T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart

2 2

3 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Yüksekokulumuz Tarihçesi Organizasyon Şeması... 4 II. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Özdeğerlendirme Girdiler Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Mali Kaynakların Yeterliliği Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Fiziksel Olanakların Yeterliliği Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri ĐdariSüreçlerveDestekSüreçlerininDeğerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 32 3

4 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Sonuç 36 KAYNAKÇA. 37 EK : Performans Göstergeleri Tablosu Şekil Listesi Sayfa Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması 4 Tablo Listesi Tablo 1: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu.. 2 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı. 3 Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu 3 Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi... 5 Tablo 5: Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi. 5 Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu... 6 Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları

5 Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 9 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu. 10 Tablo 10: Akademik Personel Verileri. 12 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. 13 Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 14 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 15 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Tablo 15: Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları 15 Tablo 16: Đşletme Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları. 16 Tablo 17: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Programı: Güz ve Bahar arıyılları. 17 Tablo 18: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi 18 Tablo 19:Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Örnek Ders Karnesi Tablo 20: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri 20 Tablo 21: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri. 20 Tablo 22: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 29 Tablo 23: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu. 30 Tablo 24: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 31 Tablo 25: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu. 32 5

6 Tablo 26: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu.. 32 Tablo 27: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu. 33 Tablo 28: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Tablo 29: Paydaşlar 35 6

7 Sunuş Yüksekokulumuzun 2007 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere ilişkin faaliyetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve planlanmasına da yardımcı olacaktır. Bu raporun oluşturulması sürecinde yüksekokulumuz, bu çalışmaları destekleyici, Üniversitemizce düzenlenen bir takım çalışma ve eğitim toplantıları içerisinde bulunmuş olup bu çalışmalar sonucunda oluşturulan planlama çerçevesinde öğretim olanaklarının sağlıklı kullanılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları ve araştırma geliştirmeyi önemseyerek hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen bir görüşü net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmalarda emeği geçen başta Üniversitemiz bünyesinde eğitim çalışmaları düzenleyen çalışma grubu üyelerine ve Yüksekokulumuz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama gurubu koordinatör ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECĐ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Saray,Mart

8 I. GĐRĐŞ 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 : Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Hüseyin AYDIN Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Özlem TAN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Ediz ENGĐN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Mesut KABAAĞAÇ Hasibe ASAR Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi 8

9 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Bölüm 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30Haziran 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi Saray Meslek Yüksekokulu, Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı birim olarak Elektrik (30) ve Muhasebe (30) programları ile öğretime başlamıştır. Elektrik Programına Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Saray Belediye Meclisinin tarih ve 4 sayılı kararı ile eski Belediye binası Saray Meslek Yüksekokulu na tahsis edilmiştir Öğretim yılında Đktisadi Đdari Programlar Đşletme Bölümüne 30 öğrenci ile öğretime başlamış olup, yine aynı öğretim yılında 4702 Sayılı Yasa ile METEB programları içerisinde Muhasebe (Đ.Ö) Programına 120 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yukarıda yer alan bilgilerimize ek olarak; Öğretim yılından itibaren 30 kişilik kontenjanı ile "DIŞ TĐCARET VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ" programı açılmıştır. Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 Sayılı Kanun ile 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nden Namık Kemal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I. Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı Đşletme Programı Muhasebe Programı (Đ.Ö.) Dış Ticaret ve A.B. Programı II. Teknik Programlar Bölümü Elektrik Programı ( inden Đtibaren Öğrenci Alınmıyor) 9

10 3. Organizasyon Şeması Saray Meslek Yüksekokulu organizasyon şeması 2007 yılı sonu itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yüksekokulumuz, Muhasebe, Đşletme, Dış Ticaret ve A.B. ve Muhasebe (Đ.Ö.) programlarında faaliyetlerini sürdürmüş, Yüksekokul Akademik Kurulumuz 2007 yılı içinde iki kez toplanarak eğitim öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu 2007 yılı içinde 36 kez, Yüksekokul Kurulumuz ise 2007 yılı içinde 8 kez toplanmıştır. Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması MÜDÜR MÜDÜR YARD. PROGRAMLAR Muhasebe Prg. Đşletme Prg. Dış Tic. Ve A.B. Prg. Muhasebe (Đ.Ö.) Prg. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ Öğrenci Đşleri Yazı Đşleri Tahakkuk Đşleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yardımcı Hizmetler Kütüphane 10

11 II KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 3 Uzal, Yücel, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 4 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 5 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü Müdür Müdür Yard. BirimADKG Koordinatörü Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Üniversite Senato Üyesi Tablo 5 : Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Müdür ÜniversiteSenato Üyesi 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Müdür Yard. BirimADKG Koord. 3 Uzal, Yücel, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Birim ADKG üyesi 4 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Birim ADKG üyesi 5 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü Birim ADKG üyesi 11

12 4. Özdeğerlendirme 4.1. Girdiler Raporun bu kısmında, özdeğerlendirme başlıklarına ilişkin YÖDEK in belirlemiş olduğu beklenen düzey e dayalı değerlendirme sistemine göre yüksekokulumuz şartları göz önüne alınarak puanlandırma yapılmıştır. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey 2) Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey 3) Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey; 4) Mali Kaynakların Yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının (Bilgisayar, Đnternet, Đletişim, Kitap, Yayın, Vb)Yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin Yeterliliği; 7) Fiziksel Olanakların Yeterliliği; 8) Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği; 9) Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 10) Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 11) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 12) Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 13) Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği; 14) Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 15) Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği; 16) Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği;

13 Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırıp öğrenim gören öğrencilerin, özellikle sınavsız geçiş sisteminin olumsuzlukları nedeniyle hem davranış hem de başarı anlamında beklenen düzeyin çok altında kaldıkları tespit edilmektedir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzda görev yapan akademik personelin sorumlu oldukları dersler bakımından ve öğrenci ile ders dışı davranış ve faaliyetler bakımından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerinde görev alan idari personelimizin işe bakışı ve performansı ile tavır, davranış ve temel amaçlara uyumluluk açısından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Mali Kaynakların Yeterliliği Üniversitemizin genel olarak tüm birimlerinde olduğu gibi yüksekokulumuzun da mali açıdan imkanları beklenen düzeyin altında olarak değerlendirilmiştir Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Bilgi teknolojilerine ulaşmakta ve bunların kullanımında ulaşılan değer beklenen düzey olarak değerlendirilmektedir Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Yüksekokulumuz ve üniversitemizde uygulanan otomasyon ile öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik imkanlar ile diğer işleyişler ile ilgili uygulanan teknolojik yapı beklenen düzeydedir Fiziksel Olanakların Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğretim faaliyetlerini yürüttüğü yapının, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yoksun olması ve alan olarak öğrenci sayısını kaldıramadığından değerlendirme beklenen düzeyin çok altındadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Yüksekokulumuzca dışarıdan sağlanan hizmetlerin yeterliliği beklenen düzey olarak gerçekleşmiştir Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz programlarının iktisadi ve idari programlar olması ve ortak projeler kapsamın yeterli düzeyde ilişkiler geliştirilememesi ve sadece staj imkanı sunma ve oluşturma düzeyinde kalmasından dolayı bu alanda beklenen düzeyin çok altında bir değerlendirme yapılmıştır Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz bulunduğu toplum içerisinde oluşturmuş olduğu sinerji ve etkileşim bakımından beklenen düzeyin üzerinde bir yeterlilik sağlamıştır. 13

14 Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ve yerel yönetimlerle olan ilişkiler karşılıklı olarak verimli bir şekilde sürdürülmekte ve beklenen düzeyin üzerinde değerlendirilmektedir Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezun öğrencilerimizin takibi ve okulları ile olan ilişkileri bireysel ve topluca oluşturulmuş internet grupları ve yıllık olarak düzenlenen buluşma günleri ile yapılmakta ve bu alanda yeterlilik beklenen düzeyin üzerinde gerçekleşmektedir Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun çalışanlarla olan ilişkileri motivasyona, özendirmeye ve başarı ölçütüne göre ödüllendirmeye dayalı olarak ve karşılıklı güven ortamında yürütüldüğünden beklenen düzeyin üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekmektedir Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğrencileri ile olan ilişkileri hem öğretim anlamından hem de öğretim dışı faaliyetlere yönlendirmede ve rehberlik danışmanlık düzeyinde beklenen düzeyin üzeri olarak değerlendirilmiştir Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim alanında diğer MYO larla olan ilişkiler ulusal düzeyde katılım sağlanan konferans, sempozyum v.b alanlarda beklenen düzeyde gerçekleşmektedir Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Uluslararası alanlarda öğrenci değişimi ve diğer faaliyetler açısından yapılan çalışmalar beklenen düzeyin altında olarak değerlendirilmiştir. Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe programı 67 73,1 Đşletme programı 29 71,9 Dış Tic. Ve A.B. programı Muhasebe(Đ.Ö.) programı 30 74, ,1 14

15 4.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 15

16 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 620 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Öğretim görevlisi 4 Okutman 2 Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (serbest öğretim elemanı) 13 Toplam öğretim elemanı sayısı 19 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 7 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 8 16

17 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 37,2 Tüm öğretim elemanları 37,2 Đdari personel 27,4 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 7 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 8,15 Tüm öğretim elemanları 8,15 Đdari personel 6,0 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Đktisat VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Muhasebe -Finansman Alan 2: Đşletme Alan 3: Dış Ticaret IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 1 Program sayısı 4 17

18 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 5 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 10: Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Aydın, Hüseyin 2 Uzal, Yücel 3 Tan, Özlem 4 Engin, Ediz Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Ekonomi Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Muhasebe, Finans Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Đktisat, Đşletme Öğr. Gör. Đşletme Sosyal Bilimler, Đşletme,Muhasebe Md. Yrd. Birim ADKG Koor. Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi 18

19 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

20 4.3. Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; ) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 20

21 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 2007 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 168 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 168 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2007 yılı öğrenci sayısı 1. Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Önlisans Muhasebe Mesleki ve Teknik Eğitim Đşletme Mesleki ve Teknik Eğitim Muhasebe (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Dış Ticaret ve A.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Tablo 15 : Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı ECTS Ders Kodu Dersin Adı ECTS MUH 107 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ 1,5 3 MUH 206 BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3,5 4 MUH 108 BÜRO YÖNETĐMĐ ĐLETĐŞĐN 1,5 2 MUH 209 DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ 3,5 4 TEKNĐKLERĐ MUH 110 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 214 ĐSTATĐSTĐK 1,5 2 MUH 111 GENEL ĐŞLETME 3,5 4 MUH 216 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI 1,5 2 MUH 116 GENEL MUHASEBE 3,5 4 MUH 221 MAKRO ĐKTĐSAT 2 3 MUH 117 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ 2 2 MUH 223 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 126 MATEMATĐK 2,5 3 MUH 229 TĐCARĐ MATEMATĐK 1,5 3 OZD 103 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP 2 2 OZD 203 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP TARĐHĐ II 2 2 TARĐHĐ I OZD 131 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 230 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 133 YABANCI DĐL I 4 4 OZD 233 YABANCI DĐL II 4 4 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL SANATLAR - 2 SANATLAR TOPLAM 24,5 30 TOPLAM 23,

22 III. YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı ECTS Ders Kodu Dersin Adı ECTS MUH 321 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE - I 3,5 4 MUH 429 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE II 3,5 4 MUH 322 MALĐYET MUHASEBESĐ 3,5 4 MUH 430 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU 1,5 3 MUH 323 ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ 2,5 3 MUH 431 TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ 3,5 4 MUH 324 VERGĐ HUKUKU 3,5 4 MUH 432 MUHASEBE DENETĐMĐ 2,5 3 MUH 326 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ I 1 3 MUH 433 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ 1,5 3 MUH 327 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ 1,5 2 MUH 434 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ - II 1 3 SEÇMELĐ DERSLER SEÇMELĐ DERSLER MSÇ 319 BORÇLAR HUKUKU 2 3 MSÇ 435 MALĐ TABLOLAR ANALĐZĐ 3,5 4 MSÇ 320 KAMU MALĐYESĐ 2 3 MSÇ 438 ENFLASYON MUHASEBESĐ 1,5 3 MSÇ 325 FĐNANSAL YÖNETĐM 3,5 4 MSÇ 439 KONAKLAMA MUHASEBESĐ 1,5 3 TOPLAM TOPLAM Tablo 16 : Đşletme Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL IIYARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS ĐŞL 102 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ 1,5 3 ĐŞL 202 BĐLGĐSAYAR BÜRO 3,5 4 PROGRAMLARI ĐŞL 103 BÜRO YÖNETĐMĐ ĐLETĐŞĐN TEKNĐKLERĐ 1,5 2 ĐŞL 203 DÖNEM SONU MUHASEBE 3,5 4 ĐŞLEMLERĐ ĐŞL 104 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ 2 2 ĐŞL 204 ĐSTATĐSTĐK 1,5 2 ĐŞL 105 GENEL ĐŞLETME 3,5 4 ĐŞL 205 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP 1,5 2 ÇALIŞMASI ĐŞL 106 GENEL MUHASEBE 3,5 4 ĐŞL 206 MAKRO ĐKTĐSAT 2 3 ĐŞL 107 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ 2 2 ĐŞL 207 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 2 2 ĐŞL 108 MATEMATĐK 2,5 3 ĐŞL 208 TĐCARĐ MATEMATĐK 1,5 3 OZD 101 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP TARĐHĐ I 2 2 OZD 201 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP 2 2 TARĐHĐ II OZD 109 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 209 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 110 YABANCI DĐL I 4 4 OZD 210 YABANCI DĐL II 4 4 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL SANATLAR - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL - 2 SANATLAR TOPLAM 24,5 30 TOPLAM 23,

23 III YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS ĐŞL 301 PAZARLAMA ĐLKELERĐ 2,5 4 ĐŞL 401 ĐNSAN KAYNAKLARI 2,5 4 YÖNETĐMĐ ĐŞL 302 YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON 2 3 ĐŞL 402 ÜRETĐM YÖNETĐMĐ 3,5 4 ĐŞL 303 FĐNANSAL YÖNETĐM 3,5 4 ĐŞL 403 GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE KÜÇÜK 3,5 4 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ ĐŞL 304 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE 3,5 4 ĐŞL 404 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK 3,5 4 HUKUKU ĐŞL 305 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ 1,5 2 ĐŞL 405 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ - II 1 3 ĐŞL 306 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ I 1 3 Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler ĐSÇ 307 TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ 2 3 ĐSÇ 407 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ 3,5 4 ĐSÇ 310 HALKLA ĐLĐŞKĐLER ĐSÇ 409 ELEKTRONĐK TĐCARET 2 3 ĐSÇ 312 KOOPERATĐFÇĐLĐK ĐSÇ 411 SATIŞ YÖNETĐMĐ TOPLAM 21,5 30 TOPLAM 1,5 3 3,5 4 1,5 4 20,5 30 Tablo 17 : Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS DAB 101 ĐKTĐSAT 3 4 DAB 201 TEMEL HUKUK 2 2 DAB 102 ĐŞLETME 2 2 DAB 202 MUHASEBE II 2 4 DAB 103 MUHASEBE I 2 4 DAB 203 ĐHRACAT UYGULAMASI 2 4 DAB 104 ULUSLARARASI TĐCARETTE GENEL 3 4 DAB 204 ĐTHALAT UYGULAMASI 2 4 KAVRAMLAR DAB 105 BĐLGĐSAYAR I 3 4 DAB 205 BĐLGĐSAYAR II 3 4 DAB 106 MATEMATĐK 2 2 DAB 206 ĐŞLETME MATEMATĐĞĐ 2 2 OZD 107 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILÂP 2 2 OZD 207 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE 2 2 TARĐHĐ I ĐNKILAP TARĐHĐ II OZD 108 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 208 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 109 YABANCI DĐL I 2 2 OZD 209 YABANCI DĐL II 2 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ/ GÜZEL SANATLAR - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ/ GÜZEL - 2 SANATLAR 2 2 ĐŞYERĐ UYGULAMASI - I TOPLAM TOPLAM

24 III. YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS DAB 301 TĐCARET HUKUKU 2 2 DAB 401 A. B TÜRKĐYE ĐLĐŞKĐLERĐ 2 4 DAB 302 DIŞ ĐŞLEMLER MUHASEBESĐ 3 4 DAB 402 BANKACILIK VE FON YÖNETĐMĐ 2 2 DAB 303 ĐHRACAT MEVZUATI 2 2 DAB 403 GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ VE TÜRK SANAYĐĐNĐN REKABET GÜCÜ 3 4 DAB 304 ĐTHALAT MEVZUATI 2 2 DAB 404 DIŞ TĐCARETĐN FĐNANSMANI 2 2 DAB 305 GÜMRÜK REJĐMLERĐ I 3 4 DAB 405 GÜMRÜK REJĐMLERĐ II 3 4 DAB 306 A.B. TARĐHÇESĐ 3 4 DAB 406 DIŞ TĐCERETTE PAKET PROGRAM KULLANIMI 2 2 DAB 307 ĐHRACAT PAZARLAMASI 3 4 DAB 407 ĐNSAN ĐLĐŞKĐLERĐ 2 2 DAB 308 ELEKTRONĐK TĐCARET 2 2 ĐŞYERĐ UYGULAMASI - II 2 2 Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler SEÇ 309 AB DE ORTAK TARIM POLĐTĐKALARI 2 2 SEÇ 408 AB ORTAK TĐCARET POLĐTĐKALARI VE DEVLET YARDIMLARI 2 2 SEÇ 409 AB DE EKONOMĐK VE PARASAL SEÇ 310 AB DE ĐNSAN HAKLARI TEMEL FELSEFESĐ 2 2 BĐRLĐK 2 2 SEÇ 410 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE SEÇ 311 AB PROGRAM VE FONLARI TOPLAM TOPLAM Tablo 18: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Dış Tcaret Đşlemleri Muhasebesi Dersin Kodu: MUH 433 /ĐSÇ 407 AKTS si: 3 Ders Saati: 2 Yıl-: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli/Zorunlu Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili, problem çözme Dersin Düzeyi: Önlisans Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret Rejimini,Mevzuatı Tanıyabilme,dış ticarete ilişkin muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini kavrayabilme ve ithalat ve ihracat işlemlerinin yevmiye kayıtlarını hesap planına uygun olarak yapabilme Dersin Đçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret Hesap Planı Đthalat ve Đhracat Đşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Kızıl, A, Şoğur, M (1997). Đthalat ve Đhracat Đşlemleri ve Muhasebe Kayıtları : Đstanbul Ön Şartlar: Yok 24

25 Tablo 19: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar Dersin Kodu: DAB 104 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS si: 4 Ders Saati: 3 Yıl-: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret ile ilgili temel kavramları kavrayabilmesi, dış ticaret politikası, dış ödemeler bilançosu ve dış rezarv hareketlerinin kavranması, dış ticarette kullanılan belgeler ve dış ticarette uygulanan teslim ve ödeme şekillerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Dersin Đçeriği: A. Genel Terimler 1. Dış Ticaret 2. Serbest Ticaret 3. Sınır Ticareti 4. Serbest Bölge 5. Ödemeler Dengesi 6. Cari Đşlemler 7. Arbitraj 8. Aval 9. Demuraj 10. Antrepo 11. Rambursman 12. Kuvertür 13. Avarya 14. Konvertibilite B. Incoterms 1. Akreditifler Hakkında Uluslararası Kurallar 2. Alıcı ve Satıcı Arasında Yapılan Sözleşmeler C. Ödeme Şekilleri 1. Vesaik Mukabili Ödeme 2. Akreditifli Ödeme 3. Mal Mukabili Ödeme 4. Peşin Ödeme 5. Konsinye Satış D. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 1. Faturalar 2. Sevk Belgeleri Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Ön Şartlar: Yok 25

26 Tablo 20: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri Yüksekokulumuzun bu programlarında okutulan dersler ve bunlara ilişkin içerikler meslek yüksekokulları için 15 programda hazırlanmış olan MEB YÖK Program Geliştirme Projesi çerçevesinde oluşturulan program ve içerikler uygulanmaktadır. Tablo 21: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri TÜRK DĐLĐ I-II (OZD ) : I.YY - II. Y.Y. : 2 Saat A. A. Dil Nedir, Dünya Dilleri Hangileridir? Kaynak Yapı Bakımından Diller B. B. Türkçe nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi C. C. Türkçe deki Başlıca Ses Hadiseleri Benzeşme Ses Türemesi Sessiz Düşmesi Orta Hece Seslisinin Değişmesi Sesli Birleşme Yer Değiştirme Đki Seslinin Yan Yana Gelmesi Sessiz Đkileşmesi Aykırılaşma, Yuvarlaklaşma. D. D. Kelime : Đsim, Sıfat, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Zamir, Fiil E. E. Cümle Cümlenin Öğeleri : Yüklem, Özne, Nesne, Tümleç Unsurların Dizilişlerine Göre Cümleler : Kurallı ve Devrik Yapılarına Göre Cümleler Anlamlarına Göre Cümleler F. F. Kompozisyon : Yazılı Kompozisyon Konu Anlatım Plan G. G. Yazılı Kompozisyonun Türleri Mektup Resmi Mektuplar Dilekçe iş Mektupları Özet ve Özet Çıkarma Rapor Tutanak. H. H. Đmla Kuralları Đ. I. Türk Dilinin Aktüel Meseleleri ve Dilcilerin Ortak Görüşleri J. J. Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Üzerine Đncelemeler GÜZEL SANATLAR I-II : I. Y.Y. - II. Y.Y. siz Seçmeli bir ders olan Güzel Sanatlar dersinde, ilk çağlardan yirminci yüzyılın başına kadar her dönemin uzmanları tarafından titizlikle seçilmiş slaytlar gösterilmektedir. Öğrenciye, yaşadığı dünya içindeki geçmişten günümüze gelen sanat ve kültür varlıkları konusunda bilgi verirken bu konuda hassasiyet kazanması amaçlanmıştır. Öğrencilerin sanat ve kültür eserlerini tanımaları sağlanırken, koruma ve gözetme konusunda da eğitilmeleri bu dersin temel amacıdır. Tarih Öncesi ve Hitit, Đlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Eski Yunan ve Roma, Ortaçağ Avrupa, Đstanbul Rönesans, Maniyerizm, Erken Đslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Osmanlı Sanatı, Geç Osmanlı Sanatı, Türk Çini, Türk Minyatür, Türk Tezhip Sanatı bu dersin temel konu başlıklarını oluşturmaktadır. 26

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 2005-2006 KATALOĞU İ.Ü.Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-2005-08-05 Tel:632 35 04-631 35 05 1 Copright 2005 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Her

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı