Sınav : MAKĐNE TEKNOLOJĐSĐ ÖĞRETMENĐ. Yarışma Sınavı. A ) Transform B ) Manual Entry C ) Pattern Repeat D ) Plunge Turn E ) Finish

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : MAKĐNE TEKNOLOJĐSĐ ÖĞRETMENĐ. Yarışma Sınavı. A ) Transform B ) Manual Entry C ) Pattern Repeat D ) Plunge Turn E ) Finish"

Transkript

1 1 Kütüğü katı model olarak görmek için aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? ) Solid B ) Wire frame C ) Fit screen D ) File E ) Shape 4 Oluşturulmuş bir takım yolunu birden fazla çoğaltmak için aşağıdaki takım yollarından hangisi kullanılır? ) Transform B ) Manual Entry C ) Pattern Repeat D ) Plunge Turn E ) Finish 2 şağıdaki işlemlerden hangisi ince (son) işleme tornalama anlamındadır? ) Finish B ) Drill C ) Rough D ) Groove E ) Canned 3 Chaining penceresinde profilleri pencere içine alarak seçmek için hangi komut kullanılır? ) Chain B ) Window C ) Polygon D ) Point E ) Select 5 Bir parçanın üzerinde çevresel profil işlemek için hangi takım yolu kullanılır? ) Pocket B ) Contour C ) Drill D ) Face E ) Circmill 6 şağıdakilerden hangisi geri çıkış hızını ifade eder? ) Quick Rate B ) Feed Rate C ) Spindle Speed D ) Plunge Rate E ) Retract Rate 1

2 7 Her pasoda verilecek talaş derinliğini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Overlap B ) Depth of cut C ) Exit amount D ) Entry amount E ) Equal steps 8 Takım yollarını oluşturmak için hangi menü kullanılır? ) Toolpath B ) Settings C ) Operation manager D ) Machine type E ) Finish Toolpath 9 şağıdakilerden hangisi düz alınlı parmak freze çakısı anlamındadır? ) End Mill B ) Taper Mill C ) Dove Mill D ) Bull Mill E ) Slot Mill 11 G28G91X0Y0Z0; satırının açıklaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? ) Takımın verilen koordinatlarda sıfır noktasına gitmesi B ) Đş parçası yüzeyinden talaş kaldırmadan ilerlemesi C ) Tezgâhın seri modda çalışması D ) Takımın tezgâh referans noktasına dönüşü E ) Tezgâhın deneme modunda çalışması 12 CNC Frezede M98 N_ L_; komut satırında "L" parametresi ne ifade eder? ) Program numarası B ) Tekrarlama sayısı C ) Devir sayısı D ) Satır numarası E ) Đlerleme 13 Program başlangıcına iş referans noktasını tanımlamak için kullanılan ilk kod hangisidir? ) G43 B ) G54 C ) G00 D ) G71 E ) G91 10 şağıdaki terimlerden hangisi takım tutucu anlamındadır? ) Type B ) Holder C ) Tool D ) Corner Radius E ) Edit tool 2

3 14 CNC Frezede G24 Dikdörtgen cep boşaltma çevriminde F neyi ifade eder? ) Cep derinliğini B ) Cep genişliğini C ) Đlerlemeyi D ) Soğutma suyunu açma E ) Bekleme süresini 17 Đş parçasının sıfır noktasını kaydırmak için hangi kodu kullanırız? ) G71 B ) G54 C ) G00 D ) G92 E ) G90 15 G75 dış yüzeye kanal açma çevriminde aşağıdakilerden hangi parametre kullanılmadığında veya değiştirilmediğinde kesme çevrimi olur? ) Z B ) Q C ) W D ) U E ) P 16 CNC Frezede çevrimlerde tekrar sayısı hangi harf ile belirtilir? ) E B ) K C ) C D ) E ) N 18 CNC Frezede G98 kodu ne iş yapar? ) Fener milini durdurur. B ) Soğutma suyunu açar. C ) Hızlı hareket sağlar. D ) Kesicinin geri dönüşünde başlangıç noktasına dönüşünü sağlar. E ) Programı sonlandırır. 19 G71, G72, G73 vb. çevrimlerde, boyda bırakılacak son paso tornalama payı miktarı aşağıdakilerden hangi parametreye yazılır? ) W B ) Q C ) P D ) R E ) U 20 CNC Frezede Rayba çekme çevrimi hangisidir? ) G90 B ) G51 C ) G86 D ) G85 E ) G54 3

4 21 Uzun deliklerin delinmesinde kullanılan matkap çeşidi hangisidir? ) Havşa matkabı B ) Helisel matkap C ) Punta matkabı D ) Namlu matkabı E ) Konik saplı matkap 24 şağıdaki ifadelerden hangisi takma uçlu freze çakıları için doğrudur? ) Seri imalatta ekonomik ancak tek işlemede pahalıdır. B ) Çok az kullanılır. C ) Verimlilik bakımından iyi değildir. D ) Yüzey kalitesi düşüktür. E ) Sadece CNC tezgahlarda kullanılır. 22 şağıdakilerden hangisi, istenilen açıda döndürülerek ayarlanan mengenedir? ) Hidrolik mengene B ) Kamlı mengene C ) Pnömatik mengene D ) Üniversal mengene E ) Mıknatıslı mengene 23 Endüstride eğik yüzeylerin işlenmesinde en çok kullanılan freze çakısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Parmak freze çakıları B ) Profil freze çakıları C ) Silindirik freze çakıları D ) Takma uçlu freze çakıları E ) Modül freze çakıları 25 Kılavuz çekilecek deliğin matkap çapı ne olmalıdır? ) Delik çapı vidanın diş üstü çapından, adımı kadar küçük delinmelidir. B ) Delik çapı vidanın diş üstü çapından, adımı kadar büyük delinmelidir. C ) Delik çapı vidanın diş dibi çapından, adımı kadar küçük delinmelidir. D ) Delik çapı vidanın diş dibi çapından, adımı kadar büyük delinmelidir. E ) Delik çapı vidanın diş üstü çapı kadar delinmelidir. 26 Mengene çenesinin tezgâh gövdesine paralel veya diklik ayarı en hassas hangi araçla yapılır? ) Cetvel B ) Kumpas C ) Mihengir D ) Gönye E ) Komparatör 4

5 27 Parmaktaki diş sayısı 12 olan 1/2" parmak vidanın adımı kaç mm'dir? ) 1,05 B ) 2,11 C ) 12,56 D ) 2,4 E ) 25,4 31 Standart bir rondela tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir? ) Rondela TS 79/8 10 Fe40 B ) Rondela 10 TS 79 Fe40 C ) TS 10 79/8 Fe40 D ) Rondela TS 79/8 10 E ) Rondela TS 10 79/8 Fe40 28 Kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan takımlara ne ad verilir? ) yna B ) Kater C ) Torna D ) Suport E ) Pens 32 Đki kulaklı emniyet sacının kulakları nasıl kullanılır? ) çık bırakılır. B ) Bir kulağı bağlantı yüzeyine, bir kulağı bağlantı elemanına kıvrılır. C ) Bağlantı elemanına kıvrılır. D ) Bağlantı yüzeyine kıvrılır. E ) Đki kulağı aynı yöne kıvrılır. 29 Özel biçimdeki parçaların seri yapımına uygun bağlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Mengene B ) Đş kalıpları C ) Döner tabla D ) Divizör E ) Pnömatik mengene 33 şağıdakilerin hangisi halkanın en önemli özelliğidir? ) Bir ucunun kesik olması B ) Montajının kolay olması C ) Yaylı olması D ) Đstenilen çaplarda bulunması E ) Yumuşak malzemeden yapılması 30 Segmanların takılacağı kanal genişlikleri aşağıdakilerden hangisine göre açılır? ) Segman genişliğinden 0,1 mm daha büyük B ) Segman genişliğinden 0,1~0,2 mm küçük C ) Segmanla aynı genişlikte olur. D ) Segman genişliğinden 0,5 mm daha büyük E ) Çok önemi yoktur. 34 şağıdakilerden hangisi karşılık dişlisi çeşitlerinden değildir? ) Eğik yan profilli B ) Konveks yan profilli C ) Konkav yan profilli D ) Düz yan profilli E ) Đki parçalı 5

6 35 Standart bir halka tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir? ) Halka TS 79/27 22 Fe50 B ) TS 22 79/27 Fe50 C ) Halka TS 79/27 22 D ) Halka 22 TS 79 Fe50 E ) TS Halka 79/ şağıdakilerden hangisi dönen motor anlamına gelir? ) Linear spring B ) Rotary motor C ) Linear motor D ) Gravity E ) Step motor 36 Kam imalat şekillerinden en pratik ve en hassas olanı hangisidir? ) Üniversal freze tezgâhlarında imalat B ) CNC tezgâhlarında imalat C ) Elle imalat D ) Özel kam tezgâhlarında imalat E ) Kopya freze tezgâhlarında imalat 40 şağıdaki komutlardan hangisi destek oluşturma komutudur? ) Revolved Boss B ) Extruded boss C ) Extruded cut D ) Rib E ) Smart Dimension 37 Helis dişli çark yapım resminde, bölüm dairesi çapı hangi çizgi türü ile çizilir? ) Kesik çizgi B ) Kalın düz çizgi C ) Đnce düz çizgi D ) Noktalı kesik çizgi E ) Çift noktalı kesik çizgi 41 şağıdaki komutlardan hangisi ile çizim yapma menüsüne gireriz? ) rc B ) Smart Dimension C ) Sketch D ) Line E ) Draw 38 şağıdakilerden hangisi konik dişli çarklarda bulunan bir açı değildir? ) Bölüm dairesi koni açısı B ) Eksenler arası açı C ) Diş dibi frezeleme açısı D ) Diş üstü frezeleme açısı E ) Diş dibi yükseklik açısı 42 şağıdaki komutlardan hangisi ile parça kaydırılabilir? ) Move Component B ) Smart Fasteners C ) Rotate Component D ) Exploded View E ) Pan Component 6

7 43 şağıdakilerden hangisi köşe yuvarlatma komutudur? ) Rib B ) Shell C ) Chamfer D ) Fillet E ) Circle 47 şağıdakilerden hangisi yeni anlamına gelir? ) Drawing B ) New C ) Part D ) ssembly E ) New Window 44 nimation Wizard komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? ) Extruded B ) Collapse C ) Exploded D ) Rotate E ) Hiçbiri 48 Ölçülendirme stilinde oklar ve bağlama çizgileri aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır? ) Text B ) Primary Units C ) lternate Units D ) Lines and rrows E ) Tolerances 49 çılar aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir? 45 şağıdakilerden hangisi Katı modelleme işleminde ana katı (Boss) oluşturmak amacı ile uygulanan dört temel işlemden birisi değildir? ) Revolved B ) Sweep C ) Extrude D ) Loft E ) Sketch 46 şağıdakilerden hangisi eksen anlamına gelir? ) Temporary axes B ) Origins C ) xis D ) Planes E ) Centerline ) Dimaligned B ) Dimradius C ) Dimcontinue D ) Dimangular E ) Dimscale 50 Minsert komutunun görevi nedir? ) Bir bloğu çizim içerisine eklemek için kullanılır. B ) Oluşturulan bir blokta değişiklik yapmak için kullanılır. C ) Oluşturulan bir bloğu kaydetmek için kullanılır. D ) Yeni bir blok oluşturmak için kullanılır. E ) Bir bloğu çizim içerisine çok sayıda eklemek için kullanılır. 7

8 51 şağıdakilerden hangisi teknik resim çizim araç gereçlerinden değildir? ) T cetveli B ) Gönye C ) 4 kâğıdı D ) Pergel E ) Resim çantası 52 Simetrik olmayan bir parçanın ölçülendirilmesi için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılmalıdır? ) Kenar-Eksen B ) Kenar-Kenar C ) Eksen-Eksen D ) Zincirleme E ) rtışlı 53 Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? ) Ölçü çizgilerinde B ) Görünen çevrelerde C ) Taramalarda D ) Kılavuz çizgilerinde E ) Vida diş dibi çizgilerinde 54 Command:L Specify first point: 30,30 Specify next point Yukarıdaki satırlar ile nasıl bir çizgi çizilir? ) 30,30 noktasından 30,80 noktasına çizgi B ) 30,30 noktasından yatay doğrultuda 50 uzunluğunda çizgi C ) 30,30 noktasından 80,30 noktasına çizgi D ) 30,30 noktasından 80,90 noktasına düz çizgi E ) 30,30 noktasından 50,90 noktasına çizgi 55 Chamfer komutu ile pah kırarken pah ölçüsünü değiştirmek için hangi seçenek kullanılır? ) Radius B ) Scale C ) Distance D ) ngle E ) Explode 56 Tarama çizgilerinin sıklığı hangi seçenekle belirlenir? ) ngle B ) Pattern C ) Scale D ) Pick point E ) Measure 8

9 57 Eksantrik başlığın çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir? ) Dairesel hareket yapar. B ) Dairesel hareketi doğrusal harekete çevirir. C ) Doğrusal hareket yapar. D ) Doğrusal hareketi dairesel harekete çevirir. E ) Doğrusal hareketi açısal harekete çevirir. 61 Helis dişli çarkların mil eksenlerinin çalışma konumları nasıldır? ) Miller dik çalışır. B ) Miller paralel çalışır. C ) Miller herhangi bir açıda kesişir. D ) Her üç konumda da çalışır. E ) Miller paralel ve dik çalışır. 58 Küçük adımlı helisel oluklar nerelerde açılır? ) Sadece torna tezgâhlarında açılır. B ) Hem torna tezgâhında hem de freze tezgâhında açılabilir. C ) Sadece freze tezgâhlarında açılır. D ) Matkap tezgâhlarında açılır. E ) Kalıpçı frezesinde açılır. 62 Doğrusal bölme ile kremayer dişli arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? ) Modül çakısı ile açılması B ) Yüksek devirlerde açılması C ) Farklı yöntemlerle açılması D ) Dik başlık kullanılması E ) Farklı tezgâhlarda açılması 59 Kremayer dişlilerin kullanılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) yrık millerde hareket iletmek B ) Doğrusal hareketi dairesel harekete çevirmek C ) Đstenilen açıda kuvvet ve hareket iletmek D ) Doğrusal hareketi açılı harekete çevirmek E ) Dairesel hareketi doğrusal harekete çevirmek 63 Modülü bilinen bir kremayer dişliyi açabilmek için bilinmesi zorunlu olan değerler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir? ) Diş yüksekliği - diş kalınlığı - profil açısı B ) dımı - diş yüksekliği C ) Çakı numarası - malafa D ) dımı- diş kalınlığı - profil açısı E ) Diş sayısı - adımı 60 şağıdakilerden hangisi düz freze çakısı elemanlarından değildir? ) yar açısı B ) Zırh açısı C ) Diş merkez açısı D ) Sırt açısı E ) Zırh genişliği 64 şağıdakilerden hangisi sivri dişli freze çakılarından değildir? ) Silindirik frezeler B ) lın freze çakısı C ) çı freze çakısı D ) Kanal freze çakısı E ) Profil freze çakısı 9

10 65 Kremayer dişlinin açılmasında modül çakı seçimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? ) En son numaralı modül çakısı kullanılır. B ) çılacak diş sayısına göre sekizli modül çakılardan uygun olanı seçilir. C ) Bir numaralı çakı seçilir. D ) Đsteğe bağlı bir çakı seçilir. E ) Dört numaralı çakı seçilir. TEST BĐTTĐ CEVPLRINIZI KONTROL EDĐNĐZ 10

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ

1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ VII İÇİNDEKİLER 1 CAD-CAM PROGRAMLARINA GİRİŞ 1 CAD-CAM Programlarının Tanıtılması 1 Endüstride Kullanılmasının Gereği ve Önemi 1 Katı Modelleme Programlarının (CAM) Programları ile Olan İlişkisi 2 2 SOLIDWORKS,

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Frezede helis diģli açma iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki iģletmelerin, helis diģli imalat yöntemlerini araģtırınız, topladığınız bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CAM PROGRAMI İLE TORNALAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZELEME İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ

BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE CAM UYGULAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Standart Makine Elemanları Dişli Çarklar Komple ve Detay Resimleri Çizmek Üç Boyutlu Katı modelleme Üç Boyutlu Yüzey Modelleme Katıların Montajı

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

Ses3000. Ġçindekiler : Konu : Ses3000 MasterCAM Türkçe Kullanım Kitabı

Ses3000. Ġçindekiler : Konu : Ses3000 MasterCAM Türkçe Kullanım Kitabı Ses3000 CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CAD/CAM BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ LTD. ġtġ. Tel : (0212) 674 25 07-08 Faks : (0212) 613 88 68 E-Posta : bilgi@ses3000.com http : www.ses3000.com. Ġçindekiler : Konu : Sayfa:

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. GİRİŞ SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya Windows un kolaylıklarını kullanarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME 3 ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ - 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 Üretilecek bir iş parçasının CNC tezgahlarda üretiminin yapılabilmesi için parça üretim programına ihtiyaç duyulur. Program kodlarla ifade edilir.

Detaylı

Metal İşleme Makinaları

Metal İşleme Makinaları Metal İşleme Makinaları Sütunlu Matkaplar Metal Testere Tezgahları Metal Freze Tezgahları Metal Bant Zımparalar, Taşlamalar, Polisaj Makinaları Metal Torna Tezgahları T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö

Detaylı