GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin Adı: Soru Sayısı Sayfa No MATEMATİK-I 0 0 GENEL MUHASEBE-I 0 05 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0 08 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. 3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 013 GÜZ ARA 1107-A 1. A = {1,, 3, 5} ve B = {1,, 4, 7} olmak üzere, kümesinin eleman sayısı kaçtır? AB A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 MATEMATİK-I 5. [0,] aralığı aşağıdaki kümelerden hangisine eşittir? A) B) C) D) E) x x IR,0 < x < x x IR,0 x x x IR,0 < x < x x IR,x + 0 x x IR,0 x A. 1 5 A) 5 aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) 1 5 C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir sayı değildir? 6. f : IR IR, f x = x 1 olduğuna göre, hangisine eşittir? A) 1 B) (x1) C) x+1 D) 1 E) x 1, (fog)(x) g : IR IR, g(x) = x aşağıdakilerden A) B) C) D) E) f : IR IR, f(x) = x + x ve g : IR IR, g(x) = 3x fonksiyonları veriliyor A) B) C) 5 D) 6 E) işleminin sonucu kaçtır? Buna göre, (f g)( 1) aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 5 C) 3 D) 3 E) 6 değeri İzleyen sayfaya geçiniz.

3 013 GÜZ ARA 1107-A A 8. f : IR IR, f(x) = x x ve g : IR IR, g(x) = x fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (f + g)() değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 6 C) 4 D) E) 1 1. polinomunun kökü aşağıdakilerden hangisidir? f(x) = 4 x A) 4 B) C) 0 D) E) 4 9. fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f : IR IR, f(x) = x A) B) C) f 1 (x) = x 1 f (x) =x 1 1 f (x) = x 13. x +5x +6 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {6} B) {3, } C) {1, 5} D) {5, 6} E) {, 3} D) E) 1 1 f (x) = x 1 f (x) = x 10. kuralı ile verilen fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? f(x) = x +1 A) B) C) D) E) IR [ 1, ) [1, ) (, 1] (,1] 14. doğrusuna paralel olan ve (1, ) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? y =1 x A) y = + x B) y = x C) y = x D) y = 1 x E) y = 1 + x 11. y = x + 7x 9 parabolü y eksenini hangi noktada keser? 15. x x +1 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (0, 9) B) (0, 7) C) (7, 0) D) (0, 0) E) (7, 9) A) (1, ) B) (, 1) C) IR D) (1, 1) E) 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

4 013 GÜZ ARA 1107-A A 16. loga 56 = 8 A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 16 ise, a kaçtır? 17. log = 0,3 ise, log 0 kaçtır? 0. Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı her 1 saatte mevcut miktarının iki katına çıkmaktadır. Başlangıçta 100 olan bakteri sayısı 4 saat sonra ne olur? A) B) C) D) E) A),3 B) 1,7 C) 1,3 D) 1 E) 0, A) 1000 B) 500 C) 100 D) 50 E) 10 işleminin sonucu kaçtır? 19. Yıllık %10 bileşik faizle yıllığına bir bankaya yatırılan Türk Lirası yılın sonunda kaç Türk Lirası olur? A) B) C) D) E) İzleyen sayfaya geçiniz.

5 013 GÜZ ARA 1107-A 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur? A) Dönen Varlıklar B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar C) Duran Varlıklar D) Özkaynaklar E) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar GENEL MUHASEBE-I 5. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır? A) Tam açıklama B) Tutarlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik E) Parayla ölçülme A. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir? A) Bireysel Bilgi B) Kayıtlama C) Özetleme D) Sınıflandırma E) Analiz ve Yorum 6. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda Brüt Kâr veya Zarar bölümünde yer almaz? A) Satış gelirleri B) Genel yönetim giderleri C) Satışların maliyeti D) Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler E) Ticari faaliyetlerden brüt kâr 3. Aşağıda gelir tablosu düzenleme ilkeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Gerçekleşmemiş satışlar gelir ve kârlar gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçekleşmemiş tutarlarından gösterilebilir. B) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârını diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. C) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. D) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. E) Maliyetler, maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ile diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. 7. Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi B) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması C) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi D) Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler E) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kayıtlayan, sınıflandıran, mali tablolar şeklinde özetleyen, analiz ve yorumlayan bir bilgi sistemidir? A) Maliye B) Bankacılık C) Muhasebe D) Vergicilik E) İşletmecilik 8. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların hazırlanmasındaki varsayımlardan biri değildir? A) İşletmenin sürekliliği B) Muhasebenin tahakkuk esası C) Önemlilik ve birleştirme D) Tutarsız sunum E) Netleştirme 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

6 013 GÜZ ARA 1107-A A 9. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez? A) Bilanço B) Gelir Tablosu C) Özkaynaklar Değişim Tablosu D) Nakit Akım Tablosu E) Dipnot ve Açıklayıcı Bilgiler 13. Bankadan bir ay vadeli Türk Lirası ihtiyaç kredisi nakit olarak çekilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa hesabı alacaklandırılır. B) 100 Kasa hesabı borçlandırılır. C) 300 Banka kredileri hesabı borçlandırılır. D) 400 Banka Kredileri hesabı borçlandırılır. E) 400 Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır. 10. Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi kullanıcılarının işletme hakkında kararlarını etkileyecek bilginin üretilmesini sağlayan finansal tablo özelliğidir? A) Gerçeğe uygun sunum B) Karşılaştırılabilirlik C) Zamanında sunum D) İhtiyaca uygunluk E) Anlaşılabilirlik 11. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? A) Kasa B) Bankalar C) Genel Yönetim Giderleri D) Ticari Mallar E) Banka Kredileri 14.. HESABI Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Borç kalanı Türk Lirasıdır. B) Kaynak hesabıdır. C) Alacak kalanı Türk Lirasıdır. D) Borç kalanı Türk Lirasıdır. E) Borç kalanı Türk Lirasıdır. 15. Ortaklar, geçmiş yıllar kârlarından Türk Lirasını sermaye artışında kullanmaya karar vermişlerdir. 1. Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir? A) Varlıklar = Borçlar + Kaynaklar B) Varlıklar = Yabancı Kaynaklar - Özkaynaklar C) Kaynaklar = Varlıklar +Borçlar D) Kaynaklar = Varlıklar -Borçlar E) Varlıklar =Kaynaklar Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bedelsiz sermaye artışı gerçekleşmiştir. B) Ortaklar hiçbir bedele katlanmadan sermaye paylarını artırır. C) Sermaye hesabı alacaklandırılır. D) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı kaynak hesabıdır ve azalış borçlandırılır. E) Geçmiş Yıllar Kârları hesabı kaynak hesabıdır ve azalış alacaklandırılır. 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

7 013 GÜZ ARA 1107-A A 16. I. Kesin Mizan II. Mali Tablolar III. Genel Geçici Mizan IV. Açılış Kayıtları V. Envanter ve Envanter Kayıtları Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci ile ilgili doğru bir sıralamadır? A) II - III - I IV - V B) IV - II - I - III V C) IV - III - II I - V D) IV - III - V - I - II E) V - IV - I II - III 0. Yevmiye defterinden büyük deftere aktarmaların matematiksel doğruluğunu test eden tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilanço B) Mizan C) Gelir Tablosu D) Hesap E) Nakit Akış Tablosu Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sonuçlandıran mizan B) Genel geçici mizan C) Ara mizan D) İsteğe bağlı mizan E) Kesin mizan 18. Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Faaliyetine devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterlerini içinde bulundukları yılın Aralık ayı içinde B) Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden önce C) Vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden hemen önce D) Aynı defterleri ertesi yıl da kullanmak isteyenler kullanacağı yılın Ocak ayı içinde E) Defterleri dolanlar devam tasdiki için kullanmaya başlamadan önce 19. Yevmiye defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kayıtlar maddeler şeklinde yapılır. B) Borç ve alacak sütunları toplamı eşittir. C) Birden çok hesap borçlu birden çok hesap alacaklı ise tam maddedir. D) Bir hesap borçlu bir hesap alacaklı ise basit maddedir. E) Birden çok hesap borçlu iken bir hesap alacaklı veya tersi ise bileşik maddedir. 7 İzleyen sayfaya geçiniz.

8 013 GÜZ ARA 1107-A 1. Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur? A) Normatif B) Betimsel C) Zorlayıcı D) Sınırlayıcı E) Genişletici HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 6. Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir? A) İçerik denetimi B) Maddi denetim C) Norm denetimi D) Siyasi denetim E) Şekil denetimi A. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir? A) Ceza B) Geçersizlik C) Toplumdan dışlama D) Hükümsüzlük E) Tazminat 3. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Kurumlaşmış olma B) Düzenlilik C) Usule bağlı olmama D) Örgütlü olma E) Süreklilik 4. Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A) İcra memuru B) İcra müdürü C) Kolluk kuvvetleri D) Yargı organı E) Yürütme organı 7. Resmi Gazete de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer? A) Danıştay ın onayıyla B) Başbakanın onayıyla C) Usulüne uygun ilan edilmekle D) İlgili bakanın onayıyla E) İlgili kurul tarafından kabul edilmeyle 8. Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisin kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı nın incelemesine sunulur. B) Kanunlar Mecliste toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilir. C) Cumhurbaşkanı incelemek üzere kendisine gönderilen kanunları 15 gün içerisinde inceleyerek kararını verir. D) Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı na sunulmaz. E) Kabul oylarının sayısı 139 dan az olamaz. 5. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? A) Teorik akıl B) Pratik akıl C) Betimsel akıl D) Yaratıcı akıl E) Üretici akıl 9. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur. B) Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılırlar. C) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler. D) Aleyhlerinde iptal davası açılamaz. E) Sadece siyasi denetime tabidirler. 8 İzleyen sayfaya geçiniz.

9 013 GÜZ ARA 1107-A A 10. Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistematik yorum teorisi B) Tarihsel yorum teorisi C) Amaçsal yorum teorisi D) Sözel yorum teorisi E) Objektif yorum teorisi 11. Fıkhın kaynaklarından istihsan ne anlama gelmektedir? A) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözümdür. B) Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır. C) Toplumunun benimsediği, alışageldiği ve günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği davranış tarzlarıdır. D) Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır. E) Bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır. 13. Pandekt Hukukunu geliştiren hümanist okul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hümanist okul, her memleketin kendi hukukunu uygulamasını öngörmüş ama bunu yaparken de Roma hukukunun zengin bir hukuki düşünce hazinesi olduğu fikrini yaymıştır. B) Hümanist okul yalnızca Fransa da etkili olmuştur. C) Hümanist okul 15. yüzyıldan itibaren yüzyıllar içerisinde yorumlanarak tahrif edilmiş Roma Hukuku metinlerinin özgün ifadesinde ne anlama geldiğini araştırmaya koyulmuşlardır. D) Hümanist okulun özgün Roma Hukuku arayışı hukuk uygulamasının istemlerine yabancılaşacak kadar aşırı filolojik bir incelemeye dönüşmüştür. E) Hümanist okulun çabaları bir süre sonra hukuki gereksinimlerin karşılanmasında yetersiz kalmıştır. 14. Roma hukukçusu Gaius un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İmparatorluk döneminde köleler Roma vatandaşlarının malıdırlar ve borç yüklenmek anlamında hak ehliyetleri yoktur. B) Kölelerin efendileri adına yaptıkları iktisap dahil tüm işlemler geçersizdir. C) Roma vatandaşlığı doğum, azat etme ile tevcih yoluyla elde edilebilir. D) Roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olanlar, egemenlik altında olanlar değil, aile reisidir. E) Özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu, onun aynı zamanda Roma vatandaşı da olmasıdır. 1. İngiliz hukuk sisteminde bulunan Statute Law ne anlama gelmektedir? A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir. B) Uluslararası alanda ortak bir hukuk sistemi ailesini ifade eder. C) İngiltere yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder. D) Sayısı birkaç yüz bini bulan örnek kararların oluşturduğu İngiliz içtihadi hukukunu tanımlar. E) Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır. 15. Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir? A) Hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur. B) Federe devlet yalnızca özel hukuk ilişkilerinde federal devlete bağlıdır. C) Özel hukuk ya da kamu hukuku ayrımı söz konusu değildir. D) Federe devlet yalnızca kamu hukuku ilişkilerinde federal devlete bağlıdır. E) Federe devlet yalnızca yasa yapım sürecinde federal devlete bağlıdır. 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

10 013 GÜZ ARA 1107-A A 16. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biri değildir? A) Çocuk mahkemesi B) Sulh ceza mahkemesi C) Trafik mahkemesi D) Disiplin mahkemesi E) Ağır ceza mahkemesi 19. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir? A) Kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak B) Meclis iç tüzüğünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak C) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak D) Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak E) Bakanlar kurulu üyelerini görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak 17. Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi kurulabilir. B) Hukuk mahkemeleri genel mahkemeler ve özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır. C) Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il veya ilçe merkezi ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarına göre belirlenir. D) Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına ve yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. E) Hukuk mahkemeleri nüfusu yüz binin üzerinde olan il ve ilçelerde kurulabilir. 18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir? A) Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak B) Yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek C) Ceza davalarında gerektiğinde kanun yoluna başvurmak D) Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak E) Ceza davalarında sanığın suçlu olup olmadığı hakkında hüküm vermek 0. Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü hukuk mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asliye hukuk mahkemesi B) Ticaret mahkemesi C) Tüketici mahkemesi D) İdare mahkemesi E) Sulh hukuk mahkemesi 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 013 GÜZ ARA 1107-A TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I A 1. Excel'in kaydettiği ve çalışma sayfasında otomatik olarak değiştirebildiği değerler kümesi olan senaryolar ne için kullanılır? A) Durum çözümlemesi için B) Verileri sıralamak için C) Filtre uygulamak için D) Koşullu biçimlendirme için E) Sorgu uygulamak için 6. Ofis programlarında, hazır biçimlendirme özellikleri taşıyan ve özgeçmiş, rapor vb. belgelerin hızlıca oluşturulmasına yardımcı olan dosyalara ne ad verilir? A) Yerleşik dosya B) Hazır belge C) Tema D) Stil E) Şablon. PDF nedir? A) Zengin Metin Biçimi B) Düz Metin Biçimi C) Zengin Belge Biçimi D) Belge Resim Biçimi E) Taşınabilir Belge Biçimi 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlara veri girişi için günümüzde kullanılan yöntemlerden biri değildir? A) Klavye B) Fare C) Dokunmatik ekran D) Delikli kart E) Kablosuz fare 7. PivotChart raporlarının işlevi nedir? A) Verilere belirlenen ölçüte göre farklı bir biçimlendirme yapılmasını sağlar. B) Verilere filtre uygular. C) PivotTable raporundaki verilerin grafik gösterimini sağlar. D) Grafik oluşturur. E) Koşullu biçimlendirme yapar. 8. IAS bilgisayarında Ana Hafıza Birimi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir? A) Hafızadaki komutları yorumlamak B) Veri-program işlemlerinin giriş-çıkışını sağlamak C) Sayısal veri üzerinde işlem yapmak D) Veri ve program komutlarını saklamak E) Verileri ekrana yansıtmak 4. Aşağıdakilerden hangisi Moore Kuralı nın ifade ettiği gelişmelerin sonuçlarından biri değildir? A) Aynı birimdeki işlem veya hafıza kapasitesinin maliyeti sürekli olarak azalmıştır. B) Bilgisayar fiyatları sürekli artmıştır. C) Bileşenlerin küçülmesi hafıza ve mantık elemanlarının daha yakın yerleştirilmesini mümkün kıldığı için elektriksel yollar kısalmış ve bu da işlem hızını arttırmıştır. D) Küçülen bilgisayarı farklı ortamlarda ve bağlamlarda kullanmak mümkün hale gelmiştir. E) Enerji ve soğutma ihtiyaçları azalmıştır. 5. Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri (CRM) hangi amaçla kullanılmaktadır? A) Muhasebe B) Üretim ile ilgili kaynakların planlanması C) Veri madenciliği D) İnsan kaynakları E) İş ilişkisi içinde bulunulan mevcut ve müstakbel müşteriler ile ilgili bilgileri düzenleme ve eşleme 9. Metne efekt eklemek için hangi sekme ve komut grubu kullanılır? A) Giriş, Yazı Tipi B) Giriş, Stiller C) Giriş, Düzenleme D) Ekle, Stiller E) Sayfa Düzeni, Temalar 10. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemi için söylenebilir? A) Kullanıcılar işletim sistemi kaynak kodunu görebilir ve değiştirebilir. B) Grafik arayüzüne sahiptir. C) Türkiye de geliştirilmiştir. D) Kullanabilmek için kullanıcının tüm işletim sistemi komutlarını bilmesi gerekir. E) Apple firması tarafından geliştirilmiştir. 11. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak ofis yazılımları ile yapılmaz? A) Video düzenleme B) Yazı yazma C) Belge oluşturma D) Hesap tablosu oluşturma E) Sunu hazırlama 11 İzleyen sayfaya geçiniz.

12 013 GÜZ ARA 1107-A A 1. MS Excel de yukarıdaki şekilde okla gösterilen ögelerin (Sayfa1, Sayfa...) adı nedir? A) Çalışma sayfası B) Çalışma kitabı C) Sayfa sekmeleri D) Komut düğmesi E) Menü şeridi 18. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bilişim sistemleri hangi alanlarda kullanılır? A) Kurumlara insan kaynağı alımında B) Stratejik planların yapılmasında C) Müşteri ilişkilerinde D) İşletmelerde mal ve hizmet üretiminde gerekli kaynakların planlamasında E) Pazarlama planlarında 13. Windows işletim sisteminde donanım, işletim sistemi ve yazılımlarla ilgili temel ayarlamalar nerede yapılır? A) Bildirim alanında B) Denetim masasında C) Görev çubuğunda D) Windows gezgininde E) Masaüstünde 14. Aşağıdakilerden hangisi Windows ile Mac OS pencereleri arasındaki farklardan biridir? A) İşletim sistemi gezgininde arama kutusu ile arama yapma B) Pencere kapatma seçeneklerinin konumu C) Kenar çubuğu ile klasörler arası gezinme D) Klasör görünüm seçenekleri E) Bilgi alanı 15. Mobil işletim sistemlerinde masaüstüne ne ad verilir? A) Masaüstü B) Bağlam menüsü C) Başlat menüsü D) Bekleme ekranı E) Görev çubuğu 19. Çalışma sayfasına, sütun, çizgi, pasta, çubuk, alan, dağıtım vb. grafik türlerini eklemek için sırasıyla hangi sekme ve komut grubu kullanılır? A) Giriş Grafikler B) Grafik Ekle C) Ekle Grafikler D) Görünüm Grafik E) Veri Grafikler 16. Hesap Tablosu yazılımları ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Yazı yazma B) Belge oluşturma C) Hesap tablosu oluşturma D) Video düzenleme E) Sunu hazırlama 17. Eşanlamlı sözcük araması ile ilgili komut hangi sekmededir? A) Sayfa Düzeni B) Başvurular C) Ekle D) Gözden Geçir E) Giriş 0. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mobil işletim sistemleri için söylenemez? A) Bilgisayar temelli işletim sistemlerine göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. B) Bir çok çeşit mobil işletim sistemi mevcuttur. C) Tablet bilgisayarlarda da kullanılmaktadır. D) Uygulamaların çokluğu mobil işletim sistemleri için önemlidir. E) Android, bir mobil işletim sistemidir. 1 TEST BİTTİ.

13 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

14 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

15 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

16 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 7. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 1. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 15. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 16. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı