yağ çekmek Ingratitude nankörlük Inimical düşmanca Iniquitous adaletsiz,kötü Initiate başlamak,kabul edilmek Innate doğuştan gelen,doğal Innocuous masum,zararsız Innuendo ima,kinaye Inquisitive öğrenmeye meraklı Insinuate alıştırarak söylemek Insipid sıkıcı Instigate başlamak Insubordinate itaatsiz Insular dar görüşlü,ayrılmış,adaya özgü Intercede araya girmek Intermittent periyodik,ara sıra Intractable inatçı Intransigent uzlaşmaz,sabit fikirli Intrepid korkusuz Inundate garketmek,boğmak Inured acıya alışkın Inveterate yerleşmiş,tiryaki Iota çok küçük bir parça Irascible sinirli,huysuz Irreparable tamir edilemez 5

6 Irreproachable hatasız Itinerary yolculuk planı Jaded çok yorgun,bitkin Jeopardy tehlike Jester soytarı,aktör Jettison atıp kurtulmak,fırlatmak Jocund neşeli,mutlu Jollity neşe,eğlence Jovial eğlenceli,neşeli Judicious sağ görülü,iyi düşünebilen Juncture kritik nokta,toplantı Juxtapose sıralamak, yanyana koymak Ken anlamak Kindle tutuşturmak,ateşlemek Kinship akrabalık,benzerlik Kith tanıdık,eş dost Knavery hile,sahte Knead yoğurmak,karıştırmak Knotty düğümlü,karışık Lacerate yaralamak Laconic veciz,az ve öz Laggard geriye düşen,geciken Lambaste azarlamak,paylamak Lambent yüzen Lament ağıt(yakmak) Languid ruhsuz,ilgisiz Larceny hırsızlık Lascivious şehvetli,ahlaksız Lassitude halsizlik,bitkinlik Laud övgü Lax dikkatsiz,sorumsuz Lawn çimenlik Lecherous azgın,ahlaksız Lethargic tembel Levee kenar(nehir,deniz vb) Levity ciddiyetsizlik Lewd şehvet düşkünü,müstehcen Libertine arzularını dışa vuran,bencil Licentious ahlaksız,sınırsız Ligneous odunsu Limber esnek Lithe esnek Livid öfkeden kudurmuş,mosmor Loiter amaçsız vakit geçirmek Loquacious konuşkan,çalçene Lucent parlayan Lucid parlayan, berrak zihinli Lucrative karlı,kazançlı Lugubrious acılı,yaslı Luminous ışık saçan,parlayan Lunge aniden harekete geçmek Lurid renkli,parlak,korkunç Lustrous parlayan Luxuriant bereketli,bol Macerate suya basarak yumuşatmak Maculate lekeli,kirli Magnanimity yüce gönüllü,bağışlayıcı Malediction lanet,beddua Malefactor kötü kişi Malevolent şeytani,kötü Malicious kötü niyetli Malign kötülemek,dil uzatmak Malinger hasta taklidi yapmak,kaytarmak Malleable dövülgen,yumuşak Manifest bildirmek,ortaya koymak Mar çürümek,zarar görmek Marauder istilacı,barbar Maudlin aşırı duygusal Maverick normlara ters gelen kişi Meander akmak,esmek Mellifluous hoş sesli Menagerie vahşi hayvan sirki Mendacious güvenilmez,yalan söyleyen Mentor akıl hocası Mercenary paralı,para karşılığı Mercurial çabuk,değişen Meretricious aldatıcı güzellik Mesmerize hipnotize etmek Metamorphosis başkalaşma Meticulous dikkatli,tam Mettle cesaret,özveri Mien çehre,görünüş Mimicry taklit Minatory tehdit edici Minute çok küçük Mire çamura saplanmak Misanthrope insanlardan kaçan kişi Miscreant kötü,şeytanca Miser cimri,para canlısı Mite çok küçük Mitigate hafifletmek,azaltmak Mollify yumuşatmak,sakinleştirmek Molten erimiş Moot tartışmaya açık Mordant alaycı,imalı Morose umutsuz,huysuz Motility ani hareket Mundane sıradan Munificent cömertçe veren Muse derin düşünmek Myriad çok,birçok Nascent büyüyen,gelişen Nautical gemi/deniz ile ilgili Nebulous belirsiz,anlamsız Nefarious alçakça, kötü Nemesis rakip Neologism bir sözcüğün yeni anlamı Neophyte yeni,çaylak Nettle kızdırmak Nexus bağlantı Noisome zararlı,pis kokulu Nostrum geçici çare/çözüm Notorious adı çıkmış Novel yeni Noxious zararlı Nugatory önemsiz,boşuna Nullify geçersizleştirmek Oaf salak,kaba Obdurate inatçı Obeisance nezaket göstergesi Obfuscate karartmak,karıştırmak Objurgate azarlamak Obliterate tamamen yok etmek Obloquy itibarını yitirmek Obscure kolayca anlaşılamayan Obsequious itaatkar 6

7 Obsolete aylak,kullanılmayan Obstinate inatçı Obtrude -e empoze etmek Obtuse aptal/geniş açı Obviate çözmek,gereksizleştirmek Occult gizemli,saklı Odious iğrenç,berbat Odium nefret(angarya işlerden) Oligarchy grupça yönetim Ominous tehdit eden Omniscient herşeyi bilen Opalescent yanar döner Opaque ışık geçirmez/anlaşılmayan Opprobrious küfürbaz Opulence servet Ornate özenle hazırlanmış Orthodox geleneksel,kabul edilen Ossify kemikleşmek,kalınlaşmak Ostensible görünüşte Ostentatious görünüşte,sözde Ostracize hariç tutmak,dışlamak Oust dışarı atmak,zorla çıkarmak Paean marş,zafer şarkısı Painstaking düzgün,dikkatli Palatial büyük ve süslü Palindrome baştan sondan aynı okunan Palliate hafifletmek(hastalık,acı) Pallid sararmış(yüz) Pallor solgunluk Palpable açık,somut Panegyric yüksek övgü Paradigm model,prototip Paradox gerçek olup sahte görünen Parapet duvar,sur Paraphernalia teçhizat,donanım Pariah toplumun kabul etmediği kişi Parity denklik Parley konuşmak,paylaşmak(konu) Parochial dini,dar görüşlü Parry den kaçınmak Parse cümleyi parçalamak Parsimonious çok cimri Partisan destekçi,eğilimli Paucity kıtlık,azlık Pavilion pavyon,eğlence avlusu Peccadillo küçük suç Pecuniary parasal Pedantic gereksiz ayrıntılara inen Pedestrian yaya/ortalama,sıkıcı Pejorative işleri kötüye götüren Pellucid transparan Penchant düşkünlük,hoşa gitme Penitent pişman Pensive düşünceli,dalgın Penurious çok yoksul Perceptive uyanık,çabuk öğrenen Percussion vurma,çarpma Perdition iflas,çökme Peremptory kesin,mutlak Perfidious inançsız,amaçsız Perfunctory rutin,mekanik Peripheral ikinci,önemsiz,çevresel Perjury yalan yere yemin Permeable geçirgen Pernicious geçirgen Perpetual bitmeyen,devamlı,ebedi Perquisite ikramiye,bahşiş Pertinent uygun,yerinde,ilgili Peruse okumak,çalışmak Pervade yayılmak(bütününe) Petty önemsiz,ikinci planda Petulant huysuz,kaba Phenomenon olağanüstü Philanthropy hayırseverlik,insanlık Phlegmatic sakin,soğukkanlı Pied alaca Pinioned bağlı,hareketsiz Pious dini,adanmış Pique kırmak,incitmek Pithy özlü,anlamlı Pittance küçük miktarda Placate sakinleştirmek,pasifize etmek Placid sakin,hareketsiz Plaintive acılı,yaslı Plausible makul,inandırıcı Plenary tüm,bütün Plethora gereğinden fazlalık Plumb anlamını çıkarmak Pommel eyerin yuvarlar kısmı Ponderous ağır,büyük,hantal Portend alameti olmak Potable içilebilir Potent büyük güçte Pragmatic pratik Prate zırvalamak Prattle çocukça konuşma(k) Precarious riskli,belirsiz Precept prensip Precipitate neden olmak,başlamak,yağmak Preclude önüne geçmek,engellemek Precocious erken gelişmiş Predecessor selef,ata,öncel Prefatory önce gelen,önceki Premise dayanak noktası,iddia Preponderate ağır basmak,üstün gelmek Presage habercisi olmak,bildirmek Prescience ileri görüş,kehanet Prescriptive kararlı,el alışkanlığı ile Prevalent yaygın,genel Prevaricate yalan söylemek,kaçamak yanıtlamak Pristine saf,bozulmamış Privy özel,gizli Probity dürüstlük Prodigal müsrif Prodigious görkemli,eşsiz Profound derin,bilgili Profusion bolluk,müsriflik Progeny çocuklar,yavrular Proliferate hızla çoğalmak,artmak Prolific bereketli,verimli Promontory burun(kara parçası) Propagate çabuk üremek Propensity eğilim Propinquity yakınlık(zaman,ilişki) Propitiate gönlünü almak,yatıştırmak Prosaic sıkıcı,yavan Proselytize kendi dinine çevirmeye çalışmak Protocol tutanak Proverbial bilinen,meşhur Provident tutumlu,idareli Provincial bölgesel,taşralı Proviso koşul(sözleşme) 7

8 Provocative kışkırtıcı Quaff kana kana içmek Quagmire bataklık Quaint değişik,nostaljik Qualm kuşku,endişe Quandary dilemma Quiescence hareketsizlik Quiescent dinlenme halinde olan Quintessence timsal,mükemmel örnek Quirk garip(davranış,huy) Quixotic idealist ve hayalci Rabid aşırı bağnaz,kızgın/kuduz Raconteur iyi öykü anlatan kişi Ramification kollara ayrılma/sonuç Rampant çok yaygın,hızla artan Rampart sur,siper Rancid çürük,kokmuş Rancor kin,nefret Rant ağız kalabalığı ile konuşmak Rapacious açgözlü,yağmacı Ratify imzalamak,onaylamak Raucous boğuk,kısık Raze yerle bir etmek Realm krallık,alan,ülke Rebuff tersleme,red Rebuttal delillerle çürütme Recalcitrant boyun eğmeyen,dik kafalı Recidivism kronik suça eğilim Recluse münzevi Recondite derin,anlaşılması güç Rectify düzeltmek Recumbent uzanmış Recusant asi,isyankar Redolent -..kokan,..kokulu Redundant fazla,bol Refurbish binayı güzelleştirmek Refute çürütmek,yalanlamak Regal krallara layık Reiterate yinelemek,tekrarlamak Relegate sürmek,aşağı duruma getirmek Relinquish vazgeçmek,feragat etmek Remonstrate karşı çıkmak,itiraz etmek Renascence yeni bir hayat Rend koparmak,ayırmak Render teslim etmek,sağlamak Renegade hain,dönek Repast yemek Replete ağzına kadar dolu Replica aslına benzeyen,kopya Reprehend suçlamak,paylamak Reproach suçlamak,utandırmak Reprobate ayıplamak,suçlamak Reproof azarlama Repudiate kabul etmemek,inkar etmek Repugnant tutarsız,çirkin Resignation çekilme,boyun eğme,istifa Resilient esnek,sağlığını çabuk kazanan Resonant çınlayan,eko yapan Respite mola,dinlenme Resplendent parlak,görkemli Resurgent yeniden dirilen Reticent sessiz,utangaç Retract geri çekmek Retroaction ters(geri) hareket Reverent saygılı Reverie hayallere dalma,dalgınlık Revile sövmek,hakaret etmek Rhapsodize ilgili bir şekilde konuşma Rhetorical abartılı,süslü konuşma Ribald kaba,açık saçık Rigor sertlik,dikkat,titizlik Rivet emniyete almak,perçinlemek Roseate gül renginde Rout bozgun,hezimet Rudimentary temel, gelişmemiş Ruffian kötü,kaba adam Ruminate derin derin düşünmek Rummage alt üst ederek aramak Rustic basit,köye özgü Saga efsane,destan Sagacious zeki Salient göze çarpan,dikkat çeken Salubrious sağlığa yararlı Salutatory selamlama ile ilgili Salvage kurtarılan mal Sanction teşvik,onay Sanguine umutlu,neşeli/kırmızı Sapid güzel tadı olan Sarcasm alay,küçümseme Sardonic alaylı,şeytanca Satire taşlama,hiciv Saturate ıslatmak,doldurmak Saturnine somurtkan,asık yüzlü Saunter aylak aylak gezmek Savant alim,bilgin Savor tadını çıkarmak Scanty az,yetersiz Schism bölünme Scourge kırbaçlamak Scrupulous vicdanının sesini dinleyen Scrutinize dikkatle incelemek Scurrilous kaba,küfürlü Sectarian dar görüşlü,sınırlı Sedentary oturarak yapılan,yerleşik Sedition kışkırtma(hükümete karşı) Sedulous çalışkan,dikkatli Seethe kaynamak,fokurdamak(öfkeden) Sequester haczetmek/ayırmak Serendipity şans,şansla kazanma Serrated testere dişli Servile köle gibi,aşağılık Shady şüpheli Shoal kalabalık,saman Shoddy adi,ucuz Sinuous kıvrımlı,bükümlü Skeptic şüpheci Skulk sinsi sinsi dolaşmak Slander karalamak,iftira atmak Sloth tembellik,miskinlik Slovenly düzensiz,dağınık Sodden sırılsıklam,ıslak Sojourn geçici kalma,ikamet etme Solace avuntu,teselli Solemnity ciddiyet,resmiyet Solicit istemek,yalvarmak Soliloquy monolog Solubility çözünürlük(kimya) Somber kasvetli,ağır başlı Soporific uyutucu Sordid pis,kirli Sovereign egemen,hakim Specious görünüşte doğru,aldatıcı 8

9 Spelunker mağara araştırmacısı Spendthrift müsrif,savurgan Splenetic düşmanlığı göze çarpan Sporadic ara sıra görünen Spurious sahte,taklit Spurn reddetmek Squalid kirli,pis Stagnant haraketsiz,pasif Staid ciddi,kontrollü Stamina dayanıklılık,direnç Stanch (kan) akışını durdurmak Stanza kıta(şiir) Steadfast sadık Stigma kötü damga Stoic acıya dayanıklı Stoke ateşi beslemek,canlandırmak Stolid duygusuz,heyecansız Striated çizgili,şeritli Stridency gürültülü ses Strident gürültülü,rahatsız edici Stupor sersemleme,uyuşma Stymie engellemek Suave nazik,güleryüzlü Subjugate boyun eğdirmek Subliminal bilinç altı Subsidiary yardımcı,şube Substantive bağımsız/büyük miktarda Subsume dahil olmak(şirket) Subtlety detay,incelik,nüans Succinct az ve öz Succor yardım Succumb yenilmek,boyun eğmek Suffuse kaplamak,doldurmak Sumptuous pahalı,büyük,gösterişli Sunder bölmek,bölücülük yapmak Sundry çeşitli,türlü türlü Superficial yüzeysel,dar fikirli Superfluous gereksiz,lüzumsuz,fazla Superlative en üstünlük derecesi Supplant yerine geçmek Suppliant yalvaran kimse Suppress bastırmak,durdurmak Surfeit aşırı miktarda,aşırı Surmise tahmin (etmek) Surpass geçmek,üstün olmak Surreptitious gizli,gizlice yapılan Susceptible kolay etkilenen Swathe sarmak,çevrelemek Sycophant yağcı,dalkavuk Syllogism tümdengelim Tacit söylenmeden anlaşılan Taciturn sessiz,sakin Tantalize boşuna ümit vermek,heveslendirmek Tarry yavaş gitmek,geç kalmak Taut gerili,gergin Tawdry zevksiz şafşatalı Tedious usandırıcı,sıkıcı,bezdirici Teem dolu olmak,kaynaşmak Temerity gözüpeklik,aptalca cesaret Temper hafifletmek,yumuşatmak Temperament huy,tabiat,mizaç Tenacious inatçı,direngen Tenet inanç,prensip Tensile gergin,basınçlı Tentative öneri gibi,kesin olmayan Tenuous çok zayıf,az,hafif Tepid ılık,ılımlı Termagant cadaloz kadın Terse kısa,özlü Tether kısıt,limit/iple bağlamak Thrall köle Thrifty tutumlu,idareli Throe acı,sancı Thwart engellemek,önlemek Timbre tını Timorous korkak,ürkek Torpid hareketsiz,yavaş Tortuous dolambaçlı,dolaylı Tractable kolay etkilenir,uysal Traduce karalamak,lekelemek Transmute -e dönüş(tür)mek Transpire ortaya çıkmak,vuku bulmak Travail acı,yorgunluk,ağır iş Trek yürüyüş yapmak(doğa) Trenchant keskin,etkileyici Trepidation telaş,kaygı Tribunal mahkeme,yargıç kürsüsü Tribute takdir,saygı Trite basma kalıp,suyu çıkmış Troth inanç Truculent vahşi,saldırgan Truncate kısaltmak Tumid kabarmış,kibirli Tumult kargaşa,patırtı,heyecan Turbid bulanık,düzensiz Turpitude adilik,alçaklık Tutelage vesayet,himaye Tycoon kodaman,büyük işadamı Tyranny zorbalık,zulüm Ubiquitous her yerde olan Ulterior gizli,saklı Umbrage gücenme,alınma Unalloyed saf,yüksek değerde Uncanny esrarengiz,gizemli Uncouth kaba,görgüsüz Undermine baltalamak,el altından yıkmak Unequivocal açık,dolaysız Unfeigned gerçek,hakiki Ungainly hantal,kaba,sakar Unobtrusive fark edilmeyen,geri planda Unprecedented emsalsiz Unpretentious gösterişsiz,basit Unruly azgın,disiplinsiz Untoward yersiz,talihsiz,istenmeyen Unwonted nadir Upshot netice,sonuç Urbane nazik,entellektüel Usurpation el koyma,gaspetme Usury tefecilik Utopia ideal yer ve toplum Waft rüzgarla sürüklenmek Wan solgun Wane azalmak,sonuna yaklaşmak Wanton değişken,kontrolsüz Warrant yetkilendirmek, ruhsat vermek Welter karmaşa Wheedle tatlı dille ikna etmek Whet bilemek Whimsical kaprisli,garip istekleri olan Wily kurnaz, cingöz Winsome güzel, hoş, çekici 9

10 Wither solmak,utandırmak,alay etmek Wizened buruşuk Wooden odun gibi,katı Workaday sıradan,sıkıcı Wreak alt üst etmek,öfke salmak Wrest çekip almak,zorla elde etmek Wretched perişan,berbat Wry eğri,çarpık,uygunsuz Xenophobia yabancı korkusu Yoke boyunduruk Yore eski zaman,geçmiş Zealot fanatik,bağnaz Zenith tepe,doruk nokta Zephyr hafif esinti,meltem 10

MUTLULUK YOLU. Bertrand Russell. Varlık yayınları, Mayıs 1976. Bertrand Russell (1872-1970) Birinci Bölüm MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ

MUTLULUK YOLU. Bertrand Russell. Varlık yayınları, Mayıs 1976. Bertrand Russell (1872-1970) Birinci Bölüm MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ MUTLULUK YOLU Bertrand Russell Varlık yayınları, Mayıs 1976 Bertrand Russell (1872-1970) Birinci Bölüm MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ 1. İnsanlar Neden Mutsuz Olurlar İş vakti kalabalığında; endişe, aşırı bir dikkat

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Mutlu Olma Sanatı SEY

Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı Bertrand (Arthuı WiUiam) Russell d. 18 Mayıs 1872, Trelleck, Monmouthshire - ö. 2 Şubat 1970, Merioneth, Galler Ingiliz mantıkçı ve düşünür. Matematiksel mantık

Detaylı

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011 YOGA SİMURG BİRLİK BİLİNCİ Sayı 3 2011 Kimi büyük yaradılışta olanlar vardır ki, onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa kalplerini ve ruhlarını açık tutarlar. 1 Hazırlayan: Sabiha

Detaylı

YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz

YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı : Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık

Detaylı

KADINLARININ BEDENSEL ÖZELL

KADINLARININ BEDENSEL ÖZELL DALAMAN (MUĞLA) YÖRESİ KADINLARININ BEDENSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ YORUMLARI * Interpretations of Women who Live in Region of Dalaman (Muğla) about Physical Characteristics ÖZ Aslı BÜYÜKOKUTAN * Araştırmanın

Detaylı

İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış)

İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış) Friedrich Nietzsche İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış) Çeviren: Prof. Dr. Ahmet İnam Yorum Yayınevi 1 Felsefe Dizisi: 1 2. Baskı Yorum Yayınevi, Ekim 2001 Dizgi: Mehmet Yılmaz Düzelti:

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

EFT Duygusal Özgürlük Teknikleri TM İyileştirme için evrensel bir yardım Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş El Kitabı Beşinci Basım Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız.

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. ALLEN CARR SİGARAYI BIRAKMANIN KOLAY YOLU Çeviren Fatmagül Aaltonen Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. * Yöntemi tektir. * Sigaraya olan

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM _ 1 DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık _ İÇİNDEKİLER 1. Ders: 2 "Doğru erkeği" ararken - Neden siz hâlâ yalnızsınız - Erkek çok ama "doğru erkek" yok - İlişkiniz neden yürümedi

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1 TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET Öz Necmettin ÖZERKMEN 1 Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, şiddet olgusunun nasıl bir olgu olduğu; neden evrensel ve toplumsal bir olgu

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK

ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK Kardeşlerin birlik içinde yaşamaları ne kadar iyi ve hoştur. Tanrı ya hizmet etmemizin etkinliği başkaları ile nasıl ilişki kurduğumuza dayanır.

Detaylı

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi Rab bin Çağrısı Kendini hazırla, Gelin im! Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi ve İsa Mesih in ikinci gelişinde O nun gelini olmasını arzu ediyor (Yuhanna 13-15, Efesliler 2-5, Esinleme

Detaylı

İç Barışı için Adımlar

İç Barışı için Adımlar İç Barışı için Adımlar Bu söyleşi, huzuru arayan herkese Barış Hacısı tarafından sevgiyle adanmıştır. İç Barışı için Adımlar (KPFK Radyosunda için yapılan bbir konuşmasından, Los Angeles) Özet o Dört Hazırlık

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 1 Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 2 İÇİNDEKİLER I. ÜSTÜN YETENEK NEDİR? I.1. Analytic üstünlük (Giftedness I.2. Synthetic üstünlük (Giftedness I.3. Practical üsütnlük (Giftedness

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi

Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi MELİS ERGENEKAN * Abstract Joseph Fouché who by many might be considered an insignificant character of the French Revolution, finds new life as one of the most

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 677 KAHRAMANMARAŞ'IN KURTULUŞUNDA MANEVİ DEĞERLERİN ROLÜ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 677 KAHRAMANMARAŞ'IN KURTULUŞUNDA MANEVİ DEĞERLERİN ROLÜ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 677 KAHRAMANMARAŞ'IN KURTULUŞUNDA MANEVİ DEĞERLERİN ROLÜ Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi Konumuza önce değer kavramının tanımıyla başlamanın uygun olacağını düşünüyorum. Bazı felsefe

Detaylı

İŞTE BU FİKİR TUTAR!

İŞTE BU FİKİR TUTAR! NEDEN BAZI FİKİRLER TUTUYOR DA BAZILARI ÖLÜP GİDİYOR? C H I P H E A T H ve D A N H E A T H NE TUTAR? Bazı fikirler özü gereği ilgi çekicidir ve bazıları da değildir. Bir organ hırsızları çetesi özü gereği

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Georges Bataille İÇ DENEY Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Y apı Kredi Y ayınları- 544 Kâzım Taşkent Klasik Y apıtlar Dizisi - 14 İç Deney / Georges Bataille Özgün adı: L Expérience Intérieure Çeviren:

Detaylı

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI DİRİLİŞ YAYINLARI Adres : Molla Gürani Cad. 57/1 Fındıkzade - İstanbul Adres : Çatalçeşme Sk. Üretmen Han 27/115 Cağaloğlu - İstanbul Tel : 0212 519 04 57 Posta Çeki Hesap No: 348155 DİRİLİŞ IŞIĞI www.dirilisyayinlari.gen.tr

Detaylı