COBLATION II RADYOFREKANS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COBLATION II RADYOFREKANS"

Transkript

1 KBB ve Coblation

2 COBLATION II RADYOFREKANS CERRAHİ SİSTEMİ

3 Coblator II, Kulak Burun Boğaz (KBB) cerrahisinde kullanım m için i in dizayn edilmiş,, Bipolar, Radyofrekans (RF) elektrocerrahi sistemidir Sistem aşağıa ğıdaki parçalardan alardan oluşur: ur: 1) Elektrocerrahi radyofrekans kontrolörü 2) Tekrar kullanılabilen, labilen, steril olmayan bir GüçG Kablosu 3) Tekrar kullanılabilen, labilen, steril olmayan bir Ayak Kontrolü 4) Tekrar kullanılabilen, labilen, steril olmayan bir Akış Kontrol Valf Ünitesi 5) Tekrar kullanılabilen, labilen, steril olmayan bir Akış Kontrol Kablosu ve 6) Tek kullanıml mlık, steril Wand

4 ArthroCare KBB Hastalar için i in Dünya D Çapında Tıbbi Çözümler Sunmaktadır. Coblation Yumuşak Dokunun Kolateral Dokuda Minimum Hasar ile Diseksiyonu Tuzlu su çözeltisi ve hücresel sıvılar aktif ve pasif elektrotlar arasındaki boşlukta bir elektrik iletkeni olarak rolünü oynar. RF enerjisi sodyum moleküllerini uyarır ve parlak turuncu ışık olarak görünen, yüksek konsantrasyonlu, iyonize bir alan oluşturur. İyonize parçacıklar organik molekül bağlarını kırmak için yeterli enerjiye sahiptirler, böylece düşük sıcaklıkta (40-70 C) dokunun kesilebilmesi ve koagülasyonu sağlanır. Coblation veya Kontrollü Kesme, yumuşak dokunun kesilip çıkarılması için özel patentli bir işlemdir.

5 Kullanım m Alanları Coblator II, kulak burun boğaz (KBB) cerrahisinde, yumuşak dokunun alınmas nması, rezeke edilmesi,koagülasyonu lasyonu ve kan damarlarının n hemostazı için in kullanılır.

6 Çalışma Prensibi Coblator II Sistemi kontrolörü steril ve bir kez kullanılan lan Wandların n distal ucunda yer alan elektrot elemanlarına na RF enerjisi verecek şekilde tasarlanmış ıştır. Elektrot elemanı ile geliş elektrodu arasından geçen en akım, bölgesel bir enerji alanı sağlar. Bu düzen d sonucunda, çevre doku üzerine hasarı minimal olan kontrollü bir enerji sağlan lanır. monopolar sistemlerde cihaz ucunda sadece bir aktif elektrot vardır. r. Akım, aktif elektrottan hastanın vücudundan geçerek, erek, hastanın n vücuduna v tutturulan dönüş pad ine gider. Bu, hastanın n vücudundan v ve çevre dokudan önemli miktarda daha fazla enerjinin geçmesine neden olur.

7 Coblator II Sistemi RF enerjisini, tedavi edilecek dokuya yakın n veya onunla temasta olan iletken bir sıvı s (normal tuz çözeltisi gibi) içinden i inden geçirerek çalışır. İletken sıvıs aktif ve dönüşd elektrod elemanları arasında ince bir tabaka oluşturur. Coblate modunda, yeterli enerji uygulandığı ığında, iletken sıvı, s, enerji yüklenmiy klenmiş partiküller içeren buhar tabakasına (plazma) dönüşür. d Yüksek enerji yükly klü parçac acıklar doku ile temasa geçince, molekülerin lerin ayrış ışması ile dokunun parçalara alara ayrılmas lmasına sebep olur.

8 Konvansiyonel elektrocerrahi yöntemlerine y kıyasla, k bu tarzdaki operasyon, tedavi edilen bölgede, b görece g daha düşük k sıcakls caklığa a sebep olur, böylece, b çevredeki tedavi uygulanmayan kolateral termal hasar sınırls rlı olur. Aktif elektrod(lar) ve hedef doku arasında düşük d k voltaj uygulandığı ığında cihazın n fonksiyonu farklı olur. Bu durumda, elektrik alanı,, plazma tabakası oluşumu umu için i in gerekli olan sınırın s n altındad ndadır, ve dirençli doku ısısı ortaya çıkar Bu mod daha çok termal etki gerektiği zaman faydalıdır, örn. Kan damarının n veya diğer vasküler dokuların n koagülasyonu için. i in. Uygun voltaj ayarı,, kullanılan lan Wand ın n dizaynına, na, doku tipine, ve doku için i in istenen etkiye göre g değişir. ir.

9 Coblation ve Klasik Elektro trokoter YöntemiY Etki mekanizması Sıcaklık Coblation Moleküler ler ayrış ışma doku diseksiyonu iyonize plazma alanı ile sağlan lanır 40 o C - 70 o C Konvansiyonel Elektrokoter Tek. Hücresel yırty rtılma doku içine i ine elektrik arkı ile 400 o C o C Penetrasyon derinliği Minimum Derin Çevre doku hasarı Minimum Büyük

10 Bakım Sigorta değiştirilmesinin haricinde, Kontrolörün kullanıcının n bakım m yapmasını gerektiren bir parças ası yoktur. Tutarlı çıkışış seviyeleri sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir ve saat kristalleri, voltaj referansları ve sabit rezistanslar ile kalibre edilmiştir. Cihaz içinde i inde içi ayarlama YOKTUR ve entegre kalibrasyon yöntemleri y nedeniyle, yılly llık k bakım m kontrolü gerekmez. Coblator II sistem kontrolörü içinde inde dahili bir yazılım m YOKTUR.

11 Bipolar sistem Basit kullanım Daha iyi hemostaz için i in ayarlanabilir koagulasyon Cerrahın n rahat kullanımı için in hafif kablo sistemi Ayak pedalı ile tüm t m fonksiyonların n kontrolü Tonsillektomi ve UPPP için i in serum fizyolojik soğutma sistemi Disposable ekonomik problar ArthroCare ENT Coblator II Surgery Sistemi otorinolaringolojiye yeni bir kontrol ve fonksiyonellik getirmektedir. Patentlenmiş Coblation teknolojisi kullanarak, ArthroCare ENT sistemi moleküler ler disintegrasyon metoduyla dokuları küçültür. Doku koagulasyonu için, i in, termal enerjiyi bipolar olarak dağı ğıtan yeni ayarlanabilir koagulasyon ile lokalize edilmiş terapi hızlh zlı ve etkili bir şekilde yapılmaktad lmaktadır.

12 Minimal İnvaziv KBB Cerrahisi Türbin Küçültme Ani doku küçülmesi Daha az kabuk ve yara Submukozal girişim ile Horlama/OSAS Minimal invaziv Lokal aneztezi Gevşek dokunun hacminin azaltılması Tonsillektomi Daha az ağrı Hızlı iyileşme Daha hızla normal hayata dönüş

13 Turbin (Konka) KüçüK üçültme Minimum ağrıa ve minimum yara, hastanın n toleransını artırır. İnce uçu ile giriş daha kontrollü ve daha doğru Hastane ameliyathane veya Muayenehane için i in ideal prosedür. r.

14 Turbin (Konka) KüçüK üçültme

15 1. Adım:Topik anestetik Lidocain Hydrochloride + Naphazoline 34mg/ml + 0.7mg/ml 2. Adım: Anestetik uygulama

16 Türbinde Kanal AçmaA Türbin büyüklb klüğüne göre 2 veya 3 kanal Açılan kanal lezyonları üst üste binmemeli Bir miktar hacim azalması derhal fark edilir.

17 Olgu 1 Pre-OP Op sonrası 1-2 gün n sonra 1 hafta Sonra 3-44 hafta Sonra

18 Olgu: 2

19 Türbin KüçüK üçültme Ameliyatı takiben 1 hafta içinde nasal obstrüksiyonda % 50 ye kadar azalma. Takip eden 3, 6 ve 12 aylara kadar küçülme devam eder Hastanın rahatlaması zaman ile artar 3,6 ve 12. aylardaki VAS skorları, hasta semptomlarının sürekli daha iyiye gittiğini göstermektedir. Bäck LJJ, Hytönen ML, Malmberg HO, Ylikoski JS. Submucosal bipolar radiofrequency thermal ablation of inferior turbinates: A long-term follow-up with subjective and objective assessment. The Laryngoscope 2002; 112:

20 Yumuşak Damak Uygulaması Horlama için i in Minimal İnvaziv Tedavi Prosedürün n hızlh zlı olması,, hasta rahatsızl zlığını ve hekimin yorulmasını minimuma indirir. İnce giriş noktası tam doğruluk ve kontrol sağlar Muayenehane için i in ideal bir prosedür. r.

21 CAUP Coblation Assisted Upper-Airway Procedures (Coblation ile Üst Solunum Yolu Prosedürleri) rleri) Horlama ve Orta dereceli TıkayT kayıcı Uyku Apnesi Çok Basamaklı tedavi konsepti; klinik ihtiyaca göre, g hastada basamaklardan biri, bir kısmı veya hepsi seçilebilir. Flex 55 Plasma Wand kullanılır CAUP = anterior-posterior pillarlar ların n insizyonu ve yumuşak damakta kanal açma, a uvulanın n rezeksiyonu ve kanal açılmasa lması, pillarda kanal açma a ve eğer e er gerekiyorsa tonsilde kanal açılmasa lması. Prosedür r alt türbinlerde t kanal açılmasa lması ile de birleştirilebilir. Palat insizyonu Palatta yukarıya doğru kanal açma Uvular Rezeksiyon & Kanal açma Pillarda küçültme Tonsilde kanal açma

22 Snoring / OSAS

23 Post-op op program Paraset etemol, antibiyoti otikler? Buzlu su ve buz emme 24 Saat sıcak s içecek i yok İlk gece 45 derece açılıa yatılmal lmalı Şişme olabilir, tehlikesi yok

24 CAUP 8 Aylık k Takip (PSG testi) % 89.8 horlama iyileşmesi %87.8% Tıkayıcı apne iyileşmesi AHI de azalma % 50 den fazla Oksijen satürasyonu Artışı (SaO2) Magne Tvinnereim, MD, PhD, Norway

25 Yumuşak Damak Tedavisi Orta derecedeki yan etkilerin kolayca iyileşmesi nedeniyle, hastanın prosedüre re toleransı daha yüksektir. Hastanın n semptomlarında önemli azalma ve eşlerin e daha rahat etmesi. Uvulanın n ucundan sellanın tabanına na olan mesafede post-op op 3 ayda önemli azalma Bäck LJJ, Tervahartiala PO, Piilonen AK, Partinen MM, Ylikoski JS. Bipolar Radiofrequency Thermal Ablation of the Soft Palate in Habitual Snorers without Significant Desaturations Assessed by Magnetic Resonance Imaging. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2002:166:

26 Coblation UVPP (Coblation Uvulapalatoplasty)

27 100 ü Aşkın n Vakada UVP Coblation Takibi Hızlı Diğer yöntemler y kadar etkin Kanamasız Dokularda yanma yok Burundan sıvıs gelmesi yok (No nasal regurgitation) Fazla skarlaşma(yara) ve stenöz z (daralma) yok Çok daha az ağrıa

28 PPP yi Takiben AğrıA Rombaux Rombaux,, Laryngoscope, 113:2169 (PPP = Palatopharyngoplasty) UPPP LAUP Coblation Laser-Assisted Uvulo-Palato-Plasty (LAUP) Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty (UPPP)

29 Coblation Tonsillektomi Hastanın n post-op op sürecini s çok önemli ölçüde geliştirir Elektrokotere göre post-op ağrı daha az Elektrokotere göre normal beslenmeye dönüş çok daha hızlı

30 Başar arılı Coblation Tonsillektomisi için i in İpuçları Pediatrik vakalar ile başlamal lamalı Görüş alanı iyi olmalı Tuzlu su akışı full açıka Tonsile güçg üçlü bir medial traksiyon (çekme)( uygulanır Alt kutuptan başlamal lamalı Ablation (kesme) için i in wandın n kenarı dokuya değmeli, ucu tonsile dönük d k olmalı Doku çok hafif bir dokunma ile okşan anır Kısa enerji dalgaları halinde çalıştırılır. r. Diseksiyonu (kesmeyi) peritonsillar alan içinde i inde yapmalı Acele etmeyiniz Kanamanın n hemen başı şında, beklemeden koagule edilmeli Wandın n ucu kanama noktasına na tamamen düz d z olarak bastırılır 300 mm operasyon mikroskobu Coblationa hakim ve başar arılı oluş,, uygulama sayısına bağlıdır.

31 Coblation ile Tonsillektomi

32 Arter Kanaması

33 Pediatrik k Vakalarda Karşı şılaştırmalı Ağrı Çalışması Sonuçlar ları 10 Mean Pain Scores 9 8 Coblatiom Dissection 7 Pain Score Coblatiom 5,3 3,3 3,3 2,6 2,2 1,7 1,1 1 1 Dissection 6,4 6,6 7,2 8,6 8,7 7,7 6,6 5,6 4,3 Day 1) Temple RH & MS Timms: Paediatric coblation tonsillectomy. Int J Pediatric Otorhinolaryngology 2001; 61:195-8

34 Yetişkinlerde Karşı şılaştırmalı Ağrı Çalışması 10 Yetişkin kin: Bir taraf bıçaklb aklı & diğer taraf coblation Adult Pain Scores Pain Score Coblation Dissection Day Coblation Dissection 1) Temple RH & MS Timms: Coblation tonsillectomy: a double blind randomized controlled study. The Journal of Laryngology & Otology June 2002, Vol 116 pp450-52

35 Geç dönem Kanama YETİŞKİN - ÇOCUK Tonsillectomy Hastaneye Tekrar Yatış Coblation Dissection ÇOCUK % 4.77% Coblation Dissection yetişkin % 8.81% *) Belloso A, Chidambaram A, Morar P, Timms MS: Coblation Tonsillectomy Vs Dissection Tonsillectomy: Postoperative Hemorrhage. The Laryngoscope 2003; 113 (11):

36 Sekonder Kanama Coblation Dissection (Bıçak) TOTAL % Coblation % 6.85 % P< Dissection Tonsillecomy Re-admission

37 Tonsillar fossa bulguları & normal diete e dönüşd 9.. GÜN: G İyileşme derecesi Coblation Tüm m fossalar iyileşti Klasik Elektrokoter Geniş Yaralı Alanlar Normal diyete dönme (gün n sayısı) 2.4 1) 7.6 1) Temple RH & MS Timms: Paediatric coblation tonsillectomy. Int J Pediatric Otorhinolaryngology 2001; 61:195-8

38 Tonsillothomy Avantajlar Net bir doku miktarının çıkarılması Kolay Ameliyatta daha az kanama Post-op ağrı ve kanama daha az Normal diyet ve aktiviteye dönüş daha hızlı Dezavantajlar Lemfatik doku (tonsil) yerinde kalır Tonsilin tekrar büyüme ve enfeksiyonu mümkün. % 3-5 normal dir! Prosedür, total tonsillektomiden daha uzun zaman alabilir.

39 Tonsillothomy

40 Coblation ile KBB de Diğer Uygulamalar Adenoidectom tomy SMILE (Submucosal Minimally Invasive Lingual Excision) Lingual Tonsillectomy Laryngeal papillomata Subglottic Stenosis Juvenile Angiofibroma Polyps Rhinophyma Head & Neck Tumor resection Etc...

41 Adenoidectomy Kansız Choanal adenoidlere ulaşılabilir Öztaki tüpünde termal veya fiziksel hasar yok Operasyon alanına optimal görüş alanı sağlanır

42

43 Coblation Adnoidectomy üzerinde Bir Hekimim GörüşleriG Kansız Hızlı tecrübe ile daha hızlh zlı Ekstra enstrümanlara gerek yok Enfeksiyon / Koku olmaz Antibiyotik yok Hassas ve tam doğru uygulama choanal & öztaki yastıkçıklar kları Öztaki hasarı yok

44 SMILE, Parsiyel Glossektomi veya Dil Kökünde Hacimsel Küçültülme Coblation / KBB de diğer uygulamalar

45 SMILE (Submucosal Minimailly Invasive Lingual Excision)

46 Lingual Tonsillectomy

47 Lingual Tonsillectomy

48 Laryngeal papillomata

49 Viral benin tümör Ender görülür, g USA de 1/100,000 (Bishai 2000) Potansiyel hayati tehlike arz eder Ciddi fonksiyonel sakatlık soluk borusu + ses Sıklıkla kla nüks n olur, tekrarlanan prosedürler rler gerektirir Yara dokusu riski Güncel trend,, konservatik onservatif temizleme Gold standard bir teknik mevcut değil Laryngeal papillomata

50 Laryngeal papillomata Pre Op Post Op 3 aylık

51 Subglottic Stenosis Zor bir problemdir ve re- stenozizasyon yaygınd ndır. Coblation potansiyel olarak daha az kolateral hasar verir, böylece re-sten stenöz z riskini azaltır.(hen r.(henüz z ispatlanmış değil). Kansız z bölge b olması minimal invaziv operasyon için in uygun. Gerekli enstrümanlar: Laryngeal wand, 400 mm lensli operasyon mikroskobu

52 Juvenile Angiofibroma

53 Post-op op Süreci Pansuman /Tampon gerekmez Erken Taburcu Olunur Takip Kontrol GörüntG ntüsü Temiz

54 Rhinophyma Rhinophyma Yunanca burun anlamındaki "rhis" ve büyüme anlamındaki "phyma" dan türeyen bir terimdir. Rhinophyma,tipik olarak 40 ila 60 yaşındaki erkekleri etkileyen bir hastalıktır. İngiliz ve İrlanda soyundan gelenlerde daha çok görülür.

55 Baş & Boyun Tümor Rezeksiyonu Neden, Küçük k T1 T2 tümörlerinet Coblation uygulanır r? İyi görüşg alanı sağlar Kanama kontrolü iyidir. Tam ve doğru yapılır. Yanma kalınt ntısı az Çevre dokulara kolateral hasar az Post-op op ağrıda a daha az ağrıa ihtimali

56 Baş & Boyun Tümor Rezeksiyonu

57 Baş & Boyun Tümor Rezeksiyonu Stephen G. Langton BDS, MBChB,, FDSRCS, FRCS, Royal Blackburn Hospital United Kingdom 10 Vaka 6 Squamous cell carcinoma (SCC) / Dil 4 Squamous cell carcinoma (SCC) / AğıA ğız z tabanı Ağızdan veya çenenin ayrılmas lması ile ile uygulandı Büyüklük k : 8 inde > 5mm ; 2 sinde 3-4mm Görünebilirlik 10 vakada da mükemmelm SONUÇ: Çalışılan vakalarda mükemmel m görüşg sağlayan yanlış ışsız z bir yöntemy

58 Polipler

59 Ve diğer endikasyonlar Tonsillar Carcinoma Palatoplasty Turbinectomy Tongue Tie (Dil Bağı ğı) Giant Myomas of the Uterus Thyroid

60 ArthroCare KBB Ürünleri Coblator II SistemiS İçerik A) Ana Kontrol Ünitesi (Cihaz) B) Patient cable (şimdi entegre) C) Akış Kontrol Ünitesi D) Ayak Kontrol Plazma Wandlar ları Kanal AçıcıA Wandlar ReFlex Ultra 45 ReFlex Ultra 55 Ablation/Diseksiyon Wandlar ları EVac70 Xtra PROcise

61

62

63

Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri

Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 3, Sayfa:52-62, 2007 Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri Application of Electrocautery

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

FILORGA KAY LIGHT DR.DERM BRUMABA TUTTNAUER. Eskomed Estetik Kozmetik Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.

FILORGA KAY LIGHT DR.DERM BRUMABA TUTTNAUER. Eskomed Estetik Kozmetik Medikal Dış Tic. Ltd. Şti. Kalamış Fener Cad. No: 17 Daire.5 Kadıköy 34726 İstanbul-Türkiye Tel : 90 216 4182699 Fax: 90 216 4182693 Mail: eskomed@eskomed.com.tr Web: www.eskomed.com.tr FILORGA ESTETİK DERMAL DOLGU X-HA Volume,

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

SAGLIK. ÖZEL EKi. Sağlık turizminde Türkiye nin dünya lideri olmasını hedefleyen Sağlık Bakanlığı, 20102014 Stratejik Eylem Planı nda

SAGLIK. ÖZEL EKi. Sağlık turizminde Türkiye nin dünya lideri olmasını hedefleyen Sağlık Bakanlığı, 20102014 Stratejik Eylem Planı nda Kadınların korkusu PKOS Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu, üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 15 ila 20 sinde görülen PKOS rahatsızlığının adet düzensizliği,

Detaylı

Prostat Kanseri. Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları. kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin. yayılma derecesini ve hastanın genel

Prostat Kanseri. Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları. kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin. yayılma derecesini ve hastanın genel Prostat Kanseri Prostat Kanseri Tedavi Kılavuzu Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin yayılma derecesini ve hastanın genel sağlığını dikkate alarak, prostat

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için Avicenna Klinik Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği Ağrısız bir gelecek için Tıbbın neticesi olarak, hastalığın ve sağlığın sebeplerini öğrenmeliyiz. Avicenna (980-1037)

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER BIR ESTETIK LAZER VEYA IŞIK SISTEMI SATIN ALMADAN ÖNCE SORULACAK SORULAR Bu metin kutuları, siz farklı estetik sistemleri düşünürken sormak istediğiniz

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

KALP AFFETMİYOR. Excimer laser hakkında DOĞRULAR VE YANLIŞLAR. Kalp check-up'ı hemen şimdi ACI YOK AĞRI YOK

KALP AFFETMİYOR. Excimer laser hakkında DOĞRULAR VE YANLIŞLAR. Kalp check-up'ı hemen şimdi ACI YOK AĞRI YOK DOĞUM ACI YOK AĞRI YOK Prensesler gibi doğum 07 Excimer laser hakkında DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 02 BESLENME Çocuğum YEMEK yemiyor! 06 ÜROLOJİ 21. YÜZYIL PROSTAT TEDAVİSİ Erkekler için önemli bir sağlık sorunu

Detaylı

HF-ELEKTROCERRAHİ V I O 3 0 0 S. Cerr ahi için otomatik güç dozajı.

HF-ELEKTROCERRAHİ V I O 3 0 0 S. Cerr ahi için otomatik güç dozajı. HF-ELEKTROCERRAHİ V I O 3 0 0 S Sistemli hf-elek trocerr ahi cihazı: Cerr ahi için otomatik güç dozajı. Tekr arl anabilir doku efek tleri için VIO 300 S de otomatik güç dozajı. ERBE yeni geliştirilen VIO

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ ESNASINDA ARKA KAPSÜL PERFORASYONU VE ZONÜLOLİZİS GELİŞİMİ İLE PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ ESNASINDA ARKA KAPSÜL PERFORASYONU VE ZONÜLOLİZİS GELİŞİMİ İLE PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ömer BENİAN FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ ESNASINDA ARKA KAPSÜL PERFORASYONU VE ZONÜLOLİZİS GELİŞİMİ İLE

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı