Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and Executives Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 Mission, Vision, Quality Policy, Food Safety Policy and Values Sektörel Değerlendirme 7 Sectorial Evaluation Faaliyetlerimiz 9 Activities Finansal Bilgiler / Tarihli Gelir Tablosu ve Bilançosu 14 Financial Statements / Dated Income Statement and Balance Sheet 64 Denetçi Raporu 58 Auditors Report 106 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 59 Compliance Report Of Corporate Governance Principles 107 1

3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NDAN MESAJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD Değerli Ortaklarımız, 2013 yılının ilk yarısında küresel ekonomide toparlanmanın ılımlı bir seyir izlediği gözlenmiştir. Bu dönemde ABD potansiyelin altında büyürken Avro Bölgesi nde uzun süreli durgunluğun ardından sınırlı bir toparlanma görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme yavaşlamış, sermaye hareketlerine bağlı olarak finansal kırılganlıklar artmıştır. Küresel ekonomi üç temel risk ile karşı karşıyadır. Bunlar; gelişmiş ülkelerde devam eden mali sorunlar, genişletici para politikasından çıkış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamadır. Son dönemde sermaye hareketlerinde gözlenen oynaklık, gelişmekte olan ülke ekonomilerine dair aşağı yönlü riskleri artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerin izlediği para politikalarında değişikliğe gitmesine dair beklentiler ve Çin deki büyümenin yavaşlaşması gelişmekte olan ülkelerde kırılganlıklar oluşturmuştur. Son yıllarda küresel durgunluk ve talepteki zayıflama emtia fiyatlarını aşağı yönlü etkileyerek ciddi düşüşlere yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler, emtia fiyatlarındaki değişim nedeniyle azalan ihracatın hacminden olumsuz etkilenmiştir yılında beklenenin altında bir performansla %3,2 büyüyen küresel ekonominin 2013 yılında yine beklenenin altında bir performansla %2,9 oranında büyümesi beklenmektedir. Türkiye Ekonomisi 2012 yılında ekonomide yeniden dengelenme politikası ile birlikte beklentilerin altında %2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk üç çeyreğinde yurtiçi talebin katkısıyla %4 büyümüştür. Bu dönemde zayıf küresel talebe bağlı olarak yatay seyir izleyen ihracat nedeniyle dış talebin büyümeye katkısı giderek azalırken iç talebin katkısı artmaya başlamıştır yılının ilk beş aylık döneminde sermaye hareketlerinin güçlü seyri, gelişmekte olan ülkelere karşı olumlu bakış ve yurt içindeki makroekonomik istikrar sayesinde finansal piyasalar olumlu bir seyir izlemiştir. Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından beklenen yatırım yapılabilir ülke notu beklentilerinin fiyatlanması ve politika faizinde düşüş beklentisi olumlu havayı desteklemiştir yılı Mayıs döneminden itibaren gerek küresel gerekse yurt içindeki bazı gelişmeler nedeniyle finansal piyasalarda aşağı yönlü ve dalgalı bir hareketlenme yaşanmıştır. Bu hareketlenmede FED in genişletici para politikasından çıkış stratejisine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik riskler etkili olmuştur. FED in genişletici para politikasından çıkış stratejisine yönelik belirsizlikler, bölgemizde artan jeopolitik gerginliklere bağlı olarak finansal risk algısının artması, sermaye hareketlerindeki oynaklık ile kurun ve faizlerin yükselmesi büyüme göstergelerini olumsuz etkilemiştir yılında sırasıyla %6,16 ve %2,45 seviyesine gerileyen TÜFE ve ÜFE oranları, 2013 yılında işlenmemiş gıda ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ve Türk Lirasındaki değer kaybı nedeniyle %7,40 ve % 6,97 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak istihdam verileri, sanayi üretimindeki artış, tüketici güveni, toplam krediler gibi bazı göstergelerin seyri büyüme görünümüne ilişkin iyimser işaretler vermektedir. Bu çerçevede, 2013 yılında Türkiye ekonomisinin % 3,6 büyümesi beklenmektedir yılında ise %4 oranında büyüme hedeflenmiştir. Küresel talepteki düşüş ise ihracatın büyümeye olan katkısını azalmıştır. Böylelikle iç talebin büyümedeki katkısı artmaya başlamıştır. Yılın ilk yarısında iç talebin büyümeye katkısı 4,3 puan olmuş, ihracatın katkısı ise iç talebin aksine küçülme göstermiştir. Net ihracat 2013 yılının ilk yarısında büyümeyi 1,8 puan aşağı çekmiştir. Ayrıca yatırımların büyümeye katkısının düşük seviyede kaldığı, özel tüketimin ise büyümeye önemli katkıda bulunduğu görülmektedir yılındaki büyüme ile Türkiye de kişi başına milli gelir, USD değerine ulaşmıştır. Faaliyet alanımızı oluşturan gıda sektörü, hanehalkı tüketim harcaması Our Esteemed Partners, At the first half of the year 2013, it has been monitored that rebounding at the global economy has a moderate course. In this period, while USA was improving under the potency, a limited rebounding was monitored after a long standing stagnation in Eurozone. In developing countries, the growth slowed down, and the financial fragilities increased depending on capital movements. Global economy faces with three basic risks. These are ongoing financial problems in developing countries, exit from expansionary monetary policy and slowdown in developing countries. Volatility, monitored in capital movements in the recent period, has been increasing the downside risks about the economies of developing countries. Expectations from the developed countries to make amendments on monetary policies that they adopted and slowdown of growth in China formed fragilities in developing countries. In recent years, the global stagnation and the declination on demand have caused important declines by affecting commodity prices downwardly. Developing countries has been affected negatively from the export volume which was decreased due to the amendments on commodity prices. Global economy that grew up 3,2% in 2012 with a performance less than expected, has been expected to grow up 2,9% in 2013 once again with a performance less than expected. Economy of Turkey In 2012, economy of Turkey which grew up 2,2%, less than expected, with the rebalancing policy in economy has been grown 4% at the first three quarter of 2013 with the contribution of domestic demand. In this period, while the contribution of foreign demand to the growth was gradually decreasing, contribution of domestic demand started to increase because of the export, reaching a plateau subject to weak global demand. Financial markets followed a positive course by virtue of the strong course of capital movements in the first five months period of the year 2013, positive views to developing countries and the macroeconomic stability within country. Pricing of investable country grade expectations, expected from international credit rating agencies, and expectation of decline in policy interest had supported the positive atmosphere within the country. From the beginning of May of the year 2013, a downside and wavy mobility in the financial markets had appeared because of some global and domestic developments. Uncertainties, concerning the FED s exit strategy from expansionary monetary policy, and geopolitical risks had been effective in this mobility. Uncertainties, concerning the FED s exit strategy from expansionary monetary policy, increasing financial risk perception based on increased geopolitical tension in our area, increasing of rates and interests with the volatility in capital movements had affected the growth indicators negatively. CPI and PPI rates, which decreased to the level of 6,16 % and 2,45 % respectively in 2012, had been actualized at the level of 7,40 % and 6,97 % in 2013, because of the increase in prices of unprocessed foods and tobacco products and depreciation in Turkish Lira. But, the course of some indicators such as employment data, increase in industrial production, customers trust, total credits has given positive marks for the appearance of growth. In this frame, the economy of Turkey is expected to grow up for 3,6 %,in In 2014, 4 % rated growth has been aimed. Decrease in global demand had declined the contribution of export to the growth. Therefore, contribution of domestic demand to the growth had increased. At the first half of the year, contribution of domestic demand to the growth had been 4,3 point, but, on the contrary to domestic demand, contribution of export had declined. Net export had reduced the growth as 1,8 point at the first half of the year Also, it is seen that the contribution of investments to the growth stays at the low level but the contribution of private consumption to the growth. With the growth in 2013, per capita income in Turkey has reached at USD. 2

4 içerisinde %20 lik pay teşkil etmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gıda sektöründe bu sene de tüketim miktarlarında artış yaşanmıştır. Ancak gıda sektöründe enflasyondan arındırılmış fiyat seviyeleri son 1 yıl içerisinde stabil kalmıştır. Gıda ve perakende sektöründe yaşanan rekabet sektördeki fiyat seviyelerinin sabit seyretmesine katkı sağlamıştır. Yakın gelecekte şimdi olduğu gibi gıda sektörünün stratejik önemini koruması beklenmektedir. Gıda sektörü ilerleyen dönemlerde ülkemizde ve dünyada büyümesini sürdüredecektir. Bu nedenle Tukaş gibi gıda üreticisi şirketlerin bugün olduğu gibi gelecekte de gıda talebinin karşılanmasında önemli role sahip olması beklenmektedir. Tukaş, tüketiciye katma değerli ürünler sunmak hedefiyle kurduğu teknoloji ve mekanizasyon ile üretimde ve verimlilikte katma değer yaratabilmek, tüketiciye artı fayda sağlayabilecek ürünler sunup fark yaratmak stratejisini bundan sonra da sürdürecektir. Tukaş, temel hedefi olan; müşterilerimize doğru kanaldan, doğru ürün ve doğru fiyatlarla ulaşma prensibini gerçekleştirmeyi ve marka bilinirliğini ve yönetimini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Tukaş; 2013 yılında ton üretim yapmış, ton satış gerçekleştirmiş ve bu satış miktarına bağlı olarak TL net satış geliri elde etmiştir yılı, Tukaş ın faaliyet zarar değerlerinin azaltıldığı bir yıl olmuştur yılında mevcut işlerimizde daha rekabetçi ve verimlilik odaklı olarak, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak hedefimizdir yılında 51 yıllık lezzet ustalığı ile ev dışı tüketim kanalına yön veren ustaların yardımcısı olmak adına Ev Dışı Tüketim kanalında faaliyetlere başlanmıştır. Tukaş Catering markası ile bu kanala yönelik yeni ürünler geliştirilmiştir. Tukaş, ev dışı tüketim kanalının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik salça, konserve, şarküteri, sos ve turşu ürünlerini Türkiye genelindeki otel, restaurant, cafe, catering ve fast food noktalarına sunmaya başlamıştır. Tukaş Ev Dışı Tüketim kanalındaki faaliyetlerine büyüme hedefleyerek devam edecektir yılı Mart ayında, tüm zincir marketlere kendi markalı ürünlerini sunabilmeleri ve Tukaş güvencesi ile ürettirebilmeleri için Özel Projeler çalışması hayata geçirilmiştir. Ayrıca restaurant zincirlerinin de kendi özel içeriklerini Tukaş fabrikalarında ürettirerek tedarik etmeleri de aynı çalışma kapsamında ele alınmıştır. Tukaş, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek; 2013 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği nden Domates Salçası ürünü için içerisinde tuz ve katkı maddesi bulunmadığına dair, sadece domatesten üretildiğinin onayını almıştır. Sektörde 51 yıllık tecrübeye dayalı üretim geleneği ile ulaşmış olduğu üstün kalite standardının bir göstergesi olan bu Onay ın müşterilerimiz ile iletişimine, İçinde sadece domates var sloganı ile yıl içerisinde başlanılmıştır. Tukaş, 2012 yılı boyunca ve 2013 yılının ilk 6 ayında, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği nin internet sitesine ulaşan şikayetleri arasında, En az şikayet alan ya da hiç almayan markalar listesinde en üst sıraya yükselerek, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz logosunun süresiz kullanım hakkını elde etmiştir yılında olduğu gibi 2013 yılında da muhtelif yurtdışı gıda fuarlarında ülkemizi gururla temsil eden Tukaş, ihracatta yıl içerisinde dış pazardaki müşteri sayısını artırmaya devam etmiştir. Tukaş 2014 yılında da yeni pazarlara girmeyi ve bulunduğu ülkelerde satış hacmini genişletmeyi hedeflemektedir yılında uygulama alınan BI (İş zekası) çalışmalarının etkinliği 2013 yılında da şirketimize olumlu yönde katma değer sağlamıştır. Bu değerlendirmelerin ışığında, 2014 yılının Tukaş için daha verimli, istikrarlı ve karlı bir yıl olacağı inancıyla değerli hissedarlarımız, kontrollü tarım sistemi kapsamında birlikte çalıştığımız çiftçilerimiz, iş ortaklarımız, tüm müşterilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla Nihat KARADAĞ Tukaş Yönetim Kurulu Başkanı Food sector, forming our sphere of activity, has 20 % share in the household consumption expenditure. As in the previous years, consumption amount has increased in food sector. But the net of inflation price levels has been stabile within the last 1 year. Competition on the food sector and retail industry has contributed price levels in sectors to be stable. As it is now, the food sector is expected to maintain its strategic importance in the near future. The food sector will maintain its growth in our country and in the world, on later periods. Therefore, it has been expected that food producing companies, such as Tukaş, have an important role for meeting the demand in the future as it is today. Tukaş will maintain its strategy of To be able to create added value in production and productivity with technology and mechanization, to make difference through presenting products which can provide added contributions, to the consumers, set with the aim of present value-added products to the consumers. Tukaş aims to actualize its principle, also its basic aim, of reaching to the consumer through correct channel, with correct products and correct prices and maintain its brand recognition and management. In 2013, Tukaş made tons production, actualized sales and gained TL net sale income according to this sale was the year when Tukaş s operating loss values were brought down. Our aim is to create sustainable value for our shareholders through being more competitive and productivity-based in our present works, in In 2013, it started activities on the Out-of-Home Consumption channel so as to be Assistants of masters who directing out-of-home consumption channel with 50 years flavor mastership. New products have been developed for this channel with Tukaş Catering brand. Tukaş has started to present its tomato paste, preservers, delicatessen, sauce, and pickle productions to hotels, restaurants, cafes, caterings and fast food points within Turkey so as to meet the requirements of out-of-home consumption channel. Tukaş will continue its activities on Out-of-Home Consumption channel by aiming growth. In 2013, the work of Special Projects has been actualized so as to present its own products to all chain stores and make them produced with the assurance of Tukaş. It is also considered within the scope of the same work that restaurant chains procure their special contents from Tukaş factories. Tukaş, by breaking new ground in its sector, in 2013, received approval relating that its Tomato Paste product doesn t contain any salt and additive and it has been produced just from tomatoes. Within the year, communication of this Approval, which is an indicator of high quality standard that it reached with the production customs based on 51-years experiment, with the customers has been started with the Just tomatoes included slogan. Tukaş, during the 2012 and the first six months of 2013, took place on the top of the List of brands receiving complaint at least or none among the complaints reached to the website of the All Consumers Protection Association, and gained the permanent usage right of the We Advise to All Customers logo by All Consumers Protection Association. In 2013, as it was in 2012, Tukaş who has proudly represented our country in various food fairs overseas, has continued to increase its number of customers in foreign market within the year. Tukaş also aims to enter new markets in 2014, and thus expand its sales volume in the countries it is operating. The activation of BI (business intelligence) which was adopted in 2012, has also provided added value to our corporation positively in In the light of these assessments, in the belief that 2013 is going to be a more productive, stable and profitable year; I hereby thank to all of our valued shareholders, our farmers with whom we operate within the scope of controllable agriculture system, our business partners, our customers and our employees. Yours faithfully, Nihat KARADAĞ Chairman of Executive Board of Tukaş 3

5 TARİHÇE HISTORICAL BACKGROUND 1962 yılında Manisa nın Turgutlu ilçesinde kurulan Tukaş, 1967 yılında OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) tarafından satın alınmıştır yılından bu yana bir OYAK iştiraki olarak faaliyet gösteren Tukaş, 1994 yılında şirket ödenmiş sermayesinin % 15 ini halka arz etmiş ve İMKB de işlem görmeye başlamıştır. % 81.5 i halen OYAK Grubuna ait olan Tukaş, ekonomiye sağladığı katkı ve ülkemizin sosyal yaşamında oynadığı aktif rol ile güçlü bir kurum olan OYAK ın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel Müdürlüğü İzmir de bulunan Tukaş, üretim faaliyetlerini İzmir in Torbalı ve Balıkesir in Manyas ilçelerindeki fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Bugün sektöründe önemli bir paya sahip olan Tukaş; salça ve domates ürünleri, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır yemek), turşu, reçel, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu ve kahvaltılık sos) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesine sahiptir. Tukaş, ürünlerini TSE-EN-ISO kalite güvence sistemiyle üretmektedir. Tukaş, ayrıca uluslararası gıda platformunda geçerli olan BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), Kosher ve Helal Gıda belgelerine sahiptir. Güvenli gıda, tarladan başlar bilinciyle çıkılan lezzet yolculuğunda tarımsal hammaddeler, kontrollü tarım sistemi ile tedarik edilmekte, hasat mevsiminde tarlalardan özenle toplanan taze sebze ve meyveler anında işlenmektedir. Böylece mevsiminde tarlalardan özenle toplanan sebze ve meyveler, Tukaş markasıyla tarladansofraya güvenli gıda olarak tüketicilere sunulmaktadır. Tukaş, iç pazarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana da konumlandırılmış bölge yöneticilikleri ve bayilikleri ile geniş bir dağıtım ağına sahipken, dış pazarda AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş ın toplam satışının % 30 unu dış pazar satışları oluşturmaktadır. Yarım asırlık lezzet yolculuğunda ürünleriyle sabah kahvaltısından akşam yemeğine günün her öğününde sofralarda lezzet sihirbazı olarak yer alan Tukaş, kalitesine gösterdiği özen ve tüketiciye sunduğu güven ile tarıma dayalı gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Tukas was founded in 1962 in Turgutlu, part of the Manisa province and was bought out in 1967 by OYAK (Armed Forces Pension Fund). As a partnership of OYAK, Tukas has shown a rising trend since 1967; 15% of its capital was floated on the Istanbul stock exchange in OYAK still retains 81.5% its shares. Tukas continues to contribute both to the Turkish economy and to the Turkish social life under the ownership of OYAK. Tukas manufactures out of Torbalı- Izmir and Manyas-Balıkesir. Today with an important share in the sector. Tukas produces a wide spectrum of products manufactured with modern systems, such as tomato paste, canned products (vegetables, delicatessen, pulses, ready meals), pickled vegetables, jams, sauces (ketchup, mayonnaise, hot pepper sauce, breakfeast souce) and frozen products. Tukas products are manufactured with a consumer satisfaction principle under the quality assurance systems TSEEN- ISO Tukas, has also acquired BRC (British Retail Consortium) and IFS (International Food Standard), Kosher and HALAL FOOD certificates. Setting out with the motto food safety starts on the field, Tukas has been a strong food brand providing delicious, healthy and quality goods to consumers since our establishment. Tukas obtains raw groceries by controlled agriculture system. Thus vegetables and fruits are gathered from the fields at the appropriate time and delivered from field to the table of the consumer with safety of Tukas brand. Tukas has a wide distribution net through its regional offices and branches in İstanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana. Tukas also does export sales primarily to EU countries, the USA, Australia, Asia, Japan, African and Middle East countries as well as to countries in the rest of the world. Although it varies by year, 30% of the total sales of Tukas constitute sales to foreign markets. Tukaş that is in the table as flavor wizards at every meal of the day from breakfast to dinner with its products in the halfcentury flavor journey, is one of the leading companies of agrofood sector with the confidence provide to customer and quality. 4

6 yönetim kurulu ve denetçiler Board of Directors and Auditors Nihat KARADAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board (26 / 06 / ) Ahmet Türker ANAYURT Yön.Kur.Başkan Vekili Deputy Chairman of the Board (26 / 06 / ) Hüseyin Yalçın KAVUKCUOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Board Member (23 / 03 / ) Ramazan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi Board Member (22 / 03 / ) Hüsamettin BİÇER Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Board Member (Independent) (28 / 06 / ) Mustafa TOSUN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Board Member (Independent) (28 / 06 / ) Doğa SOYSAL Yönetim Kurulu Üyesi Board Member (15 / 03 / ) yöneticilerimiz The Executives R. Volkan GÖREN Genel Müdür General Manager Semih KARADENİZ Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Assistant General Manager (Technical) Şah KARATAŞ Ticari Direktör Commercial Director Ali YURTKUL Mali İşler Direktörü Financial Affairs Director 5

7 MİSYONUMUZ Müşterilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplum için sürekli yeni değer yaratan, Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışan, Kaynakları verimli kullanabilen, Kaliteli ürünler sunan, güvenilir ve sürekli gelişen, İyi bir çalışma ortamında yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği, çalışanlarına değer veren, Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek, Tedarikçilerle işbirliğini hedefleyerek gelişen ve geliştiren, Çağdaş yönetim tekniklerini benimseyen, Sürdürülebilir karlı büyümeleri yaratan, rekabetçi bir şirket olarak algılanmak istiyoruz. VİZYONUMUZ Gıda sektöründe lider kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, ürün çeşitliliği ile mega gıda markası, yaygın ihracat ağı ile Dünya markası olmaktır. KALİTE POLİTİKAMIZ Hedefimiz, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir gıda ürünleri sunarak, bir dünya markası olmaktır. Yönetim ve tüm çalışanlar olarak belirlediğimiz bu hedefe, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyerek, kârlılığımızı ve verimliliğimizi artırarak, Toplam Kalite yönetim anlayışını benimseyerek ulaşabileceğimize inanıyoruz. Tukaş olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaşımla üretim yapan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen, hissedarlarımız ve toplum için değer yaratan katılımcı yönetim şeklini benimseyen, yenilikçi ve sosyal sorumluluk bilincini sürekli gözeten bir şirket olarak varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Bu hedef ve çalışma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileştirileceğini ve her zaman Tüketici Memnuniyeti için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE AMAÇLARI Hedefimiz, Torbalı ve Manyas fabrikalarımızda üretmekte olduğumuz domates salçası, biber salçası, domates rendesi, doğranmış domates, bakliyat, sebze, hazır yemek ve meyve konserveleri; reçel, mayonez, ketçap, hardal, acı biber sosu, pizza sosu, tatlı ve tuzlu turşular, közlenmiş kırmızı biber ve közlenmiş patlıcan konservesi, kurutulmuş domates ve dondurulmuş sebze ve meyve ürünlerini üretirken, hammadde ve kabulü ile birlikte ürünün tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolünü sağlamaktır. Bu kapsamda ticari hedeflerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ilgili mevzuat ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimizle uyum içinde olmayı şart koşuyoruz. Amaçlarımız, teknolojik gelişmeleri izlemek, çalışanlarımızın geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirleyerek karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, üretimlerimizin verimliliğini arttırmak ve süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmektir. DEĞERLERİMİZ Ana hissedarımız OYAK ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda; davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz: Müşteri memnuniyeti Ürün kalitesinde istikrarlılık Maliyet bilinci, verimli çalışma Yüksek iletişim Önce insan İş ahlakı, Dürüstlük ve şeffaflık Karşılıklı saygı ve sevgi, Bireysel gelişim Paylaşım, Yaratıcılık, girişimcilik, inovasyon Sürekli gelişme, İşçi sağlığı ve iş güvenliği Çevre sağlığı, Rekabet ve adalet MISSION We want to be known as a company that Constantly creates value to our customers, our workers, our partners and to the community Respects law and order and business ethics Uses resources efficiently Produces quality products, is trustworthy and constantly improves upon itself Values its employees, encourages teamwork and participation and provides a good working environment where talents can thrive Is conscious of the environment and responsive to the public Grows and aims to grow with the input of the suppliers Adopts modern management techniques Providing sustainable and profitable growth, competitive VISION As a leading company in the food industry our vision is to: adopt a customer focused management system, accept the total quality production concept, constantly improve technology, become a major food brand and world-wide known brand by having a wide spectrum of products and extensive exporting. QUALITY POLICY Our aim and target is to become a world-wide known brand by producing products that meet the consumers needs and demands. We believe that we will make this a reality by working and growing together with our farmers and retailers, increasing our efficiency and profitability and accepting the concept of total quality management. We want to be a company that respects law and order, be environmentally friendly in production, supporting consumer rights and awareness of it, adding value for our shareholders and the community, innovative and continously regarding social responsibility knowledge. We commit ourselves to working towards consumer satisfaction and pledge to work and constantly improve our working system in this direction. FOOD SAFETY POLICY AND AIMS Our target is to identify, evaluate and make sure of control of threats to the food safety from the moment it enters our premises to the moment it is consumed by the consumer within our premises, while producing tomato paste, pepper paste, grated tomato, diced tomato, pulses, canned vegetables and fruits, ready to eat meals, jams, mayonnaise, ketchup, mustard, hot pepper sauce, pizza sauce, pickled vegetables, canned gherkins, roasted peppers, roasted aubergines, sun dried tomato and frozen vegetables and fruits in Torbalı and Manyas factories. We pledge to comply with our own food safety needs, in relation to legislations, with our customers and our commercial targets. Our aim is to follow technological advancement, to identify and meet the consumer needs, achieve customer satisfaction, increase product efficiency and improve our progressions. VALUES Our common values in line with our main shareholder OYAK s mission and values which shape our behaviour, decisions and aims in work are: Customer satisfaction Cost awareness, work efficiency People first Personal achievement Creativeness, entrepreneurship, innovation Sharing Continuation of product quality Staff health and health and safety at work Effective and widespread communication Business ethics Continous development Environmental health 6

8 sektörel değerlendirme Sectorial Evaluation Özel tüketimin büyümeye önemli katkıda bulunduğu 2013 yılında Türkiye ekonomisinde %3.6 seviyelerinde büyüme gerçekleşmiş kişi başına milli gelir, USD değerine ulaşmıştır. Gıda sektörü, 40 bin işletmesi ve 400 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye nin en büyük üretim sanayisi konumundadır yılında sektörün GSYİH içerisindeki payı 280 milyar liraya yaklaşmıştır. Sektör, 2012 yılında 5,1 milyar dolarlık ithalat ve 9,5 milyar dolarlık ihracatla, 4,4 milyar dolar pozitif dış ticaret hacmi yaratmıştır. Sektörün dış ticaret fazlası oranı % 186 olarak gerçekleşmiş olup, gıda ve içecek sanayinin ihracat artışı bir önceki yıla göre %7,2 oranındadır. Türkiye, yıllar içerisinde dünya gıda pazarında daha etkin bir oyuncu olmaya devam etmektedir. Bu anlamda Türkiye üretim gücünü tarımsal üretimden almaktadır. 62 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, dünyanın 7 nci, Avrupa nın ise birinci büyük tarım ülkesi konumundadır. Sektörde dengeli ve bilinçli beslenme konusunda tüketici bilincinin yükselmesine bağlı olarak ambalajlı ürünlere yönelik olarak, beslenme alışkanlıkların değişmesi, gıda ve tarım sanayinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye geneline bakıldığında, gıdada tahıl tüketimini takiben ikinci sırada sebze tüketimi gelmektedir. Ülkemizde tarım ürünlerini işleyen gıda sanayi gelişme ve değişim süreci içindedir. Üretim faaliyetlerinden yarar sağlamak için tarım ve gıda sektörlerinde yapılan çalışmaların teknolojik gelişmeler dahilinde ilerlemesi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda tohumculuk ve organik tarımdaki gelişmeler ciddi yatırım alanları olarak girişimcileri beklemekte, dünya da organik tarım hızla gelişme göstermektedir. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik ürüne talep artmıştır. Organik tarımın gelişimine 2010 yılı sonu itibariye bakıldığında dünyada organik tarım alanı milyon hektardır. Türkiye de de organik tarım alanında devam eden reformlarla birlikte bu alt sektöre yönelik artan uluslararası ilgi karşılanmaya çalışılmaktadır. Türkiye ürettiği tüm sertifikalı organik gıda ürünlerini, çoğunluğu Avrupa olmak üzere (yaklaşık % 85 ini) ihraç etmektedir. Buna ek olarak, Helal Gıda üretimi potansiyeli çoğunluğu Müslüman olan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda Tukaş Helal Gıda denetimleri ile Helal Gıda Belgesi almaya hak kazanmıştır. Tukaş ın ana ürün kategorilerini oluşturan salça ve domates ürünleri ile konserve sektörlerinde üretim sezonu, ağırlıklı olarak yılın 2. yarısını kapsamakta, üretim faaliyetleri bu dönemde yoğunlaşmaktadır. Sektörün yapısı gereği tarımsal hammaddeler At the year 2013, in which private consumption has important supports to the growth, economy of Turkey has realized 3.6% growth and national income per person has reached to USD value. The food sector is in the location of the biggest production industry of Turkey with its 40 thousand enterprises and over 400 thousand employees. At the year 2013 share of the sector in GNP has been near 250 billion TL. At the year 2012 the sector has created 4,4 billion USD positive foreign trade volume with 5,1 billion USD of import and 9,5 billion USD export. Foreign trade extra of the sector has realized as 186% and the export increase of food and drink sector according to the previous year is in the rate of 7,2%. Turkey continues to be a more effective player at the world food market. In this respect, Turkey is taking its production power from the agricultural production. Together with 62 billion USD of agricultural production, Turkey is in the position of the 7th biggest agriculture country of the world and first biggest of Europe. Related to the consumers to get conscious through the sector about balanced and conscious nutrition, related to the packed products, change of the nutrition habits and development of the food and agriculture industry are being supported. When we have a look at the general of Turkey, at the food, vegetable consumption is taking the second place after the consumption of the cereals. At our country, the food sector that is processing the agricultural products is in the period of development and modification. For to benefit from the production activities, it is very important that the studies that are realized on the agriculture and food sectors to go forward on the scope of the technological developments. At the recent years, the developments at the seeding and organic agriculture are waiting for the investors as serious investment fields and organic agriculture is showing a very big development all over the world. At the last 20 years, demand for organic products has increased at Europe, North America and Japan. When we have a look at the development of the organic agriculture by end of the year 2010, organic agriculture area is billion hectares at the world. Together with the reforms that are carried on the organic agriculture at Turkey, the increasing international interest against this sub sector is being tried to meet. Turkey is exporting most of the organic food products all of whom is certificated to mostly to Europe (about 85% of it). In addition to this, the potential of producing halal food is giving important chance for Turkey whose population consists of mostly from Muslims. 7

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT 2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT içindekiler contents Tarihçe Historical Background 2 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz Mission, Vision, Quality Policy, Food Safety Policy and Aims, Values

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM PLANLAMA TEŞVİK ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com BBM Dergisi nde ikinci raunt! Değerli okurlar, Yeni bir işe ya da yeni bir projeye başlıyorsanız, size duyulan güven ve bu güven duygusuyla verilen destek,

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu

Detaylı