SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001."

Transkript

1 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri Develi, KAYSERİ Takdim: Saray Halı A.Ş. Vedat Günyol Cad. No: Atatürk Mah. Ataşehir/İSTANBUL Hazırlayan: Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:67 Sahrayıcedit, Kadıköy/İSTANBUL 0

2 Saray Halı A.Ş. Vedat Günyol Cad. No: Atatürk Mah. Ataşehir/İSTANBUL Konu: Kayseri ili, Develi İlçesi nde konumlu Halı İşletme Tesisleri ve İleri Üretim Tesisi değerleme çalışması Sayın Yetkili, Kayseri ili, Develi ilçesinde konumlu halı fabrikası ve ileri üretim tesisi için şirketimiz tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında Değerleme Uzmanı Harita Yüksek Mühendisi Sn. Ahmet ARSLAN, Makine Mühendisi Sn. Korhan CAN, Şehir Plancısı Dilek Tezol tarafından bahse konu gayrimenkuller ve çevreleri bizzat görülerek incelenmiştir. Çalışmaya konu olan gayrimenkullerin yakın civarı ile daha geniş ölçekte Kayseri ili, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri genelinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde benzer kullanıma sahip, benzer özellikler taşıyan emsaller incelemeye alınmış, içinde bulunduğumuz bugünkü ekonomik koşullar çerçevesinde söz konusu tarla nitelikli gayrimenkuller üzerinde yetiştirilebilecek olan ürünler analiz edilmiştir. Arsalar üzerinde yer alan binalar maliyet değeri ile değerlendirilmiştir. İşbu rapor tarihi itibariyle geçerli olup, konu mülklerin değer tespiti ile ilgili çalışma kapsamında civardaki gayrimenkul piyasası incelenmiş ve günümüz ekonomik koşulları dikkate alınmıştır. Saygılarımızla, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. Ahmet ARSLAN Baki BUDAKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Lisanslı Değerleme Uzmanı (400376) Lisanslı Değerleme Uzmanı (40059) Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

3 Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname Bu raporda sunulan bilgiler ve ifadeler gerçek ve doğrudur. Raporda belirtilen analizler, fikirler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve şartlarla kısıtlıdır ve bunlar benim kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analizlerim, fikirlerim ve sonuçlarımdır. Bu raporun konusu olan mülke güncel ve geleceğe dönük hiçbir çıkarım yoktur. (veya belirtilen biçimde vardır.) ve işin içindeki taraflarla hiçbir kişisel ilgim yoktur. Bu raporun konusu olan mülke veya bu görevle ilgili taraflara karşı hiçbir önyargım yoktur. Bu görevle ilgili olarak durumum önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine bağlı değildir. Bu görevin tamamlanması için aldığım/alacağım ücret, önceden saptanmış bir değer veya değerin müşterinin amaçlarını gözeten yönünün geliştirilip rapor edilmesi, değer takdirinin miktarı, öngörülen bir sonucun elde edilmesi veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Değerleme uzmanı mesleki eğitim şartlarına haiz olup değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi vardır. Bu raporun konusu olan mülkü kadastro, belediye, tapu kurumlarında durumuna bakılmış ve yerinde şahsen görüp incelemiştir. Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını beyan ederiz. Değerleme uzmanı değer biçilen mülkü ya da ona ilişkin mülkiyet hakkını etkileyen yasal konulardan sorumlu olmayacaktır. Değerleme uzmanı mülkiyet hakkının iyi ve pazarlanabilir olduğunu varsayar ve bu nedenle de mülkiyet hakkı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmez. Söz konusu mülke sorumlu bir mülkiyet altında bulunduğu esasına dayanılarak değer biçilir. Raporu Hazırlayan Raporu Denetleyen Dilek TEZOL Lisanslı Değerleme Uzmanı (40292) Korhan CAN Lisanslı Değerleme Uzmanı (40202) Ahmet ARSLAN Sorumlu Değerleme Uzmanı (400376) 2 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

4 YÖNETİCİ ÖZETİ Raporun Geçerli Olduğu Tarih ve Rapor Numarası DeğerlemeTürü ve Rapor Formatı / 003 Açıklamalı Değerleme İncelemenin Yapıldığı Tarih Değerlemesi Yapılan Mülk Halı Fabrikası, İleri Üretim Tesisi Gayrimenkulün Adresi Hukuki Tanımı Mal Sahibi Mevcut Kullanımı Mevcut Kullanıcı İmar Durumu Develi KAYSERİ Arsa, Bahçeli Kargir İşletme Binası ve idare ve işçi Lojmanları ve Yemekhane, Su Deposu, Trafo, Anbar ve Lokal ve Jeneratör ve Misafirhane ve Besi Ahırı ve Mandırası ile Saray Halı Fabrikasının Bahçeli Kargir Lojman Sahası Saray Halı A.Ş. Halı Tesisleri, Kesimhane Saray Halı A.Ş. Halı Tesisi : Sanayi Kesimhane : Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Değerlemesi Yapılan Mülkün Arsa Alanı Değerlemesi Yapılan Mülkün Yapı Alanı Halı Tesisi ve Lojmanlar : m 2 Kesimhane ve İleri İşlem Merkezi: 3.29 m 2 Halı Tesisleri : m 2 Sosyal Tesisleri : m 2 Besi Ahırı ve Mandıra : m 2 Kesimhane ve İleri İşlem merkezi: 7.20 m 2 Kullanılan Değerleme Yaklaşımları Emsal Karşılaştırma Maliyet Yaklaşımı Tanımlanan Değer (Mevcut Durum) Tanımlanan Değer KDV Dahil (Mevcut Durum) Değerleme Uzmanı TL + KDV TL Dilek TEZOL, Korhan CAN 3 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

5 DEĞERLEMENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir:. Sağlanan yasal tanım veya yasal tapu mülkiyetine ilişkin konular için hiçbir sorumluluk alınmaz. Aksi beyan edilmedikçe, mülkün tapusu pazarlanabilir ve geçerlidir. 2. Aksi beyan edilmedikçe, mülk üzerinde teminat ve alacaklar dikkate alınmadan değerlendirilmiştir. 3. Sorumlu bir mülk sahipliği ve yetenekli bir mülk yönetimi varsayılmıştır. 4. Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, fakat bunların doğruluğu için garanti verilmez. 5. Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır. Bu rapordaki parsel planları ve çizim malzemeleri, sadece okuyucunun mülkü görsel olarak canlandırması için dahil edilmiştir. 6. Mülkü daha değerli ya da daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya yapıların saklı veya aşikar olmayan şartları içermediği varsayılmıştır. Böyle şartlar veya bunların ortaya çıkarılması için gerekebilen mühendislik etütlerinin elde edilmesi için hiçbir sorumluluk alınmaz. 7. Değerleme raporu, içinde aksi beyan edilmedikçe, mülkün geçerli yerel ve ulusal yasalar ve çevre yönetmelikleriyle tam bir uygunluk içinde olduğu varsayılmıştır. 8. Değerleme raporunun içinde herhangi bir uygunsuzluğun tanımlanmadığı, belirtilmediği ve dikkate alınmadığı sürece, mülkün geçerli tüm imar yasaları ve kullanım yönetmelikleri ve kısıtlamalarına uyduğu varsayılmıştır. 9. Gerekli tüm ruhsatlar, iskan belgeleri, projeler, izinler ve diğer yasal ve idari belgelerin, yerel, ulusal veya özel kurum ve kuruluşlardan, bu raporda değer takdirinin dayandırıldığı herhangi bir kullanım için, elde edildiği veya elde edilebileceği veya yenilenebileceği varsayılmıştır. 0. Arazi ve yapılandırmaların kullanımlarının, tanımlanan mülkün sınırları içinde kaldığı ve raporda aksi belirtilmedikçe, bir tecavüz olmadığı varsayılmıştır.. Bu raporda aksi beyan edilmedikçe, mülkte var olan veya olmayan tehlikeli maddelerin mevcudiyeti değerleme uzmanı tarafından gözlemlenmemiştir. Bu gibi malzemelerin mülkün içinde ve dışındaki mevcudiyeti hakkında değerleme uzmanının herhangi bir bilgisi yoktur. Değerleme uzmanı bu gibi maddeleri ortaya çıkarmak için gerekli niteliklere sahip değildir. Asbest, üre formaldehit köpüklü tecrit maddesi ve potansiyel olarak zararlı diğer maddeler mülkün değerini etkileyebilir. Tahmin edilen değer, değer kaybına neden olabilecek bu gibi maddelerin mülkün içinde ve dışında bulunmadığı varsayımına dayalıdır. Bu gibi durumlar veya bunları ortaya çıkarmak için gerekli ekspertiz veya mühendislik bilgisi için hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Eğer arzu edilirse kullanıcının bu alanda bir eksperin hizmetlerinden yararlanması önemle önerilir. 4 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

6 Bu değerleme raporu aşağıdaki kısıtlayıcı şartlarla hazırlanmıştır.. Bu raporda tahmin edilen toplam değerin arsa ve yapılandırmalar arasındaki paylaşım sadece belirtilen kullanım programı için geçerlidir. Arazi ve yapılandırmalar için tahsis edilen ayrı değerler herhangi başka bir değerleme için kullanılmamalıdır ve kullanıldığı takdirde geçersizdir. 2. Bu raporu veya kopyasını elde bulundurmak, beraberinde raporun yayın hakkını vermez. 3. Değerleme uzmanı önceden bir anlaşma sağlanmadığı takdirde bu değerleme nedeniyle danışmanlık yapmak, konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir. 4. Değerleme uzmanının (yazılı) onayı ve rızası olmadan, bu rapor içeriğinin tümü veya bir kısmı (özellikle değere ilişkin sonuçlar, değerleme uzmanının kimliği veya değerleme uzmanının bağlı olduğu firma) reklam, halkla ilişkiler, haberler, satışlar veya diğer medya yoluyla kamuoyuna açıklanıp, yayılamaz. 5. Önerilen yapılandırmaların aksi öngörülmediği takdirde projesine, ruhsatına, planına, imara ve diğer yasal mevzuatlara uygun inşa edilmiş/edilmekte olduğu varsayılmıştır. 6. Değerlemeye konu makine ve ekipmanlar, bulundukları yerde üretime devam eder durumda ve bir işlem ünitesi dahilindeki diğer varlıklarla üretimin ayrılmaz parçası kabulü ile değerlendirilmiştir. 7. Makinelerin bağımsız satılabilirlik, taşınarak başkaca bir alanda monte edilmesi ve/veya tesisin kapalı olması şartları irdelenmemiştir. 8. Tesiste yer alan ve detaylı olarak açıklanmış bulunan makine tesisat ve ekipmanlar, bulundukları yerde, montajlı ve üretime devam eder durumda değerlendirilmiştir. Montajlı adil piyasa değeri olarak ifade edebileceğimiz bu değer, tesisin rayiç piyasa değeri olarak düşünülebilir. Değerlendirme tekil satılabilirlik bazında değil, tesis ile birlikte olması durumu için yapılmıştır. 9. Kişisel mülkiyetin göstergesi olan muhasebe belgeleri, faturalar ve motorlu araçların ruhsat fotokopileri incelenmiştir. Makinetesisat ve ekipmanlar, motorsuz araçlar ve iş makineleri muhasebesel kayıtlara, motorlu araçlar ise ruhsat fotokopisine ve faturalarına istinaden firma mülkiyetinde kabul edilmiştir. Tesiste tespiti yapılan ve raporumuzda değerlendirilen makinetesisat ve ekipmanların bir kısmı teknik ismi ile firmadan temin edilen muhasebesel kayıtta birebir eşleştirilememiş, muhasebesel kayıtta makine ve ekipmanların farklı isim veya toplu olarak kayıtlandığı (buhar tesisatı, elektrik tesisatı vb) anlaşılmaktadır. Tesisin faaliyeti devam edebilmesi ve bütünlüğü açısından zorunlu olan bu makine ve ekipmanlar firmanın mülkiyetinde kabul edilmiştir. 0. Değerlemede, yapılan piyasa araştırmalarına istinaden elde edilen veriler, sektör özellikleri ve makinelerin mevcut durumları dikkate alınmış ayrıca maliyet yöntemi ile de karşılaştırma yapılmıştır.. Değerlemeye konu makine ve ekipmanlar bulunduğu yerde ve faaliyetine devam edeceği durumda değerlendirilmiş olması sebebiyle, içerisinde yer alınan taşınmaza yönelik olası bir mülk ipoteği ile ilgili her hangi bir sorun bulunmadığı, tesisin herhangi hukuki bir sorunla karşılaşmadan bulundukları binalarda üretimine devam edebileceği kabul edilmiştir. 2. İş bu değerleme raporu, SARAY HALI A.Ş. firmasının talebi üzerine, değerlemeye konu olan makine ve ekipmanların, mevcut kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edeceği kabulü ile, hali hazır kullanım değeri amaçlı hazırlanmıştır. Teminat amaçlı kullanılamaz. 5 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

7 3. Bu tip kompleks ve entegre yapıya sahip tesislerin, diğer tekil makinelere göre, görece kısıtlı bir alıcı topluluğuna hitap etmesi, belirli bir lokasyonda bulunması ve daha önce belirlenmiş kapasitesi ve müşteri potansiyeli sebebiyle alıcısı çok az olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 4. Bununla birlikte, tesisin çalışır durumunu ifade eden bu değer dışında, aşağıda yer alan makine ve ekipmanların düzenli tasfiyesi durumu söz konusu olabilir. Bu durumda, tesisin rayiç değerinden çok daha düşük bir değerin söz konusu olabileceği açıktır. Ayrıca bu tip kompleks yapılı tesislerde, çalışır durum değerini ortaya koyan makinetesisat ve yardımcı donanımlar da düzenli tasfiye şartlarında değer ihtiva etmeyebilecektir. 5. Değerlemeye konu bazı makine ve ekipmanlar, araçlar ve iş makineleri fiili olarak üzerinde etiket görülememiş olması sebebiyle imal tarihleri, seri numaraları ve makineyi tanımlayan bilgiler raporumuzda belirtilememiş, bu makinelerin fiziki görünüşlerine ve incelemelerimize istinaden yıpranma miktarı takdir edilmiştir. Benzer şekilde etiket bulunmayan bazı makinelerin imal yılları, firma tarafından beyan edilen tarihler dikkate alınmak suretiyle belirtilmiştir. 6. Değerlemeye konu makine ve ekipmanlar, araçlar ve iş makineleri, ekspertiz çalışması esnasında bakımları yapılmış ve faal durumda görülmüştür. Firma günlük, haftalık ve aylık bakımların kendi bünyelerinde yapmakta ve arıza durumunda yetkili servis hizmeti almaktadır. Bakım kartları bulunmaması sebebiyle bu bakım periyotlarına ilişkin kontrol imkanı bulunamamıştır. Makineler bakımlı, çalışır durumda ve teknik her hangi bir sorunu bulunmadığı kabulü ile değerlendirilmiştir. 7. Değerlemeye konu tesise 202 yılında leasing ile satın alınmış ve ödemeleri devam eden NEUMAG marka BFC iplik üretim hattı raporumuzda değerlendirilmemiştir. 8. Bu raporu almak, raporun tamamen ya da kısmen yayınlama ve/veya çoğaltma hakkını doğurmaz. Bu raporun herhangi bir amaçla referans gösterilmesi, amacı dışında kullanılması, çoğaltılması ve/veya yayınlanması için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. nin yazılı onayı gerekmektedir. Bu değerleme çalışması UDES e (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun olarak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/78 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 6 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

8 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ Rapor Tarihi ve Numarası Raporun Türünün Tanımlanması Raporu Hazırlayanlar Değerleme Tarihi Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası Şirket Bilgileri Müşteri Bilgileri Müşterinin Talepleri Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Değerin Tanımı Piyasa Değeri Değerlendirilen Mülk Halkları İşin Kapsamı GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Kayseri İli Genel Veriler Demografik Veriler Ekonomik Veriler Develi İlçesi Genel Veriler DEVELİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri Gayrimenkulün İmar Bilgileri, Mevcut Durum ve Son 3 Yıllık Yasal Süreç Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş Değerlemesi Yapılan Gayrimenkuller İle İlgili Olarak Denetimlerde Bulunan Yapı Denetim Kuruluşunun (Ticaret Unvanı, Adresi Vb.) Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi Taşınmazın Tanıtılması Ulaşım Özellikleri Fiziksel Özellikler PİYASA ARAŞTIRMASI Emsal Araştırması VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Gelir İndirgeme Yaklaşımı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

9 Maliyet Yaklaşımı Geliştirme Yaklaşımı Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Emsal Karşılaştırma Yaklaşımına Göre Değer Analizi Maliyet Yaklaşımına Göre Değer Analizi Makine ve Techizat Değerlemesi Motorlu Araçlar Ve İş Makineleri Değeri Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

10 BÖLÜM RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ.. Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor, Saray Halı A.Ş. nin tarihli talebine istinaden, şirketimiz tarafından tarihli, 00 numaralı rapor olarak tanzim edilmiştir..2. Raporun Türünün Tanımlanması Değerleme çalışmasına konu olan rapor türü Açıklamalı Değerleme raporudur. Bu tür bir raporda elde edilen veriler kapsamlı şekilde açıklanmakta ve analizleri ve finansal hesapları sebepleri ile takdim edilmektedir..3. Raporu Hazırlayanlar Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, Lisanslı Değerleme Uzmanı Dilek TEZOL ve Lisanslı Değerleme Uzmanı Makine Mühendisi Sn. Korhan CAN tarafından hazırlanmış olup, Sorumlu Değerleme Uzmanı Ahmet ARSLAN çalışmalar sırasında destek vermiştir..4. Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu için, şirketimizin değerleme uzmanları tarihinde çalışmalara başlamış ve tarihine kadar raporu hazırlamışlardır. Bu sürede gayrimenkul mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır..5. Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası Bu değerleme raporu şirketimiz ile Saray Halı A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/78 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır..6. Şirket Bilgileri Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Şirketimiz Denge Varlık Değerleme ve Danışmanlık Limited Şirketi ünvanıyla, tarih ve 6354 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre, gayrimenkul (taşınmaz) değerlemesi olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur..7. Müşteri Bilgileri Bu değerleme raporu, Vedat Günyol Cad. No: Atatürk Mah. Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim Saray Halı A.Ş. için hazırlanmıştır..8. Müşterinin Talepleri Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 9 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

11 BÖLÜM 2 DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR 2. DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR 2.. Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Söz konusu değerleme çalışması Kayseri ili, Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesinde konumlu gayrimenkullerin tarihi itibariyle piyasa değerlerini belirleme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda resmi kurum araştırmaları yapılarak yasal ve hukuki boyutuyla gayrimenkulün durumu irdelenmiş ve piyasa koşullarına uygun olarak piyasa değerleri araştırılıp tespit edilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında değere etki eden unsurlar mevcut piyasa koşulları içinde değerlendirilmiş ve değere nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi verilmiştir Değerin Tanımı Piyasa Değeri Piyasa değeri belirli bir kıymet biçme tarihinde istekli bir alıcı ve istekli bir satıcının hiçbir başka etki altında kalmadan ve kendi çıkarlarını kollayarak doğru bir pazarlama sonucu satışı gerçekleştirebilecekleri tahmini bir miktardır. Bu tanımlamada ifade edilen, satışın belirlenen bir tarihte tamamlanması ve tapunun satıcıdan alıcıya aşağıdaki şartlar altında devredilmesidir: Alıcı ve satıcı mantıklı hareket etmektedir. Her iki taraflar gayrimenkul ile ilgili bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. Gayrimenkulün satışı için açık piyasada makul bir süre tanınmıştır. Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. Gayrimenkulün alım satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir Değerlendirilen Mülk Halkları Raporda değerlendirilen mülkiyet hakkı tam mülkiyet hakkıdır İşin Kapsamı Bu çalışma kapsamında çalışmayı gerçekleştiren değerleme uzmanı bir takım araştırmalarda ve analizlerde bulunmuştur. Elde ettiği verilerin bir kısmı çalışmakta olduğu ofis ortamından sürekli güncellenen verilerden temin edilmiştir. Diğer veriler ise; Yaptığı çalışmanın bağlı olduğu Belediye, Tapu Sicil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü v.b. resmi kurumlarda incelemelerde bulunulmuştur. Demografik veriler TUİK ten (Türkiye İstatistik Kurumu) temin edilmiştir. Arz talep ilişkisi ve fiyat araştırmaları bölgedeki emlak ofislerinden araştırılmıştır. Bölge ve saha analizi bizzat gidilerek incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. 0 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

12 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3. GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3. Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri 3... Kayseri İli Genel Veriler yüksekliği.050 metredir. İç Anadolu'nun Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri ili, kuzeyde Yozgat ve Sivas, batıda Niğde ve Nevşehir, güneyde Adana güneydoğuda Kahramanmaraş ve doğuda Malatya illeri arasında yer alır. Grinwich Rasathanesine göre 33 derece 30 dakika doğu boylamı, 38 derece 45 dakika 30 saniye kuzey enleminde bulunan ilin yüzölçümü 6.97 km 2 ve denizden Ovalık bir alanda kurulan İlin yüzölçümünün; yaklaşık % 40'ını tarım alanları, % 8'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %.4'ini çayır ve meralar, % 'unu tarım dışı araziler teşkil etmektedir. Kayseri İlinin birçok yerinde bozkır iklimi özellikleri vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi hüküm sürer. İlin en önemli ve en yüksek dağı 3.96 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağıdır. Erciyes Dağı, göğsünde ve eteklerinde birçok tali volkan tepelerinin bulunduğu sönmüş bir küme volkandır. Dağcılık sporu ve kış turizmi açısından önemli bir yeri vardır. İlin önemli akarsularının başında Kızılırmak gelmektedir. Kızılırmak Nehrinin 28 kilometrelik bölümü Kayseri il sınırları içerisinde yer almaktadır. Kızılırmağın kolları olarak Sarımsaklı Suyu (55 km), Kestuvan Suyu (48 km) ve Değirmendere Suyu (32 km) bulunmaktadır. Diğer önemli akarsuları Zamantı (250 km) ve Sarız Çayı (60 km) Seyhan nehrinin kolu durumundadır. İlin önemli ovaları ise Develi Ovası (.050 km 2 ), Sarımsaklı Ovası (300 km 2 ), Karasaz Ovası (80 km 2 ) ve Palas Ovasıdır (50 km 2 ) Demografik Veriler Kayseri İli nüfusu 2000 yılında iken, 202 yılında olmuştur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanındaki yerleşim yerlerinin nüfusu 2000 yılında iken, 202 yılında olmuştur yılında nüfus büyüklüğü bakımından Kayseri ili 7. sırada iken, son genel nüfus sayımına göre ülkemizin 5. büyük ilidir. Nüfusun yüzde 88 i şehirde, yüzde 2 si de kırsal alanda yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu 69 kişi/km 2 dir. İlin 6 ilçesi bulunmaktadır. İl merkezi büyükşehir statüsündedir ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 526 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları yeniden düzenlenmiştir. Daha önce iki metropol ilçeden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni yasa ile beş ilçe (Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas) belediyesinden oluşmaktadır. Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

13 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Ekonomik Veriler Sanayi: Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri sanayi sektörünün altyapısı olarak değerlendirilebilir. Kayseri'de KSS kapsamında 3500'e yakın işyeri yapılmıştır. İlde 8 KSS faaliyet göstermektedir. Kayseri'de 6 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.. Organize Sanayi Bölgesi dışındaki Mimarsinan Organize Sanayi ve İncesu Organize Sanayi bölgeleri 2005 yılında faaliyete başlamıştır ve henüz sanayiye katkıda bulunmamaktadırlar. Sanayi altyapısı çerçevesinde, Kayseri Serbest Bölgesi de önemli görülmektedir. Kayseri Serbest Bölgesi Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi alanına sahiptir. Kayseri Serbest Bölgesinde 2007 yılı verilerine göre 43 tesis faaliyet göstermektedir. Kayseri. Organize Sanayi Bölgesinde 2006 yılı itibariyle 7 sanayi tesisi bulunmaktadır. Tarım: Tarım, Kayseri ekonomisinde sanayi, ticaret, ulaştırma sektörlerinden sonra gelmektedir hektar arazi tarımda kullanılmaktadır. Bu miktar il topraklarının %40'ına karşılık gelmektedir. İl sanayisinin %3'ü tarım dışı, %6'sı çayırmera, %4'i orman fundalıktır. Tarım arazisinin %48'i tahıl ekimine ayrılmakta %42'si ise nadasa bırakılmaktadır. Kalanı baklagillere, endüstriyel bitkilere, yağlı tohumlara, yumru bitkilere, sebzelere ve meyveciliğe ayrılmıştır hektar sulanabilir arazinin hektarı ekonomik olarak sulanabilmektedir. Sulama kapasitesi artarken sulu tarımda verim 56 kat artacağından sulama projeleri inşaatları sürdürülmektedir. Hayvancılık: Kayseri ili genelinde hayvancılık, meraya dayalı köy hayvancılığı niteliğindedir. Bu durum özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için geçerlidir. 955 yılında açılan Kayseri Şeker Fabrikası ile 960 larda açılan yem fabrikaları ve et kombinalarının varlığı, özellikle besiciliğin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmuştur. İlde küçükbaş hayvancılık çayır ve meraya dayalı bir özellik göstermekte, masrafsız yetiştiricilik yapılmaktadır. İlde tarım arazilerinin büyük bir bölümü sulanmayan kıraç ve dağlık arazilerden oluştuğundan koyunculuk kendine özgü özellikleri nedeniyle yaygındır. Merada bitki örtüsü zayıftır. Hayvanlar karınlarını doyurabilmek için çok dolaşmak, her gün ortalama 5 0 km yürümek zorundadır. Hayvanların beslenmesi geleneksel usullere göre yapılmakta olup, yonca kesim, kuru ot, yaş pancar posası ve saman gibi kaba yemler kullanılmaktadır. Kesif yem olarak da; karma yemler, arpa kırması, buğday kepeği, pamuk tohumu küspesi vb. kullanılmaktadır. Kayseri sığır besiciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerden biridir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi et ve et mamulleri üretim merkezi olmasıdır. Sabit bağlamalı kapalı ahırlarda besicilik yapılmaktadır. Besi süreleri orta ve uzun süreli olup altı ayla bir yıl arasında değişmektedir. Besi materyalini bölgeden temin edilen yerli, kültür ırk ve melezleri teşkil etmektedir. Kayseri ilinde Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde halkın ana geçim kaynağı genelde hayvancılıktır. Buralarda koyun yetiştiriciliğine bağlı olarak mera hayvancılığı yaygındır. Bu ilçelerde son yıllarda sığır besiciliği ve süt sığırcılığı yetiştiriciliği de artmaya başlamıştır. Pınarbaşı, Sarız, Akkışla, Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerinde ise yaylacılık öne çıkmaktadır. Yaylalarda üretilen süt, genelde sabit ve seyyar mandıralarda peynir olarak değerlendirilmektedir. Bütün ilçelerde canlı hayvan pazarları bulunmaktadır. Bunların en büyüğü ve gelişmişi, Kocasinan ilçesi Et Balık Kurumu bünyesindedir. Son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında ülke genelinde olduğu gibi Kayseri de de gerileme gözlenmektedir. 2 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

14 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Develi İlçesi Genel Veriler Develi İlçesi İç Anadolu Bölgesi nin Orta Kızılırmak bölümünde kuzey enlem, 337 doğu boylamında bulunmaktadır. Erciyes Dağı nın 6 km. güneyinde kurulmuştur. Bugünkü sınırları doğusunda Tomarza İlçesi ve Adana İlinin Tufanbeyli İlçesi, güneyinde Yahyalı İlçesi ile Adana İli nin Saimbeyli ve Feke İlçeleri, batısında Yeşilhisar ilçesi, kuzeybatısında İncesu İlçesi yer alır. İlçe, Tekir yaylası istikametinde Kayseri ye 45 km. İncesu istikametinde 86 km. uzaklıkta olup, Kayseri nin en büyük ilçesidir. İlçe mülki sınırları içerisinde biri merkez olmak üzere 4 kasaba belediyesi, 44 köy ile 5 köye bağlı 7 mezra bulunmaktadır. 25 i ilçe merkezinde i kasabalarda olmak üzere toplam 36 mahalle vardır. İlçenin başlıca gelir kaynaklarından biri tarım ve hayvancılık olup, lokomotif iş kolu olan inşaat sektörü de önemli bir yer tutmaktadır. İlçe tarım arazisinin bitki örtüsü ve ekim alanlarına göre dağılımı ha. Hububat ekimi (buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek ve fasulye) ayrıca sanayi bitkilerinden şekerpancarı ve ayçiçeği ekilmektedir. Meyve ve sebze üretimi de tarımda önemli sayılabilecek bir paya sahiptir. Epçe, Tombak, Sarıca, Gazi, Karacaviran, Sindelhöyük, Soysallı, Çayırözü, Zile ve Merkez olmak üzere 0 adet sulama kooperatifi mevcuttur. Ayrıca Gazi ve Sindelhöyük Kasabalarında 2 adet Kalkınma Kooperatifi vardır. İlçe de yoğun olarak koyun ve sığır yetiştiriciliği yanında kanatlı ve tek tırnaklı hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Geleneksel el sanatları olarak köylerde halıcılık ve Sindelhöyük kasabası ile Yenihayat köyünde hasırcılık yapılmaktadır. Develi de Küçük Sanayi Sitesi nin hizmete girmesi ile Saray Halı Fabrikası nın açılması adeta bir dönüm noktası olmuştur. Halen faaliyette bulunan ve ülke çapında üretim yapan 3 firmada yaklaşık olarak 600 kişi istihdam edilmektedir. Bunlardan Saray Halı A.Ş., Asil Deri A.Ş. ve Gazi Keçe Fabrikası dışında, diğerleri küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca halkın, tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılayacak küçük sanayi kuruluşları vardır. Halkın bir kısmı da kendi çapında ticaretle uğraşmaktadır. İlçede bol miktarda çinko, kurşun, pomza yatakları mevcuttur. 3 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

15 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI DEVELİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri Yemekhane Memur Lojmanları İdari Bina İşçi Lojmanları Mandıra Ahırlar Saray Halı Fabrikası Armoni Halı Fabrikası Atölye Binası Kesimhane İleri Üretim Tesisi 4 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

16 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI İLİ KAYSERİ ALANI 84,58 m² İLÇESİ DEVELİ NİTELİĞİ MAHALLESİ / KÖYÜ GÜNEYAŞAĞI ARSA PAYI TAMAMI SOKAĞI ÇAKILLI BLOK NO MEVKİİ KAT NO PAFTA 2726K, 2726S, 27 BAĞIMSIZ B. NO ADA 26Ş 470 PARSEL 2 MALİKLERİ SARAY HALI ANONİM ŞİRKETİ VASFI SARAY HALI FABRİKASININ BAHÇELİ KARGİR LOJMAN VE SAHASI İLİ KAYSERİ ALANI 334,920 m² İLÇESİ DEVELİ NİTELİĞİ MAHALLESİ / KÖYÜ GÜNEYAŞAĞI ARSA PAYI TAMAMI SOKAĞI ÇEŞME BLOK NO MEVKİİ KAT NO PAFTA 2726 (S,Ş,U,T) BAĞIMSIZ B. NO ADA 48 MALİKLERİ SARAY HALI ANONİM ŞİRKETİ PARSEL VASFI BAHÇELİ KARGİR İŞLETME BİNASI VE İDARE VE İŞÇİ LOJMANLARI VE YEMEKHANE, SU DEPOSU, TRAFO, ANBAR VE LOKAL VE JENERATÖR VE MİSAFİRHANE VE BESİ AHIRI VE MANDIRASI KARGİR İŞLETME BİNASI VE İDARE VE İŞÇİ LOJMANLARI VE YEMEKHANE, İLİ SU KAYSERİ DEPOSU, TRAFO, ANBAR ALANI VE LOKAL VE JENERATÖR 3,29 m² VE MİSAFİRHANE İLÇESİ DEVELİ BESİ AHIRI VE MANDIRASI NİTELİĞİ MAHALLESİ / KÖYÜ GÜNEYAŞAĞI ARSA PAYI TAMAMI SOKAĞI BLOK NO MEVKİİ DOLAP KAT NO PAFTA L34b, 20aA BAĞIMSIZ B. NO ADA 45 PARSEL 76 MALİKLERİ SARAY HALI ANONİM ŞİRKETİ VASFI ARSA 5 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

17 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri tarihinde ilgili tapu sicil müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada; ekspertize konu taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri tarihinde Develi Tapu Müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada son 3 yıl içerisinde malik değişikliği olmadığı öğrenilmiştir Gayrimenkulün İmar Bilgileri, Mevcut Durum ve Son 3 Yıllık Yasal Süreç İmar Durumu: Söz konusu taşınmazlardan; Saray Halı nın bulunduğu arsalar /000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; Sanayi Alanı nda kalmakta ve E:0,40 olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. 470 Ada 2 Parsel 48 Ada Parsel 45 Ada 76 Parsel 45 Ada 77 Parsel 6 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

18 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Kesimhane ve İleri İşlem Tesisi: tarih 0 no.lu raporda belirtilen bilgilere göre 45 Ada 7 Parsel ifraz edilerek 76 ve 77 parsel olarak tescil edilmiştir. Parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nda kalmakta olup üzerlerinde E=0,25, Hmaks=6,50 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. İfraz sonucunda oluşan 76 Parsel üzerinde bulunan ileri üretim binasının sit alanı üzerinde yer aldığı tespit edilmiş olup parselin ilk olarak.derece sit alanı ilan edildiği ve yapılaşmanın yasaklandığı, daha sonra itiraz sonucunda Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu 658 No.lu İlke Kararlarına uymak koşulu ile tarih ve 09 no.lu meclis kararına istinaden parselin 3. derece sit alanı ilan edildiği ve üzerinde bulunan tesis için ruhsat verildiği ifade edilmiştir. Parselin ifrazından sonra 77 parselin, Saray Tarım Hayvancılık A.Ş adına tescil edilmesinden dolayı bu bölümde yer alan gayrimenkuller değerleme dışı tutulmuştur. Şeklindedir. Yapı Ruhsat: tarih 2 no.lu raporda belirtilen bilgilere göre; Ana gayrimenkulle ilgili olarak ada/parsel bazında yerinin doğruluğu, imar planından, mimari olarak taşınmazların kontrolü Develi Belediyesinde yer alan, aşağıdaki tabloda belirtilen ruhsat numaralarına ait Mimari Uygulama Projesi incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Ekspertize konu taşınmazların büyük bölümünün ruhsat ve projesine ulaşılamamıştır. Tesisin 973 yılında inşaatına başlanmış olup günümüze kadar devam etmiştir. Tesis içerinde yer alan binaların bazılarının ruhsat ve projesi görülmüş, bir kısmının sadece ruhsatı görülebilmiş, bir kısmının ise sadece projesi görülebilmiştir. Ulaşılabilen ruhsat, proje resmi alan bilgileri tabloda belirtilmiştir. Belediyede yapılan araştırma sonucunda tesis binalarının hiç biri üzerinde herhangi bir yıkım kararı bulunmadığı öğrenilmiştir. Şeklindedir. Ruhsat Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanım Proje Veriliş Tarih Sayı Veriliş Nedeni Tarih Sayı Alanı(m²) Durumu Nedeni /67 Depo ilave 720 Mevcut /2 Depo ilave /0 Depo ilave.400 Mevcut /3 Depo ilave / Depo ilave.530 Yok /0 Fabrika İlave /73 Fabrika İlave 628 Yok /26 Fabrika İlave /72 Fabrika İlave Yok /37 Depo ilave 672 Mevcut Fabrika Fabrika.899 Mevcut Ambar Binası.600 Mevcut Dokuma Binası.700 Mevcut Atölye 36 Mevcut Depo.600 Mevcut Fabrika İlave Mevcut Fabrika, Kazan Dairesi, Su Arıtma Tesisi Fabrika, Kazan Dairesi, Su Arıtma Tesisi 0.40 Mevcut Mandıra Mandıra 23 Mevcut Misafirhane 855 Mevcut Sosyal tesis 420 Mevcut Sağlık Ocağı Sağlık Ocağı 26 Mevcut Zemin Kat 2 Mesken, ve 2.kat 4 mesken Zemin Kat 2 Mesken, ve 2.kat 4 mesken 783 Mevcut Besi Ahırı 606 Mevcut Depo 30 Mevcut Depo 632 Mevcut 7 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

19 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi Konu rapor kapsamında değerleme konusu taşınmazlar son üç yıl içinde imar planında bir değişiklik olmamış ve kamulaştırma meydana gelmediği Develi Belediyesi İmar Müdürlüğü nden şifa i olarak öğrenilmiştir Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş Ekspertize konu taşınmazların büyük bölümünün ruhsat ve projesine ulaşılamamıştır. Tesisin 973 yılında inşaatına başlanmış olup günümüze kadar devam etmiştir. Tesis içerinde yer alan binaların bazılarının ruhsat ve projesi görülmüş, bir kısmının sadece ruhsatı görülebilmiş, bir kısmının ise sadece projesi görülebilmiştir. Ulaşılabilen ruhsat, proje resmi alan bilgileri tabloda belirtilmiştir. Belediyede yapılan araştırma sonucunda tesis binalarının hiç biri üzerinde herhangi bir yıkım kararı bulunmadığı öğrenilmiştir Değerlemesi Yapılan Gayrimenkuller İle İlgili Olarak Denetimlerde Bulunan Yapı Denetim Kuruluşunun (Ticaret Unvanı, Adresi Vb.) Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi Değerleme konusu taşınmazların 200 yılı öncesinde inşa edildiği tespit edilmiştir. Yapıların bulunduğu Kayseri ilinin Yapı Denetim Kanunu nun uygulandığı pilot iller arasında olmaması nedeniyle tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun a tabi değildir Taşınmazın Tanıtılması Konu taşınmazlar Saray Halı A.Ş ye ait üretim tesisi olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazlardan 48 Ada parsel üzerinde; Saray Halı A.Ş ye ait halı ve iplik üretim tesisleri, 45 Ada 7677 Parsel üzerinde; Saray Halı A.Ş ye ait Saray Çiftliği adı altında üretim yapılan kesimhane ve besi üretim tesisi, 470 Ada 2 Parsel üzerinde ise bu işletmelere ait lojmanlar, sağlık ocağı, lokal. vs gibi sosyal tesisler yer almaktadır. Saray Halı 972 yılında halka açık, çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. Halı nın hammaddesini oluşturan yün, akrilik ve polipropilen iplik, tesis içerisinde üretilmekte olup tesislerde yaklaşık 50 ton/gün iplik üretimi gerçekleştirilmektedir. Tesisin üretim kapasitesi kademeli olarak bugün 7,5 milyon m²' ye ulaşmıştır. Tesis içerisinde üretilen ürünlerin %60'ını iç pazara, %40'ını da dış pazara satıldığı ifade edilmiştir. Saray Halı A.Ş. bünyesinde kurulan Saray Çiftliği Tarım İşletmeleri, 28 bin büyükbaş hayvan mevcudu bulunmakta olup günlük 30 bin litre süt ve yıllık 3 bin 500 ton et üretim kapasitesine sahiptir. Tesis bu konumuyla Türkiye nin en büyük süt sığırcılığı, besicilik ve bitkisel üretim işletmelerinden biri konumundadır Ulaşım Özellikleri Ekspertize konu gayrimenkuller: Kayseri ili, Develi ilçesi, Güney Aşağı Mahallesi Hudutları içerisinde Necati Kurmel Bulvarı No:53 ter yer alan Saray Halı İşletme tesisleri ve tesise yaklaşık,7 km mesafede Çiftlik Caddesi No:2 de yer alan Kesimhane Ve İleri Üretim Tesisidir. Tarif olarak; Kayseri Develi yolu ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi olarak devam etmektedir. Cumhuriyet Caddesi ileride kavşak üzerinden ikiye ayrılmakta olup caddenin bir kısmı Cumhuriyet Caddesi olarak (Kayseri Yolu), 8 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

20 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI bir kısmı Necati Kurmel Caddesi (Yahyalı Yolu) olarak devam etmektedir. Kavşak üzerinden Necati Kurmel Caddesine dönülüp devam edilmektedir. Ekspertiz konusu taşınmazlardan Saray Halı işletme tesisi Necati Kurmel Caddesi üzerinde sol kol üzerinde yer almakta olup Kesimhane Ve ileri Üretim tesisine ise Saray Halı İşletme Tesisi önünde yer alan kavşaktan Çiftlik Caddesine dönülerek ulaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle tarım amaçlı kullanım söz konusudur. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar ilçe merkezin karşılanabilmektedir. Bölge genel itibari ile tarım arazileri ile çevrili olup kısmen yapılaşma alanları mevcuttur. Taşınmazın Yahyalı yolu üzerinde bulunması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamakta olup bölgeye her türlü vasıta ile rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Konu gayrimenkullerin önemli noktalara olan erişim mesafeleri aşağıdaki tablodadır. Önemli Merkezler Develi İlçe Merkezi Kayseri İl merkezi Erkilet Havaalanı Mesafe (km.) 4,4 km 40 km 44 km Fiziksel Özellikler Ekspertize konu tesis 3 adet parsel üzerinde 432,207 m² alan üzerinde kurulu ve toplam m² kapalı kullanım alanına sahiptir. Mahallinde, Saray Halı kapalı alanları, Armoni Halı Kapalı Alanları, Kesimhane, İleri Üretim Tesisi ve Sosyal Tesisler olarak fiilen ayrılmıştır. Taşınmazlarda Armoni Halı Fabrikası zemin + normal katlı inşa edilmiş olup diğer işletme binaları zemin kat olarak imal edilmiştir. Taşınmazların inşaatı 973 yılında başlamış olup günümüze kadar kademeli olarak devam etmiştir. Resmi kurumlarda yapılan incelemelerde binaların bir kısım projelerine ulaşılamamış, ulaşılan projelerinin bir bölümünün hangi binaya ait olduğu tespit edilmemiştir. Mahallindeki yapılan ölçümler ve elde edilebilinen yasal veriler ayrıntılı olarak Tablo de sunulmuştur. 9 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor No:00003 Rapor Tarihi:

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. 2 Adet Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Kesimhane, Süt İşleme Tesisi, Tarlalar, Makine ve Teçhizat Kayseri 0.03.203

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 003 SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Merkez Mah. Doğan Araslı Cad.,

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0082 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Adet Büro Değerleme Raporu, Beşiktaş 07.01.2015 Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0057 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Levent İş Merkezi Değerleme Raporu 25.12.2014 Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi No:18 F-2

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL EKSPERTİZ TARİHİ: 02.09.2010 RAPOR TARİHİ: 06.09.2010 RAPOR NO: 2010/0027 ADRES: TUGAY YOLU CAD. NO:12 CEVİZLİ-MALTEPE/İSTANBUL Takdim: Büyükdere

Detaylı

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0083 ASAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. CARESSE BODRUM TATİL EVLERİ DEĞERLEME RAPORU 18.11.2013 Gümbet Mh. Asarlık Mevkii Adnan

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ALTINDAĞ ANKARA MERKEZ HİZMET BİNASI Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 05.12.2012 İş GYO A.Ş. Ankara Kızılay Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No :

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 05.12.2012 İş GYO A.Ş. Ankara Kızılay Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ÇANKAYA ANKARA KIZILAY HİZMET BİNASI DEĞERLEMESİ Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.05.2012 R. No: 2012E12 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ NDE TRAKTÖR VE MOTOR FABRİKASI ISO9001:2008 FS 5O9685 SELÇUKLU / KONYA RAPOR NO:

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL, ESENYURT, YAKUPLU 21 ADA, 102,103 ve 109 NOLU PARSELLER ÜZERİNDE YER ALAN REAL MARKET Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANTALYA MANAVGAT- SORGUN 746 PARSEL VE ÜZERİNDEKİ SEVEN SEAS OTELİ, İLE 997 PARSEL VE ÜZERİNDEKİ LOJMAN KULLANIMLI YAPILAŞMALARIN DEĞERLEMESİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB114 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BALIKHİSAR

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAZİANTEP İLİ- ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 5020 ADA 2 PARSEL GAZİANTEP NOVOTEL VE İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı