KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Endodonti Bilim Dalı KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Brikena OKAJ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Necdet ERDİLEK İZMİR 2011

2 ÖNSÖZ Kanal tedavisinin yenilenmesi ve başarı oranları konulu bu tezi hazırlamama imkân veren sayın hocam Prof. Dr. Necdet ERDİLEK e ve tüm yaşamın boyunca bana maddi ve manevi destek veren aileme teşekkür ederim. İZMİR 2011 Stj. Dişhekimi Brikena OKAJ

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ 2.1. Akut pulpal ve periapikal patolojilerde karşılanan sorunlar Yanlış tanı ile oluşan başarısızlıklar Anestezideki başarısızlıklar Dişin kök morfolojisi ve patolojisindeki farklılıklar nedeniyle oluşan başarısızlıklar Dişin koroner giriş kavitesinin hazırlanması ve kanal genişletilmesi sırasında oluşan başarısızlıklar Alet yutulması veya aspire edilmesi Kanalların yıkaması esnasında karşılanan problemler Doku amfizemi Kanalların doldurulması sırasında oluşan başarısızlıklar.4 3. ENDODONTİK TEDAVİSİNİN BAŞARISIZLIK KRİTERLERİ Klinik yönden başarısızlık kriterleri Radyografik yönden başarısızlık kriterleri Histolojik yönden başarısızlık kriterleri BAŞARISIZ OLMUŞ KÖK KANAL TEDAVİLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN FAKTÖRLER İlk Yapılan Tedavinin Hikâyesi Tedavinin Standardı Klinik Bulgular Kanal Anatomisi Kanal Dolgusu..7

4 4.6. Başarı Oranını azaltan faktörler Hastayla Uyum Hekimin Bilgi ve Yeteneği KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ ENDİKASYONUNDA İNCELENECEK HUSUSLAR KANAL TEDAVİSİNİN YENİLMESİ KONTRENDİKASYONLARI.9 7.KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİNDE KULLANILAN ALETLER VE UYGULANACAK YEDAVİ YÖNTEMLERİ Kök kanallarına girişin sağlanması Koroner restorasyonlar Post-core uygulamaları Ultrasonikler Masseran Yöntemi PRS ( post removal system) Frezler Apikal foramene ulaşılması Pat ve siman tarzı kök kanal maddelerinin uzaklaştırılması Yumuşak kıvamda donan patların uzaklaştırılması Sert kıvamda donan patların uzaklaştırılması Ultrasonik aletler Döner aletler Güta perkanın uzaklaştırılması Mekanik yöntemler Ultrasonik aletlerle güta perkanın uzaklaştırılması.18

5 El aletleriyle güta perkanın uzaklaştırılması Isı ile güta perkanın uzaklaştırılması Güta perkanın döner aletlerle uzaklaştırılması Kimyasal yöntemler Çözücü ve el aletleri kullanılarak güta perkanın uzaklaştırılması RETREATMENT VAKALARINDA PROGNOZ VE BAŞARI ORANLARI TARTIŞMA KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ 34

6 GİRİŞ Diş hekimleri kanal tedavisinde gerek tedavi öncesi tanı ve gerekse tedavi esnasında dişlerin morfolojilerindeki intra ve ekstraradiküler patolojilerindeki farklıklara, teknik zorluklara ve iatrojenik nedenlere bağlı olarak başarısızlıklarla karşılaşabilir (1,2). Kök kanal tedavisinin başarısız olduğuna karar verildiğinde kanal dolgusunun sökülüp yeniden yapılması `retreatment` veya `revizyon` olarak adlandırılır (3). Daha önce tedavi edilmiş kök kanalının yeniden tedavisi günümüz endodonti pratiğinde sıklıkla uygulanmaya başlamıştır. Başarı ve başarısızlık histolojik, klinik ve radyografik bulgularla incelenir (4). Birçok klinisyen için başarı; hastanın çiğneme fonksiyonun normal dönmesi, klinik olarak bir patolojinin bulunmaması ve radyografik olarak periradiküler yapıların normal görünümü veya tam olarak kemik iyileşmesinin saptamasıdır (5,6). Klinik olarak başarı; yapılan endodontik tedavi sonunda palpasyonda, perküsyonda ağrı olmaması, spontan ağrıların ve şişliğin olmaması veya fistül yolunun kapanmış olması, bölgede herhangi bir yumuşak doku yıkımının ve fonksiyon kaybının olmamasıdır (7). Radyolojik olarak başarı, herhangi bir radyolüsent alanın olmaması veya mevcut radyolüsentliğin kaybolması ile tanımlamaktadır. Bununla birlikte, mevcut radyolüsentliğin küçülmesi veya sabit kalması başarı değerlendirmesinde tartışmalı bir konudur (7). Bu değerlendirmelerin tümü, zaman faktörü ile anlam kazanabilir. Başarı ve başarısızlık değerlendirmesi için, post-operatif gözlem süresinin minimum 6ay-5yıl arasında olması gerektiği bildirilmektedir (2).

7 2. ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ Retreatment yapımına karar vermeden önce, başarısızlığın sebebi tanımlanmış ve uygun tedavi yöntemi buna göre belirlenmiş olmalıdır. Endodontik tedavide olası başarısızlık nedenleri: 2.1. Akut pulpal ve periapikal patolojilerde karşılaşılan sorunlar: Endodonti tedavinin başlangıcında yanlış tanı nedeniyle başarısızlıklar meydana gelebilir. Hekimin klinik ve radyografik gözlemler ve hastanın temel şikâyetlerine dayanarak en doğru tanıya ulaşması bir zorunluluktur. Endodontide akut pulpitis, akut apikal periodontitis ve akut periapikal abse gibi patolojiler acil tedavi gerektirir (8) Yanlış tanı ile oluşan başarısızlıklar: Endodontik kaynaklı olmayan periradiküler lezyonların birçoğu gerek radyografik görüntü ve gerekse semptomlar açısından endodontik patolojiyi taklit ederler. Ancak ayırıcı tanıdaki en belirgin bulgu dişlerin canlılığıdır (9) Anestezideki başarısızlıklar: Sıklıkla akut yangılı pulpal ve periodontal hastalıkların endodontik tedavilerinde etkili lokal anestezi elde etmek oldukça güçtür. Bu durum hastada stres ve hekimde üzüntü yaratır (10) Dişin kök morfolojisi ve patolojisindeki farklılıklar nedeniyle oluşan başarısızlıklar: Birden fazla kanal ve foramen bulunması, aksesuar kanallar, oral şekilli, dilaserasyonlu, S kurvatürlü kanallar, kalsifikasyon, internal ve external rezorpsiyon çoğunlukla kanal tedavisinin başarısız olmasıyla sonuçlanmaktadır (1,11)

8 2.5. Dişin koroner giriş kavitesinin hazırlanması ve kanal genişletilmesi sırasında oluşan başarısızlıklar: Endodontik giriş kavitesinin yetersiz genişlikte hazırlanması, kanalların yetersiz temizlenmesine ve şekillendirilmesine, kanalda alet kırıklarına, basamak oluşumuna ve kanalların gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Kananların aşırı genişletilmesi ve eğri kanallarda anatomik kanal formundan sapma sonucunda da perforasyonlar meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte basamak oluşumu ve apikal foramenin transportasyonu da gözlenebilmektedir (1,2) Alet yutulması veya aspire edilmesi: Endodontik tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonlardan birisi de kullanılan değişik tipteki kanal aletlerinin ve rubber dam klemplerinin aspirasyonu veya yutulmasıdır (12) Kanalların yıkanması esnasında karşılaşılan problemler: Kanalların temizlenip genişletilmesi sırasında serum fizyolojik, hidrojen peroksit, alkol, klorheksidin ve sodyum hipoklorit gibi çok sayıda yıkama solüsyonu kullanılmıştır. Toksisitesine bakılmaksızın her solüsyonun periapikal dokulara gönderildiğinde potansiyel reaksiyon oluşturma meyli vardır. Yetersiz irigasyon yapılması veya irigasyona önem verilmemesi kanal tedavisinin başarısızlığa yol açmaktadır (13)

9 2.8. Doku amfizemi: Endodontik tedavide kanal genişletilmesi esnasında kanalın kurutulması için kanal içine hava sıkılması, endodontik apikal cerrahi esnasında yüksek devirde dönen frezlerin kullanılması hava amfizemine yol açabilir (14) Kanalların doldurulması sırasında oluşan başarısızlıklar: Eksik doldurma, patın ve güta-perka taşkınlığı röntgende kolayca tespit edilir. Birçok kanal patı ve özellikle güta-perka gibi kanal dolguları çevre dokular tarafından iyi tolere edilirler. Bulgular asemptomatik ise ve lezyon oluşmamışsa kanal dolgusunun uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Eğer lezyon iyileşmezse ya da kontrol radyografileri sırasında ortaya çıkarsa kanal tedavisinin tekrarlanması ilk düşünülmesi gereken ilk seçenektir (12). 3. ENDODONTİK TEDAVİSİNİN BAŞARISIZLIK KRİTERLERİ Endodontik başarısızlığı klinik ve radyolojik tanı ile saptamak oldukça kolaydır. Endodontik tedavi ve Retreatment olgularında, dişin ve çevre dokuların anatomisini iyi bilmek tedavi başarısını direkt etkilemektedir. Hastanın yaşı, endodontik tedavi üzerinden geçen süre, tedaviyi yapan hekimin teknik bilgisi ve manipülasyonu gibi faktörler Retreatment başarısını etkilemektedir. Endodontik kanal tedavilerinde başarısızlık üç şekilde değerlendirmektedir; Klinik Radyolojik Histolojik (15, 16, 17) - 4 -

10 3.1. Klinik Yönden Başarısızlık Kriterleri: İyileşmeyen fistül ve şişlikler İyileşmeyen semptomlar Perküsyon ve palpasyon hassasiyeti Tedavi edilemeyen kök fraktürlerin varlığı Aşırı mobilite İlerleyen periodontal doku hastalığı Fonksiyon kaybı 3.2. Radyografik Yönden Başarısızlık Kriterleri: Periapikal lezyonu olmayan dişte lamina dura kaybı ve periodontal aralığın aşırı genişlemesi Periapikal lezyonun genişlemesi Lezyonun iyileşmesinde össeoz yapnın oluşmaması Periapikal bölgede önceden var olmayan radyolüsensinin gözlenmesi Rezorbsiyon varlığı 3.3. Histolojik Yönden Başarısızlık Kriterleri: Şiddetli iltihabın devam etmesi Çevredeki rezorbsiyonla birlikte kemik oluşumunda bozukluk Sementteki aktif rezorbsiyonun devam etmesi, gibi kriterler sonucunda histolojik yoluna gidilir

11 4.BAŞARISIZ OLMUŞ KÖK KANAL TEDAVİLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN FAKTÖRLER: Tedavinin başarı ya da başarısızlığına kesin olarak karar vermek için ilk yapılan tedaviden sonra 6 aydan 4 5 yıla kadar izleme periyodu önemlidir (18). 4.1.İlk Yapılan Tedavinin Hikâyesi Daha önceden yapılan tedavinin şüpheli unsurları vaka seçimini belirgin olarak etkilemektedir. Örneğin amputasyon tedavisi uygulamalarında kalsıfıkasyonlar oluşabilmektedir (18). 4.2.Tedavinin Standardı Endodontik başarısızlık eksik doldurulmuş bir kök kanal tedavisinden kaynaklanıyorsa, tedavinin yenilenmesi sonrasında başarı şansı yüksektir. Ancak başarısızlık zor vakalardan ya da kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanıyorsa tedavinin yenilenmesi güçleşir (18). 4.3.Klinik Bulgular Semptomların şiddeti tedavinin aciliyetini ve şeklini belirlemektedir. Restorasyonun mümkün olmadığı dişlerde ve periodontal prognoz kötü ise çekim tercih edilmelidir. Cerrahi uygulama sonrasında kök boyutunun yetersiz kalacağı düşünüldüğünde tedavinin konservatif olarak yenilenmesi düşünülmelidir (18). 4.4.Kanal Anatomisi Eğri, kalsifiye ve dallanan kanalların; kök perforasyonları, kanalda alet kırılmaları, basamak oluşumu gibi komplikasyon risklerinden dolayı konservatif endodontik tedavileri başarılı olmayabilir (18)

12 4.5.Kanal Dolgusu Kanal dolgusunun kök kanallarından uzaklaştırılabilmesini, dolgunun kanal içerisindeki seviyesi ve dolgu maddesinin özelliği etkilemektedir. Eksik yapılmış kanal dolguları kök kanallarından kolaylıkla uzaklaştırılabilirken, taşkın yapılmış kanal dolguların ise kök kanallarından uzaklaştırılabilmeleri oldukça zordur, bazen cerrahi bir uygulama gerekmektedir (18). 4.6.Başarı Oranını Azaltan Faktörler Kanal içerisinde alet kırılmaları, perforasyonlar, basamak oluşumu, eksternal kök rezorbsiyonu, çıkartılması durumunda dişte aşırı harabiyete neden olabilecek döküm restorasyonlar tedavinin yenilenmesini ve prognozunu olumsuz yönde etkileyebilmekte bazen de imkânsız kılmaktadır (18). 4.7.Hastayla Uyum Süre kısıtlaması bulunan hastalarda ve pahalı yeni bir restorasyon gerektirdiği durumlarda tedavinin yenilenmesi uygun olmayabilir. Tedavinin avantaj ve dezavantajları hastaya açıklanmalıdır (18). 4.8.Hekimin Bilgi ve Yeteneği Uygulanacak tedavinin fazla zaman alacak olması, özel aletlerin kullanılmasını gerekliliği bazen hekimin tedaviyi üstlenmesine engel olabilir. Başarısız pulpotomi vakaları, eğri ya da dallanan kanallar, basamak oluşmuş kök kanalları, taşkın yapılmış kanal dolguları, metalik cisimlerle tıkalı kanallar, kalsifikasyonlar, sert simanlar veya bilinmeyen cisimlerin bulunduğu kanallar, gümüş konlarla tıkalı kanallar, perforasyonlar gibi komplike vakalar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir (18)

13 5.KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ ENDİKASYONUNDA İNCELENECEK HUSUSLAR Olgunun hikâyesi: Hekim mümkünse önceki kanal tedavisine ait filmleri incelemelidir. Böylece yeni oluşan bir periapikal lezyon varlığı veya eskiden mevcut olan periapikal lezyon tespit edilir. Ayrıca önceki tedaviden bu yana geçen süre ve mümkünse kullanılan dolgu maddesinin tipi de öğrenmelidir (1,2). Klinik inceleme: Dişin restore edebilme olasılığı, periodontal hastalık varlığı,(cep derinliği, mobilite, kron kök oranı ve sert- yumuşak doku anomalileri değerlendirilmelidir). Fistül varlığı, spontan ve provoke ağrı, intra ve ekstraoral şişlik veya fistül varlığı, perküsyon ve palpasyona hassasiyeti gibi durumlar değerlendirilmelidir (7). Radyolojik inceleme: Dişin anatomisi, kök kanalları, kök morfolojisi, köklerin eğrilik derecesi, kalsifikasyon varlığı, gözden kaçan kanallar, var olan kök kanal dolgusu, taşkınlığı, kısalığı, vertikal yada lateral kompaksiyon yapılıp yapılmadığı, kanal dolgu maddesinin tipi, kök kırığı, periapikal lezyon varlığı değerlendirilir. Tanısal kriterleri dikkate alınarak endikasyona karar verilirken hastanın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçları öğrenmelidir. Hastanın güvenini kazanmak için tedavi alternatifleri ve sonuçları hasta ile tartışmalıdır. Gerekli uzmanlar ile konsültasyona gidilmesi ve tedavi alternatifleri ile ilgili prognozun, zaman, enerji, çaba ve maliyetin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Dişin bir protetik uygulamada destek diş olarak kullanılması gibi dişe ait stratejik önemli durumlar tartışmalıdır. Bu bilgiler ile donatılan hasta isteğine en uygun tedaviyi seçmelidir(4,7)

14 6.KANAL TEDAVİSİNİN YENİLMESİNİN KONTRENDİKASYONLARI Diş kronu restore edilemeyecek düzeyde harap olmuşsa, Kron-kök oranı post veya post-core uygulamasına uygun değil ise, Apikal bölgeye taşmış güta perka, pat veya kırık kanal aletinin çıkartılması mümkün değil ise, Eğri kanallarda basamak oluşmuşsa ve özellikle apikal üçlüde kanal eğriliği, dallanma ve kireçlenme varsa, Kron veya kök kanalında iyileşmeyen perforasyon varlığı söz konusu ise, İleri derecede periodontal hastalık, endodontik olarak iyileşmeyen eksternal veya perfore internal rezorbsiyon varsa yeniden kanal tedavisi kontrendikedir. Bu durumda yeniden kanal tedavisi yerine apikal küretaj ve/veya rezeksiyon, retrograd dolgu, hemisekşın, vital kök rezeksiyonu gibi endodontik cerrahi işlemler hatta çekim bile endike olabilir (19,20)

15 7. KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİNDE KULLANILAN ALETLER VE UYGULANACAK TEDAVİ YÖNTEMLERİ Başarısız olunan kök kanal tedavili dişlerde, kanal tedavisinin yenilenmesi için endikasyon konulduktan sonra, tedaviye başlamadan önce göz önünde bulundurulması gereken bazı yöntemler vardır. Bunlar; Giriş kavitesinin açılırken ve kök kanalının yeniden temizlenmesi sırasında dişe ait anatomik özellikler çok iyi bilinmelidir (21). Endodontik başarısızlık değerlendirilirken, alınan radyografiler çok iyi incelenmelidir. Açılandırılması çok iyi olan bir film daha güvenilir bilgiler verecektir. Computerize Digital Radyografi (CDR) ve bununla birlikte kullanılan programlar, gizli kalmış kalsifiye ve tedavi edilmemiş kanalların tespitini kolaylaştırır. Tedavi sırasında kullanılan, görüntü büyüten gözlükler, kafa lambaları ve transillüminasyon aletleri ile görüş alanı iyileştirebilir. Dental mikroskoplar ekstra kanalların bulunmasının yanı sıra daha iyi bir görüntü ve kontrollü çalışma sağlarlar (22,23). Mikro açıcılar esnek, paslanmaz çelikten yapılmış, ergonomik olarak dizayn edilmiş el aletleridir. Bu aletlerin kesici bıçakları belli bir uzunluktadır. Böylece kanal genişletme işlemlerine başlarken, kanalların daha kolay bulunmasını ve kanallara girilmesini sağlar (24)

16 7.1. Kök kanallarına girişin sağlanması: Endodontide yapılan hataların en önemlisi; hatalı giriş kavitesi preperasyonudur. Kanalların yeniden şekillendirilmesine başlamadan önce, giriş kavitesi yeniden değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir. Restorasyonun güvenilir şekilde uzaklaştırılması; preperasyonun tipine, restoratif tasarım ve dayanıklılığına, materyale, kullanılan simantasyon maddesine ve en iyi uzaklaştırma aletinin bilinmesi gibi birçok faktöre bağlıdır (25). Kök kanal tedavili ve restore edilmiş dişlerde, kök kanallarına girişin sağlanabilmesi için iki ayrı restorasyon tipinin değerlendirilmesi gerekmektedir, çünkü dişin kronu sıklıkla bir post ve kor ile desteklenmiş koroner bir restorasyon ile restore edilmiştir (26) Koroner restorasyonlar: Basit restorasyonlar kanal tedavisi yenilenmesi için genellikle uzaklaştırılırlar. Simantasyon tipine göre çıkarılıp tedavi bitince tekrark simante edilebilirler. Fakat bazı durumlarda dişin kırılma riski vardır. Endodontik tedavi açısından tercih edilmemekle birlikte, restorasyon yerinde kalacak ise giriş kavitesi restorasyon üzerinden açılır. Tedavi bitiminde ise uygun bir restorasyon materyali ile restore edilir. Koroner restorasyon kötü ise bu restorasyonlar tedavi sırasında geçici restorasyon materyali olarak kullanılabilir ve tedavi sonrasında protetik açıdan değiştirilir. Uygun restorasyonlar ise tedavi sonrası tekrar yapıştırabilir (27) Post-core uygulamaları: Kök kanal tedavili dişlerin restorasyonunda post ve korlar sıklıkla kullanılmaktadır. Kök kanallarına girişin sağlanabilmesi için hekim, post ve koru çıkarmalıdır (27). Bu işlem sırasında dişte kırık meydana gelebilir. Post ve dentin yüzeyi arasındaki kontak ne kadar fazla ise dişin kırılma riski de o kadar fazladır. Hekimin, çalışırken dişin morfolojisini, kanal uzunluğunu,

17 şeklini ve eğimini iyi incelemesi gerekir. Çekilen filmlerle, postların uzunluğunun, çapının ve yönünün belirlenmesi sağlanır. Postları uzaklaştırırken, postun çapı, uzunluğu ve kullanılmış olan siman gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Genelde çinkofosfat ile simante edilmiş postların uzaklaştırılması daha kolayken, CİS veya Bond kullanılarak kompozit ile yapıştırılan postların uzaklaştırılması çok daha zordur. Zaman içerisinde postların uzaklaştırılması için birçok teknik önerilmiştir. Bunlar; Ultrasonik cihazlar, Post Removal System (PRS), frezler, Masseran kit kullanılması gibi tekniklerdir Ultrasonikler: Postların uzaklaştırılmasında, ultrasonik aletler ilk olarak piezoelekrik enerjinin kullanılması esasına dayanmaktadır. Bu enerji güçlü titreşimler yayarak postun hareketini sağlar (Şekil 7,1). Ultrasonik aletlerin kullanılması sırasında oluşan ısının uzaklaştırılması için hava ve su spreyiyle çalışılması gerekmektedir (28). Ultrasoniklerle çalışılırken maksimum etki için geniş ve düz, orak uçlu olmayan scaler uç taşıyanlar tercih edilmelidir. Eğer post kanal içinde kırılmışsa, ultrasonik uç direkt olarak uygulanmaz. Bunun yerine ince bükülen forseps, eğe veya Masseran ekstravatörü vibrasyonun iletilmesinde kullanılabilir (29,30). Şekil 7.1: Ultrasonik alet uçları (ProUltra ENDO 1 5)

18 Masseran Yöntemi: Trepan adı verilen içi boş kesici bir frez, post ile eşdeğer çapta, postun üst kısmına yuva açmak için kullanılır. Posta ulaşabilmek için saat yönünün tersine bir hareketle madde kaybı yaratır. Trepan geniş ve sert olması nedeniyle bu tekniğin kullanımı geniş ve düz kanallarla sınırlıdır. Eğri kanallarda kullanılması, apikal bölgeye fazla itilmesi kök perforasyonlarına neden olmaktadır (31) (Şekil 7.2). Şekil 7.2: Masseran Kit PRS (Post Removal System): Postların uzaklaştırılmasında ultrasonikler yetersiz kaldığında, PRS postların uzaklaştırılması için güvenilir bir sistemdir (Şekil 7.3). PRS kitinde; ekstraksiyon pensleri, frez, farklı uzunluklarda 5 adet trepan, 5 adet tubuler tıkaç, döndürme kolu ve plastik tamponlardan oluşur. Bu uzaklaştırma yönteminde, postun koroner kısmını 2 3 mm indirmek için trepan kullanılır. Bunun için uygun boyutlarda bir tıkaç seçilir ve tampon bunun içinden sokulur. Tıkaç saat yönünün tersine döndürülür ve sağlam bir şekilde postun başını

