T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart

2 2

3 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Yüksekokulumuz Tarihçesi Organizasyon Şeması... 4 II. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Özdeğerlendirme Girdiler Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Mali Kaynakların Yeterliliği Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Fiziksel Olanakların Yeterliliği Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri ĐdariSüreçlerveDestekSüreçlerininDeğerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 32 3

4 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Sonuç 36 KAYNAKÇA. 37 EK : Performans Göstergeleri Tablosu Şekil Listesi Sayfa Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması 4 Tablo Listesi Tablo 1: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu.. 2 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı. 3 Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu 3 Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi... 5 Tablo 5: Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi. 5 Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu... 6 Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları

5 Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 9 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu. 10 Tablo 10: Akademik Personel Verileri. 12 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. 13 Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 14 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 15 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Tablo 15: Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları 15 Tablo 16: Đşletme Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları. 16 Tablo 17: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Programı: Güz ve Bahar arıyılları. 17 Tablo 18: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi 18 Tablo 19:Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Örnek Ders Karnesi Tablo 20: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri 20 Tablo 21: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri. 20 Tablo 22: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 29 Tablo 23: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu. 30 Tablo 24: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 31 Tablo 25: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu. 32 5

6 Tablo 26: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu.. 32 Tablo 27: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu. 33 Tablo 28: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Tablo 29: Paydaşlar 35 6

7 Sunuş Yüksekokulumuzun 2007 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere ilişkin faaliyetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve planlanmasına da yardımcı olacaktır. Bu raporun oluşturulması sürecinde yüksekokulumuz, bu çalışmaları destekleyici, Üniversitemizce düzenlenen bir takım çalışma ve eğitim toplantıları içerisinde bulunmuş olup bu çalışmalar sonucunda oluşturulan planlama çerçevesinde öğretim olanaklarının sağlıklı kullanılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları ve araştırma geliştirmeyi önemseyerek hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen bir görüşü net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmalarda emeği geçen başta Üniversitemiz bünyesinde eğitim çalışmaları düzenleyen çalışma grubu üyelerine ve Yüksekokulumuz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama gurubu koordinatör ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECĐ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Saray,Mart

8 I. GĐRĐŞ 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 : Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Hüseyin AYDIN Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Özlem TAN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Ediz ENGĐN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Mesut KABAAĞAÇ Hasibe ASAR Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi 8

9 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Bölüm 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30Haziran 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi Saray Meslek Yüksekokulu, Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı birim olarak Elektrik (30) ve Muhasebe (30) programları ile öğretime başlamıştır. Elektrik Programına Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Saray Belediye Meclisinin tarih ve 4 sayılı kararı ile eski Belediye binası Saray Meslek Yüksekokulu na tahsis edilmiştir Öğretim yılında Đktisadi Đdari Programlar Đşletme Bölümüne 30 öğrenci ile öğretime başlamış olup, yine aynı öğretim yılında 4702 Sayılı Yasa ile METEB programları içerisinde Muhasebe (Đ.Ö) Programına 120 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yukarıda yer alan bilgilerimize ek olarak; Öğretim yılından itibaren 30 kişilik kontenjanı ile "DIŞ TĐCARET VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ" programı açılmıştır. Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 Sayılı Kanun ile 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nden Namık Kemal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I. Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı Đşletme Programı Muhasebe Programı (Đ.Ö.) Dış Ticaret ve A.B. Programı II. Teknik Programlar Bölümü Elektrik Programı ( inden Đtibaren Öğrenci Alınmıyor) 9

10 3. Organizasyon Şeması Saray Meslek Yüksekokulu organizasyon şeması 2007 yılı sonu itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yüksekokulumuz, Muhasebe, Đşletme, Dış Ticaret ve A.B. ve Muhasebe (Đ.Ö.) programlarında faaliyetlerini sürdürmüş, Yüksekokul Akademik Kurulumuz 2007 yılı içinde iki kez toplanarak eğitim öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu 2007 yılı içinde 36 kez, Yüksekokul Kurulumuz ise 2007 yılı içinde 8 kez toplanmıştır. Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması MÜDÜR MÜDÜR YARD. PROGRAMLAR Muhasebe Prg. Đşletme Prg. Dış Tic. Ve A.B. Prg. Muhasebe (Đ.Ö.) Prg. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ Öğrenci Đşleri Yazı Đşleri Tahakkuk Đşleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yardımcı Hizmetler Kütüphane 10

11 II KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 3 Uzal, Yücel, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 4 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 5 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü Müdür Müdür Yard. BirimADKG Koordinatörü Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Üniversite Senato Üyesi Tablo 5 : Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Müdür ÜniversiteSenato Üyesi 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Müdür Yard. BirimADKG Koord. 3 Uzal, Yücel, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Birim ADKG üyesi 4 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Birim ADKG üyesi 5 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü Birim ADKG üyesi 11

12 4. Özdeğerlendirme 4.1. Girdiler Raporun bu kısmında, özdeğerlendirme başlıklarına ilişkin YÖDEK in belirlemiş olduğu beklenen düzey e dayalı değerlendirme sistemine göre yüksekokulumuz şartları göz önüne alınarak puanlandırma yapılmıştır. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey 2) Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey 3) Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey; 4) Mali Kaynakların Yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının (Bilgisayar, Đnternet, Đletişim, Kitap, Yayın, Vb)Yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin Yeterliliği; 7) Fiziksel Olanakların Yeterliliği; 8) Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği; 9) Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 10) Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 11) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 12) Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 13) Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği; 14) Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 15) Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği; 16) Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği;

13 Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırıp öğrenim gören öğrencilerin, özellikle sınavsız geçiş sisteminin olumsuzlukları nedeniyle hem davranış hem de başarı anlamında beklenen düzeyin çok altında kaldıkları tespit edilmektedir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzda görev yapan akademik personelin sorumlu oldukları dersler bakımından ve öğrenci ile ders dışı davranış ve faaliyetler bakımından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerinde görev alan idari personelimizin işe bakışı ve performansı ile tavır, davranış ve temel amaçlara uyumluluk açısından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Mali Kaynakların Yeterliliği Üniversitemizin genel olarak tüm birimlerinde olduğu gibi yüksekokulumuzun da mali açıdan imkanları beklenen düzeyin altında olarak değerlendirilmiştir Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Bilgi teknolojilerine ulaşmakta ve bunların kullanımında ulaşılan değer beklenen düzey olarak değerlendirilmektedir Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Yüksekokulumuz ve üniversitemizde uygulanan otomasyon ile öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik imkanlar ile diğer işleyişler ile ilgili uygulanan teknolojik yapı beklenen düzeydedir Fiziksel Olanakların Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğretim faaliyetlerini yürüttüğü yapının, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yoksun olması ve alan olarak öğrenci sayısını kaldıramadığından değerlendirme beklenen düzeyin çok altındadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Yüksekokulumuzca dışarıdan sağlanan hizmetlerin yeterliliği beklenen düzey olarak gerçekleşmiştir Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz programlarının iktisadi ve idari programlar olması ve ortak projeler kapsamın yeterli düzeyde ilişkiler geliştirilememesi ve sadece staj imkanı sunma ve oluşturma düzeyinde kalmasından dolayı bu alanda beklenen düzeyin çok altında bir değerlendirme yapılmıştır Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz bulunduğu toplum içerisinde oluşturmuş olduğu sinerji ve etkileşim bakımından beklenen düzeyin üzerinde bir yeterlilik sağlamıştır. 13

14 Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ve yerel yönetimlerle olan ilişkiler karşılıklı olarak verimli bir şekilde sürdürülmekte ve beklenen düzeyin üzerinde değerlendirilmektedir Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezun öğrencilerimizin takibi ve okulları ile olan ilişkileri bireysel ve topluca oluşturulmuş internet grupları ve yıllık olarak düzenlenen buluşma günleri ile yapılmakta ve bu alanda yeterlilik beklenen düzeyin üzerinde gerçekleşmektedir Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun çalışanlarla olan ilişkileri motivasyona, özendirmeye ve başarı ölçütüne göre ödüllendirmeye dayalı olarak ve karşılıklı güven ortamında yürütüldüğünden beklenen düzeyin üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekmektedir Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğrencileri ile olan ilişkileri hem öğretim anlamından hem de öğretim dışı faaliyetlere yönlendirmede ve rehberlik danışmanlık düzeyinde beklenen düzeyin üzeri olarak değerlendirilmiştir Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim alanında diğer MYO larla olan ilişkiler ulusal düzeyde katılım sağlanan konferans, sempozyum v.b alanlarda beklenen düzeyde gerçekleşmektedir Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Uluslararası alanlarda öğrenci değişimi ve diğer faaliyetler açısından yapılan çalışmalar beklenen düzeyin altında olarak değerlendirilmiştir. Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe programı 67 73,1 Đşletme programı 29 71,9 Dış Tic. Ve A.B. programı Muhasebe(Đ.Ö.) programı 30 74, ,1 14

15 4.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 15

16 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 620 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Öğretim görevlisi 4 Okutman 2 Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (serbest öğretim elemanı) 13 Toplam öğretim elemanı sayısı 19 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 7 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 8 16

17 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 37,2 Tüm öğretim elemanları 37,2 Đdari personel 27,4 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 7 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 8,15 Tüm öğretim elemanları 8,15 Đdari personel 6,0 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Đktisat VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Muhasebe -Finansman Alan 2: Đşletme Alan 3: Dış Ticaret IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 1 Program sayısı 4 17

18 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 5 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 10: Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Aydın, Hüseyin 2 Uzal, Yücel 3 Tan, Özlem 4 Engin, Ediz Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Ekonomi Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Muhasebe, Finans Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Đktisat, Đşletme Öğr. Gör. Đşletme Sosyal Bilimler, Đşletme,Muhasebe Md. Yrd. Birim ADKG Koor. Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi 18

19 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

20 4.3. Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; ) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 20

21 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 2007 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 168 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 168 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2007 yılı öğrenci sayısı 1. Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Önlisans Muhasebe Mesleki ve Teknik Eğitim Đşletme Mesleki ve Teknik Eğitim Muhasebe (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Dış Ticaret ve A.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Tablo 15 : Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı ECTS Ders Kodu Dersin Adı ECTS MUH 107 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ 1,5 3 MUH 206 BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3,5 4 MUH 108 BÜRO YÖNETĐMĐ ĐLETĐŞĐN 1,5 2 MUH 209 DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ 3,5 4 TEKNĐKLERĐ MUH 110 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 214 ĐSTATĐSTĐK 1,5 2 MUH 111 GENEL ĐŞLETME 3,5 4 MUH 216 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI 1,5 2 MUH 116 GENEL MUHASEBE 3,5 4 MUH 221 MAKRO ĐKTĐSAT 2 3 MUH 117 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ 2 2 MUH 223 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 126 MATEMATĐK 2,5 3 MUH 229 TĐCARĐ MATEMATĐK 1,5 3 OZD 103 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP 2 2 OZD 203 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP TARĐHĐ II 2 2 TARĐHĐ I OZD 131 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 230 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 133 YABANCI DĐL I 4 4 OZD 233 YABANCI DĐL II 4 4 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL SANATLAR - 2 SANATLAR TOPLAM 24,5 30 TOPLAM 23,

22 III. YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı ECTS Ders Kodu Dersin Adı ECTS MUH 321 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE - I 3,5 4 MUH 429 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE II 3,5 4 MUH 322 MALĐYET MUHASEBESĐ 3,5 4 MUH 430 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU 1,5 3 MUH 323 ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ 2,5 3 MUH 431 TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ 3,5 4 MUH 324 VERGĐ HUKUKU 3,5 4 MUH 432 MUHASEBE DENETĐMĐ 2,5 3 MUH 326 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ I 1 3 MUH 433 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ 1,5 3 MUH 327 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ 1,5 2 MUH 434 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ - II 1 3 SEÇMELĐ DERSLER SEÇMELĐ DERSLER MSÇ 319 BORÇLAR HUKUKU 2 3 MSÇ 435 MALĐ TABLOLAR ANALĐZĐ 3,5 4 MSÇ 320 KAMU MALĐYESĐ 2 3 MSÇ 438 ENFLASYON MUHASEBESĐ 1,5 3 MSÇ 325 FĐNANSAL YÖNETĐM 3,5 4 MSÇ 439 KONAKLAMA MUHASEBESĐ 1,5 3 TOPLAM TOPLAM Tablo 16 : Đşletme Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL IIYARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS ĐŞL 102 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ 1,5 3 ĐŞL 202 BĐLGĐSAYAR BÜRO 3,5 4 PROGRAMLARI ĐŞL 103 BÜRO YÖNETĐMĐ ĐLETĐŞĐN TEKNĐKLERĐ 1,5 2 ĐŞL 203 DÖNEM SONU MUHASEBE 3,5 4 ĐŞLEMLERĐ ĐŞL 104 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ 2 2 ĐŞL 204 ĐSTATĐSTĐK 1,5 2 ĐŞL 105 GENEL ĐŞLETME 3,5 4 ĐŞL 205 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP 1,5 2 ÇALIŞMASI ĐŞL 106 GENEL MUHASEBE 3,5 4 ĐŞL 206 MAKRO ĐKTĐSAT 2 3 ĐŞL 107 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ 2 2 ĐŞL 207 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 2 2 ĐŞL 108 MATEMATĐK 2,5 3 ĐŞL 208 TĐCARĐ MATEMATĐK 1,5 3 OZD 101 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP TARĐHĐ I 2 2 OZD 201 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP 2 2 TARĐHĐ II OZD 109 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 209 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 110 YABANCI DĐL I 4 4 OZD 210 YABANCI DĐL II 4 4 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL SANATLAR - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL - 2 SANATLAR TOPLAM 24,5 30 TOPLAM 23,

23 III YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS ĐŞL 301 PAZARLAMA ĐLKELERĐ 2,5 4 ĐŞL 401 ĐNSAN KAYNAKLARI 2,5 4 YÖNETĐMĐ ĐŞL 302 YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON 2 3 ĐŞL 402 ÜRETĐM YÖNETĐMĐ 3,5 4 ĐŞL 303 FĐNANSAL YÖNETĐM 3,5 4 ĐŞL 403 GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE KÜÇÜK 3,5 4 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ ĐŞL 304 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE 3,5 4 ĐŞL 404 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK 3,5 4 HUKUKU ĐŞL 305 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ 1,5 2 ĐŞL 405 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ - II 1 3 ĐŞL 306 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ I 1 3 Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler ĐSÇ 307 TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ 2 3 ĐSÇ 407 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ 3,5 4 ĐSÇ 310 HALKLA ĐLĐŞKĐLER ĐSÇ 409 ELEKTRONĐK TĐCARET 2 3 ĐSÇ 312 KOOPERATĐFÇĐLĐK ĐSÇ 411 SATIŞ YÖNETĐMĐ TOPLAM 21,5 30 TOPLAM 1,5 3 3,5 4 1,5 4 20,5 30 Tablo 17 : Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS DAB 101 ĐKTĐSAT 3 4 DAB 201 TEMEL HUKUK 2 2 DAB 102 ĐŞLETME 2 2 DAB 202 MUHASEBE II 2 4 DAB 103 MUHASEBE I 2 4 DAB 203 ĐHRACAT UYGULAMASI 2 4 DAB 104 ULUSLARARASI TĐCARETTE GENEL 3 4 DAB 204 ĐTHALAT UYGULAMASI 2 4 KAVRAMLAR DAB 105 BĐLGĐSAYAR I 3 4 DAB 205 BĐLGĐSAYAR II 3 4 DAB 106 MATEMATĐK 2 2 DAB 206 ĐŞLETME MATEMATĐĞĐ 2 2 OZD 107 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILÂP 2 2 OZD 207 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE 2 2 TARĐHĐ I ĐNKILAP TARĐHĐ II OZD 108 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 208 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 109 YABANCI DĐL I 2 2 OZD 209 YABANCI DĐL II 2 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ/ GÜZEL SANATLAR - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ/ GÜZEL - 2 SANATLAR 2 2 ĐŞYERĐ UYGULAMASI - I TOPLAM TOPLAM

24 III. YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı ECTS Ders Kodu Ders Adı ECTS DAB 301 TĐCARET HUKUKU 2 2 DAB 401 A. B TÜRKĐYE ĐLĐŞKĐLERĐ 2 4 DAB 302 DIŞ ĐŞLEMLER MUHASEBESĐ 3 4 DAB 402 BANKACILIK VE FON YÖNETĐMĐ 2 2 DAB 303 ĐHRACAT MEVZUATI 2 2 DAB 403 GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ VE TÜRK SANAYĐĐNĐN REKABET GÜCÜ 3 4 DAB 304 ĐTHALAT MEVZUATI 2 2 DAB 404 DIŞ TĐCARETĐN FĐNANSMANI 2 2 DAB 305 GÜMRÜK REJĐMLERĐ I 3 4 DAB 405 GÜMRÜK REJĐMLERĐ II 3 4 DAB 306 A.B. TARĐHÇESĐ 3 4 DAB 406 DIŞ TĐCERETTE PAKET PROGRAM KULLANIMI 2 2 DAB 307 ĐHRACAT PAZARLAMASI 3 4 DAB 407 ĐNSAN ĐLĐŞKĐLERĐ 2 2 DAB 308 ELEKTRONĐK TĐCARET 2 2 ĐŞYERĐ UYGULAMASI - II 2 2 Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler SEÇ 309 AB DE ORTAK TARIM POLĐTĐKALARI 2 2 SEÇ 408 AB ORTAK TĐCARET POLĐTĐKALARI VE DEVLET YARDIMLARI 2 2 SEÇ 409 AB DE EKONOMĐK VE PARASAL SEÇ 310 AB DE ĐNSAN HAKLARI TEMEL FELSEFESĐ 2 2 BĐRLĐK 2 2 SEÇ 410 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE SEÇ 311 AB PROGRAM VE FONLARI TOPLAM TOPLAM Tablo 18: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Dış Tcaret Đşlemleri Muhasebesi Dersin Kodu: MUH 433 /ĐSÇ 407 AKTS si: 3 Ders Saati: 2 Yıl-: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli/Zorunlu Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili, problem çözme Dersin Düzeyi: Önlisans Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret Rejimini,Mevzuatı Tanıyabilme,dış ticarete ilişkin muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini kavrayabilme ve ithalat ve ihracat işlemlerinin yevmiye kayıtlarını hesap planına uygun olarak yapabilme Dersin Đçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret Hesap Planı Đthalat ve Đhracat Đşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Kızıl, A, Şoğur, M (1997). Đthalat ve Đhracat Đşlemleri ve Muhasebe Kayıtları : Đstanbul Ön Şartlar: Yok 24

25 Tablo 19: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar Dersin Kodu: DAB 104 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS si: 4 Ders Saati: 3 Yıl-: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret ile ilgili temel kavramları kavrayabilmesi, dış ticaret politikası, dış ödemeler bilançosu ve dış rezarv hareketlerinin kavranması, dış ticarette kullanılan belgeler ve dış ticarette uygulanan teslim ve ödeme şekillerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Dersin Đçeriği: A. Genel Terimler 1. Dış Ticaret 2. Serbest Ticaret 3. Sınır Ticareti 4. Serbest Bölge 5. Ödemeler Dengesi 6. Cari Đşlemler 7. Arbitraj 8. Aval 9. Demuraj 10. Antrepo 11. Rambursman 12. Kuvertür 13. Avarya 14. Konvertibilite B. Incoterms 1. Akreditifler Hakkında Uluslararası Kurallar 2. Alıcı ve Satıcı Arasında Yapılan Sözleşmeler C. Ödeme Şekilleri 1. Vesaik Mukabili Ödeme 2. Akreditifli Ödeme 3. Mal Mukabili Ödeme 4. Peşin Ödeme 5. Konsinye Satış D. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 1. Faturalar 2. Sevk Belgeleri Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Ön Şartlar: Yok 25

26 Tablo 20: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri Yüksekokulumuzun bu programlarında okutulan dersler ve bunlara ilişkin içerikler meslek yüksekokulları için 15 programda hazırlanmış olan MEB YÖK Program Geliştirme Projesi çerçevesinde oluşturulan program ve içerikler uygulanmaktadır. Tablo 21: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri TÜRK DĐLĐ I-II (OZD ) : I.YY - II. Y.Y. : 2 Saat A. A. Dil Nedir, Dünya Dilleri Hangileridir? Kaynak Yapı Bakımından Diller B. B. Türkçe nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi C. C. Türkçe deki Başlıca Ses Hadiseleri Benzeşme Ses Türemesi Sessiz Düşmesi Orta Hece Seslisinin Değişmesi Sesli Birleşme Yer Değiştirme Đki Seslinin Yan Yana Gelmesi Sessiz Đkileşmesi Aykırılaşma, Yuvarlaklaşma. D. D. Kelime : Đsim, Sıfat, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Zamir, Fiil E. E. Cümle Cümlenin Öğeleri : Yüklem, Özne, Nesne, Tümleç Unsurların Dizilişlerine Göre Cümleler : Kurallı ve Devrik Yapılarına Göre Cümleler Anlamlarına Göre Cümleler F. F. Kompozisyon : Yazılı Kompozisyon Konu Anlatım Plan G. G. Yazılı Kompozisyonun Türleri Mektup Resmi Mektuplar Dilekçe iş Mektupları Özet ve Özet Çıkarma Rapor Tutanak. H. H. Đmla Kuralları Đ. I. Türk Dilinin Aktüel Meseleleri ve Dilcilerin Ortak Görüşleri J. J. Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Üzerine Đncelemeler GÜZEL SANATLAR I-II : I. Y.Y. - II. Y.Y. siz Seçmeli bir ders olan Güzel Sanatlar dersinde, ilk çağlardan yirminci yüzyılın başına kadar her dönemin uzmanları tarafından titizlikle seçilmiş slaytlar gösterilmektedir. Öğrenciye, yaşadığı dünya içindeki geçmişten günümüze gelen sanat ve kültür varlıkları konusunda bilgi verirken bu konuda hassasiyet kazanması amaçlanmıştır. Öğrencilerin sanat ve kültür eserlerini tanımaları sağlanırken, koruma ve gözetme konusunda da eğitilmeleri bu dersin temel amacıdır. Tarih Öncesi ve Hitit, Đlk Demir Çağı ve Geç Hitit, Eski Yunan ve Roma, Ortaçağ Avrupa, Đstanbul Rönesans, Maniyerizm, Erken Đslam Sanatı, Erken Osmanlı Sanatı, Klasik Osmanlı Sanatı, Geç Osmanlı Sanatı, Türk Çini, Türk Minyatür, Türk Tezhip Sanatı bu dersin temel konu başlıklarını oluşturmaktadır. 26

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Ithalat ve İhracat Yönetimi MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yüce

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku (MGMT 321) Ders Detayları

Kıymetli Evrak Hukuku (MGMT 321) Ders Detayları Kıymetli Evrak Hukuku (MGMT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kıymetli Evrak Hukuku MGMT 321 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili FİNANSAL PİYASALAR Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN211 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN 211 3 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Muhasebe MAN 211 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Ticaret Hukuku I Law Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar Yard. Doç. Dr.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Ticaret Hukuku I Law Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar Yard. Doç. Dr. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ticaret Hukuku I Law 321 1 5 4 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı