4. mı Cetveli. ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. mı Cetveli. ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU HizMETiN TAMAMLANMA SIRA NO HiZMETiN ADI BAŞVURUDA istenen BELGELER SÜRESi (ENGEÇ SÜRE) 1. Dilekçe 2. Tapu 3. Arsa Çapı 4. mı Cetveli 1 Kanal Katılım Bedeli S. Yol ilişik Kesme Belgesi 8 Saat 6. Emlak Vergisi Beyannamesi 7. Yol Kotu Tutanağı 8. Aplikasyon Cetveli 9. Müteahhit ile Yapılan Sözleşme ve imza Sirküleri 1. Dilekçe 2 Kanal Bağlantı Ruhsatı 2. Keşif Makbuzu 3 iş Günü 3. Yapı Ruhsatı 1. Dilekçe 2. Keşif Makbuzu 3 Kanal Vizesi 3. Kazı izni Ruhsatı 3 iş Günü 4. Pik Kapak Faturası S. Su Borcu Olmadığına Dair Yazı 4 Kanal Sondajı 1. Dilekçe 2. Keşif makbuzu 3 iş Günü

2 5 Vidanjör/Tazyikli Su Hizmeti Telefon,Faks,Web Ortamı veya Şahsen Müracaat 8 Saat 6 Fiziki Kaçak Su Arama Başvurusu 1. Dilekçe 2 iş Günü 2. inceleme Bedeli Dekontu Tazyikli SU,Vidanjör,Çelik Tel,Pushfit Gerektiren işlerde 8 Su / Kanal Arızaların Giderilmesi Saat 7 Telefon,Faks,Web Ortamı veya Şahsen Müracaat Kepçe ile Kazı Gerektiren işlerde Hizmeti 2 iş Günü 8 Kooperatif Pissu/Yağmusuyu işletme Projelerinin Onayı 1. Dilekçe 2. inceleme Bedeli Dekontu 3. Proje Müellifini Faturası Kooperatifin özel durumuna 4. Proje Firmasına Ait Referans Belgeleri bağlı olarak zaman sınırlaması 5. Kanal Açma Ruhsatı (Aykome Ruhsatı) bulunmamaktadır Tk Proje 7. 5 Adet Devir Tesli Tutanağı 8. 2 Adet (CD/Disket) Manyetik Ortam Bilgisi 9 Kollektör Yenileme veya yer Değişikliği Başvurusu 1. Dilekçe 3 iş Günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirlenen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

3 ilk Müracat Yeri :Bala Bölge işletme Sorumluluğu ikinci Müracat Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü isim :Mustafa KUŞ isim :Mesut ERDOGAN Unvan :Bala Bölge işletme Sorumlusu Unvan :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. Adres :Şentepe Mah.Kemal Şahin Cad. No:S Bala/ANK Adres :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ ANK Tel :0(312) Tel :0(312) Faks :0(312) Faks :0(312) ilk Müracat Yeri :Şebeke Bilgi Merkezi Müdürlüğü ikinci Müracat Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü isim :Yasemin KILIÇARSLAN isim :Mesut ERDOGAN Unvan :Şebeke Bilgi Merkezi Müdürü Unvan :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. Adres :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ANK Adres :Fuat Börekçı Cad. No:70 Ulus/ANK Tel :0(312) Tel :0(312) Faks :0(312) Faks :0(312) ilk Müracat Yeri : Gölbaşı Şube Müdürıüğü ikinci Müracat Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü isim :Maksut AYDIN isim :Mesut ERDOGAN Unvan :Gölbaşı Şube Müdürü V. Unvan :l.bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. Adres :Şafak Mahallesi 1.Cad Gölbaşı/ANK Adres :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ANK Tel.:0(312) Tel :0(312) Faks :0(312) Faks :0(312) ilk Müracat Yeri : Sincan Şube Müdürlüğü ikinci Müracat Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü isim :Fikret ALTINBAŞ isim :Mesut ERDOGAN Unvan. : Sincan Şube Müdürü Unvan :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. Adres :Ayaş Yolu Fatih Kavşağı SincantANK Adres :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ANK Tel :0(312) Tel :0(312) Faks :0(312) Faks :0(312)

4 ilk Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri :Elmadağ Bölge işletme Sorumluluğu :Halil MAKAS :Elmadağ Bölge işletme SorumlusL :ismet Paşa Mah. BülentEcevit Cad. No:1 ELMADAG :0(312) :0(312) ikinci Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri : ASKı Genel Müdürlüğü :Mesut ERDOGAN :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ ANK :0(312) :0(312) ilk Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri Etimesgut Şube Müdürlüğü :H. Bayram ALP :Etimesgut Şube Müdürü V. :30Ağustos Mah. Şehitler Sok.No:188 Etimesgut/ANK :0(312) :0(312) :bayram.a ikinci Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü :Mesut ERDOGAN :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ ANK :0(312) :0(312) ilk Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri : Çankaya Şube Müdürlüğü :Necmettin ALANKUŞ :Çankaya Şube Müdürü V. :Birlik Mah.Kahire Cad.No:1Çankaya/ANK. :0(312) :0(312) :necmetti n.a ikincimüracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü :Mesut ERDOGAN :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ANK :0(312) :0(312) 311 S9 99 ilk Müracat Yeri : Çayyolu Bölge işletme Sorumluluğu ikinci Müracat Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü isim Unvan :Maksut Aydın : Çayyolu Bölge işletme SorumlusL isim Unvan :Mesut ERDOGAN :1.Bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. Adres :Ümit Mah.8. Cad. No: 102 Çayyolu/ANK. Adres :Fuat Börekçi Cad. No:70 Uius/ANK Tel :0(312) Tel :0(312) Faks :0(312) :ma Faks :0(312)

5 .,.. ilk Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri :Mamak :M.Serdar :Mamak Şube Müdürlüğü inal Şube Müdürü :Üreği! Mah.S: Sok. No:l :0(312) :0(312) :serda r.ina Mamak/ANK ikinci Müracat isim Unvan Adres Tel Faks Yeri : ASKi Genel Müdürlüğü :Mesut ERDOGAN :l.bölge Su ve Kanal işletme Daire Bşk. :Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus/ANK :0(312} :0(312)

6 .,~. ANKARA SU VE KANALIZASYON loaresi GENEL MOOORLOClO HIZMET ENVANTERI TABLOSU > HlDnetI Sunma;ld3lı G6rovWYetklll, 6 Hizmetin Sunum Silmeinde KurumtannfBlı1mlertn Adı ~. o E " 2 " ~ E.- ~ ~..- ~- ~~ < ~ o o: ~ > ~~ < ~~ < ~j :!!:'6 < <; ~~ ~.. ~ ~. ~ ~ < U ~ ej ~.[.~ ~ E, JI ~ ~ ~ ~e ~~ o JI ~' O 6 i! ~~ ~. 5~.. ~~ o < >~ ~ 2 ~Ö ib~ ~ i E~ 0< ~ E < " ~Z ~ ~ '", <- <~ S < ~ i!, <, < z E '" 2 - = 'Ci.g,S ~ EL E~.= = E.!! 2 c, ~ ~~ ~ ~ ~. ~ ~ ~Bı S m ;; ~e~ ~~ ~ ~ g ~!! ~ 3 % %~ % " ;ı~ ~ ~c3 ~c3 ~~F '" ~ i1," %~ B"". abonelere pay ve YOnetmeliQinln EmIaJ( vergı beyannamesı (Kanal YOnergo:!!lnln 2L BOIge Şen - MOdorı*" Kanal Kabbm 1}lmar """"~23 neo maddesi 21 Belediye 1) Dilekçe: (Dilekçe HaJdanın KuIIalıılmasına Dair Kanal kabltm ""''''''. GeIb1'" Kanun 3 md.) (Kanal von. 1/1. md) Karrunooun 87 2) Tapu (Kanal VOflergeslnln 112.md) Inci maddesi 3) Arsa Çapı (Kanal Yonerges1nin 112.md) 1) KanaL lıgid ilç& 3) ASK1 4) Metrekara c.e!veu Su Ve Kanal ') Ruhsal "'...""'" Herflaogl bir Tariferer YOLiD;ik kesme belgesi., Sorumlusu Vatanda Im~ ı~tmedarsi ASK1 BOlge MOdOl1Okleri Ba;kanlıOl """ 39"'" 1/2.mdl 71 Yol kotı.t 3) B61ge, ÔLgI Ilng""'''''' """''''''''' maddesi IIJtanaO' (Kanal YOn. 112.md) MOdIlnl, lıt,"' 4) Su ve Kanal aı ApIi1c.asyon cetvelı (Kanal Yon. lj2. md) IşletIM 'I MOleahhit ne yapıııan s(ızlevne ve ImZa sft1{oieı1 Başkanııgı (Kanal YOnergeslnln ırı.. md) Kanal YOnergcslnin i maddeleı1 L.~t 3."'" S,_ 2 31"' ASKı Atıksı.dann!<analIzasyon ŞebekllSineDe Kanal hattı ile blna,.. Ruhsaı çıkı; baalanbsı YOnetmeliA1rıIn 11 DIIekçe (DlIekçe Hakkının KullatutmaslM DaIr SuVo Kanal Kanaı Bafllanb Irtibatının leknfk 10~ Kanun 3 md.) Kanal YOn md} V I~ebne Ruhsab standartlarn maddesı 2) Keşif makl)unı 3) BQkanlıCı -2) Su vii Kanal Yapırumatı k."",,", ı~elme Dabsl BaşkanhO! YOnergeslnln "'''''' LL Maddesi 1) Kanal hg. "'" beledıyesının S",""""ro Imar ASKı B6Ige MOdlir1oldeı1 2) BOtge Şen - MCld0f10g0n 3) BOlge " bilgi MOdQrQ 4) Da,"" Başkan "'''''"' Hertıangl bif "rn 311 gon(l '.500 Sunutmuyor ''''''''"''''' KanalVızesl 1) ASKı Atıksulann ~: 11 KanaL Kanal hal/anna _0"'.,." ŞebekeslneDe 1) Dlfekçe (Dilekçe Hakkımn KuRanrtmasına Dair Ruhsaı Sorumlusu "" baglanı~annm..~ Kanun3md.) (Kanal Yon md) 21 BOlge Şell YOnetmellOlnln su Ve Kanal 2) Keşif makbuz.u Irtıbatlandınlması lq. Maddesı Valanda Işleme izni ruhsatı (Katıal YonergesJnln md) 3)"'" 3) BO\ge için dozenlenen ASKı BOIg& MOdQrtQlderi MlkIOrO 4) 2) Su vo KDnııI - BaşkDnhgl leknlll: belge ve "'I Pik Mpak faturası (Kanal Yon md) DaItO Başkan t~etmeda~ 51 Su borcu olmadıoma dair yazı (Kanal zemin lahr1p BaŞkanlıoı Yardımcısı Vonetveslnln ulis. md) mikıannın tespltl Ana cadde Lur Konol 5) Daire VOt\ergeslnfn Başkanı III. Maddesı BOyOk1ehlr Beled"ıyesl Herhangi bır AYKOME,On> 31,l1OnO Sunulmuyol' MOdortoQOn ",..,..,"'" e bıld'inıiyor

7 Sokak ise: 1) Kanal Parsel baclantllan 1lASKI Ruhsat Ozerinde meydana Atıksulann Sorumlusu BOyakşehLr!<analizasyon 2) Bölge Şefi gelen arızalar için Su Ve Kanal 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Belediyesi Herhangi bır ŞebekesineDe 3) Bölge Kanal Sonda)ı dozenlenen teknik Vatanda Işletme Kanun 3 md.) 2) Keşif ASKı Bölge MUdOr1ükleri AYKOME süre 3 ış güno 21.ÜüO Sunulmuyor Müdürü 4) - belge ve zemin "O BaşkanııCı makbuzu Müdür1üğün öngörmoyor Yönetmeliğinin Daire Başkan tahrip miktannın e bildiriliyor 10ncu Yardımcısı tespiti maddesı Ana cadde Ise' 5) Daire Başkanı J amorı e. Parsel hatlannda 1) ASKı foseptlk Vidanjör i Tarifeler Su Va Kanal Herhangi bir çukurlardald su ASKı Bölge MOd0r10ğO,Ala 5 314,07.06 Tazyikll Su YönetmeliClnin Valanda Işletme Telefon, Faks, Web Ortamı Veya Şahsen Müracaat süre 8 saat 12_500 Sunulmuyor çekilmekte, 185, Mavi Masa Hizmeti 35 ve 37 nci Başkanlıgı öngörmoyar Tazylkll su ne maddeleri Parsel hatlarındaki Su va Kanat Anzalannın Giderilmesi Hizmeti 1) IsKI Genel MildOr10g0 Su va kana! Kurululi va Su Ve Kanal Herhangi bir ASKı Bölge MOdOrmCO,Ala anzatannın Görevleri Vatanda Işletme Telefon, Faks, Web Ortamı Veya Şahsen MOracaat sore 185, Mavi Masa giderilmesi hakkında Balikanlığı öngörmoyar Kanunun 2 inci maddesi Tazyikll S". Vldanjör, Çelik Tel Pushflt Gerektire rı~ş~e,~e Sunulmuyor

8 Yapılan ijlem Hakkında Numune Son cu Iletmek IAln' DilekÇEI Aokam 1) Dilekça (Dilekçe Hakkının alınması 11sahada Çalışsn Teknik Hakkının S.,., Fiziki 1.861ge Su Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) durumunda Eleman 2) Şube Kullanılmasın Herhangi bir Sonrası Su 1) ISKI Genel MOdQf10rJl)KuruluJ Ve Kanal 211neeleme bedeli dekanlu (IsKI ASKı Ganel test için 7 Ka""w DaOıtımındak ve G6reYleri Hakkında Kanunun Vatandaş MOdürü 3) BaJkan adair,om 21JgOnü Sunulmuyor mm. Işletme Genel MüdünüOO Kuruluş ve E~k A,In" BaşvuNSU i Kaçaklann 1311maddesi Yardımcısı 4) kanunun 7. 6ngomıiiyor G6ravleri Hakkında Kanunun 1311 DaIre ba,kanı 5) Aranması BaJkanlıOI maddesi) Ba,kanllOına Maddesi Genel MOdOr C3ereOince yazılıyor Aboneye Bilgi Veriliwr., Vatandaşın talebi üzerine Aokam Kollektör Abonel,leri kollektörün 1.Bölge Su Yenileme yenilenmesi 1) ASKı Tarifal~Y6netmell0lnln Ve Kanal 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkının ASKı Bölge veya Yer Vatandaş DeOlşikliOi sayaçlann Bildiriliyor Başvurusu yerinin BaşkanlıO' O ".,. 12 inci maddesi Işletme Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) Müdünükleri - BaşkanhOına - daolştirilmesi Herhangi bir süre 3 işgünü $unulmuyor 6ngömıiiyor 11Dilakçe (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) 2)lncelema bedeli dekontu (ASKı Proje Hazırlama Esaslan KilapçlO,nın 7/,i maddest) 3) Proje moellitinin faturası (ASKı ASKı Genel Proje Hazınama Esaslan Kooperatif MOdüllOOO MOdüni!COKuruluş Aokam KitaPÇlOının 7/s maddesr) 1) Ilgili MOhendis PissulYaQ haricinde Görev ve Y6netlmine Ilişkin 1.BölgeSu Kabul 4) Proje fırmasına ait referans 2) Şube MOdOfO3) Daire Herhangi bir Heıhangi bir mursuyu yapılan Yteşkilat Yönetmeliğin-43. Ve Kanal ASKı Genel komisyonu Vatanıla, belgeler (ASKı Proje Hazırtama Başkan Yardımcısı süre sora 180 Sunulmuyor Işletme pissulyaomur maddesi. 2) ASKı Işletme E~k içinelur - esaslan Kitapçığının 7/f maddesri 4) Daire Başkanı öngoırniiyor OngOmıUyor Projelerini suyu işletme Proje Hazırlama Esaslan alınıyor 5) Kanal açım ruhsatı (AYKOMe 5)Genel MüdOt Yardımcısı projelerinin KitaPÇlOının 1,7 ve B. Maddeleri Başkanlığı ruhsatı) 6) S takım proje,"- ~.,. (ASKı Proje Hazırtama esaslan KitaPÇlOının 7/m maddesi) 7) S adelt devir teslim tutanaoi i!i) 2 adet (CD/Disket) manyetik ortam bilgisi (ASKı Proje Hazırtama esastan KitapçıOının 8ib maddesi) Proje 11 Dilekçe (Dilakçe Hakkının barosunun Kooperatif hazırladığı Müdürtüğü Kuruluş Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) PissulYaO manyetik Görev ve Yönetimine ılişkin 2) 5 takım proje (ASKı Proje 1) Ilgili MOhendis 2) Herhangi bir Plan Proje murıouyu ortam Yleşkllat Yönetmeliğin 43. Hazınama Esaslan KitaPÇlğının 7/m ASKı Genel Şube MOdüra 3) Daire süre 12 iş güno 180 Sunulmuyor Vatandaş ışletme bilgilerinin maddesi. 2) ASKı maddesi) 3)2 E" Başkan Yardımcısı - - 6ng6nniiyor BaşkanlıOI Projetelini proje Proje Hazınama Esaslan adet (CDlDiskel) manyetik ortam 4) Daire Başkanı. n KontrolO bilgileriyle Kitapçığının 8ib maddesi. bilgisi (ASKı Proje Hazınama Esaslan KitapçıOının 8ib maddesi) kel1llaştın!m H,~ 1) DilekÇEI(T.C. Numaralı) (Dilekçe Yapılan işlem kon"" Hakkın,n Kullanılmasına Dair Kanun Hakkında sınırlan 3 md.) --l.. DilEıkça içinde kalan MikıtAr etıın Icin; Baraj bina ve BarajlarVe Barajlarva Hakkının a) Muhtallık yazısı Havzalann konutlann 1) SU Kirliliği Kontrol Ana lsale Ana lsala 1) Şube MOdiıra Kuııanılma,ın Herhangi bir b) Ankara BOyükşehlr Belediyesi da Yapılan ekıklıik YönetmeliOinin 17,18,19 ve 20 ncl Vatandaş Hatlan hatlan 2) Daim başkanı 3) adair süre 3işgünü 300 Sunulmuyor Imar ve Şehircillk - Inşaatıara Ait Elektrik abonelik maddelert Genel MüdOr Yardımcısı kanunun 7. OngOrmiiyor Başkanlığının yazısı işlemleri için BaşkanllOI BaşkanlıOI Maddesi 3. Miklt,,1' ıılen dm icin; AbonellOi GereQince ASKı Genel Li) Muhtallık yazı,ı Aboneye Bilgi MOdiınOOüne b) Valilik yazısı Velilıyor. e verilen c) Tespit tutanaoi cevap yazısı

9 Baraj Havzalannda Yapılan Inşaatlara Ait Elektrik Aboneli~i Yapılan işlem 1) Dilekçe (T.C. Numaralı) (Dilekçe Hakkının Havza koruma Hakkında Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) sın,rtan içinde Dilekçe 2. MOcavir atan icin;,) 1) Şube kalan bina ve 1) Su Kirtili~i Hakkının BarajlarVe Ana Muhtartık yıu.ısı b) Müdürü konutların elektrik Kontrol Kullanılması Hemangi bir lsale HaUan Ankara BOyilkşehir Belediyesi Imar Ile Şehireilik Barajlar ve Ana Isale hatlan 2} Daire abonelik işlemleri Yönetmeli~inin Vatanda na Dair sore Başkanll~ının yıu.ısı 3. Başkanlı~ı başkanı 3) - için ASKı Genel 17.16,19ve20 kanunun 7. öngörmüyor Başkanll~ı Mucavir atan dl$1 icfn;,) Genel MUdilr Müdilrtü~ünce nci maddeleri Maddesi Muhiartık yazısı b) Yardımcısı ııenlen cevap Gereğince Valilik yazısı c) Tespit yazısı Aboneye tutanağı Bilgi 3 iş günü 300 Sunulmuyor Veriiiyor Yapılan l}dilol<9o (OilokçeHakkıtıınKullan,mu",.Oıo~Kaı>.m'3ınd.) 2l işlem OIQ<R~ lcıtrnı(abkswnn Kon.Şbk.DeşariY4n.l'3.14.md,) 3) ~yeri~ Rutısb (TOrlı.Modooni K. 50.ındı Y. t<=lanor Horiı; Hakkında ASKı 11 Ilgili Tekıılk 4)!<opasiteRoponı(ÖrellmMık.Tespiti'" Ö...- Kıt. Dilekçe Atıksulann H~~lçin)Sıl'l"yocb.ö_AilI11\k" Eleman Endilstriyel Hakkının Deşarj Kalite Kanalizasyon ŞOI'I'IaSl (EnO:DS!JiVe/ Nib!oIikli Alık,lUOIupbMcek BelOmlorinTeopiti 2) Şube atıksuyu oluşan Antma Tesisleri ıçın) G)lohlikoi.o.ıılda->V.,. Nas, Beo:t:orol Edild"ıılirinBeIgeIori Kullanılması Hemangi bir Kontrol Şebekesine Müdürü 3) her Wriü kuruıuşa Vatanda (~ycn Şebok_ ~ Ed\lipEO\l~.. T piti Iç;n) 7) ASKı Genel Elirak na Dair sore -151ş GO 180 Sunulmuyor Ruhsah Görüş Deşarj Daire Başkanı - FosseptikTesisjIh ASKıOnaylıProjeoi(AIı_nn Kan.Şl>k. verilen görüş Başkanlığı kanunun 7. öngonnüyor Yazısı Yönetmeliğinin ~ Yon.20.md.) ~L~ TftisiVa=ıASKI OMyIı F'roje>l 4) Genel yazısı Maddesi 13/a, 14 ve (Alıl<ouWınI<MI.Şbk.~Y/Ln.l2. mdl 9)ASKI Su..-ıeliQi Müdür ii.".. KuyuAbOrıe!iQi Abon<ıNınıonı!on(oIıksuMıl<l3rının Gereğince ma maddeleri rr~!çoı)10) Abksuyuolu;mayon Kun.l<Ji/ardonElldOstriJeI Yardımcısı Aboneye NiIeIiI<IAbl<suyuOIuş1uOuT~k_ASKI'y. 6~ 0.. _ Bilgi OnaylıT2Ohhfltnomıı (AlılcoulorınKon.Şbk.~ Yön. 12.n-.l.) Veriliyor.. 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dajr Kanun 3 md.} 2) DKKR Başvuru fonnu (Atıksuların Kan.Şbk. Deşarj YOn.13,14. md.) Yapılan 31 Işyeri Açma Ruhsalı (Turiı. Medeni K 50. md) işlem Yeni Kurulanlar Hariç 4) Kapasite Raporu (Üretim Hakkında ASK! Mikt Tespiti ve Ütretimde KuI.Hammaddelerin 1) Ilgili Teknik Dilekçe Atıksulann BeHrienmesi için) 5) Işe Eleman Hakkının Endüstriyel Kanalizasyon yada Üretime Alt Iş Akış Şeması {Endüstriyel 2} Şube Deşarj Kalite Antma Tesisleri Kullanılması Hemangi bir atıksuyu oluşan ŞebekesIne Nitelikli Atıksu Oiuşabilecek Bölümlerin Tespiti Için) Müdürü 3) Kontrol Vatanda ASKı Genel Evrak na DaIr süre 3 'Y 180 Sunulmuyor her türtü kuruluşa Deşarj 6JTehlikeli Atıklan Varsa Nasıl Bertaraf EdildI~InIn DaIre Başkanı - Ruhsalı Başkanııgı kanunun 7. OngOrmüyor verilen ruhsal YOnetmeli~inin Belgeleri {Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Edilip 4} Genel Maddesi 13/b, 14 ve Edilmedi~Injn Tespiti Için) 7) Fosseptik Tesisi Varsa Müdür Gere~ince 221a maddeleri ASKı Onaylı Projesi (Atıksulann Kan.Şbk.Deşaıj Yardımcısı Aboneye Yön. 20. md.) aı Arıtma Tesisi Varsa ASKı Onaylı Bilgi Projesı {Atıksulann Kan.Şbk. Deşarj Yön_12. md.} VenlIyor. 9) ASKı Su Aboneli~i ve Varsa Kuyu Aboneli~i Abone Numaraları (alıksu Miktarının Hesaplanması Için) IçmeSuyu Atiksu Analizleri Işlemleri ve "P' (Parametrenin işlem IsKI Genel Durumuna Hakkında Müdürta~ü 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair GOre 4-5 Klşll Dilekçe Özel veya tüzel Kuruluş ve Antma TeSisleri Kanun 3 md.) 2) Analiz 21 Kimya Şefi Hakkının Herhangi bir kişilerin su ve Görevleri Vatanda Ücretinin Yatınldı~ına Dair makbuz (ISKI Genel Genel Evrak Sefliği 3) Şube - Kullanılması,,~ Göre 1-30 Sunulmuyor atıksu analiz isteği Hakkında Başkanli~ı Müdürlüğü Kuruluş ve GOrevleri Hakkında-Kanunun Müdürü na Dair öngörmüyor Kanunun 131f 13/f maddesi) 4) Daire kanunun 7. maddesi Başkanı Maddesi 5) Genel Gereğince Istenilen Parametr elere 20 Iş Güna

10 " m" 1) Bölge 1) Nüfus CCızdanı FotokopisI (Türk Medeni Kanunu Kontrolü Keşif 9. md) 2) Su Şefi Işlemi 2) Yapı Ruhsalı {Aslı ve Fotokopisi} (Imar Kanunun 3) Bölge Keşıf Yapıldıkla 1J iski Genel 21. maddesi) Müdüı1a~(j 3) Sıhhı Tesisat Projesinin lik Sayfasının Fotokopisi ~ı~~~rovarııa. yapılması n sonra için Su 30 Dakika Kuruluş V9 (Ankara Büyükşehir Belediyesi Imar Yönetmeliğine 4) Su ve Kanal ve Kanal "Keşif Görevleli Abone Işleri Ek 51hhi Tesisat Yönetmeliği 6. md) işletme Daire Merkez, Keçiören, Işletme Işlemi Özel veya tazel Hakkında 4) Arsa Çapı (TamelerYönetrneligi 39. md.) Başkanı Hemangi bir Inşaat Süresi 15 kişilerin inşaat Kanunun 21a Vatanda Başkanlığı 5) Ka Ka i M kb (T rif i Y ro" 39 Yenimahatle, Sincan, 5) Abone Itinız sore 4300 Sunulmuyor d) nal lı ım a uzu a e er önetme i i. Elimesgut, Gölbaşı Abone - AbonellQi Başkanlı AYKOME' aboneliği isteği ve b maddeleri Abone Işleri öngörmoyor ğı i1gil! 'eo 21 Abone Mudurluğü ~ Arsa Beyannamesi (Aslı) (Tarifeler YOnetmeliQi Işleri ŞefiiKierine 6) Abone IUraz Bölge Alınan Işleri DaIresi 39. md.) Ş" Müdürlükl Kazı Izin Başkanlığı iç 7) Numarataj Yazısı. (Aykome Genel Kurulunun 7) Tahsilat erine Belgesine Yönetmeliği 188. Sayılı Karan) bildiriliyor Göre ;~o~~~~ I~n. 6.3 Maddesi. B) Şirket Ise; Yetitiyi de Kapsayan Imza SirkOsü Değişrnek (Türk Medeni Kanunu 50. md. Tark Ticaret Kanunu 1) Abone Kabul ledir 14. md) 1;)~~bOne Kabul Yeni AbonelilrJSaya i" "'l' 9. md) 21Abone Numarası 31Mal Sahibi Ise Tapu Merkez, Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Elimesgut, Gölbaşı Elmadağ, 1) Abone Kabul ç Aynmı Geçici Konut, Çubuk, Kalecik, Akyurt, - - Işlemleri ';':~dorlağ~ne Kul1Jluş ve Fotokopisi Kiracı Ise Kira Kontratımn Fotokopisi Görevleri (Tarifeler Yön. 52 md.), 4) Yapı Kullanma Izin Hakkında Belgesi.{lmar Kanununun 31. maddesı) (Yapı Ozel veya tüzel Kanunun 21a Ruhsalı öncesi ise iskana başvul1j kişilerin yeni ve2/b yazısı ve statik. rapor istenmiyor.}8u Belge yok Ise; abonelik veya maddeleri. Iskana Başvuru Yazısı, Binanın Statik Raporu ve sayaç ayrımı isteği 2) Abone Abone Işleri Ilgili Adrese Ait; Telefon Doğalgaz veya Elektrik (Işyeri, Konut, Işleri Oairesi Faturası (TarifelerYön. 6/h md.) Isyerllse' Vergi Geçici Işyeri, Başkanlığı Iç Vatanda Başkanlığı levhası Ve Işyeri Açma Ruhsatı (Terifeler Yönetmelığı Abone Işleri Yönetmeliği 44. md.) (Abonelikte Borç Yoksa Kartlı Şehit, Gazi, 6.3 Maddesı. MOdOrlOğO Sayaç Aboneliklerinden Istenmez) Şir1let Ise' OzürlO, Yurt. Özel 3} Istiklal Yetkiyi de Kapsayan Imza SirküsO (TOrk Medeni Okul, Muhtarlık, Madalyası Kanunu 50. md.türk Ticaret Kanunu 14. md.-)-~ ibadet Yeri, Kuran Verilmiş İ!!..i. Maaş Bordrosu (Tarifeler Yönetmeliği 6/a-7. Kursu) Bulunanlara md) Gazlise; Serbest Kartlie Maaş Bordrosunun Vatani Hizmet Fotokopisi (TarifelerYOlletmeliği 61a-7. md) Özürlü Tertibinden ~ %40 ve Üzeri Özarla Sağlık Rapol1J veya Şeref Aylığı Ozüna Kimlik Fotokopisi, Abonenin 18 Yaşında Pursaklar. Kazan, Temelli, Abone Şefiiklerine Herhangi bir sure 3-7 Dakik Sunulmuyor öngörmoyor 1) IsKI Genel Ke~jfkln. Işlemi Keşif MadOrlOğO 1) Bölge Yapıldıkta yapılması Kuruluş ve 1} Nüfus COzdanı Fotokopisi KontrolO n sonra Özel veya tozel için Su Görevleri (TOrk Medeni Kanunu 9. md) 2) Su Şefi 30 Dakika kişilerin ve Kanal Hakkında Abone Işleri 21Tapu Fotokopisi 3) Bölge 'Keşif Merkez, Keçiören, lşlelme Kanunun21a 3) Emlak Beyenı (Tarifeler Yönetmeliği 39. md.) Herhangi bir Işlemi Gecekondu Tarihinden Onca Yenimahalle, Sincan, ve b maddeleri Vatanda Başkanlığı 4) Numaralaj Yazısı (Aykome Genel KUl1Jlunun 166. :ı~~~i'.n',,~ SOresi Sunulmuyor Abonellği Yaptığı Yapı Elimesgur, GOlbaşı Abone Başkanh - 21Abone Abone Işleri Seyılı Karan) 1} Abone Kabul öngörmoyar AYKOME' Ruhsalı Olmayan Işleri Şafiiiderine!:Lıitgili ı~ıerl DaIresi Müdür10ğO 5) Ilgili Adresin, Tarihi Öncesine Ait 'eo Yeneriçin Bölge Başkanlığı Iç Telefon Veya Elektrik Faturası (Imar Kanununun 2) Abone Kabul Alınan abonelik isteqi Müdürlükl Yönetmenııı Geçici 11. Maddesi) Şefi Kazıızin erine 6.3 Maddesı. 3) Abone Kabul Belgesine bildiriliyor 3) Imar MOdOro ı...~ore 'Ş'

11 1) Abone Kabul 1) Abone işleri Abone Işleri Inşaat Hesabı Kesilmiş Ise; Resmi Kurum Resmi kurumlann 11 NOfus Cüzdanı Fotokopisi Hemangi bir 2) Abone Kabul ' su ve atıksu Başkanlığı iç Vatanda Başkanlığı (Turt; Medeni Kanunu 9. md) Mert;ez Abone Işleri Şemği süre 60 Sunulmuyor Ş,fi - - Dakika AboneliQi aboneliili isteği Yönetmeliği Abone Işleri 2) Abone Numarası öngörmüyor 3) Abone Işleri 613 Maddesi: Mudürlügü 3) Ilgili Kurumdan Yetki Içerikli Talep Yazısı MudurU 11(sKI Genel MDdürl!lOu 1) Nüfus COZdamFotokopisi KurulU'ive (TOrkMedeni Kanunu 9. md) 'J Görevleri Abone Numarası Hakkında 31Mal Sahibi ise Tapu Fotokopisi Kiraç~Ise Kira Konlralının Kanunun 2/a ve Fotokapisl (larifaleryönetmeliği 52. md) b maddeleri Isyeri Ise' Vergi LevhasıVe IşyeriAçma Ruhsalı (TOrk Özel veya tüzel 2) Abone Işleri Medeni Kanunu 50. md) (Abonelikte Borç Yoksa Kar1!1 kişilerin abone Say;ıç AbnneUk1erindenIstenmez) şirketlse. Yelkiyl de Mert;eı:, Keçiören, deqişikliği istekleri Beşkanlığ. Iç Abone Işleri Kapsayan Imza SlrkOsll(TUrkTıcaret Kanunu 14. md.) Yenimahalle, Sincan, (Işyeri, Konut, Yönetmeliği 6.3 Şehit ise' Maaş Bordrosu (TarifelerYenetmeliği 61a-7.md) Hemangi bir Abone Etimesgur, Gölbaşı Elmadağ, 1) Abone Kabul Şehit, Gazi, Maddesi. Vatanda Başkanlığı Gazi ise' Serbest Karl ~emaaş Bordrosunun Fotokopisi süre 1-5 Dakik Sunulmuyor Değişikliği Çubuk, Kalecik, Myurt, - - Oı.ürlü, Yurt, ÖZel 3)lstıı:.lal Abone işleri (Tarifeler Yönetmeliği6/a_7.md) OzUrlUIse' %40 ve öngörmüyar Pursaklar, Kazan, Temelli, Okul, Muhtarlık, Madalyas. MadarlOğll Ozeri OzQrloSağlık Raporuveya OzOrlOKimfik Fotokopisl, Abone Işleri Şefljklerine Ibadet Yeri, Kuran Verilmiş Abonenın 18 Yaşında Olması (TarilelerYönetmeli!ji 61a_7. B~lunanlara md) ~ YurtAçma Ruhsab (TerifelerYönetmeliği Kursu) Vatanı Hizmet 6Ia-4. md) Öze! Oku! ise; M.E_B.Ozel Tertibinden Şeref Okul Belgesi Muhlar1lk in' Mazbala Aylı!'!ı Fotokopisi (Tarifeler YönetmeliğI6la-5. md) ~ Bağlanması veya Kuran Kursu ise. MOftlllOktanCami veya Kuran Hakkında Kursu Olduğuna Calr Yazı (TameterYllnetmeliği 6"'.2. md) Kanun~ek 1. maddesi., 1) ISKi Genel Madürlağü 1) Apartman Yönetim Kurulu Karan (Karar Kuruluş ve Defterinin FotOkopisi) (Kal Mülkiyeti kanunu 34, 35 Görevleri Yönetim Adına Apartman Abone Işleri ve 36. md.) 2) Hakkında Müştemilat yöneliminın Apartman Yöneticisinin Nüfus Cüzdanı FotokopisI Kanunun 21a veya Kapıcı maştemilata veya Vatanda Başkanlığı (Tart; Medeni Kanunu 9. md) kapıcı dairesine Abone işleri 3L Kaşe (Kat Milikiyeti kanunu 34, 35 ve 36. 2) Abone Aboneliği abonelik isteği Müdürlüğü md.) 4) Işleri DaIresi. Abone Olacak Kapıcı Ise; Kapıcının NOfus Cuı.danı Başkanlığı Iç Fotokopisi (Türk Medeni Kanunu 9. md) Yönetmeliği 6/3 Maddesı. Mert;ez, Keçiören, Yenimahalie, Sincan, Elimesgur, Gölbaşı Elmadağ, 1) Abone Kabul ve b maddeleri Çubuk, Kalecik, Akyurt, - - Pursaklar, Kazan, Temelli. Abone Işleri Şefiikierine Hemangi bir süre 5 Dakika Sunulmuyor öngörmüyor Tespit Raporu 1) ISK! Genel Icin' MüdürjQ~ü Tespit 1) Tespit Sayaç Kuruluş ve ışlemi Okuma Görevleri Merkez, Keçiören, Yapıldıkta Özei veya tüzel Abone Işleri 2) Sayaç Hakkinda 1) Abone Numarası 2J Yenımahalle, Sincan, n Sonra 1 Işyerinden kişilerin işyerinden Okuma ve " Kontrol Hemangi bir Kanunun 21a Kira Kanlıatı 3) Elimesgur, GOlbaşı, Çubuk, 5 Dakika Konuta Dönüş konuta dönen Vatanda Başkanlığı Konirol Şefi MUdürlOg süre ve b maddeleri Konut Aboneli~i Evraklan 4) Elmadağ, Kaleclk, Akyurt, - 'Tespit Aboneliğl yerleri Için Abone Işleri 3) Sayaç ünden öngörmüyor 2) Abone Gecekondu Ise; Gecekondu Aboneliği Evraklan Pursaklar, Kazan, Temelli, Işlemi abonelik isteği Müdürlüğa Okuma va tespit işleri Abone Işleri Şefliklerine Süresi 2 yaptırılıyo Başkanlığı Iç ~~~~~lı~~.dqrü, I, Günüdür Yönetmell!:,!1 1) Abone Kabul 6.3 Maddesı. 838 Sunulmuyor

12 1) iski Genel Keşif MOdürlüğü..l~eşif işlemi 1) Abone Kabul yapılması Yapıldıkta Kuruluş ve için Su n sonra Ozel veya tozel Görevlerl 2) Tespit ve Kanal Köyden kişilerin köyden Hakkında Abone ışleri 11 NUfus CUzdanı Fotokopisi (Tül1<Medeni Kanunu 30 Dakika işıetme Mahalleye mahalleye Kanunun 2/a 9. md) 21 Tapu veya Merkez, Keçiören, Hemangi bir "Keşif 3) Sayaç :01 OMUşen dönüşen "b Vatanda Başkanııgı Ikametgah Belgesi 3) Ilgili Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı sure Işlemi Sunulmuyor Okuma ve Başkanlı Yerlerin yerlerdeki konut maddeleri Abone Işleri Adresin Tarihinden Oncesine Ait Abone Işleri Şefli~1 öngörmüyor Süresi 5- Kontrol Şefi ~i ilgili Aboneliği veya işyerteri için 2L Abone MüdQrlü~O Teiefen veya Elektrik Faturası 151ş 4) Sayaç Bölge GOnD abonelik iste~i işleri DaIresi Okuma ve MüdürtOk! Arasında Başkanlığı Iç Kontrol MDdOru erine Değişmek Yönetmeliği bildiriliyor tedir 613 Maddesı m.Ol Keşif 1) ISKI Genel 1) Bölge ışlemi Keşifiçin MüdOrlO~U Kontrolü Yapıldıkta Kuruluş ve 1. Apartman Yönetiminin Bahçe Aboneligi Karan Su ve 2) Su Şefi n Sonra 5 Görevleri (Kat Mlllkiyeti kanunun 34, 35 ve 36. md.) Kanal 3) Bölge Dakika Abone ışleri Bahçe Apartman Hakkında 2. Apartman Yönetim Kurulunun Karar Defterinin Merkez, Keçiören. işletme Müdürll Hemangi bir NotKeşif Abonellği yönetiminin Kanunun 2Ja Fotokopisi (Kat Mülkiyeti kanunun 34, 35 ve 36. Yenimahalle, Sincan, Valanda Başkanlığı 5) Abone Kabul süre Işiemi (Yönetim bahçeleri içın ve b maddeleri md.) 3. Apartman Etimesgur, Gölbaşı Abone Başkaniı - öngörmoyar Süresi 5- Abone Işleri Adına) abonelik isteği 2) Abone Yöneticisinin Nllfus Cüzdanı Fotokopisi (TOrk ışleri ŞefHlderine ğı ilgiii 6) Abone Kabul 151ş MüdOr10~ü işlerl Medeni Kanunu 9. md) 4. Bölge Şefi Günü Başkanlrğılç Kaşa (Kat MOlkiyeti kanunu 34, 35 ve 36. md.) MüdürtOkl 7) Abone Kabul Arasında,ri Yönetmellğl MOdUrn De~işmek 260 Sunulmuyor 6/3 Maddesi. tedir Keşif Keşif 1) IsKi Genel 1) Bölge Işlemi yapılması MüdıırtOğa Kontrolü Yapıldıkta için Su Kuruluş ve 1) Bağlı Bulunduğu Belediyeden Imarlı Olduğuna Dair Yazı 2) Su Şefi n Sonra 5 ve Kanal Görevleri (Kaç Adet Ağaç vs. Tespit) ( tarih ve 61Osayılı Abone ışleri 3) Bölge Dakika Hakkında Genel Kurul Karan) 2) Fen Işleri Merkez, Keçiören, işletme Bahçe ÖZel veya tqzel MUdOril Herhangi bir NotKeşif Kanunun2la Daire Başkanlığından Numarataj Yazısı (Fotokopisi) Yenimahalle, Sincan, Aboneliği kişilerin bahçeleri Vatanda Başkanli~ı 5) Abone Kabul sore Işlemi 50 Sunulmuyor ve b maddeleri (Arkome Genel Kurulunun 188_Sayılı Kararı) Elimesgur, Gölbaşı Abone Başkanı! - (Şahıs Adına) için abonelik iste~i Abone Işleri öngörmuyor SOresi 5-3) Arsa Beyanı (TarilelerYön. 39. md.) 21Abone Işleri Şeniklerine ğı ilgili MlldOrlO~O 6) Abone Kabul 151ş ")Tapu Fotokopisi SINDfuaCazdanı Bölge Işleri DairesI Ş,fi GOnO Fotokopisi (Tıırk Medeni Kanunu 9. md) MadOrtOkl Ba.şkanllğı Iç 7) Abone Kabul Arasında erine Yönetmeliği MlldOrll Değişmek bildiriliyor 6/3 Maddesı. ledir 1) ısk! Genel MOdOrtllğa Kuruluş ve Görevleri Ke"if {rin' Keşif Hakkında 1) Bölge Işlemi Kanunun2Ja Keşttiçın KontrolU Yapıldıkta ve b maddeleri Su ve 2} Su Şefi n Sonra 5 2) ASKı Genel 1) Nüfus COzdanl Fotokopisi Kanal Abone Işleri 3) Bölge Dakika MOdllrlüğiJ (TOI1<Medeni Kanunu 9. md) Işıetme Herhangi bir NotKeşif Özel veya tüzel Atık Su Kuruluş 2) Tapu Fotokopisi ~~~~~khn kişilerin atıksu Vatanda Başkanlığı Merl<:ezAbone Işleri Şeniği sore Işlemi Aboneliği Görev ve 3) Numarataj Yazısı (Taıifeler Yönetmeliği 39. md.) Başkanh - aboneliği isteği Abone Işlert 1) Abone Kabul öngörmoyar Süresi 5- YönetImine 4) ışyeri Ise Vergi Levhası Veya Işyeri Açma ğı ilgili MildOrtilğQ 151ş ılışkın Ruhsalı Bölge 2) Abone Kabul GUnO MUdUr1Qkl Yönetmellğın Şefi Arasında,ri 33_ madde. 3) Abone Kabul De~işmek 45 Sunulmuyor 3) Abone MOdOrll tedir Işleri Başkanll~ı Iç Yönetmelığı 6/3 Maddesı.

13 Inşaat Hesap Kesme Işlemleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Yönetimine Ilişkin Yönetmeliğin inşaatln bitmesi 133. madde. durumunda hesap 2) ASKi Yatarıda kesme işlemlerinin Tartfeler yapılması Yönetmeliğinin 22. Maddesi 3) Abone Işleri BaşkanhQı iç YönelmeliQi 613 Maddesi. Abone Işleri Başkanııgı Abone Tahakkuk Ve Itiraz Müdürlüğü 1) Dilekçe (DUekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) 21NOfus Cüzdam Fotokopisi (Türk Medeni Kanunu 9. md) 3) Güvence Makbuzu (TarifelerYönetmeliği 68, md) 4) Şirket Ise; Yetkiyi de Kapsayan Imza Sirkasü (Türk TIcaret Kanunu 14. md.) 1rSayacı 11)~esap [Ş.ikayeıı Söken Eleman Kesme Muayenelerd 2) Sayaç~ Işleminde e Sayacm Muayene Eden Çıkartılan Muayenesı Eleman Tahakuk Için Ölçüler 3) Tahsilal un ve Ayar Ödenme kanunu 9. 4} Abone Itiraz mesı Maddesi ile Merkez Sayaç Sökme Takma halinde, Ölçü ve Ölçü Şelliğine, Keçiören, Güvence Işlem Aşetleri [Herhangi bir Yenimahalle, Sincan, Iadesi 780 Mali Muayene süre Etimesgul, Gölbaşı Abone I~l'den Büyük Hizmetler Yönetmeliğin öngörmüyor işleri Şeftiklerine ise' in 18. 5) Firma Ödme Başkanit Maddesine Şeniği ğma Göre Durum 6) Muhasebe Bildiriliyor Sanayi MOdülii Bakanlığı 7) Mali 2)Mahke Ölçü Ayarlar Hizmetler me Şube D~i~,esi ~~~an lle ~~~~~~.ğün Sayacın SokUlme Muayene " Işlemleri ıl, Günli. Hesaplam Işlemleri 15 Dakika. Güveııee iadesi Var; ise; 20 Dakika. Çeklle Iade ise; 1 Saaı Sunulmuyor Abonenin Hesabını Kapatması Işlemi 11 ASKı Genel Müdürlüğü Abonenin hesap IKUruıu Ş kesme, tahliye, Görev ve iptal ve perakende yönetimine başvurulan ıırşkln Yönetmeliğin 33. maddesi. Valanda' Abone Işleri Başkanlığı Abone Tahakk.ukVe hiraz Müdüıjüğu il TC Numarası 2) Güvence Makbuzu 31 Sayaçın Son Göstergesi (tarifeler Yönetmeliği 15 4) Abone Vefat Etmiş Ise; Veraset!lam Fotokopisi 5) Şir1o;etise; Yetkiyi de Kapsayan Imza Sir1o;Qsü (Tür1o;Medeni Kanunu 50. md) Abone itiraz ve Tahakkuk Müdürlüğü ile Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Elimesgul, Gölbaşı Abone ışleri Şefliklerine,esap esme lkaçaksu Tahliye ve Tutanağı Perakende Olan i lemlerinde' Aboneleri 1) Abone ıtiraz n sayaçta kalan 2) Cari Vezne Endeksini n Hesabı 3) Tahsilat için Kaçaksu Yıkım Iptal ve Mcıdürlüğ Kamulaslırma ü Evrağı i ıemlerinde' Abone 1) Sayaç~ itiraz Söken Eleman Müdürlüğ 2) Sayaç~ üne Muayene Eden Gönderiy Eleman or, 3) Ustabaşı Parekend Herhangi bir süre Ongörmüyor 5 Dakika güvençe iadesi var ise; 15 dak.ika. çekile iade ise; 1 ış günü 102,710 Sunulmuyor 4) Sayaç e._.., Faturaya IUraz ve Duzeltme Işlemleri Abonenin su faturasına ıtiraz başvurusu llasklgenel MOdul1Qı;jil Kuruluş Görev ve Yönetimine Ilişkin YönetmeliQin Yatarıda 33. madde. 2} Abone Işleri Başkanlığı iç Yönetmeliği 613 Maddesi. Abone Işleri Başkanııgı Abone Tahakkuk Ve Itiraz MüdürlOğa 1) Dilekçe (DIlekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) 2) Düzeltme Iadesi Var Ise NOfus COzdam Fotokopisi (TOrk Medeni Kanunu 9, md) Abone itiraz ve Tahakkuk Müdürlüğü 1) Abone hiraz 2} Abone Itiraz Şefi 3) Abone Itiraz Müdürü 4) 200 Tl Üzeri iadelerde Daire Başkanı 5) 400 TL Üzeri Abonenin Ödemesi gereken Miktarlarda Evrak Komisyona Gidiyor 11)ı'ukelici hakem Heyeti Kararına GOre. Düzeltme işlemi Yapılmışssa ve itiraz Edilmesi iherhangi bir Gerekiyorsa, sore Durum öngörmüyor Hukuk MüşavirtiğLn, Gerekçeleri ile Bildiriliyor. 2) Şikayelli Muayenelerd e Sayaçın 10 dakika. DOzeitme iadesi var ıse; 30 dakika. Tespit isteniyors a 3-7 işgcınü. Ölçü ayar raporu gerekiyor sa 2Q-.30 işgünü Sunulmuyor

14 l)asklgenei _. MOdonoDO KuNIu,eı-. Abone!~erl vcyonelimlne Dalresl S" Aboncnin sayaç Inşkln BaşkanııCı KanşıkhOl kanşıklıcının Yoneımerıeın DO,,,,,,,, Vatanda dqzeltilmesl 33. madda. Kanun Tahaida.ılt Ve 11Iernlerl,.,.,...,,, 2) Abone ışlerl Itiraz """.,1 MQdQrf~ BaşkanlıCı iç YOııelmeliOl 613 Maddesı.. i ~J~eneı ı::vraı< ş.n ı~"",_ 2) Abone!Unu. M9halliOO Tespil "ıldanı e Tespiti Işlemi 3) Abone işlen 'O" Yapdan Yapıldıkta Muamelllt Şefi Sayaç Işlem nsonm 1 4) Sayaç Hakkında Iş GanQ. Okuma Tespıt MO<IOıtOO Dilekçe Not Keşif S) OM Hakkının Işlemi S8yaç Okuma Tespit Herhangi bir 1) DiIekçe (Dilekçe Hakkının Kullamlmasına Dair KunanllmaSl Mer1o:ıızAbonelşleı1 ŞeniOl ş.n yaptınlıyo S""'. 720 Sunutmuyor 3 md.) na Dnlr Binndald 6) Sayaç,. """ 6ngormOyor kanunun 7. Okı.ımaMOdOn:ı 2) Çok Maddesi _."" n Hazır oo..lime Do"" Gerel:lfIC& 0Im'~ Yapılacaksa: BInalarda Aboneyo Durum"" 7) Abonelunu. Suvc Bılgi Vertliyor <>0<. Deglşmek 8) Abono ılıraz. IşleIlM ""'" tedir. ş.n i 1;!~e't1raz l:t~şkanlı

15 1) Kaça!<su 1) ASKi Genel Yapılan MOdilnOgD Tameler Yönetmeliği 55. maddesine g&e; 2) Kaçak.su işlem Kuruluş Görev Konutlarda. 1) Şefi 3) Hakkında 1-3 Iş ve Yönetimine Klraı::ı Ise; Klra Kontratı 2) Mal Sahibi ise; Tapu Kaçaksu Dilekçe Gıinü. Abone Işleri Kaça!<su Özel veya tüzel Ilişkin Fotokopisi In"-aatlarda. MOdOn] Hakkmın Komisyon Herhangi bir Tahakkuklann kişilerin kaçaksu YMetmeligin 1) Hazır Beton Faturalan 2) 4} Daire Kullanılması Kararı Vatanda Başkanlığı Genel Evrak Seftiği sore a himz tahakkukuna itiraz 33. madde. Yapı Ruhsatı 1!;Vf!r1erinde' başkanı 5) - na Dair Gerek.tiği Kaçaksu öngörmliyor Işlemleri başvulan 2) Abone işleri 1) Işyerinin Faaliyete Geçtiği Tarihi Ispat Belgeleri Komisyon kanunun 7. Durumlar MOdunoğu (Kıra Kontralı, Vergi Levhası, Işyeri Açma Ruhsalı, kararı Maddesi da 3-5 Iş 490 Sunulmuyor Başkanlığı iç Tican Sicil Gazetesi vb.) (TOrk.ncaret Kanunu 14 Gerekmesi Gereğince Gllnu.. Yönetmeliği ve41.md.) Durumunda Aboneye - 6J3 Maddesi. Komisyon Bilgi Veriliyor Üyelen Uzun sore ilden Abone Işlen Melilez Abone itiraz aynlacak olan Şefiigine, Keçlören, TanfelerYOnetmeIiğinin 16. maddesi. 1) Abone ıtiraz abonenin 1) Tanfeler Başkanlığı Yenimahalle, Sincan, Herhangi bir Seyahat Kodu 1) Şahsen, Telefon veya e-posta lle Başvuru kendisine bu sllra Yönetmeliğinin Vatanda Ab'm' Etimesgut, Gölbaşı Elmadağ, süre 700 Sunulmuyor Işleme 2) T.C. Numarası. 3) 2) Abone Itiraz - - Dakika Içensinde fatura 16. maddesi. Tahakkuk Ve Kalecik, Myurt, Pursaklar, öngörmüyor Abone Numarası. Şefi çıkanlmaması ıtiraz Kazan, Temelli, Abone işlen isteği MOdürlüğü Şefiiklerine Atıksu KOdu işleme Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde abonenin su faturasına atıksu tahakkuk ettirilmemesi başvurusu.' ~:u ve Kanaı :::ıuve işl.dai.başkanlı kanai gı Kontro! Işletme Dairasi 2) Bölge Şefi Suva Yapılan Başkanlığ 3) Bölge Kanal işiem i Yazısı MOdarü Işletme Hakkında Varsa 1-3 Abone Işleri Melilez Abone Itiraz 4) Başkan Dilekçe Dakika. 1}ASKI Şefliğine, Keçiören, Yardımcısı Başkanlı Hakkının Nol Tanfeler BaşkanlıOı Yenimahalle, Sincan, 5}Oaire ğından Kullanılması Herhangi bir Yennde 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkmın Kullanılmasına Dair Yönetmeliğinin Vatanda Abone Etimesgur, Gölbaşı Elmadağ, 8a~kanl Kanal na Dair,,~ Tespit Kanun 3 md.) 24 ve 34. Tahakkuk Ve Kalecik, Akyurt, Pursaklar, 6) Abone Itiraz Hattı kanunun 7. öngörmüyar Yapılması 325 Sunulmuyor Maddelen Itiraz Kazan, Temelli, Abone Işlen Olup Maddesi,e MlldOnOğa Şeliiklenne Atıksu Iadesi Olmadığı Gereğince Yazının Varsa naoair Aboneye G6ndenl 7) DOZeltme Yazı Bilgi mesı Yapan Abone Isteniyor Venilyar. Sllresi 5- Itiraz 15 Iş 6) Abone Itiraz GünO Şefi Arasıoda

16 ııır' Si ayelı Muayenelard 1) $ayscı Şk Rayaç e Sayacin Söken a~oru Mvayenesi Ycıklenicl Firma ~anfeıer Için Ölçüler. ~~etmeı ve Ayar MUdUrtüğü 2} Sayacı fek ığının 19.- kanunu Kuruluş Abone Işleri Sayaç S6kme Takma eden Say. Sök M~ddesın Maddesi ile GÖrev ve 11 Başvuru Formu (TC Numarası, Abone Numarası Arızalı veya Abonenin arızalı MOdOnüği.iAlölye Şafllğl Tak.. ~ i öre Ölçü ve ÖlçO Yönetimine yazılacak) (Dilakçe Hakkmın Kullanılmasına Dair BaşvvNd ŞikayeUi veya şikayem Başkanlığı Keçiören, Yenimahalle, 3) Seyaeın ~ em Aletleri Herhangi bir ılışkın Kanun 3 md.) an 1 iş Sayaç olarak sayacının Veterıda Abone Sayaç Sincan, Elimasgur, GOlbaşı Şikayetli ıa~ıımas Muayene sore Yönetmeliğin 21 Şirket Ise; Yetkiyi de Kapsayan Imza SirküsO Günü De!'j\şikliği de!jlştiriımesi SOkme Takma Elmadağ, Kaledk, Akyurt, Muayenesi ~;ın Yönetmeliğin öngörmüyor 33. maddesı. (Türk Medeni Kanunu 50. md) Sonra Başvurusu isteği Ve Kontrol Pumaklar, Kazan, Temelli, Y~pan ~anayi itirz~e in ) Tarifeler 3) Resmi Kurum Ise; Yetki Içerikli Talep Yazısı MOdOrlüğü Abone Işleri Şefliklerine Tıcaretıl Müd"ICg Maddesıne Sunulmuyor Yönetmelığını Müdüıh.iğO üne ~eu Göre,?urum n 12. maddesı' ;;e~~~yi :;i içi~ ~:~:~:ığı ncaret ii Ad n~nın Ölçü Ayarlar Müdüro resıne. Şube ~ındenlı Müdürlüğün MOdürlüğu Kuruluş Yeni Görev ve Abone Işleri Aboneliklerde Yönetlmine Abone tarafından Abone liişkln Başkanlığı alınan sayacııı Tarafından Yönetmenğın Vataııda AboneSayaç Alınan 33 ve 38. Sökme Takma yapılması isteği Sayaçlarda Maddeleri. Ye Kontrol Sayaç Kaydı 2) Tartfeler Müdürlüğü. 1) GOvence Makbuzu (Tarifeler YOnetmeliı:linin 8le Hemangi bir Maddesi) Sayaç Sökme Takma 3 Dakika Sunulmuyor "m Idaremize kaydının 2) Yeni Sayaca Ait Fattlra (Tarifeler Yönetmeliğinin MOdürlCığüAtOlye Şefliği m ve 57. Maddeleri) Yönetmenğlnl ıı 5, 81ç,12 ve 57. Maddeleri.. öngörmüyor Zayi Işlemlerinde; 1) Zayi 1}ASKlGenel 1) DHekçe (TC Numaralı) (Dilekçe Hakkının Raporunu Müdürlüğü Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) Düzenleyen Sayacın Kuruluş Görev 2) Faturalı Yeni Bir Sayaç (Tartfeler Yönetmeliğınin Say. Sök. Tak. Abonenın Zayii Veya Aboneışleri ve Yönetimine 12/m ve 57. Maddeleri) Tesisatın Sayacı Iptal zayii veya sayacı Ilişkin 31 Sökme Ve Takma Bedeli Makbuzu. Zayide 2) Sayaç, Başvurud Herhangi bır Işlemi Gören iptal işlemi gören Başkanlıriı Yönetmeliğin Takma Bedeli Makbuzu. (Tarifeler Yönetmeliğinin Sayaç Sökme Takma Sökme Takma Taktıması an 1 Iş süre Aboneliğe aboneliğe, Yatanda Abone Sayaç maddesi. 54. Maddesi) MlIdürlağll Alölye Şefliği Şefi veya için Günü öngörmüyor Sayaç abonenin sayaç Sökme Takma 2) ASKı 4} Sayaç Çalınmışsa Polis Tutanağı Sayaç Sökme Yüklenici Sonra Bağlanması bağlanması isleği Ve Kontrol Tarifeter 5) Şirket Ise; Yetklylde Kapsayan Imza Siı1<.lIsa Takma Müdürü Firmaya Işlemleri MlIdllrlllğa Yönetme!iğl12 (Türk Medeni Kanunu 50. md. Türk TIcaret Kanunu 3) Sayacı Bildiriliyor ve md.) 6) Resmi Kurum Ise; Aabonenin Maddeleri. Yetki Içerikli Talep Yazısı Tesisatına Takan Yüklenici Firma Sunulmuyor

17 Sökülen SayaCln Takılması Başvurusu ::iökulen ~ayaçın Süresi UçAyl Abonenin Geçmemisse Sayacı Yilldenic; Finna Hukuk 1) Borçlann Ödenmesi veya Taksitiendirilmesi Müşavirli 2) SOkülen ~inin (Tarifeler Yönetmeliğinin 50,68. Maddeleri) Borçtan, (simsiz Abone Işleri Sayaçın Süresi Yazısı 21Islmsl:ı: Ise Abone Olunması. (Tarlfeler veya Hukuk 1) ASKı Oç Ayı Gereği Yönetmeliğinin 8fi Maddesil Müşavir1i~inin Tarifeler Başkanlığı Geçmisse Iplal S6kOlmü Herhangi bir Yazısı ile sayacı 3) Sökme Takma Bedellnin Ödenmesi (Tarifeler Sayaç Sökme Takma Yönetmeliği 12 Vatanda Abone Sayaç!şlemi Yapılıyor Ş Ise; süre 4.6 Saat sökülen abonenin. Yönetmell~lnin 54. Maddesı) MOdanilğO AtOiye Şefli~i - ve 54. SOkmeTakma i talde ise' Hukuk öngörmüyar yeniden 4ılşlemlni Üç Ay Içerisinde Tamamlamayan Maddeieri. Ve Kontrol 1) Zayi Müşavir11 sayaannın Abone Ise; Faturalı Yeni Sayaç. Müdür10~ü Raporunu ğlnin takılması Isteği 5) Hukuk Müşavirliği Yazısı Ile Sllkülmüş Ise; Düzenleyen Sayaç Sunulmuyor Hukuk Müşavirliğinin Sayaç Takma Ya:ı:ısı. Say. SOk. Tak. Takma Yazısının 2) Sayacı fek Olması eden Say. SOk. Gerekir. i~i ;~~",~ıemanı. Sayaç Hurdasının Iadesi Işlemleri Abone Işleri 1} Şahsen Başvuru (Türlı: Medeni Kanunu 9. 1) Hurda Hurdaya aynlan 1}ASKI Madde) Not: Sayaç Değışımınden Sonra Sayacı Herhangi bır Başkanlığı sayacı abonenın Tarifeler Yedi Gün içertsinde Abone Tarafından Sayaç Sökme Takma Aboneye 3-5 sore Vatanda Abone Sayaç tarafına Iadesı YönetmeliCi Alınmayan Sayaçlar Genel Müdürtük makamının MOdQrlüğü Atölye Şefliği Teslim Eden - - Dakika öngörmüyar Sökme Takma Isteği 12. Maddesi tarih ve 6041 sayılı Olur'u Gereğince Say. Sök. Tak. Ve Kontrol Hurdaya Aynıır. MüdOnOCCl Sunulmuyor Kartlı Sayaç Abonenin kartlı Ve Montaj sayaç ve montaj Bedellnin bedelinin TaksiUendirilm taksiliendirilmesi esi Ve Sayaç ve sayaç kartı Kartı Verilmesi verilmesi isteği Müdürlüğü Kurnluş Görev ve Yöneümine Bilgıhlem Ilişkin Yönebnetlğln Valanda Başkanlıgı 36. Maddesi. Kartll Sayaç 2) ASKı MOdOrlügO Tarifeler Yönebnellğl 12. Maddesi. 1) Nüfus Cil:ı:danıFotokoplsl 2) Mülk Sahibi Ise; Tapu Fotokopisi 3) Y(jneüm Abonesi Ise; Apartman Karar Defteri Herhangi bir Fotokopisi. (Kat Mülkiyeli kanunu 35. md.) 1) Kartll Sayaç Kartlı Sayaç Müdürlü~ü sore 4) Abonelik işyeri Ise; ŞIrKet Kaşesı, Yetkiyi - öngörmüyor Kapsayan Imza Slr1IüsO_(fÜrK Medeni Kanunu 50. md.(for1l Ticaret Kanunu 14. md.) 5) Vekillse; Veka\etnamenln Fotokopisi 3-5 Dakika Sunulmuyor Mülk tl Talep Formu 2) Mülk Sahiplerinin Müdünüğü Bilgi Işlem Tarihliihale Mülk sahiplerinin Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Turn Medeni Mekanik Kuruluş Görev Kapsamında Herhangi bır mekanik sayaçtan Kanunu 9.md) Tarifeler Yönetmeli~i12Jr md.} Sayaçtan ve Yönetimine Vatanda Başkanlığı Kartlı Sayaç Müdanilğa Yüklenici sore kartll sayaca 3) Mülk Sahibinin Tapu Fotokopisi - - Kartll Sayaca Ulşkln Kartlı Sayaç Etekıramed öngömıüyor geçme Iste~1 4) Vektl Ise; Vekaletnamenin Fotokopisi Geçme Y(jnetnıeli~in MOdanağa Firmasına Bildirilir. Başvurulan 36. Maddesı' 3-5 Dakika Sunulmuyor

18 liade Yok Ise' 1) Kartll Sayaç Iade Var ise' 1) Borçu Yoktur '-3 Evrağma Kartlı Dakika. Sayaç MüdlirtOQü 8UgI Işlem Kartta 1) 01lekçe.IDUekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 2L Iade Kartll Sayaç Abonenın kartlı Kuruluş Görev Herhangi bir Bilgi Yok Kanun 3 md.) 2) Nüfus Cüzdanı Evrağına Kartll Hesap Kesme sayacın hesabının ve Yönetimine Vatanda BaşkanllQı Kartlı Sayaç MCidurtllğG Fotokopisi (Türk Medeni Kanunu 9. md) Sayaç - - süre ise; 21ş Sunulmuyor Işlemleri keslımesi isteği Ilişkin Kartlı Sayaç öngörmuyar Günü. 3) Sayaç Kartı 3) Kartlı Sayaç Yönetmeliğin MüdürtüğO Iade Var MOdürü 33. Maddesi. Ise: 2 iş 4} Bilgi Işlem Günü Başkanı 5) Genel MOdllr Yardımcısı ŞikayeUi Muayenelerd e Sayacln Muayenesi 1-3 1) Kartll Sayaç Müdürlüğü Bilgi Işlem içinolçlller Dakika Karth Sayaç Abı.ınenin kartı, Kuruluş Görev 1) Dilekçe. (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair ve Ayar Herhangi bir ÖlçüAyar Tahakkuklann sayaç 2) ÖIÇCiAyar ve YQnetimine Valanda Başkanlığı Kanun 3 md.) 2) Nüfus Cüzdanı Kartlı Sayaç Müdüriüğü kanunu 9. süre Raporu altiraz. tahakkuklanna Memuru - Ilişkin Kartlı Sayaç FotokopisilTürk Medeni Kanunu 9. md) Maddesi ile öngörmüyor Gerekiyor Işlemleri itiraz başvurusu 3) Şube YönetmeliQin MüdürtüQü Ölçü ve Ölçü sa 30 Iş Müdürü 33. Maddesi Aşe~eri Günü 910 Sunulmuyor Muayene ~ö~:tmeliğin MüdürtüQü Kuruluş Görev Abonenin kartlı Kartlı Sayacın ve Yönetimine Bilgi Işlem Tarihli Ihale sayacın anza, Anza, Pailak Ilişkin 1) Yüklenici Kapsamında Hemangi bır pailak vb, Telefon lle Abone Numarası veya Sayaç vb. Nedenlerle YönetmenQinin Vatanda BaşkanlıQı Kartlı Sayaç Müdürlıığü Firmanm iki Yüklenici "re 1.8 Saat Sunulmuyor nedenlerle Numarasının BildirilmesI. - Değiştirilme 38. Maddesi. Kartlı Sayaç elemanı Eleklramed öngormciyor değiştirilmesini Işlemleri 2) ASKı MüdürtüQO Firmasına istemesi Tatifeler Bildirilir. Yönetmeliğinin 20. Maddesi Abonenin kartlı Kartlı Sayacı MüdürtliQü Bilgi Işlem sayacı DeQiştiruiklen Kl,INluşGO~v Hemangi bir değlştirdiklen 1) Kartlı Sayaç Sonra ve Yönetimine Vatandaş Başkanlığı 1) Sayaç Değişim Evrakı 21Abone Kartı Kartlı Sayaç MadürtüğO süre Sunulmuyor sonra - - Dakika Hesaplama Ilişkin Kartlı Sayaç öngörmdyor hesaplanması Işlemi YönetmeliQinin MlIdürıllQü isteqi 33. Maddesi Müdürtüğü Bilgi Işlem Sayaç Borcu Abonenin sayaç Hukuk Kuruluş Görev 1) Abı.ınelik Sözleşmesi 2) Herhangi bir Ya Da Kredi borcu ya da kredi 1) Kartlı Sayaç Müşavirti ve Yönetimine Vatanda BaşkanllQı KImlik Fotokopisi 3) Kartlı Sayaç sare Borçlannm borçlannm tahsil Qine - Dakika Ilişkin Karılı Sayaç Ödenmeyen Seneller (Varsa) öngörmuyor Toh,iIEdilm'Tdilm,,; Bildirilir YönetmeliQinin MüdürtüğO Sunulmuyor 50. Maddesi

19 Su Faturası Tahsilatı Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Yönetimıne Mali Hizme~er ilişkin Abonenin su Yönetmeliğin faturasıni ödeme Yatanda Başkanlığı Abone Numarası veya Su Tüketimi Borç Bildirimi 33 Maddesi. başvl.ll\lsu Tahsilat 2) ASKı Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği 14 ve25. Maddeleri. i Tahsilat Şubeleri ve Anlaşmaiı Banka Vezneleri i. Herhangi bır süre 1 Dakika Sunulmuyor öngörmüyor. 1) Dııekçe (Dllekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3 md.) 2) NOfus MQdurluğü Cüzdanı FotokopIsi (TOrk. Medeni Kanunu 9_ Kuruluş Görev 1)Tahsilat md) 3) Aboneliğin Abonenin yaptıllı ve Yönetimine Mali Hizmetler Mükerrer Kendi Adına Olması 4) Banka mokerrer Ilişkin 2) Cari Herhangi bir Ödemeve Dekontu 500 Tl altı ıçın makbuz veya dekont ödemenin ile Yönetmeliğın Valanda BaşkanMı Tahsilat Müdürlüllu Hesaplar süre Sunulmuyor - - Düzeltme gerekmemektedir.(tarifeler Yönetmeliği 25. Dakika düzeltme iadesi 33. Maddesı. Tahsilat Tahsilat Şefi öngörmüyar Iadesi Işlemleri md.) (Mahalli ıdareler Bütçe Muhasebe başvurusu 2) ASKı MüdürlüğO 3) Tahsilat Yönetmeliği 50. md) 5) Tarifeler Müdürü Vezneden Ahnan Tahsilat Makbuzu (Tanfeler Yönetmeliğinin Yönetmelığı 25. md.) (Mahalli ıdareler Bütçe 25. Maddesi. Muhasebe Yönetmetlğl 50. md) Sehven Abonen!n sehven Mükerrer yaptığı mükerrer Ödemede Iade ödemenin ıadesi Işlemleri başvurusu Müdürlüğü 1) Maşteri Kuruluş GOrev 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkinın Kullanılmasına Dair Hizmetleri Şefi VBYönetimine Mali Hizmetler Kanun 3 md.) 2) Nüfus 2) Şube ılişkin Cüzdanı Fotokopisi (Türk Hemangi bir MadOrü YOnetmeligın Vatanda Başkanlığı Medeni Kanunu 9.-md) 3) Tahsilat Müdürlügü sore 3} Daıre Maddesı. Tahsilat Ödeme Makbuzunun Aslı (Tari/eler öngörmüyar Başkanı ') 2) ASKı Mlldürlüga YOnetmeliği 25. md.) 4) Genel Madar Tarifeler Aboneliğin Kendi Adına Olması Yardımcısı Yönetmenllinin 25. Maddesi. 1-2 Iş Günü 200 Sunulmuyor Abonenin }ASKI Genel Yanlışlıkla Parayı MOdUrlOgü Su Faturası Iadesınde Kuruluş Görev 1) Dilekçe (Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Odenen 1) Müşterl n Sonra ve Yönetimine Mail Hizmetler Kanun 3 md.) 2L Nüfus ligillye, Hizmetleri Şefi Sehven Sehven Abonenin yaptığı Ilişkin Daıresi Cüzdanı Folokopisi (TQ~ Parayı Herhangi bir 2) Şube Ödeme Ödemede Iade sehven ödemenin Yönetmelığın Yatanda Başkanlığı Medeni Kanunu 9. md) 3) Tahsilat MOdOrlüğa Kuruma Müdürü - "re Yapanm Işlemleri iadesi başvurusu 33. Maddesı. TahsUat Ödeme Makbuzunun Aslı (Tarifeler Getirip öngörmüyor 3) Daire Idareye 2lASKl MOdurlüğü Yönetmeliği 25. md.) 4) Makbuzunu Başkanı Gelmesi Tarifeler Aboneliğin Kendi Adına Olması Almasııçin Halınde Yönetmeliğinin Yazışma Ödeme 25. Maddesi. Yapılıyor Yapılır. '00 Sunulmuyor

20 ı \ ~ S,"" Yapılan I~rtla' Kan. Işlem 1) Mal\endls Işletme Hakkında 2L Şube Dalresl Dil,kçe l)iskl~1 MIld"'" MOdOflOOO 'l Ba~knnlı Hakkının Sondaj Kuyusu Abonenin soodııj Kunıluı ve Emlak ısllmlak Daire Baıkanı KulIanılma!l Herhangi bit ~""", 11 Ollekçe (Oltakçe Hakkımn Kull;ınılmasına DaIr " kuyusu açma Açma 1;lemlerl G'""", V""""', O"" Kı'lnun 3 md.) Daşvtnlsu Ba1kariıC' MIld'" Şebekesi kanunun H""'""" yardıma,. Maddesi Kanunun2Ja ""', OImadIO' G~_ 7.- Maddesı ="'- evıı-;;i"ıırtla" na Dair Aboneye V", B~gl 5) ""'" MIld'" Istenlyor. Vorlllyo<. Genel Evrak 5efIiOi 4) Genel S, na DaIr,ıı" 12 Ay l2 S",",,,,,,,",,

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKI KANUNU Gereği Abone

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA NO: 1 / 20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durum Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe(Emlak Servisinden Borcu Yoktur

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 3 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 4 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 5 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 7 5. EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071

Detaylı