19 kavrar. Sıkı bir şekilde sabitlendiğinde, pens yardımı ile post kanalın içinden uzaklaştırılır (28). Şekil 7.3: PRS(Post Removal System) Frezler: Postun oldukça kısa ve küçük çaplı olduğu olgularda, postun etrafına bir frez ile kanal açılarak post gevşetilir ve kanaldan uzaklaştırılır. Bu amaca yönelik üretilmiş uzun boylu frezler kullanılmalıdır (Şekil 7.4). Sonrasında ultrasoniklerdende yaralanılabilir. Çalışma sırasında kesinlikle hızlı turla çalışmamalı ve dikkatli olunmalıdır (29). Şekil 7.4: Uzun frez

20 7.1.3.Apikal foramene ulaşılması: Apikal foramene ulaşılabilmesi için, kanal içerisindeki materyallerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunlar dolgu materyalleri veya metal objelerdir (27). Kanalda düzgün bir şekilde ilerleyebilmek için öncelikle giriş kavitesinin doğru açılmış olması gerekmektedir. Giriş kavitesi gereksizce genişletilmemeli, ancak materyallerin çıkarabilmesine ve kanalın genişletilebilmesine de olanak vermelidir. Kök kanallarında yaygın olarak kullanılan 4 obtürasyon maddesi vardır. Bu materyaller arasında; semi-solid materyaller (güta perkalar), solid materyaller (gümüş konlar ve kırık aletler), pat ve simanlar ve taşıyıcı obtüratörler yer almaktadır (32). Bu materyallerin etkin bir şekilde uzaklastırılması için eski veya yeni tüm gereken tekniklerin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir Pat ve siman tarzı kök kanal maddelerin uzaklaştırılması: Modern endodontide, kök kanal dolgu materyali olarak pat ve güta perka birlikte kullanılır. Ancak günümüzde kök kanallarını sadece kanal patı ile dolduran hekimler vardır. Allen ve arkadaşları (25), 1989 yılında inceledikleri, 1300 dişin kök kanal tedavisinde, %53,6 oranında güta perka, %21,7 oranında katı maddeler, %20 oranında ise sadece kanal patı kullanıldığını tespit etmişlerdir. Kanal patları sertleşme kıvamlarına bağlı olarak yumuşak ve sert kıvamında donan patlar olmak üzere 2 şekilde değerlendirilirler (25) Yumuşak kıvamda donan patların uzaklaştırılması: Yumuşak kıvamda donan patların genel olarak kök kanallarından uzaklaştırılmaları için spesifik bir teknik gerektirmezler. Pat kanaldan uzaklaştırılırken, step-down yöntemi kullanılmalıdır. Bu tekniğin kullanılması patın apikalden taşmasını engeller (33,34)

21 Kanal aletleri ile kök kanal ağzından apikale kadar rahatça ilerlenebilir. Bu işlemler sırasında sürekli irigasyon yapılmalıdır. Özellikle sodyum hipoklorit kullanarak kanallar yıkanmalıdır. Pat yumuşak olmasına rağmen bazen alete direnç gösterebilir bu da kök kanallarında istenmeyen değişimlere neden olabilir (34). Yumuşak patların çoğu kloroform ve ksilen gibi çözücüler ile eritilebilir(9,34). Öjenol içerikli patlar için Endosolv E, Endosolv R gibi çözücüler üretilmiştir (35) (Şekil 6.5). Şekil 6.5: Öjenol içerikli patları çözmede üretilmiş solventler Sert kıvamda donan patların uzaklaştırılması: Sert kıvamda donan patların uzaklaştırılmaları için çözücü maddelerin kullanılması gerekmektedir (32). Bununla beraber bazı olgularda pat çözücü maddeye direnç gösterir ve uzaklaştırılması için mekanik çalışma gerektirir. Kanal patlarının büyük çoğunluğunda içerik olarak, çinko oksit ve öjenol vardır ve bu maddeler çözücüler ile kolaylıkla çözünebilir (9,36). Yapılan araştırmalar sonucu silikofosfat, Sargenti patı, N2, Cam İyonomer ve Çinkofosfat gibi sert patlar için çözücü bir madde bulunamamıştır. Kök kanallarından siman ve patların çıkartılması ayrıca bu materyallerin yoğunluğuna bağlıdır. Bu durum hem radyografik hem de klinik olarak incelenmelidir

22 Patlar sadece çözücülerle çıkartılmadığı zamanlarda mekanik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu yöntemler; Ultrasonik aletler ve döner aletlerdir Ultrasonik aletler: Çok sert olan patların uzaklaştırmasında yüksek titreşim frekansına sahip ultrasonik aletler kullanılabilir (36). Koronerdeki patın bir kısmı döner aletlerle boşaltılabilir. Titreşim ile çalışan kanal eğesi kanal ağzına yerleştirilir ve hafif bir basınç ile apikale itilir. Titreşim sonrası sert olan siman parçalanır ve devamlı irigasyon ile parçalanan siman koronerden dışarı çıkar. Bu işleme siman tamamen uzaklaştırıncaya kadar devam edilir. Bununla beraber klinik raporlar, tekniğin zaman alıcı olduğunu ve eğelerin çalışma sırasında kırılabileceklerini göstermektedir. Ayrıca eğri kanallarda kanalın şekli değişebilir. Bunu önleyebilmek için sık sık film çekilmeli ve eğenin izlediği yol izlenmelidir. Friedman ve arkadaşları (37,38), Ketac-Endo, Roth 801 simanı ve AH26 ile doldurulmuş kök kanallarındaki, bu patların çıkarılmasında, ultrasonik aletlerin ve el aletlerin etkinliklerin karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Yapılan bu incelemeler sonucunda ultrasonikler el aletlerine göre daha başarılı bulunmuş ve KetacEndo patını bile uzaklaştırdığını tespit etmişlerdir Döner aletler: Sert patların uzaklaştırmasında kullanılan en hızlı yöntemlerden biridir. Bu yöntemle pat uzaklaştırılırken Boytelrok, Engine reamers gibi endodontik aletler veya frezlerden yararlanılır. Bu aletler patın parçalanmasını sağlayarak kanaldan uzaklaştırılır. İşlem sırasında perforasyon riski fazladır. Çalışırken frez derinliği sınırlandırılmalı ve sık sık radyografiden yararlanmalıdır (36)

23 Güta perkaların uzaklaştırılması: Kök kanal tedavisi sırasında kullanılan en yaygın materyaldir. Dolayısıyla kök kanal tedavisi yenilenmesi sırasında en sıklıkla uzaklaştırılan dolgu materyalidir (39). En sık kullanılan kanal dolgu malzemesi olması, öncelikle güta perkayı uzaklaştırmaya yönelik işlemler gerektirir ve uzaklaştırılmasında; çözücüler, el eğeleri, döner eğeler, ısı ileten aletler, ultrasonik aletler ve lazer kullanılmıştır (40,41). Güta perkanın uzaklaştırması; kompaksiyon kalitesi, kök kanal dolgusu tipi, obturasyon derinliği, kanal kesitinin şekli, kanalın eğrilik derecesi, basamak oluşumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Güta perka kanalın koroner üçlüsünden, sonra orta üçlüden en son da apikal üçlüden uzaklaştırılır. Kullanılan teknik ne olursa olsun, güta perkanın uzaklaştırmasında en çok dikkat edilmesi gereken, irritanların periapikal bölgeye taşırılmamasıdır. Güta perkanın uzaklaştırmasında kullanılan yöntemler; mekanik ve kimyasal yöntemler olarak incelenir Mekanik yöntemler: Kök kanal dolgusu iyi şekilde yapılmış yani iyi şekilde kompakte edilmiş güta perka; el ile kullanılan aletler, döner aletler, ultrasonik cihazlar ve ısı yardımıyla uzaklaştırılır Ultrasonik aletlerle güta perkanın uzaklaştırılması: Güta perkanın hızlı biçimde uzaklaştırılmasında ultrasonik aletler etkili bir yöntemlerdir. Ultrasonik eğedeki enerji güta perkanın yumuşamasını ve yükselmesini sağlar. Bu amaçla özel olarak dizayn edilmiş ultrasonik aletler mevcuttur (42)

24 Yumuşatılmış güta perkanın uzaklaştırılmasında bu yöntemin yeterince etkili olmadığı bildirilse de, Ruddle CJ, ultrasonik enstrümanların güta perkayı uzaklaştırmada etkili olduğunu bildirilmiştir (42) El aletleriyle güta perkanın uzaklaştırılması: İyi kondanse olmamış güta perka ile doldurulmuş kanallardan gütanın uzaklaştırmasında bu yöntem kullanılır. Bu işlem sırasında reamer ya da K-tipi eğelerle güta perka ve kanal duvarı arasında yol açılır. Hedström eğelerle apikal bölgede belli derinliğe ulaşılır ve daha sonra çeyrek tur döndürülür ve geri çekilir. Düz kanallarda ve taşkın güta perkalı olgularda kullanılabilir. Geniş kanallı dişlerde güta perkanın en fazla kondanse edildiği bölge koroner kök üçlüsüdür. Bu bölgedeki güta perka, Gates Glidden veya Peso frezleriyle uzaklaştırılır. Koroner bölge için ise ısıtılmış aletler kullanılır. Bu amaçla spreader, plugger veya kanal aletleri ısıtıldıktan sonra kullanılabilir (43) Isı ile güta perkanın uzaklaştırılması: Genellikle, özel ısı taşıyan bir enstrüman kullanılarak güta yumuşatılır ve kanaldan uzaklaştırılır. Bu aletler 5004 Touch-N-Heat ya da System B gibi cihazlar.(şekil 7.6). Kanal çapının küçük olduğu durumlarda, yeterince genişletilmemiş kök kanallarında veya kurvatürün olduğu hizada ısıyı taşıyan uç apikale ilerleyemeyecek kadar kalın olduğundan, bu yöntem ancak geniş kanallarda etkilidir. Aletin ısıyı taşıyan ucu ısındıktan sonra kanal ağzına yerleştirilir ve kanalda soğuması sağlanır. Soğuduktan sonra kanaldan çıkarılırken uca yapışan güta perkalarda uzaklaşmış olur. İşlem, güta perka parçaları gelmeyene kadar tekrarlanır (42,43)

25 Şekil 7.6.a: Touch-N-Heat Şekil 7.6.b: System B Güta perkanın döner aletlerle uzaklaştırılması: Güta perkanın, çok iyi kondanse edilerek doldurulduğu kök kanal sistemlerinde çözücü kullanımın endike olmadığı düz kök kanallarından uzaklaştırması için döner aletleri kullanmak mümkündür. Bu amaçla ince, esneyebilen reamerlar kullanılabilir. Basınç yapmadan düşük hızla koroner kök kanal dolgusuna yerleştirilen boytelrokla güta perkanın içine doğru ilerlenir. Kök kanalından güta perkayı uzaklaştırmak için GP adlı özel bir frez geliştirilmiştir. Döner aletler kanal içinde dikkatli kullanılmalıdır ve aletin pasif olarak ilerlemediği kanallarda kullanılmamalıdır. Gütayı uzaklaştırırken, dişin kökü üç parçaya bölünmeli ve bu bölgelere pasif olarak uyan 2 veya 3 alet seçilerek kullanılmalıdır. Güta perkanın daha çabuk uzaklaştırmasında, çözücülerin erken tatbikini, kanalın temizlenme ve şekillendirilmesinin daha hızlı olmasını sağlar (42). Son yıllarda eğri kök kanallarının genişletilmesinde kullanılan nikel titanyum eğelerin kanal tedavisi yenilmesinde güta perka uzaklaştırma yetenekleri araştırılmaya başlanmıştır. Friedman ve arkadaşları (39), yaptıkları çalışmalar sonunda Canal Finder adlı kanal aletinin kloroform ile birlikte kullanıldığında güta perkanın kanaldan uzaklaştırmasında etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu yöntemde çözücü

26 kullanılmasının, iyi kondanse edilmiş eğri kanallarda güta perkanın kısa sürede ve basamak oluşumuna neden olmadan uzaklaştırdığını belirtmişlerdir Kimyasal yöntemler: Güta perkanın kimyasal yöntemlerle uzaklaştırılması, etkili çözücülerin kullanılmasıyla olmaktadır. İdeal bir çözücü, güta perkayı çok hızlı bir şekilde çözebilmeli ya da yumuşatabilmeli ve mükemmel bir biyouyumluluk göstermelidir. Bu amaçla; kloroform, karbondisülfit, benzen, ksilen, halotan, ökaliptol, metil kloroform, turpentin gibi çözücüler kullanılır. Çok iyi kondanse edilmiş güta perkanın kanallardan uzaklaştırılmasında çözücü kullanılması işlemi kolaylaştırır. Eğri kanallarda, kanal tedavisinin yenilmesi sırasında apikale ulaşılmadığında veya tıkanma olduğunda çözücü kullanılması gerekli olur. Çözücü kullanılması, gütanın yumuşatılarak uzaklaşmasını sağlar ve dikkatli bir şekilde kullanılırsa klinik olarak bir problem oluşturmaz (44). Güta perka çözücüleri: Kloroform, ksilen, metil kloroform, ökaliptol, haloten, benzen bilinen çözücüler. Kloroform Kısa sürede eritici etkisinden dolayı kullanılan en yaygın çözücüdür. Etkisini çok hızlı gösterir ve hızlı buharlaştığı için klinik kullanımı kolaydır. Tamse ve arkadaşları (45), yaptıkları çalışmalar sonunda, tüm güta perka çözücüleri içinde kloroform en etkili çözücü olduğunu tespit etmişlerdir. Kanserojen etkisi nedeniyle klinik kullanımı uzun yıllar tartışılmıştır. Barbosa ve arkadaşları (46), yaptıkları araştırmalarla; tiner, haloten ve kloroform arasında en sitotoksik olan çözücünün, tiner ikincisinin ise haloten olduğunu bildirmişlerdir

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Endodonti Kambiz Mohseni kambizmohseni@gmail.com Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Kök kanal sisteminde temizlenmeyen her alan, tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Alt çene küçük azılar gösterdikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

AKUT APIKAL ABSELI DİŞLERİN TEK SEANSTA TEDAVİSİ*

AKUT APIKAL ABSELI DİŞLERİN TEK SEANSTA TEDAVİSİ* İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 41-8 AKUT APIKAL ABSELI DİŞLERİN TEK SEANSTA TEDAVİSİ* Gündüz Bayırlı' Sema Yıldırım 2 Yayın kuruluna teslim tarihi: 16.8.1994 Yayına kabul tarihi :5.1.1995 Özet Bu yazıda

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Dr. Fatma BASMACI ENDODONTİK TEDAVİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ: Diş hekimleri endodontik tedavilerin aşaması olan

Dr. Fatma BASMACI ENDODONTİK TEDAVİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ: Diş hekimleri endodontik tedavilerin aşaması olan Dr. Fatma BASMACI ENDODONTİK TEDAVİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ: Diş hekimleri endodontik tedavilerin aşaması olan teşhis, vaka seçimi, tedavi planı, giriş kavitesi preparasyonu,

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI GİRİŞ

TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 47-53, 1986 TEK VE ÇOK SEANSDA UYGULANAN KANAL TEDAVİLERİNDE AĞRI İNSİDANSI Dilek DALAT* Lale ZAİMOĞLU** GİRİŞ Pulpanın ekstirpasyonundan hemen sonra kanalın

Detaylı

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle)

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1,2002 ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Dt. Kürşat ER* ÖZET Kök kanal nde basan, kök kanal

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi:

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi

Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:4, (236-241) Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi Senem Yiğit Özer*, B. Oğuz Aktener**

Detaylı

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM**

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 67-73, 1996 ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun

Detaylı

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_1: 25-31 Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Radiographic evaluation of technical

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý

Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý 4 ARAÞTIRMA Devital diþlerin ýntrakoronal aðartmasýnda kullanýlan iki farklý materyalin klinik etkinliðinin karþýlaþtýrýlmasý Diljin Keçeci Süleyman Demirel Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi Diþ Hstalýklarý

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET

KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 147-153, 1990 KLİNİK KULLANIMDA GÜTAPERKA KONİLERİN DEZENFEKSİYONU Bahar ÖZÇELİK* Şebnem BÜYÜKKILIÇ** Ruhi ALAÇAM*** ÖZET Bu çalışmada, gütaperka konilerin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 25-29, 2008 Çatlak Diş Sendromu Cracked Tooth Syndrome *Dr. Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA, *Dt. Hümeyra Özge ERBUDAK,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(1) 19-28, 2009 MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA Efficacy of Different Retreatment Techniques in Molar Root Canals:

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi!

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! Yeni nesil NiTi Eğeleri Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! YENİ! steril ve kullanıma hazır 134 C > > Biçim belleği yok + Olağanüstü esneklik = Üstün kanal takibi > > Isı uygulamasının

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTEN ÇIKARTILAN DENTAL MATERYALİN X-IŞINLARI DiFRAKSiYONU (XRD) YÖNTEMi ile incelenmesi (Bir Olgu Nedeniyle)

MAKSİLLER SİNÜSTEN ÇIKARTILAN DENTAL MATERYALİN X-IŞINLARI DiFRAKSiYONU (XRD) YÖNTEMi ile incelenmesi (Bir Olgu Nedeniyle) Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2001 MAKSİLLER SİNÜSTEN ÇIKARTILAN DENTAL MATERYALİN X-IŞINLARI DiFRAKSiYONU (XRD) YÖNTEMi ile incelenmesi (Bir Olgu Nedeniyle) ÖZET

Detaylı

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep Medical Journal Research Article Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep ilindeki diş hekimlerinin endodonti pratiği ile ilgili alışkanlıklarının

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER KÖK KANALLARININ NİKEL TİTANYUM (Nİ-Tİ) DÖNER ALETLER İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Dt. İzzet COŞKUN Dt. Atakan TEZCAN Dt. Özlem KAHVECİ DOYDUK Selçuk

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Doi: 10.17944/mkutfd.39174 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 Maksiller Lateral Diş ile Süpernümerer Diş Füzyonu ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Fused

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT

Detaylı

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Kalyoncuoğlu E., Demiryürek Özsezer E., A Comparative Scanning

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /0/06 00:00:00 Teklif No 069 /0/06 4:00 ETILEN DIAMIN TETRA ASETIK ASIT SOLUSYONU(EDTA) GECICI DOLGU MADDESI GUTTA-PERKA NO 4 GUTTA-PERKA NO 40 H TIPI KANAL EL EGESI (8) MM 6 H TIPI KANAL EL EGESI (0)

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ IŞINLAMA PARAMETRELERİNİN KANAL PATLARININ RADYOOPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF EXPOSURE PARAMETERS ON THE RADIOPACITY OF ROOT CANAL SEALERS Erinç ÖNEM 1 B. Güniz BAKSI 2 Bilge Hakan ŞEN 3 ÖZET

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý

Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý ARAÞTIRMA 1 Kök Kanal Tedavisi Baþarýsýzlýklarýnda Retreatment Uygulamalarý Bulem Üreyen Kaya, Ayþe Diljin Keçeci Süleyman Demirel Üniversitesi, Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý Ve Tedavisi AD,

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU

HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 39-44, 2011 HORİZONTAL KÖK KIRIĞININ ENDODONTİK TEDAVİYLE İYİLEŞMESİ: BİR OLGU SUNUMU Endodontic Healing of Horizontal Root Fractures: A Case Report Burcu NAMAZOĞLU * Berkan

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ. Alev ALAÇAM*, Özlem TULUNOĞLU**, Taner KARAOĞLU***, İbrahim BURGU****

DEĞERLENDİRİLMESİ. Alev ALAÇAM*, Özlem TULUNOĞLU**, Taner KARAOĞLU***, İbrahim BURGU**** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 13-18, 1995 SÜT DİŞİ KANAL DOLGU MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOKSİSİTE POTANSİYELLERİNİN İN VİTRO Alev ALAÇAM*, Özlem TULUNOĞLU**, Taner KARAOĞLU***, İbrahim

Detaylı

APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi)

APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi) APEKSİFİKASYON (Bir Olgu Bildirimi) Arş. Gör. Kürşat ER * Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR** ÖZET Bu vakada 20 yaşındaki bir bayan hastanın kronik apikal periodontitis tanısı konulan ve başarısız bir

Detaylı

G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 199-210, 1988. Güliz GÖRGÜL* GİRİŞ

G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 199-210, 1988. Güliz GÖRGÜL* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 199-210, 1988 ENDODONTİK İMPLANTLAR Güliz GÖRGÜL* GİRİŞ Endodontik implantlar endodontik stabilizörler olarak da isimlendirilmektedir (3, 6). Kemik desteği

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri GÖMÜLÜ DİŞLER Dişlerin gömülü kalma nedenleri 1. Evrim Teorisi: İnsanlar yüz yıllar içerisinde daha yumuşak gıdalara geçiş yaptıkları için evrimleşerek çene kemiklerinde küçülme meydana gelmesi sonucu

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

Apex Locator. ök kanal tedavisi, pulpa boşluğunda

Apex Locator. ök kanal tedavisi, pulpa boşluğunda Dosya Kambiz Mohseni kambizmohseni@gmail.com Apex Locator Doğru bir kök kanallarının şekillendirmesi işlemi, çalışma uzunluğunun doğru hesaplanması ile mümkündür. Bu amaçla kullanılan elektronik apex locator

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ

Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ Prof. Dr. Nuran Ulusoy DENTİN PİNLERİ Diş Hekimliğinde uygulanan konservatif tedavilerde estetik sakıncaların giderilmesi, fonksiyon eksikliğinin tamamlanması kadar önem kazanmıştır. Travma ya da çürük

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI THE EVALUATION OF THE SAFETY OF THE ROOT CANAL PREPARATIONS MADE FOR THE USING OF SYSTEM

Detaylı

Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi

Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 2-8, 2009 Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 28-32 Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Solubility Of Different Retrograde Filling Materials: A Comparative Study

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

DEĞIŞIK RETROGRAD DOLGU MADDELERININ MIKROSıZıNTı YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI

DEĞIŞIK RETROGRAD DOLGU MADDELERININ MIKROSıZıNTı YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 67-73 DEĞIŞIK RETROGRAD DOLGU MADDELERININ MIKROSıZıNTı YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI Faruk Haznedaroğlu 1 R. Kemal Subay 1 Kutlu Tank 2 Selmin Aşçı 3 Yayın kuruluna teslim tarihi:

Detaylı

KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ

KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ KANAL DOLGU PATLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN DOKU REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Kürşat ER* Doç. Dr. Eray BULUT** Arş. Gör. Mete VURAL* Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR* ÖZET Çalışmamız, kök kanal

Detaylı

Kök kanal tedavisi sonunda duyulan ağrının değerlendirilmesi

Kök kanal tedavisi sonunda duyulan ağrının değerlendirilmesi AĞRI 2010;22(4):159-164 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Kök kanal tedavisi sonunda duyulan ağrının değerlendirilmesi Evaluation of postoperative pain in root canal treatment Tülin ERTAN, 1 Güneş ŞAHİNKESEN,

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques Cumhuriyet Dental Journal Volume 19 Issue 1 doi: 10.7126/cdj.58140.5000115428 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ RESEARCH ARTICLE Comparison of retreatment times of root fillings with

Detaylı

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 2 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından kanal dolgu malzemesinin Evaluation of root canal filling

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients

Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation of Rubber-Dam Acceptability by the Patients ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 8-12, 2006 Rubber Dam in Hastalar Tarafından Kabul Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması An Evaluation

Detaylı

Orijinal makale GİRİŞ

Orijinal makale GİRİŞ Yeni Tıp Dergisi 2014;31:109-113 Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı