YDS. Basic Words / Verbs / Eskişehir chat: sohbet etmek, çene çalmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak"

Transkript

1

2 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı incelemek 7. annoy: kızdırmak, rahatsız etmek 8. anticipate: beklemek, ummak, tahmin etmek 9. appear: görünmek, belirmek 10. appoint: atamak, görevlendirmek, tayin etmek 11. approve: onaylamak, tasdik etmek 12. arise: ortaya çıkmak 13. arrange: düzenlemek, hazırlık yapmak 14. arrest: tutuklamak, yakalamak 15. asist: yardım etmek 16. assume: farz etmek, varsaymak 17. attach: tutturmak, iliştirmek 18. ban: resmen yasaklamak 19. behave: davranmak 20. belong to: bir yere/şeye ait olmak 21. bend: eğmek, bükmek 22. blame: suçlamak 23. book: rezervasyon yapmak, ayarlamak 24. bother: canını sıkmak, uğraşmak 25. breathe: nefes alıp vermek 26. burn: yakmak, yanmak 27. bury: gömmek, defnetmek 28. celebrate: kutlamak, kutlama yapmak 29. charge: ücretlendirmek, fiyat istemek 30. chase: kovalamak, peşinden koşmak 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 32. choose: seçmek, tercih yapmak 33. chop: dilimlemek, parçalamak, doğramak 34. claim: iddia etmek, ileri sürmek 35. clear: temizlemek, kaldırmak 36. collapse: düşmek, yıkılmak 37. combine: birleş(tir)mek, bir araya getirmek 38. concentrate (on): yoğunlaşmak, konsantre olmak 39. concern: ilgilendirmek, alakadar etmek 40. conclude: bit(ir)mek, sona er(dir)mek 41. conduct: idare etmek, yürütmek 42. confuse: şaşırtmak, kafası karışmak 43. consist of: den oluşmak 44. construct: inşa etmek, yapmak 45. consult: danışmak, fikir sormak 46. contain: içermek, kapsamak 47. convince: ikna etmek, inandırmak 48. cough: öksürmek, tıksırmak 49. cover: örtmek, kapamak 50. criticize: eleştirmek 51. damage: zarar vermek, hasar vermek 52. dare: cesaret etmek 53. date: flört etmek (2) tarih atmak 54. declare: duyurmak, beyan etmek 55. defend: savunmak, korumak 56. define: tanımlamak, açıklamak 57. delay: ertelemek, geciktirmek 58. demand: istemek, talep etmek 59. demonstrate: göstermek, kanıtlamak 60. deny: inkar etmek

3 61. depend on: bağımlı olmak, muhtaç olmak 62. derive from: türetmek, türemek 63. describe: tanımlamak, betimlemek 64. deserve: hak etmek, layık olmak 65. design: plan çizmek, tasarlamak 66. destroy: tahrip etmek, yıkmak 67. direct: yönetmek, yönlendirmek 68. disappear: gözden kaybolmak, yok olmak 69. disappoint: hayal kırıklığına uğratmak 70. discover: keşfetmek, bulmak 71. display: sergilemek, göstermek 72. distinguish: ayırt etmek 73. dominate: egemen olmak, hakim olmak 74. double: ikiye katla(n)mak, ar(tır)mak 75. educate: öğretmek, eğitim vermek 76. emphasize: belirtmek, vurgulamak 77. enable: mümkün kılmak, imkân vermek 78. encourage: cesaret vermek, teşvik etmek 79. engage: ilgilendirmek, meşgul etmek 80. equal: eşitlemek, denklemek 81. escape: bir yerden kaçmak 82. establish: (şirket, kurum) kurmak, tesis etmek 83. estimate: tahmin etmek 84. examine: incelemek, tetkik etmek 85. exceed: geçmek, aşmak (hız limiti vb) 86. excuse: affetmek, bağışlamak 87. exhibit: sergilemek, göstermek 88. exist: var olmak, bulunmak 89. expand: genişle(t)mek, büyü(t)mek 90. experience: yaşamak, tecrübe etmek 91. explode: patla(t)mak, infilak et(tir)mek 92. exploit: sömürmek, hakkını vermemek 93. explore: keşfetmek, araştırma yapmak 94. express: ifade etmek, açıklamak 95. face: yüzleşmek, yüzleşmek 96. farm: çiftçilik yapmak 97. fasten: bağlamak, bağlanmak 98. favour: beğenmek, desteklemek 99. fit: uymak, tam ölçüsünde olmak 100. focus on: odaklanmak, yoğunlaşmak 101. forgive: affetmek, bağışlamak 102. form: oluşmak, oluşturmak 103. free: serbest bırakmak, salıvermek 104. freeze: donmak, buzlanmak, buz tutmak 105. frighten: korkutmak, ürkütmek 106. fulfil: iş / görev vb yerine getirmek 107. function: çalışmak, işlemek 108. fund: para / fon sağlamak, ayırmak 109. gain: elde etmek, kazanmak 110. gather: toplamak, bir araya getirmek 111. generate: ortaya çıkartmak, oluşturmak 112. guard: korumak, savunmak 113. guess: tahmin etmek 114. guide: rehberlik etmek, yok göstermek 115. hang: asmak (elbise vb) 116. heal: iyileş(tir)mek, düzel(t)mek 117. hold: (elinde, kucağında) tutmak 118. identify: belirlemek, tespit etmek 119. ignore: ihmal etmek, görmezden gelmek 120. illustrate: göstermek, resimlemek

4 121. infect: (hastalık) bulaştırmak, geçirmek 122. influence: etkilemek, tesir etmek, etkili olmak 123. inspect: denetlemek, teftiş etmek, araştırmak 124. inspire: teşvik etmek, isteklendirmek 125. install: kurmak, tesis etmek 126. intend: niyet etmek, niyetlenmek 127. interest: ilgilendirmek, ilgisini çekmek 128. interpret: yorumlamak 129. invade: istila etmek 130. iron: ütülemek, ütü yapmak 131. issue: bildirmek, haberdar etmek 132. join: katılmak, üye olmak 133. march: protesto/tören yürüyüşü yapmak 134. mark: belirlemek, işaret etmek, göstermek 135. mention: bahsetmek, söylemek 136. mind: önemsemek, aldırmak 137. mistake: yanlış anlamak, yanılmak 138. mix: karış(tır)mak, birleş(tir)mek 139. monitor: kontrol etmek, izlemek 140. multiply: art(ır)mak, çoğal(t)mak 141. murder: öldürmek, cinayet işlemek 142. neglect: ihmal etmek, önemsememek 143. negotiate: müzakere etmek 144. obey: itaat etmek, uymak 145. object to: itiraz etmek, karşı çıkmak 146. observe: dikkatle gözlemek, incelemek 147. occupy: işgal etmek, doldurmak 148. occur: meydana gelmek, vuku bulmak 149. oppose: karşı çıkmak, muhalefet etmek 150. owe to: borçlu olmak, borcu olmak 151. perform: gösteri yapmak, icra etmek 152. permit: izin vermek, müsaade etmek 153. persuade: ikna etmek, razı etmek 154. possess: sahip olmak, ın/in sahibi olmak 155. pretend: gibi görünmek, numara yapmak 156. prevent: önlemek, engel olmak 157. print: basmak, yayınlamak (kitap, yayın vb) 158. produce: yapmak, üretmek 159. promise: söz vermek, vaatte bulunmak 160. protect: korumak 161. purchase: satın almak 162. question: soru sormak, soru yöneltmek 163. raise: kaldırmak, yükseltmek 164. rate: değerlendirmek, belirlemek 165. reach: ulaşmak, erişmek, varmak 166. react: tekpi göstermek, karşılık vermek 167. realize: farkına varmak, fark etmek 168. recall: hatırlamak, anımsamak 169. receive: teslim almak, almak 170. recognize: tanımak, bilmek 171. recommend: tavsiye etmek, önermek 172. reduce: azaltmak, kısmak, indirmek 173. refer to: söz etmek, e/a değinmek 174. regret: pişman olmak, pişmanlık duymak 175. regulate: düzenlemek, düzene sokmak 176. reject: reddetmek, geri çevirmek 177. relate: bağlantılı olmak, bağlantı kurmak 178. relax: dinlenmek, rahatla(t)mak 179. release: serbest bırakmak, tahliye etmek 180. rely on: bel bağlamak, muhtaç olmak

5 181. remain: kalmak, varlığını devam ettirmek 182. replace with: yerine koymak, ile değiştirmek 183. reply: cevap vermek, yanıtlamak 184. represent: anlamına gelmek, temsil etmek 185. rescue: kurtarmak 186. research: araştırmak, incelemek 187. reserve: ayırmak, rezerve yapmak 188. resign: istifa etmek, ayrılmak 189. resist: direnç göstermek, karşı koymak 190. resolve: bir sorunu halletmek, çözmek 191. respect: saygı duymak, hayran olmak 192. respond: cevap vermek 193. restrict: sınırlamak, yasaklamak 194. retire: emekli olmak, emekliye ayrılmak 195. return: geri gitmek/gelmek, dönmek 196. reverse: tersine çevirmek, tersine gitmek 197. revise: elden / gözden geçirmek 198. ruin: yıkmak, mahvetmek 199. rule: karar vermek, hüküm vermek 200. satisfy: tatmin etmek, doyurmak 201. scare: korkutmak 202. score: gol atmak, puan kazanmak 203. sense: sezmek, hissetmek 204. separate: böl(ün)mek, ayırmak, ayrılmak 205. slide: kaymak, kaydırmak 206. slip: kaymak, kayıp düşmek 207. slow: yavaşla(t)mak, ağırlaş(tır)mak 208. smile: gülümsemek, tebessüm etmek 209. solve: çözmek, cevabını bulmak 210. sort: sınıflandırmak, ayırmak 211. sound: gibi görünmek, gibi gelmek 212. spare: para/zaman ayırmak, yedeklemek 213. spill: dökmek, dökülmek 214. stamp: damgalamak, mühürlemek 215. stare at: bakmak, dik dik bakmak 216. starve: açlık çekmek, açlıktan ölmek 217. stick to: yapış(tır)mak 218. stir: karıştırmak 219. store: depolamak, stok yapmak 220. stress: vurgulamak, belirtmek 221. study: ders çalışmak, okul okumak 222. submit: sunmak, göndermek 223. succeed: başarmak, muvaffak olmak 224. suffer from: acı çekmek, ıstırap duymak 225. suggest: önermek, göstermek, teklif etmek 226. surround: çevirmek, kuşatmak 227. survive: hayatta kalmak, atlatmak 228. suspect: şüphelenmek, şüphe duymak 229. sustain: sürdürmek, devam ettirmek 230. tear: yırtmak, yırtılmak 231. train: eğitmek, öğretmek 232. treat: davranmak, muamele etmek 233. trust: güvenmek, güven duymak 234. warn: uyarmak, ikaz etmek 235. waste: israf etmek, boşa harcamak 236. wave: el sallamak 237. wish: dilemek, istemek 238. wonder: merak etmek 239. worry: kaygılanmak, endişelenmek 240. wound: yaralamak

6

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/ ENGEL YOK SINIR YOK Bu kitapçık Avrupa Komisyonu veya SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezi (SALTO Inclusion Resource Center) ya da işbirliği yapmakta olduğu diğer kuruluşların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Hossein SADRI* MİMARLIK VE ETİK: MESLEKİ ETİK OLUR MU? (32:1) 91-104

Hossein SADRI* MİMARLIK VE ETİK: MESLEKİ ETİK OLUR MU? (32:1) 91-104 METU MİMARLIK JFA 2015/1 VE ETİK: MESLEKİ ETİK OLUR MU? DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2015.1.5 2015/1 91 (32:1) 91-104 MİMARLIK VE ETİK: MESLEKİ ETİK OLUR MU? Hossein SADRI* Alındı: 08.07.2012, Son Metin:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 61-76, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı