Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı"

Transkript

1 Abaft arkasına doğru Abase küçük düşürmek Abdicate feragat etmek,terketmek Aberrant sapkın Abeyance uygulanmazlık Abhor nefret etmek Abject umutsuz,sefil Abjure - vazgeçmek Abnegation - inkar Abominate - iğrenmek Abridge - özetlemek Abrogate yürürlükten kaldırmak Abrupt ani,kaba Abscond - sıvışmak Absolve - aklamak Abstemious azla yetinen Abstinence kaçınma Abstruse anlaması güç Abysmal - berbat Accede kabul etmek, iş başına gelmek Acclaim onaylama,alkışlama Accolade övgü,alkış Accomplice suç ortağı Acerbic - uzman Acquiesce - kabullenmek Acrid keskin,sert,acı Acrimony - terslik Adage - atasözü Adamant dik başlı Addled - sersem Adept - uste Adjure - buyurmak Adroit usta,eli çabuk Adulation - dalkavukluk Adulterate değerini düşürmek Adversary - rakip Affable içten, cana yakın Affiliate birleştirmek, üye olmak Affinity akrabalık,eğilim,ilgi Aggrandize - güçlendirmek Aghast dona kalmış Agrarian - tarımsal Alacrity - şevk Allegory - kinaye Alleviate yatıştırma,azalma Allude - dokundurmak Allure - albeni Allusion - kinaye Aloof soğuk,ilgisiz Altercation kavga,anlaşmazlık Altruism başkalarını düşünme Amalgam - karışım Amass bir araya getirmek Ambiguous muğlak Ambivalent - kararsız Ameliorate düzeltmek, iyileştirmek Amendment- ıslak, düzeltme Amiable- yumuşak başlı, samimi Amiss kötü, yanlış, kusurlu Amity - dostluk Anachronism çağ aşımı Analogy - benzerlik Anaphylaxis - alerji Anchorage - liman Anecdote kısa öykü Animosity kin,düşmanlık Anoint - kutsamak Antagonism - düşmanlık Apathy duygusuzluk, duyarsızlık Apocalyptic yenilikçi,özgün Apocryphal - sahte Appease dindirmek, doyurmak Apposite - uygun Apprehensive korkulu,kaygılı Approbatory - tasvip Arable - işlenebilir Arbiter - hakem Arbitrary keyfi,rastgele Arcane gizem,sır Archetype - prototip Ardent gayretli,şevkli Arduous güç,çetin Arid kuru,kurak Arrogant küstah,kibirli Arrogate (haksız yere) benimsemek Articulate açık, seçik Artifice hile,oyun Aseptic temiz Askance yan bakmak Asperity - sertlik Aspersion - iftira Aspirant uman,bekleyen Assay tahlil Assiduous dikkatli,devamlı Assuage azaltmak,yatıştırmak Astringent sıkıştırıcı Astute akıllı,kurnaz Atrophy dumur,körelme Attenuate hafifletmek,değerini düşürmek Audacious yürekli,kaba Augment - büyütmek,güçlendirmek August yüce,çok saygın Auspicious uğurlu,hayırlı Austere çetin,sade,yalın Avarice para hırsı Aver ileri sürmek Awry eğri, yamuk Azure gök mavisi Baleful - uğursuz Baneful zararlı Baroque şatafatlı Bastion kale burcu Batten elde etmek Bauble süslü kullanışsız Beget yol açmak Beholden borçlu,minnettar Behoove gerekli olmak,yakışmak Bellicose kavgacı Bemuse zihnini meşgul etmek Benefactor - hayırsever Benevolent - cömert Benign iyi huylu Berate - azarlamak Bereft (of) den yoksun kalmış Beseech - yalvarmak Besmirch - bulaştırmak Bestial - hayvani Betroth evlilik sözü vermek Blasphemous - dinsiz Blatant apaçık,kaba Blighted afet,mahveden 1

2 Blithe neşeli Bode işaret etmek Bombastic gösterişli,kibirli Boor kaba,görgüsüz Brevity - kısalık Brindled koyuyla karışık Broach konuyu açmak Brusque sert,kaba Bucolic doğaya ait Bumptious - saygısız Bungler beceriksiz Burgeon büyümek,yetişmek Burlesque alaya alma Burly iri yarı Burnish cilalamak Cabal (gizemli) insanlar Cacophonous (sarsıcı) ses Cajole tatlı sözlerle kandırmak Calamity felaket Caliber kalite Callow toy Calumny iftira Canard dedikodu Candid samimi Cant jargon Captious kusur bulan Carte Blanche sınırsız yetki Cascade şelale,çağlayan Castigate kınamak Cataclysm doğal güç Catalyst değiştiren güç Catharsis dışa vurum Caustic acı söz Cavil önemsiz tartışmak Censure tasvip etmemek Ceremonious çok resmi Cessation durma, kesilme Chafe sinirlendirmek(ısıt) Chaffing - sakalaşma Chagrin hayal kırıklığı Chary dikkatli,esirgeyen Chaste namuslu Chastise terbiye etmek Cherish (aşk) beslemek Chicanery şike Chimera hayali Choleric kolera Chortle neşeli ses çıkarmak Churlishness kaba,terbiyesiz Circumlocution dolaylı konuşmak Circumlocutory (konuyu)uzatmak Circumspect herşeyi düşünen Citadel yüksek kule Clandestine gizli, el altından Clemency - merhamet Cloture (parlm)oylamaya geçmek Cloying hoşa giden,tavlayan Coagulate pıhtılaşmak Coalesce beraber büyümek Coda (mus)bitme yeri Coddle ihtimam göstermek Codify yasamak Coffer para sandığı Cogent inandırıcı Cogitate - düşünmek Cognate aynı kökenli Cognitive bilişsel Cognizant -in farkında olmak Coherent uygun,tutarlı Cohesion yapışma,uyuşma Cohort yandaş,suç ortağı Collaborate beraber Colloquial muhabbet(dili) Collusion gizli anlaşma,tezgah Comeliness güzellik,çekicilik Commiserate acısını paylaşmak Commodious ferah,geniş Communal toplumsal,ortak Compatible bağdaşabilir Complacent halinden memnun,rahat Complaisance yumuşak başlılık Compliant şikayet eden Comport - -e uymak Comprehensive geniş,ayrıntılı Compromise - uzlaşma Concede kabul etmek,bahşetmek Conceit kibir, abartı Conciliation gönül alma Concise kısa,özlü Conclave özel görüşme Condescend tenezzül etmek,lütfetmek Condone bağışlamak Confluence bir arada(akma) Confound şaşırtmak,kafa karıştırmak Conglomeration - birleşme Conjoin bir araya getirmek Conjure sebep olmak, el çabukluğu ile getirmek Connivance göz yumma Connoisseur eksper Connotative kinayeli Consecrate kutsamak,adamak Consequential - important Consort eş,yandaş Conspicuous göze çarpan,dikkat çeken Consternation şok,korku,şaşkınlık Constrain zorlamak Consummation bitiş Contempt küçümseme,aşağılama Contentious - tartışmacı Contest temyize çalışmak Contiguous birbirine yakın Contravene karşı gelmek Contrite pişman,suçluluk duyan Contumacious isyankar Contusion yara,bere Conundrum bilmece Conventional gelenekcel,rutin Converge bir noktada birleşmek Conviviality şölen,eğlence Convoke toplantıya çağırmak,birleştirmek Copious çok,verimli Corpulence aşırı şişmanlık Corroborate kanıtlarla desteklemek Coterie zümre,grup Covenant anlaşma Covetous hırslı,açgözlü Cower sinmek,büzülmek Coy utangaç,mütevazi Crass aptalca,materyalistik Craven - ödlek Culpable suçlanmayı hakeden 2

3 Curb engel,kontrol Curmudgeon deli,hasta Cursory acele,telaşlı Cynic iyiliğe inanmayan,çıkarcı Dais kürsü Dally zaman kaybetmek Dank - nemli Dauntless korkusuz Dearth yokluk Debacle felaket Debase kalitesini düşürmek Debauchery sefahat,alemcilik Debilitate güçsüzleştirmek Debonair nazik Decadence itibarı yitirmek,gözden düşmek Deciduous gelip geçici Decisiveness kararlılık Decorous yakışık alır,uygun Decry kötülemek Defamation karalama,lekeleme Deference itaat Defunct ölü,feshedilmiş Deign eğilmek,tenezzül etmek Deleterious zararlı Deliberate üzerinde düşünmek Delineate betimlemek Deliquesce erimek,çözülmek Delusion aldanma Demise ölüm,vefat Demur karşı çıkmak Denigrate karalamak,küçük düşürmek Denounce zararını anlatmak Depict betimlemek Deplete azalmak,tükenmek Deposition görevden alma Depravity ahlak bozukluğu Deprecate protesto etmek Depredation yağmalanma Deride dalga geçmek,aşağılamak Derision aşağılama Derogatory onur kırıcı Descant uzun uzadıya konuşma Desecrate kirletmek Desist bırakmak,vazgeçmek Desolate yalnız,terkedilmiş Despoil yağmalamak Despotism mutlak hakimiyet Destitute fakir,yoksul Desultory sistemsiz,amaçsız Detached ayrı,ilgisiz Deter önlemek,gizlemek Determinate belirleyici Devoid boş Dexterous yetenekli Diatribe kötü konuşma Dichotomy ikiye ayrılık(fikir vs) Dictum otoriter hüküm Didactic öğretsel Diffidence çekingenlik Diffuse yayılan,odaklanmayan Digress sapmak(konu,plan vs) Dilettante hevesli(güzel sanatlar) Diligence zor,aşırı iş Diminutive ortalamadan küçük Din yüksek ve devamlı ses Dint sağlamlık Dirge ağıt Disapprobation tasvip etmeme Disarray - dağınık Disavow inkar etmek Discerning ayırt edebilen Discomfit - karıştırmak Discord uyumsuzluk Discourse karşıt,konuşma Discreet sağduyulu Discrete ayrı Discriminate ayırmak Disdain nefret etme,hor görme Disentangle çözmek,açmak Disheartened hevesi kırılmış Disingenuous samimiyetsiz,adi Disparage hor görmek,küçümsemek Disparate eşit olmayan,farklı Disparity eşitsizlik,fark Dispassionate yansız,eğilimsiz Disperse ayırmak Disputatious tartışmacı,ayrılıkçı Dissemble gerçeği gizlemek Disseminate saçmak Dissent farklı düşünmek Dissonance ahenksizlik Distention büyüme Dither telaşa kapılmak Diverge ayrı Diverse farklı Divestiture yoksun bırakılmak Docile yumuşak başlı,uysal Doggerel mani Dogma inanışlar bütünü Dogmatic inatçı Dormant uykuda,uyuşuk Doting düşkün Doughty cesur Dowdy kılıksız,rüküş Dubious şüpheli,kesin olmayan Duplicity hile,aldatma Duress zorlama Earthy kaba Ebullience coşma,sevinme Eccentric tuhaf, ayrıksı Ecclesiastic kiliseye ilişkin Eclectic değişik kaynaklardan oluşan Edifice büyük bina Edify kurmak,hazırlamak Educe çıkarmak(anlam) Efface silmek,gözden kaybetmek Effeminate kadınsı Effervescence coşku,yaşama sevinci Effigy insan resmi/heykeli Effluvium buhar,nem Effrontery küstahlık Effusive taşkın Egress çıkış Elaboration detaylandırma Elegy ağıt Ellipsis atlama,çıkarma(kelime) Eloquence etkili söz söyleme Elucidate açıklamak Elusive yakalaması zor 3

4 Emanate salmak,yaymak Embarkation kanalize olma(yatırım yapma) Embellish detaylarla geliştirmek Eminence şöhret,saygınlık Emollient yumuşatıcı Emulate eşit olmak/geçmek Enamored aşkla dolu Encomium iltifat,övgü Encroach (hakkında) tecavüz etmek Encumber engel olmak,güçlük çıkarmak Endemic belli bir yere özgü Endorse desteklemek,tavsiye etmek Enervate halsiz düşürmek Enfeeble zayıf yapmak Enfranchised vatandaşlığa kabul edilmiş Engender meydana getirmek,oluşturmak Ennui can sıkıntısı,duygusuzluk Eon çok uzun zaman Ephemeral kısa süren Epicure zevk sahibi, gurme Epigram nükteli şiir Epilogue oyunun finali Epiphany doğa üstü görüntü Epitaph kitabe,yazıt Epitome somut örnek Equanimity serin kanlılık Equivocal kuşkulu,şüpheli Equivocations kasten yanlış(bildirge) Eradication kökünden söküp atmak Errant macera arayan/yanlış Erratic öngörülemez,rassal Erudite bilgin,alim Eschew kaçınmak Esoteric belirli kesime hitap eden Estimable saygıyı hakeden Ethereal dünyevi olmayan,uçuk Eulogy methiye(ölüler için) Euphemism örtmece(kötü ->iyi) Euphony güzel seslerin birleşimi Evanescent çabuk kaybolan Evasion kaytarma Exculpate suçsuzlaştırma Exemplary örnek,ibretlik Exhaustive enine boyuna,eksiksiz Exhume meydana çıkarmak Exigent acil cevap bekleyen Exonerate beraat ettirmek Exorbitant aşırı,fahiş Expedient umar,uygun Expedite acele ettirmek Explicit spesifik,belirgin Exposition izah Expunge temizlemek Extant var olmak(kitap vs.) Extemporize doğaçlamayla devam etmek Extol aşırı derecede övmek Extraneous ilgisiz gereksiz Extricable çözülebillir,ayrılabilir Exultation sevinç,eğlence Facetious şakacı(uygunsuz) Facilitate basitleştirmek Facsimile kopya Faction bir grup içindeki ayrı grup Fallacious yanlış yönlendiren Fallible hataya düşebilir Fastidious müşkülpesent,titiz Fathom idrak etmek/kulaç Fatuous sulu,saçma Fealty sadakat Feasible pratik,uygulanabilir Fecund üretken Feign taklit etmek Feint savaş hilesi Ferment altüst etmek,karıştırmak Ferret bir yeri aramak Fervent tutkulu Fervid ateşli,tutkulu Fervor tutku Fester irinlenmek,azmak Fetid çürük kokusu Fetter zincir(ayak bağlayan) Fickle değişken,hercai Fidelity inanç,dürüstlük Figment hayal ürünü Finesse kurnazlık,ustalık Fissure çatlak,yarık Flaccid sarkık,gevşek Flag güçsüzleşmek,mesaj vermek Flagrant dikkat çekici yanlış Flamboyant süslü püslü Fledgling çaylak(spor) Flinch geri çekilmek,pes etmek Flippant konuşkan/saygısız Flout alay etmek,dalga geçmek Flux akış,geliş Foist yutturmak,kazıklamak Foray yağmalamak Forbearance sabır,hoşgörü Forensic adli Formidable zorlu,çetin,ürkütücü Fortitude dayanıklılık,metanet Fortuitous tesadüfen olan Foster beslemek,teşvik etmek Fractious isyankar Fraught yüklü,dolu Frenetic çılgın,azgın Fret aşındırmak,çürütmek Frivolity sululuk,saçmalık Froward verimsizleştiren,mantıksız Frugality tutumluluk,ucuzluk Fulminate suçlamak Fulsome aşırı,iğrenç Furtive sinsi,şüpheli Fustian kibirli Futile yararsız,desteksiz Gainsay karşı çıkmak,inkar etmek Galvanize canlandırmak,harekete geçmek Gamut her çeşit,her tür Garbled karışmış Garish cırtlak,süslü Garner toplamak Garrulous çenesi düşük Gauche utangaç,mahçup Gauntlet iş eldiveni Generic genel,evrensel Genial cana yakın,yumuşak Germane uygun,yerinde,ilgili Gerrymander manipüle etmek Gibber anlamsız konuşmak Glib rahat konuşan 4

5 Gloat şeytani düşünmek Glutton - obur Gnarled karışmış,birbirine geçmiş Goad güdü,motiv Gourmand gurme Grandiose muhteşem,harika Gravity önem Gregarious sosyal,grupça yaşayan Guffaw gürültülü kahkaha Guile kurnazlık Guise görünüş Gullible kanan,saf Hackneyed basmakalıp,eskimiş Haggard bitkin,yorgun Halcyon mutlu Hamper yolunu kesmek Haphazard dağınık,rassal Hapless şanssız Harangue nutuk Harbor korunak,liman Haughty kibirli Hedonistic zevk için yaşayan Heed itaat etmek Hefty ağır,güçlü Heresy topluma aykırı görüş Heretic topluma aykırı Hiatus mola,ara Hoary kırlaşmış Homage onur,saygı Homeostasis denge durumu Homily vaaz,hitabe Hone bilemek Hubris kibir Humility tevazu Hybrid karışım Hyperbole abartma Hypocritical iki yönlü,aldatabilir Hypothetical farz edilen, belirsiz Iconoclast ikon kıran(karşı çıkan) Idiosyncrasy kişisel özellik Idyll idil(pastoral yazı) Igneous volkanik Ignoble sıradan Ignominious alçakça,yüz kızartıcı Illuminate anlaşılabilir kılma Imbue doldurmak,nüfuz etmek Immaculate temiz,saf Imminent yakın(da olacak) Immutable değişmez Impale delip geçmek Impartial yansız,dürüst Impasse çıkmaz yol,çözümsüzlük Impassive duygularını göstermeyen Impecunious yoksul Impenitent pişmanlık duymadan Imperious kibirli,acil Imperturbable sakin Impervious içine girilmez,değişmez Impetuous düşünmeden,aceleyle Impiety dine karşı saygısız Implacable tatmin olmaz Implication karıştırma,kinaye Implicit belirli,kesin Impolitic düşüncesiz,bilgisiz Imprecate büyü yapmak Improvident tutumsuz,müsrif Impudent utanmaz Impugn sözcüklerle saldırmak,tartışmak Imputation atfetmek,suçlamak Inadvertent kasıtsız Inanimate ruhsuz,cansız Inarticulate iyi konuşamayan Inaudible duyulamayan Incessant sabit,bitmeyen Inchoate bitmemiş,temel Incisive direkt Inclined yatkın,meğilli Incognito tanımlanmamış Incoherent mantıksız,uygunsuz Incommodious uygunsuz Incompetence yetersizlik Inconclusive sonuçlanmamış Incorporeal şekilsiz,cisimsiz Incorrigible adam olmaz,düzelmez Incredulous kuşkulu Inculcate kafasına sokmak Incursion akın,baskın Indecipherable okunmaz,çözülmez Indelible silinmez,çıkmaz Indemnify sigortalamak Indict suçlamak Indigence yoksulluk Indignant kızgın(haksızlığa gelemeyen) Indolent tembel,pasif Indomitable kolay pes etmeyen Indubitably su götürmeyen,kesin olarak Indulgent göz yuman,hoşgören Ineluctable kaçınılmaz Inept yetersiz,beceriksiz Inert cansız,hareketsiz Infamy kötü ün Infer sonucunu çıkarmak,anlamak Ingenious zeki,verimli Ingenue genç,toy,tecrübesiz Ingenuous samimi,candan,açık yürekli Ingratiate yağ çekmek Ingratitude nankörlük Inimical düşmanca Iniquitous adaletsiz,kötü Initiate başlamak,kabul edilmek Innate doğuştan gelen,doğal Innocuous masum,zararsız Innuendo ima,kinaye Inquisitive öğrenmeye meraklı Insinuate alıştırarak söylemek Insipid sıkıcı Instigate başlamak Insubordinate itaatsiz Insular dar görüşlü,ayrılmış,adaya özgü Intercede araya girmek Intermittent periyodik,ara sıra Intractable inatçı Intransigent uzlaşmaz,sabit fikirli Intrepid korkusuz Inundate garketmek,boğmak Inured acıya alışkın Inveterate yerleşmiş,tiryaki Iota çok küçük bir parça Irascible sinirli,huysuz Irreparable tamir edilemez 5

6 Irreproachable hatasız Itinerary yolculuk planı Jaded çok yorgun,bitkin Jeopardy tehlike Jester soytarı,aktör Jettison atıp kurtulmak,fırlatmak Jocund neşeli,mutlu Jollity neşe,eğlence Jovial eğlenceli,neşeli Judicious sağ görülü,iyi düşünebilen Juncture kritik nokta,toplantı Juxtapose sıralamak, yanyana koymak Ken anlamak Kindle tutuşturmak,ateşlemek Kinship akrabalık,benzerlik Kith tanıdık,eş dost Knavery hile,sahte Knead yoğurmak,karıştırmak Knotty düğümlü,karışık Lacerate yaralamak Laconic veciz,az ve öz Laggard geriye düşen,geciken Lambaste azarlamak,paylamak Lambent yüzen Lament ağıt(yakmak) Languid ruhsuz,ilgisiz Larceny hırsızlık Lascivious şehvetli,ahlaksız Lassitude halsizlik,bitkinlik Laud övgü Lax dikkatsiz,sorumsuz Lawn çimenlik Lecherous azgın,ahlaksız Lethargic tembel Levee kenar(nehir,deniz vb) Levity ciddiyetsizlik Lewd şehvet düşkünü,müstehcen Libertine arzularını dışa vuran,bencil Licentious ahlaksız,sınırsız Ligneous odunsu Limber esnek Lithe esnek Livid öfkeden kudurmuş,mosmor Loiter amaçsız vakit geçirmek Loquacious konuşkan,çalçene Lucent parlayan Lucid parlayan, berrak zihinli Lucrative karlı,kazançlı Lugubrious acılı,yaslı Luminous ışık saçan,parlayan Lunge aniden harekete geçmek Lurid renkli,parlak,korkunç Lustrous parlayan Luxuriant bereketli,bol Macerate suya basarak yumuşatmak Maculate lekeli,kirli Magnanimity yüce gönüllü,bağışlayıcı Malediction lanet,beddua Malefactor kötü kişi Malevolent şeytani,kötü Malicious kötü niyetli Malign kötülemek,dil uzatmak Malinger hasta taklidi yapmak,kaytarmak Malleable dövülgen,yumuşak Manifest bildirmek,ortaya koymak Mar çürümek,zarar görmek Marauder istilacı,barbar Maudlin aşırı duygusal Maverick normlara ters gelen kişi Meander akmak,esmek Mellifluous hoş sesli Menagerie vahşi hayvan sirki Mendacious güvenilmez,yalan söyleyen Mentor akıl hocası Mercenary paralı,para karşılığı Mercurial çabuk,değişen Meretricious aldatıcı güzellik Mesmerize hipnotize etmek Metamorphosis başkalaşma Meticulous dikkatli,tam Mettle cesaret,özveri Mien çehre,görünüş Mimicry taklit Minatory tehdit edici Minute çok küçük Mire çamura saplanmak Misanthrope insanlardan kaçan kişi Miscreant kötü,şeytanca Miser cimri,para canlısı Mite çok küçük Mitigate hafifletmek,azaltmak Mollify yumuşatmak,sakinleştirmek Molten erimiş Moot tartışmaya açık Mordant alaycı,imalı Morose umutsuz,huysuz Motility ani hareket Mundane sıradan Munificent cömertçe veren Muse derin düşünmek Myriad çok,birçok Nascent büyüyen,gelişen Nautical gemi/deniz ile ilgili Nebulous belirsiz,anlamsız Nefarious alçakça, kötü Nemesis rakip Neologism bir sözcüğün yeni anlamı Neophyte yeni,çaylak Nettle kızdırmak Nexus bağlantı Noisome zararlı,pis kokulu Nostrum geçici çare/çözüm Notorious adı çıkmış Novel yeni Noxious zararlı Nugatory önemsiz,boşuna Nullify geçersizleştirmek Oaf salak,kaba Obdurate inatçı Obeisance nezaket göstergesi Obfuscate karartmak,karıştırmak Objurgate azarlamak Obliterate tamamen yok etmek Obloquy itibarını yitirmek Obscure kolayca anlaşılamayan Obsequious itaatkar 6

7 Obsolete aylak,kullanılmayan Obstinate inatçı Obtrude -e empoze etmek Obtuse aptal/geniş açı Obviate çözmek,gereksizleştirmek Occult gizemli,saklı Odious iğrenç,berbat Odium nefret(angarya işlerden) Oligarchy grupça yönetim Ominous tehdit eden Omniscient herşeyi bilen Opalescent yanar döner Opaque ışık geçirmez/anlaşılmayan Opprobrious küfürbaz Opulence servet Ornate özenle hazırlanmış Orthodox geleneksel,kabul edilen Ossify kemikleşmek,kalınlaşmak Ostensible görünüşte Ostentatious görünüşte,sözde Ostracize hariç tutmak,dışlamak Oust dışarı atmak,zorla çıkarmak Paean marş,zafer şarkısı Painstaking düzgün,dikkatli Palatial büyük ve süslü Palindrome baştan sondan aynı okunan Palliate hafifletmek(hastalık,acı) Pallid sararmış(yüz) Pallor solgunluk Palpable açık,somut Panegyric yüksek övgü Paradigm model,prototip Paradox gerçek olup sahte görünen Parapet duvar,sur Paraphernalia teçhizat,donanım Pariah toplumun kabul etmediği kişi Parity denklik Parley konuşmak,paylaşmak(konu) Parochial dini,dar görüşlü Parry den kaçınmak Parse cümleyi parçalamak Parsimonious çok cimri Partisan destekçi,eğilimli Paucity kıtlık,azlık Pavilion pavyon,eğlence avlusu Peccadillo küçük suç Pecuniary parasal Pedantic gereksiz ayrıntılara inen Pedestrian yaya/ortalama,sıkıcı Pejorative işleri kötüye götüren Pellucid transparan Penchant düşkünlük,hoşa gitme Penitent pişman Pensive düşünceli,dalgın Penurious çok yoksul Perceptive uyanık,çabuk öğrenen Percussion vurma,çarpma Perdition iflas,çökme Peremptory kesin,mutlak Perfidious inançsız,amaçsız Perfunctory rutin,mekanik Peripheral ikinci,önemsiz,çevresel Perjury yalan yere yemin Permeable geçirgen Pernicious geçirgen Perpetual bitmeyen,devamlı,ebedi Perquisite ikramiye,bahşiş Pertinent uygun,yerinde,ilgili Peruse okumak,çalışmak Pervade yayılmak(bütününe) Petty önemsiz,ikinci planda Petulant huysuz,kaba Phenomenon olağanüstü Philanthropy hayırseverlik,insanlık Phlegmatic sakin,soğukkanlı Pied alaca Pinioned bağlı,hareketsiz Pious dini,adanmış Pique kırmak,incitmek Pithy özlü,anlamlı Pittance küçük miktarda Placate sakinleştirmek,pasifize etmek Placid sakin,hareketsiz Plaintive acılı,yaslı Plausible makul,inandırıcı Plenary tüm,bütün Plethora gereğinden fazlalık Plumb anlamını çıkarmak Pommel eyerin yuvarlar kısmı Ponderous ağır,büyük,hantal Portend alameti olmak Potable içilebilir Potent büyük güçte Pragmatic pratik Prate zırvalamak Prattle çocukça konuşma(k) Precarious riskli,belirsiz Precept prensip Precipitate neden olmak,başlamak,yağmak Preclude önüne geçmek,engellemek Precocious erken gelişmiş Predecessor selef,ata,öncel Prefatory önce gelen,önceki Premise dayanak noktası,iddia Preponderate ağır basmak,üstün gelmek Presage habercisi olmak,bildirmek Prescience ileri görüş,kehanet Prescriptive kararlı,el alışkanlığı ile Prevalent yaygın,genel Prevaricate yalan söylemek,kaçamak yanıtlamak Pristine saf,bozulmamış Privy özel,gizli Probity dürüstlük Prodigal müsrif Prodigious görkemli,eşsiz Profound derin,bilgili Profusion bolluk,müsriflik Progeny çocuklar,yavrular Proliferate hızla çoğalmak,artmak Prolific bereketli,verimli Promontory burun(kara parçası) Propagate çabuk üremek Propensity eğilim Propinquity yakınlık(zaman,ilişki) Propitiate gönlünü almak,yatıştırmak Prosaic sıkıcı,yavan Proselytize kendi dinine çevirmeye çalışmak Protocol tutanak Proverbial bilinen,meşhur Provident tutumlu,idareli Provincial bölgesel,taşralı Proviso koşul(sözleşme) 7

8 Provocative kışkırtıcı Quaff kana kana içmek Quagmire bataklık Quaint değişik,nostaljik Qualm kuşku,endişe Quandary dilemma Quiescence hareketsizlik Quiescent dinlenme halinde olan Quintessence timsal,mükemmel örnek Quirk garip(davranış,huy) Quixotic idealist ve hayalci Rabid aşırı bağnaz,kızgın/kuduz Raconteur iyi öykü anlatan kişi Ramification kollara ayrılma/sonuç Rampant çok yaygın,hızla artan Rampart sur,siper Rancid çürük,kokmuş Rancor kin,nefret Rant ağız kalabalığı ile konuşmak Rapacious açgözlü,yağmacı Ratify imzalamak,onaylamak Raucous boğuk,kısık Raze yerle bir etmek Realm krallık,alan,ülke Rebuff tersleme,red Rebuttal delillerle çürütme Recalcitrant boyun eğmeyen,dik kafalı Recidivism kronik suça eğilim Recluse münzevi Recondite derin,anlaşılması güç Rectify düzeltmek Recumbent uzanmış Recusant asi,isyankar Redolent -..kokan,..kokulu Redundant fazla,bol Refurbish binayı güzelleştirmek Refute çürütmek,yalanlamak Regal krallara layık Reiterate yinelemek,tekrarlamak Relegate sürmek,aşağı duruma getirmek Relinquish vazgeçmek,feragat etmek Remonstrate karşı çıkmak,itiraz etmek Renascence yeni bir hayat Rend koparmak,ayırmak Render teslim etmek,sağlamak Renegade hain,dönek Repast yemek Replete ağzına kadar dolu Replica aslına benzeyen,kopya Reprehend suçlamak,paylamak Reproach suçlamak,utandırmak Reprobate ayıplamak,suçlamak Reproof azarlama Repudiate kabul etmemek,inkar etmek Repugnant tutarsız,çirkin Resignation çekilme,boyun eğme,istifa Resilient esnek,sağlığını çabuk kazanan Resonant çınlayan,eko yapan Respite mola,dinlenme Resplendent parlak,görkemli Resurgent yeniden dirilen Reticent sessiz,utangaç Retract geri çekmek Retroaction ters(geri) hareket Reverent saygılı Reverie hayallere dalma,dalgınlık Revile sövmek,hakaret etmek Rhapsodize ilgili bir şekilde konuşma Rhetorical abartılı,süslü konuşma Ribald kaba,açık saçık Rigor sertlik,dikkat,titizlik Rivet emniyete almak,perçinlemek Roseate gül renginde Rout bozgun,hezimet Rudimentary temel, gelişmemiş Ruffian kötü,kaba adam Ruminate derin derin düşünmek Rummage alt üst ederek aramak Rustic basit,köye özgü Saga efsane,destan Sagacious zeki Salient göze çarpan,dikkat çeken Salubrious sağlığa yararlı Salutatory selamlama ile ilgili Salvage kurtarılan mal Sanction teşvik,onay Sanguine umutlu,neşeli/kırmızı Sapid güzel tadı olan Sarcasm alay,küçümseme Sardonic alaylı,şeytanca Satire taşlama,hiciv Saturate ıslatmak,doldurmak Saturnine somurtkan,asık yüzlü Saunter aylak aylak gezmek Savant alim,bilgin Savor tadını çıkarmak Scanty az,yetersiz Schism bölünme Scourge kırbaçlamak Scrupulous vicdanının sesini dinleyen Scrutinize dikkatle incelemek Scurrilous kaba,küfürlü Sectarian dar görüşlü,sınırlı Sedentary oturarak yapılan,yerleşik Sedition kışkırtma(hükümete karşı) Sedulous çalışkan,dikkatli Seethe kaynamak,fokurdamak(öfkeden) Sequester haczetmek/ayırmak Serendipity şans,şansla kazanma Serrated testere dişli Servile köle gibi,aşağılık Shady şüpheli Shoal kalabalık,saman Shoddy adi,ucuz Sinuous kıvrımlı,bükümlü Skeptic şüpheci Skulk sinsi sinsi dolaşmak Slander karalamak,iftira atmak Sloth tembellik,miskinlik Slovenly düzensiz,dağınık Sodden sırılsıklam,ıslak Sojourn geçici kalma,ikamet etme Solace avuntu,teselli Solemnity ciddiyet,resmiyet Solicit istemek,yalvarmak Soliloquy monolog Solubility çözünürlük(kimya) Somber kasvetli,ağır başlı Soporific uyutucu Sordid pis,kirli Sovereign egemen,hakim Specious görünüşte doğru,aldatıcı 8

9 Spelunker mağara araştırmacısı Spendthrift müsrif,savurgan Splenetic düşmanlığı göze çarpan Sporadic ara sıra görünen Spurious sahte,taklit Spurn reddetmek Squalid kirli,pis Stagnant haraketsiz,pasif Staid ciddi,kontrollü Stamina dayanıklılık,direnç Stanch (kan) akışını durdurmak Stanza kıta(şiir) Steadfast sadık Stigma kötü damga Stoic acıya dayanıklı Stoke ateşi beslemek,canlandırmak Stolid duygusuz,heyecansız Striated çizgili,şeritli Stridency gürültülü ses Strident gürültülü,rahatsız edici Stupor sersemleme,uyuşma Stymie engellemek Suave nazik,güleryüzlü Subjugate boyun eğdirmek Subliminal bilinç altı Subsidiary yardımcı,şube Substantive bağımsız/büyük miktarda Subsume dahil olmak(şirket) Subtlety detay,incelik,nüans Succinct az ve öz Succor yardım Succumb yenilmek,boyun eğmek Suffuse kaplamak,doldurmak Sumptuous pahalı,büyük,gösterişli Sunder bölmek,bölücülük yapmak Sundry çeşitli,türlü türlü Superficial yüzeysel,dar fikirli Superfluous gereksiz,lüzumsuz,fazla Superlative en üstünlük derecesi Supplant yerine geçmek Suppliant yalvaran kimse Suppress bastırmak,durdurmak Surfeit aşırı miktarda,aşırı Surmise tahmin (etmek) Surpass geçmek,üstün olmak Surreptitious gizli,gizlice yapılan Susceptible kolay etkilenen Swathe sarmak,çevrelemek Sycophant yağcı,dalkavuk Syllogism tümdengelim Tacit söylenmeden anlaşılan Taciturn sessiz,sakin Tantalize boşuna ümit vermek,heveslendirmek Tarry yavaş gitmek,geç kalmak Taut gerili,gergin Tawdry zevksiz şafşatalı Tedious usandırıcı,sıkıcı,bezdirici Teem dolu olmak,kaynaşmak Temerity gözüpeklik,aptalca cesaret Temper hafifletmek,yumuşatmak Temperament huy,tabiat,mizaç Tenacious inatçı,direngen Tenet inanç,prensip Tensile gergin,basınçlı Tentative öneri gibi,kesin olmayan Tenuous çok zayıf,az,hafif Tepid ılık,ılımlı Termagant cadaloz kadın Terse kısa,özlü Tether kısıt,limit/iple bağlamak Thrall köle Thrifty tutumlu,idareli Throe acı,sancı Thwart engellemek,önlemek Timbre tını Timorous korkak,ürkek Torpid hareketsiz,yavaş Tortuous dolambaçlı,dolaylı Tractable kolay etkilenir,uysal Traduce karalamak,lekelemek Transmute -e dönüş(tür)mek Transpire ortaya çıkmak,vuku bulmak Travail acı,yorgunluk,ağır iş Trek yürüyüş yapmak(doğa) Trenchant keskin,etkileyici Trepidation telaş,kaygı Tribunal mahkeme,yargıç kürsüsü Tribute takdir,saygı Trite basma kalıp,suyu çıkmış Troth inanç Truculent vahşi,saldırgan Truncate kısaltmak Tumid kabarmış,kibirli Tumult kargaşa,patırtı,heyecan Turbid bulanık,düzensiz Turpitude adilik,alçaklık Tutelage vesayet,himaye Tycoon kodaman,büyük işadamı Tyranny zorbalık,zulüm Ubiquitous her yerde olan Ulterior gizli,saklı Umbrage gücenme,alınma Unalloyed saf,yüksek değerde Uncanny esrarengiz,gizemli Uncouth kaba,görgüsüz Undermine baltalamak,el altından yıkmak Unequivocal açık,dolaysız Unfeigned gerçek,hakiki Ungainly hantal,kaba,sakar Unobtrusive fark edilmeyen,geri planda Unprecedented emsalsiz Unpretentious gösterişsiz,basit Unruly azgın,disiplinsiz Untoward yersiz,talihsiz,istenmeyen Unwonted nadir Upshot netice,sonuç Urbane nazik,entellektüel Usurpation el koyma,gaspetme Usury tefecilik Utopia ideal yer ve toplum Waft rüzgarla sürüklenmek Wan solgun Wane azalmak,sonuna yaklaşmak Wanton değişken,kontrolsüz Warrant yetkilendirmek, ruhsat vermek Welter karmaşa Wheedle tatlı dille ikna etmek Whet bilemek Whimsical kaprisli,garip istekleri olan Wily kurnaz, cingöz Winsome güzel, hoş, çekici 9

10 Wither solmak,utandırmak,alay etmek Wizened buruşuk Wooden odun gibi,katı Workaday sıradan,sıkıcı Wreak alt üst etmek,öfke salmak Wrest çekip almak,zorla elde etmek Wretched perişan,berbat Wry eğri,çarpık,uygunsuz Xenophobia yabancı korkusu Yoke boyunduruk Yore eski zaman,geçmiş Zealot fanatik,bağnaz Zenith tepe,doruk nokta Zephyr hafif esinti,meltem 10

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 İçindekiler Giriş Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 Kafamızın içindeki bariyer Hiçbir şeyi hak etmediğini sanan kadın Yanlış bir hayata çakılıp kalan adam

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

Kişilik İnanç Ölçeği -Kısa Form- V.1

Kişilik İnanç Ölçeği -Kısa Form- V.1 Kişilik İnanç Ölçeği -Kısa Form- V.1 Adı-Soyadı:... Tarih:... Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve HER BİRİNE NE KADAR İNANDIĞINIZI belirtiniz. Her bir ifadeyle ilgili olarak ÇOĞU ZAMAN nasıl hissettiğinize

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Jülide Dalayman 1- Dış görünümünüze özen gösterin Önemli olan ruh güzelliğidir elbette ama ilk bakışta ruhumuzla değil dış görünümümüzle iletişim kurarız. Pozitif bir ilk izlenim bırakmak için yüzünüzü

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Ergenlik? Slayt : Ergenlik 1 /36

Ergenlik? Slayt : Ergenlik 1 /36 Ergenlik? Slayt : Ergenlik 1 /36 Slayt : Ergenlik 2 / 36 Ergenlik; Buluğa erme ile başlayan, fizyolojik ve psikolojik değişmeyi içeren, bireyi sosyal olgunluğa hazırlayan bir yaş dönemidir. Slayt : Ergenlik

Detaylı

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI NOT ALMA KISMI 2 Gizli Hipnoz Teknikleri Bir hipnoterapist tarafından hipnotize edilmek üzere kişinin rızası alınarak hipnoz teknikleri ile gerçekleştirilen bir hipnoz oturumuna geleneksel hipnoz denir.

Detaylı

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde Hayal ne? Hayalin ne? Hayalin yok mu? Hayalin var ama mı? Hayal varoluş sebebini bulmak demek. Ruhunun sesini

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve

Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve AHİLİK Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

Zihnindeki Sonu Hayal Et, İstediğini Elde Et! Eski zamanlarda üç yolcunun yolu çölde düşer. Kurumuş bir nehir... Sevgi Tunalı

Zihnindeki Sonu Hayal Et, İstediğini Elde Et! Eski zamanlarda üç yolcunun yolu çölde düşer. Kurumuş bir nehir... Sevgi Tunalı Zihnindeki Sonu Hayal Et, İstediğini Elde Et! Küçük bir rüzgar varmış. Bir köyün çok yakınındaki bir tepede ağaçlara dokunmadan, suların üstünde Eminim zihninizden birçok cevap geçti. Hepimizin buna benzer

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Zafer Hoca YDS Academy -İlişkili Kelimeler Modülü

Zafer Hoca YDS Academy -İlişkili Kelimeler Modülü Zafer Hoca YDS Academy -İlişkili Kelimeler Modülü Çeviri ile ilgili tüm sorunlarınızın ÇÖZÜMÜ bizde 1 Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor Neler Olacak Bu Sınıfta??? 1) Hiçbir yerde eşine

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI Ne söylediğinizi önce siz anlayın, Ne istediğinizi bilin, İletişim kurduğunuz kişi yada kişilerin durumunu iyi gözlemleyin, uygun olunmayan bir zamanda iletişim kurmaya

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı

Eğitim-Öğretim yılının Bahar döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya nın Lodz kentinde bulunan biri olarak bu

Eğitim-Öğretim yılının Bahar döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya nın Lodz kentinde bulunan biri olarak bu VIS A VIS 2007 2008 Eğitim-Öğretim yılının Bahar döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya nın Lodz kentinde bulunan biri olarak bu programa farklı bir pencereden bakmak istedim. Genel

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Baklayı ağzından çıkarmak. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur

Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Baklayı ağzından çıkarmak. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Aşağıda verilen atasözleri ve deyimleri inceleyelim. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakımı zamanında yapılan aletler verimli olarak çalışabilirler. Kişinin sağlığı bile bunun örneğidir. Kendine bakmayan

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Duygusal Zeka: Aile/Arkadaş şirketlerinde, KOBİ lerde, çok uluslu kurumsal yapılarda duygular ve ilişkiler

Duygusal Zeka: Aile/Arkadaş şirketlerinde, KOBİ lerde, çok uluslu kurumsal yapılarda duygular ve ilişkiler Duygusal Zeka: Aile/Arkadaş şirketlerinde, KOBİ lerde, çok uluslu kurumsal yapılarda duygular ve ilişkiler Dr Yankı Yazgan @yankiyazgancom İzmir, 2016 EBSO-KOBİ KOBİ A.A.Ş Aile ve Arkadaş Şirketleri Küçük

Detaylı

Sevda Üzerine Mektup

Sevda Üzerine Mektup 1 Ferda Çetin 21401765 Sevda Üzerine Mektup Sevgilim, Sana mektup yazmamı istiyorsun. Yazayım, tamam, ama hayal kırıklığına uğramazsın umarım. Ben senin gibi değilim. Şiirler yazamam, süslü sözler bilmem.

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ 5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ DRAMA Araştırma ve problem çözme becerilerini Arkadaş ilişkilerini geliştirmek,akıcı geliştirmek konuşmalarını kendine güvenmelerini - Öğrenmeyi

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Topluluk içine çıkamayan, yeni tanıştığı bir kişi karşısında aşırı derecede sıkılan, kalabalık ortamlarda kızarıp bozaran pek çok kişi görmüşsünüzdür.

Topluluk içine çıkamayan, yeni tanıştığı bir kişi karşısında aşırı derecede sıkılan, kalabalık ortamlarda kızarıp bozaran pek çok kişi görmüşsünüzdür. Topluluk içine çıkamayan, yeni tanıştığı bir kişi karşısında aşırı derecede sıkılan, kalabalık ortamlarda kızarıp bozaran pek çok kişi görmüşsünüzdür. Dünyadaki üçüncü büyük psikolojik sorun olan sosyal

Detaylı

S I N I F T A D İ S İ P L İ N

S I N I F T A D İ S İ P L İ N S I N I F T A D İ S İ P L İ N 1 Ö ğ r e n c i K a t ı l g a n l ı ğ ı * Açık * Kapalı DEMOKRATİK ORTAM OLUŞTURULMALIDIR. ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DENGE ARANMALIDIR. Öğretmen Sorumluluğu Öğrenci

Detaylı

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Yanlışlar, Doğrular & Daha Doğrular Alıştırma mükemmel yapar. Practice makes perfect! İyi planlanan alıştırma mükemmel yapar. Good practice makes perfect!

Detaylı

ÖFKE ve STRESLE BAŞ ETME. Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN Maltepe Üniversitesi

ÖFKE ve STRESLE BAŞ ETME. Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN Maltepe Üniversitesi ÖFKE ve STRESLE BAŞ ETME Yrd. Doç. Dr. Kuntay ARCAN Maltepe Üniversitesi Kısa Özgeçmiş: Eğitim: Kadıköy Anadolu Lisesi, 1993. Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1993_1998 (lisans). Maltepe Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Otuz İkilik Deste İle Bakılan İskambil Falı

Otuz İkilik Deste İle Bakılan İskambil Falı İskambil kâğıtlarıyla fal bakmak yüzyıllardan süregelen bir fal türüdür. İskambil falının birçok şekli vardır. Kartomani adını taşıyan iskambil falında, fala tek başına bakmak uğursuzluk sayılır. İskambil

Detaylı

Her iki taraftan da hayatı duyun

Her iki taraftan da hayatı duyun Birlikte daha iyi Her iki taraftan da hayatı duyun Hayat taraf tutmak zorunda olmamalıdır Tek kulakta işitme cihazı kullanmak hayata tam olarak katılmay önleyebilir veya birçok zorluklara sebep olabilir.

Detaylı

Bilişim Etiği ve Hukuku

Bilişim Etiği ve Hukuku Bilişim Etiği ve Hukuku Giriş Prof. Dr. Eşref ADALI 1 Bilişim Sistemlerinin Sağladığı Olanaklar Yer ve zaman kısıtlaması olmadan: Dünyada olan olayları anında öğrenebilme, Yeni Etik ve Dünyanın her yerindeki

Detaylı

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİKTE İLETİŞİM ve YAŞAM BECERİLERİ -2 EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİKTE İLETİŞİM ve YAŞAM BECERİLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİÇ Evlilikte İletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM. ÖN SÖZ... xiii ÖZET... xvi TEŞEKKÜR... xvi İÇİNDEKİLER... xix GİRİŞ xix

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM. ÖN SÖZ... xiii ÖZET... xvi TEŞEKKÜR... xvi İÇİNDEKİLER... xix GİRİŞ xix İÇİNDEKİLER Editörün Sunuşu... viii Teşekkür... ix Türkçe Basıma Ön Söz... x 3. Türkçe Basıma Ön Söz... xi ÖN SÖZ... xiii ÖZET... xvi TEŞEKKÜR... xvi İÇİNDEKİLER... xix BİRİNCİ KISIM DUYGUSAL OKURYAZARLIK...

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI Yalan, insanları aldatmak amacı ile uydurulmuş kasıtlı davranış veya sözdür. Çocuğun yalana başvurması tıpkı yetişkin insanın yalana başvurması kadar kendini,

Detaylı

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Eğitim Programı Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Haziran 2013 SON YILLARIN MODA YAKLAŞIMI! İstersen başarırsın! 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 SON

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Mantıklı Düşünme aktifken bilim ve matematik gündemdedir, yani ölçer, hesaplar, karşılaştırır, olasılıkları tahmin etmeye çalışırız.

Mantıklı Düşünme aktifken bilim ve matematik gündemdedir, yani ölçer, hesaplar, karşılaştırır, olasılıkları tahmin etmeye çalışırız. DÜŞÜNME BİÇİMLERİ Mantıklı Düşünme: Bu bizim mantıklı yanımızdır. Gerçeklere bakarız, nesnel (objektif) değerlendirmeler yaparız ve eyleme nasıl geçeceğimize karar veririz. Örneğin bu durumda bir araba

Detaylı

*Edebi Sanatlar ve Örnekleri Mecaz. Teşbih

*Edebi Sanatlar ve Örnekleri Mecaz. Teşbih Edebi Sanatlar ve leri *Edebi Sanatlar ve leri Mecaz Kelime veya kelime gruplarını bilinen ilk manalarından başka bir manada kullanmaya mecaz denir. Mecaz edebî eserlerde kullanıldığı gibi zaman zaman

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER

MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER MBA 507 (6) KİŞİLİK VE DEĞERLER Kişilik bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümü bir bireyin davranışını anlamak için kişiliği ile ilgili bilgiye sahip olmak gerekir Kişilik bireyin

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013 Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? 1 İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. Bu itici güce

Detaylı

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir.

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. SÖZCÜKTE ANLAM Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. ağaç, termometre, kiremit Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamının yanında yeni kavramları da karşılayacak

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ. Dr.Abdullah Atli

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ. Dr.Abdullah Atli MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ Karnı aç bir insan için 5. sınıf bir çorba, 1.sınıf bir yağlı boya tablodan daha değerlidir. Abraham Maslow Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir?

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir? Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ 19 Aralık 2015 İdil Şeytanoğlu Program Giriş Dinleyici Analizi Sunum Sunumu Tasarım Görsel Materyal Soru Cevap Hazırlık Bireysel Sunumlar 2 Neler bilmem gerekir?

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ II

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ II Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ II Ayrımcılık Bir grubun üye veya üyelerine, sadece o gruba karşı sahip olduğumuz olumsuz tutum nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunmaktır. Bir zenciyi

Detaylı

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek:

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek: Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN (Elmek: eyaman@gazi.edu.tr) İLETİŞİMİN TEMEL İLKE VE BASAMAKLARI Kalpten çıkan söz kalbe gider, Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Akıllı insanın ağzı kalbinde, Akılsız insanın kalbi

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: RİTME UYGUN DANS ETME GİBİ KABA MOTOR BECERİLERİNDE BAŞARILI. JİMNASTİK DERSLERİNDE İSTEKLİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR. YUVARLAK ÇİZME,

Detaylı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Bayan Marta Santos Pais Ankara, Kasım 2012 Ekselansları, Değerli

Detaylı

Okul fobisi nasıl gelişir?

Okul fobisi nasıl gelişir? Eğer bir kelimenin sonuna "fobi" eklenmişse, hemen bir şeylerden korkulduğunu düşünürüz. Ancak okul fobisi gelişen çocukların okula gitmek istememelerinin tek nedeni okuldan korkmaları değil. Çocuğa bu

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1

İçindekiler. Giriş... 1 İçindekiler Giriş... 1 Bölüm 1: Kendimiz... 11 Kural 1: Hazır Olmak... 12 Kural 2: Siyaset İçin Bir Nedeni Olmak... 14 Kural 3: Kendimizi Tanımak... 17 Kural 4: Farklı (Bir Yönü) Olmak... 19 Kural 5: Siyasi

Detaylı

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM İffet Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve emirler vermektedir. Sizin huzurunuz

Detaylı

Hogan Kişilik Ölçümü

Hogan Kişilik Ölçümü SEÇİM GELİŞİM LİDERLİK Hogan Kişilik Ölçümü Genel Değerlendirme Rehberi KIŞILIK BILIMI GİRİŞ Hogan Kişilik Ölçümü () iş performansı tahminlerinde de kullanılan bir normal kişilik ölçeğidir. çalışan seçimi,

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

DAVRANIŞSAL KİLO KONTROLÜ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Kilo alma karışık mekanizmaların sonucudur. Genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal öğelerin bir karışımıdır. Sanıldığının aksine, psikolojik sorunların aşırı kiloya neden olmadığı, tam tersine aşırı

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

Zar Falı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Zar Falı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Zarlar aracılığı ile kehanette bulunmanın kökeni antik çağlara kadar dayanmaktadır. Gelecekten haber verme sanatının burada anlatılan şekli değişik bir eğlence şekli olarak da kabul edilebilir. İsabet

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

Sevgili Anne ve Babalar;

Sevgili Anne ve Babalar; Sevgili Anne ve Babalar; Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin yaş dönemine özgü gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden

Detaylı

IRMAK OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNİTESİ. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum.

IRMAK OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNİTESİ. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum. Sergi ünitesinde üzerime düşen görevlerimi kabul ediyorum. Sergimizin amaç ve gereksinimlerini biliyorum. Sergi boyunca grubumla birlikte yeni tecrübeler edinme, öğrenme ve değerlendirme sürecinde aktif

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu DİLİNİ DİZGİNLEMEK & DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK III Yakup 1:26 Eğer bir adam dilini dizginlemezken kendisinin dindar olduğunu sanırsa, yüreğini aldatır ve böylesinin dindarlığı boştur. Kelâmi dindarlık Tanrın

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı