I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI... 5 ÖN ÖDEMELİ AKILLI SAYAÇ ABONELİKLERİ... 5 ŞUBE YOLU... 6 SAYAÇLAR... 7 II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPISI SU SATIŞ TARİFESİ TARİFENİN ESASLARI ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ TARİFESİ KONUT VE İŞYERİ ABONESİ SU SATIŞ TARİFESİ TOPLU SATIŞ TARİFESİ HAM SU SATIŞ TARİFESİ TANKERLE SU SATIŞ TARİFESİ ÖZEL SÖZLEŞME ATIKSU TARİFESİ KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI KONUT, İŞYERİ VE SANAYİ ABONESİ ATIKSU SATIŞ TARİFESİ SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ KANALİZASYON TEMİZLEME TARİFESİ SULAMA TARİFESİ KANALİZASYON AÇMA SU, KANALİZASYON VE ATIKSU ÇUKUR ONAYLARI ARITMA TESİSİ ONAYLARI VE KONTROLU SAYAÇ BAKIM VE ONARIM ÜCRETİ ŞUBE YOLU BAKIM ÜCRETİ SAYAÇ MUAYENE ÜCRETİ SU TEMİNATI SU SAYACI TEMİNATI ATIKSU TEMİNATI... 20

2 KANALİZASYON YAPIM TEMİNATI KANALİZASYON YAPIM VE BAĞLANTI BEDELİ KANALİZASYONA İŞTİRAK PAYI SANAYİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ATIKSU DEŞARJ RUHSATI TEMİNAT TÜRLERİ III. BÖLÜM YAPTIRIMLAR TARİFESİ TAHSİLAT TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ SAYAÇ SÖKME TAKMA ÜCRETİ KAÇAK SU ÖLÇÜMÜ ENGELLEME USULSÜZ SU VERMEK MÜHÜR KOPARTMAK YETKİSİZ MÜDAHALE VE TESİSLERE ZARAR VERME ABONE TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK KAÇAK KANALİZASYON BAĞLANTISI YAĞMUR SULARININ KANALİZASYONA AKITILMASI ÇEVREYE ZARAR VERMEK KİRLİLİK ÖNLEM PAYI PROJELERE UYULMAMASI IV. BÖLÜM TAHSİLATLA İLGİLİ ESASLAR TAHAKKUK VE TAHSİLAT SUYUN KAPANMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ YAPTIRIM UYGULAMASINDA GECİKME ALACAKLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ V. BÖLÜM SON HÜKÜMLER RAKAMLARIN DÜZELTİLMESİ TARİFELERİN ONAYI VE İLANI ABONE SÖZLEŞMESİ YÜRÜTME... 36

3 I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK AMAÇ MADDE sayılı Belediye kanununun 19. maddesinin 4. fıkrası (a) bendi hükmüne göre kurulan Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü için hazırlanan bu Yönetmelik; su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetleriyle ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre saptanacağını ve bu şekilde saptanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektedir KONU MADDE sayılı kuruluş yasasının 19. maddesiyle belirlenen görev alanı içerisinde kaynaklarından sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmet bedeli, teminatları ve yaptırımları ve bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir TARİFENİN TANIMI MADDE 3 Satış, hizmet teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalıdır. TARİFE ÇEŞİTLERİ MADDE 4 Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta toplanır I - Su satış tarifesi II Hizmetler, teminatlar ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, III- Yaptırımlar tarifesi

4 ABONE TANIM VE TÜRLERİ MADDE 5 TASKİ Müdürlüğüyle bir hizmet sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişilere ''Abone '' adı verilir. a) Su Abonesi, b) Kullanılmış su Abonesi, olmak üzere 2 tür abone vardır; Her su abonesi ayrı bir sözleşme yapmaya gerek görmeksizin aynı zamanda kullanılmış su abonesidir. Su abonesi olmaksızın su tüketenler de atıksu üreteceklerinden bu gerçek ve tüzel kişilere kullanılmış su abonesi sözleşmesi yapılır. ABONE OLMA KOŞULLARI MADDE 6 a) Özel ve tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için TASKİ Müdürlüğü ne başvuruda bulunurlar. b) TASKİ Müdürlüğü başvuruları inceleyip abone türünü saptayarak bağlantının yapılıp yapılmayacağını yasal ve teknik yönden araştırır. Sonuç başvuru sahibine bildirilir. c) Bağlantıya herhangibir bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı hizmet ve güvence bedellerini makbuz karşılığı ödeyerek abone sözleşmesi yaptıktan sonra işlem yapılır. d) Abone, aboneliğin devamı koşulu ile suyun geçici bir süre için kesilmesini isteyebilir. e) Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise abone sözleşmesi ayni koşullarla yenilenmiş sayılır. f) Abone, borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. g) Borçlu olan veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden abonelerin abonelik sözleşmelerini TASKİ Müdürlüğü iptal eder. h) Abonenin ölümü durumunda, varislerin yazılı isteği olmadıkça abonelik sözleşmesi iptal edilmez. Borç ve alacakları varislerine intikal eder. i) Su kullanılan yerde suyu kullanan özel veya tüzel kişiler TASKİ Müdürlüğü ile abone sözleşmesi yapmak zorundadır. j) Farklı abone türleri tek bir abonelik üzerinden aynı sayaçtan su kullanamaz.

5 ABONE TÜRLERİ MADDE 7 Aboneler, suyun kullanıldığı ve kirlettiği ve kirletildiği yerlere göre farklı tarifelere tabii 6 grupta toplanmıştır. a) Konut Aboneleri : Barınma gayesiyle oturulan yerlerde içme ve temizlik amacıyla su kullanan ve kirleten abonelerdir. b) İşyeri Aboneleri : Gelir sağlamak amacı ile her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerlerle, ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, özel okul, özel kreş, özel hastane, gazino, otel, hamam ve diğer hizmet üreten yerlerdir. c) Sanayi Aboneleri : Gelir sağlamak amacıyla şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mal üreten ve tanımı itibariyle (a) ve (b) fıkraları dışında kalan yerlerdir. d) Toplu Satış Aboneleri : TASKİ nin hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere, dağıtımı kendi şebekeleri ile yapmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır. e) Resmi Abone : Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Resmi Hastane ve Okullar f) Camiler ve Şadırvanlar : gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Camilerin bakım onarım, çevre tanzimi yönetmeliğinin 10/B maddesi hükmüne göre; cami, mescit ve çevresinin su ihtiyacını 831 sayılı sular hakkında yasa uyarınca Belediyeler ücretsiz olarak karşılar ABONE GRUPLARI MADDE 8 Abone : Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birimdir Grup Abone : Aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir Sanayi ve işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde sanayi tarifesi uygulanır. ÖN ÖDEMELİ AKILLI SAYAÇ ABONELİKLERİ MADDE sayılı Kanunla kurulmuş olan TASKİ Tarsus Belediye Meclisi tarih ve 12/5-1 (13) sayılı kararı uyarınca Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde su tüketimi fazla olan aboneliklerine takılması karar altına alınan Elektronik Kartlı Su Sayaçları ile ilgili kurallar ve bu kuralların ihlali halinde uygulanacak cezalar aşağıdaki gibidir;

6 a) Kartlı (Ön Ödemeli) sayaçların takılmasına ilk olarak Resmi aboneler, otel, iş hanı, akaryakıt istasyonları, hamam gibi su tüketimi fazla olan aboneliklerden başlanır. b) Abone sayacın takıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde abonelik sözleşmesini yenileyecektir. c) (a) bendinde yazılı abonelerden ön ödemeli (kartlı) sayaç takılmasına karşı çıkan aboneler ile sözleşmelerini belirtilen süre içerisinde yenilemeyen abonelerin suları kesilecektir. d) Resmi Dairelerin, Kamu Kurum ve Kuruluşların sayacını TASKİ takar. Resmi Dairelerin, Kamu Kurum ve Kuruluşların dışında kalan aboneler (kartlı) ön ödemeli elektronik su sayacını TASKİ nin bilgisi dahilinde abone taktırır. TASKİ nin bilgisi dahilinde abone tarafından takılan sayaçların tarifesi, hangi tarife grubuna giriyorsa o tarife grubunun 1. kademesi fiyat uygulanır. e) Tesisatına kartlı sayaç takılacak aboneler, TASKİ elemanlarının tespit edecekleri uygun bir yere sayacın monte edilmesine rıza göstererek, gerekli kolaylığı sağlamak zorundadırlar. f) Katlı sayacın takılmasından sonra sayacın dış etkilere ve müdahalelere karşı korunmasından abone sorumludur. g) TASKİ Müdürlüğü nün bilgisi dışında kartlı sayacın şube hattından çıkartılması, ölçüm yapmasının engellenmesi, tahrip edilmesi, mühür ve bağlarının kopması ve koparılması halinde, Tarifeler Yönetmeliği nin Yaptırımlar Tarifesine göre işlem yapılır. Resmi Kurum ve Kuruluşların sayacı herhangibir nedenle tahrip olması ve hasar görmesi halinde hasar bedelinin 6 misli ceza tahsil edilir. h) Ön Ödemeli Sisteme göre kartlı sayaçla su tüketen abonelere hangi tarife grubuna giriyorsa ilgili tarife grubunun 1. kademesinden tarife uygulanır. i) Kartlı sayaç takılan aboneliklerden geçmiş dönemlere ait borcu olanların almış oldukları kart bedelinden geçmiş dönem borcu var ise borcun %30 u mahsup edilir ve sayaç bedeli hariç kalan bölümü yeni tüketim için serbest bırakılır. ŞUBE YOLU MADDE 10 Şube yolu şebeke hattından sayaca kadar uzanır ve sayacın bitimindeki bağlantı rekorunda sona erer. a) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir şube yolu olacaktır. b) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı yapılacak yere kadar boru yapının ihtiyacına göre saptanarak bir şube yolu yapılır

7 c) Şube yolu olarak döşenecek borunun yapısı abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İşletmece saptanır. d) Şube yollarının korunması abonelere, bakım ve onarımı TASKİ Müdürlüğü ne aittir. e) TASKİ Müdürlüğü nün sorumluluğunda olan şube yolunun ve su sayacının işletme ve bakım masraflarını karşılamak üzere şube yolu bakım ücreti alınır. Bu ücret yürürlükteki tarifelere göre abonelerden peşin alınabileceği gibi aylık Bakım Ücreti olarak su paraları ile birlikte de tahsil edilebilir. f) Sayaçtan sonraki arızalar abonelere aittir. TASKİ Müdürlüğü kullanma ömrünü dikkate alarak şube yolunu yenilemeye yetkilidir SAYAÇLAR MADDE 11 a) Abonelerin tüketimi sayaçla saptanır. b) Sayaçlar standartlarına uygun sistem ve tiplerde ayarlı ve damgalı olacaktır. c) Sayaçların korunacağı yer TASKİ Müdürlüğü nce saptanacak, olabildiğince kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yer olmalıdır. Sayaçların korunması için yapılacak korunma kutuları TASKİ Müdürlüğü nün standartlarına uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır. Koruma kutularının abone tarafından yaptırılmaması durumunda, TASKİ Müdürlüğü tarafından yaptırılarak bedelleri aboneden alınır. d) Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla TASKİ Müdürlüğü nden bedel istenemez. e) Şube yolunun bitiminde sayaca bağlanacak rekorları TASKİ Müdürlüğü nce mühürlenecektir. f) Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, sayacın yerinin değiştirilmesi için TASKİ Müdürlüğüne başvurulur, sayacın konulacak yeni yeri ve yapılacak tadilat TASKİ nin kontrol ve onayına tabidir. Masraflar abone tarafından karşılanır. g) Sayaçların çapı abonenin bir saate almak istediği su miktarı, şube yolunun boru çapı göz önüne alınarak TASKİ Müdürlüğünce saptanır. Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için TASKİ Müdürlüğü ne başvurabilir. TASKİ Müdürlüğü isteği uygun bulması durumunda, masrafları abonece karşılanmak üzere İşletme tarafından yapılır. Gerektiğinde daha büyük çaplı sayaç takılmasını TASKİ Müdürlüğü aboneden isteyebilir.

8 h) TASKİ Müdürlüğü nün fotoğraflı kimliğini taşıyan memurları çalışma saatleri içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar (bina ve bahçe içine girip) tesisatı ve sayacı kontrol ederler. Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı veya tesisatı kontrol ettirmemekte direnirse suyu kapatılır. i) Su tesisatına yeni bir sayaç takılması veya sayacın herhangibir nedenle sökülmesi veya takılması durumunda sökülen sayacın ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su miktarı saptanır. Abone yapılan işleme bildirim tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraz edebilir. Aksi halde düzenlenen bilgileri kabul etmiş olur. j) TASKİ Müdürlüğü su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanıp kullanmadığını saptamak üzere gerek görüldüğü zaman yerinde incelemeye yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde bir kontrol sayacı takmaya ve sökülen sayacın tamir bakım ve ayarı için gerekli masrafı aboneden tahsil etmeye yetkilidir. k) Aboneler doğru kayıt yapılmadığından şüphe edilen su sayaçlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüğüne Kontrol ve muayene ettirmek istedikleri takdirde abonenin su sayacı Belediye su ustaları tarafından sökülerek muayene ve kontrol edilerek hazır hale getirilir. 24 Temmuz 1994 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 18. maddesi ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi için ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kişi veya kuruluşun müracaatı üzerine yapılan muayenedir. Şikayet koşulu olan ölçü ve ölçü aletinin hiçbir değişiklik yapılmadan en kısa sürede muayene yapılması ve neticenin bir raporla müracaat eden kişi veya ilgili kuruluşa bildirmesi gerekir. Ancak taşınamayacak olan ölçü ve ölçü aletinin muayenesinin yerinde yapılması gerekir. Rapor işletmeye gelinceye kadar aboneye bu dönem tahakkuku için sarfiyatın bir önceki yılın aynı dönemi göz önünde bulundurularak bütün abone gruplarına uygun olarak maktu tahakkuk verilir. Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür. l) TASKİ Müdürlüğü sayaçları satın alıp aboneye satabileceği gibi abonelerde standartlara uygun olmak koşuluyla TASKİ Müdürlüğü nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttirler. m) TASKİ Müdürlüğü yürürlükteki tarifeye göre aylık ücret alarak sayaçların bakım ve tamirini yapabilir.

9 n) Sayaçların ihmal sonucunda dikkatsizlikten veya dış etkiler (donması, yanması v.b) nedeni ile bozulması, kırılması veya tahrip olarak hurdaya ayrılması sonucu aboneler yürürlükteki tarifeye göre sayacın bedelini peşin olarak TASKİ Müdürlüğü ne ödeyecektir.

10 II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPISI 1- SU SATIŞ TARİFESİ TARİFENİN ESASLARI MADDE 12 Tarife; satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı ve uygulamada eşitlik sağlamalıdır. Abone gruplarına göre hazırlanan su satış tarifesi, yönetim ve işletme giderleri, amortismanlar, yenileme, ıslah ve tevsii giderlerinin üzerine %10 dan aşağı olmayacak miktarda kar ilave edilerek bulunan rakam su satış fiyatını belirler. Gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla tarifelerin tüketim miktarına göre kademeli şekilde düzenlenmesi esastır Yönetim ve İşletme Giderleri a) Enerji ve Malzeme Giderleri : Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum, sülfat, mayı klor benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur. b) Personel Giderleri : Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarıyla İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, yasal ve Toplu Sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar. c) Çeşitli Masraflar : Kiralar giderleri, haberleşme giderleri, sigorta, eğitim giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, elektrik giderleri, her türlü taşıma harcamaları, hizmet harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım ve onarım imalat giderleri, su ve atıksu arıtma tesisi tüm giderleri, su ve atıksu tevsii ve ıslah giderleri, tasfiye giderleri gibi masraflar kalemlerinden meydana gelir Amortismanlar Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmesi için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım Kredilerinin yıllık ana para ve faiz miktarı ilgili yatırımın amortismanlarıyla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark masraf kalemi olarak dikkate alınır Tesislerin iyileştirilmesi ve onarım giderleri de hesaba katılır.

11 12.4 Buraya kadar söz konusu edilen giderlerin %10 undan aşağı olmayacak nispette bir kar ilave edilir. ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ TARİFESİ MADDE 13 Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilenden kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşır. KONUT VE İŞYERİ ABONESİ SU SATIŞ TARİFESİ MADDE sayılı Belediye kanununun 19. maddesinin 4. fıkrası (a) bendi hükmüne göre ve Tarifeler Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca; a) Kademeli Tarife Uygulaması Su kullanımında aboneleri tasarrufa yöneltmek ve az kullanandan az, çok kullanandan çok ücret almak üzere kademeli tarife uygulanır. Bu durum yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan en alt kademede su maliyetlerine %10 dan az olmamak üzere kar ilave edilerek, konutsal tüketimin su bedeli tespit edilir. Konutların 2. kademesi, konutların 1. kademesinin (2) katını, sanayi, inşaat, resmi ve özel işyerlerinde uygulanacak su bedeli de yine sanayi, inşaat, resmi ve özel işyerlerine uygulanan 1. kademenin (3) katını geçemez. b) Kademesiz Tarife Uygulaması 1580 sayılı kuruluş yasasının 19. maddesinin 4. fıkrası (a) bendi hükmüne göre hesap edilir. Bu maliyetlere % 10 dan az olmamak üzere TASKİ ce karar verilecek bir kar yüzdesi eklenerek, su tarifesi belirlenir.

12 (a) ve (b) maddelerinin hangisinin uygulanacağına günün şartlarına göre her mali yılda bütçe ve ücret tarifesi ile birlikte TASKİ Müdürlüğü nün önerisi ve Encümenin ve Belediye Meclisinin onayı ile karar verilir. TOPLU SATIŞ TARİFESİ MADDE 15 Toplu satış yapılan mülki birimin yönetim ve işletme giderleriyle su şebekesi tesislerinin bakım, onarım ve yenileme giderlerinin bir bölümü su satış gelirlerinden karşılayacağı ve komşu birimlere su fiyatları arasında büyük farklılıklar olmasını, daha doğrusu olacağından hareketle yapılan su satışı birim fiyatı konut abonesinin kademe toplamlarının ortalamasından en fazla %25 indirimle uygulanır. HAM SU SATIŞ TARİFESİ MADDE 16 Arıtılmamış ham suların m3 fiyatı hangi tarife grubuna giriyorsa ilgili grubun 1. kademe konut su satış fiyatının %50 sinin altında %75 in üstünde olamaz. Söz konusu oranlar arasında bir tarife tespitine Belediye Meclisi yetkilidir. Bu tür satışlarda belirli bir süre sayaçlı sarfiyatın tespitinden sonra Belediye Encümenince yapılacak protokoller ile ham su abonelerine sayaçsız olarak protokollerle de tespit edilen miktar m3 üzerinden tahakkuk yapılabilir. TANKERLE SU SATIŞ TARİFESİ MADDE 17 Tankerle su satış tarifesi aşağıdaki esaslarda Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirleyeceği bedeller üzerinden tahsil edilir. a) Şehir içi İçme suyu ve kullanma suyu olarak verilmesi halinde beher arozöz bedeli üzerinden İçme ve kullanma suyu olarak vatandaşın kendi tankeri ile verilmesi halinde beher m3 bedelinde b) Şehir dışı Belediye tankeri ile yakın köylere 10 km ye kadar sabit bedel üzerinden 10 km den uzak köyler için sabit bedel ve ilaveten her km için Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirleyeceği bedeller üzerinden tahsil edilir

13 ÖZEL SÖZLEŞME MADDE 18 Normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için abonelerle, Belediye Encümeni kararıyla tarife dışı özel sözleşme yapılabilir. Belediye Encümeni, tüketim sınırlaması olmaksızın, kaynaktan tarife dışı özel sözleşme yapabilir. 2- ATIKSU TARİFESİ KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI MADDE 19 Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan atıksu bedeli yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan yönetim ve işletme giderlerinin toplamına % 10 dan az olmamak üzere kar ilave edilerek, tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Ayrıca aşağıda belirtildiği şekliyle kademe uygulaması yapılır. Ancak toplu su satışı, bu miktara dahil edilemez. İşyeri ve sanayi kullanılmış su abonelerinden atıksuları kanalizasyon tesislerine ve boşalttıkları çevreye daha zararlı olduğundan bunların atıksu bedeli konutlara göre daha yüksek seviyede saptanabilir. KONUT, İŞYERİ VE SANAYİ ABONESİ ATIKSU SATIŞ TARİFESİ MADDE sayılı Belediye kanununun 19. maddesinin 4. fıkrası (a) bendi hükmüne göre ve Tarifeler Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca ; a) Kademeli Tarife Uygulaması Atıksu kullanımında abonelerden kanalizasyonlarımıza az atıksu verenden az, çok atıksu verenden çok almak prensibi ile kademeli tarife uygulanır. Bu durum yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan atıksu maliyetlerine %10 dan az olmamak üzere kar ilave edilerek, konutsal tüketimin atıksu bedeli tespit edilir.

14 Konutların 2. kademesi, konutların 1. kademesinin (2) katını, sanayi, inşaat, resmi ve özel işyerlerinde uygulanacak atıksu bedeli de yine sanayi, inşaat, resmi ve özel işyerlerine uygulanan 1. kademenin (3) katını geçemez. b) Kademesiz Tarife Uygulaması Atıksu maliyetleri 1580 sayılı Belediye kanununun 19. maddesinin 4. fıkrası (a) bendi hükmüne göre hesap edilir. Bu maliyetlere % 10 dan az olmamak üzere TASKİ ce karar verilecek bir kar yüzdesi eklenerek, atıksu tarifesi belirlenir. (a) ve (b) maddelerinin hangisinin uygulanacağına günün şartlarına göre her mali yılda bütçe ve ücret tarifesi ile birlikte TASKİ Müdürlüğü nün önerisi ve Encümenin ve Belediye Meclisinin onayı ile karar verilir. SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ MADDE 21 Su Abonesi olmayan fakat kanalizasyondan yararlanan konut, işyeri ve sanayii işletmeleri de su tüketip kirleteceğinden Atıksu Abonesi işlemi yapılır ve a) Konutlardan ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılarak, b) Yeraltından kendi imkanları ile çıkarılacak suların kanalizasyonlarımıza boşaltılması halinde çakma kuyu çıkışlarına sayaç takılarak tüketilen su miktarı tespit edilir ve Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirlenen bedel ve oran kadar, atıksu bedeli tahakkuk ettirilir. Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat 20. maddeye göre hesaplanan değerdir. KANALİZASYON TEMİZLEME TARİFESİ MADDE 22 Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan kullanılmış su abonelerinin kanalı, Kanalizasyon Temizleme Aracı ile açılır. Kanalizasyon temizleme aracının saatlik ücreti, Bayındırlık Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre ; Kanalizasyon temizleme makinesi satın alma bedelinin yıllık amortisman saati emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt ücreti, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari ücreti eklenerek

15 bulunacak miktara %25 den aşağı olmayacak bir kar ilave edilip kanalizasyon temizleme makinesinin bir saatlik hizmet bedeli hesaplanır. SULAMA TARİFESİ MADDE sayılı yasanın 15.maddesinin 26. fıkrasında yer alan Belediye sınırları içindeki bağ, bahçe, bostan, tarla müşterek su kanallarını temizlettirmek, bozulan yollarını tamir ve bu yollardaki giderleri ilgililerden tahsil etmek konusuna ilişkin olarak ücret tahakkukları Belediye Meclisince 1580 sayılı yasanın 70/8. maddesine göre düzenlenerek tarife yapılır. KANALİZASYON AÇMA MADDE 24 Kanalizasyon bağlantılarını yapmak veya kanalizasyon şebekesini uzatmak durumunda olanlara, İşletmenin işleri olanak veriyorsa, kanalizasyon açma makinesi (Ekskavatör) kiralanabilir. Kanalizasyon açma makinesi satın alma bedelinin yıllık amortisman saati emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt ücreti, şoför ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari ücreti eklenerek bulunacak miktara %25 den aşağı olmayacak bir kar ilave edilip kanalizasyon temizleme makinesinin bir saatlik hizmet bedeli hesaplanır veya Belediye Meclisince yılı Bütçesinde belirleyeceği bedeller üzerinden tahsil edilir SU, KANALİZASYON VE ATIKSU ÇUKUR ONAYLARI MADDE 25 İmar durumu alınmış tesisat projelerinin içme suyu şube bağlantıları, kanalizasyona bağlantıları ve atıksu çukur projeleri inceleme ücreti, 3 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücretinin toplamıdır. Bu ücret; a) Konutlarda : Daire Sayısı x İnceleme Ücreti 2 b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat alanı (m2) x İnceleme Ücreti 100 c) Otel ve Motellerde : Oda sayısı x İnceleme Ücreti 5 (TL.) olarak alındıktan sonra onaylanır.

16 Proje inceleme ücreti, en az konutlarda iki daire, işyerlerinde de 100 m2 otel ve motellerde 5 oda için hesaplanan ücrettir. MADDE 26 a) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak kanalizasyonların ve su hatlarının kendilerince hazırlanmış projesi km. başına 8 müh./saat, 1 daktilo/saat, ½ memur/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. b) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapılan tamamlanan kanalizasyonların röleve projeleri her km için 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şanör/saat, 1 daktilo/saat ve ¼ memur/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. kanalizasyon hattını yapmayı üstlenenler projelerini idaremize yaptırmak istedikleri taktirde Su şebekesi veya kanalizasyon hattının kilometre/tül başına; 16 mühendis/saat 4 Harita mühendis/saat 4 Alet Operatör/saat 12 Şanör/saat 6 ressam/saat ½ memur saat ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak, bu miktar 1 km lik proje düzenleme bedelinin %30 undan az olamaz. MADDE 27 Su hatlarını ve İmar Kanununun 23. maddesindeki koşullar nedeniyle; İmar Kanunun 23. Maddesi; İskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilmesi için; a) Bu sahaların imar planı esaslarına yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması, b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması, Şarttır. Ancak bunlardan parselasyon tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedelini %25 peşin ödeyip geri kalan %75 ini altyapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı

17 verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilmez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar. Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça kendilerine yapı ruhsatı verilmez. Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs ve kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz. Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen geri verilir. Şu kadar ki; bu yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur. Mevcut binalarda, esaslı değişiklik ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz. Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar İmar yönetmeliğinde belirtilir. İmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve yenileme getiren yerleşik alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlarda, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır. İmar planlarında meskun saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması, lağım şebekesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde, gayrimenkulun içinde, lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır. ARITMA TESİSİ ONAYLARI VE KONTROLU MADDE 28 a) Özel Arıtma pompa ve deşarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye için 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat, ¼ memur saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. b) Ön arıtma ve arıtma yükümlülüğü bulunan atıksu kaynaklarının bu yükümlülük çerçevesinde kurup işletmekte oldukları Arıtma Tesislerinin Yönetmelik hükümlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu, belli bir zaman içinde alınan ardışık atıksu örneklerinin geçerli teknik usullerle ve birlikte değerlendirilmesi sonucunda tespit edilir. Atıksu kaynağı TASKİ nin uzman bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptırabileceği bu denetleme işlemi günün rayiç bedelleri üzerinde Atıksu kaynağından tahsil edilir.

18 SAYAÇ BAKIM VE ONARIM ÜCRETİ MADDE 29 Su sayaçlarından Sayaç Bakım ve Onarım Ücreti alınır. Bu ücret satın alma bedellerinin yıllık amortismanı, periyodik sayaç değişmeleri için yapılan harcamalar ile sayaç bakım ve onarım giderlerini kapsayacak şekilde tespit edilir. ŞUBE YOLU BAKIM ÜCRETİ MADDE 30 Su şebeke hattından sayaca kadar uzanan Şube Yolu abone malı olduğundan, bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak belirli bir ücret alınır. Şube Yolu bakım ücreti olarak, bir usta, ikisi vasıfsız işçi olmak üzere 3 saat işçilik bedelinin 1/3 ü (3 yılda bir bakım veya onarım yapılacağı düşünülerek) ile yıllık şube yol onarım malzemesi giderlerinden sayaç başına düşecek miktar toplamı kadar para alınır. YAÇ MUAYEN SAYAÇ MUAYENE ÜCRETİ MADDE 31 Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikayet eden abonenin su sayacı muayene edilir. Muayenenin sonucu sayacın doğru çalıştığı saptanırsa Ticaret Bakanlığı nca belirlenen tarifesine göre sayaç söküp-takma bedeli aboneden tahsil edilir. Böyle hallerde aboneden kıyasi tahakkuk yoluyla tespit edilecek miktar mahsuba alınır. SU TEMİNATI MADDE 32 Sözleşme imzalayan her aboneden dört tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar Teminat alınır. Konut abonelerinden 4 ayda, işyeri abonelerinden işyerinin ve sanayiinin büyüklüğü, çalışan işçi sayısı ve üretimde suyun rolü dikkate alınarak idarece saptanacak miktarda su tüketeceği varsayılarak bu miktar su, tarifedeki birim fiyat ile çarpılmak suretiyle bulunur. Aynı sayaçtan su kullanan grup aboneler için teminat, bir birim için hesaplanacak miktarın birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur.

19 Tüketimin, bir yıllık gözetim sonucu teminatın esas alınan miktarı aştığını veya altında kaldığının saptanması halinde teminat bu miktara kadar yükseltilebilir veya indirilebilir yılından önce abone olanların su teminatlarının, tarife gruplarının karşısında belirtilen m3 miktarına sabitlenmiş olup, m3 bedelleri ne olursa olsun teminat miktarları o yılın teminat tutarına eşit sayılacak ve teminat farkı alınmayacaktır. Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Toplu Satış Aboneleri, Köy Aboneleri ve Hamsu Abonelerinden Teminat alınmaz. İnşa halindeki binalar için ayda yapının temel teskeresinde gösterilen toplam inşaat alanının 1/10 u kadar su (m3) tüketeceği varsayılarak tarifesi üzerinden teminat alınır. SU SAYACI TEMİNATI MADDE 33 Abonenin tesisatına takılan su sayaçlarının kaybedilmesi veya onarılmaz şekilde tahribi halinde bedelinin karşılanmak üzere, son takıldığı tarihteki rayiç bedeli üzerinden teminat alınır. Su sayacı teminatı, su teminatı ile birlikte tahsil olunur. Su sayacı idare tarafından takılması esastır. İdarede sayaç bulunmaması halinde abone sayacının takılması uygundur. Bu taktirde su sayacı teminatı alınmaz. Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Toplu Satış Aboneleri, Köy Aboneleri ve Hamsu Abonelerinden su sayacı teminatı alınmaz. Hamsu kuruluşları bu hükmün dışındadır. ATIKSU TEMİNATI MADDE 34 Su abonelerinden su teminatı ile birlikte Atıksu Teminatı da alınır. Miktarı 20. maddedeki usulle belirlenmiş tüketilen veya tüketileceği varsayılan su miktarı ile tarife saptanmış Atıksu Bedeli çarpılmak suretiyle bulunur. Grup aboneler için teminat, su abonelerinden olduğu şekilde hesaplanır. Su abonesi olmayan kullanılmış su abonelerinden alınacak teminat sözleşme akdi arasında tahsil edilir.

20 Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve hamsu kuruluşları bu hükmün dışındadır. KANALİZASYON YAPIM TEMİNATI MADDE 35 İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı 3194 Sayılı İmar Yasası nın 23. maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların kanalizasyon ve kanalizasyon bağlantı projeleri taşınmaz sahibi tarafından yapılmak isteniyorsa, yapımı tasarlanan kanalizasyon veya kanalizasyon bağlantısı projesi Madde 23 e göre onaylandıktan sonra kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin %20 u kadar Kanalizasyon Yapım Teminatı alınır ve tesis taşınmaz sahibi tarafından TASKİ ce onaylanmış tesisat ustalarına ve firmalarına yaptırılır. Teminat tesisin kabul işleminden sonra geri verilir. Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından TASKİ ce kabul işlemi tamamlanmadan yüklenicinin idareyle ilişiğinin kesilmemesi koşuluyla Kanalizasyon Yapım Teminatı alınmaz. KANALİZASYON YAPIM, BAĞLANTI VE KONTROL BEDELİ MADDE 36 İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı kanalizasyonların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanalizasyon bedelinin tamamını İdareye yatırması veya İmar Yasası nın 23. Maddesi ne tabi olan yerler istek ve idarenin kabulü halinde yapımı tasarlanan kanalizasyon veya kanalizasyon bağlantısı projesi Madde 23 e göre onaylandıktan sonra kanalizasyon bedelinin %25 inin peşin yatırılması, %75 inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalizasyonun geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi (karşılığı teminat olarak yatırılması) koşulu ile İşletmece gerçekleştirilir. Taşınmazların kanalizasyona bağlantısı, bedeli taşınmaz sahiplerinden alınarak TASKİ tarafından yapılır. Bu tesisleri kendi imkanları ile yaptıran abonelerden Kanal İştirak Payı alınmaz. TASKİ nin onayı ile taşınmaz sahibi tarafından yapılan kanalizasyon hattı ve kanalizasyona bağlantısı projesine göre yapılması zorunludur. Kanalizasyon hattı borular döşendiğinde ve daha sonra geri dolgusu yapıldığında TASKİ tarafından

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,42 b) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50 indirimli tarife

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 16 1.12.2014 Konu:2015 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,24 dönemde

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ Genel Kurulu Sayı: 5 16.05.2014 Konu:2014 Yılı Ek Ücret Tarifesi KARAR a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,18 Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 33 30.11.2015 Konu:2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için....... 2,42 b) Belediyelere bağlı park, bahçe,

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılmış

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME - BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME - BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME - BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ MADDE 1 Amaç Bu Yönergenin amacı,bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve yapılacak köy içme suyu tesislerinin

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı