E.Gökhan Gençer 3 Vertigo ve baş dönmesi Ali Kandemir Chapter 164 Vertigo and Dizziness 25 Kasım CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E.Gökhan Gençer 3 Vertigo ve baş dönmesi Ali Kandemir Chapter 164 Vertigo and Dizziness 25 Kasım CUMA"

Transkript

1 DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI ( Revizyonu) Tarih Konu Anlatan Bölüm Sorumlu Uzman 1 Kasım 1 Acilde Nörolojik Muayene Chapter e158.1 The Neuro Exam in the Emerg Setting 2 Başağrısı ve Yüz Ağrısı Sarper Sağlam Chapter 159 Headache and Facial Pain 4 Kasım MAKALE SAATİ 15 Kasım 1 SAK ve İKK Chapter 160 Spont Subarachnoid and IC Hemorrhage 2 İnme, TİA ve servikal arter diseksiyonu Chapter 161 Stroke, TIA and Cervical Art Dissection 22 Kasım 1 Koma ve bilinç bulanıklığı Sinan Karacabey Chapter 162 Altered Mental Status and Coma 2 Ataksi ve yürüme bozuklukları Chapter 163 Ataxia and Gait Disturbances 3 Vertigo ve baş dönmesi Ali Kandemir Chapter 164 Vertigo and Dizziness 25 Kasım 2. ARA SINAV (11 Ekim - 22 Kasım Dersleri) 29 Kasım 1 Nöbet ve Status (Erişkinde) Bora Kaya Chapter 165 Seizures and Status in Adults 2 Akut periferal nörolojik lezyonlar Erkan Çoban Chapter 166 Acute Peripheral Neurologic Lesions Kronik nörolojik bozukluklar Erkan Çoban Chapter 167 Chronic Neurologic Disorders 2 Aralık MAKALE SAATİ 6 Aralık ULUSAL ACİL TIP ASİSTAN SINAVI 09:00-11:00 (Yemekhane) 9 Aralık 1 SSS enfeksiyonları Mehmet Tatlı Chapter 168 CNS and Spinal Infections 2 SSS girişimleri Şenol Ardıç Chapter 169 CNS Procedures and Devices KİBAS ve İK şantlara yaklaşım Şenol Ardıç CHAPTER 60 - Management of ICP and Intracranial Shunts LP ve BOS incelemesi Hilal Özlü CHAPTER 61 - Spinal Puncture and Cerebrospinal Fluid Exam Özel nörolojik Test ve girişimler Hilal Özlü CHAPTER 62 - Special Neurologic Tests and Procedures 13 Aralık 1 Zehirlenme hastasının genel yönetimi Erkman Sanrı Chapter 170 General Management of Poisoned pts Zehirlenmiş hastada dekontaminasyon Erkman Sanrı CHAPTER 42 - Decontamination of the Poisoned Patient 2 Trisiklik antidepresanlar Chapter 171 Cyclic Antidepressants Atipitk antidepresanlar, SSRI ve Serotonin Özlem sendromu Güneysel Chapter 172 Atypical Antideprs, SSRI & Serotonin Synd 16 Aralık MAKALE SAATİ 20 Aralık 1 MAO İnhibitörleri Semih Sözen Chapter 173 Monoamine Oxidase Inhibitors Antipsikotikler Semih Sözen Chapter 174 Antipsychotics Lityum Mesut Zorlu Chapter 175 Lithium 2 Barbitüratlar Yasin Bozkurt Chapter 176 Barbiturates

2 Benzodiyazepinler Yasin Bozkurt Chapter 177 Benzodiazepines Bezodiyazepin olmayan sedatifler Sarper Sağlam Chapter 178 Nonbenzodiazepine Sedatives 27 Aralık 1 Alkoller Chapter 179 Alcohols Opiyoidler Chapter 180 Opioids Kokain, Met ve diğer amfetaminler Chapter 181 Cocaine, Meth, and Other Amph Halüsinojenler Chapter 182 Hallucinogens 2 Aspirin ve salisilatlar Chapter 183 Aspirin and Salicylates Asetaminofen Chapter 184 Acetaminophen NSAİİ Chapter 185 Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 30 Aralık 3. ARA SINAV (29 Kasım - 27 Aralık Dersleri) 3 Ocak 1 Dijital gilikozidler Mehmet Ünaldı Chapter 187 Digitalis Glycosides Beta blokörler Mehmet Ünaldı Chapter 188 -Blockers KKBlokörleri Hilal Özlü Chapter 189 Calcium Channel Blockers Antihipertansifler Hilal Özlü Chapter 190 Antihypertensive Agents 2 Antikonvülzanlar Chapter 191 Anticonvulsants Demir Chapter 192 Iron 10 Ocak 1 Hidrokarbonlar ve uçucu maddeler Mehmet Tatlı Chapter 193 Hydrocarbons and Volatile Substances Kostikler Mehmet Tatlı Chapter 194 Caustics 2 Pestisitler K.Emre Gürgün Chapter 195 Pesticides Antikolinerjikler K.Emre Gürgün Chapter 196 Anticholinergics 13 Ocak MAKALE SAATİ 17 Ocak 1 Metaller ve Metalloidler Mesut Zorlu Chapter 197 Metals and Metalloids 2 Endüstriyel Toksinler Sinan Karacabey Chapter 198 Industrial Toxins Vitaminler ve Bitkisel ilaçlar Sinan Karacabey Chapter 199 Vitamins and Herbals 3 Antimikrobiyaller Chapter 200 Antimicrobials Dishemoglobinemiler Chapter 201 Dyshemoglobinemias 24 Ocak 1 Mantar Zehirlenmesi Semih Sözen Chapter 214 Mushroom Poisoning Zehirli Bitkiler Semih Sözen Chapter 215 Poisonous Plants 2 Yükseklik Hastalığı Yasin Bozkurt Chapter 216 High-Altitude Medical Problems Karbon monoksit zehirlenmesi Sarper Sağlam Chapter 217 Carbon Monoxide 27 Ocak MAKALE SAATİ 31 Ocak 1 Tip 1 diyabet Chapter 218 Type 1 Diabetes Mellitus Tip 2 diyabet Chapter 219 Type 2 Diabetes Mellitus 2 DKA Chapter 220 Diabetic Ketoacidosis

3 3 Şubat Alkolik Ketoz Chapter 221 Alcoholic Ketoacidosis NKHK Chapter 222 Hyperosmolar Hyperglycemic State 4. ARA SINAV (3 Ocak - 31 Ocak Dersleri) 7 Şubat 1 Hipotiroidi ve miksödem Chapter 223 Thyroid Dis.: HypoT and Myxedema Hipertiroidi ve tiroid krizi Chapter 224 HyperT and Thyroid Storm 2 Adrenal Yetmezlik ve Adrenal Kriz Mehmet Ünaldı Chapter 225 Adrenal Insufficiency and Crisis 10 Şubat MAKALE SAATİ 14 Şubat 1 Anemi Mesut Zorlu Chapter 226 Anemia Hemostaz Testleri Sarper Sağlam Chapter 227 Tests of Hemostasis Kazanılmış Kanama Bozuklukları Hilal Özlü Chapter 228 Acquired Bleeding Disorders 2 Pıhtılaşma bozuklukları Enes Suman Chapter 229 Clotting Disorders Hemofililer ve vwh Enes Suman Chapter 230 Hemophilias and von Willebrand Dis 17 Şubat 09:00-13:00 KEAH ACİL TIP DÖNEMİ (Yemekhane) ARA YIL GENEL SINAVI (6 Eylül - 7 Şubat Dersleri + ACLS/ATLS Kursu) 21 Şubat 1 Orak hücreli anemi ve diğer herediter hemolitik Erkman anemiler Sanrı Chapter 231 SCA & Other Hered Hemolytic Anemias Kazanılmış hemolitik anemiler Erkman Sanrı Chapter 232 Acquired Hemolytic Anemia 2 Transfüzyon Tedavisi Şenol Ardıç Chapter 233 Transfusion Therapy Ototransfüzyon girişimi Şenol Ardıç CHAPTER 27 - Autotransfusion Kan ve kan ürünleri ile Kumadin intoks tedavisi Şenol Ardıç CHAPTER 28 - Transfusion Therapy 24 Şubat MAKALE SAATİ 28 Şubat 1 Antikoagülanlar, antiplateletler ve fibrinolitikler Semih Sözen Chapter 234 Anticoag, Antiplats, and Fibrinolytics Malignitenin acil komplikasyonları Hilal Özlü Chapter 235 Emerg. Complications of Malignancy 2 Göz Acilleri Erkman Sanrı Chapter 236 Eye Emergencies 6 Mart 1 Sık Görülen Kulak hastalıkları Yasin Bozkurt Chapter 237 Dis.of the External, Middle, and Inner Ear 2 Yüz ve Çene acilleri Sinan Karacabey Chapter 238 Face and Jaw Emergencies 9 Mart MAKALE SAATİ 13 Mart 1 Epistaksis, burun kırığı ve rinosinüzit Emre Gürgün Chapter 239 Epistaxis, Nasal Frac & Rhinosinusitis 2 Oral ve Diş Acilleri Mehmet Tatlı Chapter 240 Oral and Dental Emergencies 16 Mart 5. ARA SINAV (7 Şubat - 6 Mart Dersleri + ACLS/ATLS Kursu) 20 Mart 1 Boyun ve Üst Havayolunun Enfeksiyon ve Mesut Hastalıkları Zorlu Chapter 241 Inf and Dis.of the Neck & Upper Airway 2 Deri Hastalıklarına acilde yaklaşım Chapter 243 Approach to Skin Disorders in the ED Mehmet Ünaldı Ali Kandemir

4 Deri Hastalıklarının acilde tedavisi Sarper Sağlam Chapter 244 Treatment of Skin Disorders in the ED 23 Mart MAKALE SAATİ 27 Mart 1 Ciddi Jeneralize Deri Hastalıkları Chapter 245 Serious Generalized Skin Disorders 2 Yüz ve Saçlı Deri Hastalıkları Şenol Ardıç Chapter 246 Disorders of the Face and Scalp 3 Nisan 1 El, ayak ve uzuv hastalıkları Enes Suman Chapter 247 Dis.of the Hands, Feet, and Extremities 2 Deri katlantısı ve inguinal bölge hastalıkları Erkman Sanrı Chapter 248 Disorders of the Groin and Skinfolds 6 Nisan MAKALE SAATİ 10 Nisan 1 Gövdenin dermal hastalıkları Semih Sözen Chapter 249 Skin Disorders Common on the Trunk 2 Erişkinde travma Yasin Bozkurt Chapter 250 Trauma in Adults 13 Nisan 6. ARA SINAV (13 Mart - 10 Nisan Dersleri + ACLS/ATLS Kursu) 17 Nisan 1 Erişkin ve çocukta kafa travması Sinan Karacabey Chapter 254 Head Trauma in Adults and Children Yüz travması Hilal Özlü Chapter 256 Trauma to the Face 2 Kardiyak Travma Emre Gürgün Chapter 259 Cardiac Trauma Kalça ve yanlara penetran travma Emre Gürgün Chapter 261 Penet Trauma to the Flank & Buttocks Ekstremitelerin penetran yaralanması Mesut Zorlu Chapter 263 Penetrating Trauma to the Extremities 20 Nisan MAKALE SAATİ 24 Nisan 1 Ortopedik yaralanmaların ilk değerlendirme Mehmet ve müdahalesi Tatlı Chapter 264 Initial Eval and Man of Orthop Injuries 2 El ve parmakların yaralanması Şenol Ardıç Chapter 265 Injuries to the Hand and Digits 1 Mayıs 1 Eklem yaralanmaları Enes Suman Chapter 266 Wrist Injuries 2 Dirsek ve Önkol yaralanmaları Erkman Sanrı Chapter 267 Injuries to the Elbow and Forearm 4 Mayıs MAKALE SAATİ 8 Mayıs 1 Omuz ve Humerus yaralanmaları Semih Sözen Chapter 268 Shoulder and Humerus Injuries 2 Pelvis yaralanmaları Yasin Bozkurt Chapter 269 Pelvis Injuries 15 Mayıs 1 Kalça ve Femur yaralanmaları Sinan Karacabey Chapter 270 Hip and Femur Injuries 2 Diz yaralanmaları Emre Gürgün Chapter 271 Knee Injuries 18 Mayıs MAKALE SAATİ 22 Mayıs 1 Bacak yaralanmaları Mehmet Tatlı Chapter 272 Leg Injuries Ayak bileği yaralanmaları Mehmet Tatlı Chapter 273 Ankle Injuries 2 Ayak yaralanmaları Şenol Ardıç Chapter 274 Foot Injuries 25 Mayıs Mehmet Ünaldı

5 7. ARA SINAV (17 Nisan - 15 Mayıs Dersleri + ACLS/ATLS Kursu) 29 Mayıs 1 Boyun ve sırt ağrısı Enes Suman Chapter 276 Neck and Back Pain 2 Omuz ağrısı Erkman Sanrı Chapter 277 Shoulder Pain 1 Haziran MAKALE SAATİ 5 Haziran 1 Kalça ve diz ağrısı Semih Sözen Chapter 278 Hip and Knee Pain 2 Sistemik romatolojik hastalıkların acilleri Yasin Bozkurt Chapter 279 Emerg. in Systemic Rheumatic Diseases 12 Haziran 1 Elin travmatik olmayan bozuklukları Sinan Karacabey Chapter 280 Nontraumatic Disorders of the Hand 2 Eklem ve bursaların akut bozuklukları Emre Gürgün Chapter 281 Acute Dis. of the Joints and Bursae 15 Haziran MAKALE SAATİ 19 Haziran 1 Ayağın yumuşak doku bozuklukları Mehmet Tatlı Chapter 282 Soft Tissue Problems of the Foot 2 Psikotropik ilaçlar ve acil trankilizasyon Şenol Ardıç Chapter 285 Psychotropic Medic and Rapid Tranq. 3 Konversiyon bozukluğu Chapter 288 Conversion Disorder 22 Haziran 26 Haziran 8. ARA SINAV (13 Mart - 10 Nisan Dersleri) 09:00-13:00 KEAH ACİL TIP DÖNEMİ (Yemekhane) YILSONU GENEL SINAVI (Tüm Dersler + ACLS/ATLS KURSU) 3 Temmuz MAKALE SAATİ 10 Temmuz MAKALE SAATİ 17 Temmuz MAKALE SAATİ 24 Temmuz MAKALE SAATİ 4 Eylül EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9.

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55 1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55... ve arkadaşları... et al W apareyi Diş. W appliance 100 atım 100 beams 3D BT (3 boyutlu bilgisayarlı tomografi) abse ile ilişkili olarak acil cerrahi

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

Doç. Dr. Serkan Şener

Doç. Dr. Serkan Şener Doç. Dr. Serkan Şener Acil Tıp Uzmanı Akademik ve Mesleki Süreç 2012 : Acıbadem Üniversitesi Acil Tıp AD, Doçent, İstanbul. 2011 - : Acıbadem Ankara Hastanesi, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Ankara 2011-2012

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 234 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.80 Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Evaluation of the poisoning cases who applied to

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY Doğum Tarihi 31.08.1953 Öğrenim Durumu Derece Bölüm Üniversite Yıl Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1982 Tıpta Uzmanlık Plastik, Rekonstrüktif ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mustafa Erol Demirseren Doğum Tarihi: 02 Kasım 1970 Yüksek Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Barış Kocaoğlu 2. Doğum Tarihi: 04.04.1975 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı -Acil Tıp Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2007 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 PERSONEL (31-12-2007) 1-1 Doktorlar 1-2 Yardımcı sağlık personeli 1-2-1 Anestezi 1-2-2 Yoğun

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi 3. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 4.Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 4 7 Kasım 2009 Silence Beach Resort Kızılağaç

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK. ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK. ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 ISBN: 978-975-590-228-9 Bakanlık Yayın Numarası: 712 HM Yayın No: SB-HM-2007/14 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan Nedim Kaya Doğum Tarihi: 01.12.1945 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Professor of Neurosurgey. 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey. Educational and Occupational Background:

CURRICULUM VITAE. Professor of Neurosurgey. 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey. Educational and Occupational Background: CURRICULUM VITAE Title: Name: Surname: Birth: Nationality: Professor of Neurosurgey Özkan Ateş 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey Turkey Educational and Occupational Background: 2014- Professor of Istanbul

Detaylı