Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı"

Transkript

1 Abaft arkasına doğru Abase küçük düşürmek Abdicate feragat etmek,terketmek Aberrant sapkın Abeyance uygulanmazlık Abhor nefret etmek Abject umutsuz,sefil Abjure - vazgeçmek Abnegation - inkar Abominate - iğrenmek Abridge - özetlemek Abrogate yürürlükten kaldırmak Abrupt ani,kaba Abscond - sıvışmak Absolve - aklamak Abstemious azla yetinen Abstinence kaçınma Abstruse anlaması güç Abysmal - berbat Accede kabul etmek, iş başına gelmek Acclaim onaylama,alkışlama Accolade övgü,alkış Accomplice suç ortağı Acerbic - uzman Acquiesce - kabullenmek Acrid keskin,sert,acı Acrimony - terslik Adage - atasözü Adamant dik başlı Addled - sersem Adept - uste Adjure - buyurmak Adroit usta,eli çabuk Adulation - dalkavukluk Adulterate değerini düşürmek Adversary - rakip Affable içten, cana yakın Affiliate birleştirmek, üye olmak Affinity akrabalık,eğilim,ilgi Aggrandize - güçlendirmek Aghast dona kalmış Agrarian - tarımsal Alacrity - şevk Allegory - kinaye Alleviate yatıştırma,azalma Allude - dokundurmak Allure - albeni Allusion - kinaye Aloof soğuk,ilgisiz Altercation kavga,anlaşmazlık Altruism başkalarını düşünme Amalgam - karışım Amass bir araya getirmek Ambiguous muğlak Ambivalent - kararsız Ameliorate düzeltmek, iyileştirmek Amendment- ıslak, düzeltme Amiable- yumuşak başlı, samimi Amiss kötü, yanlış, kusurlu Amity - dostluk Anachronism çağ aşımı Analogy - benzerlik Anaphylaxis - alerji Anchorage - liman Anecdote kısa öykü Animosity kin,düşmanlık Anoint - kutsamak Antagonism - düşmanlık Apathy duygusuzluk, duyarsızlık Apocalyptic yenilikçi,özgün Apocryphal - sahte Appease dindirmek, doyurmak Apposite - uygun Apprehensive korkulu,kaygılı Approbatory - tasvip Arable - işlenebilir Arbiter - hakem Arbitrary keyfi,rastgele Arcane gizem,sır Archetype - prototip Ardent gayretli,şevkli Arduous güç,çetin Arid kuru,kurak Arrogant küstah,kibirli Arrogate (haksız yere) benimsemek Articulate açık, seçik Artifice hile,oyun Aseptic temiz Askance yan bakmak Asperity - sertlik Aspersion - iftira Aspirant uman,bekleyen Assay tahlil Assiduous dikkatli,devamlı Assuage azaltmak,yatıştırmak Astringent sıkıştırıcı Astute akıllı,kurnaz Atrophy dumur,körelme Attenuate hafifletmek,değerini düşürmek Audacious yürekli,kaba Augment - büyütmek,güçlendirmek August yüce,çok saygın Auspicious uğurlu,hayırlı Austere çetin,sade,yalın Avarice para hırsı Aver ileri sürmek Awry eğri, yamuk Azure gök mavisi Baleful - uğursuz Baneful zararlı Baroque şatafatlı Bastion kale burcu Batten elde etmek Bauble süslü kullanışsız Beget yol açmak Beholden borçlu,minnettar Behoove gerekli olmak,yakışmak Bellicose kavgacı Bemuse zihnini meşgul etmek Benefactor - hayırsever Benevolent - cömert Benign iyi huylu Berate - azarlamak Bereft (of) den yoksun kalmış Beseech - yalvarmak Besmirch - bulaştırmak Bestial - hayvani Betroth evlilik sözü vermek Blasphemous - dinsiz Blatant apaçık,kaba Blighted afet,mahveden 1

2 Blithe neşeli Bode işaret etmek Bombastic gösterişli,kibirli Boor kaba,görgüsüz Brevity - kısalık Brindled koyuyla karışık Broach konuyu açmak Brusque sert,kaba Bucolic doğaya ait Bumptious - saygısız Bungler beceriksiz Burgeon büyümek,yetişmek Burlesque alaya alma Burly iri yarı Burnish cilalamak Cabal (gizemli) insanlar Cacophonous (sarsıcı) ses Cajole tatlı sözlerle kandırmak Calamity felaket Caliber kalite Callow toy Calumny iftira Canard dedikodu Candid samimi Cant jargon Captious kusur bulan Carte Blanche sınırsız yetki Cascade şelale,çağlayan Castigate kınamak Cataclysm doğal güç Catalyst değiştiren güç Catharsis dışa vurum Caustic acı söz Cavil önemsiz tartışmak Censure tasvip etmemek Ceremonious çok resmi Cessation durma, kesilme Chafe sinirlendirmek(ısıt) Chaffing - sakalaşma Chagrin hayal kırıklığı Chary dikkatli,esirgeyen Chaste namuslu Chastise terbiye etmek Cherish (aşk) beslemek Chicanery şike Chimera hayali Choleric kolera Chortle neşeli ses çıkarmak Churlishness kaba,terbiyesiz Circumlocution dolaylı konuşmak Circumlocutory (konuyu)uzatmak Circumspect herşeyi düşünen Citadel yüksek kule Clandestine gizli, el altından Clemency - merhamet Cloture (parlm)oylamaya geçmek Cloying hoşa giden,tavlayan Coagulate pıhtılaşmak Coalesce beraber büyümek Coda (mus)bitme yeri Coddle ihtimam göstermek Codify yasamak Coffer para sandığı Cogent inandırıcı Cogitate - düşünmek Cognate aynı kökenli Cognitive bilişsel Cognizant -in farkında olmak Coherent uygun,tutarlı Cohesion yapışma,uyuşma Cohort yandaş,suç ortağı Collaborate beraber Colloquial muhabbet(dili) Collusion gizli anlaşma,tezgah Comeliness güzellik,çekicilik Commiserate acısını paylaşmak Commodious ferah,geniş Communal toplumsal,ortak Compatible bağdaşabilir Complacent halinden memnun,rahat Complaisance yumuşak başlılık Compliant şikayet eden Comport - -e uymak Comprehensive geniş,ayrıntılı Compromise - uzlaşma Concede kabul etmek,bahşetmek Conceit kibir, abartı Conciliation gönül alma Concise kısa,özlü Conclave özel görüşme Condescend tenezzül etmek,lütfetmek Condone bağışlamak Confluence bir arada(akma) Confound şaşırtmak,kafa karıştırmak Conglomeration - birleşme Conjoin bir araya getirmek Conjure sebep olmak, el çabukluğu ile getirmek Connivance göz yumma Connoisseur eksper Connotative kinayeli Consecrate kutsamak,adamak Consequential - important Consort eş,yandaş Conspicuous göze çarpan,dikkat çeken Consternation şok,korku,şaşkınlık Constrain zorlamak Consummation bitiş Contempt küçümseme,aşağılama Contentious - tartışmacı Contest temyize çalışmak Contiguous birbirine yakın Contravene karşı gelmek Contrite pişman,suçluluk duyan Contumacious isyankar Contusion yara,bere Conundrum bilmece Conventional gelenekcel,rutin Converge bir noktada birleşmek Conviviality şölen,eğlence Convoke toplantıya çağırmak,birleştirmek Copious çok,verimli Corpulence aşırı şişmanlık Corroborate kanıtlarla desteklemek Coterie zümre,grup Covenant anlaşma Covetous hırslı,açgözlü Cower sinmek,büzülmek Coy utangaç,mütevazi Crass aptalca,materyalistik Craven - ödlek Culpable suçlanmayı hakeden 2

3 Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı Dais kürsü Dally zaman kaybetmek Dank - nemli Dauntless korkusuz Dearth yokluk Debacle felaket Debase kalitesini düşürmek Debauchery sefahat,alemcilik Debilitate güçsüzleştirmek Debonair nazik Decadence itibarı yitirmek,gözden düşmek Deciduous gelip geçici Decisiveness kararlılık Decorous yakışık alır,uygun Decry kötülemek Defamation karalama,lekeleme Deference itaat Defunct ölü,feshedilmiş Deign eğilmek,tenezzül etmek Deleterious zararlı Deliberate üzerinde düşünmek Delineate betimlemek Deliquesce erimek,çözülmek Delusion aldanma Demise ölüm,vefat Demur karşı çıkmak Denigrate karalamak,küçük düşürmek Denounce zararını anlatmak Depict betimlemek Deplete azalmak,tükenmek Deposition görevden alma Depravity ahlak bozukluğu Deprecate protesto etmek Depredation yağmalanma Deride dalga geçmek,aşağılamak Derision aşağılama Derogatory onur kırıcı Descant uzun uzadıya konuşma Desecrate kirletmek Desist bırakmak,vazgeçmek Desolate yalnız,terkedilmiş Despoil yağmalamak Despotism mutlak hakimiyet Destitute fakir,yoksul Desultory sistemsiz,amaçsız Detached ayrı,ilgisiz Deter önlemek,gizlemek Determinate belirleyici Devoid boş Dexterous yetenekli Diatribe kötü konuşma Dichotomy ikiye ayrılık(fikir vs) Dictum otoriter hüküm Didactic öğretsel Diffidence çekingenlik Diffuse yayılan,odaklanmayan Digress sapmak(konu,plan vs) Dilettante hevesli(güzel sanatlar) Diligence zor,aşırı iş Diminutive ortalamadan küçük Din yüksek ve devamlı ses Dint sağlamlık Dirge ağıt Disapprobation tasvip etmeme Disarray - dağınık Disavow inkar etmek Discerning ayırt edebilen Discomfit - karıştırmak Discord uyumsuzluk Discourse karşıt,konuşma Discreet sağduyulu Discrete ayrı Discriminate ayırmak Disdain nefret etme,hor görme Disentangle çözmek,açmak Disheartened hevesi kırılmış Disingenuous samimiyetsiz,adi Disparage hor görmek,küçümsemek Disparate eşit olmayan,farklı Disparity eşitsizlik,fark Dispassionate yansız,eğilimsiz Disperse ayırmak Disputatious tartışmacı,ayrılıkçı Dissemble gerçeği gizlemek Disseminate saçmak Dissent farklı düşünmek Dissonance ahenksizlik Distention büyüme Dither telaşa kapılmak Diverge ayrı Diverse farklı Divestiture yoksun bırakılmak Docile yumuşak başlı,uysal Doggerel mani Dogma inanışlar bütünü Dogmatic inatçı Dormant uykuda,uyuşuk Doting düşkün Doughty cesur Dowdy kılıksız,rüküş Dubious şüpheli,kesin olmayan Duplicity hile,aldatma Duress zorlama Earthy kaba Ebullience coşma,sevinme Eccentric tuhaf, ayrıksı Ecclesiastic kiliseye ilişkin Eclectic değişik kaynaklardan oluşan Edifice büyük bina Edify kurmak,hazırlamak Educe çıkarmak(anlam) Efface silmek,gözden kaybetmek Effeminate kadınsı Effervescence coşku,yaşama sevinci Effigy insan resmi/heykeli Effluvium buhar,nem Effrontery küstahlık Effusive taşkın Egress çıkış Elaboration detaylandırma Elegy ağıt Ellipsis atlama,çıkarma(kelime) Eloquence etkili söz söyleme Elucidate açıklamak Elusive yakalaması zor 3

4 Emanate salmak,yaymak Embarkation kanalize olma(yatırım yapma) Embellish detaylarla geliştirmek Eminence şöhret,saygınlık Emollient yumuşatıcı Emulate eşit olmak/geçmek Enamored aşkla dolu Encomium iltifat,övgü Encroach (hakkında) tecavüz etmek Encumber engel olmak,güçlük çıkarmak Endemic belli bir yere özgü Endorse desteklemek,tavsiye etmek Enervate halsiz düşürmek Enfeeble zayıf yapmak Enfranchised vatandaşlığa kabul edilmiş Engender meydana getirmek,oluşturmak Ennui can sıkıntısı,duygusuzluk Eon çok uzun zaman Ephemeral kısa süren Epicure zevk sahibi, gurme Epigram nükteli şiir Epilogue oyunun finali Epiphany doğa üstü görüntü Epitaph kitabe,yazıt Epitome somut örnek Equanimity serin kanlılık Equivocal kuşkulu,şüpheli Equivocations kasten yanlış(bildirge) Eradication kökünden söküp atmak Errant macera arayan/yanlış Erratic öngörülemez,rassal Erudite bilgin,alim Eschew kaçınmak Esoteric belirli kesime hitap eden Estimable saygıyı hakeden Ethereal dünyevi olmayan,uçuk Eulogy methiye(ölüler için) Euphemism örtmece(kötü ->iyi) Euphony güzel seslerin birleşimi Evanescent çabuk kaybolan Evasion kaytarma Exculpate suçsuzlaştırma Exemplary örnek,ibretlik Exhaustive enine boyuna,eksiksiz Exhume meydana çıkarmak Exigent acil cevap bekleyen Exonerate beraat ettirmek Exorbitant aşırı,fahiş Expedient umar,uygun Expedite acele ettirmek Explicit spesifik,belirgin Exposition izah Expunge temizlemek Extant var olmak(kitap vs.) Extemporize doğaçlamayla devam etmek Extol aşırı derecede övmek Extraneous ilgisiz gereksiz Extricable çözülebillir,ayrılabilir Exultation sevinç,eğlence Facetious şakacı(uygunsuz) Facilitate basitleştirmek Facsimile kopya Faction bir grup içindeki ayrı grup Fallacious yanlış yönlendiren Fallible hataya düşebilir Fastidious müşkülpesent,titiz Fathom idrak etmek/kulaç Fatuous sulu,saçma Fealty sadakat Feasible pratik,uygulanabilir Fecund üretken Feign taklit etmek Feint savaş hilesi Ferment altüst etmek,karıştırmak Ferret bir yeri aramak Fervent tutkulu Fervid ateşli,tutkulu Fervor tutku Fester irinlenmek,azmak Fetid çürük kokusu Fetter zincir(ayak bağlayan) Fickle değişken,hercai Fidelity inanç,dürüstlük Figment hayal ürünü Finesse kurnazlık,ustalık Fissure çatlak,yarık Flaccid sarkık,gevşek Flag güçsüzleşmek,mesaj vermek Flagrant dikkat çekici yanlış Flamboyant süslü püslü Fledgling çaylak(spor) Flinch geri çekilmek,pes etmek Flippant konuşkan/saygısız Flout alay etmek,dalga geçmek Flux akış,geliş Foist yutturmak,kazıklamak Foray yağmalamak Forbearance sabır,hoşgörü Forensic adli Formidable zorlu,çetin,ürkütücü Fortitude dayanıklılık,metanet Fortuitous tesadüfen olan Foster beslemek,teşvik etmek Fractious isyankar Fraught yüklü,dolu Frenetic çılgın,azgın Fret aşındırmak,çürütmek Frivolity sululuk,saçmalık Froward verimsizleştiren,mantıksız Frugality tutumluluk,ucuzluk Fulminate suçlamak Fulsome aşırı,iğrenç Furtive sinsi,şüpheli Fustian kibirli Futile yararsız,desteksiz Gainsay karşı çıkmak,inkar etmek Galvanize canlandırmak,harekete geçmek Gamut her çeşit,her tür Garbled karışmış Garish cırtlak,süslü Garner toplamak Garrulous çenesi düşük Gauche utangaç,mahçup Gauntlet iş eldiveni Generic genel,evrensel Genial cana yakın,yumuşak Germane uygun,yerinde,ilgili Gerrymander manipüle etmek Gibber anlamsız konuşmak Glib rahat konuşan 4

5 Gloat şeytani düşünmek Glutton - obur Gnarled karışmış,birbirine geçmiş Goad güdü,motiv Gourmand gurme Grandiose muhteşem,harika Gravity önem Gregarious sosyal,grupça yaşayan Guffaw gürültülü kahkaha Guile kurnazlık Guise görünüş Gullible kanan,saf Hackneyed basmakalıp,eskimiş Haggard bitkin,yorgun Halcyon mutlu Hamper yolunu kesmek Haphazard dağınık,rassal Hapless şanssız Harangue nutuk Harbor korunak,liman Haughty kibirli Hedonistic zevk için yaşayan Heed itaat etmek Hefty ağır,güçlü Heresy topluma aykırı görüş Heretic topluma aykırı Hiatus mola,ara Hoary kırlaşmış Homage onur,saygı Homeostasis denge durumu Homily vaaz,hitabe Hone bilemek Hubris kibir Humility tevazu Hybrid karışım Hyperbole abartma Hypocritical iki yönlü,aldatabilir Hypothetical farz edilen, belirsiz Iconoclast ikon kıran(karşı çıkan) Idiosyncrasy kişisel özellik Idyll idil(pastoral yazı) Igneous volkanik Ignoble sıradan Ignominious alçakça,yüz kızartıcı Illuminate anlaşılabilir kılma Imbue doldurmak,nüfuz etmek Immaculate temiz,saf Imminent yakın(da olacak) Immutable değişmez Impale delip geçmek Impartial yansız,dürüst Impasse çıkmaz yol,çözümsüzlük Impassive duygularını göstermeyen Impecunious yoksul Impenitent pişmanlık duymadan Imperious kibirli,acil Imperturbable sakin Impervious içine girilmez,değişmez Impetuous düşünmeden,aceleyle Impiety dine karşı saygısız Implacable tatmin olmaz Implication karıştırma,kinaye Implicit belirli,kesin Impolitic düşüncesiz,bilgisiz Imprecate büyü yapmak Improvident tutumsuz,müsrif Impudent utanmaz Impugn sözcüklerle saldırmak,tartışmak Imputation atfetmek,suçlamak Inadvertent kasıtsız Inanimate ruhsuz,cansız Inarticulate iyi konuşamayan Inaudible duyulamayan Incessant sabit,bitmeyen Inchoate bitmemiş,temel Incisive direkt Inclined yatkın,meğilli Incognito tanımlanmamış Incoherent mantıksız,uygunsuz Incommodious uygunsuz Incompetence yetersizlik Inconclusive sonuçlanmamış Incorporeal şekilsiz,cisimsiz Incorrigible adam olmaz,düzelmez Incredulous kuşkulu Inculcate kafasına sokmak Incursion akın,baskın Indecipherable okunmaz,çözülmez Indelible silinmez,çıkmaz Indemnify sigortalamak Indict suçlamak Indigence yoksulluk Indignant kızgın(haksızlığa gelemeyen) Indolent tembel,pasif Indomitable kolay pes etmeyen Indubitably su götürmeyen,kesin olarak Indulgent göz yuman,hoşgören Ineluctable kaçınılmaz Inept yetersiz,beceriksiz Inert cansız,hareketsiz Infamy kötü ün Infer sonucunu çıkarmak,anlamak Ingenious zeki,verimli Ingenue genç,toy,tecrübesiz Ingenuous samimi,candan,açık yürekli Ingratiate yağ çekmek Ingratitude nankörlük Inimical düşmanca Iniquitous adaletsiz,kötü Initiate başlamak,kabul edilmek Innate doğuştan gelen,doğal Innocuous masum,zararsız Innuendo ima,kinaye Inquisitive öğrenmeye meraklı Insinuate alıştırarak söylemek Insipid sıkıcı Instigate başlamak Insubordinate itaatsiz Insular dar görüşlü,ayrılmış,adaya özgü Intercede araya girmek Intermittent periyodik,ara sıra Intractable inatçı Intransigent uzlaşmaz,sabit fikirli Intrepid korkusuz Inundate garketmek,boğmak Inured acıya alışkın Inveterate yerleşmiş,tiryaki Iota çok küçük bir parça Irascible sinirli,huysuz Irreparable tamir edilemez 5

6 Irreproachable hatasız Itinerary yolculuk planı Jaded çok yorgun,bitkin Jeopardy tehlike Jester soytarı,aktör Jettison atıp kurtulmak,fırlatmak Jocund neşeli,mutlu Jollity neşe,eğlence Jovial eğlenceli,neşeli Judicious sağ görülü,iyi düşünebilen Juncture kritik nokta,toplantı Juxtapose sıralamak, yanyana koymak Ken anlamak Kindle tutuşturmak,ateşlemek Kinship akrabalık,benzerlik Kith tanıdık,eş dost Knavery hile,sahte Knead yoğurmak,karıştırmak Knotty düğümlü,karışık Lacerate yaralamak Laconic veciz,az ve öz Laggard geriye düşen,geciken Lambaste azarlamak,paylamak Lambent yüzen Lament ağıt(yakmak) Languid ruhsuz,ilgisiz Larceny hırsızlık Lascivious şehvetli,ahlaksız Lassitude halsizlik,bitkinlik Laud övgü Lax dikkatsiz,sorumsuz Lawn çimenlik Lecherous azgın,ahlaksız Lethargic tembel Levee kenar(nehir,deniz vb) Levity ciddiyetsizlik Lewd şehvet düşkünü,müstehcen Libertine arzularını dışa vuran,bencil Licentious ahlaksız,sınırsız Ligneous odunsu Limber esnek Lithe esnek Livid öfkeden kudurmuş,mosmor Loiter amaçsız vakit geçirmek Loquacious konuşkan,çalçene Lucent parlayan Lucid parlayan, berrak zihinli Lucrative karlı,kazançlı Lugubrious acılı,yaslı Luminous ışık saçan,parlayan Lunge aniden harekete geçmek Lurid renkli,parlak,korkunç Lustrous parlayan Luxuriant bereketli,bol Macerate suya basarak yumuşatmak Maculate lekeli,kirli Magnanimity yüce gönüllü,bağışlayıcı Malediction lanet,beddua Malefactor kötü kişi Malevolent şeytani,kötü Malicious kötü niyetli Malign kötülemek,dil uzatmak Malinger hasta taklidi yapmak,kaytarmak Malleable dövülgen,yumuşak Manifest bildirmek,ortaya koymak Mar çürümek,zarar görmek Marauder istilacı,barbar Maudlin aşırı duygusal Maverick normlara ters gelen kişi Meander akmak,esmek Mellifluous hoş sesli Menagerie vahşi hayvan sirki Mendacious güvenilmez,yalan söyleyen Mentor akıl hocası Mercenary paralı,para karşılığı Mercurial çabuk,değişen Meretricious aldatıcı güzellik Mesmerize hipnotize etmek Metamorphosis başkalaşma Meticulous dikkatli,tam Mettle cesaret,özveri Mien çehre,görünüş Mimicry taklit Minatory tehdit edici Minute çok küçük Mire çamura saplanmak Misanthrope insanlardan kaçan kişi Miscreant kötü,şeytanca Miser cimri,para canlısı Mite çok küçük Mitigate hafifletmek,azaltmak Mollify yumuşatmak,sakinleştirmek Molten erimiş Moot tartışmaya açık Mordant alaycı,imalı Morose umutsuz,huysuz Motility ani hareket Mundane sıradan Munificent cömertçe veren Muse derin düşünmek Myriad çok,birçok Nascent büyüyen,gelişen Nautical gemi/deniz ile ilgili Nebulous belirsiz,anlamsız Nefarious alçakça, kötü Nemesis rakip Neologism bir sözcüğün yeni anlamı Neophyte yeni,çaylak Nettle kızdırmak Nexus bağlantı Noisome zararlı,pis kokulu Nostrum geçici çare/çözüm Notorious adı çıkmış Novel yeni Noxious zararlı Nugatory önemsiz,boşuna Nullify geçersizleştirmek Oaf salak,kaba Obdurate inatçı Obeisance nezaket göstergesi Obfuscate karartmak,karıştırmak Objurgate azarlamak Obliterate tamamen yok etmek Obloquy itibarını yitirmek Obscure kolayca anlaşılamayan Obsequious itaatkar 6

7 Obsolete aylak,kullanılmayan Obstinate inatçı Obtrude -e empoze etmek Obtuse aptal/geniş açı Obviate çözmek,gereksizleştirmek Occult gizemli,saklı Odious iğrenç,berbat Odium nefret(angarya işlerden) Oligarchy grupça yönetim Ominous tehdit eden Omniscient herşeyi bilen Opalescent yanar döner Opaque ışık geçirmez/anlaşılmayan Opprobrious küfürbaz Opulence servet Ornate özenle hazırlanmış Orthodox geleneksel,kabul edilen Ossify kemikleşmek,kalınlaşmak Ostensible görünüşte Ostentatious görünüşte,sözde Ostracize hariç tutmak,dışlamak Oust dışarı atmak,zorla çıkarmak Paean marş,zafer şarkısı Painstaking düzgün,dikkatli Palatial büyük ve süslü Palindrome baştan sondan aynı okunan Palliate hafifletmek(hastalık,acı) Pallid sararmış(yüz) Pallor solgunluk Palpable açık,somut Panegyric yüksek övgü Paradigm model,prototip Paradox gerçek olup sahte görünen Parapet duvar,sur Paraphernalia teçhizat,donanım Pariah toplumun kabul etmediği kişi Parity denklik Parley konuşmak,paylaşmak(konu) Parochial dini,dar görüşlü Parry den kaçınmak Parse cümleyi parçalamak Parsimonious çok cimri Partisan destekçi,eğilimli Paucity kıtlık,azlık Pavilion pavyon,eğlence avlusu Peccadillo küçük suç Pecuniary parasal Pedantic gereksiz ayrıntılara inen Pedestrian yaya/ortalama,sıkıcı Pejorative işleri kötüye götüren Pellucid transparan Penchant düşkünlük,hoşa gitme Penitent pişman Pensive düşünceli,dalgın Penurious çok yoksul Perceptive uyanık,çabuk öğrenen Percussion vurma,çarpma Perdition iflas,çökme Peremptory kesin,mutlak Perfidious inançsız,amaçsız Perfunctory rutin,mekanik Peripheral ikinci,önemsiz,çevresel Perjury yalan yere yemin Permeable geçirgen Pernicious geçirgen Perpetual bitmeyen,devamlı,ebedi Perquisite ikramiye,bahşiş Pertinent uygun,yerinde,ilgili Peruse okumak,çalışmak Pervade yayılmak(bütününe) Petty önemsiz,ikinci planda Petulant huysuz,kaba Phenomenon olağanüstü Philanthropy hayırseverlik,insanlık Phlegmatic sakin,soğukkanlı Pied alaca Pinioned bağlı,hareketsiz Pious dini,adanmış Pique kırmak,incitmek Pithy özlü,anlamlı Pittance küçük miktarda Placate sakinleştirmek,pasifize etmek Placid sakin,hareketsiz Plaintive acılı,yaslı Plausible makul,inandırıcı Plenary tüm,bütün Plethora gereğinden fazlalık Plumb anlamını çıkarmak Pommel eyerin yuvarlar kısmı Ponderous ağır,büyük,hantal Portend alameti olmak Potable içilebilir Potent büyük güçte Pragmatic pratik Prate zırvalamak Prattle çocukça konuşma(k) Precarious riskli,belirsiz Precept prensip Precipitate neden olmak,başlamak,yağmak Preclude önüne geçmek,engellemek Precocious erken gelişmiş Predecessor selef,ata,öncel Prefatory önce gelen,önceki Premise dayanak noktası,iddia Preponderate ağır basmak,üstün gelmek Presage habercisi olmak,bildirmek Prescience ileri görüş,kehanet Prescriptive kararlı,el alışkanlığı ile Prevalent yaygın,genel Prevaricate yalan söylemek,kaçamak yanıtlamak Pristine saf,bozulmamış Privy özel,gizli Probity dürüstlük Prodigal müsrif Prodigious görkemli,eşsiz Profound derin,bilgili Profusion bolluk,müsriflik Progeny çocuklar,yavrular Proliferate hızla çoğalmak,artmak Prolific bereketli,verimli Promontory burun(kara parçası) Propagate çabuk üremek Propensity eğilim Propinquity yakınlık(zaman,ilişki) Propitiate gönlünü almak,yatıştırmak Prosaic sıkıcı,yavan Proselytize kendi dinine çevirmeye çalışmak Protocol tutanak Proverbial bilinen,meşhur Provident tutumlu,idareli Provincial bölgesel,taşralı Proviso koşul(sözleşme) 7

8 Provocative kışkırtıcı Quaff kana kana içmek Quagmire bataklık Quaint değişik,nostaljik Qualm kuşku,endişe Quandary dilemma Quiescence hareketsizlik Quiescent dinlenme halinde olan Quintessence timsal,mükemmel örnek Quirk garip(davranış,huy) Quixotic idealist ve hayalci Rabid aşırı bağnaz,kızgın/kuduz Raconteur iyi öykü anlatan kişi Ramification kollara ayrılma/sonuç Rampant çok yaygın,hızla artan Rampart sur,siper Rancid çürük,kokmuş Rancor kin,nefret Rant ağız kalabalığı ile konuşmak Rapacious açgözlü,yağmacı Ratify imzalamak,onaylamak Raucous boğuk,kısık Raze yerle bir etmek Realm krallık,alan,ülke Rebuff tersleme,red Rebuttal delillerle çürütme Recalcitrant boyun eğmeyen,dik kafalı Recidivism kronik suça eğilim Recluse münzevi Recondite derin,anlaşılması güç Rectify düzeltmek Recumbent uzanmış Recusant asi,isyankar Redolent -..kokan,..kokulu Redundant fazla,bol Refurbish binayı güzelleştirmek Refute çürütmek,yalanlamak Regal krallara layık Reiterate yinelemek,tekrarlamak Relegate sürmek,aşağı duruma getirmek Relinquish vazgeçmek,feragat etmek Remonstrate karşı çıkmak,itiraz etmek Renascence yeni bir hayat Rend koparmak,ayırmak Render teslim etmek,sağlamak Renegade hain,dönek Repast yemek Replete ağzına kadar dolu Replica aslına benzeyen,kopya Reprehend suçlamak,paylamak Reproach suçlamak,utandırmak Reprobate ayıplamak,suçlamak Reproof azarlama Repudiate kabul etmemek,inkar etmek Repugnant tutarsız,çirkin Resignation çekilme,boyun eğme,istifa Resilient esnek,sağlığını çabuk kazanan Resonant çınlayan,eko yapan Respite mola,dinlenme Resplendent parlak,görkemli Resurgent yeniden dirilen Reticent sessiz,utangaç Retract geri çekmek Retroaction ters(geri) hareket Reverent saygılı Reverie hayallere dalma,dalgınlık Revile sövmek,hakaret etmek Rhapsodize ilgili bir şekilde konuşma Rhetorical abartılı,süslü konuşma Ribald kaba,açık saçık Rigor sertlik,dikkat,titizlik Rivet emniyete almak,perçinlemek Roseate gül renginde Rout bozgun,hezimet Rudimentary temel, gelişmemiş Ruffian kötü,kaba adam Ruminate derin derin düşünmek Rummage alt üst ederek aramak Rustic basit,köye özgü Saga efsane,destan Sagacious zeki Salient göze çarpan,dikkat çeken Salubrious sağlığa yararlı Salutatory selamlama ile ilgili Salvage kurtarılan mal Sanction teşvik,onay Sanguine umutlu,neşeli/kırmızı Sapid güzel tadı olan Sarcasm alay,küçümseme Sardonic alaylı,şeytanca Satire taşlama,hiciv Saturate ıslatmak,doldurmak Saturnine somurtkan,asık yüzlü Saunter aylak aylak gezmek Savant alim,bilgin Savor tadını çıkarmak Scanty az,yetersiz Schism bölünme Scourge kırbaçlamak Scrupulous vicdanının sesini dinleyen Scrutinize dikkatle incelemek Scurrilous kaba,küfürlü Sectarian dar görüşlü,sınırlı Sedentary oturarak yapılan,yerleşik Sedition kışkırtma(hükümete karşı) Sedulous çalışkan,dikkatli Seethe kaynamak,fokurdamak(öfkeden) Sequester haczetmek/ayırmak Serendipity şans,şansla kazanma Serrated testere dişli Servile köle gibi,aşağılık Shady şüpheli Shoal kalabalık,saman Shoddy adi,ucuz Sinuous kıvrımlı,bükümlü Skeptic şüpheci Skulk sinsi sinsi dolaşmak Slander karalamak,iftira atmak Sloth tembellik,miskinlik Slovenly düzensiz,dağınık Sodden sırılsıklam,ıslak Sojourn geçici kalma,ikamet etme Solace avuntu,teselli Solemnity ciddiyet,resmiyet Solicit istemek,yalvarmak Soliloquy monolog Solubility çözünürlük(kimya) Somber kasvetli,ağır başlı Soporific uyutucu Sordid pis,kirli Sovereign egemen,hakim Specious görünüşte doğru,aldatıcı 8

9 Spelunker mağara araştırmacısı Spendthrift müsrif,savurgan Splenetic düşmanlığı göze çarpan Sporadic ara sıra görünen Spurious sahte,taklit Spurn reddetmek Squalid kirli,pis Stagnant haraketsiz,pasif Staid ciddi,kontrollü Stamina dayanıklılık,direnç Stanch (kan) akışını durdurmak Stanza kıta(şiir) Steadfast sadık Stigma kötü damga Stoic acıya dayanıklı Stoke ateşi beslemek,canlandırmak Stolid duygusuz,heyecansız Striated çizgili,şeritli Stridency gürültülü ses Strident gürültülü,rahatsız edici Stupor sersemleme,uyuşma Stymie engellemek Suave nazik,güleryüzlü Subjugate boyun eğdirmek Subliminal bilinç altı Subsidiary yardımcı,şube Substantive bağımsız/büyük miktarda Subsume dahil olmak(şirket) Subtlety detay,incelik,nüans Succinct az ve öz Succor yardım Succumb yenilmek,boyun eğmek Suffuse kaplamak,doldurmak Sumptuous pahalı,büyük,gösterişli Sunder bölmek,bölücülük yapmak Sundry çeşitli,türlü türlü Superficial yüzeysel,dar fikirli Superfluous gereksiz,lüzumsuz,fazla Superlative en üstünlük derecesi Supplant yerine geçmek Suppliant yalvaran kimse Suppress bastırmak,durdurmak Surfeit aşırı miktarda,aşırı Surmise tahmin (etmek) Surpass geçmek,üstün olmak Surreptitious gizli,gizlice yapılan Susceptible kolay etkilenen Swathe sarmak,çevrelemek Sycophant yağcı,dalkavuk Syllogism tümdengelim Tacit söylenmeden anlaşılan Taciturn sessiz,sakin Tantalize boşuna ümit vermek,heveslendirmek Tarry yavaş gitmek,geç kalmak Taut gerili,gergin Tawdry zevksiz şafşatalı Tedious usandırıcı,sıkıcı,bezdirici Teem dolu olmak,kaynaşmak Temerity gözüpeklik,aptalca cesaret Temper hafifletmek,yumuşatmak Temperament huy,tabiat,mizaç Tenacious inatçı,direngen Tenet inanç,prensip Tensile gergin,basınçlı Tentative öneri gibi,kesin olmayan Tenuous çok zayıf,az,hafif Tepid ılık,ılımlı Termagant cadaloz kadın Terse kısa,özlü Tether kısıt,limit/iple bağlamak Thrall köle Thrifty tutumlu,idareli Throe acı,sancı Thwart engellemek,önlemek Timbre tını Timorous korkak,ürkek Torpid hareketsiz,yavaş Tortuous dolambaçlı,dolaylı Tractable kolay etkilenir,uysal Traduce karalamak,lekelemek Transmute -e dönüş(tür)mek Transpire ortaya çıkmak,vuku bulmak Travail acı,yorgunluk,ağır iş Trek yürüyüş yapmak(doğa) Trenchant keskin,etkileyici Trepidation telaş,kaygı Tribunal mahkeme,yargıç kürsüsü Tribute takdir,saygı Trite basma kalıp,suyu çıkmış Troth inanç Truculent vahşi,saldırgan Truncate kısaltmak Tumid kabarmış,kibirli Tumult kargaşa,patırtı,heyecan Turbid bulanık,düzensiz Turpitude adilik,alçaklık Tutelage vesayet,himaye Tycoon kodaman,büyük işadamı Tyranny zorbalık,zulüm Ubiquitous her yerde olan Ulterior gizli,saklı Umbrage gücenme,alınma Unalloyed saf,yüksek değerde Uncanny esrarengiz,gizemli Uncouth kaba,görgüsüz Undermine baltalamak,el altından yıkmak Unequivocal açık,dolaysız Unfeigned gerçek,hakiki Ungainly hantal,kaba,sakar Unobtrusive fark edilmeyen,geri planda Unprecedented emsalsiz Unpretentious gösterişsiz,basit Unruly azgın,disiplinsiz Untoward yersiz,talihsiz,istenmeyen Unwonted nadir Upshot netice,sonuç Urbane nazik,entellektüel Usurpation el koyma,gaspetme Usury tefecilik Utopia ideal yer ve toplum Waft rüzgarla sürüklenmek Wan solgun Wane azalmak,sonuna yaklaşmak Wanton değişken,kontrolsüz Warrant yetkilendirmek, ruhsat vermek Welter karmaşa Wheedle tatlı dille ikna etmek Whet bilemek Whimsical kaprisli,garip istekleri olan Wily kurnaz, cingöz Winsome güzel, hoş, çekici 9

10 Wither solmak,utandırmak,alay etmek Wizened buruşuk Wooden odun gibi,katı Workaday sıradan,sıkıcı Wreak alt üst etmek,öfke salmak Wrest çekip almak,zorla elde etmek Wretched perişan,berbat Wry eğri,çarpık,uygunsuz Xenophobia yabancı korkusu Yoke boyunduruk Yore eski zaman,geçmiş Zealot fanatik,bağnaz Zenith tepe,doruk nokta Zephyr hafif esinti,meltem 10

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI Ne söylediğinizi önce siz anlayın, Ne istediğinizi bilin, İletişim kurduğunuz kişi yada kişilerin durumunu iyi gözlemleyin, uygun olunmayan bir zamanda iletişim kurmaya

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ 5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ DRAMA Araştırma ve problem çözme becerilerini Arkadaş ilişkilerini geliştirmek,akıcı geliştirmek konuşmalarını kendine güvenmelerini - Öğrenmeyi

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek Ailelerle bağlantılar kurmak İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı

Detaylı

AİLE PİRAMİDİ = EVLİLİK 2

AİLE PİRAMİDİ = EVLİLİK 2 5- İletişim ve Karşılıklı Anlayışa Önem Verin: Yalnızca konuşmak yerine iletişim kurmayı öğrenin. Kaçmak veya vazgeçmek yerine iletişim kurmak için çaba gösterin. Sırlarınızı paylaşın. Karınız anneniz

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Her iki taraftan da hayatı duyun

Her iki taraftan da hayatı duyun Birlikte daha iyi Her iki taraftan da hayatı duyun Hayat taraf tutmak zorunda olmamalıdır Tek kulakta işitme cihazı kullanmak hayata tam olarak katılmay önleyebilir veya birçok zorluklara sebep olabilir.

Detaylı

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİKTE İLETİŞİM ve YAŞAM BECERİLERİ -2 EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİKTE İLETİŞİM ve YAŞAM BECERİLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİÇ Evlilikte İletişim

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting)

Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting) Çocuklarla El Ele Ebeveynlik (Connection Parenting) Programın Amacı Bu program Amerika da Connection Parenting/Çocuklarla El Ele Ebeveynlik kitabının yazarı Pam Leo tarafından anne ve babalar için hazırlanan

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER

MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER Kişilik bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümü bir bireyin davranışını anlamak için kişiliği ile ilgili bilgiye sahip olmak gerekir Kişilik bireyin

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurar D. PİRE Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon Latince de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır İngilizce de

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği)

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Presentation title Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Akın Aksekili Temmuz 2012 Presentation title Geoffrey James En iyi yöneticilerin işyeri, şirket ve takım dinamikleri hakkında temelde farklı

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum ANNE-BABA TUTUMLARI Anne-baba tutumu, anne-babanın, karşılıklı iletişim esnasında, çocuklarına yönelttikleri tutum ve davranışlarının bütünüdür. Çocukların bütün olarak sağlıklı bir gelişim göstermesi

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞ BOYUTU Dr. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD oguz.kilinc@deu.edu.tr Sunum planı Nikotin bağımlılığının psikolojik ve

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ)

NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ) NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ) ÖĞRENMEK NEDİR? Yaşan& sonucu kazanılan ve kalıcı izleri olan davranış değişikliğidir. Öğrenme olması için davranış değişikliğinin kalıcı olması gerekir.

Detaylı

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz?

Acilen markete gitmeniz gerek. Gardırobunuzdan çarçabuk ne seçersiniz? Bayanlara Özel Test Giysi Seçiminiz Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? 1-1Formun Üstü Bir iş toplantısındasınız ve tek bayan sizsiniz. a) Zekice yorumlarınızla öne çıkar, varlığınızı hissettirirsiniz. b)

Detaylı

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta İnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta İnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 2 Düşünen ve Hisseden Varlık İnsan Birinci Kısım: İrrasyonel İnsan Geçen Hafta GEÇEN HAFTA Mantıksal Hatalar ve Safsatalar BU HAFTA Yanlılık

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013 Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? 1 İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. Bu itici güce

Detaylı

VERİMLİ ÇALIŞMA VE MOTİVASYON

VERİMLİ ÇALIŞMA VE MOTİVASYON VERİMLİ ÇALIŞMA VE MOTİVASYON Verimli çalışan? Verimli çalışan bireyin, motivasyonu yüksektir. Motivasyonun Kelime Anlamı Bu kavram İngilizce ve Fransızca motive kelimesinden türetilmiştir. Temelde kişinin

Detaylı

Bir tavşan güçlü bir düşmanı kendisine saldırdığında ne yapar? Çoğumuzun aklına gelen ilk

Bir tavşan güçlü bir düşmanı kendisine saldırdığında ne yapar? Çoğumuzun aklına gelen ilk Bir tavşan güçlü bir düşmanı kendisine saldırdığında ne yapar? Çoğumuzun aklına gelen ilk seçenek: kaçmak. Eğer çaresiz bir durumda, ölümle burun burunaysa ve kaçacak hiçbir delik yoksa bu kez ikinci seçeneye

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KONUSU: KONUŞMA VE DİNLEME ADABI ÇANAKKALE VE VATAN SEVGİSİ UYGULAMA KOORDİNATÖR OKULU: K A R TA L E S E N T E P E A N A O K U L U Merhaba ; Her şeyden önce, Ulu Önder Atatürk

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anket Anket yoluyla bilgi toplama (Collecting Primary Data Through Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir

Detaylı

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793 S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ Rapor: Jane Doe ID: HB290793 Tarih Ağustos 13, 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S M E N

Detaylı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Bayan Marta Santos Pais Ankara, Kasım 2012 Ekselansları, Değerli

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI Yalan, insanları aldatmak amacı ile uydurulmuş kasıtlı davranış veya sözdür. Çocuğun yalana başvurması tıpkı yetişkin insanın yalana başvurması kadar kendini,

Detaylı

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Ezgi İçöz, MA 24 Haziran 14 Salı Tammam Azam Inside Outside Project: Gazeteci ve fotoğrafçılar ile çalışmak Motivasyon farklılıkları ve etik Çalışma süresi

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Öğr.Gör.Afitap BULUT 2012 3. VE 4. HAFTALAR SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ B. SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ İletişim becerisi etkili kullanmak 1.1 Türkçe

Detaylı

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ Çocuğun davranışlarının kabul edilebilir bir düzeyde olması, yapıcı ve uyumlu bir birey olarak yetişmesi anne, baba, çocuk iletişimine bağlıdır. Eğer sağlıklı bir iletişim kurulabiliyorsa,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

İçindekiler. xiii. vii

İçindekiler. xiii. vii Ön söz 1 Danışmaya davet 1 Giriş 1 Anlatı yaklaşımı 3 Bundan konuşmak için bir zemin ayırmak 5 Danışmanlık becerilerini öğrenmek 8 Sonuçlar 10 Okuma önerileri 10 2 Örtük danışmanlık modeli 11 Giriş 11

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI Bu politika, çalışanların ve yetkililer, yöneticiler, danışmanlar ve vekiller dâhil olmak üzere, Magna adına

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

ANAOKULU NDE ÇEVRE EĞİE ÇİĞDEM

ANAOKULU NDE ÇEVRE EĞİE ÇİĞDEM HALİDE EDİP P ADIVAR ANAOKULU OKUL ÖNCESİNDE NDE ÇEVRE EĞİE ĞİTİMİ DİLAY AKTAŞ GÖNEN ÇİĞDEM ÇİFTÇİ ÇEVRE EĞİTİMİ NEDİR? Hepimizin de bildiği gibi günlük yaşamımızda amacımıza ulaşmada birçok sorunlarla

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI 1. Giriş Ekol Lojistik (Ekol); bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyet gösterdiği

Detaylı

Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur?

Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur? Vergi Uyuşmazlığı Nedir Nasıl Oluşur? Vergi mevzuatında yer alan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmediğine yönelik idarenin iddiası: Ödeme emri İhbarname Vergi suçu raporu Vergi Uyuşmazlığı

Detaylı

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır.

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. GİRİŞ Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. Novo Nordisk Way in kökleri şirketimizin kurulduğu 1920 lere dayanmaktadır. O zamanlarda

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

Bilgi Erişim Sorunu. Yaşar Tonta. Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/ BBY163 Bilgi Yönetimi Kavramları

Bilgi Erişim Sorunu. Yaşar Tonta. Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/ BBY163 Bilgi Yönetimi Kavramları Bilgi Erişim Sorunu Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/ BBY163 Bilgi Yönetimi Kavramları 1 Plan Bilgi artışı Bilgi erişim sorunu Tanım Bilgi erişim

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 Beklentileriniz.. Birey olarak, ne gibi ihtiyaçlar için koçluk alınabilir Bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız Kişisel gelişiminizde bir davranış / yetkinliğinizi

Detaylı

1. Emir vermek yönlendirmek 2. Uyarmak gözdağı vermek 3. Ahlak dersi vermek 4. Öğüt vermek 5. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme

1. Emir vermek yönlendirmek 2. Uyarmak gözdağı vermek 3. Ahlak dersi vermek 4. Öğüt vermek 5. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme 1. Emir vermek yönlendirmek 2. Uyarmak gözdağı vermek 3. Ahlak dersi vermek 4. Öğüt vermek 5. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önerme 6. Yargılamak, eleştirmek,suçlamak 7. Övmek, aynı düşüncede

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 93 94 7.Bölüm Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Ücretlendirme 7. MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5.

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5. Rollerim 1 Gerekenler 2 Temel Anlaşma 4 Beyin Fırtınası 5 Ana Fikir 10 Anahtar Sorular 11 Uygulama Planı 12 Zaman Çizelgesi 13 Akademik Dürüstlük 15 Kaynaklar 17 Günlük Öğrenen profilleri öz değerlendirme

Detaylı

II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI)

II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI) II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI) Fiziksel Gelişim Bu dönemdeki çocukta, ilköğretimin II. Kademesine geç uyum sağlama görülebilir. Hem bedensel hem de psikolojik açıdan birçok

Detaylı