Firmalar için. Tanıtım Dosyası. Katılımcı Okullar. Sponsorlar. Basın Sponsorları. Mekan Sponsoru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalar için. Tanıtım Dosyası. Katılımcı Okullar. Sponsorlar. Basın Sponsorları. Mekan Sponsoru"

Transkript

1 Firmalar için Tanıtım Dosyası Katılımcı Okullar Basın Sponsorları Sponsorlar Mekan Sponsoru

2 20 Nisan 2014 Pazar günü 5.si gerçekleflecek olan Mini Süper Star Etkinlikleri, yediden yetmişe tüm katılımcıların gün boyu renkli aktivitelerle güzel zaman geçirecekleri, çeşitli seminerlerle bilgilenecekleri aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışması içinde yer alacakları bir proje... Mini Süper Star, daha önce olduğu gibi yine birçok sürpriz aktiviteye sahne olacak. Çeflitli anaokullar n n ve ilkokulların haz rlayaca gösteriler ise bu yıl yine Mini Süper Star Etkinliklerinin en özel bölümü olacak. 4-8 yafl aras çocuklar n sergileyecekleri gösteriler, herkese keyifli anlar yaşatırken tüm kat l mc okullar plaket alacak. 0-2 yafl aras bebeklerin kat labildikleri Bebek Emekleme Yar flmas nda ise minikler yine sponsor firmalar taraf ndan sa lanan birbirinden güzel ödüllere ulaflmak için emekleyecek. Emekleme yar flmas na, Mini Süper Star Etkinliklerine gelen herkesin bebe i, kupon ya da ön eleme olmaks z n kat labilecek. llüzyon, dans ve balon gösterileri, keyifli oyunlar, çocuklarla fitness ve yüz boyama gibi aktiviteler de Mini Süper Star Çocuk Etkinliklerine renk katacak. Ayr ca anne ve çocuk sa l gibi konularda verilen seminerlerle anne ve babalar bilgilendirilecek. Mini Süper Star Etkinliklerine sponsor olan firmalar, tan t mlar na büyük katk sa larken, ayn zamanda birçok engellinin eğitilerek meslek sahibi olmasına katk sağlamanın gururunu da yaflayacaklar bir sosyal sorumluluk projesine de destek vermifl olacaklar.

3 Mini Süper Star Etkinliklerinin en önemli bölümünü, çocuklar n ve aileleri- nin keyifle seyredecekleri anaokullar ve ilkokulların gösterileri oluflturacak. Anaokullar ndaki 4-8 yafl aras ö rencilerin, ö retmenleri ile birlikte sergileye- cekleri gösteriler, tüm kat l mc lara keyifli anlar yaflatacak. Etkinlikleri izleyenler arasında her yıl olduğu gibi yine Türkiye nin ünlü isimleri yer alacak. Bu y lki Mini Süper Star Etkinlikleri, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın hemen öncesinde gerçekleflerek farkl bir anlam da tafl yacak. Kat l mc okul- lar, yapt klar gösterilerle 23 Nisan coflkusuna da ortak olacaklar. Ayr ca 5. Mini Süper Star Etkinliklerinde gösteri sergileyen okullar n n her biri plaket ile ödüllendirilecek. Sponsor firmalar, tüm izleyicilere ve konuklara da tacaklar ürünler sayesinde hedef kitleleri ile buluflma f rsat yakalayacaklar. Ayr ca tan t m materyallerini kullanarak reklamlar n gerçeklefltirebilecekler. Bunun yan s ra PR çal flmalar için de haber de eri tafl yan bir etkinliğe sponsorluk gerçeklefltirmifl olacaklar.

4 Mini Süper Star Etkinlikleri nin en keyifli bölümlerinden biri de Bebek Emekleme Yarışması... Bu bölümde minikler, kendileri için özel hazırlanan alanda birbirinden güzel ödüllere emekliyor. Ebeveynleri ile birlikte kendileri de e leniyor. Bebek Emekleme Yar flmas na, tüm davetlilerin 0-2 yafl aras ndaki bebekleri, kupon ya da ön eleme olmaks z n kat labiliyor. Yar flma, Mini Süper Star Etkinliklerinin düzenlendiği otelin fuaye alan nda gerçeklefltiriliyor. Dereceye giren bebekler, yine sponsorlar taraf ndan sa lanan ödülleri kazan yor. Bu yar flma davetli ve konuklara da yar flma heyecan yaflatma ve bebekleri için sürpriz ödüller kazanma flans sunarak organizasyona olan ilgiyi art r yor.

5 Ülkemizde sayıları milyonları bulan engelli vatandaşlarımız kendilerine özel eğitim olanakları arıyor. Bu olanakların yetersizliği nedeniyle meslek edinemiyor ve sosyal hayata katılamıyor. E itimleri için yard m bekleyen engelli vatandaşlarımıza yard m eli uzat yor, Mini Süper Star Etkinliklerinden elde edilecek tüm geliri Lions Eğitilebilir Engelliler İş Okulu na aktarıyoruz.

6 Mini Süper Star Etkinlikleri, ana sponsor için önemli tan t m f rsatlar yaratacakt r. 1- Ana sponsor olan firma, Mini Süper Star ın gerçeklefltirilece i otelin fuaye alan nda 10 m 2 lik tan t m bölgesine sahip olacakt r. Bu alanda stant kurabilecek ve logosuyla yer alabilecektir. 2- Ana sponsor olan firma, kuraca stantlarda broflür, flyer vb. tan t m materyallerini da tabilecektir. 3- Mini Süper Star ın kalbinin ataca ve okulların gösterilerinin gerçeklefltirilece i yar flma alan nda yaln zca ana sponsorun logo vs. tan t m materyalleri yer alacakt r. 4- Ana sponsor olan firma, gösteri alan na show up ve jüri masas na promosyon malzemeleri (kalem, not defteri vb.) ve masa üstü bayrak koyabilecektir. 5- Ana sponsor olan firma, gerçeklefltirilecek tan t m çal flmalar ve bas n sponsoru olan dergide yer alacak Mini Süper Star tan t m sayfalar nda ürün ve logolar ile birlikte yer alacakt r. 6- Ana sponsor olan firman n logosu, davetiye de dahil tüm bas l çal flmalarda di er sponsorlardan büyük olarak kullan lacakt r. 7- Ana sponsor olan firma, sitesine tanıtım banner ı yerleştirebilecektir. 8- Ana sponsor firmaya organizasyon için 15 ücretsiz davetiye verilecektir. 9- Ana sponsor olan firma, organizasyona kat lan herkese tad m gerçeklefltirebilecek ve promosyon ürün da t m yapabilecektir. Böylece 500 kifliden fazla insana ulaflabilecektir. 10- Tüm bunların dıflında sponsor firmanın ürünlerinin niteli ine göre yeni tanıtım fırsatları da yaratılabilecektir. 1- Organizasyona ana sponsor olmak isteyen firma, 10 yarışmacı okula hediye verilecek ürünleri temin edecektir. 2- Organizasyona ana sponsor olmak isteyen firmanın, sponsorluk bedeli TL dir.

7 Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olarak organizasyona katılacak olan firma da etkili bir flekilde kendi tan t m n yapabilecektir. 1- Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olan firma, yarışmanın yap laca fuaye alan nda 6 m 2 lik tan t m bölgesine sahip olacakt r. Bu alanda stant kurabilecek ve logosuyla yer alabilecektir. 2- Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olan firma, kuraca stantlarda broflür, flyer vb. tan t m materyallerini da tabilecektir. 3- Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru, gerçeklefltirilecek tan t m çal flmalar ve bas n sponsoru olan dergide yer alacak Mini Star tan t m sayfalar nda ürün ve logolar ile birlikte yer alacakt r. 4- Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olan firmaya organizasyon için 10 ücretsiz davetiye verilecektir. 5- Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olan firma, sitesine tanıtım banner ı yerlefltirebilecektir. 1- Organizasyona Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olmak isteyen firmalar, 10 anaokuluna hediye verilecek ürünleri temin edecektir. 2- Organizasyona Bebek Emekleme Yarışması özel sponsoru olmak isteyen firmaların sponsorluk bedeli TL dir.

8 Mini Süper Star a sa lık sponsorlu u deste i sa layacak firmaların tanıtımları da etkili bir flekilde gerçeklefltirilecektir. 1- Sa lık sponsoru, sa lık odası bölümü için 3 farklı branfltan (Tercihen çocuk doktoru, beslenme-diyet uzmanı, psikolog) doktor temin ederek bilgi edinmek isteyen annelere sorucevap kısmının da olaca ı bir mini seminer düzenleyecektir. 2- Sa lık sponsoru, otel fuaye alanına tanıtım standı kurabilecektir. 3- Sponsor firma, bas n sponsoru olan dergide branding gerçeklefltirme hakkına sahip olacaktır. 4- Mini Süper Star için hazırlanacak davetiye ve afifllerde de branding hakkına sahip olacaktır. 5- Sa lık sponsoru olan firmaya organizasyon için 10 ücretsiz davetiye verilecektir. 6- Sa lık sponsoru olan firma, sitesine tanıtım banner ı yerlefltirebilecektir. 1- Organizasyona sa l k sponsoru olmak isteyen firma, 10 okula hediye verilecek ürünleri temin edecektir. 2- Organizasyona sağlık sponsoru olmak isteyen firmanın sponsorluk bedeli TL dir.

9 Co-sponsor olarak organizasyona katılacak olan firmalar da tanıtım imkanlarıyla ürün ve markalarının reklamlarını gerçeklefltirebilecekler. 1- Co-sponsor firma, Mini Süper Star ın gerçeklefltirilece i otelin fuaye alan nda 6 m 2 lik tan t m bölgesine sahip olacakt r. Bu alanda stant kurabilecek ve logosuyla yer alabilecektir. 2- Co-sponsor olan firma, kuraca stantlarda broflür, flyer vb. tan t m materyallerini da tabilecektir. 3- Co-sponsor olan firma, gerçeklefltirilecek tan t m çal flmalar ve afifllerde logosuyla yer alacakt r. 4- Co-sponsor olan firma, bas n sponsoru olan dergide yer alacak Mini Süper Star tan t m sayfalar nda ürün ve logolar ile birlikte yer alacakt r. 5- Co-sponsor olan firmaya organizasyon için 5 ücretsiz davetiye verilecektir. 6- Co-sponsor olan firma, sitesine tanıtım banner ı yerlefltirebilecektir. 1- Organizasyona co-sponsor olmak isteyen firmalar, 10 yarışmacı okula hediye verilecek ürünleri temin edecektir. 2- Organizasyona co-sponsor olmak isteyen firmanın, sponsorluk bedeli TL dir.

10 Dileyen firmalar, Mini Süper Star ın gerçeklefltirilece i otelin fuayesinde stant açarak organizasyona katılabileceklerdir. 1- Stant kurmak isteyen firma, Mini Süper Star ın gerçeklefltirilece i otelin fuaye alan nda 3 m 2 lik tan t m bölgesine sahip olacakt r. Bu alanda stant kurabilecek ve logosuyla yer alabilecektir. 2- Stant kurmak isteyen firma, kuraca stantlarda broflür, flyer vb. tan t m materyallerini da tabilecektir. 3- Stant kurmak isteyen firma, sitesine tanıtım banner ı yerlefltirebilecektir. Organizasyonda stant kurarak yer almak isteyen firmalar n sponsorluk bedeli TL dir.

11 Ürün sponsorlarımızın da marka ve ürünleri uygun flekillerde de erlendirilerek tanıtım fırsatları yaratılacaktır. Sponsor firma, sponsor dergilerde branding gerçeklefltirme hakkına sahip olacaktır. Sponsor firmanın tanıtım bannerları yarıflma alanında yer alabilecektir. Organizasyonda ürün sponsoru olarak yer almak isteyen firmalar n, sponsorluk bedeli TL dir.

12 Geleneksel olarak her y l baflar ile düzenledi imiz, Mini Süper Star Etkinliklerinin 5.sini gerçeklefltirmek üzere yola ç kt k. Büyük bir sosyal duyarl l kla geçen y l tüm gelirini eğitim imkanı bulamayan çocuklara aktard m z Mini Süper Star n bu y lki hedefi ise eğitilebilir engelli vatandaşlarımıza destek olmak. Geçen y l stanbul Green Park Hotel de gerçekleflen Mini Süper Star; keyifli workshoplar, çeflitli konularda seminerler ve çeflitli aktivitelerle kat l mc lara hofl vakit geçirtti. Oldukça renkli geçen Mini Süper Star a kat lan küçükler de gösterilerini sergileyerek ünlü konukları ve izleyenleri flafl rtt. Organizasyona katılan ünlüler arasında Sanatçı Yonca Evcimik, Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, DJ Doğukan Manço, Sanatçı Hakan Akay, Tiyatrocu Ali Başar ve eski Türkiye güzellerimizden, başarılı İş Kadını Neşe Erberk gibi ünlü isimler yer ald. Mini Süper Star, bu y l da hem kat l mc lara hofl bir zaman geçirtecek hem de engelli vatandaşlarımızın eğitimi gibi çok önemli bir sosyal konuya dikkat çekecek. Mini Süper Star Etkinliklerinin genifl kat l mla yine ad ndan söz ettirece ine yürekten inan yoruz. Haz rl k aflamas nda olan 5. Mini Süper Star Etkinliklerinin sponsor firmalar n marka de erlerine sosyal sorumluluk ilkeleri do rultusunda yapaca katk lar da düflünerek sponsorluk deste inizi sa lamak arzusunday z. Sayg lar m zla...

13

14 Sunucu muz Gizem Hatipoğlu, Miniklerle Söyleşi Gerçekleştirdi. Yonca Evcimik, Doğukan Manço ve Hakan Akay, Organizasyonun Yıldızlarıydı. Yonca Evcimik Çocuklarla Keyifli Vakit Geçirdi. Nefle Erberk Minik Starlarla Fotoğraf Çektirdi. DJ Doğukan Manço, Hareketli Müziklerle Coşturdu. İpek Tuzcuoğlu ve Ali Başar, Organizasyona Katılan Diğer Yıldız İsimlerdi. Neşe Erberk, Miniklerin Performansını Keyifle İzledi.

15 E ngelli vatandaşlarımızın eğitim imkanlarından yararlanarak gelece e umutla bakmalar n hedefleyen Mini Süper Star Etkinlikleri genifl bir kat l m sa layarak medyan n ilgisiyle karfl laflacakt r. Sponsor firmalar, bu organizasyon ile genifl bir hedef kitleye ulaflarak, olumlu bilinirlik yaratma ve imaj yükseltme olana yakalayacakt r. Özellikle medyan n ve kamuoyunun engelli insanlar konusundaki hassasiyeti düflünüldü ünde sponsor firma ad na iletiflim etkinli inin üst düzeyde gerçekleflmesi beklenmektedir. Öte yandan organizasyona yapt katk nedeniyle sponsor firma ve markas, sosyal duyarl l k bilinciyle özdeflleflecektir. Sponsor firma, gerçekleflecek reklam ve halkla iliflkiler faaliyetleri ile tan t m n da etkin bir flekilde gerçeklefltirebilecektir. Mini Süper Star sponsor firmaya, sosyal sorumlulukla hareket edip topluma karfl görevlerini yerine getirme flans tan yarak, hedef kitlesinin takdirini ve sayg s n kazanma imkan da sa layacakt r. Müge AKAY Müflteri Direktörü Ünzile KAÇMAZ Müflteri Temsilcisi Med Partners Reklamc l k (0216)

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri adidas: adipure Krampon Lansman Kampanyas Windows Live Messenger Oyun Reklam çal flmalar n geçmiflten bugüne dek sürekli, baflar l ve tutarl olarak yürüten

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

E itim Sa lık Çevre Kültür

E itim Sa lık Çevre Kültür FAALİYET RAPORU 2009 Sosyal Sorumlulukta... E itim Sa lık Çevre Kültür ve Sanat projeleriyle toplum için artan oranda katma de er Sosyal Sorumluluk 62 63 FAALİYET RAPORU 2009 Hayırseverliğin Abidesi VEHBİ

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 23 MART 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Generated by PDFit.NET Evaluation Ç NDE LER ULE 2 Rektörün Mesaj 3 Ö renci onseyi 4 ampüsten Notlar 8 Ö renci ulüpleri Uluslararas liflkiler ulübü 10 Ö renci ulüpleri

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı