KORUYUCU DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE YEREL FLORÜR UYGULAMALARI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUYUCU DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE YEREL FLORÜR UYGULAMALARI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 KORUYUCU DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE YEREL FLORÜR UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI DAĠRE BAġKANLIĞI 1

2 Editörler: Gn. Md. Prof.Dr. İrfan ŞENCAN Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gn.Md.Yrd.Dr. Murat TÜRKYILMAZ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Prof.Dr. İnci OKTAY Yeditepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Prof.Dr. Meryem TERÇİÇEK Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Hazırlayan: Dt.Tuna İLBARS Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı, Tedavi Edici Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş Sayfa 4 Florür ve Faydaları Nelerdir? Sayfa 4 Optimal Florür Miktarı Nedir? Sayfa 5 Florürlü Preparatlar Hangileridir? Sayfa 5 Florürlü Diş Macunları Sayfa 5 Florürlü Ağız Çalkalama Suları Sayfa 6 Diş Fırçası ile Uygulanabilen Florür Jeller Sayfa 7 Florür Vernikler (Cila) Sayfa 7 Diş Hekimi Uygulaması Gerektiren Florür Jeller/Köpükler Sayfa 8 Çürük Risk Göstergeleri Nelerdir? Sayfa 9 Tablo 1 Çürük Risk Grubu Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? Tablo 2 Çürük Profilaksisinde Yaygın Olarak Kullanılan Florür Preparatları Tablo 3 6 ay-12 yaş Grubu İçin Önerilen Profesyonel Florür Desteği Tablo 4 6 ay-12 yaş Grubu İçin Önerilen Bireysel Florür Desteği Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 11 Sayfa 12 Florür İntoksikasyonu/ Acil Müdahale Sayfa 13 Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Sayfa 14 3

4 GİRİŞ Hastalıkların yol açtığı sekeller, işgücü kaybı ve tedavi maliyetlerinin yüksekliği, hastalıkların oluşmadan önlenmesi yaklaşımını doğurmuş ve toplumların sosyal ve ekonomik yönden üretken bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bir sağlık düzeyine getirilmeleri için Ülkelerin koruyucu hizmetlerle ilgili politikalar üretmesi ve koruyucu sağlık programları hazırlanması yaklaşımı benimsenmiştir. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüksek oranda görülen ağız diş hastalıkları oluşmadan önlenebilen hastalıklar grubuna girmektedir ve genel sağlığın bir parçası olan ağız diş sağlığı yaşamsal fonksiyonların korunması ve yaşam kalitesinin devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Diş çürüğü prevalansında gelişmiş ülkelerde azalma görülmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde artış görülmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çürük durumu ülkeden ülkeye, ülke içinde ise bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Ağız sağlığındaki olumlu değişikliklerin nedenleri arasında toplumların yaşam biçimlerindeki değişiklikler, ağız diş sağlığı hizmetlerinin etkili kullanımı, koruyucu programların uygulanması, bireysel koruyucu yöntemlerin ve florürlü diş macunlarının kullanımı gösterilebilir. Gelişmekte olan ülkelerde ise koruyucu programların hayata geçirilmemesi, ağız diş sağlığı göstergelerinin iyileşmesini önlemiştir. Önemli olan, özellikle de ülkemiz gibi genç nüfusu fazla olan ülkelerde koruyucu diş hekimliği hizmetlerini erişimi kolay, kaliteli ve en ekonomik yöntemle ve profesyonel sağlık personeline en az ihtiyaç duyulacak şekilde sağlamaktır. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü okul tabanlı koruyucu programları önermektedir. Çünkü; En fazla çocuğa, en kolay ve en etkili biçimde ulaşılabilecek en uygun yer okullardır, Tüm dünyada çocukların ortalama %80 i ilkokula devam etmektedir, Bireylerde doğru tutum ve davranışların şekilleneceği, çocukluktan adolesan çağa kadar olan en önemli dönem okul yıllarını kapsamaktadır, Özellikle sosyo-kültürel ve ekonomik şartlar nedeniyle yüksek çürük risk grubundaki bir çok çocuk için ağız diş sağlığı eğitimi alabileceği ve diş hekimi ile tanışabileceği yegane yer OKUL olabilmektedir, Öğrenciler için önemli bir rol-model olan öğretmenler uygun bir eğitimle ağız diş sağlığı eğitiminde çok önemli bir rol oynayabilmektedirler. Bu nedenle ülkemiz için de özellikle okullar aracılığıyla sunulan ağız diģ sağlığı eğitimi ve florür desteği içeren koruyucu uygulamalar çürük oluģumunun önlenmesi bakımından çok önemlidir. Florür ve faydaları nelerdir? Florür yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Bazı su kaynakları ve gıdalarda da florür bulunmaktadır. Flor iyonu vücutta en çok kemik ve diş gibi sert dokularda birikmektedir. Florürler uzun yıllardır koruyucu dişhekimliği alanında kullanılmakta olup sistemik yollarla alınan florürlerin minimal etkisi varken, asıl etkisi yerel uygulamalarla oluşmaktadır. 4

5 Florürün dişler üzerindeki etkisi; Mine tabakasının oluşumu sırasında minenin sağlıklı gelişmesini, iyi mineralize olmasını sağlayarak, çürükten korunma açısından kaliteli bir mine oluşumuna katkıda bulunur. Diş yüzeyinde biriken ve gıda artıkları ile bakterilerden oluşan mikrobiyal dental plak üzerinde zararlı asit oluşumunu inhibe edici etki gösterir. Minenin çözünürlüğünü azaltarak, remineralizasyonu destekler. Dişler sürdükten sonra florür yerel (topikal) yolla etki eder. Bu etki, florürlü macunlar, florürlü ağız çalkalama suları (gargaralar), florürlü jeller ve florürlü verniklerle elde edilebilir. ÖNEMLİ UYARI: Topikal (yerel) florür uygulamalarının çürükten korunmada etkili olabilmesi bireyin çürük risk grubuna (Tablo 1), preparatın içeriğine, florür konsantrasyonuna ve belirlenen doğru uygulama yöntemi, süresi ve uygulama sıklığına bağlıdır. (Tablo 2, 3 ve 4 ) Optimal Florür miktarı nedir? İçme suları için bilimsel olarak güvenliği ve diş çürüğü oluşumunu azaltıcı etkisi kabul edilen optimal (en uygun) florür seviyesi mg/ lt ( ppm) olarak belirlenmiştir. Ġçme suyu bu miktarın altında florür içeren bölgelerde diģ çürüğü oluģumunun azaltılması amacıyla florür içeren ilave preparatlar kullanılmalıdır. Florürlü Preparatlar Hangileridir? A-Bireysel Uygulanabilen Florür Preparatları: 1- Florürlü diş macunları 2- Florürlü ağız çalkalama suları (gargaralar) 3- Diş fırçası ile (brush-on) uygulanabilen florürlü jeller B- DiĢ Hekimi Tarafından Uygulama Gerektiren Florür Preparatları: 1- Florür vernikler (cilalar) 2- Florür jeller / köpükler Florürlü DiĢ Macunları: Florürlü diş macunları ile diş fırçalama, diş çürüklerinden korunma amacıyla tüm dünyada en çok kullanılan yöntemlerdendir. Farklı florür içerikleri ( sodyum florür, sodyum monoflorofosfat, amin florür ve kalay florür) ve farklı florür konsantrasyonlarında (500 ppm, 850 ppm, 1000/1100 ppm, 1450 ppm vb) üretilirler. Jel formunda olan diş macunları da vardır ancak bunlar diş fırçası ile uygulanabilen (brush-on) florür jellerden içerik ve uygulama sıklığı bakımından farklıdır. Dişlerin gelişimi sırasında florürlü diş macunlarının sürekli yutulumu 3 yaşına kadar (20 yaş dişi hariç) florozise ve mine defektine yol açabileceğinden 3 yaşına kadar olan çocuklarda florürlü diş macunu kullanılmamalı, 3 yaştan 6 yaşa kadar ise mercimek tanesi kadar (en fazla 5 mm) diş macunu ile mutlaka gözlem altında diş fırçalatılmalı, bittikten sonra ağız su ile iyice çalkalanmalı ve diş macunu yutulumu önlenmelidir. Temiz içme ve kullanma suyu, lavabosu olan okullarda genel temizlik kurallarına dikkat edilmek kaydıyla, okul ortamında diş fırçalama uygulaması teşvik edilmelidir. 5

6 Florürlü Ağız Çalkalama Suları : Florürlü ağız çalkalama suyu ile yapılan ağız çalkalama uygulaması da diş çürüğünden korunmada en güvenli ve etkili yöntemlerden bir tanesidir. Birçok ülkede uzun yıllardan beri öğretmen gözetiminde, okullardaki 6 yaş üstü çocuklara uygulanmaktadır. Haftalık kullanıma uygun 900 ppm aktif florüre eşdeğer % 0.2 lik NaF gargaraların yanı sıra, 230 ppm aktif florüre eşdeğer % 0.05 NaF içeren günlük kullanıma gargaralar ve yine günlük kullanım için üretilmiş SnF2 ve APF içeren gargaralar da mevcuttur. Koruyucu okul sağlığı programlarında ise yaygın olarak haftalık kullanıma uygun %0.2 nötral sodyum florür içeren ve distile su ile hazırlanan ağız çalkalama suları kullanılmaktadır. % 0.2 lik NaF içeren Florürlü Ağız Çalkalama Suyu Nasıl Kullanılır? Uygulamadan önce mutlaka dişler fırçalanmalıdır. Uygulama oldukça basittir; haftada bir kez, %0.2 lik sodyum florür çözeltisi ile bir (iki) dakika ( sn) süresince ağzın çalkalaması şeklindedir. Ancak florürlü ağız çalkalama suyu kesinlikle yutulmamalı ve süre sonunda tükürülmelidir. Florürlü Ağız Çalkalama Suyu Uygulamasının Avantajları nelerdir? Güvenli ve etkilidir. 6 yaş üstü çocuklar tarafından öğrenilmesi ve uygulanması kolaydır. Dişhekimi gözetimi gerektirmez. Okul programları için uygundur, uygulanması kolay olduğu için okul personeli ve ebeveynler tarafından kabul görmektedir. Haftada bir kez yapıldığı için çocuklar her hafta uygulama sırasında ağız diş sağlığının önemi bir kere daha hatırlamış olur. Yapılan çalışmalar florürlü ağız çalkalama suyu kullanımının diş çürüğü oluşumunu %30 oranında azalttığını göstermektedir. Florürlü Ağız Çalkalama Suyu Kullanımı yeni bir Uygulama mıdır? Hayır. Yukarıda da bahsedildiği gibi Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri dahil bir çok ülkede yıllardır uygulanmaktadır. Sadece Kuzey Amerika da 9 milyondan fazla çocuk Florürlü Gargara (ağız çalkalama suyu) Programlarına katılmaktadır. Programa Katılan Çocuklar BaĢka Kaynaklardan da Florür Almaya Devam Edebilir mi? Evet. Florürlü ağız çalkalama suyu yutulmamaktadır, bu nedenle ilaveten florürlü diş macunu ve dişhekimi tavsiyesine göre florür jel ve florürlü vernik vb de kullanılabilmektedir. 6

7 Florürlü Ağız Çalkalama Suyu Kullanımı Güvenli midir? Evet. Yapılan birçok çalışma göstermiştir ki florürlü ağız çalkalama suyu kullanımı güvenli, ekonomik, pratik ve çürükten korunmada etkili bir yöntemdir. Ancak kesinlikle yutulmamalıdır. DiĢ Fırçası ile Uygulanabilen Florür Jeller: Profesyonel uygulama gerektirmeden diş fırçası ile bireysel olarak uygulanabilen florür jellerin en yaygın olarak kullanılan formları 5000 ppm serbest florür içeren % 1.1 nötral NaF jel ile 970 ppm serbest florür içeren % 0.4 SnF2 dür. Görüntü olarak diş macunlarına benzerlik gösterseler de florür jeller içerikleri, florür konsantrasyonları ve buna bağlı olarak da uygulama sıklıkları bakımından diş macunlarından farklıdırlar. Motor yetenekleri gelişmiş orta ve yüksek çürük risk grubu ilköğretim çağı çocuklarda veya yetişkinlerde çürük oluşumunun önlenmesinde endikedir. DiĢ Fırçası ile Uygulanabilen Florür Jel Nasıl Kullanılmalıdır? Çocuklarda mutlaka bir yetişkin gözetimi altında uygulanmalıdır. Okullarda planlanacak uygulamalarda öğretmenler gözetmen olarak eğitilebilirler. Kuru diş fırçasına mercimek tanesi kadar florür jel koyulur ve 2 dakika süre ile dişler fırçalanır. Florür jel kesinlikle yutulmaz ve süre sonunda ağızdaki jel iki dakika boyunca iyice tükürülür. Florür jel ile yapılan diş fırçalama işleminden sonra 30 dakika boyunca hiçbir şey yenilmez ya da içilmez. Florür Vernikler (cila): Florürlü vernik yani cilalar, ilk olarak florürün diş yüzeyine daha uzun süre temasını sağlamak üzere geliştirilmiş ürünlerdir. Ancak bu süreçte florür verniğin tükürükle de etkileşime geçerek mine üzerinde CaF2 tabakası oluşturduğu ve yavaş salınan depo florür görevi gören bu tabakadan, plak ph sı düştüğünde florür iyonu salındığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda yüksek miktarda florür içeren vernikler erken teşhis edilen beyaz lezyonlarda demineralizasyonu azaltarak, remineralizasyonu desteklemektedir. Düşük-orta ve yüksek çürük risk grubu çocuklarda önerilmektedir. Yaygın olarak kullanılan florürlü vernikler; ppm aktif florüre eşdeğer % 5 sodyum florür içermektedir. Yılda 2-4 kez, dişhekimleri tarafından uygulanır. Florür Vernik (cila) Uygulamasının Avantajları nelerdir? 6 yaş altındaki çocuklarda da güvenle uygulanabilmektedir. Klinik dışında da uygulanabildiğinden, okul programlarına uygundur. Başta Kanada ve Kuzey Avrupa Ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede uygulanmaktadır. Çürük oluşumunu %30-40 oranında azalttığı gösterilmiştir. 7

8 Florür Vernik (cila) Nasıl Uygulanır? Tek kullanımlık 0.25 ml ve 0.4 ml lik ambalajlarda veya 10 ml lik ambalajlarda üretilmektedir. Klinik dışında da uygulanabilmektedir. Uygulamadan önce dişler mutlaka fırçalanmış olmalıdır. Her bir yarım çeneye pamuk rulo ile tükürük izolasyonu yapılarak, diş yüzeyindeki aşırı tükürük sekresyonu bir spunch veya hava spreyi ile kurulanır. Dişlerin tamamen kurutulmaması, biraz nemli olması gereklidir. Tek kullanımlık vernik ise, kullanmadan önce disposable fırçası ile iyice karıştırılmalıdır. Tek kullanımlık ambalajlarda, süt dişleri ve karışık dişlenme dönemi için genellikle 0.25 ml lik vernik yeterli iken, yetişkinlerde 0.4 ml lik vernik yeterlidir. Kurutulmuş diş yüzeyine disposable fırça ile ince bir tabaka vernik diş etlerine temas etmeden sürülmelidir. Çürük profilaksisinde özellikle oklüzal yüzeyler ve dişlerin ara yüzeylerine vernik sürmeye özen gösterilmelidir. Uygulama için belirli bir süre yoktur, vernik diş yüzeyinde tükürükle temas ettiği anda sertleştiği için bir yarım çenede işlem tamamlandığında diğer yarım çeneye geçilmelidir. Uygulamanın spesifik bir bölge ya da tüm dişlere yapılmasına bağlı olarak uygulama süresi 1 ila 4 dakika arasında değişmektedir. Bazı florür vernikler uygulama sonrası dişlerde sarımsı bir renklenmeye yol açabilmekle birlikte kalıcı değildir ve diş fırçalama ile kısa sürede kaybolur. Uygulamadan sonra 2 (iki) saat bir şey yememeli veya içilmemelidir. Vernik uygulamasının yapıldığı gün dişler fırçalanmamalı ancak ertesi gün düzenli olarak fırçalamaya devam edilmelidir. Florür Vernik Kullanımı Güvenli midir? Evet. Florürlü vernikler diş yüzeyine sürüldüğünde tükürükle temas ederek kısa sürede sertleştiği için yutulum ve florür intoksikasyon riski yok denecek kadar azdır. Bu nedenle 6 yaş altındaki çocuklarda dahi güvenle kullanılabilmektedir. DiĢ Hekimi Uygulaması Gerektiren Florür Jeller/Köpükler: Orta ve yüksek çürük risk grubu çocuklarda endikedir. Yüksek konsantrasyonda florür içerirler. En yaygın kullanılanları APF (asidulated phosphat fluoride) ve nötral NaF (sodiumfluoride) jellerdir. Bunların köpük formunda üretilenleri de mevcuttur. Yüksek konsantrasyonda florür içermeleri nedeniyle klinik ortamda ve diş hekimi tarafından (profesyonel) uygulama gerektirir. 6 yaş altı çocuklarda yutma riski yüksek olduğu için önerilmemektedir. Profesyonel Florür Jel Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır? Klinik ortamda uygulanmalıdır. Uygulamadan önce dişler fırçalanmalıdır. Pamuk rulo ve tükürük emici (suction) ile tükürük izolasyonu yapılarak uygun ölçüde plastik kaşık ile 5 ml jel her bir çeneye uygulanır. İşlem sırasında hastanın burnundan nefes alması önemlidir. Uygulama süresi 4 dakika olmalıdır. 8

9 Çürük Risk Göstergeleri Nelerdir? A-Demografik ve Sosyo-ekonomik Faktörler Yaş Ekonomik durum Çürük oluşumunu artırıcı davranış ve alışkanlıklar Mental veya fiziksel yetersizlik B-Çevresel Faktörler Doğal yollardan florür alımının olmadığı ya da az olduğu durumlar C-Çürük Geçmişi/Aktivitesi Yüksek DMFT/DMFS skoru Yeni çürük oluşum hızı Restorasyonlarda sekonder çürük oluşumu D-Çürük Riskini Artıran Durumlar Karyojenik bakteri sayısının yüksek olması Kötü ağız hijyeni Tükürük akış hızının azaldığı durumlar ( ilaç tedavisi, radyoterapi, kronik hastalıklar) Çok sayıda restorasyon bulunması Devam eden ortodontik tedavi varlığı Yeme bozuklukları Alkol bağımlılığı Tütün kullanımı Açığa çıkmış kök yüzeyleri Düzensiz diş tedavisi Dişlerde genetik anomali bulunması 9

10 TABLO 1 Çürük Risk Grubu Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? * 6 yaģından küçükler için 6 yaģından büyükler için DÜġÜK GRUBU RĠSK Son üç yılda, başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmemesi ve çürük riskini arttıran faktörler bulunmaması ORTA GRUBU RĠSK Son üç yılda başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmemesi ancak çürük riskini arttıran faktörlerden en az birinin bulunması Son üç yılda bir ya da iki adet başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmesi Son üç yılda bir ya da iki adet başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmemesi ancak çürük riskini arttıran faktörlerden en az birinin bulunması YÜKSEK RĠSK GRUBU Son üç yılda herhangi bir başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmesi Çürük riskini arttıran faktörlerden bir kaçının varolması Düşük sosyoekonomik durum Optimalin altında florür kullanımı Ağız kuruluğu Son üç yılda üç ya da daha fazla başlangıç ya da kaviteli, primer ya da sekonder diş çürüğü görülmesi Çürük riskini arttıran faktörlerden bir kaçının varolması Düşük sosyoekonomik durum Optimalin altında florür kullanımı Ağız kuruluğu 10

11 TABLO 2 Çürük Profilaksisinde Yaygın Olarak Kullanılan Florür Preparatları Bireysel Olarak Uygulanabilenler (DiĢ Hekimi Kontrolünde) Preparat Ġçerik Serbest Adı Florür Diş macunu Gargara Diş Fırçası ile uygulanabilen jel NaF/ NaMFP/ AmF Miktarı ppm aralığında DiĢ Hekimi Tarafından Uygulanması Gerekenler Preparat Ġçerik Sebest Florür Adı Mikta- rı Jel /köpük % 1.23 APF ppm % 0.2 NaF 910 ppm % 2.0 NaF 9200 ppm % ppm % 5 NaF ppm NaF % ppm Vernik (cila) %1 Difluorsilane 1000 ppm APF % 1.1 NaF 5000 ppm % 0.4 SnF2 970 ppm TABLO 3 6 ay-12 yaģ grubu için önerilen profesyonel florür desteği * DüĢük Orta Risk Grubu 6 ay- 2 yaģ 2-6 yaģ 6-12 yaģ İlk dişin sürmesinden itibaren 6 ayda bir kontrol Diş hekimi tarafından yılda 2 defa (6 ayda bir) florürlü vernik (cila) uygulaması 6 ayda bir düzenli kontrol Diş hekimi tarafından yılda 2 defa (6 ayda bir) florürlü vernik (cila) uygulaması 6 ayda bir düzenli kontrol Diş hekimi tarafından yılda 2 defa (6 ayda bir) florürlü vernik (cila) / jel uygulaması Yüksek Grubu Risk İlk dişin sürmesinden itibaren 6 ayda bir kontrol Diş hekimi tarafından yılda 4 defa (3 ayda bir) florürlü vernik (cila) uygulaması 3 ayda bir düzenli kontrol Diş hekimi tarafından yılda 4 defa (3 ayda bir) florürlü vernik (cila) uygulaması 3 ayda bir düzenli kontrol Diş hekimi tarafından yılda 4 defa (3 ayda bir) florürlü vernik (cila) / jel uygulaması 11

12 TABLO 4 6 ay-12 yaģ grubu için önerilen bireysel florür desteği * 6 ay- 2 yaģ 2-6 yaģ 6-12 yaģ DüĢük Orta Risk Grubu Sürüntü şeklinde florürsüz diş macunu ile günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce) ebeveyn tarafından fırçalama Mercimek büyüklüğünde 500 ppm florürlü diş macunu ile günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce) ebeveyn tarafından/ gözetiminde fırçalama 1450 ppm florürlü diş macunu ile günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce) ebeveyn gözetiminde fırçalama Diş ipi ile arayüz temizliği Haftada bir kez % 0.2 lik NaF gargara VEYA Günde bir kez % 0.05 lik NaF gargara Yüksek Risk Grubu İlk dişin sürmesinden itibaren 6 ayda bir kontrol Diş hekimi tarafından yılda 4 defa (3 ayda bir) florürlü vernik (cila) uygulaması Mercimek büyüklüğünde 1000 ppm florürlü diş macunu ile günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce) ebeveyn tarafından fırçalama 1450 ppm florürlü diş macunu ile günde 2 kez (sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce) ebeveyn gözetiminde fırçalama Diş ipi ile arayüz temizliği Günde bir kez % 0.05 lik NaF gargara VEYA Haftada bir kez % 0.2 lik NaF gargara VEYA Ayda bir kez % 1.1 NaF fırça üstü (brush-on) jel * Yerel Fluorid Uygulamaları Çalıştayı, Türk Dişhekimleri Birliği, 2011 ADA, American Dental Association 12

13 FLORÜR ĠNTOKSĠKASYONU Minimum Lethal (Ölümcül) Doz (1) : Florür için minimum lethal (ölümcül) doz 5mg/kg olarak kabul edilmektedir, bu vücut ağırlığının her bir kilogramı için 5mg florür demektir. (Örnek: 20kg lık bir çocuk için minimum lethal doz yaklaşık 100mg florür olarak hesaplanmaktadır.) Bu miktar tıbbi literatürde Muhtemel Toksik Doz olarak adlandırılmakta olup, ölümle neticelenebilen ciddi zehirlenmeye yol açabilecek bir miktardır ve acil tedavi ve hospitalizasyon gerektirmektedir. Akut Florür Zehirlenmesi (2) :5mg/kg lık dozun altındaki miktarlarda dahi ( 0,1-0,3mg/kg kadar düşük dozlarda bile) akut florür toksisitesinin, gastrointestinal ağrı, mide bulantısı, kusma, tükürük sekresyonunda artış ve yüksek ateş gibi erken semptomları görülebilmektedir. GI sistem organları florür yutulumu halinde en önce ve en çok etkilenen organlardır. Florür, midede, gastrointestinal (GI) irritasyona ve korozyona sebep olan hidroflorik aside dönüşmekte bu da susuzluk hissi, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve diyare gibi semptomlara yol açmaktadır. Daha sonra halsizlik, tremorlar, yüzeyel solunum, karpopedal spazm ve konvülziyonlar gelişir. Ölüm solunum felcinden kaynaklanır. Ölüm hemen gelişmezse, sarılık ve oligüri ortaya çıkabilir. Serum kalsiyumunun düşmesi kardiyak aritmilere yol açabilir. Çürük profilaksisinde kullanılan oral florür kaynakları güven vericidir; büyük miktarda yutulmadığı takdirde hiçbir yan etki oluşmaz. Kronik Florür Zehirlenmesi : Günde 6mg dan fazla florür alınması florozis ile sonuçlanır. Florozisin semptomları kilo kaybı, kemiklerin kolay kırılması, anemi, güçsüzlük, genel bir hastalık hali, eklem sertliği ve diş gelişimi sırasında maruz kalınırsa dişlerde renk değişikliği gelişmesidir. (Beyaz-opak, sarı-kahverengi çizgi ve lekeler) TEDAVĠ : Nötral Florürlerin Ġçilmesi-Yutulması Durumunda: Acil giriģimler- Herhangi bir formda çözülmüş kalsiyum verin; süt, kalsiyum glukonat solüsyonu veya kalsiyum laktat solüsyonu gibi. Kalsiyum tuzları için konsantrasyon 250 ml su içerisinde 10gr olmalıdır. Çöktürmek ve bağırsaklardan florürü uzaklaştırmak için oral olarak 200ml su içinde 10gr kalsiyum glukonat ve 30 gr magnezyum sülfat verin. Antidot- İntravenöz olarak yavaşça 10 ml %10 luk kalsiyum glukonat solüsyonu verin; semptomlar kaybolana kadar tekrarlayın. Serum magnezyum seviyesi düşükse her saat 10ml magnezyum sütü (milk of magnesia) verin. Genel GiriĢimler Özafagus ve mide irritasyonunu hafifletmek için 4 saatte bir süt ve krema verin Şoku tedavi edin Oral ve intravenöz olarak maksimum miktarda sıvı verin. Florozis Durumunda : Daha fazla maruz kalmayı engelleyin. ACĠL MÜDAHALE Florür zehirlenmelerinde, kalsiyumun florürü bağırsakta bağlamasından ötürü, ev veya okullarda ilk yardım gayesiyle, bilincin açık ve yutma refleksinin normal olduğu durumlarda, hastaya bir bardak süt içirilerek hastaneye sevk edilmesi lüzumlu görülmektedir. Hastaneye veya zehir danışma merkezine başvururken, aşağıdaki bilgiler de iletilmelidir; -Hastanın yaşı, kilosu ve durumu -Ürünün adı ve içeriği -Yutulma zamanı -Yutulan miktar 13

14 ULUSAL ZEHĠR MERKEZĠ (UZEM): Adres: Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Cemal Gürsel Cad. No:18 Sıhhiye, ANKARA Telefon: 114 (Türkiye nin her yerinden ulaşılabilir) Faks: E-posta: Kaynaklar: (1)Whitford GM.(1987) Fluoride in dental products:safety considerations.journal of Dental Research 66: (2)Dreisbach ın Zehirlenme El Kitabı, Sayfa:

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Rukiye Irmak UZLUER Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries

Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries Smyrna Tıp Dergisi 82 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries Özlem Martı Akgün 1, Serkan Görgülü 2, Ceyhan Altun

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dt. Elif Gül İÇTİN Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme Yürütülen Programların Değerlendirilmesi Araştırması Gazi Üniversitesi

Detaylı

YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Prof. Dr. Nur HERSEK H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi GEBAM Müdür Yardımcısı YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Yaşlanmayla birlikte diş kayıplarında artış olduğu bilinen bir olgudur. Her iki çenede

Detaylı

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Hazırlayan Dt. Asude KAYAOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ 1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin tümü temizlik olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Doğan HİZMETÇİ

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

Bayram ertesi fiziksel aktivite önemli

Bayram ertesi fiziksel aktivite önemli Bayram ertesi fiziksel aktivite önemli Ramazan ayı boyunca beslenme düzeni ile birlikte bireylerin fiziksel aktivite düzenleri de değişmektedir. Oruç tutan bireyler, fazla enerji harcamamak ve iftar vaktinden

Detaylı

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler 1. DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KURUM BİLGİ REHBERİ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Öğrenci Kitabı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri DERLEME Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 86-91 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri Eda Arat Maden (*) ÖZET Dental erozyon, bakteri, mekanik ve travmatik nedenlere bağlı

Detaylı

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 2 Y I L Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! A tatürk

Detaylı