Basic Words / Verbs 3 YDS / Eskişehir comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek"

Transkript

1

2 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire: elde etmek 8. adapt: uyum sağlamak, uymak 9. adjust: ayarlamak, uyum sağlamak 10. adopt: benimsemek, evlat edinmek 11. advance: geliştirmek, ilerletmek 12. advertise: reklam yapmak 13. advise: öğüt vermek 14. aim (for / at) (aim to do sth): amaçlamak 15. appreciate: takdir etmek 16. approach: yaklaşmak 17. assess: değerlendirmek 18. associate: ilişkilendirmek, bağdaştırmak 19. assure: garanti vermek, inandırmak 20. attempt: girişmek, teşebbüs etmek 21. attract: çekmek, cezp etmek 22. avoid: kaçınmak, sakınmak 23. bang: çarp(ış)mak, toslamak 24. benefit from: faydalı olmak, yararlı olmak 25. bump: çarpmak, vurmak 26. calculate: hesaplamak 27. capture: ele geçirmek, esir etmek 28. cease: durdurmak, sona erdirmek 29. challenge: meydan okumak 30. cheat: hile yapmak, aldatmak 31. comment (on/about): yorum yapmak 32. commit: (yasa dışı iş, suç vb) işlemek, yapmak 33. communicate: iletişmek, haberleşmek 34. compare: mukayese etmek, kıyaslamak 35. complain about: şikayet etmek, yakınmak 36. comprise: den/dan oluşmak 37. confine to: hapsetmek, zapt etmek 38. confirm: onaylamak, doğrulamak 39. constitute: oluşturmak, teşkil etmek 40. contribute to: katkıda bulunmak 41. convert into: dönüştürmek, değiştirmek 42. cope with: başa çıkmak, halletmek 43. crack: çatla(t)mak, yar(ıl)mak 44. deal with: ilgilenmek, ele almak 45. decline: geri çevirmek, reddetmek (2) azalmak 46. decorate: düzenlemek, dekore etmek 47. defeat: yenmek, galip gelmek 48. detect: teşhis etmek, bulmak 49. determine: belirlemek, saptamak 50. develop: gelişmek, büyümek 51. dismiss: kovmak, işten çıkartmak 52. distribute: dağıtmak, paylaştırmak 53. disturb: rahatsız etmek 54. dive: suya dalmak, atlamak 55. divide: bölmek, ayırmak 56. divorce: boşanmak 57. drag: sürüklemek 58. dump: boşaltmak, dökmek 59. ease: hafifletmek, azaltmak 60. emerge from: den çıkmak, görünmek / Eskişehir

3 61. encounter: karşılaşmak, rastlamak 62. enhance: geliştirmek, zenginleştirmek 63. ensure: garantiye almak, temin etmek 64. entitle: görevlendirmek, yetkili kılmak 65. envy: kıskanmak, imrenmek 66. exaggerate: abartmak 67. exchange: değiş tokuş etmek, takas etmek 68. exclude: hesaba katmamak, hariç tutmak 69. expose: ortaya çıkarmak *be exposed to: maruz kalmak 70. extend: uzatmak, genişletmek 71. fade: solmak, rengi atmak 72. faint: bayılmak, kendinden geçmek 73. fancy: düşlemek, arzu etmek 74. feature: dahil etmek, içermek 75. fetch: gidip almak, gidip getirmek 76. fight: savaşmak, mücadele etmek 77. file: dosyalamak 78. fill: doldurmak (depo vb) 79. finance: parasal kaynak sağlamak 80. fire: ateş etmek, işten çıkarmak, kovmak 81. flash: (ışık) birden parla(t)mak, ışıldamak 82. fold: katlamak (elbise, kağıt vb) 83. follow: takip etmek, peşinden gitmek 84. forbid: yasaklamak, men etmek 85. force: zorlamak, zorla yaptırmak 86. forecast: tahmin etmek, öngörmek 87. forget: unutmak 88. fry: kızartmak (soğan, patates vb) 89. glance at/around/towards: göz atmak 90. govern: yönetmek, idare etmek 91. graduate: mezun olmak 92. greet: selamlamak, karşılamak 93. guarantee: garanti vermek, söz vermek 94. handle: ele almak, başa çıkmak 95. hesitate: tereddüt etmek, kararsız davranmak 96. highlight: vurgulamak, dikkat çekmek 97. hunt: avlamak, avlanmak 98. hurt: yaralamak, incitmek 99. implement: (kanun vb) uygulamaya koymak 100. impress: etkilemek 101. incorporate into: birleştirmek, dahil etmek 102. instruct: talimat vermek, emretmek 103. interrupt: sözünü kesmek, lafa karışmak 104. interview: görüşmek, mülakat yapmak 105. invest in: yatırım yapmak 106. investigate: araştırmak, soruşturmak 107. involve: gerektirmek (2) içermek 108. joke: şaka yapmak 109. judge: değerlendirmek, yargılamak 110. jump: zıplamak, sıçramak 111. justify: haklı göstermek, haklı çıkarmak 112. kick: tekmelemek 113. kid: dalga geçmek 114. knock: vurmak, tıklatmak 115. lack of: eksik olmak, yetersiz olmak 116. land: (uçak) inmek, ayak basmak 117. last: sürmek, devam etmek 118. launch: başlatmak, (uzay aracı) fırlatmak 119. lay: koymak, yatırmak / Eskişehir

4 120. lead: öncülük etmek, götürmek 121. leak: sızmak, sızdırmak 122. lean: (öne, yana, arkaya vs) eğilmek, yatırmak 123. lend: ödünç / borç vermek 124. let: izin vermek (allow) 125. lick: yalamak 126. limit: sınırlamak, sınırlandırmak 127. link (to / with): bağlamak, bağlantı kurmak 128. list: listelemek, listeye koymak 129. locate: yerini tespit etmek, yerini bulmak 130. maintain: sürdürmek, devam ettirmek 131. match: eşleşmek, uymak 132. mean: demek, anlamına gelmek 133. measure: ölçmek (mesafe vb) 134. melt: erimek, eritmek 135. mend: tamir etmek, onarmak 136. name: isim vermek, adlandırmak 137. narrate: hikaye anlatmak, söylemek 138. obtain: elde etmek, edinmek 139. overcome: üstesinden gelmek 140. participate in: katılmak, iştirak etmek 141. perceive: algılamak, sezmek 142. phone: telefon etmek, telefonla bağlanmak 143. place: yerleştirmek, koymak 144. praise: övmek, yüceltmek 145. pray: dua etmek 146. predict: tahmin etmek, önceden kestirmek 147. present: sunmak, takdim etmek 148. preserve: korumak, muhafaza etmek 149. presume: tahmin etmek, varsaymak 150. proceed: ilerlemek, devam etmek 151. progress: gelişmek, ilerlemek 152. promote: reklamını yapmak 153. propose: önermek, teklif etmek 154. protest: protesto etmek, karşı çıkmak 155. prove: ispat etmek, kanıtlamak 156. provide: temin etmek, vermek 157. pursue: peşinden koşmak, kovalamak 158. qualify: yeterli olmak, yeterli bulmak 159. reckon: sanmak, düşünmek 160. refuse: reddetmek, geri çevirmek 161. regard (as/with): olarak kabul etmek 162. register: kaydetmek, listelemek 163. reinforce: güçlendirmek, desteklemek 164. relieve: azaltmak, hafifletmek 165. remind: hatırla(t)mak, anımsa(t)mak 166. remove: taşımak, kaldırmak, alıp götürmek 167. rent: kiralamak, kira ile tutmak 168. require: istemek, gerektirmek 169. result form:...den/dan kaynaklanmak 170. result in:...ile sonuçlanmak, yol açmak 171. retain: muhafaza etmek, tutmak 172. reveal: açıklamak, ifşa etmek 173. review: gözden geçirmek, tekrar ele almak 174. rip: yırtmak, yırtılmak 175. rise: artmak, çoğalmak, yükselmek 176. risk: riske atmak 177. schedule: planlamak, programlamak 178. scratch: kaşımak, çizmek 179. scream: çığlık atmak, feryat etmek / Eskişehir

5 180. search: araştırmak, aramak 181. secure: güvenli hale getirmek, emniyete almak 182. seek: aramak, bulmaya çalışmak 183. seem:...gibi görünmek 184. seize: kavramak, yakalamak 185. select: seçmek, ayıklamak 186. settle: halletmek, yerleşmek 187. shake: sallamak, sarsmak 188. shape: şekil vermek, şekillendirmek 189. share: paylaşmak, bölüşmek 190. shave: tıraş olmak 191. shift: değiştirmek, hafif değişiklik yapmak 192. shout: bağırmak, haykırmak 193. shrug: omuz silkmek 194. shut: örtmek, kapamak 195. sign: imzalamak, imza koymak 196. snap: kopmak, koparmak 197. specify: belirtmek, açıklamak 198. spin: dönmek, döndürmek 199. split: böl(ün)mek, parçala(n)mak 200. spoil: bozmak, berbat etmek (2) şımartmak 201. spot: görmek, seçmek 202. spread: yaymak, dağıtmak 203. squeeze: sıkmak, sıkıştırmak 204. state: belirtmek, vurgulamak 205. step: adım atmak 206. strengthen: güçlen(dir)mek, sağlamlaş(tır)mak 210. suit: uygun olmak, uymak 211. supply: sağlamak, tedarik etmek 212. support: desteklemek, destek vermek 213. suppose: düşünmek, varsaymak 214. swap: değiş tokuş yapmak, takas etmek 215. swear: küfretmek, sövmek (2) yemin etmek 216. sweep: süpürmek, silmek 217. swell: şişmek, kabarmak 218. swing: sallamak, sallanmak 219. switch: geçiş yapmak, değiştirmek 220. tackle: ele almak, ilgilenmek 221. tax: vergilendirmek, vergi almak 222. tend to do sth: meyilli olmak, istekli olmak 223. threaten: tehdit etmek, korkutmak 224. throw: atmak, fırlatmak 225. tie: bağlamak 226. tolerate: katlanmak, tolere etmek 227. touch: dokunmak, değmek 228. trade: ticaret yapmak 229. twist: dönmek, döndürmek 230. unite: birleşmek, bir araya getirmek 231. update: güncelleştirmek 232. upset: üzmek, huzurunu bozmak 233. view: bakmak, göz atmak 234. vote: oy kullanmak, oy vermek 235. wander: gezinip durmak, boş boş dolaşmak 236. whisper: fısıldamak 207. stretch: uzanmak, yayılmak 208. struggle: uğraşmak, mücadele etmek 209. suck: emmek, soğurmak / Eskişehir

6

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri)

(Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) ÖRNEK SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ KALKINMA BANKALARI (Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çeşitleri) GA/08-04-04 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri

Temel Bankacılık Hizmetleri Temel Bankacılık Hizmetleri Giriş.. 2 DEĞERLENDİRME TERCİHİ 3 ALIŞTIRMA 1: Neden bir bankaya ihtiyacınız var?...4 Dağıtılan Doküman 1: FİNANSAL KURUM TÜRLERİ..8 Tepegöz Sunumu 2: FİNANSAL KURUMLARIN GÜVENLİĞİ

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

KONU YÖNETİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

KONU YÖNETİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER KONU YÖNETİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Çisil SOHODOL BİR * Özet Konu yönetimi; bir kurum veya çıkar gruplarını olasılıkla etkileyecek ortaya çıkabilecek eğilimlerle ilgili olan noktalar veya

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ 57 BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ A Field Study on Factors that Affect Individuals Decision to Join the Terorist Organization: The

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı