Bölüm 7: Renk ve ton ayarlamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 7: Renk ve ton ayarlamaları"

Transkript

1 158 Bölüm 7: Photoshop CS4, renk ve ton düzeltmeleri ile ayarlamalarını gerçekleştirmek için çok çeşitli araçlar sağlar. Histogramları ve piksel değerlerini görüntüleme Histogramlar hakkında Histogram her renk yoğunluğu düzeyindeki piksellerin sayısını grafik olarak belirterek, görüntüdeki piksellerin dağılımını gösterir. Histogram, görüntünün gölgelerde (histogramın sol tarafında gösterilir), orta tonlarda (ortada gösterilir) ve vurgularda (sağ tarafta gösterilir) ayrıntılarını gösterir. Histogram bir görüntünün iyi bir düzeltme yapmaya yetecek kadar ayrıntıya sahip olup olmadığını belirlemenize yardım eder. Ayrıca histogram görüntünün ton aralığının da hızlı bir resmini çizer, yani görüntünün ton tipini gösterir. Koyu tonlu görüntülerde ayrıntı gölgelerde yoğunlaşmıştır; açık tonlu görüntülerde ayrıntı vurgularda yoğunlaşmıştır. Orta tonlu görüntülerde ise ayrıntı orta tonlarda yoğunlaşmıştır. Tam ton aralığına sahip bir görüntünün tüm alanlarında bir miktar piksel bulunur. Ton aralığının belirlenmesi uygun ton düzeltmelerini saptamaya yardımcı olur. A B C Histogram nasıl okunur A. Çok pozlamalı fotoğraf B. Tam tonaliteye sahip düzgün pozlamalı fotoğraf C. Az pozlamalı fotoğraf Histogram paneli, görüntü hakkındaki ton ve renk bilgilerini gösteren birçok seçenek sağlar. Varsayılan olarak, histogram görüntünün tamamının ton aralığını gösterir. Görüntünün bir bölümünün histogram verilerini göstermek için, önce söz konusu bölümü seçin. Eğri Gösterme Seçenekleri altında histogram seçeneğini belirleyerek ve Eğri Ayarlamaları panelinde panel menüsünden Eğri Gösterme Seçenekleri'ni belirleyip ardından Histogram'ı seçerek bir görüntünün histogramını Eğri iletişim kutusunda bir kaplama olarak görüntüleyebilirsiniz. Histogram paneline genel bakış Histogram panelini açmak için Pencere > Histogram'ı seçin veya Histogram sekmesini tıklatın. Varsayılan olarak, Histogram paneli Kompakt Görünüm'de kontroller veya istatistikler olmaksızın açılır, ancak görünümü ayarlayabilirsiniz.

2 159 A B C D E Histogram paneli A. Kanal menüsü B. panel menüsü C. Arabelleğe Alınmamış Yenileme düğmesi D. Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesi E. İstatistikler Histogram panelinin görünümünü ayarlama Histogram paneli menüsünden bir görünüm seçin. Genişletilmiş Görünüm Histogramı istatistiklerle görüntüler. Aynı zamanda, histogramın temsil ettiği kanalı seçmeye yönelik, Histogram panelindeki seçenekleri görüntülemeye yönelik, önbelleğe alınmamış verileri görüntülemek üzere histogramı yenilemeye yönelik ve çok katmanlı bir belgede belirli bir katmanı seçmeye yönelik kontroller de görüntüler. Kompakt Görünüm Denetim veya istatistikler olmadan bir histogram görüntüler. Histogram, görüntünün tamamını temsil eder. Tüm Kanallar Görünümü Genişletilmiş Görünüm içindeki tüm seçeneklere ek olarak, kanalların tek tek histogramlarını da görüntüler. Tek tek histogramlar alfa kanallarını, spot renk kanallarını veya maskeleri içermez. Bütün kanalların görüntülendiği ve istatistiklerin gizlendiği Histogram paneli

3 160 Histogramda belirli bir kanalı gösterme Histogram panelinin Genişletilmiş Görünüm'ünü veya Tüm Kanallar Görünümü'nü seçtiyseniz, Kanal menüsünden bir ayar seçebilirsiniz. Genişletilmiş Görünüm'den veya Tüm Kanallar Görünümü'nden Kompakt Görünüm'e geçerseniz, Photoshop kanal ayarını anımsar. Bir kanalın histogramını renk kanalları, alfa kanalları ve spot renk kanallarıyla birlikte görüntülemek için tek bir kanal seçin. Tüm kanalların bileşik bir histogramını görmek için, görüntünün renk moduna bağlı olarak RGB, CMYK veya Bileşik seçin. Görüntü RGB veya CMYK ise, bileşik kanalın ışıklılık veya yoğunluk değerlerini temsil eden histogramı görüntülemek için Renk Parlaklığı'nı seçin. Görüntü RGB veya CMYK ise, tek tek renk kanallarının bileşik histogramını renkli görüntülemek için Renkler'i seçin. Genişletilmiş Görünüm veya Bütün Kanallar Görünümü'nü ilk seçtiğinizde, bu seçenek RGB ve CMYK görüntüleri için varsayılan görünümdür. Tüm Kanallar Görünümü'nde, Kanallar menüsünden yapılan seçimler yalnızca panelin en üstündeki histogramı etkiler. Kanal histogramlarını renkli gösterme Histogram panelinde aşağıdakilerden birini yapın: Tüm Kanallar Görünümü'nde, panel menüsünden Kanalları Renkli Göster'i seçin. Genişletilmiş Görünüm veya Tüm Kanallar Görünümü'nde, Kanal menüsünden tek bir kanal seçin ve panel menüsünde Kanalları Renkli Göster'i belirtin. Kompakt Görünüm'e geçerseniz, kanal renkli gösterilmeye devam eder. Genişletilmiş Görünüm veya Tüm Kanallar Görünümü'nde, kanalların bileşik histogramını renkli göstermek için Kanal menüsünden Renkler'i seçin. Kompakt Görünüm'e geçerseniz, bileşik histogram renkli gösterilmeye devam eder. Histogram istatistiklerini gösterme Varsayılan olarak, Histogram paneli Genişletilmiş Görünüm'de ve Tüm Kanallar Görünümü'nde istatistikleri görüntüler. 1 Histogram paneli menüsünden İstatistikleri Göster'i seçin. 2 Aşağıdakilerden birini yapın: Belirli bir piksel değerine ilişkin bilgileri görmek için, işaretçiyi histograma getirin. Belirli bir değer aralığına ilişkin bilgileri görmek için, histogramda işaretçiyi sürükleyerek aralığı vurgulayın. Panel, histogramın altında şu istatistiksel bilgileri görüntüler: Ortalama Ortalama yoğunluk değerini gösterir. Standart Sapma Yoğunluk değerlerinin ne ölçüde değişkenlik gösterdiğini belirtir. Medyan Yoğunluk değerleri aralığının orta değerini gösterir. Pikseller Histogramı hesaplamak için kullanılan toplam piksel sayısını gösterir. Düzey İşaretçinin altında kalan alanın yoğunluk düzeyini görüntüler. Sayım İşaretçinin altında kalan alanın yoğunluk düzeyine karşılık gelen toplam piksel sayısını gösterir. Yüzdelik İşaretçinin altında kalan alanın düzeyindeki veya bu düzeyin altındaki piksellerin kümülatif sayısını görüntüler. Bu değer sol uçta %0'dan sağ uçta %100'e kadar görüntüdeki tüm piksellerin ortalaması olarak gösterilir.

4 161 Önbellek Düzeyi Histogramı oluşturmak için kullanılan geçerli görüntü önbelleğini gösterir. Önbellek düzeyi 1'den yüksekse histogram daha hızlı görüntülenir. Bu durumda histogram görüntüdeki piksellerin temsili bir örneklemesinden oluşur (büyütmeye dayanır). Özgün görüntünün önbellek düzeyi 1'dir. Düzey 1'in üzerindeki her düzeyde, tek bir piksel değerine ulaşmak için bitişik dört pikselin ortalaması alınır. Böylece, her düzeyin boyutları bir altındakinin yarısı kadar olur (piksel sayısı diğerinin 1/4'üdür). Photoshop'un hızla tahmini bir değer oluşturması gerektiğinde, üstteki düzeylerden birini kullanabilir. Histogramı gerçek görüntü katmanını kullanarak yeniden çizmek için Önbelleğe Alınmamış Yenileme düğmesini tıklatın. Çok katmanlı bir belgenin histogramını gösterme 1 Histogram paneli menüsünden bir Genişletilmiş Görünüm'ü seçin. 2 Kaynak menüsünden bir ayar seçin. (Kaynak menüsü tek katmanlı belgelerde kullanılamaz.) Görüntünün Tümü Tüm katmanlarıyla birlikte görüntünün tamamının histogramını gösterir. Seçilmiş Katman Katmanlar panelinde seçilen katmanın histogramını gösterir. Ayarlama Bileşimi Katmanlar panelinde seçilen ayarlama katmanının histogramını, ayarlama katmanı altındaki tüm katmanlarla birlikte görüntüler. Histogram ayarlamalarını önizleme Tüm renk ve ton ayarlamalarının histogramdaki etkisini önizleyebilirsiniz. Herhangi bir renk veya ton ayarlama komutunun iletişim kutusunda Önizleme seçeneğini belirtin. Önizleme seçili olduğunda Histogram paneli, ayarlamanın histogramı nasıl etkilediğini gösterir. Not: Ayarlamalar panelini kullanarak ayarlamalar yaparken değişiklikler otomatik olarak Histogram paneline yansıtılır. A B C D E Histogram panelinde histogram ayarlamasının önizlemesi A. Orijinal histogram B. Ayarlanmış histogram C. Gölgeler D. Orta tonlar E. Vurgular Histogram görüntüsünü yenileme Histogram belgenin geçerli durumu yerine önbellekten oluşturulduğunda, Histogram panelinde Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesi gösterilir. Görüntü önbelleğine dayalı histogramlar daha hızlı görüntülenir ve görüntüdeki piksellerin temsili bir örneklemesine dayanır. Performans tercihlerinde maksimum önbellek düzeyini (2 ile 8 arasında) ayarlayabilirsiniz. Not: Yüksek bir önbellek düzeyi ayarı, büyük ve çok katmanlı dosyaların tekrar çizme hızını arttıracaktır, ancak sistemin RAM'inin daha fazla kullanılmasını gerektirir. RAM sınırlıysa veya genellikle küçük görüntülerle çalışıyorsanız düşük önbellek düzeyi ayarları kullanın. Histogramı orijinal görüntünün geçerli durumundaki tüm pikselleri gösterilecek şekilde yenilemek için aşağıdakilerden birini yapın: Histogramın herhangi bir yerini çift tıklatın. Önbelleğe Alınmış Veri Uyarısı simgesini tıklatın.

5 162 Önbelleğe Alınmamış Yenileme düğmesini tıklatın. Histogram paneli menüsünden Önbelleğe Alınmamış Yenileme'yi seçin. Önbellek düzeyi hakkında bilgi için, bkz. Histogram paneline genel bakış sayfa 158. Görüntüdeki renk değerlerini gösterme Renk düzeltmeleri yaparken piksellerin renk değerini görmek için Bilgi panelini kullanabilirsiniz. Renk ayarlama iletişim kutularından birinde veya Ayarlamalar panelinde çalışırken, Bilgi paneli işaretçinin altındaki pikseller için iki renk değeri grubu görüntüler. Sol sütundaki değer orijinal renk değeridir. Sağ sütundaki değer, ayarlama yapıldıktan sonraki renk değeridir. Görüntünün tonunu nötrleştirmek için Katmanlar'ı ve Bilgi panelini kullanma Damlalık aracını kullanarak tek bir konuma ait rengi görüntüleyebilirsiniz. Görüntünün tek bir veya birden fazla konumuna ait renk bilgisini görüntülemek için en fazla dört tane Renk Örnekleyicisi kullanabilirsiniz. Bu örnekleyiciler görüntüye kaydedildiğinden, görüntüyü kapatıp yeniden açsanız bile, çalışırken tekrar tekrar bunlara başvurabilirsiniz. Renk örnekleyiciler ve Bilgi paneli 1 Bilgi panelini açmak için Pencere > Bilgi'yi seçin. 2 Damlalık aracını veya Renk Örnekleyici aracını seçin ve gerekirse seçenekler çubuğunda bir örnek boyutu belirtin. Nokta Örneği tek bir pikselin değerini, diğer seçenekler piksel alanının ortalama değerini belirler. 3 Renk Örnekleyici aracını seçtiyseniz, görüntüye en çok dört renk örnekleyici yerleştirin. Örnekleyiciyi yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

6 163 Renk ayarlarken renk bilgilerini görüntüleme Ayarlamalar paneli veya bir ayarlama iletişim kutusu ile renk ayarlarken görüntüdeki belirli piksellere ait renk bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. 1 (Görüntü > Ayarlamalar altında) bir ayarlama iletişim kutusu açın veya Ayarlamalar panelini kullanarak bir ayarlama ekleyin. 2 Ayarlamalar yaparken Bilgi panelinde önceki ve sonraki renk değerlerini görüntüleyin. Renk değerlerini işaretçi konumunda görüntülemek için işaretçiyi görüntü üzerinde gezdirin. Not: Bir ayarlama iletişim kutusu kullanıyorsanız, işaretçiyi görüntünün üzerinde gezdirdiğinizde Damlalık aracı etkinleşir (ve diğer araçlar geçici olarak devre dışı bırakılır). Ancak kaydırma kontrollerine, El ve Yakınlaştırma araçlarına klavye kısayollarını kullanarak erişmeye devam edebilirsiniz. 3 Görüntü üzerinde renk örnekleyicilerini yerleştirdiğinizde renk örnekleyicileri altındaki renk değerleri Bilgi panelinin alt yarısında görüntülenir. Yeni renk örnekleyicileri eklemek için aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelini kullanıyorsanız, Renk Örnekleyici aracını seçip görüntüyü tıklatın veya Damlalık aracını seçip Shift tuşunu basılı tutarak görüntüyü tıklatın. Bir ayarlama iletişim kutusu kullanıyorsanız Shift tuşunu basılı tutarak görüntüyü tıklatın. Renk örnekleyicileri ayarlama Renk örnekleyiciyi ekledikten sonra taşıyabilir veya silebilir, gizleyebilir ya da Bilgi panelinde gösterilen renk örnekleyici bilgilerini değiştirebilirsiniz. Renk örnekleyiciyi taşıma veya silme 1 Renk Örnekleyici aracını seçin. 2 Aşağıdakilerden birini yapın: Renk örnekleyiciyi taşımak için, örnekleyiciyi yeni konuma sürükleyin. Renk örnekleyiciyi silmek için, örnekleyiciyi belge penceresinin dışına sürükleyin. Alternatif olarak, işaretçi makas şeklini alana kadar Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve örnekleyiciyi tıklatın. Tüm renk örnekleyicileri silmek için, seçenekler çubuğunda Temizle'yi tıklatın. Ayarlama iletişim kutusu açıkken renk örnekleyiciyi silmek için, Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutun ve örnekleyiciyi tıklatın. Görüntüdeki renk örnekleyicileri gizleme veya gösterme Görünüm > Ekstralar'ı seçin. Renk örnekleyicilerin görünür olduğu bir onay işaretiyle belirtilir. Bilgi panelinde renk örnekleyici bilgilerinin görüntülenme şeklini değiştirme Bilgi panelinde renk örnekleyici bilgilerini görüntülemek veya gizlemek için, panel menüsünden Renk Örnekleyiciler'i seçin. Renk örnekleyici bilgilerinin görünür olduğu bir onay işaretiyle belirtilir. Bir renk örneklendiricisinin değerleri görüntülediği bir renk uzayını değiştirmek için işaretçiyi Bilgi panelindeki renk örneklendiricisi simgesine getirin. Ardından, fare düğmesini basılı tutun ve menüden başka bir renk uzayı seçin.

7 164 Renk ayarlamalarını anlama yapmadan önce Photoshop'un güçlü araçlarıyla görüntüdeki renk ve tonalite (açıklık, koyuluk ve kontrast) geliştirilebilir, onarılabilir ve düzeltilebilir. yapmadan önce dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Kalibre edilmiş ve profili ayarlanmış bir monitörle çalışın. Yüksek öneme sahip görüntülerin düzenlenmesinde kalibrasyon ve profil ayarı mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde, monitörünüzde gördüğünüz görüntü diğer monitörlerde veya yazdırıldığı zaman farklı görünür. Görüntünüzün ton aralığını ve renk dengesini ayarlamak için ayarlama katmanlarını kullanmayı düşünün. Ayarlama katmanları görüntü katmanından verileri atmadan veya kalıcı olarak değiştirmeden geri dönmenize ve birbirini izleyen ton ayarlamaları yapmanıza olanak tanır. Ayarlama katmanları kullanıldığında görüntünün dosya boyutunun arttığını ve bilgisayarınızın RAM'inin daha fazla kullanıldığını aklınızda bulundurun. Otomatik olarak Ayarlamalar panelinde renk ve ton komutlarına erişildiğinde ayarlama katmanları oluşturulur. Ayarlama katmanları kullanmak istemiyorsanız bir görüntü katmanına doğrudan ayarlamalar uygulayabilirsiniz. Bir görüntü katmanına doğrudan renk veya ton ayarı yaparken bazı görüntü bilgilerinin atıldığını aklınızda bulundurun. Kritik bir çalışma yapmak ve görüntü verilerini maksimum düzeyde korumak için, çalıştığınız görüntünün kanal başına 8 bit (8 bit görüntü) yerine kanal başına 16 bit (16 bit görüntü) olması daha iyi olacaktır. Ton ve renk ayarlamaları yaptığınızda veriler atılır. Görüntü bilgilerindeki kayıplar, 8 bit görüntülerde 16 bit görüntülere göre daha önemlidir. Genel olarak, 16 bit görüntülerin dosya boyutu 8 bit görüntülerden daha büyüktür. Görüntü dosyasını çoğaltın veya dosyanın bir kopyasını alın. Görüntünüzün bir kopyası üzerinde çalışırsanız, görüntüyü orijinal durumunda kullanmanız gereken durumlar için orijinali korumuş olursunuz. yapmadan önce toz noktaları, lekeler ve çizikler gibi görüntüdeki tüm pürüzleri giderin. Bilgi veya Histogram panelini Genişletilmiş görünümde açın. Siz görüntüyü değerlendirir ve düzeltirken, her iki panelde de ayarlamalarınızla ilgili çok değerli geri bildirimler gösterilir. Renk ve ton düzeltmelerini görüntünün bir bölümüyle sınırlamak için seçim yapabilir veya maske kullanabilirsiniz. nı seçmeli olarak uygulamanın bir diğer yolu, belgenizi farklı katmanlarda yer alan görüntü bileşenleriyle ayarlamaktır. her seferinde bir katmana uygulanır. Yalnızca hedeflenen katman üzerindeki görüntü bileşenleri etkilenir. Görüntüleri düzeltme Aşağıda, görüntünün tonalitesini ve rengini düzeltirken izleyeceğiniz genel iş akışı verilmiştir: 1 Görüntünün kalitesini ve ton aralığını denetlemek için histogramı kullanın. 2 Ayarlamalar panelinin renk ve ton ayarlarına erişmek için panelin açık olduğundan emin olun. Takip eden adımlarda tanımlanan ayarlamalara erişmek için simgeyi tıklatın. Ayarlamalar panelinden düzeltmeler uygulandığında, size esneklik sağlayan ve görüntü bilgilerini atmayan bir ayarlama katmanı oluşturulur. Bkz. Ayarlamalar paneline genel bakış sayfa 165 ve Ayar katmanları ve dolgu katmanları hakkında sayfa İstenmeyen renk tonlarını kaldırmak veya aşırı doygun ya da yetersiz doygunluktaki renkleri düzeltmek için renk dengesini ayarlayın. Bkz. Renk ayarlama komutları sayfa Düzeyler veya Eğriler ayarlarını kullanarak ton aralığını ayarlayın.

8 165 Ton düzeltmelerine, görüntüdeki aşırı vurgu ve gölge piksellerinin değerlerini ayarlayıp bir bütün olarak görüntünün ton aralığını ayarlayarak başlayın. Bu işlem vurguları ve gölgeleri ayarlama veya beyaz ve siyah noktaları ayarlama olarak bilinir. Vurguların ve gölgelerin ayarlanması, normalde orta ton piksellerini uygun bir şekilde yeniden dağıtır. Bununla birlikte, orta tonlarınızı elle sizin ayarlamanız da gerekebilir. Yalnızca gölge ve vurgu alanlarında tonaliteyi ayarlamak için, Gölge/Vurgu komutunu kullanın. Bkz. Gölge ve vurgu ayrıntıları geliştirme sayfa (İsteğe bağlı) Diğer renk ayarlamalarını yapın. Görüntünüzün bir bütün olarak renk dengesini düzelttikten sonra, renkleri geliştirmek veya özel efektler oluşturmak için isteğe bağlı ayarlamalar yapabilirsiniz. 6 Görüntüdeki kenarları keskinleştirin. Son adımlardan biri olarak, Keskinliği Azaltma Maskesi veya Akıllı Keskinleştirme filtresini kullanarak görüntüdeki kenarların netliğini arttırın. Görüntü için gereken keskinleştirmek miktarı, kullandığınız dijital kamera veya tarayıcı tarafından üretilen görüntü kalitesine bağlı olarak değişir. Bkz. Görüntüleri keskinleştirme sayfa (İsteğe bağlı) Görüntüyü yazıcı veya baskı özelliklerine uygun biçimde hedefleyin. Masaüstü yazıcı gibi bir çıktı aygıtının gamutuna vurgu ve gölge bilgilerini aktarmak için Düzeyler veya Eğriler ayarlamalarındaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu prosedür görüntünüzü bir baskı makinesine gönderdiğiniz ve makinenin özelliklerini bildiğiniz zaman da yapılabilir. Keskinleştirme işlemi komşu piksellerin kontrastını arttırdığından, yüksek öneme sahip alanlardaki bazı pikseller kullandığınız yazıcı veya baskı makinesinde yazdırılamaz hale gelebilir. Bu nedenle, en iyi yöntem keskinleştirme sonrasında çıktı ayarlarında ince ayarlama yapmaktır. Çıktı ayarlarını belirleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Açıkton ve gölge hedef değerlerini ayarlama sayfa 185. Ton ve ışık düzeltmeleri yapma hakkında videolar için bkz. ve Ayarlamalar paneline genel bakış için kullanılan araçlar Ayarlamalar panelinde bulunabilir. Bir araç simgesini tıkladığınızda hem bir ayar seçilir hem de otomatik olarak bir ayarlama katmanı oluşturulur. Ayarlamalar panelindeki kontrol ve seçenekleri kullanırken yaptığınız ayarlamalar geri dönüşlü ayarlama katmanları oluşturur. Bkz. Ayar katmanları ve dolgu katmanları hakkında sayfa 323. Kullanım rahatlığı amacıyla, Ayarlamalar panelinde yaygın görüntü düzeltmelerini uygulayan ayarlama hazır ayarlarının bir listesi bulunur. Hazır ayarlar Düzeyler, Eğriler, Pozlama, Ton/Doygunluk, Siyah ve Beyaz, Kanal Karıştırıcı ve Seçmeli Renk için bulunur. Bir hazır ayarı tıkladığınızda o hazır ayar, ayarlama katmanını kullanan görüntüye uygulanır. Ayarlama ayarlarını her zaman hazır ayar olarak kaydedebilirsiniz, ardından bu ayar, hazır ayar listesine eklenir. Bir ayarlama simgesini veya hazır ayarı tıkladığınızda belirli ayarlamaya ait ayar seçenekleri görüntülenir.

9 166 Ayarlamalar paneli Ayarlamalar panelini kullanma hakkında video için bkz. Ayarlamalar panelini kullanarak düzeltme uygulama 1 Ayarlamalar panelinde, bir ayarlama simgesini veya ayarlama hazır ayarını tıklatın veya panel menüsünden bir ayarlama seçin. 2 Gerekirse, istediğiniz ayarları uygulamak için Ayarlamalar panelinde kontrolleri ve seçeneklerini kullanın. 3 (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamanın görünürlüğünü açıp kapatmak için Katman Görünürlüğünü Aç/Kapat düğmesini tıklatın. Ayarlamayı orijinal ayarlarına döndürmek için Sıfırla düğmesini tıklatın. Bir ayarlamayı atmak için Bu Ayarlama Katmanını Sil düğmesini tıklatın. Başka bir ayarlama katmanını mevcut olanın üstüne eklemek için oku tıklatın. Bu prosedür, Ayarlamalar panelini ayarlama simgelerinin ve hazır ayar listesinin görüntüsüne geri döndürür. Ayarlamalar panelindeki ayarlama simgeleri ve hazır ayarlardan mevcut ayarlama ayarları seçeneklerine dönmek için oku tıklatın. Ayarlama panelinin genişliğini arttırmak için Görünümü Genişlet düğmesini tıklatın. Yalnızca aşağıdaki katmana düzeltme uygulama 1 Ayarlamalar panelinde, bir ayarlama simgesini veya ayarlama hazır ayarını tıklatın veya panel menüsünden bir ayarlama seçin. 2 Ayarlamalar panelinde, Katmana İliştir düğmesini tıklatın. Katmanlar panelinde, ayarlamanın kendisi altındaki bütün katmanlara uygulanması için simgeyi tekrar tıklatın. Ayarlamalar panelini kullanarak hazır ayarları kaydetme ve uygulama Ayarlamalar panelinde yaygın bir şekilde kullanılan renk ve ton ayarlamalarına ait hazır ayarların bir listesi vardır. Ayrıca Düzeylere, Eğrilere, Pozlamaya, Tona/Doygunluğa, Siyah ve Beyaza, Kanal Karıştırıcıya ve Seçmeli Renge ait hazır ayarları kaydedebilir ve uygulayabilirsiniz. Bir hazır ayarı kaydettiğinizde bu ayar, hazır ayar listesine eklenir. Ayarlama ayarlarını hazır ayar olarak kaydetmek için Ayarlamalar paneli menüsünde Hazır Ayarı Kaydet seçeneğini belirleyin.

10 167 Bir ayarlama hazır ayarını uygulamak için belirli bir ayarlamanın hazır ayarlar listesini genişletmek için üçgeni tıklatıp ardından bir hazır ayarı tıklatın. Bütün hazır ayarları genişletmek için Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak üçgeni tıklatın. Renk ayarlama komutları Aşağıdaki renk ayarlama komutları arasından seçim yapabilirsiniz: Katmanları Otomatik Ayarla Görüntüdeki renk dengesini hızlı bir şekilde düzeltir. Adı otomatik bir ayarlamayı ifade etse de Otomatik Renk komutunun davranış şekli üzerinde ince ayar yapabilirsiniz. Bkz. Otomatik Renk kullanarak renk tonlarını kaldırma sayfa 197. Düzeyler komutu Tek tek renk kanalları için piksel dağılımını belirleyerek renk dengesini ayarlar. Bkz. Düzeyler'i kullanarak renk ayarlama sayfa 172. Eğriler komutu Tek tek kanallarda vurgu, orta ton ve gölge ayarlamaları için en çok 14 denetim noktası sağlar. Bkz. Eğrilere genel bakış sayfa 173. Pozlama komutu Doğrusal bir renk uzayında hesaplamalar yaparak ton ayarlar. Pozlama öncelikle HDR görüntülerinde kullanılır. Bkz. HDR görüntüleri için Pozlamayı ayarlama sayfa 184 Titreşim komutu Renk doygunluğunu kırpma en aza inecek şekilde ayarlar. Bkz. Titreşim kullanılarak renk doygunluğunu ayarlama sayfa 181 Fotoğraf Filtresi komutu Kamera merceğinin önünde Kodak Wratten veya Fuji filtresi kullanımının etkilerinin benzetimini yaparak renk ayarlamalarını gerçekleştirir. Bkz. Fotoğraf Filtresi komutunu kullanarak renk dengesini değiştirme sayfa 194. Renk Dengesi komutu Görüntüdeki renklerin karışımını bir bütün olarak değiştirir. Bkz. Renk Dengesi ayarlamasını uygulama sayfa 194. Ton/Doygunluk komutu Görüntünün tamamının veya tek tek renk bileşenlerinin ton, doygunluk ve açıklık değerlerini ayarlar. Bkz. Ton ve doygunluğu ayarlama sayfa 178. Rengi Uydur komutu Bir fotoğraftaki rengi diğer fotoğrafla, bir katmandaki rengi diğer katmanla ve görüntüdeki bir seçimin rengini aynı görüntüdeki ya da başka bir görüntüdeki başka bir seçimle eşleştirir. Bu komut ışıklılık ve renk aralığını da ayarlar ve görüntüdeki renk tonlarını nötrleştirir. Bkz. Farklı görüntülerdeki rengi eşleştirme sayfa 187. Renk Değiştir komutu Görüntüde belirtilen renkleri yeni renk değerleriyle değiştirir. Bkz. Görüntüdeki nesnelerin rengini değiştirme sayfa 190. Seçmeli Renk komutu Tek tek renk bileşenlerindeki proses renklerin miktarını ayarlar. Bkz. Seçmeli renk ayarlamaları yapma sayfa 193. Kanal Karıştırıcı komutu Renk kanalını değiştirir ve diğer renk ayarlama araçlarıyla kolayca yapılamayan renk ayarlamalarını yapar. Bkz. Renk kanallarını karıştırma sayfa 191. Renk ayarlaması yapma Tüm Photoshop renk ayarlama araçları temelde aynı şekilde çalışır; varolan piksel değerleri aralığını yeni bir değerler aralığıyla eşler. Araçlar arasındaki fark, sağladıkları denetim miktarında yatar. Renk ayarlama araçları ve bunların seçenek ayarlarına Ayarlamalar panelinden erişilir. Renk ayarlama araçlarına genel bakış için, bkz. Renk ayarlama komutları sayfa 167.

11 168 Bir görüntüdeki rengi farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. Bir ayarlama katmanı kullanmak daha esnek bir yöntemdir. Ayarlamalar panelinde bir renk ayarlama aracı seçtiğinizde Photoshop otomatik olarak bir ayarlama katmanı oluşturur. Ayarlama katmanları, görüntüdeki piksellerde kalıcı değişiklikler yapmadan renk ve ton ayarlamaları denemenize olanak tanır. Renk ve ton değişiklikleri ayarlama katmanının içinde kalır ve bu katman, arasından alttaki görüntü katmanlarının göründüğü bir peçe işlevi görür. 1 Görüntünüzün bir bölümünde ayarlamalar yapmak istiyorsanız, söz konusu bölümü seçin. Seçim yapmazsanız, ayarlama görüntünün tamamına uygulanır. 2 Aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelinde ayarlama hazır ayarını seçin veya ayarlama simgesini tıklatın. Ayarlama katmanı oluşturun. Bkz. Ayarlama ve dolgu katmanları oluşturma sayfa 324. Katmanlar panelinde varolan bir ayarlama katmanının minik resmini çift tıklatın. Not: Ayarlamaları doğrudan görüntü katmanına uygulamak için Görüntü > Ayarlamalar'ı seçip alt menüden bir komut da belirleyebilirsiniz. Bu yöntemin görüntü bilgilerini atacağını aklınızda bulundurun. Yeni bir ayarlama katmanında varsayılan olarak boş (veya beyaz) olan yani ayarlamanızın tüm görüntüye uygulanabileceği bir katman maskesi bulunur. (Bir ayarlama katmanı eklediğinizde görüntü üzerinde aktif bir seçim varsa başlangıç katmanı maskesi seçili olmayan alanı siyah renkte maskeler.) Fırça aracını kullanarak maske üzerinde ayarlamanın görüntüye etkide bulunmasını istemediğiniz siyah alanları boyayabilirsiniz. Bkz. Katman maskesini düzenleme sayfa Görüntünüzün ayarlamalarını açıp kapatmak için Ayarlamalar panelinde Katman Görünürlüğünü Aç/Kapat simgesini tıklatın. Değişiklikleri iptal etmek için Ayarlamalar panelinde Sıfırla düğmesini tıklatın. Ayarlama ayarlarını kaydetme Renk ayarlama ayarlarınızı kaydedebilir ve bunları başka görüntülere de uygulayabilirsiniz. Ayar kaydedildikten sonra bu ayara Ayarlamalar panelindeki hazır ayarlar listelerinin birinden erişilebilir. Ayrıca bir ayarlama iletişim kutusu menüsünden Hazır Ayarı Yükle'yi de seçebilirsiniz. Renk ayarlama ayarlarınızı Rengi Uydur komutunu kullanarak kaydediyorsanız, bkz. Farklı görüntülerdeki rengi eşleştirme sayfa 187. Ayarlamalar panelinde bir ayarı kaydetmek için panel menüsünden Hazır Ayarı Kaydet seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca Düzeyler, Eğriler, Pozlama, Ton/Doygunluk, Siyah ve Beyaz, Kanal Karıştırıcı ve Seçmeli Renk ile kullanılabilir. Gölgeler/Vurgular, Çeşitlemeler veya Renk Değiştir görüntü ayarlama iletişim kutusunda bir ayarı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Düzeyler, Eğriler, Pozlama, Ton/Doygunluk, Siyah & Beyaz, Kanal Karıştırıcı, Seçmeli Renk görüntü ayarlama iletişim kutusunda, panel menüsünden Hazır Ayar Kaydet'i seçin. Ayarın adını girin ve Kaydet'i tıklatın. Ayarlama ayarlarını yeniden uygulama Ayarlama ayarı bir kez kaydedildiğinde hazır ayar olarak saklanır ve tekrar uygulanabilir. Ayarlamalar panelinde bir ayarlama hazır ayarları grubunu genişletin ve menü listesinden seçim yapın. Ayar iletişim kutusunda Yükle'yi tıklatın. Kaydedilmiş ayarlama dosyasını bulun ve yükleyin. Eğriler, Siyah ve Beyaz, Pozlama, Ton/ Doygunluk, Seçmeli Renk, Seviyeler veya Kanal Karıştırıcı iletişim kutularında, kaydedilmiş hazır ayarlar, Hazır Ayarlar menüsünde gösterilir. Hazır Ayar açılır menüsünde gösterilmeyen bir hazır ayarı farklı bir konumdan yüklemek için Hazır Ayar seçeneğinde Hazır Ayarı Yükle'yi seçin.

12 169 Varsayılan hazır ayarları kaldırmak için aşağıdaki klasörlerde gezinin, hazır ayarları klasörlerin dışına çıkarın ve Photoshop'u tekrar başlatın. Windows: [başlangıç sürücüsü]/program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Presets/[ayarlama türü]/[hazır ayar adı] Mac OS: [başlangıç sürücüsü]/applications/adobe Photoshop CS4/Presets/[ayarlama türü]/[hazır ayar adı] CMYK ve RGB'de Renkleri Düzeltme RGB modunda tüm renk ve ton düzeltmelerini ve CMYK modunda çoğu ayarlamayı yapabilseniz de, mod seçerken dikkatli olmalısınız. Modlar arasında birden çok dönüştürme yapmaktan kaçının; çünkü her dönüştürmede renk değerleri yuvarlanır ve kaybolur. Ekranda görüntülenmeleri gerekiyorsa RGB görüntülerini CMYK moduna dönüştürmeyin. Ayrılmış ve yazdırılmış CMYK görüntülerinde RGB modundayken renk düzeltmeleri yapmayın. Görüntünüzü bir moddan diğerine dönüştürmeniz gerekiyorsa, ton ve renk düzeltmelerinizin çoğunu RGB modunda yapın. Daha sonra CMYK modunu ince ayar yapmak için kullanabilirsiniz. RGB modunda çalışmanın avantajları şunlardır: RGB'nin daha az kanalı vardır. Dolayısıyla bilgisayarınız daha az bellek kullanır. RGB'nin renk aralığı CMYK'den daha büyüktür ve ayarlamalardan sonra daha fazla renk korunabilir. Belgenizdeki renklerin belirli bir çıktı aygıtında yeniden nasıl üretileceğinin önizlemesini ekranda görmek için yazılımla prova renklerini kullanabilirsiniz. Bkz. Yazılımla prova renkleri hakkında sayfa 143. Bir pencerede görüntüyü RGB modunda düzenlerken diğer bir pencerede aynı görüntüyü CMYK renkleriyle görebilirsiniz. İkinci pencereyi açmak için Pencere > Yerleştir > (Dosya adı) için Yeni Pencere'yi seçin. Prova Ayarı olarak Çalışan CMYK seçeneğini belirtin, ardından pencerelerden birinde CMYK önizlemesini açmak için Prova Rengi komutunu seçin. Gamut dışındaki renkleri tanımlama Gamut, bir renk sisteminin görüntüleyebildiği veya yazdırabildiği renk aralığıdır. RGB'de görüntülenen bir renk, CMYK ayarınıza göre gamut dışında olabilir ve dolayısıyla yazdırılamaz. RGB modunda, aşağıdaki yollarla bir rengin gamut dışında olup olmadığını anlayabilirsiniz: Bilgi panelinde, işaretçiyi gamut dışında bir renge taşıdığınızda CMYK değerlerinin yanında bir ünlem işareti belirir. Hem Renk Seçici hem de Renk panelinde bir uyarı üçgeni belirir. Gamut dışında bir renk seçtiğinizde, en yakın CMYK eşdeğeri görüntülenir. CMYK eşdeğerini seçmek için üçgeni veya renk yamasını tıklatın. RGB görüntüyü CMYK'ye dönüştürdüğünüzde Photoshop tüm renkleri otomatik olarak gamuta getirir. Görüntüdeki bazı ayrıntılar dönüştürme seçeneklerine göre kaybolabilir. CMYK'ye dönüştürmeden önce görüntüdeki gamut dışı renkleri tanımlayabilir ve bunları elle düzeltebilirsiniz. Gamut dışındaki renkleri vurgulamak için Gamut Uyarısı komutunu kullanabilirsiniz. Gamut dışındaki renkleri bulma 1 Görünüm > Prova Ayarı seçeneğini belirtin, ardından gamut uyarısında temel alınmasını istediğiniz prova profilini seçin. 2 Görünüm > Gamut Uyarısı'nı seçin. Geçerli prova profili alanının gamutu dışında kalan tüm pikseller gri ile vurgulanır.

13 170 Gamut uyarı rengini değiştirme 1 Aşağıdakilerden birini yapın: (Windows) Düzen > Tercihler > Saydamlık ve Gamut'u seçin. (Mac OS) Photoshop > Tercihler > Saydamlık ve Gamut'u seçin. 2 Gamut Uyarısı altında, renk kutusunu tıklatarak Renk Seçici'yi görüntüleyin. Sonra yeni uyarı rengini seçip Tamam'ı tıklatın. En iyi sonuçları elde etmek için, şu anda görüntüde yer almayan bir rengi kullanın. 3 Opaklık metin kutusuna bir değer girin ve Tamam'ı tıklatın. Uyarı rengi aracılığıyla temel görüntüyü daha çok veya daha az ortaya çıkarmak için bu seçeneği kullanın. Değerler % 1 - % 100 arasında olabilir. Orijinal görüntü ve gamut uyarı rengi olarak mavi seçildiğinde gamut dışındaki renklerin önizlemesi Görüntü rengini ve tonunu ayarlama Düzeyler'e genel bakış Görüntüdeki gölgelerin, orta tonların ve vurguların yoğunluk düzeylerini ayarlayarak görüntünün ton aralığını ve renk dengesini düzeltmek için Düzeyler ayarlamasını kullanabilirsiniz. Düzeyler histogramı, görüntünün tonlarını ayarlarken görsel bir rehber işlevi görür. Histogramı okuma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Histogramlar hakkında sayfa 158. Düzeyleri hazır ayar olarak kaydedebilir, ardından bunları diğer görüntülere uygulayabilirsiniz. Bkz. Ayarlama ayarlarını kaydetme sayfa 168 ve Ayarlama ayarlarını yeniden uygulama sayfa 168 D C A B Düzeyler iletişim kutusu A. Gölgeler B. Orta tonlar C. Vurgular D. Otomatik Renk Düzeltmesi Uygula

14 171 Düzeyler'i kullanarak ton aralığını ayarlama En dıştaki iki Giriş Düzeyleri sürgüsü siyan noktayı ve beyaz noktayı Çıktı sürgülerinin ayarlarıyla eşler. Varsayılan olarak Çıktı kaydırıcıları, piksellerin tümüyle siyah olduğu 0 düzeyinde ve piksellerin tümüyle beyaz olduğu 255 düzeyindedir. Çıktı kaydırıcılarının varsayılan konumunda, siyah girdi kaydırıcısını taşımak piksel değerini 0 düzeyine ve beyaz girdi kaydırıcısını taşımak piksel değerini 255 düzeyine eşler. Kalan düzeyler 0 ile 255 düzeyleri arasında yeniden dağıtılır. Bu yeniden dağıtım görüntünün ton aralığını artırır, ve bu şekilde görüntünün bir bütün olarak kontrastı artar. Not: Gölgeler kırpıldığında, pikseller tümüyle siyah olur; hiç ayrıntı kalmaz. Gölgeler kırpıldığında, pikseller tümüyle beyaz olur; hiç ayrıntı kalmaz. Ortadaki Giriş sürgüsü görüntüde gamayı ayarlar. Vurgularda ve gölgelerde ciddi değişiklikler yapmadan orta tonu (düzey 128) taşır ve gri tonların orta aralığının yoğunluk değerlerini değiştirir. 1 Aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelinde Düzeyler hazır ayarını veya Düzeyler simgesini tıklatın veya panel menüsünden Düzeyler'i seçin. Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Düzeyler'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Görüntü > Ayarlamalar > Düzeyler'i seçin. Not: Görüntü > Ayarlamalar > Düzeyler'i seçtiğinizde görüntü bilgilerini iptal edilerek görüntü katmanında doğrudan ayarlamalar yapılır. 2 (İsteğe bağlı) Belirli bir renk kanalında tonları ayarlamak için, Kanal menüsünde bir seçenek belirleyin. 3 (İsteğe bağlı) Bir renk kanalları bileşimini tek seferde düzenlemek için, Düzeyler komutunu seçmeden önce Kanallar panelinde Shift tuşunu basılı tutarak kanalları seçin. Bundan sonra Kanal menüsü hedef kanalların kısaltmalarını gösterir; örneğin, siyan ve macenta için CM. Menüde ayrıca seçili bileşimin tek tek kanalları da yer alır. Spot kanallarını ve alfa kanallarını tek tek düzenleyin. Not: Bu yöntem Düzeyler ayarı katmanında kullanılamaz. 4 Gölgeleri ve vurguları elle ayarlamak için, siyah ve beyaz Girdi Düzeyleri kaydırıcılarını histogramın iki ucundan birindeki ilk piksel grubunun kenarına sürükleyin. Örneğin, siyah nokta sürgüsünü sağda düzey 5'e taşırsanız, Photoshop düzey 5 ve altındaki tüm pikselleri düzey 0'a eşler. Benzer biçimde, beyaz nokta sürgüsünü solda düzey 243'e taşırsanız, Photoshop düzey 243 ve üstündeki tüm pikselleri düzey 255'e eşler. Eşleme işlemi, her iki kanaldaki en koyu ve en açık pikselleri etkiler. Renk dengesinin değişmesini önlemek için, diğer kanallarda bunlara karşılık gelen pikseller orantılı olarak ayarlanır. Not: Ayrıca, değerleri doğrudan ilk ve üçüncü Giriş Düzeyleri metin kutularına da girebilirsiniz. Düzeyler Giriş sürgüleriyle siyah ve beyaz noktaları ayarlama

15 172 5 (İsteğe bağlı) Kırpılan (tümüyle siyah veya tümüyle beyaz) görüntüdeki alanları tanımlamak için aşağıdakilerden birini yapın: Alt (Windows) tuşunu veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak siyah nokta ve beyaz nokta kaydırıcılarını sürükleyin. Panel menüsünden Siyah-Beyaz Noktalar İçin Kırpmayı Göster'i seçin. 6 Orta tonları ayarlamak için, orta Giriş sürgüsünü kullanarak bir gama ayarlaması yapın. Orta Giriş sürgüsünün sola taşınması, bir bütün olarak görüntünün rengini açıklaştırır. Bu sürgü ayarlaması, daha düşük (koyu) bir düzeyi Çıktı sürgüleri arasındaki orta nokta düzeyine kadar eşler. Çıktı sürgüleri varsayılan konumlarında olduklarında (0 ve 255), orta noktaları düzey 128'dir. Bu örnekte, gölgeler 0 ile 128 arasındaki ton aralığını dolduracak kadar genişler ve vurgular sıkıştırılır. Ortadaki Giriş sürgüsünün sağa taşınması tam ters bir etki yapar ve görüntüyü koyulaştırır. Not: Ayrıca, gama ayarlama değerini doğrudan orta Girdi Düzeyleri metin kutusuna da girebilirsiniz. Orta kaydırıcının taşınması görüntü gamasını ayarlar Histogram panelinde ayarlanmış histogramı görebilirsiniz. Düzeyler'i kullanarak renk ayarlama 1 Seviyeler ayarına erişmek için aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelinde, Düzeyler simgesini veya Düzeyler hazır ayarını tıklatın veya panel menüsünden Düzeyler'i seçin. Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Düzeyler'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Not: Aynı zamanda Görüntü > Ayarlamalar > Düzeyler'i de seçebilirsiniz. Ancak bu yöntemin görüntü katmanına doğrudan ayarlamalar yaptığını ve görüntü bilgilerini attığını aklınızda bulundurun. Ayarlar Düzeyler iletişim kutusunda ayarlanır. 2 Ayarlamalar panelinde, bir renk tonunu nötrleştirmek için şunlardan birini yapın: Gri Nokta Ayarlama Damlalık aracını tıklatın. Ardından görüntüde nötr gri olan bir bölümü tıklatın. Varsayılan otomatik seviye ayarını uygulamak için Otomatik'i tıklatın. Diğer otomatik ayarlama seçenekleriyle denemeler yapmak için Ayarlamalar paneli menüsünde Otomatik Seçenekler'i seçin, ardından Otomatik Renk Düzeltmeleri Seçenekleri iletişim kutusunda Algoritmalar'ı değiştirin. Genel olarak, nötr griyi elde etmek için eşit renk bileşeni değerleri atayın. Örneğin, RGB görüntüde nötr griyi üretmek için eşit kırmızı, yeşil ve mavi değerleri atayın.

16 173 Eğrilere genel bakış Görüntünün bir bütün olarak ton aralığını ayarlamak için Eğriler veya Düzeyler'i kullanabilirsiniz. Eğriler ayarlaması, bir görüntünün ton aralığı dahilinde (gölgelerden vurgulara) noktaları ayarlamanıza olanak tanır. Düzeyler yalnızca üç ayarlamaya sahiptir (beyaz nokta, siyah nokta, gama). Ayrıca, görüntüdeki tek tek renk kanallarında kesin ayarlamalar yapmak için de Eğriler'i kullanabilirsiniz. Eğriler ayarlama ayarlarını hazır ayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Bkz. Ayarlama ayarlarını kaydetme sayfa 168 ve Ayarlama ayarlarını yeniden uygulama sayfa 168 F A B C D E G H I J Eğriler iletişim kutusu A. Siyah noktayı ayarlamak için görüntüden örnek alın. B. Gri noktayı ayarlamak için görüntüden örnek alın. C. Beyaz noktayı ayarlamak için görüntüden örnek alın. D. Eğriyi değiştirmek için noktaları düzenleyin. E. Eğriyi değiştirmek için çizim yapın. F. Eğriler yazım aşağı açılır menüsü. G. Siyah noktayı ayarlayın. H. Gri noktayı ayarlayın. I. Beyaz noktayı ayarlayın. J. Kırpmayı göster. Eğriler iletişim kutusunda, girdi düzeyleri (piksellerin orijinal yoğunluk değerleri) ile çıktı düzeyleri (yeni renk değerleri) birbirinin aynı olduğundan ton aralığı düz bir diyagonal taban çizgisiyle gösterilir. Not: Eğriler iletişim kutusunda ton aralığında ayarlama yaptıktan sonra, Photoshop satır taban çizgisini referans amacıyla görüntülemeye devam eder. Satır taban çizgisini gizlemek için, Eğri Izgara Seçenekleri'nde Satır Taban Çizgisini Göster'i devre dışı bırakın. Grafiğin yatay ekseni girdi düzeylerini, dikey ekseni ise çıktı düzeylerini temsil eder.

17 174 A B C D E F CMYK ve RGB renkler için varsayılan Eğriler iletişim kutuları A. CMYK ton çıktı çubuğunun varsayılan yönü B. CMYK Girdi ve Çıktı yüzde değerleri C. CMYK ton girdi çubuğunun varsayılan yönü D. RGB ton çıktı çubuğunun varsayılan yönü E. Yoğunluk düzeyleri olarak RGB Girdi ve Çıktı değerleri F. RGB ton girdi çubuğunun varsayılan yönü Eğri gösterme seçeneklerini ayarlama Eğri gösterme seçeneklerini kullanarak eğri ızgara görüntüsünü denetleyebilirsiniz. 1 Aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelinde Eğriler hazır ayarını veya Eğriler simgesini tıklatın veya panel menüsünden Eğriler'i seçin. Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Eğriler'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Görüntü > Ayarlamalar > Eğriler'i seçin. Not: Görüntü > Ayarlamalar > Eğriler'i seçtiğinizde görüntü bilgileri atılarak ayarlamalar doğrudan görüntü katmanına uygulanır. 2 Ayarlamalar panelinde, panel menüsünden Eğri Gösterme Seçenekleri'ni belirleyin. Not: Görüntü > Ayarlamalar > Eğriler'i seçtiyseniz Eğriler iletişim kutusunda Eğri Gösterme Seçeneklerini genişletin. 3 Şunlardan birini yapın: Yoğunluk değerleri ve oranları görüntüsünü ters çevirmek için, Işık Miktarını Göster (0-255) veya Pigment/Mürekkep % Miktarını Göster'i seçin. Eğriler, RGB görüntülerin yoğunluk değerlerini sol alt köşede siyah (0) olacak şekilde aralığında gösterir. CMYK görüntülerin yüzdeleri, sol alt köşede vurgular (%0) olacak şekilde aralığında gösterilir. Yoğunluk değerleri ve yüzdeleri ters çevrildikten sonra, RGB görüntülerde 0 sağ alt köşede; CMYK görüntülerde % 0 sağ alt köşede olur. Izgara çizgilerini %25'lik artışlarla görüntülemek için Basit Izgara'yı seçin; %10'luk artışlarla görüntülemek için Ayrıntılı Izgara'yı seçin. Izgara çizgilerinin artışını değiştirmek için, ızgarayı Alt tuşunu basılı tutarak (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın. Bileşik eğrinin üzerinde renk kanalı eğrilerini görüntülemek için, Eğri Izgara Seçeneklerini Göster'i seçin. Histogram kaplamasını görüntülemek için, Histogramı Göster'i seçin. Histogramı okuma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Histogramlar hakkında sayfa 158. Kılavuzda 45 derecelik bir açıyla çizilmiş bir satır taban çizgisi görüntülemek için, Satır Satır Taban Çizgisi Göster'i seçin.

18 175 Histograma veya kılavuza göre sürüklerken noktaları hizalamanıza yardımcı olacak yatay ve dikey çizgiler görüntülemek için, Kesişme Çizgisi Göster'i seçin. Eğriler'le rengi ve tonaliteyi ayarlama Eğriler ayarlamasındaki eğrinin şeklini değiştirerek görüntünün tonunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Eğrinin yukarı veya aşağı taşınması, iletişim kutusunun düzeyleri mi yoksa yüzdeleri mi gösterecek şekilde ayarlandığına bağlı olarak, görüntünün rengini açıklaştırır veya koyulaştırır Eğrinin daha dik bölümleri yüksek kontrast bulunan alanları, daha düz bölümleri ise düşük kontrast bulunan alanları temsil eder. Eğriler ayarlaması yüzdeler yerine düzeyleri gösterecek şekilde ayarlanırsa, vurgular grafiğin sağ üst köşesinde temsil edilir. Eğrinin üst bölümündeki bir noktanın taşınmasıyla vurgular ayarlanır; eğrinin merkezindeki bir noktanın taşınmasıyla orta tonlar ayarlanır; ve eğrinin alt kısmındaki bir noktanın taşınmasıyla gölgeler ayarlanır. Vurguları koyulaştırmak için, eğrinin en üstüne yakın bir noktayı aşağı taşıyın. Nokta aşağıya veya sağa taşındığında, Girdi değeri daha düşük bir Çıktı değerine eşlenir ve görüntü koyulaşır. Gölgeleri açıklaştırmak için, eğrinin en alt kısmına yakın bir noktayı yukarı taşıyın. Nokta yukarı veya sola taşındığında, daha düşük bir Girdi değeri daha yüksek bir Çıktı değerine eşlenir ve görüntü açıklaşır. Not: Genel olarak, çoğu görüntüde ton ve renk düzeltmeleri yapmak için yalnızca küçük eğri ayarlamaları gerekir. 1 Aşağıdakilerden birini yapın: Ayarlamalar panelinde Eğriler hazır ayarını veya Eğriler simgesini tıklatın. Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Eğriler'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Not: Ayrıca Görüntü > Ayarlamalar > Eğriler'i de seçebilirsiniz. Ancak bu yöntemin görüntü katmanına doğrudan ayarlamalar yaptığını ve görüntü bilgilerini attığını aklınızda bulundurun. 2 (İsteğe bağlı) Görüntünün renk dengesini ayarlamak için, Kanal menüsünde ayarlamak istediğiniz kanalı veya kanalları seçin. 3 (İsteğe bağlı) Bir renk kanalları bileşimini tek seferde düzenlemek için, Eğriler komutunu seçmeden önce Kanallar panelinde Shift tuşunu basılı tutarak kanalları seçin. Bundan sonra Kanal menüsü hedef kanalların kısaltmalarını gösterir; örneğin, siyan ve macenta için CM. Ayrıca seçili bileşimin tek tek kanallarını da içerir. Bu yöntem Eğri ayarları katmanında kullanılamaz. Not: bileşik eğrinin üzerinde gösterilen renk kanalı eğrilerini görmek için Eğri Gösterme Seçenekleri'nde Kanal Kaplamaları'nı seçin. 4 Aşağıdakilerden birini yaparak eğri üzerine bir nokta ekleyin: Doğrudan eğriyi tıklatın. Görüntü üzerinde ayarlama aracını seçin ve ardından ayarlamak istediğiniz alanı görüntüde tıklatın. Fotoğraftaki tüm benzeri tonlar için değerleri açıklaştırmak veya koyulaştırmak için imleci aşağı ya da yukarı sürükleyin. Görüntüde kırpılan alanları tanımlamak için (siyah veya beyaz) Eğriler iletişim kutusundan Kırpmayı Göster'i veya Ayarlamalar paneli menüsünden Siyah/Beyaz Noktalar İçin Kırpmayı Göster'i seçebilirsiniz. Eğriye en çok 14 kontrol noktası ekleyebilirsiniz. Kontrol noktasını kaldırmak için, noktayı grafikten dışarı sürükleyin, seçin ve Sil'e basın veya Ctrl tuşunu (Windows) ya da Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak kontrol noktasını tıklatın. Eğrinin uç noktalarını silemezsiniz.

19 176 Görüntü üzerinde ayarlama aracı seçiliyken, eğriye noktalar eklemek için görüntü üzerinde üç alanı tıklatın. S-Eğrisi tarafından gösterilen vurguların açıklaştırılması işlemi ve koyulaştırılması işlemi sonucu ortaya çıkan arttırılmış görüntü kontrastı. Bir RGB görüntüdeki en açık ve en koyu alanları belirlemek için Görüntü üzerinde ayarlama aracını görüntünün üzerinde sürükleyin. Eğriler iletişim kutusu işaretçisin altındaki alanın yoğunluk değerlerini ve eğride buna karşılık gelen konumu gösterir. Renk paneli CMYK değerlerini göstermek üzere ayarlanmışsa işaretçiyi CMYK görüntü boyunca sürüklediğinizde Renk panelinde yüzdeler görüntülenir. 5 Eğrinin şeklini ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın: Bir noktayı tıklatın, sonra ton ve renk doğru görünene kadar eğriyi sürükleyin. Birden fazla noktayı seçip hepsini aynı anda taşımak için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın. Görüntü üzerinde ayarlama aracını seçin. Fare işaretçisini görüntü üzerinde gezdirdiğinizde işaretçi damlalığa dönüşür ve eğri üzerindeki gösterge alttaki piksellerin ton değerini gösterir. Eğriyi ayarlamak için görüntü üzerinde istenilen ton değerinin olduğu yeri tıklatıp dikey biçimde yukarı veya aşağı sürükleyin. Eğrideki bir noktayı tıklatın, sonra Girdi ve Çıktı metin kutularına değer girin. Yeni bir eğri çizmek için eğri ızgarasının sol kısmındaki kalemi seçin ve sürükleyin. Eğriyi düz bir çizgiyle sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutabilir ve uç noktalarını tanımlamak için tıklatabilirsiniz. İşlemi bitirdiğinizde, eğriyi düzgünleştirmek için (Eğri Ayarlamaları panelinde) Düzgünleştir simgesini tıklatın veya (Eğriler İletişim kutusunda) Düzgünleştir'i tıklatın. Eğrideki noktalar, siz bunları kaldırana kadar bağlantılı kalırlar. Sonuç olarak, diğer alanları etkilemeden tek bir ton alanında ayarlama yapabilirsiniz. Otomatik düzeltme uygulama Eğri Ayarlamaları panelinde veya Eğriler iletişim kutusunda Otomatik'i tıklatın. Otomatik işlevi, geçerli varsayılan ayarını kullanarak otomatik renk düzeltmesi uygular. Varsayılan ayarı değiştirmek için Otomatik Renk Düzeltme Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekleri kullanın. Resme Otomatik Renk, Otomatik Kontrast veya Otomatik Ton düzeltmesi uygulayabilirsiniz. Bu seçenekleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Otomatik ayarlama seçeneklerini belirleme sayfa 197.

20 177 Siyah ve beyaz noktaları ayarlama siyah nokta ve beyaz nokta kaydırıcılarını kullanarak Siyah ve beyaz noktaları kısa sürede ayarlama için Siyah ve Beyaz sürgülerini kullanın. Örneğin, siyah nokta sürgüsünü sağda girdi 5'e taşırsanız, Photoshop girdi 5 ve altındaki tüm pikselleri düzey 0'a eşler. Benzer biçimde, beyaz nokta sürgüsünü solda düzey 243'e taşırsanız, Photoshop düzey 243 ve üstündeki tüm pikselleri düzey 255'e eşler. Eşleme işlemi, her iki kanaldaki en koyu ve en açık pikselleri etkiler. Renk dengesinin değişmesini önlemek için, diğer kanallarda bunlara karşılık gelen pikseller orantılı olarak ayarlanır. 1 Siyah ve beyaz sürgülerini eksen boyunca herhangi bir noktaya sürükleyin. Sürükledikçe girdi değerinin değiştiğine dikkat edin. 2 Siyah ve beyaz noktaları ayarlarken kırpmayı önizlemek için aşağıdakilerden birini yapın: Kaydırıcıları sürüklerken Alt tuşunu (Windows) ya da Option tuşunu (Mac OS) basılı tutun. Ayarlamalar paneli menüsünde Siyah/Beyaz Noktalar için Kırpmayı Göster'i seçin veya Eğriler iletişim kutusunda Kırpmayı Göster'i seçin. Damlalık araçlarını kullanarak siyah ve beyaz noktaları ayarlayın. 1 Siyah Nokta Ayarlama Damlalık aracını çift tıklatın. Adobe Renk Seçici'de R, G ve B değerlerinin aynı olduğu bir değer seçin. Değeri tekrar siyah olarak ayarlamak için R, G ve B değerlerini sıfırlayın. 2 Damlalık ile görüntü üzerinde siyah noktayı temsil eden alanı veya en düşük ton değerlerinin olduğu alanı tıklatın. 3 Beyaz Noktayı Ayarlama Damlalık aracını çift tıklatıp R, G ve B değerleri aynı olan rengi seçin. 4 Beyaz noktayı ayarlamak için en açık ton değerlerinin olduğu görüntü alanını tıklatın. Klavye kısayolları: Eğri ayarlama Eğri ayarlamalarında şu klavye kısayollarını kullanabilirsiniz: Eğri ayarlarında belirtilen geçerli kanaldaki eğride bir nokta belirlemek için, Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutarak görüntüyü tıklatın. Her renk bileşeni kanalında (bileşik kanalda değil) seçili renge ilişkin olarak eğriye bir nokta ayarlamak için, Shift+Ctrl (Windows) veya Shift+Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutarak resmi tıklatın. Birden çok nokta seçmek için, Shift tuşunu basılı tutarak eğrideki noktaları tıklatın. Seçilen noktalar siyahla doldurulur. Eğri üzerindeki bütün noktaların seçimlerini kaldırmak için ızgarayı tıklatın veya Ctrl tuşunu (Windows) veya Command-D tuşunu (Mac OS) basılı tutun. Eğride seçili noktaları taşımak için ok tuşlarına basın. Damlalıkları kullanarak renk düzeltme Kırmızı, yeşil, mavi, siyan, macenta veya sarı renk fazlalığından kaynaklanan, istenmeyen bir renk tonunu düzeltmek için, Düzeyler ve Eğriler ayarlamalarındaki damlalıkları kullanabilirsiniz. Önce nötr olması gereken bir alanı tanımlayıp ardından bu alandan renk tonunu kaldırarak resmin renk dengesini daha kolay ayarlayabilirsiniz. Resme bağlı olarak, damlalıklardan birini veya üç damlalığın tümünü kullanabilirsiniz. Damlalıklar, nötr renkleri kolayca tanımlanan görüntülerde en iyi sonucu verir. Not: Gri Nokta Ayarla Damlalık aracının çalışırken bu damlalık kullanılamaz. birincil kullanım alanı renk düzeltmesidir ve gri tonlamalı görsellerle En iyi sonuçları elde etmek için, bir pikseli maksimum vurgu veya minimum gölge değerlerine eşlemek için büyük bir ayarlama gerektiren görüntülerde damlalıkları kullanmayın.

Bölüm 16: Yazdırma. Photoshop'tan yazdırma. Yazdırma hakkında. Masaüstü yazdırma hakkında

Bölüm 16: Yazdırma. Photoshop'tan yazdırma. Yazdırma hakkında. Masaüstü yazdırma hakkında 496 Bölüm 16: görüntünüzü çıktı aygıtına gönderme işlemidir. Kağıda veya filme (pozitif veya negatif), baskı plakasına veya doğrudan dijital yazdırma baskısına yazdırabilirsiniz. dan önce, Yazdır iletişim

Detaylı

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

Adobe Fireworks CS3 Yardımcı El Kitabı

Adobe Fireworks CS3 Yardımcı El Kitabı Adobe Fireworks CS3 Yardımcı El Kitabı 1 İçindekiler Bölüm 1 Genel Bilgiler... 3 Bölüm 2 Bitmap Düzenleme... 5 Bölüm 3 Vektörel Araçlar... 25 Bölüm 4 Katmanlar ve Sayfalarla Çalışmak... 35 Bölüm 5 Metin

Detaylı

Bölüm 13: Filtreler. Temel filtre bilgileri. Filtrelerin kullanımı

Bölüm 13: Filtreler. Temel filtre bilgileri. Filtrelerin kullanımı 404 Bölüm 13: Görüntülere özel efektler eklemek için veya fotoğrafları keskinleştirmek gibi sık kullanılan görüntü düzenleme görevlerini gerçekleştirmek için filtreler kullanabilirsiniz. Bu bölümde Adobe

Detaylı

UYARI : 6.bölümde anlatılan kodlar actinscript 2 dili ile yazılmıştır ::.. Lazoid..::

UYARI : 6.bölümde anlatılan kodlar actinscript 2 dili ile yazılmıştır ::.. Lazoid..:: UYARI : 6.bölümde anlatılan kodlar actinscript 2 dili ile yazılmıştır ::.. Lazoid..:: 1 İçindekiler Bölüm 1 Flash a Genel Bakış... 5 Bölüm 2 Grafikler ile Çalışmak... 19 Bölüm3 Sembol Oluşturmak ve Düzenlemek...

Detaylı

ADOBE MUSE. İlk web sitenizi oluşturma

ADOBE MUSE. İlk web sitenizi oluşturma ADOBE MUSE İlk web sitenizi oluşturma İçindekiler Bölüm 1 Yazılımı yükleme ve örnek projeyi hazırlama Site haritası oluşturma A-Kalıp sayfasını düzenleme Renk örnekleri panelinde renk paletini ayarlama

Detaylı

ADOBE FIREWORKS CS5. Uygulamasını Kullanma

ADOBE FIREWORKS CS5. Uygulamasını Kullanma ADOBE FIREWORKS CS5 Uygulamasını Kullanma Yasal uyarılar Yasal uyarılar Yasal uyarılar için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Yenilikler Yenilikler..............................................................................................................

Detaylı

ADOBE ACROBAT. X STANDARD Uygulamasını Kullanma

ADOBE ACROBAT. X STANDARD Uygulamasını Kullanma ADOBE ACROBAT X STANDARD Uygulamasını Kullanma bildirimler Yasal bildirimler için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Yenilikler Yenilikler (Acrobat 10.1)...............................................................................................

Detaylı

Giriş... 6 Ekran öğeleri... 6 Hızlı Başlangıç Rehberi... 8 Başlangıç... 9 İşlemler... 12 Mod seçimi... 12 Tam ekran modu...

Giriş... 6 Ekran öğeleri... 6 Hızlı Başlangıç Rehberi... 8 Başlangıç... 9 İşlemler... 12 Mod seçimi... 12 Tam ekran modu... Giriş... 6 Ekran öğeleri... 6 Hızlı Başlangıç Rehberi... 8 Başlangıç... 9 İşlemler... 12 Mod seçimi... 12 Tam ekran modu... 14 Not ve ilgili görevler... 15 Çizim... 15 Masaüstünde çizim... 16 Şekil araçlarıyla

Detaylı

ADOBE CONNECT 9'u Kullanma

ADOBE CONNECT 9'u Kullanma ADOBE CONNECT 9'u Kullanma Yasal bildirimler Yasal bildirimler Yasal bildirimler için, bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Adobe Connect 9.4'teki yenilikler

Detaylı

Adobe Acrobat 8 Yardımcı El Kitabı

Adobe Acrobat 8 Yardımcı El Kitabı Adobe Acrobat 8 Yardımcı El Kitabı 1 İçindekiler Bölüm 1 Çalışma Alanı... 5 Bölüm 2 PDF Oluşturmak... 34 Bölüm 3 PDF İçeriğini Birleştirmek... 43 Bölüm 4 PDF'leri Dışa Aktarmak... 55 Bölüm 5 İnceleme ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler...

Detaylı

S ON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI Bu metni, Yardım şeridinden erişilebilen PaperPort Hakkında panelini kullanarak görüntüleyin.

S ON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI Bu metni, Yardım şeridinden erişilebilen PaperPort Hakkında panelini kullanarak görüntüleyin. Başlarken Kılavuzu Y ASAL U YARI Telif Hakkı 2011 Nuance Communications, Inc. Tüm hakkı saklıdır. Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts 01803-4609, ABD şirketinin önceden

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Capture Pro Software. Kullanım Kılavuzu. A-61735_tr

Capture Pro Software. Kullanım Kılavuzu. A-61735_tr Capture Pro Software Kullanım Kılavuzu A-61735_tr BAŞLARKEN 1-1 KULLANICI ARABİRİMİ 2-1 SORUN GİDERME 3-1 EKLER A A-1 1 Başlarken İçindekiler Destekleyici belgeler...1-2 Terimler...1-3 Kodak Capture Pro

Detaylı

Piksel yoğunluğu arttırılırsa görüntü netleşir. Ancak çok fazla arttırıldığında dosyanın kapasitesinin artmasına neden olur.

Piksel yoğunluğu arttırılırsa görüntü netleşir. Ancak çok fazla arttırıldığında dosyanın kapasitesinin artmasına neden olur. 5.HAFTA PHOTOSHOP TEMEL KAVRAMLAR Piksel Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığında veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark edilebilir.

Detaylı

i4x50 Serisi Tarayıcılar

i4x50 Serisi Tarayıcılar i4x50 Serisi Tarayıcılar TWAIN Uygulamaları için Tarama Kurulum Kılavuzu A-61839_tr TWAIN Veri Kaynağını kullanma Scan Validation Tool Programını Başlatma... 2 Scan Validation Tool iletişim kutusu... 3

Detaylı

Adobe Dreamweaver CS3

Adobe Dreamweaver CS3 Ders Notları Adobe Dreamweaver CS3 Bölüm 1 Genel Bilgiler Giriş Dreamweaver CS3, Web sitelerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, bakımının ve devamlılığını sağlanmasını mümkün kılmak için güçlü görsel

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 & CS5.5'i Kullanma

ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 & CS5.5'i Kullanma ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 & CS5.5'i Kullanma Yasal uyarılar Yasal uyarılar Yasal uyarılar için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Yenilikler Yenilikler (CS5.5)......................................................................................................

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Uygulamasini kullanma

ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Uygulamasini kullanma ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Uygulamasini kullanma Telif Hakkı 2008 Adobe Systems Incorporated. Tüm hakları saklıdır. Windows ve Mac OS için Adobe Flash CS4 Professional'ı kullanma Bu kılavuz son kullanıcı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W925R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen kullanmaya

Detaylı

Bölüm 4 Writer ile Başlamak

Bölüm 4 Writer ile Başlamak Başlangıç Kılavuzu Bölüm 4 Writer ile Başlamak LibreOffice ile Kelime İşlem Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY Web:http://ayalcinsoy.wordpress.com E-posta: ayhanyalcinsoy@gmail.com Telif Hakkı Bu belgenin telif

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

Photoshop CS3 Araçlar hakkında

Photoshop CS3 Araçlar hakkında Photoshop CS3 Araçlar hakkında Photoshop'u başlattığınızda, Araçlar paleti ekranın sol tarafında gösterilir. Araçlar paletindeki bazı araçların bağlama duyarı seçenekler çubuğunda gösterilen seçenekleri

Detaylı

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5.

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5. İÇİNDEKİLER 1. BELGE İŞLEMLERİ...1 1.1. Arayüz...1 1.1.1. Giriş...1 1.1.2. Genel Görünüm...1 1.2. Sunu Görünümleri...3 1.3. Temel Sunu İşlemleri...4 1.3.1. Sunum Oluşturma...4 1.3.2. Kayıt işlemleri...5

Detaylı

DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013

DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013 DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013 Tanıştırma Tanıştırma Dynafleet Online Yardım Hakkında Web Yardımı olarak da anılan Dynafleet Online'daki online yardım, herhangi bir platformdan bağımsız HTML tabanlı

Detaylı

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Kullanım Kılavuzu A-61627_tr 6J7054 Yapılandırma Düzenleyicisi ve Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde Bulunan Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kodak Scan Station 500 aygıtını

Detaylı

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Renkli Baskı

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Renkli Baskı Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Renkli Baskı 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin

Detaylı