DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS"

Transkript

1 Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Türk Dili II TUR Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Dilin kültür, düşünce, toplum vb. ile olan ilişkilerine dikkat çekerek öğrencilere dil bilinci ve günümüz sinin sözlü ve yazılı biçimlerinin incelikleri konusunda duyarlılık kazandırmak, Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstererek öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini sağlamak; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve akademik/mesleki ortamlarda kendilerini yetkin şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olmak. Ayrıca düzyazı, şiir, hikâye gibi farklı yazınsal türlerin okunması, incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumanın aydın bir birey olmanın ön koşulu olarak vazgeçilmez bir gereksinim olduğunu benimsetmek. Öğrencilerin kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerileri gelişmiş olacak.dil olgusunun dil-düşünce, dil-birey, dil-toplum, dil-kültür gibi çeşitli boyutlarıyla değerlendirilmesiyle her öğrenci dilin gerçekte ne kadar önemli olduğunu kavramış olacak.öğrenciler yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak yi doğru, güzel etkili ve akıcı kullanabilme yeteneği kazanmış olacaklar.öğrenciler dilbilgisi konularını, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavramış olacaklar. Dil tanımı, dillerin doğuşu, dilin özellikleri ve dil türleri, dil-kültür, dil-düşünce ilişkisi, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve belli başlı Türk lehçeleri, nin tarihi gelişimi, Atatürk ün Türk Diline yaklaşımı ve Dil Devrimi, nin ses ve yapı özellikleri, nin sözcük yapısı, cümle bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Önerilen Kaynaklar Yüksekkaya, Gülden Sağol. Ed. Türk Dili Kitabı. İstanbul: Duyap Yayınları, Çotuksöken, Yusuf. Uygulamalı Türk Dili. 3. Basım. İstanbul: Papatya Yayınları, Pilancı, Hülya. Ed. Türk Dili. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Alpay, Necmiye. Sorunları Kılavuzu. İstanbul: Metis Yayınları, Alpay, Necmiye. Dilimiz, Dillerimiz. İstanbul: Metis Yayınları, Hepçilingirler, Feyza. Öğretenlere ve Öğrenenlere Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, Hepçilingirler, Feyza. Dilim Dilim Anadilim. İstanbul: Everest Yayınları, Püsküllüoğlu, Ali. Onu Öyle Yazmazlar. Ankara: Arkadaş Yayınları, Gökçe, M. Baki. Üniversiteler İçin YÖK Müfredatına Uygun Türk Dili Cilt I ve I. İstanbul: Beta Yayınları, Anlatma, tartışma, soru-cevap, sınıf içi uygulamalar Değerlendirme Yöntemi I. Ara Sınav: %25, II. Ara Sınav %25, Yarıyıl Sonu Sınavı: % 50. Ders Müfredatı 1. Hafta Dönem içinde okunacak romanların seçilmesi 2. Hafta Anlatım Bilgisine Giriş: Sözlü Anlatım, Konuşmada Başarının Yolları, Konuşma Sanatı, Nitelikli Konuşmanın Özellikleri, Konuşma Kusurları ve Argo. 3. Hafta Anlatım Bozuklukları 4. Hafta Makale İnceleme (Oktay Sinanoğlu- Bir Nev-York Rüyası ) 1

2 5. Hafta Öykü İnceleme 6. Hafta I. Ara-Sınav 7. Hafta Yazılı ve Sözlü Anlatımda Düşünsel Plan, Öznel ve Nesnel Anlatım, Yaratıcı ve Öğretici Anlatım Nitelikleri ve Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları. 8. Hafta Paragrafın Yapısı, Paragraf Türleri, Paragrafta Konu, Konu Seçimi, Konu Sınırlandırılması, Yazı Planının Oluşturulması, Paragrafta Anlatım Biçimlerinin Uygulanması. 9. Hafta Sözlü Anlatım Türleri, Hazırlıksız Konuşmalar, Hazırlıklı Konuşmalar (Söylev, Panel, Forum, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans, Münazara) 10. Hafta Makale İnceleme 11. Hafta Yazılı Anlatım Türleri: Edebi Yazılar (Öykü, Deneme, Anı, Gezi Yazısı, Biyografi, Otobiyografi, Fıkra, Makale) 12. Hafta II. Ara-Sınav 13. Hafta Öykü İnceleme 14. Hafta Şiir İnceleme Ara Sınavlar Kısa Sınavlar - Ödevler - Projeler - Dönem Ödevi - Laboratuvar - Diğer (katılım) - Yıl Sonu Sınavı

3 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II ATA Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Değerlendirme Yöntemi Ders Müfredatı Yrd. Doç. Dr. Özgür Mutlu Ulus Yrd. Doç. Dr. Özgür Mutlu ULUS Türkiye nin siyasi, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmelerini görsel malzemelerle desteklenmiş biçimde okuma, öğrenme ve tartışma olanağını, yakın tarihimizin önemli siyasi olayları, örneğin askeri müdahaleler konusunda öğrencilerin bilgilenmesini sağlamak Ulus-devlet kuruluş süreci ve modernleşme olgusu dersin ana konusunu oluşturur. Temel siyasi ayrışmalar, siyasi ve toplumsal hareketler, sanayileşme, modernleşme ve kentleşme sürecimiz ile karşılaşılan sorunlar konusunda öğrenciler bilgilendirileceklerdir. önemli hedeflerdendir. Türkiye nin uluslararası ilişkileri, özellikle Avrupa Birliği, ABD ile ilişkiler ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerin tarihi değerlendirilecektir. Öğrencilerden müzeleri gezme, dönem filmlerini izleme, yaşadıkları semtin tarihini yaşayanlardan söyleşiler yaparak öğrenmeleri ders planı içerisinde ödev olarak istenecektir. Cumhuriyet Tarihimizdeki önemli toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmeler konu edilecektir. Feroz Ahmad, Modern Türkiye nin Oluşumu, ss Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, ss Yakup Kadri Karaosmanoğluları, Ankara (roman) Kaynak kitaplar,eğitim notları,sınıflarda slayt gösterimleri, seminerler ve konularla ilgili kütüphanelerde çalışmalar, bilim müzesi gezisi, sözlü tarih çalışmaları Sunuşlar, kent tarihi ödevi ve yazılı sınavlar 1. Hafta Ders Planı, Okumalar, Sınavlar ve Ödevler Tanıtımı Derse Giriş: Kurtuluş Savaşı nda Örgütlenmeler, Dış İlişkiler 2. Hafta Barış; Cumhuriyetin Kuruluşu; Siyasi, Hukuki Reformlar ve İktisat Politikaları 3. Hafta Yılları: Atatürk İlkelerinin Yerleşmesi, Siyasi Sorunlar, Muhalefet Grupları 4. Hafta Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla- Türkiye de Kadınlar ve Değişim: (Film Gösterimi) 5. Hafta II. Dünya Savaşı ve Faşizm, Belgesel Gösterimi Savaş Sonu ve Türkiye de Siyasette Değişim yılları 6. Hafta Ara Sınav 7. Hafta Çok Partili Döneme Geçiş ve Temel Sorunlar Ekonomik Büyüme ve Toplum; Avrupa ve ABD ile İlişkiler 8. Hafta Menderes in Sonu-Askeri Müdahale Yeniden Yapılanma; Sanayileşme ve Kentleşme, Batılılaşma Sorunu ve Tartışmalar 9. Hafta Toplumsal ve Siyasi Hareketler, Gençlik ve İşçi Hareketleri 10. Hafta 1971 Askeri Müdahalesi; Siyasi Değişim; Siyasi Partiler ve Hareketler; İç Çatışmalar 11. Hafta Kentleşme, Göç, Popüler Kültür (Yeşilçam ın Altın Çağları, Arabesk Müzik ve Tartışmalar) 12. Hafta Avrupa Birliği ve Türkiye; Avrupa da Türkler Ekonomik Kriz, 1980 askeri müdahalesi 13. Hafta Askeri İdare Dönemi ve Yeni Anayasa 3

4 Özal dönemi ve yeniden yapılanma 14. Hafta Genel Bakış Tüketim Toplumu, Gündelik Hayatın Değişimi Soğuk Savaş Sonrası Siyasette Yeni Aktörler ve Eğilimler Ara Sınavlar 1 30 Kısa Sınavlar Ödevler (sunuş) 1 30 Projeler Dönem Ödevi(kent tarihi ödevi) Laboratuvar 1 30 Diğer(katılım) 10 Yıl Sonu Sınavı

5 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U+K Kredisi AKTS Saati İşletme Yönetimi ve Organizasyonu SYB Dersin Dili Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Ders Müfredatı Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş SYB103 İşletmeye giriş dersini almış olmak İşletmeye giriş dersinde işlenen konular temelinde yönetim ve organizasyon ile ilgili kavramlar verilerek genel işletme yönetim ve organizasyonuna yönelik bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır. İşletme yönetim ve organizasyonuna yönelik genel kavram ve yaklaşımları bilmek ve yönetici bakış açısı ile değerlendirebilmek. Yönetim ve yöneticilik kavramı ile işletme yöneticiliği tarihsel süreci içerisinde ortaya çıkan yönetim yaklaşımları ve yetki, güç, liderlik, organizasyon yapıları ve yetki ilişkileri ile yönetim fonksiyonlarını içermektedir. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Mümin Ertürk, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş- İstanbul-2009 İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İsmail Efil, Alfa Aktüel Yayınları İstanbul-2009 Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Erol Eren, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş İstanbul-2009 Yönetim ve Organizasyon, Barış Erdem, Oya Aytemiz Seymen, Oya İnci Bolat, Tamer Bolat Detay Yayıncılık Ankara Konferans tipi ders, sözel ve görsel anlatım, grup tartışması, soru-cevap ve makale sunumu 1. Hafta Yönetim ile ilgili temel kavramlar 2. Hafta Klasik yönetim yaklaşımı 3. Hafta Davranışsal yönetim yaklaşımı 4. Hafta Sistem yaklaşımı 5. Hafta Durumsallık yaklaşımı 6. Hafta Modern yaklaşımlar 7. Hafta Ara sınav 8. Hafta Planlama 9. Hafta Örgütleme 10. Hafta Denetleme Uygulama örneği 11. Hafta Karar verme 12. Hafta Kriz yönetimi 13. Hafta Değişim yönetimi 14. Hafta Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi Ara Sınavlar 1 % 40 Yıl Sonu Sınavı 1 % 60 5

6 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Saati Kredisi AKTS Ekonomi II SYB Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Değerlendirme Yöntemi Ders Müfredatı Doç. Dr. Mahmut Tekçe Doç. Dr. Mahmut Tekçe Makro iktisadi ilişkilerin sağlık ekonomisine altyapı oluşturacak şekilde analiz edilmesi Makro ekonomik çerçevede reel hayatta karşılaşılan olayları anlaşılıp yorumlanabilmesi Makro iktisadi ilişkiler bütünü Makro İktisada Giriş, Prof. Dr. Kemal Yıldırım Dersler öğretim üyesi tarafından anlatılacaktır. Sınıfta anlatılan konular tartışmaya açılacak ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanacaktır. Ders ile ilgili kitap ve okuma parçaları tavsiye edilecek, öğrencilerin derse gelmeden önce bu kaynakları okumaları istenecektir. Derste güncel ekonomik olaylardan örnek verilerek, teorik yapı ile pratik işleyişler arasında ilişki kurulmaya çalışılacaktır. Derse Katılım: Öğrencilerin derslere düzenli olarak katılımları istenmektedir. Bu nedenle her hafta yoklama alınacaktır. 1. Hafta Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş 2. Hafta Milli Gelir Muhasebesi 3. Hafta Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Belirlenmesi 4. Hafta Makro Ekonomik Denge 5. Hafta Toplam Talep 6. Hafta Toplam Arz 7. Hafta Maliye Politikası 8. Hafta Vize 9. Hafta Para ve Bankacılık 10. Hafta Para Teorisi ve Politikası 11. Hafta Uluslararası Ekonomi 12. Hafta Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 13. Hafta Final Sınavı Öncesi Genel Tekrar (Soru-Cevap) 14. Hafta Final Sınavı Öncesi Genel Tekrar (Soru-Cevap) Ara Sınavlar Kısa Sınavlar - - Ödevler - - Projeler Dönem Ödevi - - Laboratuar - - Diğer - - Yıl Sonu Sınavı

7 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Finansal Muhasebe II SYB Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Değerlendirme Yöntemi Ders Müfredatı Prof.Dr.Vural Akarçay Prof.Dr.Vural Akarçay Finansal Muhasebe hakkında temel bilgiler vermek Meslek hayatında kullanılacak finansal muhasebe bilgilerini anlamak ve yorumlamak Muhasebede dönem sonu işlemleri ( Envanter ve Bilanço) Genel Muhasebe ( Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri), Prof.Dr.Ümit Ataman, Türkmen Kitabevi, 2005 Dönemsonu Muhasebe İşlemleri (Envanter ve Bilanço S.Bektöre, Y.benligiray, N.Erdoğan, Nisan Kitabevi,2008) Düz anlatım, soru-yanıt, ödev Öğrenciler derslerle ilgili verilen ödevleri yaparak bilgilerini kuvvetlendireceklerdir. Ödevlerini yapan öğrencilerin ödev puanları vize notlarına eklenecektir. 1. Hafta Muhasebede Dönem İçi İşlemler ( Tekrar) 2. Hafta Muhasebede Dönem İçi İşlemler ( Tekrar) 3. Hafta Muhasebede Dönem Sonu İşlemler 4. Hafta Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi 5. Hafta Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi 6. Hafta Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi 7. Hafta Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi 8. Hafta VİZE 9. Hafta Özkaynak Hesaplarının Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi 10. Hafta Gelir Tablosu Hesaplarının Dönen Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi Gelir Hesaplarının Envanter ve Değerlenmesi Gider Hesaplarının Envanter ve Değerlenmesi 11. Hafta Mali Tabloların Düzenlenmesi Bilanço Gelir Tablosu 12. Hafta Uygulama 13. Hafta Uygulama 14. Hafta Uygulama Ara Sınavlar 1 80 Kısa Sınavlar - - Ödevler - 20 Projeler - - Dönem Ödevi - - Laboratuvar - - Diğer - - Yıl Sonu Sınavı

8 Dersin Dili Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati İşletme Matematiği SYB Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Yrd. Doç. Dr. Nebi Önder Yrd. Doç. Dr. Nebi Önder İstatistik ve Ekonomi Derslerinde kullanılacak temel matematik kavramlarını vermek ve gerekli olan alt yapıyı kurmak. İstatistik ve Ekonomi Derslerinde kullanılacak matematik alt yapıyı kurmak Dersin İçeriği Türevin Sosyal Bilimlere uygulanması, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Türev ve İntegralin Ekonomi Problemlerine uygulamaları Önerilen Kaynaklar Erol Yarız, Prof.Dr. Genel Matematik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Dersin Haftalara Dağılımı Düz anlatım, soru-yanıt. 1. Hafta Türevin Sosyal Bilimlere uygulanması 2. Hafta Türevin Sosyal Bilimlere uygulanması 3. Hafta İntegral : Belirsiz İntegral Tanımı 4. Hafta İntegral: İntegral Alma Teknikleri 5. Hafta İntegral: Belirli İntegral Tanımı 6. Hafta İntegral: Belirli İntegral 7. Hafta İntegral: Alan ve Hacim Hesapları 8. Hafta Vize 9. Hafta İntegral Uygulamaları 10. Hafta İntegral Uygulamaları 11. Hafta Türev ve İntegralin Ekonomi Problemlerine uygulamaları 12. Hafta Liner Cebirde Ana Kavramlar 13. Hafta Lineer Programlamaya Giriş 14. Hafta Lineer Programlamaya Giriş Ara Sınavlar 1 75 Kısa Sınavlar - - Ödevler - - Projeler - - Dönem Ödevi 1 25 Laboratuvar - - Diğer - - Yıl Sonu Sınavı

9 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji SYB Dersin Dili Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Doç. Dr. Haluk Özsarı Doç. Dr. Haluk Özsarı Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetimindeki temel ilkeleri, bileşenleri, insan gücü, ekip çalışması ve denetimi hakkında bilgi kazanılması İnsan yapısına ait temel tanım ve terimleri okuma yazma,anlamlarını açıklama Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık hizmet sunumundaki yerini tanımlayabilmek, Yönetim ve Sağlık yönetimini tanımlayabilmeli, Yönetimin temel bileşenlerini (Bölgeyi (toplumu) tanıma-durum saptaması, Öncelikleri saptama, Amaç, Planlama, Denetim, Eşgüdüm, Hizmet içi eğitim, Güdüleme, Özeleştiri, İletişim) sayabilmeli ve tanımlayabilmeli, Sağlık kayıtlarını kullanarak nasıl sağlık ölçütleri geliştirebileceğini açıklayabilmeli Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeleri sıralama, Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğelerin yapısal özelliklerini açıklama, Tıbbi terimleri meydana getiren kök ile ilk ve son eklerin yapısal özelliklerini açıklama Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetimindeki temel ilkeleri, Solunum, dolaşım, sindirim, üriner ve genital sistem hastalıkları, kan, endokrin, nörolojik hastalıklar, göz, kulak-burun-boğaz, cilt hastalıkları Önerilen Kaynaklar 1. Belek, İ., Belek, H. (1998). Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetleri finansman, kurumlar, insangücü ve hizmet açısından genel bir değerlendirme. Toplum ve Hekim, TTB Yayını, 13 (5): Dinçer, B., Özaslan, M., Kavasoğlu, T. (2003). Devlet Planlama Teşkilatı İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yayın No: DPT European Observatory on Health Systems and Policies. Health Care Systems in Transition (HiT). HiT country profiles. Ulaşım Tarihi: Werner, D. (2001). Insuring the necessary resources for the human right to health: national and international measures. Global Assembly on Advancing the Human Right to Health Iowa City, Iowa, April 20-22, Ulaşım Tarihi: Tıbbi Terminoloj Çağatay Güler, Banu Çakır Somgür Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi 6. Tıbbi Terminoloji Mehmet Özden Somgür Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi; (1997) 7. Artukoğlu, A. (2004). Tıbbi Terminoloji. Ankara. 8. Tuğlacı, P. (2000). Tıp Sözlüğü. İstanbul 9. Bikem Süzen, Sağlık Dili, Birol Basın Yayın, İstanbul, Dersin Haftalara Dağılımı 1. Hafta Tıbbi Terminolojiye Giriş Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer çalışmalar Sözel ve görsel anlatım ( bilgisayar, asetat ) 2. Hafta Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Yönetimi 3. Hafta Kökler 4. Hafta Önekler, Sonekler 5. Hafta Görüntüleme cihazları ve görüntüleme cihazları terminolojisi / Hastane birimleri 9

10 terminolojisi 6. Hafta Hareket sistemine ilişkin terimler 7. Hafta Vize 8. Hafta Solunum sistemine ilişkin terimler 9. Hafta Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler 10. Hafta Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri 11. Hafta Ürogenital sistem, doğum, kadın ve meme hastalıklarına ilişkin terimler 12. Hafta Deri hastalıklarına ilişkin terimler 13. Hafta Göz ve kulağa ilişkin terimler 14. Hafta İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, radyoloji ve radyoterapi ile ilişkili terimler Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Yıl Sonu Sınavı

11 Dersin Dili DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati İleri Bilgisayar Uygulamaları BIL Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Engin Baysoy Engin Baysoy Hayatımızın en önemli aracı haline gelen bilgisayarı tanıtmak kullanımını öğretmek ve yapılabileceklere değinmektir. 1. Excel ile listeler üzerinde her tür hesaplama, listeleme ve biçim formatlama Dersin İçeriği gibi Excel yeteneklerini öğrenir. Grafik çizme ve özet tablolar oluşturmayı öğrenir. 2. Veritabanları nedir, çalışma mantığı nasıldır öğrenir. 3. Access ile bir veritabanı uygulaması nasıl yazılır. 4. Mailleşme yöntem ve yeteneklerini öğrenir. 5. Publisher ile her tür yayın (davetiye, program, bülten, broşür vs) hazırlamayı ve web sitesi tasarlamayı öğrenir. 6. Office Power point ile sunum hazırlama tekniklerini öğrenir ve uygular. 7. Sağlık otomasyonları konusunda bilgi sahibi olur. Microsoft Excel: Hücresel veri alanı olan Excel programının kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi Veritabanı kullanımı: Veritabanı nedir, mantık ve çeşitli veritabanları Microsoft Access: Access, veri yönetimi, veritabanı oluşturma, sorgulama, raporlama Access Programının Tanıtılması, Alan Tanımları ve Alan Özellikleri, Veri Tabanı Nesneleri Oluşturma (Tablo, Form, Rapor, Sorgu), Veri Türleri, Tabloya Kayıt Girmek Access Uygulamaları Microsoft Outlook: Maillerin hazırlanması ve yönetilmesi Outlook Programının Tanıtılması; Elektronik Posta Göndermek; İletinin Gönderileceği Yeri Belirlemek; Gelen İletileri Başkalarına İletmek; Elektronik Postaya Bir Belge Eklemek; Gönderme Seçeneklerini Kullanmak; Gönderilen İletileri İzlemek; Randevuları Ayarlamak Outlook Uygulamaları Microsoft Publisher: Microsoft Publisher ile yayın ve web tasarımı Microsoft Publisher ve Tasarım, Sayfa Yapısı, Metinler, Başlıklar ve Stiller, Tablo Oluşturmak, WordArt ile Çalışmak, Grafik ve Ole'ler, Adres Listeleri Oluşturmak, Özel Tasarımlarımızı Publisher Şablonu Olarak Kaydetmek, Tasarımı Güçlendirmek için Farklı Araçlar Kullanmak, Publisher 2007 ile Kataloglar Hazırlamak, Kurumsal Posta Tasarımları Oluşturmak, Kişisel Belgeler Oluşturmak, Logo Tasarımı Yapmak, Adres Mektup, e-posta ve Katalog Birleştirme, Web Sayfası Hazırlamak, Publisher Belgelerini Share Point ile Kullanıma Açmak, Kişisel Web Sayfası Hazırlamak, Belgeleri Yazdırmak, Tanıtım Broşürleri Tasarlamak, Publisher 2007 ile Gazete Tasarlamak Internet, Internet Explorer: Internet tarihi, ne nerede kullanılır tanıtımı? Bilgisayar Programlama: teknolojiler Yazılım geliştirmede kullanılan yöntemler ve 11

12 Proje Geliştirme: Proje yönetimi nedir ve nasıl yapılır, kullanılan programlar Sağlık Otomasyonları: Sağlık kurumlarındaki otomasyonların tanıtımı Önerilen Kaynaklar 1. Zeydin Pala (2008) Yeni Başlayanlar için Bilgisayar. İstanbul: Türkmen Kitabevi 2. Uygulamalı Microsoft Office Uygulama şeklinde ders, soru-yanıt, slayt, grup tartışması, labaratuar çalışması Dersin Haftalara Dağılımı 1. Hafta Microsoft Excel 2. Hafta Microsoft Excel 3. Hafta Microsoft Excel 4. Hafta Microsoft Excel 5. Hafta Microsoft Excel 6. Hafta Microsoft Access 7. Hafta Microsoft Access 8. Hafta Microsoft Access 9. Hafta Microsoft Outlook 10. Hafta Ara sınav 11. Hafta Microsoft Publisher 12. Hafta Microsoft Publisher 13. Hafta Internet, Internet Explorer, Bilgisayar Programlama 14. Hafta Sağlık Otomasyonları Ara Sınavlar 1 70 Kısa Sınavlar - Ödevler - Projeler - 30 Dönem Ödevi - Laboratuvar - Diğer - Yıl Sonu Sınavı

13 Dersin Dili DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredi AKTS Saati Sağlık Hizmetleri Yönetimi II SYB Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Sağlık hizmetleri ve hastane işletmelerinin işleyişini birinci dönemde öğrenen öğrencilere sağlık hizmetlerinin farklı boyutlarını öğretmektir. Bu kapsamda; olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi, acil sağlık hizmetleri organizasyonu, uzun dönemli sağlık bakım hizmetleri konularında bilgi vermek, küreselleşme ve sağlık konularının anlatılması amaçlanmıştır. Bu dersi alan öğrencinin aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olması beklenir: Sağlık işletmelerinde denetim, Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi, Acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve sunumu, Uzun dönemli sağlık bakım hizmeti Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, sağlıkta dönüşüm programı, Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği sistemi, Sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik, Sağlık çalışanlarının sorunları ve etkileri, Sağlığı geliştirme ve yükseltme, Küreselleşme ve sağlık konularını kavramış olacaktır. Dersin İçeriği 1. Sağlık işletmelerinde denetim 2. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi 3. Acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve sunumu 4. Uzun dönemli sağlık bakım hizmeti (evde bakım) 5. Uzun dönemli sağlık bakım hizmeti (terminal dönem bakım, yaşlı bakım hizmetleri) 6. Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, sağlıkta dönüşüm programı 7. Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği sistemi 8. Ara sınav 9. Sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik 10. Sağlık çalışanlarının sorunları ve etkileri (tükenmişlik, iş doyumu.) 11. Sağlık çalışanlarının sorunları ve etkileri (kuruma bağlılık, mobbing vb.) 12. Sağlığı geliştirme ve yükseltme 13. Küreselleşme ve sağlık Önerilen Kaynaklar 1. Tengilimoğlu.D.,Işık O., Akbolat M.,Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi Hastane Yöneticiliği O.Hayran, H.sur., Nobel Tıp Kitapevi İstanbul 3. Kavuncubaşı Şahin (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara 4. Lawrence F. Wolper (1995). Health Care Administration: Principles, Practices, Structure, and Delivery. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 5. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan 6. Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi,S. Kurulmuş, Değişim Dinamikleri Yayını, 7. Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin 13

14 Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, 8. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü Yayını.2000 Konferans, öğrenci sunumu, soru-yanıt, grup tartışması, Dersin Haftalara Dağılımı 1. Hafta Sağlık işletmelerinde denetim 2. Hafta Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi 3. Hafta Acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve sunumu 4. Hafta Uzun dönemli sağlık bakım hizmeti (evde bakım) 5. Hafta Uzun dönemli sağlık bakım hizmeti (terminal dönem bakım, yaşlı bakım hizmetleri) 6. Hafta Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, sağlıkta dönüşüm programı 7. Hafta Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu, birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği sistemi 8. Hafta Ara sınav 9. Hafta Sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik 10. Hafta Sağlık çalışanlarının sorunları ve etkileri (tükenmişlik, iş doyumu.) 11. Hafta Sağlık çalışanlarının sorunları ve etkileri (kuruma bağlılık, mobbing vb.) 12. Hafta Sağlığı geliştirme ve yükseltme 13. Hafta Küreselleşme ve sağlık 14. Hafta Genel değerlendirme Ara Sınavlar 1 50 Uygulama Dönem Ödevi - Yıl Sonu Sınavı

15 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri SYB 204 / Dersin Dili Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı Sağlık sisteminin finansmanında kullanılan kaynaklar, bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin havuzlanması ve sağlık hizmeti sunucularına yapılan farklı ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Bu dersi alan öğrencinin aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olması beklenir: Bir ülkenin sağlık sisteminin finansman fonksiyonlarının neler olduğu Sağlık sistemine hangi kaynaklardan gelir sağlanabileceği Bu kaynakların her birinin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu Elde edilen gelirlerin nasıl havuzlanabileceği Farklı havuzlama mekanizmalarının neler olduğu Havuzlanan gelirden farklı sağlık hizmetleri için farklı hizmet sunuculara hangi yöntemlerle ödeme yapılabileceği Türkiye de sağlık sisteminin finansman fonksiyonlarındaki gelişmeler Dersin İçeriği Sağlık sisteminin finansman kaynakları, gelirlerin havuzlanması, havuzlanan gelirden farklı sağlık hizmetleri için farklı hizmet sunuculara yapılan ödeme yöntemleri, Türkiye de sağlık sisteminin finansman fonksiyonlarındaki gelişmeler Önerilen Kaynaklar 1. WHO (2000). The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance. Geneva. 2. WHO (2010). The World Health Report 2010, Health Systems Financing. The Path to Universal Coverage. Geneva. 3. Mossialos E. and Dixon A. (2002). Funding Health Care: An Introduction. Mossialos, E. et al. (eds.). Funding Health Care: Options for Europe, pp:1-30. Buckingham & Philadelphia: Open University Press. 4. Özgen, H., Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2): , Özgen, H., Tatar, M. Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1): , Özgen H. et al. (2010). Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey. Journal of Medical Systems, 34(3): Tatar M. et al. (2007). Formal and Informal Household Spending on Health: A Case Study from Turkey. Health Affairs 26(4): Morlock, L. ve diğerleri. TÜSİAD Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri.TÜSİAD, İstanbul, Çelik, H. ve diğerleri. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Sağlık Kuruluşları Derneği Yayını, İstanbul, Özsarı, S.H. Sağlık Harcamaları. İçinde: Sur, H., Palteki, T.: Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2013: s: Özsarı, S.H. Sağlık Sigortacılığı. İçinde: Aktan, C.A., Saran, U. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, İstanbul, 2007: Özsarı, S.H. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Üniversite Hastanelerinde Sunulan Sağlık Hizmetleri İlişkisi. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 14: 42-45, 2010 Konferans tipi ders, tartışma Dersin Haftalara Dağılımı 1. Hafta 1. Sağlık sisteminin finansman fonksiyonları 15

16 2. Hafta 2. Finansman fonksiyonları: Finansman kaynağı yaratma 3. Hafta 3. Finansman fonksiyonları: Finansman kaynağı yaratma 4. Hafta 4. Finansman fonksiyonları: Finansman gelirlerini havuzlama 5. Hafta 5. Finansman fonksiyonları: Finansman gelirlerini havuzlama 6. Hafta 6. Finansman fonksiyonları: Satın alma/geri ödeme 7. Hafta 7. Finansman fonksiyonları: Satın alma/geri ödeme 8. Hafta 8. Finansman fonksiyonları: Satın alma/geri ödeme 9. Hafta 9. ARA SINAV 10. Hafta 10. Türkiye de sağlık sistemi finansman kaynakları 11. Hafta 11. Türkiye de sağlık sistemi finansman gelirlerini havuzlama 12. Hafta 12. Türkiye de sağlık hizmetleri için satın alma/geri ödeme yöntemleri 13. Hafta 13. Türkiye de sağlık hizmetleri için satın alma/geri ödeme yöntemleri 14. Hafta 14. Genel değerlendirme Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Yıl Sonu Sınavı

17 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredi AKTS Saati Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi SYB Dersin Dili Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Dersin Haftalara Dağılımı Doç. Dr. Ali Coşkun Doç. Dr. Ali Coşkun Bu derste, sağlık işletmeleri yöneticileri için maliyet kontrolü ve yönetimi hakkında temel bilgiler verilecektir. Bu kapsamda, üretim ve hizmet maliyetleri, temel muhasebe tabloları ile maliyet bilgilerinin ilişkisi, mamul ve hizmet maliyetinin hesaplanması, maliyetlerin dağıtımı ve faaliyet tabanlı maliyet sistemleri, maliyet bilgilerinin karar vermede kullanımı gibi konular açıklanacaktır 1. Sağlık İşletmelerinde finansal planlamayı kavrama 2. Bütçe hazırlama yönetmlerini anlama 3. Sağlık işletmelerinde kısa ve uzun vadeli fiyatları belirlemeyebilme 4. Sağlık işletmelerinde stok kontrolu yapabilme ve bunları raporlamada gösterme 5. Sağlık işletmelerinde standart maliyetleme yi kullanarak fark analizleri yapabilme 6. Sağlık işletmelerinde yönetim kararlarında geçerli maliyetleri anlama Faaliyet bütçelemesi, nakit bütçelemesi, geçerli maliyet analizi, fiyatlama kararları, tam, değişken ve normal maliyet yöntemleri, stok planlaması, standart maliyetleme ve sapma analizleri, kısa vadeli karar verme. Ali Coşkunve Ahmet Akın (Ed.), Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Yayınevi, Zeki Doğanve Zeynep Hatunoğlu (Ed.), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Lisans yayıncılık, 2012 Sınıfta sunum, örnek uygulama çalışmaları, sınıf içi tartışma ve sınavlar 1. Hafta Yönetim Muhasebesine Giriş 2. Hafta Kar-Hacim-Maliyet Analizleri ile Kısa Vadeli Karar Verme 3. Hafta Kar-Hacim-Maliyet Analizleri ile Kısa Vadeli Karar Verme 4. Hafta Yönetim Kararlarında Geçerli Maliyet Analizi 5. Hafta Sağlık İşletmeleri için Geçerli Maliyet Analizi Uygulamaları 6. Hafta Fiyatlama Kararları ve Hedef Maliyetleme 7. Hafta Ara Sınav 8. Hafta Tam Maliyet, Normal Maliyet ve Değişken Maliyet Yöntemleri 9. Hafta Tam Maliyet, Normal Maliyet ve Değişken Maliyet Yöntemleri Uygulamaları 10. Hafta Sağlık İşletmelerinde Faaliyet Bütçelemesi 11. Hafta Sağlık İşletmelerinde Faaliyet Bütçelemesi Örnekleri 12. Hafta Sağlık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi 13. Hafta Standart Maliyetleme ve Sapma Analizleri 14. Hafta Standart Maliyetleme ve Sapma Analizleri Örnekleri Ara Sınavlar Kısa Sınavlar 17 40

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Türk Dili I TUR 101 1 2 2 1 Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Yrd. Doç. Dr. Hülya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Dersin Süresi ( /Yıllık) DERS BİLGİLERİ Türk Dili I TUR 101 1 2 2 1 Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Yrd. Doç. Dr. Hülya Dündar Şahin Dilin kültür, düşünce, toplum vb. ile olan ilişkilerine dikkat çekerek

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredi AKTS Sağlık Politikası SYB 421 7 3+0 3

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredi AKTS Sağlık Politikası SYB 421 7 3+0 3

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Anatomi I FTR 101 1 3+2 4 7 Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı